Taklimat CPD Online 27 Ogos 2010

Skop taklimat
y Latarbelakang dan Tujuan CPD y Lembaga dan J/Kuasa Pelaksana CPD y Kelebihan CPD y Peranan Anggota y CPD Online y Pemarkahan /Aras y Masalah/Isu

 PTK diperkenalkan di 1 Nov. 2002

Tujuan untuk anggota dalam aspek pengetahuan, ciri ciri peribadi. 

CPD- Aktiviti Pertambahan Ilmu, Kemahiran,

Pengalaman untuk peningkatan profesionalsme pegawai

 Bahagian Perkembangan Perubatan (BPP) bersama bhagian telekesihatan telah membina CPD Online Monitoring System untuk memudahkan urusan rekod dan pemantauan credit points CPD anggota  Tujauan APC dan Penilaian PTK .

moh. Farmasi. Kesihatan Bersekutu .gov. Pergigian. Surat pekeliling ketua Pengarah Kesihatan (KPK) bilangan 4 tahun 2007 bertarikh 11 Julai 2007 + Garis Panduan http://www.my  Tujuan APC dan Penilaian PTK  5 October 2008.Luluskan penggunaan kaedah PTK-CPD gantikan kaedah PTK sedia ada untuk kumpulan perkhidmatan bukan Gunasama di KKM  Pegawai Perubatan.

1. KKM . Tanggungjawab Bahagian Pembangunan Kompetensi (BPK). Lembaga Penilaian Kompetensi (LPK) 2. Jawatankuasa PTK-CPD Peringkat Pusat Tanggungjawab (PTJ) 5. Jawatankuasa PTK-CPD Peringkat Ibu Pejabat Kementerian 3. Jawatankuasa PTK-CPD di Peringkat Negeri 4.

Pembelajaran berterusan Ukuran Kompetensi penglibatan dalam aktiviti yang berkaitan profesion Pelaksanaan menggunakan kemudahan ICT Penigkatan kualiti modal Insan .

2. Mengambil tahu kedudukan pengumpulan markah sama ada penyelia atau pengurusan . sijil 4. Merujuk takwim aktiviti CPD di jabatan masing-masing Menyerahkan Buku Log yang telah dilengkapkan kepada penyelia seberapa segera untuk penilain 3. Menyimpan dan menyerahkan kepada penyelia bukti dokumentasi seperti surat. memo.1.

Alamat Website Pendaftaran User .

Masalah/Isu y Pendaftaran y Lupa Password y Lupa cara masuk y Key-in Point Claim y Cetak Buku Log y Sibuk .

Lupa password yHubungi Unit Latihan/pegawai bertanggung jawab Ext: 342/346/344 -Default: Id: IC Password: mycpd123 (boleh di ubah) .

my .gov.mycpd.moh.Lupa cara masuk Laman Web: http://www.

Dennis Ong Doktor.2 kali setahun ( Jun dan December) Hantar kepada penyelia masing-masing Cth : Farmasi-Ms Tan Say Way PPP En.Penghantaran Kekerapan.Unit Latihan Jururawat Penyelia Jururawat/Matron Sains Bersekutu penyelia/ketua jabatan .

Pengiraan Point-Target yAras IV yAras III yAras II yAras I .

Skim terlibat Skim-skim yang terlibat : Pegawai Pakar Perubatan  Pegawai Perubatan  Pegawai Farmasi (U41 dan ke atas)  Penolong Pegawai Perubatan (U29 ² U32)  Jururawat (U29 ² U32)  Sains kesihatan bersekutu .

KUMPULAN SOKONGAN I DAN SOKONGAN II Sekurang-kurangnya 7 hari setahun . PEGAWAI FARMASI PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN JURURAWAT KUMPULAN PROFESSIONAL.BUKU LOG/CPD MENGIKUT SKIM PEGAWAI PAKAR PERUBATAN. PEGAWAI PERUBATAN.

Cara pengiraan CPD bagi PTK CPD CATEGORY A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 B1 B2 MAX POINT FOR ANNUAL CONSIDERATION 20 20 30 20 20 30 20 20 30 50 20 10 10 .

A6.Kategori A3.TK 1 DAN TK2 ( GRED 41) y 10 MATA . A5 kombinasi TK 3 TK6 ( GRED 44 -54) y 10 MATA Kategori A5. A4. B1 .B2 Kombinasi . A11.

jumlah CPD Point untuk PTK mestilah sama atau kurang dari jumlah CPD Point manakala jumlah CPD Point (Kategori Terpilih) mestilah 10 atau lebih yang melayakan penjawat mendapat ARAS IV .Cth 1: Pengiraan-Aras IV Jumlah CPD Point 120 CPD point utk PTK (Max Point For AC) 100 CPD Point (Kategori Terpilih) 10 Aras IV Sekiranya jumlah CPD Point penjawat ialah 120.

Cth 2 Pengiraan Aras III Jumlah CPD Point 120 CPD point utk PTK (Max Point For AC) 45 CPD Point (Kategori Terpilih) 10 Aras III y Sekiranya jumlah CPD Point penjawat ialah 120. jumlah CPD point untuk PTK ialah sama atau kurang dari jumlah CPD Point manakala jumlah CPD Point (Kategori terpilih) kurang dari 10 maka penjawat hanya layak mendapat Aras III sahaja. .

. jumlah CPD Point untuk PTK ialah antara 40 50 manakala jumlah CPD Point (Kategori Terpilih) lebih dari 10 maka penjawat hanya layak mendapat Aras III sahaja.Cth 3 Pengiraan Aras III Jumlah CPD Point 120 CPD point utk PTK (Max Point For AC) 45 CPD Point (Kategori Terpilih) 9 Aras III y Sekiranya jumlah CPD Point penjawa ialah 120.

. jumlah CPD point untuk PTK ialah antara 40 .Cth 4 Pengiraan Aras III Jumlah CPD Point 120 CPD point utk PTK (Max Point For AC) 45 CPD Point (Kategori Terpilih) 9 Aras III y Sekiranya jumlah CPD Point penjawat ialah 120.50 manakala jumlah CPD point (Kategori Terpilih) kurang dari 10 maka penjawat hanya layak mendapat Aras III sahaja.

39 manakala jumlah CPD Point (Kategori Terpilih) lebih dari 10 maka penjawat hanya layak mendapat Aras II sahaja.Cth 5 Pengiraan Aras II Jumlah CPD Point 120 CPD point utk PTK (Max Point For AC) 25 CPD Point (Kategori Terpilih) 10 Aras II y Sekiranya jumlah CPD Point penjawat ialah 120. . jumlah CPD point untuk PTK ialah antara 21 .

Cth 6 Pengiraan Aras II Jumlah CPD Point 120 CPD point utk PTK (Max Point For AC) 25 CPD Point (Kategori Terpilih) 9 Aras II y Sekiranya jumlah CPD Point penjawat ialah 120. . jumlah CPD Point untuk PTK ialah antara 21 39 manakala jumlah CPD Point (Kategori Terpilih) kurang dari 10 maka penjawat hanya layak mendapat Aras II sahaja.

Cth 7 Pengiraan Aras I Jumlah CPD Point 120 CPD point utk PTK (Max Point For AC) 10 CPD Point (Kategori Terpilih) 20 Aras I y Sekiranya jumlah CPD Point penjawat ialah 120. . jumlah CPD point untuk PTK ialah 20 dan ke bawah manakala jumlah CPD Point (Kategori Terpilih) lebih dari 10 maka penjawat hanya layak mendapat Aras I sahaja.

jumlah CPD Point untuk PTK ialah 20 dan ke bawah manakala jumlah CPD point (Kategori Terpilih) kurang dari 10 maka penjawat hanya layak mendapat Aras I sahaja. .Cth 8 Pengiraan Aras I Jumlah CPD Point 120 CPD point utk PTK (Max Point For AC) 20 CPD Point (Kategori Terpilih) 9 Aras I y Sekiranya jumlah CPD point penjawat ialah 120.

Siapa Pula Perlu Saya Hubungi? Jawapan : Anda boleh mengemukakan rayuan penyemakan semula keputusan PTKCPD melalui PTJ masing-masing kepada BPK.Jika Saya Tidak Berpuashati Atas Mata Kredit CPD Yang Diperolehi. KKM. Soalan 6: Jika Saya Tak Berpuashati Atas Keputusan PTK-CPD Yang Diperolehi Dan Ingin Merayu. . Pihak Mana Perlu Saya Hubungi? Jawapan : Anda boleh buat semakan CP kepada JK CPD Peringkat Ibu Pejabat atau Peringkat Negeri. Rayuan tersebut akan dikemukakan kepada LPK. KKM.

Saya Tak Mahu Terlepas Kenaikan Pangkat. CP terkumpul tahun sebelumnya boleh digunakan untuk memenuhi syarat tetapi tidak boleh melebihi dua (2) tahun dari tahun semasa urusan berkenaan. Apa Perlu Saya Buat? Jawapan : Anda masih boleh dinaikkan pangkat jika telah memenuhi semua keperluan syarat kenaikan pangkat. Contoh: Encik A dalam urusan untuk dinaikkan pangkat pada bulan Julai 2009.Saya Dalam Urusan Kenaikan Pangkat Tapi Malangnya CP Yang Saya kumpul Belum Mengcukupi. tetapi markah CPD yang dikumpul dari bulan Januari sehingga Julai 2009 adalah 20 mata kredit sahaja (Aras I. Pada masa yang sama anda juga perlu lulus Komponen Umum sama ada melalui kaedah peperiksaan atau Pusat Penilaian besesuaian dengan gred jawatan dan Tahap Kecekapan anda. Tidak Lulus). . Sekiranya CP yang dikumpul bagi tahun semasa tidak mencukupi untuk mendapat sekurang-kurangnya 40 mata kredit (Aras III). CP ini tidak boleh digabungkan dengan skor tahun semasa. maka beliau boleh menggunakan jumlah CP bagi tahun 2008 dengan syarat markah tersebut adalah lebih dari 40 mata kredit (Aras III ² Lulus).

Ringkasan markah buku log CPD yang telah disahkan oleh Jawatankuasa PTK-CPD di peringkat negeri dan ibu pejabat KKM hendaklah dikemukakan kepada BPK. Selepas itu. Anda hendaklah merekodkan aktiviti yang dihadirinya dalam Buku Log beserta dengan bukti bertulis (documented proof). KKM untuk penggabungan markah keseluruhan PTK calon.Apa Perlu Saya Patuhi Bagi Mengikuti Kaedah PTK-CPD Ini? : Anda perlu mengikuti langkah-langkah berikut. Ketua Jabatan akan menyediakan analis markah yang diterima dengan menggunakan Borang Ringkasan (SummarySheet) CPD01. . Ketua Jabatan anda akan kemukakan Borang tersebut kepada Jawatankuasa PTK-CPD di peringkat negeri atau Ibu pejabat KKM. Pegawai Penyelia yang telah dilantik akan membuat pengesahan kepada aktiviti yang direkodkan di dalam Buku Log setiap tiga (3) bulan sekali. anda dikehendaki mengemukakan Buku Log yang telah dinilai berserta borang Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) kepada Ketua Jabatan masing-masing. Carta Alir Pemarkahan PTK-CPD seperti di bawah.

surat penghargaan dan sebagainya (iv) Mengesyorkan aktiviti CPD selain dari yang tersenarai dalam Takwim kepada Penyelia bagi tujuan penambahan poin. Aktiviti CPD tersebut tidak semestinya melalui aktiviti yang dianjurkan oleh jabatan kerajaan. sijil. memo. . Aktiviti tersebut juga boleh terdiri daripada aktiviti yang dianjurkan oleh pihak swasta dengan dibiayai oleh anggota sendiri (v) Sentiasa berusaha secara proaktif untuk mengambil tahu mengenai kedudukan semasa pengumpulan markah PTK-CPD samada bertanyakan penyelia atau pihak pengurusan masingmasing dan (vi) Sentiasa berusaha untuk mengambil tahu mengenai jadual peperiksaan dan kursus serta pencalonan untuk mengikuti peperiksaan/kursus yang akan dilaksanakan.Apakah Tanggungjawab Anggota Bagi Memastikan PTKCPD Berjalan Lancar? Anggota perlu memastikan perkara-perkara berikut (i) Merujuk takwim aktiviti CPD di jabatan masingmasing (ii) Menyerahkan Buku Log yang telah dilengkapkan kepada Penyelia seberapa segera untuk penilaian (iii) Menyimpan dan menyerahkan kepada Penyelia bukti dokumentasi penyertaan aktiviti CPD seperti surat.

Q&A .