PANITIA SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN SMK BUKIT BARU JALAN ISTANA, 75450 MELAKA.

MINIT MESYUARAT PANITIA BIL1/2011

Tarikh Tempat Masa

: : :

21 Julai 2008 Bilik Mesyuarat Tun Kudu, Aras 1, BTPN Melaka Mulai 8.30 pagi

Kehadiran 1. MOHAMAD HAFIZ BIN PAIJO (PENGERUSI) Tidak hadir

Perkara 1 : Ucapan Pengerusi 1.1 Tuan pengerusi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir dalam mesyuarat kali ini. Pengerusi meminta Tn. Hj. Amir bin Basar mengetuai bacaan doa Memaklumakan 2 tragedi yang menimpa kakitangan BTPN Melaka iaitu melibatkan : 1.3.1. En. Abd Majid Ibrahim (PKG Batu Berendam) – Ibu mertua yang telah disamun bersenjata pada10 Feb 2008 1.3.2. En. Mohd Hairulizam - Ibu bapa terlibat dalam kemalangan jalanraya. Pegawai BTPN Melaka diminta membuat lawatan ke rumah pegawai berkenaan Tindakan : Pegawai BTPN yang diarahkan Memaklumkan giliran pencatat minit adalah seperti di bawah dan mengikut pusingan minggu : En Othman bin Abd Wahid En. Mohamad Hafiz bin Hj. Paijo En. Nor kahar bin Mohamed En. Mohamed Nor bin Hj. Idris En. Norhashim bin Hassan En. Abu bin Salehin Tindakan : Penama di atas

1.2
1.3

1.4

1.5
1.

2. 3. 4.
5. 6.

Perkara 2 : Bangkitan minit 2.1 Perkara 3.2 - KPP meminta supaya 2 sistem diperbaiki iaitu : 1. Sistem kaunter 2. Sistem telefonis - Sistem kaunter yang ada haruslah dapat berfungsi dengan baik.Individu yang bertanggungjawab haruslah sentiasa mudah di akses di kaunter.

-

2.2

Untuk tujuan fotostat dokumen harus ada sistem yang berkesan seperti mewujudkan borang yang sesuai. Arahan haruslah menggunakan borang dan dimasukkan ke dalam bakul yang disediakan. - Individu yang bertugas haruslah mempunyai sistem pengiliran yang teratur dan sistemetik. Tindakan : UPPK Perkara 6.2.1 - Kertas cadangan untuk memanggil 104 Guru Penyelaras ICT untuk membuat bengkel panduan penyelarasan makmal komputer harus disediakan - Pegawai BTPN Melaka seharusnya membuat lawatan ke sekolah untuk membuat tinjauan makmal komputer sebelum bengkel dianjurkan. Ini bertujuan untuk melihat sejauh mana impak projek tersebut. Tindakan : En. Rahmat bin Mat Nor Perkara 6.2.2 - Kertas cadangan untuk khidmat bantu cara menggunakan CDRI dalam P&P dan program sekolah angkat BESTARI perlu dirujuk kepada KPP. - Teaching practices (Merakamkan dalam bentuk video amalan guru cemerlang mengajar) Tindakan : Pn. Normah bt. Hashim Perkara 6.3.1 - Kuarters guru yang dikenalpasti untuk dijadikan PKG telah ditinjau dan dikenalpasti. Didapati hanya PKG Padang Temu sahaja yang berkaitan dan sesuai. - Walaubagaimanapun PKG yang mendesak adalah PKG Batu berendam. Hal ini akan dihalusi kemudian. Tindakan : Tn. Hj. Amir Basar Tn. Hj. Abd. Kadir Zainal Perkara 6.3.2 - Laporan tahunan aktiviti PKG Melaka 2007 telah 80% Siap. Masalah yang timbul adalah, ada PKG yang masih ”liat” untuk menghantar laporan. - Diminta membentang dummy laporan terkini minggu depan. Tindakan : En. Othman bin Wahid Perkara 8.1 - Pembentukan jawatankuasa sempena Mesyuarat Penyelarasan BTPN-PTPB-PKG di Puteri Resort, Ayer Keroh Pengerusi Tn. Hj. Mohd Nor bin Abu KPP BTPN Melaka Jawatankuasa 1. Tn. Hj. Mohd Han Hassan 2. Tn. Hj. Abdul Kadir bin Zainal 3. En. Nor Kahar bin Mohamed 4. En. Abu bin Salehin 5. En. Saiful Mezan bin Zaini

2.2

2.3

2.4

2.5

6. En. Hasnol

2.6

2.7

Tindakan : Penama di atas Jamuan persaraan Tn. Hj. Mazlan bin Md. Amin, Timbalan Pengarah Pelajaran Melaka - Senarai yang akan hadir 1. KPP 2. Semua MTEK 3. Akan ditentukan oleh Tn. Hj. Amir bin Basar Tindakan : Tn. Hj Amir bin Basar Perkara 9.1 - Penubuhan jawatankuasa untuk pembelian baju batik dan baju korporat akan diwujudkan kelak. KPP meminta kelab kebajikan BTPN memainkan peranan dalam hal ini Tn. Hj. Khalid bin Ahmad Perkara 9.2 En Norhashim Hj. Hassan telah berhubung dengan Biro Tatanegara untuk tujuan kursus Team Building. KPP meminta disediakan kertas cadangan. Tindakan : En. Norhashim bin Hassan Perkara 9.3 - Semua pegawai diarah terlibat untuk tujuan merasmikan pelancaran program NILAM di sekolah. - Pegawai NILAM diminta menyediakan teks ucapan perasmian NILAM. Tindakan : En. Hanafiah bin Othman Perkara 9.7 - KPP mengarahkan semua surat menyurat keluar wajib melalui Tn. Hj. Abdul Kadir bin Zainal selaku Pegawai Pemastian Kualiti. Tindakan : Tn. Hj. Abdul Kadir bin Zainal Perkara 9.8 - Menyediakan inventori siaraya - Pengguanan Walkie Talkie harus menyeluruh. En. Saiful diminta untuk mengeluarkannya jika ada permintaan rasmi daripada unit untuk tujuan rasmi. Ia tidak terhad kepada pegawai-pegawai tertentu sahaja. Tindakan : En. Saiful Mezan bin Zaini

Catatan : En Khairolizam digugurkan kerana ada masalah keluarga.

2.8

2.9

2.10

2.11

Perkara 3 : Pengesahan minit mesyuarat pagi Bil 4/2008 Cadangan pengasahan : En. Norhashim bin Hj. Hassan Sokongan : Tn. Hj. Khalib bin Takim Perkara 4 : Aktiviti PKG Melaka 4.1 Taklimat Pusat Akses Sekolah PKG Cheng (12/2/08)

Perkara 5 : Aktiviti BTPN Melaka 5.1 Taklimat verifikasi PPD Jasin BTPN Melaka (12/2/08) 5.2 Taklimat Profesional (Pengetua) BTPN Melaka (13/2/08) 5.3 Lawatan kelompok BTP BTPN/PKG Melaka

Perkara 6 : Pakej/Kursus 6.1 Kursus pengendalian kamera 6.2 Unit jaminan kualiti

Cameron Hoghland (18-21 Feb) Kuala Tahan (25-28 Feb)

Perkara 7 : Status bilik editing - Telah siap dipasang dan KPP akan melawat bilik tersebut Tindakan : Tn. Hj. Mohd Han bin Hj.Hassan Perkara 8 : Hal-hal lain 8.1 Tn. Hj. Abdul Kadir bin Zainal - Bertanyakan status setiausaha kelab yang beliau sandang sebelum ini. - Mencadangkan agar PP mengantikan KPP untuk merasmikan Mesyuarat Pengurusan PKG. En. Norhashim bin Hj. Hassan - Menyokong penuh pengurusan sistem kaunter sistemetik yang dicadangkan KPP - Konsep photostat menggunakan borang dan bakul amat baik. Tn. Hj. Mohd Han bin Hassan - Telah menghadiri mesyuarat jawatankuasa kecil pameran pendidikan yang akan diadakan di MITC pada 27-30 Mac 2008. - BTPN Melaka diberikan satu booth untuk tujuan ini. - Jawatan kuasa yang telah dipersetujui adalah : Pengerusi KPP Ahlijawatankuasa Tn. Hj. Mohd Han bin Hassan Pn. Normah bt. Hashim Tn. Hj. Khalid bin Ahmad En. Othman bin Wahid En. NorHashim bin Hassan En. Mohd Nor bin Idris PKG Cheng PKG Bachang PKG Melekek
Catatan : PKG melibatkan semua kakitangan

8.2

8.3

Tindakan : Pegawai berkenaan

8.4

Tn. Hj. Amir bin Basar - Sistem tray akan segera dijalankan - Perbincangan hari keluarga akan dihalusi pada mesyuarat badan kebajikan BTPN Melaka yang akan diadakan dalam waktu terdekat. Cik Hjh Halimah bt Jantan - Dalam melaksanakan sistem tray, urusan segera harus diutamakan

8.5

Maklumbalas KPP - Borang yang bercop URGENT/SEGERA akan diutamakan dan Chif Clark (CC) diminta membuat tempahan rubber stamp tersebut untuk setiap unit dengan kadar segera. Tindakan : CC Pengerusi mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dan mesyuarat ditangguhkan pada jam 10.50 pagi Disediakan oleh; MOHAMAD HAFIZ BIN HJ. PAIJO Unit PSP/Kajian BTPN Melaka Disahkan oleh:

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.