JENIS-JENIS PENULISAN ‡ TERKAWAL ‡ SEPARA TERKAWAL

PENULISAN TERKAWAL ‡ Karangan yang disediakan oleh guru ‡ Penggunaan bahasa dan isi ditentukan oleh guru ‡ Dapat membantu murid mengeluarkan idea tanpa diganggu kesilapan tatabahasa. .

daripada kegiatan meniru hingga penulisan bebas .‡ Menekankan ketepatan daripada kemahiran dan keaslian. ‡ Meliputi pengajaran yang bersistem dan beransur-ansur.

dsb. boleh merentas kurikulum. boleh disesuaikan dengan peringkat kelas. ‡ Membolehkan pelajar-pelajar mengukur pencapaiannya pada latihan-latihan yang tertentu dan terbatas ‡ .Penggunaan bahan-bahan pengajaran / pemelajaran yang fleksibel yakni boleh menerapkan pelbagai jenis karangan.

pantas dan mudah diperiksa.‡ Tidak sukar membuat persediaan. ‡ Meringankan kerja guru. ‡ Guru dapat merancangkan latihan pemulihan yang berkesan .

.ANTARA KEGIATANNYA : ‡ Menggunakan gambar ‡ Menggunakan carta ‡ Menggunakan cerita daripada kaset ‡ Menyusun perkataan / frasa ‡ Melengkapkan ayat ‡ Menyusun ayat ‡ Menukarkan dialog dan sebagainya.

TEKNIK MENGGUNAKAN PENULISAN TERKAWAL .

PENDEKATAN TERKAWAL merupakan latihan penulisan yang: ‡ isi kandungan dan bentuknya disediakan dan disudahkan murid berdasarkan arahan yang ditetapkan ‡ digunakan untuk membentuk kemahiran tertentu .

‡ Bahan-bahan Penulisan Terkawal sesuai bagi semua peringkat dalam pengajaran karangan dan bukanlah digunakan semasa pelajar belum bersedia atau mahir dalam menangani Karangan Bebas. .

Pendekatan separa Terkawal ‡ Karangan yang disedikan oleh guru ‡ Tetapi murid diberi peluang menggunakan daya pemikiran mereka bagi memebuat pemilihan kata yang sesuai dengan tajuk .

Contoh: ‡ Menggantikan beberapa perkataan yang telah dipadamkan dengan perkataan-perkataan lain yang telah disediakan. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful