AKHLAK DALAM ISLAM

((‫بسم الله الحمن الرحيم‬ 1. PENGENALAN
Manusia adalah makhluk Allah S.W.T yang teristimewa yang memiliki tabiat dan mentaliti yang mempengaruhi amalan dan tingkah lakunya, maka keperibadian inilah yang menjadi perbicaraan dan perbincangan yang utama dalam akhlak. Memang tidak dapat disangkalkan lagi bahawa akhlak merupakan nadi utama dalam pembangunan manusia. Setiap tamadun umat manusia dari dahulu sehingga kini ianya terbina dari asas akhlak ataupun dikenali sebagai tamadun kemanusiaan, iaitu asas yang membina tamadun tersebut di luar kuasa kebendaan. Walau bagaimanapun, Islam mempunyai persepsinya yang tersendiri dan memiliki asas akhlaknya dan asas tamadunnya yang tersendiri.

2. MAKSUD AKHLAK
Dari sudut bahasa : Ianya membawa maksud tabiat dan perangai. Manakala dari sudut istilah ulamak : Sepertimana yang ditakrifkan oleh Al- Ghazali : "Akhlak adalah suatu ibarat mengenai unsur yang konkrit di dalam diri yang dengannya melahirkan tingkah laku secara spontan." Oleh itu, akhlak boleh disimpulkan dengan makna ianya sebagai suatu himpunan ma'ani dan sifat-sifat yang bertapak kukuh di dalam diri, dan ianya menjadi neraca bagi manusia dalam baik buruk sesuatu amalan dan perbuatan tersebut.

3. KEPENTINGAN AKHLAK
31. Akhlak mencorak tingkah laku.
Akhlak memainkan peranan yang penting dalam mencorakkan tingkah laku dan

3 Akhlak mencerminkan keimanan.kehidupan seseorang. Maka dengan ini sehinggalah apabila akhlak menjadi sebati di dalam diri ia akan melahirkan tindakan spontan. Tanpa akhlak nescaya manusia akan berada di lembah kehinaan biarpun kejayaan material yang dicapai sangat menakjubkan. 3. bergantung kepada nilai akhlak yang ada padanya.2 Neraca akhlak mempengaruhi pertimbangan.W : ‫أكمل المؤمنين أحسنهم خلقا‬ Maksudnya : "Di kalangan mu'minin yang paling sempurna imannya ialah yang terbaik akhlaknya. Faktor membelakangkan akhlak jugalah yang menyebabkan sesuatu umat tersebut tidak mencapai ketamadunan yang sebenarnya. ibarat pohon yang semata-mata bergantung kepada keelokan akarnya.(1) 3. Akhlak adalah cermin keimanan seseorang. Tamadun sesuatu umat adalah terletak kepada sejauh mana penghayatannya dan kemurnian sumber peradabannya. kesahihan dalam pertimbangan ini bergantung kepada sejauh mana kesahihan neraca yang dipegangnya. Oleh itu. iman yang sempurna akan memprodukkan akhlak yang mulia atau dengan perumpamaan yang mudah. berjaya atau tidaknya sesuatu umat dalam melakukan proses kemajuan dan pembangunan. Contohnya kepercayaan Hindu yang membelakangkan etika akhlak mengakibatkan umatnya tiada . Dengan erti kata lain. 3. Setiap tingkah laku yang lahir daripada manusia sebenarnya adalah cernaan daripada apa yang tersemat di dalam dirinya. Neraca akhlak yang sebati di dalam diri manusia akan mempengaruhi pertimbangannya dalam menilai sesuatu perbuatan. Akhlak adalah sebagai mercu tanda.A. Sebagaimana menurut AlGhazali : "Setiap yang ada di dalam hati akan menzahirkan kesannya pada anggota badan sehinggalah setiap pergerakkannya adalah berlandaskan kepadanya".4 Akhlak sebagai simbol tamadun manusia. Sabda Rasulullah S.

di antara faktor kelembapannya dan kejatuhannya adalah disebabkan keruntuhan nilai akhlak di kalangan pemerintah dan tentera-tenteranya.Insaniah Al . ( Akhlak Asasi Manusia) 4. PEMBAHAGIAN AKHLAK 4.(3) Begitulah pentingnya akhlak dalam membantu proses perubahan walaupun di saatsaat kritikal seperti dalam medan peperangan. Begitu juga tamadun barat yang berasaskan oleh ideologi kapitalis dan lain-lain.Akhlak Al .1 Ianya bermaksud segala sifat asas yang telah sedia ada bersama kewujudan insan tersebut serta mencakupi sifat-sifat yang melayakkan mereka untuk mencapai kejayaan di dunia ini.(5) 4 .Asasiah. (2) kerana mengkesampingkan nilai-nilai akhlak.1 Al . Sejarah Islam telah membuktikan bahawa keruntuhan akhlak dan moral akan menggagalkan usaha perubahan. Kita melihat apa yang telah berlaku di Turki ketika kejatuhan Khalifah Uthmaniah. Ini adalah kerana sebagai mangkin perubahan. Tidak kira sama ada ianya diarahtujukan kepada matlamat yang sahih atau sebaliknya.bertamadun seperti berlakunya perhambaan diri kepada hawa nafsu.5 Akhlak adalah mangkin perubahan Aspek keluhuran akhlak dan kerohanian perlulah diambil berat serta diberi pemfokusan yang utama dalam melakukan setiap agenda perubahan kepada masyarakat.W. Seolah-olah akhlaklah yang menjadi sebagai persiapan dan persediaan dalam menempuh situasi genting perubahan ini. Ini kerana krisis yang dihadapi oleh dunia adalah merupakan krisis kejiwaan dan kerohanian sebelum ianya menjadi krisis ekonomi dan politik. sebagaimana yang telah diulas oleh Imam As Syahid Hassan Al-Banna sebagai "tongkat perubahan". dapatlah kita nyatakan bahawa akhlaklah merupakan sumber kekuatan yang dapat mengangkat darjat manusia ke tahap yang mulia.(4) Secara kesimpulannya.T dan hari kebangkitanNya serta risalah yang dibawa oleh para rasul bersama wahyu yang . dan sama ada dalam kontek insan tersebut beriman kepada Allah S. Ini kerana seseorang insan itu bukan dilihat berdasarkan tubuh badan atau anggota tetapi ianya dilihat dari segi perlakuan akhlaknya.1. jatuh satu persatu 3.

Maka bagi membina masyarakat yang tersusun perlu juga ada padanya segala bentuk sifat yang terpuji dan mulia seperti perkara yang menjadikan insan tersebut sopansantun. sabar dan thabat serta mempunyai daya ketahanan diri yang kuat dalam memikul setiap perkara yang besar lagi berat. amanah.2 Maka di antara sifat-sifat yang asasiah yang membolehkan seseorang insan tersebut mengecapi kejayaan di muka bumi ini ialah seperti : mempunyai kekuatan dan keazaman yang kuat dalam sesuatu perkara.1. mempunyai sifat yang wasotiah dan juga jiwa yang suci. Aspek ini juga disebut oleh Iman Syahid "Bahawa pembentukan ummah. masyarakat yang ingin maju." 4.3. begitu juga berkemampuan dalam mentadbir sesuatu perkara bertepatan dengan zuruf mahupun keadaan. thiqah di dunia ini dan hati yang terbuka. ihsas tentang mas'uliah yang tertaklif ke atas dirinya. merealisasikan cita-cita dan memperjuangkan prinsip memerlukan sesuatu ummah atau kumpulan yang berusaha menyeru kepadanya maka perlulah di sana mempunyai kekuatan jiwa yang hebat. Dipandang pada sudut kemasyarakatan pula. malah merupakan modal-modal yang amat berharga bagi kemanusiaan tersebut. setiap individunya mestilah memiliki visi bersama yang lebih diutamakan daripada kepentingan peribadi. seterusnya menguasai dirinya apabila berada dalam situasi yang menyentuh a'watif dan perasaan dirinya serta juga mampu menarik perhatian orang ramai ke arah apa yang dia hajati. . mempunyai jiwa yang berani." Seterusnya beliau menyambung: "Maka setiap bangsa sama ada pemimpin atau duatnya yang kehilangan empat sifat ini ia adalah bangsa yang sia-sia dan lemah yang tidak mampu sampai kepada cita-cita. menepati akan janji. ataupun insan tersebut beriman kepada perkara-perkara yang tersebut. Inilah sifat-sifat yang telah difahami oleh kebanyakan umat dan jemaah yang mana seolah-olah dijadikan bahan revolusi dan kebangkitan insaniah dan ummah. pendidikan bangsa.telah diturunkan. 4. berkemampuan dalam menentukan sesuatu maukif yang berbeza berdasarkan kepada keadaan dan situasi yang juga berbeza. bersih bersama pemikiran yang sentiasa sihat.1. bersedia untuk berkorban dalam apa jua keadaan ke arah mentahkikkan tujuan tersebut. menampilkan diri dalam sesuatu bidang. nasyat dalam setiap bidang.

Begitu juga dalam segala keadaan yang seharusnya kepada dakwah Islam ke arah at-tauhid dan tidak ada di situ segala maksud dan tujuan yang sebalik setiap usaha manusia kecuali hanyalah semata-mata mengharapkan keredhaan . akan tetapi sekiranya pedang tersebut berada di tangan seorang mujahid yang berjuang fi sabilillah maka ianya merupakan satu alat yang amat baik malah ianya menjadikan suatu yang hak. Ini jika dilihat di sisi akhlak asasi manusia pada persepsinya yang awal boleh diarahkan kepada mana-mana arah sama ada yang baik atau sebaliknya secara serentak. Keistimewaan dan juga muhimmah yang ada pada akhlak Al.ISLAMIAH Akhlak Al.AKHLAK AL. Islam sentiasa memberikan motivasi kepada akhlak Al-Asasiah ke arah kebaikan dan yang hak.Islamaiah mempunyai pertautan yang erat dengan akhlak Al-Insaniah AlAsasiah malah akhlak inilah yang merupakan pelengkap bagi akhlak Al-Asasiah dan juga penyempurna serta mempertingkatkannya. maka apabila dikaitkan dengan suasana sekelilingnya sudah tentu akan membawanya ke arah kebaikan dan petunjuk yang benar. kita tidak boleh menghukum kepada sesuatu akhlak tersebut baik ataupun bagus dengan berdasarkan wujudnya akhlak tersebut di sisi seseorang tertentu.W : ‫انما بعثت لتمم مكارم الخلق‬ 4.2 AL. Ianya terungkap ketika datangnya Islam. tetapi baik dan bagusnya adalah berdasarkan akhlak tersebut digunakan ke arah yang lurus dan betul mengikut landasan syarak. Sebagaimana sabda Rasulullah S.Islamiah : i) Akhlak Al. Maka.1.2.A.Islamiah meletakkan akhlak asasi manusia pada paksi dan fungsinya yang sebenar serta mengarahkannya kepada kebaikan.4. ataupun kumpulan tertentu. Akhlak Al-Islamiah dijadikan obor dan memandu akhlak Al-Asasiah tersebut kepada kedudukan yang betul dan kepada landasan yang lurus. Maka. Bolehlah diumpamakan sebagai pedang yang tajam yang dijadikan alat oleh perompak untuk melakukan kezaliman tanpa belas apabila senjata tersebut berada di tangannya.

manakala segala kekuatan yang terlahir dari akhlak tersebut tidak akan diekploitasikan dan dilaksanakan kecuali hanya ke arah meninggikan kalimah Al-Hak.1 Akhlak di dalam Al.W. 5.. perlulah menentukan segalanya di ufuk pemikirannya dan amalannya berdasarkan garis panduan yang telah disediakan oleh Allah S. Seterusnya. ianya dipratikkan dalam ruang lingkup yang sempit.QUR'AN DAN AS.SUNNAH. Inilah prinsip yang diingini oleh Islam yang menghendaki setiap muslim berdiri teguh di jalan yang benar. Contohnya : Sabar. Begitulah juga akhlak-akhlak asasi yang lain.T.W.. 4.. Ini jelas di dalam beberapa ayat. sedangkan Islam merangkumkan ke semua akhlak dan membinanya di atas asas yang betul lalu memperluaskan daerah kemungkaran. Seterusnya mengembangkan pratikalnya ke dalam hayah dan kehidupan insani sehingga mencapai ke tahap yang maksima dan agung.Allah S. keturunan. Maka dengan itu.Qur'an : Al-Qur'an menyentuh sudut-sudut akhlak secara terperinci. ummah ataupun negara sahaja yang hanya berdasarkan ianya boleh dan tidak boleh ataupun sesuai dan tidak sesuai. Memperkemaskan dan memperkukuhkan akhlak Al-Asasiah sebagai tunjang di satu tahap.2. sehingga mereka yang dilihat sebagai seorang yang sabar hanya mampu bertahan di dalam medan perang dan sanggup bergelumang dengan darah namun sebaliknya terkulai layu di hadapan tuntutan hawa nafsu.. Tetapi di sisi Islam di samping mempraktikkan kesabaran ia juga memperluaskan perlaksanaan dalam setiap aspek kehidupan. Bukan sekadar menggunakan kesabaran bagi menghadapi cabaran dan bencana sahaja bahkan ianya juga terhadap segala sesuatu yang meminggirkan manusia dan tersisir daripada jalan yang benar. CONTOH-CONTOH AKHLAK YANG SEBAGAIMANA DISEBUT DI DALAM AL. 5.Di sisi bukan Islam ia direalisasikan pada tahap yang sangat terhad. kita akan dapati natijahnya bahawa akhlak Al-Asasiah yang telah disebutkan tadi akan menuju ke arah yang lurus. contohnya : ..T.2.. Ini dapat mengelakkan daripada ianya digunakan ke arah kepentingan diri.

3 Waspada : .الى أخر ألحديث‬ 5.1.hak muslim dan larangan dari melakukan akhlak yang keji : ‫..1. يآئيها الذين امنون اصبروا وصابروا ورابطوا‬ 5.... sebagai orang yang memiliki akhlak yang tinggi..فهو فى سبيل الله‬ 5..5.3 Tidak berdengki : ‫والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولخواننا الذين سبقون‬ ‫باليمان‬ ‫..2.2.T.2 Bersabar : ‫.1...W. ول تجعل في قلوبنا غل للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم‬ 5. Sehingga dipuji oleh Allah S.. Sunnah juga menjelaskan sudut-sudut akhlak secara terperinci dalam masyarakat Islam. Oleh itu. Contoh hadis : 5.1 Menunaikan janji : ‫وأوفو با لعهد ان العهد كا ن مسؤول‬ 5. Akhlak baginda adalah Al-Qur'an.1 Hak.2 Ikhlas tanpa ada unsur riak : ،‫سئل رسول الله عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حميةويقاتل رياء‬ ‫واى ذلك فى سبيل الله‬ ‫فقال رسول الله : من قاتل لتكون كلمة الله هى العايا‬ ‫..2 Akhlak di dalam As.Sunnah Rasulullah adalah sebagai contoh praktikal kepada Akhlak Islam. ل تحاسدوا ول تناجسوا ول تناغضوا ول تدابروا .1...

Sebagaimana di dalam hadis : ‫إنما بعثت لتمم مكارم الخلق‬ 6.1 Tujuan Ar-risalah dikaitkan dengan pembentukan akhlak.2 Ad.Din ini dita'rifkan dengan akhlak yang baik. Rasulullah S.A.‫ل يلدغ المؤمن من حجر مرتين‬ 5.W pernah ditanya tentang mukmin yang paling afdhal imannya lalu baginda menjawab : ‫أحسنهم خلقا‬ . Sebagaimana disebut di dalam hadis yang mursal bahawa seorang lelaki datang kepada Rasulullah S.W menjawab : ‫حسن الخلق‬ 6.A.A. Lalu baginda S. 6.4 Mukmin yang berbeza-beza keimanan dan di antara yang paling afdhal di kalangan mereka ialah yang paling baik akhlaknya. KEDUDUKAN AKHLAK DALAM ISLAM Akhlak berada di tahap yang tinggi dalam Islam.2.W dan bertanya tentang diri ini.A. Bahkan ia adalah binaan asasi dalam Islam bersama syariat dan aqidah.W sebagai pemberat timbangan di hari akhirat : ‫أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق‬ 6.3 Akhlak juga disebut oleh Rasulullah S.4 Sopan : ‫قال رسول الله : لشجع عبد القيس : ان فيك خضلتان يحبهما الله له‬ ‫ورسوله الحلم والناة‬ 6.

2 Syumul.T sebagai asas dalam kehidupan manusia. Rasulullah bersabda : ‫ان أحبكم اي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلقا‬ 6. KEISTIMEWAAN AL.ISLAMIAH. mengenai seorang wanita yang menunaikan solat dan berpuasa tetapi menyakiti jirannya dengan kata-katanya.A. Tidak cukup dengan hanya solat dan puasa. Di antaranya : 7.5 Orang yang paling hampir dan dikasihi kepada Rasulullah S.W. agar dikurniakan dengan akhlak yamg baik dan Allah S. Bahawa para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah S.6. samada pergaulan.6 Akhlak adalah syarat yang asasi untuk masuk ke dalam syurga dan jatuh dari api neraka.A.W. Ia mencakupi setiap juzuk dalam kehidupan seharian manusia.W di hari akhirat adalah orang yang paling baik akhlaknya.A.W. Akhlak Al-Islamiah mempunyai banyak keistimewaannya yang tersendiri. memohon kepada Allah S.W. sendiri mengakui dan memuji kebaikan Rasulullah S. Asas ini menjadikan akhlak manusia tetap ampuh dan tidak berubah-ubah mengikut peredaran zaman.W. dan tidak ada di sana sedikitpun kecacatan dan kekurangan. Islam menjadikan matlamatnya adalah mencari keredhaan Allah S. ‫وانك لعل خلق عظيم‬ 7.1 Rabbani . Tiada suatu sudut pun yang tidak disentuh oleh akhlak Islam. akhlak tidak harus menggunakan wasilah-wasilah yang keji dan buruk semata-mata untuk mencapai seseuatu matlamat yang baik.T. Lalu baginda menjawab : ‫لخير فيها هى من أهل النار‬ 6.7 Rasulullah S.AKHLAK AL. . 7. kekeluargaan.T. Sehubungan itu.W.A.

kebanyakannya menegaskan bahawa akhlak boleh dibentuk..1 Asas. 7. 7. Islam tidak memandang akhlak sebagai urusan peribadi tetapi Islam meletakkan akhlak antara yang disuruh dan akan dikenakan balasan kepada sesiapa yang meninggalkannya.A. 8.a : "Merubah akhlak adalah perkara yang mungkin.. politik dan termasuklah dalam medan peperangan.PEMBENTUKAN AKHLAK. Sebagai contoh .Sebagaimana di dalam hadis al-Asyaj Abdul Qais. sifat kecerdikan atau kelembutan. Perbezaan yang berlaku dalam menilai dan membentuk akhlak di antara suatu zaman atau sesuatu bangsa dan masyarakat bergantung kepada tasawwur atau asas .3 Praktikal (amali).kemasyarakatan." (6) Walau bagaimanapun." Sekiranya tidak. Di samping mereka menolak unsur-unsur mungkar yang terdapat dalam masyarakat. sebagaimana sifat tubuh badan yang tidak boleh diubah ? Ataupun adakah akhlak mampu dibentuk dan dicanaikan ke arah yang baik ? Ulamak berselisih pendapat mengenai perkara asas ini.. Sebagai contoh. 8. Walau bagaimanapun. pecah amanah dan sebagainya. mengapa Rasulullah S. saksi palsu.asas pembentukan akhlak. Adakah akhlak merupakan sesuatu perkara yang beku yang tidak mampu diubah. Islam menuntut manusia agar membangunkan sistem yang berlandaskan syariat Islam dan akhlak dalam masyarakat mereka.4 Balasan .W ada menyebut : "Perbaikilah akhlak kamu. Menurut Al-Ghazali r. adalah tidak dinafikan bahawa sebahagian manusia dikurniakan dengan sifat yang tertentu yang membentuk identiti mereka.

takwa dan ihsan yang secara serentak. Kepincangan kepada iman akan mengakibatkan kepincangan kepada Islam. 8.4 Aqidah iman dan hari akhirat. "Akhlak Islam menurut kaca mata Al-Qur'an dan As-Sunnah terbina berdasarkan kepada empat maratib.1.T yang Maha Esa. Keempat-empat unsur tersebut disusun menurut keutamaan. Antara tasawwur. Islam meletakkan rujukan yang bersifat kekal iaitu Al- Qur'an dan As-Sunnah yang menerangkan asas-asas akhlak.2 Dalam pada itu." 9.W. Begitulah seterusnya.1. EMPAT MARATIB AKHLAK .1 Iman.1. dan Ihsan. . Kedua-duanya sudah cukup untuk menerangkan cara hidup muslim yang sebenar dengan akhlak yang terperinci dalam setiap aspek kehidupan.tasawwur tersebut : 8. yang berteraskan keimanan kepada Allah S.3 Ketakutan kepada Allah S. iaitu Iman. 8.W. Takwa. Apakah hubungan manusia dengan Tuhannya? Apakah mereka akan dipertanggungkan di hadapannya? Apakah matlamat kewujudan mereka? Maka.T dan kepada balasan akhirat nanti.1. tasawwur manusia yang jelas tentang tuhannya dan matlamat kejadiannya akan membina neraca yang sebenar mengenai akhlak yang mesti mereka amalkan. 9. Bagi masyarakat Islam.yang ada pada mereka. 8.1 Tasawwur manusia dengan penciptanya. Menerangkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Iman sebagai asasnya kemudian diikuti Islam yang membina takwa dan akhirnya ihsan. asas yang membentuk berbeza kerana ianya diasaskan oleh tasawwur-tasawwur yang tertentu.

W.Iman adalah asas kehidupan Islam. 9. Perasaan kasih inilah yang menggerakkannya untuk melakukan amal semata-mata kerana keredhaan Allah S. 9.T sehingga ia menampakkan kesannya dalam kehidupan.T. yang mana adakah ianya bertepatan kasihnya kepada Allah S. Maka dari itu.T. Apabila tunjang iman telah bertapak kukuh maka tersergamlah sebuah binaan Islam. Adalah tidak harus keadaan ini hanya timbul dan nampak pada sudut.4 Ihsan Ihsan pada hakikatnya adalah suatu ibarat kepada seseorang yang larut dalam Islam dengan hubungan kepada Allah S. . kehidupan Islam yang sempurna mestilah dibina di atas iman yang syumul yang mencakupi seluruh aspek hayah yang tertanam kukuh ke akar umbinya. Kasih yang kental.W. menyerah jiwa dan mengorbankan nyawa dan harta.T.W.W. Keadaan dalaman inilah yang akan menjadikan peka terhadap setiap tingkah lakunya. Tetapi adakah cukup sekadar pengakuan ?. 9.2 Islam . Perasaan ini akan menguasai jiwa raganya. Maka akan lahir darinya kehidupan Islam yang amali dan pratikal dengan akhlak dan muamalatnya. Islam sebenarnya adalah merupakan cernaan iman ke dalam amal.W. Dengan melaksanakan ketakwaan pada satu sudut dan sebaliknya meninggalkannya pada sudut yang lain pula. Perasaan ini akan melahirkan sikap taat kepada setiap arahan dan takut sekiranya ia melanggar dan melampaui batas-batas Allah S.T dan rasulNya. kejujuran yang asli. Tidak dinafikan bahawa pengiktirafan iman merupakan prasyarat yang utama untuk seseorang itu diterima sebagai muslim.3 Takwa Taqwa adalah keadaan dalaman yang timbul disebabkan perasaan takut kepada Allah S.sudut yang tertentu sahaja. Sehingga jelas terukir dalam setiap aspek kehidupannya.

Seterusnya nilai-nilai akhlak Islam tidak sepatutnya diambil kerana semata-mata hanya untuk mencapai tujuan keduniaan. : 9) ‫)ان يكن منكم عشرون صا برون يغلبون مأتين‬ Manakala tasawwur akhlak dalam Islam meliputi seluruh aspek kehidupan. Sebaliknya meninggalkan asas akhlak yang lebih besar. krisis yang melanda ummah Islam hari ini adalah kerana mereka tidak melaksanakan akhlak Al-Islamiah yang sebenar. iaitu Iman yang kental. Islam. 10. Penyelesaian yang bersifat tempelan dan . Takwa dan Ihsan. Nyata.T. Terutamanya ketika arus jahiliah sedang melanda ummah Islam di kala ini.Sifat Ihsan ini akan membawa mereka mencapai darjat yang paling tinggi dalam Islam. adalah tidak benar sekiranya akhlak Islam hanya dipratikkan pada sudut yang tertentu dan meninggalkan di sudut yang lain. Maka. kejujuran serta jiwa dan harta mereka segala-galanya kerana Allah S. Oleh itu. Ia berjalan selari dengan setiap tingkah laku dan amalan yang keluar dari manusia.T.W. dapatlah kita gambarkan bahawa akhlak dalam Islam merupakan antara asas binaan Islam yang jitu.90 % sedangkan kekuatan maddiah hanyalah menyumbangkan 10% ." (8) Firman Allah S. Ianya bukanlah sesuatu yang berasingan. PENUTUP Dari penjelasan di atas. Badai yang melanda ummah Islam yang terlalu kuat sehingga menenggelamkan ciri-ciri Islam.30% sahaja. akhlak dan material maka sesungguhnya akhlak memberikan sumbangan sebanyak 70% . Jahiliah jauh menonjol memadamkan obor syiar Islam.W. Tidak cukup dengan melakukan amalan-amalan yang pinggir bahkan mereka menyerahkan kasih. tidak hairanlah apabila kedapatan di sana mereka yang melaksanakan dan memperjuangkan Islam dalam kehidupannya dianggap pelik dan ketinggalan zaman. Malah akhlak Islamiah memainkan peranan yang amat penting dalam hayah manusia yang mana apabila bertembung dalam satu keadaan antara dua kekuatan.

Fenomena ini adalah jauh lebih buruk lagi sekiranya para dua't gagal meleburkan asas-asas akhlak Islamiah ini ke dalam diri dan jiwa mereka! Justeru. Asas. 4668 Lohat Aunul Ma’bud Jld hal 286 Abu Hasan Ali Al. MELAINKAN SETELAH MENDAPAT KEIZINAN PENERBIT.65 Dibentangkan : Ustaz Amiruddin Abd Malik Tarikh : 26/01/1995 HAK CIPTA TERPELIHARA ® TIDAK DIBENARKAN MENERBITKAN SEMULA BAHAN INI DALAM APA JUA BENTUK SEKALIPUN. .T. Berusaha menyelamatkannya dalam diri dan mencernakan dalam setiap tindakan dan tingkah laku.Nabawi.Maududi. hal .210 3 Abu A’la al. Seterusnya. 39 6 Abu A’la al-Maududi.Maududi. HARGAILAH PENGORBANAN ORANG LAIN YANG BERTUNGKUS LUMUS MENYIAPKANNYA. Mahmud Hamdi Zaqzuq. Asas-asas akhlak bagi harakah Islamiah.70 Yusof al-Qardhwi.Anfal ayat . 30 7 Al. Tarbiah Islamiah dalam madrasah Hassan al.W. hal 3 2 1 2 Abu Hasan.asas Akhlak Islamiah dalam harakah Islamiah hal. hal. rujukan yang sama.Banna .sandaran hanyalah memburukkan keadaan. sebagai resolusinya. Mukadimah Ilmu Akhlak. Apakah derita dunia akibat keruntuhan muslimin Hal . hendaklah umat Islam terutamanya para dua't perlulah kembali menilai akhlak Al-Islamiah yang sejati.Hasan An. sehingga terpadamnya fitnah jahiliah dan semuanya kembali kepada pengabdian diri kepada Allah S. hal . Abu Amirah Cairo 95 NOTA KAKI 1 Hadis dikeluarkan oleh Abu Daud dalam kitab Sunnah : Bab 15. hal 20 5 Abu A’la al.19 4 Dr. akhlak ini disebarkan ke seluruh umat dunia. MENCETAK SEMULA DAN MENERBITKANNYA DALAM APA JUA BENTUK SEKALIPUN DIANGGAP SEBAGAI JENAYAH DAN DIKIRA BERCANGGAH DENGAN SYARIAH ISLAM.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful