MU’ADZ BIN JABAL (CENDEKIAWAN MUSLIM YANG PALING TAHU MANA YANG HALAL DAN HARAM

)
IDENTITAS Fisik : Gagah dan perkasa, berbadan tinggi, berkulit putih bersih, besar kelopak matanya, putih mengkilat giginya, berambut pendek lagi ikal. Non fisik : Beliau termasuk dalam golongan bangsawan dari suku Anshar, sangat pintar dan berdedikasi, berbahasa serta tutur kata yang indah, berbudi bahasa dan manis tuturnya, pandangan menarik, serta memikat perhatian dengan sikap dan ketenangannya serta cerdas dan cemerlang otaknya.

JULUKAN Assabiqunal Awwalun Abu Abdirahman Immamu Fuqaha Kanzul Ulama : golongan yang pertama masuk Islam : ayah dari Abdirrahman : pemimpin para fakih (Karena paling tahu halal dan haram) : gudangnya Ilmu (Memiliki wawasan keilmuan yang luas)

PROSES MASUK ISLAM  Muadz termasuk di dalam rombongan yang berjumlah sekitar 72 orang Madinah yang datang ke Makkah untuk berbai‟at kepada Rasulullah pada perjanjian Aqabah kedua. Setelah itu Muadz kembali ke Madinah sebagai seorang pendakwah Islam di dalam masyarakat Madinah.  Ia berhasil mengislamkan beberapa orang sahabat yang terkemuka seperti misalnya Amru bin Al-Jamuh

SIFAT KETELADANAN MU’ADZ BIN JABAL TAAT DAN TAQWA  Muadz bin Jabal selalu menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah  Mu‟adz mengatakan bahwa setiap berada di pagi hari, akan menyangka tidak akan menemui lagi waktu sore.  Ketakwaan Mu‟adz bin Jabal menurut Ibnu Mas‟ud serupa dengan Nabi Ibrahim As. CERDAS  Rasulullah bersabda bahwa Mu‟adz adalah orang yang paling tahu akan yang halal dan haram.  Rasulullah mengirimnya ke Yaman untuk dakwah saat beliau masih muda.  Tempat para sahabat meminta pendapat. PENDIAM DAN MENGHARGAI PEMBICARAAN ORANG LAIN Pernyataan dari „Aidzullah bin Abdillah dalam suatu majlis Muadz bin Jabal akan mendengarkan dan menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan ia tak hendak bicara kecuali bila diminta. BERWIBAWA Pernyataan Shahar bin Haushaf bahwa Bila para sahabat berbicara sedang diantara mereka hadir Mu‟adz bin Jabal, tentulah mereka akan meminta pendapatnyakarena kewibawaannya.

MURAH TANGAN/DERMAWAN Selalu memberikan segala sesuatu yang diminta padanya dengan berlimpah dan hati yang ikhlas hingga habis semua hartanya. SUCI HATI Kekayaan diperolehnya secara halal dan bukan syubhat hingga saat Umar datang untuk mengambilnya ½ untuk negara ia awalnya menolak tapi karena hatinya yang suci dan bersih akhirnya iapun memberikannya kepada khalifah Abu Bakar, namun Abu Bakar tahu bahwa Muadz seorang yang jujur hingga ia tak jadi mengambilnya.

PRESTASI  Ahli dalam bidang Fiqih atau hukum Islam  Karena kecerdasan dan keberanianya mengemukakan pendapat, Rasulullah mengutusnya untuk menyebarkan Islam di Yaman.  Sebagai guru dan ahli hukum di Syiria  Diangkat Umar bin Khaththab sebagai gubernur militer di Syiria.  Salah satu penduduk surga  Disayang Rasulullah  merupakan salah satu dari enam orang yang mengumpulkan Al-Qur‟an pada zaman Rasulullah.

AKHIR HAYAT Mu‟adz bin Jabal wafat tahun 18 H ketika terjadi wabah penyakit tha‟un di Urdun, waktu itu usianya 33 tahun dan dalam misi dakwah menyebarkan agama Islam pada masa Khalifa Umar bin Khattab.

FATWA MU’ADZ BIN JABAL ILMU ITU IALAH MENGENAL DAN BERAMAL. “Pelajarilah segala ilmu yang kalian sukai, tetapi Allah tidak akan memberikan manfaat dengan ilmu itu sebelum kalian mengamalkannya lebih dulu…”

(YANG PERTAMA KALI MENGUMANDANGKAN AL-QUR’AN DENGAN SUARA MERDU)
IDENTITAS Fisik : kecil, kurus, pendek hingga tinggi badannya tidak akan seberapa bedanya dengan orang yang sedang duduk, kedua betisnya kecil dan kempes. Non Fisik : Beliau seorang budak milik Uqbah bin Mu‟ith, dari keluarga miskin dan hina, tetapi keyakinan dan keimanannya telah menjadikannya salah seorang imam diantara imam-imam kebaikan. JULUKAN  Assabiqunal Awwalun: orang keenam yang masuk Islam pertama kali  Peti Rahasia Rasul (Shahibus Sirri Rasulullah): tempat Rasulullah menumpahkan keluhan dan mempercayakan rahasianya  Shohib assawad wa siwak : pemilik bantal dan siwak Rasulullah.

ABDULLAH BIN MAS’UD

PROSES MASUK ISLAM  Bertemu Rasulullah dan Abu Bakar saat menggembalakan kambing tuannya  Terkesima karena kambing yang mandul dapat mengeluarkan susu berkat do‟a Rasulullah (diperlihatkan mukjizat Rasulullah SAW)  Menyusul Rasulullah ke Makkah dan menyatakan keislamannya.

SIFAT KETELADANAN ABDULLAH BIN MAS’UD AMANAH Saat Rasulullah meminta susu dari kambing yang digembalakannya ia tidak memberikannya karena kambing tersebut milik Uqbah bin Mu‟aith. TAKWA Perkataan Hudzaifah: “ Tidak seorang pun dapat saya lihat yang lebih mirip kepada Rasulullah dari cara hidup, perilaku dan ketenangan jiwanya, daripada

Abdullah bin Mas‟ud”.

BERANI DALAM MEMBELA AGAMA ALLAH Tampil di Majlis para bangsawan, pemimpin dan pemuka Quraisy di sisi Ka‟bah dan mengumandangkan Al-Qur‟an secara terang-terangan serta menyebarluaskannya di segenap pelosok kota Mekkah. TAAT PADA PEMIMPIN Saat Utsman bin Affan akan menurunkannya dari Bendahara KUFAH, para penduduk KUFAH yang mencintainya mengusulkan untuk memberontak, ia berkata: “ Saya harus taat kepadanya, dan dibelakang hari akan timbul peristiwa-peristiwa dan fitnah, dan saya tak ingin menjadi seseorang yang mula-mula membukakan pintunya …”

PRESTASI  Ikut perang Badar yang menyebabkan rubuhnya Abu Jahal, perang Uhud, perang Khandak dll.  Bendaharawan di kota KUFAH pada masa kekhalifahan Umar bin Khaththab.  Guru besar pada masa pemerintahan Umar bin Khaththab.  Yang pertama kali mengumandangkan Al-Qur‟an dengan suara merdu di Baitullah.  Disayang Rasulullah; Rasulullah bersabda: “Tuan-tuan menertawakan betis Ibnu Mas‟ud …, keduanya di sisi Allah  Orang keenam yang masuk Islam pertama kali.  Bebas dari tabir hijab Rasulullah: tiada rahasia antara dirinya dan Rasulullah.

lebih berat timbangannya dari gunung UHUD… “.

AKHIR HAYAT Wafat pada tahun 32 H, pada usia 60 tahun dan dikebumikan dipemakaman baqi.

AMMAR BIN YASIR (SEORANG TOKOH PENGHUNI SURGA)
IDENTITAS Fisik: Perawakannya bertubuh tinggi dengan bahu bidang dan matanya yang biru. Non Fisik: Bapaknya bernama Yasir serta ibunya Sumayyah binti Khoyyath disebut sebagai Bunda kandung bagi orang-orang mu‟min, karena sikap dan pendiriannya yang tangguh hinggá tewas karena siksaan biadab kafir Quraisy. Bapaknya berasal dari Yaman kemudian menetap di Mekah

JULUKAN Asabiquun Al Awwaluun; Ammar dan keluarganya termasuk golongan yang pertama masuk Islam. PROSES MASUK ISLAM  Merupakan keluarga yang pertama kali masuk Islam  Abu Jahal menikam Sumayyah hingga mati, dan menjadi syahidah (syahid wanita) pertama dalam Islam, kemudian setelah itu suaminya Yasir, hanya Ammar yang menunggu eksekusi, mereka meletakkan kepalanya dalam air, memecutnya dan membakarnya dengan api yang panas.  Rasulullah SAW lewat dan memperlihatkan mukjizatnya dengan bersabda : “Wahai api jadilah engkau dingin dan berikan keselamatan atas diri Ammar sebagaimana engkau telah menjadi dingin dan memberikan keselamatan atas Ibrahim”. (Ibnu Sa‟ad).

SIFAT DAN KETELADANAN AMMAR BIN YASIR TEGUH MEMBELA AGAMA ALLAH Walaupun disiksa Bani Makhsum dengan sangat kejam, Ammar bersama keluarganya tetap mempertahankan agama Allah. KETAQWAAN DAN KEIMANAN YANG TEGUH Sabda Rasulullah: “Diri Ammar dipenuhi keimanan sampai ke tulang punggungnya …”

PENDIAM Para ahli riwayat melukiskan: ” Ia adalah seorang yang brtubuh tinggi dengan bahunya yang bidang dan matanya yang biru …, seorang yang amat pendiam dan tak suka banyak bicara …”. ZUHUD DAN RENDAH HATI Pernyataan Ibnu Abil Hudzail: “Saya lihat Ammar bin Yasir sewaktu menjadi Amir di Kufah, membeli sayuran di pasar lalu mengikatnya dengan tali dan memikulnya diatas punggung dan membawanya pulang …”. SABAR Ketika salah seorang awam berkata kepadanya sewaktu ia menjadi amir di Kufah dengan sebutan:”Hai yang telinganya terpotong!, dengan bangga Ammar menjawab:“Yang kamu cela itu adalah telingaku yang terbaik … karena ia ditimpa kecelakaan waktu perang fi Sabilillah …(Yamamah)”.

PRESTASI  Diperlihatkannya mukjizat Rasulullah, yang menjadikan api yang membakar tubuh Ammar bin Yasir tidak panas dengan do‟anya.  Dapat mempertahankan keimanan walau disiksa dengan sangat kejam.  Disayang Rasulullah.  Ikut semua perjuangan bersama Rasulullah, Badar, Uhud, Khandak, Tabuk, dll  Mengikuti peperangan melawan Persi dan Romawi  Berada di pihak Ali bin Abi Thalib saat peperangan Jamal dan Shiffin  Sebagai walikota Kufah pada masa pemerintahan Umar bin Khaththab  Mengikuti pertempuran Yamamah bersama Abu Bakar Shidiq melawan nabi palsu.

AKHIR HAYAT  Rasulullah SAW pernah bersabda :” … Ammar nanti akan dibunuh oleh golongan pendurhaka …!”.  Pada saat pemerintahan Ali bin Abi Thalib terjadi perang Shiffin dengan Muawiyah sebagai pemberontak. Tokoh pendiam yang tak banyak bicara itu memihak kepada khalifah Ali yang beliau yakini sebagai pihak yang benar.  di usia 93 tahun beliau menghadap sang Khaliq dalam peperangan Shiffin.

SAAD BIN ABI WAQASH (SINGA YANG MENYEMBUNYIKAN KUKUNYA)
IDENTITAS  Beliau memiliki nama asli Saad bin Malik Az-Zuhri. Kakeknya bernama UHAIB, putera dari MANAF yang menjadi paman AMINAH, ibunda Rasulullah.  Beliau adalah Ksatria penunggang kuda yang tangkas dan seorang pemanah yang jitu.

JULUKAN Singa Yang Menyembunyikan Kukunya : Saad yang gagah berani dengan segudang prestasi namun tetap rendah hati dan tidak pernah menyombongkan diri akan kelebihan yang diberikan Allah kepadanya Asabiqunal Awwalun: Termasuk orang ketiga yang pertama-tama masuk Islam.

PROSES MASUK ISLAM Beliau adalah termasuk orang-orang yang diyakinkan oleh Abu Bakar As-Shidiq untuk masuk Islam, bersama: Utsman binAffan, Zubair bin Awwam, Abdurrahman bin Auf, dan Thalhah bin Ubaidillah. Masuk Islam Usia 17 tahun. Ketika ibunya mengetahui tentang ke-Islamannya, Sang ibu menolaknya dengan aksi mogok makan dan berjanji tidak akan menyentuh makanan hingga Saad kembali kepada agama nenek moyangnya. Akan tetapi Saad tetap pada keimanannya dan berkata: “Demi Allah, ketahuilah wahai ibunda, Seandainya ibunya punya 100

nyawa dan ia keluar satu persatu, tidaklah ananda akan meninggalkan agama ini walau ditebus dengan apapun juga… ”

SIFAT KETELADANAN SAAD BIN ABI WAQASH KSATRIA YANG TANGGUH,  Pada saat perang Qadishiyyah, Amirul mukminin Umar bin Khaththab r.a. mengangkat Sa'ad sebagai Panglima perang untuk melawan negara adidaya Persia  Dalam setiap peperangan, siapapun panglimanya, jika ada Sa'ad didalamnya maka pasukan akan merasa tenang. MENGUTAMAKAN MUSYAWARAH, Beliau selalu mengirimkan surat kepada Amirul Mu‟munin Umar tentang situasi dan kondisi pasukan Qadisiah dan meminta pendapat Umar, karena ia yakin khalifah akan memusyawarahkannya dengan para sahabat. TAQWA, Memakan makanan yang halal, dan menolak dengan keras setiap dirham yang mengandung syubhat (tidak jelas kehalalan dan keharamannya). TIDAK PENDENDAM, Ketika ditanya Abdullah bin Amr bin Ash tentang amal ibadah yang mendapat ganjaran surga, Sa‟ad berkata: “ Tak lebih dari amal ibadah yang biasa kita kerjakan, hanya saja saya tak pernah

menaruh dendam atau niat jahat terhadap seorangpun di antara kaum muslimin”.

TEGUH TERHADAP KEISLAMANNYA, Saat ibunya mengancamnya untuk mogok makan, minum agar ia kembali ke agama nenek moyangnya, Sa‟ad tidak terpengaruh dan tetap pada keimanannya.

PRESTASI  Menjadi gubernur militer di IRAQ yang bertugas mengatur pemerintahan dan sebagai panglima tentara.  Termasuk 3 orang pertama yang masuk Islam.  Orang yang mula-mula melepaskan anak panah dalam membela agama Allah, dan orang yang mula-mula terkena anak panah.  Satu-satunya orang yang dijamin Rasulullah dengan jaminan orang tua Rasulullah.  Mempunyai 2 senjata yang sangat ampuh, yaitu: panahnya dan do’anya.  Laki-laki penduduk surga, sabda Rasulullah  Mengalahkan tentara Persi yang berjuamlah 100 ribu prajurit terlatih. AKHIR HAYAT Wafat pada tahun 54 H di pangkuan anaknya dan dikafankan dengan kain yang pernah dipakainya saat perang Badar.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.