P. 1
Komponen-Komponen BAHASA LISAN

Komponen-Komponen BAHASA LISAN

|Views: 218|Likes:
Published by mong wei

More info:

Published by: mong wei on Mar 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/25/2014

pdf

text

original

Komponen-Komponen Bahasa Lisan

Terdapat 5 jenis ‡ Fonologi ‡ Sematik ‡ Sintaksis ‡ Morfologi ‡ Pragmatik .

FONOLOGI .

. ‡ Fonem diertikan sebagai unit linguistik terkecil yang bertindak sebagai penanda perubahan dalam sesuatu definisi dan makna. ‡ Fonologi merupakan kajian berkenaan sistem bunyi dan bahasa. ‡ Fonem dikenalpasti sebagai unit-unit bahasa.‡ Fonologi adalah kajian tentang bunyi sebutan dalam sesuatu bahasa Kamus Dewan Edisi Terkini.

/y/ /wali/./oi/ ‡ Vokal Rangkap ± /a/./e/./yakni/ /pantai/./pulau/./lauk/.Contoh: ‡ Separuh vokal ± /w/./au/./buah/ ./u/ /kuih/./o/./kain/./i/./dodoi/ ‡ Diftong ± /ai/.

MORFOLOGI .

‡ Morfologi adalah kajian tentang pembentukan kata dalam sesuatu bahasa. . ‡ Set peraturan yang menentukan prosedur pembinaan perkataan (morfem bebas). terbitan dan pemajmukan Kamus Dewan Edisi Terkini. termasuk infleksi. ‡ Morfologi merupakan kajian berkenaan perkataan dan proses penyatuan fonem. ‡ Bertindak sebagai penentu prosedur penyatuan bunyi sehingga membentuk perkataan dan ayat.

an dalam kemanusiaan. . ± Morfem terikat ‡ Morfem yang hanya wujud bersamasama morfem lain. ‡ Contohnya ber-dalam berjalan dan ke. ‡ Contohnya jalan dan manusia.Contoh ± Morfem bebas ‡ Morfem yang dapat wujud bersendirian.

SEMANTIK .

‡ Semantik adalah kajian tentang makna perkataan dan penambahan makna sesuatu kata Kamus Dewan Edisi Terkini. ‡ Peraturan semantik adalah peraturan penentuan morfem bebas yang dapat bergabung dan memaparkan maksud. ‡ Teori semantik membincangkan asas utama pembentukan perkataan. ‡ Semantik merupakan kajian berkenaan makna perkataan. .

lori .Contoh: ±Sinonim = Cantik .lawa ±Antonim = Tinggi-rendah ±Hiponim = Bas.kereta.

SINTAKSIS .

‡ Sintaksis merupakan kajian berkenaan ayat dan prosedur penyatuan perkataan membentuk ayat. peraturan. ‡ Variasi ayat : ± Ayat tunggal. dsb) tentang susunan kata dalam ayat Kamus Dewan Edisi Terkini. .‡ Sintaksis adalah pengetahuan (cabang ilmu linguistik. ± Ayat kompleks. ± Ayat majmuk.

Contoh Peringkat AYAT KLAUSA FRASA Binaan Ayat Pelajar itu belum tiba pelajar itu belum tiba pelajar itu itu belum tiba belum lagi PERKATAAN pelajar .

PRAGMATI K .

‡ Pragmatik adalah cabang linguistik yang berkaitan dengan kajian tentang makna dan kesan yang timbul daripada penggunaan bahasa dalam situasi tertentu Kamus Dewan Edisi Terkini. ‡ Pragmatik merupakan penggunaan bahasa dalam proses komunikasi ‡ Penggunaan bahasa untuk meluahkan niat seseorang dan menjalankan perkara-perkara di dunia Gleason (2001). .

‡ Item ini melibatkan kajian tentang peraturan dan fungsi komunikasi.‡ Pragmatik merupakan kajian berkenaan jalinan peraturan yang bertindak sebagai penentu penggunaan bahasa demi proses interaksi sosial dalam masyarakat. .

Contoh: Guru : Siti boleh kamu angkat tangan? Siti : Boleh. .

Terima Kasih ANIS NAQUIAH BT SABRI ATIRAH BINTI ABU HANIPAH CHOAH MONG WEI CHONG TZER SHENG PISMP Pemulihan SEM 3 .Sekian.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->