P. 1
PENGURUSAN ASET ALIH (BARU)

PENGURUSAN ASET ALIH (BARU)

|Views: 1,969|Likes:
Published by anon_226752

More info:

Published by: anon_226752 on Mar 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/08/2013

pdf

text

original

Laporan Tahunan Harta Modal dan Inventori

KEW.PA-8 hendaklah dikemukakan ke

Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun

berikutnya.

55

PENJELASAN CARA

PENGISIAN

1. LAPORAN PENERIMAAN KEW. PA-1

1. DAFTAR HARTA MODAL BHG. A KEW. PA-2

1. DAFTAR HARTA MODAL BHG. B KEW. PA-2

3.1. BUTIR-BUTIR PENAMBAHAN, PENGGANTIAN

DAN NAIKTARAF

4. DAFTAR INVENTORI KEW. PA-3

5. SENARAI DAFTAR HARTA MODAL KEW. PA-4

6. SENARAI DAFTAR INVENTORI KEW. PA-5

7. DAFTAR PERGERAKAN HARTA MODAL DAN

DAN INVENTORI KEW. PA-6

8. SENARAI ASET ALIH KERAJAAN KEW. PA-7

9. LAPORAN TAHUNAN HARTA MODAL DAN

INVENTORI KEW. PA-8

56

KEW PA-1

BORANG LAPORAN PENERIMAAN ASET ALIH KERAJAAN
(Hendaklah diisi dalam 2 salinan jika terdapat kerosakan/perselisihan)

Nama Pembekal : _______________________________________
Alamat Pembekal : _______________________________________
_______________________________________

No. Telefon : _______________________________________
No Faks : _______________________________________

Bil Nota Hantaran

Nama Aset

Kuantiti

Perihal

Kerosakan

Catatan

No. Tarikh

Dipesan Diterima Perselisihan

Pegawai Penerima

Ketua Jabatan

Tandatangan : _____________________________

Tandatangan : __________________________

Nama

: _____________________________

Nama

: __________________________

Jawatan

: _____________________________

Jawatan

: __________________________

Tarikh

: _____________________________

Tarikh

: __________________________

57

KEW. PA2

(No Siri Pendaftaran : KPM/ JEA 1067 153/H/07/1 )

DAFTAR HARTA MODAL

Kementerian/Jabatan

: KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian

: SEK.MEN.KEB. TAMAN MOLEK , PASIR GUDANG, JOHOR

BAHAGIAN A

Kod Nasional

Kategori

PERALATAN PEJABAT
PERALATAN PEJABAT

Sub Kategori

MESIN
MESIN

Jenis/Jenama/Model

MESIN PENCETAK DIGITAL
MESIN PENCETAK DIGITAL--RISO

RISO--RZ 330M
RZ 330M

Buatan

JEPUN
JEPUN

Harga Perolehan Asal

RM 3989.00
RM 3989.00

Jenis Dan No. Enjin

79021558
79021558

Tarikh Diterima

10/4/2007
10/4/2007

No Casis/Siri Pembuat

No Pesanan Rasmi Kerajaan

PK 75572234 1/4/2007
PK 75572234 1/4/2007

No Pendaftaan (Bagi Kenderaan)

Tempoh Jaminan kearajaan dan tarikh

Tempoh jaminan

2010
2010--3 Tahun
3 Tahun

KOMPONEN / AKSESORI

KABINET KAYU BERODA

Nama Pembekal Dan Alamat : SYARIKAT AKRIZ SDN.BHD KL

««««««««««««.

Tandatangan Ketua Jabatan

Nama :

Jawatan :

Tarikh : 10/4/2007

Cop :
PENEMPATAN

Lokasi

PEJABAT
PEJABAT

Tarikh

10/4/2007
10/4/2007

Nama Pegawai

SANI B. MOHD
SANI B. MOHD

Tandatangan

PEMERIKSAAN

Tarikh

5/4/08
5/4/08

Status Aset

DIGUNAKAN
DIGUNAKAN

Nama Pemeriksa

ISA B. ABU
ISA B. ABU

Tandatangan

PENEMPATAN

Rujukan Kelulusan Tarikh

Kaedah Pelupusan

Tandatangan

58

KEW. PA2

DAFTAR HARTA MODAL
BUTIR-BUTIR PENAMBAHAN,PENGGANTIAN DAN NAIK TARAF

BAHAGIAN B

BIL Tarikh

Butiran

Tempoh

Jaminan

Kos (RM)

Nama Dan Tandatangan

59

Kod Nasional

Kategori

PERABUT
PERABUT

Sub Kategori

RAK
RAK

Jenis

KAYU BERTINGKAT
KAYU BERTINGKAT

Kuantiti

2 2

Harga Perolehan Asal

RM595.00/ 1 BUAH
RM595.00/ 1 BUAH

Unit Pengukuran

BUAH
BUAH

Tarikh Diterima

2/8/2007
2/8/2007

Tempoh Jaminan

No Pesanan Rasmi Kerajaan

CJB 262478/29/7/2007
CJB 262478/29/7/2007

Nama Pembekal Dan Alamat

KEDAI PERABUT BANDAR SELATAN

111 JALAN INDAH 4/2

TAMAN BUKIT INDAH

80100 JOHOR BAHRU

«««««««««««««.

Tandatangan Ketua Jabatan

Nama :

Jawatan :

Tarikh :2/8/2007

Cop :

PENEMPATAN

Kuantiti

11

11

No Siri

Pendaftaran

11

22

Lokasi

PEJABAT

PEJABAT

MAKMAL
MAKMAL

Tarikh

10/8/07
10/8/07

10/8/07
10/8/07

Na

a Pega¡

ai

SANI BIN MOHD
SANI BIN MOHD

MUSA BIN ALI
MUSA BIN ALI

Tandatangan

PEMERIKSAAN

Tarikh

25/7/08
25/7/08

Status Aset

DIGUNAKAN
DIGUNAKAN

Nama Pemeriksa

ISA BIN ABU
ISA BIN ABU

Tandatangan

PENEMPATAN

Rujukan Kelulusan Tarikh

Kaedah Pelupusan

Tandatangan

KEW. PA3

(No Siri Pendaftaran : KPM/JEA 1067 153/I/07/1-2)

DAFTAR INVENTORI

Kementerian/Jabatan

:

Bahagian

:

BAHAGIAN A

60

KEW. PA-4

BIL NOMBOR SIRI
PENDAFTARAN

NAMA ASET

TARIKH

PEROLEHAN

HARGA PEROLEHAN
ASAL

(RM)

1.1. KPM/ JEA 1067
153/H/07/1

MESIN PENCETAK
MESIN PENCETAK

DIGITAL RISO RZ 330 M
DIGITAL RISO RZ 330 M

1/4/2007
1/4/2007

3989.00
3989.00

JUMLAH

SENARAI DAFTAR HARTA MODAL

61

KEW. PA-5

SENARAI DAFTAR INVENTORI

BIL

NOMBOR SIRI

PENDAFTARAN

NAMA ASET

TARIKH

PEROLEHAN

HARGA PEROLEHAN ASAL

(RM)

11

KP
KP--M/JEA 1067
M/JEA 1067

153/I/07/1
153/I/07/1--22

RAK KAYU BERTINGKAT
RAK KAYU BERTINGKAT

29/7/2007
29/7/2007

1190/ 2 BUAH
1190/ 2 BUAH

JUMLAH

62

KEW. PA-6

DAFTAR PERGERAKAN HARTA MODAL DAN INVENTORI

Jenis :

Pegawai Pengeluar

Catatan

Jenama dan Model :

No Siri Pembuat :

No Siri Pendaftaran :

Bil

Nama Peminjam

Tarikh

Tandatangan

Peminjam

Ketika Dikeluarkan

Ketika Dipulangkan

Dikeluarkan

Jangka Dipulangkan

Tandatangan

Tarikh

Tandatangan

Tarikh

63

BIL

KETERANGAN ASET

KUANTITI

11

MESIN PENCETAK DIGITAL RISO
MESIN PENCETAK DIGITAL RISO

1 UNIT
1 UNIT

(a) Disediakan oleh :

(b) Disahkan oleh :

«««««««««..

«««««««««

Tandatangan

Tandatangan

Nama : ________________________

Nama : ________________________

Jawatan : ________________________

Jawatan : ________________________

Tarikh : ________________________

Tarikh : ________________________

Nota : a) Disediakan oleh Pegawai Aset

b) Pegawai yang mengesahkan ialah pegawai yang bertanggungjawab

ke atas aset berkenaan contohnya :

i) Lokasi bilik Setiausaha Bahagian ² disahkan oleh Setiausaha Bahagian

ii) Lokasi bilik mesyuarat ² disahkan oleh pegawai yang menguruskan bilik mesyuarat.

c) Dikemaskini apabila terdapat perubahan kuantiti, lokasi atau pegawai bertanggungjawab

KEW..PA-7

SENARAI ASET ALIH KERAJAAN

BAHAGIAN : SEK.MEN.KEB TAMAN MOLEK PASIR GUDANG, JOHOR

LOKASI

: PEJABAT

64

««««««««««««««««««««««

Tandatangan Pegawai Pengawal
Nama : _____________________________________

Jawatan : _____________________________________

Tarikh : _____________________________________

* laporan merangkumi semua aset alih yang dipegang sehingga tahun semasa.

KEW. PA-8

LAPORAN TAHUNAN HARTA MODAL DAN INVENTORI BAGI TAHUN ««««.

KEMENTERIAN : _________________________________________________________

BIL

KEMENTERIAN / JABA TAN

DIBAWAHNYA

BILANGAN KEW.

PA-2

JUMLAH NILAI
HARTA MODAL

(RM)

BILANGAN

KEW.PA-3

JUMLAH NILAI

INVENTORI (RM)

Jumlah

65

BAB C
BAB C ±±PENGGUNAAN, PENYIMPANAN
PENGGUNAAN, PENYIMPANAN

DAN PEMERIKSAAN
DAN PEMERIKSAAN

OBJEKTIF
OBJEKTIF

Semua aset Kerajaan hendaklah diguna dan
Semua aset Kerajaan hendaklah diguna dan

dikendalikan dengan cekap, mahir dan teratur
dikendalikan dengan cekap, mahir dan teratur

bagi tujuan :

bagi tujuan :--

(a)
(a) Mengurangkan pembaziran;
Mengurangkan pembaziran;

(b) Menjimatkan kos;
(b) Menjimatkan kos;

(c) Mencapai jangka hayat;
(c) Mencapai jangka hayat;

(d) Mencegah penyalahgunaan; dan

(d) Mencegah penyalahgunaan; dan

(e) Mengelakkan kehilangan.
(e) Mengelakkan kehilangan.

66

1. Penggunaan aset Kerajaan hendaklah mematuhi peraturan
1. Penggunaan aset Kerajaan hendaklah mematuhi peraturan

berikut :
berikut :--

(a)

(a) Bagi tujuan rasmi sahaja;
Bagi tujuan rasmi sahaja;

(b) Mengikut fungsi sebenar seperti yang terdapat
(b) Mengikut fungsi sebenar seperti yang terdapat

dalam manual/buku panduan pengguna;
dalam manual/buku panduan pengguna;

(c) Dikendalikan oleh pegawai yang mahir dan
(c) Dikendalikan oleh pegawai yang mahir dan

berkelayakan;
berkelayakan;

(d) Perlu direkodkan; dan
(d) Perlu direkodkan; dan

(e) Melapor kerosakan dengan menggunakan Borang
(e) Melapor kerosakan dengan menggunakan Borang

AduanKerosakan Aset KEW.PA
AduanKerosakan Aset KEW.PA--9.
9.

67

KEW.PA-9

BORANG ADUAN KEROSAKAN ASET ALIH KERAJAAN

Bahagian I (Untuk diisi oleh Pegawai Aset)

1. Jenis Aset

:

2. Keterangan Aset

:

3. Nombor Siri Pendaftaran :

4. Kos penyelenggaraan

terdahulu (jika ada)

:

5. Pengguna Terakhir

:

6.Tarikh Kerosakan

:

7. Perihal Kerosakan

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

8. Syor Pegawai Aset

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Nama:«««««««««««««««««««««««««..

Jawatan:««««««««««««««««««««««««.

Tarikh:«««««««««««««««««««««««««.

Bahagian II (Keputusan Ketua Jabatan)

Diluluskan / Tidak Diluluskan*

68

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->