RAS,ETNIK,KAUM,DAN BANGSA

. Terdapat perhubungan terus menerus di kalangan mereka yang masih hidup dan kekal selama berabad-abad.MASYARAKAT Definisi : Menurut Roucek & Warren (1979): Masyarakat sebagai ´satu kumpulan manusiaµ yang berhubung secara tetap dan tersusun dalam menjalankan aktiviti secara kolektif dan merasakan bahawa mereka adalah hidup bersama.

bekerjasama dalam mengatur kerja secara kolektif. mampu menyatukan buah fikiran dan tindakan sehingga terjalin hubungan antara satu sama lain serta lahir satu sistem yang dinamakan sebagai kebudayaan.‡ Satu kumpulan / kelompok manusia yang hidup saling berorganisasi. . berbincang.

CIRI-CIRI UTAMA MASYARAKAT a) Berkelompok. b) Berbudaya. dan f) Mempunyai aturan sosialnya (susun lapis. d) Berinteraksi (dalaman & dgn pihak luar). kelas. e) Mempunyai kepimpinan. c) Mengalami perubahan.status dan kasta) .

Cina. orang Melayu. nilai. Etnik sering berbeza dalam ciri-ciri budaya seperti adat resam. Ini bererti wujudnya satu kebudayaan atau sub-budaya yang jelas di mana anggotanya merasa disatukan dengan satu sejarah. Melanau. Di Malaysia.berada ditahap rendah atau tidak bermoral. Etnisiti ialah rasa kekitaan sesuatu kumpulan etnik tertentu. betul dan lebih utama daripada budaya etnik lain yang dipandang rendah dan anggil ganjil. Kadazan. Satu kumpulan etnik ditafsirkan secara sosial atas dasar ciri-ciribudayanya. i. . Etnik pada dasarnya bersikap etnosentrik iaitu menganggap ciriciri budayanya sebagai wajar. DEFINISI ETNIK/KAUM Istilah etnik berasal daripada perkataan Yunani iaituethnos yang bermaknaorang. ii. India. oreintasi politik. kegiatan ekonomidan hibuuran. sikap dan tingkahlakuyang sama. pandnagan mengenai kecantikan. danpelbagai lagi boleh dianggap sebagai etnik. pola keluarga.pakaian.

.RAS Konsep/Definisi Ras: Kelompok manusia yang mempunyai persamaan dari segi ciri-ciri fizikal (warna kulit dll). Negroid dan Austroloid. Ciri-ciri fizikal tersebut ditentukan oleh baka yang diwarisi dari generasi ke generasi cth: Mongoloid.

Di Malaysia. Orang Melayu. Cina dan India sepatutnya dikenali sebagai etnik juga dipanggil ras dalam kehidupan seharian. kedua-dua istilah ras dan etnik sering kali dicampuradukkan dan digunakan secara bertukartukarsehingga maknanya menjadi lebih kurang sama. .Penggunaan istilah ras dan etnik sering kali digunakan secara Berulangan walaupun ia membawa makna yang berbeza.

warna rambut dsbnya.Pd dasarnya. ras boleh dikatakan sbg kelompok sosial yg mempunyai tanda pengenalan kolektif berasaskan ciri-ciri fizikal-biologikal yg nyata seperti warna kulit. warna mata. Ciri yg paling ketara untuk membezakan kumpulan manusia ialah warna kulit. Ras juga merujuk kepada satu kelompok manusia yg menganggap diri dan / atau dianggap oleh kelompok lain sebagai berbeza drp kelompok mereka berasaskan dasar perbezaan fizikal yg tidak dpt diubah dan sifat2 ini berkaitan dgn sifat2 atau kebolehan moral & intelek mereka. .

SUKU Definisi suku: Kelompok masyarakat yg membentuk rumpun bangsa (cth: dalam rumpun Kadazandusun terdapat sub etnik seperti Tatana. Lotud. Bisaya. Kimaragang. dll) .

BANGSA Konsep/Definisi bangsa: i. budaya. Bangsa Malaysia sbg ´bangsa idamanµ yg kita kehendaki. Mempunyai maksud yg lebih luas dan terbentuk berasaskan gagasan ras atau etnik yg sedia ada ii. kesatuan wilayah. . iii. berbanding dengan rumpun bangsa yg lain. Lazimnya terjalin oleh kesamaan bahasa. sejarah & agama. Pembentukan bangsa Malaysia berteraskan hubungan etnik yg harmonis. Menurut John Stuart Mill : Bangsa .Rumpun manusia yg terikat oleh rasa taksub bersama & lebih rela bekerjasama sesama mereka.

HALIMATUSS·ADIAH BT SALLEH .DISEDIAKAN OLEH: NAMA AHLI KUMPULAN: AMIRA ASHIKIN BINTI ISNI AZIMAHTUL NADIAH BT UMORUDDIN A·TIF AMANINA BT SULAIMAN NURUL SYUHADA BT MAT SAT NUR HIDAYAH BINTI HAINAN PISMP PENDIDIKAN KHAS 3 JAN 2009 PENSYARAH PEMBIMBING : PN.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful