RAS,ETNIK,KAUM,DAN BANGSA

Terdapat perhubungan terus menerus di kalangan mereka yang masih hidup dan kekal selama berabad-abad. .MASYARAKAT Definisi : Menurut Roucek & Warren (1979): Masyarakat sebagai ´satu kumpulan manusiaµ yang berhubung secara tetap dan tersusun dalam menjalankan aktiviti secara kolektif dan merasakan bahawa mereka adalah hidup bersama.

bekerjasama dalam mengatur kerja secara kolektif. mampu menyatukan buah fikiran dan tindakan sehingga terjalin hubungan antara satu sama lain serta lahir satu sistem yang dinamakan sebagai kebudayaan. . berbincang.‡ Satu kumpulan / kelompok manusia yang hidup saling berorganisasi.

status dan kasta) .CIRI-CIRI UTAMA MASYARAKAT a) Berkelompok. e) Mempunyai kepimpinan. b) Berbudaya. dan f) Mempunyai aturan sosialnya (susun lapis. kelas. c) Mengalami perubahan. d) Berinteraksi (dalaman & dgn pihak luar).

pandnagan mengenai kecantikan. orang Melayu.berada ditahap rendah atau tidak bermoral. Satu kumpulan etnik ditafsirkan secara sosial atas dasar ciri-ciribudayanya. betul dan lebih utama daripada budaya etnik lain yang dipandang rendah dan anggil ganjil. Etnik sering berbeza dalam ciri-ciri budaya seperti adat resam. Ini bererti wujudnya satu kebudayaan atau sub-budaya yang jelas di mana anggotanya merasa disatukan dengan satu sejarah. danpelbagai lagi boleh dianggap sebagai etnik. Melanau. ii. sikap dan tingkahlakuyang sama.pakaian. DEFINISI ETNIK/KAUM Istilah etnik berasal daripada perkataan Yunani iaituethnos yang bermaknaorang. nilai. Etnik pada dasarnya bersikap etnosentrik iaitu menganggap ciriciri budayanya sebagai wajar. kegiatan ekonomidan hibuuran. . Kadazan. i. Cina. Etnisiti ialah rasa kekitaan sesuatu kumpulan etnik tertentu. pola keluarga. Di Malaysia. oreintasi politik. India.

Ciri-ciri fizikal tersebut ditentukan oleh baka yang diwarisi dari generasi ke generasi cth: Mongoloid.RAS Konsep/Definisi Ras: Kelompok manusia yang mempunyai persamaan dari segi ciri-ciri fizikal (warna kulit dll). . Negroid dan Austroloid.

kedua-dua istilah ras dan etnik sering kali dicampuradukkan dan digunakan secara bertukartukarsehingga maknanya menjadi lebih kurang sama. Cina dan India sepatutnya dikenali sebagai etnik juga dipanggil ras dalam kehidupan seharian.Penggunaan istilah ras dan etnik sering kali digunakan secara Berulangan walaupun ia membawa makna yang berbeza. Di Malaysia. . Orang Melayu.

Pd dasarnya. ras boleh dikatakan sbg kelompok sosial yg mempunyai tanda pengenalan kolektif berasaskan ciri-ciri fizikal-biologikal yg nyata seperti warna kulit. Ras juga merujuk kepada satu kelompok manusia yg menganggap diri dan / atau dianggap oleh kelompok lain sebagai berbeza drp kelompok mereka berasaskan dasar perbezaan fizikal yg tidak dpt diubah dan sifat2 ini berkaitan dgn sifat2 atau kebolehan moral & intelek mereka. warna rambut dsbnya. . warna mata. Ciri yg paling ketara untuk membezakan kumpulan manusia ialah warna kulit.

dll) . Bisaya.SUKU Definisi suku: Kelompok masyarakat yg membentuk rumpun bangsa (cth: dalam rumpun Kadazandusun terdapat sub etnik seperti Tatana. Kimaragang. Lotud.

budaya. . iii. Menurut John Stuart Mill : Bangsa . Bangsa Malaysia sbg ´bangsa idamanµ yg kita kehendaki. berbanding dengan rumpun bangsa yg lain. Pembentukan bangsa Malaysia berteraskan hubungan etnik yg harmonis. Mempunyai maksud yg lebih luas dan terbentuk berasaskan gagasan ras atau etnik yg sedia ada ii.Rumpun manusia yg terikat oleh rasa taksub bersama & lebih rela bekerjasama sesama mereka.BANGSA Konsep/Definisi bangsa: i. kesatuan wilayah. sejarah & agama. Lazimnya terjalin oleh kesamaan bahasa.

DISEDIAKAN OLEH: NAMA AHLI KUMPULAN: AMIRA ASHIKIN BINTI ISNI AZIMAHTUL NADIAH BT UMORUDDIN A·TIF AMANINA BT SULAIMAN NURUL SYUHADA BT MAT SAT NUR HIDAYAH BINTI HAINAN PISMP PENDIDIKAN KHAS 3 JAN 2009 PENSYARAH PEMBIMBING : PN.HALIMATUSS·ADIAH BT SALLEH .