KONSEP GURU DARI PERSPEKTIF ISLAM, TIMUR DAN BARAT

OBJEKTIF P & P
1. Menjelaskan perbezaan-perbezaan guru berdasarkan falsafah-falsafah pendidikan dunia. 2. Membezakan setiap peranan guru dalam Islam. 3. Menganalisis kedudukan dan tanggungjawab guru dalam Islam.

PENGENALAN

KONSEP ASAS DAN FALSAFAH PENDIDIKAN .

. ‡ Falsafah pendidikan ± pedoman.Konsep Falsafah ‡ Berasal daripada perkataan Yunani mencinta. arah tujuan atau pandangan terhadap perkara2 yg berkaitan dgn pendidikan. ‡ Perkataan Sophia ± kearifan/kebijaksanaan. ‡ Aspek pendidikan ± guru mendapat panduan dan petunjuk terhadap perkara2 berkaitan dengan pendidikan. ‡ Maksud lain ± ilmu dan kebenaran.

dan aksiologi.‡ Falsafah pendidikan membahaskan 3 persoalan utama ± metafizik. jenis sistem pendidikan. kaedah pengajaran serta peranan guru. . jenis kurikulum. ‡ Falsafah pendidikan ± memberi panduan kepada sesebuah sistem pendidikan untuk menetapkan matlamat. epistemologi.

FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT .

‡ Plato ± satu proses yang dapata membentuk individu yang berakhlak mulia. ‡ Montessori ± satu proses membentuk dan mengembangkan JERI kanakkanak. ‡ John Dewey ± satu proses perkembangan individu dan usaha mengatur ilmu pengetahuan untuk menambahkan lagi pengetahuan semulajadi yang ada pada manusia supaya hidup berfaedah dan selamat. .

. rekonstruktivisme dan eksistensialisme. Moden ± progresivisme.‡ Falsafah Pendidikan Barat terbahagi dua: i. Tradisional ± perenialisme dan essensialisme. ii.

PERENIALISME .

menemui prinsip2 mutlak dan memahami dunia yang sebenar.‡ Berasal daripada falsafah tradisional yang banyak dipengaruhi oleh fahaman Plato dan Aristotle. ‡ Tujuan fahaman ini ± mengembangkan potensi rasional individu. pragmatisme dan fahaman sains.kerana pengaruh materialisme. . nilai moral dan rasional manusia semakin merosot. ‡ Lahir .

menganalisis sastera.‡ Dasar pendidikan ± idealisme ‡ Tujuan pendidikan ± mendisiplinkan mental dan jiwa murid supaya menjadi rasional. pupuk moral dan melatih 3M . menguasai fakta dan ilmu tanpa batas masa. ‡ Ilmu pengetahuan ± tertumpu kepada kajian yang kekal. ‡ Peranan pendidikan ± matapelajaran klasik.

ESSENSIALISME .

. menguasai konsep dan prinsip2 matapelajaran. mendidik manusia menjadi lebih cekap. ‡ Dasar pendidikan ± idealisme dan realisme. membentuk personaliti dan mental ketahap kesempurnaan dan keharmonian. ‡ Tujuan pendidikan ± mempertingkatkan pertumbuhan intelek individu. ‡ Ilmu pengetahuan ± kemahiran penting dalam matapelajaran akademik.‡ Lahir kerana ± fitrah manusia sebenarnya kurang nilai2 murni yang sempurna.

‡ Pengajaran nilai2 tradisi masyarakat secara eksplisit. ‡ Tumpuan kurikulum ± kemahiran asas 3M. bahasa asing. sains.‡ Peranan pendidikan ± guru mempunyai autoriti dalam tugasnya. ilmu alam. sejarah. . Nilai2 masyarkt diajar sepanjang peringkat sekolah.

PROGRESIVISME .

‡ Dasar pendidikan ± pragmatisme. tertumpu pada pembelajaran aktif.‡ Kelahiran manusia adalah suci dan fitrah dan coraknya pada masa depan adalah dipengaruhi dan ditentukan oleh sekitarannya. naturalisme. ‡ Ilmu pengetahuan ± Ilmu yang membawa kepada pertumbuhan dan pembangunan proses belajar hidup. ‡ Tujuan pendidikan ± mempertingkatkan kehidupan sosial yang demokratik. .

‡ Peranan pendidikan ± guru sebagai pembimbing. ujikaji dll. .kemahiran hidup. Terlibat kepada aplikasi prinsip2 @ konsep. keperluan dan kebolehan murid. penyelesaian masalah dll) ‡ Tumpuan kurikulum ± berdasarkan minat. penasihat (inkuiri penemuan. projek. cth. Penyelesaian masalah.

REKONSTRUKTIVISME .

‡ Menggabungkan teori progresivisme dan behavioral sains. ‡ Dasar pendidikan ± pragmatisme.‡ Lahir daripada fahaman progresivisme. pendidikan untuk perubahan dan reformasi. pembelajaran aktif. ‡ Tujuan pendidikan ± memperbaiki dan membina masyarakat.prihatin dengan masalah masalah kini . ‡ Ilmu pengetahuan ± kemahiran dan mata pelajaran untuk mengenal dan menyelesaikan masalah masyarakat.

pengarah projek dan ketua penyelidik.membantu murid sedar akan masalah yang dihadapi ‡ Tumpuan kurikulum ± tertumpu kepada sains sosial dan kaedah penyelidikan sosial. .‡ Peranan pendidikan ± guru menjadi agen perubahan. Kemahiran berfikir kreatif dan kritis.

EKSISTENSIALISME .

‡ Dasar pendidikan metafizik ± alam kewujudannya, membesar dan seterusnya menyedari kewujudan keadaan dirinya dan penghidupannya. ‡ Pengetahuan/kebenaran ± kebenaran pilihan individu, apa yang diamati diberi makna,berdasarkan pemahaman sendiri. ‡ Etika moral dan akhlak ± berdasarkan kebebasan individu, tidak perlu mengikut norma masyarakat.

FALSAFAH PENDIDIKAN TIMUR

KONFUSIANISME

‡ Pendapat tokoh-tokoh Konfisianisme ± i.‡ Sesuatu sistem pendidikan harus berasaskan kepada prinsip kebenaran dan segala aspek kebaikan. Justeru manusia boleh dididik dan diajar untuk memiliki tingkah laku dan etika yang tinggi. Membina tingkahlaku supaya manusia berakhlak mulia. Mengikut peraturan serta taat dan setia kepada pemerintah dan negara. ii. .

KONFUSIANISME .

Membina tingkahlaku supaya manusia berakhlak mulia. ii.Justeru manusia boleh dididik dan diajar untuk memiliki tingkah laku dan etika yang tinggi. . ‡ Pendapat tokoh-tokoh Konfisianisme ± i.‡ Kung Fu Tze ± sesuatu sistem pendidikan harus berasaskan kepada prinsip kebenaran dan segala aspek kebaikan. Mengikut peraturan serta taat dan setia kepada pemerintah dan negara.

.‡ Memperkenalkan unsur rasionalisme. ‡ Untuk dapat ilmu sebenar. ‡ Menyarankan kaedah inkuiri. pelajar perlu menggabungkan pemikiran rasional dengan mentalnya.

NASIONALISME & INTERNASIONALISME .

‡ Mementingkan aspek2 mencintai negara sendiri dan negara lain. . bersih berani dll serta tetap mendukung nasionalisme yang ideal. ‡ Proses bertujuan melahirkan menusia yang sempurna. saintifik.‡ Pendidikan merujuk individu yang berfikiran cergas.

FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM .

ii. berilmu dan amal salih (Yunus :9). Pendidikan seumur hidup. Pembangunan menyeluruh JERI. Memakmurkan alam. Kesepaduan iman. iii. Menyampaikan dua fungsi ±¶abid. iv. khalifah. ‡ Kamal Hassan ± FPI menekan konsep.FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM ‡ Turki Rabih ± FPI dibina berasaskan empat rukun iman yang teguh. Al-falah. akhlak mulia. i. . ilmu dan amal salih vi. v.

i. .Samb. meninggikan kalimahNya dan daie. ‡ Al-Nahwi ± Asas FPI terdiri daripada. ii. Manhaj rabbani. ‡ FPI memerlukan prasarana yang mesti digembleng bersama. Keimanan kepada Allah. iii. Kesedaran dan penerokaan terhadap realiti alam dan diri sendiri.

. Hakikat manusia. 2. Hakikat alam. Hakikat ketuhanan. 3.HAKIKAT FPI 1.

Hubungan FPI Dengan Konsep Pendidikan Islam ALLAH MANUSIA ALAM .

spiritual. budaya. 6. Sesuai dengan roh Islam. Bebas daripada sebarang percanggahan. 2. Dinamik dan mempunyai contoh-contoh yang jelas . Bersifat universal didasari faktor sosial. Pembinaannya berkaitan dengan kehidupan manusia. Berkaitan dengan realiti masyarakat. 5. 4. akidah dan undang-undang Islam.CIRI/SYARAT FPI 1. 3. ekonomi dll.

PERANAN GURU DALAM ISLAM .

meluaskan maklumat yang ada. budaya dll. ± kesan tabiat membaca. . ‡ Mewujudkan suasana p & p yang berkesan ± interaksi 2/3 hala. dll. ‡ Penyampaian ilmu mengikut silibus. minat. menggalak murid cari maklumat baru. ‡ Guru perlu mengajar murid bijak belajar.Penyampai Ilmu Pengetahuan ‡ Perlu menyampaikan secara berkesan melalui kemahiran. teknik dan kaedah mengajar yang sesuai.

. kemudahan asas dll. ‡ Guru bertindak sebagai fasilitator ± bimbing murid. BBM. Kesan kekuatan dan kelemahan yang wujud pada murid. perlu ada rancangan tahunan. bulanan. ‡ Guru bantu murid kembang bakat sedia ada. mingguan dan harian. ± alat. ‡ Aktiviti luar perlu perancangan rapi.Perancang & Pengurus Pembelajaran ‡ Perlu merancang p & p dalam dan luar bilik darjah.

‡ Guru galak murid terus guna kemahiran yang dikuasai untuk menguasai kemahiran lain. . penggunaan minda yang baik dan membina budaya berfikir. ‡ Bimbingan hendaklah secara berterusan. ± how & why.Pengembang & Pengukuh Kemahiran ‡ Guru perlu latih murid menguasai kemahiran berfikir. ±rentasan matapelajaran.

Penyelidik dan penilai.Samb. Pembentuk akhlak. ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ . Contoh teladan atau model. Penghubung dalam masayarakat. Pembimbing dan kaunselor. Pelajar dan pembina budaya ilmu.

KONSEP 6M .

mudarris. . ± persidangan dunia pendidikan Islam 1977. ‡ 6M ± .‡ Bukan suatu yang asing. . ‡ Telah digunakan keseluruhannya oleh Rasulullah saw.muballigh.mursyid.murabbi. .muaddib. . .muallim. .

MUDARRIS .

. kecekapan dan kemampuan membuat keputusan secara profesional.‡ Konsep yang diasaskan kepada guru cemerlang yang berkesan.ciri-ciri peribadi yang dimiliki. . Umumnya dinilai daripada lima aspek utama ± .kaedah-kaedah pengajaran yang digunakan.mempunyai kepakaran. .kejayaan mewujudkan iklim dan personaliti yang baik. .

.

Tetapi (sepatutnya ia berkata): "Hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbaniyin (yang hanya menyembah Allah Taala . dan kerana kamu selalu mempelajarinya. kemudian ia tergamak mengatakan kepada orang ramai: "Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menyembahku dengan meninggalkan perbuatan menyembah Allah".Tidaklah patut bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Kitab ugama dan hikmat serta pangkat Nabi. kerana kamu sentiasa mengajarkan isi Kitab Allah itu.dengan ilmu dan amal yang sempurna). Ali Imran : 79 .

An. untuk menimbulkan keingkaran mereka) dan supaya mereka (yang ingkar itu menuduhmu dengan) berkata: "Engkau telah mempelajarinya (dari orangorang lain) ".am : 105 .Dan demikianlah Kami menerangkan ayat-ayat keterangan Kami satu persatu (dengan berbagai cara. Al. dan supaya kami menerangkan (AlQuran) itu kepada orang-orang yang (mahu) mengetahui.

MUADDIB .

membentuk. menitis dan menyuburkan akhlak mulia. menyuci. mendidik. Nilai ta¶dib adalah bersifat mutlak serta diasaskan kepada keimanan yang kukuh . sahsiah dan seluruh adab sopan dalam pembinaan dan pembangunan diri para pelajar/murid. Proses ta¶dib ini bersumberkan wahyu Allah SWT. menanam.‡ ‡ ‡ Merujuk kepada peranan guru untuk mengasuh. membimbing. tingkahlaku. disiplin.

MURABBI .

mencurahkan kasih sayang. memacu minda.‡ Merujuk kepada peranan guru yang seiring dengan dasar pendemokrasian pendidikan untuk membina akal budi. . menyubur dan memelihara fitnah para pelajar serta memupuk bakat dan kebolehan yang wujud dalam diri mereka secara beransur-ansur agar dapat berkembang dengan baik selaras dengan kematangan yang dilalui oleh para pelajar. mendidik. membangun jatidiri dan intergriti. mengajar.

.‡ Guru berperanan merealisasikan pembentukan dan pembangunan para pelajar dari pelbagai aspek (jasmani. emosi dan intelek) agar dapat melahirkan insan soleh yang berakhlak mulia menurut perspektif Islam. rohani.

Dan sebaliknya sesuatu pemberian sedekah yang kamu berikan dengan tujuan mengharapkan keredaan Allah semata-mata. Al-Rum : 39 . supaya bertambah kembangnya dalam pusingan harta manusia maka ia tidak sekali-kali akan kembang di sisi Allah (tidak mendatangkan kebaikan).Dan (ketahuilah bahawa) sesuatu pemberian atau tambahan yang kamu berikan. maka mereka yang melakukannya itulah orang-orang yang beroleh pahala berganda-ganda.

dan doakanlah (untuk mereka. Al-Isra : 24 .Dan hendaklah engkau merendah diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu. dengan berkata): "Wahai Tuhanku! Cucurilah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya memelihara dan mendidikku semasa kecil.

MU¶ALLIM .

‡ ‡ Merujuk kepada peranan guru untuk memberitahu. arahan atau sebarang bentuk pengajaran yang dirancang. mengajar. amali. memindah dan menyampaikan pelbagai jenis maklumat. disiplin dan ilmu pengetahuan kepada para pelajar sama ada melalui syarahan. latihtubi. latihan. . Proses ta¶lim merangkumi adab berilmu yang akan mewarnai pembentukan dan pembangunan diri pelajar sebagai insan soleh.

kemudian apabila kamu telah aman sentosa. maka hendaklah kamu mengingati Allah (dengan mengerjakan sembahyang secara yang lebih sempurna).Dan jika kamu takuti (sesuatu bahaya) maka sembahyanglah sambil berjalan atau berkenderaan. sebagaimana Allah telah mengajar kamu apa yang kamu tidak mengetahuinya. Al-Baqarah : 239 .

akan segala nama benda-benda dan gunanya.Dan Ia telah mengajarkan Nabi Adam. Al-Baqarah :31 . kemudian ditunjukkannya kepada malaikat lalu Ia berfirman: "Terangkanlah kepadaKu nama benda-benda ini semuanya jika kamu golongan yang benar".

MURSYID .

‡ ‡ Merujuk kepada aspek kepimpinan guru untuk menjaga. menasihati. Konsep irshad lebih menfokuskan konsep kepimpinan Rasulullah saw dalam proses mendidik dan membimbing para sahabat. . membimbing dan memberi petunjuk kepada para pelajar ke arah pembentukan dan pembangunan diri (JERI) sebagai insan soleh. mangarah.

dan kami tidak sekali-kali akan mempersekutukan sesuatu makhluk dengan Tuhan kami. Al-Jin : 2 . lalu kami beriman kepadanya.`Kitab yang memberi panduan ke jalan yang betul.

MUBALLIGH .

kesederhanaan. keluwesan (murunah). Konsep tabligh mengutamakan ketegasan dalam kelembutan serta bijaksana ketika berhujjah dan memberi tunjuk ajar. kesejagatan dan keseimbangan semasa menjalankan amanah dan tanggungjawabnya. . kesempurnaan.‡ ‡ Merujuk kepada kualiti guru yang berperanan sebagai da¶i dengan memberi tumpuan kepada aspek keterbukaan.

HAK DAN KEWAJIPAN GURU DALAM ISLAM .

pemudahcara. Guru sebagai pengajar. 5.1. 3. Guru sebagai agen perubahan. Guru sebagai pemimpin masyarakat. Guru sebagai kaunselor. 2. penilai. 4. Guru sebagai agen sosialisasi . pembimbing.

. Menjaga disiplin murid. Menyayangi pelajar. 8. 6. 5. 2. Sentiasa menasihati murid. Meneladani Rasulullah saw.1. Memahami teknik dan kaedah pengajaran. Mampu memberi kesan kepada perubahan tingkahlaku baik. Suka subjek yang diajar. Menerapkan didikan agama. 4. 3.Memberi semangat dan perangsang kepada murid. Mengamalkan ilmu yang diajar. 9. 7. 10.

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB GURU DALAM ISLAM .

Peranan guru pendidikan. 2. menanamkan keagamaan. dalam meningkatkan mutu . agama terhadap muridagama dalam sesi p & p.1. Peranan guru 3. Peranan guru murid. Peranan guru 4.

1. Tanggungjawab guru terhadap ibu bapa. 4. Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion perguruan. Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara. 3. . Tanggungjawab terhadap pelajar. 2.

RUMUSAN .

SESI PERBINCANGAN .

LEMBARAN KERJA .

Sertakan grafik 2. Timur dan Barat. Bincangkan perbandingan antara falsafah pendidikan Islam.Bincangkan bersama rakan anda perkaraperkara berikut: 1. Ulasan dalam bentuk grafik. . Jelaskan perbezaan antara falsafah pendidikan tradisional dan moden Barat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful