KONSEP GURU DARI PERSPEKTIF ISLAM, TIMUR DAN BARAT

OBJEKTIF P & P
1. Menjelaskan perbezaan-perbezaan guru berdasarkan falsafah-falsafah pendidikan dunia. 2. Membezakan setiap peranan guru dalam Islam. 3. Menganalisis kedudukan dan tanggungjawab guru dalam Islam.

PENGENALAN

KONSEP ASAS DAN FALSAFAH PENDIDIKAN .

‡ Aspek pendidikan ± guru mendapat panduan dan petunjuk terhadap perkara2 berkaitan dengan pendidikan. . ‡ Perkataan Sophia ± kearifan/kebijaksanaan. ‡ Maksud lain ± ilmu dan kebenaran.Konsep Falsafah ‡ Berasal daripada perkataan Yunani mencinta. ‡ Falsafah pendidikan ± pedoman. arah tujuan atau pandangan terhadap perkara2 yg berkaitan dgn pendidikan.

. epistemologi. jenis kurikulum. dan aksiologi.‡ Falsafah pendidikan membahaskan 3 persoalan utama ± metafizik. ‡ Falsafah pendidikan ± memberi panduan kepada sesebuah sistem pendidikan untuk menetapkan matlamat. kaedah pengajaran serta peranan guru. jenis sistem pendidikan.

FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT .

‡ John Dewey ± satu proses perkembangan individu dan usaha mengatur ilmu pengetahuan untuk menambahkan lagi pengetahuan semulajadi yang ada pada manusia supaya hidup berfaedah dan selamat. ‡ Montessori ± satu proses membentuk dan mengembangkan JERI kanakkanak. .‡ Plato ± satu proses yang dapata membentuk individu yang berakhlak mulia.

Moden ± progresivisme. .‡ Falsafah Pendidikan Barat terbahagi dua: i. Tradisional ± perenialisme dan essensialisme. ii. rekonstruktivisme dan eksistensialisme.

PERENIALISME .

‡ Berasal daripada falsafah tradisional yang banyak dipengaruhi oleh fahaman Plato dan Aristotle. menemui prinsip2 mutlak dan memahami dunia yang sebenar. ‡ Tujuan fahaman ini ± mengembangkan potensi rasional individu. pragmatisme dan fahaman sains. nilai moral dan rasional manusia semakin merosot. .kerana pengaruh materialisme. ‡ Lahir .

pupuk moral dan melatih 3M . menganalisis sastera. ‡ Peranan pendidikan ± matapelajaran klasik.‡ Dasar pendidikan ± idealisme ‡ Tujuan pendidikan ± mendisiplinkan mental dan jiwa murid supaya menjadi rasional. ‡ Ilmu pengetahuan ± tertumpu kepada kajian yang kekal. menguasai fakta dan ilmu tanpa batas masa.

ESSENSIALISME .

‡ Dasar pendidikan ± idealisme dan realisme. mendidik manusia menjadi lebih cekap. membentuk personaliti dan mental ketahap kesempurnaan dan keharmonian. . ‡ Tujuan pendidikan ± mempertingkatkan pertumbuhan intelek individu. ‡ Ilmu pengetahuan ± kemahiran penting dalam matapelajaran akademik.‡ Lahir kerana ± fitrah manusia sebenarnya kurang nilai2 murni yang sempurna. menguasai konsep dan prinsip2 matapelajaran.

ilmu alam.‡ Peranan pendidikan ± guru mempunyai autoriti dalam tugasnya. sains. bahasa asing. ‡ Pengajaran nilai2 tradisi masyarakat secara eksplisit. ‡ Tumpuan kurikulum ± kemahiran asas 3M. Nilai2 masyarkt diajar sepanjang peringkat sekolah. . sejarah.

PROGRESIVISME .

. ‡ Dasar pendidikan ± pragmatisme. ‡ Ilmu pengetahuan ± Ilmu yang membawa kepada pertumbuhan dan pembangunan proses belajar hidup. naturalisme.‡ Kelahiran manusia adalah suci dan fitrah dan coraknya pada masa depan adalah dipengaruhi dan ditentukan oleh sekitarannya. tertumpu pada pembelajaran aktif. ‡ Tujuan pendidikan ± mempertingkatkan kehidupan sosial yang demokratik.

penyelesaian masalah dll) ‡ Tumpuan kurikulum ± berdasarkan minat. Penyelesaian masalah. Terlibat kepada aplikasi prinsip2 @ konsep. cth.‡ Peranan pendidikan ± guru sebagai pembimbing. . projek. penasihat (inkuiri penemuan. keperluan dan kebolehan murid.kemahiran hidup. ujikaji dll.

REKONSTRUKTIVISME .

prihatin dengan masalah masalah kini . ‡ Tujuan pendidikan ± memperbaiki dan membina masyarakat. ‡ Ilmu pengetahuan ± kemahiran dan mata pelajaran untuk mengenal dan menyelesaikan masalah masyarakat. pembelajaran aktif.‡ Lahir daripada fahaman progresivisme. ‡ Dasar pendidikan ± pragmatisme. pendidikan untuk perubahan dan reformasi. ‡ Menggabungkan teori progresivisme dan behavioral sains.

membantu murid sedar akan masalah yang dihadapi ‡ Tumpuan kurikulum ± tertumpu kepada sains sosial dan kaedah penyelidikan sosial.‡ Peranan pendidikan ± guru menjadi agen perubahan. Kemahiran berfikir kreatif dan kritis. pengarah projek dan ketua penyelidik. .

EKSISTENSIALISME .

‡ Dasar pendidikan metafizik ± alam kewujudannya, membesar dan seterusnya menyedari kewujudan keadaan dirinya dan penghidupannya. ‡ Pengetahuan/kebenaran ± kebenaran pilihan individu, apa yang diamati diberi makna,berdasarkan pemahaman sendiri. ‡ Etika moral dan akhlak ± berdasarkan kebebasan individu, tidak perlu mengikut norma masyarakat.

FALSAFAH PENDIDIKAN TIMUR

KONFUSIANISME

‡ Sesuatu sistem pendidikan harus berasaskan kepada prinsip kebenaran dan segala aspek kebaikan. Membina tingkahlaku supaya manusia berakhlak mulia. Mengikut peraturan serta taat dan setia kepada pemerintah dan negara. Justeru manusia boleh dididik dan diajar untuk memiliki tingkah laku dan etika yang tinggi. ii. . ‡ Pendapat tokoh-tokoh Konfisianisme ± i.

KONFUSIANISME .

Mengikut peraturan serta taat dan setia kepada pemerintah dan negara. Membina tingkahlaku supaya manusia berakhlak mulia. ii.Justeru manusia boleh dididik dan diajar untuk memiliki tingkah laku dan etika yang tinggi. . ‡ Pendapat tokoh-tokoh Konfisianisme ± i.‡ Kung Fu Tze ± sesuatu sistem pendidikan harus berasaskan kepada prinsip kebenaran dan segala aspek kebaikan.

‡ Untuk dapat ilmu sebenar. ‡ Menyarankan kaedah inkuiri.‡ Memperkenalkan unsur rasionalisme. . pelajar perlu menggabungkan pemikiran rasional dengan mentalnya.

NASIONALISME & INTERNASIONALISME .

. saintifik. ‡ Mementingkan aspek2 mencintai negara sendiri dan negara lain. ‡ Proses bertujuan melahirkan menusia yang sempurna.‡ Pendidikan merujuk individu yang berfikiran cergas. bersih berani dll serta tetap mendukung nasionalisme yang ideal.

FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM .

Menyampaikan dua fungsi ±¶abid. ‡ Kamal Hassan ± FPI menekan konsep. Al-falah. iv. iii. . Pembangunan menyeluruh JERI. ii. berilmu dan amal salih (Yunus :9). Memakmurkan alam. Kesepaduan iman. ilmu dan amal salih vi. akhlak mulia. Pendidikan seumur hidup. v. khalifah.FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM ‡ Turki Rabih ± FPI dibina berasaskan empat rukun iman yang teguh. i.

Samb. ‡ Al-Nahwi ± Asas FPI terdiri daripada. meninggikan kalimahNya dan daie. Kesedaran dan penerokaan terhadap realiti alam dan diri sendiri. ii. ‡ FPI memerlukan prasarana yang mesti digembleng bersama. i. Manhaj rabbani. Keimanan kepada Allah. . iii.

Hakikat manusia.HAKIKAT FPI 1. Hakikat alam. . 3. 2. Hakikat ketuhanan.

Hubungan FPI Dengan Konsep Pendidikan Islam ALLAH MANUSIA ALAM .

2. akidah dan undang-undang Islam. Berkaitan dengan realiti masyarakat. Pembinaannya berkaitan dengan kehidupan manusia. Bebas daripada sebarang percanggahan. Bersifat universal didasari faktor sosial. spiritual. 5. Dinamik dan mempunyai contoh-contoh yang jelas . 6. ekonomi dll. 4. Sesuai dengan roh Islam. 3.CIRI/SYARAT FPI 1. budaya.

PERANAN GURU DALAM ISLAM .

‡ Penyampaian ilmu mengikut silibus.Penyampai Ilmu Pengetahuan ‡ Perlu menyampaikan secara berkesan melalui kemahiran. menggalak murid cari maklumat baru. teknik dan kaedah mengajar yang sesuai. ‡ Mewujudkan suasana p & p yang berkesan ± interaksi 2/3 hala. ± kesan tabiat membaca. budaya dll. meluaskan maklumat yang ada. . ‡ Guru perlu mengajar murid bijak belajar. dll. minat.

bulanan. Kesan kekuatan dan kelemahan yang wujud pada murid. kemudahan asas dll.Perancang & Pengurus Pembelajaran ‡ Perlu merancang p & p dalam dan luar bilik darjah. ‡ Guru bertindak sebagai fasilitator ± bimbing murid. ‡ Aktiviti luar perlu perancangan rapi. perlu ada rancangan tahunan. ‡ Guru bantu murid kembang bakat sedia ada. BBM. ± alat. mingguan dan harian. .

. ‡ Bimbingan hendaklah secara berterusan. ‡ Guru galak murid terus guna kemahiran yang dikuasai untuk menguasai kemahiran lain. penggunaan minda yang baik dan membina budaya berfikir. ±rentasan matapelajaran.Pengembang & Pengukuh Kemahiran ‡ Guru perlu latih murid menguasai kemahiran berfikir. ± how & why.

Samb. Pembimbing dan kaunselor. Penghubung dalam masayarakat. ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ . Pembentuk akhlak. Penyelidik dan penilai. Pelajar dan pembina budaya ilmu. Contoh teladan atau model.

KONSEP 6M .

.muaddib.mursyid. ‡ 6M ± . . . ± persidangan dunia pendidikan Islam 1977.muallim. . ‡ Telah digunakan keseluruhannya oleh Rasulullah saw.murabbi.muballigh. . .mudarris.‡ Bukan suatu yang asing.

MUDARRIS .

kaedah-kaedah pengajaran yang digunakan.ciri-ciri peribadi yang dimiliki. kecekapan dan kemampuan membuat keputusan secara profesional. . .kejayaan mewujudkan iklim dan personaliti yang baik.mempunyai kepakaran. . Umumnya dinilai daripada lima aspek utama ± . .‡ Konsep yang diasaskan kepada guru cemerlang yang berkesan.

.

dan kerana kamu selalu mempelajarinya.Tidaklah patut bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Kitab ugama dan hikmat serta pangkat Nabi. Ali Imran : 79 .dengan ilmu dan amal yang sempurna). kemudian ia tergamak mengatakan kepada orang ramai: "Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menyembahku dengan meninggalkan perbuatan menyembah Allah". kerana kamu sentiasa mengajarkan isi Kitab Allah itu. Tetapi (sepatutnya ia berkata): "Hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbaniyin (yang hanya menyembah Allah Taala .

untuk menimbulkan keingkaran mereka) dan supaya mereka (yang ingkar itu menuduhmu dengan) berkata: "Engkau telah mempelajarinya (dari orangorang lain) ".Dan demikianlah Kami menerangkan ayat-ayat keterangan Kami satu persatu (dengan berbagai cara. Al. dan supaya kami menerangkan (AlQuran) itu kepada orang-orang yang (mahu) mengetahui.An.am : 105 .

MUADDIB .

menitis dan menyuburkan akhlak mulia. disiplin. membentuk.‡ ‡ ‡ Merujuk kepada peranan guru untuk mengasuh. sahsiah dan seluruh adab sopan dalam pembinaan dan pembangunan diri para pelajar/murid. Proses ta¶dib ini bersumberkan wahyu Allah SWT. membimbing. menanam. mendidik. menyuci. Nilai ta¶dib adalah bersifat mutlak serta diasaskan kepada keimanan yang kukuh . tingkahlaku.

MURABBI .

membangun jatidiri dan intergriti.‡ Merujuk kepada peranan guru yang seiring dengan dasar pendemokrasian pendidikan untuk membina akal budi. mendidik. menyubur dan memelihara fitnah para pelajar serta memupuk bakat dan kebolehan yang wujud dalam diri mereka secara beransur-ansur agar dapat berkembang dengan baik selaras dengan kematangan yang dilalui oleh para pelajar. mencurahkan kasih sayang. . mengajar. memacu minda.

‡ Guru berperanan merealisasikan pembentukan dan pembangunan para pelajar dari pelbagai aspek (jasmani. emosi dan intelek) agar dapat melahirkan insan soleh yang berakhlak mulia menurut perspektif Islam. . rohani.

Al-Rum : 39 . supaya bertambah kembangnya dalam pusingan harta manusia maka ia tidak sekali-kali akan kembang di sisi Allah (tidak mendatangkan kebaikan). maka mereka yang melakukannya itulah orang-orang yang beroleh pahala berganda-ganda. Dan sebaliknya sesuatu pemberian sedekah yang kamu berikan dengan tujuan mengharapkan keredaan Allah semata-mata.Dan (ketahuilah bahawa) sesuatu pemberian atau tambahan yang kamu berikan.

Al-Isra : 24 . dengan berkata): "Wahai Tuhanku! Cucurilah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya memelihara dan mendidikku semasa kecil.Dan hendaklah engkau merendah diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu. dan doakanlah (untuk mereka.

MU¶ALLIM .

latihtubi. mengajar. memindah dan menyampaikan pelbagai jenis maklumat. latihan. disiplin dan ilmu pengetahuan kepada para pelajar sama ada melalui syarahan. arahan atau sebarang bentuk pengajaran yang dirancang. .‡ ‡ Merujuk kepada peranan guru untuk memberitahu. amali. Proses ta¶lim merangkumi adab berilmu yang akan mewarnai pembentukan dan pembangunan diri pelajar sebagai insan soleh.

maka hendaklah kamu mengingati Allah (dengan mengerjakan sembahyang secara yang lebih sempurna). kemudian apabila kamu telah aman sentosa. sebagaimana Allah telah mengajar kamu apa yang kamu tidak mengetahuinya. Al-Baqarah : 239 .Dan jika kamu takuti (sesuatu bahaya) maka sembahyanglah sambil berjalan atau berkenderaan.

akan segala nama benda-benda dan gunanya.Dan Ia telah mengajarkan Nabi Adam. kemudian ditunjukkannya kepada malaikat lalu Ia berfirman: "Terangkanlah kepadaKu nama benda-benda ini semuanya jika kamu golongan yang benar". Al-Baqarah :31 .

MURSYID .

Konsep irshad lebih menfokuskan konsep kepimpinan Rasulullah saw dalam proses mendidik dan membimbing para sahabat. menasihati. membimbing dan memberi petunjuk kepada para pelajar ke arah pembentukan dan pembangunan diri (JERI) sebagai insan soleh. . mangarah.‡ ‡ Merujuk kepada aspek kepimpinan guru untuk menjaga.

lalu kami beriman kepadanya. Al-Jin : 2 .`Kitab yang memberi panduan ke jalan yang betul. dan kami tidak sekali-kali akan mempersekutukan sesuatu makhluk dengan Tuhan kami.

MUBALLIGH .

kesejagatan dan keseimbangan semasa menjalankan amanah dan tanggungjawabnya. . kesederhanaan. Konsep tabligh mengutamakan ketegasan dalam kelembutan serta bijaksana ketika berhujjah dan memberi tunjuk ajar.‡ ‡ Merujuk kepada kualiti guru yang berperanan sebagai da¶i dengan memberi tumpuan kepada aspek keterbukaan. kesempurnaan. keluwesan (murunah).

HAK DAN KEWAJIPAN GURU DALAM ISLAM .

pemudahcara. 5. 4. Guru sebagai pemimpin masyarakat.1. Guru sebagai agen perubahan. Guru sebagai pengajar. 2. penilai. Guru sebagai agen sosialisasi . pembimbing. 3. Guru sebagai kaunselor.

Mampu memberi kesan kepada perubahan tingkahlaku baik. 10. 4. 6. Mengamalkan ilmu yang diajar. Memahami teknik dan kaedah pengajaran. Menjaga disiplin murid. 5. Menerapkan didikan agama. 9. 2. 8. Menyayangi pelajar. 7.Memberi semangat dan perangsang kepada murid. Sentiasa menasihati murid. 3.1. Suka subjek yang diajar. . Meneladani Rasulullah saw.

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB GURU DALAM ISLAM .

dalam meningkatkan mutu . Peranan guru 3. Peranan guru pendidikan.1. Peranan guru murid. menanamkan keagamaan. agama terhadap muridagama dalam sesi p & p. Peranan guru 4. 2.

. Tanggungjawab guru terhadap ibu bapa. 4. Tanggungjawab terhadap pelajar. Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion perguruan. 3. 2.1. Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara.

RUMUSAN .

SESI PERBINCANGAN .

LEMBARAN KERJA .

Sertakan grafik 2.Bincangkan bersama rakan anda perkaraperkara berikut: 1. . Timur dan Barat. Bincangkan perbandingan antara falsafah pendidikan Islam. Ulasan dalam bentuk grafik. Jelaskan perbezaan antara falsafah pendidikan tradisional dan moden Barat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful