KONSEP GURU DARI PERSPEKTIF ISLAM, TIMUR DAN BARAT

OBJEKTIF P & P
1. Menjelaskan perbezaan-perbezaan guru berdasarkan falsafah-falsafah pendidikan dunia. 2. Membezakan setiap peranan guru dalam Islam. 3. Menganalisis kedudukan dan tanggungjawab guru dalam Islam.

PENGENALAN

KONSEP ASAS DAN FALSAFAH PENDIDIKAN .

‡ Perkataan Sophia ± kearifan/kebijaksanaan. ‡ Falsafah pendidikan ± pedoman. .Konsep Falsafah ‡ Berasal daripada perkataan Yunani mencinta. arah tujuan atau pandangan terhadap perkara2 yg berkaitan dgn pendidikan. ‡ Aspek pendidikan ± guru mendapat panduan dan petunjuk terhadap perkara2 berkaitan dengan pendidikan. ‡ Maksud lain ± ilmu dan kebenaran.

‡ Falsafah pendidikan ± memberi panduan kepada sesebuah sistem pendidikan untuk menetapkan matlamat.‡ Falsafah pendidikan membahaskan 3 persoalan utama ± metafizik. jenis kurikulum. kaedah pengajaran serta peranan guru. epistemologi. jenis sistem pendidikan. . dan aksiologi.

FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT .

‡ Montessori ± satu proses membentuk dan mengembangkan JERI kanakkanak.‡ Plato ± satu proses yang dapata membentuk individu yang berakhlak mulia. . ‡ John Dewey ± satu proses perkembangan individu dan usaha mengatur ilmu pengetahuan untuk menambahkan lagi pengetahuan semulajadi yang ada pada manusia supaya hidup berfaedah dan selamat.

Tradisional ± perenialisme dan essensialisme. rekonstruktivisme dan eksistensialisme.‡ Falsafah Pendidikan Barat terbahagi dua: i. Moden ± progresivisme. . ii.

PERENIALISME .

‡ Tujuan fahaman ini ± mengembangkan potensi rasional individu.‡ Berasal daripada falsafah tradisional yang banyak dipengaruhi oleh fahaman Plato dan Aristotle. . ‡ Lahir .kerana pengaruh materialisme. nilai moral dan rasional manusia semakin merosot. menemui prinsip2 mutlak dan memahami dunia yang sebenar. pragmatisme dan fahaman sains.

menguasai fakta dan ilmu tanpa batas masa. pupuk moral dan melatih 3M .‡ Dasar pendidikan ± idealisme ‡ Tujuan pendidikan ± mendisiplinkan mental dan jiwa murid supaya menjadi rasional. menganalisis sastera. ‡ Ilmu pengetahuan ± tertumpu kepada kajian yang kekal. ‡ Peranan pendidikan ± matapelajaran klasik.

ESSENSIALISME .

membentuk personaliti dan mental ketahap kesempurnaan dan keharmonian. ‡ Dasar pendidikan ± idealisme dan realisme. ‡ Ilmu pengetahuan ± kemahiran penting dalam matapelajaran akademik. mendidik manusia menjadi lebih cekap. . menguasai konsep dan prinsip2 matapelajaran.‡ Lahir kerana ± fitrah manusia sebenarnya kurang nilai2 murni yang sempurna. ‡ Tujuan pendidikan ± mempertingkatkan pertumbuhan intelek individu.

sains. sejarah. ilmu alam. bahasa asing. Nilai2 masyarkt diajar sepanjang peringkat sekolah.‡ Peranan pendidikan ± guru mempunyai autoriti dalam tugasnya. ‡ Pengajaran nilai2 tradisi masyarakat secara eksplisit. ‡ Tumpuan kurikulum ± kemahiran asas 3M. .

PROGRESIVISME .

naturalisme. ‡ Dasar pendidikan ± pragmatisme. ‡ Tujuan pendidikan ± mempertingkatkan kehidupan sosial yang demokratik. tertumpu pada pembelajaran aktif. ‡ Ilmu pengetahuan ± Ilmu yang membawa kepada pertumbuhan dan pembangunan proses belajar hidup. .‡ Kelahiran manusia adalah suci dan fitrah dan coraknya pada masa depan adalah dipengaruhi dan ditentukan oleh sekitarannya.

projek. penasihat (inkuiri penemuan. ujikaji dll. cth.‡ Peranan pendidikan ± guru sebagai pembimbing. keperluan dan kebolehan murid. Penyelesaian masalah. penyelesaian masalah dll) ‡ Tumpuan kurikulum ± berdasarkan minat. Terlibat kepada aplikasi prinsip2 @ konsep. .kemahiran hidup.

REKONSTRUKTIVISME .

‡ Dasar pendidikan ± pragmatisme. ‡ Ilmu pengetahuan ± kemahiran dan mata pelajaran untuk mengenal dan menyelesaikan masalah masyarakat. ‡ Tujuan pendidikan ± memperbaiki dan membina masyarakat. pendidikan untuk perubahan dan reformasi. ‡ Menggabungkan teori progresivisme dan behavioral sains.‡ Lahir daripada fahaman progresivisme. pembelajaran aktif.prihatin dengan masalah masalah kini .

membantu murid sedar akan masalah yang dihadapi ‡ Tumpuan kurikulum ± tertumpu kepada sains sosial dan kaedah penyelidikan sosial. Kemahiran berfikir kreatif dan kritis. pengarah projek dan ketua penyelidik.‡ Peranan pendidikan ± guru menjadi agen perubahan. .

EKSISTENSIALISME .

‡ Dasar pendidikan metafizik ± alam kewujudannya, membesar dan seterusnya menyedari kewujudan keadaan dirinya dan penghidupannya. ‡ Pengetahuan/kebenaran ± kebenaran pilihan individu, apa yang diamati diberi makna,berdasarkan pemahaman sendiri. ‡ Etika moral dan akhlak ± berdasarkan kebebasan individu, tidak perlu mengikut norma masyarakat.

FALSAFAH PENDIDIKAN TIMUR

KONFUSIANISME

‡ Pendapat tokoh-tokoh Konfisianisme ± i. Membina tingkahlaku supaya manusia berakhlak mulia. . Justeru manusia boleh dididik dan diajar untuk memiliki tingkah laku dan etika yang tinggi.‡ Sesuatu sistem pendidikan harus berasaskan kepada prinsip kebenaran dan segala aspek kebaikan. Mengikut peraturan serta taat dan setia kepada pemerintah dan negara. ii.

KONFUSIANISME .

. ‡ Pendapat tokoh-tokoh Konfisianisme ± i.Justeru manusia boleh dididik dan diajar untuk memiliki tingkah laku dan etika yang tinggi. Membina tingkahlaku supaya manusia berakhlak mulia.‡ Kung Fu Tze ± sesuatu sistem pendidikan harus berasaskan kepada prinsip kebenaran dan segala aspek kebaikan. Mengikut peraturan serta taat dan setia kepada pemerintah dan negara. ii.

‡ Memperkenalkan unsur rasionalisme. pelajar perlu menggabungkan pemikiran rasional dengan mentalnya. ‡ Untuk dapat ilmu sebenar. . ‡ Menyarankan kaedah inkuiri.

NASIONALISME & INTERNASIONALISME .

. ‡ Proses bertujuan melahirkan menusia yang sempurna.‡ Pendidikan merujuk individu yang berfikiran cergas. ‡ Mementingkan aspek2 mencintai negara sendiri dan negara lain. saintifik. bersih berani dll serta tetap mendukung nasionalisme yang ideal.

FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM .

Menyampaikan dua fungsi ±¶abid. khalifah.FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM ‡ Turki Rabih ± FPI dibina berasaskan empat rukun iman yang teguh. iii. v. i. iv. ilmu dan amal salih vi. ‡ Kamal Hassan ± FPI menekan konsep. Al-falah. berilmu dan amal salih (Yunus :9). Pendidikan seumur hidup. Kesepaduan iman. akhlak mulia. ii. Memakmurkan alam. Pembangunan menyeluruh JERI. .

‡ FPI memerlukan prasarana yang mesti digembleng bersama. Keimanan kepada Allah. ‡ Al-Nahwi ± Asas FPI terdiri daripada. meninggikan kalimahNya dan daie. Kesedaran dan penerokaan terhadap realiti alam dan diri sendiri. i. iii.Samb. Manhaj rabbani. . ii.

Hakikat manusia. Hakikat alam. 2. Hakikat ketuhanan. . 3.HAKIKAT FPI 1.

Hubungan FPI Dengan Konsep Pendidikan Islam ALLAH MANUSIA ALAM .

4.CIRI/SYARAT FPI 1. Bersifat universal didasari faktor sosial. spiritual. ekonomi dll. Dinamik dan mempunyai contoh-contoh yang jelas . Berkaitan dengan realiti masyarakat. budaya. 5. 6. akidah dan undang-undang Islam. Sesuai dengan roh Islam. 2. Pembinaannya berkaitan dengan kehidupan manusia. 3. Bebas daripada sebarang percanggahan.

PERANAN GURU DALAM ISLAM .

‡ Mewujudkan suasana p & p yang berkesan ± interaksi 2/3 hala. dll. menggalak murid cari maklumat baru. minat. ± kesan tabiat membaca. . teknik dan kaedah mengajar yang sesuai. ‡ Guru perlu mengajar murid bijak belajar.Penyampai Ilmu Pengetahuan ‡ Perlu menyampaikan secara berkesan melalui kemahiran. meluaskan maklumat yang ada. ‡ Penyampaian ilmu mengikut silibus. budaya dll.

Perancang & Pengurus Pembelajaran ‡ Perlu merancang p & p dalam dan luar bilik darjah. ‡ Guru bantu murid kembang bakat sedia ada. Kesan kekuatan dan kelemahan yang wujud pada murid. ± alat. . kemudahan asas dll. mingguan dan harian. ‡ Guru bertindak sebagai fasilitator ± bimbing murid. bulanan. BBM. perlu ada rancangan tahunan. ‡ Aktiviti luar perlu perancangan rapi.

±rentasan matapelajaran. ‡ Bimbingan hendaklah secara berterusan. ‡ Guru galak murid terus guna kemahiran yang dikuasai untuk menguasai kemahiran lain. . ± how & why. penggunaan minda yang baik dan membina budaya berfikir.Pengembang & Pengukuh Kemahiran ‡ Guru perlu latih murid menguasai kemahiran berfikir.

Pembentuk akhlak. Penyelidik dan penilai. Pelajar dan pembina budaya ilmu. Pembimbing dan kaunselor. Penghubung dalam masayarakat. ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ .Samb. Contoh teladan atau model.

KONSEP 6M .

‡ Bukan suatu yang asing. ‡ Telah digunakan keseluruhannya oleh Rasulullah saw. ‡ 6M ± .muaddib. . .mursyid. . .muballigh.mudarris.murabbi. . .muallim. ± persidangan dunia pendidikan Islam 1977.

MUDARRIS .

kaedah-kaedah pengajaran yang digunakan.‡ Konsep yang diasaskan kepada guru cemerlang yang berkesan. .ciri-ciri peribadi yang dimiliki.mempunyai kepakaran. .kejayaan mewujudkan iklim dan personaliti yang baik. . . kecekapan dan kemampuan membuat keputusan secara profesional. Umumnya dinilai daripada lima aspek utama ± .

.

Tetapi (sepatutnya ia berkata): "Hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbaniyin (yang hanya menyembah Allah Taala . kerana kamu sentiasa mengajarkan isi Kitab Allah itu.dengan ilmu dan amal yang sempurna). Ali Imran : 79 .Tidaklah patut bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Kitab ugama dan hikmat serta pangkat Nabi. kemudian ia tergamak mengatakan kepada orang ramai: "Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menyembahku dengan meninggalkan perbuatan menyembah Allah". dan kerana kamu selalu mempelajarinya.

An. Al. untuk menimbulkan keingkaran mereka) dan supaya mereka (yang ingkar itu menuduhmu dengan) berkata: "Engkau telah mempelajarinya (dari orangorang lain) ".Dan demikianlah Kami menerangkan ayat-ayat keterangan Kami satu persatu (dengan berbagai cara. dan supaya kami menerangkan (AlQuran) itu kepada orang-orang yang (mahu) mengetahui.am : 105 .

MUADDIB .

‡ ‡ ‡ Merujuk kepada peranan guru untuk mengasuh. disiplin. menanam. tingkahlaku. mendidik. Nilai ta¶dib adalah bersifat mutlak serta diasaskan kepada keimanan yang kukuh . menitis dan menyuburkan akhlak mulia. membimbing. Proses ta¶dib ini bersumberkan wahyu Allah SWT. sahsiah dan seluruh adab sopan dalam pembinaan dan pembangunan diri para pelajar/murid. membentuk. menyuci.

MURABBI .

memacu minda. menyubur dan memelihara fitnah para pelajar serta memupuk bakat dan kebolehan yang wujud dalam diri mereka secara beransur-ansur agar dapat berkembang dengan baik selaras dengan kematangan yang dilalui oleh para pelajar. mencurahkan kasih sayang. mengajar.‡ Merujuk kepada peranan guru yang seiring dengan dasar pendemokrasian pendidikan untuk membina akal budi. . mendidik. membangun jatidiri dan intergriti.

. emosi dan intelek) agar dapat melahirkan insan soleh yang berakhlak mulia menurut perspektif Islam. rohani.‡ Guru berperanan merealisasikan pembentukan dan pembangunan para pelajar dari pelbagai aspek (jasmani.

supaya bertambah kembangnya dalam pusingan harta manusia maka ia tidak sekali-kali akan kembang di sisi Allah (tidak mendatangkan kebaikan).Dan (ketahuilah bahawa) sesuatu pemberian atau tambahan yang kamu berikan. maka mereka yang melakukannya itulah orang-orang yang beroleh pahala berganda-ganda. Al-Rum : 39 . Dan sebaliknya sesuatu pemberian sedekah yang kamu berikan dengan tujuan mengharapkan keredaan Allah semata-mata.

dengan berkata): "Wahai Tuhanku! Cucurilah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya memelihara dan mendidikku semasa kecil. Al-Isra : 24 . dan doakanlah (untuk mereka.Dan hendaklah engkau merendah diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu.

MU¶ALLIM .

memindah dan menyampaikan pelbagai jenis maklumat. amali. disiplin dan ilmu pengetahuan kepada para pelajar sama ada melalui syarahan. arahan atau sebarang bentuk pengajaran yang dirancang. latihtubi. latihan. . Proses ta¶lim merangkumi adab berilmu yang akan mewarnai pembentukan dan pembangunan diri pelajar sebagai insan soleh. mengajar.‡ ‡ Merujuk kepada peranan guru untuk memberitahu.

sebagaimana Allah telah mengajar kamu apa yang kamu tidak mengetahuinya.Dan jika kamu takuti (sesuatu bahaya) maka sembahyanglah sambil berjalan atau berkenderaan. kemudian apabila kamu telah aman sentosa. maka hendaklah kamu mengingati Allah (dengan mengerjakan sembahyang secara yang lebih sempurna). Al-Baqarah : 239 .

kemudian ditunjukkannya kepada malaikat lalu Ia berfirman: "Terangkanlah kepadaKu nama benda-benda ini semuanya jika kamu golongan yang benar". Al-Baqarah :31 . akan segala nama benda-benda dan gunanya.Dan Ia telah mengajarkan Nabi Adam.

MURSYID .

membimbing dan memberi petunjuk kepada para pelajar ke arah pembentukan dan pembangunan diri (JERI) sebagai insan soleh. mangarah.‡ ‡ Merujuk kepada aspek kepimpinan guru untuk menjaga. menasihati. . Konsep irshad lebih menfokuskan konsep kepimpinan Rasulullah saw dalam proses mendidik dan membimbing para sahabat.

lalu kami beriman kepadanya. Al-Jin : 2 . dan kami tidak sekali-kali akan mempersekutukan sesuatu makhluk dengan Tuhan kami.`Kitab yang memberi panduan ke jalan yang betul.

MUBALLIGH .

keluwesan (murunah). kesempurnaan. Konsep tabligh mengutamakan ketegasan dalam kelembutan serta bijaksana ketika berhujjah dan memberi tunjuk ajar.‡ ‡ Merujuk kepada kualiti guru yang berperanan sebagai da¶i dengan memberi tumpuan kepada aspek keterbukaan. kesederhanaan. . kesejagatan dan keseimbangan semasa menjalankan amanah dan tanggungjawabnya.

HAK DAN KEWAJIPAN GURU DALAM ISLAM .

Guru sebagai agen sosialisasi . Guru sebagai pemimpin masyarakat. penilai. pemudahcara. Guru sebagai agen perubahan. 5. Guru sebagai kaunselor.1. 3. pembimbing. 4. Guru sebagai pengajar. 2.

6. 7. 10. 5.Memberi semangat dan perangsang kepada murid. 9. Mampu memberi kesan kepada perubahan tingkahlaku baik. . Meneladani Rasulullah saw.1. Menyayangi pelajar. 8. Memahami teknik dan kaedah pengajaran. Menerapkan didikan agama. Menjaga disiplin murid. Sentiasa menasihati murid. Suka subjek yang diajar. 2. Mengamalkan ilmu yang diajar. 3. 4.

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB GURU DALAM ISLAM .

Peranan guru 3. agama terhadap muridagama dalam sesi p & p. dalam meningkatkan mutu .1. Peranan guru 4. Peranan guru murid. Peranan guru pendidikan. menanamkan keagamaan. 2.

1. 3. Tanggungjawab terhadap pelajar. Tanggungjawab guru terhadap ibu bapa. Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara. . Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion perguruan. 4. 2.

RUMUSAN .

SESI PERBINCANGAN .

LEMBARAN KERJA .

Bincangkan perbandingan antara falsafah pendidikan Islam. Sertakan grafik 2. Jelaskan perbezaan antara falsafah pendidikan tradisional dan moden Barat.Bincangkan bersama rakan anda perkaraperkara berikut: 1. Timur dan Barat. Ulasan dalam bentuk grafik. .