KONSEP GURU DARI PERSPEKTIF ISLAM, TIMUR DAN BARAT

OBJEKTIF P & P
1. Menjelaskan perbezaan-perbezaan guru berdasarkan falsafah-falsafah pendidikan dunia. 2. Membezakan setiap peranan guru dalam Islam. 3. Menganalisis kedudukan dan tanggungjawab guru dalam Islam.

PENGENALAN

KONSEP ASAS DAN FALSAFAH PENDIDIKAN .

‡ Maksud lain ± ilmu dan kebenaran. ‡ Aspek pendidikan ± guru mendapat panduan dan petunjuk terhadap perkara2 berkaitan dengan pendidikan. ‡ Perkataan Sophia ± kearifan/kebijaksanaan. ‡ Falsafah pendidikan ± pedoman. arah tujuan atau pandangan terhadap perkara2 yg berkaitan dgn pendidikan.Konsep Falsafah ‡ Berasal daripada perkataan Yunani mencinta. .

jenis sistem pendidikan. kaedah pengajaran serta peranan guru. epistemologi.‡ Falsafah pendidikan membahaskan 3 persoalan utama ± metafizik. . ‡ Falsafah pendidikan ± memberi panduan kepada sesebuah sistem pendidikan untuk menetapkan matlamat. dan aksiologi. jenis kurikulum.

FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT .

.‡ Plato ± satu proses yang dapata membentuk individu yang berakhlak mulia. ‡ Montessori ± satu proses membentuk dan mengembangkan JERI kanakkanak. ‡ John Dewey ± satu proses perkembangan individu dan usaha mengatur ilmu pengetahuan untuk menambahkan lagi pengetahuan semulajadi yang ada pada manusia supaya hidup berfaedah dan selamat.

ii.‡ Falsafah Pendidikan Barat terbahagi dua: i. Moden ± progresivisme. . Tradisional ± perenialisme dan essensialisme. rekonstruktivisme dan eksistensialisme.

PERENIALISME .

pragmatisme dan fahaman sains. ‡ Lahir .‡ Berasal daripada falsafah tradisional yang banyak dipengaruhi oleh fahaman Plato dan Aristotle. nilai moral dan rasional manusia semakin merosot.kerana pengaruh materialisme. ‡ Tujuan fahaman ini ± mengembangkan potensi rasional individu. menemui prinsip2 mutlak dan memahami dunia yang sebenar. .

menguasai fakta dan ilmu tanpa batas masa. menganalisis sastera. ‡ Peranan pendidikan ± matapelajaran klasik. ‡ Ilmu pengetahuan ± tertumpu kepada kajian yang kekal.‡ Dasar pendidikan ± idealisme ‡ Tujuan pendidikan ± mendisiplinkan mental dan jiwa murid supaya menjadi rasional. pupuk moral dan melatih 3M .

ESSENSIALISME .

menguasai konsep dan prinsip2 matapelajaran. ‡ Dasar pendidikan ± idealisme dan realisme. . ‡ Tujuan pendidikan ± mempertingkatkan pertumbuhan intelek individu. membentuk personaliti dan mental ketahap kesempurnaan dan keharmonian. mendidik manusia menjadi lebih cekap. ‡ Ilmu pengetahuan ± kemahiran penting dalam matapelajaran akademik.‡ Lahir kerana ± fitrah manusia sebenarnya kurang nilai2 murni yang sempurna.

ilmu alam.‡ Peranan pendidikan ± guru mempunyai autoriti dalam tugasnya. bahasa asing. ‡ Pengajaran nilai2 tradisi masyarakat secara eksplisit. ‡ Tumpuan kurikulum ± kemahiran asas 3M. sejarah. . Nilai2 masyarkt diajar sepanjang peringkat sekolah. sains.

PROGRESIVISME .

. tertumpu pada pembelajaran aktif. naturalisme. ‡ Dasar pendidikan ± pragmatisme. ‡ Ilmu pengetahuan ± Ilmu yang membawa kepada pertumbuhan dan pembangunan proses belajar hidup. ‡ Tujuan pendidikan ± mempertingkatkan kehidupan sosial yang demokratik.‡ Kelahiran manusia adalah suci dan fitrah dan coraknya pada masa depan adalah dipengaruhi dan ditentukan oleh sekitarannya.

. cth. keperluan dan kebolehan murid. Penyelesaian masalah. Terlibat kepada aplikasi prinsip2 @ konsep. penasihat (inkuiri penemuan.kemahiran hidup.‡ Peranan pendidikan ± guru sebagai pembimbing. ujikaji dll. penyelesaian masalah dll) ‡ Tumpuan kurikulum ± berdasarkan minat. projek.

REKONSTRUKTIVISME .

‡ Ilmu pengetahuan ± kemahiran dan mata pelajaran untuk mengenal dan menyelesaikan masalah masyarakat. ‡ Dasar pendidikan ± pragmatisme. pembelajaran aktif.prihatin dengan masalah masalah kini . pendidikan untuk perubahan dan reformasi.‡ Lahir daripada fahaman progresivisme. ‡ Tujuan pendidikan ± memperbaiki dan membina masyarakat. ‡ Menggabungkan teori progresivisme dan behavioral sains.

membantu murid sedar akan masalah yang dihadapi ‡ Tumpuan kurikulum ± tertumpu kepada sains sosial dan kaedah penyelidikan sosial. Kemahiran berfikir kreatif dan kritis. .‡ Peranan pendidikan ± guru menjadi agen perubahan. pengarah projek dan ketua penyelidik.

EKSISTENSIALISME .

‡ Dasar pendidikan metafizik ± alam kewujudannya, membesar dan seterusnya menyedari kewujudan keadaan dirinya dan penghidupannya. ‡ Pengetahuan/kebenaran ± kebenaran pilihan individu, apa yang diamati diberi makna,berdasarkan pemahaman sendiri. ‡ Etika moral dan akhlak ± berdasarkan kebebasan individu, tidak perlu mengikut norma masyarakat.

FALSAFAH PENDIDIKAN TIMUR

KONFUSIANISME

Mengikut peraturan serta taat dan setia kepada pemerintah dan negara. Justeru manusia boleh dididik dan diajar untuk memiliki tingkah laku dan etika yang tinggi. . ii. Membina tingkahlaku supaya manusia berakhlak mulia.‡ Sesuatu sistem pendidikan harus berasaskan kepada prinsip kebenaran dan segala aspek kebaikan. ‡ Pendapat tokoh-tokoh Konfisianisme ± i.

KONFUSIANISME .

‡ Pendapat tokoh-tokoh Konfisianisme ± i.‡ Kung Fu Tze ± sesuatu sistem pendidikan harus berasaskan kepada prinsip kebenaran dan segala aspek kebaikan. . Mengikut peraturan serta taat dan setia kepada pemerintah dan negara.Justeru manusia boleh dididik dan diajar untuk memiliki tingkah laku dan etika yang tinggi. Membina tingkahlaku supaya manusia berakhlak mulia. ii.

‡ Memperkenalkan unsur rasionalisme. . ‡ Menyarankan kaedah inkuiri. pelajar perlu menggabungkan pemikiran rasional dengan mentalnya. ‡ Untuk dapat ilmu sebenar.

NASIONALISME & INTERNASIONALISME .

‡ Pendidikan merujuk individu yang berfikiran cergas. ‡ Mementingkan aspek2 mencintai negara sendiri dan negara lain. bersih berani dll serta tetap mendukung nasionalisme yang ideal. ‡ Proses bertujuan melahirkan menusia yang sempurna. saintifik. .

FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM .

Al-falah. v. Memakmurkan alam. iv. Pendidikan seumur hidup.FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM ‡ Turki Rabih ± FPI dibina berasaskan empat rukun iman yang teguh. Pembangunan menyeluruh JERI. berilmu dan amal salih (Yunus :9). . i. ‡ Kamal Hassan ± FPI menekan konsep. iii. khalifah. akhlak mulia. ii. Kesepaduan iman. ilmu dan amal salih vi. Menyampaikan dua fungsi ±¶abid.

meninggikan kalimahNya dan daie. i. ii. Manhaj rabbani. ‡ Al-Nahwi ± Asas FPI terdiri daripada.Samb. . ‡ FPI memerlukan prasarana yang mesti digembleng bersama. Kesedaran dan penerokaan terhadap realiti alam dan diri sendiri. Keimanan kepada Allah. iii.

2. . Hakikat ketuhanan. Hakikat manusia. 3. Hakikat alam.HAKIKAT FPI 1.

Hubungan FPI Dengan Konsep Pendidikan Islam ALLAH MANUSIA ALAM .

CIRI/SYARAT FPI 1. spiritual. Bebas daripada sebarang percanggahan. Dinamik dan mempunyai contoh-contoh yang jelas . 3. Pembinaannya berkaitan dengan kehidupan manusia. Sesuai dengan roh Islam. Bersifat universal didasari faktor sosial. 2. budaya. 5. ekonomi dll. 6. Berkaitan dengan realiti masyarakat. akidah dan undang-undang Islam. 4.

PERANAN GURU DALAM ISLAM .

minat. ‡ Mewujudkan suasana p & p yang berkesan ± interaksi 2/3 hala. budaya dll. meluaskan maklumat yang ada. teknik dan kaedah mengajar yang sesuai. dll. menggalak murid cari maklumat baru. .Penyampai Ilmu Pengetahuan ‡ Perlu menyampaikan secara berkesan melalui kemahiran. ‡ Penyampaian ilmu mengikut silibus. ‡ Guru perlu mengajar murid bijak belajar. ± kesan tabiat membaca.

mingguan dan harian. kemudahan asas dll. ± alat. . perlu ada rancangan tahunan.Perancang & Pengurus Pembelajaran ‡ Perlu merancang p & p dalam dan luar bilik darjah. ‡ Guru bertindak sebagai fasilitator ± bimbing murid. bulanan. Kesan kekuatan dan kelemahan yang wujud pada murid. BBM. ‡ Guru bantu murid kembang bakat sedia ada. ‡ Aktiviti luar perlu perancangan rapi.

‡ Bimbingan hendaklah secara berterusan. penggunaan minda yang baik dan membina budaya berfikir. . ‡ Guru galak murid terus guna kemahiran yang dikuasai untuk menguasai kemahiran lain. ± how & why. ±rentasan matapelajaran.Pengembang & Pengukuh Kemahiran ‡ Guru perlu latih murid menguasai kemahiran berfikir.

Samb. ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ . Pembimbing dan kaunselor. Penyelidik dan penilai. Penghubung dalam masayarakat. Pelajar dan pembina budaya ilmu. Pembentuk akhlak. Contoh teladan atau model.

KONSEP 6M .

± persidangan dunia pendidikan Islam 1977. .‡ Bukan suatu yang asing. ‡ 6M ± .mudarris. .muallim. . . ‡ Telah digunakan keseluruhannya oleh Rasulullah saw. .murabbi.muballigh.muaddib.mursyid. .

MUDARRIS .

ciri-ciri peribadi yang dimiliki. kecekapan dan kemampuan membuat keputusan secara profesional.mempunyai kepakaran. .kejayaan mewujudkan iklim dan personaliti yang baik. Umumnya dinilai daripada lima aspek utama ± . .‡ Konsep yang diasaskan kepada guru cemerlang yang berkesan. . .kaedah-kaedah pengajaran yang digunakan.

.

Ali Imran : 79 . dan kerana kamu selalu mempelajarinya. kemudian ia tergamak mengatakan kepada orang ramai: "Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menyembahku dengan meninggalkan perbuatan menyembah Allah".Tidaklah patut bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Kitab ugama dan hikmat serta pangkat Nabi. kerana kamu sentiasa mengajarkan isi Kitab Allah itu.dengan ilmu dan amal yang sempurna). Tetapi (sepatutnya ia berkata): "Hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbaniyin (yang hanya menyembah Allah Taala .

dan supaya kami menerangkan (AlQuran) itu kepada orang-orang yang (mahu) mengetahui.Dan demikianlah Kami menerangkan ayat-ayat keterangan Kami satu persatu (dengan berbagai cara. Al.am : 105 . untuk menimbulkan keingkaran mereka) dan supaya mereka (yang ingkar itu menuduhmu dengan) berkata: "Engkau telah mempelajarinya (dari orangorang lain) ".An.

MUADDIB .

disiplin. membentuk. tingkahlaku. menanam. menitis dan menyuburkan akhlak mulia. membimbing. mendidik.‡ ‡ ‡ Merujuk kepada peranan guru untuk mengasuh. menyuci. Proses ta¶dib ini bersumberkan wahyu Allah SWT. Nilai ta¶dib adalah bersifat mutlak serta diasaskan kepada keimanan yang kukuh . sahsiah dan seluruh adab sopan dalam pembinaan dan pembangunan diri para pelajar/murid.

MURABBI .

mengajar. mendidik. menyubur dan memelihara fitnah para pelajar serta memupuk bakat dan kebolehan yang wujud dalam diri mereka secara beransur-ansur agar dapat berkembang dengan baik selaras dengan kematangan yang dilalui oleh para pelajar. memacu minda. .‡ Merujuk kepada peranan guru yang seiring dengan dasar pendemokrasian pendidikan untuk membina akal budi. mencurahkan kasih sayang. membangun jatidiri dan intergriti.

‡ Guru berperanan merealisasikan pembentukan dan pembangunan para pelajar dari pelbagai aspek (jasmani. emosi dan intelek) agar dapat melahirkan insan soleh yang berakhlak mulia menurut perspektif Islam. . rohani.

Dan (ketahuilah bahawa) sesuatu pemberian atau tambahan yang kamu berikan. supaya bertambah kembangnya dalam pusingan harta manusia maka ia tidak sekali-kali akan kembang di sisi Allah (tidak mendatangkan kebaikan). Dan sebaliknya sesuatu pemberian sedekah yang kamu berikan dengan tujuan mengharapkan keredaan Allah semata-mata. Al-Rum : 39 . maka mereka yang melakukannya itulah orang-orang yang beroleh pahala berganda-ganda.

dan doakanlah (untuk mereka.Dan hendaklah engkau merendah diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu. Al-Isra : 24 . dengan berkata): "Wahai Tuhanku! Cucurilah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya memelihara dan mendidikku semasa kecil.

MU¶ALLIM .

. disiplin dan ilmu pengetahuan kepada para pelajar sama ada melalui syarahan. mengajar. latihtubi. Proses ta¶lim merangkumi adab berilmu yang akan mewarnai pembentukan dan pembangunan diri pelajar sebagai insan soleh. memindah dan menyampaikan pelbagai jenis maklumat. arahan atau sebarang bentuk pengajaran yang dirancang.‡ ‡ Merujuk kepada peranan guru untuk memberitahu. amali. latihan.

maka hendaklah kamu mengingati Allah (dengan mengerjakan sembahyang secara yang lebih sempurna). kemudian apabila kamu telah aman sentosa. Al-Baqarah : 239 .Dan jika kamu takuti (sesuatu bahaya) maka sembahyanglah sambil berjalan atau berkenderaan. sebagaimana Allah telah mengajar kamu apa yang kamu tidak mengetahuinya.

Al-Baqarah :31 . akan segala nama benda-benda dan gunanya. kemudian ditunjukkannya kepada malaikat lalu Ia berfirman: "Terangkanlah kepadaKu nama benda-benda ini semuanya jika kamu golongan yang benar".Dan Ia telah mengajarkan Nabi Adam.

MURSYID .

membimbing dan memberi petunjuk kepada para pelajar ke arah pembentukan dan pembangunan diri (JERI) sebagai insan soleh.‡ ‡ Merujuk kepada aspek kepimpinan guru untuk menjaga. . menasihati. mangarah. Konsep irshad lebih menfokuskan konsep kepimpinan Rasulullah saw dalam proses mendidik dan membimbing para sahabat.

Al-Jin : 2 .`Kitab yang memberi panduan ke jalan yang betul. dan kami tidak sekali-kali akan mempersekutukan sesuatu makhluk dengan Tuhan kami. lalu kami beriman kepadanya.

MUBALLIGH .

kesejagatan dan keseimbangan semasa menjalankan amanah dan tanggungjawabnya. Konsep tabligh mengutamakan ketegasan dalam kelembutan serta bijaksana ketika berhujjah dan memberi tunjuk ajar. kesempurnaan.‡ ‡ Merujuk kepada kualiti guru yang berperanan sebagai da¶i dengan memberi tumpuan kepada aspek keterbukaan. . kesederhanaan. keluwesan (murunah).

HAK DAN KEWAJIPAN GURU DALAM ISLAM .

pemudahcara. Guru sebagai pengajar. Guru sebagai agen sosialisasi . 2. Guru sebagai kaunselor. Guru sebagai agen perubahan. penilai. 4.1. pembimbing. Guru sebagai pemimpin masyarakat. 5. 3.

4. Memahami teknik dan kaedah pengajaran. 3. Menerapkan didikan agama. Menyayangi pelajar. 2. Mengamalkan ilmu yang diajar. Sentiasa menasihati murid. Suka subjek yang diajar. 9. . 6. 8.Memberi semangat dan perangsang kepada murid. 7. Mampu memberi kesan kepada perubahan tingkahlaku baik. Meneladani Rasulullah saw. Menjaga disiplin murid.1. 5. 10.

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB GURU DALAM ISLAM .

Peranan guru murid. 2. Peranan guru 4. dalam meningkatkan mutu .1. agama terhadap muridagama dalam sesi p & p. menanamkan keagamaan. Peranan guru 3. Peranan guru pendidikan.

Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion perguruan. Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara. Tanggungjawab guru terhadap ibu bapa.1. 2. . Tanggungjawab terhadap pelajar. 4. 3.

RUMUSAN .

SESI PERBINCANGAN .

LEMBARAN KERJA .

Timur dan Barat. Sertakan grafik 2. Ulasan dalam bentuk grafik.Bincangkan bersama rakan anda perkaraperkara berikut: 1. . Jelaskan perbezaan antara falsafah pendidikan tradisional dan moden Barat. Bincangkan perbandingan antara falsafah pendidikan Islam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful