KONSEP GURU DARI PERSPEKTIF ISLAM, TIMUR DAN BARAT

OBJEKTIF P & P
1. Menjelaskan perbezaan-perbezaan guru berdasarkan falsafah-falsafah pendidikan dunia. 2. Membezakan setiap peranan guru dalam Islam. 3. Menganalisis kedudukan dan tanggungjawab guru dalam Islam.

PENGENALAN

KONSEP ASAS DAN FALSAFAH PENDIDIKAN .

arah tujuan atau pandangan terhadap perkara2 yg berkaitan dgn pendidikan. ‡ Falsafah pendidikan ± pedoman. ‡ Perkataan Sophia ± kearifan/kebijaksanaan. ‡ Maksud lain ± ilmu dan kebenaran. ‡ Aspek pendidikan ± guru mendapat panduan dan petunjuk terhadap perkara2 berkaitan dengan pendidikan. .Konsep Falsafah ‡ Berasal daripada perkataan Yunani mencinta.

‡ Falsafah pendidikan ± memberi panduan kepada sesebuah sistem pendidikan untuk menetapkan matlamat. . jenis kurikulum. jenis sistem pendidikan.‡ Falsafah pendidikan membahaskan 3 persoalan utama ± metafizik. dan aksiologi. kaedah pengajaran serta peranan guru. epistemologi.

FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT .

‡ John Dewey ± satu proses perkembangan individu dan usaha mengatur ilmu pengetahuan untuk menambahkan lagi pengetahuan semulajadi yang ada pada manusia supaya hidup berfaedah dan selamat. .‡ Plato ± satu proses yang dapata membentuk individu yang berakhlak mulia. ‡ Montessori ± satu proses membentuk dan mengembangkan JERI kanakkanak.

rekonstruktivisme dan eksistensialisme. Tradisional ± perenialisme dan essensialisme. . ii.‡ Falsafah Pendidikan Barat terbahagi dua: i. Moden ± progresivisme.

PERENIALISME .

‡ Lahir .‡ Berasal daripada falsafah tradisional yang banyak dipengaruhi oleh fahaman Plato dan Aristotle. nilai moral dan rasional manusia semakin merosot. . menemui prinsip2 mutlak dan memahami dunia yang sebenar. pragmatisme dan fahaman sains. ‡ Tujuan fahaman ini ± mengembangkan potensi rasional individu.kerana pengaruh materialisme.

‡ Dasar pendidikan ± idealisme ‡ Tujuan pendidikan ± mendisiplinkan mental dan jiwa murid supaya menjadi rasional. pupuk moral dan melatih 3M . menguasai fakta dan ilmu tanpa batas masa. ‡ Peranan pendidikan ± matapelajaran klasik. menganalisis sastera. ‡ Ilmu pengetahuan ± tertumpu kepada kajian yang kekal.

ESSENSIALISME .

. ‡ Tujuan pendidikan ± mempertingkatkan pertumbuhan intelek individu. ‡ Ilmu pengetahuan ± kemahiran penting dalam matapelajaran akademik.‡ Lahir kerana ± fitrah manusia sebenarnya kurang nilai2 murni yang sempurna. mendidik manusia menjadi lebih cekap. ‡ Dasar pendidikan ± idealisme dan realisme. membentuk personaliti dan mental ketahap kesempurnaan dan keharmonian. menguasai konsep dan prinsip2 matapelajaran.

‡ Pengajaran nilai2 tradisi masyarakat secara eksplisit. sains. . bahasa asing. ilmu alam. sejarah. ‡ Tumpuan kurikulum ± kemahiran asas 3M.‡ Peranan pendidikan ± guru mempunyai autoriti dalam tugasnya. Nilai2 masyarkt diajar sepanjang peringkat sekolah.

PROGRESIVISME .

‡ Ilmu pengetahuan ± Ilmu yang membawa kepada pertumbuhan dan pembangunan proses belajar hidup. ‡ Tujuan pendidikan ± mempertingkatkan kehidupan sosial yang demokratik. naturalisme.‡ Kelahiran manusia adalah suci dan fitrah dan coraknya pada masa depan adalah dipengaruhi dan ditentukan oleh sekitarannya. ‡ Dasar pendidikan ± pragmatisme. . tertumpu pada pembelajaran aktif.

ujikaji dll.kemahiran hidup. cth. Terlibat kepada aplikasi prinsip2 @ konsep. projek. keperluan dan kebolehan murid. . penyelesaian masalah dll) ‡ Tumpuan kurikulum ± berdasarkan minat. Penyelesaian masalah.‡ Peranan pendidikan ± guru sebagai pembimbing. penasihat (inkuiri penemuan.

REKONSTRUKTIVISME .

pembelajaran aktif. ‡ Tujuan pendidikan ± memperbaiki dan membina masyarakat.‡ Lahir daripada fahaman progresivisme. ‡ Menggabungkan teori progresivisme dan behavioral sains. ‡ Ilmu pengetahuan ± kemahiran dan mata pelajaran untuk mengenal dan menyelesaikan masalah masyarakat. ‡ Dasar pendidikan ± pragmatisme.prihatin dengan masalah masalah kini . pendidikan untuk perubahan dan reformasi.

membantu murid sedar akan masalah yang dihadapi ‡ Tumpuan kurikulum ± tertumpu kepada sains sosial dan kaedah penyelidikan sosial.‡ Peranan pendidikan ± guru menjadi agen perubahan. Kemahiran berfikir kreatif dan kritis. . pengarah projek dan ketua penyelidik.

EKSISTENSIALISME .

‡ Dasar pendidikan metafizik ± alam kewujudannya, membesar dan seterusnya menyedari kewujudan keadaan dirinya dan penghidupannya. ‡ Pengetahuan/kebenaran ± kebenaran pilihan individu, apa yang diamati diberi makna,berdasarkan pemahaman sendiri. ‡ Etika moral dan akhlak ± berdasarkan kebebasan individu, tidak perlu mengikut norma masyarakat.

FALSAFAH PENDIDIKAN TIMUR

KONFUSIANISME

. ii. Membina tingkahlaku supaya manusia berakhlak mulia.‡ Sesuatu sistem pendidikan harus berasaskan kepada prinsip kebenaran dan segala aspek kebaikan. ‡ Pendapat tokoh-tokoh Konfisianisme ± i. Mengikut peraturan serta taat dan setia kepada pemerintah dan negara. Justeru manusia boleh dididik dan diajar untuk memiliki tingkah laku dan etika yang tinggi.

KONFUSIANISME .

Mengikut peraturan serta taat dan setia kepada pemerintah dan negara.‡ Kung Fu Tze ± sesuatu sistem pendidikan harus berasaskan kepada prinsip kebenaran dan segala aspek kebaikan. ii.Justeru manusia boleh dididik dan diajar untuk memiliki tingkah laku dan etika yang tinggi. Membina tingkahlaku supaya manusia berakhlak mulia. ‡ Pendapat tokoh-tokoh Konfisianisme ± i. .

‡ Memperkenalkan unsur rasionalisme. ‡ Untuk dapat ilmu sebenar. pelajar perlu menggabungkan pemikiran rasional dengan mentalnya. ‡ Menyarankan kaedah inkuiri. .

NASIONALISME & INTERNASIONALISME .

. ‡ Mementingkan aspek2 mencintai negara sendiri dan negara lain.‡ Pendidikan merujuk individu yang berfikiran cergas. ‡ Proses bertujuan melahirkan menusia yang sempurna. saintifik. bersih berani dll serta tetap mendukung nasionalisme yang ideal.

FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM .

v.FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM ‡ Turki Rabih ± FPI dibina berasaskan empat rukun iman yang teguh. Memakmurkan alam. akhlak mulia. berilmu dan amal salih (Yunus :9). iii. ii. Al-falah. . ilmu dan amal salih vi. Pendidikan seumur hidup. i. ‡ Kamal Hassan ± FPI menekan konsep. Menyampaikan dua fungsi ±¶abid. Kesepaduan iman. khalifah. Pembangunan menyeluruh JERI. iv.

‡ FPI memerlukan prasarana yang mesti digembleng bersama. Kesedaran dan penerokaan terhadap realiti alam dan diri sendiri. i. iii. Keimanan kepada Allah. ii. meninggikan kalimahNya dan daie.Samb. Manhaj rabbani. . ‡ Al-Nahwi ± Asas FPI terdiri daripada.

HAKIKAT FPI 1. . Hakikat alam. 2. Hakikat manusia. Hakikat ketuhanan. 3.

Hubungan FPI Dengan Konsep Pendidikan Islam ALLAH MANUSIA ALAM .

3. 4. 2. Dinamik dan mempunyai contoh-contoh yang jelas .CIRI/SYARAT FPI 1. Pembinaannya berkaitan dengan kehidupan manusia. Bebas daripada sebarang percanggahan. budaya. 5. 6. Bersifat universal didasari faktor sosial. Sesuai dengan roh Islam. Berkaitan dengan realiti masyarakat. spiritual. ekonomi dll. akidah dan undang-undang Islam.

PERANAN GURU DALAM ISLAM .

dll. ‡ Guru perlu mengajar murid bijak belajar. ‡ Mewujudkan suasana p & p yang berkesan ± interaksi 2/3 hala. ± kesan tabiat membaca.Penyampai Ilmu Pengetahuan ‡ Perlu menyampaikan secara berkesan melalui kemahiran. teknik dan kaedah mengajar yang sesuai. ‡ Penyampaian ilmu mengikut silibus. . minat. budaya dll. meluaskan maklumat yang ada. menggalak murid cari maklumat baru.

bulanan. perlu ada rancangan tahunan. kemudahan asas dll. ± alat. ‡ Guru bantu murid kembang bakat sedia ada. BBM. ‡ Aktiviti luar perlu perancangan rapi. mingguan dan harian. . ‡ Guru bertindak sebagai fasilitator ± bimbing murid.Perancang & Pengurus Pembelajaran ‡ Perlu merancang p & p dalam dan luar bilik darjah. Kesan kekuatan dan kelemahan yang wujud pada murid.

‡ Guru galak murid terus guna kemahiran yang dikuasai untuk menguasai kemahiran lain. . ±rentasan matapelajaran. ‡ Bimbingan hendaklah secara berterusan. penggunaan minda yang baik dan membina budaya berfikir.Pengembang & Pengukuh Kemahiran ‡ Guru perlu latih murid menguasai kemahiran berfikir. ± how & why.

Pembimbing dan kaunselor. Contoh teladan atau model. Penghubung dalam masayarakat. Pembentuk akhlak. ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ .Samb. Penyelidik dan penilai. Pelajar dan pembina budaya ilmu.

KONSEP 6M .

muaddib. .‡ Bukan suatu yang asing.muallim. . ‡ Telah digunakan keseluruhannya oleh Rasulullah saw. .murabbi. ± persidangan dunia pendidikan Islam 1977.muballigh. .mudarris. . ‡ 6M ± . .mursyid.

MUDARRIS .

‡ Konsep yang diasaskan kepada guru cemerlang yang berkesan.kaedah-kaedah pengajaran yang digunakan. Umumnya dinilai daripada lima aspek utama ± . .ciri-ciri peribadi yang dimiliki.mempunyai kepakaran. .kejayaan mewujudkan iklim dan personaliti yang baik. . kecekapan dan kemampuan membuat keputusan secara profesional. .

.

dan kerana kamu selalu mempelajarinya. kemudian ia tergamak mengatakan kepada orang ramai: "Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menyembahku dengan meninggalkan perbuatan menyembah Allah". kerana kamu sentiasa mengajarkan isi Kitab Allah itu.Tidaklah patut bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Kitab ugama dan hikmat serta pangkat Nabi. Tetapi (sepatutnya ia berkata): "Hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbaniyin (yang hanya menyembah Allah Taala . Ali Imran : 79 .dengan ilmu dan amal yang sempurna).

Dan demikianlah Kami menerangkan ayat-ayat keterangan Kami satu persatu (dengan berbagai cara. dan supaya kami menerangkan (AlQuran) itu kepada orang-orang yang (mahu) mengetahui.An. Al. untuk menimbulkan keingkaran mereka) dan supaya mereka (yang ingkar itu menuduhmu dengan) berkata: "Engkau telah mempelajarinya (dari orangorang lain) ".am : 105 .

MUADDIB .

Nilai ta¶dib adalah bersifat mutlak serta diasaskan kepada keimanan yang kukuh . sahsiah dan seluruh adab sopan dalam pembinaan dan pembangunan diri para pelajar/murid. tingkahlaku. menitis dan menyuburkan akhlak mulia. membentuk.‡ ‡ ‡ Merujuk kepada peranan guru untuk mengasuh. menanam. menyuci. mendidik. membimbing. Proses ta¶dib ini bersumberkan wahyu Allah SWT. disiplin.

MURABBI .

. mencurahkan kasih sayang. memacu minda.‡ Merujuk kepada peranan guru yang seiring dengan dasar pendemokrasian pendidikan untuk membina akal budi. menyubur dan memelihara fitnah para pelajar serta memupuk bakat dan kebolehan yang wujud dalam diri mereka secara beransur-ansur agar dapat berkembang dengan baik selaras dengan kematangan yang dilalui oleh para pelajar. membangun jatidiri dan intergriti. mengajar. mendidik.

emosi dan intelek) agar dapat melahirkan insan soleh yang berakhlak mulia menurut perspektif Islam.‡ Guru berperanan merealisasikan pembentukan dan pembangunan para pelajar dari pelbagai aspek (jasmani. . rohani.

maka mereka yang melakukannya itulah orang-orang yang beroleh pahala berganda-ganda. Dan sebaliknya sesuatu pemberian sedekah yang kamu berikan dengan tujuan mengharapkan keredaan Allah semata-mata. Al-Rum : 39 .Dan (ketahuilah bahawa) sesuatu pemberian atau tambahan yang kamu berikan. supaya bertambah kembangnya dalam pusingan harta manusia maka ia tidak sekali-kali akan kembang di sisi Allah (tidak mendatangkan kebaikan).

dengan berkata): "Wahai Tuhanku! Cucurilah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya memelihara dan mendidikku semasa kecil. dan doakanlah (untuk mereka. Al-Isra : 24 .Dan hendaklah engkau merendah diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu.

MU¶ALLIM .

disiplin dan ilmu pengetahuan kepada para pelajar sama ada melalui syarahan. latihtubi. mengajar. . Proses ta¶lim merangkumi adab berilmu yang akan mewarnai pembentukan dan pembangunan diri pelajar sebagai insan soleh.‡ ‡ Merujuk kepada peranan guru untuk memberitahu. amali. arahan atau sebarang bentuk pengajaran yang dirancang. memindah dan menyampaikan pelbagai jenis maklumat. latihan.

maka hendaklah kamu mengingati Allah (dengan mengerjakan sembahyang secara yang lebih sempurna).Dan jika kamu takuti (sesuatu bahaya) maka sembahyanglah sambil berjalan atau berkenderaan. kemudian apabila kamu telah aman sentosa. Al-Baqarah : 239 . sebagaimana Allah telah mengajar kamu apa yang kamu tidak mengetahuinya.

Dan Ia telah mengajarkan Nabi Adam. kemudian ditunjukkannya kepada malaikat lalu Ia berfirman: "Terangkanlah kepadaKu nama benda-benda ini semuanya jika kamu golongan yang benar". Al-Baqarah :31 . akan segala nama benda-benda dan gunanya.

MURSYID .

. Konsep irshad lebih menfokuskan konsep kepimpinan Rasulullah saw dalam proses mendidik dan membimbing para sahabat. menasihati. mangarah. membimbing dan memberi petunjuk kepada para pelajar ke arah pembentukan dan pembangunan diri (JERI) sebagai insan soleh.‡ ‡ Merujuk kepada aspek kepimpinan guru untuk menjaga.

dan kami tidak sekali-kali akan mempersekutukan sesuatu makhluk dengan Tuhan kami.`Kitab yang memberi panduan ke jalan yang betul. lalu kami beriman kepadanya. Al-Jin : 2 .

MUBALLIGH .

‡ ‡ Merujuk kepada kualiti guru yang berperanan sebagai da¶i dengan memberi tumpuan kepada aspek keterbukaan. . kesejagatan dan keseimbangan semasa menjalankan amanah dan tanggungjawabnya. Konsep tabligh mengutamakan ketegasan dalam kelembutan serta bijaksana ketika berhujjah dan memberi tunjuk ajar. keluwesan (murunah). kesederhanaan. kesempurnaan.

HAK DAN KEWAJIPAN GURU DALAM ISLAM .

5. 2. pemudahcara. Guru sebagai agen perubahan. penilai.1. 3. Guru sebagai kaunselor. 4. Guru sebagai agen sosialisasi . pembimbing. Guru sebagai pemimpin masyarakat. Guru sebagai pengajar.

2. . Menjaga disiplin murid. 10. Memahami teknik dan kaedah pengajaran.Memberi semangat dan perangsang kepada murid. Menerapkan didikan agama. Sentiasa menasihati murid.1. 6. Mampu memberi kesan kepada perubahan tingkahlaku baik. Mengamalkan ilmu yang diajar. 3. 5. Menyayangi pelajar. 8. Meneladani Rasulullah saw. 7. 9. Suka subjek yang diajar. 4.

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB GURU DALAM ISLAM .

Peranan guru 4. 2. Peranan guru murid. dalam meningkatkan mutu . menanamkan keagamaan. agama terhadap muridagama dalam sesi p & p. Peranan guru 3.1. Peranan guru pendidikan.

Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion perguruan. .1. Tanggungjawab terhadap pelajar. 2. 3. Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara. 4. Tanggungjawab guru terhadap ibu bapa.

RUMUSAN .

SESI PERBINCANGAN .

LEMBARAN KERJA .

Timur dan Barat.Bincangkan bersama rakan anda perkaraperkara berikut: 1. Sertakan grafik 2. Bincangkan perbandingan antara falsafah pendidikan Islam. Jelaskan perbezaan antara falsafah pendidikan tradisional dan moden Barat. Ulasan dalam bentuk grafik. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful