P. 1
Konsep Guru -Islam, Timur dan Barat

Konsep Guru -Islam, Timur dan Barat

|Views: 2,140|Likes:
Published by Eudiish Ganeasan

More info:

Published by: Eudiish Ganeasan on Mar 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/03/2013

pdf

text

original

KONSEP GURU DARI PERSPEKTIF ISLAM, TIMUR DAN BARAT

OBJEKTIF P & P
1. Menjelaskan perbezaan-perbezaan guru berdasarkan falsafah-falsafah pendidikan dunia. 2. Membezakan setiap peranan guru dalam Islam. 3. Menganalisis kedudukan dan tanggungjawab guru dalam Islam.

PENGENALAN

KONSEP ASAS DAN FALSAFAH PENDIDIKAN .

‡ Perkataan Sophia ± kearifan/kebijaksanaan. arah tujuan atau pandangan terhadap perkara2 yg berkaitan dgn pendidikan. . ‡ Aspek pendidikan ± guru mendapat panduan dan petunjuk terhadap perkara2 berkaitan dengan pendidikan. ‡ Falsafah pendidikan ± pedoman. ‡ Maksud lain ± ilmu dan kebenaran.Konsep Falsafah ‡ Berasal daripada perkataan Yunani mencinta.

epistemologi. kaedah pengajaran serta peranan guru. . ‡ Falsafah pendidikan ± memberi panduan kepada sesebuah sistem pendidikan untuk menetapkan matlamat. jenis kurikulum. jenis sistem pendidikan. dan aksiologi.‡ Falsafah pendidikan membahaskan 3 persoalan utama ± metafizik.

FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT .

. ‡ Montessori ± satu proses membentuk dan mengembangkan JERI kanakkanak. ‡ John Dewey ± satu proses perkembangan individu dan usaha mengatur ilmu pengetahuan untuk menambahkan lagi pengetahuan semulajadi yang ada pada manusia supaya hidup berfaedah dan selamat.‡ Plato ± satu proses yang dapata membentuk individu yang berakhlak mulia.

‡ Falsafah Pendidikan Barat terbahagi dua: i. . rekonstruktivisme dan eksistensialisme. Tradisional ± perenialisme dan essensialisme. Moden ± progresivisme. ii.

PERENIALISME .

‡ Tujuan fahaman ini ± mengembangkan potensi rasional individu.kerana pengaruh materialisme. pragmatisme dan fahaman sains. .‡ Berasal daripada falsafah tradisional yang banyak dipengaruhi oleh fahaman Plato dan Aristotle. menemui prinsip2 mutlak dan memahami dunia yang sebenar. nilai moral dan rasional manusia semakin merosot. ‡ Lahir .

pupuk moral dan melatih 3M . menguasai fakta dan ilmu tanpa batas masa. menganalisis sastera. ‡ Ilmu pengetahuan ± tertumpu kepada kajian yang kekal. ‡ Peranan pendidikan ± matapelajaran klasik.‡ Dasar pendidikan ± idealisme ‡ Tujuan pendidikan ± mendisiplinkan mental dan jiwa murid supaya menjadi rasional.

ESSENSIALISME .

mendidik manusia menjadi lebih cekap. menguasai konsep dan prinsip2 matapelajaran. . ‡ Ilmu pengetahuan ± kemahiran penting dalam matapelajaran akademik.‡ Lahir kerana ± fitrah manusia sebenarnya kurang nilai2 murni yang sempurna. ‡ Dasar pendidikan ± idealisme dan realisme. membentuk personaliti dan mental ketahap kesempurnaan dan keharmonian. ‡ Tujuan pendidikan ± mempertingkatkan pertumbuhan intelek individu.

bahasa asing. ‡ Pengajaran nilai2 tradisi masyarakat secara eksplisit. ‡ Tumpuan kurikulum ± kemahiran asas 3M. sejarah. sains. ilmu alam. Nilai2 masyarkt diajar sepanjang peringkat sekolah. .‡ Peranan pendidikan ± guru mempunyai autoriti dalam tugasnya.

PROGRESIVISME .

‡ Ilmu pengetahuan ± Ilmu yang membawa kepada pertumbuhan dan pembangunan proses belajar hidup. . tertumpu pada pembelajaran aktif. ‡ Dasar pendidikan ± pragmatisme. ‡ Tujuan pendidikan ± mempertingkatkan kehidupan sosial yang demokratik. naturalisme.‡ Kelahiran manusia adalah suci dan fitrah dan coraknya pada masa depan adalah dipengaruhi dan ditentukan oleh sekitarannya.

projek.‡ Peranan pendidikan ± guru sebagai pembimbing. penyelesaian masalah dll) ‡ Tumpuan kurikulum ± berdasarkan minat. keperluan dan kebolehan murid. cth. penasihat (inkuiri penemuan. . ujikaji dll. Penyelesaian masalah. Terlibat kepada aplikasi prinsip2 @ konsep.kemahiran hidup.

REKONSTRUKTIVISME .

‡ Dasar pendidikan ± pragmatisme. ‡ Ilmu pengetahuan ± kemahiran dan mata pelajaran untuk mengenal dan menyelesaikan masalah masyarakat. ‡ Menggabungkan teori progresivisme dan behavioral sains.prihatin dengan masalah masalah kini . pembelajaran aktif. pendidikan untuk perubahan dan reformasi.‡ Lahir daripada fahaman progresivisme. ‡ Tujuan pendidikan ± memperbaiki dan membina masyarakat.

pengarah projek dan ketua penyelidik.membantu murid sedar akan masalah yang dihadapi ‡ Tumpuan kurikulum ± tertumpu kepada sains sosial dan kaedah penyelidikan sosial.‡ Peranan pendidikan ± guru menjadi agen perubahan. Kemahiran berfikir kreatif dan kritis. .

EKSISTENSIALISME .

‡ Dasar pendidikan metafizik ± alam kewujudannya, membesar dan seterusnya menyedari kewujudan keadaan dirinya dan penghidupannya. ‡ Pengetahuan/kebenaran ± kebenaran pilihan individu, apa yang diamati diberi makna,berdasarkan pemahaman sendiri. ‡ Etika moral dan akhlak ± berdasarkan kebebasan individu, tidak perlu mengikut norma masyarakat.

FALSAFAH PENDIDIKAN TIMUR

KONFUSIANISME

Mengikut peraturan serta taat dan setia kepada pemerintah dan negara. ii.‡ Sesuatu sistem pendidikan harus berasaskan kepada prinsip kebenaran dan segala aspek kebaikan. Membina tingkahlaku supaya manusia berakhlak mulia. ‡ Pendapat tokoh-tokoh Konfisianisme ± i. . Justeru manusia boleh dididik dan diajar untuk memiliki tingkah laku dan etika yang tinggi.

KONFUSIANISME .

Justeru manusia boleh dididik dan diajar untuk memiliki tingkah laku dan etika yang tinggi. ‡ Pendapat tokoh-tokoh Konfisianisme ± i.‡ Kung Fu Tze ± sesuatu sistem pendidikan harus berasaskan kepada prinsip kebenaran dan segala aspek kebaikan. . ii. Membina tingkahlaku supaya manusia berakhlak mulia. Mengikut peraturan serta taat dan setia kepada pemerintah dan negara.

pelajar perlu menggabungkan pemikiran rasional dengan mentalnya. ‡ Menyarankan kaedah inkuiri. .‡ Memperkenalkan unsur rasionalisme. ‡ Untuk dapat ilmu sebenar.

NASIONALISME & INTERNASIONALISME .

‡ Pendidikan merujuk individu yang berfikiran cergas. . ‡ Proses bertujuan melahirkan menusia yang sempurna. saintifik. bersih berani dll serta tetap mendukung nasionalisme yang ideal. ‡ Mementingkan aspek2 mencintai negara sendiri dan negara lain.

FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM .

Pembangunan menyeluruh JERI. Pendidikan seumur hidup. Al-falah. ‡ Kamal Hassan ± FPI menekan konsep. Menyampaikan dua fungsi ±¶abid. Kesepaduan iman. khalifah. . iv. berilmu dan amal salih (Yunus :9). ii. v. akhlak mulia. i. iii.FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM ‡ Turki Rabih ± FPI dibina berasaskan empat rukun iman yang teguh. ilmu dan amal salih vi. Memakmurkan alam.

‡ Al-Nahwi ± Asas FPI terdiri daripada.Samb. meninggikan kalimahNya dan daie. ‡ FPI memerlukan prasarana yang mesti digembleng bersama. Kesedaran dan penerokaan terhadap realiti alam dan diri sendiri. Keimanan kepada Allah. . Manhaj rabbani. ii. iii. i.

Hakikat manusia. .HAKIKAT FPI 1. Hakikat ketuhanan. Hakikat alam. 2. 3.

Hubungan FPI Dengan Konsep Pendidikan Islam ALLAH MANUSIA ALAM .

Sesuai dengan roh Islam.CIRI/SYARAT FPI 1. 3. Bersifat universal didasari faktor sosial. budaya. Bebas daripada sebarang percanggahan. 6. Berkaitan dengan realiti masyarakat. Dinamik dan mempunyai contoh-contoh yang jelas . akidah dan undang-undang Islam. 5. 4. ekonomi dll. Pembinaannya berkaitan dengan kehidupan manusia. spiritual. 2.

PERANAN GURU DALAM ISLAM .

menggalak murid cari maklumat baru. teknik dan kaedah mengajar yang sesuai. dll. . meluaskan maklumat yang ada. ‡ Mewujudkan suasana p & p yang berkesan ± interaksi 2/3 hala.Penyampai Ilmu Pengetahuan ‡ Perlu menyampaikan secara berkesan melalui kemahiran. ‡ Penyampaian ilmu mengikut silibus. budaya dll. ± kesan tabiat membaca. ‡ Guru perlu mengajar murid bijak belajar. minat.

± alat. mingguan dan harian. bulanan. . ‡ Guru bertindak sebagai fasilitator ± bimbing murid. kemudahan asas dll.Perancang & Pengurus Pembelajaran ‡ Perlu merancang p & p dalam dan luar bilik darjah. ‡ Aktiviti luar perlu perancangan rapi. Kesan kekuatan dan kelemahan yang wujud pada murid. perlu ada rancangan tahunan. ‡ Guru bantu murid kembang bakat sedia ada. BBM.

± how & why. . penggunaan minda yang baik dan membina budaya berfikir. ‡ Bimbingan hendaklah secara berterusan. ±rentasan matapelajaran. ‡ Guru galak murid terus guna kemahiran yang dikuasai untuk menguasai kemahiran lain.Pengembang & Pengukuh Kemahiran ‡ Guru perlu latih murid menguasai kemahiran berfikir.

Pelajar dan pembina budaya ilmu. Pembentuk akhlak. Penghubung dalam masayarakat. Pembimbing dan kaunselor. ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ . Penyelidik dan penilai. Contoh teladan atau model.Samb.

KONSEP 6M .

‡ Telah digunakan keseluruhannya oleh Rasulullah saw. .muaddib. .mudarris.murabbi.‡ Bukan suatu yang asing. . ± persidangan dunia pendidikan Islam 1977.muallim.mursyid. ‡ 6M ± . .muballigh. . .

MUDARRIS .

.ciri-ciri peribadi yang dimiliki. kecekapan dan kemampuan membuat keputusan secara profesional. Umumnya dinilai daripada lima aspek utama ± . .mempunyai kepakaran.kejayaan mewujudkan iklim dan personaliti yang baik. .‡ Konsep yang diasaskan kepada guru cemerlang yang berkesan.kaedah-kaedah pengajaran yang digunakan. .

.

Ali Imran : 79 . kemudian ia tergamak mengatakan kepada orang ramai: "Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menyembahku dengan meninggalkan perbuatan menyembah Allah".Tidaklah patut bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Kitab ugama dan hikmat serta pangkat Nabi. kerana kamu sentiasa mengajarkan isi Kitab Allah itu. dan kerana kamu selalu mempelajarinya.dengan ilmu dan amal yang sempurna). Tetapi (sepatutnya ia berkata): "Hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbaniyin (yang hanya menyembah Allah Taala .

untuk menimbulkan keingkaran mereka) dan supaya mereka (yang ingkar itu menuduhmu dengan) berkata: "Engkau telah mempelajarinya (dari orangorang lain) ". Al.An.am : 105 . dan supaya kami menerangkan (AlQuran) itu kepada orang-orang yang (mahu) mengetahui.Dan demikianlah Kami menerangkan ayat-ayat keterangan Kami satu persatu (dengan berbagai cara.

MUADDIB .

mendidik. menanam. disiplin. tingkahlaku. menyuci. membimbing.‡ ‡ ‡ Merujuk kepada peranan guru untuk mengasuh. Proses ta¶dib ini bersumberkan wahyu Allah SWT. Nilai ta¶dib adalah bersifat mutlak serta diasaskan kepada keimanan yang kukuh . membentuk. sahsiah dan seluruh adab sopan dalam pembinaan dan pembangunan diri para pelajar/murid. menitis dan menyuburkan akhlak mulia.

MURABBI .

membangun jatidiri dan intergriti. mendidik. mencurahkan kasih sayang.‡ Merujuk kepada peranan guru yang seiring dengan dasar pendemokrasian pendidikan untuk membina akal budi. memacu minda. mengajar. . menyubur dan memelihara fitnah para pelajar serta memupuk bakat dan kebolehan yang wujud dalam diri mereka secara beransur-ansur agar dapat berkembang dengan baik selaras dengan kematangan yang dilalui oleh para pelajar.

emosi dan intelek) agar dapat melahirkan insan soleh yang berakhlak mulia menurut perspektif Islam. .‡ Guru berperanan merealisasikan pembentukan dan pembangunan para pelajar dari pelbagai aspek (jasmani. rohani.

maka mereka yang melakukannya itulah orang-orang yang beroleh pahala berganda-ganda. supaya bertambah kembangnya dalam pusingan harta manusia maka ia tidak sekali-kali akan kembang di sisi Allah (tidak mendatangkan kebaikan). Al-Rum : 39 . Dan sebaliknya sesuatu pemberian sedekah yang kamu berikan dengan tujuan mengharapkan keredaan Allah semata-mata.Dan (ketahuilah bahawa) sesuatu pemberian atau tambahan yang kamu berikan.

Al-Isra : 24 . dengan berkata): "Wahai Tuhanku! Cucurilah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya memelihara dan mendidikku semasa kecil.Dan hendaklah engkau merendah diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu. dan doakanlah (untuk mereka.

MU¶ALLIM .

mengajar. latihan.‡ ‡ Merujuk kepada peranan guru untuk memberitahu. . memindah dan menyampaikan pelbagai jenis maklumat. latihtubi. disiplin dan ilmu pengetahuan kepada para pelajar sama ada melalui syarahan. arahan atau sebarang bentuk pengajaran yang dirancang. Proses ta¶lim merangkumi adab berilmu yang akan mewarnai pembentukan dan pembangunan diri pelajar sebagai insan soleh. amali.

Al-Baqarah : 239 . kemudian apabila kamu telah aman sentosa.Dan jika kamu takuti (sesuatu bahaya) maka sembahyanglah sambil berjalan atau berkenderaan. maka hendaklah kamu mengingati Allah (dengan mengerjakan sembahyang secara yang lebih sempurna). sebagaimana Allah telah mengajar kamu apa yang kamu tidak mengetahuinya.

akan segala nama benda-benda dan gunanya. Al-Baqarah :31 . kemudian ditunjukkannya kepada malaikat lalu Ia berfirman: "Terangkanlah kepadaKu nama benda-benda ini semuanya jika kamu golongan yang benar".Dan Ia telah mengajarkan Nabi Adam.

MURSYID .

mangarah. Konsep irshad lebih menfokuskan konsep kepimpinan Rasulullah saw dalam proses mendidik dan membimbing para sahabat. menasihati. . membimbing dan memberi petunjuk kepada para pelajar ke arah pembentukan dan pembangunan diri (JERI) sebagai insan soleh.‡ ‡ Merujuk kepada aspek kepimpinan guru untuk menjaga.

dan kami tidak sekali-kali akan mempersekutukan sesuatu makhluk dengan Tuhan kami. Al-Jin : 2 .`Kitab yang memberi panduan ke jalan yang betul. lalu kami beriman kepadanya.

MUBALLIGH .

. kesejagatan dan keseimbangan semasa menjalankan amanah dan tanggungjawabnya. Konsep tabligh mengutamakan ketegasan dalam kelembutan serta bijaksana ketika berhujjah dan memberi tunjuk ajar.‡ ‡ Merujuk kepada kualiti guru yang berperanan sebagai da¶i dengan memberi tumpuan kepada aspek keterbukaan. kesederhanaan. keluwesan (murunah). kesempurnaan.

HAK DAN KEWAJIPAN GURU DALAM ISLAM .

3. 4. Guru sebagai agen sosialisasi . 2.1. pembimbing. 5. Guru sebagai pengajar. penilai. Guru sebagai kaunselor. Guru sebagai agen perubahan. pemudahcara. Guru sebagai pemimpin masyarakat.

Meneladani Rasulullah saw. Sentiasa menasihati murid. 10. Suka subjek yang diajar. 5. 6.Memberi semangat dan perangsang kepada murid. 7. 3. Menjaga disiplin murid.1. 9. . Menyayangi pelajar. Memahami teknik dan kaedah pengajaran. 8. 4. Mengamalkan ilmu yang diajar. Mampu memberi kesan kepada perubahan tingkahlaku baik. 2. Menerapkan didikan agama.

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB GURU DALAM ISLAM .

Peranan guru murid. menanamkan keagamaan. Peranan guru 3. Peranan guru pendidikan. agama terhadap muridagama dalam sesi p & p.1. 2. dalam meningkatkan mutu . Peranan guru 4.

Tanggungjawab guru terhadap ibu bapa. 3. . Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara. Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion perguruan. 4. Tanggungjawab terhadap pelajar.1. 2.

RUMUSAN .

SESI PERBINCANGAN .

LEMBARAN KERJA .

Bincangkan perbandingan antara falsafah pendidikan Islam. Timur dan Barat. Sertakan grafik 2. Jelaskan perbezaan antara falsafah pendidikan tradisional dan moden Barat. Ulasan dalam bentuk grafik. .Bincangkan bersama rakan anda perkaraperkara berikut: 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->