P. 1
Konsep Guru -Islam, Timur dan Barat

Konsep Guru -Islam, Timur dan Barat

|Views: 2,140|Likes:
Published by Eudiish Ganeasan

More info:

Published by: Eudiish Ganeasan on Mar 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/03/2013

pdf

text

original

Sections

 • KONSEP GURU DARI
 • PERSPEKTIF ISLAM, TIMUR
 • DAN BARAT
 • PENGENALAN
 • KONSEP ASAS DAN
 • FALSAFAH PENDIDIKAN
 • BARAT
 • PERENIALISME
 • ESSENSIALISME
 • PROGRESIVISME
 • REKONSTRUKTIVISME
 • EKSISTENSIALISME
 • TIMUR
 • NASIONALISME &
 • INTERNASIONALISME
 • PERANAN GURU DALAM
 • ISLAM
 • KONSEP 6M
 • MUDARRIS
 • MUADDIB
 • MURABBI
 • MU¶ALLIM
 • MURSYID
 • MUBALLIGH
 • HAK DAN KEWAJIPAN GURU
 • DALAM ISLAM
 • PERANAN DAN
 • TANGGUNGJAWAB GURU
 • RUMUSAN
 • SESI PERBINCANGAN
 • LEMBARAN KERJA

KONSEP GURU DARI PERSPEKTIF ISLAM, TIMUR DAN BARAT

OBJEKTIF P & P
1. Menjelaskan perbezaan-perbezaan guru berdasarkan falsafah-falsafah pendidikan dunia. 2. Membezakan setiap peranan guru dalam Islam. 3. Menganalisis kedudukan dan tanggungjawab guru dalam Islam.

PENGENALAN

KONSEP ASAS DAN FALSAFAH PENDIDIKAN .

. ‡ Maksud lain ± ilmu dan kebenaran. ‡ Falsafah pendidikan ± pedoman. arah tujuan atau pandangan terhadap perkara2 yg berkaitan dgn pendidikan. ‡ Perkataan Sophia ± kearifan/kebijaksanaan. ‡ Aspek pendidikan ± guru mendapat panduan dan petunjuk terhadap perkara2 berkaitan dengan pendidikan.Konsep Falsafah ‡ Berasal daripada perkataan Yunani mencinta.

. jenis kurikulum. jenis sistem pendidikan. dan aksiologi. kaedah pengajaran serta peranan guru. ‡ Falsafah pendidikan ± memberi panduan kepada sesebuah sistem pendidikan untuk menetapkan matlamat.‡ Falsafah pendidikan membahaskan 3 persoalan utama ± metafizik. epistemologi.

FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT .

.‡ Plato ± satu proses yang dapata membentuk individu yang berakhlak mulia. ‡ John Dewey ± satu proses perkembangan individu dan usaha mengatur ilmu pengetahuan untuk menambahkan lagi pengetahuan semulajadi yang ada pada manusia supaya hidup berfaedah dan selamat. ‡ Montessori ± satu proses membentuk dan mengembangkan JERI kanakkanak.

Moden ± progresivisme. rekonstruktivisme dan eksistensialisme. .‡ Falsafah Pendidikan Barat terbahagi dua: i. Tradisional ± perenialisme dan essensialisme. ii.

PERENIALISME .

‡ Lahir . menemui prinsip2 mutlak dan memahami dunia yang sebenar.kerana pengaruh materialisme. ‡ Tujuan fahaman ini ± mengembangkan potensi rasional individu. nilai moral dan rasional manusia semakin merosot.‡ Berasal daripada falsafah tradisional yang banyak dipengaruhi oleh fahaman Plato dan Aristotle. . pragmatisme dan fahaman sains.

menguasai fakta dan ilmu tanpa batas masa. ‡ Peranan pendidikan ± matapelajaran klasik.‡ Dasar pendidikan ± idealisme ‡ Tujuan pendidikan ± mendisiplinkan mental dan jiwa murid supaya menjadi rasional. pupuk moral dan melatih 3M . ‡ Ilmu pengetahuan ± tertumpu kepada kajian yang kekal. menganalisis sastera.

ESSENSIALISME .

mendidik manusia menjadi lebih cekap. membentuk personaliti dan mental ketahap kesempurnaan dan keharmonian. menguasai konsep dan prinsip2 matapelajaran. ‡ Ilmu pengetahuan ± kemahiran penting dalam matapelajaran akademik.‡ Lahir kerana ± fitrah manusia sebenarnya kurang nilai2 murni yang sempurna. ‡ Tujuan pendidikan ± mempertingkatkan pertumbuhan intelek individu. ‡ Dasar pendidikan ± idealisme dan realisme. .

‡ Tumpuan kurikulum ± kemahiran asas 3M. sejarah. ilmu alam. ‡ Pengajaran nilai2 tradisi masyarakat secara eksplisit. . bahasa asing. Nilai2 masyarkt diajar sepanjang peringkat sekolah.‡ Peranan pendidikan ± guru mempunyai autoriti dalam tugasnya. sains.

PROGRESIVISME .

‡ Tujuan pendidikan ± mempertingkatkan kehidupan sosial yang demokratik. ‡ Ilmu pengetahuan ± Ilmu yang membawa kepada pertumbuhan dan pembangunan proses belajar hidup. tertumpu pada pembelajaran aktif. . ‡ Dasar pendidikan ± pragmatisme.‡ Kelahiran manusia adalah suci dan fitrah dan coraknya pada masa depan adalah dipengaruhi dan ditentukan oleh sekitarannya. naturalisme.

cth. ujikaji dll.‡ Peranan pendidikan ± guru sebagai pembimbing. Penyelesaian masalah. . projek. keperluan dan kebolehan murid.kemahiran hidup. penyelesaian masalah dll) ‡ Tumpuan kurikulum ± berdasarkan minat. Terlibat kepada aplikasi prinsip2 @ konsep. penasihat (inkuiri penemuan.

REKONSTRUKTIVISME .

‡ Dasar pendidikan ± pragmatisme. pembelajaran aktif. ‡ Menggabungkan teori progresivisme dan behavioral sains. ‡ Ilmu pengetahuan ± kemahiran dan mata pelajaran untuk mengenal dan menyelesaikan masalah masyarakat.prihatin dengan masalah masalah kini . ‡ Tujuan pendidikan ± memperbaiki dan membina masyarakat. pendidikan untuk perubahan dan reformasi.‡ Lahir daripada fahaman progresivisme.

membantu murid sedar akan masalah yang dihadapi ‡ Tumpuan kurikulum ± tertumpu kepada sains sosial dan kaedah penyelidikan sosial.‡ Peranan pendidikan ± guru menjadi agen perubahan. pengarah projek dan ketua penyelidik. Kemahiran berfikir kreatif dan kritis. .

EKSISTENSIALISME .

‡ Dasar pendidikan metafizik ± alam kewujudannya, membesar dan seterusnya menyedari kewujudan keadaan dirinya dan penghidupannya. ‡ Pengetahuan/kebenaran ± kebenaran pilihan individu, apa yang diamati diberi makna,berdasarkan pemahaman sendiri. ‡ Etika moral dan akhlak ± berdasarkan kebebasan individu, tidak perlu mengikut norma masyarakat.

FALSAFAH PENDIDIKAN TIMUR

KONFUSIANISME

‡ Sesuatu sistem pendidikan harus berasaskan kepada prinsip kebenaran dan segala aspek kebaikan. ii. . Membina tingkahlaku supaya manusia berakhlak mulia. Justeru manusia boleh dididik dan diajar untuk memiliki tingkah laku dan etika yang tinggi. ‡ Pendapat tokoh-tokoh Konfisianisme ± i. Mengikut peraturan serta taat dan setia kepada pemerintah dan negara.

KONFUSIANISME .

. Membina tingkahlaku supaya manusia berakhlak mulia. ii. ‡ Pendapat tokoh-tokoh Konfisianisme ± i.Justeru manusia boleh dididik dan diajar untuk memiliki tingkah laku dan etika yang tinggi. Mengikut peraturan serta taat dan setia kepada pemerintah dan negara.‡ Kung Fu Tze ± sesuatu sistem pendidikan harus berasaskan kepada prinsip kebenaran dan segala aspek kebaikan.

‡ Memperkenalkan unsur rasionalisme. ‡ Untuk dapat ilmu sebenar. . ‡ Menyarankan kaedah inkuiri. pelajar perlu menggabungkan pemikiran rasional dengan mentalnya.

NASIONALISME & INTERNASIONALISME .

‡ Pendidikan merujuk individu yang berfikiran cergas. bersih berani dll serta tetap mendukung nasionalisme yang ideal. ‡ Mementingkan aspek2 mencintai negara sendiri dan negara lain. . saintifik. ‡ Proses bertujuan melahirkan menusia yang sempurna.

FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM .

khalifah. iii. ii. Pendidikan seumur hidup. akhlak mulia. . v. Pembangunan menyeluruh JERI. Kesepaduan iman. ilmu dan amal salih vi. iv. berilmu dan amal salih (Yunus :9).FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM ‡ Turki Rabih ± FPI dibina berasaskan empat rukun iman yang teguh. Memakmurkan alam. ‡ Kamal Hassan ± FPI menekan konsep. Al-falah. i. Menyampaikan dua fungsi ±¶abid.

Keimanan kepada Allah. ‡ Al-Nahwi ± Asas FPI terdiri daripada. i. meninggikan kalimahNya dan daie. Kesedaran dan penerokaan terhadap realiti alam dan diri sendiri. iii. . ‡ FPI memerlukan prasarana yang mesti digembleng bersama.Samb. ii. Manhaj rabbani.

Hakikat ketuhanan. 2. Hakikat alam. Hakikat manusia. 3. .HAKIKAT FPI 1.

Hubungan FPI Dengan Konsep Pendidikan Islam ALLAH MANUSIA ALAM .

budaya. ekonomi dll. Dinamik dan mempunyai contoh-contoh yang jelas . Bebas daripada sebarang percanggahan. 2. 6. spiritual. Pembinaannya berkaitan dengan kehidupan manusia.CIRI/SYARAT FPI 1. Bersifat universal didasari faktor sosial. 5. 3. akidah dan undang-undang Islam. Sesuai dengan roh Islam. 4. Berkaitan dengan realiti masyarakat.

PERANAN GURU DALAM ISLAM .

meluaskan maklumat yang ada. ‡ Mewujudkan suasana p & p yang berkesan ± interaksi 2/3 hala. teknik dan kaedah mengajar yang sesuai. ± kesan tabiat membaca. dll.Penyampai Ilmu Pengetahuan ‡ Perlu menyampaikan secara berkesan melalui kemahiran. minat. ‡ Guru perlu mengajar murid bijak belajar. ‡ Penyampaian ilmu mengikut silibus. . menggalak murid cari maklumat baru. budaya dll.

bulanan. ± alat. BBM. . kemudahan asas dll. Kesan kekuatan dan kelemahan yang wujud pada murid. ‡ Guru bantu murid kembang bakat sedia ada. perlu ada rancangan tahunan. mingguan dan harian. ‡ Aktiviti luar perlu perancangan rapi. ‡ Guru bertindak sebagai fasilitator ± bimbing murid.Perancang & Pengurus Pembelajaran ‡ Perlu merancang p & p dalam dan luar bilik darjah.

±rentasan matapelajaran. . ‡ Bimbingan hendaklah secara berterusan.Pengembang & Pengukuh Kemahiran ‡ Guru perlu latih murid menguasai kemahiran berfikir. ± how & why. penggunaan minda yang baik dan membina budaya berfikir. ‡ Guru galak murid terus guna kemahiran yang dikuasai untuk menguasai kemahiran lain.

Contoh teladan atau model. Pembentuk akhlak. Pembimbing dan kaunselor. Pelajar dan pembina budaya ilmu. Penyelidik dan penilai. ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ . Penghubung dalam masayarakat.Samb.

KONSEP 6M .

. . ± persidangan dunia pendidikan Islam 1977. ‡ 6M ± . ‡ Telah digunakan keseluruhannya oleh Rasulullah saw.muaddib. . .murabbi. .mudarris. .muallim.‡ Bukan suatu yang asing.mursyid.muballigh.

MUDARRIS .

kecekapan dan kemampuan membuat keputusan secara profesional.ciri-ciri peribadi yang dimiliki. . .kaedah-kaedah pengajaran yang digunakan.‡ Konsep yang diasaskan kepada guru cemerlang yang berkesan.kejayaan mewujudkan iklim dan personaliti yang baik. Umumnya dinilai daripada lima aspek utama ± . .mempunyai kepakaran. .

.

dan kerana kamu selalu mempelajarinya. kemudian ia tergamak mengatakan kepada orang ramai: "Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menyembahku dengan meninggalkan perbuatan menyembah Allah". Tetapi (sepatutnya ia berkata): "Hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbaniyin (yang hanya menyembah Allah Taala . Ali Imran : 79 .Tidaklah patut bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Kitab ugama dan hikmat serta pangkat Nabi.dengan ilmu dan amal yang sempurna). kerana kamu sentiasa mengajarkan isi Kitab Allah itu.

dan supaya kami menerangkan (AlQuran) itu kepada orang-orang yang (mahu) mengetahui. untuk menimbulkan keingkaran mereka) dan supaya mereka (yang ingkar itu menuduhmu dengan) berkata: "Engkau telah mempelajarinya (dari orangorang lain) ".An. Al.Dan demikianlah Kami menerangkan ayat-ayat keterangan Kami satu persatu (dengan berbagai cara.am : 105 .

MUADDIB .

Proses ta¶dib ini bersumberkan wahyu Allah SWT. Nilai ta¶dib adalah bersifat mutlak serta diasaskan kepada keimanan yang kukuh . tingkahlaku. membentuk. mendidik. disiplin. membimbing. menitis dan menyuburkan akhlak mulia. menyuci. menanam.‡ ‡ ‡ Merujuk kepada peranan guru untuk mengasuh. sahsiah dan seluruh adab sopan dalam pembinaan dan pembangunan diri para pelajar/murid.

MURABBI .

‡ Merujuk kepada peranan guru yang seiring dengan dasar pendemokrasian pendidikan untuk membina akal budi. mendidik. memacu minda. . membangun jatidiri dan intergriti. mengajar. menyubur dan memelihara fitnah para pelajar serta memupuk bakat dan kebolehan yang wujud dalam diri mereka secara beransur-ansur agar dapat berkembang dengan baik selaras dengan kematangan yang dilalui oleh para pelajar. mencurahkan kasih sayang.

.‡ Guru berperanan merealisasikan pembentukan dan pembangunan para pelajar dari pelbagai aspek (jasmani. rohani. emosi dan intelek) agar dapat melahirkan insan soleh yang berakhlak mulia menurut perspektif Islam.

Al-Rum : 39 .Dan (ketahuilah bahawa) sesuatu pemberian atau tambahan yang kamu berikan. Dan sebaliknya sesuatu pemberian sedekah yang kamu berikan dengan tujuan mengharapkan keredaan Allah semata-mata. maka mereka yang melakukannya itulah orang-orang yang beroleh pahala berganda-ganda. supaya bertambah kembangnya dalam pusingan harta manusia maka ia tidak sekali-kali akan kembang di sisi Allah (tidak mendatangkan kebaikan).

dengan berkata): "Wahai Tuhanku! Cucurilah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya memelihara dan mendidikku semasa kecil. dan doakanlah (untuk mereka. Al-Isra : 24 .Dan hendaklah engkau merendah diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu.

MU¶ALLIM .

‡ ‡ Merujuk kepada peranan guru untuk memberitahu. mengajar. disiplin dan ilmu pengetahuan kepada para pelajar sama ada melalui syarahan. Proses ta¶lim merangkumi adab berilmu yang akan mewarnai pembentukan dan pembangunan diri pelajar sebagai insan soleh. latihtubi. arahan atau sebarang bentuk pengajaran yang dirancang. memindah dan menyampaikan pelbagai jenis maklumat. . latihan. amali.

Al-Baqarah : 239 . maka hendaklah kamu mengingati Allah (dengan mengerjakan sembahyang secara yang lebih sempurna).Dan jika kamu takuti (sesuatu bahaya) maka sembahyanglah sambil berjalan atau berkenderaan. kemudian apabila kamu telah aman sentosa. sebagaimana Allah telah mengajar kamu apa yang kamu tidak mengetahuinya.

akan segala nama benda-benda dan gunanya. kemudian ditunjukkannya kepada malaikat lalu Ia berfirman: "Terangkanlah kepadaKu nama benda-benda ini semuanya jika kamu golongan yang benar".Dan Ia telah mengajarkan Nabi Adam. Al-Baqarah :31 .

MURSYID .

membimbing dan memberi petunjuk kepada para pelajar ke arah pembentukan dan pembangunan diri (JERI) sebagai insan soleh. . mangarah. Konsep irshad lebih menfokuskan konsep kepimpinan Rasulullah saw dalam proses mendidik dan membimbing para sahabat. menasihati.‡ ‡ Merujuk kepada aspek kepimpinan guru untuk menjaga.

Al-Jin : 2 . lalu kami beriman kepadanya. dan kami tidak sekali-kali akan mempersekutukan sesuatu makhluk dengan Tuhan kami.`Kitab yang memberi panduan ke jalan yang betul.

MUBALLIGH .

keluwesan (murunah).‡ ‡ Merujuk kepada kualiti guru yang berperanan sebagai da¶i dengan memberi tumpuan kepada aspek keterbukaan. kesejagatan dan keseimbangan semasa menjalankan amanah dan tanggungjawabnya. Konsep tabligh mengutamakan ketegasan dalam kelembutan serta bijaksana ketika berhujjah dan memberi tunjuk ajar. kesempurnaan. . kesederhanaan.

HAK DAN KEWAJIPAN GURU DALAM ISLAM .

penilai. 3. 5. Guru sebagai kaunselor. pembimbing. 4. Guru sebagai pemimpin masyarakat. pemudahcara. Guru sebagai agen perubahan. Guru sebagai agen sosialisasi . Guru sebagai pengajar.1. 2.

2. 10. Menerapkan didikan agama. . Menjaga disiplin murid. 4.1. 8. 3. 9. Menyayangi pelajar. Suka subjek yang diajar. Mampu memberi kesan kepada perubahan tingkahlaku baik. 7.Memberi semangat dan perangsang kepada murid. 5. Sentiasa menasihati murid. Memahami teknik dan kaedah pengajaran. Mengamalkan ilmu yang diajar. 6. Meneladani Rasulullah saw.

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB GURU DALAM ISLAM .

Peranan guru murid. 2. Peranan guru 3. menanamkan keagamaan.1. Peranan guru pendidikan. agama terhadap muridagama dalam sesi p & p. dalam meningkatkan mutu . Peranan guru 4.

2. . 4. Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara. 3. Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion perguruan. Tanggungjawab terhadap pelajar.1. Tanggungjawab guru terhadap ibu bapa.

RUMUSAN .

SESI PERBINCANGAN .

LEMBARAN KERJA .

Jelaskan perbezaan antara falsafah pendidikan tradisional dan moden Barat. Sertakan grafik 2. Ulasan dalam bentuk grafik.Bincangkan bersama rakan anda perkaraperkara berikut: 1. Bincangkan perbandingan antara falsafah pendidikan Islam. Timur dan Barat. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->