KONSEP GURU DARI PERSPEKTIF ISLAM, TIMUR DAN BARAT

OBJEKTIF P & P
1. Menjelaskan perbezaan-perbezaan guru berdasarkan falsafah-falsafah pendidikan dunia. 2. Membezakan setiap peranan guru dalam Islam. 3. Menganalisis kedudukan dan tanggungjawab guru dalam Islam.

PENGENALAN

KONSEP ASAS DAN FALSAFAH PENDIDIKAN .

arah tujuan atau pandangan terhadap perkara2 yg berkaitan dgn pendidikan.Konsep Falsafah ‡ Berasal daripada perkataan Yunani mencinta. ‡ Aspek pendidikan ± guru mendapat panduan dan petunjuk terhadap perkara2 berkaitan dengan pendidikan. ‡ Perkataan Sophia ± kearifan/kebijaksanaan. . ‡ Maksud lain ± ilmu dan kebenaran. ‡ Falsafah pendidikan ± pedoman.

‡ Falsafah pendidikan membahaskan 3 persoalan utama ± metafizik. jenis sistem pendidikan. kaedah pengajaran serta peranan guru. epistemologi. . ‡ Falsafah pendidikan ± memberi panduan kepada sesebuah sistem pendidikan untuk menetapkan matlamat. jenis kurikulum. dan aksiologi.

FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT .

. ‡ Montessori ± satu proses membentuk dan mengembangkan JERI kanakkanak.‡ Plato ± satu proses yang dapata membentuk individu yang berakhlak mulia. ‡ John Dewey ± satu proses perkembangan individu dan usaha mengatur ilmu pengetahuan untuk menambahkan lagi pengetahuan semulajadi yang ada pada manusia supaya hidup berfaedah dan selamat.

rekonstruktivisme dan eksistensialisme. . Tradisional ± perenialisme dan essensialisme.‡ Falsafah Pendidikan Barat terbahagi dua: i. Moden ± progresivisme. ii.

PERENIALISME .

‡ Lahir . ‡ Tujuan fahaman ini ± mengembangkan potensi rasional individu.‡ Berasal daripada falsafah tradisional yang banyak dipengaruhi oleh fahaman Plato dan Aristotle. menemui prinsip2 mutlak dan memahami dunia yang sebenar.kerana pengaruh materialisme. pragmatisme dan fahaman sains. nilai moral dan rasional manusia semakin merosot. .

‡ Dasar pendidikan ± idealisme ‡ Tujuan pendidikan ± mendisiplinkan mental dan jiwa murid supaya menjadi rasional. pupuk moral dan melatih 3M . ‡ Ilmu pengetahuan ± tertumpu kepada kajian yang kekal. ‡ Peranan pendidikan ± matapelajaran klasik. menguasai fakta dan ilmu tanpa batas masa. menganalisis sastera.

ESSENSIALISME .

‡ Tujuan pendidikan ± mempertingkatkan pertumbuhan intelek individu. membentuk personaliti dan mental ketahap kesempurnaan dan keharmonian. ‡ Ilmu pengetahuan ± kemahiran penting dalam matapelajaran akademik. mendidik manusia menjadi lebih cekap. ‡ Dasar pendidikan ± idealisme dan realisme. menguasai konsep dan prinsip2 matapelajaran. .‡ Lahir kerana ± fitrah manusia sebenarnya kurang nilai2 murni yang sempurna.

‡ Tumpuan kurikulum ± kemahiran asas 3M. . sejarah.‡ Peranan pendidikan ± guru mempunyai autoriti dalam tugasnya. ilmu alam. bahasa asing. sains. ‡ Pengajaran nilai2 tradisi masyarakat secara eksplisit. Nilai2 masyarkt diajar sepanjang peringkat sekolah.

PROGRESIVISME .

naturalisme. ‡ Dasar pendidikan ± pragmatisme. ‡ Ilmu pengetahuan ± Ilmu yang membawa kepada pertumbuhan dan pembangunan proses belajar hidup. tertumpu pada pembelajaran aktif. .‡ Kelahiran manusia adalah suci dan fitrah dan coraknya pada masa depan adalah dipengaruhi dan ditentukan oleh sekitarannya. ‡ Tujuan pendidikan ± mempertingkatkan kehidupan sosial yang demokratik.

penyelesaian masalah dll) ‡ Tumpuan kurikulum ± berdasarkan minat.kemahiran hidup.‡ Peranan pendidikan ± guru sebagai pembimbing. projek. keperluan dan kebolehan murid. ujikaji dll. . penasihat (inkuiri penemuan. Terlibat kepada aplikasi prinsip2 @ konsep. Penyelesaian masalah. cth.

REKONSTRUKTIVISME .

pendidikan untuk perubahan dan reformasi.prihatin dengan masalah masalah kini . pembelajaran aktif. ‡ Ilmu pengetahuan ± kemahiran dan mata pelajaran untuk mengenal dan menyelesaikan masalah masyarakat. ‡ Menggabungkan teori progresivisme dan behavioral sains. ‡ Dasar pendidikan ± pragmatisme.‡ Lahir daripada fahaman progresivisme. ‡ Tujuan pendidikan ± memperbaiki dan membina masyarakat.

pengarah projek dan ketua penyelidik.membantu murid sedar akan masalah yang dihadapi ‡ Tumpuan kurikulum ± tertumpu kepada sains sosial dan kaedah penyelidikan sosial.‡ Peranan pendidikan ± guru menjadi agen perubahan. . Kemahiran berfikir kreatif dan kritis.

EKSISTENSIALISME .

‡ Dasar pendidikan metafizik ± alam kewujudannya, membesar dan seterusnya menyedari kewujudan keadaan dirinya dan penghidupannya. ‡ Pengetahuan/kebenaran ± kebenaran pilihan individu, apa yang diamati diberi makna,berdasarkan pemahaman sendiri. ‡ Etika moral dan akhlak ± berdasarkan kebebasan individu, tidak perlu mengikut norma masyarakat.

FALSAFAH PENDIDIKAN TIMUR

KONFUSIANISME

. ii.‡ Sesuatu sistem pendidikan harus berasaskan kepada prinsip kebenaran dan segala aspek kebaikan. ‡ Pendapat tokoh-tokoh Konfisianisme ± i. Mengikut peraturan serta taat dan setia kepada pemerintah dan negara. Membina tingkahlaku supaya manusia berakhlak mulia. Justeru manusia boleh dididik dan diajar untuk memiliki tingkah laku dan etika yang tinggi.

KONFUSIANISME .

Justeru manusia boleh dididik dan diajar untuk memiliki tingkah laku dan etika yang tinggi. . Membina tingkahlaku supaya manusia berakhlak mulia. ‡ Pendapat tokoh-tokoh Konfisianisme ± i.‡ Kung Fu Tze ± sesuatu sistem pendidikan harus berasaskan kepada prinsip kebenaran dan segala aspek kebaikan. ii. Mengikut peraturan serta taat dan setia kepada pemerintah dan negara.

‡ Untuk dapat ilmu sebenar. . ‡ Menyarankan kaedah inkuiri.‡ Memperkenalkan unsur rasionalisme. pelajar perlu menggabungkan pemikiran rasional dengan mentalnya.

NASIONALISME & INTERNASIONALISME .

‡ Pendidikan merujuk individu yang berfikiran cergas. ‡ Proses bertujuan melahirkan menusia yang sempurna. saintifik. ‡ Mementingkan aspek2 mencintai negara sendiri dan negara lain. bersih berani dll serta tetap mendukung nasionalisme yang ideal. .

FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM .

v. Menyampaikan dua fungsi ±¶abid. iii. Memakmurkan alam. iv. ilmu dan amal salih vi. ‡ Kamal Hassan ± FPI menekan konsep. i. berilmu dan amal salih (Yunus :9). . Kesepaduan iman. ii. Pendidikan seumur hidup. akhlak mulia. Al-falah. khalifah. Pembangunan menyeluruh JERI.FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM ‡ Turki Rabih ± FPI dibina berasaskan empat rukun iman yang teguh.

ii. ‡ Al-Nahwi ± Asas FPI terdiri daripada. . i. ‡ FPI memerlukan prasarana yang mesti digembleng bersama. iii. Keimanan kepada Allah.Samb. meninggikan kalimahNya dan daie. Kesedaran dan penerokaan terhadap realiti alam dan diri sendiri. Manhaj rabbani.

HAKIKAT FPI 1. 3. Hakikat ketuhanan. Hakikat manusia. 2. . Hakikat alam.

Hubungan FPI Dengan Konsep Pendidikan Islam ALLAH MANUSIA ALAM .

Sesuai dengan roh Islam. 3. 6. Bebas daripada sebarang percanggahan. 2. Dinamik dan mempunyai contoh-contoh yang jelas . 4. budaya. Bersifat universal didasari faktor sosial. spiritual. akidah dan undang-undang Islam. ekonomi dll. Pembinaannya berkaitan dengan kehidupan manusia. 5.CIRI/SYARAT FPI 1. Berkaitan dengan realiti masyarakat.

PERANAN GURU DALAM ISLAM .

meluaskan maklumat yang ada. ‡ Guru perlu mengajar murid bijak belajar. ‡ Penyampaian ilmu mengikut silibus. teknik dan kaedah mengajar yang sesuai. minat. budaya dll. ± kesan tabiat membaca. ‡ Mewujudkan suasana p & p yang berkesan ± interaksi 2/3 hala. menggalak murid cari maklumat baru.Penyampai Ilmu Pengetahuan ‡ Perlu menyampaikan secara berkesan melalui kemahiran. . dll.

± alat.Perancang & Pengurus Pembelajaran ‡ Perlu merancang p & p dalam dan luar bilik darjah. perlu ada rancangan tahunan. ‡ Aktiviti luar perlu perancangan rapi. . BBM. ‡ Guru bantu murid kembang bakat sedia ada. ‡ Guru bertindak sebagai fasilitator ± bimbing murid. kemudahan asas dll. bulanan. Kesan kekuatan dan kelemahan yang wujud pada murid. mingguan dan harian.

‡ Bimbingan hendaklah secara berterusan. . ± how & why. ‡ Guru galak murid terus guna kemahiran yang dikuasai untuk menguasai kemahiran lain. penggunaan minda yang baik dan membina budaya berfikir.Pengembang & Pengukuh Kemahiran ‡ Guru perlu latih murid menguasai kemahiran berfikir. ±rentasan matapelajaran.

Contoh teladan atau model.Samb. Pembimbing dan kaunselor. Pembentuk akhlak. Penyelidik dan penilai. Pelajar dan pembina budaya ilmu. Penghubung dalam masayarakat. ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ .

KONSEP 6M .

. ‡ 6M ± . . . .muallim.murabbi.mudarris. .‡ Bukan suatu yang asing.muballigh. ‡ Telah digunakan keseluruhannya oleh Rasulullah saw. .mursyid.muaddib. ± persidangan dunia pendidikan Islam 1977.

MUDARRIS .

mempunyai kepakaran.kaedah-kaedah pengajaran yang digunakan. .ciri-ciri peribadi yang dimiliki. .‡ Konsep yang diasaskan kepada guru cemerlang yang berkesan.kejayaan mewujudkan iklim dan personaliti yang baik. . . Umumnya dinilai daripada lima aspek utama ± . kecekapan dan kemampuan membuat keputusan secara profesional.

.

kerana kamu sentiasa mengajarkan isi Kitab Allah itu. Tetapi (sepatutnya ia berkata): "Hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbaniyin (yang hanya menyembah Allah Taala . kemudian ia tergamak mengatakan kepada orang ramai: "Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menyembahku dengan meninggalkan perbuatan menyembah Allah".Tidaklah patut bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Kitab ugama dan hikmat serta pangkat Nabi.dengan ilmu dan amal yang sempurna). dan kerana kamu selalu mempelajarinya. Ali Imran : 79 .

Dan demikianlah Kami menerangkan ayat-ayat keterangan Kami satu persatu (dengan berbagai cara. dan supaya kami menerangkan (AlQuran) itu kepada orang-orang yang (mahu) mengetahui.An. Al.am : 105 . untuk menimbulkan keingkaran mereka) dan supaya mereka (yang ingkar itu menuduhmu dengan) berkata: "Engkau telah mempelajarinya (dari orangorang lain) ".

MUADDIB .

menyuci. membentuk. Nilai ta¶dib adalah bersifat mutlak serta diasaskan kepada keimanan yang kukuh .‡ ‡ ‡ Merujuk kepada peranan guru untuk mengasuh. menitis dan menyuburkan akhlak mulia. Proses ta¶dib ini bersumberkan wahyu Allah SWT. tingkahlaku. sahsiah dan seluruh adab sopan dalam pembinaan dan pembangunan diri para pelajar/murid. mendidik. menanam. membimbing. disiplin.

MURABBI .

menyubur dan memelihara fitnah para pelajar serta memupuk bakat dan kebolehan yang wujud dalam diri mereka secara beransur-ansur agar dapat berkembang dengan baik selaras dengan kematangan yang dilalui oleh para pelajar.‡ Merujuk kepada peranan guru yang seiring dengan dasar pendemokrasian pendidikan untuk membina akal budi. mengajar. mencurahkan kasih sayang. mendidik. memacu minda. membangun jatidiri dan intergriti. .

rohani. emosi dan intelek) agar dapat melahirkan insan soleh yang berakhlak mulia menurut perspektif Islam. .‡ Guru berperanan merealisasikan pembentukan dan pembangunan para pelajar dari pelbagai aspek (jasmani.

Dan sebaliknya sesuatu pemberian sedekah yang kamu berikan dengan tujuan mengharapkan keredaan Allah semata-mata. Al-Rum : 39 . supaya bertambah kembangnya dalam pusingan harta manusia maka ia tidak sekali-kali akan kembang di sisi Allah (tidak mendatangkan kebaikan). maka mereka yang melakukannya itulah orang-orang yang beroleh pahala berganda-ganda.Dan (ketahuilah bahawa) sesuatu pemberian atau tambahan yang kamu berikan.

Al-Isra : 24 .Dan hendaklah engkau merendah diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu. dan doakanlah (untuk mereka. dengan berkata): "Wahai Tuhanku! Cucurilah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya memelihara dan mendidikku semasa kecil.

MU¶ALLIM .

. Proses ta¶lim merangkumi adab berilmu yang akan mewarnai pembentukan dan pembangunan diri pelajar sebagai insan soleh. arahan atau sebarang bentuk pengajaran yang dirancang. latihan. latihtubi. disiplin dan ilmu pengetahuan kepada para pelajar sama ada melalui syarahan.‡ ‡ Merujuk kepada peranan guru untuk memberitahu. memindah dan menyampaikan pelbagai jenis maklumat. mengajar. amali.

sebagaimana Allah telah mengajar kamu apa yang kamu tidak mengetahuinya.Dan jika kamu takuti (sesuatu bahaya) maka sembahyanglah sambil berjalan atau berkenderaan. maka hendaklah kamu mengingati Allah (dengan mengerjakan sembahyang secara yang lebih sempurna). kemudian apabila kamu telah aman sentosa. Al-Baqarah : 239 .

akan segala nama benda-benda dan gunanya. kemudian ditunjukkannya kepada malaikat lalu Ia berfirman: "Terangkanlah kepadaKu nama benda-benda ini semuanya jika kamu golongan yang benar".Dan Ia telah mengajarkan Nabi Adam. Al-Baqarah :31 .

MURSYID .

mangarah.‡ ‡ Merujuk kepada aspek kepimpinan guru untuk menjaga. membimbing dan memberi petunjuk kepada para pelajar ke arah pembentukan dan pembangunan diri (JERI) sebagai insan soleh. . menasihati. Konsep irshad lebih menfokuskan konsep kepimpinan Rasulullah saw dalam proses mendidik dan membimbing para sahabat.

`Kitab yang memberi panduan ke jalan yang betul. lalu kami beriman kepadanya. dan kami tidak sekali-kali akan mempersekutukan sesuatu makhluk dengan Tuhan kami. Al-Jin : 2 .

MUBALLIGH .

. kesejagatan dan keseimbangan semasa menjalankan amanah dan tanggungjawabnya. Konsep tabligh mengutamakan ketegasan dalam kelembutan serta bijaksana ketika berhujjah dan memberi tunjuk ajar. kesempurnaan. kesederhanaan. keluwesan (murunah).‡ ‡ Merujuk kepada kualiti guru yang berperanan sebagai da¶i dengan memberi tumpuan kepada aspek keterbukaan.

HAK DAN KEWAJIPAN GURU DALAM ISLAM .

Guru sebagai kaunselor. pemudahcara. 3. Guru sebagai pengajar. 2. Guru sebagai agen perubahan. penilai.1. pembimbing. Guru sebagai agen sosialisasi . 5. 4. Guru sebagai pemimpin masyarakat.

9. Sentiasa menasihati murid. 3. 7. Menyayangi pelajar. Meneladani Rasulullah saw. 4. Menerapkan didikan agama. 10.Memberi semangat dan perangsang kepada murid.1. Mampu memberi kesan kepada perubahan tingkahlaku baik. 6. Menjaga disiplin murid. Suka subjek yang diajar. Mengamalkan ilmu yang diajar. 5. 8. 2. . Memahami teknik dan kaedah pengajaran.

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB GURU DALAM ISLAM .

Peranan guru 4. dalam meningkatkan mutu . agama terhadap muridagama dalam sesi p & p. Peranan guru pendidikan. 2. Peranan guru murid. menanamkan keagamaan.1. Peranan guru 3.

3. Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara. Tanggungjawab terhadap pelajar. .1. 2. Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion perguruan. 4. Tanggungjawab guru terhadap ibu bapa.

RUMUSAN .

SESI PERBINCANGAN .

LEMBARAN KERJA .

. Jelaskan perbezaan antara falsafah pendidikan tradisional dan moden Barat. Timur dan Barat. Bincangkan perbandingan antara falsafah pendidikan Islam.Bincangkan bersama rakan anda perkaraperkara berikut: 1. Sertakan grafik 2. Ulasan dalam bentuk grafik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful