Nama: __________________________

Isikan tempat kosong dengan suku kata yang betul.

__ __ m a u

__ __ r i

__ __ n a s

__ __ r i a n

__ __ k u

__ __ t i k

__ __ s a n g

__ __ l a p a

__ __ k u

__ p a l __ r e n __ __ g u n g __ k a n __ __ l u r __ __ s i __ __ g i __ __ k i __ __ t a .Nama: __________________________ Isikan tempat kosong dengan suku kata yang betul.