KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PANDUAN PENYEDIAAN LAPORAN PENYELIDIKAN TINDAKAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
25 Mei 2010

210 mm x 297 mm.0 PENDAHULUAN Garis panduan ini adalah untuk kegunaan pelajar Institut Pendidikan Guru. 2.PANDUAN UMUM PENULISAN LAPORAN PENYELIDIKAN TINDAKAN 1. Setiap permulaan tajuk hendaklah ditaip 5.5 cm daripada jidai atas 2.2 Jenis Huruf: ‘Times New Roman’ bersaiz 12 yang ditaip ‘justify’ Selang Baris: DUA (2) langkau ‘double spacing’ bagi teks am. iv. mengandungi . Perkataan terakhir sesuatu halaman tidak boleh menggunakan tanda sempang. Pada setiap perenggan terakhir dalam sesuatu halaman mengandungi sekurang-sekurangnya DUA baris teks bertaip. pindahkan teks tersebut ke halaman berikutnya sebagai perenggan baru. Kementerian Pelajaran Malaysia (IPG-KPM) yang perlu menyediakan laporan penyelidikan tindakan sebagai memenuhi keperluan kurikulum Ijazah Sarjana Muda Perguruan.0 KERTAS 2.1 3. 80gsm) Warna: Putih PENAIPAN 3.0 Saiz : A4 (berkualiti tinggi.2 3.0 cm daripada birai atas kecuali tajuk laporan penyelidikan.5 cm daripada jidai kanan 4. rujukan dan lampiran.5 cm daripada jidai bawah 2.0 cm daripada jidai kiri Bawa : Kanan: Kiri : Peringatan: i. Manakala SATU (1) langkau digunakan untuk Abstrak dan Terjemahan Abstrak dan Rujukan 3. ii. Sesuatu halaman yang baru hendaklah sekurang-kurangnya DUA baris teks.1 2. Sekiranya tidak.3 Ukuran: Ukuran Muka Surat seperti berikut: • • • • Atas : 2. iii.

Naskah untuk pemeriksaan (penyelia/penilai kedua) hendaklah dijilid menggunakan kulit ‘keras’ jenis biasa SAHAJA. Peringatan: halaman permulaan dianggap sebagai halaman (i).5 Nombor Halaman : i. ii. Begitu juga bagi halaman permulaan setiap bab yang tidak perlu ditulis nombor halamannya. iii. tetapi tidak ditaip pada halaman pertama. . 3. calon hendaklah terlebih dahulu memastikan setiap pembetulan telah diuruskan selepas melaksanakan pembentangan dalam seminar penyelidikan. 5. Gunakan huruf yang sama dengan huruf teks.3. 3. iv ……. Kedudukan nombor halaman bagi teks am adalah 1. Nota: Sebelum dijilid. tetapi diambil kira ketika menomborkan halaman berikutnya. Pada halaman permulaan (bermula daripada halaman judul) hendaklah dinomborkan dengan angka kecil roman secara berturut-turut sepertimana berikut: i.5 cm daripada birai bawah dan 2. tetapi tidak ditaip sebagai (1). tanpa hiasan.0 CETAKAN Cetakan pada sebelah halaman sahaja iaitu semasa menjilid hendaklah pada sebelah kanan.0 PENJILIDAN 5.5 cm daripada birai kanan. iii.1 Serahan : Menyediakan LIMA (5) naskhah tesis.4 Format Am : Semua tajuk ditaip dengan huruf besar kecuali subtajuk. ii. Manakala pada halaman teks am hendaklah menggunakan angka numerik iaitu: 1. 2. 4. Peringatan: halaman pertama teks dianggap sebagai halaman (1). 4 …….

5.2 Tulang Kulit Maklumat pada ruang ‘tulang laporan penyelidikan’ hendaklah dicetak dengan jenis dan saiz huruf yang sama sepertimana pada muka hadapan laporan dan hendaklah mengikut susunan yang berikut: Nama IPG (singkatan) Nama Calon Ijazah Tahun Contoh: 5. Warna kulit adalah Merah Tua (maroon). 5. Tesis hendaklah dijilid kekal berkulit keras dengan kulit jenis “buckram” dan bertulisan emas. calon hendaklah menggunakan kertas mempunyai mutu yang baik sekurang-kurangnya 80 g dan ke atas sahaja.0 cm .1 Halaman judul mestilah mempunyai maklumat yang disusun mengikut urutan berikut: • • • • • Judul lengkap penyelidikan Nama penuh penulis seperti dalam kad pengenalan Penyataan tujuan penyelidikan Nama Institut Pendidikan Guru (IPG) tempat penulis berdaftar Bulan dan Tahun diserahkan Maklumat yang tersebut di atas hendaklah ditaip bermula dengan ‘Tajuk Penyelidikan’ (dalam bentuk piramid terbalik) dengan ukuran 5. 6. KAHIRUL BIN IDZHAR PISMP 2010 5.0 cm daripada birai bawah.2 Penduaan : Bagi salinan berikutnya. Sila lihat contoh di Lampiran A.0 KETERANGAN PADA KULIT LAPORAN KAJIAN 6.0 cm IPG-KBA MOHD.0 cm daripada birai atas dan berakhir dengan ‘Tahun’ 5.3 Warna : 6.

Penghargaan dirakamkan kepada orang perseorangan penyediaan kajian. kumpulan sasaran (sampel). Abstrak mestilah ringkas. 8.2 Kertas Kosong Pengesahan Penyelia Laporan penyelidikan yang hendak diserahkan untuk tujuan penilaian hendaklah mendapat pengesahan penyelia terlebih dahulu. iaitu tidak lebih daripada satu perenggan dan tidak mengandungi sebarang nombor. carta atau gambar. Ia hendaklah menyatakan dengan ringkas tujuan penyelidikan. Sila lihat contoh pada Lampiran D. 8. Sila lihat contoh pada Lampiran E. tindakan yang atau organisasi yang telah memberikan sebarang bantuan dalam . instrumen penyelidikan.6 Abstrak Abstrak hendaklah ditulis dalam dua bahasa iaitu bahasa Melayu dan diikuti terjemahannya dalam bahasa Inggeris atau bahasa yang digunakan dalam kursus major di muka surat yang berikutnya.5 Halaman Penghargaan (Pilihan) Halaman ini hendaklah ditulis tidak melebihi dua muka surat.4 Halaman Dedikasi (Pilihan) Penyataan dedikasi hendaklah ringkas. ditulis dalam satu perenggan serta tidak melebihi 250 patah perkataan dalam satu muka surat sahaja. 8.7. Sila lihat contoh pada Lampiran B. Ia hendaklah ditandatangani oleh penulis.1 8.3 Halaman Pengakuan Penulis Halaman ini mengandungi pengakuan penulis tentang keaslian penyelidikan.0 SUSUNAN DAN URUTAN KANDUNGAN LAPORAN Laporan penyelidikan hendaklah disusun mengikut urutan seperti yang berikut: 8. 8. 8.0 FORMAT LAPORAN PENYELIDIKAN TINDAKAN Laporan penyelidikan ini mengandungi beberapa bahagian yang disusun mengikut format Penyelidikan Tindakan. Sila lihat contoh pada Lampiran C.

carta dan peta. lukisan. Senarai rajah mengandungi tajuk rajah dan muka surat yang memuatkan rajah tersebut.dijalankan. b. 8. Lampiran B dan seterusnya bergantung kepada jenis dan banyaknya bahan yang disertakan sebagai lampiran.7 Halaman Kandungan Halaman kandungan hendaklah dimulakan pada halaman baru dan mengandungi senarai tajuk dan pecahan-pecahan utama daripada tajuk yang terdapat dalam penyelidikan. Lampiran boleh diberi nama seperti Lampiran A.10 Halaman Senarai Lampiran Senaraikan semua lampiran yang dimuatkan dalam penulisan penyelidikan dengan memberi perhatian kepada perkara berikut: a. penyelidikan tidak semestinya mengandungi Sekiranya diperlukan seperti data penyelidikan. fotograf. Sila lihat contoh pada jadual. Sila lihat contoh pada Lampiran F dan G. Sila lihat contoh pada Lampiran J. peta. graf. Lampiran juga boleh diberi tajuk-tajuk tertentu. soal-selidik. 8. 8. gambar dan sebagainya yang terlalu panjang untuk dimasukkan ke dalam teks atau yang tidak diperlukan secara langsung bagi menjelaskan perkara yang dibincangkan dalam teks bolehlah dimasukkan ke dalam lampiran. Laporan lampiran.9 Halaman Senarai Rajah Rajah merangkumi gambarajah.8 Halaman Senarai Jadual Senarai ini mengandungi semua tajuk jadual yang dimuatkan dalam penyelidikan ini. Sila lihat contoh pada Lampiran I. Sila lihat contoh pada . 8. Lampiran H. keputusan yang diperoleh dan tindakan susulan. Lampiran K.

2 1.0 9. c.0 7. b. jika perlu.1 2. Teks ditulis dalam perenggan demi perenggan.1 1. Berikut adalah contoh tajuk/judul teks dalam laporan Penyelidikan Tindakan. Teks dalam penulisan laporan penyelidikan hendaklah mengandungi tajuk/judul yang membayangkan kandungannya berdasarkan format penulisan Penyelidikan Tindakan.0 OBJEKTIF KAJIAN/SOALAN KAJIAN KUMPULAN SASARAN 5.0 6. menulis perenggan yang panjang.0 8. 1.0 PENDAHULUAN 1. Setiap tajuk/judul boleh dipecahkan kepada sub tajuk/judul dan dinomborkan.11 Teks a.2 Isu Kajian Tinjauan Literatur Berkaitan dengan Isu Kajian 3.3 2.8.0 TINDAKAN YANG DIJALANKAN CARA PENGUMPULAN DATA KEPUTUSAN/ANALISIS DATA DAN INTERPRETASI RUMUSAN/REFLEKSI SELEPAS DAPATAN CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA SENARAI RUJUKAN . Setiap Elakkan perenggan sebaiknya dapat menerangkan satu isu atau perkara yang ada kesinambungan dengan perenggan berikutnya.0 4.0 Pengenalan Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Refleksi Nilai Pendidikan FOKUS KAJIAN 2.0 10.

0 Pengenalan Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Saya Yang Lalu Refleksi Nilai Pendidikan Saya FOKUS KAJIAN 2. Pelajar boleh menulis laporan mengikut peringkat dalam Model Penyelidikan Tindakan Lewin (1946) & Laidlaw (1992)] 8.0 PENDAHULUAN 1.0 4. penulis hendaklah menyatakan sumber tersebut dalam teks.1 Menulis Rujukan Dalam Teks Bagi maklumat atau idea yang diambil daripada sesuatu sumber.2 Apakah Isu Kajian Saya? Apakah Yang Telah Saya Pelajari Tentang Isu Kajian Saya? 3.0 6.1 2.12 Sistem Rujukan 8.0 8.12.0 9.3 2.2 1.1 1.0 APAKAH TINDAKAN SAYA? BAGAIMANAKAH TELAH SAYA MENGUMPUL DATA? APAKAH KEPUTUSAN KAJIAN SAYA? APAKAH YANG TELAH SAYA PELAJARI? APAKAH AKAN SAYA BUAT SETERUSNYA? SENARAI RUJUKAN [Perhatian: Tajuk-tajuk di atas hanya merupakan contoh sahaja.0 APAKAH SOALAN KAJIAN SAYA? SIAPAKAH MURID SAYA DALAM KAJIAN INI? 5.0 7.0 10.Tajuk Alternatif 1. Rujukan dalam teks dan dalam Senarai Rujukan hendaklah ditulis mengikut sistem American Psychological Association (APA) yang terkini. Contoh rujukan dalam teks adalah seperti yang berikut: .

1990). 2003) telah menunjukkan… (d) Menyatakan hasil karya sumber sekunder: Sistem pendidikan di Malaysia terlalu mementingkan peperiksaan (Man. Hector (2001) dan Victor dan Michael (2006) menyatakan … Banyak kajian yang lepas (contoh. seperti dinyatakan dalam Lim. 1990). (1982). Goon & Koh. Kemahiran pemetaan topografi. sistem pendidikan di Malaysia terlalu mementingkan peperiksaan.2 Menulis Rujukan dalam Senarai Rujukan Contoh rujukan dalam Senarai Rujukan adalah seperti yang berikut: (a) Buku Kleeman.12. Wong (2000) telah menunjukkan… Sistem pendidikan di Malaysia menggalakkan perkembangan individu yang menyeluruh (Choy. Garmon. A. Institutional performance in higher education: The efficiency dimension [Prestasi institusi dalam pendidikan tinggi: Dimensi kecekapan. 2006). Mengikut Man (1982. (b) Menyatakan hasil karya dua orang pengarang: Laporan Harton dan Smith (1995) menyatakan… Pelajar IPG didapati mempunyai bakat yang pelbagai (Lee & Boon. 2005). (c) Menyatakan hasil karya beberapa orang pengarang: Goromon (2003).] Review of Educational Research. 1995. W. (1995). 1998. (b) Jurnal Lindsay. 1982. Sydney: Hodder Headline. 8. . 2.(a) Menyatakan hasil karya seorang pengarang: Sepanjang kajiannya. seperti dinyatakan dalam Lim. G. 175-199. Francis.

Dunia politik. Bakar. 15. Malaysia. Tiada hadiah bagi HSC.12. tiada pengarang) GVU's 8th WWW user survey. Bhd. 2007 dari http://www. Kuala Lumpur.gvu. 2004 dari http://www. tulis Taufik Intelek Sdn. Utusan Malaysia.edu/user_surveys/ survey-1997-10/ 8. Universiti Malaya. B. (2003). Tesis tidak diterbitkan. (2006). S. Diperoleh Mac 30. Burnout dalam kalangan guru-guru Wilayah Persekutuan. L.(c) Surat khabar Ball. Kuala Lumpur: Azrizad Sdn. (2006). hlm. Diperoleh Jan 15.).gatech. .3 Menulis Rujukan untuk Nama Pengarang Asia Dalam Teks Pengarang Melayu Pengarang Cina Pengarang India Dalam Senarai Rujukan Mohd. (e) Media elektronik Fatimah Buang. (n. Krishnan a/l Thambipillay. Kuala Lumpur: Tasha Publications. Komputer dan saya.edu/user_surveys/ survey-1997-10/ (f) Media elektronik (tiada tarikh. Kuala Lumpur: Penerbit Dalam senarai rujukan. Mohd. (1980). (1986. Merdeka. (d) Tesis tidak diterbitkan Aeria. Ali b.d. (2005). Bhd.gvu.gatech. Ali (2005) menyatakan … Lim (2006) menyokong … Krishnan (2003) menerangkan… Mohd. Politik dan saya. February 27). C. A. Lim. nama penuh pengarang yang tidak mempunyai nama keluarga.

0 Had Maksimum Had panjang laporan Projek Ijazah Sarjana Muda Perguruan tidak melebihi 10 000 patah perkataan. .9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful