P. 1
panduan penulisan kajian tindakan PISMP

panduan penulisan kajian tindakan PISMP

|Views: 564|Likes:
Published by rieznick

More info:

Published by: rieznick on Mar 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/12/2013

pdf

text

original

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PANDUAN PENYEDIAAN LAPORAN PENYELIDIKAN TINDAKAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
25 Mei 2010

0 cm daripada birai atas kecuali tajuk laporan penyelidikan. iv.0 PENDAHULUAN Garis panduan ini adalah untuk kegunaan pelajar Institut Pendidikan Guru.5 cm daripada jidai bawah 2.3 Ukuran: Ukuran Muka Surat seperti berikut: • • • • Atas : 2.5 cm daripada jidai atas 2. mengandungi . Pada setiap perenggan terakhir dalam sesuatu halaman mengandungi sekurang-sekurangnya DUA baris teks bertaip. rujukan dan lampiran.0 KERTAS 2.1 2. pindahkan teks tersebut ke halaman berikutnya sebagai perenggan baru.2 Jenis Huruf: ‘Times New Roman’ bersaiz 12 yang ditaip ‘justify’ Selang Baris: DUA (2) langkau ‘double spacing’ bagi teks am.5 cm daripada jidai kanan 4. Kementerian Pelajaran Malaysia (IPG-KPM) yang perlu menyediakan laporan penyelidikan tindakan sebagai memenuhi keperluan kurikulum Ijazah Sarjana Muda Perguruan. Sesuatu halaman yang baru hendaklah sekurang-kurangnya DUA baris teks. 80gsm) Warna: Putih PENAIPAN 3. 210 mm x 297 mm. Manakala SATU (1) langkau digunakan untuk Abstrak dan Terjemahan Abstrak dan Rujukan 3. Setiap permulaan tajuk hendaklah ditaip 5.PANDUAN UMUM PENULISAN LAPORAN PENYELIDIKAN TINDAKAN 1.0 Saiz : A4 (berkualiti tinggi.2 3.1 3. Sekiranya tidak. 2. Perkataan terakhir sesuatu halaman tidak boleh menggunakan tanda sempang.0 cm daripada jidai kiri Bawa : Kanan: Kiri : Peringatan: i. iii. ii.

Gunakan huruf yang sama dengan huruf teks. 3. 3. tetapi diambil kira ketika menomborkan halaman berikutnya. ii. iii.5 Nombor Halaman : i. Begitu juga bagi halaman permulaan setiap bab yang tidak perlu ditulis nombor halamannya. tetapi tidak ditaip pada halaman pertama.1 Serahan : Menyediakan LIMA (5) naskhah tesis.5 cm daripada birai kanan.0 PENJILIDAN 5. iv ……. iii. Manakala pada halaman teks am hendaklah menggunakan angka numerik iaitu: 1. Pada halaman permulaan (bermula daripada halaman judul) hendaklah dinomborkan dengan angka kecil roman secara berturut-turut sepertimana berikut: i.4 Format Am : Semua tajuk ditaip dengan huruf besar kecuali subtajuk.5 cm daripada birai bawah dan 2. tetapi tidak ditaip sebagai (1). 4. 2. . Peringatan: halaman permulaan dianggap sebagai halaman (i).0 CETAKAN Cetakan pada sebelah halaman sahaja iaitu semasa menjilid hendaklah pada sebelah kanan. Kedudukan nombor halaman bagi teks am adalah 1. calon hendaklah terlebih dahulu memastikan setiap pembetulan telah diuruskan selepas melaksanakan pembentangan dalam seminar penyelidikan. Nota: Sebelum dijilid. ii. 5.3. Peringatan: halaman pertama teks dianggap sebagai halaman (1). 4 ……. Naskah untuk pemeriksaan (penyelia/penilai kedua) hendaklah dijilid menggunakan kulit ‘keras’ jenis biasa SAHAJA. tanpa hiasan.

2 Tulang Kulit Maklumat pada ruang ‘tulang laporan penyelidikan’ hendaklah dicetak dengan jenis dan saiz huruf yang sama sepertimana pada muka hadapan laporan dan hendaklah mengikut susunan yang berikut: Nama IPG (singkatan) Nama Calon Ijazah Tahun Contoh: 5.0 KETERANGAN PADA KULIT LAPORAN KAJIAN 6.2 Penduaan : Bagi salinan berikutnya. KAHIRUL BIN IDZHAR PISMP 2010 5. 6.0 cm IPG-KBA MOHD. Sila lihat contoh di Lampiran A.0 cm daripada birai bawah.0 cm .0 cm daripada birai atas dan berakhir dengan ‘Tahun’ 5. 5.3 Warna : 6.1 Halaman judul mestilah mempunyai maklumat yang disusun mengikut urutan berikut: • • • • • Judul lengkap penyelidikan Nama penuh penulis seperti dalam kad pengenalan Penyataan tujuan penyelidikan Nama Institut Pendidikan Guru (IPG) tempat penulis berdaftar Bulan dan Tahun diserahkan Maklumat yang tersebut di atas hendaklah ditaip bermula dengan ‘Tajuk Penyelidikan’ (dalam bentuk piramid terbalik) dengan ukuran 5.5. Tesis hendaklah dijilid kekal berkulit keras dengan kulit jenis “buckram” dan bertulisan emas. calon hendaklah menggunakan kertas mempunyai mutu yang baik sekurang-kurangnya 80 g dan ke atas sahaja. Warna kulit adalah Merah Tua (maroon).

Sila lihat contoh pada Lampiran B. Penghargaan dirakamkan kepada orang perseorangan penyediaan kajian. Sila lihat contoh pada Lampiran D. 8.6 Abstrak Abstrak hendaklah ditulis dalam dua bahasa iaitu bahasa Melayu dan diikuti terjemahannya dalam bahasa Inggeris atau bahasa yang digunakan dalam kursus major di muka surat yang berikutnya.2 Kertas Kosong Pengesahan Penyelia Laporan penyelidikan yang hendak diserahkan untuk tujuan penilaian hendaklah mendapat pengesahan penyelia terlebih dahulu. Ia hendaklah menyatakan dengan ringkas tujuan penyelidikan. 8.7.4 Halaman Dedikasi (Pilihan) Penyataan dedikasi hendaklah ringkas. Abstrak mestilah ringkas. 8.5 Halaman Penghargaan (Pilihan) Halaman ini hendaklah ditulis tidak melebihi dua muka surat. Sila lihat contoh pada Lampiran E. 8. iaitu tidak lebih daripada satu perenggan dan tidak mengandungi sebarang nombor. instrumen penyelidikan. kumpulan sasaran (sampel).0 SUSUNAN DAN URUTAN KANDUNGAN LAPORAN Laporan penyelidikan hendaklah disusun mengikut urutan seperti yang berikut: 8. tindakan yang atau organisasi yang telah memberikan sebarang bantuan dalam .0 FORMAT LAPORAN PENYELIDIKAN TINDAKAN Laporan penyelidikan ini mengandungi beberapa bahagian yang disusun mengikut format Penyelidikan Tindakan. 8. Sila lihat contoh pada Lampiran C. ditulis dalam satu perenggan serta tidak melebihi 250 patah perkataan dalam satu muka surat sahaja.1 8. Ia hendaklah ditandatangani oleh penulis. carta atau gambar.3 Halaman Pengakuan Penulis Halaman ini mengandungi pengakuan penulis tentang keaslian penyelidikan.

Sila lihat contoh pada Lampiran I. Senarai rajah mengandungi tajuk rajah dan muka surat yang memuatkan rajah tersebut. 8. b. keputusan yang diperoleh dan tindakan susulan. soal-selidik. Lampiran juga boleh diberi tajuk-tajuk tertentu. 8. Sila lihat contoh pada Lampiran F dan G. Laporan lampiran. peta. fotograf. Sila lihat contoh pada . 8. gambar dan sebagainya yang terlalu panjang untuk dimasukkan ke dalam teks atau yang tidak diperlukan secara langsung bagi menjelaskan perkara yang dibincangkan dalam teks bolehlah dimasukkan ke dalam lampiran. Sila lihat contoh pada Lampiran J. carta dan peta. Sila lihat contoh pada jadual. 8.8 Halaman Senarai Jadual Senarai ini mengandungi semua tajuk jadual yang dimuatkan dalam penyelidikan ini.9 Halaman Senarai Rajah Rajah merangkumi gambarajah.10 Halaman Senarai Lampiran Senaraikan semua lampiran yang dimuatkan dalam penulisan penyelidikan dengan memberi perhatian kepada perkara berikut: a. Lampiran boleh diberi nama seperti Lampiran A. penyelidikan tidak semestinya mengandungi Sekiranya diperlukan seperti data penyelidikan.7 Halaman Kandungan Halaman kandungan hendaklah dimulakan pada halaman baru dan mengandungi senarai tajuk dan pecahan-pecahan utama daripada tajuk yang terdapat dalam penyelidikan. Lampiran K. Lampiran H. graf. lukisan. Lampiran B dan seterusnya bergantung kepada jenis dan banyaknya bahan yang disertakan sebagai lampiran.dijalankan.

jika perlu. b. Berikut adalah contoh tajuk/judul teks dalam laporan Penyelidikan Tindakan. c. 1.0 PENDAHULUAN 1.0 6.0 10.2 Isu Kajian Tinjauan Literatur Berkaitan dengan Isu Kajian 3.1 1.1 2. Teks dalam penulisan laporan penyelidikan hendaklah mengandungi tajuk/judul yang membayangkan kandungannya berdasarkan format penulisan Penyelidikan Tindakan.11 Teks a. Setiap tajuk/judul boleh dipecahkan kepada sub tajuk/judul dan dinomborkan.0 4.0 7. Setiap Elakkan perenggan sebaiknya dapat menerangkan satu isu atau perkara yang ada kesinambungan dengan perenggan berikutnya.0 OBJEKTIF KAJIAN/SOALAN KAJIAN KUMPULAN SASARAN 5. Teks ditulis dalam perenggan demi perenggan.0 8.0 Pengenalan Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Refleksi Nilai Pendidikan FOKUS KAJIAN 2.0 TINDAKAN YANG DIJALANKAN CARA PENGUMPULAN DATA KEPUTUSAN/ANALISIS DATA DAN INTERPRETASI RUMUSAN/REFLEKSI SELEPAS DAPATAN CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA SENARAI RUJUKAN .2 1. menulis perenggan yang panjang.8.0 9.3 2.

Contoh rujukan dalam teks adalah seperti yang berikut: . penulis hendaklah menyatakan sumber tersebut dalam teks.3 2.2 1.0 10.2 Apakah Isu Kajian Saya? Apakah Yang Telah Saya Pelajari Tentang Isu Kajian Saya? 3.0 8.1 Menulis Rujukan Dalam Teks Bagi maklumat atau idea yang diambil daripada sesuatu sumber.0 APAKAH SOALAN KAJIAN SAYA? SIAPAKAH MURID SAYA DALAM KAJIAN INI? 5.0 Pengenalan Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Saya Yang Lalu Refleksi Nilai Pendidikan Saya FOKUS KAJIAN 2.0 4.0 APAKAH TINDAKAN SAYA? BAGAIMANAKAH TELAH SAYA MENGUMPUL DATA? APAKAH KEPUTUSAN KAJIAN SAYA? APAKAH YANG TELAH SAYA PELAJARI? APAKAH AKAN SAYA BUAT SETERUSNYA? SENARAI RUJUKAN [Perhatian: Tajuk-tajuk di atas hanya merupakan contoh sahaja.1 1.Tajuk Alternatif 1. Pelajar boleh menulis laporan mengikut peringkat dalam Model Penyelidikan Tindakan Lewin (1946) & Laidlaw (1992)] 8.1 2. Rujukan dalam teks dan dalam Senarai Rujukan hendaklah ditulis mengikut sistem American Psychological Association (APA) yang terkini.0 9.12 Sistem Rujukan 8.12.0 7.0 PENDAHULUAN 1.0 6.

1998. Hector (2001) dan Victor dan Michael (2006) menyatakan … Banyak kajian yang lepas (contoh. seperti dinyatakan dalam Lim. Goon & Koh. 1995. . 1990). Institutional performance in higher education: The efficiency dimension [Prestasi institusi dalam pendidikan tinggi: Dimensi kecekapan.2 Menulis Rujukan dalam Senarai Rujukan Contoh rujukan dalam Senarai Rujukan adalah seperti yang berikut: (a) Buku Kleeman. 1982.12. (1982). sistem pendidikan di Malaysia terlalu mementingkan peperiksaan. 2003) telah menunjukkan… (d) Menyatakan hasil karya sumber sekunder: Sistem pendidikan di Malaysia terlalu mementingkan peperiksaan (Man. 2.(a) Menyatakan hasil karya seorang pengarang: Sepanjang kajiannya. 175-199. (b) Jurnal Lindsay. Sydney: Hodder Headline. Francis. Wong (2000) telah menunjukkan… Sistem pendidikan di Malaysia menggalakkan perkembangan individu yang menyeluruh (Choy. Garmon.] Review of Educational Research. (b) Menyatakan hasil karya dua orang pengarang: Laporan Harton dan Smith (1995) menyatakan… Pelajar IPG didapati mempunyai bakat yang pelbagai (Lee & Boon. A. 1990). (1995). G. Kemahiran pemetaan topografi. W. 2005). Mengikut Man (1982. seperti dinyatakan dalam Lim. (c) Menyatakan hasil karya beberapa orang pengarang: Goromon (2003). 2006). 8.

gvu. Ali (2005) menyatakan … Lim (2006) menyokong … Krishnan (2003) menerangkan… Mohd. Tesis tidak diterbitkan. . Mohd. A.gvu. L. Lim. Diperoleh Jan 15. nama penuh pengarang yang tidak mempunyai nama keluarga. (2006). Kuala Lumpur: Azrizad Sdn. Burnout dalam kalangan guru-guru Wilayah Persekutuan.3 Menulis Rujukan untuk Nama Pengarang Asia Dalam Teks Pengarang Melayu Pengarang Cina Pengarang India Dalam Senarai Rujukan Mohd. Merdeka. (2005). Malaysia. Utusan Malaysia. (2006). C. Krishnan a/l Thambipillay. Tiada hadiah bagi HSC. (2003). (1980).).(c) Surat khabar Ball. Dunia politik. Ali b. Kuala Lumpur. tulis Taufik Intelek Sdn. Bhd. (n.d. Komputer dan saya.gatech. 15.gatech.edu/user_surveys/ survey-1997-10/ 8.edu/user_surveys/ survey-1997-10/ (f) Media elektronik (tiada tarikh. 2004 dari http://www. Bhd. S. Universiti Malaya. B. 2007 dari http://www. February 27). Bakar. Kuala Lumpur: Tasha Publications. (d) Tesis tidak diterbitkan Aeria. Kuala Lumpur: Penerbit Dalam senarai rujukan. Diperoleh Mac 30. (e) Media elektronik Fatimah Buang. hlm. (1986.12. Politik dan saya. tiada pengarang) GVU's 8th WWW user survey.

0 Had Maksimum Had panjang laporan Projek Ijazah Sarjana Muda Perguruan tidak melebihi 10 000 patah perkataan.9. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->