P. 1
panduan penulisan kajian tindakan PISMP

panduan penulisan kajian tindakan PISMP

|Views: 554|Likes:
Published by rieznick

More info:

Published by: rieznick on Mar 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/12/2013

pdf

text

original

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PANDUAN PENYEDIAAN LAPORAN PENYELIDIKAN TINDAKAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
25 Mei 2010

5 cm daripada jidai bawah 2. mengandungi . Pada setiap perenggan terakhir dalam sesuatu halaman mengandungi sekurang-sekurangnya DUA baris teks bertaip.5 cm daripada jidai atas 2.2 Jenis Huruf: ‘Times New Roman’ bersaiz 12 yang ditaip ‘justify’ Selang Baris: DUA (2) langkau ‘double spacing’ bagi teks am.PANDUAN UMUM PENULISAN LAPORAN PENYELIDIKAN TINDAKAN 1.0 cm daripada jidai kiri Bawa : Kanan: Kiri : Peringatan: i. pindahkan teks tersebut ke halaman berikutnya sebagai perenggan baru. rujukan dan lampiran. 80gsm) Warna: Putih PENAIPAN 3. iv.2 3.1 3.0 PENDAHULUAN Garis panduan ini adalah untuk kegunaan pelajar Institut Pendidikan Guru. Manakala SATU (1) langkau digunakan untuk Abstrak dan Terjemahan Abstrak dan Rujukan 3. Kementerian Pelajaran Malaysia (IPG-KPM) yang perlu menyediakan laporan penyelidikan tindakan sebagai memenuhi keperluan kurikulum Ijazah Sarjana Muda Perguruan. iii. Perkataan terakhir sesuatu halaman tidak boleh menggunakan tanda sempang. 2.5 cm daripada jidai kanan 4. Sesuatu halaman yang baru hendaklah sekurang-kurangnya DUA baris teks. Sekiranya tidak. 210 mm x 297 mm.3 Ukuran: Ukuran Muka Surat seperti berikut: • • • • Atas : 2. ii.1 2.0 KERTAS 2.0 Saiz : A4 (berkualiti tinggi. Setiap permulaan tajuk hendaklah ditaip 5.0 cm daripada birai atas kecuali tajuk laporan penyelidikan.

iii. ii. Pada halaman permulaan (bermula daripada halaman judul) hendaklah dinomborkan dengan angka kecil roman secara berturut-turut sepertimana berikut: i. ii. tetapi tidak ditaip pada halaman pertama.5 cm daripada birai kanan. iv ……. Peringatan: halaman permulaan dianggap sebagai halaman (i). Manakala pada halaman teks am hendaklah menggunakan angka numerik iaitu: 1. tetapi diambil kira ketika menomborkan halaman berikutnya.0 CETAKAN Cetakan pada sebelah halaman sahaja iaitu semasa menjilid hendaklah pada sebelah kanan.4 Format Am : Semua tajuk ditaip dengan huruf besar kecuali subtajuk.5 cm daripada birai bawah dan 2. tanpa hiasan. tetapi tidak ditaip sebagai (1).5 Nombor Halaman : i. 2. Naskah untuk pemeriksaan (penyelia/penilai kedua) hendaklah dijilid menggunakan kulit ‘keras’ jenis biasa SAHAJA.3. iii. 3. Kedudukan nombor halaman bagi teks am adalah 1. 4.0 PENJILIDAN 5. Peringatan: halaman pertama teks dianggap sebagai halaman (1). Begitu juga bagi halaman permulaan setiap bab yang tidak perlu ditulis nombor halamannya. 5.1 Serahan : Menyediakan LIMA (5) naskhah tesis. 4 ……. calon hendaklah terlebih dahulu memastikan setiap pembetulan telah diuruskan selepas melaksanakan pembentangan dalam seminar penyelidikan. 3. . Gunakan huruf yang sama dengan huruf teks. Nota: Sebelum dijilid.

2 Tulang Kulit Maklumat pada ruang ‘tulang laporan penyelidikan’ hendaklah dicetak dengan jenis dan saiz huruf yang sama sepertimana pada muka hadapan laporan dan hendaklah mengikut susunan yang berikut: Nama IPG (singkatan) Nama Calon Ijazah Tahun Contoh: 5.0 cm IPG-KBA MOHD. KAHIRUL BIN IDZHAR PISMP 2010 5.3 Warna : 6. 6.1 Halaman judul mestilah mempunyai maklumat yang disusun mengikut urutan berikut: • • • • • Judul lengkap penyelidikan Nama penuh penulis seperti dalam kad pengenalan Penyataan tujuan penyelidikan Nama Institut Pendidikan Guru (IPG) tempat penulis berdaftar Bulan dan Tahun diserahkan Maklumat yang tersebut di atas hendaklah ditaip bermula dengan ‘Tajuk Penyelidikan’ (dalam bentuk piramid terbalik) dengan ukuran 5.0 cm .0 cm daripada birai bawah. Sila lihat contoh di Lampiran A. calon hendaklah menggunakan kertas mempunyai mutu yang baik sekurang-kurangnya 80 g dan ke atas sahaja.2 Penduaan : Bagi salinan berikutnya. 5.0 KETERANGAN PADA KULIT LAPORAN KAJIAN 6. Warna kulit adalah Merah Tua (maroon).5. Tesis hendaklah dijilid kekal berkulit keras dengan kulit jenis “buckram” dan bertulisan emas.0 cm daripada birai atas dan berakhir dengan ‘Tahun’ 5.

5 Halaman Penghargaan (Pilihan) Halaman ini hendaklah ditulis tidak melebihi dua muka surat.4 Halaman Dedikasi (Pilihan) Penyataan dedikasi hendaklah ringkas. Abstrak mestilah ringkas. 8.7. 8.2 Kertas Kosong Pengesahan Penyelia Laporan penyelidikan yang hendak diserahkan untuk tujuan penilaian hendaklah mendapat pengesahan penyelia terlebih dahulu. instrumen penyelidikan. Sila lihat contoh pada Lampiran B.0 FORMAT LAPORAN PENYELIDIKAN TINDAKAN Laporan penyelidikan ini mengandungi beberapa bahagian yang disusun mengikut format Penyelidikan Tindakan. 8. ditulis dalam satu perenggan serta tidak melebihi 250 patah perkataan dalam satu muka surat sahaja. kumpulan sasaran (sampel). Sila lihat contoh pada Lampiran E.0 SUSUNAN DAN URUTAN KANDUNGAN LAPORAN Laporan penyelidikan hendaklah disusun mengikut urutan seperti yang berikut: 8. iaitu tidak lebih daripada satu perenggan dan tidak mengandungi sebarang nombor.6 Abstrak Abstrak hendaklah ditulis dalam dua bahasa iaitu bahasa Melayu dan diikuti terjemahannya dalam bahasa Inggeris atau bahasa yang digunakan dalam kursus major di muka surat yang berikutnya. tindakan yang atau organisasi yang telah memberikan sebarang bantuan dalam .1 8. 8. Sila lihat contoh pada Lampiran C. Penghargaan dirakamkan kepada orang perseorangan penyediaan kajian. Ia hendaklah menyatakan dengan ringkas tujuan penyelidikan. carta atau gambar. Sila lihat contoh pada Lampiran D.3 Halaman Pengakuan Penulis Halaman ini mengandungi pengakuan penulis tentang keaslian penyelidikan. Ia hendaklah ditandatangani oleh penulis. 8.

9 Halaman Senarai Rajah Rajah merangkumi gambarajah. 8. Sila lihat contoh pada Lampiran I. soal-selidik.8 Halaman Senarai Jadual Senarai ini mengandungi semua tajuk jadual yang dimuatkan dalam penyelidikan ini. Lampiran B dan seterusnya bergantung kepada jenis dan banyaknya bahan yang disertakan sebagai lampiran. 8. lukisan. Sila lihat contoh pada . graf. carta dan peta. penyelidikan tidak semestinya mengandungi Sekiranya diperlukan seperti data penyelidikan. fotograf. gambar dan sebagainya yang terlalu panjang untuk dimasukkan ke dalam teks atau yang tidak diperlukan secara langsung bagi menjelaskan perkara yang dibincangkan dalam teks bolehlah dimasukkan ke dalam lampiran. Lampiran K. peta. Lampiran H. b. Sila lihat contoh pada Lampiran J.7 Halaman Kandungan Halaman kandungan hendaklah dimulakan pada halaman baru dan mengandungi senarai tajuk dan pecahan-pecahan utama daripada tajuk yang terdapat dalam penyelidikan. Sila lihat contoh pada Lampiran F dan G. Lampiran boleh diberi nama seperti Lampiran A. Senarai rajah mengandungi tajuk rajah dan muka surat yang memuatkan rajah tersebut.dijalankan. keputusan yang diperoleh dan tindakan susulan. Laporan lampiran. 8. Sila lihat contoh pada jadual. 8. Lampiran juga boleh diberi tajuk-tajuk tertentu.10 Halaman Senarai Lampiran Senaraikan semua lampiran yang dimuatkan dalam penulisan penyelidikan dengan memberi perhatian kepada perkara berikut: a.

11 Teks a. 1.0 10.1 1. Berikut adalah contoh tajuk/judul teks dalam laporan Penyelidikan Tindakan.0 9. jika perlu. Setiap tajuk/judul boleh dipecahkan kepada sub tajuk/judul dan dinomborkan.3 2.0 Pengenalan Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Refleksi Nilai Pendidikan FOKUS KAJIAN 2. c.0 PENDAHULUAN 1.2 1.0 OBJEKTIF KAJIAN/SOALAN KAJIAN KUMPULAN SASARAN 5. menulis perenggan yang panjang.1 2.0 4.0 8.8. Teks dalam penulisan laporan penyelidikan hendaklah mengandungi tajuk/judul yang membayangkan kandungannya berdasarkan format penulisan Penyelidikan Tindakan. Setiap Elakkan perenggan sebaiknya dapat menerangkan satu isu atau perkara yang ada kesinambungan dengan perenggan berikutnya.0 TINDAKAN YANG DIJALANKAN CARA PENGUMPULAN DATA KEPUTUSAN/ANALISIS DATA DAN INTERPRETASI RUMUSAN/REFLEKSI SELEPAS DAPATAN CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA SENARAI RUJUKAN .0 7. Teks ditulis dalam perenggan demi perenggan.2 Isu Kajian Tinjauan Literatur Berkaitan dengan Isu Kajian 3. b.0 6.

1 2.2 Apakah Isu Kajian Saya? Apakah Yang Telah Saya Pelajari Tentang Isu Kajian Saya? 3.12 Sistem Rujukan 8.0 Pengenalan Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Saya Yang Lalu Refleksi Nilai Pendidikan Saya FOKUS KAJIAN 2.0 6. Rujukan dalam teks dan dalam Senarai Rujukan hendaklah ditulis mengikut sistem American Psychological Association (APA) yang terkini. Pelajar boleh menulis laporan mengikut peringkat dalam Model Penyelidikan Tindakan Lewin (1946) & Laidlaw (1992)] 8.0 9.1 Menulis Rujukan Dalam Teks Bagi maklumat atau idea yang diambil daripada sesuatu sumber.3 2. Contoh rujukan dalam teks adalah seperti yang berikut: .2 1.12.0 4.0 APAKAH TINDAKAN SAYA? BAGAIMANAKAH TELAH SAYA MENGUMPUL DATA? APAKAH KEPUTUSAN KAJIAN SAYA? APAKAH YANG TELAH SAYA PELAJARI? APAKAH AKAN SAYA BUAT SETERUSNYA? SENARAI RUJUKAN [Perhatian: Tajuk-tajuk di atas hanya merupakan contoh sahaja.0 PENDAHULUAN 1.0 APAKAH SOALAN KAJIAN SAYA? SIAPAKAH MURID SAYA DALAM KAJIAN INI? 5.Tajuk Alternatif 1.0 8.0 7.1 1.0 10. penulis hendaklah menyatakan sumber tersebut dalam teks.

seperti dinyatakan dalam Lim. Wong (2000) telah menunjukkan… Sistem pendidikan di Malaysia menggalakkan perkembangan individu yang menyeluruh (Choy. Institutional performance in higher education: The efficiency dimension [Prestasi institusi dalam pendidikan tinggi: Dimensi kecekapan. 2005). sistem pendidikan di Malaysia terlalu mementingkan peperiksaan. 175-199. 8. Goon & Koh. 1990). (1995). . (c) Menyatakan hasil karya beberapa orang pengarang: Goromon (2003).] Review of Educational Research. Garmon. seperti dinyatakan dalam Lim. Kemahiran pemetaan topografi. (b) Jurnal Lindsay. (1982). 2006). 2.2 Menulis Rujukan dalam Senarai Rujukan Contoh rujukan dalam Senarai Rujukan adalah seperti yang berikut: (a) Buku Kleeman. 1990). G. 1995. 1982. Hector (2001) dan Victor dan Michael (2006) menyatakan … Banyak kajian yang lepas (contoh. A. (b) Menyatakan hasil karya dua orang pengarang: Laporan Harton dan Smith (1995) menyatakan… Pelajar IPG didapati mempunyai bakat yang pelbagai (Lee & Boon. Sydney: Hodder Headline.(a) Menyatakan hasil karya seorang pengarang: Sepanjang kajiannya. Francis.12. Mengikut Man (1982. 2003) telah menunjukkan… (d) Menyatakan hasil karya sumber sekunder: Sistem pendidikan di Malaysia terlalu mementingkan peperiksaan (Man. 1998. W.

Mohd. Ali (2005) menyatakan … Lim (2006) menyokong … Krishnan (2003) menerangkan… Mohd. Dunia politik. (2003).edu/user_surveys/ survey-1997-10/ 8. Krishnan a/l Thambipillay. Politik dan saya. Burnout dalam kalangan guru-guru Wilayah Persekutuan. Bhd. 15.gvu. . (n. Diperoleh Jan 15. Kuala Lumpur: Azrizad Sdn. (2005). 2007 dari http://www. (2006). Bakar.gatech. Tiada hadiah bagi HSC.gatech.edu/user_surveys/ survey-1997-10/ (f) Media elektronik (tiada tarikh. (e) Media elektronik Fatimah Buang. Kuala Lumpur. February 27). C. B.d.gvu. 2004 dari http://www. Kuala Lumpur: Penerbit Dalam senarai rujukan. Universiti Malaya. Bhd.). (2006).(c) Surat khabar Ball. nama penuh pengarang yang tidak mempunyai nama keluarga.3 Menulis Rujukan untuk Nama Pengarang Asia Dalam Teks Pengarang Melayu Pengarang Cina Pengarang India Dalam Senarai Rujukan Mohd. Diperoleh Mac 30. (d) Tesis tidak diterbitkan Aeria. (1986. hlm. L. S. A. tiada pengarang) GVU's 8th WWW user survey. Komputer dan saya. Lim. Tesis tidak diterbitkan. (1980). Malaysia. tulis Taufik Intelek Sdn. Merdeka. Ali b. Kuala Lumpur: Tasha Publications. Utusan Malaysia.12.

0 Had Maksimum Had panjang laporan Projek Ijazah Sarjana Muda Perguruan tidak melebihi 10 000 patah perkataan. .9.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->