KATA GANDA SEPARA

dasar . jejari . . Penggandaan separa berlaku kepada kata nama tunggal. dasar . pepet . pohon dan kuda . contohnya jejari. tunggal . Bunyi vokal dalam suku kata yang digandakan itu menjadi ¶e· pepet. sebagainya . Gandaan suku kata dasar bermaksud perulangan suku kata pertama kata dasar. sebagainya. contohnya ialah kuda.Kata ganda separa juga disebut sebagai gandaan suku kata dasar.

ke ... te.je .Gandaan suku kata pertama Antara suku kata yang diimbuhkan terhadap suku kata dasar untuk membentuk gandaan ialah be. pe.: be . ke. se .se.pe . je...te be + burung pe + pohon ke + kuda je + jari se + sungut te + tikus = = = = = = beburung pepohon kekuda jejari sesungut tetikus       ..

berganda. Contohnya ialah seperti : kacang = kekacang Laki = lelaki .Sesetengah perkataan berganda separa mempunyai makna serupa dengan perkataan yang tidak berganda .

Contohnya ialah seperti: seperti : .Terdapat juga gandaan separa yang tidak sama makna dengan kata dasarnya. dasarnya .

pengendalian. . suasana. cili . uzur.Contoh ayat menggunakan kata ganda separa Bebola ikan bertambah enak apabila dimakan dengan sos cili. Kekadang datuk tidak berpuasa kalau terlalu uzur . Sepanjang jalan itu ditanami pepohon untuk meredupkan suasana . Komputer menggunakan tetikus untuk mempercepat pengendalian .

Latihan Kata Ganda Separa TAHAP RENDAH TAHAP SEDERHANA TAHAP TINGGI #SILA KLIK PADA KOTAK .

LATIHAN TAHAP RENDAH .

3. 9 ___jentik ___ jentik ___tikus ___ tikus ___kunci ___ kunci ___laman ___ laman ___bunga ___ bunga ___daun ___ daun ___laki ___ laki ___bola ___rumah ___ rumah ‡Le ‡Pe ‡Je ‡Ke ‡Be ‡Te ‡Re ‡Se ‡De 10. 5. 8. 6. 7.L a ti h an 1 Si l a i s i k a n te mp a t k o s o n g d e n ga n j a wa p a n ya n g s e s u a i me n ggu n a ka n p e r k a ta a n ya n g te r d a pa t d a l a m k o ta k d i b a wa h . 4. 2. 1. ___ jari ___jari Semak jawapan .

LATI AN TAHAP HANA .

lelangit batubatu .anai tetikus sayursayur .mayur sibursibur .Latihan 2 Perkataan-perkataan di bawah terdiri daripada kata ganda yang berlainan jenis.sibur tetupai kayukayu .batan jejari anaianai . Sila pilih kata ganda separa dan isikan dalam tempat kosong di bawah.kayan kekuda segarsegar .bugar pepohon Kata ganda separa = Semak jawapan .

LATIHAN TAHAP TINGGI .

Sila pilih kata ganda separa yang tepat bagi perkataan pohon? pohon ? A) pohon.Latihan 3 Pilih jawapan yang tepat bagi setiap soalan berikut. Antara kata ganda berikut. merupakan kata ganda separa? separa ? i ) kekasih.kekasih kekasih ii) sayur.pepohon pohon - 2. yang manakah berikut . 1.batan batu iv) sesumbu C) ii dan iv D) iv sahaja .pohon pohon pepohon B) pepohon C) pepohonpepohon D) pohon.sayuran sayur A) i dan ii B) ii dan iii iii) batu.

tetikus tikus - 5. 3.lelaki laki D) laki 4.B a g i s o a l a n 3 h i n g g a 5 . Terdapat banyak ______ di dalam longkang rumah Amirah . Abang merupakan seorang ______ yang baik dan penyabar . Amirah.jejentik jentik D) jentik.laki laki B) lelaki C) laki. penyabar. A) tikus B) tikus. ______ komputer yang digunakan Izhar berwarna biru .jentik jentik - Semak jawapan . i s i k a n te m pat k o s o n g d e n g a n k a ta g a n d a s e p a ra ya n g s e s u a i . A) jejentik B) jentik C) jentik. A) laki.tikus tikus C) tetikus D) tikus. biru.

8. 7. 10. 3. 6. 9. 4.JAWAPAN Latihan 1 1. 5. 2. Je Te Ke Le Be De Le Be Re Je Senarai latihan .

Latihan 2 > Kata ganda separa lelangit lelangit jejari tetikus tetupai kekuda pepohon Senarai latihan .

4. 3. 2. 5.Latihan 3 1. B C B C A Senarai latihan .