KATA GANDA SEPARA

dasar . Gandaan suku kata dasar bermaksud perulangan suku kata pertama kata dasar. sebagainya . contohnya jejari. Bunyi vokal dalam suku kata yang digandakan itu menjadi ¶e· pepet. pepet . dasar . tunggal . sebagainya. contohnya ialah kuda. jejari . pohon dan kuda . .Kata ganda separa juga disebut sebagai gandaan suku kata dasar. Penggandaan separa berlaku kepada kata nama tunggal.

.Gandaan suku kata pertama Antara suku kata yang diimbuhkan terhadap suku kata dasar untuk membentuk gandaan ialah be.: be .je ... ke. je.se.. pe..te be + burung pe + pohon ke + kuda je + jari se + sungut te + tikus = = = = = = beburung pepohon kekuda jejari sesungut tetikus       .pe . te. se .ke .

berganda.Sesetengah perkataan berganda separa mempunyai makna serupa dengan perkataan yang tidak berganda . Contohnya ialah seperti : kacang = kekacang Laki = lelaki .

Terdapat juga gandaan separa yang tidak sama makna dengan kata dasarnya. dasarnya . Contohnya ialah seperti: seperti : .

Contoh ayat menggunakan kata ganda separa Bebola ikan bertambah enak apabila dimakan dengan sos cili. Sepanjang jalan itu ditanami pepohon untuk meredupkan suasana . uzur. Kekadang datuk tidak berpuasa kalau terlalu uzur . suasana. . pengendalian. Komputer menggunakan tetikus untuk mempercepat pengendalian . cili .

Latihan Kata Ganda Separa TAHAP RENDAH TAHAP SEDERHANA TAHAP TINGGI #SILA KLIK PADA KOTAK .

LATIHAN TAHAP RENDAH .

1. 7.L a ti h an 1 Si l a i s i k a n te mp a t k o s o n g d e n ga n j a wa p a n ya n g s e s u a i me n ggu n a ka n p e r k a ta a n ya n g te r d a pa t d a l a m k o ta k d i b a wa h . 4. 2. 9 ___jentik ___ jentik ___tikus ___ tikus ___kunci ___ kunci ___laman ___ laman ___bunga ___ bunga ___daun ___ daun ___laki ___ laki ___bola ___rumah ___ rumah ‡Le ‡Pe ‡Je ‡Ke ‡Be ‡Te ‡Re ‡Se ‡De 10. 3. 5. 8. ___ jari ___jari Semak jawapan . 6.

LATI AN TAHAP HANA .

sibur tetupai kayukayu .bugar pepohon Kata ganda separa = Semak jawapan .anai tetikus sayursayur . lelangit batubatu .mayur sibursibur .Latihan 2 Perkataan-perkataan di bawah terdiri daripada kata ganda yang berlainan jenis. Sila pilih kata ganda separa dan isikan dalam tempat kosong di bawah.batan jejari anaianai .kayan kekuda segarsegar .

LATIHAN TAHAP TINGGI .

kekasih kekasih ii) sayur.pepohon pohon - 2. yang manakah berikut .Latihan 3 Pilih jawapan yang tepat bagi setiap soalan berikut.pohon pohon pepohon B) pepohon C) pepohonpepohon D) pohon. 1. Sila pilih kata ganda separa yang tepat bagi perkataan pohon? pohon ? A) pohon.sayuran sayur A) i dan ii B) ii dan iii iii) batu. Antara kata ganda berikut. merupakan kata ganda separa? separa ? i ) kekasih.batan batu iv) sesumbu C) ii dan iv D) iv sahaja .

biru.laki laki B) lelaki C) laki. A) laki.jentik jentik - Semak jawapan .tikus tikus C) tetikus D) tikus. A) jejentik B) jentik C) jentik.tetikus tikus - 5. ______ komputer yang digunakan Izhar berwarna biru . i s i k a n te m pat k o s o n g d e n g a n k a ta g a n d a s e p a ra ya n g s e s u a i . Abang merupakan seorang ______ yang baik dan penyabar . 3.jejentik jentik D) jentik. Terdapat banyak ______ di dalam longkang rumah Amirah .lelaki laki D) laki 4. Amirah.B a g i s o a l a n 3 h i n g g a 5 . penyabar. A) tikus B) tikus.

2.JAWAPAN Latihan 1 1. 7. 5. 6. 8. 3. 4. Je Te Ke Le Be De Le Be Re Je Senarai latihan . 9. 10.

Latihan 2 > Kata ganda separa lelangit lelangit jejari tetikus tetupai kekuda pepohon Senarai latihan .

5.Latihan 3 1. 3. 2. B C B C A Senarai latihan . 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful