KATA GANDA SEPARA

dasar . Penggandaan separa berlaku kepada kata nama tunggal. jejari . pohon dan kuda . contohnya ialah kuda. sebagainya . contohnya jejari. Bunyi vokal dalam suku kata yang digandakan itu menjadi ¶e· pepet. Gandaan suku kata dasar bermaksud perulangan suku kata pertama kata dasar.Kata ganda separa juga disebut sebagai gandaan suku kata dasar. dasar . . tunggal . pepet . sebagainya.

.te be + burung pe + pohon ke + kuda je + jari se + sungut te + tikus = = = = = = beburung pepohon kekuda jejari sesungut tetikus       ...pe . je.ke ..je .se. se . te.: be .. ke. pe.Gandaan suku kata pertama Antara suku kata yang diimbuhkan terhadap suku kata dasar untuk membentuk gandaan ialah be.

Sesetengah perkataan berganda separa mempunyai makna serupa dengan perkataan yang tidak berganda . berganda. Contohnya ialah seperti : kacang = kekacang Laki = lelaki .

dasarnya .Terdapat juga gandaan separa yang tidak sama makna dengan kata dasarnya. Contohnya ialah seperti: seperti : .

pengendalian. Kekadang datuk tidak berpuasa kalau terlalu uzur . . suasana.Contoh ayat menggunakan kata ganda separa Bebola ikan bertambah enak apabila dimakan dengan sos cili. cili . Komputer menggunakan tetikus untuk mempercepat pengendalian . uzur. Sepanjang jalan itu ditanami pepohon untuk meredupkan suasana .

Latihan Kata Ganda Separa TAHAP RENDAH TAHAP SEDERHANA TAHAP TINGGI #SILA KLIK PADA KOTAK .

LATIHAN TAHAP RENDAH .

1.L a ti h an 1 Si l a i s i k a n te mp a t k o s o n g d e n ga n j a wa p a n ya n g s e s u a i me n ggu n a ka n p e r k a ta a n ya n g te r d a pa t d a l a m k o ta k d i b a wa h . 9 ___jentik ___ jentik ___tikus ___ tikus ___kunci ___ kunci ___laman ___ laman ___bunga ___ bunga ___daun ___ daun ___laki ___ laki ___bola ___rumah ___ rumah ‡Le ‡Pe ‡Je ‡Ke ‡Be ‡Te ‡Re ‡Se ‡De 10. 4. 3. 6. 2. 8. 7. ___ jari ___jari Semak jawapan . 5.

LATI AN TAHAP HANA .

anai tetikus sayursayur . Sila pilih kata ganda separa dan isikan dalam tempat kosong di bawah.batan jejari anaianai .kayan kekuda segarsegar . lelangit batubatu .Latihan 2 Perkataan-perkataan di bawah terdiri daripada kata ganda yang berlainan jenis.bugar pepohon Kata ganda separa = Semak jawapan .mayur sibursibur .sibur tetupai kayukayu .

LATIHAN TAHAP TINGGI .

Latihan 3 Pilih jawapan yang tepat bagi setiap soalan berikut.pepohon pohon - 2. yang manakah berikut . merupakan kata ganda separa? separa ? i ) kekasih.kekasih kekasih ii) sayur. Sila pilih kata ganda separa yang tepat bagi perkataan pohon? pohon ? A) pohon.batan batu iv) sesumbu C) ii dan iv D) iv sahaja .sayuran sayur A) i dan ii B) ii dan iii iii) batu.pohon pohon pepohon B) pepohon C) pepohonpepohon D) pohon. 1. Antara kata ganda berikut.

A) tikus B) tikus.jentik jentik - Semak jawapan . 3. ______ komputer yang digunakan Izhar berwarna biru .laki laki B) lelaki C) laki. biru. A) laki.tetikus tikus - 5.B a g i s o a l a n 3 h i n g g a 5 . penyabar.tikus tikus C) tetikus D) tikus. i s i k a n te m pat k o s o n g d e n g a n k a ta g a n d a s e p a ra ya n g s e s u a i .jejentik jentik D) jentik. A) jejentik B) jentik C) jentik. Amirah.lelaki laki D) laki 4. Abang merupakan seorang ______ yang baik dan penyabar . Terdapat banyak ______ di dalam longkang rumah Amirah .

4. 5. 6. Je Te Ke Le Be De Le Be Re Je Senarai latihan . 7. 10. 2.JAWAPAN Latihan 1 1. 3. 8. 9.

Latihan 2 > Kata ganda separa lelangit lelangit jejari tetikus tetupai kekuda pepohon Senarai latihan .

2.Latihan 3 1. 4. 3. B C B C A Senarai latihan . 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful