KATA GANDA SEPARA

dasar . dasar .Kata ganda separa juga disebut sebagai gandaan suku kata dasar. contohnya ialah kuda. sebagainya . sebagainya. pepet . Bunyi vokal dalam suku kata yang digandakan itu menjadi ¶e· pepet. pohon dan kuda . tunggal . Gandaan suku kata dasar bermaksud perulangan suku kata pertama kata dasar. . contohnya jejari. jejari . Penggandaan separa berlaku kepada kata nama tunggal.

.pe .Gandaan suku kata pertama Antara suku kata yang diimbuhkan terhadap suku kata dasar untuk membentuk gandaan ialah be.. je. pe. se .je .se.. te...ke .te be + burung pe + pohon ke + kuda je + jari se + sungut te + tikus = = = = = = beburung pepohon kekuda jejari sesungut tetikus       .: be . ke.

Contohnya ialah seperti : kacang = kekacang Laki = lelaki .Sesetengah perkataan berganda separa mempunyai makna serupa dengan perkataan yang tidak berganda . berganda.

dasarnya . Contohnya ialah seperti: seperti : .Terdapat juga gandaan separa yang tidak sama makna dengan kata dasarnya.

Komputer menggunakan tetikus untuk mempercepat pengendalian . suasana. pengendalian. . cili . uzur. Sepanjang jalan itu ditanami pepohon untuk meredupkan suasana . Kekadang datuk tidak berpuasa kalau terlalu uzur .Contoh ayat menggunakan kata ganda separa Bebola ikan bertambah enak apabila dimakan dengan sos cili.

Latihan Kata Ganda Separa TAHAP RENDAH TAHAP SEDERHANA TAHAP TINGGI #SILA KLIK PADA KOTAK .

LATIHAN TAHAP RENDAH .

8. 9 ___jentik ___ jentik ___tikus ___ tikus ___kunci ___ kunci ___laman ___ laman ___bunga ___ bunga ___daun ___ daun ___laki ___ laki ___bola ___rumah ___ rumah ‡Le ‡Pe ‡Je ‡Ke ‡Be ‡Te ‡Re ‡Se ‡De 10.L a ti h an 1 Si l a i s i k a n te mp a t k o s o n g d e n ga n j a wa p a n ya n g s e s u a i me n ggu n a ka n p e r k a ta a n ya n g te r d a pa t d a l a m k o ta k d i b a wa h . 3. 6. 7. 4. 5. 2. ___ jari ___jari Semak jawapan . 1.

LATI AN TAHAP HANA .

anai tetikus sayursayur . Sila pilih kata ganda separa dan isikan dalam tempat kosong di bawah.mayur sibursibur .sibur tetupai kayukayu .Latihan 2 Perkataan-perkataan di bawah terdiri daripada kata ganda yang berlainan jenis. lelangit batubatu .kayan kekuda segarsegar .bugar pepohon Kata ganda separa = Semak jawapan .batan jejari anaianai .

LATIHAN TAHAP TINGGI .

Antara kata ganda berikut. yang manakah berikut . merupakan kata ganda separa? separa ? i ) kekasih.pohon pohon pepohon B) pepohon C) pepohonpepohon D) pohon.sayuran sayur A) i dan ii B) ii dan iii iii) batu.pepohon pohon - 2.kekasih kekasih ii) sayur. Sila pilih kata ganda separa yang tepat bagi perkataan pohon? pohon ? A) pohon.batan batu iv) sesumbu C) ii dan iv D) iv sahaja . 1.Latihan 3 Pilih jawapan yang tepat bagi setiap soalan berikut.

______ komputer yang digunakan Izhar berwarna biru . penyabar.lelaki laki D) laki 4. A) jejentik B) jentik C) jentik. biru.jejentik jentik D) jentik.tikus tikus C) tetikus D) tikus.laki laki B) lelaki C) laki. i s i k a n te m pat k o s o n g d e n g a n k a ta g a n d a s e p a ra ya n g s e s u a i . Terdapat banyak ______ di dalam longkang rumah Amirah .jentik jentik - Semak jawapan . Abang merupakan seorang ______ yang baik dan penyabar . A) tikus B) tikus.B a g i s o a l a n 3 h i n g g a 5 .tetikus tikus - 5. Amirah. 3. A) laki.

JAWAPAN Latihan 1 1. 8. 9. 2. 5. 6. Je Te Ke Le Be De Le Be Re Je Senarai latihan . 4. 10. 7. 3.

Latihan 2 > Kata ganda separa lelangit lelangit jejari tetikus tetupai kekuda pepohon Senarai latihan .

Latihan 3 1. B C B C A Senarai latihan . 2. 5. 3. 4.