KATA GANDA SEPARA

. sebagainya . contohnya ialah kuda. pepet . pohon dan kuda . dasar . Bunyi vokal dalam suku kata yang digandakan itu menjadi ¶e· pepet. contohnya jejari. Gandaan suku kata dasar bermaksud perulangan suku kata pertama kata dasar.Kata ganda separa juga disebut sebagai gandaan suku kata dasar. tunggal . Penggandaan separa berlaku kepada kata nama tunggal. jejari . sebagainya. dasar .

. je.Gandaan suku kata pertama Antara suku kata yang diimbuhkan terhadap suku kata dasar untuk membentuk gandaan ialah be..je .te be + burung pe + pohon ke + kuda je + jari se + sungut te + tikus = = = = = = beburung pepohon kekuda jejari sesungut tetikus       . se ..pe . pe.ke . ke. te.: be ..se..

berganda. Contohnya ialah seperti : kacang = kekacang Laki = lelaki .Sesetengah perkataan berganda separa mempunyai makna serupa dengan perkataan yang tidak berganda .

Terdapat juga gandaan separa yang tidak sama makna dengan kata dasarnya. Contohnya ialah seperti: seperti : . dasarnya .

uzur. . Sepanjang jalan itu ditanami pepohon untuk meredupkan suasana . pengendalian. Komputer menggunakan tetikus untuk mempercepat pengendalian . suasana. cili .Contoh ayat menggunakan kata ganda separa Bebola ikan bertambah enak apabila dimakan dengan sos cili. Kekadang datuk tidak berpuasa kalau terlalu uzur .

Latihan Kata Ganda Separa TAHAP RENDAH TAHAP SEDERHANA TAHAP TINGGI #SILA KLIK PADA KOTAK .

LATIHAN TAHAP RENDAH .

___ jari ___jari Semak jawapan . 2. 6. 3. 5. 9 ___jentik ___ jentik ___tikus ___ tikus ___kunci ___ kunci ___laman ___ laman ___bunga ___ bunga ___daun ___ daun ___laki ___ laki ___bola ___rumah ___ rumah ‡Le ‡Pe ‡Je ‡Ke ‡Be ‡Te ‡Re ‡Se ‡De 10. 1. 8.L a ti h an 1 Si l a i s i k a n te mp a t k o s o n g d e n ga n j a wa p a n ya n g s e s u a i me n ggu n a ka n p e r k a ta a n ya n g te r d a pa t d a l a m k o ta k d i b a wa h . 4. 7.

LATI AN TAHAP HANA .

kayan kekuda segarsegar . lelangit batubatu .mayur sibursibur .anai tetikus sayursayur . Sila pilih kata ganda separa dan isikan dalam tempat kosong di bawah.bugar pepohon Kata ganda separa = Semak jawapan .sibur tetupai kayukayu .batan jejari anaianai .Latihan 2 Perkataan-perkataan di bawah terdiri daripada kata ganda yang berlainan jenis.

LATIHAN TAHAP TINGGI .

sayuran sayur A) i dan ii B) ii dan iii iii) batu. yang manakah berikut . Sila pilih kata ganda separa yang tepat bagi perkataan pohon? pohon ? A) pohon.kekasih kekasih ii) sayur. 1.pohon pohon pepohon B) pepohon C) pepohonpepohon D) pohon. merupakan kata ganda separa? separa ? i ) kekasih.Latihan 3 Pilih jawapan yang tepat bagi setiap soalan berikut.batan batu iv) sesumbu C) ii dan iv D) iv sahaja .pepohon pohon - 2. Antara kata ganda berikut.

Amirah.B a g i s o a l a n 3 h i n g g a 5 . 3.laki laki B) lelaki C) laki.jejentik jentik D) jentik.tetikus tikus - 5. ______ komputer yang digunakan Izhar berwarna biru . A) tikus B) tikus. i s i k a n te m pat k o s o n g d e n g a n k a ta g a n d a s e p a ra ya n g s e s u a i . A) laki.jentik jentik - Semak jawapan .tikus tikus C) tetikus D) tikus. penyabar. A) jejentik B) jentik C) jentik. Terdapat banyak ______ di dalam longkang rumah Amirah .lelaki laki D) laki 4. biru. Abang merupakan seorang ______ yang baik dan penyabar .

10. 6. 9. 8. 2. 4. 3.JAWAPAN Latihan 1 1. 5. 7. Je Te Ke Le Be De Le Be Re Je Senarai latihan .

Latihan 2 > Kata ganda separa lelangit lelangit jejari tetikus tetupai kekuda pepohon Senarai latihan .

B C B C A Senarai latihan . 5. 2. 4.Latihan 3 1. 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful