REFLEKSI BIG: SEMINAR ETIKET SOSIAL DAN PROTOKOL

Pada 17 Febuari 2011, saya telah terlibat dengan Program Bina Insan Guru(BIG) iaitu Seminar Etiket Sosial dan Protokol. Seminar ini diadakan di Hotel Emperor, Melaka. Seminar ini bertujuan untuk melatih para guru pelatih dalam soal etika sama ada cara berpakaian mahupun tatatertib semasa makan. Selain itu, seminar ini juga mendedahkan kepada guru pelatih mengenai adab semasa duduk, makanan yang sesuai dihidangkan semasa makan seperti pencuci mulut dan sebagainya. Seminar ini telah memberikan saya impak positif yang besar dalam diri saya sebagai seorang bakal guru dalam etika sosial dan protokol yang merangkumi banyak aspek, contohnya tatacara semasa makan. Antara kekuatan yang saya dapat ialah saya mula mengetahui dengan lebih mendalam lagi berkenaan dengan etiket sosial dan protokol, seperti cara menggunakan sudu dengan betul semasa makan, cara makan yang betul iaitu perlu mendahulukan jenis makanan yang bagaimana, cara berpakaian yang sesuai dalam majlis-majlis tertentu serta cara-cara duduk yang betul. Selain itu, saya mula sedar akan kepentingan etiket sosial dan protokol dalam kehidupan saya sebagai seorang bakal pendidik, di mana seorang pendidik perlu melibatkan diri dalam suatu majlis ataupun suasana yang begitu berprotokol. Misalnya perlu menghadiri makan malam di hotel dan sebagainya. Malahan, saya dapati bahawa, tempat seminar yang disediakan juga begitu selesa dan kondusif, serta layanan para pekerja di hotel tersebut juga amat baik dan peramah. Cara pengambilan makan iaitu dalam meja bulat juga amat sesuai kerana ianya akan menjimatkan masa dan saya tidak perlu berebut untuk mengambil makanan. Tambahan pula, seminar etiket sosial dan protokol yang disampaikan oleh En. Rafi dan juga En. Anuar amat menarik dan memberi kesan kepada saya untuk saya mengubah etika saya kepada yang lebih baik. Isi yang disampaikan juga amat baik dan jelas. Apabila adanya kekuatan sudah pasti ada juga kelemahan. Antara kelemahan yang saya dapati ialah, saya kurang pengetahuan tentang cara-cara makan yang beretika berbanding yang lain-lain. Saya juga tidak dapat melihat “slide” yang

Hal ini kerana. Melalui seminar ini. saya hampir-hampir terjatuh disebabkan oleh para guru pelatih yang berebut untuk mengambil tempat duduk di dalam bas. Saya juga berpeluang merapatkan lagi hubungan saya dan rakan-rakan yang lain sama ada dalam unit sendiri mahupun dengan unit-unit yang lain.ditunjukkan dihadapan dengan jelas kerana ada tiang yang menghalang pandangan saya. Ancaman yang saya dapati semasa seminar ini ialah. saya juga berpeluang untuk dinilai dari segi etika semasa makan oleh pensyarah-pensyarah yang terlibat supaya saya dan rakan-rakan yang lain tahu tentang kesilapan yang kami lakukan. Ini juga telah menghilangkan fokus saya terhadap apa yang disampaikan oleh pensyarah yang terlibat. Tetapi kelemahan ini dapat di atasi sekiranya susunan meja dapat diletakkan di bahagian yang strategik dan sesuai. bas yang disediakan tidak dapat memuatkan semua pelajar untuk duduk dengan lebih selesa. saya berpeluang makan bersama-sama rakan yang lain dalam satu suasana yang begitu mewah dan kondusif. . saya telah berpeluang mempraktikkan sendiri cara-cara semasa makan selepas tamat “slide” yang dibentangkan oleh pensyarah yang terlibat. sehingga terpaksa berhimpit dan berdiri sepanjang perjalanan sama ada ke hotel ataupun semasa pulang ke kampus. Selain itu. Malahan.