MODUL LITERASI (PROGRAM LINUS) TAHUN 2

Perkataan yang bermakna ini boleh digandingkan menjadi frasa. Perkataan dan frasa yang dipelajari boleh digabungkan menjadi ayat berkisar pada tema yang diberi. .KONSEP DALAM PEMBINAAN MODUL a) Pendekatan literasi secara bersepadu Guru memperkenalkan perkataan berdasarkan tema yang ditetapkan.

Bermula dengan perkataan diikuti frasa dan kemudian ayat. .b)Konsep Ansur Maju Aktiviti pengajaran disampaikan secara ansur maju. Bermula dengan perkataan yang senang kepada yang susah. Daripada yang konkrit kepada yang abstrak Daripada kontekstual kepada konstruktif.

main peranan. Aktiviti perlu disampaikan dengan aktiviti yang menarik. Didik Hibur Murid LINUS adalah murid yang perlu diberi perhatian yang lebih khusus.c. lakonan dan pelbagai aktiviti yang menggembirakan kanak-kanak tetapi memberi kesan yang mendalam dalam proses pembelajaran murid . Aktiviti didik hibur berunsur nyanyian. permainan.

Bimbing murid menyebut apa yang didengar Tekankan kemahiran mengeja dan membaca serta menulis perkara yang sama. Modul ini mengaplikasikan gabungan beberapa kemahiran literasi.d) Konsep Penggabung Jalinan Kemahiran Mulakan dengan mendengar bunyi perkataan frasa atau rangkai kata dan ayat. .

bacaan dan ejaan. Latih tubi menjadikan murid LINUS lebih menguasai literasi. Pengulangan aspek kosa kata juga ditekankan bagi mengukuhkan pemahaman murid dari segi makna perkataan dan mampu menggunakan dalam ayat yang dibina sendiri. .e) Konsep Pengulangan Aktiviti ini merupakan aktivti terpenting dalam mengukuhkan aspek sebutan.

.f) Pembelajaran secara kumpulan kecil atau Individu Pembelajaran secara kumpulan kecil atau individu perlu bagi murid LINUS. Modul ini memuatkan aktiviti kumpulan.tahun 2. Modul ini menampakkan aktiviti membimbing sambil melatih murid yang sama kebolehan.

Jadikan 12 konstruk dalam saringan literasi sebagai tanda aras penguasaan murid literasi Adakan juga ujian diagnostik bagi mengesan secara terperinci penguasaan literasi murid. .g) Bimbing perkara yang belum dikuasai dan Kukuhkan perkara yang telah dikuasai Perkara ini penting bagi memastikan keseluruhan kemahiran literasi dapat dikuasai oleh murid LINUS.

Latihan yang disediakan dalam modul mestilah di pelbagai peringkat iaitu mudah. .h) Pengajaran mengikut keupayaan individu Perkara ini perlu dilakukan supaya murid yang paling lemah tidak terabai dan murid yang maju tidak terkongkong dengan perkara yang sudah dikuasai. Dicadangkan guru menyediakan diagnostik yang berupaya menentukan kebolehan setiap murid. sederhana. dan susah.

. Latihan mampu memperkukuh kemahiran literasi murid.i) Latihan menjadikan murid lebih baik (sempurna) Cadangan latihan yang dimuatkan dalam modul murid perlulah banyak dan dibuat melalui pelbagai pendekatan dan cara yang menarik.

Cerakinan Pola Sama Perkataan atau kosa kata yang dipersembah dalam perkataan dicerakin menggunakan grid berwarna dan digabungkan perkataan perkataan tersebut Dalam rangkai kata atau frasa dan ayat Kemahiran pada perkataan KV+KV dan KV+KV+KV contoh: Kereta bapa biru Kereta bapa warna apa ? Kereta bapa biru .j.

VK+KVK. VKV. KVKK+KV Membaca dan memahami perkataan suku kata tertutup KVK. KV+KVK. Unit 1 : Membaca dan memahami perkataan suku kata terbuka KV+KV.KVK+KVK.KV+KV+KV. KVKK. KVK+KV.KVKK+KVK .UNIT YANG DICADANGKAN Pengenalan: Pengenalan Konsep modul Tahun 2.

nya dan sya dan konsonan bergabung . KVKK+KVKK. VK+KVKK Membaca dan memahami perkataan yang mempunyai vokal berganding dan diftong Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi digraf nga.UNIT YANG DICADANGKAN Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi e taling dan e pepet dan o Membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup 'ng' KVK+KVKK. KV+KVKK. V+KVKK.

UNIT YANG DICADANGKAN Membaca dan memahami perkataan Berimbuhan awalan dan Akhiran Unit 2: Membaca dan menulis Unit 3: Membaca dan memahami frasa Unit 4: Membina dan menulis frasa Unit 5: Membaca dan memahami ayat Unit 6: Membina dan menulis ayat Unit 7: Membaca. membina dan menulis perkataan berimbuhan awalan dan Akhiran Unit 8: Membaca ayat mudah dan ayat majmuk dengan kata hubung Unit 9: Membaca dan memahami dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan .

PENGAJARAN BERDASARKAN TEMA Unit 1 : Tema Persekitaran Saya (Keluarga) Tajuk 2 : Sekolah Saya Tajuk 3 : Alam Haiwan Tajuk 4 : Makanan Tajuk 5 : Kampung Saya Tajuk 6 : Flora dan Fauna Tajuk 7 : Cerita Rakyat Tajuk 8 : Permainan Rakyat Tajuk 9 : Kaum-kaum di Malaysia .

membaca dan mencerakin perkataan yang mengandungi vokal dan konsonan bergabung Dengan betul . membaca perkataan yang mengandungi digraf. 4. membina dan menulis perkataan yang mengandungi digraf dan diftong dengan betul serta tulisan yang Kemas 5. 2. diftong dan mencerakin perkataan kepada suku Kata dengan betul.membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup serta mencerakin perkataan Kepada suku kata dan huruf dengan betul.OBJEKTIF Pada akhir tahun 2 murid berupaya: 1. membina dan menulis perkataan yang mengandungi Suku kata terbuka dan tertutup dengan betul serta Tulisan yang kemas 3.

membina dan menulis perkataan yang mengandungi vokal Berganding dan konsonan berganding dengan betul serta Tulisan yang kemas 7. 9.6. 12membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul serta tulisan yang kemas . membaca dan mencerakin perkataan berimbuhan awalan dan akhiran dengan sebutan yang betul. 8. membaca dan memahami frasa dengan betul. ayat majmuk dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 10membaca dan menulis frasa dengan betul serta tulisan yang Kemas 11membaca ayat tunggal. menulis perkataan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul serta tulisan yang kemas.

com Tel:0132361714 .khairulzamanishak@yahoo.

Terima Kasih .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful