Isi Kandungan

Perkara Soalan KKP Penghargaan Tajuk Tugasan a) Membina peta minda bagi mengenal pasti  Konsep perlembagaan  unsur-unsur perlembagaan b) Membina carta ³paralel time graf´ untuk menunjukkan sejarah penggubalan perlembagaan sehingga penubuhan Malaysia. c) Buat satu laporan pendek tentang ciriciri utama dalam peringkat kea rah penggubalan perlembagaan. d) Perbincangan tentang kepentingan perlembagaan dalam konteks hubungan etnik Malaysia e) Perbincangam tentang kontrak sosial dalam konteks hubungan etnik di Malaysia Sumber Rujukan Lampiran Refleksi 1) Emily Chiew Pei Lin 2) Florence Wong Siaw Yun 3) Tinching 4) Wong See Hui 22 23-34 13-21 10-12 8-9 5-7 2-4 1 Muka surat