SKIM SIMPANA N P ENDID IKA N N ASIONAL

JAMINAN KECEMERLANGAN PENDIDIKAN

SSPN

1

Latar Belakang
• PTPTN
telah ditubuhkan pada tahun 1997 dengan dua fungsi utama iaitu: kemudahan • Menyediakan pinjaman pendidikan di IPT tempatan. • Melaksanakan Skim Simpanan bagi ibubapa dan pelajar membuat penabungan untuk melanjutkan pengajian ke IPT.
2

Konsep Skim Simpanan Pendidikan Nasional (SSPN)
SSPN adalah merupakan satu skim simpanan yang komprehensif dan direka khusus bagi membolehkan ibubapa membuat simpanan bagi tujuan pendidikan tinggi anak-anak mereka.
3

• Mengatasi masalah kewangan yang

Objektif

dihadapi ibubapa dan pelajar terutamanya yang berpendapatan rendah; ibubapa membuat • Membantu perancangan kewangan yang rapi bagi pendidikan masa depan anakanak mereka; dan • Menanam budaya dan tabiat suka menabung di kalangan ibubapa dan pelajar.
4

Ciri-ciri dan Keistimewaan
• Penerima
manfaat akan diberi keutamaan untuk mendapatkan pinjaman pendidikan; • Kadar keuntungan atau dividen yang ditawarkan adalah sekurang-kurangnya setara dengan kadar pasaran; • Manfaat perlindungan takaful dan khairat kematian diberi secara percuma; pelaburan akan • Keuntungan dikecualikan daripada cukai pendapatan;

5

…Ciri-ciri dan Keistimewaan
• Semua simpanan adalah dijamin oleh
Kerajaan (tertakluk kepada pindaan Akta 566); • Galakan dan insentif lain seperti anugerah-anugerah khas dan cabutan bertuah; dan yang layak akan • Pendeposit ditawarkan insentif kewangan dalam bentuk geran sepadan atau matching grant yang bersamaan dengan jumlah simpanan.

6

Kelayakan Pembukaan Akaun
• Semua ibubapa/penjaga mestilah
warganegara Malaysia. • Kanak-kanak/penerima manfaat mestilah berumur 18 tahun dan ke bawah. • Simpanan secara tunai/cek. • Jumlah minimum simpanan RM20.00.
7

Dokumen –Dokumen Diperlukan

• Salinan Kad Pengenalan/ Kad Tentera/

Kad Polis pendeposit. • Salinan Surat Beranak/ My Kid / kanakkanak. • Salinan slip gaji terakhir/ Kad Pesara, Borang J Cukai Pendapatan atau Surat Akuan pendapatan ibubapa/ penjaga. • Surat mati/ Permit Mengkubur sekiranya ibubapa telah meninggal dunia. • Surat Perakuan/ sijil anak angkat bagi ibubapa yang ingin membuka akaun bagi anak angkat di bawah jagaan mereka.
8

Dividen Tahunan
• Semua pendeposit akan diberi dividen
tahunan. dividen dikira setelah • Jumlah mengambil kira jumlah purata baki bulanan terendah bagi setiap pendeposit dan kadar keuntungan pelaburan PTPTN. • Semua dividen akan dikreditkan terus ke dalam akaun.
9

Penyata Akaun
• Penyata Akaun disediakan kepada
pendeposit dua kali setahun.

• Tiada buku simpanan. • Semua penerima manfaat diberi kad
keahlian SSPN.

10

Pengeluaran Wang
• Pengeluaran wang dibenarkan selepas 1
tahun menjadi ahli SSPN.

• Dua jenis pengeluaran dibenarkan :
– Pengeluaran 10% daripada baki akaun atau RM 500, mana yang terendah sekali dalam setahun. – Pengeluaran 100% atau penutupan akaun apabila:
11

•Anak diterima masuk ke IPT. •Anak terkeluar daripada sistem
pendidikan secara sukarela atau diberhentikan. •Sakit berterusan yang tiada peluang untuk sembuh dengan pengesahan doktor. •Keilatan kekal. •Kematian (pendeposit / anak).

12

…Pengeluaran Wang
• Permohonan pengeluaran dibuat terus
dengan PTPTN. • Tiada pengeluaran di agen kutipan.

13

Agen-agen Kutipan
• Agen-agen kutipan deposit yang telah
dilantik ialah : * Bumiputra Commerce Bank Berhad; * Bank Pertanian Malaysia; * Bank Kerjasama Rakyat Malaysia; * Bank Simpanan Nasional;dan * Bank Islam Malaysia Berhad.
14

Geran Sepadan
• Kerajaan bersetuju memperuntukkan RM1
bilion khusus kepada pendeposit SSPN berpendapatan rendah/miskin ( Bajet 2003).

• Tujuan menggalakkan penabungan di

kalangan orang-orang miskin bagi maksud pendidikan tinggi anak-anak mereka di masa hadapan.
15

Syarat Kelayakan Geran Sepadan
• Pendeposit
keluarga sebulan. • Penerima manfaat diterima masuk ke mana-mana IPT; dan • Jumlah keseluruhan geran sepadan yang akan diberikan kepada setiap pendeposit yang layak adalah tidak melebihi RM10,000.00.
16

mempunyai RM1,200 dan

pendapatan ke bawah

Kadar Kelayakan Geran Sepadan
• Jumlah pemberian geran sepadan akan
ditentukan setelah mengambilkira tempoh keahlian SSPN dan jumlah simpanan setiap akaun. • Kadar kelayakan berbentuk progresif. • Geran sepadan lebih banyak jika mempunyai simpanan yang lebih banyak dan dalam tempoh yang lebih lama.
17

Pengeluaran Geran Sepadan
Pendeposit hanya boleh membuat permohonan pengeluaran geran sepadan apabila penerima manfaat / anak diterima masuk ke IPT.

18

Prestasi Kutipan

• Sehingga 31 Mei 2005 sebanyak 23,387
akaun telah dibuka dengan kutipan deposit berjumlah RM5,370,946.60. • Pecahan terperinci mengikut agen kutipan adalah seperti jadual berikut:

19

Pecahan Mengikut Agen
Bank / Agen Bank Simpanan Nasional Bumiputra-Commerce Bank Bank Pertanian Malaysia Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Bank Islam Malaysia Berhad Wang Sumbangan Pungutan Kaunter PTPTN JUMLAH Bilangan Akaun 7,930 4,836 6,518 2,653 922 201 327 23,387 Amaun (RM) 2,172,112.73 1,484,726.36 1,047,462.59 545,045.92 43,873.00 57,930.00 19,796.00 5,370,946.60 20

BILANGAN AKAUN DAN KUTIPAN DEPOSIT MENGIKUT NEGERI SEHINGGA AKHIR JANUARI 2005
BIL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. NEGERI SELANGOR KELANTAN TERENGGANU JOHOR PAHANG KEDAH PERAK SABAH BILANGAN AKAUN 3,013 2,051 1,430 1,382 1,172 1,126 1,082 894 AMAUN (RM) 654,186.89 242,896.71 248,148.72 235,496.91 209,911.57 213,498.19 244,862.81 144,071.43

21

….SAMBUNGAN
BIL 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. NEGERI WILAYAH PERSEKUTUAN SARAWAK NEGERI SEMBILAN PULAU PINANG MELAKA PERLIS WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN BILANGAN AKAUN 784 752 727 484 390 132 25 AMAUN (RM) 216,164.53 158,573.61 204,779.57 142,843.36 98,737.05 15,969.16 2,273.30

22

Sekian Terima Kasih
23