TASB¡H K¡¡ARAH

=- ¹ ƃ ´ -·´ ƍ ſ · =´ -· Ǝ~ ſ ƌ- ſ ŝ ` ƃ · ¹ ƃ ` . ſ ´ ~ +~ ſ = ~~ = Ƈ · ŝ »´ +ŝ ¹¹' = -' =ƈ´ ~
" Sobhunukulluh hommu wubihumdiku Asyudo un lu
iluhu illu untu ustuuhIiroku wuutobo illuik" .


MAKSUDNYA:

"Muhu Soci enukuo Yu Alluh dun uko nuik suksi Tiudu Tohun Meluinkun Inukuo
dun uko memohon umpon sertu tuobut kepuduMo¨
Di riwayatkan daripada Aisyah RA bahawa apabila
baginda bangun daripada mailis, baginda akan
membaca:

~~ = Ƈ · ŝ »´ +ŝ ¹¹' = -' =ƈ´ ~ ƌ- ſ ŝ ` ƃ · ¹ ƃ ` . ſ ´ ~ +~ ſ =
=- ¹ ƃ ´ -·´ ƍ ſ · =´ -· Ǝ~ ſ

Saya bertanya: kenapa tuan sering membaca doa ini?
Baginda meniawab: Sesiapa yang membaca doa ini
pada penutup mailis maka akan di ampunkan kesilapan-
kesilapan yang berlaku dalam mailis tersebut.