PENGENALAN DAN PENERANGAN KONSEP PBS.

RENDAH DAN MENENGAH RENDAH
OMB Control Number 0938-1086 COMPANY LOGO

PBS DALAM TRANSFORMASI SISTEM PENTAKSIRAN KEBANGSAAN
OMB Control Number 0938-1086 COMPANY LOGO

Melalui Ilmu Kefahaman
Kemahiran Pembelajaran
Murid

OMB Control Number 0938-1086
©2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

COMPANY LOGO

Tujuan Transformasi Pentaksiran
v

v v v v

v

Mengurangkan penekanan kepada peperiksaan awam Pentaksiran yang berterusan Memperbaiki pembelajaran murid Pentaksiran yang lebih holistik Membina modal insan dengan lebih berkesan Penambahbaikan kepada peperiksaan sedia ada – UPSR dan PMR

OMB Control Number 0938-1086 COMPANY LOGO

PBS
Akademik
1.

Bukan Akademik
1.

2.

Pentaksiran Sekolah Pentaksiran Pusat

2.

Pentaksiran Psikometrik PAJSK

OMB Control Number 0938-1086 COMPANY LOGO

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK
Pentaksiran

OMB Control Number 0938-1086 COMPANY LOGO

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK
Mengukur kebolehan semula jadi (innate ability) dan kebolehan yang diperoleh (acquired ability)

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK

Tidak berasaskan kurikulum dan pengajaran pembelajaran

Tidak berjadual, UJIAN APTITUD • • Dicadangkan Aptitud Umum kepada semua • Aptitud Khusus murid, satu kali setahun Mengenal pasti kecenderungan, kekuatan/kelemahan, minat, bakat dan kesediaan bagi menyediakan situasi pengajaran dan pembelajaran yang terbaik dan mewujudkan suasana pembelajaran yang aktif dan berkesan

INVENTORI PERSONALITI

LP sediakan item / instrumen dan manual yang komprehensif • Penskoran secara dikotomus, polikotomus, kadaran pilihan • Pelaporan secara deskriptif dan individu

OMB Control Number 0938-1086

7

Tidak berjadual • Tidak diwajibkan untuk semua Mendapatkan murid maklumat tentang ciri-ciri perilaku unik dan stabil yang ada pada setiap individu untuk membimbing murid membentuk personaliti yang seimbang dan membantu guru menggunakan strategi pengajaran dan

COMPANY LOGO

PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI SUKAN DAN KOKURIKULUM

Pentaksiran yang dijalankan untuk mendapatkan maklumat tentang kapasiti dan potensi jasmani, sukan dan kokurikulum yang dikawal secara harmoni oleh kapasiti dan proses mental seseorang individu murid supaya pertumbuhannya dapat dipantau dan diperbaiki.
OMB Control Number 0938-1086 COMPANY LOGO

Komponen Yang Ditaksir Dalam PAJSK
Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan & Kokurikulum (PAJSK)

Sukan
Penyertaan, penglibatan dan pencapaian Sukan dan Permainan di peringkat sekolah, daerah, negeri, negara dan antarabangsa

Pendidikan Jasmani
Penjagaan Kecergasan • Senaman • Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaa n (SEGAK)

Aktiviti Kokurikulum
Penyertaan, penglibatan dan pencapaian Kelab, Persatuan, Pakaian Beruniform di peringkat sekolah, daerah, negeri, negara dan antarabangsa

Kesihatan

Aktiviti Ekstra Kurikulum
Penyertaan dan penglibatan secara sukarela di sekolah atau di luar sekolah

Penjagaan Kesihatan • Diet • Kebersihan • Amalan BMI

OMB Control Number 0938-1086 COMPANY LOGO

PENTAKSIRAN PUSAT

Pentaksiran yang dirancang, dibina dan dilapor oleh Lembaga Peperiksaan tetapi ditadbir, diperiksa dan direkod oleh sekolah. Pentaksiran Pusat dilaksana dalam bentuk pentaksiran sumatif di hujung semester atau tahun.
OMB Control Number 0938-1086 COMPANY LOGO

PENTAKSIRAN PUSAT
1

Format & tugasan (LP) Tugasan berbeza setiap tahun 2

Pelaporan PP & Pentaksiran Sekolah digabung ikut semester 8

Pemantauan & penyelarasan 7 bagi penjaminan kualiti & standard

PRINSIP PENTAKSI RAN PUSAT
6 4

3

Dilaksana di sekolah

Skor berdasarkan Standard Prestasi (LP)

Tempoh 1 jangka masa bagi mata pelajaran terpilih dari kumpulan teras dan wajib

5

Ditaksir oleh guru mata OMB Control Number 0938-1086 pelajaran

11

COMPANY LOGO

PENTAKSIRAN SEKOLAH
Pentaksiran yang dirancang, dibina, ditadbir, diperiksa, direkod dan dilapor oleh guru di sekolah yang melibatkan murid, ibu bapa dan organisasi luar. Pentaksiran Sekolah dilaksana dalam bentuk pentaksiran formatif yang dijalankan seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran dan pentaksiran sumatif di akhir unit pembelajaran, semester atau tahun.
OMB Control Number 0938-1086 COMPANY LOGO

Formatif
Apabila makanan sedang dimasak, tukang masak melaksanakan pentaksiran formatif

Sumatif
Apabila makanan telah dihidang, tetamu atau hakim melaksanakan pentaksiran sumatif

OMB Control Number 0938-1086 COMPANY LOGO

Hubungan PBP dan PBS
PENTAKSIRAN BERASASKAN PUSAT (PBP) PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 1.Pentaksiran sekolah Dilaksanakan sepenuhnya oleh sekolah

5.Peperiksa Dilaksanakan an Pusat
sepenuhnya oleh LP seperti UPSR sekarang

4. Pentaksira n Pusat

2. PAJSK

3.Pentaksiran Psikometrik

Dilaksanakan oleh sekolah dengan instrumen dan garis OMB Control Number 0938-1086 panduan dari LP

COMPANY LOGO

UPSR

60:40

mulai 2016

PENTAKSIRAN BERASASKAN PUSAT (PBP)
Dilaksanakan oleh LP seperti UPSR sekarang Peperiksaan Pusat

P’taksiran

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)
Pentaksiran Dilaksanakan sekolah sepenuhnya MP Teras & elektif oleh sekolah Pentaksiran Psikometrik

60%
BM BI M’MATIK SAINS BC BT

UPSR 60:40
Kerja Kursus Projek Lisan

Pusat

40%
PAJSK

UJIAN APTITUD

Dilaksanakan oleh sekolah dengan instrumen dan garis OMB Control Number 0938-1086 panduan dari LP
©2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

COMPANY LOGO

PMR 100% PBS mulai 2014

P’taksiran Pusat Ujian Bertulis (MP Teras) Kerja Kursus Projek Lisan (Teras & Elektif)

Pentaksiran Sekolah Ujian Bertulis (MP Teras & Elektif PAJSK Psikometrik

UJIAN APTITUD

Dilaksanakan oleh sekolah Dilaksanakan dengan instrumen & garis sepenuhnya di OMB panduan dari LP Control Number 0938-1086 peringkat sekolah
COMPANY LOGO

FUNGSI PENTAKSIRAN SEKOLAH:
1
Melakukan diagnosis ke atas individu dan mencari preskripsi pemulihan murid

2 Memantau perkembangan dan pertumbuhan 3 Melaksanakan penilaian dan menyesuaikan
kurikulum dengan keadaan setempat

4 Menjadikan pembelajaran lebih
menyeronokkan

5 Menentukan tahap pencapaian / gred 6
Menyediakan maklum balas untuk melapor penguasaan, kenaikan darjah, penggredan dan OMB Control maklum balas lain Number 0938-1086
COMPANY LOGO

Peranan Pentaksiran Sekolah

1
Meningkatk an pencapaian

2
Memperbai ki kelemahan/ masalah murid dalam pembelajar an

3
Meningkatk an keyakinan kepada murid untuk belajar

4
Mengubahs uai strategi pengajaran

OMB Control Number 0938-1086 COMPANY LOGO

CIRI PENTAKSIRAN SEKOLAH
1 2 3 4 5 6

Holistik Sepadu Seimbang Fleksibel Merujuk Sebahagian
OMB Control Number 0938-1086 COMPANY LOGO

CIRI PENTAKSRAN SEKOLAH 5

Merujuk

Proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu, faham dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan pernyataan standard prestasi yang ditetapkan mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan dalam
6

dokumen kurikulum
OMB Control Number 0938-1086 COMPANY LOGO

STANDARD PRESTASI (Performance Standard)
Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan 6 Beradab Mithali Tahu, Faham dan Boleh Buat 5 dengan Beradab Terpuji Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan 4 Beradab

3 Tahu, Faham dan Boleh Buat 2 Tahu dan Faham 1 Tahu
OMB Control Number 0938-1086 COMPANY LOGO

Asas

TEMPLATE STANDARD PRESTASI
6

Tahu

FahamBoleh buat dengan Beradap Mithali

5 4 3 2 1

Tahu

Faham Boleh buat dengan Beradap Terpuji

Tahu Faham Boleh buat dengan Beradab Tahu Faham Boleh buat Tahu Faham
Tahu
OMB Control Number 0938-1086 COMPANY LOGO

STANDARD PRESTASI (Performance Standard)
Band 6 5 4 3 2 1 Standard
Penerangan generik / umum tentang tahap pertumbuhan pembelajaran (Diambil dari Objektif mata pelajaran)

Deskriptor
APA murid tahu dan boleh buat (Diambil dari Standard Pembelajaran)

Evidens
BAGAIMANA murid menunjukkan apa yang dia tahu dan boleh buat

OMB Control Number 0938-1086 COMPANY LOGO

CONTOH PERNYATAAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK
Standard Prestasi murid Sekolah Rendah di Malaysia dalam pembelajaran Matematik mengikut tahap pencapaian masingmasing adalah seperti berikut: Band 6
Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah matematik yang kompleks secara kreatif dan inovatif Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah matematik yang kompleks dengan menggunakan pelbagai strategi Tahu dan faham pengetahuan matematik bagi melakukan langkah-langkah pengiraan matematik secara terbimbing, penukaran dan menyelesaikan masalah matematik mudah Tahu dan faham pengetahuan asas matematik dan boleh melakukan operasi asas matematik, penukaran asas dan menyelesaikan masalah yang melibatkan perkataan Tahu dan faham pengetahuan asas matematik Tahu pengetahuan asas matematik OMB Control Number 0938-1086
COMPANY LOGO

Band 5 Band 4 Band 3

Band 2 Band 1

Pernyataan Standard yang sama diguna untuk Tahun 1 – Tahun 6 manakala Deskriptor (D) dan Evidens (E) merujuk Kandungan Kurikulum tahun berkenaan
Band Pernyataan Tahun 1 Standard

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Tahun 6

6 5 4 3 2 1

B6 B5 B4 B3 B2 B1

D D D D D D

E E E E E E

D D D D D D

E E E E E E

D D D D D D

E E E E E E

D D D D D D

E E E E E E

D D D D D D

E E E E E E

D D D D D D

E E E E E E

OMB Control Number 0938-1086 COMPANY LOGO

Contoh: Tahun 1
Band Pernyataan Standard Tajuk / Modul Tajuk / Modul Tema /Bidang Tema/Bidang 1 2 Tajuk / Modul Tema /Bidang 3 Tajuk / Modul Tema/Bidang 4

6 5 4 3 2 1

B6 B5 B4 B3 B2 B1
D D D E E E D D D D D E E E E E

D D D D

E E E E

D D D

E E E

Nota : Tajuk / Modul / Tema/Bidang boleh mula atau berakhir di manaOMB Control Number 0938-1086 mana Band, TETAPI untuk keseluruhan Tahun 1 mesti ada Band 1 – Band 6
COMPANY LOGO

Nota : Pemetaan Bilangan Deskriptor dan Evidens mengikut keperluan mata pelajaran
Band Pernyataan Standard Tahun 1 2011
B6D1 B5D1 B4D1 B3D1 B6D1E1 B5D1E1 B4D1E1 B3D1E1 BED1E2 B3D1E3 B3D2E1 B3D3E1 B3D3E2 D2D1E1 B2D1E2 B2D1E3 B1D1E1 B1D1E2

6 5 4

B6 B5 B4

3

B3

B3D2 B3D3 B2D1

2

B2
B1D1

1

B1

OMB Control Number 0938-1086

DE

COMPANY LOGO

Evidens pencapaian untuk Pelaporan Formatif
B1D1E1 Murid tahu menyatakan kuantiti menggunakan kaedah perbandingan objek yang sama dan perbandingan objek yang berlainan padanan

OMB Control Number 0938-1086 COMPANY LOGO

Deskriptor pencapaian untuk Pelaporan Sumatif B1D1 B1D2 B1D3 B1D4 Murid tahu menyatakan kuantiti secara intuitif, menguasai istilah/perbendaharaan kata, mengenal nombor/bentuk/ pepejal dan mengenal simbol operasi matematik
OMB Control Number 0938-1086 COMPANY LOGO

PELAPORAN
. .

ü

ü

FORMATIF
Pentaksiran Formatif Pernyataan evidens digunakan sebagai bukti pentaksiran tentang pencapaian murid untuk meneruskan pembelajaran

SUMATIF
Pentaksiran Sumatif Pernyataan deskriptor digunakan sebagaipelaporan prestasi murid untuk meneruskan pembelajaran

Apabila diperlukan sahaja Wajib disediakan
OMB Control Number 0938-1086 COMPANY LOGO

Peranan Guru Dalam Pentaksiran Sekolah
Mem b mem antu Add Your Textper pemb baiki muri elajaran Memberi maklum balas d berd asark makl a umat n Mendapatkan maklumat yang dipYour Text Add er oleh Membuat pemerhatian
Add Your Text

Menjadi pemudahcara

OMB Control Number 0938-1086 COMPANY LOGO

Peranan Murid Dalam Pentaksiran Sekolah

Mengetahui apa dan bagaimana sesuatu perkara itu hendak dipelajari Mengetahui bagaimana standard hendak dicapai Melaksanakan tugasan yang diberikan supaya apa yang diketahui dan boleh dibuat boleh ditaksir

Kejayaan dalam mendapatka n ilmu, kemahiran dan amalan nilai murni serta sikap yang terpuji

OMB Control Number 0938-1086 COMPANY LOGO

Peranan Ibu Bapa Dalam Pentaksiran Sekolah

1
Mendapatkan maklumat profil kemajuan dan perkembangan anak dari guru sekolah secara berkala

2
Memahami potensi, kekuatan dan kelemahan anak-anak

3
Memahami dan mengiktiraf kewujudan perbezaan individu (individual differences)

4
Membantu anak-anak mencapai apa yang dihasratkan untuk membina Modal Insan Berkualiti

OMB Control Number 0938-1086 COMPANY LOGO

TIME LINE PELAKSANAAN UPSR 2016
PELAKSANAAN

2010

2011
Tahun1

2012

2013

2014

2015

2016

Transformasi Kurikulum Sistem Pentaksiran

Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6

PBS

PBS

PBS

PBS

PBS

PpP:PBS = 60:40

Latihan Guru

Guru Guru Tahun1 Tahun 2

Guru Guru Tahun 3 Tahun 4

Guru Tahun 5

Guru Tahun 6

Sistem Persekolahan

201 Latihan KSSR & 0
PBS kepada 40000 orang guru Tahun 1 dalam perkhidmatan

• Transformasi kurikulum Transformasi kurikulum dilaksanakan di Tahun 2 dilaksanakan di Tahun 1 • PBS dilaksanakan di Tahun 2 PBS dilaksanakan di • Latihan KSSR & PBS kepada Tahun 1 40000 orang guru Tahun 3 Latihan KSSR & PBS dalam perkhidmatan kepada 40000 orang • Pelaksanaan sistem guru Tahun 2 dalam semester sepenuhnya perkhidmatan Sistem semester yang OMB Control Number 0938-1086 diubahsuai

2011

2012
• •

2013
Transformasi kurikulum dilaksanakan di Tahun 3 PBS dilaksanakan di Tahun 3 Latihan KSSR & PBS kepada 40000 orang guru Tahun 4 dalam perkhidmatan Pelaksanaan sistem semester sepenuhnya COMPANY LOGO

TIME LINE PELAKSANAAN UPSR 2016
PELAKSANAAN

2010

2011
Tahun1

2012

2013

2014

2015

2016

Transformasi Kurikulum Sistem Pentaksiran

Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6

PBS

PBS

PBS

PBS

PBS

PpP:PBS = 60:40

Latihan Guru

Guru Guru Tahun1 Tahun 2

Guru Guru Tahun 3 Tahun 4

Guru Tahun 5

Guru Tahun 6

Sistem Persekolahan

2014

2015
• •

2016

Transformasi kurikulum dilaksanakan di Tahun 4 PBS dilaksanakan di Tahun 4 Latihan KSSR &PBS kepada 40000 orang guru Tahun 5 dalam perkhidmatan

PBS dilaksanakan di Tahun 5 Transformasi kurikulum dilaksanakan di Tahun 5 Latihan KSSR &PBS kepada 40000 orang guru Tahun 6 dalam perkhidmatan OMB Control Number Pelaksanaan sistem 0938-1086 semester

UPSR dilaksanakan di Tahun 6 dengan nisbah PP:PBS = 60:40 Ujian Psikometrik dilaksanakan di Tahun 6 Transformasi kurikulum dilaksanakan di Tahun 6 Pelaksanaan sistem COMPANY LOGO

TIME LINE PELAKSANAAN PMR 2014
PERLAKSANAAN

2011
PBS

2012
Ting. 1

2013
Ting. 2 PBS Guru Ting. 3

2014
Ting. 3 PMR - PBS sepenuhnya Guru Ting. 4

Transformasi Kurikulum Sistem Pentaksiran Latihan Guru Guru Ting. 1

Guru Ting. 2

Sistem Persekolahan

2011

2012

2013

2014
Transformasi kurikulum dilaksanakan di Ting. 3 PMR dimansuhkan dan PBS dilaksanakan sepenuhnya di Ting. 3 Latihan KSSM & PBS kepada 38000 orang guru Ting. 4 dalam perkhidmatan Pelaksanaan sistem COMPANY LOGO

Latihan KSSM & PBS kepada 38000 orang guru Tingkatan 1 dalam perkhidmat an

• Transformasi Transformasi kurikulum kurikulum dilaksanakan dilaksanakan di di Ting. 1 Ting. 2 • PBS PBS dilaksanakan dilaksanakan di di Ting 2 • Ting. 1 Latihan KSSM & Latihan KSSM PBS kepada & PBS kepada 38000 orang guru 38000 orang Ting. 3 dalam guru Ting. 2 perkhidmatan • OMB Control Number 0938-1086 dalam Pelaksanaan perkhidmatan sistem semester

PENJAMINAN KUALITI
Pemastian pelaksanaan pentaksiran mengikut prosedur Pemantauan Keseragaman pemberian skor berdasarkan standard prestasi

Penyelarasan

Pementoran

Pengesanan

Membantu, memudahcara & membimbing pelaksanaan pentaksiran

OMB Control Number 0938-1086

Memastikan kekuatan & keberkesanan instrumen 37 COMPANY LOGO pentaksiran

KESIMPULAN

Penggunaan standard kurikulum dan standard prestasi yang seiring dan secara berterusan dalam proses pengajaranpembelajaranpentaksiran membolehkan penambahbaikan dalam pembelajaran murid

OMB Control Number 0938-1086 COMPANY LOGO

Thank You

Terima Kasih

OMB Control Number 0938-1086 COMPANY LOGO