Kemahiran Mengeja

lambang untuk melahirkan perkataan secara lisan dan bertulis.Konsep kemahiran mengeja ‡ Kemahiran mengeja perkataan berkait rapat dengan kemahiran membaca perkataan. . ‡ Ejaan adalah proses memilih serta mengadunkan lambang.

Rahim Syam) . buku kerja.(Kaedah P1 BM Raminah Hj Sabran. ‡ Kemahiran mengaitkan bunyi perkataan dengan perkataan lain juga mengukuhkan kemahiran membaca.‡ Perkataan yang dipilih untuk pembelajaran ejaan boleh diambil daripada buku teks. lembaran kerja dan yang berkaitan dengan kemahiran bacaan dan kefahaman. kad ejaan.kanak meningkatkan dan menghafalkan bunyi perkataan. ‡ Aktiviti ejaan dapat membantu kanak.

. ‡ Keliru dengan nama-nama yang mempunyai bentuk hampir sama.MASALAH DALAM KEMAHIRAN MENGEJA ‡ Tidak pasti dengan simbol huruf ‡ Tidak dapat membezakan huruf-huruf yang mempunyai bentuk yang hampir sama. ‡ Sukar untuk membezakan huruf-huruf yang mempunyai bunyi yang sama. ‡ Keliru menamakan huruf besar dan huruf kecil kerana bentuknya berubah.

‡ Tidak boleh membatang perkataan yang mempunyai banyak suku kata.‡ Gagal menghubungkan bunyi dengan simbol ‡ Tidak dapat membatangkan suku kata terbuka dan tertutup. ‡ Tidak dapat membunyikan suku kata atau perkataan dengan betul setelah mengeja. ‡ Keliru dengan bunyi suku kata yang melibatkan e taling dan e pepet. ‡ Keliru dengan perkataan yang mempunyai diftong. ‡ Menggugurkan bunyi-bunyi suku kata dalam perkataan .

‡ Timbulnya masalah ini adalah berpunca daripada masalah-masalah awalan seperti terdapatnya kekeliruan dalam mengenal pasti huruf-huruf seperti.‡ Kelemahan mengeja akan menyebabkan kebolehan untuk menyampaikan pengetahuan yang diperolehi adalah terhad. ‡ m w y g j u n m n c e p q h n b d . ‡ Untuk tempoh jangka masa yang panjang kelemahan dalam proses mengeja akan memberi kesan terhadap kelemahan membaca.

‡ Terdapat juga kekeliruan dalam membunyikan huruf seperti ‡ t h f v .

n p q . 4. 1. Contoh : b d m. Melengkapkan perkataan. Membina perkataan menggunakan huruf-huruf. Mengajar huruf yang mempunyai bunyi atau bentuk yang hampir sama pada masa yang berbeza. Membina perkataan berirama (pangkal. tengah atau hujung) 2.CARA MENGATASI MASALAH EJAAN Kemahiran mengeja biasanya diukur dengan menggunakan tugasan mengeja perkataan-perkataan tunggal yang terdiri daripada pelbagai tahap kesukaran. 3.

Jadual 1: Kesilapan murid semasa mengeja dan menulis Gambar diberikan Baju Tali Guli Dadu Dagu Kuda Murid-murid mengeja dan menulis baja Lili Juli DaDu. badu Bugu Duda .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful