Kemahiran Mengeja

lambang untuk melahirkan perkataan secara lisan dan bertulis. ‡ Ejaan adalah proses memilih serta mengadunkan lambang. .Konsep kemahiran mengeja ‡ Kemahiran mengeja perkataan berkait rapat dengan kemahiran membaca perkataan.

‡ Aktiviti ejaan dapat membantu kanak.kanak meningkatkan dan menghafalkan bunyi perkataan.(Kaedah P1 BM Raminah Hj Sabran.Rahim Syam) . ‡ Kemahiran mengaitkan bunyi perkataan dengan perkataan lain juga mengukuhkan kemahiran membaca. buku kerja. kad ejaan.‡ Perkataan yang dipilih untuk pembelajaran ejaan boleh diambil daripada buku teks. lembaran kerja dan yang berkaitan dengan kemahiran bacaan dan kefahaman.

‡ Keliru menamakan huruf besar dan huruf kecil kerana bentuknya berubah.MASALAH DALAM KEMAHIRAN MENGEJA ‡ Tidak pasti dengan simbol huruf ‡ Tidak dapat membezakan huruf-huruf yang mempunyai bentuk yang hampir sama. . ‡ Keliru dengan nama-nama yang mempunyai bentuk hampir sama. ‡ Sukar untuk membezakan huruf-huruf yang mempunyai bunyi yang sama.

‡ Menggugurkan bunyi-bunyi suku kata dalam perkataan .‡ Gagal menghubungkan bunyi dengan simbol ‡ Tidak dapat membatangkan suku kata terbuka dan tertutup. ‡ Keliru dengan perkataan yang mempunyai diftong. ‡ Tidak boleh membatang perkataan yang mempunyai banyak suku kata. ‡ Keliru dengan bunyi suku kata yang melibatkan e taling dan e pepet. ‡ Tidak dapat membunyikan suku kata atau perkataan dengan betul setelah mengeja.

‡ m w y g j u n m n c e p q h n b d .‡ Kelemahan mengeja akan menyebabkan kebolehan untuk menyampaikan pengetahuan yang diperolehi adalah terhad. ‡ Timbulnya masalah ini adalah berpunca daripada masalah-masalah awalan seperti terdapatnya kekeliruan dalam mengenal pasti huruf-huruf seperti. ‡ Untuk tempoh jangka masa yang panjang kelemahan dalam proses mengeja akan memberi kesan terhadap kelemahan membaca.

‡ Terdapat juga kekeliruan dalam membunyikan huruf seperti ‡ t h f v .

3.n p q . Membina perkataan berirama (pangkal. 4. Membina perkataan menggunakan huruf-huruf.CARA MENGATASI MASALAH EJAAN Kemahiran mengeja biasanya diukur dengan menggunakan tugasan mengeja perkataan-perkataan tunggal yang terdiri daripada pelbagai tahap kesukaran. tengah atau hujung) 2. Mengajar huruf yang mempunyai bunyi atau bentuk yang hampir sama pada masa yang berbeza. Contoh : b d m. 1. Melengkapkan perkataan.

badu Bugu Duda .Jadual 1: Kesilapan murid semasa mengeja dan menulis Gambar diberikan Baju Tali Guli Dadu Dagu Kuda Murid-murid mengeja dan menulis baja Lili Juli DaDu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful