Kemahiran Mengeja

‡ Ejaan adalah proses memilih serta mengadunkan lambang. .Konsep kemahiran mengeja ‡ Kemahiran mengeja perkataan berkait rapat dengan kemahiran membaca perkataan.lambang untuk melahirkan perkataan secara lisan dan bertulis.

(Kaedah P1 BM Raminah Hj Sabran.‡ Perkataan yang dipilih untuk pembelajaran ejaan boleh diambil daripada buku teks. buku kerja.kanak meningkatkan dan menghafalkan bunyi perkataan. ‡ Aktiviti ejaan dapat membantu kanak. lembaran kerja dan yang berkaitan dengan kemahiran bacaan dan kefahaman. ‡ Kemahiran mengaitkan bunyi perkataan dengan perkataan lain juga mengukuhkan kemahiran membaca. kad ejaan.Rahim Syam) .

. ‡ Sukar untuk membezakan huruf-huruf yang mempunyai bunyi yang sama. ‡ Keliru menamakan huruf besar dan huruf kecil kerana bentuknya berubah.MASALAH DALAM KEMAHIRAN MENGEJA ‡ Tidak pasti dengan simbol huruf ‡ Tidak dapat membezakan huruf-huruf yang mempunyai bentuk yang hampir sama. ‡ Keliru dengan nama-nama yang mempunyai bentuk hampir sama.

‡ Keliru dengan perkataan yang mempunyai diftong. ‡ Keliru dengan bunyi suku kata yang melibatkan e taling dan e pepet. ‡ Tidak boleh membatang perkataan yang mempunyai banyak suku kata. ‡ Menggugurkan bunyi-bunyi suku kata dalam perkataan .‡ Gagal menghubungkan bunyi dengan simbol ‡ Tidak dapat membatangkan suku kata terbuka dan tertutup. ‡ Tidak dapat membunyikan suku kata atau perkataan dengan betul setelah mengeja.

‡ Untuk tempoh jangka masa yang panjang kelemahan dalam proses mengeja akan memberi kesan terhadap kelemahan membaca. ‡ m w y g j u n m n c e p q h n b d . ‡ Timbulnya masalah ini adalah berpunca daripada masalah-masalah awalan seperti terdapatnya kekeliruan dalam mengenal pasti huruf-huruf seperti.‡ Kelemahan mengeja akan menyebabkan kebolehan untuk menyampaikan pengetahuan yang diperolehi adalah terhad.

‡ Terdapat juga kekeliruan dalam membunyikan huruf seperti ‡ t h f v .

tengah atau hujung) 2.n p q . Membina perkataan menggunakan huruf-huruf. Melengkapkan perkataan. Mengajar huruf yang mempunyai bunyi atau bentuk yang hampir sama pada masa yang berbeza. Contoh : b d m. Membina perkataan berirama (pangkal.CARA MENGATASI MASALAH EJAAN Kemahiran mengeja biasanya diukur dengan menggunakan tugasan mengeja perkataan-perkataan tunggal yang terdiri daripada pelbagai tahap kesukaran. 1. 4. 3.

badu Bugu Duda .Jadual 1: Kesilapan murid semasa mengeja dan menulis Gambar diberikan Baju Tali Guli Dadu Dagu Kuda Murid-murid mengeja dan menulis baja Lili Juli DaDu.