Kemahiran Mengeja

Konsep kemahiran mengeja ‡ Kemahiran mengeja perkataan berkait rapat dengan kemahiran membaca perkataan. ‡ Ejaan adalah proses memilih serta mengadunkan lambang.lambang untuk melahirkan perkataan secara lisan dan bertulis. .

‡ Perkataan yang dipilih untuk pembelajaran ejaan boleh diambil daripada buku teks. buku kerja. lembaran kerja dan yang berkaitan dengan kemahiran bacaan dan kefahaman.Rahim Syam) . ‡ Aktiviti ejaan dapat membantu kanak. kad ejaan. ‡ Kemahiran mengaitkan bunyi perkataan dengan perkataan lain juga mengukuhkan kemahiran membaca.kanak meningkatkan dan menghafalkan bunyi perkataan.(Kaedah P1 BM Raminah Hj Sabran.

.MASALAH DALAM KEMAHIRAN MENGEJA ‡ Tidak pasti dengan simbol huruf ‡ Tidak dapat membezakan huruf-huruf yang mempunyai bentuk yang hampir sama. ‡ Keliru menamakan huruf besar dan huruf kecil kerana bentuknya berubah. ‡ Keliru dengan nama-nama yang mempunyai bentuk hampir sama. ‡ Sukar untuk membezakan huruf-huruf yang mempunyai bunyi yang sama.

‡ Tidak boleh membatang perkataan yang mempunyai banyak suku kata. ‡ Keliru dengan bunyi suku kata yang melibatkan e taling dan e pepet. ‡ Tidak dapat membunyikan suku kata atau perkataan dengan betul setelah mengeja. ‡ Keliru dengan perkataan yang mempunyai diftong.‡ Gagal menghubungkan bunyi dengan simbol ‡ Tidak dapat membatangkan suku kata terbuka dan tertutup. ‡ Menggugurkan bunyi-bunyi suku kata dalam perkataan .

‡ Kelemahan mengeja akan menyebabkan kebolehan untuk menyampaikan pengetahuan yang diperolehi adalah terhad. ‡ m w y g j u n m n c e p q h n b d . ‡ Timbulnya masalah ini adalah berpunca daripada masalah-masalah awalan seperti terdapatnya kekeliruan dalam mengenal pasti huruf-huruf seperti. ‡ Untuk tempoh jangka masa yang panjang kelemahan dalam proses mengeja akan memberi kesan terhadap kelemahan membaca.

‡ Terdapat juga kekeliruan dalam membunyikan huruf seperti ‡ t h f v .

tengah atau hujung) 2.CARA MENGATASI MASALAH EJAAN Kemahiran mengeja biasanya diukur dengan menggunakan tugasan mengeja perkataan-perkataan tunggal yang terdiri daripada pelbagai tahap kesukaran. Contoh : b d m. 4. Mengajar huruf yang mempunyai bunyi atau bentuk yang hampir sama pada masa yang berbeza. 1. Membina perkataan menggunakan huruf-huruf.n p q . Melengkapkan perkataan. Membina perkataan berirama (pangkal. 3.

Jadual 1: Kesilapan murid semasa mengeja dan menulis Gambar diberikan Baju Tali Guli Dadu Dagu Kuda Murid-murid mengeja dan menulis baja Lili Juli DaDu. badu Bugu Duda .