P. 1
Panduan.Penubuhan.Tadika

Panduan.Penubuhan.Tadika

5.0

|Views: 1,453|Likes:
Published by Mohd Saifullah

More info:

Published by: Mohd Saifullah on Mar 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/23/2014

pdf

text

original

PANDUAN PERNIAGAAN PERKHIDMATAN TADIKA

HAKCIPTA TERPELIHARA © Semua hak terpelihara. Tiada mana-mana bahagian jua daripada penerbitan ini boleh diterbitkan semula atau disimpan dalam bentuk yang boleh diperolehi semula atau disiar dalam sebarang bentuk dengan apa cara, elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman atau sebaliknya tanpa mendapat izin daripada Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi.

Penerbitan Oleh INSTITUT KEUSAHAWANAN NEGARA KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI

KANDUNGAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Pengenalan Proses Penubuhan Tadika Kajian Pasaran Pendaftaran Tadika Strategi Operasi Perniagaan Tadika Strategi Pemasaran Perniagaan Tadika Strategi Pentadbiran Perniagaan Tadika Implikasi Kewangan Perniagaan Tadika Faktor-Faktor Kejayaan

1 PENGENALAN INDUSTRI 1.1 Falsafah Pendidikan Kebangsaan Matlamat utama Falsafah Pendidikan Kebangsaan ialah untuk memastikan perkembangan murid yang menyeluruh, bersepaduan seimbang. Bagi mencapai tujuan ini, Kementerian Pelajaran memberi tumpuan terhadap dua pertimbangan utama dalam menggubal kurikulum prasekolah untuk kanak-kanak berumur antara empat hingga enam tahun, iaitu: • Melengkapkan golongan kanak-kanak dengan pengalaman kehidupan harian yang selaras dengan tahap sperkembangan mereka. Membekalkan asas persediaan untuk menjalani pendidikan formal kelak.

1.2 Senario Pendidikan Pra Sekolah Program pendidikan prasekolah memberi pendedahan pengetahuan, kemahiran dan nilai murni kepada kanak-kanak secara praktikal dan tidak formal serta dalam suasana yang menyeronokkan melalui pendekatan bermain sambil belajar. Pendekatan ini merupakan satu kaedah yang fleksibel, dinamik, komprehensif, interaktif dan pembabitan dalam aktiviti bilik darjah yang mementingkan penerokaan serta yang menggalakkan naluri ingin tahu di kalangan kanak-kanak. 1.3 Definisi Pendidikan Pra Sekolah Terdapat dua bentuk pengurusan pendidikan prasekolah dalam negara, iaitu:
1

1.3.1 Pengurusan TASKA Taska merupakan singkatan daripada “Taman Asuhan Kanak-Kanak”. Mengikut Akta Taman Asuhan KanakKanak 1984 seksyen 2 mentakrifkan Pengurusan TASKA sebagai mana-mana premis yang menerima masuk 4 orang atau lebih kanak-kanak di bawah umur 4 tahun, lebih dari satu isi rumah untuk dijaga dengan upah. Di bawah Seksyen 5 akta yang sama membahagikan taska kepada 2 kategori iaitu TASKA rumah yang menerima kurang dari 10 orang kanak-kanak dan TASKA institusi pula menerima lebih dari 10 orang kanak-kanak di bawah jagaan mereka. 1.3.2 Pengurusan Tadika Tadika merupakan singkatan daripada Taman Didikan Kanak-Kanak. Takrif tadika tidak dinyatakan dengan jelas dalam Akta Pendidikan 1961. Bagaimana pun pengurusan tadika boleh difahamkan sebagai mana-mana premis yang menerima masuk lebih dari 4 orang kanak-kanak berumur 5 hingga 6 tahun untuk tujuan menerima pendidikan dengan upah. Matlamat utama pendidikan di peringkat tadika ialah sebagai persediaan awal ke alam persekolahan formal apabila kanak-kanak tersebut berumur 7 tahun. 1.4 Kandungan Program Prasekolah Berdasarkan statistik Kementerian Pelajaran, bilangan Taman Didikan Kanak-Kanak (Tadika) sehingga Jun 1999 ialah 2,380 buah dengan seramai 286,900 murid-murid. Kementerian Pelajaran sedang mengkaji untuk mewajibkan pendidikan prasekolah di kalangan kanakkanak berumur lima tahun untuk membolehkan mereka menamatkan alam persekolahan pada usia 18 tahun berasaskan kepada sistem pendidikan yang diamalkan di Amerika Syarikat (Berita Harian, 2 Januari 2000).
2

Ada pasaran Penetapan Premis/Lokasi (Sewa/Beli/Dirikan)

Pendaftaran Perniagaan (ROB/ROC)

Memohon Lesen Perniagaan (Kerajaan Tempatan) Tidak Lulus Lulus Memohon Kelulusan (Pendaftaran Dengan Jabatan Pendidikan) Tidak Lulus Lulus Pelaksanaan

3

Terdapat lima langkah dalam proses penubuhan sebuah tadika. Kajian pasaran dilakukan dengan tujuan untuk mengenal pasti sama ada terdapatnya permintaan terhadap perkhidmatan tadika di kawasan sasaran pasaran. satu ikatan perjanjian sewaan perlu dibuat bagi menjamin hak penyewaan dalam tempoh yang dipersetujui bersama di antara penyewa dan pemilik bangunan. Jika usahawan memilih untuk menyewa bangunan tersebut. Bagi tujuan ini mereka perlu memastikan bahawa mereka telah mempunyai tapak bangunan yang sesuai. mereka boleh sama ada menggunakan sumber kewangan sendiri atau mendapatkan pembiayaan dari mana-mana institusi kewangan berdekatan. kemahiran dan tingkahlaku yang sesuai dengan ciri-ciri perniagaan perkhidmatan tadika. Mereka boleh memilih sama ada untuk menyewa atau membeli bangunan premis yang sesuai untuk dijadikan tadika. Sila rujuk kepada faktor-faktor kejayaan bagi sesebuah perniagaan tadika dalam bab 8. Jika usahawan mengambil keputusan untuk membeli bangunan berkaitan. Langkah kedua ialah melakukan kajian pasaran di kawasan sasaran yang telah ditentukan. maka usahawan perlulah menetapkan premis atau lokasi perniagaan. Usahawan juga boleh mempertimbangkan untuk mendirikan sendiri bangunan premis tadika. Langkah pertama. Penerangan lanjut mengenai kajian pasaran di nyatakan dalam bab 3. Jika kajian yang dijalankan menunjukkan bahawa wujudnya pasaran bagi perkhidmatan tadika. 4 . Kajian pasaran menerangkan tentang aspek-aspek penting yang perlu diambil kira semasa melakukan kajian pasaran. setiap usahawan perlu mempersiapkan diri dari segi pengetahuan.

Sebaliknya jika kajian pasaran menunjukkan bahawa tiada pasaran terhadap perniagaan perkhidmatan tadika maka usahawan perlu melakukan kajian pasaran di kawasan yang lain. 5 . permohonan tersebut boleh dimajukan kepada pendaftar perniagaan. Langkah ke lima ialah memohon surat kelulusan menjalankan perkhidmatan tadika. Jika usahawan memilih untuk menubuhkan sebuah entiti perniagaan perseorangan atau perkongsian. Permohonan tersebut hendaklah dimajukan kepada Jabatan Pendidikan Negeri. Setiap pengurusan tadika adalah tertakluk kepada garis panduan pengendalian tadika yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran (sila lihat Lampiran I). Jika mereka memilih untuk menubuhkan sebuah syarikat sendirian berhad maka permohonan tersebut perlu dimajukan kepada Pendaftar Syarikat. maka permohonan tambahan hendaklah dimajukan kepada pihak Jabatan Agama Islam Negeri. Proses pendaftaran perniagaan diterangkan dalam Bab 4. Lesen perniagaan diperlukan bagi membolehkan sesebuah perkhidmatan dapat dijalankan secara sah di tapak premis yang ditetapkan. Beberapa siri kajian pasaran terpaksa dilakukan bagi kawasan berbeza sehingga hasil kajian memberi keputusan bahawa wujudnya pasaran bagi perniagaan perkhidmatan tadika. Langkah ketiga ialah memajukan permohonan pendaftaran perniagaan/syarikat kepada Pendaftar Perniagaan atau Pendaftar Syarikat. Langkah keempat ialah memohon lesen perniagaan dengan pihak kerajaan tempatan (majlis perbandaran/daerah). Jika usahawan bercadang untuk menjalankan perkhidmatan tadika berasaskan konsep pengurusan agama.

barulah sesebuah perkhidmatan tadika dapat dijalankan secara sah. pentadbiran. sila rujuk bab 5 hingga bab 8 mengenai strategi operasi. Ini kerana pihak pembiaya hanya akan membiayai mana-mana operasi perniagaan yang sah dari segi undang-undang sahaja. pemasaran dan kewangan.Apabila semua lesen dan surat kelulusan telah diperolehi. Dalam aspek pelaksanaan operasi perkhidmatan tadika. setiap usahawan perlu mengamalkan kaedah pengurusan yang sesuai. Pengiktirafan sebagai sebuah entiti perniagaan yang sah dari segi undang-undang mempunyai implikasi penting kepada usaha untuk mendapatkan sebarang pembiayaan dari institusi kewangan tempatan. Bagi mendapatkan maklumat lanjut. 6 .

3 KAJIAN PASARAN 3. kajian tentang kewujudan pasaran perlu dibuat terlebih dahulu. 3. usahawan juga dapat membuat keputusan sama ada perniagaan perkhidmata tadika boleh dijalankan di lokasi berkenaan. Sumber data yang dikaji boleh diperolehi melalui data sekunder (secondary data) yang disimpan di Jabatan Statistik.1 Fasa Pertama : Data Asas Dalam fasa pertama ini. Kajian ini akan dapat memberi gambaran menyeluruh mengenai pasaran di lokasi yang telah dipilih.2 Metodologi Kajian 3. usahawan perlu meneliti beberapa faktor asas yang kritikal bagi menjamin kedudukan perniagaan/syarikat pada jangka masa panjang. usahawan mestilah mengadakan kajian sendiri di lokasi yang dipilih Contoh format keperluan data dinyatakan pada muka surat 11. 7 .1 PENGENALAN Sebelum usahawan menceburi perniagaan perkhidmatan tadika. pecahan mengikut bangsa dan data penduduk mengikut umur. Sekiranya data tidak dapat diperolehi. Perkara-perkara yang mesti dikaji dalam fasa pertama ialah: • Profil isi rumah dalam lingkungan 10 kilometer Antara data yang mesti diperolehi ialah jumlah famili. Di samping itu. pejabat perbandaran dan majlis daerah.2.

Contoh. 8 . Sekiranya mampu. usahawan juga boleh mengupah syarikat perunding untuk menjalankan kajian berkenaan. Contoh format dan soalan bagi kajian profil pasaran fasa kedua dinyatakan pada muka surat 14. usahawan perlu juga mengkaji tentang kemungkinan wujudnya tadika yang sedia ada. usahawan harus mengkaji sendiri data yang diperlukan di lokasi yang telah dipilih. kerana data yang berkenaan amat sukar diperolehi melalui data sekunder. Dalam fasa kedua ini. konsep pembelajaran setiap tadika yang ada dan jumlah pelajar. Kajian ini seharusnya memberi maklumat kepada usahawan untuk membuat keputusan tentang strategi perniagaan yang akan dijalankan.2 Fasa Kedua : Perincian Profil Pasaran Sekiranya kajian fasa pertama mendapati bahawa usahawan boleh membuka satu lagi perniagaan perkhidmatan tadika di lokasi berkenaan.• Profil Persaingan Di samping itu. 3.2. maka kajian lebih terperinci hendaklah dibuat tentang profil pasaran yang ingin dimasuki. Kelebihan dan kekurangan pesaing boleh dikaji dengan menemuduga pelanggan-pelanggan kepada perkhidmatan tadika yang sedang beroperasi. pendapatan isi rumah atau ketua keluarga akan memberi input kepada usahawan tentang harga perkhidmatan yang hendak ditawarkan. Data yang dikaji mesti meliputi jumlah persaingan (disenaraikan semuanya mengikut alamat).

Terdapat persaingan. Tiada persaingan langsung (belum ada perniagaan tadika).3. masih ada ruang untuk menawarkan konsep pembelajaran Montessori yang belum diperkenalkan lagi. tetapi khusus untuk satu bangsa sahaja. tetapi hanya menawarkan konsep pembelajaran yang t erhad. • 9 . Misalnya. Ada persaingan tetapi masih belum dapat memenuhi permintaan sepenuhnya.3 ANTARA FAKTOR YANG DIAMBIL KIRA BAGI MEMULAKAN PERNIAGAAN PERKHIDMATAN TADIKA • • • • Populasi yang ramai berumur antara 4 tahun hingga 6 tahun. Ada persaingan.

8. 7. Data Penduduk Mengikut Bangsa Bilangan Isi Rumah . 9. Nama Kampung/Seksyen 1 2 3.FORMAT KAJIAN PASARAN FASA I A. Jumlah 2. 5. 6. 4. PROFIL PASARAN 1 Jumlah Kampung/Seksyen di Kawasan Lingkungan 10 km. 10.

11 . 2.Nama dan Alamat Tadika Konsep Bilangan Pelajar 1. 3.

. 3. Data Persaingan (Samb.) Nama danlamat Tadika 1.5. 2.

Kenderaan yang dimiliki Tiada kenderaan sendiri Motosikal Kereta Lain-lain : Nyata 3.RM 1500 RM 1501 .FORMAT KAJIAN PASARAN FASA 2 1 Pendapatan isi rumah Kurang RM 1000 RM 1001 .RM 2500 RM 2501 . Sektor pekerjaan ketua keluarga Kerajaan Swasta Berniaga 5. Nyatakan jenis atau konsep pembelajaran yang anda lebih minat untuk anak anda pelajar : . Adakah anda merancang untuk menghantar anak anda ke Sekolah Tadika ? Ya Tidak 6.RM 5000 Melebihi RM 5000 2. Adakah anda suami-isteri bekerja ? Ya Tidak 4.

Mengikut Akta Pendaftaran Perniagaan 1956.ROB) sebelum memulakan perniagaan. Kaedah pendaftaran bagi setiap bentuk perniagaan adalah seperti berikut: Perniagaan Perseorangan Sebelum memulakan pendaftaran perniagaan. perkongsian (partnership) dan syarikat sendirian berhad (private limited company). pengusaha boleh meneruskan langkah-langkah berikut: Dapatkan Borang A dari ROB Lengkapkan Borang A Borang Yang Telah Dipenuhi Hendaklah Disahkan Oleh Pesuruhjaya Sumpah Serahkan Borang A Dengan Menyertakan Kad Pengenalan 14 . PENDAFTARAN TADIKA 4.1 Proses Penubuhan dan Pendaftaran Perniagaan Syarikat Terdapat tiga bentuk perniagaan yang boleh ditubuhkan bagi mengendalikan perkhidmatan tadika. pengusaha dikehendaki mengisi borang carian nama yang boleh diperoleh daripada ROB bagi memastikan tiada pertindihan terhadap nama yang dipilih.4. semua bentuk perniagaan perseorangan dan perkongsian dikehendaki mendaftar dengan Pejabat Pendaftar Perniagaan (Registrar of Business . Jika nama tersebut diluluskan. iaitu perniagaan perseorangan (sole proprietorship).

pengusaha hendaklah mengisi Borang B. boleh ditubuhkan dan didaftarkan dengan Pejabat Pendaftaran Syarikat (Registrar of Company . cawangan baru dan sebagainya. kaedah pendaftaran perkongsian adalah serupa dengan pendaftaran perniagaan perseorangan.ROC) berpandukan kepada langkah-langkah berikut : Pilih Nama Syarikat Dapatkan Kelulusan ROC Bagi Nama Yang Dipilih Penuhkan Borang-Borang Yang Berkaitan Penuhkan Lampiran A 15 .1A) secara berasingan. Bhd. . Perkongsian Lazimnya.A.) Syarikat Sdn. Bhd. Bagaimanapun. Jika pengusaha ingin menamatkan operasi perniagaan. pengusaha perlu memenuhi Borang C yang boleh diperolehi daripada ROB.Pendaftaran perniagaan hanya sah untuk satu tahun sahaja dan perlu diperbaharui setiap tahun. Syarikat Sendirian Berhad (Sdn. Pengusaha juga dikehendaki memulangkan sijil pendaftaran asal (Borang D). rakan kongsi baru. Jika terdapat sebarang perubahan terhadap maklumat perniagaan seperti alamat. setiap rakan kongsi dikehendaki mengisi borang butir-butir ahli kongsi (Borang P.N.

Pemilihan Nama Syarikat Serahkan Borang 13 A bagi mendapatkan kebenaran menggunakan nama yang dicadangkan. 4. Penggunaan nama hendaklah seratus peratus dalam bahasa Melayu atau seratus peratus Bahasa Inggeris dan tidak melebihi 50 huruf termasuk perkataan Sendirian Berhad atau Sdn. Jika pihak ROC berpuas hati dengan permohonan yang telah dikemukakan. Lampiran A Lampiran ini hendaklah diisi dalam tiga salinan dan dikembalikan kepada ROC bersama dokumen-dokumen syarikat. Bhd. Lampiran A memuatkan nama syarikat. • Borang 48 A : Akuan berkanun sebelum perlantikan menjadI pengasas atau pengarah. • Memorandum dan Artikel Persatuan. modal dibenarkan.2 PENDAFTARAN DENGAN JABATAN PENDIDIKAN Pendaftaran tadika adalah melalui proses-proses berikut 16 . • Salinan surat kelulusan. alamat pejabat yang didaftarkan dan butir-butir pengarah. objek pertama. Borang-Borang Yang Perlu Dikemukakan Borang-borang berikut perlu dikemukakan semasa menubuhkan syarikat : • Borang 6 : Surat akuan berkanun mengenai pematuhan segala peraturan. sijil perbadanan akan dikeluarkan dan syarikat boleh memulakan beroperasi menggunakan nama yang didaftarkan.

kaedah kursus ditawarkan dan alamat tetap lokasi yang dipilih. Permohonan hendaklah disertakan : • • Pelan lokasi lengkap (lakaran) kedudukan dan pandu arah kawasan sekeliling. Pelan tapak bilik-bilik lengkap berukuran (lakaran). Pemohon hendaklah menyatakan dengan ringkas tujuan penubuhan. Pendaftar Sekolah-Sekolah di Jabatan Pendidikan Negeri masng-masing. 17 .Mengemukakan Permohonan Penubuhan Kepada Jabatan Pendidikan Negeri Lawatan Kesesuaian Oleh Jabatan Pendidikan Negeri Mengemukakan Borang Permohonan Pendaftaran Kepada Jabatan Pendidikan Negeri Jabatan Pendidikan Mendapatkan Pandangan dan Sokongan Daripada Agensi-Agensi Berkaitan Surat Kelulusan Dikeluarkan oleh Jabatan Pendidikan Dengan Syarat-Syarat Tertentu Jabatan Pendidikan Mengeluarkan Sijil Pendaftaran Sekolah Permohonan Kepada Jabatan Pendidikan Negeri Pemohon hendaklah mengemukakan surat permohonan kepada Unit Pendidikan Swasta.

Mendapatkan Sokongan Dari Agensi Berkaitan Setelah borang permohonan disemak. Jabatan akan mengeluarkan surat kepada : • Pihak Berkuasa Tempatan • Jabatan Bomba dan Penyelamat • Pendaftar Perniagaan (ROB/ROC) Surat Kelulusan dan Tawaran Syarat Setelah menerima sokongan dari agensi berkenaan di para 5. Surat persetujuan jiran-jiran terdekat mengandungi nama.• • • • • Nama tadika beralamat penuh 3 km sekeliling/300 buah rumah (bagi kawasan taman perumahan). Mengisi Borang Pendaftaran Semua borang rasmi permohonan pendaftaran akan diberikan kepada pemohon selepas lawatan. Surat perjanjian sewa bangunan (tenancy agreement). 18 . surat kelulusan akan dikeluarkan kepada pemohon dengan syarat-syarat tertentu. Kertas Kerja.. Sijil Pendaftaran Sijil Pendaftaran Sekolah akan dikeluarkan setelah pemohon bersetuju dengan syarat yang dikenakan. nombor kad pengenalan. alamat rumah dan tandatangan penghuni/tuan punya rumah tidak kurang daripada sepuluh buah rumah jiran. Sijil Kelayakan Menduduki Bangunan (CF). Lawatan Kesesuaian Oleh Jabatan Pendidikan Satu surat jawapan penerimaan kertas kerja secara bertulis akan dikeluarkan dan meminta pemohon menghubungi pihak jabatan untuk menentukan tarikh lawatan. bagi mendapatkan pandangan dan sokongan.

• Rumah berkembar. • Pelan-pelan : Pelan tapak Pelan lantai Lukisan keratan Lukisan tampak • Urusan tanah/percukaian : Salinan hakmilik tanah yang disahkan oleh Pejabat Tanah Daerah. • Rumah teres (lot tepi dengan kawasan lapang dan tidak menyebabkan kesesakan dan gangguan lalulintas). • Bangunan kilang (mengikut sokongan Jabatan Kesihatan dan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja).3 PERATURAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN Perancangan • Mengemukakan pelan-pelan clan clokumen-clokumen. • Bangunan pejabat (tingkat 1 hingga 2 kecuali dengan sokongan Jabatan Perkhidmatan Bomba). 4. • Rumah sebuah (banglo).Format kertas kerja permohonan penubuhan tadika dengan Jabatan Pelajaran dan permohonan pinjaman dari institusi kewangan. • Bangunan komersil (mengikut sokongan Jabatan Perkhidmatan Bomba). Salinan cukai taksiran Salinan cukai tanah • Dokumen-dokumen lain : Gambar-gambar tapak Surat perjanjian/kebenaran dari pemilik bangunan (jika disewa) Surat sokongan dari pemilik/penghuni bangunan/ lot bersebelahan Kesesuaian Tapak • Jenis bangunan yang sesuai. 19 . • Rumah pangsa (tingkat bawah).

Kesesuaian Tanah • Tidak terletak di hadapan jalan utama. • Pencahayaan semulajadi hendaklah 20% daripada keluasan lega lantai.Tangga kayu dan konkrit hendaklah di atas permaidani atau bahan lembut. • Pengudaraan bebas hendaklah 10% daripada keluasan lega lantai. • Tingkap jenis bebilah (louvres) tidak dibenarkan. Kehendak Pengiklanan • Ditulis dalam Bahasa Melayu. 20 . • Semua pintu dan tingkap di tingkat atas bangunan yang dipasang dengan jeriji hendaklah dari jenis yang boleh dibuka.Mempunyai dua tangga (laluan) bagi masa kecemasan. Kehendak Bangunan • Kehendak tangga (sekiranya bangunan bertingkat) : .Tangga hendaklah dipasang dengan pagar (railings) dengan ketinggian sesuai denganketinggian kanakkanak. . • Semua jeriji yang digunakan di tingkat bawah hendaklah dari jenis yang tidak tajam dan merbahaya serta boleh dibuka. Kehendak Tingkap dan Pintu • Semua pintu dan tingkap hendaklah dibuka dari bahagian dalam. . • Mempunyai kawasan permainan yang secukupnya di luar bangunan pusat. Kehendak Pengudaraan dan Pencahayaan • Pengudaraan boleh kawal hendaklah 20% daripada keluasan lega lantai. • Kedudukan di tempat yang sesuai. • Menyediakan dua pintu yang berasingan (1 hadapan dan1 belakang). Jalan keluar masuk sekurang-kurangnya 10 meter dari simpang utama.

• Menyediakan ruang berasingan (sick bay). • Mematuhi jarak perjalanan maksimum (tiada sistem sprinkler 30 meter. • Kedudukan tadika tidak melebihi had kelengkapan tangga jentera bomba (bandaraya 40 meter. had jalan mati 9 meter. • Dinding pejabat (TKA 1/2 jam). • Menyediakan ruang dapur. • Pengasingan ruang antara bayi dengan kanak-kanak lain. Kehendak Teknikal Dinding • Antara tadika dengan bahagian lain (dinaikkan ke paras tingkat) . • Bilik penyediaan dengan tadika (dinaikkan ke paras lantai tingkat) . • Mematuhi had maksimum mengikut bilangan pintu keluar. Ciri Keselamatan Bangunan • Berhampiran dengan tangga keselamatan bagi tadika yang terletak dalam bangunan bertingkat. • Tidak mengandungi bahan-bahan bahaya. • Bukan bangunan tingkat basement. 4.tempoh ketahanan api (TKA) 2 jam.4 PERATURAN JABATAN PERKHIDMATAN BOMBA DAN PENYELAMAT Bangunan Keadaan Bangunan Yang Dibenarkan • Mempunyai lebih daripada 1 tangga (bagi bangunan bertingkat). bandar kecil 10 meter).TKA 2 jam. jarak minimum antara dua pintu 5 meter). 21 . • Mempunyai ruang penyimpanan makanan. • Menyediakan ruang penyediaan makanan.Kehendak Kegunaan Ruang • Menyediakan ruang untuk kemudahan belajar dan bermain. mempunyai sistem sprinkler 43 meter.

• Tidak dibenarkan menggunakan ubat nyamuk. .5 kg.Koridor. • Tidak dibenarkan pembakaran terbuka atau memasak. Jika ada aktiviti. 22 . • Tidak dibenarkan membawa masuk kanak-kanak ke dalam ruang penyediaan. • Mengadakan trolley nisbah 1:6.Alat pengesan asap jenis kuasa tersendiri. 4. alat pemadam api mudah alih jenis debu kering.5 PERATURAN JABATAN KESIHATAN Persekitaran (Operasi) Premis dan Kawasan Sekeliling Perlu Dalam Keadaan Kemas dan Bersih. • Tidak dibenarkan menggunakan penyambungan wayar.2 unit 4. • Tidak dibenarkan merokok dalam premis.Kawasan terlindung dalam tadika. • Rumput dipotong dari semasa ke semasa. • Mewujudkan refuge area: . hendaklah dijalankan di kawasan berasingan yang mempunyai ketahanan api yang dibenarkan. . • Tiada bahan buangan serta botol/tin yang menakung air. • Mengadakan tanda keluar lampu kecemasan jenis kuasa tersendiri. . • Plug point yang rendah hendaklah ditutup dengan kemas. Operasi Kehendak Langkah Keselamatan • Tidak dibenarkan menggunakan lilin/pelita.Ruang lobi. • Mengadakan alat pencegah kebakaran dari jenis yang diluluskan: .Kehendak Kemudahan Keluar dan Pengosongan Premis.

alat-alat elektrik dan sebagainya hendaklah berada dalam keadaan bersih dan memuaskan. siling dan lantai hendaklah sentiasa dalam keadaan bersih dan memuaskan setiap masa. • Basin mencuci tangan dengan ketinggian tidak melebihi 600mm (2") hendaklah disediakan secukupnya. 23 . tidak licin dan air tidak bertakung. • Mangkuk tandas tidak melebihi 150mm (6") tinggi dari paras lantai. • Menyediakan susur tangan (handrails) untuk kanakkanak yang kurang upaya.Bangunan Kehendak Kemudahan Kebersihan • Menyediakan elbow tap. • Mengadakan katil/tempat tidur yang sesuai dan mencukupi. Bangunan (Operasi) Komponen Bangunan • Dinding di dalam dan di luar bangunan. • Mempunyai ruang dengan kemudahan-kemudahan membasuh yang lengkap. tandas dan tempat buang air kecil serta parit hendaklah sentiasa di dalam keadaan bersih. • Lantai bilik mandi. • Mempunyai tempat membuang sampah atau menggunakan tong sampah dan karung plastik seperti yang ditetapkan. bilik mandi dan tandas yang sesuai dan memuaskan serta bersih pada setiap masa. • Longkang di dalam kawasan tadika hendaklah ditutup dengan papan tetulang konkrit untuk keselamatan. • Mematuhi kehendak minimum keluasan lantai 3.5 meter persegi. • Mengadakan dapur. Peralatan/Perabot/Kemudahan Dalam Bangunan • Semua perabot.

• Binatang-binatang peliharaan seperti anjing. • Mengadakan telefon di bangunan pusat. Kehendak Umum • Mengadakan peraturan keselamatan yang memuaskan. kucing.B) bagi pelesen dan pekerja. • Mengemukakan laporan pemeriksaan perubatan tahunan (X-Ray dan T. • Mengadakan pegawai perubatan pelawat dan butir-butir mengenai pegawai tersebut hendaklah dikemukakan.• Menyediakan barang-barang permainan yang elok dan tidak berbentuk tajam. • Mengadakan buku daftar kanak-kanak dengan butir-butir ibu/bapa/penjaga. Penyediaan Makanan • • • • Menyediakan makanan yang seimbang untuk kanak-kanak. burung dan sebagainya tidak dibenarkan berada di dalam bangunan. • Mengadakan kelengkapan permainan yang sesuai dan selamat. Kehendak Perubatan dan Kesihatan • Mengadakan peti kecemasan di tempat yang sesuai.Y. • Mengadakan seorang yang berkelayakan dan berpengalaman untuk menjaga kanak-kanak. • Keadaan tempat menyediakan makanan hendaklah bersih. 24 . • Orang yang menghidap sebarang penyakit dilarang masuk ke dalam bangunan pusat. Makanan halal hendaklah disediakan untuk kanak-kanak yang beragama Islam. • Tempat stor bahan-bahan makanan mestilah bersih clan selamat. Dilarang menyediakan makanan ringan kepada kanakSemua botol dan puting susu mesti dibasmi kuman. • Alat-alat yang digunakan untuk menyediakan makanan hendaklah bersih. • Mengadakan buku pelawat.

Tel :03-4575139/140 Fax : 03-4575132 Mahir Publications Sdn. setiap usahawan perlu mempertimbangkan untuk memiliki sumber bahan bagi keberkesanan perkhidmatan yang ditawarkan. Jalan AUIA/4F Tmn. kelayakan tenaga kerja. Bhd. 40000 Shah Alam Selangor Tel : 03-7379044 Fax : 03-7379043 Bookman Sdn. Bhd. 54200 Kuala Lumpur.5. Bhd. 39. STRATEGI OPERASI PERNIAGAAN TADIKA 5.2 Keperluan Bahan dan Suber Bagi membolehkan perkhidmatan tadika dijalankan dengan berkesan. Jalan Nilam 1/2 Subang Square FTTS Subang Hi-Tech Industrial Park Batu Tiga. No. Selangor Tel : 03-4910200/012-3918715 25 . Jalan Maju 2/1 Taman Lembah Maju 68000 Ampang. No. Di antara bahan-bahan yang perlu disediakan ialah : Bahan Pembelajaran (Buku/nota) Sumber Perbekalan Al-Ameen Serve Holding Sdn. 8. aspek pekerjaan. No. 5. keluasan ruang perniagaan dan maklumat pelajar. Keramat Permai. 25. Ground Floor.1 PENGENALAN Aspek ini merumuskan penemuan tentang perkaraperkara seperti sumber pembekalan perkhidmatan.

3 BILANGAN PEKERJA .Peralatan/Kemudahan Pembelajaran (Meja/ kerusi/ papan putih dll.) Peralatan/Kemudahan Riadah (Play House/ play side dll.) Pengangkutan 5.

1. Institut Pengajian Ilmu-Ilmu Islam Kg. Bagaimana pun tenaga pengajar yang mempunyai kelulusan yang lebih tinggi seperti ijazah. Hj. 91. Kamaruddin Musa 4.5. Sg. Latihan tersebut terbuka kepada pemilik perniagaan atau bakal pengusaha tadika dan tenaga pengajar/pendidik perniagaan perkhidmatan tadika. Selangor Tel : 03-79575755 Fax : 03-79563580 e-mail : admin@montessori. Al-Ameen Serve Holding Sdn. Bhd. Jalan SS 18/2A. No. Ramal Dalam. 8.my 5. Jalan AU 1A/4F Taman Keramat Permai 54200 Kuala Lumpur Tel : 03-42575132 Fax : 03-42575132 3. Bhd.5 KELAYAKAN GURU Kebanyakan perniagaan perkhidmatan tadika mempunyai guru atau tenaga pengajar yang kelayakan minima di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia. diploma atau sijil tadika dapat membantu kecemerlangan mutu perkhidmatan. No.6 INSTITUSI LATIHAN PENGURUSAN TADIKA Terdapat beberapa institusi yang terlibat dalam memberikan latihan pengurusan tadika kepada mereka yang berminat dalam bidang ini. Jalan Gasing.edu. Subang Jaya 47500 Selangor Tel/Fax : 03-7382735 u/p : Pn. Di antara institusi latihan yang ada ialah : 1. Selangor Tel : 03-89265853 Fax : 03-89263213 u/p : Tn. Persatuan Taska Negeri Selangor No. 43000 Kajang. 5. Jalan SS 2/72. Ismaliza Ismail 27 . 47300 Petaling Jaya Tel : 03-79574610 Fax : 03-79544610 2. 58. Tadika Sri Montessori Sdn. Persatuan Tadika Malaysia No. Tingkat Bawah. 46000 Petaling Jaya.

000 meter persegi.068 kaki persegi. bilik darjah.979 kaki persegi. ruang stor dan ruang dapur sahaja.020 meter persegi atau 10. Keluasan keseluruhan tapak perniagaan merujuk kepada keluasan ruang pejabat. didapati kebanyakan perniagaan perkhidmatan tadika mempunyai purata lima (5) buah. 5. Angka ini juga menunjukkan 28 .7 RUANG Dari segi keluasan ruang. 5. kebanyakan perniagaa perkhidmatan tadika mempunyai keluasan purata sekitar 285 meter persegi atau 3. Keluasan terendah adalah 500 meter persegi dan keluasan tertinggi ialah 2. Jumlah ini secara umumya bermaksud bahawa setiap bilik darjah diisi dengan 16 orang pelajar untuk tujuan memberi keselesaan dan perhatian kepada pelajar.9 PELAJAR Bilangan purata pelajar bagi sesebuah perniagaan perkhidmatan tadika ialah 88 orang. Dari segi keluasan ruang perniagaan pula. Manakala ruang perniagaan merujuk kepada keluasan ruang pejabat. Kebanyakan perniagaan perkhidmatan tadika mempunyai keluasan purata tapak perniagaan sekitar 1. ia boleh dibahagikan kepada dua aspek iaitu keluasan keseluruhan tapak perniagaan dan keluasan ruang perniagaan. ruang stor.5. ruang dapur dan kawasan riadah. Bilangan bilik darjah terendah ialah satu dan yang tertinggi ialah sepuluh buah. Keluasan terendah ialah 200 meter persegi dan keluasan tertinggi ialah 800 meter persegi. bilik darjah.8 BILANGAN BILIK DARJAH Dari segi keperluan bilangan bilik darjah.

30 petang 29 .45 petang hingga 5. Hari : Isnin hingga Jumaat sahaja (Tiada kelas pada cuti umum dan cutimingguan) Masa :Sesi Pagi Petang 7.bahawa purata 5 kelas adalah kadar minima jika tadika ini dibuat secara komersil.10 MASA OPERASI Kebanyakan perniagaan perkhidmatan tadika menawarkan perkhidmatan pada hari-hari berkerja sahaja.45 pagi hingga 10.45 pagi hingga 5. Masa beroperasi ialah dari jam 7.30 pagi 2.30 petang. 5.

6. pembelajaran tentang kelas bahasa. kelas bahasa. Kebanyakan pengusaha tadika tidak menawarkan perkhidmatan pengangkutan sebagai sebahagian dari rantaian produk mereka. senilukis. kelas muzik. Usahawan bidang ini lebih cenderung menggunakan perkhidmatan pengangkutan yang disediakan oleh pengusaha pengangkutan sedia ada di kawasan berdekatan. kelas bahasa. isu tentang segmen pasaran. Bagaimana pun jika usahawan yang terlibat dalam perniagaan perkhidmatan tadika dapat menawarkan 30 . muzik. peratus keuntungan yang diperolehi oleh industri. STRATEGI PEMASARAn PERNIAGAAN TADIKA 6. agama telah pun diberi penekanan. agama dan perkhidmatan pengangkutan. 6. strategi edaran lan promosi. penetapan harga produk. senilukis.2 Rangkaian Produk atau Perkhidmatan Senarai rangkaian produk atau perkhidmatan yang melengkapi keperluan pasaran adalah antara isu penting dalam menentukan keuntungan dan kesinambungan sesebuah perniagaan perkhidmatan tadika.muzik. kelas senilukis. kelas agama dan pengangkutan. penjagaan kanakkanak. Antara sebab utama ialah.1 PENGENALAN Aspek ini menerangkan tentang rangkaian produk atau perkhidmatan yang ditawarkan. Sebahagian kecil pula menawarkan produk tadika dan produk lain secara serentak. Produk-produk lain meliputi penjagaan kanak-kanak. Dalam industri ini. Kebanyakan perniagaan perkhidmatan tadika mempunyai senarai produk atau perkhidmatan tadika meliputi perkhidmatan tadika. konsep perkhidmatan. terdapat usahawan yang hanya menawarkan produk tadika sepenuhnya. di bawah produk perkhidmatan tadika.

31 . Kadar keuntungan (kasar dan bersih) yang diperolehi memberi implikasi kepada pulangan pelaburan dan kelangsungan perkhidmatan yang ditawarkan. Secara purata. Keuntungan yang diperolehi membolehkan perniagaan diteruskan dan dikembangkan.3 Kadar Keuntungan Dari segi peratus untung kasar.4 Segmen Pasaran Bahagian ini menerangkan tentang aspek segmen pasaran dari segi agihan segmen mengikut bangsa dan umur. kadar keuntungan kasar yang diperolehi ialah 15% hingga 50% sahaja. bagi kaum Cina. Namun demikian. mereka mempunyai kelebihan bersaing dengan pengusaha tadika yang lain. Manakala dari segi umur pula. Ini bermakna segmen pasaran berumur di bawah 5 tahun sewajarnya diberi perhatian oleh pengusaha tadika di masa-masa hadapan (jika kumpulan sasaran adalah kanak-kanak 5 tahun ke bawah . mereka mempunyai tadika yang dijalankan melalui bahasa mereka sendiri.perkhidmatan pengangkutan sebagai satu produk tambahan. Kebanyakan ibu bapa menghantar anak-anak mereka ke sekolah tadika yang menawarkan pembelajaran melalui bahasa melayu dan bahasa inggeris. Segmen umur di bawah 5 tahun adalah kecil. 6. kebanyakan perkhidmatan tadika mensasari pelanggan dalam kategori berumur 6 tahun dan 5 tahun. didapati di kalangan perniagaan perkhidmatan tadika mencatat kadar yang berbeza. 6.perniagaan yang terlibat ialah Taska). Manakala kadar keuntungan bersih pula ialah sekitar 5 hingga 30% sahaja. Bagaimana pun kebanyakan pengusaha tadika memperolehi kadar untung bersih sekitar 10% sahaja. Begitu juga dengan peringkat umur 3 tahun.

• Sains • Latihan sembahyang secara amali setiap hari.5 Konsep Perniagaan Tadika Pengurusan tadika sebagai sebuah entiti komersil diurus berasaskan beberapa konsep yang tertentu. Maria Montessori (1870 -1952) di mana penekanan diberikan kepada persediaan pelajar untuk memasuki sekolah rendah dan pembentukan keterampilan diri. Pengurusan tadika Montessori disyaratkan perlu mendapat didikan dan seliaan oleh Pusat Montessori 32 . Montenssori. Bacaan asas Al-Quran melalui kaedah Qiraati atau Iqra. Kandungan kurikulum pengurusan tadika berasaskan konsep agama meliputi : • • • • • • • Mengenal Diri dan Kesihatan.6. Akhlak (Tauhid. Manakala konsep pengurusan Montessori pula adalah satu pendekatan berasaskan falsafah pendidikan yang diasaskan oleh Dr. Di antara konsep pengurusan tadika yang diamalkan ialah berasaskan konsep agama. Pengurusan berasaskan konsep agama bermakna operasi tadika tersebut dijalankan dengan menekankan kepada pendidikan agama kepada pelajar-pelajar. Asas tulisan dan membaca. Penekanan latihan dan bacaan jawi. Asas Bahasa Melayu. Kurikulum pendidikan yang digunapakai adalah sebagaimana yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) atau lain-lain persatuan agama seperti ABIM (Angkatan Belia Islam Malaysia) atau JIM (Jemaah Islam Malaysia). Ibadat dan Sirah). Asas mengira (Matematik). Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab. • Riadah. KBSR dan Konsep 3M atau kombinasi di antara konsep-konsep tersebut.

Di antara kandungan kurikulum pengurusan tadika berasaskan konsep Montessori meliputi : • • • • • • • • • • • • • English Language (Thematic Approach) English Reading Program Phonics Writing Skill Mathematics Art and Craft Music And Movement Computer Health And Fitness Cultural Studies Bahasa Malaysia/Cina Bahasa Malaysia/Chinese Reading Program Islamic Studies/Moral Pengurusan tadika berasaskan Konsep KBSR (Kurikulum Baru Sekolah Rendah) memberi penekanan kepada persediaan pelajar untuk memasuki persekolahan darjah satu.Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris Asas Mengira (Matematik) Asas Kemahiran Hidup Dan Reka Cipta Asas Pendidikan Islam/Moral Asas Pendidikan Seni Asas Pendidikan Muzik Asas Sains Asas Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Kelas Agama dan Fardu Ain 33 . Bahasa pengantar utama ialah Bahasa Inggeris kecuali pengajaran tentang Bahasa Malaysia/Cina dan kelas agama. Kurikulum yang digunakan ialah berasaskan kepada garis panduan yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia atau Jabatan Pelajaran Negeri.di London. Di antara kandungan kurikulum pengurusan tadika berasaskan konsep KBSR ialah: • • • • • • • • • Asas Bacaan . di mana kurikulum yang digunakan adalah berasaskan kepada kurikulum yang dikeluarkan oleh Pusat Montessori di London.

6.Konsep Pengurusan 3M (Menulis. Yuran bulanan dan tahunan dikenakan kepada setiap pelajar. mengira dan membaca.wujudnya pasaran bagi konsep berkenaan di sekitar jejari 10KM dari premis yang dicadangkan. mengira dan membaca di kalangan pelajar berbanding pengurusan berasaskan KBSR . 34 . Keputusan untuk memilih konsep pengurusan tadika tertakluk kepada faktor-faktor berikut : • • • Pengetahuan dan asas pendidikan pengusaha Keperluan pekerja yang berkelayakan Faktor pasaran .7 Edaran Produk Aspek edaran meliputi keluasan pasaran sasaran serta perkhidmatan pengangkutan yang ditawarkan. Harga yang ditetapkan kebiasaannya berdasarkan pakej produk. Setiap pengusaha perkhidmatan tadika perlu mempertimbangkan untuk mengadaptasikan mana-mana konsep pengurusan tadika yang sesuai. Dari segi kandungan kurikulum pengurusan berasaskan 3M tidak banyak bezanya dengan konsep KBSR. jangka masa pelajar berada di premis dan daerah lokasi perkhidmatan ditawarkan.6 Penetapan Harga Perkhidmatan Pada dasarnya penetapan kadar harga produk/ perkhidmatan tadika adalah berbeza di kalangan pengusaha tadika. cuma penekanan dalam konsep 3M diberikan kepada meningkatkan kemahiran menulis.3 untuk perincian). Kebanyakan perkhidmatan tadika mensasari pasaran pada jarak keluasan pasaran sekitar 10KM dari lokasi premis. Mengira dan Membaca) pula memberi penekanan kepada pelajarpelajar tentang kemahiran menulis. 6. Yuran tahunan dikenakan sekali sahaja (sila lihat perkara 6.lebih kepada persediaan untuk memasuki sekolah rendah.

Dari segi kedudukan lokasi premis pula didapati kebanyakan lokasi perkhidmatan tadika ialah di lot premis/ perniagaan tepi (corner lot unit). tetapi kecenderungan memilih lot tepi memberi kelebihan bagi membolehkan keluasan mencukupi untuk ruangan bilik darjah. aktiviti tahunan.Hanya sedikit sahaja perkhidmatan tadika mensasari pasaran melebihi 10KM. Walaupun tiada syarat khusus yang mewajibkan sesebuah perniagaan perkhidmatan tadika dijalankan pada lot tepi. Ini menyebabkan matlamat utama aktiviti promosi dalam perniagaan tidak diberi penekanan ketara. Ini bermakna pemilihan lokasi sangatlah penting dalam menentukan dayamaju perniagaan perkhidmatan tadika. Walaupun pada dasarnya perniagaan perkhidmatan tadika bukan berorientasikan keuntungan bahkan lebih kepada memberi perkhidmatan.8 Media Promosi Aktiviti promosi sangat penting dalam usaha memperkenalkan produk dan seterusnya mempengaruhi penggunaan produk tersebut. 35 . 6. kad perniagaan dan “word of mouth”. Di antara media utama aktiviti promosi meliputi pengedaran brosur. Penggunaan media moden dalam aktiviti promosi perkhidmatan tadika wajar dipertimbangkan kerana skop edarannya yang luas. kos efektif yang rendah dan tanda keprihatinan kepada perubahan teknologi pendidikan. sepanduk. Kebanyakan perkhidmatan tadika yang ada menekankan kepada falsafah memberi perkhidmatan pendidikan kepada masyarakat setempat berbanding kepentingan keuntungan semata. padang permainan dan ruang pejabat. Penggunaan media moden seperti laman web dan elektronik tidak begitu ketara.

6. Ini menyebabkan aktiviti promosi melibatkan penggunaan media dan kekerapan aktiviti promosi yang terhad. Kebanyakan perniagaan perkhidmatan tadika memperuntukkan perbelanjaan kurang daripada RM3. Keadaan ini tidak sesuai kerana aktiviti promosi sewajarnya dianggap sebagai satu bentuk pelaburan untuk memperkenalkan produk dan seterusnya menyakinkan pengguna tentang kepentingan dan kebaikan menggunakan perkhidmatan yang ditawarkan.000 setahun untuk aktiviti-aktiviti promosi mereka. 36 .9 BELANJAWAN PROMOSI Peruntukan tahunan untuk aktiviti promosi adalah kecil jika dibuat secara perbandingan.

1 Pejabat Pentadbiran Dari segi keperluan pejabat pentadbiran. Keluasan ruang pejabat ini tidak penting kerana ia digunakan hanya untuk menempatkan rak fail dan peralatan pejabat. 7. Dengan menyertai mana-mana persatuan berkaitan. mereka dapat menyalurkan pandangan serta mengemukakan masalah dengan cara yang lebih berkesan. 7.2 KEPERLUAN PERABOT DAN PERALATAN Peralatan yang diperlukan untuk mentadbir perniagaan tadika terdiri daripada perkara-perkara yang berikut : • • • • Satu set perabot meja dan kerusi untuk pengurus dan kerani Sebuah komputer Sebuah pencetak Alat tulis dan rak-rak fail 7.3 TENAGA KERJA PENTADBIRAN Tidak ramai tenaga kerja pentadbiran yang diperlukan oleh perniagaan tadika. didapati bahawa hampir kesemua perniagaan tadika di Lembah Kelang memperuntukxkan sebuah ruang pejabat dalam premis perniagaan mereka.4 PERSATUAN TADIKA/TASKA Sebagai pengusaha perkhidmatan tadika sewajarnya setiap pengusaha menganggotai mana-mana persatuan yang berkaitan. 37 .7 STRATEGI PENTADBIRAN PERNIAGAAN TADIKA 7. Kebanyakan perniagaan yang ditemui mempunyai seorang pengurus dan seorang kerani sahaja.

1. 47300 Petaling Jaya. Ismaliza Ismail 2. Subang Jaya 47500 Selangor Tel/Fax : 03-568382735 u/p: Pn. 38 . Tel :03-79574610 Fax : 03-79544610 Persatuan Taska Negeri Selangor No. Jalan SS 18/2A. 1. Persatuan Tadika Malaysia No. 58. Jalan SS 2/72.

028 39 . 8.290 Tadika Pelaburan Aset Tetap Pelaburan Modal Kerja Kos Pra-Operasi Jumlah RM 57.153 RM 2. pelaburan modal pusingan dan kos pra-operasi. Di samping itu. aspek ini juga menganalisis pulangan modal bagi perniagaan tersebut.025 RM 69.3 menunjukkan purata kos pelaksanaan projek dan perinciannya bagi perkhidmatan tadika.1.1 PENGENALAN Aspek ini menerangkan tentang aspek kos pelaburan dan pendapatan bagi perniagaan tadika.028.2 dan 8. Purata kos pelaksanaan projek bagi menjalankan perkhidmatan tadika dan penjagaan kanak-kanak adalah sebanyak RM71.8 IMPLIKASI KEWANGAN PERNIAGAAN TADIKA 8.290. Kos ini meliputi kos pelaburan aset tetap.980 RM 8.850 RM 9. 8.2 KOS PELAKSANAAN PROJEK Kos pelaksanaan projek ialah segala kos yang diperlukan bagi melaksanakan sesuatu projek perniagaan. Jadual 8.770 RM 71.2 Purata Kos Pelaksanaan Projek Jenis Pelaburan Tadika & Penjagaan Kanak-Kanak RM 60. Jadual 8.540 RM 1. Manakala kos pelaksanaan projek bagi perkhidmatan tadika sahaja ialah RM69.

947 Kos Pemasaran 450 Kos Operasi 3.500 88 orang Jadual 8.000 0 14.000 0 11.000 tertinggi Kos Aset Tetap 60.143 Pra-0perasi 1.3 Perincian Kos Pelaksanaan Projek (Tadika Sahaja) (n = 20) .980 Modal Kerja (bulanan): Kos Pentadbiran 4.300 13.000 1.Jadual 8.770 Bilangan Kanak-Kanak (purata) 250.300 0 5.2 Perincian Kos Pelaksanaan Projek (Tadika & Penjagaan Kanak-Kanak) (n = 26) Kategori Kos (RM) purata (RM) minimum (RM) 5.

947 sebulan dan bagi tadika sahaja ialah RIM 5. Modal Kerja Modal kerja (atau modal pusingan) merangkumi kos pentadbiran. kos pemasaran ialah sebanyak RM450 sebulan bagi tadika dan penjagaan kanak-kanak dan RM563 bagi tadika sahaja. Di antara contoh perbelanjaan pemasaran ialah kos promosi.850. pelaburan terhadap aset tetap.3 KOS PELABURAN Kos Aset Tetap Aset-aset tetap yang dimiliki terdiri daripada tanah. Kos operasi ialah segala kos yang diperlukan bagi membiayai ssegala perbelanjaan operasi. 41 . Terdapat juga sebilangan tadika yang menanggung kos pra-operasi. secara purata bernilai RM 60. Kos ini merangkumi pembayaran gaji kakitangan. sewa tanah dan bangunan. utiliti dan sebagainya.8. kos pemasaran dan kos operasi.096. Di antara contoh kos operasi ialah pembelian bahan makanan. Secara purata.980. Bagi keseluruhan perniagaan (tadika clan penjagaan kanakkanak). bangunan. Kos Pentadbiran. purata pemilikan aset tetap bernilai RM 57. Bagi pengusaha yang menjalankan perkhidmatan tadika sahaja. Kos Pemasaran. Kos Operasi. Kos pemasaran ialah segala kos yang diperuntukkan bagi membiayai segala aktiviti pemasaran perniagaan. Secara purata. kos pentadbiran yang terlibat bagi mengendalikan perkhidmatan tadika dan penjagaan kanak-kanak ialah RM 4. bahan pengajaran dan utiliti. perabot dan kelengkapan dan kenderaan.

Yuran Pendaftaran Kebanyakan perniagaan tadika mengenakan yuran pendaftaran sebanyak RM50. Secara purata.00.770 bagi perkhidmatan tadika dan penjagaan kanakkanak dan sebanyak RM 2. ubahsuaian.025 bagi tadika. belanja pra-operasi yang ditanggung ialah RM 1.Kos ini membabitkan perbelanjaan yang ditanggung sebelum memulakan operasi seperti pendaftaran. pembayaran deposit dan sebagainya. 8. Yuran terendah ialah sebanyak RM10. 42 .4PENDAPATAN Pendapatan utama perniagaan merangkumi yuran pendaftaran.00 dan tertinggi berjumlah RM200. yuran pendidikan prasekolah dan yuran penjagaan kanak-kanak.

Secara purata. Pengiraan mudah bagi menentukan untung ialah: Jualan . Secara purata. Yuran terendah ialah sebanyak RM80 sebulan dan tertinggi RM200 sebulan. yuran bulanan dikenakan sebanyak RM149 bagi setiap kanak-kanak (lihat Jadual 8. Yuran Pendidikan Pra-Sekolah (Tadika) Kebanyakan perniagaan tadika mengenakan yuran bulanan di antara RM101 hingga RM150. jumlah yuran ialah RM218 sebulan bagi setiap kanak-kanak.5).Secara purata yuran yang dikenakan ialah RM60 setahun setiap kanak-kanak (lihat Jadual 8. terdapat juga perniagaan tadika mengendalikan penjagaan kanakkanak. Bagi kes tertentu. 43 . Yuran Penjagaan Kanak-Kanak Di samping pendidikan pra-sekolah. ada juga perniagaan yang mengenakan yuran penjagaan melebihi RM200 sebulan. manakala kos berubah pula merupakan belanja yang berubah secara langsung dengan kadar yang sama dengan perubahan terhadap bilangan kanak-kanak.5).Jumlah Kos = Untung atau Jualan -[Kos Tetap + Kos Berubah] = Untung Kos perniagaan boleh diklasifikasikan kepada kos tetap dan kos berubah. Kebanyakan perniagaan tadika mengenakan yuran di antara RM51 hingga RM100. Pendapatan dan Kos Terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi untung. iaitu jumlah jualan (sama ada dalam bentuk bilangan kanakkanak atau ringgit) dan jumlah kos (kos tetap dan kos berubah). Kos tetap merupakan belanja perniagaan yang tidak berubah walaupun bilangan kanak-kanak berubah.

Bagi membolehkan pengiraan dibuat secara munasabah.5. dan (2) pengusaha yang menyewa bangunan. Bagi tujuan analisis. hanya pengendalian pendidikan prasekolah (tadika) sahaja diambil kira. (ii) Kos Tetap dan (iii) kos berubah bagi seorang kanak-kanak. 44 . pengusaha tadika dibahagikan kepada dua kumpulan: (1) pengusaha yang memiliki bangunan sendiri. Ini kerana pendidikan tadika merupakan perkhidmatan utama yang ditawarkan. Pengiraan titik pulangan modal membabitkan pendapatan dan kos. maklumat berikut perlu diketahui: (i) pendapatan yang diperolehi daripada seorang kanakkanak. Pendapatan dan kos bulanan secara purata bagi dua kumpulan pengusaha ditunjukkan seperti di Jadual 8. Bagi memudahkan pengiraan titik pulangan modal. kos bagi mengendalikan tadika boleh diklasifikasikan seperti berikut: Kos Tetap : susunilai aset tetap kos pentadbiran kos pemasaran kos operasi Kos Berubah : Titik Pulangan Modal Analisis ini hanya membabitkan pengendalian tadika (pra sekolah).Bagi tujuan analisis.

Jumlah Kos = RM0 atau Jualan -[Kos Tetap + Kos Berubah] = RM0 . iaitu : Jualan .Kos pra-operasi tidak diambil kira dalam analisis ini kerana kos ini merupakan kos permulaan yang dibelanjakan sebelum perniagaan beroperasi. Titik pulangan modal (x) merupakan titik di mana untung bersamaan dengan kosong. kos tersebut bukan merupakan perbelanjaan dalam operasi harian tetapi merupakan perbelanjaan modal yang dianggap aset kepada perniagaan. Oleh yang demikian.

45 .

.936 sebulan (jika memiliki bangunan sendiri) dan RM 7.392 (jika menyewa bangunan).Bilangan kanak-kanak yang diperlukan bagi memenuhi jumlah kos ialah seramai 84 orang (jika memiliki bangunan sendiri) dan 48 orang (jika menyewa bangunan). manakala jumlah jualan yang diperlukan bagi memenuhi jumlah kos ialah RM 12.

46 .

1 PENGENALAN Aspek ini merumuskan penemuan tentang faktor-faktor penyumbang kepada kejayaan sebuah perniagaan perkhidmatan tadika. Kategori ciri-ciri usahawan dibahagikan kepada tiga (3) komponen penting.9 FAKTOR FAKTOR KEJAYAAN 9. Faktor-faktor kejayaan ditakrifkan sebagai sebarang penyebab utama menyumbang kepada kelangsungan (continuity) dan keuntungan (profitability) sesebuah perniagaan. Perlaku atau keperibadian seseorang memainkan peranan penting sama ada menyumbang atau merosakkan urusniaga sesebuah perniagaan. Aspek pengetahuan meliputi ilmu atau maklumat yang dimiliki oleh seseorang yang membolehkan mereka mengurus sesebuah perniagaan dengan jayanya. 47 . 9. Komponen tersebut ialah aspek pengetahuan (knowledge). Tingkahlaku pula merujuk kepada aspek dalaman diri atau perlakuan seseorang usahawan semasa mengurus perniagaan.2 Ciri-ciri Keusahawanan Faktor ciri usahawan merujuk kepada perilaku atau keperibadian seseorang semasa mengurus sesebuah perniagaan. Faktor-faktor kejayaan boleh dipecahkan kepada dua kategori utama iaitu faktor yang berkait dengan ciri-ciri usahawan dan faktor yang berkaitan dengan ciri-ciri perniagaan itu sendiri. Manakala kemahiran pula merujuk kepada kebolehan atau kepakaran yang dimiliki oleh seseorang usahawan dan sangat berguna dalam membantu kebolehan mereka mengurus sesebuah perniagaan. kemahiran (skills) dan tingkahlaku (attitude).

1 menunjukkan tentang ciri-ciri penting yang perlu ada pada seseorang usahawan dalam bidang perkhidmatan tadika. kerja kuat. tentang perilaku kanak-kanak dan berpengetahuan dalam perniagaan. Manakala elemen kemahiran meliputi kemahiran dalam bidang komunikasi interpersonal dan kemahiran komunikasi hubungan atau business networking. keberanian. Dalam aspek tingkahlaku pula ciri-ciri seperti ketegasan.elemen ini meliputi pengetahuan dalam bidang pendidikan tadika.1 : Ciri-ciri Keusahawanan Ciri Tingkahlaku Perincian Minat atau Sukakan Kanak-kanak Kerja Kuat Dedikasi Kecekalan/Kesabaran Peramah Ketegasan Keberanian Komunikasi Perhubungan Awam/Business Networking Dalam Bidang Pendidikan Kanak-Kanak/Tadika Tentang Perilaku Kanak-kanak Berpengalaman Dalam Perniagaan Kemahiran Pengetahuan 48 .Jadual 9. dedikasi dan peramah menjadi resipi utama kejayaan pengurusan perkhidmatan tadika. kecekalan/kesabaran. Jadual 9. minat atau sukakan kanak-kanak. Ciri-ciri tersebut menjadi Penyumbang utama kepada kejayaan mengurus sesebuah perniagaan perkhidmatan tadika Dalam aspek pengetahuan .

seperti di Jadual 9.2.3CIRI PERNIAGAAN Faktor kedua penting ialah ciri-ciri perniagaan itu sendiri. 49 . Manakala citra perniagaan adalah merujuk kepada “good will” atau nama baik perniagaan itu sendiri. Ciri-ciri dominan bagi sebuah perniagaan perkhidmatan tadika yang berjaya dipecahkan kepada empat kategori utama iaitu program atau produk.9. Kumpulan tenaga kerja meliputi tenaga kerja di bahagian pendidikan. Manakala premis pula merujuk kepada lokasi dalaman dan luaran premis perniagaan. Program atau produk merujuk kepada sebarang bentuk perkhidmatan yang ditawarkan kepada pelanggan. premis. pekeranian dan sokongan. Setiap usahawan perlu mengesan ciri-ciri yang penting yang perlu ada pada sesebuah perniagaan perkhidmatan tadika yang berjaya. tenaga kerja dan citra perniagaan(Business image). Setiap perniagaan pada dasarnya adalah berbeza dari segi sifat dan ciri-cirinya.

Manakala aspek premis pula merujuk kepada lokasi yang strategik.2 : Ciri-ciri Perniagaan Ciri Program Perincian Kurikulum Pendidikan Aktiviti Tahunan Pemakanan (Halal & Bersih) Kaedah Pengajaran Lokasi Strategik Hiasan Dalaman Keluasan Kawasan Premis Kebersihan Persekitaran (dalam dan luar Mutu Tenaga Kerja (tenaga kerja terlatih) Sukakan Kanak-Kanak Semangat Kerja Premis premis) Tenaga Kerja Berkumpulan Citra Perniagaan Orientasi Pencapaian Dalam Perkhidmatan Rangkaian Perniagaan (Business Networking) Cawangan Tambahan Reputasi Perniagaan Sedia Ada Perkhidmatan Mesra . Dalam aspek tenaga kerja pula tuntutan kepada keperluan mempunyai kumpulan tenaga kerja terlatih. keluasan kawasan premis dan kebersihan kawasan perniagaan. faktorkejayaan adalah terdiri daripada kurikulum terkini. reputasi sedia ada dan perkhidmatan yang mesra. pemakanan dan kaedah pengajaran. aktiviti tahunan. Dari segi citra perniagaan faktor kejayaan yang dikesan ialah orientasi pencapaian dalam perkhidmatan. rangkaian perniagaan. mereka sukakan kanak-kanak dan semangat kerja berpasukan menjadi faktor terpenting. hiasan dalaman perniagaan yang menarik. Jadual 9.Dalam aspek program atau produk yang ditawarkan. mempunyai cawangan tambahan.

50 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4 Kandungan Program Prasekolah .1.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Jika usahawan memilih untuk menyewa bangunan tersebut. Usahawan juga boleh mempertimbangkan untuk mendirikan sendiri bangunan premis tadika. Bagi tujuan ini mereka perlu memastikan bahawa mereka telah mempunyai tapak bangunan yang sesuai. Sila rujuk kepada faktor-faktor kejayaan bagi sesebuah perniagaan tadika dalam bab 8. Mereka boleh memilih sama ada untuk menyewa atau membeli bangunan premis yang sesuai untuk dijadikan tadika. Langkah pertama. Kajian pasaran menerangkan tentang aspek-aspek penting yang perlu diambil kira semasa melakukan kajian pasaran. mereka boleh sama ada menggunakan sumber kewangan sendiri atau mendapatkan pembiayaan dari mana-mana institusi kewangan berdekatan.Terdapat lima langkah dalam proses penubuhan sebuah tadika. kemahiran dan tingkahlaku yang sesuai dengan ciri-ciri perniagaan perkhidmatan tadika. maka usahawan perlulah menetapkan premis atau lokasi perniagaan. Jika usahawan mengambil keputusan untuk membeli bangunan berkaitan. Penerangan lanjut mengenai kajian pasaran di nyatakan dalam bab 3. Jika kajian yang dijalankan menunjukkan bahawa wujudnya pasaran bagi perkhidmatan tadika. Kajian pasaran dilakukan dengan tujuan untuk mengenal pasti sama ada terdapatnya permintaan terhadap perkhidmatan tadika di kawasan sasaran pasaran. . satu ikatan perjanjian sewaan perlu dibuat bagi menjamin hak penyewaan dalam tempoh yang dipersetujui bersama di antara penyewa dan pemilik bangunan. setiap usahawan perlu mempersiapkan diri dari segi pengetahuan. Langkah kedua ialah melakukan kajian pasaran di kawasan sasaran yang telah ditentukan.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

barulah sesebuah perkhidmatan tadika dapat dijalankan secara sah. setiap usahawan perlu mengamalkan kaedah pengurusan yang sesuai. Dalam aspek pelaksanaan operasi perkhidmatan tadika. Bagi mendapatkan maklumat lanjut. pemasaran dan kewangan. Ini kerana pihak pembiaya hanya akan membiayai mana-mana operasi perniagaan yang sah dari segi undang-undang sahaja.Apabila semua lesen dan surat kelulusan telah diperolehi. sila rujuk bab 5 hingga bab 8 mengenai strategi operasi. Pengiktirafan sebagai sebuah entiti perniagaan yang sah dari segi undang-undang mempunyai implikasi penting kepada usaha untuk mendapatkan sebarang pembiayaan dari institusi kewangan tempatan. pentadbiran. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. PROFIL PASARAN 1 Jumlah Kampung/Seksyen di Kawasan Lingkungan 10 km.A.

.

2. Data Penduduk Mengikut Bangsa .

.

.

.

) .5. Data Persaingan (Samb.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

PENDAFTARAN TADIKA .4.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4.2 PENDAFTARAN DENGAN JABATAN PENDIDIKAN .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.• Nama tadika beralamat penuh 3 km sekeliling/300 buah • Surat persetujuan jiran-jiran terdekat mengandungi nama.

.

.

.

Lawatan Kesesuaian Oleh Jabatan Pendidikan Satu surat jawapan penerimaan kertas kerja secara bertulis akan dikeluarkan dan meminta pemohon menghubungi pihak jabatan untuk menentukan tarikh lawatan. Jabatan akan mengeluarkan surat kepada : . Mengisi Borang Pendaftaran Semua borang rasmi permohonan pendaftaran akan diberikan kepada pemohon selepas lawatan. bagi mendapatkan pandangan dan sokongan.. Kertas Kerja. Mendapatkan Sokongan Dari Agensi Berkaitan Setelah borang permohonan disemak. Sijil Kelayakan Menduduki Bangunan (CF).• • • Surat perjanjian sewa bangunan (tenancy agreement).

.

Surat Kelulusan dan Tawaran Syarat Setelah menerima sokongan dari agensi berkenaan di para 5. surat kelulusan akan dikeluarkan kepada pemohon dengan syarat-syarat tertentu. Sijil Pendaftaran Sijil Pendaftaran Sekolah akan dikeluarkan setelah pemohon bersetuju dengan syarat yang dikenakan. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Jalan keluar masuk .Kesesuaian Tanah • Tidak terletak di hadapan jalan utama.

• Mempunyai kawasan permainan yang secukupnya di luar Kehendak Pengiklanan • Ditulis dalam Bahasa Melayu. Kehendak Bangunan • Kehendak tangga (sekiranya bangunan bertingkat) : . • Kedudukan di tempat yang sesuai.

.

.

.

.

.

Kehendak Pengudaraan dan Pencahayaan • Pengudaraan boleh kawal hendaklah 20% daripada .

• Pengudaraan bebas hendaklah 10% daripada keluasan • Pencahayaan semulajadi hendaklah 20% daripada Kehendak Tingkap dan Pintu • Semua pintu dan tingkap hendaklah dibuka dari bahagian .

• • Tingkap jenis bebilah (louvres) tidak dibenarkan. Semua pintu dan tingkap di tingkat atas bangunan yang .

• Semua jeriji yang digunakan di tingkat bawah hendaklah .

.

• Menyediakan dua pintu yang berasingan (1 hadapan dan1 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

5 PERATURAN JABATAN KESIHATAN .4.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

• Menyediakan barang-barang permainan yang elok dan • Mengadakan kelengkapan permainan yang sesuai dan • Mengadakan telefon di bangunan pusat. • Mengadakan buku daftar kanak-kanak dengan butir-butir .

• Mengadakan pegawai perubatan pelawat dan butir-butir . Kehendak Perubatan dan Kesihatan • Mengadakan peti kecemasan di tempat yang sesuai.• Mengadakan buku pelawat.

• Mengadakan seorang yang berkelayakan dan .

• Mengemukakan laporan pemeriksaan perubatan tahunan .

• Orang yang menghidap sebarang penyakit dilarang masuk .

burung .• Binatang-binatang peliharaan seperti anjing. kucing.

Makanan halal hendaklah disediakan untuk kanak-kanak . Dilarang menyediakan makanan ringan kepada kanakSemua botol dan puting susu mesti dibasmi kuman.Penyediaan Makanan • • • • Menyediakan makanan yang seimbang untuk kanak-kanak.

• Alat-alat yang digunakan untuk menyediakan makanan • Keadaan tempat menyediakan makanan hendaklah bersih. • Tempat stor bahan-bahan makanan mestilah bersih clan .

• Mengadakan peraturan keselamatan yang memuaskan. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

3 BILANGAN PEKERJA .Peralatan/Kemudahan Pembelajaran (Meja/ kerusi/ papan putih dll.) Pengangkutan 5.) Peralatan/Kemudahan Riadah (Play House/ play side dll.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

7 RUANG .5.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

5.8 BILANGAN BILIK DARJAH .

.

.

.

.

5.9 PELAJAR .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

6. STRATEGI PEMASARAn PERNIAGAAN TADIKA .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

5 Konsep Perniagaan Tadika .6.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

6.6 Penetapan Harga Perkhidmatan .

.

.

.

.

.

.

.

.

7 Edaran Produk .6.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

9 BELANJAWAN PROMOSI .6.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1. Persatuan Tadika Malaysia .

.

Persatuan Taska Negeri Selangor .2.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

8.4PENDAPATAN .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

936 sebulan (jika memiliki bangunan sendiri) dan RM 7. manakala jumlah jualan yang diperlukan bagi memenuhi jumlah kos ialah RM 12. .Bilangan kanak-kanak yang diperlukan bagi memenuhi jumlah kos ialah seramai 84 orang (jika memiliki bangunan sendiri) dan 48 orang (jika menyewa bangunan).392 (jika menyewa bangunan).

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

hiasan dalaman perniagaan yang menarik. reputasi sedia ada dan perkhidmatan yang mesra. rangkaian perniagaan. Dalam aspek tenaga kerja pula tuntutan kepada keperluan mempunyai kumpulan tenaga kerja terlatih. faktorkejayaan adalah terdiri daripada kurikulum terkini. mereka sukakan kanak-kanak dan semangat kerja berpasukan menjadi faktor terpenting. mempunyai cawangan tambahan. keluasan kawasan premis dan kebersihan kawasan perniagaan.Dalam aspek program atau produk yang ditawarkan. Dari segi citra perniagaan faktor kejayaan yang dikesan ialah orientasi pencapaian dalam perkhidmatan. pemakanan dan kaedah pengajaran. Manakala aspek premis pula merujuk kepada lokasi yang strategik. . aktiviti tahunan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->