P. 1
Panduan.Penubuhan.Tadika

Panduan.Penubuhan.Tadika

5.0

|Views: 1,633|Likes:
Published by Mohd Saifullah

More info:

Published by: Mohd Saifullah on Mar 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/23/2014

pdf

text

original

PANDUAN PERNIAGAAN PERKHIDMATAN TADIKA

HAKCIPTA TERPELIHARA © Semua hak terpelihara. Tiada mana-mana bahagian jua daripada penerbitan ini boleh diterbitkan semula atau disimpan dalam bentuk yang boleh diperolehi semula atau disiar dalam sebarang bentuk dengan apa cara, elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman atau sebaliknya tanpa mendapat izin daripada Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi.

Penerbitan Oleh INSTITUT KEUSAHAWANAN NEGARA KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI

KANDUNGAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Pengenalan Proses Penubuhan Tadika Kajian Pasaran Pendaftaran Tadika Strategi Operasi Perniagaan Tadika Strategi Pemasaran Perniagaan Tadika Strategi Pentadbiran Perniagaan Tadika Implikasi Kewangan Perniagaan Tadika Faktor-Faktor Kejayaan

1 PENGENALAN INDUSTRI 1.1 Falsafah Pendidikan Kebangsaan Matlamat utama Falsafah Pendidikan Kebangsaan ialah untuk memastikan perkembangan murid yang menyeluruh, bersepaduan seimbang. Bagi mencapai tujuan ini, Kementerian Pelajaran memberi tumpuan terhadap dua pertimbangan utama dalam menggubal kurikulum prasekolah untuk kanak-kanak berumur antara empat hingga enam tahun, iaitu: • Melengkapkan golongan kanak-kanak dengan pengalaman kehidupan harian yang selaras dengan tahap sperkembangan mereka. Membekalkan asas persediaan untuk menjalani pendidikan formal kelak.

1.2 Senario Pendidikan Pra Sekolah Program pendidikan prasekolah memberi pendedahan pengetahuan, kemahiran dan nilai murni kepada kanak-kanak secara praktikal dan tidak formal serta dalam suasana yang menyeronokkan melalui pendekatan bermain sambil belajar. Pendekatan ini merupakan satu kaedah yang fleksibel, dinamik, komprehensif, interaktif dan pembabitan dalam aktiviti bilik darjah yang mementingkan penerokaan serta yang menggalakkan naluri ingin tahu di kalangan kanak-kanak. 1.3 Definisi Pendidikan Pra Sekolah Terdapat dua bentuk pengurusan pendidikan prasekolah dalam negara, iaitu:
1

1.3.1 Pengurusan TASKA Taska merupakan singkatan daripada “Taman Asuhan Kanak-Kanak”. Mengikut Akta Taman Asuhan KanakKanak 1984 seksyen 2 mentakrifkan Pengurusan TASKA sebagai mana-mana premis yang menerima masuk 4 orang atau lebih kanak-kanak di bawah umur 4 tahun, lebih dari satu isi rumah untuk dijaga dengan upah. Di bawah Seksyen 5 akta yang sama membahagikan taska kepada 2 kategori iaitu TASKA rumah yang menerima kurang dari 10 orang kanak-kanak dan TASKA institusi pula menerima lebih dari 10 orang kanak-kanak di bawah jagaan mereka. 1.3.2 Pengurusan Tadika Tadika merupakan singkatan daripada Taman Didikan Kanak-Kanak. Takrif tadika tidak dinyatakan dengan jelas dalam Akta Pendidikan 1961. Bagaimana pun pengurusan tadika boleh difahamkan sebagai mana-mana premis yang menerima masuk lebih dari 4 orang kanak-kanak berumur 5 hingga 6 tahun untuk tujuan menerima pendidikan dengan upah. Matlamat utama pendidikan di peringkat tadika ialah sebagai persediaan awal ke alam persekolahan formal apabila kanak-kanak tersebut berumur 7 tahun. 1.4 Kandungan Program Prasekolah Berdasarkan statistik Kementerian Pelajaran, bilangan Taman Didikan Kanak-Kanak (Tadika) sehingga Jun 1999 ialah 2,380 buah dengan seramai 286,900 murid-murid. Kementerian Pelajaran sedang mengkaji untuk mewajibkan pendidikan prasekolah di kalangan kanakkanak berumur lima tahun untuk membolehkan mereka menamatkan alam persekolahan pada usia 18 tahun berasaskan kepada sistem pendidikan yang diamalkan di Amerika Syarikat (Berita Harian, 2 Januari 2000).
2

Ada pasaran Penetapan Premis/Lokasi (Sewa/Beli/Dirikan)

Pendaftaran Perniagaan (ROB/ROC)

Memohon Lesen Perniagaan (Kerajaan Tempatan) Tidak Lulus Lulus Memohon Kelulusan (Pendaftaran Dengan Jabatan Pendidikan) Tidak Lulus Lulus Pelaksanaan

3

Langkah pertama. 4 . mereka boleh sama ada menggunakan sumber kewangan sendiri atau mendapatkan pembiayaan dari mana-mana institusi kewangan berdekatan. Penerangan lanjut mengenai kajian pasaran di nyatakan dalam bab 3. Mereka boleh memilih sama ada untuk menyewa atau membeli bangunan premis yang sesuai untuk dijadikan tadika. Jika kajian yang dijalankan menunjukkan bahawa wujudnya pasaran bagi perkhidmatan tadika. Kajian pasaran dilakukan dengan tujuan untuk mengenal pasti sama ada terdapatnya permintaan terhadap perkhidmatan tadika di kawasan sasaran pasaran. maka usahawan perlulah menetapkan premis atau lokasi perniagaan. kemahiran dan tingkahlaku yang sesuai dengan ciri-ciri perniagaan perkhidmatan tadika. Usahawan juga boleh mempertimbangkan untuk mendirikan sendiri bangunan premis tadika. Jika usahawan memilih untuk menyewa bangunan tersebut. setiap usahawan perlu mempersiapkan diri dari segi pengetahuan.Terdapat lima langkah dalam proses penubuhan sebuah tadika. Kajian pasaran menerangkan tentang aspek-aspek penting yang perlu diambil kira semasa melakukan kajian pasaran. Langkah kedua ialah melakukan kajian pasaran di kawasan sasaran yang telah ditentukan. satu ikatan perjanjian sewaan perlu dibuat bagi menjamin hak penyewaan dalam tempoh yang dipersetujui bersama di antara penyewa dan pemilik bangunan. Bagi tujuan ini mereka perlu memastikan bahawa mereka telah mempunyai tapak bangunan yang sesuai. Sila rujuk kepada faktor-faktor kejayaan bagi sesebuah perniagaan tadika dalam bab 8. Jika usahawan mengambil keputusan untuk membeli bangunan berkaitan.

Proses pendaftaran perniagaan diterangkan dalam Bab 4. Jika usahawan bercadang untuk menjalankan perkhidmatan tadika berasaskan konsep pengurusan agama. maka permohonan tambahan hendaklah dimajukan kepada pihak Jabatan Agama Islam Negeri. permohonan tersebut boleh dimajukan kepada pendaftar perniagaan. Langkah ketiga ialah memajukan permohonan pendaftaran perniagaan/syarikat kepada Pendaftar Perniagaan atau Pendaftar Syarikat. Permohonan tersebut hendaklah dimajukan kepada Jabatan Pendidikan Negeri. Jika mereka memilih untuk menubuhkan sebuah syarikat sendirian berhad maka permohonan tersebut perlu dimajukan kepada Pendaftar Syarikat. Langkah ke lima ialah memohon surat kelulusan menjalankan perkhidmatan tadika. 5 . Langkah keempat ialah memohon lesen perniagaan dengan pihak kerajaan tempatan (majlis perbandaran/daerah).Sebaliknya jika kajian pasaran menunjukkan bahawa tiada pasaran terhadap perniagaan perkhidmatan tadika maka usahawan perlu melakukan kajian pasaran di kawasan yang lain. Beberapa siri kajian pasaran terpaksa dilakukan bagi kawasan berbeza sehingga hasil kajian memberi keputusan bahawa wujudnya pasaran bagi perniagaan perkhidmatan tadika. Setiap pengurusan tadika adalah tertakluk kepada garis panduan pengendalian tadika yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran (sila lihat Lampiran I). Jika usahawan memilih untuk menubuhkan sebuah entiti perniagaan perseorangan atau perkongsian. Lesen perniagaan diperlukan bagi membolehkan sesebuah perkhidmatan dapat dijalankan secara sah di tapak premis yang ditetapkan.

barulah sesebuah perkhidmatan tadika dapat dijalankan secara sah. pemasaran dan kewangan. Bagi mendapatkan maklumat lanjut. sila rujuk bab 5 hingga bab 8 mengenai strategi operasi. pentadbiran. setiap usahawan perlu mengamalkan kaedah pengurusan yang sesuai.Apabila semua lesen dan surat kelulusan telah diperolehi. Pengiktirafan sebagai sebuah entiti perniagaan yang sah dari segi undang-undang mempunyai implikasi penting kepada usaha untuk mendapatkan sebarang pembiayaan dari institusi kewangan tempatan. Dalam aspek pelaksanaan operasi perkhidmatan tadika. 6 . Ini kerana pihak pembiaya hanya akan membiayai mana-mana operasi perniagaan yang sah dari segi undang-undang sahaja.

Sumber data yang dikaji boleh diperolehi melalui data sekunder (secondary data) yang disimpan di Jabatan Statistik.1 Fasa Pertama : Data Asas Dalam fasa pertama ini. usahawan mestilah mengadakan kajian sendiri di lokasi yang dipilih Contoh format keperluan data dinyatakan pada muka surat 11. pecahan mengikut bangsa dan data penduduk mengikut umur. 3.1 PENGENALAN Sebelum usahawan menceburi perniagaan perkhidmatan tadika.3 KAJIAN PASARAN 3. Kajian ini akan dapat memberi gambaran menyeluruh mengenai pasaran di lokasi yang telah dipilih. 7 . Sekiranya data tidak dapat diperolehi. Perkara-perkara yang mesti dikaji dalam fasa pertama ialah: • Profil isi rumah dalam lingkungan 10 kilometer Antara data yang mesti diperolehi ialah jumlah famili.2 Metodologi Kajian 3. pejabat perbandaran dan majlis daerah. kajian tentang kewujudan pasaran perlu dibuat terlebih dahulu. usahawan perlu meneliti beberapa faktor asas yang kritikal bagi menjamin kedudukan perniagaan/syarikat pada jangka masa panjang.2. usahawan juga dapat membuat keputusan sama ada perniagaan perkhidmata tadika boleh dijalankan di lokasi berkenaan. Di samping itu.

usahawan perlu juga mengkaji tentang kemungkinan wujudnya tadika yang sedia ada. Kelebihan dan kekurangan pesaing boleh dikaji dengan menemuduga pelanggan-pelanggan kepada perkhidmatan tadika yang sedang beroperasi. 3. 8 . pendapatan isi rumah atau ketua keluarga akan memberi input kepada usahawan tentang harga perkhidmatan yang hendak ditawarkan. Data yang dikaji mesti meliputi jumlah persaingan (disenaraikan semuanya mengikut alamat). Dalam fasa kedua ini. Contoh format dan soalan bagi kajian profil pasaran fasa kedua dinyatakan pada muka surat 14. kerana data yang berkenaan amat sukar diperolehi melalui data sekunder. maka kajian lebih terperinci hendaklah dibuat tentang profil pasaran yang ingin dimasuki.2.• Profil Persaingan Di samping itu. Kajian ini seharusnya memberi maklumat kepada usahawan untuk membuat keputusan tentang strategi perniagaan yang akan dijalankan. konsep pembelajaran setiap tadika yang ada dan jumlah pelajar.2 Fasa Kedua : Perincian Profil Pasaran Sekiranya kajian fasa pertama mendapati bahawa usahawan boleh membuka satu lagi perniagaan perkhidmatan tadika di lokasi berkenaan. Sekiranya mampu. usahawan harus mengkaji sendiri data yang diperlukan di lokasi yang telah dipilih. usahawan juga boleh mengupah syarikat perunding untuk menjalankan kajian berkenaan. Contoh.

tetapi hanya menawarkan konsep pembelajaran yang t erhad. Tiada persaingan langsung (belum ada perniagaan tadika). masih ada ruang untuk menawarkan konsep pembelajaran Montessori yang belum diperkenalkan lagi. tetapi khusus untuk satu bangsa sahaja.3 ANTARA FAKTOR YANG DIAMBIL KIRA BAGI MEMULAKAN PERNIAGAAN PERKHIDMATAN TADIKA • • • • Populasi yang ramai berumur antara 4 tahun hingga 6 tahun. Ada persaingan. • 9 . Terdapat persaingan. Misalnya. Ada persaingan tetapi masih belum dapat memenuhi permintaan sepenuhnya.3.

9. 5. 7. Data Penduduk Mengikut Bangsa Bilangan Isi Rumah . Nama Kampung/Seksyen 1 2 3. 6.FORMAT KAJIAN PASARAN FASA I A. 8. 10. 4. PROFIL PASARAN 1 Jumlah Kampung/Seksyen di Kawasan Lingkungan 10 km. Jumlah 2.

Nama dan Alamat Tadika Konsep Bilangan Pelajar 1. 11 . 2. 3.

3.) Nama danlamat Tadika 1.5. . Data Persaingan (Samb. 2.

Kenderaan yang dimiliki Tiada kenderaan sendiri Motosikal Kereta Lain-lain : Nyata 3. Adakah anda merancang untuk menghantar anak anda ke Sekolah Tadika ? Ya Tidak 6.FORMAT KAJIAN PASARAN FASA 2 1 Pendapatan isi rumah Kurang RM 1000 RM 1001 . Nyatakan jenis atau konsep pembelajaran yang anda lebih minat untuk anak anda pelajar : . Sektor pekerjaan ketua keluarga Kerajaan Swasta Berniaga 5.RM 1500 RM 1501 .RM 2500 RM 2501 . Adakah anda suami-isteri bekerja ? Ya Tidak 4.RM 5000 Melebihi RM 5000 2.

ROB) sebelum memulakan perniagaan. PENDAFTARAN TADIKA 4. Jika nama tersebut diluluskan. Kaedah pendaftaran bagi setiap bentuk perniagaan adalah seperti berikut: Perniagaan Perseorangan Sebelum memulakan pendaftaran perniagaan.1 Proses Penubuhan dan Pendaftaran Perniagaan Syarikat Terdapat tiga bentuk perniagaan yang boleh ditubuhkan bagi mengendalikan perkhidmatan tadika. pengusaha dikehendaki mengisi borang carian nama yang boleh diperoleh daripada ROB bagi memastikan tiada pertindihan terhadap nama yang dipilih. Mengikut Akta Pendaftaran Perniagaan 1956. pengusaha boleh meneruskan langkah-langkah berikut: Dapatkan Borang A dari ROB Lengkapkan Borang A Borang Yang Telah Dipenuhi Hendaklah Disahkan Oleh Pesuruhjaya Sumpah Serahkan Borang A Dengan Menyertakan Kad Pengenalan 14 . semua bentuk perniagaan perseorangan dan perkongsian dikehendaki mendaftar dengan Pejabat Pendaftar Perniagaan (Registrar of Business . perkongsian (partnership) dan syarikat sendirian berhad (private limited company).4. iaitu perniagaan perseorangan (sole proprietorship).

kaedah pendaftaran perkongsian adalah serupa dengan pendaftaran perniagaan perseorangan.N.ROC) berpandukan kepada langkah-langkah berikut : Pilih Nama Syarikat Dapatkan Kelulusan ROC Bagi Nama Yang Dipilih Penuhkan Borang-Borang Yang Berkaitan Penuhkan Lampiran A 15 . Bagaimanapun. setiap rakan kongsi dikehendaki mengisi borang butir-butir ahli kongsi (Borang P. . pengusaha perlu memenuhi Borang C yang boleh diperolehi daripada ROB.1A) secara berasingan. Pengusaha juga dikehendaki memulangkan sijil pendaftaran asal (Borang D).Pendaftaran perniagaan hanya sah untuk satu tahun sahaja dan perlu diperbaharui setiap tahun.) Syarikat Sdn. cawangan baru dan sebagainya. Jika terdapat sebarang perubahan terhadap maklumat perniagaan seperti alamat. boleh ditubuhkan dan didaftarkan dengan Pejabat Pendaftaran Syarikat (Registrar of Company .A. rakan kongsi baru. Syarikat Sendirian Berhad (Sdn. Bhd. Bhd. Perkongsian Lazimnya. pengusaha hendaklah mengisi Borang B. Jika pengusaha ingin menamatkan operasi perniagaan.

Penggunaan nama hendaklah seratus peratus dalam bahasa Melayu atau seratus peratus Bahasa Inggeris dan tidak melebihi 50 huruf termasuk perkataan Sendirian Berhad atau Sdn. Lampiran A memuatkan nama syarikat. Lampiran A Lampiran ini hendaklah diisi dalam tiga salinan dan dikembalikan kepada ROC bersama dokumen-dokumen syarikat. • Salinan surat kelulusan. • Borang 48 A : Akuan berkanun sebelum perlantikan menjadI pengasas atau pengarah. objek pertama.2 PENDAFTARAN DENGAN JABATAN PENDIDIKAN Pendaftaran tadika adalah melalui proses-proses berikut 16 . modal dibenarkan. • Memorandum dan Artikel Persatuan. Borang-Borang Yang Perlu Dikemukakan Borang-borang berikut perlu dikemukakan semasa menubuhkan syarikat : • Borang 6 : Surat akuan berkanun mengenai pematuhan segala peraturan. 4. sijil perbadanan akan dikeluarkan dan syarikat boleh memulakan beroperasi menggunakan nama yang didaftarkan. Jika pihak ROC berpuas hati dengan permohonan yang telah dikemukakan. Bhd.Pemilihan Nama Syarikat Serahkan Borang 13 A bagi mendapatkan kebenaran menggunakan nama yang dicadangkan. alamat pejabat yang didaftarkan dan butir-butir pengarah.

Mengemukakan Permohonan Penubuhan Kepada Jabatan Pendidikan Negeri Lawatan Kesesuaian Oleh Jabatan Pendidikan Negeri Mengemukakan Borang Permohonan Pendaftaran Kepada Jabatan Pendidikan Negeri Jabatan Pendidikan Mendapatkan Pandangan dan Sokongan Daripada Agensi-Agensi Berkaitan Surat Kelulusan Dikeluarkan oleh Jabatan Pendidikan Dengan Syarat-Syarat Tertentu Jabatan Pendidikan Mengeluarkan Sijil Pendaftaran Sekolah Permohonan Kepada Jabatan Pendidikan Negeri Pemohon hendaklah mengemukakan surat permohonan kepada Unit Pendidikan Swasta. Pemohon hendaklah menyatakan dengan ringkas tujuan penubuhan. 17 . kaedah kursus ditawarkan dan alamat tetap lokasi yang dipilih. Pelan tapak bilik-bilik lengkap berukuran (lakaran). Pendaftar Sekolah-Sekolah di Jabatan Pendidikan Negeri masng-masing. Permohonan hendaklah disertakan : • • Pelan lokasi lengkap (lakaran) kedudukan dan pandu arah kawasan sekeliling.

alamat rumah dan tandatangan penghuni/tuan punya rumah tidak kurang daripada sepuluh buah rumah jiran. Sijil Kelayakan Menduduki Bangunan (CF). Jabatan akan mengeluarkan surat kepada : • Pihak Berkuasa Tempatan • Jabatan Bomba dan Penyelamat • Pendaftar Perniagaan (ROB/ROC) Surat Kelulusan dan Tawaran Syarat Setelah menerima sokongan dari agensi berkenaan di para 5. Lawatan Kesesuaian Oleh Jabatan Pendidikan Satu surat jawapan penerimaan kertas kerja secara bertulis akan dikeluarkan dan meminta pemohon menghubungi pihak jabatan untuk menentukan tarikh lawatan. Mengisi Borang Pendaftaran Semua borang rasmi permohonan pendaftaran akan diberikan kepada pemohon selepas lawatan. Sijil Pendaftaran Sijil Pendaftaran Sekolah akan dikeluarkan setelah pemohon bersetuju dengan syarat yang dikenakan. surat kelulusan akan dikeluarkan kepada pemohon dengan syarat-syarat tertentu. bagi mendapatkan pandangan dan sokongan. Kertas Kerja.. Mendapatkan Sokongan Dari Agensi Berkaitan Setelah borang permohonan disemak. nombor kad pengenalan.• • • • • Nama tadika beralamat penuh 3 km sekeliling/300 buah rumah (bagi kawasan taman perumahan). Surat persetujuan jiran-jiran terdekat mengandungi nama. Surat perjanjian sewa bangunan (tenancy agreement). 18 .

• Rumah pangsa (tingkat bawah). • Pelan-pelan : Pelan tapak Pelan lantai Lukisan keratan Lukisan tampak • Urusan tanah/percukaian : Salinan hakmilik tanah yang disahkan oleh Pejabat Tanah Daerah. • Bangunan komersil (mengikut sokongan Jabatan Perkhidmatan Bomba).Format kertas kerja permohonan penubuhan tadika dengan Jabatan Pelajaran dan permohonan pinjaman dari institusi kewangan. • Rumah sebuah (banglo). 4. • Rumah berkembar. 19 . Salinan cukai taksiran Salinan cukai tanah • Dokumen-dokumen lain : Gambar-gambar tapak Surat perjanjian/kebenaran dari pemilik bangunan (jika disewa) Surat sokongan dari pemilik/penghuni bangunan/ lot bersebelahan Kesesuaian Tapak • Jenis bangunan yang sesuai.3 PERATURAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN Perancangan • Mengemukakan pelan-pelan clan clokumen-clokumen. • Bangunan kilang (mengikut sokongan Jabatan Kesihatan dan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja). • Bangunan pejabat (tingkat 1 hingga 2 kecuali dengan sokongan Jabatan Perkhidmatan Bomba). • Rumah teres (lot tepi dengan kawasan lapang dan tidak menyebabkan kesesakan dan gangguan lalulintas).

. • Tingkap jenis bebilah (louvres) tidak dibenarkan. • Kedudukan di tempat yang sesuai. • Menyediakan dua pintu yang berasingan (1 hadapan dan1 belakang). Kehendak Bangunan • Kehendak tangga (sekiranya bangunan bertingkat) : .Mempunyai dua tangga (laluan) bagi masa kecemasan. Kehendak Pengudaraan dan Pencahayaan • Pengudaraan boleh kawal hendaklah 20% daripada keluasan lega lantai. Kehendak Pengiklanan • Ditulis dalam Bahasa Melayu. • Pengudaraan bebas hendaklah 10% daripada keluasan lega lantai.Kesesuaian Tanah • Tidak terletak di hadapan jalan utama. 20 . • Mempunyai kawasan permainan yang secukupnya di luar bangunan pusat. • Semua pintu dan tingkap di tingkat atas bangunan yang dipasang dengan jeriji hendaklah dari jenis yang boleh dibuka. Jalan keluar masuk sekurang-kurangnya 10 meter dari simpang utama. . • Semua jeriji yang digunakan di tingkat bawah hendaklah dari jenis yang tidak tajam dan merbahaya serta boleh dibuka.Tangga kayu dan konkrit hendaklah di atas permaidani atau bahan lembut.Tangga hendaklah dipasang dengan pagar (railings) dengan ketinggian sesuai denganketinggian kanakkanak. Kehendak Tingkap dan Pintu • Semua pintu dan tingkap hendaklah dibuka dari bahagian dalam. • Pencahayaan semulajadi hendaklah 20% daripada keluasan lega lantai.

• Mempunyai ruang penyimpanan makanan. • Menyediakan ruang berasingan (sick bay).4 PERATURAN JABATAN PERKHIDMATAN BOMBA DAN PENYELAMAT Bangunan Keadaan Bangunan Yang Dibenarkan • Mempunyai lebih daripada 1 tangga (bagi bangunan bertingkat). • Bukan bangunan tingkat basement. • Bilik penyediaan dengan tadika (dinaikkan ke paras lantai tingkat) . bandar kecil 10 meter). jarak minimum antara dua pintu 5 meter). mempunyai sistem sprinkler 43 meter. • Menyediakan ruang penyediaan makanan. • Dinding pejabat (TKA 1/2 jam). had jalan mati 9 meter. Ciri Keselamatan Bangunan • Berhampiran dengan tangga keselamatan bagi tadika yang terletak dalam bangunan bertingkat.Kehendak Kegunaan Ruang • Menyediakan ruang untuk kemudahan belajar dan bermain. • Mematuhi had maksimum mengikut bilangan pintu keluar. • Menyediakan ruang dapur. 21 . • Pengasingan ruang antara bayi dengan kanak-kanak lain. • Kedudukan tadika tidak melebihi had kelengkapan tangga jentera bomba (bandaraya 40 meter.TKA 2 jam. 4.tempoh ketahanan api (TKA) 2 jam. Kehendak Teknikal Dinding • Antara tadika dengan bahagian lain (dinaikkan ke paras tingkat) . • Mematuhi jarak perjalanan maksimum (tiada sistem sprinkler 30 meter. • Tidak mengandungi bahan-bahan bahaya.

• Tiada bahan buangan serta botol/tin yang menakung air. • Mengadakan trolley nisbah 1:6.Kehendak Kemudahan Keluar dan Pengosongan Premis. alat pemadam api mudah alih jenis debu kering.Alat pengesan asap jenis kuasa tersendiri. • Tidak dibenarkan menggunakan penyambungan wayar. • Tidak dibenarkan menggunakan ubat nyamuk. 4. 22 . .Ruang lobi. .5 PERATURAN JABATAN KESIHATAN Persekitaran (Operasi) Premis dan Kawasan Sekeliling Perlu Dalam Keadaan Kemas dan Bersih. • Tidak dibenarkan membawa masuk kanak-kanak ke dalam ruang penyediaan. . • Mewujudkan refuge area: . • Mengadakan tanda keluar lampu kecemasan jenis kuasa tersendiri. Jika ada aktiviti. • Tidak dibenarkan merokok dalam premis.2 unit 4. • Rumput dipotong dari semasa ke semasa. • Mengadakan alat pencegah kebakaran dari jenis yang diluluskan: . • Tidak dibenarkan pembakaran terbuka atau memasak. Operasi Kehendak Langkah Keselamatan • Tidak dibenarkan menggunakan lilin/pelita. • Plug point yang rendah hendaklah ditutup dengan kemas. hendaklah dijalankan di kawasan berasingan yang mempunyai ketahanan api yang dibenarkan.Koridor.Kawasan terlindung dalam tadika.5 kg.

• Lantai bilik mandi.5 meter persegi. Peralatan/Perabot/Kemudahan Dalam Bangunan • Semua perabot. • Mempunyai tempat membuang sampah atau menggunakan tong sampah dan karung plastik seperti yang ditetapkan. Bangunan (Operasi) Komponen Bangunan • Dinding di dalam dan di luar bangunan. • Menyediakan susur tangan (handrails) untuk kanakkanak yang kurang upaya. • Basin mencuci tangan dengan ketinggian tidak melebihi 600mm (2") hendaklah disediakan secukupnya. 23 . alat-alat elektrik dan sebagainya hendaklah berada dalam keadaan bersih dan memuaskan. • Mengadakan katil/tempat tidur yang sesuai dan mencukupi. • Mempunyai ruang dengan kemudahan-kemudahan membasuh yang lengkap. • Mengadakan dapur. • Longkang di dalam kawasan tadika hendaklah ditutup dengan papan tetulang konkrit untuk keselamatan. bilik mandi dan tandas yang sesuai dan memuaskan serta bersih pada setiap masa. tidak licin dan air tidak bertakung. tandas dan tempat buang air kecil serta parit hendaklah sentiasa di dalam keadaan bersih.Bangunan Kehendak Kemudahan Kebersihan • Menyediakan elbow tap. • Mematuhi kehendak minimum keluasan lantai 3. siling dan lantai hendaklah sentiasa dalam keadaan bersih dan memuaskan setiap masa. • Mangkuk tandas tidak melebihi 150mm (6") tinggi dari paras lantai.

Penyediaan Makanan • • • • Menyediakan makanan yang seimbang untuk kanak-kanak. Makanan halal hendaklah disediakan untuk kanak-kanak yang beragama Islam. • Keadaan tempat menyediakan makanan hendaklah bersih. • Mengadakan buku daftar kanak-kanak dengan butir-butir ibu/bapa/penjaga. • Mengadakan seorang yang berkelayakan dan berpengalaman untuk menjaga kanak-kanak. • Alat-alat yang digunakan untuk menyediakan makanan hendaklah bersih. • Mengemukakan laporan pemeriksaan perubatan tahunan (X-Ray dan T. 24 . • Binatang-binatang peliharaan seperti anjing. kucing. Kehendak Umum • Mengadakan peraturan keselamatan yang memuaskan. • Mengadakan telefon di bangunan pusat. Kehendak Perubatan dan Kesihatan • Mengadakan peti kecemasan di tempat yang sesuai. • Orang yang menghidap sebarang penyakit dilarang masuk ke dalam bangunan pusat. • Mengadakan buku pelawat. burung dan sebagainya tidak dibenarkan berada di dalam bangunan. Dilarang menyediakan makanan ringan kepada kanakSemua botol dan puting susu mesti dibasmi kuman. • Mengadakan kelengkapan permainan yang sesuai dan selamat.• Menyediakan barang-barang permainan yang elok dan tidak berbentuk tajam.B) bagi pelesen dan pekerja. • Tempat stor bahan-bahan makanan mestilah bersih clan selamat.Y. • Mengadakan pegawai perubatan pelawat dan butir-butir mengenai pegawai tersebut hendaklah dikemukakan.

No. Bhd. kelayakan tenaga kerja. STRATEGI OPERASI PERNIAGAAN TADIKA 5. 8.2 Keperluan Bahan dan Suber Bagi membolehkan perkhidmatan tadika dijalankan dengan berkesan. setiap usahawan perlu mempertimbangkan untuk memiliki sumber bahan bagi keberkesanan perkhidmatan yang ditawarkan. keluasan ruang perniagaan dan maklumat pelajar. Jalan Nilam 1/2 Subang Square FTTS Subang Hi-Tech Industrial Park Batu Tiga. Bhd. Keramat Permai. Selangor Tel : 03-4910200/012-3918715 25 . No. Bhd. Ground Floor. Di antara bahan-bahan yang perlu disediakan ialah : Bahan Pembelajaran (Buku/nota) Sumber Perbekalan Al-Ameen Serve Holding Sdn. aspek pekerjaan.1 PENGENALAN Aspek ini merumuskan penemuan tentang perkaraperkara seperti sumber pembekalan perkhidmatan.5. Tel :03-4575139/140 Fax : 03-4575132 Mahir Publications Sdn. Jalan Maju 2/1 Taman Lembah Maju 68000 Ampang. No. Jalan AUIA/4F Tmn. 5. 54200 Kuala Lumpur. 40000 Shah Alam Selangor Tel : 03-7379044 Fax : 03-7379043 Bookman Sdn. 39. 25.

) Peralatan/Kemudahan Riadah (Play House/ play side dll.3 BILANGAN PEKERJA .Peralatan/Kemudahan Pembelajaran (Meja/ kerusi/ papan putih dll.) Pengangkutan 5.

Subang Jaya 47500 Selangor Tel/Fax : 03-7382735 u/p : Pn. 91. No. Selangor Tel : 03-89265853 Fax : 03-89263213 u/p : Tn. Tadika Sri Montessori Sdn. 58. Institut Pengajian Ilmu-Ilmu Islam Kg. Ismaliza Ismail 27 . Jalan Gasing. No. Hj. diploma atau sijil tadika dapat membantu kecemerlangan mutu perkhidmatan. Kamaruddin Musa 4.5. 5. Bagaimana pun tenaga pengajar yang mempunyai kelulusan yang lebih tinggi seperti ijazah. 8.my 5. 46000 Petaling Jaya. 47300 Petaling Jaya Tel : 03-79574610 Fax : 03-79544610 2. Persatuan Taska Negeri Selangor No. 43000 Kajang.edu.6 INSTITUSI LATIHAN PENGURUSAN TADIKA Terdapat beberapa institusi yang terlibat dalam memberikan latihan pengurusan tadika kepada mereka yang berminat dalam bidang ini. Bhd. Di antara institusi latihan yang ada ialah : 1. Tingkat Bawah. Al-Ameen Serve Holding Sdn. Latihan tersebut terbuka kepada pemilik perniagaan atau bakal pengusaha tadika dan tenaga pengajar/pendidik perniagaan perkhidmatan tadika.5 KELAYAKAN GURU Kebanyakan perniagaan perkhidmatan tadika mempunyai guru atau tenaga pengajar yang kelayakan minima di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia. Jalan SS 18/2A. Sg. Bhd. Jalan AU 1A/4F Taman Keramat Permai 54200 Kuala Lumpur Tel : 03-42575132 Fax : 03-42575132 3. Jalan SS 2/72. Ramal Dalam.1. Selangor Tel : 03-79575755 Fax : 03-79563580 e-mail : admin@montessori. Persatuan Tadika Malaysia No.

020 meter persegi atau 10. Kebanyakan perniagaan perkhidmatan tadika mempunyai keluasan purata tapak perniagaan sekitar 1. Keluasan terendah ialah 200 meter persegi dan keluasan tertinggi ialah 800 meter persegi. Manakala ruang perniagaan merujuk kepada keluasan ruang pejabat. kebanyakan perniagaa perkhidmatan tadika mempunyai keluasan purata sekitar 285 meter persegi atau 3. ruang dapur dan kawasan riadah.5. didapati kebanyakan perniagaan perkhidmatan tadika mempunyai purata lima (5) buah. Bilangan bilik darjah terendah ialah satu dan yang tertinggi ialah sepuluh buah. ruang stor.9 PELAJAR Bilangan purata pelajar bagi sesebuah perniagaan perkhidmatan tadika ialah 88 orang. 5.068 kaki persegi.000 meter persegi. Keluasan keseluruhan tapak perniagaan merujuk kepada keluasan ruang pejabat.8 BILANGAN BILIK DARJAH Dari segi keperluan bilangan bilik darjah. 5. Jumlah ini secara umumya bermaksud bahawa setiap bilik darjah diisi dengan 16 orang pelajar untuk tujuan memberi keselesaan dan perhatian kepada pelajar. ia boleh dibahagikan kepada dua aspek iaitu keluasan keseluruhan tapak perniagaan dan keluasan ruang perniagaan. Angka ini juga menunjukkan 28 . Dari segi keluasan ruang perniagaan pula.979 kaki persegi. bilik darjah. ruang stor dan ruang dapur sahaja. Keluasan terendah adalah 500 meter persegi dan keluasan tertinggi ialah 2. bilik darjah.7 RUANG Dari segi keluasan ruang.

30 petang 29 .30 petang. 5. Hari : Isnin hingga Jumaat sahaja (Tiada kelas pada cuti umum dan cutimingguan) Masa :Sesi Pagi Petang 7.30 pagi 2.10 MASA OPERASI Kebanyakan perniagaan perkhidmatan tadika menawarkan perkhidmatan pada hari-hari berkerja sahaja.45 pagi hingga 10.45 petang hingga 5. Masa beroperasi ialah dari jam 7.45 pagi hingga 5.bahawa purata 5 kelas adalah kadar minima jika tadika ini dibuat secara komersil.

penjagaan kanakkanak. agama telah pun diberi penekanan. senilukis. isu tentang segmen pasaran. STRATEGI PEMASARAn PERNIAGAAN TADIKA 6. peratus keuntungan yang diperolehi oleh industri. kelas muzik. kelas agama dan pengangkutan. Sebahagian kecil pula menawarkan produk tadika dan produk lain secara serentak. pembelajaran tentang kelas bahasa. kelas senilukis. kelas bahasa.2 Rangkaian Produk atau Perkhidmatan Senarai rangkaian produk atau perkhidmatan yang melengkapi keperluan pasaran adalah antara isu penting dalam menentukan keuntungan dan kesinambungan sesebuah perniagaan perkhidmatan tadika.1 PENGENALAN Aspek ini menerangkan tentang rangkaian produk atau perkhidmatan yang ditawarkan.muzik. Produk-produk lain meliputi penjagaan kanak-kanak. penetapan harga produk. Dalam industri ini. muzik. 6. Kebanyakan pengusaha tadika tidak menawarkan perkhidmatan pengangkutan sebagai sebahagian dari rantaian produk mereka. di bawah produk perkhidmatan tadika. Kebanyakan perniagaan perkhidmatan tadika mempunyai senarai produk atau perkhidmatan tadika meliputi perkhidmatan tadika. agama dan perkhidmatan pengangkutan. konsep perkhidmatan. senilukis. Antara sebab utama ialah.6. kelas bahasa. strategi edaran lan promosi. Bagaimana pun jika usahawan yang terlibat dalam perniagaan perkhidmatan tadika dapat menawarkan 30 . Usahawan bidang ini lebih cenderung menggunakan perkhidmatan pengangkutan yang disediakan oleh pengusaha pengangkutan sedia ada di kawasan berdekatan. terdapat usahawan yang hanya menawarkan produk tadika sepenuhnya.

Bagaimana pun kebanyakan pengusaha tadika memperolehi kadar untung bersih sekitar 10% sahaja. Kebanyakan ibu bapa menghantar anak-anak mereka ke sekolah tadika yang menawarkan pembelajaran melalui bahasa melayu dan bahasa inggeris. Begitu juga dengan peringkat umur 3 tahun. 6. Namun demikian. didapati di kalangan perniagaan perkhidmatan tadika mencatat kadar yang berbeza.3 Kadar Keuntungan Dari segi peratus untung kasar. 31 .4 Segmen Pasaran Bahagian ini menerangkan tentang aspek segmen pasaran dari segi agihan segmen mengikut bangsa dan umur. Ini bermakna segmen pasaran berumur di bawah 5 tahun sewajarnya diberi perhatian oleh pengusaha tadika di masa-masa hadapan (jika kumpulan sasaran adalah kanak-kanak 5 tahun ke bawah .perniagaan yang terlibat ialah Taska). kebanyakan perkhidmatan tadika mensasari pelanggan dalam kategori berumur 6 tahun dan 5 tahun. Keuntungan yang diperolehi membolehkan perniagaan diteruskan dan dikembangkan. mereka mempunyai kelebihan bersaing dengan pengusaha tadika yang lain.perkhidmatan pengangkutan sebagai satu produk tambahan. Manakala dari segi umur pula. mereka mempunyai tadika yang dijalankan melalui bahasa mereka sendiri. kadar keuntungan kasar yang diperolehi ialah 15% hingga 50% sahaja. 6. Manakala kadar keuntungan bersih pula ialah sekitar 5 hingga 30% sahaja. Secara purata. Kadar keuntungan (kasar dan bersih) yang diperolehi memberi implikasi kepada pulangan pelaburan dan kelangsungan perkhidmatan yang ditawarkan. Segmen umur di bawah 5 tahun adalah kecil. bagi kaum Cina.

Kandungan kurikulum pengurusan tadika berasaskan konsep agama meliputi : • • • • • • • Mengenal Diri dan Kesihatan. Ibadat dan Sirah). • Riadah. Asas Bahasa Melayu. Akhlak (Tauhid.6. Di antara konsep pengurusan tadika yang diamalkan ialah berasaskan konsep agama. Pengurusan tadika Montessori disyaratkan perlu mendapat didikan dan seliaan oleh Pusat Montessori 32 . Asas mengira (Matematik).5 Konsep Perniagaan Tadika Pengurusan tadika sebagai sebuah entiti komersil diurus berasaskan beberapa konsep yang tertentu. • Sains • Latihan sembahyang secara amali setiap hari. Pengurusan berasaskan konsep agama bermakna operasi tadika tersebut dijalankan dengan menekankan kepada pendidikan agama kepada pelajar-pelajar. KBSR dan Konsep 3M atau kombinasi di antara konsep-konsep tersebut. Montenssori. Manakala konsep pengurusan Montessori pula adalah satu pendekatan berasaskan falsafah pendidikan yang diasaskan oleh Dr. Kurikulum pendidikan yang digunapakai adalah sebagaimana yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) atau lain-lain persatuan agama seperti ABIM (Angkatan Belia Islam Malaysia) atau JIM (Jemaah Islam Malaysia). Bacaan asas Al-Quran melalui kaedah Qiraati atau Iqra. Asas tulisan dan membaca. Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab. Penekanan latihan dan bacaan jawi. Maria Montessori (1870 -1952) di mana penekanan diberikan kepada persediaan pelajar untuk memasuki sekolah rendah dan pembentukan keterampilan diri.

Kurikulum yang digunakan ialah berasaskan kepada garis panduan yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia atau Jabatan Pelajaran Negeri. di mana kurikulum yang digunakan adalah berasaskan kepada kurikulum yang dikeluarkan oleh Pusat Montessori di London. Bahasa pengantar utama ialah Bahasa Inggeris kecuali pengajaran tentang Bahasa Malaysia/Cina dan kelas agama.Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris Asas Mengira (Matematik) Asas Kemahiran Hidup Dan Reka Cipta Asas Pendidikan Islam/Moral Asas Pendidikan Seni Asas Pendidikan Muzik Asas Sains Asas Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Kelas Agama dan Fardu Ain 33 . Di antara kandungan kurikulum pengurusan tadika berasaskan konsep Montessori meliputi : • • • • • • • • • • • • • English Language (Thematic Approach) English Reading Program Phonics Writing Skill Mathematics Art and Craft Music And Movement Computer Health And Fitness Cultural Studies Bahasa Malaysia/Cina Bahasa Malaysia/Chinese Reading Program Islamic Studies/Moral Pengurusan tadika berasaskan Konsep KBSR (Kurikulum Baru Sekolah Rendah) memberi penekanan kepada persediaan pelajar untuk memasuki persekolahan darjah satu. Di antara kandungan kurikulum pengurusan tadika berasaskan konsep KBSR ialah: • • • • • • • • • Asas Bacaan .di London.

Harga yang ditetapkan kebiasaannya berdasarkan pakej produk.Konsep Pengurusan 3M (Menulis. Dari segi kandungan kurikulum pengurusan berasaskan 3M tidak banyak bezanya dengan konsep KBSR. jangka masa pelajar berada di premis dan daerah lokasi perkhidmatan ditawarkan. 6. mengira dan membaca. 34 .3 untuk perincian). Yuran bulanan dan tahunan dikenakan kepada setiap pelajar.7 Edaran Produk Aspek edaran meliputi keluasan pasaran sasaran serta perkhidmatan pengangkutan yang ditawarkan. cuma penekanan dalam konsep 3M diberikan kepada meningkatkan kemahiran menulis.lebih kepada persediaan untuk memasuki sekolah rendah.6 Penetapan Harga Perkhidmatan Pada dasarnya penetapan kadar harga produk/ perkhidmatan tadika adalah berbeza di kalangan pengusaha tadika.wujudnya pasaran bagi konsep berkenaan di sekitar jejari 10KM dari premis yang dicadangkan. Yuran tahunan dikenakan sekali sahaja (sila lihat perkara 6. 6. Mengira dan Membaca) pula memberi penekanan kepada pelajarpelajar tentang kemahiran menulis. Setiap pengusaha perkhidmatan tadika perlu mempertimbangkan untuk mengadaptasikan mana-mana konsep pengurusan tadika yang sesuai. Keputusan untuk memilih konsep pengurusan tadika tertakluk kepada faktor-faktor berikut : • • • Pengetahuan dan asas pendidikan pengusaha Keperluan pekerja yang berkelayakan Faktor pasaran . mengira dan membaca di kalangan pelajar berbanding pengurusan berasaskan KBSR . Kebanyakan perkhidmatan tadika mensasari pasaran pada jarak keluasan pasaran sekitar 10KM dari lokasi premis.

Walaupun tiada syarat khusus yang mewajibkan sesebuah perniagaan perkhidmatan tadika dijalankan pada lot tepi. Penggunaan media moden dalam aktiviti promosi perkhidmatan tadika wajar dipertimbangkan kerana skop edarannya yang luas. tetapi kecenderungan memilih lot tepi memberi kelebihan bagi membolehkan keluasan mencukupi untuk ruangan bilik darjah. Ini menyebabkan matlamat utama aktiviti promosi dalam perniagaan tidak diberi penekanan ketara.8 Media Promosi Aktiviti promosi sangat penting dalam usaha memperkenalkan produk dan seterusnya mempengaruhi penggunaan produk tersebut. Ini bermakna pemilihan lokasi sangatlah penting dalam menentukan dayamaju perniagaan perkhidmatan tadika. Di antara media utama aktiviti promosi meliputi pengedaran brosur. kos efektif yang rendah dan tanda keprihatinan kepada perubahan teknologi pendidikan. Dari segi kedudukan lokasi premis pula didapati kebanyakan lokasi perkhidmatan tadika ialah di lot premis/ perniagaan tepi (corner lot unit).Hanya sedikit sahaja perkhidmatan tadika mensasari pasaran melebihi 10KM. aktiviti tahunan. Walaupun pada dasarnya perniagaan perkhidmatan tadika bukan berorientasikan keuntungan bahkan lebih kepada memberi perkhidmatan. 35 . Penggunaan media moden seperti laman web dan elektronik tidak begitu ketara. Kebanyakan perkhidmatan tadika yang ada menekankan kepada falsafah memberi perkhidmatan pendidikan kepada masyarakat setempat berbanding kepentingan keuntungan semata. kad perniagaan dan “word of mouth”. 6. sepanduk. padang permainan dan ruang pejabat.

6.000 setahun untuk aktiviti-aktiviti promosi mereka. 36 . Ini menyebabkan aktiviti promosi melibatkan penggunaan media dan kekerapan aktiviti promosi yang terhad.9 BELANJAWAN PROMOSI Peruntukan tahunan untuk aktiviti promosi adalah kecil jika dibuat secara perbandingan. Keadaan ini tidak sesuai kerana aktiviti promosi sewajarnya dianggap sebagai satu bentuk pelaburan untuk memperkenalkan produk dan seterusnya menyakinkan pengguna tentang kepentingan dan kebaikan menggunakan perkhidmatan yang ditawarkan. Kebanyakan perniagaan perkhidmatan tadika memperuntukkan perbelanjaan kurang daripada RM3.

4 PERSATUAN TADIKA/TASKA Sebagai pengusaha perkhidmatan tadika sewajarnya setiap pengusaha menganggotai mana-mana persatuan yang berkaitan. 37 .2 KEPERLUAN PERABOT DAN PERALATAN Peralatan yang diperlukan untuk mentadbir perniagaan tadika terdiri daripada perkara-perkara yang berikut : • • • • Satu set perabot meja dan kerusi untuk pengurus dan kerani Sebuah komputer Sebuah pencetak Alat tulis dan rak-rak fail 7.3 TENAGA KERJA PENTADBIRAN Tidak ramai tenaga kerja pentadbiran yang diperlukan oleh perniagaan tadika. 7. mereka dapat menyalurkan pandangan serta mengemukakan masalah dengan cara yang lebih berkesan.7 STRATEGI PENTADBIRAN PERNIAGAAN TADIKA 7. Keluasan ruang pejabat ini tidak penting kerana ia digunakan hanya untuk menempatkan rak fail dan peralatan pejabat. didapati bahawa hampir kesemua perniagaan tadika di Lembah Kelang memperuntukxkan sebuah ruang pejabat dalam premis perniagaan mereka.1 Pejabat Pentadbiran Dari segi keperluan pejabat pentadbiran. Kebanyakan perniagaan yang ditemui mempunyai seorang pengurus dan seorang kerani sahaja. 7. Dengan menyertai mana-mana persatuan berkaitan.

Tel :03-79574610 Fax : 03-79544610 Persatuan Taska Negeri Selangor No. 38 . Ismaliza Ismail 2. 58. 1. Jalan SS 2/72.1. Persatuan Tadika Malaysia No. 47300 Petaling Jaya. Subang Jaya 47500 Selangor Tel/Fax : 03-568382735 u/p: Pn. Jalan SS 18/2A.

850 RM 9. Manakala kos pelaksanaan projek bagi perkhidmatan tadika sahaja ialah RM69.3 menunjukkan purata kos pelaksanaan projek dan perinciannya bagi perkhidmatan tadika.028. Purata kos pelaksanaan projek bagi menjalankan perkhidmatan tadika dan penjagaan kanak-kanak adalah sebanyak RM71.980 RM 8. 8.290 Tadika Pelaburan Aset Tetap Pelaburan Modal Kerja Kos Pra-Operasi Jumlah RM 57. pelaburan modal pusingan dan kos pra-operasi.540 RM 1.770 RM 71. Jadual 8. aspek ini juga menganalisis pulangan modal bagi perniagaan tersebut. 8.028 39 .2 KOS PELAKSANAAN PROJEK Kos pelaksanaan projek ialah segala kos yang diperlukan bagi melaksanakan sesuatu projek perniagaan.1 PENGENALAN Aspek ini menerangkan tentang aspek kos pelaburan dan pendapatan bagi perniagaan tadika. Di samping itu.025 RM 69.2 dan 8.153 RM 2.290.8 IMPLIKASI KEWANGAN PERNIAGAAN TADIKA 8. Kos ini meliputi kos pelaburan aset tetap.1. Jadual 8.2 Purata Kos Pelaksanaan Projek Jenis Pelaburan Tadika & Penjagaan Kanak-Kanak RM 60.

947 Kos Pemasaran 450 Kos Operasi 3.770 Bilangan Kanak-Kanak (purata) 250.500 88 orang Jadual 8.300 0 5.000 0 14.000 tertinggi Kos Aset Tetap 60.3 Perincian Kos Pelaksanaan Projek (Tadika Sahaja) (n = 20) .143 Pra-0perasi 1.000 0 11.000 1.980 Modal Kerja (bulanan): Kos Pentadbiran 4.2 Perincian Kos Pelaksanaan Projek (Tadika & Penjagaan Kanak-Kanak) (n = 26) Kategori Kos (RM) purata (RM) minimum (RM) 5.Jadual 8.300 13.

41 . pelaburan terhadap aset tetap. Kos ini merangkumi pembayaran gaji kakitangan. Kos Pentadbiran. Terdapat juga sebilangan tadika yang menanggung kos pra-operasi. Bagi keseluruhan perniagaan (tadika clan penjagaan kanakkanak). kos pentadbiran yang terlibat bagi mengendalikan perkhidmatan tadika dan penjagaan kanak-kanak ialah RM 4. kos pemasaran ialah sebanyak RM450 sebulan bagi tadika dan penjagaan kanak-kanak dan RM563 bagi tadika sahaja. sewa tanah dan bangunan. Kos Pemasaran.8. purata pemilikan aset tetap bernilai RM 57. Kos operasi ialah segala kos yang diperlukan bagi membiayai ssegala perbelanjaan operasi. Kos Operasi. Kos pemasaran ialah segala kos yang diperuntukkan bagi membiayai segala aktiviti pemasaran perniagaan.096. Modal Kerja Modal kerja (atau modal pusingan) merangkumi kos pentadbiran.850. bahan pengajaran dan utiliti.980. Di antara contoh kos operasi ialah pembelian bahan makanan. bangunan. secara purata bernilai RM 60. kos pemasaran dan kos operasi.947 sebulan dan bagi tadika sahaja ialah RIM 5. Secara purata. perabot dan kelengkapan dan kenderaan. Secara purata. Bagi pengusaha yang menjalankan perkhidmatan tadika sahaja. Di antara contoh perbelanjaan pemasaran ialah kos promosi. utiliti dan sebagainya.3 KOS PELABURAN Kos Aset Tetap Aset-aset tetap yang dimiliki terdiri daripada tanah.

00 dan tertinggi berjumlah RM200.Kos ini membabitkan perbelanjaan yang ditanggung sebelum memulakan operasi seperti pendaftaran.025 bagi tadika. pembayaran deposit dan sebagainya. Secara purata. 8.4PENDAPATAN Pendapatan utama perniagaan merangkumi yuran pendaftaran. ubahsuaian. Yuran terendah ialah sebanyak RM10.00.770 bagi perkhidmatan tadika dan penjagaan kanakkanak dan sebanyak RM 2. belanja pra-operasi yang ditanggung ialah RM 1. yuran pendidikan prasekolah dan yuran penjagaan kanak-kanak. 42 . Yuran Pendaftaran Kebanyakan perniagaan tadika mengenakan yuran pendaftaran sebanyak RM50.

Secara purata. yuran bulanan dikenakan sebanyak RM149 bagi setiap kanak-kanak (lihat Jadual 8. Kos tetap merupakan belanja perniagaan yang tidak berubah walaupun bilangan kanak-kanak berubah.Jumlah Kos = Untung atau Jualan -[Kos Tetap + Kos Berubah] = Untung Kos perniagaan boleh diklasifikasikan kepada kos tetap dan kos berubah.5). ada juga perniagaan yang mengenakan yuran penjagaan melebihi RM200 sebulan.Secara purata yuran yang dikenakan ialah RM60 setahun setiap kanak-kanak (lihat Jadual 8. Bagi kes tertentu. Yuran Pendidikan Pra-Sekolah (Tadika) Kebanyakan perniagaan tadika mengenakan yuran bulanan di antara RM101 hingga RM150. iaitu jumlah jualan (sama ada dalam bentuk bilangan kanakkanak atau ringgit) dan jumlah kos (kos tetap dan kos berubah). Pendapatan dan Kos Terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi untung. manakala kos berubah pula merupakan belanja yang berubah secara langsung dengan kadar yang sama dengan perubahan terhadap bilangan kanak-kanak. Yuran Penjagaan Kanak-Kanak Di samping pendidikan pra-sekolah. 43 . Kebanyakan perniagaan tadika mengenakan yuran di antara RM51 hingga RM100. Pengiraan mudah bagi menentukan untung ialah: Jualan . Yuran terendah ialah sebanyak RM80 sebulan dan tertinggi RM200 sebulan.5). terdapat juga perniagaan tadika mengendalikan penjagaan kanakkanak. jumlah yuran ialah RM218 sebulan bagi setiap kanak-kanak. Secara purata.

hanya pengendalian pendidikan prasekolah (tadika) sahaja diambil kira. (ii) Kos Tetap dan (iii) kos berubah bagi seorang kanak-kanak. 44 . kos bagi mengendalikan tadika boleh diklasifikasikan seperti berikut: Kos Tetap : susunilai aset tetap kos pentadbiran kos pemasaran kos operasi Kos Berubah : Titik Pulangan Modal Analisis ini hanya membabitkan pengendalian tadika (pra sekolah). Ini kerana pendidikan tadika merupakan perkhidmatan utama yang ditawarkan. Pengiraan titik pulangan modal membabitkan pendapatan dan kos. Bagi memudahkan pengiraan titik pulangan modal.5. pengusaha tadika dibahagikan kepada dua kumpulan: (1) pengusaha yang memiliki bangunan sendiri. dan (2) pengusaha yang menyewa bangunan. Bagi membolehkan pengiraan dibuat secara munasabah. maklumat berikut perlu diketahui: (i) pendapatan yang diperolehi daripada seorang kanakkanak.Bagi tujuan analisis. Bagi tujuan analisis. Pendapatan dan kos bulanan secara purata bagi dua kumpulan pengusaha ditunjukkan seperti di Jadual 8.

Titik pulangan modal (x) merupakan titik di mana untung bersamaan dengan kosong.Jumlah Kos = RM0 atau Jualan -[Kos Tetap + Kos Berubah] = RM0 . kos tersebut bukan merupakan perbelanjaan dalam operasi harian tetapi merupakan perbelanjaan modal yang dianggap aset kepada perniagaan. iaitu : Jualan .Kos pra-operasi tidak diambil kira dalam analisis ini kerana kos ini merupakan kos permulaan yang dibelanjakan sebelum perniagaan beroperasi. Oleh yang demikian.

45 .

manakala jumlah jualan yang diperlukan bagi memenuhi jumlah kos ialah RM 12. .392 (jika menyewa bangunan).Bilangan kanak-kanak yang diperlukan bagi memenuhi jumlah kos ialah seramai 84 orang (jika memiliki bangunan sendiri) dan 48 orang (jika menyewa bangunan).936 sebulan (jika memiliki bangunan sendiri) dan RM 7.

46 .

Kategori ciri-ciri usahawan dibahagikan kepada tiga (3) komponen penting. 9.1 PENGENALAN Aspek ini merumuskan penemuan tentang faktor-faktor penyumbang kepada kejayaan sebuah perniagaan perkhidmatan tadika. Komponen tersebut ialah aspek pengetahuan (knowledge). 47 .2 Ciri-ciri Keusahawanan Faktor ciri usahawan merujuk kepada perilaku atau keperibadian seseorang semasa mengurus sesebuah perniagaan. kemahiran (skills) dan tingkahlaku (attitude). Perlaku atau keperibadian seseorang memainkan peranan penting sama ada menyumbang atau merosakkan urusniaga sesebuah perniagaan. Aspek pengetahuan meliputi ilmu atau maklumat yang dimiliki oleh seseorang yang membolehkan mereka mengurus sesebuah perniagaan dengan jayanya. Manakala kemahiran pula merujuk kepada kebolehan atau kepakaran yang dimiliki oleh seseorang usahawan dan sangat berguna dalam membantu kebolehan mereka mengurus sesebuah perniagaan. Tingkahlaku pula merujuk kepada aspek dalaman diri atau perlakuan seseorang usahawan semasa mengurus perniagaan. Faktor-faktor kejayaan ditakrifkan sebagai sebarang penyebab utama menyumbang kepada kelangsungan (continuity) dan keuntungan (profitability) sesebuah perniagaan. Faktor-faktor kejayaan boleh dipecahkan kepada dua kategori utama iaitu faktor yang berkait dengan ciri-ciri usahawan dan faktor yang berkaitan dengan ciri-ciri perniagaan itu sendiri.9 FAKTOR FAKTOR KEJAYAAN 9.

tentang perilaku kanak-kanak dan berpengetahuan dalam perniagaan.1 : Ciri-ciri Keusahawanan Ciri Tingkahlaku Perincian Minat atau Sukakan Kanak-kanak Kerja Kuat Dedikasi Kecekalan/Kesabaran Peramah Ketegasan Keberanian Komunikasi Perhubungan Awam/Business Networking Dalam Bidang Pendidikan Kanak-Kanak/Tadika Tentang Perilaku Kanak-kanak Berpengalaman Dalam Perniagaan Kemahiran Pengetahuan 48 . minat atau sukakan kanak-kanak.Jadual 9. Manakala elemen kemahiran meliputi kemahiran dalam bidang komunikasi interpersonal dan kemahiran komunikasi hubungan atau business networking. kecekalan/kesabaran. kerja kuat. Ciri-ciri tersebut menjadi Penyumbang utama kepada kejayaan mengurus sesebuah perniagaan perkhidmatan tadika Dalam aspek pengetahuan . keberanian.1 menunjukkan tentang ciri-ciri penting yang perlu ada pada seseorang usahawan dalam bidang perkhidmatan tadika. Jadual 9.elemen ini meliputi pengetahuan dalam bidang pendidikan tadika. Dalam aspek tingkahlaku pula ciri-ciri seperti ketegasan. dedikasi dan peramah menjadi resipi utama kejayaan pengurusan perkhidmatan tadika.

Kumpulan tenaga kerja meliputi tenaga kerja di bahagian pendidikan.2. Setiap usahawan perlu mengesan ciri-ciri yang penting yang perlu ada pada sesebuah perniagaan perkhidmatan tadika yang berjaya.3CIRI PERNIAGAAN Faktor kedua penting ialah ciri-ciri perniagaan itu sendiri. Program atau produk merujuk kepada sebarang bentuk perkhidmatan yang ditawarkan kepada pelanggan. pekeranian dan sokongan. Setiap perniagaan pada dasarnya adalah berbeza dari segi sifat dan ciri-cirinya. 49 . tenaga kerja dan citra perniagaan(Business image). premis. seperti di Jadual 9. Manakala citra perniagaan adalah merujuk kepada “good will” atau nama baik perniagaan itu sendiri. Ciri-ciri dominan bagi sebuah perniagaan perkhidmatan tadika yang berjaya dipecahkan kepada empat kategori utama iaitu program atau produk. Manakala premis pula merujuk kepada lokasi dalaman dan luaran premis perniagaan.9.

reputasi sedia ada dan perkhidmatan yang mesra.Dalam aspek program atau produk yang ditawarkan. mereka sukakan kanak-kanak dan semangat kerja berpasukan menjadi faktor terpenting. mempunyai cawangan tambahan. rangkaian perniagaan. Dalam aspek tenaga kerja pula tuntutan kepada keperluan mempunyai kumpulan tenaga kerja terlatih. hiasan dalaman perniagaan yang menarik. pemakanan dan kaedah pengajaran. aktiviti tahunan.2 : Ciri-ciri Perniagaan Ciri Program Perincian Kurikulum Pendidikan Aktiviti Tahunan Pemakanan (Halal & Bersih) Kaedah Pengajaran Lokasi Strategik Hiasan Dalaman Keluasan Kawasan Premis Kebersihan Persekitaran (dalam dan luar Mutu Tenaga Kerja (tenaga kerja terlatih) Sukakan Kanak-Kanak Semangat Kerja Premis premis) Tenaga Kerja Berkumpulan Citra Perniagaan Orientasi Pencapaian Dalam Perkhidmatan Rangkaian Perniagaan (Business Networking) Cawangan Tambahan Reputasi Perniagaan Sedia Ada Perkhidmatan Mesra . Manakala aspek premis pula merujuk kepada lokasi yang strategik. faktorkejayaan adalah terdiri daripada kurikulum terkini. Jadual 9. keluasan kawasan premis dan kebersihan kawasan perniagaan. Dari segi citra perniagaan faktor kejayaan yang dikesan ialah orientasi pencapaian dalam perkhidmatan.

50 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1.4 Kandungan Program Prasekolah .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

satu ikatan perjanjian sewaan perlu dibuat bagi menjamin hak penyewaan dalam tempoh yang dipersetujui bersama di antara penyewa dan pemilik bangunan. Jika usahawan memilih untuk menyewa bangunan tersebut. Jika usahawan mengambil keputusan untuk membeli bangunan berkaitan. kemahiran dan tingkahlaku yang sesuai dengan ciri-ciri perniagaan perkhidmatan tadika. setiap usahawan perlu mempersiapkan diri dari segi pengetahuan. Sila rujuk kepada faktor-faktor kejayaan bagi sesebuah perniagaan tadika dalam bab 8. Kajian pasaran menerangkan tentang aspek-aspek penting yang perlu diambil kira semasa melakukan kajian pasaran. maka usahawan perlulah menetapkan premis atau lokasi perniagaan. Langkah pertama. Jika kajian yang dijalankan menunjukkan bahawa wujudnya pasaran bagi perkhidmatan tadika. Usahawan juga boleh mempertimbangkan untuk mendirikan sendiri bangunan premis tadika. Mereka boleh memilih sama ada untuk menyewa atau membeli bangunan premis yang sesuai untuk dijadikan tadika. Kajian pasaran dilakukan dengan tujuan untuk mengenal pasti sama ada terdapatnya permintaan terhadap perkhidmatan tadika di kawasan sasaran pasaran. Langkah kedua ialah melakukan kajian pasaran di kawasan sasaran yang telah ditentukan. Bagi tujuan ini mereka perlu memastikan bahawa mereka telah mempunyai tapak bangunan yang sesuai. Penerangan lanjut mengenai kajian pasaran di nyatakan dalam bab 3. . mereka boleh sama ada menggunakan sumber kewangan sendiri atau mendapatkan pembiayaan dari mana-mana institusi kewangan berdekatan.Terdapat lima langkah dalam proses penubuhan sebuah tadika.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bagi mendapatkan maklumat lanjut. . Ini kerana pihak pembiaya hanya akan membiayai mana-mana operasi perniagaan yang sah dari segi undang-undang sahaja. pemasaran dan kewangan. Pengiktirafan sebagai sebuah entiti perniagaan yang sah dari segi undang-undang mempunyai implikasi penting kepada usaha untuk mendapatkan sebarang pembiayaan dari institusi kewangan tempatan. setiap usahawan perlu mengamalkan kaedah pengurusan yang sesuai. sila rujuk bab 5 hingga bab 8 mengenai strategi operasi. barulah sesebuah perkhidmatan tadika dapat dijalankan secara sah. Dalam aspek pelaksanaan operasi perkhidmatan tadika.Apabila semua lesen dan surat kelulusan telah diperolehi. pentadbiran.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.A. PROFIL PASARAN 1 Jumlah Kampung/Seksyen di Kawasan Lingkungan 10 km.

.

2. Data Penduduk Mengikut Bangsa .

.

.

.

Data Persaingan (Samb.) .5.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4. PENDAFTARAN TADIKA .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2 PENDAFTARAN DENGAN JABATAN PENDIDIKAN .4.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

• Nama tadika beralamat penuh 3 km sekeliling/300 buah • Surat persetujuan jiran-jiran terdekat mengandungi nama. .

.

.

.

bagi mendapatkan pandangan dan sokongan. Mendapatkan Sokongan Dari Agensi Berkaitan Setelah borang permohonan disemak. Lawatan Kesesuaian Oleh Jabatan Pendidikan Satu surat jawapan penerimaan kertas kerja secara bertulis akan dikeluarkan dan meminta pemohon menghubungi pihak jabatan untuk menentukan tarikh lawatan. Sijil Kelayakan Menduduki Bangunan (CF). Kertas Kerja. Mengisi Borang Pendaftaran Semua borang rasmi permohonan pendaftaran akan diberikan kepada pemohon selepas lawatan..• • • Surat perjanjian sewa bangunan (tenancy agreement). Jabatan akan mengeluarkan surat kepada : .

.

Sijil Pendaftaran Sijil Pendaftaran Sekolah akan dikeluarkan setelah pemohon bersetuju dengan syarat yang dikenakan. surat kelulusan akan dikeluarkan kepada pemohon dengan syarat-syarat tertentu.Surat Kelulusan dan Tawaran Syarat Setelah menerima sokongan dari agensi berkenaan di para 5. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kesesuaian Tanah • Tidak terletak di hadapan jalan utama. Jalan keluar masuk .

• Mempunyai kawasan permainan yang secukupnya di luar Kehendak Pengiklanan • Ditulis dalam Bahasa Melayu. Kehendak Bangunan • Kehendak tangga (sekiranya bangunan bertingkat) : . • Kedudukan di tempat yang sesuai.

.

.

.

.

.

Kehendak Pengudaraan dan Pencahayaan • Pengudaraan boleh kawal hendaklah 20% daripada .

• Pengudaraan bebas hendaklah 10% daripada keluasan • Pencahayaan semulajadi hendaklah 20% daripada Kehendak Tingkap dan Pintu • Semua pintu dan tingkap hendaklah dibuka dari bahagian .

• • Tingkap jenis bebilah (louvres) tidak dibenarkan. Semua pintu dan tingkap di tingkat atas bangunan yang .

• Semua jeriji yang digunakan di tingkat bawah hendaklah .

.

• Menyediakan dua pintu yang berasingan (1 hadapan dan1 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4.5 PERATURAN JABATAN KESIHATAN .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

• Menyediakan barang-barang permainan yang elok dan • Mengadakan kelengkapan permainan yang sesuai dan • Mengadakan telefon di bangunan pusat. • Mengadakan buku daftar kanak-kanak dengan butir-butir .

• Mengadakan buku pelawat. • Mengadakan pegawai perubatan pelawat dan butir-butir . Kehendak Perubatan dan Kesihatan • Mengadakan peti kecemasan di tempat yang sesuai.

• Mengadakan seorang yang berkelayakan dan .

• Mengemukakan laporan pemeriksaan perubatan tahunan .

• Orang yang menghidap sebarang penyakit dilarang masuk .

• Binatang-binatang peliharaan seperti anjing. burung . kucing.

Dilarang menyediakan makanan ringan kepada kanakSemua botol dan puting susu mesti dibasmi kuman. Makanan halal hendaklah disediakan untuk kanak-kanak .Penyediaan Makanan • • • • Menyediakan makanan yang seimbang untuk kanak-kanak.

• Tempat stor bahan-bahan makanan mestilah bersih clan .• Alat-alat yang digunakan untuk menyediakan makanan • Keadaan tempat menyediakan makanan hendaklah bersih.

• Mengadakan peraturan keselamatan yang memuaskan. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

3 BILANGAN PEKERJA .) Pengangkutan 5.Peralatan/Kemudahan Pembelajaran (Meja/ kerusi/ papan putih dll.) Peralatan/Kemudahan Riadah (Play House/ play side dll.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

7 RUANG .5.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

5.8 BILANGAN BILIK DARJAH .

.

.

.

.

9 PELAJAR .5.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

6. STRATEGI PEMASARAn PERNIAGAAN TADIKA .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

6.5 Konsep Perniagaan Tadika .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

6.6 Penetapan Harga Perkhidmatan .

.

.

.

.

.

.

.

.

6.7 Edaran Produk .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

6.9 BELANJAWAN PROMOSI .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1. Persatuan Tadika Malaysia .

.

Persatuan Taska Negeri Selangor .2.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

8.4PENDAPATAN .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bilangan kanak-kanak yang diperlukan bagi memenuhi jumlah kos ialah seramai 84 orang (jika memiliki bangunan sendiri) dan 48 orang (jika menyewa bangunan). manakala jumlah jualan yang diperlukan bagi memenuhi jumlah kos ialah RM 12.392 (jika menyewa bangunan). .936 sebulan (jika memiliki bangunan sendiri) dan RM 7.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Dalam aspek tenaga kerja pula tuntutan kepada keperluan mempunyai kumpulan tenaga kerja terlatih. Manakala aspek premis pula merujuk kepada lokasi yang strategik. mempunyai cawangan tambahan. faktorkejayaan adalah terdiri daripada kurikulum terkini. hiasan dalaman perniagaan yang menarik. keluasan kawasan premis dan kebersihan kawasan perniagaan. Dari segi citra perniagaan faktor kejayaan yang dikesan ialah orientasi pencapaian dalam perkhidmatan. rangkaian perniagaan. mereka sukakan kanak-kanak dan semangat kerja berpasukan menjadi faktor terpenting. .Dalam aspek program atau produk yang ditawarkan. pemakanan dan kaedah pengajaran. reputasi sedia ada dan perkhidmatan yang mesra. aktiviti tahunan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->