P. 1
BIDANG TUGAS PENOLONG KANAN HEM

BIDANG TUGAS PENOLONG KANAN HEM

|Views: 193|Likes:
Published by iela156

More info:

Published by: iela156 on Mar 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/03/2013

pdf

text

original

BIDANG TUGAS PENOLONG KANAN HEM

1. Menjalankan tugas-tugas pengetua semasa ketiadaan Pengetua dan Penolong Kanan 1 (Pent.) 2. Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengetua. 3. Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam hal -hal kaunseling, keselamatan dan kebajikan pelajar, buku teks, penerbitan dan percetakan, perayaan sekolah, koperasi sekolah, kantin sekolah serta penyeliaan asrama. 4. Membantu Pengetua menyelia dan menilai aktiviti seperti dalam perkara-perkara di atas. 5. Membantu pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah.
SENARAI TUGAS PENOLONG KANAN HEM Pembangunan Diri Pelajar. Disiplin

Menentukan penerapan amalan -amalan dan nilai ±nilai murni Memastikan peraturan-peraturan sekolah dikuatkuasakan Menjadi penasihat Lembaga Pengawas Sek olah. Mengambil tindakan yang sesuai terhadap kes -kes pelajar yang melanggar tatatertib dan salah laku. 5. Menyelaras dan menyediakan rekod disiplin pelajar dan laporan pelajar. 6. Mewujudkan hubungan dua hala di antara sekolah dengan ibu bapa/ penjaga. 1. 2. 3. 4.
Program Perlindungan Pelajar.

1. Meracang dan menyelaras program mencegah penyalahgunaan dadah dan program lain diperingkat sekolah. 2. Memastikan langkah-langkah keselamatan pelajar semasa berada di sekolah dilaksanakan.
Kesihatan

1. Menguruskan kemudahan rawatan pelajar. 2. Memastikan program-program kesihatan pelajar semasa berada di sekolah dilaksanakan 3. Menyelaraskan penyeliaan kantin sekolah.

4. Menyelaras aktiviti kesihatan pelajar.
Skim Pinjaman Buku Teks

1. Menyelaraskan pengeluaran, data pengambilan, pengag ihan dan hapuskira buku teks. 2. Menguruskan kutipan data, mengawal buku stok dan bilik buku SPBT. 3. Menyediakan anggaran belanjawan bagi pengurusan SPBT.
Biasiswa dan Bantuan.

1. Menyelenggarakan Perakuan-perakuan biasiswa dan bantuan. 2. Mengemaskinikan rekod biasiswa dan bantuan 3. Menguruskan tuntutan bayaran biasiswa pelajar.
Pengurusan

Menguruskan dan mengemaskinikan buku rekod pendaftaran pelajar. Menguruskan kemasukan dan penempatan pelajar. Menguruskan pertukaran pelajar. Menyemak buku kedatangan harian pelajar. Menguruskan surat akuan, sijil-sijil pelajar, pengesahan dan pengedaran Sijil Berhenti Sekolah. 6. Membantu menyediakan anggaran belanjawan sekolah 7. Membantu merancang takwim sekolah. 1. 2. 3. 4. 5.
Ko-Kurikulum Sukan dan Permainan

1. Membantu merancang , melaksanakan dan menyelia kegiatan sukan dan permainan pada semua perigkat. 2. Membantu merancang takwim sukan dan permainan sekolah.
Kelab/Persatuan

1.

Menyelaraskan dan menyelia aktiviti-aktiviti persatuan dan kelab yang bercorak akademik.

Unit Beruniform

1. Merancang strategi penglibatan pelajar dalam kegiatan unit beruniform tersebut di peringkat sekolah.
Pembanguna Organisasi

1. Mewujudkan hubungan dua hala di antara sekolah dengan ibu ba pa/ penjaga.

2. Mengadakan kursus/ latihan untuk personal.
Pembangunan Kendiri

1. Mempertingkatkan budaya membaca dan budaya ilmu. 2. Menghadiri seminar, kursus dan bengkel 3. Menjalankan kajian bagi kecemerlangan pengurusan sekolah. 4. Melibatkan diri secara aktif dalam persatuan yang berkaitan dengan profesion perguruan.

LAMPIRAN:

BIDANG-BIDANG BERKAITAN PENGURUSAN HEM DI SEKOLAH

KEBAJIKAN PELAJAR

Kebajikan pelajar meliputi beberapa aspek berikut:

A. Rancangan Kesihatan Sekolah (RKS)

B. Keselamatan Di Sekolah

C. Alam Sekitar Sekolah

D. Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT)

E. 1. Ianya merupakan satu rancangan kebangsaan yang bersepadu di antara Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesihatan yang boleh dianggap sebagai sebahagian penting daripada perkhidmatan masyarakat. Objektif RKS Mengendalikan pendidikan kesihatan dan pemakanan di sekolah Memberi rawatan penyakit/kecemasan kepada murid ketika di sekolah Mencegah dan mengawal penyakit-penyakit berjangkit. Asrama Sekolah A. . Biasiswa F. Rancangan Kesihatan Sekolah (RKS) Rancangan Kesihatan Sekolah (RKS) dilancarkan pada tahun 1968.

emosi. sosial.Menilai dan menafsir taraf kesihatan murid. Menjalankan usaha-usaha untuk mengenal dan menentukan murid sekolah yang memerlukannya. mental. Menggalakkan kerjasama yang erat antara sekolah dan masyarakat untuk kesihatan sekolah dan kesihatan masyarakat. Menggalakkan hidup sihat di sekolah dari segi fizikal. 2. Aktiviti Rancangan Kesihatan Sekolah Perkhidmatan Kesihatan Pendidikan Kesihatan Hidup Sihat Di Sekolah Kerjasama Antara Sekolah dan Masyarakat Untuk Kesihatan . dan rohaniah.

2 Aktiviti Rawatan penyakit-penyakit (cacing.Rancangan Makanan Tambahan (RMT) Kantin Sekolah. Perkhidmatan Kesihatan 1. 1. kutu dan lain-lain) Rawatan kecemasan . Mengesan masalah kesihatan seawal yang mungkin serta membuat rujukan mendapatkan rawatan bagi murid-murid yang berkenaan. 1.1 Tujuan Mewujudkan kesedaran mengenai status kesihatan sendiri dan menggalakkan amalan mendapatkan penilaian kesihatan di kalangan murid-murid. Mengawal penyakit-penyakit berjangkit.

C.Kawalan penyakit yang berjangkit Penilaian kesihatan/pemeriksaan perubatan .Ukuran berat badan dan tinggi .VI) . rawatan dan susulan .Ujian awal penglihatan . kelakuan Imunisasi (Tahun I .Double antigen.Rubella (pelajar perempuan) Rujukan.Tabiat.G.Taraf pertumbuhan . B. Polio ..

Pemeriksaan kanak-kanak cacat Rancangan kesihatan pergigian * Pemeriksaan kesihatan pergigian * Rawatan pergigian melalui: .klinik pergigian tempatan Lain/demonstrasi memberus gigi * Pengagihan berus gigi dan ubat gigi percuma Bimbingan kesihatan .klinik pergigian bergerak .pasukan kesihatan pergigian .klinik pergigian sekolah .

Merancang program dan kempen kesihatan yang menyeluruh dan komprehensif.1 Objektif Membantu minat dan keinginan pelajar-pelajar untuk kemajuan dan kebaikan kesihatan diri sendiri.2 Pengajaran Pendidikan Kesihatan . 2. 2.1. Menggiatkan pengalaman-pengalaman hidup dengan pendidikan kesihatan.3 Peranan Guru Besar/Guru Menggalakkan serta membantu murid mewujudkan tabiat kesihatan yang baik. Pendidikan Kesihatan 2. keluarga dan masyarakat. Menggalakkan murid menilai perlakuan sendiri dan bertanggungjawab memperbaikinya.

.Diajar secara formal dan digabungjalinkan dalam KBSR melalui matamata pelajaran Bahasa. Pendidikan Moral. Pendidikan Agama Islam. Mengenal pasti murid yang mempunyai masalah kesihatan serta menunjukkan mereka kepada pihak berkenaan untuk mendapatkan rawatan.3 Peranan Guru Besar/Guru Mengambil ukuran berat. tinggi dan membuat pengesanan awal screening penglihatan murid. Alam Sekitar Sekolah dan lain-lain) 2. Pendidikan Jasmani dan Muzik. Menunjukkan minat dan membantu pasukan kesihatan ketika pemeriksaan kesihatan dan perkhidmatan pergigian diberikan kepada murid. Kantin Sekolah. Rancangan Makanan Tambahan. Dijalankan secara tidak formal melalui aktiviti harian dan aktiviti kokurikulum (Program Susu Sekolah.

Mengawas murid ketika pemeriksaan/penilaian kesihatan dijalankan oleh pasukan kesihatan sambil mengambil peluang menambahkan pengetahuan dan kemahiran daripada pasukan kesihatan. Memberi kaunseling kesihatan bagi yang memerlukannya. Membuat pemerhatian terhadap murid bagi mengesan masalah kesihatan mereka seawal yang mungkin. . Menyediakan bilik bagi menjalankan pemeriksaan penilaian kesihatan.Memastikan kebenaran diperolehi daripada ibu bapa/penjaga sebelum pasukan kesihatan memulakan pemeriksaan/membuat penilaian. Melengkapkan butir-butir berkenaan dalam buku rekod kesihatan murid. Mengambil tahu dan menyimpan rekod yang kemaskini mengenai masalah kesihatan murid dan mengambil tindakan selanjutnya seperti menghubungi ibu bapa/penjaga serta membuat rujukan kepada pihak berkenaan.

Menyemai tabiat kesihatan yang baik. . 3. tandas. stor dan lain-lain). bekalan air dan elektrik) Mempunyai ruang dan perabot yang mencukupi (bilik darjah.1 Objektif Mengekalkan kesihatan yang optimum dan memajukan keselamatan masyarakat sekolah. Mewujudkan keadaan kesejahteraan dan keselamatan di kalangan pelajar-pelajar dan masyarakat sekolah yang lain.2 Alam Sekitar Fizikal Sekolah Mempunyai kemudahan-kemudahan asas (cahaya.Membantu mengawal penyakit-penyakit berjangkit. 3. sikap dan amalan yang bersesuaian dengan hidup sihat. pengedaran udara. Hidup Sihat Di Sekolah 3.

4. Kerjasama Sekolah Dengan Masyarakat Untuk Kesihatan 4.3.1 Objektif Untuk mengintegrasikan aktiviti-aktiviti kesihatan masyarakat bagi mempertingkatkan lagi status/taraf kesihatan anak-anak.2 Agensi-agensi Sukarela Yang Boleh Membantu Persatuan Bulan Sabit Merah . Memberi khidmat kaunseling kesihatan dan membantu murid mengatasi masalah kesihatan yang mereka alami.3 Peranan Guru Besar/Guru Mengenal pasti halangan-halangan yang menghindar hidup sihat di sekolah serta bertanggungjawab memastikan keadaan fizikal sekolah adalah menggalakkan bagi keselamatan dan kesejahteraan murid. Menghayati budaya penyayang/ikram di sekolah. 4.

3 Peranan Guru Besar/Guru Memberi maklumat kepada ibu bapa dan masyarakat mengenai program-program kesihatan dan aktiviti-aktiviti yang melibatkan murid. Rancangan Makanan Tambahan (RMT) . persatuan dan pertubuhan profesional dan kesihatan untuk menjayakan programprogram kesihatan.St. 5. Mendapatkan kerjasama dan sokongan organisasi. John Ambulan Kelab Rotary Persatuan Ibu Bapa Guru/ibu bapa Jawatan Kuasa Keselamatan dan Kemajuan Kampung Agensi Kerajaan/organisasi bukan kerajaan dan lain-lain 4.

5.1 Objektif RMT

Untuk memberi makanan tambahan kepada murid-murid sekolah rendah, terutama dari luar bandar dan dari golongan berpendapatan rendah, secara imbuhan dan buat sementara waktu, untuk memperbaiki keadaan kesihatan sebagai satu usaha yang selaras dengan Dasar Pembangunan Negara.

Untuk memberi makanan tambahan yang berzat dan seimbang kepada murid-murid yang berkenaan untuk membantu mereka mengatasi masalah dari segi pertumbuhan badan dan kekurangan tenaga.

Untuk menyelenggarakan pendidikan kesihatan dan pemakanan secara langsung dan secara tidak langsung.

Untuk mengendalikan tabiat sopan santun, disiplin, timbang rasa serta amalan yang diingini berkaitan dengan kebersihan diri, kebersihan makanan dan kebersihan alam sekitar.

Untuk menggalakkan penglibatan dan penyertaan masyarakat dalam usaha-usaha sekolah mengelolakan RMT.

5.2 Peranan Guru Besar/Guru

Memilih dan mengedarkan senarai murid yang layak menerima RMT mengikut kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh KPM.

Merekodkan penerimaan makanan oleh murid-murid di hari-hari berkenaan.

Mengawas murid ketika menikmati makanan sambil menunjuk ajar akan budaya makan yang sesuai sambil menyerapkan Pendidikan Kesihatan dan Pemakanan secara tidak formal.

Mengikut pertumbuhan fizikal murid seperti mengukur berat dan tinggi mereka sekurang-kurangnya di awal dan akhir tahun.

Mengawas pengurusan penghidangan makanan.

Memastikan rekod penerimaan perbelanjaan peruntukan RMT disimpan secara kemaskini oleh pihak sekolah.

6. Program Susu Sekolah (PSS)

6.1 Objektif PSS

Meningkatkan taraf kesihaan dan pemakanan murid-murid sekolah rendah melalui pemupukan tabiat selalu/sentiasa meminum susu.

6.2 Jenis Skim

Program ini mengandungi 2 skim, iaitu:

Skim Susu Percuma yang melibatkan bekalan susu percuma kepada beberapa orang murid sekolah yang terpilih.

Skim Susu Bayaran yang melibatkan penyertaan murid-murid sekolah secara sukarela, sama ada secara subsidi atau tanpa subsidi Kerajaan.

6.3 Peranan Guru Besar/Guru

Memilih dan menyediakan senarai murid yang layak menerima susu Skim Percuma.

Menguruskan pesanan dan pengagihan susu Skim Percuma dan Skim Bayaran.

Menyimpan rekod kutipan dan penyerahan wang PSS.

guru-guru dan pekerja-pekerja sekolah seperti: Penjualan dan pembelian makanan dan minuman. 7. kuiz dan lain-lain). kantin sekolah juga merupakan satu tempat berlakunya berbagai-bagai jenis interaksi dan aktiviti-aktiviti sama ada di kalangan murid-murid. dan amalanamalan disiplin yang lain.Menggalakkan tabiat meminum susu di kalangan murid dan menekankan khasiat susu untuk kesihatan murid. Kantin Sekolah 7. kebersihan dan keselamatan makanan serta tabiat-tabiat sosial seperti beratur untuk diberi layanan. karangan. bersopan santun. Di samping itu. Menjalankan aktiviti-aktiviti pendidikan melalui PSS (kraftangan.1 Peranan dan Fungsi Kantin Sekolah Kantin sekolah merupakan suatu tempat yang penting dalam mewujudkan berbagai-bagai pengalaman sama ada secara langsung atau tidak langsung bagi membina pengetahuan. . sikap dan amalan di kalangan generasi muda terhadap makanan dan pemakanan.

penyimpanan. . Majlis-majlis perjumpaan. ibu bapa ataupun masyarakat. Permainan-permainan ringan seperti ping pong.Penyediaan. perbincangan dan lain-lain anjuran pihak sekolah. Berbagai-bagai aktiviti boleh dijalankan bagi menggalakkan usahausaha pendidikan. penghidangan dan penggunaan makanan dan minuman yang dijual ataupun diberi secara percuma di bawah rancangan-rancangan tertentu. Antaranya ialah: Pengajaran yang terancang di bawah mata-mata pelajaran yang tertentu seperti Pendidikan Kesihatan. catur dan lain-lain. Pendidikan Agama Islam. Kantin sekolah juga boleh dijadikan sebagai suatu sumber yang berkesan bagi menggalakkan pendidikan pemakanan dari peringkat sekolah rendah sehinggalah ke peringkat sekolah menengah. Kegiatan-kegiatan rehat dan istirehat. Kemahiran Hidup. Pendidikan Moral dan lain-lain.

majlis dialog dan sebagainya. Penggunaan bahan-bahan media massa seperti poster. kebersihan dan keselamatan makanan.2 Peranan Guru Besar/Pengetua . Mengadakan peti cadangan atau peti bantahan diikuti dengan susulan yang sewajarnya. Mengadakan tunjuk ajar. risalah dan lain-lain. dan Menubuhkan serta mewujudkan Jawatankuasa Kesihatan atau Kantin Sekolah bagi mengawasi kantin sekolah serta mengemukakan syorsyor atau mengambil tindakan yang sewajarnya bagi membaiki lagi penggunaan dan perkhidmatan kantin oleh semua pihak. kerja-kerja amali dan sebagainya mengenai makanan dan pemakanan. Menjalankan kajian-kajian khas menerusi pemerhatian. soal selidik dan wawancara mengenai aspek-aspek tertentu. papan tanda. keindahan dan lain-lain. 7. Mengadakan ceramah.Pelajaran yang tidak formal bersabit dengan aktiviti-aktiviti kokurikulum.

Kebersihan makanan dan minuman Keselamatan di kantin keseluruhannya Kelakuan dan amalan pengusaha dan pekerja Mutu dan kesesuaian makanan dan minuman yang dijual dari segi nilai pemakanan. Pengurusan dan pentadbiran kantin sekolah pada jangka pendek serta pengelolaan dan penyeliaannya pada jangka panjang. kemudahan-kemudahan dan alam sekitar kantin sekolah. .Guru Besar atau Pengetua adalah bertanggungjawab untuk mengawasi semua aspek yang berkaitan dengan kantin di sekolahnya. Kebersihan bangunan kantin. kepentingan agama dan lain-lain. harga. Mereka perlu memberi perhatian kepada perkara-perkara seperti yang berikut dan mengambil tindakan yang berkesan bagi memastikan prestasi yang paling tinggi dalam semua bidang seperti: Bangunan dan kemudahan-kemudahan yang sedia ada termasuk alat-alat dan kelengkapan dari segi kekesanan fungsinya.

ibu bapa. kelalaian dan sifat tidak bertanggungjawab dalam menjamin keselamatan. mengawal.1 Keselamatan boleh ditakrifkan sebagai satu keadaan atau persekitaran di mana seseorang itu dapat menjalankan aktiviti harian dan lain-lain aktiviti anjuran sekolah dengan selamat sejahtera. Tafsiran Keselamatan dan Punca Kemalangan 1. Di sekolah.B.3 Keselamatan di sekolah adalah satu aspek penting yang perlu diberikan perhatian serta menjadi tanggungjawab utama semua orang. 1. sekolah. 1. pelbagai usaha dan rancangan diatur dengan tujuan untuk mengelak. harmonis. masyarakat atau agensi-agensi berkenaan bagi mewujudkan keadaan atau persekitaran yang selamat di sekolah. . Keselamatan Di Sekolah 1. atau mengurangkan kemungkinan berlakunya masalah keselamatan. 1. kumpulan atau ke atas sesebuah institusi disebabkan oleh kecuaian. kurang risiko. tanpa sebarang gangguan dan kemalangan.4 Kemalangan boleh berlaku ke atas diri individu.2 Langkah-langkah keselamatan dimaksudkan sebagai sebarang usaha yang dilakukan oleh mana-mana pihak.

faktor manusia. lalai dan ditambah pula sifat jahil. maruah. Ini disebabkan manusia juga turut bertanggungjawab membentuk persekitaran. faktor persekitaran dan faktor semulajadi. harga diri. angkuh. gangguan pemikiran. Sikap tidak menghormati kepentingan orang lain.7 Kelemahan manusia merupakan punca utama berlakunya kemalangan. cuai.6 Terdapat tiga faktor yang boleh dijadikan asas kepada punca berlakunya kemalangan iaitu. Kegagalan manusia untuk mematuhi peraturan-peraturan dan undang-undang tertentu mengenai keselamatan bukan sahaja membahayakan diri sendiri tetapi juga membahayakan keselamatan orang lain.5 Kemalangan yang dialami boleh mengakibatkan kecederaan ke atas tubuh badan. 1. tekanan jiwa atau kemungkinan membawa maut. kehilangan harta benda. Misalnya kadangkala terdapat di sekolah keadaan di mana susunan kerusi meja murid tidak sedikitpun . mudah panik dan mementingkan diri sendiri memudahkan lagi keadaan-keadaan yang tidak diingini berlaku. 1.8 Faktor persekitaran sebagai satu punca berlakunya kemalangan sebenarnya tidak dapat diasingkan sama sekali daripada faktor manusia.1. Kesemua ini bolehlah dirangkumkan boleh membawa implikasi kerugian. 1.

dapur. Peranan Sekolah Menjaga Keselamatan Di Sekolah 2. Walau bagaimanapun apabila berlaku kerosakan harta benda atau kehilangan nyawa manusia akan berusaha untuk mengatasinya. bahan-bahan mudah terbakar yang diletak sewenang-wenangnya di dapur kantin adalah di antara yang kerap tidak diberi perhatian. keadaan padang yang tidak dijaga rapi. 1. 2.2 Melakukan pemeriksaan dari semasa ke semasa ke atas alat-alat dan kelengkapan sekolah seperti kerusi meja. 1. Begitulah juga halnya jarang terdapat sekolah yang menyediakan tempat menanti yang selamat bagi murid terutama yang sampai terlalu awal atau terpaksa pulang lewat sementara menanti kenderaan. 2.10 Faktor alam semulajadi sering diabaikan kerana manusia menganggapnya tidak begitu penting.memperlihatkan kesedaran bahawa langkah keselamatan sudah dipertimbangkan. bahagian-bahagian usang bangunan sekolah yang perlu dibaikpulih. pendawaian .9 Selain daripada itu.1 Memastikan segala kemudahan yang disediakan berada dalam keadaan baik dan selamat. Begitu juga di makmal sains atau di bengkel pertukangan tidak dipaparkan dengan jelas peraturan-peraturan keselamatan yang perlu dipatuhi.

Pengawasan perlu dilakukan pada setiap masa supaya peraturanperaturan tersebut tidak diengkari.6 Menyelaras segala kegiatan di sekolah supaya faktor keselamatan sentiasa dapat dikawal. bengkel kemahiran hidup. termasuk struktur bangunan sekolah itu sendiri supaya kerosakan dan keadaan yang membahayakan dapat dikesan awal untuk dilakukan baikpulih. 2. perjumpaan atau surat-surat siaran.3 Menyediakan peraturan-peraturan tertentu mengenai keselamatan misalnya untuk makmal sains. setor sukan dan sebagainya yang perlu dipatuhi oleh semua orang. 2. alat-alat pertukangan.elektrik. mesyuarat. 2. .4 Memastikan bahawa pertolongan atau bantuan dalam menghadapi kecemasan atau kemalangan ada disediakan sama ada dalam bentuk ubatan atau tenaga manusia.5 Menyebarkan maklumat dan pengetahuan mengenai keselamatan kepada murid dan ibu bapa dari semasa ke semasa melalui perhimpunan. 2.

Mencegah Kebakaran .Kantin. gelanggang. (Dicadangkan jawatankuasa dipengerusikan oleh GPK(HEM) dan ahli-ahlinya terdiri daripada guru-guru kanan yang menjalankan pelbagai aktiviti sekolah. bengkel seni perusahaan. 3.Sukan.1 Tempat Belajar . Bangsal Basikal dan Motosikal. padang. Dewan/Pentas.2 Tempat-tempat lain .8 Menubuhkan sebuah jawatan keselamatan di sekolah yang bertanggungjawab merancang serta mengawasi pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana dinyatakan di atas.2. bergotong royong. gimnasium.Bilik darjah. 3. makmal sains. Asrama dan lain-lain. Perkarangan Sekolah. mandi laut/sungai. Tandas. kebun sains pertanian.3 Aktiviti Sekolah . Tindakan Mencegah Kemalangan Di Beberapa Tempat Di Sekolah 3. bilik sains rumahtangga. pusat sumber dan lain-lain. Elok jika ada seorang ahli PIBG dan GB/Pengetua berfungsi sebagai penasihat). 4. 2. perkhemahan.7 Mewujudkan satu sistem penyimpanan rekod untuk mengumpul maklumat mengenai keselamatan di sekolah. 3.

Oleh itu adalah wajar dari peringkat sekolah rendah lagi murid-murid mempunyai pengetahuan. C.Perhatian kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan pencegahan kebakaran dan memastikan pelaksanaannya perlu diambil berat oleh pihak pentadbir sekolah dan semua guru. Keselamatan Jalan Raya Pendidikan Keselamatan Jalan Raya perlu diperkenalkan kepada murid-murid dan pelajar sekolah memandangkan meningkatnya kemalangan di jalan raya. 5. Alam Sekitar Sekolah 1. kemahiran dan sikap yang perlu dalam menjaga diri mereka semasa menggunakan jalan raya.1 Suasana dan keadaan sekolah yang bersih dan indah adalah merupakan antara faktor penting yang dapat menjamin iklim dan persekitaran sekolah yang harmonis dan nyaman serta dapat membantu ke arah keberkesanan peningkatan kualiti pembelajaran dan pengajaran. . Pemeliharaan Alam Sekitar Sekolah 1.

3 Dalam memelihara alam sekitar sekolah. makmal sains. gelanggang dan padang sekolah. 1. pengurusan dan penyelenggaraan . asrama. pusat sumber. kecantikan perlu diberi perhatian. 1. 1.2 Dalam usaha mencapai matlamat tersebut. dewan dan pentas. pejabat. Untuk memelihara dan mempertingkatkan keindahan alam sekitar sekolah. bangsal basikal.6 Antara pengetahuan seni taman dan bangunan yang perlu diberi kepada mereka yang bertanggungjawab ialah pengenalan kepada kerja-kerja seni taman di sekolah. 1.4 Unsur-unsur kecantikan yang perlu dipelihara termasuk kebersihan. susun atur bangunan.5 Keindahan boleh dimaksudkan sebagai keadaan sesuatu yang menarik atau memuaskan hati. Antara tempat-tempat yang perlu diberi perhatian utama memelihara kecantikan sekolah ialah bilik darjah. pembaikan tanaman hiasan. 4 komponen perlu diambil perhatian iaitu: kecantikan. bentuk. bilik seni perusahaan/lukisan. kedudukan. kantin. perancangan awal seni taman. Setiap anggota keluarga sekolah perlulah tahu peranan dan tanggungjawab masing-masing dalam menentukan kecantikan sekolah berkekalan. kombinasi. stor.1. bilik sains rumahtangga. pemilihan alat dan sebagainya. tandas. pemilihan warna. gimnasium. pengetahuan dan pengalaman dalam seni taman serta bangunan amatlah diperlukan. keselamatan dan keselesaan. keindahan.

penggunaan hiasan yang boleh mencederakan. menghias berdasarkan bentuk bangunan dan penggunaan konsep ruang. 1. penyediaan tanaman campuran. pemilihan alatan.9 Keselesaan bolehlah dimaksudkan keadaan yang tidak sempit. bentuk landskap lembut. bentuk landskap keras. papan-papan tanda. pengenalan kepada senibina landskap. hiasan yang menghalang laluan.8 Bagi menjamin keselamatan dalam menjaga dan meningkatkan kecantikan dan keindahan alam sekitar sekolah.tanaman hiasan.7 Aspek keselamatan perlulah dipertimbangkan dengan teliti dalam pemeliharaan dan peningkatan alam sekitar yang cantik dan indah di sekolah. 1. notis serta arahan-arahan yang pendek dan tepat perlulah diletakkan di tempat-tempat yang difikirkan sesuai. memilih warna bangunan. kawalan dan baik pulih peralatan dan permukaan tanah yang tidak rata. 1. ruangan yang tidak cukup. luas. Antara perkara yang perlu diberikan perhatian ialah kawalan penanaman tanaman bercerun. tanaman yang melindung pandangan. . lega serta tenteram tanpa apa-apa gangguan yang boleh mengancam keselamatan dan keharmonian.

1. memenuhi keperluan. Gemencheh. SK Datuk Abdullah. Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) 1. SK Serting Ulu.2 Projek Kebersihan Sebagai Khidmat Masyarakat.4 Pusat Kajian Luar (Alam Sekitar Merentasi Kurikulum) seperti di SRK Dato Kelana Maamor. SK Paloh. susun atur perabut kemas dan teratur. kebersihan.1 Projek Peningkatan Kebersihan dan Keceriaan Alam Sekitar Sekolah 2. 2.3 Projek Riadah Alam Sekitar (PRIAS) .10 Antara perkara yang perlu diberi pertimbangan dalam penjagaan dan pemeliharaan alam sekitar yang berkaitan dengan keselesaan ialah ruang.Selangor/Kuala Lumpur. 2. Kemaman. Kuala Terengganu dan lain-lain. 2. Projek Penjagaan Sekitar Sekolah 2. Latar Belakang dan Objektif . terkawal dan mudah untuk penjagaan. Seremban. peralatan mencukupi. berkeadaan baik. Bahau. selamat dan tidak membahayakan. D. Sk Ceneh Batu.

Program ini dilaksanakan pada tahun 1975 dengan objektif seperti berikut: Untuk meringankan beban kewangan yang ditanggung oleh ibu bapa/penjaga yang kurang mampu. Untuk memastikan murid/pelajar daripada keluarga kurang mampu tidak tercicir dalam pelajaran mereka. Dasar Skim Pinjaman Buku Teks Dasar Kelayakan Murid Dasar Penggunaan Buku Teks Dasar Pemilihan Buku Teks .Skim Pinjaman Buku Teks ialah satu program kerajaan untuk memberi bantuan buku teks secara pinjaman kepada murid/pelajar yang layak di semua sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan. 2.

1 Peranan Guru Besar/Pengetua SPBT perlu diberi keutamaan dalam pengurusan sekolah. . Pelaksanaan dan Pengurusan SPBT Di Peringkat Sekolah Satu sistem pengurusan buku teks yang cekap dan berkesan perlu diwujudkan bagi memastikan penjagaan dan pengawalan buku-buku teks SPBT baik dan sempurna. Jawatankuasa Khas Mata Pelajaran dan melantik Guru SPBT. Guru SPBT yang dilantik hendaklah cekap. cop SPBT dan borang-borang maklumat. fail. murid dan kakitangan sekolah. bantuan perkeranian. dedikasi dan cepat bertindak . buku stok. Di antara tugas-tugas Guru Besar/Pengetua adalah seperti berikut: Mengadakan semua kemudahan SPBT seperti stor.Dasar Gantian Dasar Pertukaran Buku Teks 3. 3. Menubuhkan Jawatankuasa Kelayakan Murid. Guru Besar/Pengetua sekolah hendak memberi kesedaran dan rasa tanggungjawab terhadap pelaksanaan dan pengurusan SPBT kepada semua guru.

00 bersama-sama Penolong Kanan dan Guru SPBT. Memberi penerangan kepada Penolong Kanan. Guru SPBT dan semua guru mengenai dasar-dasar Skim Pinjaman Buku Teks.Menjadi pengerusi Jawatankuasa Kelayakan Murid dan Jawatankuasa Khas Mata Pelajaran. Memberi penerangan mengenai SPBT kepada ibu bapa/penjaga melalui PIBG. Memastikan buku teks Pasaran Terbuka mudah diperolehi. Memastikan bekalan buku teks daripada pengedar/penerbit dan menandatangani akaun serahan/invois. Memastikan Borang-borang Kelayakan murid diproses.000. . Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap segala teguran dan laporan berhubung dengan SPBT. Menjadi Pengerusi Lembaga Pemeriksa bagi permohonan pelupusan buku teks yang bernilai lebih daripada RM50.

menerima buku teks pada minggu pertama persekolahan. Memastikan semua murid yang layak. Mematuhi takwim SPBT. Melaporkan kekurangan atau kelebihan buku teks di sekolah dari masa ke semasa.2 Peranan Penolong Kanan Penolong Kanan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan dan pengurusan SPBT di sekolah. Tugas-tugas yang dijalankan adalah seperti berikut: Meneliti dan melaksanakan semua pekeliling dan borang maklumat SPBT. Memastikan buku teks Pasaran Terbuka mudah diperolehi. Memastikan buku teks SPBT dicop. Memastikan semua maklumat yang dikemukakan kepada Kementerian tepat dan betul. . direkod dalam buku stok dan disimpan dengan baik.3.

Mengawas dan mengendalikan stor buku teks. Menjalankan pemeriksaan fizikal ke atas buku teks SPBT. Membuat tindakan susulan di atas segala teguran atau laporan berhubung dengan pelaksanaan dan pengurusan SPBT. Menjadi ahli Lembaga Pemeriksaan Pelupusan Buku Teks. Mengawasi keselamatan buku teks sama ada di tangan murid atau dalam stor. Memastikan agihan buku teks dilaksanakan seperti yang diarahkan.Memastikan buku stok SPBT dikemaskinikan dengan sempurna. . Berhubung dengan JPN/Bahagian Kewangan dan Akaun mengenai pelupusan buku teks. Bekerjasama dengan JPN/MUIS/JAIN/PPD mengenai pentadbiran dan pengurusan SPBT.

Objektif Biasiswa Biasiswa disediakan oleh pihak-pihak tertentu bagi membantu pelajar-pelajar yang kurang mampu membiayai perbelanjaan persekolahan semoga mereka dapat mempertingkatkan pembelajaran mereka. 2.Melaporkan kepada Guru Besar/Pengetua sebarang masalah yang berkaitan dengan SPBT untuk tindakan selanjutnya. E. Jenis-jenis Biasiswa Biasiswa Kecil Persekutuan II Biasiswa Badan Amal Biasiswa syarikat Lain-lain biasiswa . Biasiswa 1.

Penyelia Petang Jawatankuasa menggunakan/mengikuti format pembahagian markah untuk pemilihan calon: Prestasi Akademik . prestasi akademik dan gerak kerja kokurikulum.3. 4. Pelaksanaan dan Pengurusan Biasiswa Di Peringkat Sekolah Pihak sekolah hendaklah menubuhkan Jawatankuasa Pemilihan calon yang terdiri daripada: Pengerusi : Guru Besar/Pengetua Setiausaha : Guru Biasiswa Ahli : Penolong Kanan (HEM). Dasar Pemberian Biasiswa Biasiswa Kecil Persekutuan dikhaskan untuk murid bumiputra sahaja. Pemilihan calon berdasarkan kepada had maksima pendapatan keluarga (RM750.00 sebulan).

. Pembayaran/penggunaan wang biasiswa dikawal oleh pihak sekolah.: Maksima 34 markah (39 atau 40 markah) Latar belakang dan kewangan keluarga : Maksima 60 markah Penglibatan Kokurikulum : Maksima 6 markah Pihak sekolah mengasingkan dan menyimpan Kad Kemajuan pemegang biasiswa untuk mudah diperiksa bila-bila masa sahaja di pejabat.

Mengadakan program khas untuk pemegang biasiswa. DISIPLIN DALAM KONTEKS SEKOLAH DAN PENGURUSANNYA PENGENALAN Masalah disiplin ialah satu isu pendidikan Liputan media kadangkala memaparkan ciri-ciri negatif atau sekadar pendedahan fenomena tidak berdisiplin di kalangan pelajar tanpa analisis yang objektif sebab-sebabnya berlaku demikian. Kementerian Pendidikan telah menjalankan dua kajian tentang disiplin. * Kajian disiplin pelajar oleh Jawatankuasa Kabinet mengkaji pelaksanaan Dasar Pelajaran pada tahun 1979. Terdapat 16 perakuan. .

Disiplin Dalam Konteks Sekolah 1. Kesanggupan seseorang individu menghormati dan mematuhi undang-undang. kemahiran dalam bidang tertentu atau pembinaan hubungan antara individu (Turner.. sama ada disiplin itu dikenakan dari luar atau dengan kerelaan sendiri dengan cukup tertib.1 Definisi "disiplin" ".." (Laporan J/K Kabinet. kesanggupan hormat menghormati di antara satu dengan lain. 1979). 1.. kesanggupan menghormati hak individu lain. Struktur dan skima yang diwujudkan untuk menggerak kelicinan kerja/aktiviti sama ada untuk memperoleh pengetahuan oleh pelajar.2 Disiplin ialah ". kesanggupan mengamalkan tingkahlaku yang baik dan tidak mengganggu kepentingan orang lain. Kajian kedudukan disiplin murid oleh Jawatankuasa Penasihat Disiplin Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia pada 1987. 1. dan mempunyai semangat tolong menolong dan kesanggupan membaiki keadaan yang sedia ada dan menerusi usaha yang membina serta sanggup berkhidmat kepada masyarakat.*.. 1970). Terdapat 10 perakuan. ..

nilai Perlakuan yang diharapkan oleh masyarakat sekolah. 1.3. akhlak kesopanan.3 Konsep Disiplin 1.1 Ada berkaitan dengan: Peraturan-peraturan yang telah dipersetujui oleh sesuatu kelompok manusia/masyarakat.3. keadaban.1. Cara berfikir Tatatertib. daerah. norma. negara Konsep bimbingan dan latihan Proses pemasyarakatan/pembudayaan.2 Disiplin dan Dendaan Disiplin tidak sama dengan dendaan (bincangkan bezanya) . tatasusila.

2 School (Tours) Regulations 1957 2.3.1.3 School (Magazines) Regulations 1958 . 2. Ordinan Pelajaran 2.1 School (Societies) Regulations 1956 2.3 Disiplin dalam konteks pendidikan sekolah Pemupukan disiplin perlu diamalkan melalui proses pengajaran dan pembelajaran Matlamat disiplin di sekolah bertujuan membina pelajar sewaktu bersekolah untuk lepas persekolahan. Semua guru ialah guru disiplin Proses disiplin perlu dihayati dalam aktiviti kokurikulum dan aktivitiaktiviti dijalankan/diadakan di sekolah.

4 Education (School Dicipline) Regulations 1959 2.6 School (Courses of Studies) Regulations 1956 2.7 Assisted School (Management) Rules 1962 2.5 School (General) Regulations 1951 2.2.8 Parent-Teacher Associations Role 1973 3.1 Faktor berkaitan sekolah Pengajaran yang lemah Kurikulum yang lemah Penjadualan waktu mengajar yang tidak mudah luntur . Taxonomi hipotesis sebab-sebab pelajar tidak berdisiplin 3.

2 Faktor Persendirian Pelajar tidak faham peraturan Pelajar tidak faham mengapa peraturan diwujudkan Latar belakang pendidikan yang lemah Perhubungan sebaya yang tidak dikehendaki . struktur ganjaran dan hukuman Sikap dan jangkaan guru 3.Kurang penyesuaian program sekolah dengan keperluan individu Pengaliran murid mengikut pencapaian Syarat mengutamakan peperiksaan Bentuk.

Strategi Am Pemupukan dan Pengukuhan Disiplin Di Sekolah 4.3 Faktor Alam Sekitar Rumah dan Komuniti Perawakan autoriti yang lemah serta hubungan dalam rumah Tahap ilmu keibubapaan yang rendah Sekitar yang banyak jenayah Aktiviti pelajar selepas sekolah tidak dikawal 4. .Pelajar yang mengalami gangguan psikologi Konflik personaliti antara pelajar dan guru Kurang kemahiran-kemahiran menangani tuntutan sebagai pelajar 3.1 Semua pendidik seharusnya memberi tumpuan kepada faktor sekolah yang boleh dikawal dan diubah seperti mewujudkan iklim yang baik dalam sekolah dan bilik darjah.

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4 Perlu kordinasi peranan antara Guru Besar/Pengetua. (Ruj. prosedur tindakan dan jenis hukuman. staf sokongan.4. 4. 4. guru. murid. 5. pengawas.3 Guru Besar/Pengetua perlu ambil tahu dan mempunyai kuasa mengawal organisasi sekolah dan menentukan disiplin. ibu bapa.6 Bimbingan dan kaunseling sebagai strategi pencegahan dan pemupukan disiplin dari dalam diri murid. 4. Model Operasi Kepimpinan Guru/Guru Besar/Pengetua dalam Pengurusan Disiplin Murid/Sekolah .7 Semua pendidik menyedari dan menggunakan sebaik-baiknya kuasa perhubungan peribadi dalam pemupukan dan pengukuhan disiplin.2 Semua pendidik harus tahu dan memahami kuasa-kuasa yang diperuntukkan. 7/1986). 4.5 Sekolah membentuk Jawatankuasa Penasihat HEM di peringkat sekolah. 4.

Disiplin: Aspek Pencegahan Tindakan-tindakan pencegahan: .Stail dan sistem pengurusan Guru/Guru Besar/Pengetua Budaya/Iklim Sekolah Nilai-nilai Murni: Nilai: "pegangan yang diterima baik" Perlakuan Perlakuan "Manifestasi baik" Disiplin Baik Sebagai Hasilan Disiplin: "fenomena perlakuan" 6.

g. Pencegahan tertiary Kumpulan sasaran lebih spesifik . Boleh gunakan pendekatan pasukan (team approach) e. analisis masalah.iaitu murid/pelajar yang didapati bermasalah dan mengganggu suasana pengajaran pembelajaran dan perkembangan individu yang terlibat dan kelompok/individu lain.guru kepada pihak pengurusan. nominal group technique.Pencegahan asas (primary prevention) program menyeluruh berasaskan institusi sekolah dan komuniti. Boleh digunakan proses menyelesai masalah komunikasi dari bawah ke atas . Institusi/sekolah wajar mengadakan rancangan bertindak yang bersepadu melibatkan semua pihak.mengenal pasti masalah. Pencegahan secondary Kumpulan sasaran dikenal pasti oleh pihak institusi/sekolah melalui proses menyelesai masalah . Disiplin: Beberapa pendekatan . Kumpulan sasaran tidak spesifik .ia adalah untuk semua murid/pelajar. 7. intervention dan penilaian.

Kontinum Pusatan Murid/Pelajar Guru (1) (2) (3) (4) Aliran Pemikiran Perhubungan manusia (humanistik) .

Bimbing nasihat/ajar Pengubahan tingkahlaku Hukuman Model Model Kaunseling Model Pedagogi Model Behavioral Model Kawalan .

Proses Dalaman diri Pengajaran (instructional) Peneguhan Luaran diri .

Teknik-teknik · Mendengar · Memerhati · Reflect feelings · Lain-lain teknik kaunseling · Teknik-teknik motivasi · kawal suara · pelbagai aktiviti dalam teknik-teknik diri · lain-lain teknik pedagogi .

· gantung persekolahan · lain-lain teknik menghukum (1) hingga (3) adalah pendekatan-pendekatan alternatif kepada hukuman 8. rotan.· sistem ganjaran · kontrak · peneguhan positif & negatif · lain-lain teknik pengubahan tingkah laku · intervensi fizikal misalnya pengasingan. kelas denda. Ciri-ciri Institusi Yang Mempunyai Disiplin Baik .

8.Di antara ciri-ciri itu: 8. 8. 8. 8.6 Staf dan pelajar-pelajar mempunyai kemahiran-kemahiran menolong yang tinggi.5 Penyelesaian masalah menumpu kepada punca-punca (sebabsebab) bukan petanda-petanda.3 Penekanan kepada perlakuan-perlakuan positif dan langkahlangkah pencegahan. pelajar. .2 Peraturan-peraturan formal dan bukan formal yang jelas dan difaham dan dikongsi oleh semua pihak.1 Semua pihak (staf.4 Sekolah mewujudkan sekitaran yang dirasakan dapat memberi pengalaman-pengalaman kejayaan kepada semua. pengurus dan masyarakat) terlibat dalam usaha membina disiplin yang baik. 8.

9.2 Fasa Pembinaan (designing phase) Membina struktur .Pengurusan Disiplin: Satu Garis Panduan Am 9. Membina ke angka konsepsi/model operasi pengurusan disiplin. Pernyataan misi/tujuan utama pengurusan disiplin Pernyataan-pernyataan nilai-nilai atau falsafah mengenai disiplin.mentaksir status pengurusan disiplin semasa dan keperluan yang mendesak dan bina prioriti utama Visi pengurusan disiplin iaitu apa yang hendak dicapai secara jangka panjang dan secara idealnya.1 Perancangan Pentaksiran keperluan . Objektif-objektif (am dan khusus) pengurusan disiplin.

. Jika perlu staf menjalani kursus supaya berkemampuan memainkan peranan dan menjalankan tugas seperti dikehendaki. misalnya: komponen dan bimbingan kaunseling.Fungsi-fungsi dan peranan. Carta organisasi: jelas bidang tugas. Mekanisme kordinasi Rancangan-rancangan dan aktiviti-aktiviti dilaksanakan.Kenal pasti resos-resos dan kekangan-kekangan . 9.3 Pelaksanaan Orientasi staf kepada visi dan misi pengurusan disiplin.. serta fungsi Strategi-strategi untuk mencapai objektif-objektif Adakan carta gantt dan pelan tindakan.

4 Monitoring/Pelaksanaan Bina mekanisma monitoring . Pendahuluan Bimbingan dan Kaunseling di Malaysia boleh dikatakan sebagai satu konsep yang baru.gunakan standard-standard tertentu (Rujuk kriteria-kriteria untuk bina standard) Penyesuaian Maintenance Dapatan-dapatan dari penilaian dikongsikan PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING DI SEKOLAH 1. Ramai berpendapat bahawa dalam keadaan dunia yang serba kompleks dan sentiasa berubah-ubah. seseorang murid/pelajar perlu mendapat peluang untuk mengembangkan dan memajukan segala kebolehan dan potensi yang ada pada dirinya .9.

untuk menghadapi cabaran-cabaran hidup. Kementerian Pendidikan telah berusaha sejak tahun 1969 lagi untuk memberi latihan kepada guru-guru yang menjalankan kegiatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah-sekolah. Tetapi tidak ramai yang benar-benar memahami program-program dan proses-proses Bimbingan dan Kaunseling yang dapat membantu pelajar-pelajar ke arah perkembangan dan kemajuan diri. 2. Sosiologi c. Etika Kemanusiaan b. Usaha-usaha untuk menjadikan program Bimbingan dan kaunseling supaya lebih tersusun bermula sejak tahun 1960 an lagi. aktiviti-aktiviti Bimbingan dan Kaunseling secara amnya masih kurang tersusun. Psikologi . Di Malaysia. Falsafah Bimbingan dan Kaunseling Falsafah Bimbingan dan kaunseling boleh didasarkan kepada 3 bidang: a.

Supaya klien/pelajar belajar hidup bertanggungjawab terhadap perlakuannya. Supaya klen/pelajar berupaya mengenal pasti keperluannya. Supaya klien/pelajar dapat menerima dirinya dan keadaanya supaya ia lebih objektif. Supaya pada akhir sesi klien/pelajar dapat berfungsi sebagai individu yang normal.6. Antaranya ialah: . Matlamat-matlamat Kaunseling Guru Kaunseling harus memahami matlamat yang perlu dicapai bila hubungan kaunseling dibina: Supaya klien/pelajar faham dirinya dan situasi yang dialaminya. sikap dan kemahiran tertentu dalam menjalankan proses kaunseling. kaunselor juga perlu mempunyai sifat. Oleh kerana kaunseling merupakan proses pembelajaran antara dua pihak dan memberi faedah yang timbal balik kepada dua pihak.

Fokus Kaunseling Di Sekolah . Dapat menyimpan rahsia/patuh kepada etika kaunseling.Jujur dan tulin (genuine & congruent) Empati .melihat sesuatu situasi dari kerangka dalaman murid iaitu berfikir dan merasai apa sebenar dialami oleh pelajar Mesra dan ambil berat Ikhlas Menghargai dengan positif Hormat dan percaya mempercayai Memberi motivasi Menyediakan peluang-peluang kepada pelajar untuk mengalami dan mempelajari sesuatu yang baru atau menggerakkan perubahan perlakuan. 7.

Pendekatan-pendekatan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling Di Sekolah. Ia bersifat reaktif. 8. Contohnya bila berlaku pergaduhan. 8. 8. perasugut.2 Pendekatan Memulih Ia memberi fokus kepada mengenal pasti kekurangan-kekurangan pelajar seperti pelajar-pelajar yang kekurangan kemahiran sosial mungkin disebabkan latar belakang sosio-ekonominya dan .1 Pendekatan Krisis Ia melibatkan situasi-situasi yang memerlukan tindakan segera daripada guru kaunseling. dadah dan sebagainya.Peningkatan pembelajaran akademik dan penyesuaian dengan budaya dan iklim sekolah Peningkatan pertumbuhan diri pelajar sebagai persediaan untuk hidup semasa dewasa dan selepasnya.

8. Kekurangan ini perlu diperbaiki supaya kerencatan itu dapat diatasi dan tidak mengganggu fungsinya. Contohnya: merosak harta sekolah penyalahgunaan dadah merokok kegagalan akademik dan sebagainya 8.3 Pendekatan Mencegah Ianya sebagai satu langkah untuk mencegah masalah-masalah dari berlaku di sekolah. Pelajar-pelajar berpeluang mempelajari. Ianya bersifat reaktif dan menjangka (anticipate).sebagainya. .4 Pendekatan Perkembangan (Development) Kemahiran-kemahiran dan keperluan-keperluan pelajar dikenal pasti sebagai sebahagian dari pengalaman-pengalaman sekolah yang mendatangkan kejayaan.

Ken. Kanan (HEM(/Penyelia Petang) Guru Bimbingan & Kaunseling .Carta Organisasi Unit Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Pengetua/Guru Besar Pen. I/Pen.

Guru Pembantu Guru Pembantu Guru Pembantu Pembimbing Rakan Sebaya Pembimbing Rakan Sebaya Pembimbing Rakan Sebaya .

meja.set kerusi. tikar/rug. Kemudahan-kemudahan lain. Kalau mampu boleh sediakan .5 Menyediakan kemudahan-kemudahan asas dalam perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. slide. . almari.Kerusi.Kad kemajuan . rak. telefon.Buku temujanji . bangku panjang dan sebagainya.Kad 001 dan 002 . Kemudahan-kemudahan ini termasuklah: Bilik atau sudut Bimbingan dan Kaunseling sebagai pusat operasi .PELAJAR 8. pita rakaman. projektor dan sebagainya.

sikap .dan mengetahui kemahirankemahiran ini dengan lebih awal sebagai persediaan ke alam dewasa. 9. Instrumen penilaian dan pengukuran program Bahan bacaan/rujukan . Prinsip-prinsip Bimbingan dan Kaunseling (B & K) B & K adalah proses pendidikan . 8. personel dan temu ramah.Barang-barang keluar kelas.dirancang dan berterusan. Pelajar dididik untuk mempelajari pengalaman-pengalaman. (contoh plan bilik Bimbingan dan Kaunseling diedarkan).6 Pendekatan "Optimization" Ianya lebih menyerupai pendekatan "developmental" tetapi di samping pelajar-pelajar dibekalkan dengan kemahiran-kemahrian dan pengetahuan lebih awal.perpustakaan maklumat. mereka diberi peluang untuk mengamalkan sepenuhnya dalam suasana sebenar.. nilai-nilai. Misalnya: melalui latihan kepekaan (sensitiviti) dan kemahiran latihan.

.semua pihak sekolah patut bekerjasama dan saling berunding. merancang hidupnya dengan berkesan. B & K adalah untuk semua pelajar. pandai menyesuaikan diri dan memahami implikasi tindakan sekarang dan lain-lain jangkamasa panjang. Pelajar-pelajar mempunyai hak untuk mendapatkan pertolongan apabila memerlukannya. B & K menolong individu menyedari kelemahan-kelemahan dan memberi fokus kepada kekuatannya. B & K menolong pelajar memahami dirinya dan orang lain dengan mendalam. B & K fokus adalah pada memperkukuhkan lagi kekuatan-kekuatan yang ada padanya melalui aktiviti percegahan. Usaha-usaha dijalankan untuk pelajar lebih tegas diri. B & K berorientasikan kepada masa depan dan masa sekarang. menjelajah tujuan hidupnya. memilih.dan perlakuan yang sesuai dengan kehendak masyarakat majmuk di Malaysia. B & K adalah tanggungjawab bersama .

Pelajar tidak boleh dilihat sebagai hanya manusia kognitif. B & K adalah untuk pengetahuan dan persepaduan psikofizikal pelajar. B & K hendaklah dijalankan berdasarkan etika kaunseling yang baik. Maklumat pelajar diperlukan. tetapi sebagai individu yang mempunyai perasaan. Pengurusan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling Di Sekolah . B & K . akal dan rohani. B & K adalah untuk individu berkemampuan membuat penyesuaian dan pengubahan tingkahlaku. ketangkasan dan dorongan untuk belajar. Pembentukan individu dipengaruhi oleh keseluruhan pengalamanpengalaman.B & K memerlukan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh mengenai pelajar. Mematuhi etika adalah untuk tujuan memelihara kebajikan pelajar supaya tidak teraniya oleh yang menolongnya. sikap.perlu dasar individu berbeza-beza dalam gaya. Sebarang aktiviti/program bimbingan adalah untuk mewujudkan persepaduan ini. 10.

apa. siapa. Menubuhkan sebuah Jawatankuasa Bimbingan dan Kaunseling dan menyediakan carta aliran pentadbiran yang jelas seperti contoh di bawah: 11.objektif . bila dan bagaimana . Proses Pengurusan 11.kumpulan data .Perkara-perkara di bawah perlu diberi pertimbangan dalam menguruskan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah: Mengiktiraf penubuhan sebuah unit Bimbingan dan Kaunseling di sekolah untuk memberi perkhidmatan kepada semua pelajar di sekolah dan bukan ditubuhkan sebagai sebuah kelab yang hanya memberi khidmat kepada beberapa orang ahli sahaja.1 Perancangan: Merancang dengan teliti program Bimbingan dan Kaunseling .

3 Pengarahan/Halarah: .2 Pengelolaan: Mengadakan prosedur-prosedur dalam pengelolaan program .alternatif 11.menyelaras jentera pelaksanaan .cara operasi ..pembahagian tugas .membuat rangka dasar kerja .mendapatkan sumber dan resos dan sebagainya 11.

Kemahiran Asas Pengurus/Pengetua Konsepsi (Conceptual Skills) Kemahiran memahami hal ehwal keselamatan organisasi dan melihat bagaimana tindakan seseorang itu bersesuaian atau tidak dengan matlamat organisasi yang hendak dicapai.hadapi dan ambil tindakan untuk mengatasinya. Kemanusiaan (Human Skills) Kemahiran bergantung dengan dan melalui manusia termasuk keupayaan memahami dan mengaplikasikan motivasi dan kepimpinan yang berkesan. . 12.Guru Bimbingan dan Kaunseling mengetuai program yang dijalankan. membuat keputusan dan mengeluarkan garis panduan.4 Pengawalan/Penilaian: Menilai keberkesanan program/khidmat . 11. meningkatkan motivasi dan sebagainya.

Penolong Kanan atau Penyelia Petang mungkin lebih condong kepada kemahiran kemanusiaan manakala guru mata pelajaran perlu mempunyai kemahiran tinggi dalam bidang teknikal. kaedah. Adalah dianggapkan bahawa pengetua/guru besar perlu mempunyai lebih kemahiran konsepsi daripada orang lain dalam ketiga-tiga kemahiran di atas. teknik-teknik dan peralatan-peralatan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas. prosedur-prosedur dan program-program yang ada di sekolah.supaya pelajar mengetahui dan faham akan kemudahan-kemudahan. Matlamat Program Bimbingan dan Kaunseling Memahami alam persekitaran sekolah . 13.Teknikal (Technical Skills) Kemahiran menggunakan pengetahuan. Tetapi sebagai pentadbir sekolah. Memahami diri sendiri dan orang lain . ketiga-tiga kemahiran itu perlu dimiliki.

harmonis dan seimbang berlandaskan prinsip-prinsip ketuhanan.Memahami sikap dan perlakuan Membuat keputusan dan menyelesaikan masalah Kemahiran komunikasi Kemahiran belajar Kesedaran kerjaya dan merancang keperluan pendidikan Penglibatan dalam masyarakat. Bentuk (Model) Program Program menyeluruh . 14. Semua di atas menuju kepada pertumbuhan insan/individu secara menyeluruh.khidmat yang ditujukan kepada semua kelompok sasaran Program perkembangan. pemulihan dan pembaikan . bersepadu.

psikososial (afektif). agama. penggunaan dan penyebaran maklumat individu. Perkhidmatan memberi maklumat . Aktiviti-aktiviti Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling Di Sekolah Orientasi atau suaikenal Perkhidmatan inventori individu dan rekod .Program berbentuk pengajaran (instructional) kepada individu atau kelompok. 15. vokasional/kerjaya. fizikal/seksual. Program bersifat pelbagai modaliti iaitu dalam bidang-bidang seperti moral. melibatkan rakan sebaya dan guru-guru terlatih. penyimpanan. Program bersepadu .pengumpulan.input bimbingan dan kaunseling disalurkan melalui kurikulum dan aktiviti-aktiviti kokurikulum. kognitif. Program terbuka.

sekolah ibu bapa atau penjaga Perkhidmatan penempatan Educational Placement Perkhidmatan koordinasi resos .koordinasi tentang penggunaan resos sekolah yang ada dan ahli-ahli komuniti. kajiselidik untuk mengesan sejauhmana sesuatu program berkesan. Intervansi-intervansi Guru Bimbingan dan Kaunseling Untuk Menjayakan Program. . Perkhidmatan penilaian dan penyelidikan mengadakan penilaianpenilaian ke atas khidmat-khidmat bimbingan yang diberikan seperti mengadakan tindakan susulun. 16.Bimbingan pelajaran Bimbingan kerjaya Perkhidmatan kaunseling Perkhidmatan perbandingan dan rujukan .

guru kaunseling sebagai penyelaras khidmat-khidmat bimbingan dan kaunseling.4/6 kes seminggu Kaunseling kelompok .Kaunseling individu .4/5 kelompok dalam masa 8. Kordinasi khidmat bimbingan .6 minggu Bimbingan kelompok .18 tahun. Fokus Aktiviti Bimbingan dan Kaunseling Fokus aktiviti Bimbingan dan Kaunseling perlu mengambilkira matlamat program dan keperluan individu. Keperluan-keperluan individu di sekolah lebih bertumpu kepada keperluan-keperluan remaja umur antara 12 . 17.1/2 kali seminggu (2/3 kelompok) Program Pembimbing Rakan Sebaya Perundingan/konsultasi guru kaunseling memberi pertolongan melalui guru atau ibu bapa yang berhubung terus dengan pelajar. Bidang-bidang perkembangan berikut perlu dititikberatkan: .

2 Psikososial Perkembangan ke arah kesihatan mental yang wholistic /menyeluruh dan berpadu. Aspek-aspek yang perlu ditumpukan.1 Kerohanian (Agama dan Moral) Bidang ini harus dijadikan teras kepada perkembangan bidangbidang lain. Aspek-aspek berikut perlu dipupuk: penghayatan dan perbezaan antara benar dan salah ketuhanan dan keimanan amalan-amalan hidup mulia akhlak dan perlakuan yang menuju ke arah pembangunan umah 17.17. Kerjasama sosial .

4 Fizikal .Harga diri .3 Kognitif/Afektif Pembentukan sikap Pemupukan struktur hubungan yang sihat Pemikiran secara konseptual Pemikiran kreatif dan kritikal 17.menilai diri sendiri Kemahiran untuk hidup secara kelompok Nilai estatik (cinta kepada keindahan kesenian) Penyertaan dalam kelompok rakan sebaya 17.

minat dan bakat Penglibatan dalam aktiviti-aktiviti kerjaya Pembinaan diri ke arah berdikari Membuat keputusan dalam pemilihan kerjaya 18.5 Kerjaya/Vokasional Pembinaan halarah dalam kerjaya selaras dengan kebolehan.Penyesuaian diri dengan perubahan fizikal Memahami naluri seksual dan dikaitkan dengan kehendak agama Kebersihan diri Penyediaan untuk jadi seorang dewasa 17. Tanggungjawab Guru Besar/Penolong Kanan/Penyelia Petang .

Menetap dan mengagihkan tugas dan tanggungjawab Bimbingan dan Kaunseling kepada guru. . Pengetua/Guru Besar sebagai Pengerusi.Dalam B & K Penggerak. Menubuhkan majlis Bimbingan dan Kaunseling. murid dan ibu bapa. pembaiki. pemberi pengiktirafan dan pembantu dalam rancangan-rancangan untuk memupuk semangat guru. Mewujudkan bimbingan individu dan kelompok Menentukan adanya sistem maklumat pelajar yang lengkap dan kemaskini Memilih dan menentukan cukup kakitangan yang layak dan sesuai Menentukan adanya peruntukan wang untuk bekalan bahan-bahan bimbingan.

. adalah diperakukan supaya diperkemaskan lagi kegiatan-kegiatan PIBG agar tujuan-tujuan pertubuhan itu dapat dicapai dengan lebih memuaskan. dan ini termasuklah soal mewujudkan disiplin yang diingini di kalangan murid-murid. Dalam usaha untuk merapatkan hubungan di antara sekolah dengan masyarakat.Menyelia keseluruhan rancangan atau aktiviti dan membuat penilaian Sensitif terhadap perkembangan B & K Menyediakan kemudahan-kemudahan asas Bimbingan dan Kaunseling Lampiran II: Senarai Perakuan-perakuan Tentang Disiplin Dalam Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran (1979) 1.

Namun demikian. adalah diperakukan langkah-langkah hendaklah diambil agar murid-murid sekolah tidak dipengaruhi oleh anasir-anasir kebudayaan luar yang kurang sihat. maka adalah sangat-sangat mustahak segala peraturan di sekolah diterangkan kepada murid-murid supaya mereka betul-betul faham dan mematuhi peraturan-peraturan itu dengan penuh tanggungjawab. . 5.2. 4. Untuk menghindarkan kekeliruan di kalangan murid-murid. Memandangkan bahawa mematuhi peraturan-peraturan sekolah itu merupakan satu latihan disiplin yang baik kepada murid-murid. 6. 3. adalah diperakukan langkah-langkah diambil untuk menjelaskan kenapa kadang-kadang terdapat perbezaan antara amalan orang dewasa dengan nilai yang diajar di sekolah. Murid-murid perlu tahu bahawa geraklaku dan perbuatan yang sesuai bagi alam orang dewasa ada kalanya dianggap tidak sesuai bagi kanak-kanak atau murid-murid. mereka yang sentiasa rapat berdamping dengan murid-murid seperti ibu bapa dan guru-guru hendaklah sebolehbolehnya menunjukkan contoh dan teladan yang baik. Adalah diperakukan bahawa semua sekolah hendaklah menggunakan perhimpunan murid-murid untuk menyemai. Sungguhpun pengaruh luar itu tidak kesemuanya buruk.

Di samping itu. Adalah diperakukan bahawa: Langkah-langkah yang positif hendaklah diambil untuk menyemai dan mengawas disiplin murid-murid di sekolah dengan melibatkan semua guru. 7. Hukuman dera kepada murid-murid seperti merotan hendaklah dikekalkan. guru-guru yang mengendalikan kegiatan kokurikulum hendaklah diberi pengiktirafan yang sewajarnya supaya mereka lebih bergiat lagi terutama dari segi penyeliaan kegiatan-kegiatan tersebut. Guru Besar dan guru-guru lain yang tertentu diberi kuasa untuk merotan.menanam dan memupuk perasaan cintakan negara di kalangan murid-murid. dan bukan setakat guru-guru pengawas disiplin dan pengawas murid-murid sahaja. Adalah diperakukan bahawa semua sekolah memperkemaskan lagi program-program kokurikulum dan dalam pelaksanaan programprogram ini keutamaan hendaklah juga diberikan kepada kegiatankegiatan yang boleh memupuk disiplin di kalangan murid-murid. . 8. Di samping itu guru-guru tersebut hendaklah diberi garis-garis panduan dalam menggunakan hukuman dera serta cara dan bila hukuman itu boleh dikenakan.

tindakan disiplin hendaklah diambil terhadap guru-guru yang menunjukkan tingkahlaku dan sifat peribadi yang tidak diingini. Guru Besar hendaklah memainkan peanannya memperbaiki sikap guru-guru yang kurang memberi sumbangan dalam pembentukan persekitaran pendidikkan yang baik di sekolah.9. 10. Adalah diperakukan bahawa guru-guru hendaklah menunjukkan teladan yang baik supaya murid-murid sentiasa dapat mencontohi mereka. Oleh kerana disiplin merupakan satu masalah di sekolah-sekolah pada hari ini. 3/67 Mengkaji semula saiz kelas dan sekolah Mengkaji semula kedudukan sekolah-sekolah yang mengadakan dua sidang. Jika perlu. . Perkhidmatan ini hendaklah menitikberatkan kegiatan-kegiatan bimbingan dan tidak semata-mata kegiatan-kegiatan panduan kerjaya sahaja. Adalah diperakukan Perkhidmatan Panduan dan Kerjaya di sekolah-sekolah hendaklah dilaksanakan dengan sepenuhnya. 11. maka adalah diperakukan Kementerian Pelajaran menyegerakan perancangan untuk: Mengkaji semula nisbah guru/kelas seperti yang diperakukan dalam Pekeliling Pentadbiran Bil.

12. Adalah diperakukan murid-murid sendiri hendaklah dilibatkan dalam tanggungjawab membentuk disiplin di kalangan mereka. Hubungan antara murid dengan guru hendaklah sentiasa rapat dan saling bantu membantu khasnya apabila murid-murid menghadapi suasana kemusykilan.

13. Adalah diperakukan bahawa langkah-langkah hendaklah diambil supaya peranan peperiksaan dalam sistem persekolahan tidak melibatkan kemerosotan disiplin. Bentuk dan corak peperiksaan awam hendaklah dikaji semula supaya bukan sahaja murid-murid yang pandai merasai kejayaan dalam sesuatu peperiksaan bahkan murid-murid yang lemah juga boleh merasainya.

14. Dari segi pembentukan disiplin pertumbuhan sifat-sifat yang diingini mengenai sikap, perasaan, semangat dan sebagainya (bidang afektif) lebih penting daripada penguasaan bidang ilmu pengetahuan semata-mata (bidang kognitif). Oleh yang demikian adalah diperakukan kurikulum sekolah hendaklah juga menitikberatkan perkembangan sikap, minat, perasaan, value judgement, dan semangat yang diingini dari segi disiplin.

15. Adalah diperakukan bahawa kurikulum Sekolah Menengah hendaklah jangan terlalu ketat dan terlampau terikat kepada jadual waktu supaya membolehkan murid-murid di peringkat sekolah menengah meneroka, mengkaji dan memahami isu-isu yang

berkaitan dengan moral dan etika. Rancangan-rancangan Radio dan TV Pendidikan serta bahan-bahan bacaan yang mempunyai nilai-nilai moral hendaklah juga digunakan untuk mencapai matlamat ini.

16. Adalah diperakukan supaya konsep kebebasan individu, hendaklah dinilai semula dalam konteks kehidupan rumahtangga, sekolah dan masyarakat sekeliling murid-murid supaya kebebasan individu yang diberikan kepada mereka dapat digunakan dengan sepenuh kebijaksanaan. Di samping itu nilai-nilai tradisional yang menggalakkan sikap bersopan-santun dan sikap hormat menghormati di antara golongan muda dengan golongan tua hendaklah terus disemai dan dipupuk.

Lampiran II

Perakuan-perakuan Tentang Disiplin dari "Laporan Mengenai Kedudukan Disiplin Murid" - 1987

1. Sekolah-sekolah perlu menjalankan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling dengan lebih meluas dan berkesan lagi. Ini adalah selaras dengan konsep bahawa bimbingan dan latihan dapat menimbulkan keinsafan betapa mustahaknya sifat berdisiplin itu dalam kehidupan kemanusiaan.

2. Disiplin adalah sesuatu yang dipelajari dan dihayati hasil daripada latihan dan asuhan yang berterusan. Dengan itu segala peraturan

yang dibuat hendaklah jelas dan dihayati oleh murid-murid supaya tujuan membina disiplin kendiri tercapai.

3. Masalah disiplin di kalangan murid memerlukan kerjasama semua pihak dan tidak terbatas kepada tanggungjawab sekolah atau ibu bapa semata-mata. Selain daripada Persatuan Ibu Bapa Guru (PIBG), lain-lain agensi serta pertubuhan-pertubuhan masyarakat hendaklah turut sama memberi bantuan serta bimbingan untuk mempertingkatkan disiplin di kalangan murid-murid sekolah.

4. Di samping pendekatan-pendekatan seperti melalui nasihat, psikologi, bimbingan dan kaunseling adalah dipersetujui bahawa deraan dan hukuman rotan perlu dikekalkan. Walau bagaimanapun tindakan merotan di khalayak ramai tidak seharusnya menjadi satu amalan biasa di sekolah-sekolah sehingga meninggalkan kesan yang merosakkan ke atas diri murid-murid yang dihukum.

5. Disiplin adalah sifat dalaman murid-murid, iaitu mengenai peribadi dan sahsiah, maka perkara pokok kepada masalah disiplin adalah pendidikan rohani. Penyelesaian masalah disiplin murid boleh dilakukan melalui pendidikan agama dan moral kerana melaluinya dapat membina akhlak yang baik dan mulia di kalangan murid sekolah.

6. Semua pihak bukan sahaja guru-guru tetapi juga ibu bapa dan ahliahli masyarakat harus mengamalkan konsep kepimpinan melalui teladan pada setiap masa keana apa yang dipelajari oleh murid-

9. 8. Jika nilai yang sama tidak dipupuk di luar sekolah maka sebarang nilai positif yang ingin diserapkan di sekolah tidak akan membawa kesan.murid dari orang dewasa akan dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan akan diamalkan oleh mereka sehingga amalan itu menjadi sebati dan kekal sebagai sebahagian dari perwatakan mereka. pengendalian masalah-masalah peribadi. perhubungan sekolah dengan masyarakat luar. 7. Nilai-nilai positif yang dititikberatkan di sekolah seharusnya juga diberi penekanan yang sama di rumah dan di tempat-tempat lain di luar sekolah. amalan pengajaran dan pembelajaran. Segala perancangan yang dibuat dalam pembangunan iklim sekolah ke arah peningkatan disiplin seharusnya dengan matlamat meningkatkan lagi bidang-bidang berikut: Iklim sekolah yang harmonis dan menyeronokkan . pelaksanaan peraturan dan sebagainya perlu disedari dan diberi tumpuan sewajarnya. Keperluan memperbaiki perhubungan sesama manusia (interpersonal relations) yang meliputi corak dan perhubungan masyarakat sekolah.

kerjaya diri dan lain-lain aktiviti kerohanian/moral. Namun demikian usaha membantu murid-murid yang berisiko hendaklah dipertingkatkan melalui aktiviti-aktiviti bimbingan dan kaunseling. dan yang kesemuanya itu mencakupi apa yang dikatakan sebagai good schools atau effective schools . 10.Persekitaran sekolah yang indah. Masalah penyalahgunaan dadah di kalangan murid-murid masih lagi mengancam dan perlu diawasi oleh pihak sekolah. . nyaman dan bersih Pembentukan akhlak dan pembinaan sahsiah yang mulia Peraturan sekolah mengasuh disiplin kendiri Prestasi akademik para pelajar Prestasi sekolah dalam bidang kokurikulum Penglibatan pelajar dalam bidang kokurikulum Penglibatan ibu bapa dan masyarakat setempat dalam pendidikan pelajar.

5/1979 Perkhidmatan Kebajikan Sekolah 3. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4. 2. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1981 . PENGURUSAN HEM: 1. 1/1979 Surat Tugas-Tugas Guru Panduan Di Sekolah Menengah. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Laporan Murid-Murid Dalam Keadaan Risiko Penyalahgunaan Dadah Yang Memerlukan Pertolongan. Surat Pekeliling Ikhtisas 2/1979.KOMPONEN PENGURUSAN HAL EHWAL MURID SENARAI RUJUKAN A.

8. 1/1985 . Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/1983 Kantin Sekolah. 1983 Garis Panduan Kempen Anti Merokok di sekolah-sekolah. 9. 5. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7. Surat Pekeliling Ikhtisas No. 8/1983 Mengenakan Hukuman Biasa Terhadap Murid-murid Yang Melakukan Perbuatan Salahlaku Yang Tidak Dinyatakan Dalam Peraturan-peraturan Pelajaran. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6. 4/1981 Kebersihan di sekolah. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.Jualan makanan dan Minuman di kantin-kantin sekolah untuk muridmurid berbilang agama.

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/1986 Langkah-langkah Keberkesanan Disiplin Sekolah. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 5/1985 Rancangan Mencantik dan mengindahkan Sekolah dan kawasannya. 8/1986 Penyalahgunaan Inhalan. 11.Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah. 12. 10. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1987 Pengurusan dan Kawalan Asrama Sekolah Harian . Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 13.

. (1977) Counselling Theory & Practice (2nd. The helping relationships: process and skills: Prentice Hall: New Jersey. 3. Brammer. BIMBINGAN DAN KAUNSELING 1. 2. R. R.J. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Stevic. Ball. 8/1988 Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah 15.14. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.. 14/1989 Kebersihan Sekolah. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.. D. (1982) Career Counseling in Practice. Boston: Allyn & Bacon. London: The Falmer Press.H.R. . Jr. 2/1989 Rancangan Kesihatan Sekolah. B.W. end).C. 1986. 16. & Warner. Hansen. B..

A New Self Therapy with Transactional Analysis. Pease. California: Brooks/Cole Publishing Co. Hoyd (1988) Bimbingan dan Kaunseling Di Malaysia. Theories of Career Development. Houghton Mifflin Co: Boston. & Lesenberg. Panduan Pelaksanaan Khidmat Bimbingan dan Keunseling Sekolah. H. Arthur P.4. DBP: K.E.L. California: Addison Wesley Publishing Co. 10. (1968). Australia: Camel Publishing Co. 5. Experiential Groups in Theory and Practice. (1977). New York: Appleton Century Crofts. . Patterson.S. (1985). (1983) The Counselling Process. S. Rudestan K. Jemes. Body Language: How to Read Others Thoughts by their gestures. 8. Kementerian Pendidikan (1984). 9. (1982). 7. Osipow. M.E. Dewan Bahasa & Pustaka. 6. L. A.

C. Kementerian Pelajaran Malaysia.H. K. Prosedur dan Kemahiran. PANDUAN DAN PEKELILING DISIPLIN Kementerian Pelajaran Malaysia. DBP.Kumpulan Budiman.L. 2.L. Kuala Lumpur. 12. 1991 4. Disiplin Dalam Perkhidmatan. Laporan Disiplin Pelajar Sekolah Malaysia. Evaluations and change. Subahan Mohd Meerah. Faridah Karim and Ahmad Jeffni Hassan. 1991. Panduan Am Disiplin Sekolahsekolah. Adabi. Rohaty Mohd Majzub. 1983. dan Guru.: Nurin Enterprise. 1981. Houghton Mifflin: Boston. .11. Tang Chee Yee (1992) Bimbingan dan Kaunseling Perkhidmatan. 1982. Panduan Tatacara Displin Sekolah Untuk Guru Besar. Kementerian Pelajaran Malaysia. Shaw. Panduan Bagi Ibu/Bapa Mengenai Disiplin Murid-murid Sekolah. (1970) School Guidance Systems: Objective Functions. Kementerian Pendidikan Malaysia. K. T. 5.

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. The Education (School Discipline) Regulations 1959 dan Terjemahannya. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Bertarikh 18 September 1968. 11. 1/1972 Peraturan-Peraturan (Tatatertib Sekolah) Pelajaran 1959 bertarikh 4 Februari 1972. Pembuangan Murid-murid Daripada Sekolah-sekolah Kerana Kelakuan Curang. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. bertarikh 19 Ogos 1975. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1968. Tatatertib di Sekolah-sekolah. . 7/1975 Salah Guna Dadah. 6/68. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7. 6/68 dan 8/68 . Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6.5. bertarikh 12 Oktober 1968. Garis Panduan Untuk Guru Panduan dan Guru Besar. 9. 6A/1975 Disiplin: Murid-murid Menghisap Rokok bertarikh 5 September 1975. 8/68. 10. Bertarikh 10 September.Tambahan kepada Surat Pekeliling Profesional Kementerian Pelajaran (Gantung Persekolahan).

8/1975 Disiplin di sekolah: Peraturanperaturan sekolah untuk murid-murid. 2/1979 Laporan Murid-murid dalam Keadaan Risiko Penyalahgunaan Dadah Yang Memerlukan Pertolongan. Potongan Rambut Muridmurid. 16. 13. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 15. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1983. . KP(BS) 8786-51/Jld.III/(34). Garis Panduan Kempen anti merokok di Sekolah-sekolah. Pelaksanaan Risalah Panduan Am Disiplin Sekolah-sekolah bertarikh 25 Julai 1981.12. 2/2976. KP(BS)8548/12B/(27) 18. 17. Mengharamkan Semua Jenis Permainan Judi di sekolah-sekolah bertarikh 9 Oktober 1976. bertarikh 7 Oktober 1976. bertarikh 26 Mac 1979. 14. Laporan Penggal Kes-kes Penyalahgunaan Dadah bertarikh 27 Jun 1978. 11/1976. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. bertarikh 25 Februari 1983. bertarikh 4 November 1975.

4/1991 Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di Sekolah SPI Bil. Kementerian Pendidikan Malaysia.3/1993 Laporan kepada Polis Salahlaku Berbentuk Jenayah . bertarikh 7 November 1983. Langkah-langkah keberkesanan Disiplin Sekolah.19. 21. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 2/1991 Tatakelakuan pelajar Ketika Di Masjid SPI Bil. bertarikh 1 Ogos 1986. 1984. Surat Pekeliling Ikthisas 7/1986. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/1992 Pengharaman pensil berbentuk alat suntikan SPI Bil. 20.3/1992 Pemakaian Tudung /Mini Telekung Pelajar Perempuan SPI Bil. Mencegah Salah Guna Dadah Melalui Kaunseling. 8/1983 mengenakan Hukuman Biasa Terhadap Murid-murid yang Melakukan Perbuatan Salah Laku yang Tidak Dinyatakan dalam peraturan-peraturan Pelajaran.

3(6). KP(BS)8591/Jld. 2. Pegawai Kebajikan Sekolah.II(52). KEBAJIKAN MURID/KECERIAAN SEKOLAH/KELAS PEMULIHAN 1. Garis Panduan Kantin Sekolah: Usahasama Kementerian Pendidikan Malaysia dan Kementerian Kesihatan Malaysia 1989. Asrama Sekolah (selain daripada asrama-asrama Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Menengah Sains).4/1997 dan 5/1997 Sekolah Sebagai Kawasan Larangan Merokok dan Hukuman Ke atas Murid Menghisap Rokok SPI Bil 16/1998 Menangani Kegiatan Gangster Di Sekolah SPI Bil. KP:8613/Jld. 3. . 4/1996 Pelaksanaan Kuasa Disiplin dan Hukuman Di Sekolah Surat Siaran JPNJ/AM/003/A2 bertarikh 1 DISEMBER 1993 Pakaian Murid-Murid Islam Pada Hari Jumaat (Sekolah Rendah & Menengah) SPI Bil.SPI Bil. Kementerian Kebajikan Masyarakat Malaysia bertarikh 22 Julai 1986.7/1995 Tatacara Mengenakan Tindakan dan Hukuman Terhadap Pelajar-Pelajar Sekolah D. bertarikh 2 Oktober 1973.

Arpah Hj. Jawatankuasa Bersama Kesihatan Sekolah Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pelajran (1969) .Rancangan Kesihatan Sekolah. 8. 1983. 1991. Pelaksanaan dan Penggunaan SPBT.peranan dan tanggungjawab Guru Besar dan Guru. 1991. 9.Bahagian Buku Teks. Buku Panduan Pengurusan Biasiswa-Seksyen Biasiswa. Kementerian Pendidikan Malaysia. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. . 7. Perkhidmatan Kebajikan Sekolah bertarikh 10 Ogos 1979.. Kesihatan Sekolah . Pelaksanaan dan Penggunaan SPBT-Biro Buku Teks. 6. Unit Hal Ehwal Murid. Mohamad. 10. Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan (1992) . 5/1979. Kementerian Pendidikan Malaysia. 5.4.Biasiswa Kecil Persekutuan.

Kesihatan Sekolah. Kementerian Pendidikan Malaysia (1992) . 16. 14.Pendidikan Kesihatan Sekolah. Kementerian Pendidikan Malaysia (1992) .Rancangan Makanan Tambahan di sekolah.Peningkatan Kebersihan dan Alam Sekitar Sekolah.11. Kementerian Pendidikan Malaysia (1992) .Buku Panduan Program Sekolah. Kementerian Pendidikan Malaysia (1992) .Keselamatan di sekolah. 15. 12. 13. .Program Susu Sekolah. Kementerian Pendidikan Malaysia (1992) . 17. Kementerian Pendidikan Malaysia (1987) . Kementerian Pendidikan Malaysia (1992) .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->