PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU

Sidang Akademik 2008 – Semeter 4 PRO FORMA KURSUS
Kursus Wajib

WAJ3107 SENI DALAM PENDIDIKAN

Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Berkuat kuasa mulai Januari 2007

movement and visual art as well as application of 2 . inquiry and multiple intelligences. pergerakan dan seni visual dalam proses pengajaran dan pembelajaran pelbagai mata pelajaran sekolah rendah. This course exposes students to the knowledge and basic skills in creative activities by integrating music. mengalami dan mengekspresi yang melibatkan kepekaan deria kanak-kanak Mengaplikasikan aktiviti seni visual. ekspresi. Menghuraikan peranan Seni Dalam Pendidikan Menjelaskan konsep asas dalam seni visual. muzik dan pergerakan sebagai cara menghubungkaitkan pengetahuan dalam proses pengajaran dan pembelajaran Merancang. expression. mereka bentuk dan melaksanakan aktiviti meneroka. 3. Pendedahan kepada asas Muzik. Kandungan kursus memberi perhatian kepada Pengenalan kepada Seni Dalam Pendidikan. muzik dan pergerakan dalam pelbagai mata pelajaran yang lain Mengamalkan nilai-nilai murni melalui pelbagai pengalaman seni Sinopsis Kursus ini mendedahkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran asas untuk mengaplikasikan aktiviti kreatif yang mengintegrasikan muzik. It emphasizes the importance of creative activities that help stimulate imagination.Pro Forma Kursus Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Seni Dalam Pendidikan – Pendidikan Rendah) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Seni Dalam Pendidikan (Arts In Education) WAJ3107 3(2 + 1) 60 jam Bahasa Melayu Telah mengikuti kursus asas dalam Major Pertama/Kedua 1. Kursus ini memberi tumpuan kepada aktiviti kreatif yang mendorong kanak-kanak menggunakan imaginasi. 5. It also focuses on the introduction of Arts in Education. 2.learning process of various subjects at the primary level. 4. inkuiri dan kecerdasan pelbagai. Pergerakan dan Seni Visual Sekolah Rendah. movement and visual art which will enhance the teaching . exposure to basic skills in music. Aplikasi aktiviti kreatif dalam Pengajaran dan Pembelajaran pelbagai mata pelajaran.

bersepadu. emosi. warna dan ruang dalam Seni. sosial. emosi. estetik (JERISE) − Seni dan perkembangan JERISE kanakkanak mengikut tahap − Mengenal konsep aktiviti motivasi pembelajaran mengikut tahap perkembangan JERISE − Mengenal konsep aktiviti untuk melibatkan murid secara aktif. Warna dan Ruang − Menyepadukan irama. menyeronokkan − Unsur-unsur kebudayaan dalam pendidikan • Kanak-kanak dan Seni 2 jam Jam 7 − Keperluan dan keinginan asas kanakkanak dan remaja dari segi jasmani. intelek. rohani. objektif Seni Dalam Pendidikan untuk guru sekolah rendah − Perkembangan teori pembelajaran dan isu berkaitan − Kepentingan imaginasi. kreatif dan menyeronokkan • Irama. Tajuk 1 Kandungan Teori Pengenalan kepada Seni Dalam Pendidikan • Konsep. Latar Belakang dan Kepentingan Seni Dalam Pendidikan − Konsep. matlamat. • Deria dan Seni Perkembangan kepekaan deria kanak-kanak Kepentingan kepekaan deria dalam proses pengajaran dan pembelajaran 3 .creative activities in the teaching and learning of various subjects. ekspresi dan kreativiti − Pembelajaran yang optimum.

Tajuk 2 Kandungan Pendedahan kepada Pengetahuan dan Kemahiran Asas dalam Seni Peringkat Sekolah Rendah • Seni Visual Jam 15 − Pengenalan konsep asas seni visual − Pengenalan Asas Seni Reka − Pengenalan bidang seni visual di sekolah rendah • Seni Muzik Pengenalan kepada pengetahuan asas konsep muzik − Pengenalan kepada kemahiran muzik asas melalui aktiviti − Pengenalan kepada kepentingan muzik di sekolah rendah Pergerakan − Pengenalan kepada konsep pergerakan − Pendedahan kepada kemahiran asas pergerakan Pengenalan kepada asas pergerakan di sekolah rendah − 4 .

Muzik dan Pergerakan dalam persediaan mengajar bagi mata pelajaran seperti: − − − − − − − − − Matematik atau Sains Bahasa Pendidikan Islam Pendidikan Moral Kajian Tempatan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kemahiran Hidup Pemulihan & Pengayaan Pendidikan Khas dan Masalah Pembelajaran Jumlah 1 1.Tajuk 3 Kandungan Aplikasi dan Pengurusan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Jam 8 •Pendedahan kepada konsep integrasi − Konsep dan pelbagai makna integrasi − Isu dan cabaran integrasi − Integrasi isi kandungan unit. 2. pelbagai kemahiran. proses dan strategi pelbagai mata pelajaran •Pendedahan kepada Tema dan Penghubungkaitan − Pilihan dan penentuan tema − Kebaikan dan kelemahan tema •Penghubungkaitan di antara seni visual. Amali 3. warna 30 6 5 . muzik dan pergerakan dengan mata pelajaran lain − Konsep penghubungkaitan semua benda − Peranan dan kelebihan penghubungkaitan • Penghubungkaitan Seni Visual. Melaksanakan aktiviti mengenal irama.

olahan dan manipulasi • Memperoleh Pengalaman − Mengaplikasikan pelbagai strategi dan aktiviti mudah untuk memperoleh pengalaman − Memperoleh pengalaman pelbagai arah dan jarak menggunakan muzik. maklumat yang berbeza melalui aktiviti kreatif seni visual. muzik dan pergerakan untuk meningkatkan kepekaan deria.Tajuk Kandungan dan ruang serta deria dan seni Jam • • Mejalankan aktiviti meneroka yang melibatkan irama. visual dan pergerakan − Memperoleh pengalaman corak. warna dan ruang secara bersepadu •Menjalankan aktiviti kepekaan deria dan seni. warna dan ruang Menjalankan aktiviti kreatif yang menggunakan irama. • Menjalankan aktiviti kreatif yang mengaplikasi irama. − Aktiviti seni visual. 2 Menjalankan aktiviti meneroka. visual dan pergerakan − Menulis refleksi dan merekod gerakbalas diri dalam proses memperoleh pengalaman Ekspresi − Meluahkan perasaan melalui ekspresi mud. idea. warna dan ruang untuk tujuan ekspresi dan penyampaian idea dan maklumat. muzik dan pergerakan 9 • 6 . irama melalui muzik. memperoleh pengalaman dan mengekspresi melalui seni •Meneroka − Meneroka alat dan bahan − Meneroka idea dan isi kandungan − Meneroka cara pengelolaan.

Jam 7 .Tajuk Kandungan − Menghuraikan sifat kesan yang ekspresif dalam aktiviti seni visual. muzik dan pergerakan untuk tujuan ekspresi dan komunikasi − Membincangkan gerakbalas. muzik dan pergerakan − Menggunakan aktiviti kreatif seni visual. perasaan diri terhadap pelbagai bentuk ekspresi dan menghubungkaitkan dengan isi pelajaran 4.

penyampaian.Tajuk 3 Kandungan Melaksanakan dan Mengurusan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran • Memilih tema mengikut hasil pembelajaran. minat dan latar belakang murid Jam 15 • Menguruskan jadual dan masa untuk berkolaborasi dengan tenaga pakar pelbagai mata pelajaran • • Menyelesaikan masalah kefahaman antara pelbagai mata pelajaran Menyediakan contoh aktiviti secara kolaboratif untuk mengaplikasi strategi dalam pengajaran dan pembelajaran bagi mencapai hasil pembelajaran Melaksanakan aktiviti bersepadu untuk tujuan penglibatan. muzik dan pergerakan dalam pengajaran dan pembelajaran melalui pengajaran mikro dalam mata pelajaran seperti: − Matematik atau Sains − Bahasa − Pengetahuan Agama Islam − Pendidikan Moral − Kajian Tempatan − Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan − Kemahiran Hidup − Pemulihan & Pengayaan − Pendidikan Khas dan Masalah Pembelajaran Jumlah Jumlah Keseluruhan Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 30 60 60% 40% Pentaksiran 8 . tahap. pengayaan dan pemulihan • Mengaplikasi aktiviti kreatif seni visual. kemahiran mata pelajaran. fasilitasi. motivasi. pengukuhan.

A. Art. Pahang: PTS Professional Publishing Sdn. mind. Experiences in movement with music. (2005). (1991). Bentong. Pica. California:Wadsworth Publishing Co.Rujukan Asas Isbell. N. New York: Macmillan Publishing Company. Salmah. (1986). R. & Pangrazi. NY: Thomson Delmar Learning. NY:Thomson Delmar Learning. and brain : a cognitive approach to creativity. V. Permainan. R. Rujukan Tambahan Anderson. (2002). Creativity and the arts with young children. Bhd. and Brittain. Dynamic physical education for elementary school children. W. Illinois: IRI/ Skylight Publishing Inc. NY:Basic Books Inc. lagu & puisi. J. Mayesky. P. NY: Thomson Delmar Learning. Ayob (1998). NY. R. Fogarty.L. How to foster creativity in all children. Integrate the currricula. R. (2000).(2003). 9 . Flo Enterprise Sdn. V. P. S. (1989). (1994). activities & theory. & Raines. (1991).P.E. Macmillan. Integrating music into the classroom. Bhd. Teaching children movement concept and skills. Creative and mental growth. H.J. IL:America Master Teacher Programme Dauer.M. Menon. Belmont. M. & Lawrence. Lowenfeld. Pergerakan kreatif dan pendidikan. W. C. Buschner.(1982). Gardner.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful