PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU

Sidang Akademik 2008 – Semeter 4 PRO FORMA KURSUS
Kursus Wajib

WAJ3107 SENI DALAM PENDIDIKAN

Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Berkuat kuasa mulai Januari 2007

mengalami dan mengekspresi yang melibatkan kepekaan deria kanak-kanak Mengaplikasikan aktiviti seni visual. Aplikasi aktiviti kreatif dalam Pengajaran dan Pembelajaran pelbagai mata pelajaran. mereka bentuk dan melaksanakan aktiviti meneroka. Pendedahan kepada asas Muzik. It also focuses on the introduction of Arts in Education. ekspresi. inkuiri dan kecerdasan pelbagai. Kandungan kursus memberi perhatian kepada Pengenalan kepada Seni Dalam Pendidikan. 5. Menghuraikan peranan Seni Dalam Pendidikan Menjelaskan konsep asas dalam seni visual. movement and visual art as well as application of 2 . muzik dan pergerakan sebagai cara menghubungkaitkan pengetahuan dalam proses pengajaran dan pembelajaran Merancang. 2. Pergerakan dan Seni Visual Sekolah Rendah. pergerakan dan seni visual dalam proses pengajaran dan pembelajaran pelbagai mata pelajaran sekolah rendah. 3.learning process of various subjects at the primary level.Pro Forma Kursus Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Seni Dalam Pendidikan – Pendidikan Rendah) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Seni Dalam Pendidikan (Arts In Education) WAJ3107 3(2 + 1) 60 jam Bahasa Melayu Telah mengikuti kursus asas dalam Major Pertama/Kedua 1. exposure to basic skills in music. movement and visual art which will enhance the teaching . It emphasizes the importance of creative activities that help stimulate imagination. Kursus ini memberi tumpuan kepada aktiviti kreatif yang mendorong kanak-kanak menggunakan imaginasi. inquiry and multiple intelligences. expression. muzik dan pergerakan dalam pelbagai mata pelajaran yang lain Mengamalkan nilai-nilai murni melalui pelbagai pengalaman seni Sinopsis Kursus ini mendedahkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran asas untuk mengaplikasikan aktiviti kreatif yang mengintegrasikan muzik. This course exposes students to the knowledge and basic skills in creative activities by integrating music. 4.

emosi. Latar Belakang dan Kepentingan Seni Dalam Pendidikan − Konsep.creative activities in the teaching and learning of various subjects. kreatif dan menyeronokkan • Irama. • Deria dan Seni Perkembangan kepekaan deria kanak-kanak Kepentingan kepekaan deria dalam proses pengajaran dan pembelajaran 3 . bersepadu. objektif Seni Dalam Pendidikan untuk guru sekolah rendah − Perkembangan teori pembelajaran dan isu berkaitan − Kepentingan imaginasi. estetik (JERISE) − Seni dan perkembangan JERISE kanakkanak mengikut tahap − Mengenal konsep aktiviti motivasi pembelajaran mengikut tahap perkembangan JERISE − Mengenal konsep aktiviti untuk melibatkan murid secara aktif. warna dan ruang dalam Seni. ekspresi dan kreativiti − Pembelajaran yang optimum. intelek. matlamat. sosial. rohani. menyeronokkan − Unsur-unsur kebudayaan dalam pendidikan • Kanak-kanak dan Seni 2 jam Jam 7 − Keperluan dan keinginan asas kanakkanak dan remaja dari segi jasmani. Tajuk 1 Kandungan Teori Pengenalan kepada Seni Dalam Pendidikan • Konsep. emosi. Warna dan Ruang − Menyepadukan irama.

Tajuk 2 Kandungan Pendedahan kepada Pengetahuan dan Kemahiran Asas dalam Seni Peringkat Sekolah Rendah • Seni Visual Jam 15 − Pengenalan konsep asas seni visual − Pengenalan Asas Seni Reka − Pengenalan bidang seni visual di sekolah rendah • Seni Muzik Pengenalan kepada pengetahuan asas konsep muzik − Pengenalan kepada kemahiran muzik asas melalui aktiviti − Pengenalan kepada kepentingan muzik di sekolah rendah Pergerakan − Pengenalan kepada konsep pergerakan − Pendedahan kepada kemahiran asas pergerakan Pengenalan kepada asas pergerakan di sekolah rendah − 4 .

Melaksanakan aktiviti mengenal irama. muzik dan pergerakan dengan mata pelajaran lain − Konsep penghubungkaitan semua benda − Peranan dan kelebihan penghubungkaitan • Penghubungkaitan Seni Visual. Amali 3. Muzik dan Pergerakan dalam persediaan mengajar bagi mata pelajaran seperti: − − − − − − − − − Matematik atau Sains Bahasa Pendidikan Islam Pendidikan Moral Kajian Tempatan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kemahiran Hidup Pemulihan & Pengayaan Pendidikan Khas dan Masalah Pembelajaran Jumlah 1 1. warna 30 6 5 . pelbagai kemahiran.Tajuk 3 Kandungan Aplikasi dan Pengurusan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Jam 8 •Pendedahan kepada konsep integrasi − Konsep dan pelbagai makna integrasi − Isu dan cabaran integrasi − Integrasi isi kandungan unit. 2. proses dan strategi pelbagai mata pelajaran •Pendedahan kepada Tema dan Penghubungkaitan − Pilihan dan penentuan tema − Kebaikan dan kelemahan tema •Penghubungkaitan di antara seni visual.

idea. irama melalui muzik. visual dan pergerakan − Memperoleh pengalaman corak. warna dan ruang secara bersepadu •Menjalankan aktiviti kepekaan deria dan seni. warna dan ruang Menjalankan aktiviti kreatif yang menggunakan irama. olahan dan manipulasi • Memperoleh Pengalaman − Mengaplikasikan pelbagai strategi dan aktiviti mudah untuk memperoleh pengalaman − Memperoleh pengalaman pelbagai arah dan jarak menggunakan muzik. visual dan pergerakan − Menulis refleksi dan merekod gerakbalas diri dalam proses memperoleh pengalaman Ekspresi − Meluahkan perasaan melalui ekspresi mud. − Aktiviti seni visual. muzik dan pergerakan untuk meningkatkan kepekaan deria. warna dan ruang untuk tujuan ekspresi dan penyampaian idea dan maklumat. memperoleh pengalaman dan mengekspresi melalui seni •Meneroka − Meneroka alat dan bahan − Meneroka idea dan isi kandungan − Meneroka cara pengelolaan. maklumat yang berbeza melalui aktiviti kreatif seni visual. muzik dan pergerakan 9 • 6 . • Menjalankan aktiviti kreatif yang mengaplikasi irama.Tajuk Kandungan dan ruang serta deria dan seni Jam • • Mejalankan aktiviti meneroka yang melibatkan irama. 2 Menjalankan aktiviti meneroka.

Jam 7 . muzik dan pergerakan − Menggunakan aktiviti kreatif seni visual. muzik dan pergerakan untuk tujuan ekspresi dan komunikasi − Membincangkan gerakbalas.Tajuk Kandungan − Menghuraikan sifat kesan yang ekspresif dalam aktiviti seni visual. perasaan diri terhadap pelbagai bentuk ekspresi dan menghubungkaitkan dengan isi pelajaran 4.

penyampaian. kemahiran mata pelajaran. minat dan latar belakang murid Jam 15 • Menguruskan jadual dan masa untuk berkolaborasi dengan tenaga pakar pelbagai mata pelajaran • • Menyelesaikan masalah kefahaman antara pelbagai mata pelajaran Menyediakan contoh aktiviti secara kolaboratif untuk mengaplikasi strategi dalam pengajaran dan pembelajaran bagi mencapai hasil pembelajaran Melaksanakan aktiviti bersepadu untuk tujuan penglibatan. motivasi. fasilitasi.Tajuk 3 Kandungan Melaksanakan dan Mengurusan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran • Memilih tema mengikut hasil pembelajaran. tahap. pengayaan dan pemulihan • Mengaplikasi aktiviti kreatif seni visual. muzik dan pergerakan dalam pengajaran dan pembelajaran melalui pengajaran mikro dalam mata pelajaran seperti: − Matematik atau Sains − Bahasa − Pengetahuan Agama Islam − Pendidikan Moral − Kajian Tempatan − Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan − Kemahiran Hidup − Pemulihan & Pengayaan − Pendidikan Khas dan Masalah Pembelajaran Jumlah Jumlah Keseluruhan Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 30 60 60% 40% Pentaksiran 8 . pengukuhan.

(2005). (1991). J.E. S. Salmah. 9 . P. Rujukan Tambahan Anderson. R. Lowenfeld.P. Fogarty. Menon. (1986). Buschner. Macmillan. NY:Thomson Delmar Learning.M. Creative and mental growth. and brain : a cognitive approach to creativity. V. N. (2002). (1991).Rujukan Asas Isbell. W. Dynamic physical education for elementary school children.(1982). & Pangrazi. Ayob (1998). NY: Thomson Delmar Learning. P. Pergerakan kreatif dan pendidikan.(2003). Experiences in movement with music. How to foster creativity in all children.A. V. Art. (2000).L. mind. Creativity and the arts with young children. Pahang: PTS Professional Publishing Sdn. NY: Thomson Delmar Learning. NY:Basic Books Inc. Mayesky. Pica.J. and Brittain. H. Bentong. Belmont. activities & theory. & Lawrence. R. Permainan. & Raines. Illinois: IRI/ Skylight Publishing Inc. (1994). IL:America Master Teacher Programme Dauer. R. Teaching children movement concept and skills. M. Bhd. Gardner. Integrating music into the classroom. NY. lagu & puisi. (1989). California:Wadsworth Publishing Co. C. Integrate the currricula. New York: Macmillan Publishing Company. Flo Enterprise Sdn. W. Bhd. R.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful