PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU

Sidang Akademik 2008 – Semeter 4 PRO FORMA KURSUS
Kursus Wajib

WAJ3107 SENI DALAM PENDIDIKAN

Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Berkuat kuasa mulai Januari 2007

It emphasizes the importance of creative activities that help stimulate imagination. It also focuses on the introduction of Arts in Education. 3. This course exposes students to the knowledge and basic skills in creative activities by integrating music. Kandungan kursus memberi perhatian kepada Pengenalan kepada Seni Dalam Pendidikan. movement and visual art as well as application of 2 . 4. mereka bentuk dan melaksanakan aktiviti meneroka. Menghuraikan peranan Seni Dalam Pendidikan Menjelaskan konsep asas dalam seni visual. ekspresi. 5. 2. exposure to basic skills in music. movement and visual art which will enhance the teaching . muzik dan pergerakan dalam pelbagai mata pelajaran yang lain Mengamalkan nilai-nilai murni melalui pelbagai pengalaman seni Sinopsis Kursus ini mendedahkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran asas untuk mengaplikasikan aktiviti kreatif yang mengintegrasikan muzik.Pro Forma Kursus Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Seni Dalam Pendidikan – Pendidikan Rendah) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Seni Dalam Pendidikan (Arts In Education) WAJ3107 3(2 + 1) 60 jam Bahasa Melayu Telah mengikuti kursus asas dalam Major Pertama/Kedua 1. pergerakan dan seni visual dalam proses pengajaran dan pembelajaran pelbagai mata pelajaran sekolah rendah. mengalami dan mengekspresi yang melibatkan kepekaan deria kanak-kanak Mengaplikasikan aktiviti seni visual. Pendedahan kepada asas Muzik. Aplikasi aktiviti kreatif dalam Pengajaran dan Pembelajaran pelbagai mata pelajaran. muzik dan pergerakan sebagai cara menghubungkaitkan pengetahuan dalam proses pengajaran dan pembelajaran Merancang. inkuiri dan kecerdasan pelbagai. Pergerakan dan Seni Visual Sekolah Rendah. expression. Kursus ini memberi tumpuan kepada aktiviti kreatif yang mendorong kanak-kanak menggunakan imaginasi. inquiry and multiple intelligences.learning process of various subjects at the primary level.

• Deria dan Seni Perkembangan kepekaan deria kanak-kanak Kepentingan kepekaan deria dalam proses pengajaran dan pembelajaran 3 . emosi.creative activities in the teaching and learning of various subjects. estetik (JERISE) − Seni dan perkembangan JERISE kanakkanak mengikut tahap − Mengenal konsep aktiviti motivasi pembelajaran mengikut tahap perkembangan JERISE − Mengenal konsep aktiviti untuk melibatkan murid secara aktif. menyeronokkan − Unsur-unsur kebudayaan dalam pendidikan • Kanak-kanak dan Seni 2 jam Jam 7 − Keperluan dan keinginan asas kanakkanak dan remaja dari segi jasmani. emosi. matlamat. sosial. Latar Belakang dan Kepentingan Seni Dalam Pendidikan − Konsep. rohani. bersepadu. ekspresi dan kreativiti − Pembelajaran yang optimum. kreatif dan menyeronokkan • Irama. intelek. objektif Seni Dalam Pendidikan untuk guru sekolah rendah − Perkembangan teori pembelajaran dan isu berkaitan − Kepentingan imaginasi. Tajuk 1 Kandungan Teori Pengenalan kepada Seni Dalam Pendidikan • Konsep. warna dan ruang dalam Seni. Warna dan Ruang − Menyepadukan irama.

Tajuk 2 Kandungan Pendedahan kepada Pengetahuan dan Kemahiran Asas dalam Seni Peringkat Sekolah Rendah • Seni Visual Jam 15 − Pengenalan konsep asas seni visual − Pengenalan Asas Seni Reka − Pengenalan bidang seni visual di sekolah rendah • Seni Muzik Pengenalan kepada pengetahuan asas konsep muzik − Pengenalan kepada kemahiran muzik asas melalui aktiviti − Pengenalan kepada kepentingan muzik di sekolah rendah Pergerakan − Pengenalan kepada konsep pergerakan − Pendedahan kepada kemahiran asas pergerakan Pengenalan kepada asas pergerakan di sekolah rendah − 4 .

Muzik dan Pergerakan dalam persediaan mengajar bagi mata pelajaran seperti: − − − − − − − − − Matematik atau Sains Bahasa Pendidikan Islam Pendidikan Moral Kajian Tempatan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kemahiran Hidup Pemulihan & Pengayaan Pendidikan Khas dan Masalah Pembelajaran Jumlah 1 1. Amali 3. warna 30 6 5 . muzik dan pergerakan dengan mata pelajaran lain − Konsep penghubungkaitan semua benda − Peranan dan kelebihan penghubungkaitan • Penghubungkaitan Seni Visual. proses dan strategi pelbagai mata pelajaran •Pendedahan kepada Tema dan Penghubungkaitan − Pilihan dan penentuan tema − Kebaikan dan kelemahan tema •Penghubungkaitan di antara seni visual. pelbagai kemahiran.Tajuk 3 Kandungan Aplikasi dan Pengurusan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Jam 8 •Pendedahan kepada konsep integrasi − Konsep dan pelbagai makna integrasi − Isu dan cabaran integrasi − Integrasi isi kandungan unit. 2. Melaksanakan aktiviti mengenal irama.

warna dan ruang secara bersepadu •Menjalankan aktiviti kepekaan deria dan seni. memperoleh pengalaman dan mengekspresi melalui seni •Meneroka − Meneroka alat dan bahan − Meneroka idea dan isi kandungan − Meneroka cara pengelolaan. maklumat yang berbeza melalui aktiviti kreatif seni visual. − Aktiviti seni visual. warna dan ruang untuk tujuan ekspresi dan penyampaian idea dan maklumat. olahan dan manipulasi • Memperoleh Pengalaman − Mengaplikasikan pelbagai strategi dan aktiviti mudah untuk memperoleh pengalaman − Memperoleh pengalaman pelbagai arah dan jarak menggunakan muzik. irama melalui muzik.Tajuk Kandungan dan ruang serta deria dan seni Jam • • Mejalankan aktiviti meneroka yang melibatkan irama. • Menjalankan aktiviti kreatif yang mengaplikasi irama. visual dan pergerakan − Menulis refleksi dan merekod gerakbalas diri dalam proses memperoleh pengalaman Ekspresi − Meluahkan perasaan melalui ekspresi mud. warna dan ruang Menjalankan aktiviti kreatif yang menggunakan irama. idea. muzik dan pergerakan 9 • 6 . muzik dan pergerakan untuk meningkatkan kepekaan deria. visual dan pergerakan − Memperoleh pengalaman corak. 2 Menjalankan aktiviti meneroka.

perasaan diri terhadap pelbagai bentuk ekspresi dan menghubungkaitkan dengan isi pelajaran 4. Jam 7 .Tajuk Kandungan − Menghuraikan sifat kesan yang ekspresif dalam aktiviti seni visual. muzik dan pergerakan − Menggunakan aktiviti kreatif seni visual. muzik dan pergerakan untuk tujuan ekspresi dan komunikasi − Membincangkan gerakbalas.

fasilitasi. kemahiran mata pelajaran. penyampaian. tahap. pengayaan dan pemulihan • Mengaplikasi aktiviti kreatif seni visual. muzik dan pergerakan dalam pengajaran dan pembelajaran melalui pengajaran mikro dalam mata pelajaran seperti: − Matematik atau Sains − Bahasa − Pengetahuan Agama Islam − Pendidikan Moral − Kajian Tempatan − Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan − Kemahiran Hidup − Pemulihan & Pengayaan − Pendidikan Khas dan Masalah Pembelajaran Jumlah Jumlah Keseluruhan Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 30 60 60% 40% Pentaksiran 8 . minat dan latar belakang murid Jam 15 • Menguruskan jadual dan masa untuk berkolaborasi dengan tenaga pakar pelbagai mata pelajaran • • Menyelesaikan masalah kefahaman antara pelbagai mata pelajaran Menyediakan contoh aktiviti secara kolaboratif untuk mengaplikasi strategi dalam pengajaran dan pembelajaran bagi mencapai hasil pembelajaran Melaksanakan aktiviti bersepadu untuk tujuan penglibatan. motivasi. pengukuhan.Tajuk 3 Kandungan Melaksanakan dan Mengurusan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran • Memilih tema mengikut hasil pembelajaran.

Creative and mental growth. M. Gardner. C. W. (1986). Bentong. activities & theory. R. (1991). Fogarty. R. and Brittain.E. P. V.M. IL:America Master Teacher Programme Dauer. Macmillan. Belmont. Pergerakan kreatif dan pendidikan. Teaching children movement concept and skills.(2003). (2005). (1994). Pahang: PTS Professional Publishing Sdn. California:Wadsworth Publishing Co.P. Flo Enterprise Sdn. & Lawrence. Experiences in movement with music. & Raines. mind. H. Pica. Illinois: IRI/ Skylight Publishing Inc.A. (2000). NY: Thomson Delmar Learning. NY: Thomson Delmar Learning.J. lagu & puisi. NY. Lowenfeld. V. Bhd. Menon. (1991). Permainan. Mayesky. NY:Thomson Delmar Learning. R. New York: Macmillan Publishing Company. Integrating music into the classroom. J.L.(1982). P. and brain : a cognitive approach to creativity. & Pangrazi. Salmah. NY:Basic Books Inc. N. Ayob (1998). Art. R. Buschner. S. Creativity and the arts with young children. 9 . Bhd. W. How to foster creativity in all children. (1989). Integrate the currricula. (2002).Rujukan Asas Isbell. Dynamic physical education for elementary school children. Rujukan Tambahan Anderson.