Abdul Rahman Talib (1916 - 18 Oktober 1968) ialah seorang Menteri Malaysia yang telah berkhidmat dalam empat

kementerian selama lapan tahun sejak kemerdekaan antara tahun 1957 dan 1965. Bagaimanapun, adalah dalam bidang pendidikan bahawa beliau mencapai kemasyhuran ketika beliau menerbitkan laporan yang dikenali sebagai Laporan Abdul Rahman Talib untuk memperbaiki sistem pendidikan Tanah Melayu dan memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Pada tahun 1962, Abdul Rahman dianugerahkan dengan Ijazah Kehormat Doktor Undang-undang oleh Universiti Malaya.

Mata pelajaran aneka jurusan di sekolah menengah pada waktu itu ialah Seni Perusahaan. Selepas dari Laporan Rahman Talib 1960. . Kedua-dua Laporan ini adalah untuk mengkaji semula Dasar Pendidikan Negara yang sebelumnya berdasarkan Laporan Razak dan Laporan Rahman Talib. menengah. · Sekolah pelajaran lanjutan merupakan persekolahan hingga umur 15 tahun. Walaupun hasrat dan tujuan Akta Pendidikan 1961 ini untuk menyatukan kaum yang ada di Malaysia ini. Sains Rumah tangga. muncul pula laporan-laporan seperti Laporan Hussein Onn (1971) dan Laporan Mahathir 1976. Selepas itu Sistem Pendidikan Anika Jurusan ditubuhkan pada 1965 bagi Sekolah Menengah Rendah menggantikan Sistem Pelajaran Lanjutan yang dihapuskan. Mewujudkan sistem peperiksaan persekolahan yang sarna walaupun di peringkat rendah. · Murid naik darjah secara otomatik · Pelajaran agama Islam bagi murid-murid hendaklah sekurang-kurannya 15 orang. Terdapat empat aspek penting dalam laporan ini iaitu:y y y y Menjadi titik permulaan ke arab pelaksanaan bahasa Malaysia pengantar utama dan proses penukaran bahasa pengantar. Sains Pertanian dan Perdagangan.dan menengah atas Memberi penekanan kepada pendidikan teknik dan vokasional untuk mahir Memberi penekanan kepada pendidikan moral dan keagamaan kerohanian sebagai teras.Laporan Abdul Rahman Talib (1960) Laporan Talib yang diperakukan dalam Akta Pendidikan 1961 telah mengabdikan cita-cita yang terkandung dalam Laporan Razak dan menggariskan hasrat sistem pendidikan Kebangsaan yang terdapat sekarang. Dengan ini tentulah amat sukar untuk menyatukan mereka. Misalnya orang Melayu tinggal di kampung-kampung dan pinggir pantai. kaum Cina tiggal di kawasan perlombongan dan kaum India di kawasan ladangladang getah. · Pendidikan akhlak dititikberatkan. sebagai bahasa berlainan bahasa keperluan tenaga untuk keperluan Di antara beberapa perubahan dan pindaan yang dibuat dari Laporan Razak yang dikenali dengan Laporan Rahman Talib ialah: y Pelajaran di sekolah rendah adalah percuma · Sekolah rendah menjadi sekolah kebangsaan dan jenis kebangsaan. sukar untuk mencapai matlamat itu memandangkan pola tempat tinggal yang berlainan. tetapi secara praktikalnya.

1960 Pada tahun 1959. Peluang pendidikan selama 9 tahun disediakan secara automatik iaitu 6 tahun sekolah rendah dan 3 tahun sekolah menengah rendah. 2. Kenaikan automatik Kenaikan darjah secara automatik di semua sekolah rendah dan sekolah menengah bantuan kerajaan. Pelajaran percuma kepada semua sekolah rendah tanpa mengira bahasa pengantarnya. Kelas peralihan Kelas peralihan diadakan bagi pelajar dari SRJK(C) dan SRJK(T) yang ingin bertukar ke sekolah menengah aliran Melayu atau Inggeris. Murid bukan beragama Islam ± Pendidikan Moral. 3. a. b. Jawatankuasa Penyemak Pelajaran ditubuhkan bagi mengkaji semula perlaksanaan Laporan Razak dan langkah-langkah bagi mewujudkan satu sistem pendidikan kebangsaan.Laporan Rahman Talib. c. a. b. Jawatankuasa ini diketuai oleh Abdul Rahman bin Haji Talib. Matapelajaran akhlak Murid beragama Islam ± Pendidikan Islam. sekolah menengah dan institusi pengajian tinggi. 4. Semua calon mesti lulus Bahasa Melayu sebelum masuk ke sekolah menengah. c. Peperiksaan awam diadakan dalam Bahasa Melayu. Beberapa syor telah dikemukakan: 1. Bahasa kebangsaan Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar di sekolah rendah. a. . b.

c. b. 1961 Syor-syor Laporan Rahman Talib akhirnya digubal menjadi Akta Pelajaran 1961.Akta Pelajaran. Semua sekolah menggunakan kurikulum yang sama tanpa mengira aliran sekolah. Umur minimum meninggalkan sekolah ± 15 tahun. Melalui akta ini: a. Bahasa Melayu digunakan sepenuhnya dari sekolah rendah ke sekolah menengah sampai institusi pengajian tinggi. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful