Abdul Rahman Talib (1916 - 18 Oktober 1968) ialah seorang Menteri Malaysia yang telah berkhidmat dalam empat

kementerian selama lapan tahun sejak kemerdekaan antara tahun 1957 dan 1965. Bagaimanapun, adalah dalam bidang pendidikan bahawa beliau mencapai kemasyhuran ketika beliau menerbitkan laporan yang dikenali sebagai Laporan Abdul Rahman Talib untuk memperbaiki sistem pendidikan Tanah Melayu dan memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Pada tahun 1962, Abdul Rahman dianugerahkan dengan Ijazah Kehormat Doktor Undang-undang oleh Universiti Malaya.

Sains Pertanian dan Perdagangan. Selepas dari Laporan Rahman Talib 1960. · Pendidikan akhlak dititikberatkan.dan menengah atas Memberi penekanan kepada pendidikan teknik dan vokasional untuk mahir Memberi penekanan kepada pendidikan moral dan keagamaan kerohanian sebagai teras. · Murid naik darjah secara otomatik · Pelajaran agama Islam bagi murid-murid hendaklah sekurang-kurannya 15 orang. tetapi secara praktikalnya. Mewujudkan sistem peperiksaan persekolahan yang sarna walaupun di peringkat rendah. menengah. Walaupun hasrat dan tujuan Akta Pendidikan 1961 ini untuk menyatukan kaum yang ada di Malaysia ini. Misalnya orang Melayu tinggal di kampung-kampung dan pinggir pantai.Laporan Abdul Rahman Talib (1960) Laporan Talib yang diperakukan dalam Akta Pendidikan 1961 telah mengabdikan cita-cita yang terkandung dalam Laporan Razak dan menggariskan hasrat sistem pendidikan Kebangsaan yang terdapat sekarang. sukar untuk mencapai matlamat itu memandangkan pola tempat tinggal yang berlainan. Kedua-dua Laporan ini adalah untuk mengkaji semula Dasar Pendidikan Negara yang sebelumnya berdasarkan Laporan Razak dan Laporan Rahman Talib. Sains Rumah tangga. Terdapat empat aspek penting dalam laporan ini iaitu:y y y y Menjadi titik permulaan ke arab pelaksanaan bahasa Malaysia pengantar utama dan proses penukaran bahasa pengantar. Mata pelajaran aneka jurusan di sekolah menengah pada waktu itu ialah Seni Perusahaan. . kaum Cina tiggal di kawasan perlombongan dan kaum India di kawasan ladangladang getah. Selepas itu Sistem Pendidikan Anika Jurusan ditubuhkan pada 1965 bagi Sekolah Menengah Rendah menggantikan Sistem Pelajaran Lanjutan yang dihapuskan. muncul pula laporan-laporan seperti Laporan Hussein Onn (1971) dan Laporan Mahathir 1976. sebagai bahasa berlainan bahasa keperluan tenaga untuk keperluan Di antara beberapa perubahan dan pindaan yang dibuat dari Laporan Razak yang dikenali dengan Laporan Rahman Talib ialah: y Pelajaran di sekolah rendah adalah percuma · Sekolah rendah menjadi sekolah kebangsaan dan jenis kebangsaan. Dengan ini tentulah amat sukar untuk menyatukan mereka. · Sekolah pelajaran lanjutan merupakan persekolahan hingga umur 15 tahun.

Semua calon mesti lulus Bahasa Melayu sebelum masuk ke sekolah menengah. 1960 Pada tahun 1959. 4.Laporan Rahman Talib. Jawatankuasa ini diketuai oleh Abdul Rahman bin Haji Talib. a. . a. Bahasa kebangsaan Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar di sekolah rendah. Matapelajaran akhlak Murid beragama Islam ± Pendidikan Islam. a. Kelas peralihan Kelas peralihan diadakan bagi pelajar dari SRJK(C) dan SRJK(T) yang ingin bertukar ke sekolah menengah aliran Melayu atau Inggeris. b. sekolah menengah dan institusi pengajian tinggi. Kenaikan automatik Kenaikan darjah secara automatik di semua sekolah rendah dan sekolah menengah bantuan kerajaan. Peluang pendidikan selama 9 tahun disediakan secara automatik iaitu 6 tahun sekolah rendah dan 3 tahun sekolah menengah rendah. Beberapa syor telah dikemukakan: 1. c. 3. b. Jawatankuasa Penyemak Pelajaran ditubuhkan bagi mengkaji semula perlaksanaan Laporan Razak dan langkah-langkah bagi mewujudkan satu sistem pendidikan kebangsaan. Murid bukan beragama Islam ± Pendidikan Moral. b. 2. Peperiksaan awam diadakan dalam Bahasa Melayu. Pelajaran percuma kepada semua sekolah rendah tanpa mengira bahasa pengantarnya. c.

1961 Syor-syor Laporan Rahman Talib akhirnya digubal menjadi Akta Pelajaran 1961. Melalui akta ini: a. Semua sekolah menggunakan kurikulum yang sama tanpa mengira aliran sekolah.Akta Pelajaran. Bahasa Melayu digunakan sepenuhnya dari sekolah rendah ke sekolah menengah sampai institusi pengajian tinggi. . c. Umur minimum meninggalkan sekolah ± 15 tahun. b.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful