Abdul Rahman Talib (1916 - 18 Oktober 1968) ialah seorang Menteri Malaysia yang telah berkhidmat dalam empat

kementerian selama lapan tahun sejak kemerdekaan antara tahun 1957 dan 1965. Bagaimanapun, adalah dalam bidang pendidikan bahawa beliau mencapai kemasyhuran ketika beliau menerbitkan laporan yang dikenali sebagai Laporan Abdul Rahman Talib untuk memperbaiki sistem pendidikan Tanah Melayu dan memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Pada tahun 1962, Abdul Rahman dianugerahkan dengan Ijazah Kehormat Doktor Undang-undang oleh Universiti Malaya.

tetapi secara praktikalnya.dan menengah atas Memberi penekanan kepada pendidikan teknik dan vokasional untuk mahir Memberi penekanan kepada pendidikan moral dan keagamaan kerohanian sebagai teras. Selepas dari Laporan Rahman Talib 1960. Sains Pertanian dan Perdagangan. · Murid naik darjah secara otomatik · Pelajaran agama Islam bagi murid-murid hendaklah sekurang-kurannya 15 orang.Laporan Abdul Rahman Talib (1960) Laporan Talib yang diperakukan dalam Akta Pendidikan 1961 telah mengabdikan cita-cita yang terkandung dalam Laporan Razak dan menggariskan hasrat sistem pendidikan Kebangsaan yang terdapat sekarang. · Sekolah pelajaran lanjutan merupakan persekolahan hingga umur 15 tahun. Selepas itu Sistem Pendidikan Anika Jurusan ditubuhkan pada 1965 bagi Sekolah Menengah Rendah menggantikan Sistem Pelajaran Lanjutan yang dihapuskan. Walaupun hasrat dan tujuan Akta Pendidikan 1961 ini untuk menyatukan kaum yang ada di Malaysia ini. kaum Cina tiggal di kawasan perlombongan dan kaum India di kawasan ladangladang getah. sebagai bahasa berlainan bahasa keperluan tenaga untuk keperluan Di antara beberapa perubahan dan pindaan yang dibuat dari Laporan Razak yang dikenali dengan Laporan Rahman Talib ialah: y Pelajaran di sekolah rendah adalah percuma · Sekolah rendah menjadi sekolah kebangsaan dan jenis kebangsaan. Sains Rumah tangga. Misalnya orang Melayu tinggal di kampung-kampung dan pinggir pantai. muncul pula laporan-laporan seperti Laporan Hussein Onn (1971) dan Laporan Mahathir 1976. Terdapat empat aspek penting dalam laporan ini iaitu:y y y y Menjadi titik permulaan ke arab pelaksanaan bahasa Malaysia pengantar utama dan proses penukaran bahasa pengantar. sukar untuk mencapai matlamat itu memandangkan pola tempat tinggal yang berlainan. menengah. · Pendidikan akhlak dititikberatkan. Kedua-dua Laporan ini adalah untuk mengkaji semula Dasar Pendidikan Negara yang sebelumnya berdasarkan Laporan Razak dan Laporan Rahman Talib. Mata pelajaran aneka jurusan di sekolah menengah pada waktu itu ialah Seni Perusahaan. . Dengan ini tentulah amat sukar untuk menyatukan mereka. Mewujudkan sistem peperiksaan persekolahan yang sarna walaupun di peringkat rendah.

b. 4. sekolah menengah dan institusi pengajian tinggi. b. Jawatankuasa ini diketuai oleh Abdul Rahman bin Haji Talib. 1960 Pada tahun 1959. c.Laporan Rahman Talib. Peluang pendidikan selama 9 tahun disediakan secara automatik iaitu 6 tahun sekolah rendah dan 3 tahun sekolah menengah rendah. Kelas peralihan Kelas peralihan diadakan bagi pelajar dari SRJK(C) dan SRJK(T) yang ingin bertukar ke sekolah menengah aliran Melayu atau Inggeris. c. 2. Bahasa kebangsaan Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar di sekolah rendah. Beberapa syor telah dikemukakan: 1. b. Semua calon mesti lulus Bahasa Melayu sebelum masuk ke sekolah menengah. a. . a. 3. Jawatankuasa Penyemak Pelajaran ditubuhkan bagi mengkaji semula perlaksanaan Laporan Razak dan langkah-langkah bagi mewujudkan satu sistem pendidikan kebangsaan. Kenaikan automatik Kenaikan darjah secara automatik di semua sekolah rendah dan sekolah menengah bantuan kerajaan. Pelajaran percuma kepada semua sekolah rendah tanpa mengira bahasa pengantarnya. Murid bukan beragama Islam ± Pendidikan Moral. Peperiksaan awam diadakan dalam Bahasa Melayu. a. Matapelajaran akhlak Murid beragama Islam ± Pendidikan Islam.

b. 1961 Syor-syor Laporan Rahman Talib akhirnya digubal menjadi Akta Pelajaran 1961. Semua sekolah menggunakan kurikulum yang sama tanpa mengira aliran sekolah. Umur minimum meninggalkan sekolah ± 15 tahun. Melalui akta ini: a. . c. Bahasa Melayu digunakan sepenuhnya dari sekolah rendah ke sekolah menengah sampai institusi pengajian tinggi.Akta Pelajaran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful