Abdul Rahman Talib (1916 - 18 Oktober 1968) ialah seorang Menteri Malaysia yang telah berkhidmat dalam empat

kementerian selama lapan tahun sejak kemerdekaan antara tahun 1957 dan 1965. Bagaimanapun, adalah dalam bidang pendidikan bahawa beliau mencapai kemasyhuran ketika beliau menerbitkan laporan yang dikenali sebagai Laporan Abdul Rahman Talib untuk memperbaiki sistem pendidikan Tanah Melayu dan memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Pada tahun 1962, Abdul Rahman dianugerahkan dengan Ijazah Kehormat Doktor Undang-undang oleh Universiti Malaya.

Terdapat empat aspek penting dalam laporan ini iaitu:y y y y Menjadi titik permulaan ke arab pelaksanaan bahasa Malaysia pengantar utama dan proses penukaran bahasa pengantar. tetapi secara praktikalnya. Selepas dari Laporan Rahman Talib 1960. Misalnya orang Melayu tinggal di kampung-kampung dan pinggir pantai. · Murid naik darjah secara otomatik · Pelajaran agama Islam bagi murid-murid hendaklah sekurang-kurannya 15 orang. Dengan ini tentulah amat sukar untuk menyatukan mereka. . menengah. sukar untuk mencapai matlamat itu memandangkan pola tempat tinggal yang berlainan. · Sekolah pelajaran lanjutan merupakan persekolahan hingga umur 15 tahun. sebagai bahasa berlainan bahasa keperluan tenaga untuk keperluan Di antara beberapa perubahan dan pindaan yang dibuat dari Laporan Razak yang dikenali dengan Laporan Rahman Talib ialah: y Pelajaran di sekolah rendah adalah percuma · Sekolah rendah menjadi sekolah kebangsaan dan jenis kebangsaan.Laporan Abdul Rahman Talib (1960) Laporan Talib yang diperakukan dalam Akta Pendidikan 1961 telah mengabdikan cita-cita yang terkandung dalam Laporan Razak dan menggariskan hasrat sistem pendidikan Kebangsaan yang terdapat sekarang. Walaupun hasrat dan tujuan Akta Pendidikan 1961 ini untuk menyatukan kaum yang ada di Malaysia ini. Sains Rumah tangga. Selepas itu Sistem Pendidikan Anika Jurusan ditubuhkan pada 1965 bagi Sekolah Menengah Rendah menggantikan Sistem Pelajaran Lanjutan yang dihapuskan.dan menengah atas Memberi penekanan kepada pendidikan teknik dan vokasional untuk mahir Memberi penekanan kepada pendidikan moral dan keagamaan kerohanian sebagai teras. · Pendidikan akhlak dititikberatkan. kaum Cina tiggal di kawasan perlombongan dan kaum India di kawasan ladangladang getah. Kedua-dua Laporan ini adalah untuk mengkaji semula Dasar Pendidikan Negara yang sebelumnya berdasarkan Laporan Razak dan Laporan Rahman Talib. muncul pula laporan-laporan seperti Laporan Hussein Onn (1971) dan Laporan Mahathir 1976. Mata pelajaran aneka jurusan di sekolah menengah pada waktu itu ialah Seni Perusahaan. Sains Pertanian dan Perdagangan. Mewujudkan sistem peperiksaan persekolahan yang sarna walaupun di peringkat rendah.

Murid bukan beragama Islam ± Pendidikan Moral. Kenaikan automatik Kenaikan darjah secara automatik di semua sekolah rendah dan sekolah menengah bantuan kerajaan. Pelajaran percuma kepada semua sekolah rendah tanpa mengira bahasa pengantarnya. b. Peperiksaan awam diadakan dalam Bahasa Melayu. b. Jawatankuasa Penyemak Pelajaran ditubuhkan bagi mengkaji semula perlaksanaan Laporan Razak dan langkah-langkah bagi mewujudkan satu sistem pendidikan kebangsaan. a. b. 3. Semua calon mesti lulus Bahasa Melayu sebelum masuk ke sekolah menengah. Bahasa kebangsaan Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar di sekolah rendah. Kelas peralihan Kelas peralihan diadakan bagi pelajar dari SRJK(C) dan SRJK(T) yang ingin bertukar ke sekolah menengah aliran Melayu atau Inggeris. c. Peluang pendidikan selama 9 tahun disediakan secara automatik iaitu 6 tahun sekolah rendah dan 3 tahun sekolah menengah rendah. . c. a. sekolah menengah dan institusi pengajian tinggi. Jawatankuasa ini diketuai oleh Abdul Rahman bin Haji Talib. 1960 Pada tahun 1959.Laporan Rahman Talib. a. Beberapa syor telah dikemukakan: 1. Matapelajaran akhlak Murid beragama Islam ± Pendidikan Islam. 2. 4.

c.Akta Pelajaran. Semua sekolah menggunakan kurikulum yang sama tanpa mengira aliran sekolah. Bahasa Melayu digunakan sepenuhnya dari sekolah rendah ke sekolah menengah sampai institusi pengajian tinggi. . Umur minimum meninggalkan sekolah ± 15 tahun. Melalui akta ini: a. b. 1961 Syor-syor Laporan Rahman Talib akhirnya digubal menjadi Akta Pelajaran 1961.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful