Abdul Rahman Talib (1916 - 18 Oktober 1968) ialah seorang Menteri Malaysia yang telah berkhidmat dalam empat

kementerian selama lapan tahun sejak kemerdekaan antara tahun 1957 dan 1965. Bagaimanapun, adalah dalam bidang pendidikan bahawa beliau mencapai kemasyhuran ketika beliau menerbitkan laporan yang dikenali sebagai Laporan Abdul Rahman Talib untuk memperbaiki sistem pendidikan Tanah Melayu dan memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Pada tahun 1962, Abdul Rahman dianugerahkan dengan Ijazah Kehormat Doktor Undang-undang oleh Universiti Malaya.

Mata pelajaran aneka jurusan di sekolah menengah pada waktu itu ialah Seni Perusahaan. Walaupun hasrat dan tujuan Akta Pendidikan 1961 ini untuk menyatukan kaum yang ada di Malaysia ini. Terdapat empat aspek penting dalam laporan ini iaitu:y y y y Menjadi titik permulaan ke arab pelaksanaan bahasa Malaysia pengantar utama dan proses penukaran bahasa pengantar. Selepas itu Sistem Pendidikan Anika Jurusan ditubuhkan pada 1965 bagi Sekolah Menengah Rendah menggantikan Sistem Pelajaran Lanjutan yang dihapuskan. Kedua-dua Laporan ini adalah untuk mengkaji semula Dasar Pendidikan Negara yang sebelumnya berdasarkan Laporan Razak dan Laporan Rahman Talib. Mewujudkan sistem peperiksaan persekolahan yang sarna walaupun di peringkat rendah.Laporan Abdul Rahman Talib (1960) Laporan Talib yang diperakukan dalam Akta Pendidikan 1961 telah mengabdikan cita-cita yang terkandung dalam Laporan Razak dan menggariskan hasrat sistem pendidikan Kebangsaan yang terdapat sekarang. sukar untuk mencapai matlamat itu memandangkan pola tempat tinggal yang berlainan. Sains Pertanian dan Perdagangan. Selepas dari Laporan Rahman Talib 1960. sebagai bahasa berlainan bahasa keperluan tenaga untuk keperluan Di antara beberapa perubahan dan pindaan yang dibuat dari Laporan Razak yang dikenali dengan Laporan Rahman Talib ialah: y Pelajaran di sekolah rendah adalah percuma · Sekolah rendah menjadi sekolah kebangsaan dan jenis kebangsaan. tetapi secara praktikalnya. Sains Rumah tangga. · Pendidikan akhlak dititikberatkan.dan menengah atas Memberi penekanan kepada pendidikan teknik dan vokasional untuk mahir Memberi penekanan kepada pendidikan moral dan keagamaan kerohanian sebagai teras. . · Murid naik darjah secara otomatik · Pelajaran agama Islam bagi murid-murid hendaklah sekurang-kurannya 15 orang. muncul pula laporan-laporan seperti Laporan Hussein Onn (1971) dan Laporan Mahathir 1976. Dengan ini tentulah amat sukar untuk menyatukan mereka. · Sekolah pelajaran lanjutan merupakan persekolahan hingga umur 15 tahun. kaum Cina tiggal di kawasan perlombongan dan kaum India di kawasan ladangladang getah. Misalnya orang Melayu tinggal di kampung-kampung dan pinggir pantai. menengah.

c. 2. Kelas peralihan Kelas peralihan diadakan bagi pelajar dari SRJK(C) dan SRJK(T) yang ingin bertukar ke sekolah menengah aliran Melayu atau Inggeris. 3.Laporan Rahman Talib. 4. Semua calon mesti lulus Bahasa Melayu sebelum masuk ke sekolah menengah. 1960 Pada tahun 1959. b. Pelajaran percuma kepada semua sekolah rendah tanpa mengira bahasa pengantarnya. c. Peperiksaan awam diadakan dalam Bahasa Melayu. Jawatankuasa ini diketuai oleh Abdul Rahman bin Haji Talib. a. . a. b. b. Peluang pendidikan selama 9 tahun disediakan secara automatik iaitu 6 tahun sekolah rendah dan 3 tahun sekolah menengah rendah. sekolah menengah dan institusi pengajian tinggi. a. Beberapa syor telah dikemukakan: 1. Jawatankuasa Penyemak Pelajaran ditubuhkan bagi mengkaji semula perlaksanaan Laporan Razak dan langkah-langkah bagi mewujudkan satu sistem pendidikan kebangsaan. Matapelajaran akhlak Murid beragama Islam ± Pendidikan Islam. Bahasa kebangsaan Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar di sekolah rendah. Kenaikan automatik Kenaikan darjah secara automatik di semua sekolah rendah dan sekolah menengah bantuan kerajaan. Murid bukan beragama Islam ± Pendidikan Moral.

. c. b. Semua sekolah menggunakan kurikulum yang sama tanpa mengira aliran sekolah.Akta Pelajaran. Melalui akta ini: a. 1961 Syor-syor Laporan Rahman Talib akhirnya digubal menjadi Akta Pelajaran 1961. Bahasa Melayu digunakan sepenuhnya dari sekolah rendah ke sekolah menengah sampai institusi pengajian tinggi. Umur minimum meninggalkan sekolah ± 15 tahun.