PERBANDINGAN SISTEM PENDIDIKAN SEBELUM MERDEKA DAN PENDIDIKAN SEMASA

Pendidikan sebelum kolonialisme British berteraskan peringkat agama iaitu Islam peringkat melalui 3 pertama

Pendidikan

zaman

dahulu

juga

menitikberatkan aspek kecenderungan terhadap agama, seperti kewujudan sekolah-sekolah mengajar pondok dan untuk hal-hal Al-Quran

berpusatkan rumah-rumah guru, peringkat kedua berpusatkan masjid, surau dan madrasah dan peringkat ketiga berpusatkan sekolah pondok.

berkaitan dunia akhirat.

Terdapat 4 jenis sekolah iaitu Sekolah Melayu, Sekolah Cina, Sekolah Tamil dan Sekolah Inggeris.

SEBELUM MERDEKA

Pendidikan pada zaman dahulu amat mengambil berat aspek mengagungkan tanah air sendiri. Contohnya pendidikan Cina yang berorientasikan negara asal mereka iaitu China, manakala pendidikan India pula berasaskan negara India.

Disebabkan

terdapat

kelemahan

dalam

sistem

pendidikan Brirish, wujudlah beberapa laporan yang bertujuan untuk memperbaiki sistem pendidikan British ini seperti Laporan Fenn-Wu 1951, Ordinan Pelajaran, Dasar Pelajaran Kebangsaan dan Laporan Razak. 1956.

pendidikan guru. Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR). (RM1) hingga Rancangan Malaysia Ketujuh (RM7). pendidikan vokasional dan teknik serta pendidikan swasta sentiasa dikaji bagi mengesan sebarang kelemahan yang boleh menyebabkan kegagalan mencapai objektif yang telah ditetapkan. aspek pendidikan sentiasa menjadi agenda utama bagi setiap intipati dalam resolusi yang telah dibuat. yang berkaitan dalam bidang Dalam Rancangan Malaysia Pertama PENDIDIKAN SEMASA Pendidikan semasa berdasarkan kepada peruntukan perundangan serta dasar-dasar pendidikan yang termaktub dalam Akta Pendidikan 1996 dan Dasar Pendidikan Kebangsaan.Akta Pendidikan 1996 bertujuan untuk Kerajaan sentiasa mencari formula baru bagi memastikan para pelajar yang keluar dari institusi pendidikan akan menjadi seorang individu yang mampu memberikan sumbangan maksimum terhadap kemajuan negara. . pendidikan peringkat tinggi. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). Pendidikan prasekolah. memantapkan lagi sistem pendidikan kebangsaan bagi generasi muda sejajar dengan aspirasi negara menjadikan Malaysia sebagai pusat kecermelangan pendidikan yang bermutu tinggi dan menggariskan perundangan pendidikan.