Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Oktober 2008 1 jam

PEJABAT PELAJARAN DAERAH PASIR GUDANG

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2008 TINGKATAN 4 PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 20 soalan objektif dan 3 soalan subjektif. 2. Jawab semua soalan 3. Buku ini mengandungi dua bahagian soalan iaitu bahagian A dan Bahagian B. Pada bahagian A, tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A, B , C dan D. Bagi tiap-tiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada kertas jawapan yang disediakan. Manakala pada bahagian B, jawapan perlu ditulis di dalam buku soalan ini. 4. Kedua-dua helaian jawapan perlu dikepilkan bersama semasa penyerahan kertas jawapan.

NAMA :______________________________KELAS

:_________________

___________________________________________________________________ _ Kertas soalan ini mengandungi 10 halaman bercetak

1

II. bertoleransi dan selalu membuat kebaikan. intelek dan jasmani intelek. dan IV I. Selain cemerlang dalam akademik. Namakan institusi yang paling asas untuk membentuk masyarakat yang berkualiti. dan III I. dia aktif dalam aktiviti kokurikulum juga. A B C D institusi awam institusi keluarga institusi pendidikan institusi pengajian tinggi 4. dan rohani intelek. dan emosi 3. jasmani. Apakah faktor-faktor yang menjadi punca remaja terlibat dalam masalah sosial? I pengaruh media elektronik II pengaruh rakan sebaya III ibu bapa bekerja IV tidak mengamalkan nilai agama A B C D I. jasmani. Apakah yang dimaksudkan dengan wawasan diri? A B C D angan-angan yang menjadi kenyataan semangat yang ada pada diri impian yang telah terlaksana pandangan jauh tentang perkembangan masa depan diri sendiri 2.BAHAGIAN A Jawab Semua soalan di bawah. Mei Ling murid cemerlang. II. Bagaimanakah sesebuah keluarga dapat menyumbang kepada ekonomi negara secara tidak langsung? A B C D bekerja secara tetap dan sambilan untuk menambah pendapatan menyumbangkan cukai perkhidmatan dan hiburan membuat pinjaman kewangan daripada bank menjalankan aktiviti perniagaan untuk menyara hidup 5. Dia disenangi oleh rakan dan guru kerana sikapnya yang rajin. rohani. 1. dan IV 2 . tidak sombong. intelek dan rohani. Mei Ling telah menunjukkan keseimbangan diri dari aspek… A B C D rohani. III. III. dan IV II.

II. Yang berikut adalah norma komuniti. III. dan IV 7.6. dan IV Masyarakat Malaysia pada umumnya akan pulang ke kampung halaman untuk menyambut hari perayaan masing-masing 9. dan IV D I. Pilih pernyataan yang dapat menggambarkan penderaan fizikal. I dapat menjejaskan kesihatan II tidak dapat berfikir dengan waras III gagal mengawal diri dengan baik IV mengakibatkan kemalangan jika memandu A B C D I dan II I dan IV I. kecuali… A B C D bersalam-salaman ketika bertemu menanggalkan kasut sebelum masuk ke dalam rumah mengetuk pintu sebelum masuk ke dalam rumah menghormati orang yang lebih dewasa dengan panggilan tertentu 8. III. II. dan IV I. I Kanak-kanak melakukan senaman fizikal sehingga mengalami sakit otot II Ibu bapa memukul kanak-kanak hingga mengalami kecederaan serius III Kanak-kanak dicederakan dengan puntung rokok sebagai amaran agar tidak berbohong IV Murid didenda mengemas rumah selama seminggu kerana tidak menyiapkan kerja sekolah A I dan IV B II dan III C II. Nyatakan nilai-nilai murni yang diamalkan oleh masyarakat Malaysia berdasarkan situasi di atas. Pilih kesan daripada pengambilan minuman keras atau arak. II. dan IV 3 . dan IV I. I Kasih sayang II Bertanggungjawab III Kesederhanaan IV Menghormati orang tua A B C D I dan II I dan IV I. III. II. III. II.

10. Apakah tujuannya penganut agama Hindu membawa kavadi semasa perayaan Thaipusam? A B C D menyucikan diri daripada dosa membayar nazar kepada Tuhan Murugan berniat terhadap sesuatu yang dihajati menghilangkan penderitaan 13. Berdasarkan pemahaman anda. Manakah antara yang berikut yang berkait dengan fungsi perlembagaan? I memastikan kerajaan tidak mengalami kerugian dalam pentadbiran kerajaan II membolehkan rakyat mengetahui hak mereka III menentukan bidang kuasa di antara badan perundangan. Raja atau sultan adalah ketua agama Islam bagi… A B C D Wilayah Persekutuan Sabah dan Sarawak negeri masing-masing Melaka dan Pulau Pinang 4 . kecuali… A B C D mandi sunat Aidilfitri memakai pakaian yang bersih memakai baju kurung atau baju Melayu menjamah makanan dan minuman 12. Undang-undang yang ditentukan oleh pihak mahkamah Undang-undang yang digunakan untuk menghukum pesalah Undang-undang yang digubal berdasarkan kehendak rakyat 14. dan badan eksekutif IV memastikan golongan kaya menghulurkan bantuan kepada golongan miskin A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV 15. Apakah maksud ucapan “Gong Xi Fa Cai”? A B C D semoga perayaan ini lebih meriah agar kamu mendapat kekayaan agar umur kamu dipanjangkan semoga ikatan keluarga terus kukuh 11. Yang berikut adalah perkara-perkara yang sunat dilakukan oleh umat Islam sebelum pergi ke masjid untuk bersembahyang sunat Aidilfitri. apakah yang dimaksudkan dengan perlembagaan? A B C D Undang-undang tertinggi yang menjadi asas bagi pemerintahan negara. badan kehakiman.

II. dan III I. II. Majikan yang mengambil golongan kurang berupaya sebagai kakitangannya perlu menyediakan kemudahan yang berikut kepada pekerjanya itu. Peruntukan agama dalam perlembagaan dapat dinyatakan sebagai…… I Yang di-Pertuan Agong adalah ketua agama Islam bagi semua negeri II Agama Islam dilarang sama sekali untuk disebarkan dalam kalangan penganut agama lain III Agama Islam adalah agama rasmi bagi Persekutuan. III. dan IV I. dan IV I. III. Manakah antara yang berikut merupakan perkara yang termaktub dalam Perlembagaan Malaysia? I Agama II Bahasa III Yang di-Pertuan Agong IV Kedudukan istimewa orang Melayu. Apakah yang perlu diberikan oleh majikan kepada pekerjanya sebagai menghargai jasa dan sumbangan pekerja yang telah meningkatkan pendapatan syarikat? A B C D cuti gaji bonus kerja 18. namun agama lain boleh diamalkan secara aman IV Yang di-Pertuan agong diberi kuasa untuk mengawal dan menyekat Pengembangan agama lain dalam kalangan penganut Islam A I dan II B I dan III C II dan III D III dan IV 5 . II. dan IV II. dan IV II.16. dan III I. II. dan IV 17. III. bumiputera Sabah dan Sarawak A B C D I. I lif II tandas khas III laluan kerusi roda IV tempat letak kereta khas A B C D I. III. III. dan IV 19.

20. I. II dan III C. I Membuat belanjawan diri II Membeli secara rasional dan bijak III Mempunyai kesedaran mengkritik IV Menjaga alam sekitar dan alam semula jadi A I dan II B. I. I. II. II dan IV D. III dan IV 6 . Pilih kenyataan yang benar tentang tanggungjawab pengguna terhadap diri sendiri.

19. 11. 4. 14. 10. 8. 6. 20. 18. 2. 17. 7. JAWAPAN BAHAGIAN A 1. 12. 15. 7 . 16.NAMA :___________________________ KELAS : _______________ Arahan : Hitamkan jawapan yang betul. 5. 9. 13. 3.

siapakah pengguna? ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ( 2 markah ) ( b ) Berikan tiga hak pengguna. (i) (ii) (iii) ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ( 2 markah ) ( d ) Namakan satu persatuan pengguna yang anda tahu. ( a ) Pada pendapat anda. Tahap kesedaran kepenggunaan kepada pengguna di negara ini masih rendah. (i) (ii) (iii) ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ( 3 markah ) ( c ) Jelaskan dua ciri pengguna yang rasional. ________________________________________________________________ ( 1 markah ) ( e ) Nyatakan dua cara jika anda tertipu semasa membeli barang. (i) (ii) ____________________________________________________ ____________________________________________________ ( 2 markah ) 8 . Peranan persatuan-persatuan pengguna juga dianggap belum tersebar luas ke seluruh negara. Maklumat tentang kepenggunaan sering tidak sampai kepada pengguna.BAHAGIAN B 1.

(i) (ii) _______________________________________________________ _______________________________________________________ ( 2 markah ) ( b ) Nyatakan dua peranan kerajaan dalam membanteras rasuah. (i) (ii) ____________________________________________________ ____________________________________________________ ( 2 markah ) ( c ) Namakan akta dan badan yang bertindak membendung rasuah di negara ini. (i) (ii) ____________________________________________________ ____________________________________________________ ( 2 markah ) ( e ) Nyatakan dua kesan rasuah kepada keluarga. ( a ) Berikan dua sebab seseorang itu terjebak dengan rasuah. Pelbagai cara telah digunakan untuk membendung rasuah di negara ini kerana implikasinya amat buruk kepada rakyat dan negara.2. (i) (ii) ____________________________________________________ ____________________________________________________ ( 2 markah ) 9 . ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ( 2 markah ) ( d ) Berikan dua pandangan anda tentang individu yang sanggup menerima rasuah.

________________________________________________________________ ___ _________________________________________________________________ __ _________________________________________________________________ __ _________________________________________________________________ __ _________________________________________________________________ __ _________________________________________________________________ __ _________________________________________________________________ __ _________________________________________________________________ __ 10 . (i) (ii) (iii) _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ ( 3 markah ) ( b ) Berikan satu faktor yang menyebabkan berlakunya masalah sosial. __________________________________________________________________ _ ( 1 markah ) ( c ) Pilih salah satu gejala sosial yang anda senaraikan di (a) dan huraikan kesannya kepada masyarakat. semakin bertambah isu dan masalah sosial yang dihadapi’ 3.‘Semakin maju sesebuah masyarakat itu. ( a ) Nyatakan tiga masalah sosial yang berlaku dalam masyarakat hari ini.

D 8. C 12. B 13. C 15. B 11. ( a ) Mereka yang menggunakan barang atau perkhidmatan untuk memenuhi keperluan dan kehendaknya. B 6. B 4. B Bahagian B 1. C 16. C 19.( 6 markah ) Jawapan : Bahagian A 1. B 5. D 9. A 14. C 20. B 7. C 3. ( b ) (i) Hak mendapatkan keselamatan (ii) Hak membuat pilihan (iii)Hak untuk bersuara ( c ) (i) Boleh membuat aduan jika ditipu oleh pengeluar (ii) Bijak memilih sebelum membeli barangan ( d ) Persatuan Pengguna Pulau Pinang ( e ) (i) Membuat aduan (ii) Mendapatkan ganti rugi 2. ( a ) (i) Sikap tamak (ii) Keadaan terpaksa/ dipaksa ( b ) (i) Kuat kuasakan undang-undang 11 . B 17. D 2. C 18. C 10.

disiplin. ( c) Kemudaratan kepada kesihatan tubuh badan Lahirnya bayi luar nikah Kecederaan mental dan fizikal Kemerosotan prestasi pelajaran. Keruntuhan akhlak Mengancam kestabilan dan keamanan negara Trauma kepada mangsa. mutu kerja. 12 . pengaruh rakan sebaya. ( a ) (i) Vandalisme (ii) Gangsterisme (iii)Pergaulan bebas/ Penderaan / Penyalahgunaan dadah. kurang didikan agama dll. ( b ) Faktor persekitaran. tiada keyakinan diri Keruntuhan institusi kekeluargaan ** jawapan yang munasabah mengikut pertimbangan guru boleh diterima.(ii) Kempen anti rasuah ( c ) Akta Pencegahan Rasuah dan BPR ( Badan Pencegah Rasuah ) ( d ) (i) Rendah moralnya (ii) Tidak bermaruah ( e ) (i) Imej keluarga jatuh (ii) Keluarga disingkirkan dari masyarakat 3.