FAIZAH BT SALEH

_______________________________________________________________________________________________ _

Pendahuluan Guru dari sudut kacamata Islam bermaksud murabbi,muallim, muaddib, ustaz, mudarris, mursyid atau ulama. Semua istilah-istilah yang digunakan berasal dari Bahasa Arab dan pada dasarnya istilah-istilah tersebut mempunyai maksud yang sama iaitu memberi pengajaran atau pendidikan. Guru ialah segolongan orang yang menjalankan tugas ikhtisas sebagai pendidik dan pemimpin. Mereka boleh mencorakkan masa depan masyarakat dan dapat menentukan untung nasib sesebuah bangsa. (Ahmad Mohd Salleh. 2003). Guru adalah golongan yang berperanan memberi pendidikan kepada anak-anak dan masyarakat. Guru bertanggungjawab membentuk generasi yang beriman, berilmu pengetahuan , berketerampilan ,berwawasan dan berakhlak mulia. Guru mendidik pelajar supaya menjadi manusia berguna kepada agama, bangsa dan negara. Jadi, guru mesti dihormati kerana jasa mereka tidak akan terhitung oleh kita. Pelbagai cara boleh dipraktikkan untuk menghargai jasa guru yang tidak pernah jemu-jemu mencurahkan bakti tanpa mengenal erti jemu. Di dalam Islam kedudukan guru adalah amat tinggi. Sikap menghormati guru adalah amalan mulia dan sangat dituntut. Oleh itu sewajarnyalah guru diberi penghormatan yang tinggi, sebagaimana firman Allah SWT yang bermaksud: Bermaksud: "Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan (Allah meninggikan) orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama (dari kalangan kamu) beberapa darjat."

(Surah Al-Mujaadah, ayat 11)

_____________________________________________________________________1
HBIS2203 : PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3

FAIZAH BT SALEH
_______________________________________________________________________________________________ _

Soalan 1. Tiga Fadhilat Mengapa Kita Perlu Menghormati Guru Islam memandang tinggi terhadap kedudukan dan peranan seorang guru. Allah menjanjikan kelebihan kepada sesiapa yang memuliakan dan menghormati guru. Oleh kerana itu setiap pelajar mestilah memelihara adab-adab bersama guru. Berikut adalah tiga fadhilat mengapa kita perlu menghormati guru : 1.1 Mendapat Keberkatan Ilmu Sebagai seorang pelajar, mereka mestilah berusaha mendapatkan keberkatan ilmu agar mereka benar-benar mampu memperolehi kejayaan, kebahagiaan, kekuatan, kecemerlangan dan keredaan Allah S.W.T. Islam sangat mementingkan keberkatan dan kebahagiaan dalam kehidupan kerana hanya dengan keberkatan datangnya ketenangan, kejayaan dan kebahagiaan sebenar di dunia dan di akhirat. Sesuai dengan Firman Allah s.w.t

     

  
Maksudnya : “ dan sekiranya penduduk negeri (manusia) beriman dan bertaqwa nescaya kami buka pintu keberkatan dari langit dan bumi “ Surah Al-A`araf:96

Rasulullah saw pernah mendoakan Abu Sulaiman dan Ummu Sulaim dengan doa ;

‫بارك ال لكما‬

maksudnya “ semoga Allah memberkati kamu berdua”

Di dalam doa qunut antaranya ; ‫أعطيت‬

‫وبارك لنا فيما‬

“dan berkatilah keatas kami ( Ya Allah ) segala apa yang Engkau berikan” _____________________________________________________________________2
HBIS2203 : PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3

FAIZAH BT SALEH
_______________________________________________________________________________________________ _

Jelaslah kepada kita, betapa keberkatan pada ilmu itu perlu ada jika kita mahu ilmu yang sempurna yang boleh memberikan manfaat dan kebahagiaan pada diri, keluarga dan masyarakat. Keberkatan ilmu yang dicurahkan oleh seorang guru amat besar maknanya dalam kehidupan setiap manusia. Keredhaan dan keberkatan terhadap ilmu itu, mampu mengubah kehidupan setiap anak didiknya

1.2 Membentuk Peribadi dan Akhlak Mulia Guru adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam pendidikan dan pengajaran, kerana gurulah yang akan bertanggungjawab dalam membentuk peribadi seorang murid. Pelajar yang cemerlang dalam peperiksaan bukanlah satu jaminan bahawa mereka adalah tergolong dalam pelajar yang mempunyai keperibadian yang tinggi serta menjadi contoh teladan yang baik . Diriwayatkan oleh Imam At Thabrani, bahwa Rasulullah ( SAW) bersabda: “Pelajarilah ilmu, pelajarilah ilmu dengan ketenangan dan sikap hormat serta tawadhuklah kepada orang yang mengajarimu.” Hadis nabi yang diriwayat oleh Ibnu Abbas bermaksud : " Ibnu Abbas ra. berkata," Ketika aku menuntut ilmu,aku merendah diri,sehingga ketika orang lain menuntut ilmu dariku,aku merasa di hormati & dimuliakan. Sebagaimana Sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud : “Tidak termasuk golongan kami; orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak seorang ulama”

_____________________________________________________________________3
HBIS2203 : PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3

FAIZAH BT SALEH
_______________________________________________________________________________________________ _

Sewajarnyalah setiap pelajar mencontohi para ulama salaf dalam menjaga tingkah laku, sopan santun serta akhlak terhadap guru, tidak kira siapapun gurunya itu, sungguhpun lebih muda ataupun lebih rendah darjat daripadanya. Bersifat rendah diri, baik sangka dalam menuntut ilmu serta menghormati guru merupakan satu kemuliaan yang perlu dijaga agar memiliki ilmu yang penuh keberkatan yang seterusnya dapat melahirkan generasi yang cemerlang akhlak dan peribadinya. 1.3 Memperolehi kejayaan di dunia dan di akhirat Guru ialah insan mulia dan tinggi kedudukannya. Betapa besarnya jasa guru membimbing pelajar tanpa penat dan jemu. Kegigihannya menyampaikan ilmu dan mendidik pelajarnya dengan penuh keikhlasan. Selayaknya kita perlu menghormatinya dan mengenang jasa mereka. Sesungguhnya dengan menghormati guru kita akan memperolehi kejayaan di dunia dan di akhirat . Ilmu adalah kunci kejayaan dunia dan akhirat. Dalam satu hadis , Rasulullah SAW bersabda : “Siapa yang berkehendakkan kejayaan dunia, hendaklah mereka mencari ilmunya. Siapa yang berkehendakkan kejayaan akhirat, hendaklah mereka mencari ilmunya, tetapi siapa yang berkehendakkan kejayaan di dunia dan akhirat, hendaklah mereka mencari ilmu dunia dan akhirat”. Firman Allah SWT dalam surah Az-Zumar ayat 9

Maksudnya : “adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?”

_____________________________________________________________________4
HBIS2203 : PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3

FAIZAH BT SALEH
_______________________________________________________________________________________________ _

Guru memiliki satu kemuliaan yang perlu diberi penghormatan yang tinggi. Sebagai orang berilmu, Allah menjanjikan satu kedudukan yang tinggi dan Allah menggandingkan orang berilmu dengan malaikat . Sebagaimana firmanNya, di dalam surah Ali Imran, ayat 18 :.

 

 









    
Maksudnya : Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan dia (yang berhak disembah), yang menegakkan keadilan. para malaikat dan orang-orang yang berilmu[188] (juga menyatakan yang demikian itu). Tidak ada Tuhan melainkan dia (yang berhak disembah), yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.









  

Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu,Daud dan Ibnu Majah bermaksud : 〃 Barangsiapa yang menuntut ilmu yang pelajari hanya karena Allah sedang ia tidak menuntutnya kecuali untuk mendapatkan mata-benda dunia, ia tidak akan mendapatkan bau syurga pada hari kiamat〃.

Kesimpulan Menjadi satu tuntutan kepada setiap pelajar agar mereka menyanjung dan memberi penghormatan yang tertinggi buat insan yang bernama guru. Tanpa guru siapalah kita. Tanpa guru kita berada di dalam kegelapan Justeru itu, kejayaan yang _____________________________________________________________________5
HBIS2203 : PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3

FAIZAH BT SALEH
_______________________________________________________________________________________________ _

diimpikan oleh sebagai seorang pelajar ini tidak akan tercapai kecuali dengan menjaga peradaban dan rasa hormat yang ikhlas terhadap penyampai ilmu tersebut iaitu guru, pewaris para nabi. Kita hendaklah menghormati guru dan meletakkan mereka setaraf dengan para ilmuan serta ahli profesional yang lain, sesuai dengan pendekatan Islam Hadhari bagi melahirkan insan cemerlang, gemilang dan terbilang. Soalan 2 : Konsep Set Induksi Set induksi merupakan tindakan atau aktiviti yang bertujuan untuk memperkenalkan sesuatu. Dalam pengajaran, set induksi ialah tindakan-tindakan atau penyataan guru yang bertujuan untuk menghubungkan pengalaman murid dengan objektif dalam sesuatu pelajaran. Set induksi merupakan satu proses yang diperkenalkan pada peringkat permulaan pelajaran dengan tujuan menarik perhatian serta mendorong murid dalam pengajaran dan pembelajaran. Set induksi bertujuan untuk mendapatkan perhatian serta membangkitkan minat murid terhadap pelajaran yang akan disampaikan serta meletakkan murid dalam keadaan bersedia menerima pelajaran yang akan disampaikan oleh guru.Seterusnya set induksi juga akan dapat merangsang minat murid untuk melibatkan diri serta menyertai pelajaran dengan lebih tekun dan bersemangat Set Induksi Adab Menghormati Guru 1. Guru memaparkan perisian Ms powerpoint . Slid yang kedua mempamerkan gambar guru yang sedang mengajar. Guru bersoal jawab dengan murid berkaitan dengan gambar tersebut. 2. Guru meminta pelajar agar meneliti slide gambar serta menghayati lirik lagu yang diperdengarkan . Seterusnya guru memperdengarkan nasyid yang bertajuk ' Guruku ' .

_____________________________________________________________________6
HBIS2203 : PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3

FAIZAH BT SALEH
_______________________________________________________________________________________________ _

3. Setelah tamat nasyid tersebut guru menyoal intipati nasyid tersebut dengan tajuk pengajaran yang ingin disampaikan 4. Guru meminta pandangan pelajar dengan bertanya, ”Apakah pandangan kamu tentang lagu yang ustazah perdengarkan tadi?”. Setelah pelajar memberi maklum balas, guru tidak terus memberi jawapan yang sebenar, sebaliknya guru meminta pelajar fokus akan topik pada hari ini. 5. Guru memperkenalkan tajuk akan dipelajari iaitu Adab Menghormati Guru . Soalan 3 Langkah-langkah pengajaran sebelum, semasa dan selepas dengan menggunakan kaedah lakonan dengan melakonkan adab-adab menghormati guru. 3.1 Langkah Sebelum Pengajaran 1. Guru menentukan Hasil Pembelajaran yang hendak dicapai iaitu : Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat : Aras 1: Murid menyatakan pengertian guru Aras 2 : Murid menyebut adab-adab menghormati guru dan adab yang tidak baik Aras 3 : Murid dapat membezakan adab-adab yang baik dan adab tidak baik terhadap guru. 2. Guru menentukan kaedah yang akan digunakan dalam pengajaran tersebut seperti elemen bersoal jawab, sumbangsaran dan penerangan. 3. Guru menentukan aktiviti pengukuhan yang digunakan iaitu menyediakan lembaran kerja. 4. Guru menyediakan peralatan Bahan Bantu Mengajar yang sesuai contohnya

Laptop, LCD, perisian power point dan Kad-kad situasi atau dialog. 3.2 Langkah Semasa Pengajaran

_____________________________________________________________________7
HBIS2203 : PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3

FAIZAH BT SALEH
_______________________________________________________________________________________________ _

1. Guru mengadakan satu set Induksi yang menarik seperti memperdengarkan lagu nasyid guru, sajak atau memaparkan gambar-gambar sesuai dengan tajuk iaitu adab-adab menghormati guru. 2. Guru memilih empat orang untuk memegang watak seorang guru dan tiga orang murid. Mereka dikehendaki melakonkan watak cara- cara menghormati guru dan perlakuan tidak beradab. 3. Guru memberikan arahan yang jelas tentang watak yang akan dibawakan oleh mereka. Kemudian guru mengedarkan kad arahan/dialog berkaitan dengan situasi dan peranan yang perlu dilakonkan oleh mereka. 4. Guru memberi tugasan kepada murid lain yang tidak mengambil bahagian. Mereka diminta memerhati dan mencatat perlakuan beradab dan perlakuan tidak beradab . 3.3 Langkah Selepas Pengajaran

1. Guru berbincang dengan murid tentang hasil lakonan rakan-rakan mereka. 2. Murid-murid diminta membentangkan hasil lakonan rakan –rakan mereka tentang perlakuan beradab dan perlakuan tidak beradab . Guru memberikan peneguhan positif seperti tepuk tangan atau mengucapkan `bagus` setiap jawapan yang betul yang diberikan oleh murid. 3. Sebagai rumusan guru membuat kesimpulan dan murid-murid diminta menyebut semula perlakuan beradab dan perlakuan tidak beradab . 4. Sebagai pengukuhan guru mengedarkan lembaran kerja. Guru menerangkan tindakan yang perlu dilakukan dan meminta murid menyiapkan di rumah. _____________________________________________________________________8
HBIS2203 : PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3

FAIZAH BT SALEH
_______________________________________________________________________________________________ _

Soalan 4. Pada pendapat anda, bagaimanakah Rasulullah SAW berperanan sebagai guru dalam mendidik dan menyampaikan risalah dakwah kepada sahabatnya serta masyarakat arab seluruhnya.

Di dalam Al Quran ada menyebut peranan nabi Muhammad S.A.W sebagai Rasul dan utusan yang dilantik oleh Allah S.W.T. Sebagai seorang guru dan pendidik , baginda mengajar dan mendidik umat manusia supaya mencapai keredhaan Allah di dunia dan di akhirat. Firman Allah S.W.T :            

Maksudnya : Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya,

jika kamu berpaling Sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang. Surah At Taghaabun ayat 12

Pada pendapat saya peranan Rasulullah SAW sebagai guru dalam mendidik serta berdakwah terhadap para sahabat dan umatnya tidak ternilai sekali . Rasulullah S.A.W merupakan pendidik, yang terbaik dan teragung. Sebagaimana sabda Rasulullah s.aw yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

_____________________________________________________________________9
HBIS2203 : PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3

FAIZAH BT SALEH
_______________________________________________________________________________________________ _

Ertinya: Sesungguhnya aku diutus sebagai seorang guru. Peranan Rasulullah S.A.W sebagai seorang guru dalam menyampaikan risalah dakwah adalah seperti berikut : Menjadikan Al Quran dan Hadis sebagai Sumber Pengajaran. Rasulullah s.a.w adalah pendidik yang teragung. Baginda menjadikan Al Quran dan Hadis sebagai sumber pengajaran kepada umatnya . Baginda akan menyampaikan setiap kali wahyu turun kepada keluarga, para sahabat dan masyarakat arab amnya. Firman Allah s.w.t :

         

     

       

Maksudnya : Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa Nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan . (Surah Al Najm ayat 3-4) Allah S.W.T berfirman :

                     





            

Maksudnya : " Wahai rasul, sampaikanlah apa-apa yang diturunkan kepada kamu dari Rabb kamu. Dan jika kamu tidak mengerjakannya maka tidaklah kamu menyampaikan risalahNya. Allah memelihara kamu daripada manusia, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir". _____________________________________________________________________10
HBIS2203 : PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3

FAIZAH BT SALEH
_______________________________________________________________________________________________ _

( Surah Al-Maidah: ayat 67 ) Sehubungan dengan itu, baginda telah memiliki satu sumber pengajaran yang lengkap yang amat sesuai untuk mendidik manusia rabbani kerana ia ditentukan oleh Yang maha Bijaksana. Rasulullah SAW berjaya membentuk manusia menjadi ‘sebagai Abid di malam hari, dan pejuang Allah di siang hari’ Seperti dimaklumi, pendekatan yang digunakan oleh Rasulullah ialah Pembinaan Insan. Sebab tanpa pembinaan insan iaitu iman dan akhlak, pembinaan material akan melahirkan masyarakat yang tempang dan pincang. Keadilan, keamanan dan kebahagiaan hidup masyarakat akan hilang. Justeru itu, sumber utama ambilan Rasulullah untuk mendidik jiwa dan rohani manusia ialah dengan Al Quran dan Hadis. Sebab Allah yang mencipta manusia, maka Allah jugalah yang tahu bagaimana untuk membaiki dan mendidik hati-hati manusia.

Qudwah Hasanah Selain daripada itu, pendidikan Rasulullah s.a.w juga ditonjolkan menerusi “ Qudwah Hasanah ” iaitu ikutan yang baik atau contoh teladan yang baik. Melalui pengajaran secara tidak langsung ini, segala apa yang dituturkan, perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w akan diamalkan secara bersungguh-sungguh serta mencontohi segala perbuatan nabi . Muhammad s.a.w. akan terus menjadi model manusia yang kamil kepada sesiapa yang ingin hidup bahagia dan mulia dari segi diri, keluarga dan suasana persekitarannya. Firman Allah Taala :

             

 



_____________________________________________________________________11
HBIS2203 : PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3

FAIZAH BT SALEH
_______________________________________________________________________________________________ _

Demi sesungguhnya, adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan (keredaan) Allah dan (balasan baik) hari akhirat. (Al-Ahzab: 21) Rasulullah s.a.w sebagai seorang guru telah berjaya mengubah sikap dan tingkahlaku para sahabat yang sebelumnya bersifat jahiliah kepada akhlak yang mahmudah. Amalan Islam yang adil, berakhlak dan sesuai dengan fitrah manusia yang mereka amalkan membuatkan orang ramai tertarik sehingga mendorong mereka masuk Islam serta turut sama membangunkan cara hidup Islam. Mereka telah menjadikan Rasulullah sebagai contoh ikutan dan Qudwah Hasanah dalam menjalani kehidupan berlandaskan syariat dan tuntutan hidup cara Islam yang diredhai oleh Allah SWT. Rasulullah SAW telah membuktikan tentang praktikalnya Al-Quran, sekaligus memberi contoh tentang cara hidup Islam yang diperintahkan oleh Allah SWT. Sikap dan akhlak baginda itu dicontohi dan dikuti oleh para sahabat. Mereka pelajari di kala Rasulullah bersama-sama mereka. Sembahyang berjemaah, makan sedulang, tidur sebantal. Duduk tidak pernah tinggi daripada sahabat, pakaian tidak berbeza dengan sahabat. Baginda bercakap, berbincang dan bermesra bahkan bergurau dengan sahabat. Dengan kebenaran dan keindahan Islam yang begitu menarik hati, yang kelihatan pada diri Rasulullah, sahabat-sahabat berlumba-lumba untuk mencontohi Rasulullah dalam apa juga yang baginda lakukan. Rasulullah benar-benar satu idola yang dicintai, dikagumi, dirindui dan dicontohi setiap perilakunya.Malahan melahirkan murid-murid yang begitu tinggi nilai iman dan ilmunya. Mewujudkan Pusat-pusat Pendidikan Dalam usaha Rasulullah s.a.w mengajar, mendidik dan menyebarkan ajaran

Islam , baginda telah mengambil langkah awal iaitu dengan mewujudkan pusat-pusat pendidikan agar pengajaran dapat disampaikan dengan lebih teratur dan berkesan . Pertamanya baginda menjadikan rumah sebagai pusat pendidikan . Sejak awal kerasulan

_____________________________________________________________________12
HBIS2203 : PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3

FAIZAH BT SALEH
_______________________________________________________________________________________________ _

baginda lagi, rumahnya menjadi tempat pengajaran kepada pengikutnya serta kaum kerabatnya. Firman Allah SWT dalam surah Asy- Syu’ara ayat 214 yang bermaksud : “ Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatnu yang terdekat” Pada awal perkembangan islam, Rasulullah s.a.w telah menjadikan rumah alArqam bin Abi al-Arqam sebagai pusat pengajaran dan pertemuan baginda dengan para sahabat untuk menyampaikan ajaran kepada kaum muslimin. Ketika itu pengajaran dilakukan secara sembunyi-sembunyi memandangkan Islam pada ketika itu, tidak mempunyai tapak kuasa dan sering ditindas oleh kaum Quraisy. Baginda juga menjadikan Bukit Safa sebagai tempat menyampaikan seruan secara terbuka setelah turunnya wahyu yang memerintahkan supaya menyampaikan seruan seruan secara terang-terangan .Tempat tersebut sering menjadi tumpuan orang Quraisy untuk berkumpul. Kesempatan ini diambil oleh baginda untuk menyeru mereka agar beriman kepada Allah. Institusi masjid juga merupakan pusat pengajaran islam. Di antara masjid yang terkenal ialah Masjid Quba`dan Masjid Nabawi. Umat islam mengambil peluang ini mendalami pengajaran nabi dengan berkesan dan sempurna. Di samping itu juga , mereka turut menghantar anak-anak mereka untuk mendapat pengajaran islam. Maka pengajaran Rasulullah menjadi terkenal dan menarik lebih ramai orang-orang arab datang ke masjid untuk mendalami ilmu islam ini. 4.4 Menggunakan Kepelbagaian Kaedah Pengajaran. Peranan Rasulullah S.A.W sebagai seorang guru ialah baginda menggunakan pelbagai kaedah pengajaran dalam usaha menyampaikan dakwah baginda. Di antara kaedah pengajaran yang digunakan oleh baginda antaranya ialah kaedah halaqah, kaedah khutbah, kaedah hafazan, kaedah kuliah, dan sebagainya.

_____________________________________________________________________13
HBIS2203 : PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3

FAIZAH BT SALEH
_______________________________________________________________________________________________ _

Menerusi kaedah halaqah contohnya, Rasulullah S.A.W menggunakan masjid sebagai medan baginda menyampaikan ilmu . Setiap kali selepas solat berjemaah, baginda bersama-sama para Muslimin duduk bersila bersama-sama secara separuh bulatan mengelilingi baginda. Pengajaran yang disampaikan oleh baginda dibuat secara sistem kuliah atau syarahan. Ini bermakna berlakunya interaksi dua hala antara baginda dengan pelajarnya. Sikap keguruan nabi yang penuh keikhlasan dan kasih sayang yang ditunjukkan dalam pengajaran baginda ,menyebabkan orang-orang Arab, ramai yang tertarik untuk memeluk agama islam. Pengajaran kaedah khutbah adalah antara yang sering digunakan oleh baginda. Dalam Hujjatul Wida` baginda telah menyampaikan khutbah di Arafah, Mina, Perigi Ghadir dan di Uhud. Dalam Khutbah tersebut sarat dengan pesanan dan pengajaran. Keunggulan Rasulullah s.a.w sebagai guru diperlihatkan kerana dengan kepelbagaian kaedah yang digunakan oleh Rasulullah s.a.w berjaya menerapkan nilai-nilai keimanan yang utuh ke dalam jiwa umatnya. 4.5 Didikan Menerusi Menulis dan Membaca Peranan Rasulullah sebagai guru dapat dilihat menerusi didikan menulis dan membaca. Umum mengetahui bahawa Rasulullah adalah ummi, namun itu bukannya alasan baginda tidak mengambil berat tentang didikan ini. Sebaliknya baginda telah menggunakan beberapa orang tawanan Perang Badar yang berkebolehan menulis dan membaca untuk mengajar kanak-kanak islam. Setiap orang tawanan dikehendaki mengajar 10 orang kanak-kanak islam. Sebagai jaminan kebebasan , mereka dikehendaki mengajar kanak-kanak tersebut sehingga pandai. Hasil usaha dan galakan Rasulullah S.A.W terhadap bidang penulisan maka lahirlah Zaid bin Tsabit, Al Ansari , Uthman bin Affan dan lain-lain lagi. Di antara mereka dilantik menjadi jurutulis Al Quran , jurutulis nabi untuk menulis utusan-utusan baginda di samping itu menjadi jurubaca bagi utusan yang diterima dari negara luar contohnya Rom , Parsi dan sebagainya. _____________________________________________________________________14
HBIS2203 : PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3

FAIZAH BT SALEH
_______________________________________________________________________________________________ _

Kesimpulannya Sememangnya tidak dinafikan Nabi Muhammad S.A.W adalah guru yang terunggul. Keperibadian baginda dalam usaha menyampaikan pengajaran seharusnya dicontohi oleh para pendidik masa kini. Kaedah-kaedah pengajaran yang digunakan oleh baginda ternyata amat berkesan sekali , bersesuaian dan telah digunapakai oleh golongan pendidik terhadap para pelajar ketika ini . Ternyata khazanah peninggalan Rasulullah dalam bidang pendidikan amatlah begitu bernilai dan berharga sekali. Maka kita sebagai penyambung generasi adalah bertanggungjawab melaksanakan misi pendidikan agar berterusan sepanjang hayat. Semoga dengan cara pendidikan baginda akan dimanfaatkan dan menjadi panduan kepada golongan pendidik hari ini.

_____________________________________________________________________15
HBIS2203 : PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3