Topik

12

X

Dasar Luar Negara
Malaysia dari semenjak

HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. 2. 3. Mengenal pasti dasar luar kemerdekaan hingga kini; negara

Membincangkan isu-isu semasa yang terlibat dalam hubungan antarabangsa Malaysia; dan Membincangkan kepentingan diadakan hubungan dengan luar negara.

X

PENGENALAN

Adakah anda tahu bahawa hubungan luar negara Malaysia telah bermula sejak era Kesultanan Melayu Melaka? Pada masa itu, Melaka telah mengadakan hubungan perdagangan dengan negara-negara seperti India, Siam, China, Parsi, Arab, Jepun dan negara-negara di sekitar Kepulauan Melayu. Tradisi ini diteruskan sehinggalah Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Pada zaman ini, sesebuah negara itu tidak boleh hidup bersendirian. Mereka tidak boleh hidup terpencil. Tuntutan semasa memerlukan sesebuah negara saling memerlukan di antara satu sama lain untuk kebaikan bersama, khususnya dari segi politik, ekonomi dan sosial. Justeru itu, setiap negara pada hari ini perlu mengadakan hubungan dengan negara-negara lain bagi mencapai objektif tersebut. Walau bagaimanapun, setiap negara bebas menentukan dasar luar negara masing-masing atas faktor budaya dan demi menjaga kredibiliti negara itu.

Keadaan ini menyebabkan perlunya Malaysia mengamalkan dasar berbaik-baik dengan negara luar bagi memastikan wilayah ini bebas. 3. OIC dan sebagainya. Multilateral melibatkan hubungan dengan beberapa buah negara secara berkumpulan seperti Malaysia dengan PBB.1. Malaysia mengamalkan konsep demokrasi yang menyokong penuh kebebasan manusia dan kemakmuran rakyat. 2. soal keamanan dan keadilan masyarakat antarabangsa juga turut menjadi agenda penting. Tun Abdul Razak Hussein (1970 1976). 1. 4. dasar luar Malaysia lebih bercorak proBarat dan antikomunis memandangkan negara baharu sahaja merdeka dan pada waktu ini ancaman komunis masih kuat. (1981 2003) dasar luar negara lebih mementingkan hubungan ekonomi dan mengekalkan dasar-dasar sebelumnya.TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA W 215 12.1 PERKEMBANGAN DASAR LUAR NEGARA SELEPAS MERDEKA Dasar luar Malaysia yang telah dibentuk sejak merdeka telah melalui empat tahap oleh pemimpin-pemimpin yang berbeza. aman dan terhindar daripada tekanan pengaruh luar. Bilateral melibatkan hubungan dengan sebuah negara sahaja. Mahathir Mohamad. Tunku Abdul Rahman (1957 1970). Selain itu. 12.2 Penggubalan Dasar Luar Negara (a) Persekitaran Geostrategik Kedudukan Malaysia sesungguhnya amat strategik. Kebanyakan perdagangan antara Timur Jauh dengan Timur Tengah melalui perairan Selat Melaka. dasar luar Malaysia menitikberatkan pembangunan dan integrasi sosial dengan mengadakan lebih banyak hubungan diplomatik dengan semua negara tanpa mengira ideologi politik.1 Pendekatan Dasar Luar Malaysia 1. (b) . ASEAN.1. dan Tun Dr. 12. Sistem Politik Sistem politik Malaysia yang demokratik sentiasa memberi laluan kepada hubungan dengan negara luar. iaitu terletak di persimpangan laut di antara Lautan Pasifik dengan Lautan Hindi menjadi laluan utama bagi rantau Asia Tenggara. penekanan dasar luar adalah berdasarkan kerjasama pertahanan dan keselamatan negara. 2. Tun Hussein Onn (1976 1981).

Malaysia menghormati prinsip-prinsip yang digariskan dalam Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan juga undang-undang yang ditetapkan oleh badan-badan antarabangsa lain. Justeru itu keselamatan negara menjadi agenda penting yang mempengaruhi dasar luar Malaysia. Setiap negara sudah pasti tidak mahu diancam musuh. Keselamatan Negara Keselamatan merupakan elemen penting bagi sesebuah negara. Setiap kaum mendapat hak yang sewajarnya sepertimana kaum Bumiputera. Penduduk pelbagai kaum ini pula mempunyai pertalian dengan negara asal mereka seperti India dan China. Undang-undang Antarabangsa Sebagai salah sebuah komponen antarabangsa. Oleh itu. (d) (e) (f) (g) . Contohnya. Faktor Ekonomi Pada zaman ini kemajuan sesebuah negara diukur melalui kemajuan ekonomi. Hubungan Malaysia dengan negara Asia Barat dan Asia Timur juga ada kaitan dengan sejarah lampau. pemindahan teknologi daripada negara luar dapat dibawa masuk ke negara ini.216 X TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA Sistem politik Malaysia juga memberi kebebasan untuk negara mengadakan hubungan dengan mana-mana negara khususnya yang memberi faedah kepada pembangunan negara. Kedudukan Malaysia yang strategik perlu diawasi daripada dicerobohi oleh anasir-anasir tertentu seperti lanun dan pengganas. Malaysia perlu mengadakan dasar luar kerana Malaysia memerlukan negarab luar untuk memperkembangkan ekonominya. Selain itu. Jadi hubungan antarabangsa adalah perlu bagi memastikan kedaulatan negara sentiasa terpelihara. (c) Demografi Dari segi demokrasi. Oleh sebab rakan dagangan hanya boleh dibentuk melalui hubungan diplomatik. jadi dasar luar adalah amat perlu. hubungan Malaysia dengan Indonesia. Faktor Sejarah Hubungan dengan negara luar juga sangat berkaitan dengan latarbelakang sejarah sebelum ini. Malaysia mempunyai penduduk pelbagai kaum. Demikian juga hubungan Malaysia dengan negara-negara Komanwel adalah kerana negara-negara yang menganggotai Komanwel merupakan negara bekas tanah jajahan British. Brunei dan Singapura penting kerana pada asalnya. Ini menguatkan lagi hubungan Malaysia dengan negara-negara berkenaan. Malaysia perlu mengadakan hubungan dengan negara luar supaya dapat bersamasama menentang pengganas. negara-negara ini menjadi sebahagian daripada rumpun Melayu. Melalui faktor ini.

dasar luar negara yang proaktif dan bervisi adalah mustahak untuk menjamin kepentingan dan kedaulatan negara. 6. mempertahan dan memajukan kepentingan Malaysia di arena antarabangsa. Mempertahankan prinsip menghormati kemerdekaan dan kedaulatan wilayah melalui dasar tidak campur tangan dalam hal ehwal dalaman negara lain. Malaysia juga perlu meletakkan dirinya sebaris dengan negara lain agar pandangan dan pendapat Malaysia sentiasa diambil kira. adalah: 1. Antara objektif kementerian adalah: 1. 5. . Untuk menjaga. Menangani perkembangan dan cabaran politik. Menguruskan hubungan dua hala. 3. Hubungan ini merangkumi bidang politik. kedaulatan dan keselamatan Malaysia.1.4 Kementerian yang Bertanggungjawab terhadap Dasar Luar Negara Hubungan luar negara dikendalikan oleh Kementerian Luar Negeri. 12. mahu tidak mahu sesebuah negara itu terpaksa mengadakan hubungan dengan negara luar sama ada untuk kepentingan politik.1. Kita sendiri sedar kemusnahan yang berlaku di negara lain boleh memberi kesan secara langsung kepada Malaysia. hubungan serantau dan pelbagai hala dengan negara-negara asing dan pertubuhan-pertubuhan antarabangs. Selain daripada itu. keselamatan dan sosial di peringkat antarabangsa Mempertahan dan memajukan hak. 4. Menjaga dan mempertahankan kemerdekaan. 2. Mempromosi pelaburan dan perdagangan dengan negara-negara asing. hal ehwal ekonomi.TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA W 217 (h) Faktor Globalisasi Di era globalisasi. Di dalam hal ini. keselamatan dan promosi sosial dan kebudayaan. kepentingan dan aspirasi Malaysia dalam semua bidang. objektif-objektif dasar luar negara antara lain.3 Objektif Dasar Luar Negara Secara ringkas. ekonomi. Kementerian ini menguruskan perkara-perkara berhubung dengan hubungan politik. 12. dan Memupuk hubungan baik serta meningkatkan kerjasama dengan negaranegara lain. 2. ekonomi mahupun sosial. ekonomi dan kebudayaan.

4. dan Meningkatkan kesedaran dan juga pengetahuan mengenai Asean yang lebih mendalam di kalangan warga negara Asean.2 KERJASAMA SERANTAU Dalam menghadapi persaingan yang semakin sengit disebabkan impak globalisasi.218 X TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA 3. Untuk itu Asean juga telah mengambil langkah dengan mewujudkan Komuniti Asean menjelang tahun 2020. Asean terus mempromosikan rantau ini sebagai destinasi pelaburan utama dengan mengambil kira integrasi ekonomi serantau lebih erat. Kementerian Luar Negeri mempunyai misi berikut: ‰Melindungi dan memajukan kepentingan Malaysia dan menyumbang ke arah suatu komuniti antarabangsa yang adil dan saksama melalui amalan diplomasi proaktif‰. Kerjasama serantau banyak ditumpukan ke arah memajukan Asean. amalan terbaik dan pengalaman selain menggubal dasar bersesuaian demi faedah bersama. dan Mengendalikan aktiviti-aktiviti sokongan termasuk perkhidmatan. Bagi mengukuhkan Asean sebagai organisasi yang relevan. memperkasakan liberalisasi perkhidmatan kewangan. keselamatan dan komunikasi. kewangan. hak asasi manusia dan pemerintahan yang mengutamakan kesejahteraan rakyat (good governance). Mengurangkan jurang pembangunan antara anggota Asean. 3. Bagi mencapai tujuan itu langkah-langkah berikut perlu diikuti: . Dalam bidang kewangan dan perdagangan. Malaysia terus menjalinkan kerjasama dua hala dan pelbagai hala. Menjalankan aktiviti-aktiviti penerangan bagi mengunjur imej negara di luar negeri. Memupuk semangat „kekitaan‰. beberapa usaha perlu dilakukan seperti: 1. Keutamaan dikenal pasti ke arah meningkatkan daya saing dan pembangunan sektor kewangan serantau termasuk membangunkan Asean. 4. keselamatan dan kestabilan di rantau ini. konsular. Menerapkan kesamarataan nilai mengenai isu-isu seperti demokrasi. 5. Bagi mewujudkan komuniti keselamatan Asean. mengukuhkan bina upaya dan mempertingkatkan pembiayaan prasarana. 12. setiap negara anggota mempunyai tanggungjawab bersama supaya mengekalkan keamanan. 2. Memperkukuhkan insititusi Asean. pentadbiran am. jalinan kerjasama dengan negara lain adalah diperlukan bagi memanfaatkan idea.

3. Untuk memperkembangkan lagi ekonomi antara negara Asean. Apakah kejayaan-kejayaan yang dicapai oleh pertubuhan ASEAN setakat ini? . buruh dan modal untuk pelaburan boleh beraliran secara bebas di antara negara Asean. apakah nilai-nilai murni yang perlu dipraktikkan oleh sesebuah negara apabila mengadakan hubungan dengan sesebuah negara lain bagi membentuk satu dasar luar yang berkesan? 12. India. dan Memastikan supaya tidak wujud di rantau ini sebarang senjata pemusnah besar-besaran dan supaya rantau ini bebas daripada ancaman senjata. pelaburan. Menyelesaikan sebarang pertelingkahan secara aman melalui rundingan. SEMAK-KENDIRI 12. Menangani cabaran-cabaran yang merentasi sempadan yang boleh memberi kesan negatif kepada pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat.1 Persatuan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) Apa itu Asean dan bilakah ia ditubuhkan? Apakah peranan yang dimainkan oleh Asean ini. usaha juga sedang dilaksanakan bagi mewujudkan kawasan perdagangan bebas (FTA) antara Asean dengan negara-negara jiran seperti Repulik rakyat China. 2. Adalah diharapkan dengan penubuhan Komuniti Asean akan dapat mewujudkan satu pasaran tunggal dan pusat pengeluaran setempat di mana barangan. Australia dan New Zealand. penawaran dan permintaan dari luar Asean juga akan meningkat.TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA W 219 1. Penubuhan kawasan perdagangan bebas akan menguntungkan negara-negara anggota Asean.3.1 Pada pandangan anda. Republik Korea. perkhidmatan. Jepun. Selain daripada itu.3 MALAYSIA DAN PERTUBUHAN PERSIDANGAN NEGERA-NEGARA ISLAM (OIC) 12.

220 X TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA Asean ditubuhkan pada 8 Ogos 1967. kepentingan sosial dan sebagainya dengan negara anggota lain. Selain itu. Bebas dan Berkecuali diamalkan di semua negara anggota ASEAN. Projek Ekonomi Kerjasama dalam bidang ekonomi pula merangkumi projek baja urea. manakala empat lagi negara anggota iaitu Laos. Filipina dan Brunei. apabila beberapa buah negara termasuk Malaysia menandatangani deklarasi penubuhan Asean di Bangkok. INOTEC di Filipina untuk melahirkan penyelidik pertanian dan TROMPED di Negara Thailand bagi menjalankan penyelidikan kesihatan awam. Contohnya penganjuran Sukan SEA. 4. Menerusi Asean. Konsep Zone of Peace Freedom and Neutrality (ZOPFAN) ZOPFAN atau konsep Zon Aman. Indonesia. Thailand. Malaysia telah banyak mengadakan perhubungan perdagangan dan perindustrian. Pesta Filem Asean. Myanmar dan Vietnam akan melaksanakannya pada 2012. sukan dan telekomunikasi. . Kemboja. 3. Kerjasama Pendidikan Bertujuan untuk berkongsi kepakaran untuk dipelajari oleh penuntutpenuntut dari negara anggota. kerjasama pendidikan dan kesihatan. Asean telah menubuhkan Persidangan Menteri-menteri Pelajaran Asean (SEAMEO). Dalam bidang pelancongan pula. 5. x Kejayaan-kejayaan yang Dicapai oleh Asean 1. Konsep South East Nuclear Weapons Free Zone (SEANWFZ) Konsep ini membawa maksud seluruh rantau Asean adalah bebas senjata dan dari ujian senjata nuklear. negara anggota juga turut bekerjasama dalam 2. kerjasama ekonomi. Brunei. Asean dianggotai 10 buah negara termasuk. RELC melatih pegawai untuk meningkatkan prestasi penguasaan bahasa Inggeris di Singapura. terdapat program Tahun Melawat Asean pada tahun 1996. pertukaran berita dan penyiaran TV/Radio antara RTM dengan TVRI dan RTB. projek vaksin Hepatitis B dan sebagainya. Pelaksanaannya telah diagihkan kepada beberapa buah negara Asean seperti RESCAM untuk melatih guru sains dan matematik di Pulau Pinang. Laos dan Myanmar. Bagi aspek integrasi ekonomi. Vietnam. Kerjasama dalam Bidang Sosial dan Kebudayaan Merangkumi aspek kebudayaan dan kesenian. kerjasama sosial dan kebudayaan. Oleh itu. Pesta Kebudayaan Asean. Kini. kerjasama politik. Singapura. Asean pasti boleh berbangga apabila berjaya menghapuskan tarif ke atas 11 sektor utama yang akan dilaksanakan oleh enam negara menjelang 2007 iaitu Malaysia.

Organisation of Islamic Conference (OIC) atau Pertubuhan Persidangan Negara-negara Islam dianggotai oleh 57 buah negara Islam daripada tiga rantau terbesar iaitu Asia. Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi telah menggariskan tiga pendekatan baru Malaysia bagi meningkatkan kerjasama ekonomi dengan Asean secara lebih berkesan supaya dapat menjamin rantau ini kekal dinamik dan terus menarik di Sidang Kemuncak Aseandi Laos tidak lama dulu. x Matlamat Penubuhan Pertubuhan ini bermatlamat untuk mewujudkan kerjasama antara semua negara Islam dalam pelbagai bidang seperti sosial.3. Arab Saudi. Ekoran daripada itu. maju dan stabil dengan memastikan kebebasan kemasukan barang-barang. Merupakan Kerjasama antara Asean. Penubuhan Wawasan ASEAN 2020 bagi mewujudkan rantau ekonomi Asean yang mempunyai daya saing yang tinggi. Jepun dan China. Tiga pendekatan itu ialah : (a) (b) (c) Meneruskan integrasi ekonomi secara lebih meluas. OIC merupakan forum khusus untuk menyatupadukan kesemua negara-negara Islam di dunia demi untuk kebaikan semua pihak.TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA W 221 bidang penyelidikan penyakit-penyakit seperti denggi. Mengembangkan rangkaian dengan negara-negara rakan dagang dan Mempromosikan inisiatif pembangunan serantau. pertukaran maklumat kewangan dan sebagainya untuk meninggikan syiar Islam. 12. perkhidmatan. OIC juga akan menjadi . hepatitis dan coxsakie B. sains dan teknologi. Korea. 7. Melalui ASEAN+3 ia bercita-cita untuk membentuk sebuah Komuniti Asia Timur (East Asia Community). Timur Tengah dan Afrika dimana jumlah penduduknya merupakan satu perlima daripada penduduk dunia. Pejabat OIC terletak di Jeddah. OIC juga berperanan untuk membendung segala unsur jahat yang menindas umat Islam di seluruh dunia. ia ditubuhkan pada tahun 1971. 6. ASEAN+3. Selain itu. modal dan pembangunan ekonomi serta mengurangkan kemiskinan.2 Malaysia dan Pertubuhan Persidangan Negara-negara Islam (OIC) Tahukah anda OIC ditubuhkan atas cadangan Malaysia? Malahan Malaysia telah diberi penghormatan apabila Tunku Abdul Rahman dilantik menjadi Setiausaha Agung OIC yang pertama. pelaburan. ekonomi.

9. negara-negara OIC turut memajukan pendidikan di kalangan umat Islam di seluruh dunia dengan penubuhan universiti-universiti Islam seperti Universiti AlAzhar. Mmenyokong perjuangan rakyat Palestin. Malaysia telah menganjurkan Musabaqah al-QurÊan pada tiap-tiap tahun. Mengkritik campur tangan Rusia di Afghanistan. 6. 3. Mesyuarat susulan peringkat pegawai kanan mengenai Pelancongan [5-7 September 2003]. Mengutuk dasar penghapusan etnik Islam di Bosnia-Herzegovina. x Peranan Malaysia dalam OIC adalah seperti berikut. Mesyuarat Kumpulan Sierra Leone [13-14 Jun 2002]. dan Selain daripada itu. Penubuhan Bank Pembangunan Islam. Universiti Islam Antarabangsa dan sebagainya.222 X TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA rujukan dalam mengatasi segala kekeliruan mengenai hukum-hakam yang dihadapi oleh umat Islam sejagat. Malaysia juga diberi tanggungjawab mengetuai Delegasi OIC Peringkat Menteri selaras dengan mandat Mesyuarat Khas untuk bertemu ahli-ahli Kuartet (EU. 8. 7. Malaysia juga telah mengadakan mesyuarat Khas Peringkat Menteri Luar OIC Mengenai Timur Tengah pada bulan April 2004 untuk membincangkan masalah di Palestin dan Iraq. 1. Malaysia juga telah menjadi tuan rumah kepada banyak persidangan dan mesyuarat yang penting. Membangunkan ekonomi serta sosial negara Afrika dengan membina infrastruktur ekonomi dan pembangunan. Sidang Ke-27 Menteri-Menteri Luar OIC [27 Jun 2000]. 10. 2. Rusia. 4. Malaysia juga telah membuat pelaburan di beberapa buah negara OIC seperti Petronas di Iran. antaranya ialah Sesi Luar Biasa MenteriMenteri Luar Negara Islam Mengenai Keganasan [1-3 April 2002]. 5. Usaha Malaysia mengadakan mesyuarat tersebut membuktikan kesungguhan Malaysia untuk mencari penyelesaian kepada konflik yang melanda Timur Tengah. Bagi mengeratkan lagi ikatan silaturahim antara negara Islam. dan berbagai mesyuarat lain di peringkat Menteri dan juga pegawaipegawai kanan dan jawatankuasa di bawah naungan OIC. Amerika Syarikat dan Setiausaha Agung PBB) bagi menggesa Kuartet tersebut mengambil langkah segera menyelesaikan konflik Israel-Palestin. Dalam bidang pendidikan pula. . Sidang Kemuncak Ke-10 OIC [16-18 Oktober 2003].

cukai bagi barangan Malaysia direndahkan dan secara tidak langsung akan meningkatkan persaingan barangan Malaysia dengan barangan negara lain di pasaran luar. Pembentangan isu mengenai masalah perdagangan antarabangsa. konflik Afghanistan dan Kemboja dan isu alam sekitar. Penubuhan tabung antarabangsa untuk pemeliharaan alam sekitar. pendidikan.3. Mengadakan latihan ketenteraan bersama dengan beberapa buah negara Komanwel. pertanian dan perundangan yang baik antara semua negara bekas jajahan British. Matlamat Penubuhan Komanwel adalah untuk mewujudkan persahabatan dan perpaduan. masalah dadah. kemerdekaan Namibia. pertahanan. Malaysia juga telah mendapat sokongan oleh negara-negara maju dalam Komanwel umpamanya pemberian status Skim Keutamaan Am (GSP) bagi barangan Malaysia. Faedah kerjasama pertahanan. dan 4. Ketua-ketua Negara Komanwel telah menggariskan beberapa rancangan atau tindakan yang merangkumi: (a) (b) (c) (d) 3. kewangan dan sebagainya. 2. Peranan Malaysia dalam Komanwel adalah seperti berikut: 1. penjajahan dan penentangan terhadap isu aparteid di Afrika Selatan. pendidikan. Malaysia telah menyarankan badan dunia ini memainkan peranan yang lebih agresif dalam menangani isu-isu ketidakadilan perdagangan dunia. kebuluran dan kemiskinan di Afrika. Pengurangan pencemaran laut. . pembangunan sains dan teknologi. perdagangan. Mengatasi masalah penipisan lapisan ozon. Dalam Persidangan Ketua-ketua Negara Komanwel (CHOGM) di Bahamas (1985) dan di Vancouver (1987). termasuk Malaysia. Ekoran kemerosotan dan pencemaran alam sekitar.3 Komanwel Komanwel dianggotai oleh negara-negara bekas tanah jajahan British. Malaysia dipilih menjadi tuan rumah Persidangan CHOGM pada tahun 1989. pembangunan ekonomi. konflik Asia Barat. pertanian. penjajahan politik dan ekonomi serta masalah apartaeid.TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA W 223 12. misalnya Malaysia mendapat bantuan ketenteraan khususnya untuk peringkat 10 tahun selepas kemerdekaan. Melalui skim ini. Pengurusan perhutanan dan pertanian di negara-negara maju dan sedang membangun. Penyertaan Malaysia bermula sebaik sahaja mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Isu yang dibincangkan ialah isu aparteid. Dalam bidang pertahanan. ekonomi antarabangsa.

misalnya negara Komanwel telah memberi nasihat dalam penubuhan maktab-maktab perguruan. PBB juga bermatlamat untuk mewujudkan sebuah masyarakat dunia yang aman. 12. Chile. Dalam bidang pendidikan. Jamaica. Untuk itu. perpaduan negara-negara Komanwel telah disalurkan melalui aktiviti sukan. Objektif Penubuhan K-15 diwujudkan untuk memupuk lebih kesefahaman dan faedah kerjasama di antara negara membangun terutama sekali dalam bidang pelaburan. Peru. HSC dan dalam bidang sosial pula. AKTIVITI 12. Sri Lanka.4 Kumpulan Lima Belas (K-15) x Apa itu K-15 dan Apakah Tujuan ia Ditubuhkan? Ahli-ahli kumpulan K-15 terdiri daripada Algeria. x 12. Mexico. Indonesia. Senegal.1 Sejak kemerdekaan sehingga kini. A-level.3. India. kesihatan dan sebagainya. Selain itu. iaitu Sukan Komanwel yang mana Malaysia telah menjadi tuan rumah pada tahun 1998. cuba anda fikir sudah berapa pertubuhan antarabangsa yang telah dianggotai oleh Malaysia? Berikan juga contoh-contoh pengendalian program peringkat antarabangsa yang telah diadakan di Malaysia. Pengenalan Rancangan Colombo telah menaikkan lagi nama Malaysia di mana Malaysia telah mendapat khidmat nasihat mengenai pendidikan. Argentina. Nigeria. Egypt.5 Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) Semua telah sedia maklum mengenai penubuhan PBB dan peranan yang sepatutnya di mainkan oleh pertubuhan antarabangsa ini. teknikal. Malaysia menyertai PBB pada 17 September 1957 selepas mencapai kemerdekaan.3. Venezuela dan Zimbabwe. perdagangan dan teknologi. x Objektif Penubuhan Prinsip PBB adalah untuk menjamin kedaulatan dan hak semua negara anggota serta tidak ada negara yang boleh campur tangan dalam hal-ehwal negara lain. kerjasama dalam pelbagai bidang . Malaysia. Kenya. Brazil.224 X TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA 5. pertanian.

Malaysia juga pernah dipilih untuk memimpin negara-negara Kumpulan 77 yang ditugaskan untuk membincangkan isu-isu pembangunan dunia. Malaysia melibatkan diri secara aktif dalam Pergerakan Negara-negara Berkecuali. x Penglibatan Malaysia Malaysia menyertai NAM pada tahun 1969. atau singkatan bahasa Inggerisnya „Non-Aligned Movement‰.TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA W 225 adalah diperlukan. telah diasaskan pada tahun 1961 bersempena Sidang Kemuncak NAM yang pertama di Belgrade. Ini kerana dasar . Penglibatan Malaysia dalam PBB 1. cadangan atau teguran kepada badan dunia ini. 12. Pertubuhan Buruh Antarabangsa (ILO). keutuhan dan kedaulatan sesebuah negara serta mengambil sikap tidak campur tangan dalam hal-ehwal negara lain. serta turut terlibat dalam melaksanakan dasar PBB seperti menghantar pasukan pengaman di Congo (1961). NAM berpegang kepada prinsip menghormati kemerdekaan. Asas penubuhan tersebut adalah sebagai tindak balas kepada perlumbaan senjata oleh dua kuasa besar. PBB memainkan peranan dalam dua perkara yang berkaitan dengan politik dunia. iaitu tidak berpihak kepada Blok Barat atau Blok Timur. dan Malaysia terlibat dalam memberikan pandangan. Dalam hal ini. 3. iaitu agensi antarabangsa yang ditugaskan untuk membanteras penyalahgunaan dadah. Malaysia juga telah dipilih menjadi pemimpin ICDATT. Somalia (1995). Sains dan Kebudayaan (UNESCO). Perhimpunan Agung PBB Majlis Keselamatan Untuk melaksanakan agenda PBB beberapa sekretariat ditubuhkan seperti: (a) (b) (c) (d) x Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO). Pertubuhan Pendidikan.3. yang juga dikenali sebagai Pergerakan Negara-Negara Berkecuali.6 Pertubuhan Negara-negara Berkecuali (NAM) NAM. iaitu: 1. Bosnia (1996) dan sempadan Iran-Iraq (1990). iaitu Amerika Syarikat dan Soviet Union yang mendominasi dunia pada ketika itu. Yugoslavia. Pertubuhan ini berpegang kepada dasar berkecuali. dan Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF). 2. 2.

negara membangun untuk terus bersuara. terutamanya. Pada bulan Februari 2003. Malaysia mahu berinteraksi dengan semua negara tanpa mengira ideologi politik mereka dan mendapat faedah daripadanya: 1. 2. seperti Amerika Syarikat. 2. Kerjasama Selatan-Selatan. dan Malaysia kini adalah Pengerusi Sidang Kemuncak NAM ke-13 sehingga tahun 2006 dengan 114 buah negara anggota iaitu 2/3 daripada jumlah keangotaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa bersatu (PBB).226 X TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA NAM secocok dengan pendirian Malaysia. Kebolehan Malaysia untuk merangsang perpaduan serta penyatuan sesama negara-negara anggota dalam keadaan di mana mereka menghadapi tekanan daripada negara-negara maju yang lebih berkuasa dan berpengaruh. . Malaysia diberi penghormatan menjadi tuan rumah persidangan NAM. Keberkesanan Malaysia di dalam mempromosi serta menguatkan lagi mekanisma diplomasi pelbagai hala bagi menghadapi kecenderungan ke arah penyelesaian secara unilateral oleh kuasa-kuasa besar. Dalam persidangan ini. Malaysia juga berperanan memberikan tumpuan kepada isu-isu seperti ekonomi dan perdagangan. pembangunan dan pembasmian kemiskinan serta pembangunan sosial dan kemanusiaan yang bersifat sejagat serta isu-isu yang berkepentingan kepada NAM. Melalui pertubuhan ini ia berperanan untuk memberikan kepimpinan yang jitu bagi mewakili negara-negara anggotanya yang majoritinya adalah negara . dengan mempromosikan keamanan melalui platform-platform politikal. melalui pendekatan diplomasi pelbagai hala (multilateralism). 3. Keupayaan Malaysia di dalam memberikan kepimpinan kepada NAM ketika ramai yang mempersoalkan keberkesanan NAM setelah berakhirnya Perang Dingin. x Mengapa Malaysia sebagai Pengerusi NAM? 1. Dalam hal ini. Malaysia telah diberi penghormatan apabila telah dilantik menjadi Naib Presiden NAM dalam persidangannya di Belgrade pada tahun 1989. melalui badan-badan dunia seperti Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) dan Majlis Keselamatan PBB. NAM juga mengambil langkah-langkah yang praktikal serta berkesan kearah mengekalkan keamanan dunia. x Peranan Malaysia dalam NAM Menjadi pengerusi NAM. Malaysia telah dilantik menganggotai Kumpulan 15 (G-15) yang merupakan sebuah kumpulan elit yang ditugaskan untuk membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan kerjasama politik dan ekonomi negara anggota NAM.

Memperbaiki keadaan ekonomi negara membangun.7 Kerjasama Selatan-Selatan (KSS) x Tujuan Ditubuhkan KSS ditubuhkan dengan tujuan untuk memelihara kepentingan ekonomi negara-negara membangun dan mengelakkan tekanan daripada negaranegara maju seperti Amerika Syarikat. Malaysia mencadangkan agar ditubuhkan Kerjasama Selatan-Selatan. sebagai reaksi segera kepada pergolakan yang meruncing di wilayah Palestin.3. di mana kebanyakan negara anggota NAM agak terkebelakang dalam bidang tersebut. 5. Keupayaan untuk menyuarakan dan mempromosikan kepentingan negara-negara sedang membangun dalam aspek-aspek hubungan antarabangsa khususnya dalam bidang politik. Tekanan negara maju biasanya dalam penguasaan pasaran terhadap bahan-bahan mentah dari negara membangun. negara maju akan membelinya dengan harga yang murah dan fenomena ini jika dibiarkan akan menyebabkan negara membangun semakin miskin. 6. dan Penganjuran Mesyuarat Khas Peringkat Menteri NAM Mengenai Palestin di Putrajaya pada 13 Mei 2004. . Inisiatif ini diambil kerana kita sedar bahawa ICT memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi terutama sekali di dalam konteks globalisasi. ekonomi. bahan mentah negara membangun sukar menembusi pasaran luar. Oleh itu. Pada mesyuarat tersebut. perdagangan dan sosial. Oleh itu. Antara resolusi yang dikemukakan bagi penubuhan KSS ialah: 1. Jepun dan Britain. persetujuan telah dicapai ke atas draf Pernyataan mengenai Palestin yang kemudiannya digabungkan ke dalam Dokumen Muktamad.TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA W 227 4. Mahathir Mohamad pada tahun 1981 di Zimbabwe. 2. 12. Mengatasi masalah ketidaktentuan harga bahan mentah yang disebabkan tekanan negara maju. Penubuhan KSS ini diutarakan oleh Datuk Seri Dr. Keadaan ini juga menyebabkan negara membangun terpaksa berhutang dengan negara maju yang mengenakan syarat yang membebankan negara membangun. Afrika Selatan pada 18 Ogos 2004. disusuli dengan Mesyuarat Peringkat Menteri NAM mengenai Palestin di Durban. Dalam hal ini. Keupayaan Malaysia memperkenalkan Pelancaran „Portal e-Sekretariat NAM‰ pada Mac 2004 yang bertindak sebagai pangkalan data kepada ke semua isu berhubung NAM bagi mempertingkatkan komunikasi serta koordinasi mempercepatkan proses membuat keputusan dan merapatkan jurang perbezaan digital serta perpaduan di antara negara anggota NAM.

modal dan teknologi. x Objektif Penubuhan 1. serta kestabilan politik negara. dan kerjasama ekonomi dan teknikal. Malaysia berperanan menjadi pengerusi kepada mesyuarat dan aktiviti APEC pada tahun 1998. 4. di arena antarabangsa setakat ini sangat Peranan kerajaan Malaysia. 5. dan Menyelaraskan perdagangan barang dan perkhidmatan dengan prinsip ÂGeneral Agreement on Tariffs and Trade (GATT)Â. Tiga kekuatan APEC adalah liberalisasi perdagangan dan pelaburan.228 X TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA 3. Berusaha mencari jalan melunaskan hutang negara membangun. Membangunkan dan menguatkan sistem perdagangan terbuka pelbagai hala. Faktor ini banyak membantu negara membangunkan ekonomi dan politik serta menarik ramai pelabur ke negara ini. x x x x x Penglibatan Malaysia membanggakan. 4. 2. 3. dan Menubuhkan Suruhanjaya Selatan-Selatan untuk mengemukakan syor untuk mengelakkan tekanan negara maju. Meningkatkan matlamat positif dengan menggalakkan pengaliran barang.8 Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) Kerjasama Ekonomi Asia-Pacific (APEC) ditubuhkan pada 1989 adalah disebabkan peningkatan ketidak bergantungan di antara ekonomi negara-negara Asia-Pasifik dan menggambarkan anggaran separuh daripada perdagangan dunia.3. perkhidmatan. Kejayaan Malaysia mempertahankan identiti dan pendirian Malaysia terhadap sesuatu isu menjadi pemangkin ke arah ini. kemudahan perdagangan dan pelaburan. . Bertujuan untuk mengekal dan mengawal peningkatan ekonomi di rantau ini dan dunia. Malaysia telah berjaya menaikkan nama sebaris dengan negara-negara maju yang lain khususnya melalui hubungan antarabangsa. 12. Mengurangkan sekatan.

Sdn. Laman web Utusan Malaysia. (2006). Diakses pada Ogos 22. Bhd.pdf- .com. 2009 daripada www. (2009).utusan.TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA W 229 Dasar Luar Negara Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) Kerjasama Selatan-selatan (KSS) Kerjasama Serantau Komanwel Kumpulan Lima Belas (K-15) Persatuan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) Pertubuhan bangsa-bangsa Bersatu (PBB) Pertubuhan Negara-negara Berkecuali (NAM) Pertubuhan Persidangan Negara-negara Islam (OIC) Bajet 2006.my/utusan/SpecialCoverage/RMK9/bahasa/ Bab27. Hasnah Hussiin & Mardiana Nordin. Kuala Lumpur: Fajar Bakti. Berita Harian. Pengajian Malaysia (Edisi kedua).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful