Topik

12

X

Dasar Luar Negara
Malaysia dari semenjak

HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. 2. 3. Mengenal pasti dasar luar kemerdekaan hingga kini; negara

Membincangkan isu-isu semasa yang terlibat dalam hubungan antarabangsa Malaysia; dan Membincangkan kepentingan diadakan hubungan dengan luar negara.

X

PENGENALAN

Adakah anda tahu bahawa hubungan luar negara Malaysia telah bermula sejak era Kesultanan Melayu Melaka? Pada masa itu, Melaka telah mengadakan hubungan perdagangan dengan negara-negara seperti India, Siam, China, Parsi, Arab, Jepun dan negara-negara di sekitar Kepulauan Melayu. Tradisi ini diteruskan sehinggalah Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Pada zaman ini, sesebuah negara itu tidak boleh hidup bersendirian. Mereka tidak boleh hidup terpencil. Tuntutan semasa memerlukan sesebuah negara saling memerlukan di antara satu sama lain untuk kebaikan bersama, khususnya dari segi politik, ekonomi dan sosial. Justeru itu, setiap negara pada hari ini perlu mengadakan hubungan dengan negara-negara lain bagi mencapai objektif tersebut. Walau bagaimanapun, setiap negara bebas menentukan dasar luar negara masing-masing atas faktor budaya dan demi menjaga kredibiliti negara itu.

penekanan dasar luar adalah berdasarkan kerjasama pertahanan dan keselamatan negara. iaitu terletak di persimpangan laut di antara Lautan Pasifik dengan Lautan Hindi menjadi laluan utama bagi rantau Asia Tenggara. Tun Hussein Onn (1976 1981). Selain itu. 12. 4.2 Penggubalan Dasar Luar Negara (a) Persekitaran Geostrategik Kedudukan Malaysia sesungguhnya amat strategik. Sistem Politik Sistem politik Malaysia yang demokratik sentiasa memberi laluan kepada hubungan dengan negara luar. (b) . Multilateral melibatkan hubungan dengan beberapa buah negara secara berkumpulan seperti Malaysia dengan PBB. Bilateral melibatkan hubungan dengan sebuah negara sahaja.1.1. ASEAN. Keadaan ini menyebabkan perlunya Malaysia mengamalkan dasar berbaik-baik dengan negara luar bagi memastikan wilayah ini bebas. 12. 2.1 PERKEMBANGAN DASAR LUAR NEGARA SELEPAS MERDEKA Dasar luar Malaysia yang telah dibentuk sejak merdeka telah melalui empat tahap oleh pemimpin-pemimpin yang berbeza. 3. Malaysia mengamalkan konsep demokrasi yang menyokong penuh kebebasan manusia dan kemakmuran rakyat. 1. (1981 2003) dasar luar negara lebih mementingkan hubungan ekonomi dan mengekalkan dasar-dasar sebelumnya. Tun Abdul Razak Hussein (1970 1976). dasar luar Malaysia menitikberatkan pembangunan dan integrasi sosial dengan mengadakan lebih banyak hubungan diplomatik dengan semua negara tanpa mengira ideologi politik.1 Pendekatan Dasar Luar Malaysia 1. 2. dasar luar Malaysia lebih bercorak proBarat dan antikomunis memandangkan negara baharu sahaja merdeka dan pada waktu ini ancaman komunis masih kuat. soal keamanan dan keadilan masyarakat antarabangsa juga turut menjadi agenda penting. Kebanyakan perdagangan antara Timur Jauh dengan Timur Tengah melalui perairan Selat Melaka.TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA W 215 12. dan Tun Dr. aman dan terhindar daripada tekanan pengaruh luar. Mahathir Mohamad. OIC dan sebagainya. Tunku Abdul Rahman (1957 1970).

jadi dasar luar adalah amat perlu. Faktor Ekonomi Pada zaman ini kemajuan sesebuah negara diukur melalui kemajuan ekonomi. Undang-undang Antarabangsa Sebagai salah sebuah komponen antarabangsa. Setiap kaum mendapat hak yang sewajarnya sepertimana kaum Bumiputera. Contohnya. Justeru itu keselamatan negara menjadi agenda penting yang mempengaruhi dasar luar Malaysia.216 X TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA Sistem politik Malaysia juga memberi kebebasan untuk negara mengadakan hubungan dengan mana-mana negara khususnya yang memberi faedah kepada pembangunan negara. Keselamatan Negara Keselamatan merupakan elemen penting bagi sesebuah negara. pemindahan teknologi daripada negara luar dapat dibawa masuk ke negara ini. Oleh sebab rakan dagangan hanya boleh dibentuk melalui hubungan diplomatik. Ini menguatkan lagi hubungan Malaysia dengan negara-negara berkenaan. negara-negara ini menjadi sebahagian daripada rumpun Melayu. Malaysia perlu mengadakan dasar luar kerana Malaysia memerlukan negarab luar untuk memperkembangkan ekonominya. Setiap negara sudah pasti tidak mahu diancam musuh. Demikian juga hubungan Malaysia dengan negara-negara Komanwel adalah kerana negara-negara yang menganggotai Komanwel merupakan negara bekas tanah jajahan British. Malaysia mempunyai penduduk pelbagai kaum. Hubungan Malaysia dengan negara Asia Barat dan Asia Timur juga ada kaitan dengan sejarah lampau. Oleh itu. hubungan Malaysia dengan Indonesia. (c) Demografi Dari segi demokrasi. Brunei dan Singapura penting kerana pada asalnya. Penduduk pelbagai kaum ini pula mempunyai pertalian dengan negara asal mereka seperti India dan China. Selain itu. Kedudukan Malaysia yang strategik perlu diawasi daripada dicerobohi oleh anasir-anasir tertentu seperti lanun dan pengganas. Melalui faktor ini. Malaysia perlu mengadakan hubungan dengan negara luar supaya dapat bersamasama menentang pengganas. Malaysia menghormati prinsip-prinsip yang digariskan dalam Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan juga undang-undang yang ditetapkan oleh badan-badan antarabangsa lain. Faktor Sejarah Hubungan dengan negara luar juga sangat berkaitan dengan latarbelakang sejarah sebelum ini. Jadi hubungan antarabangsa adalah perlu bagi memastikan kedaulatan negara sentiasa terpelihara. (d) (e) (f) (g) .

mempertahan dan memajukan kepentingan Malaysia di arena antarabangsa. 2.1. objektif-objektif dasar luar negara antara lain.3 Objektif Dasar Luar Negara Secara ringkas. 12.1. Menjaga dan mempertahankan kemerdekaan. Menguruskan hubungan dua hala.4 Kementerian yang Bertanggungjawab terhadap Dasar Luar Negara Hubungan luar negara dikendalikan oleh Kementerian Luar Negeri. Hubungan ini merangkumi bidang politik. Mempromosi pelaburan dan perdagangan dengan negara-negara asing. keselamatan dan sosial di peringkat antarabangsa Mempertahan dan memajukan hak. hubungan serantau dan pelbagai hala dengan negara-negara asing dan pertubuhan-pertubuhan antarabangs. 3. 5. Untuk menjaga. dasar luar negara yang proaktif dan bervisi adalah mustahak untuk menjamin kepentingan dan kedaulatan negara. 4. Selain daripada itu. Kita sendiri sedar kemusnahan yang berlaku di negara lain boleh memberi kesan secara langsung kepada Malaysia. Malaysia juga perlu meletakkan dirinya sebaris dengan negara lain agar pandangan dan pendapat Malaysia sentiasa diambil kira. 2. ekonomi. kepentingan dan aspirasi Malaysia dalam semua bidang. ekonomi mahupun sosial. adalah: 1. Antara objektif kementerian adalah: 1. hal ehwal ekonomi. ekonomi dan kebudayaan. Menangani perkembangan dan cabaran politik. dan Memupuk hubungan baik serta meningkatkan kerjasama dengan negaranegara lain. keselamatan dan promosi sosial dan kebudayaan. . Mempertahankan prinsip menghormati kemerdekaan dan kedaulatan wilayah melalui dasar tidak campur tangan dalam hal ehwal dalaman negara lain. Kementerian ini menguruskan perkara-perkara berhubung dengan hubungan politik. Di dalam hal ini. 12.TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA W 217 (h) Faktor Globalisasi Di era globalisasi. mahu tidak mahu sesebuah negara itu terpaksa mengadakan hubungan dengan negara luar sama ada untuk kepentingan politik. 6. kedaulatan dan keselamatan Malaysia.

2 KERJASAMA SERANTAU Dalam menghadapi persaingan yang semakin sengit disebabkan impak globalisasi. 3. konsular. Malaysia terus menjalinkan kerjasama dua hala dan pelbagai hala. Menjalankan aktiviti-aktiviti penerangan bagi mengunjur imej negara di luar negeri. hak asasi manusia dan pemerintahan yang mengutamakan kesejahteraan rakyat (good governance). 4. Keutamaan dikenal pasti ke arah meningkatkan daya saing dan pembangunan sektor kewangan serantau termasuk membangunkan Asean. amalan terbaik dan pengalaman selain menggubal dasar bersesuaian demi faedah bersama. setiap negara anggota mempunyai tanggungjawab bersama supaya mengekalkan keamanan. Dalam bidang kewangan dan perdagangan. Asean terus mempromosikan rantau ini sebagai destinasi pelaburan utama dengan mengambil kira integrasi ekonomi serantau lebih erat. mengukuhkan bina upaya dan mempertingkatkan pembiayaan prasarana. Bagi mencapai tujuan itu langkah-langkah berikut perlu diikuti: . jalinan kerjasama dengan negara lain adalah diperlukan bagi memanfaatkan idea. dan Mengendalikan aktiviti-aktiviti sokongan termasuk perkhidmatan. Bagi mewujudkan komuniti keselamatan Asean. Menerapkan kesamarataan nilai mengenai isu-isu seperti demokrasi. Memupuk semangat „kekitaan‰. Memperkukuhkan insititusi Asean. Bagi mengukuhkan Asean sebagai organisasi yang relevan. memperkasakan liberalisasi perkhidmatan kewangan. keselamatan dan kestabilan di rantau ini.218 X TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA 3. dan Meningkatkan kesedaran dan juga pengetahuan mengenai Asean yang lebih mendalam di kalangan warga negara Asean. 12. Mengurangkan jurang pembangunan antara anggota Asean. 2. Untuk itu Asean juga telah mengambil langkah dengan mewujudkan Komuniti Asean menjelang tahun 2020. Kerjasama serantau banyak ditumpukan ke arah memajukan Asean. 5. pentadbiran am. keselamatan dan komunikasi. kewangan. 4. beberapa usaha perlu dilakukan seperti: 1. Kementerian Luar Negeri mempunyai misi berikut: ‰Melindungi dan memajukan kepentingan Malaysia dan menyumbang ke arah suatu komuniti antarabangsa yang adil dan saksama melalui amalan diplomasi proaktif‰.

TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA W 219 1. perkhidmatan. India. 2. apakah nilai-nilai murni yang perlu dipraktikkan oleh sesebuah negara apabila mengadakan hubungan dengan sesebuah negara lain bagi membentuk satu dasar luar yang berkesan? 12. Menyelesaikan sebarang pertelingkahan secara aman melalui rundingan. 3. Apakah kejayaan-kejayaan yang dicapai oleh pertubuhan ASEAN setakat ini? . Penubuhan kawasan perdagangan bebas akan menguntungkan negara-negara anggota Asean. SEMAK-KENDIRI 12. Menangani cabaran-cabaran yang merentasi sempadan yang boleh memberi kesan negatif kepada pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat. Adalah diharapkan dengan penubuhan Komuniti Asean akan dapat mewujudkan satu pasaran tunggal dan pusat pengeluaran setempat di mana barangan. Republik Korea. penawaran dan permintaan dari luar Asean juga akan meningkat. buruh dan modal untuk pelaburan boleh beraliran secara bebas di antara negara Asean.3. Untuk memperkembangkan lagi ekonomi antara negara Asean. Jepun. pelaburan.1 Persatuan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) Apa itu Asean dan bilakah ia ditubuhkan? Apakah peranan yang dimainkan oleh Asean ini.3 MALAYSIA DAN PERTUBUHAN PERSIDANGAN NEGERA-NEGARA ISLAM (OIC) 12.1 Pada pandangan anda. Australia dan New Zealand. dan Memastikan supaya tidak wujud di rantau ini sebarang senjata pemusnah besar-besaran dan supaya rantau ini bebas daripada ancaman senjata. usaha juga sedang dilaksanakan bagi mewujudkan kawasan perdagangan bebas (FTA) antara Asean dengan negara-negara jiran seperti Repulik rakyat China. Selain daripada itu.

Pesta Filem Asean. kerjasama pendidikan dan kesihatan. Asean telah menubuhkan Persidangan Menteri-menteri Pelajaran Asean (SEAMEO). apabila beberapa buah negara termasuk Malaysia menandatangani deklarasi penubuhan Asean di Bangkok. Thailand. Kerjasama dalam Bidang Sosial dan Kebudayaan Merangkumi aspek kebudayaan dan kesenian. terdapat program Tahun Melawat Asean pada tahun 1996. kerjasama politik. kerjasama ekonomi. Contohnya penganjuran Sukan SEA. Vietnam. Selain itu. Konsep Zone of Peace Freedom and Neutrality (ZOPFAN) ZOPFAN atau konsep Zon Aman. pertukaran berita dan penyiaran TV/Radio antara RTM dengan TVRI dan RTB. Bebas dan Berkecuali diamalkan di semua negara anggota ASEAN. Menerusi Asean. kepentingan sosial dan sebagainya dengan negara anggota lain.220 X TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA Asean ditubuhkan pada 8 Ogos 1967. negara anggota juga turut bekerjasama dalam 2. Malaysia telah banyak mengadakan perhubungan perdagangan dan perindustrian. Kemboja. sukan dan telekomunikasi. Kerjasama Pendidikan Bertujuan untuk berkongsi kepakaran untuk dipelajari oleh penuntutpenuntut dari negara anggota. Projek Ekonomi Kerjasama dalam bidang ekonomi pula merangkumi projek baja urea. 3. Indonesia. x Kejayaan-kejayaan yang Dicapai oleh Asean 1. Filipina dan Brunei. Pesta Kebudayaan Asean. kerjasama sosial dan kebudayaan. 5. Oleh itu. Kini. Brunei. projek vaksin Hepatitis B dan sebagainya. INOTEC di Filipina untuk melahirkan penyelidik pertanian dan TROMPED di Negara Thailand bagi menjalankan penyelidikan kesihatan awam. Singapura. RELC melatih pegawai untuk meningkatkan prestasi penguasaan bahasa Inggeris di Singapura. Bagi aspek integrasi ekonomi. Asean dianggotai 10 buah negara termasuk. . Laos dan Myanmar. Asean pasti boleh berbangga apabila berjaya menghapuskan tarif ke atas 11 sektor utama yang akan dilaksanakan oleh enam negara menjelang 2007 iaitu Malaysia. manakala empat lagi negara anggota iaitu Laos. Dalam bidang pelancongan pula. Konsep South East Nuclear Weapons Free Zone (SEANWFZ) Konsep ini membawa maksud seluruh rantau Asean adalah bebas senjata dan dari ujian senjata nuklear. Myanmar dan Vietnam akan melaksanakannya pada 2012. 4. Pelaksanaannya telah diagihkan kepada beberapa buah negara Asean seperti RESCAM untuk melatih guru sains dan matematik di Pulau Pinang.

Melalui ASEAN+3 ia bercita-cita untuk membentuk sebuah Komuniti Asia Timur (East Asia Community). Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi telah menggariskan tiga pendekatan baru Malaysia bagi meningkatkan kerjasama ekonomi dengan Asean secara lebih berkesan supaya dapat menjamin rantau ini kekal dinamik dan terus menarik di Sidang Kemuncak Aseandi Laos tidak lama dulu. Korea. 7.TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA W 221 bidang penyelidikan penyakit-penyakit seperti denggi. ia ditubuhkan pada tahun 1971. Selain itu. Timur Tengah dan Afrika dimana jumlah penduduknya merupakan satu perlima daripada penduduk dunia. perkhidmatan. OIC merupakan forum khusus untuk menyatupadukan kesemua negara-negara Islam di dunia demi untuk kebaikan semua pihak. 12. Penubuhan Wawasan ASEAN 2020 bagi mewujudkan rantau ekonomi Asean yang mempunyai daya saing yang tinggi. 6. x Matlamat Penubuhan Pertubuhan ini bermatlamat untuk mewujudkan kerjasama antara semua negara Islam dalam pelbagai bidang seperti sosial. maju dan stabil dengan memastikan kebebasan kemasukan barang-barang. Organisation of Islamic Conference (OIC) atau Pertubuhan Persidangan Negara-negara Islam dianggotai oleh 57 buah negara Islam daripada tiga rantau terbesar iaitu Asia. modal dan pembangunan ekonomi serta mengurangkan kemiskinan. OIC juga akan menjadi . Arab Saudi. ekonomi. Pejabat OIC terletak di Jeddah.3. pelaburan. Ekoran daripada itu. OIC juga berperanan untuk membendung segala unsur jahat yang menindas umat Islam di seluruh dunia. pertukaran maklumat kewangan dan sebagainya untuk meninggikan syiar Islam. Mengembangkan rangkaian dengan negara-negara rakan dagang dan Mempromosikan inisiatif pembangunan serantau.2 Malaysia dan Pertubuhan Persidangan Negara-negara Islam (OIC) Tahukah anda OIC ditubuhkan atas cadangan Malaysia? Malahan Malaysia telah diberi penghormatan apabila Tunku Abdul Rahman dilantik menjadi Setiausaha Agung OIC yang pertama. Tiga pendekatan itu ialah : (a) (b) (c) Meneruskan integrasi ekonomi secara lebih meluas. Jepun dan China. sains dan teknologi. hepatitis dan coxsakie B. Merupakan Kerjasama antara Asean. ASEAN+3.

negara-negara OIC turut memajukan pendidikan di kalangan umat Islam di seluruh dunia dengan penubuhan universiti-universiti Islam seperti Universiti AlAzhar.222 X TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA rujukan dalam mengatasi segala kekeliruan mengenai hukum-hakam yang dihadapi oleh umat Islam sejagat. Penubuhan Bank Pembangunan Islam. 5. Bagi mengeratkan lagi ikatan silaturahim antara negara Islam. 6. Malaysia juga telah membuat pelaburan di beberapa buah negara OIC seperti Petronas di Iran. Rusia. dan Selain daripada itu. Universiti Islam Antarabangsa dan sebagainya. Sidang Ke-27 Menteri-Menteri Luar OIC [27 Jun 2000]. Mmenyokong perjuangan rakyat Palestin. Malaysia juga telah menjadi tuan rumah kepada banyak persidangan dan mesyuarat yang penting. Malaysia telah menganjurkan Musabaqah al-QurÊan pada tiap-tiap tahun. Membangunkan ekonomi serta sosial negara Afrika dengan membina infrastruktur ekonomi dan pembangunan. 9. x Peranan Malaysia dalam OIC adalah seperti berikut. Mengutuk dasar penghapusan etnik Islam di Bosnia-Herzegovina. 8. dan berbagai mesyuarat lain di peringkat Menteri dan juga pegawaipegawai kanan dan jawatankuasa di bawah naungan OIC. 2. Dalam bidang pendidikan pula. Mesyuarat susulan peringkat pegawai kanan mengenai Pelancongan [5-7 September 2003]. . Mesyuarat Kumpulan Sierra Leone [13-14 Jun 2002]. Mengkritik campur tangan Rusia di Afghanistan. 3. Malaysia juga diberi tanggungjawab mengetuai Delegasi OIC Peringkat Menteri selaras dengan mandat Mesyuarat Khas untuk bertemu ahli-ahli Kuartet (EU. 1. Amerika Syarikat dan Setiausaha Agung PBB) bagi menggesa Kuartet tersebut mengambil langkah segera menyelesaikan konflik Israel-Palestin. Sidang Kemuncak Ke-10 OIC [16-18 Oktober 2003]. Usaha Malaysia mengadakan mesyuarat tersebut membuktikan kesungguhan Malaysia untuk mencari penyelesaian kepada konflik yang melanda Timur Tengah. 4. antaranya ialah Sesi Luar Biasa MenteriMenteri Luar Negara Islam Mengenai Keganasan [1-3 April 2002]. 7. 10. Malaysia juga telah mengadakan mesyuarat Khas Peringkat Menteri Luar OIC Mengenai Timur Tengah pada bulan April 2004 untuk membincangkan masalah di Palestin dan Iraq.

kebuluran dan kemiskinan di Afrika. Ketua-ketua Negara Komanwel telah menggariskan beberapa rancangan atau tindakan yang merangkumi: (a) (b) (c) (d) 3. konflik Asia Barat. pembangunan sains dan teknologi. Pengurangan pencemaran laut. Faedah kerjasama pertahanan. 2. Malaysia juga telah mendapat sokongan oleh negara-negara maju dalam Komanwel umpamanya pemberian status Skim Keutamaan Am (GSP) bagi barangan Malaysia.TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA W 223 12. pendidikan. perdagangan. cukai bagi barangan Malaysia direndahkan dan secara tidak langsung akan meningkatkan persaingan barangan Malaysia dengan barangan negara lain di pasaran luar. pembangunan ekonomi. dan 4. Mengadakan latihan ketenteraan bersama dengan beberapa buah negara Komanwel.3. kemerdekaan Namibia. Pengurusan perhutanan dan pertanian di negara-negara maju dan sedang membangun. pertanian. Malaysia telah menyarankan badan dunia ini memainkan peranan yang lebih agresif dalam menangani isu-isu ketidakadilan perdagangan dunia. konflik Afghanistan dan Kemboja dan isu alam sekitar. penjajahan politik dan ekonomi serta masalah apartaeid. Isu yang dibincangkan ialah isu aparteid. Dalam Persidangan Ketua-ketua Negara Komanwel (CHOGM) di Bahamas (1985) dan di Vancouver (1987). masalah dadah. Matlamat Penubuhan Komanwel adalah untuk mewujudkan persahabatan dan perpaduan. Pembentangan isu mengenai masalah perdagangan antarabangsa. Penyertaan Malaysia bermula sebaik sahaja mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Ekoran kemerosotan dan pencemaran alam sekitar. Dalam bidang pertahanan. pertanian dan perundangan yang baik antara semua negara bekas jajahan British. ekonomi antarabangsa. pertahanan. Malaysia dipilih menjadi tuan rumah Persidangan CHOGM pada tahun 1989. pendidikan. Peranan Malaysia dalam Komanwel adalah seperti berikut: 1. penjajahan dan penentangan terhadap isu aparteid di Afrika Selatan. . termasuk Malaysia. Penubuhan tabung antarabangsa untuk pemeliharaan alam sekitar. misalnya Malaysia mendapat bantuan ketenteraan khususnya untuk peringkat 10 tahun selepas kemerdekaan. kewangan dan sebagainya. Mengatasi masalah penipisan lapisan ozon.3 Komanwel Komanwel dianggotai oleh negara-negara bekas tanah jajahan British. Melalui skim ini.

PBB juga bermatlamat untuk mewujudkan sebuah masyarakat dunia yang aman. Egypt.224 X TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA 5. 12. Argentina. India. iaitu Sukan Komanwel yang mana Malaysia telah menjadi tuan rumah pada tahun 1998.1 Sejak kemerdekaan sehingga kini. Venezuela dan Zimbabwe. perpaduan negara-negara Komanwel telah disalurkan melalui aktiviti sukan. pertanian.3. Mexico. Indonesia. Selain itu. Peru. Objektif Penubuhan K-15 diwujudkan untuk memupuk lebih kesefahaman dan faedah kerjasama di antara negara membangun terutama sekali dalam bidang pelaburan. AKTIVITI 12. Nigeria. Untuk itu. Kenya. x 12.3. misalnya negara Komanwel telah memberi nasihat dalam penubuhan maktab-maktab perguruan.4 Kumpulan Lima Belas (K-15) x Apa itu K-15 dan Apakah Tujuan ia Ditubuhkan? Ahli-ahli kumpulan K-15 terdiri daripada Algeria. Sri Lanka. teknikal. Brazil. Pengenalan Rancangan Colombo telah menaikkan lagi nama Malaysia di mana Malaysia telah mendapat khidmat nasihat mengenai pendidikan. Malaysia. A-level. Chile.5 Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) Semua telah sedia maklum mengenai penubuhan PBB dan peranan yang sepatutnya di mainkan oleh pertubuhan antarabangsa ini. x Objektif Penubuhan Prinsip PBB adalah untuk menjamin kedaulatan dan hak semua negara anggota serta tidak ada negara yang boleh campur tangan dalam hal-ehwal negara lain. cuba anda fikir sudah berapa pertubuhan antarabangsa yang telah dianggotai oleh Malaysia? Berikan juga contoh-contoh pengendalian program peringkat antarabangsa yang telah diadakan di Malaysia. Dalam bidang pendidikan. Jamaica. perdagangan dan teknologi. Senegal. kesihatan dan sebagainya. HSC dan dalam bidang sosial pula. Malaysia menyertai PBB pada 17 September 1957 selepas mencapai kemerdekaan. kerjasama dalam pelbagai bidang .

3. Malaysia juga pernah dipilih untuk memimpin negara-negara Kumpulan 77 yang ditugaskan untuk membincangkan isu-isu pembangunan dunia. Pertubuhan ini berpegang kepada dasar berkecuali. Ini kerana dasar . 2. atau singkatan bahasa Inggerisnya „Non-Aligned Movement‰. Malaysia juga telah dipilih menjadi pemimpin ICDATT. dan Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF).TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA W 225 adalah diperlukan. Asas penubuhan tersebut adalah sebagai tindak balas kepada perlumbaan senjata oleh dua kuasa besar. yang juga dikenali sebagai Pergerakan Negara-Negara Berkecuali. Penglibatan Malaysia dalam PBB 1. cadangan atau teguran kepada badan dunia ini. iaitu tidak berpihak kepada Blok Barat atau Blok Timur. iaitu Amerika Syarikat dan Soviet Union yang mendominasi dunia pada ketika itu. Yugoslavia. iaitu agensi antarabangsa yang ditugaskan untuk membanteras penyalahgunaan dadah. Bosnia (1996) dan sempadan Iran-Iraq (1990). 3. 12. Dalam hal ini. keutuhan dan kedaulatan sesebuah negara serta mengambil sikap tidak campur tangan dalam hal-ehwal negara lain.6 Pertubuhan Negara-negara Berkecuali (NAM) NAM. Sains dan Kebudayaan (UNESCO). Malaysia melibatkan diri secara aktif dalam Pergerakan Negara-negara Berkecuali. serta turut terlibat dalam melaksanakan dasar PBB seperti menghantar pasukan pengaman di Congo (1961). NAM berpegang kepada prinsip menghormati kemerdekaan. dan Malaysia terlibat dalam memberikan pandangan. Pertubuhan Pendidikan. iaitu: 1. Perhimpunan Agung PBB Majlis Keselamatan Untuk melaksanakan agenda PBB beberapa sekretariat ditubuhkan seperti: (a) (b) (c) (d) x Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO). 2. Somalia (1995). telah diasaskan pada tahun 1961 bersempena Sidang Kemuncak NAM yang pertama di Belgrade. PBB memainkan peranan dalam dua perkara yang berkaitan dengan politik dunia. x Penglibatan Malaysia Malaysia menyertai NAM pada tahun 1969. Pertubuhan Buruh Antarabangsa (ILO).

Keupayaan Malaysia di dalam memberikan kepimpinan kepada NAM ketika ramai yang mempersoalkan keberkesanan NAM setelah berakhirnya Perang Dingin. Keberkesanan Malaysia di dalam mempromosi serta menguatkan lagi mekanisma diplomasi pelbagai hala bagi menghadapi kecenderungan ke arah penyelesaian secara unilateral oleh kuasa-kuasa besar. 2. Dalam persidangan ini. x Peranan Malaysia dalam NAM Menjadi pengerusi NAM. Kerjasama Selatan-Selatan. Pada bulan Februari 2003. 2. Dalam hal ini. Malaysia mahu berinteraksi dengan semua negara tanpa mengira ideologi politik mereka dan mendapat faedah daripadanya: 1. melalui badan-badan dunia seperti Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) dan Majlis Keselamatan PBB. dan Malaysia kini adalah Pengerusi Sidang Kemuncak NAM ke-13 sehingga tahun 2006 dengan 114 buah negara anggota iaitu 2/3 daripada jumlah keangotaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa bersatu (PBB). terutamanya. seperti Amerika Syarikat. 3.negara membangun untuk terus bersuara. Melalui pertubuhan ini ia berperanan untuk memberikan kepimpinan yang jitu bagi mewakili negara-negara anggotanya yang majoritinya adalah negara . Malaysia telah dilantik menganggotai Kumpulan 15 (G-15) yang merupakan sebuah kumpulan elit yang ditugaskan untuk membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan kerjasama politik dan ekonomi negara anggota NAM. NAM juga mengambil langkah-langkah yang praktikal serta berkesan kearah mengekalkan keamanan dunia. Malaysia telah diberi penghormatan apabila telah dilantik menjadi Naib Presiden NAM dalam persidangannya di Belgrade pada tahun 1989. pembangunan dan pembasmian kemiskinan serta pembangunan sosial dan kemanusiaan yang bersifat sejagat serta isu-isu yang berkepentingan kepada NAM. Malaysia juga berperanan memberikan tumpuan kepada isu-isu seperti ekonomi dan perdagangan. dengan mempromosikan keamanan melalui platform-platform politikal. melalui pendekatan diplomasi pelbagai hala (multilateralism).226 X TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA NAM secocok dengan pendirian Malaysia. Kebolehan Malaysia untuk merangsang perpaduan serta penyatuan sesama negara-negara anggota dalam keadaan di mana mereka menghadapi tekanan daripada negara-negara maju yang lebih berkuasa dan berpengaruh. . Malaysia diberi penghormatan menjadi tuan rumah persidangan NAM. x Mengapa Malaysia sebagai Pengerusi NAM? 1.

negara maju akan membelinya dengan harga yang murah dan fenomena ini jika dibiarkan akan menyebabkan negara membangun semakin miskin.7 Kerjasama Selatan-Selatan (KSS) x Tujuan Ditubuhkan KSS ditubuhkan dengan tujuan untuk memelihara kepentingan ekonomi negara-negara membangun dan mengelakkan tekanan daripada negaranegara maju seperti Amerika Syarikat. 6. Pada mesyuarat tersebut.TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA W 227 4. . di mana kebanyakan negara anggota NAM agak terkebelakang dalam bidang tersebut. Antara resolusi yang dikemukakan bagi penubuhan KSS ialah: 1. Inisiatif ini diambil kerana kita sedar bahawa ICT memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi terutama sekali di dalam konteks globalisasi. 5. Mengatasi masalah ketidaktentuan harga bahan mentah yang disebabkan tekanan negara maju. persetujuan telah dicapai ke atas draf Pernyataan mengenai Palestin yang kemudiannya digabungkan ke dalam Dokumen Muktamad. Jepun dan Britain. 12. Memperbaiki keadaan ekonomi negara membangun. Malaysia mencadangkan agar ditubuhkan Kerjasama Selatan-Selatan. Penubuhan KSS ini diutarakan oleh Datuk Seri Dr. disusuli dengan Mesyuarat Peringkat Menteri NAM mengenai Palestin di Durban. Mahathir Mohamad pada tahun 1981 di Zimbabwe. sebagai reaksi segera kepada pergolakan yang meruncing di wilayah Palestin. Keadaan ini juga menyebabkan negara membangun terpaksa berhutang dengan negara maju yang mengenakan syarat yang membebankan negara membangun. Oleh itu. Keupayaan untuk menyuarakan dan mempromosikan kepentingan negara-negara sedang membangun dalam aspek-aspek hubungan antarabangsa khususnya dalam bidang politik. Keupayaan Malaysia memperkenalkan Pelancaran „Portal e-Sekretariat NAM‰ pada Mac 2004 yang bertindak sebagai pangkalan data kepada ke semua isu berhubung NAM bagi mempertingkatkan komunikasi serta koordinasi mempercepatkan proses membuat keputusan dan merapatkan jurang perbezaan digital serta perpaduan di antara negara anggota NAM.3. dan Penganjuran Mesyuarat Khas Peringkat Menteri NAM Mengenai Palestin di Putrajaya pada 13 Mei 2004. ekonomi. Tekanan negara maju biasanya dalam penguasaan pasaran terhadap bahan-bahan mentah dari negara membangun. Oleh itu. perdagangan dan sosial. bahan mentah negara membangun sukar menembusi pasaran luar. Dalam hal ini. Afrika Selatan pada 18 Ogos 2004. 2.

dan kerjasama ekonomi dan teknikal. dan Menyelaraskan perdagangan barang dan perkhidmatan dengan prinsip ÂGeneral Agreement on Tariffs and Trade (GATT)Â. kemudahan perdagangan dan pelaburan. . x x x x x Penglibatan Malaysia membanggakan. 12.8 Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) Kerjasama Ekonomi Asia-Pacific (APEC) ditubuhkan pada 1989 adalah disebabkan peningkatan ketidak bergantungan di antara ekonomi negara-negara Asia-Pasifik dan menggambarkan anggaran separuh daripada perdagangan dunia. x Objektif Penubuhan 1. Malaysia berperanan menjadi pengerusi kepada mesyuarat dan aktiviti APEC pada tahun 1998. 5. Tiga kekuatan APEC adalah liberalisasi perdagangan dan pelaburan. perkhidmatan. di arena antarabangsa setakat ini sangat Peranan kerajaan Malaysia.3.228 X TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA 3. Malaysia telah berjaya menaikkan nama sebaris dengan negara-negara maju yang lain khususnya melalui hubungan antarabangsa. Berusaha mencari jalan melunaskan hutang negara membangun. Meningkatkan matlamat positif dengan menggalakkan pengaliran barang. Bertujuan untuk mengekal dan mengawal peningkatan ekonomi di rantau ini dan dunia. Membangunkan dan menguatkan sistem perdagangan terbuka pelbagai hala. dan Menubuhkan Suruhanjaya Selatan-Selatan untuk mengemukakan syor untuk mengelakkan tekanan negara maju. modal dan teknologi. serta kestabilan politik negara. 3. Faktor ini banyak membantu negara membangunkan ekonomi dan politik serta menarik ramai pelabur ke negara ini. Mengurangkan sekatan. 4. Kejayaan Malaysia mempertahankan identiti dan pendirian Malaysia terhadap sesuatu isu menjadi pemangkin ke arah ini. 4. 2.

TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA W 229 Dasar Luar Negara Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) Kerjasama Selatan-selatan (KSS) Kerjasama Serantau Komanwel Kumpulan Lima Belas (K-15) Persatuan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) Pertubuhan bangsa-bangsa Bersatu (PBB) Pertubuhan Negara-negara Berkecuali (NAM) Pertubuhan Persidangan Negara-negara Islam (OIC) Bajet 2006. 2009 daripada www. Laman web Utusan Malaysia.pdf- . Diakses pada Ogos 22.utusan.com. Berita Harian. Pengajian Malaysia (Edisi kedua). Hasnah Hussiin & Mardiana Nordin. Kuala Lumpur: Fajar Bakti. Bhd. Sdn. (2006). (2009).my/utusan/SpecialCoverage/RMK9/bahasa/ Bab27.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful