Topik

12

X

Dasar Luar Negara
Malaysia dari semenjak

HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. 2. 3. Mengenal pasti dasar luar kemerdekaan hingga kini; negara

Membincangkan isu-isu semasa yang terlibat dalam hubungan antarabangsa Malaysia; dan Membincangkan kepentingan diadakan hubungan dengan luar negara.

X

PENGENALAN

Adakah anda tahu bahawa hubungan luar negara Malaysia telah bermula sejak era Kesultanan Melayu Melaka? Pada masa itu, Melaka telah mengadakan hubungan perdagangan dengan negara-negara seperti India, Siam, China, Parsi, Arab, Jepun dan negara-negara di sekitar Kepulauan Melayu. Tradisi ini diteruskan sehinggalah Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Pada zaman ini, sesebuah negara itu tidak boleh hidup bersendirian. Mereka tidak boleh hidup terpencil. Tuntutan semasa memerlukan sesebuah negara saling memerlukan di antara satu sama lain untuk kebaikan bersama, khususnya dari segi politik, ekonomi dan sosial. Justeru itu, setiap negara pada hari ini perlu mengadakan hubungan dengan negara-negara lain bagi mencapai objektif tersebut. Walau bagaimanapun, setiap negara bebas menentukan dasar luar negara masing-masing atas faktor budaya dan demi menjaga kredibiliti negara itu.

Kebanyakan perdagangan antara Timur Jauh dengan Timur Tengah melalui perairan Selat Melaka. OIC dan sebagainya. soal keamanan dan keadilan masyarakat antarabangsa juga turut menjadi agenda penting.2 Penggubalan Dasar Luar Negara (a) Persekitaran Geostrategik Kedudukan Malaysia sesungguhnya amat strategik. Keadaan ini menyebabkan perlunya Malaysia mengamalkan dasar berbaik-baik dengan negara luar bagi memastikan wilayah ini bebas. aman dan terhindar daripada tekanan pengaruh luar. (b) . dasar luar Malaysia menitikberatkan pembangunan dan integrasi sosial dengan mengadakan lebih banyak hubungan diplomatik dengan semua negara tanpa mengira ideologi politik. penekanan dasar luar adalah berdasarkan kerjasama pertahanan dan keselamatan negara.1 Pendekatan Dasar Luar Malaysia 1. 1. iaitu terletak di persimpangan laut di antara Lautan Pasifik dengan Lautan Hindi menjadi laluan utama bagi rantau Asia Tenggara. Selain itu.1. dasar luar Malaysia lebih bercorak proBarat dan antikomunis memandangkan negara baharu sahaja merdeka dan pada waktu ini ancaman komunis masih kuat.TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA W 215 12. Tun Hussein Onn (1976 1981). Sistem Politik Sistem politik Malaysia yang demokratik sentiasa memberi laluan kepada hubungan dengan negara luar. Bilateral melibatkan hubungan dengan sebuah negara sahaja.1. ASEAN. Tunku Abdul Rahman (1957 1970). dan Tun Dr. 12. Tun Abdul Razak Hussein (1970 1976). 2. Mahathir Mohamad. 12. Multilateral melibatkan hubungan dengan beberapa buah negara secara berkumpulan seperti Malaysia dengan PBB. Malaysia mengamalkan konsep demokrasi yang menyokong penuh kebebasan manusia dan kemakmuran rakyat. 4. (1981 2003) dasar luar negara lebih mementingkan hubungan ekonomi dan mengekalkan dasar-dasar sebelumnya. 2. 3.1 PERKEMBANGAN DASAR LUAR NEGARA SELEPAS MERDEKA Dasar luar Malaysia yang telah dibentuk sejak merdeka telah melalui empat tahap oleh pemimpin-pemimpin yang berbeza.

(d) (e) (f) (g) . Malaysia perlu mengadakan dasar luar kerana Malaysia memerlukan negarab luar untuk memperkembangkan ekonominya. Jadi hubungan antarabangsa adalah perlu bagi memastikan kedaulatan negara sentiasa terpelihara. hubungan Malaysia dengan Indonesia. Setiap negara sudah pasti tidak mahu diancam musuh. Faktor Sejarah Hubungan dengan negara luar juga sangat berkaitan dengan latarbelakang sejarah sebelum ini. Setiap kaum mendapat hak yang sewajarnya sepertimana kaum Bumiputera. Brunei dan Singapura penting kerana pada asalnya. Faktor Ekonomi Pada zaman ini kemajuan sesebuah negara diukur melalui kemajuan ekonomi. Oleh itu. (c) Demografi Dari segi demokrasi. Justeru itu keselamatan negara menjadi agenda penting yang mempengaruhi dasar luar Malaysia. Contohnya. Malaysia mempunyai penduduk pelbagai kaum. Malaysia perlu mengadakan hubungan dengan negara luar supaya dapat bersamasama menentang pengganas. Melalui faktor ini. Oleh sebab rakan dagangan hanya boleh dibentuk melalui hubungan diplomatik. jadi dasar luar adalah amat perlu. Selain itu. negara-negara ini menjadi sebahagian daripada rumpun Melayu. Undang-undang Antarabangsa Sebagai salah sebuah komponen antarabangsa. Malaysia menghormati prinsip-prinsip yang digariskan dalam Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan juga undang-undang yang ditetapkan oleh badan-badan antarabangsa lain. Hubungan Malaysia dengan negara Asia Barat dan Asia Timur juga ada kaitan dengan sejarah lampau. Demikian juga hubungan Malaysia dengan negara-negara Komanwel adalah kerana negara-negara yang menganggotai Komanwel merupakan negara bekas tanah jajahan British. pemindahan teknologi daripada negara luar dapat dibawa masuk ke negara ini. Keselamatan Negara Keselamatan merupakan elemen penting bagi sesebuah negara.216 X TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA Sistem politik Malaysia juga memberi kebebasan untuk negara mengadakan hubungan dengan mana-mana negara khususnya yang memberi faedah kepada pembangunan negara. Ini menguatkan lagi hubungan Malaysia dengan negara-negara berkenaan. Penduduk pelbagai kaum ini pula mempunyai pertalian dengan negara asal mereka seperti India dan China. Kedudukan Malaysia yang strategik perlu diawasi daripada dicerobohi oleh anasir-anasir tertentu seperti lanun dan pengganas.

mempertahan dan memajukan kepentingan Malaysia di arena antarabangsa. keselamatan dan promosi sosial dan kebudayaan.3 Objektif Dasar Luar Negara Secara ringkas. ekonomi dan kebudayaan. hal ehwal ekonomi. ekonomi mahupun sosial. adalah: 1. 2. Di dalam hal ini. objektif-objektif dasar luar negara antara lain. 5. Kementerian ini menguruskan perkara-perkara berhubung dengan hubungan politik. mahu tidak mahu sesebuah negara itu terpaksa mengadakan hubungan dengan negara luar sama ada untuk kepentingan politik. kedaulatan dan keselamatan Malaysia. .4 Kementerian yang Bertanggungjawab terhadap Dasar Luar Negara Hubungan luar negara dikendalikan oleh Kementerian Luar Negeri. dan Memupuk hubungan baik serta meningkatkan kerjasama dengan negaranegara lain. 2. Mempertahankan prinsip menghormati kemerdekaan dan kedaulatan wilayah melalui dasar tidak campur tangan dalam hal ehwal dalaman negara lain. Malaysia juga perlu meletakkan dirinya sebaris dengan negara lain agar pandangan dan pendapat Malaysia sentiasa diambil kira. Untuk menjaga. Kita sendiri sedar kemusnahan yang berlaku di negara lain boleh memberi kesan secara langsung kepada Malaysia. Antara objektif kementerian adalah: 1. ekonomi.1.1. keselamatan dan sosial di peringkat antarabangsa Mempertahan dan memajukan hak. Menangani perkembangan dan cabaran politik. 4. 12. 3.TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA W 217 (h) Faktor Globalisasi Di era globalisasi. Menguruskan hubungan dua hala. 12. kepentingan dan aspirasi Malaysia dalam semua bidang. hubungan serantau dan pelbagai hala dengan negara-negara asing dan pertubuhan-pertubuhan antarabangs. Selain daripada itu. Hubungan ini merangkumi bidang politik. dasar luar negara yang proaktif dan bervisi adalah mustahak untuk menjamin kepentingan dan kedaulatan negara. 6. Menjaga dan mempertahankan kemerdekaan. Mempromosi pelaburan dan perdagangan dengan negara-negara asing.

beberapa usaha perlu dilakukan seperti: 1. jalinan kerjasama dengan negara lain adalah diperlukan bagi memanfaatkan idea.218 X TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA 3. Asean terus mempromosikan rantau ini sebagai destinasi pelaburan utama dengan mengambil kira integrasi ekonomi serantau lebih erat. keselamatan dan komunikasi. Keutamaan dikenal pasti ke arah meningkatkan daya saing dan pembangunan sektor kewangan serantau termasuk membangunkan Asean. 3. Menerapkan kesamarataan nilai mengenai isu-isu seperti demokrasi. dan Meningkatkan kesedaran dan juga pengetahuan mengenai Asean yang lebih mendalam di kalangan warga negara Asean. setiap negara anggota mempunyai tanggungjawab bersama supaya mengekalkan keamanan. pentadbiran am. Dalam bidang kewangan dan perdagangan. Menjalankan aktiviti-aktiviti penerangan bagi mengunjur imej negara di luar negeri. Untuk itu Asean juga telah mengambil langkah dengan mewujudkan Komuniti Asean menjelang tahun 2020. hak asasi manusia dan pemerintahan yang mengutamakan kesejahteraan rakyat (good governance). konsular. keselamatan dan kestabilan di rantau ini. kewangan. Bagi mewujudkan komuniti keselamatan Asean. 2. 4. Memperkukuhkan insititusi Asean. 5. Kerjasama serantau banyak ditumpukan ke arah memajukan Asean. dan Mengendalikan aktiviti-aktiviti sokongan termasuk perkhidmatan. Memupuk semangat „kekitaan‰. Bagi mencapai tujuan itu langkah-langkah berikut perlu diikuti: . Bagi mengukuhkan Asean sebagai organisasi yang relevan. amalan terbaik dan pengalaman selain menggubal dasar bersesuaian demi faedah bersama.2 KERJASAMA SERANTAU Dalam menghadapi persaingan yang semakin sengit disebabkan impak globalisasi. mengukuhkan bina upaya dan mempertingkatkan pembiayaan prasarana. 4. 12. Kementerian Luar Negeri mempunyai misi berikut: ‰Melindungi dan memajukan kepentingan Malaysia dan menyumbang ke arah suatu komuniti antarabangsa yang adil dan saksama melalui amalan diplomasi proaktif‰. memperkasakan liberalisasi perkhidmatan kewangan. Malaysia terus menjalinkan kerjasama dua hala dan pelbagai hala. Mengurangkan jurang pembangunan antara anggota Asean.

Jepun. Adalah diharapkan dengan penubuhan Komuniti Asean akan dapat mewujudkan satu pasaran tunggal dan pusat pengeluaran setempat di mana barangan. Apakah kejayaan-kejayaan yang dicapai oleh pertubuhan ASEAN setakat ini? . Menangani cabaran-cabaran yang merentasi sempadan yang boleh memberi kesan negatif kepada pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat. Menyelesaikan sebarang pertelingkahan secara aman melalui rundingan. perkhidmatan.1 Persatuan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) Apa itu Asean dan bilakah ia ditubuhkan? Apakah peranan yang dimainkan oleh Asean ini. 2. SEMAK-KENDIRI 12. dan Memastikan supaya tidak wujud di rantau ini sebarang senjata pemusnah besar-besaran dan supaya rantau ini bebas daripada ancaman senjata. 3. Australia dan New Zealand. India. Selain daripada itu.3 MALAYSIA DAN PERTUBUHAN PERSIDANGAN NEGERA-NEGARA ISLAM (OIC) 12.TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA W 219 1. pelaburan. Republik Korea. buruh dan modal untuk pelaburan boleh beraliran secara bebas di antara negara Asean. Untuk memperkembangkan lagi ekonomi antara negara Asean.1 Pada pandangan anda. apakah nilai-nilai murni yang perlu dipraktikkan oleh sesebuah negara apabila mengadakan hubungan dengan sesebuah negara lain bagi membentuk satu dasar luar yang berkesan? 12. Penubuhan kawasan perdagangan bebas akan menguntungkan negara-negara anggota Asean. usaha juga sedang dilaksanakan bagi mewujudkan kawasan perdagangan bebas (FTA) antara Asean dengan negara-negara jiran seperti Repulik rakyat China.3. penawaran dan permintaan dari luar Asean juga akan meningkat.

Asean dianggotai 10 buah negara termasuk. manakala empat lagi negara anggota iaitu Laos. kerjasama pendidikan dan kesihatan. 4. Projek Ekonomi Kerjasama dalam bidang ekonomi pula merangkumi projek baja urea. Asean pasti boleh berbangga apabila berjaya menghapuskan tarif ke atas 11 sektor utama yang akan dilaksanakan oleh enam negara menjelang 2007 iaitu Malaysia. Malaysia telah banyak mengadakan perhubungan perdagangan dan perindustrian. Kini. Indonesia. Contohnya penganjuran Sukan SEA. Laos dan Myanmar. kerjasama sosial dan kebudayaan. Bebas dan Berkecuali diamalkan di semua negara anggota ASEAN. Konsep South East Nuclear Weapons Free Zone (SEANWFZ) Konsep ini membawa maksud seluruh rantau Asean adalah bebas senjata dan dari ujian senjata nuklear. kerjasama politik. kepentingan sosial dan sebagainya dengan negara anggota lain. Vietnam. Asean telah menubuhkan Persidangan Menteri-menteri Pelajaran Asean (SEAMEO). Pesta Filem Asean. Konsep Zone of Peace Freedom and Neutrality (ZOPFAN) ZOPFAN atau konsep Zon Aman. 3. Kerjasama Pendidikan Bertujuan untuk berkongsi kepakaran untuk dipelajari oleh penuntutpenuntut dari negara anggota. terdapat program Tahun Melawat Asean pada tahun 1996. x Kejayaan-kejayaan yang Dicapai oleh Asean 1. Kerjasama dalam Bidang Sosial dan Kebudayaan Merangkumi aspek kebudayaan dan kesenian. Bagi aspek integrasi ekonomi. projek vaksin Hepatitis B dan sebagainya. kerjasama ekonomi. negara anggota juga turut bekerjasama dalam 2. Kemboja. 5. sukan dan telekomunikasi.220 X TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA Asean ditubuhkan pada 8 Ogos 1967. Menerusi Asean. Selain itu. RELC melatih pegawai untuk meningkatkan prestasi penguasaan bahasa Inggeris di Singapura. Pesta Kebudayaan Asean. Singapura. Myanmar dan Vietnam akan melaksanakannya pada 2012. Thailand. apabila beberapa buah negara termasuk Malaysia menandatangani deklarasi penubuhan Asean di Bangkok. Pelaksanaannya telah diagihkan kepada beberapa buah negara Asean seperti RESCAM untuk melatih guru sains dan matematik di Pulau Pinang. Dalam bidang pelancongan pula. pertukaran berita dan penyiaran TV/Radio antara RTM dengan TVRI dan RTB. Filipina dan Brunei. Oleh itu. . INOTEC di Filipina untuk melahirkan penyelidik pertanian dan TROMPED di Negara Thailand bagi menjalankan penyelidikan kesihatan awam. Brunei.

pelaburan. pertukaran maklumat kewangan dan sebagainya untuk meninggikan syiar Islam. Korea. Selain itu. perkhidmatan. ASEAN+3. ia ditubuhkan pada tahun 1971. maju dan stabil dengan memastikan kebebasan kemasukan barang-barang. Penubuhan Wawasan ASEAN 2020 bagi mewujudkan rantau ekonomi Asean yang mempunyai daya saing yang tinggi. sains dan teknologi. ekonomi. OIC juga akan menjadi . OIC juga berperanan untuk membendung segala unsur jahat yang menindas umat Islam di seluruh dunia. 12.TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA W 221 bidang penyelidikan penyakit-penyakit seperti denggi.2 Malaysia dan Pertubuhan Persidangan Negara-negara Islam (OIC) Tahukah anda OIC ditubuhkan atas cadangan Malaysia? Malahan Malaysia telah diberi penghormatan apabila Tunku Abdul Rahman dilantik menjadi Setiausaha Agung OIC yang pertama. Merupakan Kerjasama antara Asean. Timur Tengah dan Afrika dimana jumlah penduduknya merupakan satu perlima daripada penduduk dunia. 7. 6. Organisation of Islamic Conference (OIC) atau Pertubuhan Persidangan Negara-negara Islam dianggotai oleh 57 buah negara Islam daripada tiga rantau terbesar iaitu Asia. Mengembangkan rangkaian dengan negara-negara rakan dagang dan Mempromosikan inisiatif pembangunan serantau. Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi telah menggariskan tiga pendekatan baru Malaysia bagi meningkatkan kerjasama ekonomi dengan Asean secara lebih berkesan supaya dapat menjamin rantau ini kekal dinamik dan terus menarik di Sidang Kemuncak Aseandi Laos tidak lama dulu. Ekoran daripada itu. Arab Saudi. Tiga pendekatan itu ialah : (a) (b) (c) Meneruskan integrasi ekonomi secara lebih meluas. Jepun dan China. Pejabat OIC terletak di Jeddah. modal dan pembangunan ekonomi serta mengurangkan kemiskinan. Melalui ASEAN+3 ia bercita-cita untuk membentuk sebuah Komuniti Asia Timur (East Asia Community). OIC merupakan forum khusus untuk menyatupadukan kesemua negara-negara Islam di dunia demi untuk kebaikan semua pihak.3. x Matlamat Penubuhan Pertubuhan ini bermatlamat untuk mewujudkan kerjasama antara semua negara Islam dalam pelbagai bidang seperti sosial. hepatitis dan coxsakie B.

3. Sidang Ke-27 Menteri-Menteri Luar OIC [27 Jun 2000].222 X TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA rujukan dalam mengatasi segala kekeliruan mengenai hukum-hakam yang dihadapi oleh umat Islam sejagat. Malaysia juga telah membuat pelaburan di beberapa buah negara OIC seperti Petronas di Iran. Mmenyokong perjuangan rakyat Palestin. Mengkritik campur tangan Rusia di Afghanistan. Dalam bidang pendidikan pula. 2. 9. Membangunkan ekonomi serta sosial negara Afrika dengan membina infrastruktur ekonomi dan pembangunan. Universiti Islam Antarabangsa dan sebagainya. Malaysia juga telah menjadi tuan rumah kepada banyak persidangan dan mesyuarat yang penting. Usaha Malaysia mengadakan mesyuarat tersebut membuktikan kesungguhan Malaysia untuk mencari penyelesaian kepada konflik yang melanda Timur Tengah. Bagi mengeratkan lagi ikatan silaturahim antara negara Islam. dan Selain daripada itu. Malaysia juga telah mengadakan mesyuarat Khas Peringkat Menteri Luar OIC Mengenai Timur Tengah pada bulan April 2004 untuk membincangkan masalah di Palestin dan Iraq. 4. Amerika Syarikat dan Setiausaha Agung PBB) bagi menggesa Kuartet tersebut mengambil langkah segera menyelesaikan konflik Israel-Palestin. . 1. 6. 7. x Peranan Malaysia dalam OIC adalah seperti berikut. 10. Rusia. antaranya ialah Sesi Luar Biasa MenteriMenteri Luar Negara Islam Mengenai Keganasan [1-3 April 2002]. Malaysia juga diberi tanggungjawab mengetuai Delegasi OIC Peringkat Menteri selaras dengan mandat Mesyuarat Khas untuk bertemu ahli-ahli Kuartet (EU. Sidang Kemuncak Ke-10 OIC [16-18 Oktober 2003]. dan berbagai mesyuarat lain di peringkat Menteri dan juga pegawaipegawai kanan dan jawatankuasa di bawah naungan OIC. Mengutuk dasar penghapusan etnik Islam di Bosnia-Herzegovina. Malaysia telah menganjurkan Musabaqah al-QurÊan pada tiap-tiap tahun. 5. Mesyuarat Kumpulan Sierra Leone [13-14 Jun 2002]. negara-negara OIC turut memajukan pendidikan di kalangan umat Islam di seluruh dunia dengan penubuhan universiti-universiti Islam seperti Universiti AlAzhar. Penubuhan Bank Pembangunan Islam. 8. Mesyuarat susulan peringkat pegawai kanan mengenai Pelancongan [5-7 September 2003].

Malaysia juga telah mendapat sokongan oleh negara-negara maju dalam Komanwel umpamanya pemberian status Skim Keutamaan Am (GSP) bagi barangan Malaysia. pendidikan. pembangunan sains dan teknologi. Dalam Persidangan Ketua-ketua Negara Komanwel (CHOGM) di Bahamas (1985) dan di Vancouver (1987). Malaysia telah menyarankan badan dunia ini memainkan peranan yang lebih agresif dalam menangani isu-isu ketidakadilan perdagangan dunia. 2. Isu yang dibincangkan ialah isu aparteid. ekonomi antarabangsa. pendidikan. pertanian dan perundangan yang baik antara semua negara bekas jajahan British. Ekoran kemerosotan dan pencemaran alam sekitar. Penyertaan Malaysia bermula sebaik sahaja mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. kemerdekaan Namibia. pertanian. Pengurusan perhutanan dan pertanian di negara-negara maju dan sedang membangun.3. konflik Asia Barat. misalnya Malaysia mendapat bantuan ketenteraan khususnya untuk peringkat 10 tahun selepas kemerdekaan. pertahanan.3 Komanwel Komanwel dianggotai oleh negara-negara bekas tanah jajahan British. kewangan dan sebagainya. Mengatasi masalah penipisan lapisan ozon. Faedah kerjasama pertahanan. termasuk Malaysia. masalah dadah. Dalam bidang pertahanan. . Ketua-ketua Negara Komanwel telah menggariskan beberapa rancangan atau tindakan yang merangkumi: (a) (b) (c) (d) 3. Pengurangan pencemaran laut. Melalui skim ini. Peranan Malaysia dalam Komanwel adalah seperti berikut: 1. cukai bagi barangan Malaysia direndahkan dan secara tidak langsung akan meningkatkan persaingan barangan Malaysia dengan barangan negara lain di pasaran luar. penjajahan politik dan ekonomi serta masalah apartaeid. Malaysia dipilih menjadi tuan rumah Persidangan CHOGM pada tahun 1989.TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA W 223 12. penjajahan dan penentangan terhadap isu aparteid di Afrika Selatan. Pembentangan isu mengenai masalah perdagangan antarabangsa. kebuluran dan kemiskinan di Afrika. Mengadakan latihan ketenteraan bersama dengan beberapa buah negara Komanwel. pembangunan ekonomi. konflik Afghanistan dan Kemboja dan isu alam sekitar. perdagangan. dan 4. Penubuhan tabung antarabangsa untuk pemeliharaan alam sekitar. Matlamat Penubuhan Komanwel adalah untuk mewujudkan persahabatan dan perpaduan.

224 X TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA 5. A-level. kesihatan dan sebagainya. Kenya. Venezuela dan Zimbabwe. Chile. HSC dan dalam bidang sosial pula. pertanian. Senegal. Pengenalan Rancangan Colombo telah menaikkan lagi nama Malaysia di mana Malaysia telah mendapat khidmat nasihat mengenai pendidikan. perpaduan negara-negara Komanwel telah disalurkan melalui aktiviti sukan.5 Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) Semua telah sedia maklum mengenai penubuhan PBB dan peranan yang sepatutnya di mainkan oleh pertubuhan antarabangsa ini. Selain itu. iaitu Sukan Komanwel yang mana Malaysia telah menjadi tuan rumah pada tahun 1998. Untuk itu. misalnya negara Komanwel telah memberi nasihat dalam penubuhan maktab-maktab perguruan. x 12. AKTIVITI 12. Nigeria. Malaysia. Dalam bidang pendidikan. Argentina. India. PBB juga bermatlamat untuk mewujudkan sebuah masyarakat dunia yang aman. teknikal. Indonesia. Malaysia menyertai PBB pada 17 September 1957 selepas mencapai kemerdekaan. Brazil.1 Sejak kemerdekaan sehingga kini. perdagangan dan teknologi. Sri Lanka.3. kerjasama dalam pelbagai bidang . cuba anda fikir sudah berapa pertubuhan antarabangsa yang telah dianggotai oleh Malaysia? Berikan juga contoh-contoh pengendalian program peringkat antarabangsa yang telah diadakan di Malaysia.3. 12. Egypt. Objektif Penubuhan K-15 diwujudkan untuk memupuk lebih kesefahaman dan faedah kerjasama di antara negara membangun terutama sekali dalam bidang pelaburan. Jamaica. x Objektif Penubuhan Prinsip PBB adalah untuk menjamin kedaulatan dan hak semua negara anggota serta tidak ada negara yang boleh campur tangan dalam hal-ehwal negara lain. Mexico.4 Kumpulan Lima Belas (K-15) x Apa itu K-15 dan Apakah Tujuan ia Ditubuhkan? Ahli-ahli kumpulan K-15 terdiri daripada Algeria. Peru.

atau singkatan bahasa Inggerisnya „Non-Aligned Movement‰. Asas penubuhan tersebut adalah sebagai tindak balas kepada perlumbaan senjata oleh dua kuasa besar. Malaysia juga telah dipilih menjadi pemimpin ICDATT. 2. Bosnia (1996) dan sempadan Iran-Iraq (1990). 12. Yugoslavia. yang juga dikenali sebagai Pergerakan Negara-Negara Berkecuali. 2. dan Malaysia terlibat dalam memberikan pandangan. NAM berpegang kepada prinsip menghormati kemerdekaan. iaitu tidak berpihak kepada Blok Barat atau Blok Timur. serta turut terlibat dalam melaksanakan dasar PBB seperti menghantar pasukan pengaman di Congo (1961). iaitu Amerika Syarikat dan Soviet Union yang mendominasi dunia pada ketika itu.6 Pertubuhan Negara-negara Berkecuali (NAM) NAM. telah diasaskan pada tahun 1961 bersempena Sidang Kemuncak NAM yang pertama di Belgrade. cadangan atau teguran kepada badan dunia ini. Malaysia juga pernah dipilih untuk memimpin negara-negara Kumpulan 77 yang ditugaskan untuk membincangkan isu-isu pembangunan dunia. Pertubuhan Pendidikan. Pertubuhan ini berpegang kepada dasar berkecuali. Dalam hal ini. iaitu agensi antarabangsa yang ditugaskan untuk membanteras penyalahgunaan dadah. Ini kerana dasar . Malaysia melibatkan diri secara aktif dalam Pergerakan Negara-negara Berkecuali. 3. iaitu: 1. dan Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF). PBB memainkan peranan dalam dua perkara yang berkaitan dengan politik dunia. Sains dan Kebudayaan (UNESCO). Pertubuhan Buruh Antarabangsa (ILO). Penglibatan Malaysia dalam PBB 1.TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA W 225 adalah diperlukan. Somalia (1995). Perhimpunan Agung PBB Majlis Keselamatan Untuk melaksanakan agenda PBB beberapa sekretariat ditubuhkan seperti: (a) (b) (c) (d) x Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO). keutuhan dan kedaulatan sesebuah negara serta mengambil sikap tidak campur tangan dalam hal-ehwal negara lain.3. x Penglibatan Malaysia Malaysia menyertai NAM pada tahun 1969.

Malaysia diberi penghormatan menjadi tuan rumah persidangan NAM. dengan mempromosikan keamanan melalui platform-platform politikal.226 X TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA NAM secocok dengan pendirian Malaysia. seperti Amerika Syarikat. melalui pendekatan diplomasi pelbagai hala (multilateralism). Dalam hal ini. melalui badan-badan dunia seperti Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) dan Majlis Keselamatan PBB. 3. Kerjasama Selatan-Selatan. pembangunan dan pembasmian kemiskinan serta pembangunan sosial dan kemanusiaan yang bersifat sejagat serta isu-isu yang berkepentingan kepada NAM. Malaysia mahu berinteraksi dengan semua negara tanpa mengira ideologi politik mereka dan mendapat faedah daripadanya: 1. Dalam persidangan ini. Melalui pertubuhan ini ia berperanan untuk memberikan kepimpinan yang jitu bagi mewakili negara-negara anggotanya yang majoritinya adalah negara . Keupayaan Malaysia di dalam memberikan kepimpinan kepada NAM ketika ramai yang mempersoalkan keberkesanan NAM setelah berakhirnya Perang Dingin. Kebolehan Malaysia untuk merangsang perpaduan serta penyatuan sesama negara-negara anggota dalam keadaan di mana mereka menghadapi tekanan daripada negara-negara maju yang lebih berkuasa dan berpengaruh.negara membangun untuk terus bersuara. Malaysia juga berperanan memberikan tumpuan kepada isu-isu seperti ekonomi dan perdagangan. 2. x Peranan Malaysia dalam NAM Menjadi pengerusi NAM. dan Malaysia kini adalah Pengerusi Sidang Kemuncak NAM ke-13 sehingga tahun 2006 dengan 114 buah negara anggota iaitu 2/3 daripada jumlah keangotaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa bersatu (PBB). terutamanya. . x Mengapa Malaysia sebagai Pengerusi NAM? 1. 2. Pada bulan Februari 2003. NAM juga mengambil langkah-langkah yang praktikal serta berkesan kearah mengekalkan keamanan dunia. Keberkesanan Malaysia di dalam mempromosi serta menguatkan lagi mekanisma diplomasi pelbagai hala bagi menghadapi kecenderungan ke arah penyelesaian secara unilateral oleh kuasa-kuasa besar. Malaysia telah dilantik menganggotai Kumpulan 15 (G-15) yang merupakan sebuah kumpulan elit yang ditugaskan untuk membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan kerjasama politik dan ekonomi negara anggota NAM. Malaysia telah diberi penghormatan apabila telah dilantik menjadi Naib Presiden NAM dalam persidangannya di Belgrade pada tahun 1989.

Oleh itu. negara maju akan membelinya dengan harga yang murah dan fenomena ini jika dibiarkan akan menyebabkan negara membangun semakin miskin. . 5. ekonomi. perdagangan dan sosial. Pada mesyuarat tersebut. Dalam hal ini. persetujuan telah dicapai ke atas draf Pernyataan mengenai Palestin yang kemudiannya digabungkan ke dalam Dokumen Muktamad. Keadaan ini juga menyebabkan negara membangun terpaksa berhutang dengan negara maju yang mengenakan syarat yang membebankan negara membangun. Antara resolusi yang dikemukakan bagi penubuhan KSS ialah: 1. Malaysia mencadangkan agar ditubuhkan Kerjasama Selatan-Selatan. disusuli dengan Mesyuarat Peringkat Menteri NAM mengenai Palestin di Durban.3.7 Kerjasama Selatan-Selatan (KSS) x Tujuan Ditubuhkan KSS ditubuhkan dengan tujuan untuk memelihara kepentingan ekonomi negara-negara membangun dan mengelakkan tekanan daripada negaranegara maju seperti Amerika Syarikat. Penubuhan KSS ini diutarakan oleh Datuk Seri Dr. Tekanan negara maju biasanya dalam penguasaan pasaran terhadap bahan-bahan mentah dari negara membangun. Keupayaan untuk menyuarakan dan mempromosikan kepentingan negara-negara sedang membangun dalam aspek-aspek hubungan antarabangsa khususnya dalam bidang politik. sebagai reaksi segera kepada pergolakan yang meruncing di wilayah Palestin.TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA W 227 4. Keupayaan Malaysia memperkenalkan Pelancaran „Portal e-Sekretariat NAM‰ pada Mac 2004 yang bertindak sebagai pangkalan data kepada ke semua isu berhubung NAM bagi mempertingkatkan komunikasi serta koordinasi mempercepatkan proses membuat keputusan dan merapatkan jurang perbezaan digital serta perpaduan di antara negara anggota NAM. Mahathir Mohamad pada tahun 1981 di Zimbabwe. dan Penganjuran Mesyuarat Khas Peringkat Menteri NAM Mengenai Palestin di Putrajaya pada 13 Mei 2004. 2. Mengatasi masalah ketidaktentuan harga bahan mentah yang disebabkan tekanan negara maju. di mana kebanyakan negara anggota NAM agak terkebelakang dalam bidang tersebut. bahan mentah negara membangun sukar menembusi pasaran luar. Jepun dan Britain. Oleh itu. Afrika Selatan pada 18 Ogos 2004. Memperbaiki keadaan ekonomi negara membangun. 6. Inisiatif ini diambil kerana kita sedar bahawa ICT memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi terutama sekali di dalam konteks globalisasi. 12.

kemudahan perdagangan dan pelaburan. Kejayaan Malaysia mempertahankan identiti dan pendirian Malaysia terhadap sesuatu isu menjadi pemangkin ke arah ini. perkhidmatan. di arena antarabangsa setakat ini sangat Peranan kerajaan Malaysia. serta kestabilan politik negara. Faktor ini banyak membantu negara membangunkan ekonomi dan politik serta menarik ramai pelabur ke negara ini. Malaysia telah berjaya menaikkan nama sebaris dengan negara-negara maju yang lain khususnya melalui hubungan antarabangsa.3. Mengurangkan sekatan. Berusaha mencari jalan melunaskan hutang negara membangun.228 X TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA 3. Meningkatkan matlamat positif dengan menggalakkan pengaliran barang. x x x x x Penglibatan Malaysia membanggakan. 3. . 5. 4. modal dan teknologi. Malaysia berperanan menjadi pengerusi kepada mesyuarat dan aktiviti APEC pada tahun 1998. dan Menubuhkan Suruhanjaya Selatan-Selatan untuk mengemukakan syor untuk mengelakkan tekanan negara maju. x Objektif Penubuhan 1. 2. 4. dan Menyelaraskan perdagangan barang dan perkhidmatan dengan prinsip ÂGeneral Agreement on Tariffs and Trade (GATT)Â. Bertujuan untuk mengekal dan mengawal peningkatan ekonomi di rantau ini dan dunia. Tiga kekuatan APEC adalah liberalisasi perdagangan dan pelaburan. 12. dan kerjasama ekonomi dan teknikal. Membangunkan dan menguatkan sistem perdagangan terbuka pelbagai hala.8 Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) Kerjasama Ekonomi Asia-Pacific (APEC) ditubuhkan pada 1989 adalah disebabkan peningkatan ketidak bergantungan di antara ekonomi negara-negara Asia-Pasifik dan menggambarkan anggaran separuh daripada perdagangan dunia.

my/utusan/SpecialCoverage/RMK9/bahasa/ Bab27. Pengajian Malaysia (Edisi kedua).utusan.TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA W 229 Dasar Luar Negara Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) Kerjasama Selatan-selatan (KSS) Kerjasama Serantau Komanwel Kumpulan Lima Belas (K-15) Persatuan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) Pertubuhan bangsa-bangsa Bersatu (PBB) Pertubuhan Negara-negara Berkecuali (NAM) Pertubuhan Persidangan Negara-negara Islam (OIC) Bajet 2006. Berita Harian. Laman web Utusan Malaysia. 2009 daripada www.com. Hasnah Hussiin & Mardiana Nordin. Kuala Lumpur: Fajar Bakti. (2009). Sdn. Diakses pada Ogos 22. Bhd.pdf- . (2006).