Topik

12

X

Dasar Luar Negara
Malaysia dari semenjak

HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. 2. 3. Mengenal pasti dasar luar kemerdekaan hingga kini; negara

Membincangkan isu-isu semasa yang terlibat dalam hubungan antarabangsa Malaysia; dan Membincangkan kepentingan diadakan hubungan dengan luar negara.

X

PENGENALAN

Adakah anda tahu bahawa hubungan luar negara Malaysia telah bermula sejak era Kesultanan Melayu Melaka? Pada masa itu, Melaka telah mengadakan hubungan perdagangan dengan negara-negara seperti India, Siam, China, Parsi, Arab, Jepun dan negara-negara di sekitar Kepulauan Melayu. Tradisi ini diteruskan sehinggalah Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Pada zaman ini, sesebuah negara itu tidak boleh hidup bersendirian. Mereka tidak boleh hidup terpencil. Tuntutan semasa memerlukan sesebuah negara saling memerlukan di antara satu sama lain untuk kebaikan bersama, khususnya dari segi politik, ekonomi dan sosial. Justeru itu, setiap negara pada hari ini perlu mengadakan hubungan dengan negara-negara lain bagi mencapai objektif tersebut. Walau bagaimanapun, setiap negara bebas menentukan dasar luar negara masing-masing atas faktor budaya dan demi menjaga kredibiliti negara itu.

4.TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA W 215 12. 2. dan Tun Dr.2 Penggubalan Dasar Luar Negara (a) Persekitaran Geostrategik Kedudukan Malaysia sesungguhnya amat strategik. dasar luar Malaysia menitikberatkan pembangunan dan integrasi sosial dengan mengadakan lebih banyak hubungan diplomatik dengan semua negara tanpa mengira ideologi politik. ASEAN. 3. 2. Selain itu.1. dasar luar Malaysia lebih bercorak proBarat dan antikomunis memandangkan negara baharu sahaja merdeka dan pada waktu ini ancaman komunis masih kuat. Multilateral melibatkan hubungan dengan beberapa buah negara secara berkumpulan seperti Malaysia dengan PBB. Tun Abdul Razak Hussein (1970 1976). Tunku Abdul Rahman (1957 1970). iaitu terletak di persimpangan laut di antara Lautan Pasifik dengan Lautan Hindi menjadi laluan utama bagi rantau Asia Tenggara.1. aman dan terhindar daripada tekanan pengaruh luar. Bilateral melibatkan hubungan dengan sebuah negara sahaja.1 Pendekatan Dasar Luar Malaysia 1. Malaysia mengamalkan konsep demokrasi yang menyokong penuh kebebasan manusia dan kemakmuran rakyat.1 PERKEMBANGAN DASAR LUAR NEGARA SELEPAS MERDEKA Dasar luar Malaysia yang telah dibentuk sejak merdeka telah melalui empat tahap oleh pemimpin-pemimpin yang berbeza. 12. soal keamanan dan keadilan masyarakat antarabangsa juga turut menjadi agenda penting. OIC dan sebagainya. (1981 2003) dasar luar negara lebih mementingkan hubungan ekonomi dan mengekalkan dasar-dasar sebelumnya. 12. Mahathir Mohamad. Sistem Politik Sistem politik Malaysia yang demokratik sentiasa memberi laluan kepada hubungan dengan negara luar. penekanan dasar luar adalah berdasarkan kerjasama pertahanan dan keselamatan negara. (b) . Tun Hussein Onn (1976 1981). 1. Kebanyakan perdagangan antara Timur Jauh dengan Timur Tengah melalui perairan Selat Melaka. Keadaan ini menyebabkan perlunya Malaysia mengamalkan dasar berbaik-baik dengan negara luar bagi memastikan wilayah ini bebas.

Undang-undang Antarabangsa Sebagai salah sebuah komponen antarabangsa. Hubungan Malaysia dengan negara Asia Barat dan Asia Timur juga ada kaitan dengan sejarah lampau. Justeru itu keselamatan negara menjadi agenda penting yang mempengaruhi dasar luar Malaysia. Contohnya. Faktor Sejarah Hubungan dengan negara luar juga sangat berkaitan dengan latarbelakang sejarah sebelum ini. Keselamatan Negara Keselamatan merupakan elemen penting bagi sesebuah negara. jadi dasar luar adalah amat perlu. Malaysia mempunyai penduduk pelbagai kaum. Malaysia perlu mengadakan dasar luar kerana Malaysia memerlukan negarab luar untuk memperkembangkan ekonominya. Kedudukan Malaysia yang strategik perlu diawasi daripada dicerobohi oleh anasir-anasir tertentu seperti lanun dan pengganas. Setiap negara sudah pasti tidak mahu diancam musuh. negara-negara ini menjadi sebahagian daripada rumpun Melayu. Setiap kaum mendapat hak yang sewajarnya sepertimana kaum Bumiputera. Jadi hubungan antarabangsa adalah perlu bagi memastikan kedaulatan negara sentiasa terpelihara. Demikian juga hubungan Malaysia dengan negara-negara Komanwel adalah kerana negara-negara yang menganggotai Komanwel merupakan negara bekas tanah jajahan British. Penduduk pelbagai kaum ini pula mempunyai pertalian dengan negara asal mereka seperti India dan China. Melalui faktor ini. Faktor Ekonomi Pada zaman ini kemajuan sesebuah negara diukur melalui kemajuan ekonomi. Malaysia menghormati prinsip-prinsip yang digariskan dalam Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan juga undang-undang yang ditetapkan oleh badan-badan antarabangsa lain. Oleh itu. Oleh sebab rakan dagangan hanya boleh dibentuk melalui hubungan diplomatik. (d) (e) (f) (g) . Malaysia perlu mengadakan hubungan dengan negara luar supaya dapat bersamasama menentang pengganas. hubungan Malaysia dengan Indonesia. Brunei dan Singapura penting kerana pada asalnya. pemindahan teknologi daripada negara luar dapat dibawa masuk ke negara ini. Selain itu. (c) Demografi Dari segi demokrasi. Ini menguatkan lagi hubungan Malaysia dengan negara-negara berkenaan.216 X TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA Sistem politik Malaysia juga memberi kebebasan untuk negara mengadakan hubungan dengan mana-mana negara khususnya yang memberi faedah kepada pembangunan negara.

3. Selain daripada itu. 12. ekonomi.4 Kementerian yang Bertanggungjawab terhadap Dasar Luar Negara Hubungan luar negara dikendalikan oleh Kementerian Luar Negeri. 2. 6. Hubungan ini merangkumi bidang politik. dan Memupuk hubungan baik serta meningkatkan kerjasama dengan negaranegara lain. Antara objektif kementerian adalah: 1. 5. kepentingan dan aspirasi Malaysia dalam semua bidang. keselamatan dan promosi sosial dan kebudayaan. 4. ekonomi dan kebudayaan. objektif-objektif dasar luar negara antara lain. Kementerian ini menguruskan perkara-perkara berhubung dengan hubungan politik. kedaulatan dan keselamatan Malaysia. Menangani perkembangan dan cabaran politik. Menjaga dan mempertahankan kemerdekaan. Malaysia juga perlu meletakkan dirinya sebaris dengan negara lain agar pandangan dan pendapat Malaysia sentiasa diambil kira.1. 2. Mempertahankan prinsip menghormati kemerdekaan dan kedaulatan wilayah melalui dasar tidak campur tangan dalam hal ehwal dalaman negara lain. Di dalam hal ini.1. . Mempromosi pelaburan dan perdagangan dengan negara-negara asing. hubungan serantau dan pelbagai hala dengan negara-negara asing dan pertubuhan-pertubuhan antarabangs.TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA W 217 (h) Faktor Globalisasi Di era globalisasi. Kita sendiri sedar kemusnahan yang berlaku di negara lain boleh memberi kesan secara langsung kepada Malaysia. dasar luar negara yang proaktif dan bervisi adalah mustahak untuk menjamin kepentingan dan kedaulatan negara.3 Objektif Dasar Luar Negara Secara ringkas. 12. ekonomi mahupun sosial. mahu tidak mahu sesebuah negara itu terpaksa mengadakan hubungan dengan negara luar sama ada untuk kepentingan politik. mempertahan dan memajukan kepentingan Malaysia di arena antarabangsa. Untuk menjaga. adalah: 1. hal ehwal ekonomi. keselamatan dan sosial di peringkat antarabangsa Mempertahan dan memajukan hak. Menguruskan hubungan dua hala.

3. mengukuhkan bina upaya dan mempertingkatkan pembiayaan prasarana. kewangan.218 X TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA 3. dan Mengendalikan aktiviti-aktiviti sokongan termasuk perkhidmatan. Memperkukuhkan insititusi Asean. Dalam bidang kewangan dan perdagangan. beberapa usaha perlu dilakukan seperti: 1. Bagi mencapai tujuan itu langkah-langkah berikut perlu diikuti: . dan Meningkatkan kesedaran dan juga pengetahuan mengenai Asean yang lebih mendalam di kalangan warga negara Asean. 2. Memupuk semangat „kekitaan‰. Keutamaan dikenal pasti ke arah meningkatkan daya saing dan pembangunan sektor kewangan serantau termasuk membangunkan Asean.2 KERJASAMA SERANTAU Dalam menghadapi persaingan yang semakin sengit disebabkan impak globalisasi. Menerapkan kesamarataan nilai mengenai isu-isu seperti demokrasi. Bagi mewujudkan komuniti keselamatan Asean. keselamatan dan komunikasi. 5. hak asasi manusia dan pemerintahan yang mengutamakan kesejahteraan rakyat (good governance). Kerjasama serantau banyak ditumpukan ke arah memajukan Asean. jalinan kerjasama dengan negara lain adalah diperlukan bagi memanfaatkan idea. Bagi mengukuhkan Asean sebagai organisasi yang relevan. 4. Asean terus mempromosikan rantau ini sebagai destinasi pelaburan utama dengan mengambil kira integrasi ekonomi serantau lebih erat. 4. pentadbiran am. keselamatan dan kestabilan di rantau ini. Mengurangkan jurang pembangunan antara anggota Asean. amalan terbaik dan pengalaman selain menggubal dasar bersesuaian demi faedah bersama. konsular. Untuk itu Asean juga telah mengambil langkah dengan mewujudkan Komuniti Asean menjelang tahun 2020. setiap negara anggota mempunyai tanggungjawab bersama supaya mengekalkan keamanan. Malaysia terus menjalinkan kerjasama dua hala dan pelbagai hala. Menjalankan aktiviti-aktiviti penerangan bagi mengunjur imej negara di luar negeri. 12. Kementerian Luar Negeri mempunyai misi berikut: ‰Melindungi dan memajukan kepentingan Malaysia dan menyumbang ke arah suatu komuniti antarabangsa yang adil dan saksama melalui amalan diplomasi proaktif‰. memperkasakan liberalisasi perkhidmatan kewangan.

Penubuhan kawasan perdagangan bebas akan menguntungkan negara-negara anggota Asean.3. SEMAK-KENDIRI 12. buruh dan modal untuk pelaburan boleh beraliran secara bebas di antara negara Asean. 2. Menangani cabaran-cabaran yang merentasi sempadan yang boleh memberi kesan negatif kepada pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat. Jepun. usaha juga sedang dilaksanakan bagi mewujudkan kawasan perdagangan bebas (FTA) antara Asean dengan negara-negara jiran seperti Repulik rakyat China. penawaran dan permintaan dari luar Asean juga akan meningkat. pelaburan.1 Pada pandangan anda. India. Selain daripada itu. Untuk memperkembangkan lagi ekonomi antara negara Asean. Adalah diharapkan dengan penubuhan Komuniti Asean akan dapat mewujudkan satu pasaran tunggal dan pusat pengeluaran setempat di mana barangan. Apakah kejayaan-kejayaan yang dicapai oleh pertubuhan ASEAN setakat ini? . 3. Republik Korea. Menyelesaikan sebarang pertelingkahan secara aman melalui rundingan. dan Memastikan supaya tidak wujud di rantau ini sebarang senjata pemusnah besar-besaran dan supaya rantau ini bebas daripada ancaman senjata.3 MALAYSIA DAN PERTUBUHAN PERSIDANGAN NEGERA-NEGARA ISLAM (OIC) 12. perkhidmatan. Australia dan New Zealand.1 Persatuan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) Apa itu Asean dan bilakah ia ditubuhkan? Apakah peranan yang dimainkan oleh Asean ini. apakah nilai-nilai murni yang perlu dipraktikkan oleh sesebuah negara apabila mengadakan hubungan dengan sesebuah negara lain bagi membentuk satu dasar luar yang berkesan? 12.TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA W 219 1.

RELC melatih pegawai untuk meningkatkan prestasi penguasaan bahasa Inggeris di Singapura. x Kejayaan-kejayaan yang Dicapai oleh Asean 1. Konsep South East Nuclear Weapons Free Zone (SEANWFZ) Konsep ini membawa maksud seluruh rantau Asean adalah bebas senjata dan dari ujian senjata nuklear. Thailand. INOTEC di Filipina untuk melahirkan penyelidik pertanian dan TROMPED di Negara Thailand bagi menjalankan penyelidikan kesihatan awam. 4. Kerjasama Pendidikan Bertujuan untuk berkongsi kepakaran untuk dipelajari oleh penuntutpenuntut dari negara anggota. terdapat program Tahun Melawat Asean pada tahun 1996. Malaysia telah banyak mengadakan perhubungan perdagangan dan perindustrian. kerjasama ekonomi. Kini. Vietnam. Asean pasti boleh berbangga apabila berjaya menghapuskan tarif ke atas 11 sektor utama yang akan dilaksanakan oleh enam negara menjelang 2007 iaitu Malaysia. Filipina dan Brunei. Singapura. kerjasama pendidikan dan kesihatan. Menerusi Asean. Brunei. kerjasama sosial dan kebudayaan. Pelaksanaannya telah diagihkan kepada beberapa buah negara Asean seperti RESCAM untuk melatih guru sains dan matematik di Pulau Pinang. projek vaksin Hepatitis B dan sebagainya. Asean dianggotai 10 buah negara termasuk. Kerjasama dalam Bidang Sosial dan Kebudayaan Merangkumi aspek kebudayaan dan kesenian. sukan dan telekomunikasi. 5. Bebas dan Berkecuali diamalkan di semua negara anggota ASEAN. Asean telah menubuhkan Persidangan Menteri-menteri Pelajaran Asean (SEAMEO). apabila beberapa buah negara termasuk Malaysia menandatangani deklarasi penubuhan Asean di Bangkok. Konsep Zone of Peace Freedom and Neutrality (ZOPFAN) ZOPFAN atau konsep Zon Aman. Projek Ekonomi Kerjasama dalam bidang ekonomi pula merangkumi projek baja urea. 3.220 X TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA Asean ditubuhkan pada 8 Ogos 1967. pertukaran berita dan penyiaran TV/Radio antara RTM dengan TVRI dan RTB. Dalam bidang pelancongan pula. Bagi aspek integrasi ekonomi. Laos dan Myanmar. kepentingan sosial dan sebagainya dengan negara anggota lain. negara anggota juga turut bekerjasama dalam 2. Contohnya penganjuran Sukan SEA. Oleh itu. Selain itu. manakala empat lagi negara anggota iaitu Laos. Pesta Kebudayaan Asean. . Kemboja. Indonesia. kerjasama politik. Pesta Filem Asean. Myanmar dan Vietnam akan melaksanakannya pada 2012.

Tiga pendekatan itu ialah : (a) (b) (c) Meneruskan integrasi ekonomi secara lebih meluas. hepatitis dan coxsakie B.TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA W 221 bidang penyelidikan penyakit-penyakit seperti denggi.2 Malaysia dan Pertubuhan Persidangan Negara-negara Islam (OIC) Tahukah anda OIC ditubuhkan atas cadangan Malaysia? Malahan Malaysia telah diberi penghormatan apabila Tunku Abdul Rahman dilantik menjadi Setiausaha Agung OIC yang pertama. Korea. pertukaran maklumat kewangan dan sebagainya untuk meninggikan syiar Islam. 6. Melalui ASEAN+3 ia bercita-cita untuk membentuk sebuah Komuniti Asia Timur (East Asia Community). Selain itu. Merupakan Kerjasama antara Asean. OIC merupakan forum khusus untuk menyatupadukan kesemua negara-negara Islam di dunia demi untuk kebaikan semua pihak. maju dan stabil dengan memastikan kebebasan kemasukan barang-barang. OIC juga akan menjadi . Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi telah menggariskan tiga pendekatan baru Malaysia bagi meningkatkan kerjasama ekonomi dengan Asean secara lebih berkesan supaya dapat menjamin rantau ini kekal dinamik dan terus menarik di Sidang Kemuncak Aseandi Laos tidak lama dulu. Mengembangkan rangkaian dengan negara-negara rakan dagang dan Mempromosikan inisiatif pembangunan serantau. perkhidmatan. modal dan pembangunan ekonomi serta mengurangkan kemiskinan. pelaburan. 12. Organisation of Islamic Conference (OIC) atau Pertubuhan Persidangan Negara-negara Islam dianggotai oleh 57 buah negara Islam daripada tiga rantau terbesar iaitu Asia. Ekoran daripada itu. ekonomi. Penubuhan Wawasan ASEAN 2020 bagi mewujudkan rantau ekonomi Asean yang mempunyai daya saing yang tinggi. 7. OIC juga berperanan untuk membendung segala unsur jahat yang menindas umat Islam di seluruh dunia. sains dan teknologi. Jepun dan China. Pejabat OIC terletak di Jeddah. Arab Saudi. ASEAN+3.3. ia ditubuhkan pada tahun 1971. x Matlamat Penubuhan Pertubuhan ini bermatlamat untuk mewujudkan kerjasama antara semua negara Islam dalam pelbagai bidang seperti sosial. Timur Tengah dan Afrika dimana jumlah penduduknya merupakan satu perlima daripada penduduk dunia.

Sidang Ke-27 Menteri-Menteri Luar OIC [27 Jun 2000]. 5. 7. Mengutuk dasar penghapusan etnik Islam di Bosnia-Herzegovina. 9. Amerika Syarikat dan Setiausaha Agung PBB) bagi menggesa Kuartet tersebut mengambil langkah segera menyelesaikan konflik Israel-Palestin. Mmenyokong perjuangan rakyat Palestin. x Peranan Malaysia dalam OIC adalah seperti berikut. Dalam bidang pendidikan pula. Malaysia juga telah menjadi tuan rumah kepada banyak persidangan dan mesyuarat yang penting. Mengkritik campur tangan Rusia di Afghanistan. 8. 10. 3. 4. Mesyuarat susulan peringkat pegawai kanan mengenai Pelancongan [5-7 September 2003]. Bagi mengeratkan lagi ikatan silaturahim antara negara Islam. Usaha Malaysia mengadakan mesyuarat tersebut membuktikan kesungguhan Malaysia untuk mencari penyelesaian kepada konflik yang melanda Timur Tengah. Malaysia juga diberi tanggungjawab mengetuai Delegasi OIC Peringkat Menteri selaras dengan mandat Mesyuarat Khas untuk bertemu ahli-ahli Kuartet (EU. negara-negara OIC turut memajukan pendidikan di kalangan umat Islam di seluruh dunia dengan penubuhan universiti-universiti Islam seperti Universiti AlAzhar. Malaysia juga telah mengadakan mesyuarat Khas Peringkat Menteri Luar OIC Mengenai Timur Tengah pada bulan April 2004 untuk membincangkan masalah di Palestin dan Iraq. Malaysia telah menganjurkan Musabaqah al-QurÊan pada tiap-tiap tahun.222 X TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA rujukan dalam mengatasi segala kekeliruan mengenai hukum-hakam yang dihadapi oleh umat Islam sejagat. Universiti Islam Antarabangsa dan sebagainya. 6. 2. antaranya ialah Sesi Luar Biasa MenteriMenteri Luar Negara Islam Mengenai Keganasan [1-3 April 2002]. Rusia. dan Selain daripada itu. 1. Malaysia juga telah membuat pelaburan di beberapa buah negara OIC seperti Petronas di Iran. Membangunkan ekonomi serta sosial negara Afrika dengan membina infrastruktur ekonomi dan pembangunan. Mesyuarat Kumpulan Sierra Leone [13-14 Jun 2002]. dan berbagai mesyuarat lain di peringkat Menteri dan juga pegawaipegawai kanan dan jawatankuasa di bawah naungan OIC. Penubuhan Bank Pembangunan Islam. Sidang Kemuncak Ke-10 OIC [16-18 Oktober 2003]. .

Mengadakan latihan ketenteraan bersama dengan beberapa buah negara Komanwel. Ekoran kemerosotan dan pencemaran alam sekitar.3 Komanwel Komanwel dianggotai oleh negara-negara bekas tanah jajahan British. pendidikan. Penubuhan tabung antarabangsa untuk pemeliharaan alam sekitar. pembangunan sains dan teknologi. Melalui skim ini. Dalam Persidangan Ketua-ketua Negara Komanwel (CHOGM) di Bahamas (1985) dan di Vancouver (1987). masalah dadah. kewangan dan sebagainya. Malaysia telah menyarankan badan dunia ini memainkan peranan yang lebih agresif dalam menangani isu-isu ketidakadilan perdagangan dunia.TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA W 223 12. Mengatasi masalah penipisan lapisan ozon. perdagangan. Peranan Malaysia dalam Komanwel adalah seperti berikut: 1. . Pembentangan isu mengenai masalah perdagangan antarabangsa. Pengurusan perhutanan dan pertanian di negara-negara maju dan sedang membangun. cukai bagi barangan Malaysia direndahkan dan secara tidak langsung akan meningkatkan persaingan barangan Malaysia dengan barangan negara lain di pasaran luar. termasuk Malaysia. Pengurangan pencemaran laut. pendidikan.3. dan 4. penjajahan dan penentangan terhadap isu aparteid di Afrika Selatan. Malaysia dipilih menjadi tuan rumah Persidangan CHOGM pada tahun 1989. Matlamat Penubuhan Komanwel adalah untuk mewujudkan persahabatan dan perpaduan. 2. pertanian dan perundangan yang baik antara semua negara bekas jajahan British. pertahanan. ekonomi antarabangsa. pembangunan ekonomi. konflik Afghanistan dan Kemboja dan isu alam sekitar. Penyertaan Malaysia bermula sebaik sahaja mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Ketua-ketua Negara Komanwel telah menggariskan beberapa rancangan atau tindakan yang merangkumi: (a) (b) (c) (d) 3. konflik Asia Barat. penjajahan politik dan ekonomi serta masalah apartaeid. Faedah kerjasama pertahanan. pertanian. Malaysia juga telah mendapat sokongan oleh negara-negara maju dalam Komanwel umpamanya pemberian status Skim Keutamaan Am (GSP) bagi barangan Malaysia. kebuluran dan kemiskinan di Afrika. Isu yang dibincangkan ialah isu aparteid. Dalam bidang pertahanan. misalnya Malaysia mendapat bantuan ketenteraan khususnya untuk peringkat 10 tahun selepas kemerdekaan. kemerdekaan Namibia.

teknikal. Pengenalan Rancangan Colombo telah menaikkan lagi nama Malaysia di mana Malaysia telah mendapat khidmat nasihat mengenai pendidikan. A-level.3. Malaysia menyertai PBB pada 17 September 1957 selepas mencapai kemerdekaan. PBB juga bermatlamat untuk mewujudkan sebuah masyarakat dunia yang aman. Venezuela dan Zimbabwe. iaitu Sukan Komanwel yang mana Malaysia telah menjadi tuan rumah pada tahun 1998. Nigeria. 12.5 Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) Semua telah sedia maklum mengenai penubuhan PBB dan peranan yang sepatutnya di mainkan oleh pertubuhan antarabangsa ini. kesihatan dan sebagainya. Peru. India. pertanian. Senegal. HSC dan dalam bidang sosial pula. Selain itu. Chile. Indonesia.224 X TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA 5. perpaduan negara-negara Komanwel telah disalurkan melalui aktiviti sukan. Egypt. perdagangan dan teknologi. Kenya. Mexico.1 Sejak kemerdekaan sehingga kini. kerjasama dalam pelbagai bidang .4 Kumpulan Lima Belas (K-15) x Apa itu K-15 dan Apakah Tujuan ia Ditubuhkan? Ahli-ahli kumpulan K-15 terdiri daripada Algeria. AKTIVITI 12. cuba anda fikir sudah berapa pertubuhan antarabangsa yang telah dianggotai oleh Malaysia? Berikan juga contoh-contoh pengendalian program peringkat antarabangsa yang telah diadakan di Malaysia. misalnya negara Komanwel telah memberi nasihat dalam penubuhan maktab-maktab perguruan. Malaysia. Objektif Penubuhan K-15 diwujudkan untuk memupuk lebih kesefahaman dan faedah kerjasama di antara negara membangun terutama sekali dalam bidang pelaburan. Jamaica.3. x 12. x Objektif Penubuhan Prinsip PBB adalah untuk menjamin kedaulatan dan hak semua negara anggota serta tidak ada negara yang boleh campur tangan dalam hal-ehwal negara lain. Argentina. Dalam bidang pendidikan. Sri Lanka. Untuk itu. Brazil.

Yugoslavia. Pertubuhan Pendidikan. 2. dan Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF). 2. iaitu: 1. Ini kerana dasar . Pertubuhan Buruh Antarabangsa (ILO). iaitu tidak berpihak kepada Blok Barat atau Blok Timur. Malaysia juga telah dipilih menjadi pemimpin ICDATT. Bosnia (1996) dan sempadan Iran-Iraq (1990). x Penglibatan Malaysia Malaysia menyertai NAM pada tahun 1969. Malaysia juga pernah dipilih untuk memimpin negara-negara Kumpulan 77 yang ditugaskan untuk membincangkan isu-isu pembangunan dunia. iaitu Amerika Syarikat dan Soviet Union yang mendominasi dunia pada ketika itu. dan Malaysia terlibat dalam memberikan pandangan. cadangan atau teguran kepada badan dunia ini. Penglibatan Malaysia dalam PBB 1. Dalam hal ini. keutuhan dan kedaulatan sesebuah negara serta mengambil sikap tidak campur tangan dalam hal-ehwal negara lain. Somalia (1995). Pertubuhan ini berpegang kepada dasar berkecuali. Malaysia melibatkan diri secara aktif dalam Pergerakan Negara-negara Berkecuali. atau singkatan bahasa Inggerisnya „Non-Aligned Movement‰. PBB memainkan peranan dalam dua perkara yang berkaitan dengan politik dunia. Asas penubuhan tersebut adalah sebagai tindak balas kepada perlumbaan senjata oleh dua kuasa besar. 12. iaitu agensi antarabangsa yang ditugaskan untuk membanteras penyalahgunaan dadah. serta turut terlibat dalam melaksanakan dasar PBB seperti menghantar pasukan pengaman di Congo (1961). telah diasaskan pada tahun 1961 bersempena Sidang Kemuncak NAM yang pertama di Belgrade.6 Pertubuhan Negara-negara Berkecuali (NAM) NAM.TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA W 225 adalah diperlukan. 3. NAM berpegang kepada prinsip menghormati kemerdekaan. Perhimpunan Agung PBB Majlis Keselamatan Untuk melaksanakan agenda PBB beberapa sekretariat ditubuhkan seperti: (a) (b) (c) (d) x Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO). Sains dan Kebudayaan (UNESCO).3. yang juga dikenali sebagai Pergerakan Negara-Negara Berkecuali.

226 X TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA NAM secocok dengan pendirian Malaysia. Malaysia juga berperanan memberikan tumpuan kepada isu-isu seperti ekonomi dan perdagangan. Keberkesanan Malaysia di dalam mempromosi serta menguatkan lagi mekanisma diplomasi pelbagai hala bagi menghadapi kecenderungan ke arah penyelesaian secara unilateral oleh kuasa-kuasa besar. Dalam persidangan ini. Kerjasama Selatan-Selatan. Pada bulan Februari 2003. 2. x Peranan Malaysia dalam NAM Menjadi pengerusi NAM. Keupayaan Malaysia di dalam memberikan kepimpinan kepada NAM ketika ramai yang mempersoalkan keberkesanan NAM setelah berakhirnya Perang Dingin. Malaysia telah dilantik menganggotai Kumpulan 15 (G-15) yang merupakan sebuah kumpulan elit yang ditugaskan untuk membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan kerjasama politik dan ekonomi negara anggota NAM. terutamanya. x Mengapa Malaysia sebagai Pengerusi NAM? 1. Kebolehan Malaysia untuk merangsang perpaduan serta penyatuan sesama negara-negara anggota dalam keadaan di mana mereka menghadapi tekanan daripada negara-negara maju yang lebih berkuasa dan berpengaruh. Malaysia diberi penghormatan menjadi tuan rumah persidangan NAM. Malaysia mahu berinteraksi dengan semua negara tanpa mengira ideologi politik mereka dan mendapat faedah daripadanya: 1. Dalam hal ini. . NAM juga mengambil langkah-langkah yang praktikal serta berkesan kearah mengekalkan keamanan dunia. 3. seperti Amerika Syarikat. melalui badan-badan dunia seperti Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) dan Majlis Keselamatan PBB. Malaysia telah diberi penghormatan apabila telah dilantik menjadi Naib Presiden NAM dalam persidangannya di Belgrade pada tahun 1989. dan Malaysia kini adalah Pengerusi Sidang Kemuncak NAM ke-13 sehingga tahun 2006 dengan 114 buah negara anggota iaitu 2/3 daripada jumlah keangotaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa bersatu (PBB). Melalui pertubuhan ini ia berperanan untuk memberikan kepimpinan yang jitu bagi mewakili negara-negara anggotanya yang majoritinya adalah negara . 2. melalui pendekatan diplomasi pelbagai hala (multilateralism). dengan mempromosikan keamanan melalui platform-platform politikal.negara membangun untuk terus bersuara. pembangunan dan pembasmian kemiskinan serta pembangunan sosial dan kemanusiaan yang bersifat sejagat serta isu-isu yang berkepentingan kepada NAM.

perdagangan dan sosial. Penubuhan KSS ini diutarakan oleh Datuk Seri Dr. Antara resolusi yang dikemukakan bagi penubuhan KSS ialah: 1. Memperbaiki keadaan ekonomi negara membangun. Tekanan negara maju biasanya dalam penguasaan pasaran terhadap bahan-bahan mentah dari negara membangun. Pada mesyuarat tersebut. 6. disusuli dengan Mesyuarat Peringkat Menteri NAM mengenai Palestin di Durban. Keupayaan untuk menyuarakan dan mempromosikan kepentingan negara-negara sedang membangun dalam aspek-aspek hubungan antarabangsa khususnya dalam bidang politik. persetujuan telah dicapai ke atas draf Pernyataan mengenai Palestin yang kemudiannya digabungkan ke dalam Dokumen Muktamad.7 Kerjasama Selatan-Selatan (KSS) x Tujuan Ditubuhkan KSS ditubuhkan dengan tujuan untuk memelihara kepentingan ekonomi negara-negara membangun dan mengelakkan tekanan daripada negaranegara maju seperti Amerika Syarikat.TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA W 227 4. Mahathir Mohamad pada tahun 1981 di Zimbabwe. Dalam hal ini. . Oleh itu. Jepun dan Britain. ekonomi. Oleh itu. bahan mentah negara membangun sukar menembusi pasaran luar. di mana kebanyakan negara anggota NAM agak terkebelakang dalam bidang tersebut.3. 2. dan Penganjuran Mesyuarat Khas Peringkat Menteri NAM Mengenai Palestin di Putrajaya pada 13 Mei 2004. Keadaan ini juga menyebabkan negara membangun terpaksa berhutang dengan negara maju yang mengenakan syarat yang membebankan negara membangun. negara maju akan membelinya dengan harga yang murah dan fenomena ini jika dibiarkan akan menyebabkan negara membangun semakin miskin. sebagai reaksi segera kepada pergolakan yang meruncing di wilayah Palestin. Afrika Selatan pada 18 Ogos 2004. 12. Mengatasi masalah ketidaktentuan harga bahan mentah yang disebabkan tekanan negara maju. Malaysia mencadangkan agar ditubuhkan Kerjasama Selatan-Selatan. 5. Keupayaan Malaysia memperkenalkan Pelancaran „Portal e-Sekretariat NAM‰ pada Mac 2004 yang bertindak sebagai pangkalan data kepada ke semua isu berhubung NAM bagi mempertingkatkan komunikasi serta koordinasi mempercepatkan proses membuat keputusan dan merapatkan jurang perbezaan digital serta perpaduan di antara negara anggota NAM. Inisiatif ini diambil kerana kita sedar bahawa ICT memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi terutama sekali di dalam konteks globalisasi.

dan Menubuhkan Suruhanjaya Selatan-Selatan untuk mengemukakan syor untuk mengelakkan tekanan negara maju. 12. di arena antarabangsa setakat ini sangat Peranan kerajaan Malaysia. kemudahan perdagangan dan pelaburan. 5. x x x x x Penglibatan Malaysia membanggakan. modal dan teknologi. perkhidmatan. x Objektif Penubuhan 1. 2. Bertujuan untuk mengekal dan mengawal peningkatan ekonomi di rantau ini dan dunia. dan kerjasama ekonomi dan teknikal. serta kestabilan politik negara. Berusaha mencari jalan melunaskan hutang negara membangun. Mengurangkan sekatan. Faktor ini banyak membantu negara membangunkan ekonomi dan politik serta menarik ramai pelabur ke negara ini.8 Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) Kerjasama Ekonomi Asia-Pacific (APEC) ditubuhkan pada 1989 adalah disebabkan peningkatan ketidak bergantungan di antara ekonomi negara-negara Asia-Pasifik dan menggambarkan anggaran separuh daripada perdagangan dunia. 4.228 X TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA 3. Tiga kekuatan APEC adalah liberalisasi perdagangan dan pelaburan. Membangunkan dan menguatkan sistem perdagangan terbuka pelbagai hala.3. 4. Meningkatkan matlamat positif dengan menggalakkan pengaliran barang. 3. . Malaysia telah berjaya menaikkan nama sebaris dengan negara-negara maju yang lain khususnya melalui hubungan antarabangsa. dan Menyelaraskan perdagangan barang dan perkhidmatan dengan prinsip ÂGeneral Agreement on Tariffs and Trade (GATT)Â. Kejayaan Malaysia mempertahankan identiti dan pendirian Malaysia terhadap sesuatu isu menjadi pemangkin ke arah ini. Malaysia berperanan menjadi pengerusi kepada mesyuarat dan aktiviti APEC pada tahun 1998.

my/utusan/SpecialCoverage/RMK9/bahasa/ Bab27. Hasnah Hussiin & Mardiana Nordin. (2009). Kuala Lumpur: Fajar Bakti. Pengajian Malaysia (Edisi kedua). Laman web Utusan Malaysia.utusan. (2006). Berita Harian.pdf- . Diakses pada Ogos 22. Bhd.com. 2009 daripada www. Sdn.TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA W 229 Dasar Luar Negara Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) Kerjasama Selatan-selatan (KSS) Kerjasama Serantau Komanwel Kumpulan Lima Belas (K-15) Persatuan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) Pertubuhan bangsa-bangsa Bersatu (PBB) Pertubuhan Negara-negara Berkecuali (NAM) Pertubuhan Persidangan Negara-negara Islam (OIC) Bajet 2006.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful