Topik

12

X

Dasar Luar Negara
Malaysia dari semenjak

HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. 2. 3. Mengenal pasti dasar luar kemerdekaan hingga kini; negara

Membincangkan isu-isu semasa yang terlibat dalam hubungan antarabangsa Malaysia; dan Membincangkan kepentingan diadakan hubungan dengan luar negara.

X

PENGENALAN

Adakah anda tahu bahawa hubungan luar negara Malaysia telah bermula sejak era Kesultanan Melayu Melaka? Pada masa itu, Melaka telah mengadakan hubungan perdagangan dengan negara-negara seperti India, Siam, China, Parsi, Arab, Jepun dan negara-negara di sekitar Kepulauan Melayu. Tradisi ini diteruskan sehinggalah Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Pada zaman ini, sesebuah negara itu tidak boleh hidup bersendirian. Mereka tidak boleh hidup terpencil. Tuntutan semasa memerlukan sesebuah negara saling memerlukan di antara satu sama lain untuk kebaikan bersama, khususnya dari segi politik, ekonomi dan sosial. Justeru itu, setiap negara pada hari ini perlu mengadakan hubungan dengan negara-negara lain bagi mencapai objektif tersebut. Walau bagaimanapun, setiap negara bebas menentukan dasar luar negara masing-masing atas faktor budaya dan demi menjaga kredibiliti negara itu.

Tun Abdul Razak Hussein (1970 1976). dasar luar Malaysia menitikberatkan pembangunan dan integrasi sosial dengan mengadakan lebih banyak hubungan diplomatik dengan semua negara tanpa mengira ideologi politik. dan Tun Dr. dasar luar Malaysia lebih bercorak proBarat dan antikomunis memandangkan negara baharu sahaja merdeka dan pada waktu ini ancaman komunis masih kuat. 1. Tunku Abdul Rahman (1957 1970).TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA W 215 12. (1981 2003) dasar luar negara lebih mementingkan hubungan ekonomi dan mengekalkan dasar-dasar sebelumnya. Sistem Politik Sistem politik Malaysia yang demokratik sentiasa memberi laluan kepada hubungan dengan negara luar. Tun Hussein Onn (1976 1981). 12. 4. aman dan terhindar daripada tekanan pengaruh luar. 3. 12. 2. Bilateral melibatkan hubungan dengan sebuah negara sahaja. Malaysia mengamalkan konsep demokrasi yang menyokong penuh kebebasan manusia dan kemakmuran rakyat. Kebanyakan perdagangan antara Timur Jauh dengan Timur Tengah melalui perairan Selat Melaka. iaitu terletak di persimpangan laut di antara Lautan Pasifik dengan Lautan Hindi menjadi laluan utama bagi rantau Asia Tenggara.1 PERKEMBANGAN DASAR LUAR NEGARA SELEPAS MERDEKA Dasar luar Malaysia yang telah dibentuk sejak merdeka telah melalui empat tahap oleh pemimpin-pemimpin yang berbeza. (b) . Keadaan ini menyebabkan perlunya Malaysia mengamalkan dasar berbaik-baik dengan negara luar bagi memastikan wilayah ini bebas.1.1. penekanan dasar luar adalah berdasarkan kerjasama pertahanan dan keselamatan negara. Multilateral melibatkan hubungan dengan beberapa buah negara secara berkumpulan seperti Malaysia dengan PBB. Selain itu. 2. soal keamanan dan keadilan masyarakat antarabangsa juga turut menjadi agenda penting. OIC dan sebagainya.2 Penggubalan Dasar Luar Negara (a) Persekitaran Geostrategik Kedudukan Malaysia sesungguhnya amat strategik. Mahathir Mohamad. ASEAN.1 Pendekatan Dasar Luar Malaysia 1.

Ini menguatkan lagi hubungan Malaysia dengan negara-negara berkenaan. (d) (e) (f) (g) . Justeru itu keselamatan negara menjadi agenda penting yang mempengaruhi dasar luar Malaysia. Faktor Ekonomi Pada zaman ini kemajuan sesebuah negara diukur melalui kemajuan ekonomi. Melalui faktor ini. Malaysia mempunyai penduduk pelbagai kaum. Malaysia perlu mengadakan hubungan dengan negara luar supaya dapat bersamasama menentang pengganas. (c) Demografi Dari segi demokrasi. Kedudukan Malaysia yang strategik perlu diawasi daripada dicerobohi oleh anasir-anasir tertentu seperti lanun dan pengganas. Oleh itu. pemindahan teknologi daripada negara luar dapat dibawa masuk ke negara ini. Faktor Sejarah Hubungan dengan negara luar juga sangat berkaitan dengan latarbelakang sejarah sebelum ini. Contohnya. Setiap negara sudah pasti tidak mahu diancam musuh. Malaysia menghormati prinsip-prinsip yang digariskan dalam Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan juga undang-undang yang ditetapkan oleh badan-badan antarabangsa lain. Setiap kaum mendapat hak yang sewajarnya sepertimana kaum Bumiputera. hubungan Malaysia dengan Indonesia. Jadi hubungan antarabangsa adalah perlu bagi memastikan kedaulatan negara sentiasa terpelihara. Demikian juga hubungan Malaysia dengan negara-negara Komanwel adalah kerana negara-negara yang menganggotai Komanwel merupakan negara bekas tanah jajahan British. Oleh sebab rakan dagangan hanya boleh dibentuk melalui hubungan diplomatik. Undang-undang Antarabangsa Sebagai salah sebuah komponen antarabangsa. jadi dasar luar adalah amat perlu. Penduduk pelbagai kaum ini pula mempunyai pertalian dengan negara asal mereka seperti India dan China. Hubungan Malaysia dengan negara Asia Barat dan Asia Timur juga ada kaitan dengan sejarah lampau. Malaysia perlu mengadakan dasar luar kerana Malaysia memerlukan negarab luar untuk memperkembangkan ekonominya. Keselamatan Negara Keselamatan merupakan elemen penting bagi sesebuah negara. Brunei dan Singapura penting kerana pada asalnya. negara-negara ini menjadi sebahagian daripada rumpun Melayu.216 X TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA Sistem politik Malaysia juga memberi kebebasan untuk negara mengadakan hubungan dengan mana-mana negara khususnya yang memberi faedah kepada pembangunan negara. Selain itu.

kepentingan dan aspirasi Malaysia dalam semua bidang. mahu tidak mahu sesebuah negara itu terpaksa mengadakan hubungan dengan negara luar sama ada untuk kepentingan politik. Mempromosi pelaburan dan perdagangan dengan negara-negara asing. Menjaga dan mempertahankan kemerdekaan. objektif-objektif dasar luar negara antara lain. keselamatan dan promosi sosial dan kebudayaan. Kementerian ini menguruskan perkara-perkara berhubung dengan hubungan politik. kedaulatan dan keselamatan Malaysia. adalah: 1. ekonomi dan kebudayaan. keselamatan dan sosial di peringkat antarabangsa Mempertahan dan memajukan hak. 12. hal ehwal ekonomi. Antara objektif kementerian adalah: 1. 2. mempertahan dan memajukan kepentingan Malaysia di arena antarabangsa.TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA W 217 (h) Faktor Globalisasi Di era globalisasi. 5. Menangani perkembangan dan cabaran politik. Hubungan ini merangkumi bidang politik. 6. Kita sendiri sedar kemusnahan yang berlaku di negara lain boleh memberi kesan secara langsung kepada Malaysia. ekonomi.1.3 Objektif Dasar Luar Negara Secara ringkas. 2. Menguruskan hubungan dua hala. ekonomi mahupun sosial. 12. 4. . dasar luar negara yang proaktif dan bervisi adalah mustahak untuk menjamin kepentingan dan kedaulatan negara. Di dalam hal ini. Mempertahankan prinsip menghormati kemerdekaan dan kedaulatan wilayah melalui dasar tidak campur tangan dalam hal ehwal dalaman negara lain. hubungan serantau dan pelbagai hala dengan negara-negara asing dan pertubuhan-pertubuhan antarabangs. 3.1. Malaysia juga perlu meletakkan dirinya sebaris dengan negara lain agar pandangan dan pendapat Malaysia sentiasa diambil kira.4 Kementerian yang Bertanggungjawab terhadap Dasar Luar Negara Hubungan luar negara dikendalikan oleh Kementerian Luar Negeri. dan Memupuk hubungan baik serta meningkatkan kerjasama dengan negaranegara lain. Untuk menjaga. Selain daripada itu.

4. Kementerian Luar Negeri mempunyai misi berikut: ‰Melindungi dan memajukan kepentingan Malaysia dan menyumbang ke arah suatu komuniti antarabangsa yang adil dan saksama melalui amalan diplomasi proaktif‰. 2. Malaysia terus menjalinkan kerjasama dua hala dan pelbagai hala. mengukuhkan bina upaya dan mempertingkatkan pembiayaan prasarana. 12. pentadbiran am. 5. dan Meningkatkan kesedaran dan juga pengetahuan mengenai Asean yang lebih mendalam di kalangan warga negara Asean. kewangan.2 KERJASAMA SERANTAU Dalam menghadapi persaingan yang semakin sengit disebabkan impak globalisasi. 3. Untuk itu Asean juga telah mengambil langkah dengan mewujudkan Komuniti Asean menjelang tahun 2020. hak asasi manusia dan pemerintahan yang mengutamakan kesejahteraan rakyat (good governance). Keutamaan dikenal pasti ke arah meningkatkan daya saing dan pembangunan sektor kewangan serantau termasuk membangunkan Asean. 4. Dalam bidang kewangan dan perdagangan. Memupuk semangat „kekitaan‰.218 X TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA 3. keselamatan dan kestabilan di rantau ini. Kerjasama serantau banyak ditumpukan ke arah memajukan Asean. jalinan kerjasama dengan negara lain adalah diperlukan bagi memanfaatkan idea. Menjalankan aktiviti-aktiviti penerangan bagi mengunjur imej negara di luar negeri. beberapa usaha perlu dilakukan seperti: 1. Menerapkan kesamarataan nilai mengenai isu-isu seperti demokrasi. Bagi mewujudkan komuniti keselamatan Asean. amalan terbaik dan pengalaman selain menggubal dasar bersesuaian demi faedah bersama. keselamatan dan komunikasi. dan Mengendalikan aktiviti-aktiviti sokongan termasuk perkhidmatan. Memperkukuhkan insititusi Asean. setiap negara anggota mempunyai tanggungjawab bersama supaya mengekalkan keamanan. memperkasakan liberalisasi perkhidmatan kewangan. konsular. Bagi mengukuhkan Asean sebagai organisasi yang relevan. Mengurangkan jurang pembangunan antara anggota Asean. Asean terus mempromosikan rantau ini sebagai destinasi pelaburan utama dengan mengambil kira integrasi ekonomi serantau lebih erat. Bagi mencapai tujuan itu langkah-langkah berikut perlu diikuti: .

TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA W 219 1.1 Pada pandangan anda. Untuk memperkembangkan lagi ekonomi antara negara Asean. perkhidmatan. Menyelesaikan sebarang pertelingkahan secara aman melalui rundingan. 3. India. SEMAK-KENDIRI 12. Selain daripada itu. Adalah diharapkan dengan penubuhan Komuniti Asean akan dapat mewujudkan satu pasaran tunggal dan pusat pengeluaran setempat di mana barangan. Australia dan New Zealand. Jepun. Penubuhan kawasan perdagangan bebas akan menguntungkan negara-negara anggota Asean. Republik Korea. Menangani cabaran-cabaran yang merentasi sempadan yang boleh memberi kesan negatif kepada pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat. 2. pelaburan. penawaran dan permintaan dari luar Asean juga akan meningkat. buruh dan modal untuk pelaburan boleh beraliran secara bebas di antara negara Asean. apakah nilai-nilai murni yang perlu dipraktikkan oleh sesebuah negara apabila mengadakan hubungan dengan sesebuah negara lain bagi membentuk satu dasar luar yang berkesan? 12.3. Apakah kejayaan-kejayaan yang dicapai oleh pertubuhan ASEAN setakat ini? . dan Memastikan supaya tidak wujud di rantau ini sebarang senjata pemusnah besar-besaran dan supaya rantau ini bebas daripada ancaman senjata.3 MALAYSIA DAN PERTUBUHAN PERSIDANGAN NEGERA-NEGARA ISLAM (OIC) 12. usaha juga sedang dilaksanakan bagi mewujudkan kawasan perdagangan bebas (FTA) antara Asean dengan negara-negara jiran seperti Repulik rakyat China.1 Persatuan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) Apa itu Asean dan bilakah ia ditubuhkan? Apakah peranan yang dimainkan oleh Asean ini.

kerjasama pendidikan dan kesihatan. pertukaran berita dan penyiaran TV/Radio antara RTM dengan TVRI dan RTB. kerjasama sosial dan kebudayaan. Oleh itu. Kemboja.220 X TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA Asean ditubuhkan pada 8 Ogos 1967. Menerusi Asean. Selain itu. Asean telah menubuhkan Persidangan Menteri-menteri Pelajaran Asean (SEAMEO). kepentingan sosial dan sebagainya dengan negara anggota lain. terdapat program Tahun Melawat Asean pada tahun 1996. Kerjasama dalam Bidang Sosial dan Kebudayaan Merangkumi aspek kebudayaan dan kesenian. Pelaksanaannya telah diagihkan kepada beberapa buah negara Asean seperti RESCAM untuk melatih guru sains dan matematik di Pulau Pinang. Myanmar dan Vietnam akan melaksanakannya pada 2012. x Kejayaan-kejayaan yang Dicapai oleh Asean 1. kerjasama ekonomi. Brunei. Laos dan Myanmar. Vietnam. Konsep South East Nuclear Weapons Free Zone (SEANWFZ) Konsep ini membawa maksud seluruh rantau Asean adalah bebas senjata dan dari ujian senjata nuklear. . Bagi aspek integrasi ekonomi. negara anggota juga turut bekerjasama dalam 2. Pesta Filem Asean. kerjasama politik. INOTEC di Filipina untuk melahirkan penyelidik pertanian dan TROMPED di Negara Thailand bagi menjalankan penyelidikan kesihatan awam. 4. Dalam bidang pelancongan pula. 3. Projek Ekonomi Kerjasama dalam bidang ekonomi pula merangkumi projek baja urea. Singapura. Pesta Kebudayaan Asean. Asean pasti boleh berbangga apabila berjaya menghapuskan tarif ke atas 11 sektor utama yang akan dilaksanakan oleh enam negara menjelang 2007 iaitu Malaysia. Thailand. RELC melatih pegawai untuk meningkatkan prestasi penguasaan bahasa Inggeris di Singapura. Filipina dan Brunei. Malaysia telah banyak mengadakan perhubungan perdagangan dan perindustrian. Contohnya penganjuran Sukan SEA. manakala empat lagi negara anggota iaitu Laos. Asean dianggotai 10 buah negara termasuk. 5. Kini. Kerjasama Pendidikan Bertujuan untuk berkongsi kepakaran untuk dipelajari oleh penuntutpenuntut dari negara anggota. sukan dan telekomunikasi. apabila beberapa buah negara termasuk Malaysia menandatangani deklarasi penubuhan Asean di Bangkok. Bebas dan Berkecuali diamalkan di semua negara anggota ASEAN. Konsep Zone of Peace Freedom and Neutrality (ZOPFAN) ZOPFAN atau konsep Zon Aman. projek vaksin Hepatitis B dan sebagainya. Indonesia.

x Matlamat Penubuhan Pertubuhan ini bermatlamat untuk mewujudkan kerjasama antara semua negara Islam dalam pelbagai bidang seperti sosial. OIC juga akan menjadi . perkhidmatan.2 Malaysia dan Pertubuhan Persidangan Negara-negara Islam (OIC) Tahukah anda OIC ditubuhkan atas cadangan Malaysia? Malahan Malaysia telah diberi penghormatan apabila Tunku Abdul Rahman dilantik menjadi Setiausaha Agung OIC yang pertama. ia ditubuhkan pada tahun 1971. Ekoran daripada itu. pertukaran maklumat kewangan dan sebagainya untuk meninggikan syiar Islam. modal dan pembangunan ekonomi serta mengurangkan kemiskinan. Mengembangkan rangkaian dengan negara-negara rakan dagang dan Mempromosikan inisiatif pembangunan serantau. maju dan stabil dengan memastikan kebebasan kemasukan barang-barang.TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA W 221 bidang penyelidikan penyakit-penyakit seperti denggi. ekonomi. Arab Saudi. 7. OIC merupakan forum khusus untuk menyatupadukan kesemua negara-negara Islam di dunia demi untuk kebaikan semua pihak. Melalui ASEAN+3 ia bercita-cita untuk membentuk sebuah Komuniti Asia Timur (East Asia Community). Jepun dan China. sains dan teknologi. Merupakan Kerjasama antara Asean. Pejabat OIC terletak di Jeddah. ASEAN+3. 12. hepatitis dan coxsakie B. Timur Tengah dan Afrika dimana jumlah penduduknya merupakan satu perlima daripada penduduk dunia. Penubuhan Wawasan ASEAN 2020 bagi mewujudkan rantau ekonomi Asean yang mempunyai daya saing yang tinggi. Selain itu. 6. Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi telah menggariskan tiga pendekatan baru Malaysia bagi meningkatkan kerjasama ekonomi dengan Asean secara lebih berkesan supaya dapat menjamin rantau ini kekal dinamik dan terus menarik di Sidang Kemuncak Aseandi Laos tidak lama dulu. OIC juga berperanan untuk membendung segala unsur jahat yang menindas umat Islam di seluruh dunia. pelaburan. Korea. Tiga pendekatan itu ialah : (a) (b) (c) Meneruskan integrasi ekonomi secara lebih meluas.3. Organisation of Islamic Conference (OIC) atau Pertubuhan Persidangan Negara-negara Islam dianggotai oleh 57 buah negara Islam daripada tiga rantau terbesar iaitu Asia.

Dalam bidang pendidikan pula. Malaysia juga telah menjadi tuan rumah kepada banyak persidangan dan mesyuarat yang penting. dan berbagai mesyuarat lain di peringkat Menteri dan juga pegawaipegawai kanan dan jawatankuasa di bawah naungan OIC. Mesyuarat susulan peringkat pegawai kanan mengenai Pelancongan [5-7 September 2003]. Amerika Syarikat dan Setiausaha Agung PBB) bagi menggesa Kuartet tersebut mengambil langkah segera menyelesaikan konflik Israel-Palestin. 6. Sidang Ke-27 Menteri-Menteri Luar OIC [27 Jun 2000]. Malaysia juga telah membuat pelaburan di beberapa buah negara OIC seperti Petronas di Iran. 4. Mengkritik campur tangan Rusia di Afghanistan. Mesyuarat Kumpulan Sierra Leone [13-14 Jun 2002]. antaranya ialah Sesi Luar Biasa MenteriMenteri Luar Negara Islam Mengenai Keganasan [1-3 April 2002]. Universiti Islam Antarabangsa dan sebagainya. 10. Rusia. 9. Bagi mengeratkan lagi ikatan silaturahim antara negara Islam. Sidang Kemuncak Ke-10 OIC [16-18 Oktober 2003]. Membangunkan ekonomi serta sosial negara Afrika dengan membina infrastruktur ekonomi dan pembangunan. x Peranan Malaysia dalam OIC adalah seperti berikut. Malaysia telah menganjurkan Musabaqah al-QurÊan pada tiap-tiap tahun. 7. 2. Malaysia juga telah mengadakan mesyuarat Khas Peringkat Menteri Luar OIC Mengenai Timur Tengah pada bulan April 2004 untuk membincangkan masalah di Palestin dan Iraq. . 3. dan Selain daripada itu. Penubuhan Bank Pembangunan Islam. Mengutuk dasar penghapusan etnik Islam di Bosnia-Herzegovina. Usaha Malaysia mengadakan mesyuarat tersebut membuktikan kesungguhan Malaysia untuk mencari penyelesaian kepada konflik yang melanda Timur Tengah. negara-negara OIC turut memajukan pendidikan di kalangan umat Islam di seluruh dunia dengan penubuhan universiti-universiti Islam seperti Universiti AlAzhar. 8. Mmenyokong perjuangan rakyat Palestin. Malaysia juga diberi tanggungjawab mengetuai Delegasi OIC Peringkat Menteri selaras dengan mandat Mesyuarat Khas untuk bertemu ahli-ahli Kuartet (EU. 1.222 X TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA rujukan dalam mengatasi segala kekeliruan mengenai hukum-hakam yang dihadapi oleh umat Islam sejagat. 5.

perdagangan. Mengatasi masalah penipisan lapisan ozon. masalah dadah.3 Komanwel Komanwel dianggotai oleh negara-negara bekas tanah jajahan British. Dalam Persidangan Ketua-ketua Negara Komanwel (CHOGM) di Bahamas (1985) dan di Vancouver (1987). Melalui skim ini. Penubuhan tabung antarabangsa untuk pemeliharaan alam sekitar. konflik Asia Barat. penjajahan dan penentangan terhadap isu aparteid di Afrika Selatan. ekonomi antarabangsa.TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA W 223 12. pendidikan. pertahanan. cukai bagi barangan Malaysia direndahkan dan secara tidak langsung akan meningkatkan persaingan barangan Malaysia dengan barangan negara lain di pasaran luar. Faedah kerjasama pertahanan. Peranan Malaysia dalam Komanwel adalah seperti berikut: 1. Matlamat Penubuhan Komanwel adalah untuk mewujudkan persahabatan dan perpaduan. Ekoran kemerosotan dan pencemaran alam sekitar. penjajahan politik dan ekonomi serta masalah apartaeid. kewangan dan sebagainya. pembangunan sains dan teknologi. Penyertaan Malaysia bermula sebaik sahaja mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. termasuk Malaysia. dan 4. kebuluran dan kemiskinan di Afrika. Isu yang dibincangkan ialah isu aparteid. Ketua-ketua Negara Komanwel telah menggariskan beberapa rancangan atau tindakan yang merangkumi: (a) (b) (c) (d) 3. Mengadakan latihan ketenteraan bersama dengan beberapa buah negara Komanwel. Pengurusan perhutanan dan pertanian di negara-negara maju dan sedang membangun. 2. Pembentangan isu mengenai masalah perdagangan antarabangsa. konflik Afghanistan dan Kemboja dan isu alam sekitar. pendidikan.3. Pengurangan pencemaran laut. Malaysia juga telah mendapat sokongan oleh negara-negara maju dalam Komanwel umpamanya pemberian status Skim Keutamaan Am (GSP) bagi barangan Malaysia. pertanian. misalnya Malaysia mendapat bantuan ketenteraan khususnya untuk peringkat 10 tahun selepas kemerdekaan. . Dalam bidang pertahanan. pertanian dan perundangan yang baik antara semua negara bekas jajahan British. pembangunan ekonomi. kemerdekaan Namibia. Malaysia telah menyarankan badan dunia ini memainkan peranan yang lebih agresif dalam menangani isu-isu ketidakadilan perdagangan dunia. Malaysia dipilih menjadi tuan rumah Persidangan CHOGM pada tahun 1989.

Egypt. Brazil. Selain itu. Venezuela dan Zimbabwe. Untuk itu. x 12. kerjasama dalam pelbagai bidang . Malaysia. Chile. Pengenalan Rancangan Colombo telah menaikkan lagi nama Malaysia di mana Malaysia telah mendapat khidmat nasihat mengenai pendidikan. x Objektif Penubuhan Prinsip PBB adalah untuk menjamin kedaulatan dan hak semua negara anggota serta tidak ada negara yang boleh campur tangan dalam hal-ehwal negara lain.3. Indonesia. misalnya negara Komanwel telah memberi nasihat dalam penubuhan maktab-maktab perguruan. Sri Lanka. Objektif Penubuhan K-15 diwujudkan untuk memupuk lebih kesefahaman dan faedah kerjasama di antara negara membangun terutama sekali dalam bidang pelaburan. Kenya. Peru. Mexico.3. teknikal. Senegal. perdagangan dan teknologi.1 Sejak kemerdekaan sehingga kini. cuba anda fikir sudah berapa pertubuhan antarabangsa yang telah dianggotai oleh Malaysia? Berikan juga contoh-contoh pengendalian program peringkat antarabangsa yang telah diadakan di Malaysia.5 Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) Semua telah sedia maklum mengenai penubuhan PBB dan peranan yang sepatutnya di mainkan oleh pertubuhan antarabangsa ini. perpaduan negara-negara Komanwel telah disalurkan melalui aktiviti sukan. iaitu Sukan Komanwel yang mana Malaysia telah menjadi tuan rumah pada tahun 1998. AKTIVITI 12.4 Kumpulan Lima Belas (K-15) x Apa itu K-15 dan Apakah Tujuan ia Ditubuhkan? Ahli-ahli kumpulan K-15 terdiri daripada Algeria. Argentina.224 X TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA 5. Nigeria. India. Jamaica. A-level. Malaysia menyertai PBB pada 17 September 1957 selepas mencapai kemerdekaan. HSC dan dalam bidang sosial pula. pertanian. Dalam bidang pendidikan. 12. kesihatan dan sebagainya. PBB juga bermatlamat untuk mewujudkan sebuah masyarakat dunia yang aman.

Bosnia (1996) dan sempadan Iran-Iraq (1990).3. telah diasaskan pada tahun 1961 bersempena Sidang Kemuncak NAM yang pertama di Belgrade. 2. Yugoslavia. iaitu agensi antarabangsa yang ditugaskan untuk membanteras penyalahgunaan dadah. Malaysia melibatkan diri secara aktif dalam Pergerakan Negara-negara Berkecuali. iaitu: 1. Perhimpunan Agung PBB Majlis Keselamatan Untuk melaksanakan agenda PBB beberapa sekretariat ditubuhkan seperti: (a) (b) (c) (d) x Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO). Pertubuhan Buruh Antarabangsa (ILO). Penglibatan Malaysia dalam PBB 1. Dalam hal ini. Malaysia juga pernah dipilih untuk memimpin negara-negara Kumpulan 77 yang ditugaskan untuk membincangkan isu-isu pembangunan dunia. 3. yang juga dikenali sebagai Pergerakan Negara-Negara Berkecuali. 2. iaitu tidak berpihak kepada Blok Barat atau Blok Timur. dan Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF). Pertubuhan Pendidikan. serta turut terlibat dalam melaksanakan dasar PBB seperti menghantar pasukan pengaman di Congo (1961). NAM berpegang kepada prinsip menghormati kemerdekaan. Pertubuhan ini berpegang kepada dasar berkecuali. Ini kerana dasar . Malaysia juga telah dipilih menjadi pemimpin ICDATT. iaitu Amerika Syarikat dan Soviet Union yang mendominasi dunia pada ketika itu. keutuhan dan kedaulatan sesebuah negara serta mengambil sikap tidak campur tangan dalam hal-ehwal negara lain.TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA W 225 adalah diperlukan. Somalia (1995). Sains dan Kebudayaan (UNESCO). x Penglibatan Malaysia Malaysia menyertai NAM pada tahun 1969. atau singkatan bahasa Inggerisnya „Non-Aligned Movement‰. 12.6 Pertubuhan Negara-negara Berkecuali (NAM) NAM. Asas penubuhan tersebut adalah sebagai tindak balas kepada perlumbaan senjata oleh dua kuasa besar. cadangan atau teguran kepada badan dunia ini. dan Malaysia terlibat dalam memberikan pandangan. PBB memainkan peranan dalam dua perkara yang berkaitan dengan politik dunia.

x Peranan Malaysia dalam NAM Menjadi pengerusi NAM. Malaysia mahu berinteraksi dengan semua negara tanpa mengira ideologi politik mereka dan mendapat faedah daripadanya: 1. Pada bulan Februari 2003. Dalam hal ini. pembangunan dan pembasmian kemiskinan serta pembangunan sosial dan kemanusiaan yang bersifat sejagat serta isu-isu yang berkepentingan kepada NAM. Malaysia diberi penghormatan menjadi tuan rumah persidangan NAM. Malaysia telah dilantik menganggotai Kumpulan 15 (G-15) yang merupakan sebuah kumpulan elit yang ditugaskan untuk membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan kerjasama politik dan ekonomi negara anggota NAM. terutamanya. 2. dan Malaysia kini adalah Pengerusi Sidang Kemuncak NAM ke-13 sehingga tahun 2006 dengan 114 buah negara anggota iaitu 2/3 daripada jumlah keangotaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa bersatu (PBB). Dalam persidangan ini. Keberkesanan Malaysia di dalam mempromosi serta menguatkan lagi mekanisma diplomasi pelbagai hala bagi menghadapi kecenderungan ke arah penyelesaian secara unilateral oleh kuasa-kuasa besar. Kebolehan Malaysia untuk merangsang perpaduan serta penyatuan sesama negara-negara anggota dalam keadaan di mana mereka menghadapi tekanan daripada negara-negara maju yang lebih berkuasa dan berpengaruh. seperti Amerika Syarikat. Malaysia telah diberi penghormatan apabila telah dilantik menjadi Naib Presiden NAM dalam persidangannya di Belgrade pada tahun 1989. NAM juga mengambil langkah-langkah yang praktikal serta berkesan kearah mengekalkan keamanan dunia. 2. 3. x Mengapa Malaysia sebagai Pengerusi NAM? 1. Keupayaan Malaysia di dalam memberikan kepimpinan kepada NAM ketika ramai yang mempersoalkan keberkesanan NAM setelah berakhirnya Perang Dingin. . Malaysia juga berperanan memberikan tumpuan kepada isu-isu seperti ekonomi dan perdagangan. Kerjasama Selatan-Selatan.negara membangun untuk terus bersuara. melalui pendekatan diplomasi pelbagai hala (multilateralism).226 X TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA NAM secocok dengan pendirian Malaysia. melalui badan-badan dunia seperti Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) dan Majlis Keselamatan PBB. Melalui pertubuhan ini ia berperanan untuk memberikan kepimpinan yang jitu bagi mewakili negara-negara anggotanya yang majoritinya adalah negara . dengan mempromosikan keamanan melalui platform-platform politikal.

bahan mentah negara membangun sukar menembusi pasaran luar. . negara maju akan membelinya dengan harga yang murah dan fenomena ini jika dibiarkan akan menyebabkan negara membangun semakin miskin. 5.TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA W 227 4.3. Tekanan negara maju biasanya dalam penguasaan pasaran terhadap bahan-bahan mentah dari negara membangun. ekonomi. Oleh itu. di mana kebanyakan negara anggota NAM agak terkebelakang dalam bidang tersebut. Malaysia mencadangkan agar ditubuhkan Kerjasama Selatan-Selatan. Antara resolusi yang dikemukakan bagi penubuhan KSS ialah: 1. persetujuan telah dicapai ke atas draf Pernyataan mengenai Palestin yang kemudiannya digabungkan ke dalam Dokumen Muktamad. disusuli dengan Mesyuarat Peringkat Menteri NAM mengenai Palestin di Durban. dan Penganjuran Mesyuarat Khas Peringkat Menteri NAM Mengenai Palestin di Putrajaya pada 13 Mei 2004. Keadaan ini juga menyebabkan negara membangun terpaksa berhutang dengan negara maju yang mengenakan syarat yang membebankan negara membangun. 2. perdagangan dan sosial. Keupayaan untuk menyuarakan dan mempromosikan kepentingan negara-negara sedang membangun dalam aspek-aspek hubungan antarabangsa khususnya dalam bidang politik. Dalam hal ini. sebagai reaksi segera kepada pergolakan yang meruncing di wilayah Palestin. Jepun dan Britain. Pada mesyuarat tersebut. Afrika Selatan pada 18 Ogos 2004.7 Kerjasama Selatan-Selatan (KSS) x Tujuan Ditubuhkan KSS ditubuhkan dengan tujuan untuk memelihara kepentingan ekonomi negara-negara membangun dan mengelakkan tekanan daripada negaranegara maju seperti Amerika Syarikat. 6. Memperbaiki keadaan ekonomi negara membangun. Inisiatif ini diambil kerana kita sedar bahawa ICT memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi terutama sekali di dalam konteks globalisasi. Keupayaan Malaysia memperkenalkan Pelancaran „Portal e-Sekretariat NAM‰ pada Mac 2004 yang bertindak sebagai pangkalan data kepada ke semua isu berhubung NAM bagi mempertingkatkan komunikasi serta koordinasi mempercepatkan proses membuat keputusan dan merapatkan jurang perbezaan digital serta perpaduan di antara negara anggota NAM. Mengatasi masalah ketidaktentuan harga bahan mentah yang disebabkan tekanan negara maju. Oleh itu. 12. Penubuhan KSS ini diutarakan oleh Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 1981 di Zimbabwe.

modal dan teknologi. di arena antarabangsa setakat ini sangat Peranan kerajaan Malaysia. Mengurangkan sekatan. perkhidmatan. 4. Bertujuan untuk mengekal dan mengawal peningkatan ekonomi di rantau ini dan dunia. x Objektif Penubuhan 1. 2.8 Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) Kerjasama Ekonomi Asia-Pacific (APEC) ditubuhkan pada 1989 adalah disebabkan peningkatan ketidak bergantungan di antara ekonomi negara-negara Asia-Pasifik dan menggambarkan anggaran separuh daripada perdagangan dunia. Faktor ini banyak membantu negara membangunkan ekonomi dan politik serta menarik ramai pelabur ke negara ini.3. x x x x x Penglibatan Malaysia membanggakan. 3. Tiga kekuatan APEC adalah liberalisasi perdagangan dan pelaburan. Meningkatkan matlamat positif dengan menggalakkan pengaliran barang. serta kestabilan politik negara. 12. 5. Malaysia telah berjaya menaikkan nama sebaris dengan negara-negara maju yang lain khususnya melalui hubungan antarabangsa. . Malaysia berperanan menjadi pengerusi kepada mesyuarat dan aktiviti APEC pada tahun 1998. Membangunkan dan menguatkan sistem perdagangan terbuka pelbagai hala. Berusaha mencari jalan melunaskan hutang negara membangun. dan kerjasama ekonomi dan teknikal. kemudahan perdagangan dan pelaburan. Kejayaan Malaysia mempertahankan identiti dan pendirian Malaysia terhadap sesuatu isu menjadi pemangkin ke arah ini.228 X TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA 3. dan Menubuhkan Suruhanjaya Selatan-Selatan untuk mengemukakan syor untuk mengelakkan tekanan negara maju. dan Menyelaraskan perdagangan barang dan perkhidmatan dengan prinsip ÂGeneral Agreement on Tariffs and Trade (GATT)Â. 4.

2009 daripada www. (2006). Diakses pada Ogos 22. Laman web Utusan Malaysia. Kuala Lumpur: Fajar Bakti. Bhd. Sdn. (2009). Pengajian Malaysia (Edisi kedua).my/utusan/SpecialCoverage/RMK9/bahasa/ Bab27. Hasnah Hussiin & Mardiana Nordin.utusan.com.pdf- . Berita Harian.TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA W 229 Dasar Luar Negara Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) Kerjasama Selatan-selatan (KSS) Kerjasama Serantau Komanwel Kumpulan Lima Belas (K-15) Persatuan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) Pertubuhan bangsa-bangsa Bersatu (PBB) Pertubuhan Negara-negara Berkecuali (NAM) Pertubuhan Persidangan Negara-negara Islam (OIC) Bajet 2006.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful