P. 1
topik 12-dasar luar negara

topik 12-dasar luar negara

|Views: 2,388|Likes:
Published by sham_keys6987

More info:

Published by: sham_keys6987 on Mar 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/06/2013

pdf

text

original

Topik

12

X

Dasar Luar Negara
Malaysia dari semenjak

HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. 2. 3. Mengenal pasti dasar luar kemerdekaan hingga kini; negara

Membincangkan isu-isu semasa yang terlibat dalam hubungan antarabangsa Malaysia; dan Membincangkan kepentingan diadakan hubungan dengan luar negara.

X

PENGENALAN

Adakah anda tahu bahawa hubungan luar negara Malaysia telah bermula sejak era Kesultanan Melayu Melaka? Pada masa itu, Melaka telah mengadakan hubungan perdagangan dengan negara-negara seperti India, Siam, China, Parsi, Arab, Jepun dan negara-negara di sekitar Kepulauan Melayu. Tradisi ini diteruskan sehinggalah Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Pada zaman ini, sesebuah negara itu tidak boleh hidup bersendirian. Mereka tidak boleh hidup terpencil. Tuntutan semasa memerlukan sesebuah negara saling memerlukan di antara satu sama lain untuk kebaikan bersama, khususnya dari segi politik, ekonomi dan sosial. Justeru itu, setiap negara pada hari ini perlu mengadakan hubungan dengan negara-negara lain bagi mencapai objektif tersebut. Walau bagaimanapun, setiap negara bebas menentukan dasar luar negara masing-masing atas faktor budaya dan demi menjaga kredibiliti negara itu.

Multilateral melibatkan hubungan dengan beberapa buah negara secara berkumpulan seperti Malaysia dengan PBB. OIC dan sebagainya. Sistem Politik Sistem politik Malaysia yang demokratik sentiasa memberi laluan kepada hubungan dengan negara luar. (1981 2003) dasar luar negara lebih mementingkan hubungan ekonomi dan mengekalkan dasar-dasar sebelumnya.1 Pendekatan Dasar Luar Malaysia 1. 3. Keadaan ini menyebabkan perlunya Malaysia mengamalkan dasar berbaik-baik dengan negara luar bagi memastikan wilayah ini bebas. dasar luar Malaysia menitikberatkan pembangunan dan integrasi sosial dengan mengadakan lebih banyak hubungan diplomatik dengan semua negara tanpa mengira ideologi politik.TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA W 215 12. iaitu terletak di persimpangan laut di antara Lautan Pasifik dengan Lautan Hindi menjadi laluan utama bagi rantau Asia Tenggara.1 PERKEMBANGAN DASAR LUAR NEGARA SELEPAS MERDEKA Dasar luar Malaysia yang telah dibentuk sejak merdeka telah melalui empat tahap oleh pemimpin-pemimpin yang berbeza. 2. aman dan terhindar daripada tekanan pengaruh luar. 2.2 Penggubalan Dasar Luar Negara (a) Persekitaran Geostrategik Kedudukan Malaysia sesungguhnya amat strategik. soal keamanan dan keadilan masyarakat antarabangsa juga turut menjadi agenda penting. penekanan dasar luar adalah berdasarkan kerjasama pertahanan dan keselamatan negara. Malaysia mengamalkan konsep demokrasi yang menyokong penuh kebebasan manusia dan kemakmuran rakyat. Tun Abdul Razak Hussein (1970 1976). 4. dan Tun Dr. 12. Bilateral melibatkan hubungan dengan sebuah negara sahaja. (b) . Kebanyakan perdagangan antara Timur Jauh dengan Timur Tengah melalui perairan Selat Melaka. Tun Hussein Onn (1976 1981).1. ASEAN. dasar luar Malaysia lebih bercorak proBarat dan antikomunis memandangkan negara baharu sahaja merdeka dan pada waktu ini ancaman komunis masih kuat. Mahathir Mohamad. 12.1. 1. Tunku Abdul Rahman (1957 1970). Selain itu.

Melalui faktor ini. Oleh itu. Malaysia menghormati prinsip-prinsip yang digariskan dalam Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan juga undang-undang yang ditetapkan oleh badan-badan antarabangsa lain. negara-negara ini menjadi sebahagian daripada rumpun Melayu. Kedudukan Malaysia yang strategik perlu diawasi daripada dicerobohi oleh anasir-anasir tertentu seperti lanun dan pengganas. Undang-undang Antarabangsa Sebagai salah sebuah komponen antarabangsa. Jadi hubungan antarabangsa adalah perlu bagi memastikan kedaulatan negara sentiasa terpelihara. Demikian juga hubungan Malaysia dengan negara-negara Komanwel adalah kerana negara-negara yang menganggotai Komanwel merupakan negara bekas tanah jajahan British. Malaysia perlu mengadakan hubungan dengan negara luar supaya dapat bersamasama menentang pengganas. Oleh sebab rakan dagangan hanya boleh dibentuk melalui hubungan diplomatik. Penduduk pelbagai kaum ini pula mempunyai pertalian dengan negara asal mereka seperti India dan China. Malaysia perlu mengadakan dasar luar kerana Malaysia memerlukan negarab luar untuk memperkembangkan ekonominya. Setiap negara sudah pasti tidak mahu diancam musuh.216 X TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA Sistem politik Malaysia juga memberi kebebasan untuk negara mengadakan hubungan dengan mana-mana negara khususnya yang memberi faedah kepada pembangunan negara. Justeru itu keselamatan negara menjadi agenda penting yang mempengaruhi dasar luar Malaysia. Malaysia mempunyai penduduk pelbagai kaum. Setiap kaum mendapat hak yang sewajarnya sepertimana kaum Bumiputera. pemindahan teknologi daripada negara luar dapat dibawa masuk ke negara ini. (c) Demografi Dari segi demokrasi. Ini menguatkan lagi hubungan Malaysia dengan negara-negara berkenaan. Keselamatan Negara Keselamatan merupakan elemen penting bagi sesebuah negara. Hubungan Malaysia dengan negara Asia Barat dan Asia Timur juga ada kaitan dengan sejarah lampau. Faktor Ekonomi Pada zaman ini kemajuan sesebuah negara diukur melalui kemajuan ekonomi. jadi dasar luar adalah amat perlu. Faktor Sejarah Hubungan dengan negara luar juga sangat berkaitan dengan latarbelakang sejarah sebelum ini. Contohnya. hubungan Malaysia dengan Indonesia. Selain itu. (d) (e) (f) (g) . Brunei dan Singapura penting kerana pada asalnya.

3 Objektif Dasar Luar Negara Secara ringkas. dan Memupuk hubungan baik serta meningkatkan kerjasama dengan negaranegara lain. Kementerian ini menguruskan perkara-perkara berhubung dengan hubungan politik. hubungan serantau dan pelbagai hala dengan negara-negara asing dan pertubuhan-pertubuhan antarabangs. hal ehwal ekonomi. ekonomi. 6. ekonomi mahupun sosial. mahu tidak mahu sesebuah negara itu terpaksa mengadakan hubungan dengan negara luar sama ada untuk kepentingan politik. keselamatan dan promosi sosial dan kebudayaan.1. objektif-objektif dasar luar negara antara lain. 12. Menangani perkembangan dan cabaran politik. mempertahan dan memajukan kepentingan Malaysia di arena antarabangsa. 2. kepentingan dan aspirasi Malaysia dalam semua bidang. ekonomi dan kebudayaan. 5. Malaysia juga perlu meletakkan dirinya sebaris dengan negara lain agar pandangan dan pendapat Malaysia sentiasa diambil kira. 2. Menguruskan hubungan dua hala. dasar luar negara yang proaktif dan bervisi adalah mustahak untuk menjamin kepentingan dan kedaulatan negara. 4. Di dalam hal ini. 3.TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA W 217 (h) Faktor Globalisasi Di era globalisasi. . Untuk menjaga. kedaulatan dan keselamatan Malaysia. adalah: 1. 12. keselamatan dan sosial di peringkat antarabangsa Mempertahan dan memajukan hak. Kita sendiri sedar kemusnahan yang berlaku di negara lain boleh memberi kesan secara langsung kepada Malaysia. Mempertahankan prinsip menghormati kemerdekaan dan kedaulatan wilayah melalui dasar tidak campur tangan dalam hal ehwal dalaman negara lain.1. Selain daripada itu. Antara objektif kementerian adalah: 1. Mempromosi pelaburan dan perdagangan dengan negara-negara asing. Hubungan ini merangkumi bidang politik. Menjaga dan mempertahankan kemerdekaan.4 Kementerian yang Bertanggungjawab terhadap Dasar Luar Negara Hubungan luar negara dikendalikan oleh Kementerian Luar Negeri.

Kementerian Luar Negeri mempunyai misi berikut: ‰Melindungi dan memajukan kepentingan Malaysia dan menyumbang ke arah suatu komuniti antarabangsa yang adil dan saksama melalui amalan diplomasi proaktif‰. jalinan kerjasama dengan negara lain adalah diperlukan bagi memanfaatkan idea.218 X TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA 3. setiap negara anggota mempunyai tanggungjawab bersama supaya mengekalkan keamanan. Malaysia terus menjalinkan kerjasama dua hala dan pelbagai hala. pentadbiran am. Bagi mengukuhkan Asean sebagai organisasi yang relevan. 4. Untuk itu Asean juga telah mengambil langkah dengan mewujudkan Komuniti Asean menjelang tahun 2020. beberapa usaha perlu dilakukan seperti: 1. Memperkukuhkan insititusi Asean. Mengurangkan jurang pembangunan antara anggota Asean. Kerjasama serantau banyak ditumpukan ke arah memajukan Asean. dan Mengendalikan aktiviti-aktiviti sokongan termasuk perkhidmatan. 4. mengukuhkan bina upaya dan mempertingkatkan pembiayaan prasarana. Bagi mencapai tujuan itu langkah-langkah berikut perlu diikuti: . Asean terus mempromosikan rantau ini sebagai destinasi pelaburan utama dengan mengambil kira integrasi ekonomi serantau lebih erat. memperkasakan liberalisasi perkhidmatan kewangan.2 KERJASAMA SERANTAU Dalam menghadapi persaingan yang semakin sengit disebabkan impak globalisasi. dan Meningkatkan kesedaran dan juga pengetahuan mengenai Asean yang lebih mendalam di kalangan warga negara Asean. keselamatan dan kestabilan di rantau ini. keselamatan dan komunikasi. kewangan. 2. amalan terbaik dan pengalaman selain menggubal dasar bersesuaian demi faedah bersama. 3. Keutamaan dikenal pasti ke arah meningkatkan daya saing dan pembangunan sektor kewangan serantau termasuk membangunkan Asean. Dalam bidang kewangan dan perdagangan. hak asasi manusia dan pemerintahan yang mengutamakan kesejahteraan rakyat (good governance). konsular. Memupuk semangat „kekitaan‰. Menjalankan aktiviti-aktiviti penerangan bagi mengunjur imej negara di luar negeri. 12. 5. Bagi mewujudkan komuniti keselamatan Asean. Menerapkan kesamarataan nilai mengenai isu-isu seperti demokrasi.

pelaburan.3. Republik Korea. India. Adalah diharapkan dengan penubuhan Komuniti Asean akan dapat mewujudkan satu pasaran tunggal dan pusat pengeluaran setempat di mana barangan. dan Memastikan supaya tidak wujud di rantau ini sebarang senjata pemusnah besar-besaran dan supaya rantau ini bebas daripada ancaman senjata. SEMAK-KENDIRI 12. perkhidmatan. Untuk memperkembangkan lagi ekonomi antara negara Asean. Apakah kejayaan-kejayaan yang dicapai oleh pertubuhan ASEAN setakat ini? . 3. apakah nilai-nilai murni yang perlu dipraktikkan oleh sesebuah negara apabila mengadakan hubungan dengan sesebuah negara lain bagi membentuk satu dasar luar yang berkesan? 12.1 Persatuan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) Apa itu Asean dan bilakah ia ditubuhkan? Apakah peranan yang dimainkan oleh Asean ini. Menangani cabaran-cabaran yang merentasi sempadan yang boleh memberi kesan negatif kepada pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat.1 Pada pandangan anda. penawaran dan permintaan dari luar Asean juga akan meningkat. usaha juga sedang dilaksanakan bagi mewujudkan kawasan perdagangan bebas (FTA) antara Asean dengan negara-negara jiran seperti Repulik rakyat China.TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA W 219 1. 2. Penubuhan kawasan perdagangan bebas akan menguntungkan negara-negara anggota Asean. Menyelesaikan sebarang pertelingkahan secara aman melalui rundingan.3 MALAYSIA DAN PERTUBUHAN PERSIDANGAN NEGERA-NEGARA ISLAM (OIC) 12. buruh dan modal untuk pelaburan boleh beraliran secara bebas di antara negara Asean. Australia dan New Zealand. Selain daripada itu. Jepun.

Kini. 4. . Asean telah menubuhkan Persidangan Menteri-menteri Pelajaran Asean (SEAMEO). negara anggota juga turut bekerjasama dalam 2. 5. Singapura. x Kejayaan-kejayaan yang Dicapai oleh Asean 1. Bebas dan Berkecuali diamalkan di semua negara anggota ASEAN. Filipina dan Brunei. Indonesia. kepentingan sosial dan sebagainya dengan negara anggota lain. Konsep South East Nuclear Weapons Free Zone (SEANWFZ) Konsep ini membawa maksud seluruh rantau Asean adalah bebas senjata dan dari ujian senjata nuklear. Asean dianggotai 10 buah negara termasuk. INOTEC di Filipina untuk melahirkan penyelidik pertanian dan TROMPED di Negara Thailand bagi menjalankan penyelidikan kesihatan awam. Brunei. Dalam bidang pelancongan pula. manakala empat lagi negara anggota iaitu Laos. Kerjasama dalam Bidang Sosial dan Kebudayaan Merangkumi aspek kebudayaan dan kesenian. Projek Ekonomi Kerjasama dalam bidang ekonomi pula merangkumi projek baja urea. terdapat program Tahun Melawat Asean pada tahun 1996. RELC melatih pegawai untuk meningkatkan prestasi penguasaan bahasa Inggeris di Singapura. kerjasama ekonomi. sukan dan telekomunikasi. Thailand. Kerjasama Pendidikan Bertujuan untuk berkongsi kepakaran untuk dipelajari oleh penuntutpenuntut dari negara anggota. Oleh itu. Myanmar dan Vietnam akan melaksanakannya pada 2012. pertukaran berita dan penyiaran TV/Radio antara RTM dengan TVRI dan RTB.220 X TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA Asean ditubuhkan pada 8 Ogos 1967. Malaysia telah banyak mengadakan perhubungan perdagangan dan perindustrian. Konsep Zone of Peace Freedom and Neutrality (ZOPFAN) ZOPFAN atau konsep Zon Aman. projek vaksin Hepatitis B dan sebagainya. Bagi aspek integrasi ekonomi. kerjasama pendidikan dan kesihatan. Asean pasti boleh berbangga apabila berjaya menghapuskan tarif ke atas 11 sektor utama yang akan dilaksanakan oleh enam negara menjelang 2007 iaitu Malaysia. Contohnya penganjuran Sukan SEA. kerjasama politik. apabila beberapa buah negara termasuk Malaysia menandatangani deklarasi penubuhan Asean di Bangkok. Menerusi Asean. 3. kerjasama sosial dan kebudayaan. Pesta Filem Asean. Laos dan Myanmar. Pesta Kebudayaan Asean. Pelaksanaannya telah diagihkan kepada beberapa buah negara Asean seperti RESCAM untuk melatih guru sains dan matematik di Pulau Pinang. Selain itu. Kemboja. Vietnam.

Korea. sains dan teknologi. Merupakan Kerjasama antara Asean. 12. Penubuhan Wawasan ASEAN 2020 bagi mewujudkan rantau ekonomi Asean yang mempunyai daya saing yang tinggi. Pejabat OIC terletak di Jeddah. OIC merupakan forum khusus untuk menyatupadukan kesemua negara-negara Islam di dunia demi untuk kebaikan semua pihak.2 Malaysia dan Pertubuhan Persidangan Negara-negara Islam (OIC) Tahukah anda OIC ditubuhkan atas cadangan Malaysia? Malahan Malaysia telah diberi penghormatan apabila Tunku Abdul Rahman dilantik menjadi Setiausaha Agung OIC yang pertama. ekonomi. hepatitis dan coxsakie B.TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA W 221 bidang penyelidikan penyakit-penyakit seperti denggi. modal dan pembangunan ekonomi serta mengurangkan kemiskinan. OIC juga akan menjadi .3. Melalui ASEAN+3 ia bercita-cita untuk membentuk sebuah Komuniti Asia Timur (East Asia Community). OIC juga berperanan untuk membendung segala unsur jahat yang menindas umat Islam di seluruh dunia. Timur Tengah dan Afrika dimana jumlah penduduknya merupakan satu perlima daripada penduduk dunia. 6. x Matlamat Penubuhan Pertubuhan ini bermatlamat untuk mewujudkan kerjasama antara semua negara Islam dalam pelbagai bidang seperti sosial. Ekoran daripada itu. perkhidmatan. ia ditubuhkan pada tahun 1971. Jepun dan China. Organisation of Islamic Conference (OIC) atau Pertubuhan Persidangan Negara-negara Islam dianggotai oleh 57 buah negara Islam daripada tiga rantau terbesar iaitu Asia. Mengembangkan rangkaian dengan negara-negara rakan dagang dan Mempromosikan inisiatif pembangunan serantau. Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi telah menggariskan tiga pendekatan baru Malaysia bagi meningkatkan kerjasama ekonomi dengan Asean secara lebih berkesan supaya dapat menjamin rantau ini kekal dinamik dan terus menarik di Sidang Kemuncak Aseandi Laos tidak lama dulu. Selain itu. pelaburan. Tiga pendekatan itu ialah : (a) (b) (c) Meneruskan integrasi ekonomi secara lebih meluas. Arab Saudi. pertukaran maklumat kewangan dan sebagainya untuk meninggikan syiar Islam. 7. ASEAN+3. maju dan stabil dengan memastikan kebebasan kemasukan barang-barang.

Malaysia juga telah membuat pelaburan di beberapa buah negara OIC seperti Petronas di Iran. Mengutuk dasar penghapusan etnik Islam di Bosnia-Herzegovina. Mmenyokong perjuangan rakyat Palestin. Dalam bidang pendidikan pula. 9. x Peranan Malaysia dalam OIC adalah seperti berikut. 10. negara-negara OIC turut memajukan pendidikan di kalangan umat Islam di seluruh dunia dengan penubuhan universiti-universiti Islam seperti Universiti AlAzhar. antaranya ialah Sesi Luar Biasa MenteriMenteri Luar Negara Islam Mengenai Keganasan [1-3 April 2002]. 6. 5. Rusia. Sidang Ke-27 Menteri-Menteri Luar OIC [27 Jun 2000]. 3. dan Selain daripada itu. Bagi mengeratkan lagi ikatan silaturahim antara negara Islam. Universiti Islam Antarabangsa dan sebagainya. Malaysia juga telah menjadi tuan rumah kepada banyak persidangan dan mesyuarat yang penting. Usaha Malaysia mengadakan mesyuarat tersebut membuktikan kesungguhan Malaysia untuk mencari penyelesaian kepada konflik yang melanda Timur Tengah. Mesyuarat Kumpulan Sierra Leone [13-14 Jun 2002]. 7. 8. Membangunkan ekonomi serta sosial negara Afrika dengan membina infrastruktur ekonomi dan pembangunan. Mengkritik campur tangan Rusia di Afghanistan. Malaysia telah menganjurkan Musabaqah al-QurÊan pada tiap-tiap tahun. dan berbagai mesyuarat lain di peringkat Menteri dan juga pegawaipegawai kanan dan jawatankuasa di bawah naungan OIC. 4. Penubuhan Bank Pembangunan Islam. 2. Amerika Syarikat dan Setiausaha Agung PBB) bagi menggesa Kuartet tersebut mengambil langkah segera menyelesaikan konflik Israel-Palestin. Mesyuarat susulan peringkat pegawai kanan mengenai Pelancongan [5-7 September 2003]. Malaysia juga telah mengadakan mesyuarat Khas Peringkat Menteri Luar OIC Mengenai Timur Tengah pada bulan April 2004 untuk membincangkan masalah di Palestin dan Iraq.222 X TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA rujukan dalam mengatasi segala kekeliruan mengenai hukum-hakam yang dihadapi oleh umat Islam sejagat. . Malaysia juga diberi tanggungjawab mengetuai Delegasi OIC Peringkat Menteri selaras dengan mandat Mesyuarat Khas untuk bertemu ahli-ahli Kuartet (EU. Sidang Kemuncak Ke-10 OIC [16-18 Oktober 2003]. 1.

Dalam Persidangan Ketua-ketua Negara Komanwel (CHOGM) di Bahamas (1985) dan di Vancouver (1987). Isu yang dibincangkan ialah isu aparteid. pertanian dan perundangan yang baik antara semua negara bekas jajahan British. Malaysia telah menyarankan badan dunia ini memainkan peranan yang lebih agresif dalam menangani isu-isu ketidakadilan perdagangan dunia. ekonomi antarabangsa. 2. Mengadakan latihan ketenteraan bersama dengan beberapa buah negara Komanwel. pembangunan sains dan teknologi. pertahanan. Penyertaan Malaysia bermula sebaik sahaja mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. pembangunan ekonomi. Ketua-ketua Negara Komanwel telah menggariskan beberapa rancangan atau tindakan yang merangkumi: (a) (b) (c) (d) 3. Peranan Malaysia dalam Komanwel adalah seperti berikut: 1. Penubuhan tabung antarabangsa untuk pemeliharaan alam sekitar. Pengurusan perhutanan dan pertanian di negara-negara maju dan sedang membangun. penjajahan politik dan ekonomi serta masalah apartaeid. dan 4. cukai bagi barangan Malaysia direndahkan dan secara tidak langsung akan meningkatkan persaingan barangan Malaysia dengan barangan negara lain di pasaran luar. Matlamat Penubuhan Komanwel adalah untuk mewujudkan persahabatan dan perpaduan. misalnya Malaysia mendapat bantuan ketenteraan khususnya untuk peringkat 10 tahun selepas kemerdekaan. kewangan dan sebagainya. Dalam bidang pertahanan. termasuk Malaysia. Mengatasi masalah penipisan lapisan ozon. pendidikan. Malaysia juga telah mendapat sokongan oleh negara-negara maju dalam Komanwel umpamanya pemberian status Skim Keutamaan Am (GSP) bagi barangan Malaysia. kemerdekaan Namibia. Malaysia dipilih menjadi tuan rumah Persidangan CHOGM pada tahun 1989.TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA W 223 12. pertanian.3 Komanwel Komanwel dianggotai oleh negara-negara bekas tanah jajahan British. Ekoran kemerosotan dan pencemaran alam sekitar. perdagangan. Pembentangan isu mengenai masalah perdagangan antarabangsa. pendidikan. kebuluran dan kemiskinan di Afrika. Melalui skim ini.3. Faedah kerjasama pertahanan. masalah dadah. Pengurangan pencemaran laut. konflik Asia Barat. . penjajahan dan penentangan terhadap isu aparteid di Afrika Selatan. konflik Afghanistan dan Kemboja dan isu alam sekitar.

perdagangan dan teknologi. iaitu Sukan Komanwel yang mana Malaysia telah menjadi tuan rumah pada tahun 1998. Argentina. A-level.1 Sejak kemerdekaan sehingga kini. Jamaica. Nigeria. misalnya negara Komanwel telah memberi nasihat dalam penubuhan maktab-maktab perguruan. Objektif Penubuhan K-15 diwujudkan untuk memupuk lebih kesefahaman dan faedah kerjasama di antara negara membangun terutama sekali dalam bidang pelaburan.3. Egypt. Venezuela dan Zimbabwe. Chile. kesihatan dan sebagainya. India. perpaduan negara-negara Komanwel telah disalurkan melalui aktiviti sukan. Mexico. x 12. Indonesia. Dalam bidang pendidikan. Malaysia menyertai PBB pada 17 September 1957 selepas mencapai kemerdekaan. teknikal. kerjasama dalam pelbagai bidang .5 Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) Semua telah sedia maklum mengenai penubuhan PBB dan peranan yang sepatutnya di mainkan oleh pertubuhan antarabangsa ini. Selain itu. Brazil. Sri Lanka. AKTIVITI 12. HSC dan dalam bidang sosial pula. 12. Kenya.3. pertanian. cuba anda fikir sudah berapa pertubuhan antarabangsa yang telah dianggotai oleh Malaysia? Berikan juga contoh-contoh pengendalian program peringkat antarabangsa yang telah diadakan di Malaysia. x Objektif Penubuhan Prinsip PBB adalah untuk menjamin kedaulatan dan hak semua negara anggota serta tidak ada negara yang boleh campur tangan dalam hal-ehwal negara lain. Untuk itu. Senegal. Pengenalan Rancangan Colombo telah menaikkan lagi nama Malaysia di mana Malaysia telah mendapat khidmat nasihat mengenai pendidikan. PBB juga bermatlamat untuk mewujudkan sebuah masyarakat dunia yang aman. Peru. Malaysia.4 Kumpulan Lima Belas (K-15) x Apa itu K-15 dan Apakah Tujuan ia Ditubuhkan? Ahli-ahli kumpulan K-15 terdiri daripada Algeria.224 X TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA 5.

iaitu Amerika Syarikat dan Soviet Union yang mendominasi dunia pada ketika itu. Asas penubuhan tersebut adalah sebagai tindak balas kepada perlumbaan senjata oleh dua kuasa besar. PBB memainkan peranan dalam dua perkara yang berkaitan dengan politik dunia.6 Pertubuhan Negara-negara Berkecuali (NAM) NAM. dan Malaysia terlibat dalam memberikan pandangan. Malaysia juga telah dipilih menjadi pemimpin ICDATT. 2. iaitu agensi antarabangsa yang ditugaskan untuk membanteras penyalahgunaan dadah. Penglibatan Malaysia dalam PBB 1. Bosnia (1996) dan sempadan Iran-Iraq (1990).TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA W 225 adalah diperlukan. cadangan atau teguran kepada badan dunia ini. Dalam hal ini. telah diasaskan pada tahun 1961 bersempena Sidang Kemuncak NAM yang pertama di Belgrade. Pertubuhan Buruh Antarabangsa (ILO). Malaysia melibatkan diri secara aktif dalam Pergerakan Negara-negara Berkecuali. dan Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF). Somalia (1995). atau singkatan bahasa Inggerisnya „Non-Aligned Movement‰. yang juga dikenali sebagai Pergerakan Negara-Negara Berkecuali. 12. keutuhan dan kedaulatan sesebuah negara serta mengambil sikap tidak campur tangan dalam hal-ehwal negara lain. Pertubuhan Pendidikan. Malaysia juga pernah dipilih untuk memimpin negara-negara Kumpulan 77 yang ditugaskan untuk membincangkan isu-isu pembangunan dunia. Perhimpunan Agung PBB Majlis Keselamatan Untuk melaksanakan agenda PBB beberapa sekretariat ditubuhkan seperti: (a) (b) (c) (d) x Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO). iaitu: 1. iaitu tidak berpihak kepada Blok Barat atau Blok Timur. Sains dan Kebudayaan (UNESCO). NAM berpegang kepada prinsip menghormati kemerdekaan. serta turut terlibat dalam melaksanakan dasar PBB seperti menghantar pasukan pengaman di Congo (1961). Yugoslavia. Ini kerana dasar . 2. Pertubuhan ini berpegang kepada dasar berkecuali. 3. x Penglibatan Malaysia Malaysia menyertai NAM pada tahun 1969.3.

melalui badan-badan dunia seperti Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) dan Majlis Keselamatan PBB. 3. Malaysia diberi penghormatan menjadi tuan rumah persidangan NAM. . Melalui pertubuhan ini ia berperanan untuk memberikan kepimpinan yang jitu bagi mewakili negara-negara anggotanya yang majoritinya adalah negara . Kerjasama Selatan-Selatan. seperti Amerika Syarikat. NAM juga mengambil langkah-langkah yang praktikal serta berkesan kearah mengekalkan keamanan dunia. Dalam hal ini. Kebolehan Malaysia untuk merangsang perpaduan serta penyatuan sesama negara-negara anggota dalam keadaan di mana mereka menghadapi tekanan daripada negara-negara maju yang lebih berkuasa dan berpengaruh. dan Malaysia kini adalah Pengerusi Sidang Kemuncak NAM ke-13 sehingga tahun 2006 dengan 114 buah negara anggota iaitu 2/3 daripada jumlah keangotaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa bersatu (PBB). Malaysia telah dilantik menganggotai Kumpulan 15 (G-15) yang merupakan sebuah kumpulan elit yang ditugaskan untuk membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan kerjasama politik dan ekonomi negara anggota NAM. x Peranan Malaysia dalam NAM Menjadi pengerusi NAM. pembangunan dan pembasmian kemiskinan serta pembangunan sosial dan kemanusiaan yang bersifat sejagat serta isu-isu yang berkepentingan kepada NAM. Keberkesanan Malaysia di dalam mempromosi serta menguatkan lagi mekanisma diplomasi pelbagai hala bagi menghadapi kecenderungan ke arah penyelesaian secara unilateral oleh kuasa-kuasa besar. Dalam persidangan ini.226 X TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA NAM secocok dengan pendirian Malaysia. Keupayaan Malaysia di dalam memberikan kepimpinan kepada NAM ketika ramai yang mempersoalkan keberkesanan NAM setelah berakhirnya Perang Dingin. Malaysia juga berperanan memberikan tumpuan kepada isu-isu seperti ekonomi dan perdagangan. dengan mempromosikan keamanan melalui platform-platform politikal. Pada bulan Februari 2003. Malaysia mahu berinteraksi dengan semua negara tanpa mengira ideologi politik mereka dan mendapat faedah daripadanya: 1. 2. Malaysia telah diberi penghormatan apabila telah dilantik menjadi Naib Presiden NAM dalam persidangannya di Belgrade pada tahun 1989. x Mengapa Malaysia sebagai Pengerusi NAM? 1. melalui pendekatan diplomasi pelbagai hala (multilateralism). terutamanya.negara membangun untuk terus bersuara. 2.

Pada mesyuarat tersebut. 2. disusuli dengan Mesyuarat Peringkat Menteri NAM mengenai Palestin di Durban. Mahathir Mohamad pada tahun 1981 di Zimbabwe. Penubuhan KSS ini diutarakan oleh Datuk Seri Dr. negara maju akan membelinya dengan harga yang murah dan fenomena ini jika dibiarkan akan menyebabkan negara membangun semakin miskin. Keupayaan Malaysia memperkenalkan Pelancaran „Portal e-Sekretariat NAM‰ pada Mac 2004 yang bertindak sebagai pangkalan data kepada ke semua isu berhubung NAM bagi mempertingkatkan komunikasi serta koordinasi mempercepatkan proses membuat keputusan dan merapatkan jurang perbezaan digital serta perpaduan di antara negara anggota NAM. Mengatasi masalah ketidaktentuan harga bahan mentah yang disebabkan tekanan negara maju. Malaysia mencadangkan agar ditubuhkan Kerjasama Selatan-Selatan. 6. Oleh itu. Antara resolusi yang dikemukakan bagi penubuhan KSS ialah: 1. perdagangan dan sosial.7 Kerjasama Selatan-Selatan (KSS) x Tujuan Ditubuhkan KSS ditubuhkan dengan tujuan untuk memelihara kepentingan ekonomi negara-negara membangun dan mengelakkan tekanan daripada negaranegara maju seperti Amerika Syarikat. Jepun dan Britain. Inisiatif ini diambil kerana kita sedar bahawa ICT memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi terutama sekali di dalam konteks globalisasi. Dalam hal ini. Keupayaan untuk menyuarakan dan mempromosikan kepentingan negara-negara sedang membangun dalam aspek-aspek hubungan antarabangsa khususnya dalam bidang politik. di mana kebanyakan negara anggota NAM agak terkebelakang dalam bidang tersebut.TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA W 227 4.3. bahan mentah negara membangun sukar menembusi pasaran luar. Tekanan negara maju biasanya dalam penguasaan pasaran terhadap bahan-bahan mentah dari negara membangun. 12. persetujuan telah dicapai ke atas draf Pernyataan mengenai Palestin yang kemudiannya digabungkan ke dalam Dokumen Muktamad. ekonomi. Keadaan ini juga menyebabkan negara membangun terpaksa berhutang dengan negara maju yang mengenakan syarat yang membebankan negara membangun. . dan Penganjuran Mesyuarat Khas Peringkat Menteri NAM Mengenai Palestin di Putrajaya pada 13 Mei 2004. Oleh itu. Afrika Selatan pada 18 Ogos 2004. Memperbaiki keadaan ekonomi negara membangun. sebagai reaksi segera kepada pergolakan yang meruncing di wilayah Palestin. 5.

5. dan Menubuhkan Suruhanjaya Selatan-Selatan untuk mengemukakan syor untuk mengelakkan tekanan negara maju. . perkhidmatan. Meningkatkan matlamat positif dengan menggalakkan pengaliran barang. Kejayaan Malaysia mempertahankan identiti dan pendirian Malaysia terhadap sesuatu isu menjadi pemangkin ke arah ini. serta kestabilan politik negara. modal dan teknologi. 3. Malaysia berperanan menjadi pengerusi kepada mesyuarat dan aktiviti APEC pada tahun 1998.228 X TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA 3. Berusaha mencari jalan melunaskan hutang negara membangun. Malaysia telah berjaya menaikkan nama sebaris dengan negara-negara maju yang lain khususnya melalui hubungan antarabangsa. x x x x x Penglibatan Malaysia membanggakan. 12. x Objektif Penubuhan 1. 4. Membangunkan dan menguatkan sistem perdagangan terbuka pelbagai hala.8 Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) Kerjasama Ekonomi Asia-Pacific (APEC) ditubuhkan pada 1989 adalah disebabkan peningkatan ketidak bergantungan di antara ekonomi negara-negara Asia-Pasifik dan menggambarkan anggaran separuh daripada perdagangan dunia. dan Menyelaraskan perdagangan barang dan perkhidmatan dengan prinsip ÂGeneral Agreement on Tariffs and Trade (GATT)Â. Tiga kekuatan APEC adalah liberalisasi perdagangan dan pelaburan. Faktor ini banyak membantu negara membangunkan ekonomi dan politik serta menarik ramai pelabur ke negara ini. 4. Mengurangkan sekatan.3. kemudahan perdagangan dan pelaburan. di arena antarabangsa setakat ini sangat Peranan kerajaan Malaysia. 2. Bertujuan untuk mengekal dan mengawal peningkatan ekonomi di rantau ini dan dunia. dan kerjasama ekonomi dan teknikal.

Sdn.pdf- . Bhd. (2006).my/utusan/SpecialCoverage/RMK9/bahasa/ Bab27. Laman web Utusan Malaysia.utusan. Hasnah Hussiin & Mardiana Nordin. Pengajian Malaysia (Edisi kedua). Berita Harian. 2009 daripada www. Diakses pada Ogos 22. (2009).com. Kuala Lumpur: Fajar Bakti.TOPIK 12 DASAR LUAR NEGARA W 229 Dasar Luar Negara Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) Kerjasama Selatan-selatan (KSS) Kerjasama Serantau Komanwel Kumpulan Lima Belas (K-15) Persatuan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) Pertubuhan bangsa-bangsa Bersatu (PBB) Pertubuhan Negara-negara Berkecuali (NAM) Pertubuhan Persidangan Negara-negara Islam (OIC) Bajet 2006.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->