P. 1
DASAR LUAR MALAYSIA

DASAR LUAR MALAYSIA

|Views: 88|Likes:
Published by lielyshanie

More info:

Published by: lielyshanie on Mar 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/04/2011

pdf

text

original

DASAR LUAR MALAYSIA TUN DR MAHATHIR

1.Pengekalandasarluar yang sediaadadanpenekanandiperkenaltanpaMengubahstruktur. 2. Tidakmenjadikanbaratsebagaiikutannamunmemperkenalkandasarpandangketi muriaitujepundankoreaselatan. 3. Tun Dr Mahathir telahmemperkenalkandasarBeliBarangan Britain kerana Britain masihmenganggap Malaysia Negara yang lemahdanharustundukkepadakemahuannya. 4. DasaritutidakberpanjanganapabilaberlakupertemuandiantaraTun Dr Mahathir denganPerdanaMenteri Britain Puan Margaret Thacher. 5. ASEAN telahdiletakkansebagaisenaraiteratas di dalamkeutamaan Dasarluar Malaysia keranauntukmenjamintiadanyaserangan 6. Tun Dr Mahathir jugatelahmenjalinkanhubungandengan Negara -negaraislam yang lain danbertindakmengecamtindakan Negara -negarabukanislam di Persidangan PBB yang memandangserongterhadapkebangkitanumatislam. 7. Padamulanya Dr Mahathir kecewadenganperjalananmesyuaratketua ketuakerajaanKomanwel CHOGM dantidakpernahhadirpadapersidangan di Indai 1983namunmengubahpendirianpadaakhirnya. 8. Malaysiajugatelahmenjalinkanhubungan yang baikdengan Negara negaramundur di Selatan pasifikdanAfr ikaseperti Malta Kepulauan Maldives Tonga dansebagainyadenganmenawarkan program kerjasamateknikalbagimembangunkan Negara merekadanmemasarkanproduk Malaysia kenegarmereka. 9. Mengekalkanhubungandamaidengansemua Negara tanpamengiratarafekonomi ideology dansistempolitik.

11. 14. 13. . mengambilpendekatan yang bebasberkecualidanberperinsipdalamhalehwal diplomatikserantaudanantaraba ngsa. Terlibatsecaraaktifbermakna di PBB terutamadalamusaha&menamatkanketidkadilankezalimanseratamendaulatkan undang-undangantarabangsa.10. Memajukankeamanandankestabilanserantaumenerusi program pembangunankapasitilangkah -langkahpenyelesaian. membentukhubungandankerjasamaekonomi yang er atdengansemua Negara terutamarakan-rakandalam ASEAN danserantau. 12. memainkanperanan yang berpengaruhselakupengerusi NAM OIC.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->