P. 1
HCVF Toolkit-malaysia-Malay-lowRS

HCVF Toolkit-malaysia-Malay-lowRS

|Views: 146|Likes:

More info:

Published by: Patrick Teoh Gim Hooi on Mar 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/28/2014

pdf

text

original

Kit Panduan untuk Hutan Yang Tinggi Nilai Pemuliharaannya (HCVF) bagi Malaysia

:
Panduan kebangsaan bagi cara mengenal pasti, mengurus dan memantau Hutan Yang Tinggi Nilai Pemuliharaannya

Edisi Pertama Mac 2010
WWF-Malaysia

© WWF-Malaysia / Nik

Kit Panduan untuk Hutan Yang Tinggi Nilai Pemuliharaannya (HCVF) bagi Malaysia Mac 2010
Diterbitkan pada bulan Mac 2010 oleh WWF-Malaysia. Sebarang ulang keluaran seluruh atau sebahagian terbitan ini mestilah menyebut tajuknya dan mestilah memberikan kredit kepada penerbit yang disebutkan tadi sebagai pemilik hak ciptanya. © 2010 WWFM. Hak cipta terpelihara.

WWF-Malaysia, 49, Jalan SS23/15, Taman SEA, 47400 Petaling Jaya, Selangor. Tel : 03-7803 3772 Faks : 03-7803 5157 E-mel: contactus@wwf.org.my

Copyright©2010 WWF-Malaysia.

Hak cipta terpellihara. Setiap bahagian daripada terbitan ini tidak boleh diterbitkan semula, disimpan untuk pengeluaran atau dipindahkan kepada bentuk lain, sama ada dengan cara elektronik, gambar, rakaman dan sebagainya tanpa izin terlebih dahulu daripada WWF-Malaysia.

Edisi Pertama 2010

Petikan Cadangan: WWF-Malaysia (2010). Kit Panduan untuk Hutan Yang Tinggi Nilai Pemuliharaannya (HCVF) bagi Malaysia: Panduan kebangsaan bagi cara mengenal pasti, mengurus dan memantau Hutan Yang Tinggi Nilai Pemuliharaannya. Edisi Pertama. Mac 2010. Petaling Jaya, Malaysia: WWF-Malaysia.

Perpustakaan Negara Malaysia

Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan

WWF-Malaysia Kit Panduan untuk Hutan Yang Tinggi Nilai Pemuliharaannya (HCVF) bagi Malaysia: panduan kebangsaan bagi cara mengenal pasti, mengurus dan memantau hutan yang tinggi nilai pemuliharaannya. ISBN 978-983-44945-4-4 1. Forest monitoring—Malaysia. 2. Forest and forestry—Malaysia. 3. Rain forest--Management. 333.751509595

3 HCV1. Panduan mengenal pasti kawasan-kawasan hutan yang penting dalam memenuhi keperluan asas komuniti tempatan (HCV5) dan/atau yang sangat penting bagi identiti budaya tradisional komuniti tempatan (HCV6).2 HCV1.1 Objektif 1.2 Kawalan Hakisan HCV 4. Penilaian Ekosistem PERHILITAN bagi Semenanjung Malaysia. Lampiran 14. Senarai Kawasan Penting Burung (KPB) bagi Malaysia.5 1.3 1. Pertubuhan – pertubuhan yang berkenaan untuk dihubungi.1 HCV1. Lampiran 5. Keutamaan habitat mamalia Malaysia mengikut kumpulan mamalia yang berkait.4 HCV 2 HCV 3 HCV 4 Latar belakang Gambaran keseluruhan tentang HCVF Apakah Kit Panduan ini? Cara menggunakan Kit Panduan ini Kegunaan lain Kit Panduan Nilai Biodiversiti Kawasan-kawasan Perlindungan Spesies Terancam Endemisme Kawasan Genting Bermusim Hutan Bertahap Landskap Ekosistem Perkhidmatan Alam Semula Jadi ii 1 1 1 1 3 3 4 5 5 5 6 7 8 9 10 12 12 13 14 15 16 18 Kit Panduan Sebenar: Tafsiran HCVF di Malaysia HCV 4. Lampiran 9. Lampiran 4.2 1. Lampiran 8. -i- . Lampiran 3.Kandungan Singkatan Pengenalan 1. Spesies mamalia besar yang terancam di Malaysia.4 1. Kawasan-kawasan terpilih yang mempunyai spesies pokok atau mamalia endemik. Senarai peserta kajian pakar bertarikh 27-28 Mei 2008. Senarai peserta dalam rundingan dengan pihak-pihak yang berkepentingan.6 2 HCV 1 HCV1. Lampiran 7. Lampiran 10. Lampiran 13. Lampiran 6. Lampiran 12. Pengelasan jenis hutan dan penilaian hutan di Sabah. Lampiran 2. Cara melaksanakan proses LOAM.3 Perintang Kebakaran Yang Membinasakan HCV 5 HCV 6 3 Rujukan Keperluan Asas Komuniti Tempatan Identiti Kebudayaan Komuniti Tempatan Lampiran 1. Tapak Kaki Mamalia Di Thailand. Pengelasan jenis hutan dan penilaian hutan di Sarawak. Lampiran 11. Pengurusan HCV1 (Nilai-nilai Biodiversiti – Hidupan Liar).1 Perlindungan Legeh HCV 4.

Singkatan CITES CR EN EPU FRIM FSC HCV HCVF HS IUCN JMM JPBD JPS JPSM KPB KTS LAC LHK LOAM MC&I(2002) MPH MPK MPKM NGO NRE NREB PACOS PERHILITAN PKKS PKS PPAM PPH PPS RIL RPH SM SPBK SPKM SPN UKM UPH VU WCS WWF (Konvensyen Tentang Perdagangan Antarabangsa Spesies Fauna Dan Flora Liar Yang Terancam) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Critically Endangered (Sangat Terancam) Endangered (Terancam) Economic Planning Unit (Unit Perancangan Ekonomi) Forest Research Institute Malaysia (Institut Penyelidikan Hutan Malaysia) Forest Stewardship Council High Conservation Value (Nilai Pemuliharaan Yang Tinggi) High Conservation Value Forest (Hutan Yang Tinggi Nilai Pemuliharaannya) Hutan Sambungan International Union for Conservation of Nature (Kesatuan Pemuliharaan Alam Antarabangsa) Jabatan Meteorologi Malaysia Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Jabatan Pengairan Dan Saliran Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia Kawasan Penting Burung Kawasan Terlindung Sepenuhnya (Sarawak) Limits of Acceptable Change (Had Perubahan Yang Boleh Diterima) Ladang Hutan Kekal Landscape Outcome Assessment Methodology (Metodologi Penilaian Natijah Landskap) Malaysian Criteria and Indicators for Forest Management (Kriteria Dan Penunjuk Bagi Persijilan Pengurusan Hutan Malaysia) Majlis Pengawasan Hutan Majlis Perhutanan Kebangsaan Majlis Persijilan Kayu-kayan Malaysia (MTCC) Non-Governmental Organisation (Pertubuhan Bukan Kerajaan) Ministry of Natural Resources and Environment ( Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar) Natural Resources and Environment Board (Lembaga Sumber Asli Dan Alam Sekitar) (Sarawak) Partners of Community Organisations (Rakan Membangun Komuniti) Jabatan Perlindungan Hidupan Liar Dan Taman Negara Malaysia Persatuan Kebudayaan Kadazandusun Sabah Persatuan Kayu-kayan Sarawak Persatuan Pencinta Alam Malaysia Pusat Penyelidikan Hutan Perbadanan Perhutanan Sarawak Reduced Impact Logging (Pembalakan Dampak Rendah) Rancangan Pengurusan Hutan Semenanjung Malaysia Sistem Perkadaran Bahaya Kebakaran Skim Persijilan Kayu-kayan Malaysia (MTCS) Strategi Pemuliharaan Negara Universiti Kebangsaan Malaysia Unit Pengurusan Hutan Vulnerable (Dalam Bahaya) Wildlife Conservation Society (Persatuan Pemuliharaan Hidupan Liar) World Wide Fund for Nature (Tabung Alam Sedunia) -ii- .

perkhidmatan ekosistem dan fungsi sosial yang luar biasa atau yang sangat penting. perlindungan legeh dan kepentingan budaya. yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Beberapa bengkel dan mesyuarat telah diadakan untuk memulakan dan memudahkan penyusunan sebuah Kit Panduan HCVF bagi Malaysia. dan mengenal pasti kawasan-kawasan hutan yang mengandungi nilai-nilai tersebut adalah langkah pertama yang penting dalam menjalankan penilaian dan pengurusan nilai-nilai tersebut secara berkesan. Mengenal pasti nilai-nilai tersebut. iaitu piawai yang diikuti oleh Jawatankuasa Pemandu Kebangsaan bagi pensijilan hutan semula jadi di Malaysia 1 . Kit Panduan ini adalah hasil beberapa peringkat kajian dan perundingan. Perundingan yang berasingan dengan pihak-pihak yang berkepentingan bagi Semenanjung Malaysia. misalnya sebagai habitat hidupan liar. Komen seterusnya pula menghasilkan Draf Kelima.3 Selain nilai ekonominya. Dalam pensijilan FSC ini. Kit Panduan ini bertujuan membantu para pengurus hutan mematuhi Prinsip 9 Forest Stewardship Council (FSC) dan juga Kriteria Dan Penunjuk Pensijilan Pengurusan Hutan Malaysia [MC&I(2002)]. yang telah menubuhkan Kumpulan Kerja Teknikal untuk menghasilkan Kit Panduan ini. Sabah dan Sarawak telah menyumbang kepada Draf Keempat. kajian oleh pakar (maklum balas bertulis tentang Draf Kedua diterima daripada 12 individu/organisasi) dan perbincangan oleh kumpulan pakar selama dua hari telah diadakan pada bulan Mei 2008 (sila lihat senarai peserta di dalam Lampiran 12) untuk menghasilkan Draf Ketiga. Usaha tersebut dipelopori WWF-Malaysia. mengurus. Khususnya. secara umumnya dirasakan bahawa garis panduan yang ada mengenai pelaksanaan konsep HCVF ini tidak mencukupi. boleh ditakrifkan sebagai kawasan HCVF. -1- . Kawasan-kawasan di dalam hutan yang dianggap luar biasa atau sangat tinggi tahap kepentingan nilainya. berdasarkan beberapa kriteria yang telah dipersetujui.Pengenalan 1. Konsep HCVF pada mulanya dihasilkan oleh Forest Stewardship Council (FSC) untuk kegunaan pensijilan pengurusan hutan. mengetahui pihak yang menganggapnya penting. Setelah mengkaji secara dalaman Draf Pertamanya. Namun begitu. Objektif 1. hutan juga mempunyai nilai persekitaran dan sosial. para pengurus hutan dikehendaki mengenal pasti ciri-ciri HCVF yang ditemui di dalam unit pengurusan hutan masing-masing dan menguruskannya untuk mengekalkan atau menambahbaikkan nilai-nilai yang dikenal pasti itu.2 Konsep HCVF sedang dipromosikan dan digunakan oleh skim-skim yang terlibat dalam pensijilan pengurusan hutan secara bertanggungjawab di Malaysia. dan memantau HCVF di Malaysia seperti yang telah digariskan oleh piawaian-piawaian pengurusan hutan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Gambaran keseluruhan tentang HCVF 1 Senarai kebanyakan undang-undang yang berkenaan dan garis panduan yang berkaitan dengannya terangkum oleh MC&I(2002).1 Kit Panduan untuk Hutan Yang Tinggi Nilai Pemuliharaannya (High Conservation Value Forest – “HCVF”) bagi Malaysia bertujuan memberikan gambaran menyeluruh tentang panduan praktikal yang boleh didapati oleh para pengurus hutan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk mengenal pasti. dan perundingan terakhir pada peringkat kebangsaan. telah menghasilkan Draf Keenam yang muktamad (sila lihat senarai peserta di dalam Lampiran 13). Latar belakang 1. Definisi oleh FSC ini merangkumi ciri-ciri ekologi.

Pengenalan dan pengurusan HCVF pada peringkat Unit Pengurusan Hutan (UPH) memerlukan langkahlangkah yang berikut: 1. dari segi sara hidup atau kesihatan) Kawasan-kawasan hutan yang sangat penting kepada identiti kebudayaan tradisional komuniti tempatan Sistem penomboran 1-6 ‘HCV’ yang digunakan di dalam Kit Panduan HCVF Global (Jennings dll. serantau atau negara Kawasan perlindungan Spesies terancam dan dilindungi Spesies bersifat endemik Kawasan genting bermusim Hutan-hutan bertahap landskap yang luas pada peringkat global. Langkah. 2.langkah 1-6 melibatkan perancangan. -2- .Jenis kawasan HCVF yang ditakrifkan oleh FSC disenaraikan di bawah ini. zon-zon penampan dan kompartmen – kompartmen yang terlibat 5. Mengenal pasti had perubahan yang boleh diterima (Limit of Acceptable Change – “LAC”) untuk memelihara HCVF 6. ataupun yang mengandungi ekosistem yang langka atau terancam Kawasan-kawasan hutan yang menyediakan perkhidmatan alam semula jadi yang asas dalam situasi genting Hutan-hutan yang sangat penting sebagai kawasan tadahan air Hutan-hutan yang sangat penting dalam mengawal hakisan tanah Hutan-hutan yang memberikan rintangan terhadap kebakaran besar yang boleh membinasakan Kawasan-kawasan hutan yang penting untuk memenuhi keperluan asas komuniti tempatan (misalnya.2 4. 9 penilaian dan 10 perancangan semula.3 1..3 5 6 Unsur Kawasan-kawasan hutan yang mengandungi tumpuan nilai-nilai biodiversiti yang penting pada peringkat global. 2003) pada umumnya diterima dan digunakan untuk Kit Panduan ini. RANCANG NILAIKAN BERTINDAK PANTAU Rajah 1.1 4. Melaksanakan aktiviti pengurusan 8. Menyesuaikan atau mengadaptasi activiti pengurusan di mana perlukan Langkah-langkah ini menepati rangka kerja pengurusan mudah suai (Rajah 1).1 1. HCV 1 1. serantau atau negara Kawasan-kawasan hutan yang berada di dalam ekosistem yang langka atau terancam. 3.4 2 3 4 4. Menilai kesan kegiatan pengurusan 10. Mentafsirkan definisi global (Kit Panduan ini) Mengenal pasti kawasan-kawasan HCVF yang berpotensi (penilaian awal) Mengenal pasti komponen khusus HCVF di lapangan serta melalui perundingan Mengezonkan kawasan-kawasan HCVF. Merancang kaedah pengurusan berwaspada bagi kompartmen HCVF 7. Kitaran Pengurusan Mudah Suai. 8 pemantauan. Langkah 7 tindakan. Memantau kesan aktiviti pengurusan 9.2 1. 4. Pendekatan yang terperinci bagi Mengurus Dan Memantau HCVF disediakan oleh Kit Panduan Global ini.

1.4

Kit Panduan HCVF bagi Malaysia adalah tafsiran kebangsaan bagi definisi FSC dan sedang disusun mengikut konteks Kit Panduan Global dan Rangkaian Sumber HCV (HCVF Resource Group) (sila lihat www.hcvnetwork.org). Tafsiran kebangsaan ini dihasilkan melalui proses perundingan yang melibatkan sumbangan pakar dan maklum balas daripada pihak-pihak yang berkepentingan, yang mewakili Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Kit Panduan ini akan digunakan untuk mengenal pasti, mengurus dan memantau HCVF di lapangan mengikut rangka kerja am di bawah ini:

Apakah Kit Panduan ini?

Kit Panduan Global Data Pengelasan Pendapat Pakar Kumpulan Kerja Kenal Pasti

Tafsiran Kebangsaan

Urus

Pantau

Rangkaian Sumber HCV
Rajah 2. Konteks Tafsiran Kebangsaan HCVF. Selain itu, penyusunan Kit Panduan HCVF bagi Malaysia mengambil kira inisiatif yang sedia ada dalam pensijilan hutan, khususnya Skim Persijilan Kayu-kayan Malaysia (MTCS) yang dikendalikan oleh Majlis Persijilan Kayu-kayan Malaysia (MTCC), dan Inisiatif Kebangsaan FSC.

1.5

Bahagian 2 (Tafsiran HCVF di Malaysia) memberikan penerangan dan garis panduan langkah demi langkah tentang cara mengenal pasti HCVF yang ada di sesuatu kawasan. Garis panduan tersebut dibentangkan dalam format jadual, dengan satu jadual disediakan untuk mengenal pasti dan satu jadual lagi mengandungi saranan pengurusan. Tugas-tugas yang dicadangkan diterangkan di dalam ruang sebelah kiri manakala sumber maklumat dan dokumen panduan disenaraikan di dalam ruang sebelah kanan. Garis panduan am pada peringkat kebangsaan disebut dahulu, jika berkenaan, diikuti sumbersumber maklumat yang lain bagi Semenanjung Malaysia (SM), Sabah dan Sarawak. Maklumat tambahan yang berguna disediakan sebagai lampiran pada penghujung Kit Panduan ini. Meskipun Kit Panduan ini mengandungi maklumat praktikal yang berguna, namun kebanyakan panduan mengenai HCV adalah umum. Haruslah diingat bahawa semua tinjauan dan protokol pemantauan mestilah khusus bagi sesuatu tapak, dan satu pendekatan yang seragam tidak boleh disyorkan bagi setiap situasi. Oleh itu, Kit Panduan ini hanya berfungsi sebagai panduan semata-mata, dan tidak dimaksudkan sebagai manual kaedah untuk menjalankan kerja lapangan. Para pengurus hutan dinasihatkan untuk mendapatkan maklumat yang sesuai dan butir-butir tambahan daripada pakar yang berkenaan. Harap maklum bahawa sesuatu kawasan mungkin mengandungi beberapa HCV yang bertindih, yang boleh digunakan oleh pengurus hutan sebagai penanda nilai pemuliharaan yang lebih tinggi semasa menghasilkan penyelesaian pengurusan. Sebaliknya, keenam-enam HCV ini tidaklah semestinya berkenaan atau ada di dalam sesuatu UPH, dan pengurus hutan hanya dikehendaki menguruskan HCV yang ada di situ. -3-

Cara menggunakan Kit Panduan ini

Penting: Bagi semua HCV yang telah dikenal pasti, pemantauan berkala mestilah dijalankan, jika berkenaan, untuk menilai keberkesanan kegiatan pengurusannya. Ini boleh dilakukan dengan merujuk kepada hasil tinjauan lapangan dan Rancangan Pengurusan Hutan (RPH), berunding dengan pakar, dan mengatur perundingan dengan komuniti. Sampel mestilah dikutip dari kawasan-kawasan ini secara berkala dengan mengikuti kaedah yang telah disusun secara profesional dan memberikan hasil yang bermakna.

1.6

Tujuan utama dokumen ini adalah untuk digunakan bersama dengan Prinsip Dan Kriteria FSC, dan juga dengan MC&I(2002), yang berkaitan dengan pengurusan hutan semula jadi di dalam Hutan Simpan Kekal (yakni, di dalam hutan simpan yang diwartakan). Namun begitu, dokumen ini mungkin juga didapati menarik serta berkaitan bagi sektor-sektor lain yang terlibat dalam mentakrifkan/menilai HCVF. Rangkaian HCV berpendapat bahawa walaupun pengurusan hutan adalah aplikasinya yang utama, namun konsep ini juga mempunyai beberapa kegunaan lain (Rajah 3).

Kegunaan lain Kit Panduan

HCV Pensijilan FSC Pengurusan hutan Pensijilan bukan FSC Perancangan ladang Perluasan komoditi pertanian Pembelian secara berhemat Pelaburan Penyokongan pemuliharaan
Rajah 3. Kegunaan Konsep HCV Sumber: www.hcvnetwork.org Dokumen ini meliputi langkah mengenal pasti HCVF dan membincangkan penyelesaian yang boleh diambil dari segi pengurusannya, yang berkaitan dengan pengurusan hutan semula jadi. Walau bagaimanapun, metodologi yang digunakan untuk mengenal pasti HCVF boleh juga digunakan oleh sektorsektor yang berminat menjalankan penilaian HCV sebelum kawasan hutan dibangunkan. Sungguhpun pengenalpastian HCV tidak berbeza antara sesuatu sektor dengan sektor yang lain, namun dokumen ini memberikan cadangan tentang pengurusan kawasan HCVF dari sudut pandangan sektor hutan semula jadi. Sehubungan dengan itu, sektor-sektor lain haruslah mempertimbangkan langkah menghasilkan penyelesaian pengurusan tambahan untuk tujuan sektor masing-masing melalui pendekatan perundingan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pendekatan yang telah digunakan untuk menyusun Kit Panduan ini.

Perancangan guna tanah

Komitmen polisi

Melobi kerajaan Kempen pasaran

-4-

2

Kit Panduan Sebenar: Tafsiran HCVF di Malaysia
Nilai Biodiversiti

HCV 1

Definisi oleh Kit Panduan Global: Kawasan hutan mengandungi nilai biodiversiti yang penting pada peringkat global, serantau atau kebangsaan (misalnya, endemisme, spesies terancam, kawasan genting bermusim).

HCV 1.1 Kawasan-kawasan Perlindungan

Semua kawasan hutan yang telah diwartakan secara sah sebagai Kawasan Perlindungan mengikut undang-undang Malaysia (sama ada pada peringkat persekutuan ataupun negeri) adalah HCV 1.1. Senarai Induk Kawasan Perlindungan Di Malaysia, yang dihasilkan oleh Kementerian Sumber Asli & Alam Sekitar (NRE), telah menyenaraikan semua kawasan yang terangkum kategori ini, dan oleh itu haruslah dijadikan titik rujukan yang pertama. Namun begitu, dimaklumkan bahawa tiada pertindihan antara UPH dengan KTS di Sarawak. Mengenal Pasti HCV 1.1

Tugas
Tentukan sama ada kawasan hutan itu terletak bersebelahan kawasan lindungan yang telah diwartakan secara sah dan disenaraikan di dalam Senarai Induk Kawasan Perlindungan Di Malaysia (A Master List of Protected Areas in Malaysia). Mengurus Dan Memantau HCV 1.1

Sumber data dan keperluan
A Master List of Protected Areas in Malaysia (NRE, dalam persediaan), warta kerajaan yang berkaitan dengan kawasan perlindungan, pihak-pihak berkuasa kawasan perlindungan. Sabah: Taman-taman Sabah (Sabah Parks), Jabatan Perhutanan Sabah. Sarawak: Jabatan Perhutanan Sarawak, PPS

Saranan Pengurusan
Tentukan sempadan kawasan perlindungan yang berkenaan, mengenal pasti, mematuhi dan menguatkuasakan peraturan dan undang-undang (jika ada) yang mengawal kegiatan di dalam (atau bersebelahan) dengan kawasan perlindungan tersebut.

Panduan
Warta kerajaan yang berkaitan dengan kawasan perlindungan, pihak-pihak berkuasa kawasan perlindungan, pihak-pihak berkuasa perhutanan. SM: Akta Perhutanan Kebangsaan 1984, Dasar Perhutanan Kebangsaan 1978, Penasihat Undangundang Negeri, Manual Perhutanan. Sabah: Enakmen Hutan 1968, Ordinan Tanah 1930 (Sabah Cap. 68), Enakmen Pemuliharaan Hidupan Liar 1997, Akta Mutu Alam Sekitar 1974, Enakmen Perlindungan Alam Sekitar 2002. Sarawak: Ordinan Perlindungan Hidupan Liar 1998 (Cap. 26), Ordinan Hutan 1954 (Cap. 126). Garis Panduan IUCN bagi Perancangan Pengurusan Kawasan Perlindungan (2003, data.iucn. org/dbtwwpd/edocs/PAG-010.pdf), Pelan Pengurusan Krau ( w w w.w i l d l i f e . g o v. m y / p r i n t e d _ m a t e r i a l / m i s c / KrauWRManagementPlan.pdf), pelan pengurusan kawasan perlindungan yang lain, RPH yang telah diluluskan, dokumen-dokumen lain yang telah diluluskan oleh kerajaan. Sarawak: Cadangan Pindaan Ordinan Hutan.

Tentukan aktiviti di dalam zone penampan. Kawasan-kawasan penampan haruslah ditentukan mengikut peraturan negeri atau seperti yang disebutkan di dalam pelan pengurusan kawasan perlindungan.

-5-

jurnal ulasan pakar. Shariff & Mark Rayan (2009). Lampiran I CITES (www. jika kepakaran dan protokol tinjauan boleh didapati.wildlife. Mengenal Pasti HCV 1. maka Buku Merah Data Malaysia haruslah diberikan keutamaan. (1998) dan Das (2006).iucnredlist.html). Spesies Terlindung dan Jadual-jadual.iucn. laporan yang telah diterbitkan. Juga disarankan supaya menyemak Senarai Merah IUCN secara bandingan dengan Buku Merah Data Malaysia (Malaysian Red Data Book) sebaik sahaja ada kelak. MacKinnon & Phillipps (1993). pendapat pakar terkini. Lampiran 1 CITES. flora – FRIM.2 Spesies Terancam Mana-mana spesies yang telah dikategorikan sama ada sebagai Sangat Terancam (Critically Endangered – “CR”). koleksi herbarium dan muzium. Ini haruslah merangkumi perundingan dengan komuniti tempatan untuk mendapatkan pengetahuan tentang ekologi tradisional.org/eng/resources/ species. -6- . Sabah: Enakmen Pemuliharaan Hidupan Liar 1997. Robson (2005). laporan.wildlife. Cox dll. Sarawak: Ordinan Perlindungan Hidupan Liar 1998. pangkalan data.pdf). burung dan herpetofauna. EN atau VU di kawasan hutan yang berkenaan. Ordinan Hutan 1954 (Cap. Kawasan Terlindung Sepenuhnya. Lihat juga Lampiran 3 dan Lampiran 18 untuk mendapatkan panduan selanjutnya. atau yang telah disenaraikan sebagai terlindung mengikut undang-undang Malaysia (pada peringkat persekutuan atau negeri). Jika ada perbezaan antara Buku Merah Data Malaysia dengan Senarai Merah IUCN ini. Buku Merah Data Malaysia (dalam persediaan.cites.pdf).2 Tugas Tentukan sama ada kawasan hutan mengandungi spesies flora dan/atau fauna yang dikategorikan oleh IUCN sebagai CR. pdf). Payne dll. 2 Contoh garis panduan seperti itu ialah Langhammer dll. panduan yang telah diterbitkan 2 .gov. Sumber data dan keperluan Senarai pakar. Jalankan tinjauan garis dasar untuk mengesahkan kehadiran/ketiadaan flora dan fauna yang dikenal pasti sebagai CR. my/webpagev4_en/printed_ material/kmaklumat/gajah. Taman Pertanian Tenom. (www. pengurus hutan boleh menghadkan tinjauan lapangan fauna kepada mamalia (khususnya mamalia besar yang mempunyai berat melebihi 20kg). Peta Habitat Gajah. (2007) (data. pendapat pakar terkini. Kanchanasakha dll. ini juga haruslah diliputi. Senarai Jabatan Hidupan Liar Sabah. Kanjanavanit (1997)(Lampiran 9). 126). Ini tidak bererti bahawa taksa-taksa lain itu tidak penting.org/dbtw-wpd/edocs/PAG-015. (1998). komuniti tempatan. kecuali ada maklumat yang menunjukkan bahawa ada spesies-spesies lain di dalam kawasan tersebut yang memerlukan perhatian khusus. Senarai Merah IUCN bagi Spesies Terancam (www. (1998).2.ieaitaly. Namun begitu. dan seboleh-bolehnya. SM: Rancangan Tindakan Harimau (Tiger Action Plan) (www. adalah HCV1. Jadual I & II Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972. jurnal ulasan pakar.org.org/samd/). Terancam (Endangered – “EN”) atau Dalam Bahaya (Vulnerable – “VU”) pada Senarai Merah IUCN. Sabah: Berunding dengan Pusat Penyelidikan Hutan (FRC). peta-peta taburan dari Tabung Data Mamalia Asia Tenggara (www. atas sebab-sebab praktikal. Lampiran 1 CITES atau mana-mana spesies yang terlindung mengikut undang-undang Malaysia. fauna – PERHILITAN). Buku Merah Data Malaysia dalam persediaan).gov. bagi mamalia besar sila lihat Lampiran 1).HCV 1.my/webpagev4_en/ printed_material/ misc/TAP. EN atau VU.

Jabatan Perhutanan Sarawak (PPS). Panduan FRIM. (2006). Majlis Biodiversiti Dan Bioteknologi Kebangsaan. Semenanjung Malaysia (PERHILITAN). senarai pakar botani di Malaysia disimpan oleh Jawatankuasa Teknikal Biodiversiti Flora. . Lihat juga Lampiran 11. iaitu anggota Jawatankuasa Teknikal Biodiversiti Fauna. Mengenal Pasti HCV 1. muka surat 6).frim.tfbc. rundinglah juga dengan PPH dan Taman Pertanian. Sabah: Enakmen Pemuliharaan Hidupan Liar Sabah 1997.2 Saranan Pengurusan Hasilkan pelan pengurusan yang merujuk khususnya kepada spesies terancam. Majlis Biodiversiti Dan Bioteknologi Kebangsaan. Sabah: Enakmen Hidupan Liar Sabah. Sabah: PPH.my/gettingstarted. HCV 1. Persatuan Pencinta Alam Malaysia (PPAM).3 Saranan Pengurusan Dapatkan maklumat daripada para pakar dalam menentukan kaedah pengurusan yang sesuai. laporan.3 Tugas Tentukan sama ada kawasan hutan yang berkenaan mengandungi spesies flora atau fauna yang endemik. PPH. PERHILITAN & NGO (sila lihat senarai organisasi di dalam Lampiran 11). Sebolehbolehnya. Lihat Nota Kaki 2 (di bawah tajuk “Mengenal Pasti HCV1. Sumber data dan keperluan Senarai spesies pokok dan spesies mamalia yang endemik (Lampiran 2). untuk mendapatkan senarai garis panduan yang disyorkan. garis panduan yang diterbitkan 4 . bolehlah dianggap sebagai HCV1.3. Senarai Semakan Burung-burung Malaysia (PPAM). Lihat juga Lampiran 3 dan Lampiran 18 dan rujuklah kepada pendapat pakar terkini/data saintifik yang ada. Senarai pakar biodiversiti 3 Dapatkan maklumat daripada para pakar dalam menentukan kaedah pengurusan yang sesuai.asp). 3 4 5 Senarai pakar mamalia di Malaysia disimpan oleh Jawatankuasa Kecil Mamalia. Sarawak: PPS. Jabatan Hidupan Liar. Jabatan-jabatan Perhutanan. ini haruslah merangkumi perwakilan yang seimbang daripada pihak kerajaan.2”. jurnal ulasan pakar. Jabatan Perhutanan Sarawak (PPS). Sarawak: Rancangan Induk Hidupan Liar (Jabatan Perhutanan). Langkah-langkah pengurusan yang khusus bagi spesies tersebut haruslah dikenal pasti. Sabah: Soepadmo dll. pendapat pakar kini. Selain senarai pakar mamalia (di atas ini). (1990). (2006). SM: Ng dll. ini haruslah merangkumi perwakilan yang seimbang daripada pihak kerajaan. Sebolehbolehnya. Jabatan Perhutanan dan artikel yang diterbitkan. 5 (lihat juga Lampiran 11). akademia dan NGO.Mengurus Dan Memantau HCV 1. sekiranya ada di kawasan yang berkenaan.3 Endemisme Mana-mana hutan yang mengandungi spesies endemik seperti yang dikenal pasti oleh FRIM. Flora Semenanjung Malaysia Dalam Talian (www. akademia dan NGO.gov. Sarawak: Soepadmo dll. Jabatan Hidupan Liar. -7- . Jabatan Perhutanan. khususnya pada kepadatan yang tinggi atau dengan taburan yang sangat terhad. Bagi negeri Sabah. Panduan Senarai pakar biodiversiti rencana yang diterbitkan. PERHILITAN. Mengurus Dan Memantau HCV 1. Mereka boleh dihubungi melalui Jabatan Perlindungan Hidupan Liar Dan Taman Negara. Mereka boleh dihubungi melalui Institut Penyelidikan Hutan Malaysia (FRIM).

peta. ataupun mana-mana kawasan hutan yang mengandungi jenut garam adalah HCV1. Sabah: PPH. Lihat juga Langhammer dll. Maklumat yang digunakan mestilah disokong dengan tinjauan di lapangan serta merujuk kepada komuniti tempatan/ panduan untuk mendapatkan pengetahuan tentang ekologi tradisional. Sumber data dan keperluan Kawasan Penting Burung PPAM (KPB – sila lihat Lampiran 4).) dan Tikalod (Lithocarpus spp. 6 7 Contohnya. garis panduan yang diterbitkan 7 . misalnya. jenut garam. bersarang. walaupun penting sebagai habitat. pokok-pokok di Sabah dan Sarawak yang bernama Kogopon (Castanopsis spp. untuk mendapatkan senarai garis panduan yang disyorkan.) kerana buahnya adalah sumber makanan yang penting bagi babi hutan (Sus scrofa atau S. Manual Perhutanan.pdf)untuk membaca perbincangan mengenai ambang kuantitatif.4 Tugas Tentukan sama ada kawasan hutan yang berkenaan digunakan oleh hidupan liar yang terancam sebagai tempat mencari makan. SM: Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972. komuniti tempatan (melalui temu ramah). pohon buah-buahan. laporan. Mengurus Dan Memantau HCV 1. Rundingan dengan komuniti.iucn. balak berongga. laporan yang diterbitkan. atau mengandungi jenut garam. Dapatkan maklumat daripada para pakar dalam menentukan kaedah pengurusan yang sesuai. Chong dll. bersarang. Lihat Nota Kaki 2 (di bawah tajuk “Mengenal Pasti HCV1. Bukit batu kapur.2”. Mengenal Pasti HCV 1.4 Kawasan Genting Bermusim Mana-mana kawasan hutan yang penting bagi hidupan liar sebagai tempat mencari makan 6 . hasil kajian hidupan liar oleh NGO. -8- . muka surat 6). jurnal ulasan pakar. NGO. WWF.4 Saranan Pengurusan Kenal pasti tempat-tempat yang sangat penting untuk dilindungi (misalnya. khususnya untuk menentukan kepentingannya pada peringkat global. Panduan Stevens (1968) memberikan gambaran keseluruhan tentang keperluan habitat spesies-spesies mamalia yang utama. bertenggek atau berhijrah. tempat bersarang/bertenggek dan sebagainya) dan melarang pembalakan dan pencerobohan di kawasan-kawasan ini. laluan yang sangat penting. Senarai Spesies Pokok Larangan (Jabatan Perhutanan). pendapat pakar terkini. WCS. tinjauan lapangan. Seboleh-bolehnya. adalah terangkum dalam HCV3 (Ekosistem). jurnal ulasan pakar.4. komuniti tempatan. Lihat juga Lampiran 5. (2005). kajian maklumat/peta/tinjauan\\lapangan/rundingan dengan komuniti untuk mendapatkan pengetahuan tentang ekologi tradisional. (2007) (data. barbatus).HCV 1.org/dbtw-wpd/edocs/PAG-015. Senarai pakar biodiversiti (lihat juga Lampiran 11). Senarai Pokok-pokok Terlindung Bagi Hidupan Liar JPSM. bertenggek. akademia dan NGO. ini haruslah merangkumi perwakilan yang seimbang daripada pihak kerajaan.

my/). Peta KTS & LHK. Mana-mana kawasan hutan yang membentuk atau yang merupakan sebahagian daripada penghubung kepada kompleks-kompleks hutan yang lebih besar. dianggap sebagai HCV 2. Mengenal pasti HCV 2 Hutan Bertahap Landskap Tugas Tentukan sama ada kawasan hutan terletak di dalam atau bersebelahan dengan kompleks hutan yang besar. untuk mendapatkan senarai garis panduan yang disyorkan. Pengenalpastian dan pengurusannya haruslah disesuaikan dengan keperluan spesies payung. Dapatkan maklumat daripada agensiagensi kerajaan dan NGO yang mengenal pasti dan menguruskan hubungan. Mengurus Dan Memantau HCV 2 Saranan Pengurusan Koridor hidupan liar yang berkesan haruslah dikekalkan bawah litupan hutan yang sekurang-kurangnya selebar 500m (dilindungi sebagai hutan simpan atau sebagai kawasan perlindungan supaya guna tanahnya tidak ditukar). Sabah: EPU. Sarawak: Jabatan Perhutanan. Lampiran 1. WCS. yang khususnya terancam oleh pemecahan hutan dan tekanan oleh populasi manusia. HCVF ini boleh menjadi zon penampan bagi kawasan-kawasan perlindungan. Rancangan Tindakan Harimau (www. Kawasan-kawasan yang telah diusik dan yang tidak lagi dilitupi hutan hendaklah ditanam semula atau dibiarkan tumbuh semula. jalan kereta api. Koridor Hidupan Kinabatangan (WWF). bilangan dan kegigihan spesies payung di kawasan yang berkenaan.HCV 2 Definisi oleh Kit Panduan Global: Kawasan hutan yang mengandungi atau yang merupakan sebahagian daripada hutan bertahap landskap yang besar dan penting pada peringkat global. PERHILITAN.wildlife. Sumber data dan keperluan Prosiding Bengkel Serantau Mengenai Pemuliharaan Biodiversiti Di Hutan Bertanam 2007 (MTCC). www. jurnal ulasan pakar. -9- . WWF. Laporan Akhir Tentang Rancangan Induk HS Bagi Hubungan Ekologi (JPBD. Bennett (2003). dalam persiapan) (www. yakni hidupan liar yang sensitif dan merayau luas. Pusat Biodiversiti Sabah.gov.townplan. panduan yang diterbitkan 9 . tinjauan lapangan. rundingan dengan komuniti tempatan untuk mendapatkan pengetahuan tentang ekologi tradisional. Sarawak: PPS Lihat Nota Kaki 3 dan 5 (muka surat 7). atau membentuk hubungan yang sangat penting antara kompleks-kompleks hutan yang besar.townplan. jika boleh. WWF-Malaysia (2007a). bahanbahan lain yang diterbitkan. Tentukan kehadiran. Bond (2003).pdf). serantau atau negara dimana di kawasan tersebut terdapat populasi besar semua atau setidak-tidaknya kebanyakan spesies hidupan liar yang wujud secara semula jadi dengan pola taburan dan bilangan yang semula jadi. Koridor hidupan liar hendaklah cukup lebar untuk spesies payung yang telah dikenal pasti. dan jika datanya ada. Lihat Nota Kaki 2 (di bawah tajuk “Mengenal Pasti HCV1. 8 9 Panduan Laporan Muktamad Tentang Rancangan Induk HS Bagi Hubungan Ekologi (JPBD. Senarai Pakar 8 . dalam persediaan.gov. Sebarang pembangunan sepanjangnya (seperti jalan raya. Rujuklah senarai mamalia besar di dalam Lampiran 1. PPS. muka surat 6). laporan. peta.my/). talian paip) haruslah mengambil kira lintasan hidupan liar yang sesuai dan langkahlangkah pengurangan ancaman yang berkaitan dengannya. SM: JPBD (2009). Sabah: Jabatan Hidupan Liar. dan dengan itu memberikan penyambungan antara kelompokkelompok atau yang berperanan sebagai koridor hidupan liar bagi pergerakan haiwan dari satu kompleks ke kompleks yang lain. PERHILITAN. SM: Rancangan Fizikal Kebangsaan (JPBD) (Rajah 4).my/ webpagev4_en/ printed_material/misc/TAP.gov.2”. NRE. JPBD.

Ekosistem -10- . Laporan Penilaian Ekosistem PERHILITAN. Rujuk kepada pendapat pakar yang terkini untuk mendapatkan pengesahan. Mana-mana kawasan hutan yang mengandungi jenis ekosistem/habitat yang telah dikenal pasti sebagai suatu keutamaan dilindungi dalam Strategi Pemuliharaan Sumber Asli Negara (NCS). data yang ada mungkin sudah lapuk dan beberapa ekosistem terancam mungkin sudah pun perlu dianggap sebagai Keutamaan 1. Sesetengah jenis ekosistem memang jarang-jarang wujud secara semula jadi. adalah HCV3. atau PPS. Jabatan-jabatan Perhutanan. Kompleks-kompleks Hutan Dan Hubungan yang dikenal pasti oleh Rancangan Fizikal Kebangsaan (JPBD. paya gambut dan batu kapur. Disebabkan perubahan yang mendadak. Satu contoh yang bagus ialah habitat hutan dipterokarpa tanah pamah. dan/atau disahkan sedemikian oleh pendapat pakar terkini. tetapi yang lainnya semakin terancam oleh tekanan daripada kegiatan manusia.1 2 3 4 Penghubung Litupan Hutan Kompleks – kompleks hutan Rajah 4. 2005: 5-38) HCV 3 Definisi oleh Kit Panduan Global: Kawasan hutan yang mengandungi atau yang merupakan sebahagian daripada ekosistem terancam. FRIM.

1). Negeri Sembilan Kuala Lumpur Pulau Pinang Selangor Kelantan Tanah pamah Pamah dipterokarpa Dipterokarpa bukit Dipterokarpa tinggi Oak gunung Ericaceous gunung Keranggas Batu kapur Ultrabasic Permatang kuarza Sungai (gunung) Sungai (saraca) Sungai (neram) Sungai (rasau) Paya air tawar Paya gambut Paya bakau Nipah Belukar/semak Tasik 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2 2 2 1 2 1 1 3 1 1 1 3 2 2 2 3 3 2 3 1 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 1 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 3 2 1 3 3 3 1 1 2 3 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 3 2 2 2 2 1 3 3 1 1 1 3 3 1 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 1 2 3 3 3 2 3 3 2 3 1 1 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 1=Keutamaan tertinggi. Penilaian Biodiversiti Negara (PERHILITAN). PPH (Sabah & Sarawak). sila lihat Price (2001) dan Lim & Kiew (1997). -11- Sarawak Pahang Melaka Kedah Sabah Johor Perlis Perak Jenis Hutan Terengganu 2 2 3 2 2 2 1 2 3 3 2 3 1 1 3 3 3 2 . Jabatan Perhutanan Sarawak. FRIM. Sumber data dan keperluan Jadual Habitat Utama SPN (Jadual 1). Lihat juga Lampiran 8. 3=Keutamaan terendah Sumber: EPU (1993: III 156 Jadual 7. Sarawak: PPS.Mengenal pasti HCV 3 Tugas Tentukan sama ada kawasan hutan mengandungi atau merupakan sebahagian daripada ekosistem terancam. Juga. Sabah: Jabatan Perhutanan Sabah. Jadual 1: Habitat Keutamaan SPN. PERHILITAN. 2=Keutamaan sederhana tinggi. data ini mungkin sudah lapuk dan seelok-eloknya dapatkan kepastian melalui pendapat pakar terkini misalnya. Namun begitu. SM: Laporan penilaian ekosistem PERHILITAN (2004) (ringkasan di dalam Lampiran 6). Lihat juga Lampiran 7. bagi batu kapur.

Lihat juga Lampiran 6. Kanun Tanah Negara 1965. 3) Adalah kawasan tadahan empangan. Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS). misalnya. atau telah dikelaskan sebagai Terain 4 (Sarawak). Mengenal pasti HCV 4. Lembaga Sungai-sungai Sarawak. peta-peta terperinci daripada PPS. Jabatan Perhutanan (gambaran keseluruhan diberikan di dalam Lampiran 8). agensi pengurusan empangan. Penilaian lapangan/pengesanan jarak jauh/rundingan dengan pihak berkuasa hutan yang berkenaan. -12- . Sumber data dan keperluan Warta kerajaan. Jabatan Perhutanan & Majlis Biodiversiti (gambaran keseluruhan diberikan di dalam Lampiran 7). Sabah: Jabatan Perhutanan Sabah.RPH. atau Ordinan Air Sarawak. HCV 4 Definisi oleh Kit Panduan Global: Kawasan-kawasan hutan yang menyediakan perkhidmatan asas alam semula jadi dalam situasi genting. laporan mengenai Inventori Hutan Negara. Sarawak: Jabatan Perhutanan Sarawak. pihak berkuasa perhutanan. kawasan tadahan air menurut Ordinan Air Sarawak 1994 atau kawasan-kawasan yang telah dikelaskan sebagai Terain 4 di dalam Jadual Pertama Sarawak: Rancangan Pengurusan Hutan dan Lesen Pembalakan Hutan atau kawasan-kawasan yang telah diwartakan bagi perlindungan tadahan air menurut mana-mana undang-undang peringkat negeri atau persekutuan yang lain. Jabatan Kesihatan. Sabah: Peta-peta terperinci daripada PPH.1 Perlindungan Legeh HCV 4. kawasan perlindungan air menurut Enakmen Sumber Air Sabah 1998 atau Hutan Simpan Perlindungan Kelas I menurut Enakmen Hutan Sabah 1968. Perkhidmatan Alam Semula Jadi HCV 4. Sarawak: Peta biodaerah (Pusat Biodiversiti Sarawak). Majlis Sumber Air. Enakmen Hutan Sabah atau Enakmen Sumber Air (Sabah). 2) Telah diwartakan secara sah bagi perlindungan tadahan air menurut mana-mana undang-undang peringkat persekutuan atau negeri. Mengezonkan kompartmen – kompartmen yang mengandungi ekosistem HCV3 yang belum terusik untuk dilindungi dan HCV3 yang sudah terusik untuk dipulihkan semula. JKR.1 Tugas Tentukan sama ada kawasan hutan yang berkenaan: 1) Telah diwartakan secara sah sebagai kawasan perlindungan menurut Akta Perhutanan Negara (Semenanjung Malaysia).Mengurus Dan Memantau HCV 3 Saranan Pengurusan Tentukan jenis habitat hutan yang berkenaan dan tahap ancamannya serta tandakan sempadannya pada peta.1 merangkumi kawasan tadahan empangan dan mana-mana kawasan hutan yang diwartakan sebagai Hutan Perlindungan untuk tujuan penadahan air menurut Akta Perhutanan Negara 1984. Panduan SM: Kajian Peninjauan Sumber Hutan (boleh didapati daripada Ibu Pejabat JPSM dan FRIM).

pemberitahuan warta. Lesen Mengeluarkan Balak Dari Hutan (Sarawak). Sarawak: Rancangan Kejuruteraan Hutan. Kajian Hakisan Tanah FRIM. Sabah: Enakmen Sumber Air Sabah 1998. garis panduan JPS. kawasan-kawasan hutan yang terletak pada cerun yang melebihi 25 darjah kecuramannya (Sabah). garis panduan RIL (Jabatan Perhutanan).2 Sumber data dan keperluan Warta Kerajaan.Mengurus Dan Memantau HCV 4. SM: Garis panduan Jabatan Perhutanan (misalnya.2 Kawalan Hakisan HCV 4. peta topografi yang terperinci (jika ada). misalnya Akta Perhutanan Negara 1984 (Semenanjung Malaysia). RPH. Lampiran 11. Panduan Garis panduan RIL. RPH. Saranan Pengurusan Jangan membina jalan penarik di kawasan-kawasan yang curam. Cadangan Rancangan Pengurusan (Jabatan Perhutanan). Sabah: Garis panduan RIL (Jabatan Perhutanan).2 merangkumi kawasan-kawasan hutan yang telah diwartakan secara sah bagi perlindungan tanah atau pemuliharaan tanah menurut undang-undang peringkat persekutuan atau negeri.1 Saranan Pengurusan Kenal pasti dan tandakan sempadan kawasan tadahan pada peta dan sertakan RPH dengan menentukan zon penampan ‘larangan pembalakan’ di luar kawasan tadahan tersebut. HCV 4. Larang kegiatan pembalakan di kawasan tadahan air dan di zon penampan kecuali yang telah dibenarkan oleh undang-undang. Manual Perhutanan 1995). seperti Jabatan Perhutanan & Jabatan Kesihatan. Sarawak: Menentukan sama ada kawasan hutan yang berkenaan dikelaskan sebagai Terain 4. SM: Menentukan sama ada kawasan hutan yang curam telah dikelaskan dengan rasminya sebagai hutan perlindungan tanah. Laporan EIA (NREB). Cadangan Rancangan Pengurusan (Jabatan Perhutanan).2 Tugas Tentukan sama ada hutan yang berkenaan mengandungi kawasan riparian yang terangkum oleh garis panduan JPS. Kajian Hakisan Tanah FRIM. Laporan EIA (NREB). Rancangan Fizikal Negara. peta topografi. Sabah: Menentukan sama ada kawasan hutan yang berkenaan berada pada cerun yang melebihi 25 darjah kecuramannya dan berkeluasan melebihi 2 hektar. dan kawasan-kawasan riparian yang diliputi oleh garis panduan Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS). -13- . kawasan-kawasan yang dikelaskan sebagai Terain 4 di dalam Jadual Pertama: Rancangan Pengurusan Hutan. Sarawak: Ordinan Air Sarawak 1994. Mengurus Dan Memantau HCV 4. garis panduan RIL (Jabatan Perhutanan). Panduan RPH. Larang kegiatan pembalakan di daratan kecuali yang setelah dibenarkan oleh pihak berkuasa yang berkenaan. garis panduan oleh pihak berkuasa tempatan. Sabah: Enakmen Sumber Air Sabah 1998. Rujuk juga kepada keputusan yang dibuat oleh MPK. Sarawak: Rancangan Kejuruteraan Hutan. SM: Manual Pehutanan (JPSM). Mengenal pasti HCV 4.

bolehlah dianggap sebagai HCV4. Peta. dan cadangan menguruskan kawasan-kawasan tersebut. JMM menggunakan beberapa penunjuk tentang kemungkinan kebakaran bermula dan merebak ke seluruh Malaysia pada bila-bila masa.my) 10 . Agensi Pengesan Jarak Jauh Malaysia. Pantau kekerapan berlakunya kebakaran di kawasan-kawasan yang pernah dikenal pasti sebagai mudah terbakar.3 Tugas Tentukan sama ada kawasan yang berkenaan mudah terbakar.sabah. rundingan dengan komuniti tempatan untuk mendapatkan pengetahuan tentang ekologi tradisional. dengan Rancangan Pengurusan Kebakaran digariskan di dalam Rancangan Penanaman Pokok.3. gambar satelit dan data mengenai HCVF yang lain di dalam UPH tersebut (Jabatan Perhutanan. terutamanya hutan-hutan yang tinggi nilai pemuliharaannya daripada kebakaran. Tinjauan lapangan. Menentukan sama ada kawasan hutan yang berkenaan terletak bersebelahan ladang hutan (semua pinggir ladang hutan boleh mudah terbakar sewaktu kemarau panjang) atau penempatan penduduk (Sarawak: ‘temuda’). di kawasankawasan yang pada umumnya mudah terbakar dan yang mungkin mengakibatkan kesan yang sangat teruk. Sarawak: Berkenaan dengan pemegang Lesen Ladang Hutan. 10 Jabatan Meteorologi Malaysia (JMM) mengamalkan sistem perkadaran bahaya kebakaran bagi seluruh negara.pdf) Sistem Perkadaran Bahaya Kebakaran (SPBK). Sabah: Perkadaran Kebakaran Hutan (Jabatan Perhutanan). -14- . paya gambut dan kawasan hutan yang pernah terbakar.gov.my/conser vation/nfire%20 prevention. tanih podzol atau edafik). Sabah: Peta Risiko Kebakaran Ladang Hutan) (http:// w w w. Contohcontoh perintang semula jadi ialah laluan air.met. Sumber data dan keperluan Rekod kejadian kebakaran hutan yang disimpan oleh Jabatan Perhutanan Negeri. Tentukan sama ada kawasan yang berkenaan terletak bersebelahan hutan yang mengandungi HCV yang lain.HCV 4. rundingan dengan komuniti tempatan untuk mendapatkan pengetahuan tentang ekologi tradisional. Peta dan gambar satelit yang menunjukkan penempatan penduduk dan penggunaan tanah di dalam dan di sebelah UPH (Jabatan Perhutanan. Perhatian khusus haruslah diberikan terhadap usaha menyelenggarakan muka air tanah di dalam hutan paya gambut yang mudah terjejas. Sertakan contohcontoh lain bagi kawasan yang mudah terbakar (misalnya. Hutan semula jadi yang belum terusik juga boleh menjadi perintang semula jadi. Mengenal pasti HCV 4.3 Saranan Pengurusan Sertakan dalam RPH pengenalpastian sebarang sifat khusus yang boleh bertindak sebagai perintang terhadap kebakaran.gov. misalnya.forest. Agensi Pengesan Jarak Jauh Malaysia). data daripada penilaian HCVF). Mengurus Dan Memantau HCV 4. rabung bukit atau galur. Panduan Sistem Perkadaran Bahaya Kebakaran Jabatan Meteorologi Malaysia (www.3 Perintang Kebakaran Yang Membinasakan Mana-mana kawasan khusus yang boleh bertindak sebagai perintang untuk memberikan perlindungan hutan.

dan yang kerap dikunjungi anggota komuniti untuk tujuan tersebut. PPS). Ordinan Hutan (hutan komuniti). HCV 5 Definisi oleh Kit Panduan Global: Kawasan hutan yang penting untuk memenuhi keperluan asas komuniti tempatan.) Jabatan ini haruslah dihubungi untuk mendapatkan peta-peta yang lebih khusus yang berkenaan dengan tempat-tempat yang sedang menjalani penilaian HCV. 2002). 2007) (Lampiran 10). Sarawak: Majlis Adat Istiadat. * Mengenal pasti HCV 5 Keperluan Asas Komuniti Tempatan Tugas Tentukan sama ada kawasan hutan yang berkenaan mengandungi atau bersebelahan dengan penempatan penduduk. * HCV ini tidak merangkumi komuniti yang baru sahaja berhijrah ke situ. pengenalpastian dan pengurusan HCV ini mestilah melibatkan penyertaan komuniti itu sendiri. Sarawak: Majlis Adat Istiadat. Kawasan-kawasan yang terbakar pada kedua-dua tahun itu diwarnai jingga. -15- . Namun demikian. Kawasan-kawasan yang pernah terbakar lebih mudah untuk terbakar sekali lagi. LOAM (Aldrich & Sayer. Garis Panduan Penyelesaian Konflik Bagi Pengurusan Lestari Hutan (WWF. Tentukan tahap kebergantungan komuniti tempatan yang dikenal pasti itu pada hasil hutan (misalnya. hasil hutan kecilkecil) dan perkhidmatan dari hutan untuk memenuhi keperluan sara hidup/ kesihatan yang asas. Rajah 6. Leigh (2002).. rundingan dengan komuniti. RPH. Kawasan-kawasan berlakunya kebakaran hutan di Sabah pada tahun 1983 (kuning) dan 1997/1998 (merah). Contohnya merangkumi tempat-tempat pemburuan atau kawasan pengutipan keluaran minor hutanl seperti buluh. Sesebuah kawasan hutan boleh dianggap sebagai HCV5 jika kawasan itu mengandungi atau bersebelahan dengan penempatan penduduk yang bergantung pada hasil dari hutan tersebut untuk memenuhi keperluan asas dari segi sara hidup atau kesihatan. Mengenal pasti dan berunding dengan komuniti yang berkenaan. Kanun Tanah. Mengenal pasti dan memetakan lokasi-lokasi khusus melalui pendekatan yang melibatkan penyertaan komuniti yang berkenaan. rotan dan tumbuhan ubatan. Tinjauan komuniti di lokasi spesifik (tahap kampung) (Lampiran 9).Jabatan Perhutanan Sabah menyimpan rekod tentang tahap kemusnahan akibat kebakaran hutan di negeri itu (petikan ringkas ditunjukkan di dalam Rajah 6. Sabah: Majlis Ketua-ketua (rujuklah kepada PKKS untuk mendapatkan butir-butirnya). litupan hutan sekitar tahun 2000 diwarnai kelabu (diadaptasikan daripada Stibig dll. Komuniti itu mungkin tinggal di dalam atau bersebelahan hutan yang berkenaan. SM: Jabatan Hal Ehwal Orang Asli. Sumber data dan keperluan Peta/senarai desa daripada Pejabat Daerah/Pejabat Residen.

Komuniti itu mungkin tinggal di dalam atau bersebelahan hutan yang berkenaan. * HCV ini tidak merangkumi komuniti yang baru sahaja berhijrah ke situ. Sarawak: Majlis Adat Istiadat. maka kajian meja tidak diperlukan. diikuti kajian meja mengenai penemuan tersebutnya. Pengenalpastian dan pengurusan HCV ini mestilah melibatkan penyertaan komuniti itu sendiri. Pejabat Hal Ehwal Anak Negeri. Garis Panduan Penyelesaian Konflik Bagi Pengurusan Hutan Secara Lestari.pdf). Sumber data dan keperluan Tinjauan komuniti di tempat yang tertentu (Lampiran 9). Panduan Aldrich & Sayer (2007. Muzium Sabah. HCV 6 Definisi oleh Kit Panduan Global: Kawasan hutan sangat penting kepada identiti kebudayaan tradisional komuniti tempatan. Sabah: PACOS Trust. Contoh yang boleh diikuti ialah Metodologi Penilaian Natijah Landskap (LOAM) (Aldrich & Sayer.com /upload/document/PA_BAT_-_Final_Feb_2008. PPS).Mengurus Dan Memantau HCV 5 Saranan Pengurusan Jalankan konsultasi bersama dengan komuniti tempatan dengan pihak berkuasa hutan dan tempatan untuk mengenal pasti dan melindungi konpartmen/zon/komponen hutan yang tertentu mengikut keperluan asas yang disokongnya. Majlis Adat Istiadat. KDCA dan persatuan-persatuan kebudayaan yang lain. Sarawak: Jabatan Muzium. Lampiran 10). atau keagamaan sesuatu komuniti tempatan. Garis Panduan Penyelesaian Konflik Bagi Pengurusan Lestari Hutan (WWF. rujuklah kepada Lembaga Kebudayaan Sabah dan Muzium Sabah. persatuan-persatuan kebudayaan Sabah – senarai persatuan yang berdaftar boleh didapati daripada Pendaftar Persatuan. SM: Jabatan Hal Ehwal Orang Asli. Jika rundingan itu sendiri dilakukan oleh pihak ketiga. atau keagamaan sesuatu komuniti tempatan (khususnya penduduk asli). Sabah: Lembaga Kebudayaan. -16- . Dudley & Stolton (2008) (www. ekologi. ekologi.equilibriumresearch. Untuk memetakan kumpulankumpulan etnik. Disarankan agar suatu pihak yang boleh dipercayai. bebas dan berkecuali hadir sewaktu rundingan dijalankan. 2007). Pejabat Residen. * Mengenal pasti HCV 6 Identiti Kebudayaan Komuniti Tempatan Tugas Tentukan sama ada hutan yang berkenaan mengandungi kawasan dan/ tapak yang penting bagi kegiatan kebudayaan. Contoh tempat seperti itu di dalam hutan ialah tanah perkuburan atau tempat suci yang tidak boleh digantikan dengan alternatif dan/atau yang akan menyebabkan perubahan kebudayaan yang mendadak dalam komuniti tersebut. Sesuatu kawasan hutan dianggap sebagai HCV 6 jika kawasan itu telah sekian lama penting untuk kegiatan kebudayaan.

PACOS Trust dan persatuan-persatuan kebudayaan yang lain. KDCA. Lampiran 10). Sarawak: Majlis Adat Istiadat. pihak berkuasa hutan dan pihak berkuasa tempatan untuk mengenal pasti dan melindungi kompartmen/zon/ komponen hutan yang tertentu mengikut kepentingan tradisional masing-masing dari segi kebudayaan.com/upload/ document/PA_BAT_-_Final_Feb_2008. SM: Pejabat Daerah. Garis Panduan Penyelesaian Konflik Bagi Pengurusan Hutan Secara Lestari.Mengurus Dan Memantau HCV 6 Saranan Pengurusan Adakan rundingan dengan pelbagai pihak berkepentingan antara komuniti tempatan . Pejabat Residen. ekologi. Dudley & Stolton (2008) (www.equilibriumresearch. ekonomi atau keagamaan. rundingan dijalankan oleh pihak yang bebas. 2007). sejajar dengan amalan baik HCV yang diakui. Sebaik-baiknya. Sabah: Mahkamah Adat. Untuk memetakan kumpulan-kumpulan etnik. Panduan Aldrich & Sayer (2007.pdf). -17- . Contoh yang boleh diikuti ialah Metodologi Penilaian Natijah Landskap (LOAM) (Aldrich & Sayer. rujuklah kepada Lembaga Kebudayaan Sabah dan Muzium Sabah. Jabatan Hal Ehwal Orang Asli.

39:56-72. Das. (1999).S. E. A Photographic Guide to Snakes and Other Reptiles of Borneo. Cox. K. 3-27. -18- . USA. and Stolton.. I. Landscape Outcomes Assessment Methodology “LOAM” – In Practice. 28-30 June 2005. Review of biodiversity in protected areas in Peninsular Malaysia. IUCN/ITTO . (2005). Gland. Department of Town and Country Planning (DTCP). Department of Town and Country Planning (DTCP). Sandakan. Department of Wildlife and National Parks (DWNP). M.G. (1992).H. 359 – 374. Fimbel. P. and Wegge. (1976). N.N. Tucson. Anon. M. J. Malaysia. Nabhitabhata.G.H. M. M.H. Bond. Davison. (2004). Forestry in Sabah: Commemorative Edition. Chong.). Sayer.M. Anon. (Eds. Conserving Biological Diversity in Managed Tropical Forests. Malaysia. In The Cutting Edge . R. Ashton. November 2005. S. Rome. 176 pp. DWNP (2004). WWF-Malaysia Project MY 0163c. S. Proceedings of the Seminar and Workshop. Dillenbeck. Kuala Lumpur. Economic Planning Unit. International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN). G. New Holland Publishers Ltd. Thailand and Singapore.L.. Ralph Curtis Books. Capacity Building & Strengthening the Protected Areas System in Peninsular Malaysia: A Master Plan. DTCP (2009). P. A. S. Fertilizer use by crop in Malaysia. Grajal. and Zubaid Akbar (2007). World Wide Fund for Nature (WWF).3 Rujukan Aldrich.G. Blockhus. DANCED. and Robinson.S. WWF Forests For Life Programme. Bennett. M. Malaysia. (2003). A. Principles of Wildlife Corridor Design. Anon.A. Sabah Forestry Department. J.. The interrelationships of commercial logging.. Malaysia. Kedah. (2003). Food and Agriculture Organization of the United Nations. Mixed dipterocarp forest and its variation with habitat in Malayan lowlands: a reevaluation at Pasoh. J. Dudley. and Suksuwan. Kuala Lumpur. In: L. (2007). (2008). Kepong.) Pp.T. pp. P. M. J. (2005). Using an ecological model to assess the performance of a protected areas system at conserving biodiversity at the ecosystems level. Center for Biological Diversity. Forest Research Institute Malaysia (FRIM). (2006). The Protected Areas Benefits Assessment Tool: A methodology.W. National Physical Plan. Management Recommendations for Wildlife Saltlicks with Particular Reference to Sira Air Hangat at Ulu Muda Forest Reserve. van Dijk. and Sayer.F. 71 pp. Chua. Italy. hunting and wildlife in Sarawak. DTCP (2005). Linkages in the Landscape: The Role of Corridors and Connectivity in Wildlife Conservation.. J. The Status of Mammalian Biodiversity in Malaysia. Malayan Forester. L. (2001). A Photographic Guide to Snakes and Other Reptiles of Peninsular Malaysia. Department of Wildlife and National Parks. Bennett. (1998). Switzerland and UK. and Thirakhupt. Tang. Malaysia.) Status of Biological Diversity in Malaysia and Threat Assessment of Plant Species in Malaysia. Kirton and L.P. A.Conserving Wildlife in Logged Tropical Forests. Central Forest Spine (CFS): Masterplan for Ecological Linkages.L. and Gumal. (2nd ed. Recommendations for forest management. Saw (eds.

Radford. (2003). Darwall. Nasi. A Field Guide to the Mammals of South-east Asia. R.. Lim. Bennun. World Bank.T. WWFThailand.... Kepong. M. Soehartono. K. S. Low. W..A. Gland. Thailand. (1997). and Tordoff. Francis. N. T. Columbia University Press. N. Universiti Malaysia Sarawak Press. A. A. MacKinnon. (compiler). T. Knox. G. Salaman. The High Conservation Value Forest Tool Kit.. USA.S. Grajal. R. M. D. G.A. Designing Field Studies for Biodiversity Conservation. Morrison. D. Judd. IUCN. Bakarr. E. R. and Kiew.J. Higman. Switzerland and Cambridge.J. Sheil.. Rosenbaum.. O.H... L. R. Sumatra.).. Research Pamphlet No. (2007). Gullison. Bangkok. (2005). and Mat Asri Ngah Sanah (1990). De Silva. Malaysian Nature Society (MNS)..H... and Than. In The Cutting Edge. London. Global Environment Fund (1998). NRE (in prep. Eken. Conserving Wildlife in Logged Tropical Forests. . T. E. and Robinson. S.. Sustainable Forestry Handbook . P. Langhammer. Journal of Mammology 88(6): 1363-1380. Bangkok. Sheil. CIFOR. Earthscan... C. Java and Bali. UK. Lammertink. Augeri.B. B. Dinerstein. E. (2002).A. (Eds. Bogor. da. S. Nussbaum. Wilcove. S... Leigh. USA. Simcharoen. Green World Foundation. Mayers. J. Judd. Kuala Lumpur. D. Malaysia. J.. Nasi. Bass. Meijaard. UK. M. Stanley.. D. R. Garden’s Bulletin Singapore 49: 111-118. M.. W. T. Forest Research Institute Malaysia. Protecting habitat elements and natural areas in the managed forest matrix. Life after logging: Reconciling wildlife conservation and production forestry in Indonesian Borneo. Foster. P.M. and Stanley. Kanjanavanit. and O’Brien. (2006). C. Guidelines for Monitoring and Evaluation for Biodiversity Projects. P. J. Meijaard. Washington. R. Rachmatika. Island Press Publications. (2008). U.(2nd Edition).. Gazetteer of limestone localities in Sabah. D. P. Carnivores of Mainland South East Asia. Ecology and Society 11(1): 47. Switzerland. R. Gland.. Kuching. B. F. Clay. IUCN. Mapping the peoples of Sarawak.M.. Edgar. USA.N. L.. Endemic Trees of the Malay Peninsula..). W.S. Thailand. Fonseca.. Hilton-Taylor. Identification and Gap Analysis of Key Biodiversity Areas: Targets for Comprehensive Protected Area Systems. C. R.F. A Field Guide to the Birds of Borneo. Marcot.A.. Wong. Indonesia.D.W..F. Matiku. (1998).W.. The mammal tracks of Thailand.S.. E. Borneo. Setyawati. Sebastian and G... 106. & Lamoreux.. and Evans.Feinsinger. D.. Davison). New Holland Publishers (UK) Ltd.H. (2005). Iskandar. Anthony C. and Nussbaum. ProForest. J. and Barborak. Sechrest..L. Wildlife conservation in Bornean timber concessions. S. S. Oxford. (2001). Oxford University Press. Malaysia. T. (2007). Ng.. Persistence of large mammal faunas as indicators of global human impacts.C. J. Rodrigues. Pp 523 – 558.P. G. (1993).. The Master List of Protected Areas in Malaysia – A Tool for National Conservation Management and Planning. Fimbel.P. Jennings.B.. New York.C. (2008). A Handbook of Important Bird Areas in Malaysia (Compiled by Yeap Chin Aik. Sechrest. N. 2008 IUCN Red List of Threatened Species. Fishpool. S. M.I. Brooks. A. J. A. (2001). and Phillipps. A report prepared by WWF-Malaysia for the Ministry of Natural Resources and the Environment (NRE) with the assistance of the Danish International Development Assistance (Danida). (1997). WCS and UNESCO.. Kanchanasakha.. MNS (2005). I. B.

Julia. Proceedings of the Introductory Workshop on Creating and Re-establishing Ecological Corridors within the Central Forest Spine. K. 11 August. Soepadmo. Yamada. E.Species Diversity and Endemism.J. . Palmberg. European Communities Joint Research Council. Sabah Society. Habitat Requirements of Malayan Mammals. USA. Noor Azlin Yahya. Guidelines for Management Planning of Protected Areas. Caves and karsts of Peninsular Malaysia. Management Prescriptions for Non-Production Functional Classes of Forest. Abd. Shamsudin Musa. 35-52. Forest cover map of insular Southeast Asia at 1:5 500 000. 46. Sections on HCV and HCVF for USM FMP (300707). Shamsudin Ibrahim. L. Identifying. ii+53 pp. (2003). National Steering Committee (NSC). Malaysian Criteria and Indicators for Forest Management Certification [MC&I(2002)]. A General Guide to Camera-trapping Large Mammals in Tropical Rainforests. Shariff Wan Mohamad & Mark Rayan Darmaraj (2009). D. C. W.. Kuala Lumpur. Global Vegetation Monitoring Unit. WWF-Malaysia. Washington. Malayan Nature Journal 22: 3-9. Argentina April 6-10. J. Wilson. D. J. & Phillipps. C. Stevens. E.F. Beuchle. W. Kota Kinabalu. Sutherland. (eds). Birds of Southeast Asia. (2006). (1968). Gua Publications. 11.. (1998). I. p. Francis. Petaling Jaya. Buenos Aires. (2007a). Ecological census techniques: A handbook. Rainforest Alliance and ProForest (2003).. Kepong. Wildlife Conservation Society (WCS) and Forest Department Sarawak (1996). Kuching. UK.A. IUCN. Stibig. L. Thomas. C.K. W. Soh. E. Razak Othman. A Field Guide to the Mammals of Borneo. Tropical Rain Forests of Southeast Asia: A Forest Ecologist’s View. Robson. Pahang. Kuala Lumpur. Tree Flora of Sabah and Sarawak . Paper prepared for Simposio sobre Silvicultura y Mejoramiento Genetico. H.. Baharuddin Kasran & Siti Aisah Shamsudin (2003). Gland. Managing and Monitoring High Conservation Value Forests in Indonesia: A Toolkit for Forest Managers and other Stakeholders. Forest Department Sarawak. (1996). P. (2005). Y. K. UK. 30-31 July 2007.NSC (2004). and Yahud. S.. Forest Research Institute Malaysia. Malayan Forest Records. University of Hawaii Press. Ulu Segama and Malua Forest Management Plan. In: Ho. with Particular Reference to Tigers. & Sarifah. Malaysia.. WWF-Malaysia. Cambridge. and Middleton.C. and Janvier. Hightlights of FRIM’s Non-IRPA Projects 2006. Awana Genting Highlands Golf & Country Resort. WWF-Malaysia. Payne. WWF-Malaysia. (2001). 1987. Sarawak. W.M. (1997). Kepong. A Master Plan for Wildlife in Sarawak. Princeton University Press. R. Centro Investigacion y Estudios Forestales (CIEF). (1996). Cambridge University Press. (2002). Smithsonian Institution Press. Forest Research Institute Malaysia. Conservation of genetic resources of woody species. pp. Price. 3. Shafiah Muhammad Yussof. J. Honolulu. Measuring and Monitoring Biological Diversity Standard Methods for Mammals. (2007b). Tropical Ecosystem Environment Observations by Satellites (TREES) Publications Series D: Thematic Outputs No. Malaysian Timber Certification Council.. derived from SPOT-Vegetation satellite images. (1987). Institute for Environment and Sustainability. USA. USA. Switzerland and Cambridge. No. Malaysia.

Lampiran 1. morio) TB CR (ssp. Kedudukan Global Kedudukan Serantau Semenanjung Malaysia CR (ssp. Harimau Belang Pongo pygmaeus Orang Utan/Mawas Tapirus indicus Tapir/Tenuk/Cipan DALAM BAHAYA (VULNERABLE – “VU”) Bos gaurus Gaur. pygmaeus) TB PS? (ssp. 2007). Rusa/Payau Helarctos malayanus Sun Bear. Badak Sumatera TERANCAM (ENDANGERED – “EN”) Bos javanicus Banteng/Tembadau Cuon alpinus Dhole. Kambing Gurun Rusa unicolor Sambar Deer. lowi) TB TD/TB PS/TB EN (ssp. Beruang Madu Neofelis nebulosa/diardi Clouded Leopard Harimau Dahan Sus barbatus Bearded Pig Babi Hutan VU VU VU VU VU TB NA VU VU VU TB NA VU VU VU PS? EN EN EN PS/TB EN EN (ssp. TB=Tidak Berkenaan.iucnredlist. Seladang Capricornis sumatraensis Serow. sumatrensis) Sabah Sarawak SANGAT TERANCAM (CRITICALLY ENDANGERED – (“CR”) Dicerorhinus sumatrensis Sumatran Rhinoceros. Spesies mamalia besar yang terancam di Malaysia. Sumber: www. harrissoni) PS? (ssp. Wild Dog. harrissoni) VU VU VU Spesies mamalia dikelaskan sebagai besar jika berat badannya melebihi 20kg (Morrison dll. TD=Tidak Dinilai. lowi) TB EN (ssp. borneensis) PS/TB EN (ssp. PS=Pupus Setempat. ..org (2009). Serigala Elephas maximus Asian Elephant. Gajah Panthera tigris Tiger.

Jerangau. Homalium kunstleri. Selangor (Bukit Batu Tabur): Ilex praetermissa 35. Gunung Batu Puteh (Pahang. Neolitsea mollissima 18. Pahang: Shorea kuantanensis 9. Terengganu: Ardisia tumida. Goniothalmus holttumii. Gunung Pulai. Endiandra scrobiculata. Terengganu: Dipterocarpus sarawakensis (Peninsular Malaysia population) 28. Endau-Rompin (Pahang. Neolitsea coccinea. Schoutenia furfuracea. Diospyros selangorensis. Sabah: Chionanthus kinabaluensis. Schefflera wrayi 13. Spesies Pokok 1. Castanopsis catappaefolia. Pseudovaria taipingensis. Drypetes nervosa. Eugenia plumbea. Nothaphoebe pahangensis. Knema retusa. Glycosmis perakensis. Banjaran Bintang. Garcinia holttumii 19. Sarawak: Gonystylus decipiens. S. Johore: Xanthophyllum pubescens 37. Perak (Pulau Pangkor/Lumut): Ardisia calophylla. Payena kinabaluensis. H. Microtropis argentea. Trigonostemon wetriifolius 16. E. Bako. Castanopsis scortechinii. Johore: Ardisia ferox. Sarawak: Shorea bakoensis 2. Bota Kiri.. Selangor): Ardisia mystica. Saurauia mahmudii.. 2006. Payena grandistipula 4. S. Lithocarpus burkilii. Gunung Ledang. Sarawak: Ilex megaphylla. S. Hydnocarpus scortechinii. Pentace perakensis. Ptychopyxis watsonii. Homalium spathulatum. E. Perak): Ardisia glanduligera. Helicia symplocoides. Shorea dispar. rotundifolia. Mallotus smilaciformis 20. Terengganu: Dacryodes breviracemosa. Klang Gates Ridge. maxwelliana. Diplodiscus scortechinii 10. Kemaman. Cleistanthus major. Gunung Kinabalu. Gunung Belumut. Lithocarpus muluensis 24. Tristania pontianensis 26. Selangor): Ardisia nurii. Pseuduvaria cerina 7. Soepadmo dll. Kinta Valley. Shorea lumutensis 15. Talauma gracilior 21. Perak: Cleistanthus glaucus. S. Glochidion stylosum. Belaga. Sabah: Crudia venenosa 33. Gonystylus eximus. Symplocos buxifolia. Sterculia microphylla 5. Lawas. Perak: Abdulmajidia maxwelliana. Sabah: Lithocarpus tawaiensis. Chisocheton perakensis. E. Mesua purseglovei. Diospyros gambleana. Labis. Lebir Valley. viminea. buxifolioides. Dungun. Sabah: Engelhardia danumensis 14. Selama. Cinnamomum pubescens. Neolitsea kedahense. Johore: Fordia incredibilis. Dindings. Gunung Inas. Kaki Bukit. Pahang: Drypetes detersibilis 36. 1985).Lampiran 2. Bau. Cleistanthus parvifolius. A. Brownlowia kleinhovoidea. Illicium kinabaluense. Bukit Fraser (Gunung Ulu Semangkok: Pahang. Bukit Goh. Perlis: Canarium perlisanum 29. Chionanthus caudifolius. 2008 dan Payne dll. Gunung Mulu. Crudia glauca. Ficus paramorpha. Microtropis ovata. swettenhamiana. Kedah-Perlis Ridge: Atuna latifolia. Talauma oblanceolata. Kelantan: Aporusa isabellina . Sarawak: Ficus chaii. Styrax fraserensis. Madhuca engkikiana. Bukit Keledang. Kuala Teriang. Garcinia montana. malayana 8. Payena khoonmengiana 12. Diplodiscus hookerianus. woodii 30. S. Eugenia gageana. Danum Valley. Fordia ophirensis. Perak: Ptychopyxis triradiata 6. Pahang. Kopsia scortechinii 34. Perak: Diplospora velutina. Eugenia inasensis. Eugenia camptophylla.. Selangor. Negri Sembilan): Glycosmis tomentella 25. taipingensis. Croton lucidus. Johore: Cleistanthus lanuginosus. Perak: Alphonsea kingii. Dipterocarpus semivestitus (Malaysian population). Genting Highlands (Gunung Ulu Kali: Pahang. Perak): Ardisia longepedunculata. Payena kapitensis. Bukit Bauk. Kapit. Kokoona coriacea. Eugenia rostadonis 32. Sarawak: Shorea calcicola 3. 1990. Sabah: Dipterocarpus ochraceus 11. Hopea longirostrata. Sauropus elegantissimus 17. Kedah: Casearia flexula. Pahang: Microtropis tenuis 27. Sarawak: Diospyros parabuxifolia 38. Gunung Nuang (Pahang. Gunung Tapis. Eugenia auriculata. Bukit Kulong/Bukit Tampurango. Bukit Tawai. Kawasan-kawasan terpilih yang mempunyai spesies pokok atau mamalia endemik (diadaptasikan daripada Ng dll. Glycosmis monticola 23. Pithecellobium cuneadenum. A. Ilex mesilauensis. colombonensis 22. Cameron Highlands (Kelantan. Johore): Anisophyllea reticulata. Eugenia johorensis. Gunung Jerai. Kostermanthus malayana 31. Francis. quadrata. Kinabatangan.

Nothaphoebe condensa Pulau Tioman: Diospyros insidiosa. E. Selangor: Croton macrocarpus Ulu Brang-Tersat. 60. 43. 41. Perak: Maxomys inas 5. Sarawak: Gonystylus augescens Malacca: Glycosmis crassifolia. Sarawak: Palaquium ferrugineum. Johore: Diospyros johorensis. cardiophylla. Sarawak: Aulandra beccarii Sungai Bantang. Sabah: Parartocarpus spinulosus. Terengganu: Pseuduvaria nervosa Ulu Segan. 54. fuliginosa baluensis). 57. Tristania fruticosa Tasek Glugor. 42. E. 40. Ar. Baram. Koilodepas ferrugineum. Sarawak: Herpestes hosei. Petaurillus kinlochii 7. Madhuca calcicola. Spesies Mamalia 1. Popowia pauciflora Marudi/Niah. Bridelia whitmorei. Suncus ater 6. Trigonostemon arboreus Rajang. Sabah: Crocidura baluensis (C.39. Selangor: Hipposideros nequam. Gunung Kinabalu. Pahang: Hipposideros ‘bicolor’ (142 kHz). 44. Sandakan/Tabin. E. 58. tekuensis. Kerivoula krauensis 8. Sarawak: Dipterocarpus cuspidatus. personata everetti). Lagerstroemia langkawiensis. Keningau. Talauma peninsularis. Eugenia clypeolata. Johore: Melanochyla fasciculiflora Sandakan. Gunung Benom (Pahang. Dacryodes multijuga. 48. 61. Garcinia clusiaefolia. 51. Eugenia tiumanensis. Ilex beccariana Mendalom. Selangor: Chionanthus spiciferus. Perak: Dipterocarpus semivestitus Sri Aman. Petaurillus emiliae 2. 53. Sabah: Pipistrellus cuprosus . Melogale everetti (M. pseudoclaviflora. 45. Lasiococca malaccensis. Agathis flavescens. Hopea subalata Rengam/Keluang. tahanensis. Lesong. multiflorum. retinervia. 56. Gonystylus nobilis B. Ar. Selangor): Pipistrellus societatis 4. Sarawak: Horsfieldia sessilifolia Panti/Kota Tinggi. 47. Sabah: Hesperoptenus tomesi 9. Klang. Aquilaria rostrata. Terengganu): Adinandra angulata. Danum Valley. Krau. 46. Mezzetia herveyana. Ardisia biniflora. Gunung Inas. Polyosma robusta. E. Pahang. Seberang Perai. Sarawak: Madhuca ochracea Matang. Dryobalanops beccarii Penang Island: Horsfieldia penangiana. Polyalthia hirtifolia Pulau Langkawi. Kedah: Ardisia langkawiensis. Johore: Dipterocarpus tempehes Sungai Nal. 50. Sabah: Engelhardia mendalomensis Mukah. Penang: Crudia brevipes Klang. cyrtophylloides. 55. 49. Kelantan: Hopea coriaceae Taman Negara (Gunung Tahan: Kelantan. Lithocarpus sandakanensis Seri Iskandar. Ilex pauciflora. P. Sarawak: Kopsia rajangensis Rawang. 52. 59. Sabah: Pithecheirops otion 3. 62. Lindera montana. Pahang: Trigonostemon wetriifolius Lundu. Sepilok. Koilodepas wallichianum. Terminthodia viridiflora.

Wilson. Meijaard dll. Guidelines for Monitoring and Evaluation for Biodiversity Projects (GEF. Ecological Census Techniques (Sutherland. Pengurusan HCV1 (Nilai-nilai Biodiversiti – Hidupan Liar). 2) Bagaimanakah cara menentukan spesies yang terancam? Senarai semakan yang rasmi dan buku-buku panduan lapangan boleh didapati untuk mengenal pasti mamalia di semua bahagian Malaysia. agensi-agensi hidupan liar kerajaan.. perunding komersial atau pertubuhan bukan kerajaan). kelawar dan mamalia-mamalia kecil yang lain. 1998) dan Measuring and Monitoring Biological Diversity: Standard Methods for Mammals (Ed. tempat berkubang. 1996). Jika kepakaran dalaman tidak boleh didapati. dan perhatian terhadap komponen-komponen ekosistem yang berbeza. Kajian tentang hidupan liar boleh disertakan dengan inventori sebelum penebangan tetapi harus diberi perhatian bahawa jika dibandingkan dengan inventori kayu-kayan. 3) Bagaimanakah boleh saya pantau populasi spesies-spesies ini? Berbilang manual boleh didapati mengenai cara menjalankan kajian tentang hidupan liar sedemikian. Higman dll. perangkap kamera dan kajian tanda (pencerapan tapak kaki. Ruangan-ruangan sejarah semula jadi di muzium juga boleh dikunjungi untuk menganalisis kulit-kulit bagi mengesahkan jenis spesies jika ada keraguan. Rujuklah kepada Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972 (Semenanjung Malaysia).). 1996). (2003) menyediakan saranan perumusan dan pelaksanaan rancangan tindakan hidupan liar di Semenanjung Malaysia. . kajian tentang hidupan liar memerlukan kemahiran yang berbeza. Ini hendaklah ditambahkan lagi supaya merangkumi rujukan kepada spesies-spesies terancam yang dikenal pasti. lokasi bau. lubang. Beberapa soalan asas boleh ditanya mengenai penyusunan rancangan pengurusan hidupan liar yang khusus untuk HCV1: 1)Apakah kepakaran yang diperlukan? Di Malaysia. penyelidik di universiti. Buku-buku teks ini menonjolkan beberapa kaedah untuk mengkaji mamalia-mamalia besar. kerja-kerja kajian boleh ditugaskan kepada organisasi lain (misalnya. memerang Asia berkuku kecil Aonyx cinereus berbeza dengan memerang berbulu licin Lutrogale perspicillata (spesies dalam bahaya)). cakaran. Senarai semakan yang terbaru diberikan oleh Davison dan Zubaid (2007) dengan panduan lapangan untuk Semenanjung Malaysia (Francis. Shamsudin dll. (2005). dan sebagainya. Sesetengah spesies sukar untuk dibezakan di lapangan. tupai Kinabalu Callosciurus baluensis (yang endemik di Sabah dan Sarawak) berbeza dengan tupai Prevost Callosciurus prevostii (spesies lazim di kebanyakan tempat di Asia Tenggara). dan oleh itu mestilah dikenal pasti dengan teliti (misalnya. (2003) 11 ). ahli biologi yang terlatih disyorkan untuk menguruskan dan memantau hidupan liar (terutama sekali jika tugas ini melibatkan pengendalian spesies yang terlindung 12 ).Lampiran 3. 2001). jangka masa yang berbeza. 11 12 13 Shamsudin dll. Enakmen Pemuliharaan Hidupan Liar (Sabah). 1985) 13 . Kaedah-kaedah lain digunakan untuk mengkaji burung. Antara yang paling relevan ialah: Designing Field Studies for Biodiversity Conservation (Feinsinger. termasuklah jalur transek. 2008) dan juga Borneo (Payne dll. Ada beberapa dokumen berupa panduan am yang berkaitan dengan pengurusan hidupan liar di dalam hutan pengeluaran (misalnya. pola perjalanan yang berbeza melalui konsesi. (2005). dan Ordinan Perlindungan Hidupan Liar 1998 (Sarawak).

2007b). Habitat Penting Orang Utan (> 5 sarang setiap km) di Ulu Segama. Kawasan HCV yang khusus untuk orang utan di dalam kawasan Ulu Segama – Malua (USM) pada asalnya didefinisikan dengan menandakan zon-zon yang berkenaan jika lebih daripada empat sarang orang utan di dalam setiap kilometer direkodkan melalui transek udara atau darat. Sumber: WWF-Malaysia (2007). Walau bagaimanapun. Malaysia juga sedang menyediakan Senarai Merah Spesies Terancam dan senarai ini boleh didapati kelak. .org). 4) Apakah kedudukan global dan negara bagi spesies-spesies ini? Jika anda dapat mengenal pasti sesuatu haiwan dengan menggunakan buku-buku panduan lapangan.iucnredlist.Sebagai contoh. kiraan sarang dari helikopter dan kajian darat telah digunakan untuk mengenal pasti habitat penting orang utan di Ulu Segama (lihat Rajah 1). Oleh itu. cadangan generik bagi “pembalakan dampak rendah” dan/atau bagi “pemulihan jika perlu” telah dikemukakan (WWF-Malaysia. Rajah 1. bengkel yang telah diadakan pada 21 Jun 2007 menyimpulkan bahawa seluruh kawasan UPH di USM itu penting bagi orang utan kerana kawasan yang menampung bilangan yang tinggi mungkin berubah selepas beberapa lama dan tidak dapat dipetakan secara objektif. rujuklah kepada kedudukan pemuliharaan antarabangsa bagi haiwan itu di laman web seperti Senarai Merah Spesies Terancam IUCN (www.

anda akan mempunyai data kuantitatif yang boleh digunakan untuk menganggarkan saiz populasi spesies itu di UPH anda. Bennett & Gumal. Keluasan habitat haiwan hutan tropika yang tertentu diplotkan sebagai fungsi berat badan (diadaptasikan daripada Marcot dll. telah dikenal pasti bahawa sempadan populasi selalunya tidak sama dengan sempadan UPH (jika UPH mengandungi lebih daripada satu populasi beberapa spesies dan hanya sebahagian daripada populasi sesetengah spesies). dengan menganggap bahawa kawasan tersebut berada di dalam kawasan hutan terurus/sudah dikerjakan yang lebih besar (sekurang-kurangnya satu kompartment pembalakan).. seperti operasi pembalakan atau jalan raya yang dibina terlalu dekat atau yang mungkin akan memusnahkan tapak-tapak penting hidupan liar (seperti rancangan mewujudkan kawasan himpunan balak di tapak pembiakbakaan). Umumnya. sekurang-kurangnya 10% daripada seluruh kawasan disarankan sebagai kawasan perlindungan yang ketat (Blockhus dll. Sebagai peraturan. 2001). penekanan harus diberikan terhadap usaha mengekalkan pokok ara (Ficus spp. pemuliharaan spesies mamalia yang terancam (seperti orang utan) boleh dibantu dengan memelihara spesies pokok yang tertentu yang dianggap sebagai “spesis utama” (seperti pokok ara 14 ). Sungguhpun begitu. 6) Apakah kawasan UPH yang mempengaruhi pengurusan/pemulihan haiwan ini? Pengetahuan tentang ekologi spesies terancam diperlukan untuk menentukan lokasi-lokasi yang tertentu di dalam sesuatu UPH yang sangat penting bagi kemandirian spesies. bagi mengelakkan pembiakbakaan dalam secara genetik. haiwan yang lebih besar secara amnya memerlukan kawasan hutan yang lebih luas untuk merayau-rayau (lihat Rajah 2 di bawah ini). Kawasan yang diperlukan oleh 50 ekor tikus pembiakbakaan sangat berbeza dengan kawasan untuk 50 ekor harimau pembiakbakaan.) di dalam campuran spesies untuk penanaman mengaya. . 1992. Saiz-saiz plot yang berikut merujuk kepada kawasan minimum hutan dara yang perlu dikekalkan sebagai refugia. sekurangkurangnya 50 haiwan pembiakbakaan diperlukan untuk mendapat populasi yang berdaya hidup. Bergantung pada skala UPH yang berkenaan. anda kemudiannya boleh menindih rancangan pembalakan ke atas lapisan dasar hidupan liar dan menentukan sama ada terdapat kawasan-kawasan yang akan menimbulkan konflik.5) Apakah peluang daya hidup jangka panjang populasi tempatan untuk spesies ini? Setelah anda menjalankan kaji selidik berkenaan spesies terancam yang penting di UPH anda. 14 Sebagai strategi pemuliharaan generik. Rajah 2. Dengan menggunakan Sistem Maklumat Geografi (GIS). Sebagai panduan. 2001).

• Pulihara pokok-pokok kanopi di dalam petak yang tidak kurang daripada 5 ha hutan dara. Pendekatan berwaspada yang mudah suai haruslah diambil semasa menjalankan pembalakan untuk memastikan bahawa kepupusan setempat tidak berlaku. tetapi secara jangka pendek. jika pembalakan diteruskan? Pendekatan berwaspada haruslah diambil dalam menentukan batasan perubahan yang boleh diterima bagi spesies terancam. 2006). 7) Apakah perubahan populasi yang boleh diterima. Jika ada hutan pemuliharaan di pinggir salah satu konsesi/petak hutan. Bagi spesies yang mempunyai kawasan kediaman yang luas dari segi latitud dan altitud. dan kemudian mencari ciri-ciri semula jadi atau buatan manusia yang dekat dengan jejari ini untuk menentukan sempadan zon perlindungan hidupan liar (Kaedah yang sama boleh dicadangkan untuk jenut garam. sepatutnya tidak ada penurunan. di dalam kawasan hutan yang lebih luas. dan beberapa tapak haruslah diperoleh. zon hulu haruslah serasi dengan zon hilir kerana pembalakan di hulu sungai akan mengurangkan keberkesanan zon pemuliharaan di hilir sungai itu. menetapkan piawaian 2000 ha yang mengandungi 200 pokok sebagai kawasan yang diperlukan. Disebabkan kesan pinggiran. • Pulihara haiwan di dalam plot yang tidak kurang daripada 5 ha hutan dara. Penurunan kepadatan tempatan yang melebihi 20% sejurus selepas pembalakan dijalankan pada umumnya dianggap sebagai penurunan yang besar bagi spesies mamalia dan spesies burung di Asia tropika (Meijaard dll..• Pulihara tumbuhan herba di dalam plot yang tidak kurang daripada 1 ha hutan dara. 15 Beberapa kajian telah dijalankan untuk menentukan kawasan minimum yang diperlukan bagi pemuliharaan sumber genetik bagi spesies pokok yang tipikal. (2003) mengesyorkan bahawa kawasan-kawasan penampan pinggir sungai yang tertentu haruslah diperluas lebarnya kepada 500m atau 1000m.5 ha hutan dara. Shamsudin dll. • Pulihara pokok-pokok pada tingkat di bawah kanopi di dalam plot yang tidak kurang daripada 2. Contoh cadangan pemuliharaan spesies pokok bagi Semenanjung Malaysia juga boleh didapati daripada FRIM. Lihat di bawah ini). Koridor-koridor hutan yang belum dibalak haruslah dibiarkan di antara plot-plot yang dikerjakan (misalnya. Secara jangka panjang. zon penampan haruslah disediakan di sekitar kawasan pemuliharaan pokok (Yamada 1997: 309). di dalam kawasan hutan yang lebih luas. Jika anak sungai atau sungai mengalir dari satu petak hutan ke petak hutan yang lain. di dalam kawasan hutan yang lebih luas 15 .. di dalam kawasan hutan yang lebih luas. . Saiz populasi yang minimum tidak tetap. Ashton (1976). di dalam kawasan hutan yang lebih luas. • Pulihara tempat berkubang di dalam plot yang tidak kurang daripada 2. Kawasan hutan yang lebih luas boleh didefinisikan dengan melukis bulatan berjejari 1 km dari tempat berkubang. namun 50 pokok pada jangka pendeknya dan 500 pokok pada jangka panjangnya pernah disebut (Palmberg 1987). seperti manik-manik di sepanjang rantai). satu lokasi tidak mencukupi. yang mengambil kira kepelbagaian ekologinya (Yamada 1997: 308). Menyatukan kelompok-kelompok kecil hutan menjadi zon-zon perlindungan yang lebih besar tetapi kurang bilangannya adalah langkah yang pragmatik.5 ha hutan dara. berdasarkan kajian tentang hubungan antara bilangan spesies dengan keluasan kawasan bagi Sarawak. penurunan populasi tempatan mungkin boleh diterima untuk sesetengah spesies. hutan pemuliharaan tersebut sebaik-baiknya bersempadan dengan hutan pemuliharaan di dalam konsesi/petak bersebelahannya.

sila hubungi WCS Malaysia. spesies asas. terancam. yang akan diukur? Kehadirannya sahaja atau sesuatu nilai kuantitatif atau kualitatif? Ataupun bilangan relatifnya. MENGAPA adakan program pemantauan? Apakah objektifnya? Adakah itu objektif saintifik ataupun objektif pengurusan? Untuk mengenal pasti hidupan liar yang langka. Kotak 1. dipengaruhi belanjawan) yang sedang dirancang untuk UPH ini? Adakah kawasan-kawasan yang dikaji itu cukup besar? Sudahkah kita mendapat sampel yang cukup banyak? Spesies yang lebih sukar ditemui biasanya tidak mudah dikesan. dan terlindung di dalam UPH anda? Bagaimana dengan spesies endemik. DI MANA dan BAGAIMANA adalah soalan-soalan yang perlu dijawab sebelum kita meneruskan pemantauan hidupan liar. atau meletakkan penekanan yang lebih besar pada spesies langka? akan anda letakkan titik-titik pengambilan sampel? Ditempatkan secara rawak ataupun di kawasan-kawasan yang ditemui haiwan-haiwan ini? Bagaimana dengan pengambilan sampel mengikut masa? Titik-titik pengambilan sampel yang berbeza dari segi tempat dan masa akan memberikan jawapan yang berbeza. Berapa banyakkah usaha kajian (dalam sesetengah keadaan. APA. Wildlife Conservation Society (WCS). Ini bergantung pada pemboleh ubah yang ingin kita pantau. spesies penunjuk? Pengurusan yang bertanggungjawab akan mempertimbangkan semua aspek ini. APA DI MANA BAGAIMANA Sumbangan daripada: Melvin Gumal dan Jason Hon. MENGAPA. Malaysia Untuk mendapatkan maklumat selanjutnya. akan anda mengukurnya? Haiwan yang berlainan boleh dikesan dengan kaedah yang berlainan dan ini mungkin dipengaruhi tempat anda mengambil sampel. Pendekatan yang strategik akan menentukan aspek hidupan liar yang penting dalam konteks yang lebih luas bagi pengurusan UPH. . Soalan-soalan Penting Dalam Memantau Hidupan Liar Di UPH Secara umumnya.Kotak 1 mengenal pasti soalan-soalan penting yang harus dipertimbangkan ketika menyusun program pengurusan HCV1.

hutan montane Hutan tanah pamah. habitat antara perbani. hutan montane Hutan tanah pamah. habitat antara perbani. hutan sekunder Hutan tanah pamah. hutan submontane. padang rumput Hutan bukit. hutan bukit. Senarai Kawasan Penting Burung (KPB) bagi Malaysia. hutan bukit. hutan submontane. hutan paya air tawar. 2. hutan bukit Hutan bakau. habitat antara perbani Hutan paya gambut. Banjaran Nakawan Ulu Muda Teluk Air Tawar-Pantai Kuala Muda Banjaran Bintang Pantai Matang Hutan Simpan Pondok Tanjung Belum-Temengor Banjaran Klendang Banjaran Titiwangsa Tengah Taman Warisan Selangor Pantai Utara-Tengah Selangor Tanjung Tuan Endau-Rompin Hutan Panti Pantai Barat Daya Johor Rizab Hidupan Liar Krau Taman Negara Perlis Kedah Pulau Pinang Perak Perak Perak Perak Perak Perak/ Pahang Selangor Selangor Melaka Johor. hutan submontane. hutan submontane. hutan submontane. 7. hutan bukit. 16. hutan submontane. hutan submontane. 15. Terengganu. hutan submontane Hutan tanah pamah. hutan montane Hutan bukit. hutan pantai. hutan montane. hutan bukit. hutan bukit. hutan bukit. hutan rawa tropika Hutan tanah pamah. hutan bukit. habitat antara perbani Hutan paya air tawar. hutan paya air tawar. 19. 12. hutan bukit. hutan bukit. 10. hutan montane Hutan paya gambut. hutan submontane Hutan tanah pamah. hutan bukit. 5. 14. 3. hutan submontane Hutan bakau. kars/gua Hutan tanah pamah. hutan bukit. hutan submontane. 9. hutan bukit. hutan paya air tawar. hutan sekunder Hutan bakau. hutan montane Hutan bukit. hutan bukit. laut lepas. Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah . hutan tanah pamah Pulau luar pesisir.Lampiran 4. hutan paya air tawar. hutan rawa tropika Hutan tanah pamah. 4. hutan tanah pamah. habitat antara perbani. hutan rawa tropika 18. 6. hutan bukit Hutan bakau. terumbu karang. hutan submontane. hutan paya gambut. 28. hutan paya gambut. hutan sekunder Hutan bakau. hutan submontane. 11. hutan tanah pamah. 25. habitat antara perbani. 27. Tempat Negeri Jenis Habitat 1. Kelantan Pahang Putrajaya Federal Territory Sabah Sabah Sabah Sabah Hutan tanah pamah. tanah ladang Hutan tanah pamah. 8. 21. hutan bukit Hutan tanah pamah. hutan montane Hutan bakau. No. Hutan Paya Gambut Tenggara Pahang Pulau Layang-Layang 20. Pahang Johor Johor Pahang Pahang. Banjaran Crocker Gunung Kinabalu Banjaran Trus Madi Dataran Banjir Kinabatangan Kawasan Pemuliharaan Lembah Danum Kawasan Pemuliharaan Legeh Maliau Taman Bukit Tawau Rizab Hidupan Liar Tabin Semenanjung Klias 24. hutan submontane. habitat antara perbani. hutan bukit. 23. hutan sekunder Hutan tanah pamah. 17. hutan tanah pamah. 13. hutan montane Hutan tanah pamah. 22. tasik dataran banjir. hutan submontane Hutan tanah pamah. hutan montane Hutan bakau. hutan tanah pamah. 26.

hutan bukit. 45. hutan bukit. habitat antara perbani. laut lepas. hutan pantai. hutan pantai. tanah ladang Terumbu karang. 31. Sarawak Sarawak Sumber: “Buku Panduan Kawasan Penting Burung Di Malaysia” (2005) Untuk mendapatkan butir-butir selanjutnya. hutan submontane Hutan bukit. hutan rawa tropika Hutan tanah pamah. hutan bukit. maklumat dan peta. kars/gua Hutan bukit. hutan pantai Pulau luar pesisir. petanaman rumput laut. 52. hutan pantai Hutan bakau. hutan bukit. 32. hutan pantai. hutan bukit. hutan tanah pamah. hutan tanah pamah Pulau luar pesisir. hutan submontane. petanaman rumput laut. hutan bakau. 51. hutan submontane. hutan bukit.29. habitat antara perbani Kawasan Lindungan Sarawak Tanjung Datu-Samunsam 35. laut lepas. hutan tanah pamah. Kabili-Sepilok Rizab Hidupan Liar Kulamba Kepulauan Sipadan Kepulauan Mantanani Dataran Tempasuk Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Hutan bakau. hutan paya gambut. kars/gua Hutan bakau. hutan submontane. 33. 55. hutan tanah pamah. habitat antara perbani. 47. hutan submontane Hutan bakau. hutan rawa tropika. hutan tanah pamah. hutan submontane. hutan rawa tropika Hutan paya air tawar. 39. hutan paya gambut. hutan tanah pamah. hutan pantai Pulau luar pesisir. hutan montane Pulau luar pesisir. hutan bakau. hutan submontane. . hutan rawa tropika Hutan bukit. laut lepas. hutan bukit. 43. padang rumput Hutan bukit. tasik dataran banjir. 42. 34. hutan bakau. kars/gua Hutan bukit. hutan paya air tawar. Taman Negara Niah Taman Negara Bukit Lampir Taman Negara Loagan Bunut Kawasan Lindungan Mulu-Buda Tanah Tinggi Kelabit Teluk Brunei Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak 54. hutan submontane. hutan montane. hutan submontane. laut lepas. hutan montane. hutan submontane. hutan submontane. hutan sekunder. laut lepas. laut lepas. 49. hutan montane Terumbu karang. hutan rawa tropika Hutan paya air tawar. hutan paya gambut. 44. hutan montane Hutan bukit. hutan rawa tropika Hutan bukit. 41. Batu Kapur Bau Banjaran Bungo Gunung Penrissen Pantai Sadong-Saribas Pulau Bruit Taman Mergastua Lanjak-Entimau Pergunungan Hose-Laga Hulu air Baleh Danum-Linau Penara Usun Apau Banjaran Dulit Taman Negara Similajau Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak 50. Gunung Pueh Taman Negara TalangSatang Teluk Bako-Buntal Sarawak Sarawak Sarawak 38. hutan tanah pamah. kars/gua. 48. tanah ladang Hutan tanah pamah. hutan rawa tropika Hutan bukit. hutan submontane. 46. hutan pantai. hutan rawa tropika Kars/gua Hutan bukit. 36. 53. terumbu karang. hutan paya air tawar. hutan tanah pamah. hutan antara perbani. hutan bukit Hutan paya air tawar. hutan paya gambut. 37. hutan rawa tropika Hutan paya bakau. sila rujuk kepada Buku Panduan ini yang boleh didapati daripada Persatuan Pencinta Alam Malaysia (PPAM). hutan submontane. terumbu karang. hutan montane Hutan bakau. 40. 30.

% Bil. % Bil.Lampiran 5. 1968) TABIAT HIDUP P INSEKTIVOR DERMOPTERA FOLIDOT HABITAT LAZIM A 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 4 14 0 0 KETINGGIAN T 3 33 2 15 12 48 14 55 2 67 6 75 6 54 BILANGAN S 4 45 3 23 11 44 7 27 1 33 8 29 5 45 D 6 67 0 0 3 12 21 81 3 100 15 54 11 100 P/D 1 11 4 31 0 0 0 0 0 0 4 14 0 0 P 4 45 5 38 18 72 11 42 2 67 10 54 6 54 P/B 2 22 4 31 3 12 6 23 0 0 1 36 3 27 TB P/B/TB 2 22 0 0 0 0 9 25 0 0 2 3 0 0 1 11 4 31 4 16 0 0 1 33 21 7 2 19 TP Tgh 2 22 7 55 10 40 4 15 1 33 0 21 3 27 TT TT 3 33 2 15 3 12 4 15 0 0 1 0 0 0 TP/ Byk Tgh/TT 1 12 2 15 0 0 4 15 0 0 3 4 2 19 2 22 7 54 7 28 10 38 1 34 3 10 2 19 L 3 33 3 23 7 28 9 35 1 33 17 61 4 36 Bil. 1 11 9 69 22 88 5 19 0 0 5 18 0 0 PRIMAT % RODENSIA (Tupai) Bil. % Bil. dan Tanah Bertanam Tanah pamah Pertengahan Tanah Tinggi Semua altitud Banyak Sederhana banyak Langka . Keutamaan habitat mamalia Malaysia mengikut kumpulan mamalia yang berkait (diadaptasikan daripada Stevens. RODENSIA (Tikus & mencit) RODENSIA (Landak) KARNIVOR % Bil. UNGULAT (termasuklah gajah) % Petunjuk: P D P/D A P/B TB P/B/TB TP Tgh TT TP/Tgh/TT Byk S L = = = = = = = = = = = = = = Pokok Darat Pokok dan Darat Air Hutan Primer dan Belukar Tanah Bertaman Hutan Primer dan Sekunder. % Bil.

dan juga “Peta Sabah: Pembentukan Hutan Semula Jadi” (1:1.8% Risk Low Low Low Low Low Low Low High High High High Status HCV3 HCV3 HCV3 HCV3 HCV3 HCV3 Upper dipterocarp limestone HCV3 Perhatian: ‘%PA’ – peratusan kawasan asal setiap jenis ekologi yang berada di dalam kawasan lindungan pada tahun 2004 (jenis ini terancam jika %PA < 10%). Tahap Perlindungan Setiap Jenis Ekologi Di Semenanjung Malaysia.300. Keluasan Kawasan Jenis-jenis Ekologi Tematik Yang Asal Dan Yang Semasa (sekitar tahun 1992) Di Semenanjung Malaysia (PERHILITAN. 2004).Lampiran 6. yang dihasilkan oleh Pusat Biodiversiti Sarawak. Rancangan Induk Kawasan Lindungan Di Semenanjung Malaysia (Tidak bernama. Penilaian yang serupa bagi ekosistem di Sabah dan di Sarawak bolehlah dijalankan pada masa akan datang. ‘Risk’ – risiko ancaman luar terhadap setiap jenis ekologi yang dilitupi kawasan lindungan dari segi bilangan kawasan lindungan yang sedia ada yang mengandungi setiap jenis ekologi (‘Low’ jika n > 4). n/a = tidak berkaitan Low = rendah High = tinggi Sumber: PERHILITAN (2004). Oleh itu.000) yang disusun oleh Pusat Penyelidikan Hutan Jabatan Perhutanan Sabah. lajur ‘Status’ telah ditambah. Penilaian Ekosistem PERHILITAN bagi Semenanjung Malaysia. ambang ini boleh digunakan bersama-sama dengan penilaian PERHILITAN untuk merumuskan tafsiran yang lebih tepat bagi HCV3 di Semenanjung Malaysia: “Ekosistem Terancam” haruslah dianggap sebagai semua jenis hutan yang mempunyai kurang daripada 10% daripada kawasan asalnya di dalam kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindungan DAN tidak dinilai sebagai “berisiko kecil menghadapi ancaman dari luar” (iaitu tidak dinilai langsung ataupun telah dinilai sebagai “berisiko besar menghadapi ancaman dari luar” kerana mempunyai kurang daripada empat replika di kawasan terlindung sepenuhnya): Jadual 1. Titik permulaannya merangkumi peta ekologi yang belum diterbitkan. Penilaian ekosistem bagi 27 jenis ekologi model di Semenanjung Malaysia telah dijalankan oleh PERHILITAN (2004) 16 . Legend thematic ecology types lowland forest lowland quartz lowland sandstone lowland limestone forest lowland ultrabasic forest riverine peat swamps alluvial lowland forest mangrove BRIS forest hill dipterocarp hill quartz forest hill sandstones hill limestone forest hill ultrbasic forest upper dipterocarp upper dipt quartz upper dipt sandstones upper dipt limestone oak-laurel oak-laurel quartz oak-laurel sandstone montone forest montone quartz montone sandstone Rajah 1. . Penilaian ini mengkaji keluasan kawasan asal bagi jenis-jenis yang masih ada pada tahun 1992 (Rajah 1) dan juga menilai risiko terhadap jenis-jenis tersebut berdasarkan bilangan kawasan lindungan yang mengandungi setiap jenis itu (Jadual 1). Ecological Marine alluvial Lowland dry ultrabasic Hill dipterocarp ultrabasic Montane quartz Montane sandstone BRIS forest Peat swamp Mangrove Riverine Lowland dry limestone Burmese lowland forest Coastal forest Hill dipterocarp quartz Lowland dry sandstone Lowland dry neutral Lowland dry quartz 16 %PA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 2% 2% 2% 3% 5% 5% 7% Risk n/a n/a n/a High High High Low High Low Low High Low High Low Low High Status HCV3 HCV3 HCV3 HCV3 HCV3 HCV3 HCV3 Ecological Oak-laurel neutral Montane neutral Oak-laurel sandstone Hill dipterocarp sandstone Upper dipterocarp neutral Hill dipterocarp neutral Upper dipterocarp sandstone Upper dipterocarp quartz Hill dipterocarp limestone Oak-laurel quartz %PA 9% 10% 11% 13% 15% 19% 28% 38% 49% 95% 99. 1999) menetapkan ambang sebanyak 10% daripada setiap ekosistem untuk dilindungi.

Pengelasan jenis hutan dan penilaian hutan di Sabah.300.000) (Tidak bernama. “Peta Sabah: Pembentukan Hutan Semula Jadi” (skala asal ialah 1:1. 2005: 27) Hutan Pantai Hutan Bakau Hutan Paya Gambut Tanah Pamah Hutan Paya Gambut Tanah Tinggi Hutan Paya Gambut Montane Rendah Hutan Paya Air Tawar Bermusim Tanah Pamah Hutan Paya Air Tawar Tanah Pamah Hutan Paya Air Tawar Tanah Tinggi Hutan Dipterokarpa Bercampur Tanah Pamah Hutan Dipterokarpa Bercampur Tanah Tinggi Hutan Dipterokarpa Bercampur Tanah Pamah & Tumbuhan Batu Kapur Hutan Dipterokarpa Bercampur Tanah Tinggi & Tumbuhan Batu Kapur Hutan Dipterokarpa & Kerangas Bercampur Tanah Pamah Hutan Dipterokarpa & Kerangas Bercampur Tanah Tinggi Hutan Kerangas Tanah Pamah Hutan Kerangas Tanah Tinggi Hutan Kerangas Montane Rendah Hutan Kerapah Tanah Tinggi Hutan Ultramafik Tanah Pamah Hutan Ultramafik Tanah Tinggi Hutan Ultramafik Montane Rendah Hutan Ultramafik Montane Tinggi Hutan Montane Rendah Hutan Montane Tinggi Tumbuhan Subalpin .Lampiran 7. Rajah 1.

Lampiran 8. tanah rawang. kars berkelas. Coastal organic plains Inland organic plains Saline clay plains Lower river zone Upper riverine zone Undulating hilly sedimentary Igneous hilly mountainous Mountainous Dissectedarst Steep mountainous sedimentary Steep very high mountainous Freshwater Rajah 1. hutan dipterokarpa bercampur – hijau. endapan gunung-ganang curam) – pelbagai kelas hutan pedalaman kering. hutan paya gambut – merah jambu. Zon-zon ekologi di Sarawak Sumber: FAO (Tidak bernama. dataran organik pedalaman) – hutan paya gambut. gunung-ganang bukut igneus. Rajah 2. 2004) Perhatian: Zon-zon ekologi berkait dengan tumbuhan semula jadi: dataran organik (dataran organik tepi pantai. Taburan jenis hutan utama di Sarawak: Hutan bakau – ungu. gunung-ganang yang sangat tinggi dan curam – hutan alpin. zon-zon lain (endapan bukit beralun. gunung-ganang. tanah di luar Sarawak – kelabu. hutan sekunder – kuning. zon-zon pinggir sungai (zon pinggir hilir sungai. Pengelasan jenis hutan dan penilaian hutan di Sarawak. zon pinggir hulu sungai) – hutan pinggir sungai. dataran tanah liat salina – bakau dan kukup lumpur. .

dan oleh itu mungkin mempunyai perspektif yang berbeza tentang betapa pentingnya tanaman tersebut. atau bantuan oleh kerajaan. laut. melaksanakan temu ramah tersebut boleh memakan masa yang lama. fasilitator hendaklah berpengalaman melakukan Penilaian Desa Partisipatif (PDP).hcvnetwork. perbincangan berkumpulan yang berasingan dengan wanita sahaja bolehlah diatur. Namun begitu. . Sekitar satu jam sudah cukup untuk mengisi jadual dengan sekumpulan kecil peserta (5 hingga 15). Sebelum kita mula mengenal pasti betapa pentingnya nilai-nilai hutan. penting untuk mendapatkan penyertaan kaum wanita. 17 18 Diadaptasi daripada “Mengenal Pasti. Panduan mengenal pasti kawasan-kawasan hutan yang penting dalam memenuhi keperluan asas komuniti tempatan (HCV5) dan/atau yang sangat penting bagi identiti budaya tradisional komuniti tempatan (HCV6) 17 . Di Malaysia.org Jadual ini disediakan sebagai panduan umum sahaja: kumpulan-kumpulan tempatan atau penyelidik perlulah mengubahsuaikan pendekatan ini jika perlu. Mengurus Dan Memantau Hutan Yang Tinggi Nilai Pemuliharaannya Di Indonesia: Kit Panduan Untuk Pengurus Hutan Dan Pihak-pihak Lain Yang Berkepentingan” (2003). bilangan sejarah. Dari segi masa. misalnya NGO. Jadual ini boleh digunakan dalam temu ramah perseorangan.Lampiran 9. Sebaik-baiknya. Empat langkah yang berikut ini boleh digunakan sebagai sebahagian daripada pendekatan partisipatif yang dimudahkan untuk mengenal pasti HCV5 dan HCV6 bagi sesuatu komuniti. fasih bertutur bahasa daerah dan diterima oleh komuniti tempatan. program pembangunan syarikat perhutanan atau pihak-pihak ketiga yang lain. Tujuan jadual ini adalah mengenal pasti cara setiap keperluan asas subkumpulan tersebut dipenuhi oleh pelbagai jenis sumber. Wanita mungkin lebih terlibat dengan pengutipan hasil hutan yang tertentu. pasar. termasuklah sumber hutan dan sumber-sumber alternatif seperti pertanian. Kumpulan/asalusul etnik Sumber mata pencarian yang utama 18 Ciri-ciri penting Anggaran yang lain (misalnya. Jadual 1 – Mengenal pasti subkumpulan di dalam satu komuniti desa Bil. Untuk mendapatkan perwakilan sudut pandangan yang sewajarnya daripada kaum wanita. Jadual 2 dicadangkan sebagai panduan menjalankan temu ramah perseorangan atau berkumpulan. LANGKAH 2: Kenal pasti cara setiap subkumpulan memenuhi keperluan asasnya Bagi setiap subkumpulan. Dalam keadaan sedemikian. fasilitator perlu membahagikan setiap desa kepada subkumpulan menurut Jadual 1. kerana mereka biasanya mempunyai bahagian yang berbeza dalam penggunaan sumber. sama ada melalui temu ramah perseorangan ataupun melalui temu ramah berkumpulan yang telah diatur dengan teliti untuk memastikan bahawa hanya satu subkumpulan sahaja yang diwakili. pola mata pencarian. Boleh didapati dari www. dan sebagainya) % daripada bilangan penduduk desa Setiap kumpulan yang tergolong dengan kumpulan asli dan/atau yang mewakili sekurang-kurangnya 15% daripada penduduk desa haruslah dianggap sebagai subkumpulan yang penting dan haruslah ditemu ramah secara berasingan. perbincangan kumpulan jantina bercampur selalunya didominasi oleh lelaki. Maklumat ini boleh diperoleh dengan menjalankan penilaian pantas untuk mengenal pasti pemberi-pemberi maklumat yang penting supaya kita tidak bergantung pada kumpulan yang berat sebelah. Tentang jantina. lokasi keluarga kediaman. fasilitatornya haruslah wanita. jadual ini lebih cekap digunakan dengan kumpulan-kumpulan kecil penduduk desa yang berkumpul untuk menghadiri perundingan berkumpulan. LANGKAH 1: Kenal pasti subkumpulan di setiap desa berdasarkan pola mata pencarian mereka Desa mungkin terdiri daripada beberapa subkumpulan. setiap satunya dengan asal-usul etnik. usia dan jantina yang berbeza. Saiz yang paling sesuai ialah antara 5 hingga 15 orang. seperti tanaman ubatan.

hanya sebahagian kecil keperluan mereka sahaja (taraf: 1). Fasilitator kemudiannya menjelaskan tujuan rundingan tersebut dan seterusnya menyoal penduduk desa itu tentang tempat mereka mendapatkan setiap sumber utama di dalam jadual di bawah ini. fasilitator kemudiannya menyatakan tarafnya. kelengkapan rumah.Tidak penting = kurang daripada 15% • 0 . sago) Protein haiwan (daging. Sebagai contoh. iaitu antara 0 hingga 4 seperti yang dijelaskan di bawah ini. alat Bahan api: Ubatan: Air: untuk keperluan minuman dan keperluan harian Pendapatan tunai: Keperluan kebudayaan/ kerohanian/ keagamaan: Lain: Jadual 2 boleh disalin pada kertas besar dan dipaparkan di tempat rundingan diadakan.Tidak ada = 0% . misalnya “ikan sungai”. baris “air”) • 3 . “perigi”. kraf tangan. diikuti sumber-sumber lain. tuliskan “4 (semua)” di dalam lajur “hutan”. dan sebagainya. fasilitator akan mula menanya komuniti itu apa makanan ruji mereka.Penting = kira-kira 15% hingga 50% • 1 . atau tiada langsung (0). Kepentingan setiap sumber bagi setiap keperluan ditentukan dengan menggunakan tahap yang berikut ini: (bukan di atas tanah hutan) Subkumpulan (berdasarkan jadual 1): Pertanian Lain Dibeli Bantuan (misalnya. laut) Penjelasan Lain • 4 . ikan) Buah-buahan. fasilitator kemudiannya menanya penduduk desa sama ada mereka mendapat semua beras dari sumber ini (taraf: 4). Di dalam setiap sel. dan kepentingan setiap sumber itu. Fasilitator kemudiannya bertanya tempat mereka mendapatkannya. Penduduk desa biasanya akan menyenaraikan sumber yang paling penting dahulu. Bagi setiap sumber (misalnya: pertanian pindah). “rotan”.Jadual 2 – Memenuhi Keperluan Asas Desa: Sumber Keperluan HUTAN UPH Makanan: Karbohidrat (nasi. jika semua air yang digunakan oleh komuniti tersebut datangnya dari sungai di hutan itu.Sangat Penting = lebih daripada 50% keperluan yang tertentu dipenuhi oleh satu sumber sahaja • 2 .Asas = 100% keperluan yang tertentu dipenuhi oleh satu sumber sahaja (misalnya. sayursayuran Bahan-bahan: perumahan bot perabot. iaitu sumber utama karbohidrat seperti beras. “beras”. kebanyakan daripada keperluan mereka daripadanya (taraf: 3). dan menyenaraikan sumbernya. sebahagian besar keperluan mereka (2).

Jika ada sumber lain. maka kepentingan sumber itu hendaklah ditukarkan kepada 2 (penting) dan jika tidak ada penggantian dalam tempoh itu. lajur “hutan” boleh dibahagikan kepada dua ataupun tidak. semua sel di dalam lajur “hutan” haruslah diisi untuk memastikan bahawa kepentingan hutan dinilai dengan teliti. contohnya jika mereka sedang mengusahakan ladang tanaman kontan yang dapat mengurangkan pergantungan mereka pada hasil hutan untuk memenuhi keperluan kewangan. maka segala yang mereka peroleh dari hutan itu besar kemungkinannya datang dari UPH tersebut (kecuali mereka mengikuti pola hijrah atau pola memburu/mencari makan yang melampaui sempadan UPH tersebut). atau semasa kegagalan hasil tanaman. ini mungkin mengecualikan sumber itu sebagai asas. Penting untuk dimaklumkan bahawa kita tidak perlulah meminta peratusannya daripada komuniti. Tidak perlulah anda cuba mendapatkan angka ini. . pastikanlah bahawa ini benar sepanjang tahun dan sepanjang masa. jarang-jarang sekali. Jika mereka bersedia memberikannya. Dalam perbualan biasa. Jika jawapannya “lebih banyak dari kebun” maka soalan seterusnya bolehlah ditanya: “Adakah Encik mendapatkan sebahagian besar buah-buahan dari hutan ataupun hanya sedikit sahaja. Perubahan mestilah dipertimbangkan. sebagai pengganti. maka peratusan yang diberikan semasa temu ramah boleh mengelirukan. Pola mata pencarian komuniti sentiasa berubah. yang akan memerlukan pengutipan data yang jauh lebih intensif. yang akan memastikan kesediaan alternatifnya dan sama ada alternatif itu boleh didapati oleh anggota komuniti tersebut. Kriteria ini penting terutamanya dalam keadaan yang samar-samar. sebagai contohnya kebun. tapi setidak-tidaknya semua sel yang mempunyai nilai yang melebihi 2 haruslah diisi. ubi yang dikutip dari hutan mungkin menggantikan beras semasa kekurangan bekalan antara dua musim. atau tidak penting” maka tahapnya ialah 1. maka soalannya boleh ditanya seperti ini: “Adakah Encik mendapatkan lebih banyak buah-buahan dari hutan ataupun dari kebun?” jika jawapannya “lebih banyak dari hutan”. Sebagai contoh. maka tahapnya ialah 4 bagi hutan di dalam baris “buah-buahan”. Sesetengah jenis sumber mungkin menjadi sangat penting hanya pada waktu-waktu yang tertentu sahaja dalam setahun. agak penting” maka tahapnya ialah 2. Demikian juga. maka rundingan perlulah dijalankan secara lebih terperinci dengan mengisi Jadual 3 di bawah ini. Tahap 0 hingga 4 tadi boleh ditentukan semasa perbincangan perseorangan atau kumpulan. Jika kumpulan yang ditemu ramah itu tinggal di tengah-tengah Unit Pengurusan Hutan yang sedang dinilai. Perkara ini benar lebih-lebih lagi apabila manusia melabur dalam sumber-sumber alternatif. Jika komuniti yang berkenaan itu bertempat berhampiran sempadan UPH atau sering bergerak melepasi sempadannya. LANGKAH 3: Kenal pasti fungsi-fungsi hutan yang asas Untuk setiap keperluan yang diberi tahap antara 2 hingga 4 bagi hutan sebagai sumber (penting. jarangjarang sekali. “Adakah waktu-waktu yang tertentu apabila sumber ini menjadi lebih penting?” Jika jawapannya ya. maka tahapnya ialah 3. haruslah diingati bahawa komuniti selalunya tidaklah biasa menyimpan rekod-rekod berangka bagi keperluan dan penggunaan sumber mereka. Bergantung pada keadaan. maka mungkin perlu dijelaskan peratusan sumber yang mereka peroleh dari UPH tersebut dan dari hutan lain. yang berikut ini boleh digunakan oleh para petani untuk mengukur secara kualitatif berapa pentingnya sesuatu sumber untuk memenuhi sesuatu keperluan yang tertentu. sangat penting atau asas). dan ini memadailah sebagai penunjuk. Sebaliknya. Jika jawapannya “sedikit sahaja. eloklah sekiranya pengenalpastian sumber asas didasarkan pada tanggapan kualitatif anggota komuniti itu.Tidak semua sel harus diisi. Jika sesuatu sumber hutan yang tertentu itu kurang digunakan dan sering digantikan oleh alternatif. Sebagai contoh soalan-soalan yang berikut boleh ditanya: “Adakah Encik mendapatkan semua buah-buahan dari hutan atau ada sumber-sumber lain?” jika jawapannya “semua”. Namun begitu. maka peratusan itu bolehlah digunakan untuk mengelaskan kepentingan setiap sumber ke dalam kategori 0 hingga 4 tadi. iaitu apabila sukar ditentukan sama ada sesuatu sumber itu asas ataupun tidak. maka sumber ini menepati syarat-syarat bagi HCV5. dan bukan dengan cara yang penting?” Jika jawapannya “besar. Jika komuniti menentukan secara kualitatif bahawa mereka mendapatkan “sedikit sahaja” sumber yang tertentu dari hutan. misalnya dengan bertanya.

Jika tidak ada. adakah alternatif yang boleh didapati? (2.) Jika keperluan ini tidak dapat dipenuhi dari sumber hutannya itu.) (1. dan sebagainya) Adakah mereka secara giatnya cuba melindungi sumber yang ada? Adakah semua anggota komuniti bimbang tentang arah aliran ini atau hanya sebahagian minoritinya? Jika penggantinya boleh didapati secara percuma (contohnya.) Jika jawapannya tidak bagi salah satu soalan ini: sumber ini mungkin HCV5. maka ini HCV5. Jika ada alternatif. . jika ada. Jadual 3 – Mengenal pasti sumber hutan yang asas Desa: XXX………………. wang diperlukan untuk membeli dan mengangkut penggantinya. Sumber (berdasarkan Jadual 2) Subkumpulan: (berdasarkan Jadual 1) … Taraf kepentingan hutan dalam memenuhi keperluan ini (2 hingga 4). yang mempengaruhi seluruh komuniti boleh mengecualikan hutan sebagai asas. Jika tidak ada. sumber ini adalah HCV5. pergi ke (3. maka keperluan ini tidaklah asas. Jika ada kos yang terlibat. adakah anggota komuniti melabur dalam alternatifnya (contohnya. Setiap sumber yang tidak boleh didapati penggantinya dengan memuaskan layak sebagai HCV5. • dalam jumlah yang mencukupi untuk menggantikan sumber hutan • dan di lokasi yang boleh dikunjungi dengan kaedah pengangkutan yang ada (3.Soalan-soalan di dalam jadual di bawah ini akan membantu anda menentukan sama ada sesuatu sumber itu asas ataupun tidak.) Adakah kos alternatif ini dalam kemampuan semua orang? (contohnya adakah mereka mempunyai cukup banyak wang untuk membelinya. maka ini sudah cukup untuk melayakkan hutan itu sebagai HCVF di bawah HCV5. tenaga kerja dan tanah diperlukan untuk memulakan kegiatan pertanian yang baru?) (4. berdasarkan Jadual 2: Senaraikan alternatifnya di sini.) Jika ada keraguan tentang kepentingan sesuatu sumber. adakah mereka semakin kurang menggunakan sungai untuk mendapatkan air. atau adakah mereka mempunyai cukup banyak tenaga kerja dan tanah untuk memulakan pengeluaran pertanian yang baru sebagai pengganti?) (5.). Jika jawapannya ya untuk semua soalan. menghasilkan tanaman kontan. Jika hutan yang berkenaan penting dalam memenuhi sekurang-kurangnya satu keperluan asas. pergi ke (5. khususnya jika komunitinya secara giatnya sedang melabur dalam sumber alternatif yang baru seperti pertanian.) Wujudkah suatu arah aliran pada perubahan kebergantungan anggota komuniti pada sumber ini? Sebagai contoh. Jawapannya akan memberikan petunjuk sama ada komuniti tersebut boleh mendapatkan pengganti bagi sumber hutan ataupun tidak. maka arah aliran menurun yang jelas pada penggunaan hutan. maka hutan tersebut adalah HCV5.) Adakah alternatif ini boleh didapati • sepanjang tahun setiap tahun. penternakan. ubat percuma dari klinik desa). Jika komuniti secara giatnya melindungi sumber hutan. ini bukanlah HCV5.) Bolehkah alternatifnya diperoleh secara percuma atau adakah perlu dibayar? (contohnya. atau adakah pengutipan hasil hutan menurun? Jika ada arah aliran perubahan. pergi ke (2. Jika ada keraguan. pergi ke (4.

Jadual 4 – Mengenal pasti kawasan-kawasan yang sangat penting dari segi kebudayaan tradisional Desa: XXX………………. maka kawasan itu mungkin bernilai dari segi kebudayaan tradisional. . Oleh itu. Sebuah set khusus soalan temu ramah diperlukan untuk menentukan sama ada nilai ekonomi (iaitu sumber pendapatan) dan nilai kebudayaan (contohnya agama) ini telah membentuk suatu peranan pusat bagi komuniti sekurang-kurangnya selama dua generasi.LANGKAH 4: Kenal pasti kawasan-kawasan yang sangat penting (HCV6) dari segi kebudayaan tradisional. ekologi. Sumber (berdasarkan Jadual 2) Subkumpulan: …(berdasarkan Jadual 1) Bilangan generasi yang telah menggunakan sumber ini Taraf kepentingan sumber ini bagi komuniti selama dua generasi yang terakhir (Taraf 2/3/4) Sumber-sumber ekonomi: … Sumber kebudayaan/sumber keagamaan: … Sumber-sumber yang telah digunakan melebihi dua generasi dan secara tekalnya telah diberikan taraf sangat penting (3) atau asas (4) sepanjang masa ini layak sebagai HCV6. nilai ekonomi dan nilai kebudayaan yang dikenal pasti di dalam Jadual 2 tadi bolehlah dikaitkan dengan kawasan-kawasan hutan yang mungkin HCV6. Maklumat ini boleh dijadualkan mengikut garis panduan yang diberikan di dalam Jadual 4 di bawah ini. ekonomi atau agama Jika komuniti sudah pun menggunakan sesuatu kawasan hutan melebihi dua generasi.

. Takrifkan landskap yang di maksudkan Kenal pasti semua pihak yang berkepentingan dengan meliputi kesemua pihak yang ada kepentingan di dalam lanskap tersebut Jalankan satu perjumpaan atau bengkel bersama kumpulan tersebut Ketiga-tiga langkah ini berlangsung ketika bengkel diadakan walaupun penyusunan garis dasar lazimnya memerlukan satu lagi phasa Adaptasi kesan daripada pembelajaran dari proses ini Jelajahi senario-senario berbeza bagi landskap tersebut Jalankan perbincangan mengenai penunjuk-penunjuk yang berpotensi pada tahap landskap bersama pihak-pihak yang berkepentingan Susunkan satu garis dasar pertama menggunakan set penunjuk yang telah dipersetujui Jalankan penilaian dan perbincangan dengan kerap Nota: Perhatikan bahawa tiada anak panah di antara petak – petak di atas. Cara melaksanakan proses LOAM.Lampiran 10. Sumber: Aldrich & Sayer (2007). turutan yang di beri hanyalah satu kemungkinan tetapi secara praktikal beberapa langkah mungkin berjalan serentak atau berlaku pada masa berbeza untuk landskap yang berbeza.

jpm.my Jabatan Perlindungan Hidupan Liar Dan Taman Negara (PERHILITAN) KM 10.my Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia Jalan Cenderasari 50646 Kuala Lumpur Tel 03-2698-9211 Faks 03-2698-9994 www.epu. Selangor Tel 03-7967-8000 Faks 03-7955-0964 E-mel email@met.my Perbadanan Taman Negara Johor JKR 475. Bangunan Tabung Haji Jalan Tun Razak 50658 Kuala Lumpur Tel 03-2161-1033 Faks 03-2161-1036 www.townplan. Jalan Cheras 56100 Kuala Lumpur Tel 03-9075-2872 Faks 03-9075-2873 www. Perak Tel 05-791-4543 Faks 05-791-2641 Jabatan Meteorologi Malaysia Jalan Sultan Petaling Jaya. Blok Barat Wisma Selangor Dredging 142-C Jalan Ampang 50450 Kuala Lumpur Tel 03-2161-0577 Faks 03-2162-1470 www.water. Johor Tel 07-223-7471 / 224-2525 Faks 07-223-7472 E-mel jnpc@johorparks.my www.com.gov.gov.gov. Agensi Kerajaan Jabatan Pengairan Dan Saliran Jalan Sultan Salahuddin 50626 Kuala Lumpur Tel 03-2697-2828 Faks 03-2698-7973 E-mel pro@water.my Kementerian Sumber Asli & Alam Sekitar Wisma Sumber Asli 25 Persiaran Perdana Precint 4.jheoa.forestry.gov.com www.my .johorparks. Jalan Bukit Timbalan 80000 Johor Bahru.Lampiran 11.jmg.my Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia Jalan Sultan Salahuddin 50660 Kuala Lumpur Tel 03-2616-4488 Faks 03-2692-5657 www.gov.my Perbadanan Taman Negeri Perak Kompleks Pejabat Kerajaan Negeri Daerah Hulu Perak 33000 Gerik.gov. Pertubuhan – pertubuhan yang berkenaan untuk dihubungi.met.my Jabatan Hal Ehwal Orang Asli Malaysia Aras 10.nre.gov.gov.my Jabatan Mineral & Geosains Malaysia Tingkat 19-22.my Unit Perancangan Ekonomi Jabatan Perdana Menteri Block B5 & B6 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62502 Putrajaya Tel 03-8888-33333 Faks 03-8888-3755 www. 62574 Putrajaya Tel 03-8886-1111 Faks 03-8886-1512 www.gov.my www. 20 & 20M.wildlife.gov.

net.sabah.my OR pengarah.sabah.gov.mzm.my/jhl/ Pejabat Hal Ehwal Anak Negeri Sabah Aras 2 Blok C Wisma Tun Fuad Stephens Beg Berkunci No.gov.my Jabatan Perhutanan Sabah KM 10.gov. Wisma Pertanian Sabah Jalan Tasik Luyang Di Jalan Maktab Gaya Beg Berkunci No. 209 88999 Kota Kinabalu E-mel PHEAN@sabah.gov. Blok B.sabah.net.gov. Tingkat 1-3 Tunku Abdul Rahman Road Beg Berkunci No.my www.my/agripark/home.gov. Jalan Labuk Beg Berkunci No.gov. Tingkat G Kompleks Sinsuran Peti Surat 10626 Tel 088-211-881/212-719 Faks 088-221-001 / 088-211-585 E-mel sparkshq@tm.my www.sabah.my Tel 088-222-251 Faks 088-246-352 Jabatan Pengairan Dan Saliran Aras 5.gov.my OR frc@tm.jhl@tm.net.Sabah@sabah.net.my www.sabah.gov.my Lembaga Kebudayaan Sabah Bangunan Wisma Budaya Jalan Tunku Abdul Rahman Beg Berkunci No.gov.my www.my/htan_frc/ Taman Pertanian Sabah WDT 28 89909 Tenom Tel 087-737-952 Faks 087-737-571 E-mel agripark@sabah.net.gov. 132 88740 Kota Kinabalu Tel 088-268-890 Faks 088-264-235 E-mel borneosiff@gmail. 2078 88999 Kota Kinabalu Tel 088-251-290 Faks 088-238-120 E-mel jpas@sabah. Menara Tun Mustapha 88502 Kota Kinabalu WDT 235.did.forest.org.Sabah Program Pemuliharaan Biodiversiti & Ekosistem Borneo Fasa II d/a Pejabat Sumber Asli Tingkat 14. 2052 88767 Kota Kinabalu Tel 088-280-500 Faks 088-242-770 www.bbec.my www.my Jabatan Perlindungan Alam Sekitar Wisma Budaya.htm Taman-taman Sabah Lot 1-3.gov.sabah.sabah. 68 90009 Sandakan Tel 089-660-811/660-125/660-824 Faks 089-669-170 E-mel htan@sabah.my www.my/jpas/ Muzium Sabah Beg Berkunci No.sabahparks.com www.my/lks/ Jabatan Hidupan Liar Sabah Tingkat 5.gov.my .sabah. Blok K. 2015 88566 Kota Kinabalu Tel 088-253199 Faks 088-240-230 E-mel Muzium. 88902 Kota Kinabalu Tel 088-422-120 Faks 088-422-129 E-mel bbec@sabah.my www.my Pusat Penyelidikan Hutan Jabatan Perhutanan Sabah Peti Surat 1407 90715 Sandakan Tel 089-531-522/3/4 Faks 089-531-068 E-mel frcsabah@sabah.net.gov.my www.sabah. Wisma MUIS 88100 Kota Kinabalu Tel 088-215-353 Faks 088-222-476 E-mel jhlsabah@tm.

93660 Kuching Tel 082-442-180 Faks 082-441-210 E-mel lth@sarawaknet.nativecustoms.gov.my Jabatan Kesihatan Sarawak Jalan Tun Abang Haji Openg 93590 Kuching Tel 082-256-566 Faks 082-424-959 E-mel shd@sarawak.my www.org.Sarawak Lembaga Sumber Asli Dan Alam Sekitar Tingkat 18-20. Seksyen 54.gov.sarawak.srb.com www.org.my Majlis Sumber Air Sarawak Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya Wisma Saberkas 93582 Kuching Tel 082-203-100/8 Faks 082-429-679 / 429-789 Lembaga Sungai-sungai Sarawak Aras 3.my www.my .gov.sarawakforestry.my/index2.my www. Sarawak Tel 082-610-088 Faks 082-610-099 E-mel info@sarawakforestry.my/forweb/ homepage. Jalan Borneo Heights Semenggoh Beg Berkunci No.gov.health.sarawak.htm Majlis Adat Istiadat Sarawak Aras 3.health.forestry.nreb.com Pusat Biodiversiti Sarawak KM 20.sbc.my www.gov.my Jabatan Perhutanan Sarawak Wisma Sumber Alam Jalan Stadium Petra Jaya.gov.my www. Bangunan BINAMAS Lot 138. 93050 Kuchin Tel 082-440-504 Faks 082-312-800 E-mel penguangm@sarawaknet. Jalan Padungan 93400 Kuching Tel 082-234-719 Faks 082-234-730 E-mel ambrosld@sarawaknet. 3032 93990 Kuching Tel 082-610-610 Faks 082-611-535 E-mel biosar@sbc. Kota Sentosa 93250 Kuching. Electra House Power Street 93000 Kuching Tel 082-207-107/110 Faks 082-242-197 E-mel muhamayk@sarawaknet.gov. Menara Pelita Jalan Tun Abdul Rahman Ya’akub Petra Jaya. KCLD Jalan Tapang.sarawak.sarawak.gov.gov.my www.gov. htm Perbadanan Perhutanan Sarawak Lot 218.

ukm.usm.my Universiti Malaya (UM) 50603 Kuala Lumpur Tel 03-7967-7022/3273 Faks 03-7956-0027 E-mel icr@um.edu.edu.um.my .gov.my Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 43600 Bangi Selangor Tel 03-8921-5555 www.my Universiti Putra Malaysia (UPM) 43400 Serdang Selangor Tel 03-8946-6000 Faks 03-8948-7273 www.edu.my Universiti Malaysia Sabah (UMS) Beg Berkunci No.my Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan Sarawak Tel 082-581-000/388 Faks 082-665-088 www.my www.my www.usm.ums.unimas.my Universiti Sains Malaysia (USM) 11800 Pulau Pinang Tel 04-653-3140 Faks 04-658-9666 E-mel pro@notes.Institusi Akademik/Penyelidikan Institut Penyelidikan Hutan Malaysia (FRIM) 52109 Kepong Selangor Tel 03-6279-7000 Faks 03-6273-1314 www.edu.frim.upm. 2073 88999 Kota Kinabalu Sabah Tel 088-320-000/474 Faks 088-320-223 E-mel crd@ums.my www.edu.

net.org.my Persatuan Pemuliharaan Hidupan Liar Malaysia (WCS) 7 Jalan Ridgeway 93200 Kuching.org ATAU wcsmy@streamyx.my www.my Persatuan Kebudayaan Kadazandusun Sabah Hongkod Koisaan KM 7.org.net.my/sepa/ .hutan.coac.my/PACOS/ Tabung Alam Sedunia (WWF) 49 Jalan SS23/11 Taman SEA 47400 Petaling Jaya Selangor Tel 03-7803-3772 Faks 03-7803-5157 E-mel contactus@wwf.com www.com Projek Pemuliharaan Orang Utan HUTANKinabatangan P.www1.sabah.NGO/Swasta Institut Sumber Borneo (BRIMAS) Lot 1046. Lot 5 Blok M.my brimas.com www.net. Tingkat Lot Kedai Taman Shang Jalan Bulan Sabit 98000 Miri. Sabah Tel 088-244-502 Faks 088-244-502 E-mel hutan1@tm. Sarawak Tel 082-279-050 Faks 082-252-799 ATAU 42-C. Box 10035 88800 Kota Kinabalu.mns.coac@gmail.my Rakan Membangun Komuniti Tingkat 1. 3rd Floor Jalan SS6/8.org.org.wwf.net.my www.org.org. Jalan Penampang WDT 39 89509 Penampang.50megs.my Pusat Prihatin Orang Asli Peti Surat 3052 47590 Subang Jaya Selangor Tel 03-5632-8050 E-mel colin. Selangor Tel 03-7880-2029 Faks 03-7880-2058 E-mel admin@wcsmalaysia.kdca.my Persatuan Pencinta Alam Malaysia JKR 641 Jalan Kelantan Bukit Persekutuan 50480 Kuala Lumpur Tel 03-2287-9422 Faks 03-2287-8773 E-mel mns@mns.wcsmalaysia.org.org.O. Sarawak E-mel snanet@tm.net.org Persatuan Perlindungan Alam Sekitar Sabah E-mel sepa94@tm. Sabah Tel 088-712-518 Faks 088-718-669 E-mel pacos@tm. Bandar Donggongon Peti Surat 511 89507 Penampang. Kelana Jaya 47301 Petaling Jaya.my www.sabah.my www. Sabah Tel 088-713-696 Faks 088-713-350 E-mel koisaan@kdca.my www.org.my www.

Nama Dr Lilian Chua Swee Lian Dr Sanath Kumaran Encik Yong Teng Koon Encik Mohd Zin Yusop Tn Hj Sapuan Ahmad Cik Lucy Chong Dr Lee Hua Seng Prof Zubaid Akbar Mukhtar Ahmad Dr Melvin Gumal Encik Ahmad Zafir Abdul Wahab Cik Ivy Wong Encik Reuben Clements Encik Surin Suksuwan Cik Patricia Regis Encik Lim Teck Wyn (Facilitator) Cik Sheema Abdul Aziz (Rapporteur) Organisasi Institut Penyelidikan Hutan Malaysia (FRIM) KENVIRO Majlis Persijilan Kayu-kayan Malaysia Jabatan Perhutanan Pahang Jabatan Perhutanan Sarawak Perbadanan Perhutanan Sarawak Persatuan Kayu-kayan Sarawak Universiti Kebangsaan Malaysia Persatuan Pemuliharaan Hidupan Liar (WCS) Malaysia WWF-Malaysia WWF-Malaysia WWF-Malaysia WWF-Malaysia Pakar Runding Bebas RESCU WWF-Malaysia .Lampiran 12. 12. 5. 1. 6. 9. 15. 16. 14. 11. Senarai peserta kajian pakar bertarikh 27-28 Mei 2008. 7. 10. 8. 4. 3. 2. 13. No.

21. Nama 1. Giyung Mrs Rosila Anthony Encik Julsun Sukui Encik Robert Martin Mijol Dr John Tay Pn Rahimah Ahmad Encik Jasper Cik Darline Hasegawa Dr Benedict Topin Ms Maimee Scott Ms Kertijah Abd Kadir Ms Jayashree Kanniah Mr Raymond Alfred Ms Rashidah Maqbool Ms Audrey Lee Mei Fong Ms Ivy Wong (Facilitator) Ms Sheema Abdul Aziz (Facilitator) Organisasi Idris Hydraulic Benta Wawasan Persatuan Industri-industri Kayu Sabah Persatuan Industri-industri Kayu Sabah KTS Plantation KTS Plantation Industri Perhutanan Sabah Industri Perhutanan Sabah Rakyat Berjaya Inspiration Furniture Jabatan Perhutanan Sabah Jabatan Perhutanan Sabah Jabatan Perhutanan Sabah Jabatan Perhutanan Sabah Universiti Malaysia Sabah Jabatan Perlindungan Alam Sekitar Muzium Sabah Yayasan Sabah Persatuan Kebudayaan Kadazandusun Sabah The Sabah Society WWF-Malaysia WWF-Malaysia WWF-Malaysia WWF-Malaysia WWF-Malaysia WWF-Malaysia WWF-Malaysia . 6. 25. 4. 20. Sabah. 14. 22. 3. Prof Ashari Muktar EncikJoly Poyonk Encik Stephen Chaw Cik Priscilla Pipin Encik David Chieng Lee Kie Encik Kelvin Hong Sian Kai Encik Wayne Wooff Encik Junex Topher Maing Encik Joannes V. Senarai peserta dalam rundingan dengan pihak-pihak yang berkepentingan Kota Kinabalu. 15. 16. 2. 9. Lojiu Encik Bernard L. 17. 27. 13.Lampiran 13. 24. 20 November 2008 No. 23. 19. 5. 7. 11. 26. Daim Cik Linda E. 18. 12. 10. 8.

20.G. 31. 17. 8. 15. Peane Cik Cynthia Chin Cik Dora Jok Cik Fadzilawati Zahrah Hamdan Cik Audrey Lee Mei Fong Cik Jayashree Kanniah Cik Ivy Wong (Facilitator) Cik Sheema Abdul Aziz (Facilitator) Organisasi Ta Ann Holdings Persatuan Kayu-kayan Sarawak (STA) PKS PKS PKS PKS PKS Grand Perfect Grand Perfect Shin Yang Forestry WTK Organisation Zedtee KTS Samling Strategic Corporation Sarawak Planted Forest Jabatan Perhutanan Sarawak Jabatan Tanah & Kaji Ukur Perbadanan Perhutanan Sarawak (PPS) PPS PPS PPS Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) Persatuan Pencinta Alam Malaysia (PPAM). 13. 3. 12. 5. 29. 23. 2. 25. 14. 27. 24. Nama 1. 26. Cawangan Kuching PPAS Cawangan Kuching Persatuan Pemuliharaan Hidupan Liar Malaysia WWF-Malaysia WWF-Malaysia WWF-Malaysia WWF-Malaysia WWF-Malaysia WWF-Malaysia . 16. Encik Nicholas Ting Kang Hwa Dr Lee Hua Seng Cik Annie Ting Cik Peggy Chan Cik Jaime Chan Cik Bessy Kho Cik Jenny Chen Encik Azizan Juhin Encik Joanes Unggang Encik Hii King Hung Encik Peter Ling Kwong Hung Encik Wong Ing Yung Cik Kong Wai Ling Encik Henry Kong Chee Pin Dr Joseph Jawa Encik Ngui Siew Kong Encik Sulaiman Nasrudin Encik Mengga Mikui Cik Pamela Anak James Daim Encik Valentine Risel Anak James Rain Tn Hj Zolkipli Mohamad Aton Dr Andrew Alek Tuen Cik Zora Chan Cik K. 9. 18.Kuching. 28. 7. 21. 11 Februari 2009 No. 19. 4. 6. 22. Sarawak. 30. 11. 10.

Encik Nordin Unoss Encik Mohd Adnan Ali Encik Mohd Hakimi Abu Hassan Cik Ummi Ainul Hafizah Mohd Ismail Ali Encik Yong Teng Koon Encik Mohd Faisal Jaafar Encik Abdul Razak Mohd Encik Shahidin Ahmad Juffiry Encik Mohd Fakhrurazi Mustafha Encik Vijender Persad Cik Aimie Aiza Mohd Tusin Dr Hj Kamaruzzaman Jusoff Dr Faridah Hanum Ibrahim Dr Mohamed Zakaria Hussin Cik Mona Nazeri Encik Nima Madani Prof Abu Hassan Ahmad Prof Zubaid Akbar Mukhtar Ahmad Encik Zaharil Dzulkafly Encik Rosaizan Haryani Rosli Encik Lim K. 18. 3.Petaling Jaya. 13. 23. 5. 11. 31. 33. 40. 34.L. 27. 4. 6. 24. 19. 30. 28. 17. 8. 29. 12. 36. 2. 10. 38. 7. 22. 21. Encik Helmy Tariq Othman Dr Lilian Chua Encik Salim Aman Encik Mohd Ridzuwan Endot Cik Hashida Hamdan Encik Wan Abd Hamid Shukri Abd Rahman Encik Mohamad Hafid Rohani EncikAbd Kadir Hashim Encik Hasdi Hassan Cik Teresa Ong Dr Sanath Kumaran Encik Zuhairi Tajudin Cik Rejani Kunjappan Encik Surin Suksuwan Encik Reuben Clements Cik Audrey Lee Mei Fong Cik Jayashree Kanniah Cik Ivy Wong (Facilitator) Cik Sheema Abdul Aziz (Facilitator) Organisasi Kumpulan Pengurusan Kayu-Kayan Terengganu (KPKKT) KPKKT KPKKT KPKKT Majlis Persijilan Kayu-kayan Malaysia (MTCC) MPKM Kompleks Kayu-kayan Bersepadu Perak (PITC) KKBP KKBP Forest Plantation Development Forest Plantation Development Universiti Putra Malaysia (UPM) UPM UPM UPM UPM Universiti Sains Malaysia (USM) Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Jabatan Perlindungan Hidupan Liar Dan Taman Negara (PERHILITAN) Kelantan Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (JPSM) JPSM Jabatan Perhutanan Pahang Institut Penyelidikan Hutan Malaysia Jabatan Perhutanan Perak Jabatan Perhutanan Johor Jabatan Pengairan Dan Saliran Jabatan Perhutanan Selangor PERHILITAN Selangor PERHILITAN (Ibu Pejabat) PERHILITAN Persatuan Pencinta Alam Malaysia (MNS) KENVIRO Bebas WWF-Malaysia WWF-Malaysia WWF-Malaysia WWF-Malaysia WWF-Malaysia WWF-Malaysia WWF-Malaysia . 39. Selangor. 9. 16. 32. 35. 26. 15. 37. 14. 13 Januari 2009 No. 25. Nama 1. 20.

3.Bengkel Terakhir. 4. 28. 15. 2. 18. 22. 14. Ramadasan Encik Selwendran Cik Hazaedawati Baharuddin Cik Puteri Arlydia Abdul Encik Yong Teng Koon Encik Faisal Jaafar Encik Hii Sii Yiew Encik Lim Choon Yang Encik Henry Kong Chee Phin Encik Andy Wong Ko Hock Encik Nicholas Ting Kang Hwa Encik Peter Ling Kwong Hung Encik Wong Ing Yung Dr Lee Hua Seng Cik Jenny Chen Cik Jaime Chan Encik Nordin Unoss Cik Ummi Ainul Hafizah Mohd Ismail Ali Cik Cally Beamish Encik Frank Salazar Encik Dominic Dambul Encik Richard Teng King Huat Cik Wan Sabariah Mohd Noor Dr Mohamed Zakaria Hussin Dr Rozainah M. 20. 8. 25. Dr Vengeta Rao Chang Kwong Choong Encik Azizan Juhin Encik Joanes Unggang Encik Dickson John Timban Chai Kam Ching Encik Joly Poyong Dr K. 11. 38. 37. 12. 35. 39. 30. 29. 17. 27. 19. 40. 10. 9. 24. Nama 1. 34. 26. 13. Kuala Lumpur. 36. 16. 32. 29 Jun 2009 No. Zakaria Prof Zubaid Akbar Dr Lilian Chua Encik Helmy Tariq Othman Encik Jalil Md Som Encik Jammy Gabriel Encik Radhi Chu Abdullah Encik Sulaiman Nasrudin Cik Lucy Chong Organisasi Meja Bulat Bagi Minyak Sawit Lestari (RSPO) Meja Bulat Bagi Minyak Sawit Lestari Grand Perfect Grand Perfect Grand Perfect Majlis Persijilan Kayu-kayan Malaysia (MTCS) Benta Wawasan Persatuan Minyak Sawit Malaysia TSH Resources Forest Plantation Development Forest Plantation Development MPKM MPKM Jaya Tiasa KTS Resources Samling Strategic Corporation Shin Yang Forestry Ta Ann Holdings WTK Organisation Zedtee PKS PKS PKS KPKKT KPKKT Wilmar International Sabah Softwoods Sabah Softwoods Subur Tiasa Asiaprima RCF UPM Universiti Malaya (UM) UKM FRIM Jabatan Perhutanan Pahang Jabatan Perhutanan Pahang Jabatan Perlindungan Alam Sekitar (MNS) Sabah Jabatan Perhutanan Terengganu Jabatan Tanah & Kaji Ukur Sarawak PPS . 33. 7. 5. 6. 21. 23. 31.

68. 55. 61. 60. 59. 43. 45. 65.Bengkel Terakhir. 47. Tn Hj Zolkipli bin Mohamad Aton Encik Paulus Meleng Dr Robert C. 52. 44. 70. 56. 63. 67. 50. 49. 71. 53. 29 Jun 2009 No. 57. 54. Ong Encik Ricky Martin Encik Zaharil Dzulkafly Encik Muhammad Hafni Ahmad Saraji Encik Mohd Fauzi Abu Bakar Encik Mohammad Khairi Ahmad Encik Salim Aman Encik Hamidi Abd Halim Encik Mohd Zin Yusop Encik Mohd Rahim Rani EncikLim Kee Leng Tn Hj Abdul Khalim Hj Abu Samah Cik Perpetua George Encik Kevin Grace Cik Jessie Ooi Guek Cheng Encik Elbsom Marajan Encik Lawrence Ng Encik Lee Kian Foh Encik Noah Jackson Encik Lesly Leon Lee Cik Harjinder Kler Cik Kanitha Krishnasamy Dr Melvin Gumal Encik Jason Hon Encik Mark Rayan Darmaraj Cik Audrey Lee Mei Fong Cik Jayashree Kanniah Cik Ivy Wong (Facilitator) Cik Sheema Abdul Aziz (Facilitator) Organisasi PPS Jabatan Perhutanan Sarawak Jabatan Perhutanan Sabah Jabatan Perhutanan Sabah PERHILITAN Kelantan Jabatan Perhutanan Kedah Jabatan Perhutanan Johor PERHILITAN Selangor Jabatan Perhutanan Perak JPSM JPSM JPSM JPSM Jabatan Perhutanan Kelantan ProForest Global Forestry Services (GFS) GFS Mesra Alam Consulting SGS Malaysia Green Spider Green Spider Forest Voices HUTAN MNS WCS Malaysia WCS Malaysia WWF-Malaysia WWF-Malaysia WWF-Malaysia WWF-Malaysia WWF-Malaysia . 48. Kuala Lumpur. 46. Nama 41. 64. 51. 62. 66. 69. 42. 58.

5. 2. 3. 8.Orang lain (bukan peserta) yang telah memberikan komen/maklumat secara bertulis/ lisan: No. Pereira Dr Henry Chan Dr Junaidi Payne Encik Darrel Webber Encik Conrad E. Dr Geoffrey Davison Dr Lim Hin Fui Encik Khoo Kay Jin Cik Joan T. 7. 6. Nama Organisasi 1. Savy Lembaga Taman-taman Negara Singapura FRIM Pakar Runding Bebas Jabatan Perhutanan Sabah PPS WWF-Malaysia WWF-Malaysia Conservation International . 4.

Tapak Kaki Mamalia Di Thailand. RUJUKAN BERGAMBAR UNTUK TAPAK KAKI HAIWAN BERKUKU (Tidak mengikut skala)Pictorial Reference To Tracks Of Hoofed Animals (Not to scale) .Lampiran 14.

1(a) & (b) 2 (a) & (b) 3 (a) & (b) 4 (a) & (b) 5 6 (a) & (b) 7 (a) & (b) 8 9 10 (a) & (b) 11 (a) & (b) Nama haiwan (Name of animal) Bahasa Malaysia/saintifik/Inggeris (Malay/scientific/English) Kijang / Muntiacus muntjak / Common barking deer Babi hutan / Sus scrofa / Common wild pig Kambing gurun / Capricornis sumatraensis / Serow Rusa / Cervus unicolor / Sambar deer Kerbau / Bubalus bubalis / Water buffalo Kancil / Tingulus javanicus / Lesser mouse deer Badak sumbu / Dicerorhinus sumatrensis / Sumatran rhinoceros Banteng / Bos javanicus / Banteng Seladang / Bos gaurus / Gaur Tenuk atau Cipan / Tapirus indicus / Tapir Gajah / Elephas maximus / Elephant .Bil.

RUJUKAN BERGAMBAR UNTUK TAPAK KAKI HAIWAN BERKUKU (Tidak mengikut skala) Picturial Reference to Tracks Of Pawed Animals (Not to scale) .

./ Hare Tenggiling / Manis javanica / Malayan pangolin Memerang / Aonyx cinerea / Small-clawed otter Kera / Macaca fascicularis / Crab-eating macaque Dekan / Rhizomys sumatrensis / Large bamboo rat Landak batu / Atherurus macrourus / Bush-tailed porcupine Dekan / Cannomys badius / Bay bamboo rat Tikus / Rattus sp./ Rat Musang Jebat / Viverra zibetha / Large Indian civet Musang / Paguma larvata / Masked palm civet Arctonyx collaris / Hog badger Tikus mondok / Herpestes javanicus / Javan mongoose Tikus bulan / Echinosorex gymnurus / Moonrat Musang / Cynogale benetti / Otter civet Musang / Paradoxurus hermaphroditus / Common palm civet Musang / Viverricula indica / Small Indian civet Benturong / Arctitis binturong / Binturong Anjing hutan / Cuon alpinus / Asian wild dog Tupai / Lariscus insignis / Three-striped ground squirrel Jelu / Mustela nudipes / Malayan weasel Kucing hutan / Felis viverlina / Fishing cat Harimau / Panthera tigris / Tiger Beruang / Ursus thibetanus / Asiatic Black bear Sumber: Kanjanavanit (1997). 1 (a) & (b) 2 (a) & (b) 3 4 5 (a) & (b) 6 (a) & (b) 7 (a) & (b) 8 9 10 (a) & (b) 11 (a) & (b) 12 (a) & (b) 13 14 (a) & (b) 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Nama haiwan (Name of animal) Bahasa Malaysia/saintifik/Inggeris (Malay/scientific/English) Pulasan / Martes flavigula / Yellow-throated marten Landak Raya / Hystrix brachyura / Malayan porcupine Memerang / Lutra lutra / Eurasian otter Memerang / Lutra perspicillata / Smoorth-coated otter Melogale personata / Burmese ferret badger Arnabl / Lepus sp.Bil.

.

.

® WWF Registered Trademark owner. Sejak 1972. . komited kepada pemuliharaan sumber asli negara dan hidupan liar yang unik untuk penduduk Malaysia. kepada penjagaan hutan.my Laman web: www. WWF-Malaysia telah menjalankan projek-projek konservasi penting. Sebagai organisasi kebangsaan kepada WWF. menerusi: • emuliharaan kepelbagaian biologikal dunia • memastikan penggunaan sumber asli yang dikitar semula adalah mapan • mempromosi pengurangan pembaziran sumber dan kadar pencemaran WWF-Malaysia Tabung Alam Malaysia 49 Jalan SS23/15 Taman SEA 47301 Petaling Jaya Selangor. WWF-Malaysia berkemampuan untuk memberikan kepakaran konservasi bertaraf dunia. sebuah organisasi kebangsaan berteraskan pemuliharaan alam sekitar. daripada menyelamatkan spesies terancam seperti harimau dan penyu.wwf. Malaysia Tel: ++ (603) 7803 3772 Fax: ++ (603) 7803 5157 E-mel: wwfmal@wwf.org. sebuah organisasi konservasi global yang mempunyai hampir 5 juta penyokong dan menjalankan aktivitiaktiviti pemuliharaan di lebih 90 negara.WWF-Malaysia atau Tabung Alam Malaysia. Misi WWF adalah untuk memastikan penyalahgunaan sumber bumi dan alam semulajadi tidak lagi berlaku.my Sumbangan derma boleh diberi potongan cukai mengikut undang-undang Malaysia © 2009.org. dan juga membina masa depan di mana manusia hidup dengan penuh harmoni bersama-sama alam semulajadi. WWF-Malaysia. sungai dan lautan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->