P. 1
HCVF Toolkit-malaysia-Malay-lowRS

HCVF Toolkit-malaysia-Malay-lowRS

|Views: 146|Likes:

More info:

Published by: Patrick Teoh Gim Hooi on Mar 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/28/2014

pdf

text

original

Kit Panduan untuk Hutan Yang Tinggi Nilai Pemuliharaannya (HCVF) bagi Malaysia

:
Panduan kebangsaan bagi cara mengenal pasti, mengurus dan memantau Hutan Yang Tinggi Nilai Pemuliharaannya

Edisi Pertama Mac 2010
WWF-Malaysia

© WWF-Malaysia / Nik

Kit Panduan untuk Hutan Yang Tinggi Nilai Pemuliharaannya (HCVF) bagi Malaysia Mac 2010
Diterbitkan pada bulan Mac 2010 oleh WWF-Malaysia. Sebarang ulang keluaran seluruh atau sebahagian terbitan ini mestilah menyebut tajuknya dan mestilah memberikan kredit kepada penerbit yang disebutkan tadi sebagai pemilik hak ciptanya. © 2010 WWFM. Hak cipta terpelihara.

WWF-Malaysia, 49, Jalan SS23/15, Taman SEA, 47400 Petaling Jaya, Selangor. Tel : 03-7803 3772 Faks : 03-7803 5157 E-mel: contactus@wwf.org.my

Copyright©2010 WWF-Malaysia.

Hak cipta terpellihara. Setiap bahagian daripada terbitan ini tidak boleh diterbitkan semula, disimpan untuk pengeluaran atau dipindahkan kepada bentuk lain, sama ada dengan cara elektronik, gambar, rakaman dan sebagainya tanpa izin terlebih dahulu daripada WWF-Malaysia.

Edisi Pertama 2010

Petikan Cadangan: WWF-Malaysia (2010). Kit Panduan untuk Hutan Yang Tinggi Nilai Pemuliharaannya (HCVF) bagi Malaysia: Panduan kebangsaan bagi cara mengenal pasti, mengurus dan memantau Hutan Yang Tinggi Nilai Pemuliharaannya. Edisi Pertama. Mac 2010. Petaling Jaya, Malaysia: WWF-Malaysia.

Perpustakaan Negara Malaysia

Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan

WWF-Malaysia Kit Panduan untuk Hutan Yang Tinggi Nilai Pemuliharaannya (HCVF) bagi Malaysia: panduan kebangsaan bagi cara mengenal pasti, mengurus dan memantau hutan yang tinggi nilai pemuliharaannya. ISBN 978-983-44945-4-4 1. Forest monitoring—Malaysia. 2. Forest and forestry—Malaysia. 3. Rain forest--Management. 333.751509595

Lampiran 7. Penilaian Ekosistem PERHILITAN bagi Semenanjung Malaysia.1 HCV1. Pengelasan jenis hutan dan penilaian hutan di Sarawak.5 1.3 Perintang Kebakaran Yang Membinasakan HCV 5 HCV 6 3 Rujukan Keperluan Asas Komuniti Tempatan Identiti Kebudayaan Komuniti Tempatan Lampiran 1. -i- . Panduan mengenal pasti kawasan-kawasan hutan yang penting dalam memenuhi keperluan asas komuniti tempatan (HCV5) dan/atau yang sangat penting bagi identiti budaya tradisional komuniti tempatan (HCV6). Lampiran 10. Spesies mamalia besar yang terancam di Malaysia. Senarai peserta dalam rundingan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Pengurusan HCV1 (Nilai-nilai Biodiversiti – Hidupan Liar). Lampiran 14. Keutamaan habitat mamalia Malaysia mengikut kumpulan mamalia yang berkait. Cara melaksanakan proses LOAM.Kandungan Singkatan Pengenalan 1.2 1. Lampiran 11. Tapak Kaki Mamalia Di Thailand.1 Perlindungan Legeh HCV 4. Pertubuhan – pertubuhan yang berkenaan untuk dihubungi. Lampiran 5. Lampiran 12. Lampiran 8. Pengelasan jenis hutan dan penilaian hutan di Sabah. Lampiran 4. Kawasan-kawasan terpilih yang mempunyai spesies pokok atau mamalia endemik.2 Kawalan Hakisan HCV 4. Senarai Kawasan Penting Burung (KPB) bagi Malaysia. Lampiran 13.4 HCV 2 HCV 3 HCV 4 Latar belakang Gambaran keseluruhan tentang HCVF Apakah Kit Panduan ini? Cara menggunakan Kit Panduan ini Kegunaan lain Kit Panduan Nilai Biodiversiti Kawasan-kawasan Perlindungan Spesies Terancam Endemisme Kawasan Genting Bermusim Hutan Bertahap Landskap Ekosistem Perkhidmatan Alam Semula Jadi ii 1 1 1 1 3 3 4 5 5 5 6 7 8 9 10 12 12 13 14 15 16 18 Kit Panduan Sebenar: Tafsiran HCVF di Malaysia HCV 4. Lampiran 3. Lampiran 6.6 2 HCV 1 HCV1.2 HCV1. Lampiran 9. Senarai peserta kajian pakar bertarikh 27-28 Mei 2008.3 1.4 1.1 Objektif 1. Lampiran 2.3 HCV1.

Singkatan CITES CR EN EPU FRIM FSC HCV HCVF HS IUCN JMM JPBD JPS JPSM KPB KTS LAC LHK LOAM MC&I(2002) MPH MPK MPKM NGO NRE NREB PACOS PERHILITAN PKKS PKS PPAM PPH PPS RIL RPH SM SPBK SPKM SPN UKM UPH VU WCS WWF (Konvensyen Tentang Perdagangan Antarabangsa Spesies Fauna Dan Flora Liar Yang Terancam) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Critically Endangered (Sangat Terancam) Endangered (Terancam) Economic Planning Unit (Unit Perancangan Ekonomi) Forest Research Institute Malaysia (Institut Penyelidikan Hutan Malaysia) Forest Stewardship Council High Conservation Value (Nilai Pemuliharaan Yang Tinggi) High Conservation Value Forest (Hutan Yang Tinggi Nilai Pemuliharaannya) Hutan Sambungan International Union for Conservation of Nature (Kesatuan Pemuliharaan Alam Antarabangsa) Jabatan Meteorologi Malaysia Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Jabatan Pengairan Dan Saliran Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia Kawasan Penting Burung Kawasan Terlindung Sepenuhnya (Sarawak) Limits of Acceptable Change (Had Perubahan Yang Boleh Diterima) Ladang Hutan Kekal Landscape Outcome Assessment Methodology (Metodologi Penilaian Natijah Landskap) Malaysian Criteria and Indicators for Forest Management (Kriteria Dan Penunjuk Bagi Persijilan Pengurusan Hutan Malaysia) Majlis Pengawasan Hutan Majlis Perhutanan Kebangsaan Majlis Persijilan Kayu-kayan Malaysia (MTCC) Non-Governmental Organisation (Pertubuhan Bukan Kerajaan) Ministry of Natural Resources and Environment ( Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar) Natural Resources and Environment Board (Lembaga Sumber Asli Dan Alam Sekitar) (Sarawak) Partners of Community Organisations (Rakan Membangun Komuniti) Jabatan Perlindungan Hidupan Liar Dan Taman Negara Malaysia Persatuan Kebudayaan Kadazandusun Sabah Persatuan Kayu-kayan Sarawak Persatuan Pencinta Alam Malaysia Pusat Penyelidikan Hutan Perbadanan Perhutanan Sarawak Reduced Impact Logging (Pembalakan Dampak Rendah) Rancangan Pengurusan Hutan Semenanjung Malaysia Sistem Perkadaran Bahaya Kebakaran Skim Persijilan Kayu-kayan Malaysia (MTCS) Strategi Pemuliharaan Negara Universiti Kebangsaan Malaysia Unit Pengurusan Hutan Vulnerable (Dalam Bahaya) Wildlife Conservation Society (Persatuan Pemuliharaan Hidupan Liar) World Wide Fund for Nature (Tabung Alam Sedunia) -ii- .

Komen seterusnya pula menghasilkan Draf Kelima. Beberapa bengkel dan mesyuarat telah diadakan untuk memulakan dan memudahkan penyusunan sebuah Kit Panduan HCVF bagi Malaysia. boleh ditakrifkan sebagai kawasan HCVF. hutan juga mempunyai nilai persekitaran dan sosial. Khususnya. kajian oleh pakar (maklum balas bertulis tentang Draf Kedua diterima daripada 12 individu/organisasi) dan perbincangan oleh kumpulan pakar selama dua hari telah diadakan pada bulan Mei 2008 (sila lihat senarai peserta di dalam Lampiran 12) untuk menghasilkan Draf Ketiga. Latar belakang 1. mengetahui pihak yang menganggapnya penting. perkhidmatan ekosistem dan fungsi sosial yang luar biasa atau yang sangat penting. dan perundingan terakhir pada peringkat kebangsaan. Konsep HCVF pada mulanya dihasilkan oleh Forest Stewardship Council (FSC) untuk kegunaan pensijilan pengurusan hutan. Objektif 1. para pengurus hutan dikehendaki mengenal pasti ciri-ciri HCVF yang ditemui di dalam unit pengurusan hutan masing-masing dan menguruskannya untuk mengekalkan atau menambahbaikkan nilai-nilai yang dikenal pasti itu. misalnya sebagai habitat hidupan liar.Pengenalan 1. Gambaran keseluruhan tentang HCVF 1 Senarai kebanyakan undang-undang yang berkenaan dan garis panduan yang berkaitan dengannya terangkum oleh MC&I(2002). perlindungan legeh dan kepentingan budaya. Dalam pensijilan FSC ini. Setelah mengkaji secara dalaman Draf Pertamanya. Namun begitu.2 Konsep HCVF sedang dipromosikan dan digunakan oleh skim-skim yang terlibat dalam pensijilan pengurusan hutan secara bertanggungjawab di Malaysia. Kawasan-kawasan di dalam hutan yang dianggap luar biasa atau sangat tinggi tahap kepentingan nilainya. yang telah menubuhkan Kumpulan Kerja Teknikal untuk menghasilkan Kit Panduan ini. -1- . Kit Panduan ini bertujuan membantu para pengurus hutan mematuhi Prinsip 9 Forest Stewardship Council (FSC) dan juga Kriteria Dan Penunjuk Pensijilan Pengurusan Hutan Malaysia [MC&I(2002)]. dan memantau HCVF di Malaysia seperti yang telah digariskan oleh piawaian-piawaian pengurusan hutan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan. mengurus. secara umumnya dirasakan bahawa garis panduan yang ada mengenai pelaksanaan konsep HCVF ini tidak mencukupi. iaitu piawai yang diikuti oleh Jawatankuasa Pemandu Kebangsaan bagi pensijilan hutan semula jadi di Malaysia 1 . berdasarkan beberapa kriteria yang telah dipersetujui. Mengenal pasti nilai-nilai tersebut.1 Kit Panduan untuk Hutan Yang Tinggi Nilai Pemuliharaannya (High Conservation Value Forest – “HCVF”) bagi Malaysia bertujuan memberikan gambaran menyeluruh tentang panduan praktikal yang boleh didapati oleh para pengurus hutan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk mengenal pasti. Definisi oleh FSC ini merangkumi ciri-ciri ekologi. Usaha tersebut dipelopori WWF-Malaysia. Kit Panduan ini adalah hasil beberapa peringkat kajian dan perundingan. telah menghasilkan Draf Keenam yang muktamad (sila lihat senarai peserta di dalam Lampiran 13). Perundingan yang berasingan dengan pihak-pihak yang berkepentingan bagi Semenanjung Malaysia.3 Selain nilai ekonominya. dan mengenal pasti kawasan-kawasan hutan yang mengandungi nilai-nilai tersebut adalah langkah pertama yang penting dalam menjalankan penilaian dan pengurusan nilai-nilai tersebut secara berkesan. Sabah dan Sarawak telah menyumbang kepada Draf Keempat.

Mengenal pasti had perubahan yang boleh diterima (Limit of Acceptable Change – “LAC”) untuk memelihara HCVF 6. Pengenalan dan pengurusan HCVF pada peringkat Unit Pengurusan Hutan (UPH) memerlukan langkahlangkah yang berikut: 1. serantau atau negara Kawasan perlindungan Spesies terancam dan dilindungi Spesies bersifat endemik Kawasan genting bermusim Hutan-hutan bertahap landskap yang luas pada peringkat global. 9 penilaian dan 10 perancangan semula. ataupun yang mengandungi ekosistem yang langka atau terancam Kawasan-kawasan hutan yang menyediakan perkhidmatan alam semula jadi yang asas dalam situasi genting Hutan-hutan yang sangat penting sebagai kawasan tadahan air Hutan-hutan yang sangat penting dalam mengawal hakisan tanah Hutan-hutan yang memberikan rintangan terhadap kebakaran besar yang boleh membinasakan Kawasan-kawasan hutan yang penting untuk memenuhi keperluan asas komuniti tempatan (misalnya. 2. dari segi sara hidup atau kesihatan) Kawasan-kawasan hutan yang sangat penting kepada identiti kebudayaan tradisional komuniti tempatan Sistem penomboran 1-6 ‘HCV’ yang digunakan di dalam Kit Panduan HCVF Global (Jennings dll. -2- . Merancang kaedah pengurusan berwaspada bagi kompartmen HCVF 7. 8 pemantauan.. zon-zon penampan dan kompartmen – kompartmen yang terlibat 5. Kitaran Pengurusan Mudah Suai. 4. Langkah. Memantau kesan aktiviti pengurusan 9.4 2 3 4 4.3 5 6 Unsur Kawasan-kawasan hutan yang mengandungi tumpuan nilai-nilai biodiversiti yang penting pada peringkat global. HCV 1 1. Menilai kesan kegiatan pengurusan 10.Jenis kawasan HCVF yang ditakrifkan oleh FSC disenaraikan di bawah ini. serantau atau negara Kawasan-kawasan hutan yang berada di dalam ekosistem yang langka atau terancam.3 1. 3.1 4. 2003) pada umumnya diterima dan digunakan untuk Kit Panduan ini. Menyesuaikan atau mengadaptasi activiti pengurusan di mana perlukan Langkah-langkah ini menepati rangka kerja pengurusan mudah suai (Rajah 1).2 4.1 1. Melaksanakan aktiviti pengurusan 8.langkah 1-6 melibatkan perancangan. Pendekatan yang terperinci bagi Mengurus Dan Memantau HCVF disediakan oleh Kit Panduan Global ini. Langkah 7 tindakan. Mentafsirkan definisi global (Kit Panduan ini) Mengenal pasti kawasan-kawasan HCVF yang berpotensi (penilaian awal) Mengenal pasti komponen khusus HCVF di lapangan serta melalui perundingan Mengezonkan kawasan-kawasan HCVF.2 1. RANCANG NILAIKAN BERTINDAK PANTAU Rajah 1.

1.4

Kit Panduan HCVF bagi Malaysia adalah tafsiran kebangsaan bagi definisi FSC dan sedang disusun mengikut konteks Kit Panduan Global dan Rangkaian Sumber HCV (HCVF Resource Group) (sila lihat www.hcvnetwork.org). Tafsiran kebangsaan ini dihasilkan melalui proses perundingan yang melibatkan sumbangan pakar dan maklum balas daripada pihak-pihak yang berkepentingan, yang mewakili Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Kit Panduan ini akan digunakan untuk mengenal pasti, mengurus dan memantau HCVF di lapangan mengikut rangka kerja am di bawah ini:

Apakah Kit Panduan ini?

Kit Panduan Global Data Pengelasan Pendapat Pakar Kumpulan Kerja Kenal Pasti

Tafsiran Kebangsaan

Urus

Pantau

Rangkaian Sumber HCV
Rajah 2. Konteks Tafsiran Kebangsaan HCVF. Selain itu, penyusunan Kit Panduan HCVF bagi Malaysia mengambil kira inisiatif yang sedia ada dalam pensijilan hutan, khususnya Skim Persijilan Kayu-kayan Malaysia (MTCS) yang dikendalikan oleh Majlis Persijilan Kayu-kayan Malaysia (MTCC), dan Inisiatif Kebangsaan FSC.

1.5

Bahagian 2 (Tafsiran HCVF di Malaysia) memberikan penerangan dan garis panduan langkah demi langkah tentang cara mengenal pasti HCVF yang ada di sesuatu kawasan. Garis panduan tersebut dibentangkan dalam format jadual, dengan satu jadual disediakan untuk mengenal pasti dan satu jadual lagi mengandungi saranan pengurusan. Tugas-tugas yang dicadangkan diterangkan di dalam ruang sebelah kiri manakala sumber maklumat dan dokumen panduan disenaraikan di dalam ruang sebelah kanan. Garis panduan am pada peringkat kebangsaan disebut dahulu, jika berkenaan, diikuti sumbersumber maklumat yang lain bagi Semenanjung Malaysia (SM), Sabah dan Sarawak. Maklumat tambahan yang berguna disediakan sebagai lampiran pada penghujung Kit Panduan ini. Meskipun Kit Panduan ini mengandungi maklumat praktikal yang berguna, namun kebanyakan panduan mengenai HCV adalah umum. Haruslah diingat bahawa semua tinjauan dan protokol pemantauan mestilah khusus bagi sesuatu tapak, dan satu pendekatan yang seragam tidak boleh disyorkan bagi setiap situasi. Oleh itu, Kit Panduan ini hanya berfungsi sebagai panduan semata-mata, dan tidak dimaksudkan sebagai manual kaedah untuk menjalankan kerja lapangan. Para pengurus hutan dinasihatkan untuk mendapatkan maklumat yang sesuai dan butir-butir tambahan daripada pakar yang berkenaan. Harap maklum bahawa sesuatu kawasan mungkin mengandungi beberapa HCV yang bertindih, yang boleh digunakan oleh pengurus hutan sebagai penanda nilai pemuliharaan yang lebih tinggi semasa menghasilkan penyelesaian pengurusan. Sebaliknya, keenam-enam HCV ini tidaklah semestinya berkenaan atau ada di dalam sesuatu UPH, dan pengurus hutan hanya dikehendaki menguruskan HCV yang ada di situ. -3-

Cara menggunakan Kit Panduan ini

Penting: Bagi semua HCV yang telah dikenal pasti, pemantauan berkala mestilah dijalankan, jika berkenaan, untuk menilai keberkesanan kegiatan pengurusannya. Ini boleh dilakukan dengan merujuk kepada hasil tinjauan lapangan dan Rancangan Pengurusan Hutan (RPH), berunding dengan pakar, dan mengatur perundingan dengan komuniti. Sampel mestilah dikutip dari kawasan-kawasan ini secara berkala dengan mengikuti kaedah yang telah disusun secara profesional dan memberikan hasil yang bermakna.

1.6

Tujuan utama dokumen ini adalah untuk digunakan bersama dengan Prinsip Dan Kriteria FSC, dan juga dengan MC&I(2002), yang berkaitan dengan pengurusan hutan semula jadi di dalam Hutan Simpan Kekal (yakni, di dalam hutan simpan yang diwartakan). Namun begitu, dokumen ini mungkin juga didapati menarik serta berkaitan bagi sektor-sektor lain yang terlibat dalam mentakrifkan/menilai HCVF. Rangkaian HCV berpendapat bahawa walaupun pengurusan hutan adalah aplikasinya yang utama, namun konsep ini juga mempunyai beberapa kegunaan lain (Rajah 3).

Kegunaan lain Kit Panduan

HCV Pensijilan FSC Pengurusan hutan Pensijilan bukan FSC Perancangan ladang Perluasan komoditi pertanian Pembelian secara berhemat Pelaburan Penyokongan pemuliharaan
Rajah 3. Kegunaan Konsep HCV Sumber: www.hcvnetwork.org Dokumen ini meliputi langkah mengenal pasti HCVF dan membincangkan penyelesaian yang boleh diambil dari segi pengurusannya, yang berkaitan dengan pengurusan hutan semula jadi. Walau bagaimanapun, metodologi yang digunakan untuk mengenal pasti HCVF boleh juga digunakan oleh sektorsektor yang berminat menjalankan penilaian HCV sebelum kawasan hutan dibangunkan. Sungguhpun pengenalpastian HCV tidak berbeza antara sesuatu sektor dengan sektor yang lain, namun dokumen ini memberikan cadangan tentang pengurusan kawasan HCVF dari sudut pandangan sektor hutan semula jadi. Sehubungan dengan itu, sektor-sektor lain haruslah mempertimbangkan langkah menghasilkan penyelesaian pengurusan tambahan untuk tujuan sektor masing-masing melalui pendekatan perundingan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pendekatan yang telah digunakan untuk menyusun Kit Panduan ini.

Perancangan guna tanah

Komitmen polisi

Melobi kerajaan Kempen pasaran

-4-

2

Kit Panduan Sebenar: Tafsiran HCVF di Malaysia
Nilai Biodiversiti

HCV 1

Definisi oleh Kit Panduan Global: Kawasan hutan mengandungi nilai biodiversiti yang penting pada peringkat global, serantau atau kebangsaan (misalnya, endemisme, spesies terancam, kawasan genting bermusim).

HCV 1.1 Kawasan-kawasan Perlindungan

Semua kawasan hutan yang telah diwartakan secara sah sebagai Kawasan Perlindungan mengikut undang-undang Malaysia (sama ada pada peringkat persekutuan ataupun negeri) adalah HCV 1.1. Senarai Induk Kawasan Perlindungan Di Malaysia, yang dihasilkan oleh Kementerian Sumber Asli & Alam Sekitar (NRE), telah menyenaraikan semua kawasan yang terangkum kategori ini, dan oleh itu haruslah dijadikan titik rujukan yang pertama. Namun begitu, dimaklumkan bahawa tiada pertindihan antara UPH dengan KTS di Sarawak. Mengenal Pasti HCV 1.1

Tugas
Tentukan sama ada kawasan hutan itu terletak bersebelahan kawasan lindungan yang telah diwartakan secara sah dan disenaraikan di dalam Senarai Induk Kawasan Perlindungan Di Malaysia (A Master List of Protected Areas in Malaysia). Mengurus Dan Memantau HCV 1.1

Sumber data dan keperluan
A Master List of Protected Areas in Malaysia (NRE, dalam persediaan), warta kerajaan yang berkaitan dengan kawasan perlindungan, pihak-pihak berkuasa kawasan perlindungan. Sabah: Taman-taman Sabah (Sabah Parks), Jabatan Perhutanan Sabah. Sarawak: Jabatan Perhutanan Sarawak, PPS

Saranan Pengurusan
Tentukan sempadan kawasan perlindungan yang berkenaan, mengenal pasti, mematuhi dan menguatkuasakan peraturan dan undang-undang (jika ada) yang mengawal kegiatan di dalam (atau bersebelahan) dengan kawasan perlindungan tersebut.

Panduan
Warta kerajaan yang berkaitan dengan kawasan perlindungan, pihak-pihak berkuasa kawasan perlindungan, pihak-pihak berkuasa perhutanan. SM: Akta Perhutanan Kebangsaan 1984, Dasar Perhutanan Kebangsaan 1978, Penasihat Undangundang Negeri, Manual Perhutanan. Sabah: Enakmen Hutan 1968, Ordinan Tanah 1930 (Sabah Cap. 68), Enakmen Pemuliharaan Hidupan Liar 1997, Akta Mutu Alam Sekitar 1974, Enakmen Perlindungan Alam Sekitar 2002. Sarawak: Ordinan Perlindungan Hidupan Liar 1998 (Cap. 26), Ordinan Hutan 1954 (Cap. 126). Garis Panduan IUCN bagi Perancangan Pengurusan Kawasan Perlindungan (2003, data.iucn. org/dbtwwpd/edocs/PAG-010.pdf), Pelan Pengurusan Krau ( w w w.w i l d l i f e . g o v. m y / p r i n t e d _ m a t e r i a l / m i s c / KrauWRManagementPlan.pdf), pelan pengurusan kawasan perlindungan yang lain, RPH yang telah diluluskan, dokumen-dokumen lain yang telah diluluskan oleh kerajaan. Sarawak: Cadangan Pindaan Ordinan Hutan.

Tentukan aktiviti di dalam zone penampan. Kawasan-kawasan penampan haruslah ditentukan mengikut peraturan negeri atau seperti yang disebutkan di dalam pelan pengurusan kawasan perlindungan.

-5-

2 Spesies Terancam Mana-mana spesies yang telah dikategorikan sama ada sebagai Sangat Terancam (Critically Endangered – “CR”). maka Buku Merah Data Malaysia haruslah diberikan keutamaan. Terancam (Endangered – “EN”) atau Dalam Bahaya (Vulnerable – “VU”) pada Senarai Merah IUCN. Payne dll. Jadual I & II Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972. Lihat juga Lampiran 3 dan Lampiran 18 untuk mendapatkan panduan selanjutnya. Ordinan Hutan 1954 (Cap. dan seboleh-bolehnya. bagi mamalia besar sila lihat Lampiran 1). jurnal ulasan pakar.my/webpagev4_en/ printed_material/ misc/TAP. panduan yang telah diterbitkan 2 .pdf). Jika ada perbezaan antara Buku Merah Data Malaysia dengan Senarai Merah IUCN ini. fauna – PERHILITAN).gov. adalah HCV1. Jalankan tinjauan garis dasar untuk mengesahkan kehadiran/ketiadaan flora dan fauna yang dikenal pasti sebagai CR. Kawasan Terlindung Sepenuhnya. Sarawak: Ordinan Perlindungan Hidupan Liar 1998. (1998). Spesies Terlindung dan Jadual-jadual. laporan yang telah diterbitkan. EN atau VU di kawasan hutan yang berkenaan. pendapat pakar terkini. Senarai Jabatan Hidupan Liar Sabah. Sabah: Berunding dengan Pusat Penyelidikan Hutan (FRC).ieaitaly. flora – FRIM.2 Tugas Tentukan sama ada kawasan hutan mengandungi spesies flora dan/atau fauna yang dikategorikan oleh IUCN sebagai CR.iucn. kecuali ada maklumat yang menunjukkan bahawa ada spesies-spesies lain di dalam kawasan tersebut yang memerlukan perhatian khusus. pangkalan data. 126). MacKinnon & Phillipps (1993). Kanchanasakha dll.iucnredlist. Lampiran I CITES (www.wildlife.HCV 1. SM: Rancangan Tindakan Harimau (Tiger Action Plan) (www.html). jurnal ulasan pakar.cites.2. ini juga haruslah diliputi. Buku Merah Data Malaysia (dalam persediaan. my/webpagev4_en/printed_ material/kmaklumat/gajah. Cox dll. Juga disarankan supaya menyemak Senarai Merah IUCN secara bandingan dengan Buku Merah Data Malaysia (Malaysian Red Data Book) sebaik sahaja ada kelak. Sabah: Enakmen Pemuliharaan Hidupan Liar 1997. Ini haruslah merangkumi perundingan dengan komuniti tempatan untuk mendapatkan pengetahuan tentang ekologi tradisional. laporan. burung dan herpetofauna.gov.org/dbtw-wpd/edocs/PAG-015. (www. komuniti tempatan. Taman Pertanian Tenom. Lampiran 1 CITES. Robson (2005). Lampiran 1 CITES atau mana-mana spesies yang terlindung mengikut undang-undang Malaysia. Ini tidak bererti bahawa taksa-taksa lain itu tidak penting. (1998) dan Das (2006).pdf). -6- . Senarai Merah IUCN bagi Spesies Terancam (www. pendapat pakar terkini. Buku Merah Data Malaysia dalam persediaan). 2 Contoh garis panduan seperti itu ialah Langhammer dll. Shariff & Mark Rayan (2009). (1998). Mengenal Pasti HCV 1. koleksi herbarium dan muzium.org/eng/resources/ species. atau yang telah disenaraikan sebagai terlindung mengikut undang-undang Malaysia (pada peringkat persekutuan atau negeri). Kanjanavanit (1997)(Lampiran 9). Sumber data dan keperluan Senarai pakar. jika kepakaran dan protokol tinjauan boleh didapati. (2007) (data.wildlife.org. pengurus hutan boleh menghadkan tinjauan lapangan fauna kepada mamalia (khususnya mamalia besar yang mempunyai berat melebihi 20kg). peta-peta taburan dari Tabung Data Mamalia Asia Tenggara (www. atas sebab-sebab praktikal.org/samd/). Namun begitu. EN atau VU. Peta Habitat Gajah. pdf).

3 Saranan Pengurusan Dapatkan maklumat daripada para pakar dalam menentukan kaedah pengurusan yang sesuai.3 Tugas Tentukan sama ada kawasan hutan yang berkenaan mengandungi spesies flora atau fauna yang endemik. rundinglah juga dengan PPH dan Taman Pertanian. Mengenal Pasti HCV 1. (2006). (2006). khususnya pada kepadatan yang tinggi atau dengan taburan yang sangat terhad. SM: Ng dll.2 Saranan Pengurusan Hasilkan pelan pengurusan yang merujuk khususnya kepada spesies terancam. Jabatan Perhutanan. Sabah: Enakmen Hidupan Liar Sabah. Sarawak: Soepadmo dll. Lihat juga Lampiran 3 dan Lampiran 18 dan rujuklah kepada pendapat pakar terkini/data saintifik yang ada. sekiranya ada di kawasan yang berkenaan. Sarawak: PPS. untuk mendapatkan senarai garis panduan yang disyorkan. Panduan Senarai pakar biodiversiti rencana yang diterbitkan. muka surat 6). Jabatan Perhutanan Sarawak (PPS). Flora Semenanjung Malaysia Dalam Talian (www. Sumber data dan keperluan Senarai spesies pokok dan spesies mamalia yang endemik (Lampiran 2). ini haruslah merangkumi perwakilan yang seimbang daripada pihak kerajaan. ini haruslah merangkumi perwakilan yang seimbang daripada pihak kerajaan. Semenanjung Malaysia (PERHILITAN). Sabah: Enakmen Pemuliharaan Hidupan Liar Sabah 1997.gov. Panduan FRIM. bolehlah dianggap sebagai HCV1. Majlis Biodiversiti Dan Bioteknologi Kebangsaan. Jabatan Perhutanan dan artikel yang diterbitkan. PERHILITAN. 5 (lihat juga Lampiran 11). Bagi negeri Sabah. garis panduan yang diterbitkan 4 .3 Endemisme Mana-mana hutan yang mengandungi spesies endemik seperti yang dikenal pasti oleh FRIM. PPH. Sarawak: Rancangan Induk Hidupan Liar (Jabatan Perhutanan). pendapat pakar kini. iaitu anggota Jawatankuasa Teknikal Biodiversiti Fauna. 3 4 5 Senarai pakar mamalia di Malaysia disimpan oleh Jawatankuasa Kecil Mamalia. HCV 1. Sebolehbolehnya. Persatuan Pencinta Alam Malaysia (PPAM). -7- . Lihat juga Lampiran 11. Langkah-langkah pengurusan yang khusus bagi spesies tersebut haruslah dikenal pasti.Mengurus Dan Memantau HCV 1. jurnal ulasan pakar. Senarai Semakan Burung-burung Malaysia (PPAM).frim. Jabatan-jabatan Perhutanan. (1990). Selain senarai pakar mamalia (di atas ini). . Jabatan Perhutanan Sarawak (PPS). Senarai pakar biodiversiti 3 Dapatkan maklumat daripada para pakar dalam menentukan kaedah pengurusan yang sesuai. Sabah: PPH. Mereka boleh dihubungi melalui Jabatan Perlindungan Hidupan Liar Dan Taman Negara. Lihat Nota Kaki 2 (di bawah tajuk “Mengenal Pasti HCV1.3. Mereka boleh dihubungi melalui Institut Penyelidikan Hutan Malaysia (FRIM).my/gettingstarted. Jabatan Hidupan Liar. Sebolehbolehnya. PERHILITAN & NGO (sila lihat senarai organisasi di dalam Lampiran 11). senarai pakar botani di Malaysia disimpan oleh Jawatankuasa Teknikal Biodiversiti Flora.asp).2”. akademia dan NGO. Sabah: Soepadmo dll.tfbc. akademia dan NGO. laporan. Jabatan Hidupan Liar. Majlis Biodiversiti Dan Bioteknologi Kebangsaan. Mengurus Dan Memantau HCV 1.

SM: Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972. pendapat pakar terkini. garis panduan yang diterbitkan 7 . Sumber data dan keperluan Kawasan Penting Burung PPAM (KPB – sila lihat Lampiran 4). pohon buah-buahan. bertenggek. peta. Bukit batu kapur. Lihat juga Lampiran 5. Lihat Nota Kaki 2 (di bawah tajuk “Mengenal Pasti HCV1. Dapatkan maklumat daripada para pakar dalam menentukan kaedah pengurusan yang sesuai. Chong dll. misalnya. WWF. Senarai pakar biodiversiti (lihat juga Lampiran 11). Mengenal Pasti HCV 1.iucn. barbatus). Senarai Spesies Pokok Larangan (Jabatan Perhutanan). hasil kajian hidupan liar oleh NGO. Panduan Stevens (1968) memberikan gambaran keseluruhan tentang keperluan habitat spesies-spesies mamalia yang utama. ataupun mana-mana kawasan hutan yang mengandungi jenut garam adalah HCV1. akademia dan NGO. -8- . Rundingan dengan komuniti. muka surat 6). bersarang. Seboleh-bolehnya. 6 7 Contohnya.2”. jurnal ulasan pakar. Manual Perhutanan. jurnal ulasan pakar. ini haruslah merangkumi perwakilan yang seimbang daripada pihak kerajaan. Mengurus Dan Memantau HCV 1.4. (2007) (data. atau mengandungi jenut garam. (2005).HCV 1. WCS. komuniti tempatan (melalui temu ramah). laluan yang sangat penting.4 Kawasan Genting Bermusim Mana-mana kawasan hutan yang penting bagi hidupan liar sebagai tempat mencari makan 6 .) kerana buahnya adalah sumber makanan yang penting bagi babi hutan (Sus scrofa atau S. tinjauan lapangan. balak berongga. walaupun penting sebagai habitat. komuniti tempatan.pdf)untuk membaca perbincangan mengenai ambang kuantitatif.org/dbtw-wpd/edocs/PAG-015. adalah terangkum dalam HCV3 (Ekosistem). bersarang. Lihat juga Langhammer dll.4 Tugas Tentukan sama ada kawasan hutan yang berkenaan digunakan oleh hidupan liar yang terancam sebagai tempat mencari makan. kajian maklumat/peta/tinjauan\\lapangan/rundingan dengan komuniti untuk mendapatkan pengetahuan tentang ekologi tradisional. untuk mendapatkan senarai garis panduan yang disyorkan. pokok-pokok di Sabah dan Sarawak yang bernama Kogopon (Castanopsis spp. jenut garam. laporan yang diterbitkan. Senarai Pokok-pokok Terlindung Bagi Hidupan Liar JPSM. Maklumat yang digunakan mestilah disokong dengan tinjauan di lapangan serta merujuk kepada komuniti tempatan/ panduan untuk mendapatkan pengetahuan tentang ekologi tradisional. Sabah: PPH. tempat bersarang/bertenggek dan sebagainya) dan melarang pembalakan dan pencerobohan di kawasan-kawasan ini. laporan. NGO.4 Saranan Pengurusan Kenal pasti tempat-tempat yang sangat penting untuk dilindungi (misalnya. khususnya untuk menentukan kepentingannya pada peringkat global.) dan Tikalod (Lithocarpus spp. bertenggek atau berhijrah.

Bond (2003). Pusat Biodiversiti Sabah. peta. Lihat Nota Kaki 2 (di bawah tajuk “Mengenal Pasti HCV1. Dapatkan maklumat daripada agensiagensi kerajaan dan NGO yang mengenal pasti dan menguruskan hubungan. Mengurus Dan Memantau HCV 2 Saranan Pengurusan Koridor hidupan liar yang berkesan haruslah dikekalkan bawah litupan hutan yang sekurang-kurangnya selebar 500m (dilindungi sebagai hutan simpan atau sebagai kawasan perlindungan supaya guna tanahnya tidak ditukar). dianggap sebagai HCV 2. jalan kereta api. PERHILITAN. -9- . Kawasan-kawasan yang telah diusik dan yang tidak lagi dilitupi hutan hendaklah ditanam semula atau dibiarkan tumbuh semula. PERHILITAN.2”. 8 9 Panduan Laporan Muktamad Tentang Rancangan Induk HS Bagi Hubungan Ekologi (JPBD. dalam persiapan) (www. Sarawak: Jabatan Perhutanan.townplan. my/). Senarai Pakar 8 . dalam persediaan. serantau atau negara dimana di kawasan tersebut terdapat populasi besar semua atau setidak-tidaknya kebanyakan spesies hidupan liar yang wujud secara semula jadi dengan pola taburan dan bilangan yang semula jadi. laporan. yang khususnya terancam oleh pemecahan hutan dan tekanan oleh populasi manusia. Mengenal pasti HCV 2 Hutan Bertahap Landskap Tugas Tentukan sama ada kawasan hutan terletak di dalam atau bersebelahan dengan kompleks hutan yang besar. www.wildlife. Laporan Akhir Tentang Rancangan Induk HS Bagi Hubungan Ekologi (JPBD. rundingan dengan komuniti tempatan untuk mendapatkan pengetahuan tentang ekologi tradisional.townplan.gov. talian paip) haruslah mengambil kira lintasan hidupan liar yang sesuai dan langkahlangkah pengurangan ancaman yang berkaitan dengannya. Pengenalpastian dan pengurusannya haruslah disesuaikan dengan keperluan spesies payung. Peta KTS & LHK. dan jika datanya ada. Sumber data dan keperluan Prosiding Bengkel Serantau Mengenai Pemuliharaan Biodiversiti Di Hutan Bertanam 2007 (MTCC). bahanbahan lain yang diterbitkan. Sarawak: PPS Lihat Nota Kaki 3 dan 5 (muka surat 7). atau membentuk hubungan yang sangat penting antara kompleks-kompleks hutan yang besar. untuk mendapatkan senarai garis panduan yang disyorkan. Lampiran 1.HCV 2 Definisi oleh Kit Panduan Global: Kawasan hutan yang mengandungi atau yang merupakan sebahagian daripada hutan bertahap landskap yang besar dan penting pada peringkat global. Rujuklah senarai mamalia besar di dalam Lampiran 1. bilangan dan kegigihan spesies payung di kawasan yang berkenaan. NRE.gov. WWF-Malaysia (2007a). Koridor hidupan liar hendaklah cukup lebar untuk spesies payung yang telah dikenal pasti.pdf). panduan yang diterbitkan 9 . JPBD. HCVF ini boleh menjadi zon penampan bagi kawasan-kawasan perlindungan. Rancangan Tindakan Harimau (www. PPS. yakni hidupan liar yang sensitif dan merayau luas. Sabah: EPU. WWF. Sabah: Jabatan Hidupan Liar. dan dengan itu memberikan penyambungan antara kelompokkelompok atau yang berperanan sebagai koridor hidupan liar bagi pergerakan haiwan dari satu kompleks ke kompleks yang lain.gov. jurnal ulasan pakar.my/ webpagev4_en/ printed_material/misc/TAP. Sebarang pembangunan sepanjangnya (seperti jalan raya.my/). Mana-mana kawasan hutan yang membentuk atau yang merupakan sebahagian daripada penghubung kepada kompleks-kompleks hutan yang lebih besar. tinjauan lapangan. SM: Rancangan Fizikal Kebangsaan (JPBD) (Rajah 4). WCS. Koridor Hidupan Kinabatangan (WWF). muka surat 6). jika boleh. SM: JPBD (2009). Bennett (2003). Tentukan kehadiran.

Kompleks-kompleks Hutan Dan Hubungan yang dikenal pasti oleh Rancangan Fizikal Kebangsaan (JPBD.1 2 3 4 Penghubung Litupan Hutan Kompleks – kompleks hutan Rajah 4. Rujuk kepada pendapat pakar yang terkini untuk mendapatkan pengesahan. Satu contoh yang bagus ialah habitat hutan dipterokarpa tanah pamah. paya gambut dan batu kapur. dan/atau disahkan sedemikian oleh pendapat pakar terkini. 2005: 5-38) HCV 3 Definisi oleh Kit Panduan Global: Kawasan hutan yang mengandungi atau yang merupakan sebahagian daripada ekosistem terancam. Sesetengah jenis ekosistem memang jarang-jarang wujud secara semula jadi. Mana-mana kawasan hutan yang mengandungi jenis ekosistem/habitat yang telah dikenal pasti sebagai suatu keutamaan dilindungi dalam Strategi Pemuliharaan Sumber Asli Negara (NCS). tetapi yang lainnya semakin terancam oleh tekanan daripada kegiatan manusia. adalah HCV3. Jabatan-jabatan Perhutanan. Laporan Penilaian Ekosistem PERHILITAN. Ekosistem -10- . FRIM. atau PPS. Disebabkan perubahan yang mendadak. data yang ada mungkin sudah lapuk dan beberapa ekosistem terancam mungkin sudah pun perlu dianggap sebagai Keutamaan 1.

Lihat juga Lampiran 8.1). Sabah: Jabatan Perhutanan Sabah. FRIM. PERHILITAN. SM: Laporan penilaian ekosistem PERHILITAN (2004) (ringkasan di dalam Lampiran 6). Namun begitu. 2=Keutamaan sederhana tinggi. Juga.Mengenal pasti HCV 3 Tugas Tentukan sama ada kawasan hutan mengandungi atau merupakan sebahagian daripada ekosistem terancam. Lihat juga Lampiran 7. Jabatan Perhutanan Sarawak. bagi batu kapur. Sarawak: PPS. PPH (Sabah & Sarawak). Penilaian Biodiversiti Negara (PERHILITAN). Sumber data dan keperluan Jadual Habitat Utama SPN (Jadual 1). data ini mungkin sudah lapuk dan seelok-eloknya dapatkan kepastian melalui pendapat pakar terkini misalnya. sila lihat Price (2001) dan Lim & Kiew (1997). Negeri Sembilan Kuala Lumpur Pulau Pinang Selangor Kelantan Tanah pamah Pamah dipterokarpa Dipterokarpa bukit Dipterokarpa tinggi Oak gunung Ericaceous gunung Keranggas Batu kapur Ultrabasic Permatang kuarza Sungai (gunung) Sungai (saraca) Sungai (neram) Sungai (rasau) Paya air tawar Paya gambut Paya bakau Nipah Belukar/semak Tasik 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2 2 2 1 2 1 1 3 1 1 1 3 2 2 2 3 3 2 3 1 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 1 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 3 2 1 3 3 3 1 1 2 3 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 3 2 2 2 2 1 3 3 1 1 1 3 3 1 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 1 2 3 3 3 2 3 3 2 3 1 1 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 1=Keutamaan tertinggi. 3=Keutamaan terendah Sumber: EPU (1993: III 156 Jadual 7. Jadual 1: Habitat Keutamaan SPN. -11- Sarawak Pahang Melaka Kedah Sabah Johor Perlis Perak Jenis Hutan Terengganu 2 2 3 2 2 2 1 2 3 3 2 3 1 1 3 3 3 2 .

Perkhidmatan Alam Semula Jadi HCV 4.1 Tugas Tentukan sama ada kawasan hutan yang berkenaan: 1) Telah diwartakan secara sah sebagai kawasan perlindungan menurut Akta Perhutanan Negara (Semenanjung Malaysia). Sumber data dan keperluan Warta kerajaan. agensi pengurusan empangan. Jabatan Perhutanan & Majlis Biodiversiti (gambaran keseluruhan diberikan di dalam Lampiran 7). JKR. Lembaga Sungai-sungai Sarawak. Majlis Sumber Air. Lihat juga Lampiran 6. -12- . 2) Telah diwartakan secara sah bagi perlindungan tadahan air menurut mana-mana undang-undang peringkat persekutuan atau negeri. HCV 4 Definisi oleh Kit Panduan Global: Kawasan-kawasan hutan yang menyediakan perkhidmatan asas alam semula jadi dalam situasi genting. Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS). Kanun Tanah Negara 1965. Mengezonkan kompartmen – kompartmen yang mengandungi ekosistem HCV3 yang belum terusik untuk dilindungi dan HCV3 yang sudah terusik untuk dipulihkan semula. Sabah: Jabatan Perhutanan Sabah. atau telah dikelaskan sebagai Terain 4 (Sarawak). Penilaian lapangan/pengesanan jarak jauh/rundingan dengan pihak berkuasa hutan yang berkenaan.1 Perlindungan Legeh HCV 4. Enakmen Hutan Sabah atau Enakmen Sumber Air (Sabah). Sarawak: Peta biodaerah (Pusat Biodiversiti Sarawak). 3) Adalah kawasan tadahan empangan. Jabatan Kesihatan. kawasan tadahan air menurut Ordinan Air Sarawak 1994 atau kawasan-kawasan yang telah dikelaskan sebagai Terain 4 di dalam Jadual Pertama Sarawak: Rancangan Pengurusan Hutan dan Lesen Pembalakan Hutan atau kawasan-kawasan yang telah diwartakan bagi perlindungan tadahan air menurut mana-mana undang-undang peringkat negeri atau persekutuan yang lain. pihak berkuasa perhutanan.RPH. Sarawak: Jabatan Perhutanan Sarawak. Sabah: Peta-peta terperinci daripada PPH. Jabatan Perhutanan (gambaran keseluruhan diberikan di dalam Lampiran 8). laporan mengenai Inventori Hutan Negara. misalnya. kawasan perlindungan air menurut Enakmen Sumber Air Sabah 1998 atau Hutan Simpan Perlindungan Kelas I menurut Enakmen Hutan Sabah 1968. peta-peta terperinci daripada PPS. Mengenal pasti HCV 4.1 merangkumi kawasan tadahan empangan dan mana-mana kawasan hutan yang diwartakan sebagai Hutan Perlindungan untuk tujuan penadahan air menurut Akta Perhutanan Negara 1984. atau Ordinan Air Sarawak. Panduan SM: Kajian Peninjauan Sumber Hutan (boleh didapati daripada Ibu Pejabat JPSM dan FRIM).Mengurus Dan Memantau HCV 3 Saranan Pengurusan Tentukan jenis habitat hutan yang berkenaan dan tahap ancamannya serta tandakan sempadannya pada peta.

Saranan Pengurusan Jangan membina jalan penarik di kawasan-kawasan yang curam. SM: Manual Pehutanan (JPSM). Lampiran 11. Sarawak: Rancangan Kejuruteraan Hutan. Kajian Hakisan Tanah FRIM. Rujuk juga kepada keputusan yang dibuat oleh MPK. HCV 4. Manual Perhutanan 1995). Kajian Hakisan Tanah FRIM. Laporan EIA (NREB).2 merangkumi kawasan-kawasan hutan yang telah diwartakan secara sah bagi perlindungan tanah atau pemuliharaan tanah menurut undang-undang peringkat persekutuan atau negeri.2 Sumber data dan keperluan Warta Kerajaan. kawasan-kawasan yang dikelaskan sebagai Terain 4 di dalam Jadual Pertama: Rancangan Pengurusan Hutan. -13- . Lesen Mengeluarkan Balak Dari Hutan (Sarawak).2 Kawalan Hakisan HCV 4. Sabah: Menentukan sama ada kawasan hutan yang berkenaan berada pada cerun yang melebihi 25 darjah kecuramannya dan berkeluasan melebihi 2 hektar. Larang kegiatan pembalakan di daratan kecuali yang setelah dibenarkan oleh pihak berkuasa yang berkenaan. RPH. SM: Garis panduan Jabatan Perhutanan (misalnya. Mengenal pasti HCV 4. Rancangan Fizikal Negara. Sarawak: Ordinan Air Sarawak 1994. pemberitahuan warta. garis panduan RIL (Jabatan Perhutanan). Laporan EIA (NREB). Sarawak: Rancangan Kejuruteraan Hutan.Mengurus Dan Memantau HCV 4. misalnya Akta Perhutanan Negara 1984 (Semenanjung Malaysia). Cadangan Rancangan Pengurusan (Jabatan Perhutanan). dan kawasan-kawasan riparian yang diliputi oleh garis panduan Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS).1 Saranan Pengurusan Kenal pasti dan tandakan sempadan kawasan tadahan pada peta dan sertakan RPH dengan menentukan zon penampan ‘larangan pembalakan’ di luar kawasan tadahan tersebut. kawasan-kawasan hutan yang terletak pada cerun yang melebihi 25 darjah kecuramannya (Sabah). garis panduan JPS. garis panduan oleh pihak berkuasa tempatan. Sabah: Enakmen Sumber Air Sabah 1998. garis panduan RIL (Jabatan Perhutanan). seperti Jabatan Perhutanan & Jabatan Kesihatan. Sabah: Garis panduan RIL (Jabatan Perhutanan). peta topografi. peta topografi yang terperinci (jika ada). Larang kegiatan pembalakan di kawasan tadahan air dan di zon penampan kecuali yang telah dibenarkan oleh undang-undang. Mengurus Dan Memantau HCV 4. Sabah: Enakmen Sumber Air Sabah 1998. Panduan RPH. RPH. Sarawak: Menentukan sama ada kawasan hutan yang berkenaan dikelaskan sebagai Terain 4. Panduan Garis panduan RIL. SM: Menentukan sama ada kawasan hutan yang curam telah dikelaskan dengan rasminya sebagai hutan perlindungan tanah.2 Tugas Tentukan sama ada hutan yang berkenaan mengandungi kawasan riparian yang terangkum oleh garis panduan JPS. Cadangan Rancangan Pengurusan (Jabatan Perhutanan).

Sabah: Peta Risiko Kebakaran Ladang Hutan) (http:// w w w. dan cadangan menguruskan kawasan-kawasan tersebut.met. tanih podzol atau edafik). paya gambut dan kawasan hutan yang pernah terbakar. Tinjauan lapangan. Tentukan sama ada kawasan yang berkenaan terletak bersebelahan hutan yang mengandungi HCV yang lain. Agensi Pengesan Jarak Jauh Malaysia.3. Sumber data dan keperluan Rekod kejadian kebakaran hutan yang disimpan oleh Jabatan Perhutanan Negeri.pdf) Sistem Perkadaran Bahaya Kebakaran (SPBK). terutamanya hutan-hutan yang tinggi nilai pemuliharaannya daripada kebakaran. Sertakan contohcontoh lain bagi kawasan yang mudah terbakar (misalnya. gambar satelit dan data mengenai HCVF yang lain di dalam UPH tersebut (Jabatan Perhutanan. Contohcontoh perintang semula jadi ialah laluan air.forest. Peta. rundingan dengan komuniti tempatan untuk mendapatkan pengetahuan tentang ekologi tradisional.my) 10 . Peta dan gambar satelit yang menunjukkan penempatan penduduk dan penggunaan tanah di dalam dan di sebelah UPH (Jabatan Perhutanan. Mengenal pasti HCV 4. di kawasankawasan yang pada umumnya mudah terbakar dan yang mungkin mengakibatkan kesan yang sangat teruk. Agensi Pengesan Jarak Jauh Malaysia).sabah. Sarawak: Berkenaan dengan pemegang Lesen Ladang Hutan. -14- . Perhatian khusus haruslah diberikan terhadap usaha menyelenggarakan muka air tanah di dalam hutan paya gambut yang mudah terjejas. JMM menggunakan beberapa penunjuk tentang kemungkinan kebakaran bermula dan merebak ke seluruh Malaysia pada bila-bila masa.3 Perintang Kebakaran Yang Membinasakan Mana-mana kawasan khusus yang boleh bertindak sebagai perintang untuk memberikan perlindungan hutan. rabung bukit atau galur. dengan Rancangan Pengurusan Kebakaran digariskan di dalam Rancangan Penanaman Pokok. rundingan dengan komuniti tempatan untuk mendapatkan pengetahuan tentang ekologi tradisional. data daripada penilaian HCVF).3 Saranan Pengurusan Sertakan dalam RPH pengenalpastian sebarang sifat khusus yang boleh bertindak sebagai perintang terhadap kebakaran. Pantau kekerapan berlakunya kebakaran di kawasan-kawasan yang pernah dikenal pasti sebagai mudah terbakar. misalnya. bolehlah dianggap sebagai HCV4.gov. Hutan semula jadi yang belum terusik juga boleh menjadi perintang semula jadi. Sabah: Perkadaran Kebakaran Hutan (Jabatan Perhutanan). Panduan Sistem Perkadaran Bahaya Kebakaran Jabatan Meteorologi Malaysia (www. 10 Jabatan Meteorologi Malaysia (JMM) mengamalkan sistem perkadaran bahaya kebakaran bagi seluruh negara. Menentukan sama ada kawasan hutan yang berkenaan terletak bersebelahan ladang hutan (semua pinggir ladang hutan boleh mudah terbakar sewaktu kemarau panjang) atau penempatan penduduk (Sarawak: ‘temuda’).my/conser vation/nfire%20 prevention.gov. Mengurus Dan Memantau HCV 4.HCV 4.3 Tugas Tentukan sama ada kawasan yang berkenaan mudah terbakar.

Ordinan Hutan (hutan komuniti). RPH.Jabatan Perhutanan Sabah menyimpan rekod tentang tahap kemusnahan akibat kebakaran hutan di negeri itu (petikan ringkas ditunjukkan di dalam Rajah 6. Namun demikian. Sumber data dan keperluan Peta/senarai desa daripada Pejabat Daerah/Pejabat Residen. Sabah: Majlis Ketua-ketua (rujuklah kepada PKKS untuk mendapatkan butir-butirnya).. hasil hutan kecilkecil) dan perkhidmatan dari hutan untuk memenuhi keperluan sara hidup/ kesihatan yang asas. 2007) (Lampiran 10). LOAM (Aldrich & Sayer. Rajah 6. HCV 5 Definisi oleh Kit Panduan Global: Kawasan hutan yang penting untuk memenuhi keperluan asas komuniti tempatan. Tinjauan komuniti di lokasi spesifik (tahap kampung) (Lampiran 9). Mengenal pasti dan memetakan lokasi-lokasi khusus melalui pendekatan yang melibatkan penyertaan komuniti yang berkenaan. pengenalpastian dan pengurusan HCV ini mestilah melibatkan penyertaan komuniti itu sendiri. PPS). -15- . Mengenal pasti dan berunding dengan komuniti yang berkenaan. dan yang kerap dikunjungi anggota komuniti untuk tujuan tersebut. * Mengenal pasti HCV 5 Keperluan Asas Komuniti Tempatan Tugas Tentukan sama ada kawasan hutan yang berkenaan mengandungi atau bersebelahan dengan penempatan penduduk. Contohnya merangkumi tempat-tempat pemburuan atau kawasan pengutipan keluaran minor hutanl seperti buluh. Kawasan-kawasan yang terbakar pada kedua-dua tahun itu diwarnai jingga.) Jabatan ini haruslah dihubungi untuk mendapatkan peta-peta yang lebih khusus yang berkenaan dengan tempat-tempat yang sedang menjalani penilaian HCV. rundingan dengan komuniti. rotan dan tumbuhan ubatan. SM: Jabatan Hal Ehwal Orang Asli. Kanun Tanah. * HCV ini tidak merangkumi komuniti yang baru sahaja berhijrah ke situ. Leigh (2002). 2002). Sarawak: Majlis Adat Istiadat. Garis Panduan Penyelesaian Konflik Bagi Pengurusan Lestari Hutan (WWF. Kawasan-kawasan yang pernah terbakar lebih mudah untuk terbakar sekali lagi. Kawasan-kawasan berlakunya kebakaran hutan di Sabah pada tahun 1983 (kuning) dan 1997/1998 (merah). litupan hutan sekitar tahun 2000 diwarnai kelabu (diadaptasikan daripada Stibig dll. Tentukan tahap kebergantungan komuniti tempatan yang dikenal pasti itu pada hasil hutan (misalnya. Komuniti itu mungkin tinggal di dalam atau bersebelahan hutan yang berkenaan. Sesebuah kawasan hutan boleh dianggap sebagai HCV5 jika kawasan itu mengandungi atau bersebelahan dengan penempatan penduduk yang bergantung pada hasil dari hutan tersebut untuk memenuhi keperluan asas dari segi sara hidup atau kesihatan. Sarawak: Majlis Adat Istiadat.

Garis Panduan Penyelesaian Konflik Bagi Pengurusan Hutan Secara Lestari. Pengenalpastian dan pengurusan HCV ini mestilah melibatkan penyertaan komuniti itu sendiri. ekologi. Lampiran 10). Pejabat Hal Ehwal Anak Negeri. atau keagamaan sesuatu komuniti tempatan. persatuan-persatuan kebudayaan Sabah – senarai persatuan yang berdaftar boleh didapati daripada Pendaftar Persatuan. 2007). Sarawak: Majlis Adat Istiadat. atau keagamaan sesuatu komuniti tempatan (khususnya penduduk asli). Untuk memetakan kumpulankumpulan etnik.Mengurus Dan Memantau HCV 5 Saranan Pengurusan Jalankan konsultasi bersama dengan komuniti tempatan dengan pihak berkuasa hutan dan tempatan untuk mengenal pasti dan melindungi konpartmen/zon/komponen hutan yang tertentu mengikut keperluan asas yang disokongnya.com /upload/document/PA_BAT_-_Final_Feb_2008. Sabah: PACOS Trust. Contoh tempat seperti itu di dalam hutan ialah tanah perkuburan atau tempat suci yang tidak boleh digantikan dengan alternatif dan/atau yang akan menyebabkan perubahan kebudayaan yang mendadak dalam komuniti tersebut. maka kajian meja tidak diperlukan. Jika rundingan itu sendiri dilakukan oleh pihak ketiga. * Mengenal pasti HCV 6 Identiti Kebudayaan Komuniti Tempatan Tugas Tentukan sama ada hutan yang berkenaan mengandungi kawasan dan/ tapak yang penting bagi kegiatan kebudayaan. HCV 6 Definisi oleh Kit Panduan Global: Kawasan hutan sangat penting kepada identiti kebudayaan tradisional komuniti tempatan. Sumber data dan keperluan Tinjauan komuniti di tempat yang tertentu (Lampiran 9).equilibriumresearch. Contoh yang boleh diikuti ialah Metodologi Penilaian Natijah Landskap (LOAM) (Aldrich & Sayer. Muzium Sabah. Garis Panduan Penyelesaian Konflik Bagi Pengurusan Lestari Hutan (WWF. diikuti kajian meja mengenai penemuan tersebutnya. Dudley & Stolton (2008) (www. SM: Jabatan Hal Ehwal Orang Asli. Panduan Aldrich & Sayer (2007.pdf). Sesuatu kawasan hutan dianggap sebagai HCV 6 jika kawasan itu telah sekian lama penting untuk kegiatan kebudayaan. ekologi. Komuniti itu mungkin tinggal di dalam atau bersebelahan hutan yang berkenaan. Majlis Adat Istiadat. bebas dan berkecuali hadir sewaktu rundingan dijalankan. * HCV ini tidak merangkumi komuniti yang baru sahaja berhijrah ke situ. rujuklah kepada Lembaga Kebudayaan Sabah dan Muzium Sabah. -16- . Disarankan agar suatu pihak yang boleh dipercayai. Pejabat Residen. KDCA dan persatuan-persatuan kebudayaan yang lain. Sabah: Lembaga Kebudayaan. PPS). Sarawak: Jabatan Muzium.

SM: Pejabat Daerah. Sebaik-baiknya. ekonomi atau keagamaan. Contoh yang boleh diikuti ialah Metodologi Penilaian Natijah Landskap (LOAM) (Aldrich & Sayer. KDCA. Pejabat Residen. rujuklah kepada Lembaga Kebudayaan Sabah dan Muzium Sabah. rundingan dijalankan oleh pihak yang bebas. sejajar dengan amalan baik HCV yang diakui. Garis Panduan Penyelesaian Konflik Bagi Pengurusan Hutan Secara Lestari. Untuk memetakan kumpulan-kumpulan etnik. Lampiran 10). pihak berkuasa hutan dan pihak berkuasa tempatan untuk mengenal pasti dan melindungi kompartmen/zon/ komponen hutan yang tertentu mengikut kepentingan tradisional masing-masing dari segi kebudayaan. Jabatan Hal Ehwal Orang Asli. Panduan Aldrich & Sayer (2007.equilibriumresearch. Dudley & Stolton (2008) (www. -17- . Sabah: Mahkamah Adat.com/upload/ document/PA_BAT_-_Final_Feb_2008. ekologi. Sarawak: Majlis Adat Istiadat.Mengurus Dan Memantau HCV 6 Saranan Pengurusan Adakan rundingan dengan pelbagai pihak berkepentingan antara komuniti tempatan . PACOS Trust dan persatuan-persatuan kebudayaan yang lain.pdf). 2007).

Forest Research Institute Malaysia (FRIM). Thailand and Singapore. Blockhus. Mixed dipterocarp forest and its variation with habitat in Malayan lowlands: a reevaluation at Pasoh. Management Recommendations for Wildlife Saltlicks with Particular Reference to Sira Air Hangat at Ulu Muda Forest Reserve. In: L. Saw (eds. Bennett. van Dijk. Tucson. Chua. DTCP (2009). Sayer. Food and Agriculture Organization of the United Nations.3 Rujukan Aldrich. P. I.L.L. IUCN/ITTO . Conserving Biological Diversity in Managed Tropical Forests.) Status of Biological Diversity in Malaysia and Threat Assessment of Plant Species in Malaysia. M. New Holland Publishers Ltd. Kirton and L. Kedah. Malayan Forester. A. (2008). WWF-Malaysia Project MY 0163c. Switzerland and UK. 359 – 374.P. Forestry in Sabah: Commemorative Edition. Gland. M. M. Proceedings of the Seminar and Workshop. 71 pp. M. A. and Robinson. Department of Wildlife and National Parks (DWNP). Department of Town and Country Planning (DTCP). International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN). N. and Zubaid Akbar (2007).M. J. S. (2nd ed. P. Grajal. Cox. and Suksuwan. The Protected Areas Benefits Assessment Tool: A methodology. E. Fimbel. 176 pp.W. A.. Review of biodiversity in protected areas in Peninsular Malaysia.Conserving Wildlife in Logged Tropical Forests. J. Tang. Sandakan. Fertilizer use by crop in Malaysia. Malaysia. Linkages in the Landscape: The Role of Corridors and Connectivity in Wildlife Conservation. Central Forest Spine (CFS): Masterplan for Ecological Linkages. Malaysia. S. (2005). National Physical Plan. DWNP (2004).). Capacity Building & Strengthening the Protected Areas System in Peninsular Malaysia: A Master Plan. In The Cutting Edge .G.. hunting and wildlife in Sarawak.) Pp.H. Das. Anon. Principles of Wildlife Corridor Design. and Stolton. Chong..H. November 2005.G. (1999). Rome. Kepong. and Wegge. Department of Town and Country Planning (DTCP). Center for Biological Diversity. Kuala Lumpur.A. (2003). Anon. -18- . Using an ecological model to assess the performance of a protected areas system at conserving biodiversity at the ecosystems level. and Sayer. (1998). J. The Status of Mammalian Biodiversity in Malaysia. K. Malaysia. P. Nabhitabhata. 28-30 June 2005. A Photographic Guide to Snakes and Other Reptiles of Peninsular Malaysia. G. USA. and Gumal. Davison. Dudley. (1976). DTCP (2005). Sabah Forestry Department. R. Kuala Lumpur. (1992). and Thirakhupt. A Photographic Guide to Snakes and Other Reptiles of Borneo.F. Malaysia.S. M. (2003). DANCED.G. 3-27. (2006). Landscape Outcomes Assessment Methodology “LOAM” – In Practice. (Eds. Ashton.T. Anon. Ralph Curtis Books. S. Bennett..H. Economic Planning Unit. (2005). M. Recommendations for forest management. Italy. The interrelationships of commercial logging. Malaysia.. (2001). WWF Forests For Life Programme. (2007). L. J. Dillenbeck. pp.N. World Wide Fund for Nature (WWF). 39:56-72. Department of Wildlife and National Parks.S. Bond. J. (2004).

Matiku. Bangkok.. Oxford University Press. In The Cutting Edge. and Evans. Edgar... R.. Rodrigues... R. Switzerland and Cambridge.L.).T.. Fimbel.M. Davison). W. G.. Oxford. D.. A. 106. E. C. MNS (2005).C. Knox. and Robinson. (compiler). Marcot. da. . Salaman..A.S. Dinerstein. B.. Identification and Gap Analysis of Key Biodiversity Areas: Targets for Comprehensive Protected Area Systems. S. T. USA.. Mayers. W. A. R. Stanley.H. Eken. Wong. Endemic Trees of the Malay Peninsula. Sechrest. P. Iskandar. C.A. (2003). Bangkok. S.P. and Stanley.. (2005). Bennun. Bass. T. Life after logging: Reconciling wildlife conservation and production forestry in Indonesian Borneo. London. UK.. G. Low. Switzerland.B. (2007). Fishpool. Foster. UK. CIFOR.B. D.I. Brooks. R. Forest Research Institute Malaysia. U. D. NRE (in prep. Java and Bali. and Than. L. S. Clay. T. and Kiew. Pp 523 – 558. Malaysia.J. N. E. B. J. Universiti Malaysia Sarawak Press. Guidelines for Monitoring and Evaluation for Biodiversity Projects. Rosenbaum. Research Pamphlet No. and O’Brien. C. (2007).W.). Leigh. Thailand. L. Ng. P. A Field Guide to the Birds of Borneo. Sheil. E. Soehartono. Thailand.. P. Sustainable Forestry Handbook . T. (1997)... Grajal. J. Wildlife conservation in Bornean timber concessions. Protecting habitat elements and natural areas in the managed forest matrix. Indonesia. Sheil. B. Meijaard. (1998). WWFThailand. The Master List of Protected Areas in Malaysia – A Tool for National Conservation Management and Planning. Hilton-Taylor. Lim. N. D. Malaysia. N. Judd.. Simcharoen. Higman. Mapping the peoples of Sarawak. J. M. Sechrest. (2008). Meijaard. WCS and UNESCO. (2005).. Columbia University Press. E. S. J. New York. Borneo. Malaysian Nature Society (MNS). (2008). Nussbaum. Anthony C.. Nasi.. T.F. Carnivores of Mainland South East Asia.H. USA.S.S.. S.. Jennings. I.. MacKinnon. Global Environment Fund (1998).Feinsinger.F. (2001). O. Gland. A. Wilcove. (1997). D. USA. Washington. Langhammer. R. (2006). S.. M. and Barborak. S. New Holland Publishers (UK) Ltd.. Darwall.. Nasi. Kanjanavanit. J.A. Lammertink.J. W.. P.. and Phillipps. Earthscan. J. A.. Bakarr.. Sebastian and G.. Kuching.C. K. Green World Foundation. Kepong.(2nd Edition). (2002). Designing Field Studies for Biodiversity Conservation. Island Press Publications.. R.M.H. Gullison. Bogor. F.. and Nussbaum. Kanchanasakha. (1993). Gland. and Mat Asri Ngah Sanah (1990).. 2008 IUCN Red List of Threatened Species. G. (2001).N. R. Francis. Garden’s Bulletin Singapore 49: 111-118. Conserving Wildlife in Logged Tropical Forests. Kuala Lumpur. Journal of Mammology 88(6): 1363-1380. R. World Bank. IUCN. De Silva. Fonseca. M. Gazetteer of limestone localities in Sabah.A... The High Conservation Value Forest Tool Kit.W. Rachmatika.... A Handbook of Important Bird Areas in Malaysia (Compiled by Yeap Chin Aik. M. Persistence of large mammal faunas as indicators of global human impacts. Radford.. M. & Lamoreux.P.D. Judd. ProForest. A report prepared by WWF-Malaysia for the Ministry of Natural Resources and the Environment (NRE) with the assistance of the Danish International Development Assistance (Danida). Setyawati. The mammal tracks of Thailand. D. (Eds. Sumatra. A Field Guide to the Mammals of South-east Asia. IUCN.. Morrison. Ecology and Society 11(1): 47. and Tordoff. Augeri.

F. Shafiah Muhammad Yussof. P. W. Smithsonian Institution Press. (2007a). Beuchle. Gua Publications. Global Vegetation Monitoring Unit. Thomas. Wildlife Conservation Society (WCS) and Forest Department Sarawak (1996). European Communities Joint Research Council. (2007b). p. Sections on HCV and HCVF for USM FMP (300707). C. Awana Genting Highlands Golf & Country Resort. Kepong. R. In: Ho. Forest Department Sarawak. WWF-Malaysia. derived from SPOT-Vegetation satellite images. and Yahud. 11. Measuring and Monitoring Biological Diversity Standard Methods for Mammals. Julia. University of Hawaii Press. Sarawak.M. Baharuddin Kasran & Siti Aisah Shamsudin (2003). C. Robson. Malaysia. Forest Research Institute Malaysia. WWF-Malaysia. J. Noor Azlin Yahya. Habitat Requirements of Malayan Mammals. Switzerland and Cambridge. A Master Plan for Wildlife in Sarawak. J. & Phillipps. Francis. Yamada.J. Institute for Environment and Sustainability. Razak Othman. 1987. Price. Identifying. S. with Particular Reference to Tigers.Species Diversity and Endemism. E. Paper prepared for Simposio sobre Silvicultura y Mejoramiento Genetico. Malaysian Criteria and Indicators for Forest Management Certification [MC&I(2002)]. National Steering Committee (NSC). Cambridge. Tropical Rain Forests of Southeast Asia: A Forest Ecologist’s View. I.NSC (2004). Kuala Lumpur. L. 30-31 July 2007. 35-52. Forest cover map of insular Southeast Asia at 1:5 500 000. Gland. Payne. Palmberg. Stevens. Tropical Ecosystem Environment Observations by Satellites (TREES) Publications Series D: Thematic Outputs No. (2005). D. Kuching. (1997). ii+53 pp. Kepong. W. Managing and Monitoring High Conservation Value Forests in Indonesia: A Toolkit for Forest Managers and other Stakeholders. A General Guide to Camera-trapping Large Mammals in Tropical Rainforests. W.. UK. (2006). No. Buenos Aires. Birds of Southeast Asia. Malayan Nature Journal 22: 3-9. W. Washington. E. Sutherland. (2002). Cambridge University Press. UK. Kuala Lumpur. J. Shamsudin Ibrahim. & Sarifah. USA.. pp. K. Wilson. (1998)..A.. Management Prescriptions for Non-Production Functional Classes of Forest. and Middleton. (1996). Princeton University Press. Malaysian Timber Certification Council. Guidelines for Management Planning of Protected Areas.. (1996). (1968). Malayan Forest Records. Tree Flora of Sabah and Sarawak . WWF-Malaysia. Shariff Wan Mohamad & Mark Rayan Darmaraj (2009). WWF-Malaysia. Soepadmo. H. USA. E. Conservation of genetic resources of woody species. Proceedings of the Introductory Workshop on Creating and Re-establishing Ecological Corridors within the Central Forest Spine. 46. Stibig. D..C. Malaysia. IUCN. 11 August.. Caves and karsts of Peninsular Malaysia. (1987). Centro Investigacion y Estudios Forestales (CIEF).K. (2001). L. A Field Guide to the Mammals of Borneo. (2003). and Janvier. Rainforest Alliance and ProForest (2003). Hightlights of FRIM’s Non-IRPA Projects 2006. Ulu Segama and Malua Forest Management Plan. Ecological census techniques: A handbook. Soh. C. Shamsudin Musa. Argentina April 6-10. (eds). Abd. Kota Kinabalu. 3. K. Petaling Jaya. Y. . Pahang. Honolulu. Forest Research Institute Malaysia. Sabah Society. USA.

Serigala Elephas maximus Asian Elephant. pygmaeus) TB PS? (ssp.. Sumber: www. Wild Dog. morio) TB CR (ssp.Lampiran 1. borneensis) PS/TB EN (ssp. . harrissoni) PS? (ssp. 2007). PS=Pupus Setempat. Spesies mamalia besar yang terancam di Malaysia. sumatrensis) Sabah Sarawak SANGAT TERANCAM (CRITICALLY ENDANGERED – (“CR”) Dicerorhinus sumatrensis Sumatran Rhinoceros. Seladang Capricornis sumatraensis Serow. Beruang Madu Neofelis nebulosa/diardi Clouded Leopard Harimau Dahan Sus barbatus Bearded Pig Babi Hutan VU VU VU VU VU TB NA VU VU VU TB NA VU VU VU PS? EN EN EN PS/TB EN EN (ssp. Gajah Panthera tigris Tiger. TD=Tidak Dinilai. Kedudukan Global Kedudukan Serantau Semenanjung Malaysia CR (ssp. harrissoni) VU VU VU Spesies mamalia dikelaskan sebagai besar jika berat badannya melebihi 20kg (Morrison dll. Kambing Gurun Rusa unicolor Sambar Deer.org (2009).iucnredlist. lowi) TB EN (ssp. lowi) TB TD/TB PS/TB EN (ssp. Badak Sumatera TERANCAM (ENDANGERED – “EN”) Bos javanicus Banteng/Tembadau Cuon alpinus Dhole. TB=Tidak Berkenaan. Harimau Belang Pongo pygmaeus Orang Utan/Mawas Tapirus indicus Tapir/Tenuk/Cipan DALAM BAHAYA (VULNERABLE – “VU”) Bos gaurus Gaur. Rusa/Payau Helarctos malayanus Sun Bear.

Shorea lumutensis 15. colombonensis 22. Diospyros selangorensis. Illicium kinabaluense. Brownlowia kleinhovoidea. Bukit Keledang. Sarawak: Shorea bakoensis 2. Bukit Fraser (Gunung Ulu Semangkok: Pahang. Spesies Pokok 1. Microtropis ovata. Schoutenia furfuracea. Dindings. Neolitsea kedahense.. Bukit Tawai. Knema retusa. Payena khoonmengiana 12. Talauma oblanceolata. Eugenia camptophylla. Lawas. Sabah: Engelhardia danumensis 14. Perak): Ardisia longepedunculata. E. 1990. Gunung Inas. Kuala Teriang. Gunung Belumut. Kawasan-kawasan terpilih yang mempunyai spesies pokok atau mamalia endemik (diadaptasikan daripada Ng dll. Microtropis argentea. Sarawak: Shorea calcicola 3. Sabah: Dipterocarpus ochraceus 11. viminea. Perak: Ptychopyxis triradiata 6. Kostermanthus malayana 31. Kinta Valley. Glycosmis perakensis. Castanopsis scortechinii. Selama. Sabah: Crudia venenosa 33. Perak: Alphonsea kingii. Tristania pontianensis 26. Perak: Abdulmajidia maxwelliana.. Trigonostemon wetriifolius 16. Gunung Ledang. Perak: Diplospora velutina. quadrata. Chionanthus caudifolius. 2006. Sabah: Lithocarpus tawaiensis. S. Helicia symplocoides. Johore: Fordia incredibilis. Kopsia scortechinii 34. E. Bukit Kulong/Bukit Tampurango. Saurauia mahmudii. Schefflera wrayi 13. Diplodiscus hookerianus. Sarawak: Diospyros parabuxifolia 38. Genting Highlands (Gunung Ulu Kali: Pahang. Styrax fraserensis. Symplocos buxifolia. Eugenia gageana. Pahang. Lithocarpus burkilii. Crudia glauca. Sarawak: Ficus chaii. Endiandra scrobiculata. Selangor. Johore: Cleistanthus lanuginosus. rotundifolia. Gunung Batu Puteh (Pahang. Bukit Goh. A. Eugenia plumbea. Kedah: Casearia flexula. Danum Valley. Sabah: Chionanthus kinabaluensis. Jerangau. Goniothalmus holttumii. Johore): Anisophyllea reticulata. Cleistanthus parvifolius. Sauropus elegantissimus 17. Diplodiscus scortechinii 10. taipingensis. Kelantan: Aporusa isabellina . Diospyros gambleana. Kapit. Kaki Bukit. Ptychopyxis watsonii. Gunung Kinabalu. S. Payena kapitensis. Shorea dispar. 2008 dan Payne dll. Pentace perakensis. Perak): Ardisia glanduligera. Belaga. Endau-Rompin (Pahang. Selangor (Bukit Batu Tabur): Ilex praetermissa 35. Hydnocarpus scortechinii. Kinabatangan. Lebir Valley. A. Payena kinabaluensis. Selangor): Ardisia nurii. Castanopsis catappaefolia. S. Pahang: Microtropis tenuis 27. Mesua purseglovei. Eugenia rostadonis 32. Gunung Nuang (Pahang. Madhuca engkikiana. Nothaphoebe pahangensis. Eugenia inasensis. Neolitsea coccinea. Perlis: Canarium perlisanum 29. Banjaran Bintang. Pahang: Shorea kuantanensis 9. Gonystylus eximus. buxifolioides. swettenhamiana. Garcinia montana. malayana 8. Bota Kiri. Ilex mesilauensis. woodii 30. Dipterocarpus semivestitus (Malaysian population). Pseudovaria taipingensis. Terengganu: Dacryodes breviracemosa. Terengganu: Dipterocarpus sarawakensis (Peninsular Malaysia population) 28. Ficus paramorpha. Glycosmis monticola 23. Fordia ophirensis. Sarawak: Ilex megaphylla. Gunung Pulai. Lithocarpus muluensis 24. Bako. Johore: Xanthophyllum pubescens 37. E. Gunung Jerai. Cinnamomum pubescens. Neolitsea mollissima 18. Francis. Eugenia auriculata. Cameron Highlands (Kelantan. Perak: Cleistanthus glaucus. Glochidion stylosum. Hopea longirostrata. Payena grandistipula 4. Bau. Kemaman. Gunung Mulu. Klang Gates Ridge. H. Labis. Gunung Tapis. Kedah-Perlis Ridge: Atuna latifolia. Homalium kunstleri. Mallotus smilaciformis 20.. Soepadmo dll. Johore: Ardisia ferox. maxwelliana. Negri Sembilan): Glycosmis tomentella 25. S. Homalium spathulatum. Perak (Pulau Pangkor/Lumut): Ardisia calophylla. Eugenia johorensis. Kokoona coriacea. Pithecellobium cuneadenum. S. Selangor): Ardisia mystica.Lampiran 2. Cleistanthus major. Croton lucidus. Dungun. Chisocheton perakensis. 1985). Pahang: Drypetes detersibilis 36. Garcinia holttumii 19. Bukit Bauk. Terengganu: Ardisia tumida. Sterculia microphylla 5. Talauma gracilior 21. Sarawak: Gonystylus decipiens. Pseuduvaria cerina 7. Drypetes nervosa.

Madhuca calcicola. Ardisia biniflora. Johore: Melanochyla fasciculiflora Sandakan. 53. Selangor: Croton macrocarpus Ulu Brang-Tersat. Dryobalanops beccarii Penang Island: Horsfieldia penangiana. Sabah: Pithecheirops otion 3. 55. Pahang. Sarawak: Dipterocarpus cuspidatus. Gunung Inas. 54. Sabah: Pipistrellus cuprosus . Hopea subalata Rengam/Keluang. 58. 44. Ilex pauciflora. Kedah: Ardisia langkawiensis. cardiophylla. Terengganu: Pseuduvaria nervosa Ulu Segan. Sarawak: Herpestes hosei. Popowia pauciflora Marudi/Niah. Sarawak: Gonystylus augescens Malacca: Glycosmis crassifolia. Perak: Dipterocarpus semivestitus Sri Aman. Lasiococca malaccensis. Eugenia tiumanensis. Lithocarpus sandakanensis Seri Iskandar. Sabah: Crocidura baluensis (C. Koilodepas ferrugineum. 46. Garcinia clusiaefolia. Johore: Diospyros johorensis. 45. Kerivoula krauensis 8. Mezzetia herveyana. Lindera montana. Keningau. 40. Spesies Mamalia 1. Sarawak: Aulandra beccarii Sungai Bantang. Klang. Johore: Dipterocarpus tempehes Sungai Nal. Ar. Aquilaria rostrata. 43. 48. 51. Lesong. Nothaphoebe condensa Pulau Tioman: Diospyros insidiosa. multiflorum. Seberang Perai. Selangor: Hipposideros nequam. Perak: Maxomys inas 5. Petaurillus emiliae 2. Sabah: Engelhardia mendalomensis Mukah. Suncus ater 6. Polyalthia hirtifolia Pulau Langkawi. 42. Selangor): Pipistrellus societatis 4. Sarawak: Horsfieldia sessilifolia Panti/Kota Tinggi. E. Sabah: Hesperoptenus tomesi 9. Polyosma robusta. Petaurillus kinlochii 7. E. Talauma peninsularis. retinervia. E. Pahang: Trigonostemon wetriifolius Lundu. Tristania fruticosa Tasek Glugor. fuliginosa baluensis). E. personata everetti). Pahang: Hipposideros ‘bicolor’ (142 kHz). Bridelia whitmorei. Danum Valley. Terengganu): Adinandra angulata. tahanensis. tekuensis. Penang: Crudia brevipes Klang. Sarawak: Kopsia rajangensis Rawang.39. Sabah: Parartocarpus spinulosus. 59. Agathis flavescens. 61. Sepilok. Lagerstroemia langkawiensis. 50. Sarawak: Palaquium ferrugineum. Melogale everetti (M. 60. Sarawak: Madhuca ochracea Matang. 47. Koilodepas wallichianum. Ilex beccariana Mendalom. Gonystylus nobilis B. cyrtophylloides. Gunung Benom (Pahang. 52. Baram. Selangor: Chionanthus spiciferus. Kelantan: Hopea coriaceae Taman Negara (Gunung Tahan: Kelantan. 41. Krau. 49. 57. Sandakan/Tabin. Eugenia clypeolata. Dacryodes multijuga. 62. Ar. Gunung Kinabalu. Terminthodia viridiflora. Trigonostemon arboreus Rajang. 56. pseudoclaviflora. P.

Guidelines for Monitoring and Evaluation for Biodiversity Projects (GEF. termasuklah jalur transek. 3) Bagaimanakah boleh saya pantau populasi spesies-spesies ini? Berbilang manual boleh didapati mengenai cara menjalankan kajian tentang hidupan liar sedemikian. dan oleh itu mestilah dikenal pasti dengan teliti (misalnya. Shamsudin dll. Wilson. 2001). Kajian tentang hidupan liar boleh disertakan dengan inventori sebelum penebangan tetapi harus diberi perhatian bahawa jika dibandingkan dengan inventori kayu-kayan.). 11 12 13 Shamsudin dll. Kaedah-kaedah lain digunakan untuk mengkaji burung. perunding komersial atau pertubuhan bukan kerajaan). tupai Kinabalu Callosciurus baluensis (yang endemik di Sabah dan Sarawak) berbeza dengan tupai Prevost Callosciurus prevostii (spesies lazim di kebanyakan tempat di Asia Tenggara). Ecological Census Techniques (Sutherland. Buku-buku teks ini menonjolkan beberapa kaedah untuk mengkaji mamalia-mamalia besar. cakaran. . dan sebagainya. tempat berkubang. penyelidik di universiti. 2) Bagaimanakah cara menentukan spesies yang terancam? Senarai semakan yang rasmi dan buku-buku panduan lapangan boleh didapati untuk mengenal pasti mamalia di semua bahagian Malaysia. 2008) dan juga Borneo (Payne dll. ahli biologi yang terlatih disyorkan untuk menguruskan dan memantau hidupan liar (terutama sekali jika tugas ini melibatkan pengendalian spesies yang terlindung 12 ). Enakmen Pemuliharaan Hidupan Liar (Sabah). Jika kepakaran dalaman tidak boleh didapati. lubang. kelawar dan mamalia-mamalia kecil yang lain. perangkap kamera dan kajian tanda (pencerapan tapak kaki. lokasi bau. Sesetengah spesies sukar untuk dibezakan di lapangan. kerja-kerja kajian boleh ditugaskan kepada organisasi lain (misalnya. dan Ordinan Perlindungan Hidupan Liar 1998 (Sarawak). pola perjalanan yang berbeza melalui konsesi. Senarai semakan yang terbaru diberikan oleh Davison dan Zubaid (2007) dengan panduan lapangan untuk Semenanjung Malaysia (Francis. Beberapa soalan asas boleh ditanya mengenai penyusunan rancangan pengurusan hidupan liar yang khusus untuk HCV1: 1)Apakah kepakaran yang diperlukan? Di Malaysia. (2005). 1996). 1998) dan Measuring and Monitoring Biological Diversity: Standard Methods for Mammals (Ed. (2003) 11 ). Meijaard dll. Ada beberapa dokumen berupa panduan am yang berkaitan dengan pengurusan hidupan liar di dalam hutan pengeluaran (misalnya. Ini hendaklah ditambahkan lagi supaya merangkumi rujukan kepada spesies-spesies terancam yang dikenal pasti. memerang Asia berkuku kecil Aonyx cinereus berbeza dengan memerang berbulu licin Lutrogale perspicillata (spesies dalam bahaya)). Pengurusan HCV1 (Nilai-nilai Biodiversiti – Hidupan Liar). kajian tentang hidupan liar memerlukan kemahiran yang berbeza. (2005). Higman dll. 1985) 13 . Antara yang paling relevan ialah: Designing Field Studies for Biodiversity Conservation (Feinsinger. agensi-agensi hidupan liar kerajaan. jangka masa yang berbeza.. 1996). (2003) menyediakan saranan perumusan dan pelaksanaan rancangan tindakan hidupan liar di Semenanjung Malaysia. Ruangan-ruangan sejarah semula jadi di muzium juga boleh dikunjungi untuk menganalisis kulit-kulit bagi mengesahkan jenis spesies jika ada keraguan. Rujuklah kepada Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972 (Semenanjung Malaysia).Lampiran 3. dan perhatian terhadap komponen-komponen ekosistem yang berbeza.

2007b). kiraan sarang dari helikopter dan kajian darat telah digunakan untuk mengenal pasti habitat penting orang utan di Ulu Segama (lihat Rajah 1). cadangan generik bagi “pembalakan dampak rendah” dan/atau bagi “pemulihan jika perlu” telah dikemukakan (WWF-Malaysia. Kawasan HCV yang khusus untuk orang utan di dalam kawasan Ulu Segama – Malua (USM) pada asalnya didefinisikan dengan menandakan zon-zon yang berkenaan jika lebih daripada empat sarang orang utan di dalam setiap kilometer direkodkan melalui transek udara atau darat.Sebagai contoh.iucnredlist. Malaysia juga sedang menyediakan Senarai Merah Spesies Terancam dan senarai ini boleh didapati kelak. Habitat Penting Orang Utan (> 5 sarang setiap km) di Ulu Segama. rujuklah kepada kedudukan pemuliharaan antarabangsa bagi haiwan itu di laman web seperti Senarai Merah Spesies Terancam IUCN (www. 4) Apakah kedudukan global dan negara bagi spesies-spesies ini? Jika anda dapat mengenal pasti sesuatu haiwan dengan menggunakan buku-buku panduan lapangan. Rajah 1. Sumber: WWF-Malaysia (2007).org). bengkel yang telah diadakan pada 21 Jun 2007 menyimpulkan bahawa seluruh kawasan UPH di USM itu penting bagi orang utan kerana kawasan yang menampung bilangan yang tinggi mungkin berubah selepas beberapa lama dan tidak dapat dipetakan secara objektif. Walau bagaimanapun. . Oleh itu.

2001). Bennett & Gumal. 1992. Rajah 2. 14 Sebagai strategi pemuliharaan generik. anda kemudiannya boleh menindih rancangan pembalakan ke atas lapisan dasar hidupan liar dan menentukan sama ada terdapat kawasan-kawasan yang akan menimbulkan konflik. telah dikenal pasti bahawa sempadan populasi selalunya tidak sama dengan sempadan UPH (jika UPH mengandungi lebih daripada satu populasi beberapa spesies dan hanya sebahagian daripada populasi sesetengah spesies).5) Apakah peluang daya hidup jangka panjang populasi tempatan untuk spesies ini? Setelah anda menjalankan kaji selidik berkenaan spesies terancam yang penting di UPH anda. Bergantung pada skala UPH yang berkenaan. sekurangkurangnya 50 haiwan pembiakbakaan diperlukan untuk mendapat populasi yang berdaya hidup. Sebagai panduan. haiwan yang lebih besar secara amnya memerlukan kawasan hutan yang lebih luas untuk merayau-rayau (lihat Rajah 2 di bawah ini). bagi mengelakkan pembiakbakaan dalam secara genetik. Kawasan yang diperlukan oleh 50 ekor tikus pembiakbakaan sangat berbeza dengan kawasan untuk 50 ekor harimau pembiakbakaan. anda akan mempunyai data kuantitatif yang boleh digunakan untuk menganggarkan saiz populasi spesies itu di UPH anda. Keluasan habitat haiwan hutan tropika yang tertentu diplotkan sebagai fungsi berat badan (diadaptasikan daripada Marcot dll. Sungguhpun begitu. sekurang-kurangnya 10% daripada seluruh kawasan disarankan sebagai kawasan perlindungan yang ketat (Blockhus dll. Dengan menggunakan Sistem Maklumat Geografi (GIS). dengan menganggap bahawa kawasan tersebut berada di dalam kawasan hutan terurus/sudah dikerjakan yang lebih besar (sekurang-kurangnya satu kompartment pembalakan). . 6) Apakah kawasan UPH yang mempengaruhi pengurusan/pemulihan haiwan ini? Pengetahuan tentang ekologi spesies terancam diperlukan untuk menentukan lokasi-lokasi yang tertentu di dalam sesuatu UPH yang sangat penting bagi kemandirian spesies.) di dalam campuran spesies untuk penanaman mengaya. Saiz-saiz plot yang berikut merujuk kepada kawasan minimum hutan dara yang perlu dikekalkan sebagai refugia. penekanan harus diberikan terhadap usaha mengekalkan pokok ara (Ficus spp.. 2001). pemuliharaan spesies mamalia yang terancam (seperti orang utan) boleh dibantu dengan memelihara spesies pokok yang tertentu yang dianggap sebagai “spesis utama” (seperti pokok ara 14 ). seperti operasi pembalakan atau jalan raya yang dibina terlalu dekat atau yang mungkin akan memusnahkan tapak-tapak penting hidupan liar (seperti rancangan mewujudkan kawasan himpunan balak di tapak pembiakbakaan). Sebagai peraturan. Umumnya.

namun 50 pokok pada jangka pendeknya dan 500 pokok pada jangka panjangnya pernah disebut (Palmberg 1987). Koridor-koridor hutan yang belum dibalak haruslah dibiarkan di antara plot-plot yang dikerjakan (misalnya. menetapkan piawaian 2000 ha yang mengandungi 200 pokok sebagai kawasan yang diperlukan. • Pulihara pokok-pokok pada tingkat di bawah kanopi di dalam plot yang tidak kurang daripada 2. dan beberapa tapak haruslah diperoleh. satu lokasi tidak mencukupi. hutan pemuliharaan tersebut sebaik-baiknya bersempadan dengan hutan pemuliharaan di dalam konsesi/petak bersebelahannya..• Pulihara tumbuhan herba di dalam plot yang tidak kurang daripada 1 ha hutan dara. yang mengambil kira kepelbagaian ekologinya (Yamada 1997: 308). Menyatukan kelompok-kelompok kecil hutan menjadi zon-zon perlindungan yang lebih besar tetapi kurang bilangannya adalah langkah yang pragmatik. • Pulihara haiwan di dalam plot yang tidak kurang daripada 5 ha hutan dara. 15 Beberapa kajian telah dijalankan untuk menentukan kawasan minimum yang diperlukan bagi pemuliharaan sumber genetik bagi spesies pokok yang tipikal. Ashton (1976). jika pembalakan diteruskan? Pendekatan berwaspada haruslah diambil dalam menentukan batasan perubahan yang boleh diterima bagi spesies terancam. zon penampan haruslah disediakan di sekitar kawasan pemuliharaan pokok (Yamada 1997: 309). (2003) mengesyorkan bahawa kawasan-kawasan penampan pinggir sungai yang tertentu haruslah diperluas lebarnya kepada 500m atau 1000m. Secara jangka panjang. Bagi spesies yang mempunyai kawasan kediaman yang luas dari segi latitud dan altitud. Saiz populasi yang minimum tidak tetap.. penurunan populasi tempatan mungkin boleh diterima untuk sesetengah spesies. sepatutnya tidak ada penurunan. Contoh cadangan pemuliharaan spesies pokok bagi Semenanjung Malaysia juga boleh didapati daripada FRIM. Lihat di bawah ini). • Pulihara tempat berkubang di dalam plot yang tidak kurang daripada 2. seperti manik-manik di sepanjang rantai). Jika ada hutan pemuliharaan di pinggir salah satu konsesi/petak hutan. 2006). dan kemudian mencari ciri-ciri semula jadi atau buatan manusia yang dekat dengan jejari ini untuk menentukan sempadan zon perlindungan hidupan liar (Kaedah yang sama boleh dicadangkan untuk jenut garam.5 ha hutan dara. di dalam kawasan hutan yang lebih luas 15 . Shamsudin dll. Jika anak sungai atau sungai mengalir dari satu petak hutan ke petak hutan yang lain. tetapi secara jangka pendek.5 ha hutan dara. • Pulihara pokok-pokok kanopi di dalam petak yang tidak kurang daripada 5 ha hutan dara. Disebabkan kesan pinggiran. 7) Apakah perubahan populasi yang boleh diterima. di dalam kawasan hutan yang lebih luas. berdasarkan kajian tentang hubungan antara bilangan spesies dengan keluasan kawasan bagi Sarawak. . di dalam kawasan hutan yang lebih luas. di dalam kawasan hutan yang lebih luas. zon hulu haruslah serasi dengan zon hilir kerana pembalakan di hulu sungai akan mengurangkan keberkesanan zon pemuliharaan di hilir sungai itu. di dalam kawasan hutan yang lebih luas. Kawasan hutan yang lebih luas boleh didefinisikan dengan melukis bulatan berjejari 1 km dari tempat berkubang. Pendekatan berwaspada yang mudah suai haruslah diambil semasa menjalankan pembalakan untuk memastikan bahawa kepupusan setempat tidak berlaku. Penurunan kepadatan tempatan yang melebihi 20% sejurus selepas pembalakan dijalankan pada umumnya dianggap sebagai penurunan yang besar bagi spesies mamalia dan spesies burung di Asia tropika (Meijaard dll.

Wildlife Conservation Society (WCS). Ini bergantung pada pemboleh ubah yang ingin kita pantau. Malaysia Untuk mendapatkan maklumat selanjutnya. yang akan diukur? Kehadirannya sahaja atau sesuatu nilai kuantitatif atau kualitatif? Ataupun bilangan relatifnya. DI MANA dan BAGAIMANA adalah soalan-soalan yang perlu dijawab sebelum kita meneruskan pemantauan hidupan liar. akan anda mengukurnya? Haiwan yang berlainan boleh dikesan dengan kaedah yang berlainan dan ini mungkin dipengaruhi tempat anda mengambil sampel. terancam. atau meletakkan penekanan yang lebih besar pada spesies langka? akan anda letakkan titik-titik pengambilan sampel? Ditempatkan secara rawak ataupun di kawasan-kawasan yang ditemui haiwan-haiwan ini? Bagaimana dengan pengambilan sampel mengikut masa? Titik-titik pengambilan sampel yang berbeza dari segi tempat dan masa akan memberikan jawapan yang berbeza. Pendekatan yang strategik akan menentukan aspek hidupan liar yang penting dalam konteks yang lebih luas bagi pengurusan UPH. dipengaruhi belanjawan) yang sedang dirancang untuk UPH ini? Adakah kawasan-kawasan yang dikaji itu cukup besar? Sudahkah kita mendapat sampel yang cukup banyak? Spesies yang lebih sukar ditemui biasanya tidak mudah dikesan. Soalan-soalan Penting Dalam Memantau Hidupan Liar Di UPH Secara umumnya. sila hubungi WCS Malaysia. spesies asas. spesies penunjuk? Pengurusan yang bertanggungjawab akan mempertimbangkan semua aspek ini. APA DI MANA BAGAIMANA Sumbangan daripada: Melvin Gumal dan Jason Hon. . APA. MENGAPA. MENGAPA adakan program pemantauan? Apakah objektifnya? Adakah itu objektif saintifik ataupun objektif pengurusan? Untuk mengenal pasti hidupan liar yang langka.Kotak 1 mengenal pasti soalan-soalan penting yang harus dipertimbangkan ketika menyusun program pengurusan HCV1. dan terlindung di dalam UPH anda? Bagaimana dengan spesies endemik. Berapa banyakkah usaha kajian (dalam sesetengah keadaan. Kotak 1.

3.Lampiran 4. hutan montane Hutan tanah pamah. hutan tanah pamah. hutan sekunder Hutan bakau. hutan montane Hutan tanah pamah. habitat antara perbani. 27. hutan submontane Hutan tanah pamah. 10. hutan bukit. 22. hutan montane Hutan bakau. hutan submontane. hutan submontane. hutan bukit Hutan bakau. hutan tanah pamah. 15. hutan sekunder Hutan tanah pamah. 8. hutan bukit. habitat antara perbani Hutan paya air tawar. hutan pantai. hutan paya gambut. No. hutan submontane Hutan tanah pamah. Terengganu. tasik dataran banjir. 19. hutan bukit Hutan tanah pamah. Pahang Johor Johor Pahang Pahang. habitat antara perbani Hutan paya gambut. hutan bukit. Senarai Kawasan Penting Burung (KPB) bagi Malaysia. 21. hutan montane Hutan tanah pamah. hutan bukit. 11. 26. 6. hutan paya air tawar. hutan bukit. hutan bukit. Hutan Paya Gambut Tenggara Pahang Pulau Layang-Layang 20. hutan sekunder Hutan tanah pamah. Banjaran Nakawan Ulu Muda Teluk Air Tawar-Pantai Kuala Muda Banjaran Bintang Pantai Matang Hutan Simpan Pondok Tanjung Belum-Temengor Banjaran Klendang Banjaran Titiwangsa Tengah Taman Warisan Selangor Pantai Utara-Tengah Selangor Tanjung Tuan Endau-Rompin Hutan Panti Pantai Barat Daya Johor Rizab Hidupan Liar Krau Taman Negara Perlis Kedah Pulau Pinang Perak Perak Perak Perak Perak Perak/ Pahang Selangor Selangor Melaka Johor. hutan bukit. Banjaran Crocker Gunung Kinabalu Banjaran Trus Madi Dataran Banjir Kinabatangan Kawasan Pemuliharaan Lembah Danum Kawasan Pemuliharaan Legeh Maliau Taman Bukit Tawau Rizab Hidupan Liar Tabin Semenanjung Klias 24. hutan submontane. 5. hutan bukit Hutan bakau. hutan bukit. hutan sekunder Hutan bakau. Tempat Negeri Jenis Habitat 1. Kelantan Pahang Putrajaya Federal Territory Sabah Sabah Sabah Sabah Hutan tanah pamah. hutan submontane. habitat antara perbani. hutan submontane. hutan rawa tropika Hutan tanah pamah. 25. 17. 2. hutan montane Hutan bakau. 28. hutan bukit. hutan paya air tawar. 16. hutan submontane. 7. hutan bukit. hutan rawa tropika Hutan tanah pamah. hutan rawa tropika 18. hutan submontane. 12. hutan montane. hutan submontane. hutan montane Hutan paya gambut. habitat antara perbani. hutan tanah pamah. terumbu karang. 4. hutan bukit. habitat antara perbani. 13. hutan paya air tawar. 9. hutan submontane. habitat antara perbani. hutan paya gambut. hutan bukit. kars/gua Hutan tanah pamah. padang rumput Hutan bukit. hutan bukit. hutan submontane Hutan tanah pamah. 14. hutan montane Hutan bukit. hutan tanah pamah Pulau luar pesisir. hutan montane Hutan bukit. hutan submontane. 23. hutan submontane Hutan bakau. hutan paya air tawar. hutan bukit. Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah . laut lepas. tanah ladang Hutan tanah pamah. hutan submontane. hutan tanah pamah.

hutan bukit. 36. tasik dataran banjir. hutan tanah pamah. terumbu karang. hutan tanah pamah. hutan bakau. 33. 40. habitat antara perbani. hutan pantai. tanah ladang Terumbu karang. hutan tanah pamah. 37. maklumat dan peta. hutan montane. hutan rawa tropika Hutan paya air tawar. 43. kars/gua Hutan bukit. hutan bukit. hutan paya air tawar. 39. 42. hutan rawa tropika Hutan bukit. hutan rawa tropika Hutan paya bakau. Gunung Pueh Taman Negara TalangSatang Teluk Bako-Buntal Sarawak Sarawak Sarawak 38. hutan submontane. hutan submontane. Sarawak Sarawak Sumber: “Buku Panduan Kawasan Penting Burung Di Malaysia” (2005) Untuk mendapatkan butir-butir selanjutnya. petanaman rumput laut. hutan bukit. laut lepas. 49. hutan rawa tropika Hutan bukit. hutan bukit. hutan montane Hutan bukit. hutan bukit Hutan paya air tawar. hutan rawa tropika Hutan paya air tawar. hutan bakau. 52. hutan bakau. hutan submontane. hutan submontane. hutan tanah pamah. 34. hutan pantai. 51. petanaman rumput laut. hutan paya gambut. Taman Negara Niah Taman Negara Bukit Lampir Taman Negara Loagan Bunut Kawasan Lindungan Mulu-Buda Tanah Tinggi Kelabit Teluk Brunei Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak 54. 45. hutan submontane. hutan rawa tropika Hutan tanah pamah. hutan bukit. 55. sila rujuk kepada Buku Panduan ini yang boleh didapati daripada Persatuan Pencinta Alam Malaysia (PPAM). laut lepas. hutan tanah pamah. hutan submontane. 41. laut lepas. habitat antara perbani Kawasan Lindungan Sarawak Tanjung Datu-Samunsam 35. laut lepas. hutan submontane Hutan bukit. kars/gua. hutan pantai. hutan submontane. kars/gua Hutan bakau. hutan pantai Pulau luar pesisir. habitat antara perbani. 47. hutan submontane. hutan sekunder. . hutan tanah pamah Pulau luar pesisir. hutan paya air tawar. hutan rawa tropika Kars/gua Hutan bukit. hutan tanah pamah. hutan tanah pamah. laut lepas. hutan submontane Hutan bakau. hutan pantai Hutan bakau. hutan submontane. hutan paya gambut. tanah ladang Hutan tanah pamah. hutan rawa tropika Hutan bukit. kars/gua Hutan bukit. hutan montane Hutan bakau. hutan rawa tropika. Batu Kapur Bau Banjaran Bungo Gunung Penrissen Pantai Sadong-Saribas Pulau Bruit Taman Mergastua Lanjak-Entimau Pergunungan Hose-Laga Hulu air Baleh Danum-Linau Penara Usun Apau Banjaran Dulit Taman Negara Similajau Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak 50. hutan bukit. hutan paya gambut. 31. 32. hutan submontane. padang rumput Hutan bukit. Kabili-Sepilok Rizab Hidupan Liar Kulamba Kepulauan Sipadan Kepulauan Mantanani Dataran Tempasuk Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Hutan bakau. terumbu karang. 30. 44. laut lepas. hutan antara perbani. hutan montane Terumbu karang. 48. hutan montane. 46.29. hutan pantai. hutan montane Pulau luar pesisir. hutan submontane. hutan pantai Pulau luar pesisir. hutan bukit. hutan paya gambut. 53.

Lampiran 5. dan Tanah Bertanam Tanah pamah Pertengahan Tanah Tinggi Semua altitud Banyak Sederhana banyak Langka . % Bil. % Bil. RODENSIA (Tikus & mencit) RODENSIA (Landak) KARNIVOR % Bil. % Bil. % Bil. 1 11 9 69 22 88 5 19 0 0 5 18 0 0 PRIMAT % RODENSIA (Tupai) Bil. UNGULAT (termasuklah gajah) % Petunjuk: P D P/D A P/B TB P/B/TB TP Tgh TT TP/Tgh/TT Byk S L = = = = = = = = = = = = = = Pokok Darat Pokok dan Darat Air Hutan Primer dan Belukar Tanah Bertaman Hutan Primer dan Sekunder. 1968) TABIAT HIDUP P INSEKTIVOR DERMOPTERA FOLIDOT HABITAT LAZIM A 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 4 14 0 0 KETINGGIAN T 3 33 2 15 12 48 14 55 2 67 6 75 6 54 BILANGAN S 4 45 3 23 11 44 7 27 1 33 8 29 5 45 D 6 67 0 0 3 12 21 81 3 100 15 54 11 100 P/D 1 11 4 31 0 0 0 0 0 0 4 14 0 0 P 4 45 5 38 18 72 11 42 2 67 10 54 6 54 P/B 2 22 4 31 3 12 6 23 0 0 1 36 3 27 TB P/B/TB 2 22 0 0 0 0 9 25 0 0 2 3 0 0 1 11 4 31 4 16 0 0 1 33 21 7 2 19 TP Tgh 2 22 7 55 10 40 4 15 1 33 0 21 3 27 TT TT 3 33 2 15 3 12 4 15 0 0 1 0 0 0 TP/ Byk Tgh/TT 1 12 2 15 0 0 4 15 0 0 3 4 2 19 2 22 7 54 7 28 10 38 1 34 3 10 2 19 L 3 33 3 23 7 28 9 35 1 33 17 61 4 36 Bil. Keutamaan habitat mamalia Malaysia mengikut kumpulan mamalia yang berkait (diadaptasikan daripada Stevens.

Penilaian yang serupa bagi ekosistem di Sabah dan di Sarawak bolehlah dijalankan pada masa akan datang. . ambang ini boleh digunakan bersama-sama dengan penilaian PERHILITAN untuk merumuskan tafsiran yang lebih tepat bagi HCV3 di Semenanjung Malaysia: “Ekosistem Terancam” haruslah dianggap sebagai semua jenis hutan yang mempunyai kurang daripada 10% daripada kawasan asalnya di dalam kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindungan DAN tidak dinilai sebagai “berisiko kecil menghadapi ancaman dari luar” (iaitu tidak dinilai langsung ataupun telah dinilai sebagai “berisiko besar menghadapi ancaman dari luar” kerana mempunyai kurang daripada empat replika di kawasan terlindung sepenuhnya): Jadual 1. yang dihasilkan oleh Pusat Biodiversiti Sarawak.Lampiran 6.300. lajur ‘Status’ telah ditambah. Rancangan Induk Kawasan Lindungan Di Semenanjung Malaysia (Tidak bernama. ‘Risk’ – risiko ancaman luar terhadap setiap jenis ekologi yang dilitupi kawasan lindungan dari segi bilangan kawasan lindungan yang sedia ada yang mengandungi setiap jenis ekologi (‘Low’ jika n > 4). Tahap Perlindungan Setiap Jenis Ekologi Di Semenanjung Malaysia. Penilaian Ekosistem PERHILITAN bagi Semenanjung Malaysia.000) yang disusun oleh Pusat Penyelidikan Hutan Jabatan Perhutanan Sabah. Ecological Marine alluvial Lowland dry ultrabasic Hill dipterocarp ultrabasic Montane quartz Montane sandstone BRIS forest Peat swamp Mangrove Riverine Lowland dry limestone Burmese lowland forest Coastal forest Hill dipterocarp quartz Lowland dry sandstone Lowland dry neutral Lowland dry quartz 16 %PA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 2% 2% 2% 3% 5% 5% 7% Risk n/a n/a n/a High High High Low High Low Low High Low High Low Low High Status HCV3 HCV3 HCV3 HCV3 HCV3 HCV3 HCV3 Ecological Oak-laurel neutral Montane neutral Oak-laurel sandstone Hill dipterocarp sandstone Upper dipterocarp neutral Hill dipterocarp neutral Upper dipterocarp sandstone Upper dipterocarp quartz Hill dipterocarp limestone Oak-laurel quartz %PA 9% 10% 11% 13% 15% 19% 28% 38% 49% 95% 99. n/a = tidak berkaitan Low = rendah High = tinggi Sumber: PERHILITAN (2004). Oleh itu.8% Risk Low Low Low Low Low Low Low High High High High Status HCV3 HCV3 HCV3 HCV3 HCV3 HCV3 Upper dipterocarp limestone HCV3 Perhatian: ‘%PA’ – peratusan kawasan asal setiap jenis ekologi yang berada di dalam kawasan lindungan pada tahun 2004 (jenis ini terancam jika %PA < 10%). Penilaian ekosistem bagi 27 jenis ekologi model di Semenanjung Malaysia telah dijalankan oleh PERHILITAN (2004) 16 . Legend thematic ecology types lowland forest lowland quartz lowland sandstone lowland limestone forest lowland ultrabasic forest riverine peat swamps alluvial lowland forest mangrove BRIS forest hill dipterocarp hill quartz forest hill sandstones hill limestone forest hill ultrbasic forest upper dipterocarp upper dipt quartz upper dipt sandstones upper dipt limestone oak-laurel oak-laurel quartz oak-laurel sandstone montone forest montone quartz montone sandstone Rajah 1. Penilaian ini mengkaji keluasan kawasan asal bagi jenis-jenis yang masih ada pada tahun 1992 (Rajah 1) dan juga menilai risiko terhadap jenis-jenis tersebut berdasarkan bilangan kawasan lindungan yang mengandungi setiap jenis itu (Jadual 1). 1999) menetapkan ambang sebanyak 10% daripada setiap ekosistem untuk dilindungi. Titik permulaannya merangkumi peta ekologi yang belum diterbitkan. Keluasan Kawasan Jenis-jenis Ekologi Tematik Yang Asal Dan Yang Semasa (sekitar tahun 1992) Di Semenanjung Malaysia (PERHILITAN. dan juga “Peta Sabah: Pembentukan Hutan Semula Jadi” (1:1. 2004).

000) (Tidak bernama. Pengelasan jenis hutan dan penilaian hutan di Sabah.300. Rajah 1. “Peta Sabah: Pembentukan Hutan Semula Jadi” (skala asal ialah 1:1.Lampiran 7. 2005: 27) Hutan Pantai Hutan Bakau Hutan Paya Gambut Tanah Pamah Hutan Paya Gambut Tanah Tinggi Hutan Paya Gambut Montane Rendah Hutan Paya Air Tawar Bermusim Tanah Pamah Hutan Paya Air Tawar Tanah Pamah Hutan Paya Air Tawar Tanah Tinggi Hutan Dipterokarpa Bercampur Tanah Pamah Hutan Dipterokarpa Bercampur Tanah Tinggi Hutan Dipterokarpa Bercampur Tanah Pamah & Tumbuhan Batu Kapur Hutan Dipterokarpa Bercampur Tanah Tinggi & Tumbuhan Batu Kapur Hutan Dipterokarpa & Kerangas Bercampur Tanah Pamah Hutan Dipterokarpa & Kerangas Bercampur Tanah Tinggi Hutan Kerangas Tanah Pamah Hutan Kerangas Tanah Tinggi Hutan Kerangas Montane Rendah Hutan Kerapah Tanah Tinggi Hutan Ultramafik Tanah Pamah Hutan Ultramafik Tanah Tinggi Hutan Ultramafik Montane Rendah Hutan Ultramafik Montane Tinggi Hutan Montane Rendah Hutan Montane Tinggi Tumbuhan Subalpin .

zon pinggir hulu sungai) – hutan pinggir sungai. dataran tanah liat salina – bakau dan kukup lumpur. gunung-ganang bukut igneus. 2004) Perhatian: Zon-zon ekologi berkait dengan tumbuhan semula jadi: dataran organik (dataran organik tepi pantai. Zon-zon ekologi di Sarawak Sumber: FAO (Tidak bernama. tanah di luar Sarawak – kelabu. hutan paya gambut – merah jambu. Coastal organic plains Inland organic plains Saline clay plains Lower river zone Upper riverine zone Undulating hilly sedimentary Igneous hilly mountainous Mountainous Dissectedarst Steep mountainous sedimentary Steep very high mountainous Freshwater Rajah 1. hutan sekunder – kuning. Rajah 2. kars berkelas. Taburan jenis hutan utama di Sarawak: Hutan bakau – ungu. endapan gunung-ganang curam) – pelbagai kelas hutan pedalaman kering. gunung-ganang.Lampiran 8. dataran organik pedalaman) – hutan paya gambut. . zon-zon pinggir sungai (zon pinggir hilir sungai. gunung-ganang yang sangat tinggi dan curam – hutan alpin. hutan dipterokarpa bercampur – hijau. zon-zon lain (endapan bukit beralun. tanah rawang. Pengelasan jenis hutan dan penilaian hutan di Sarawak.

Dalam keadaan sedemikian. Boleh didapati dari www.hcvnetwork. laut. LANGKAH 2: Kenal pasti cara setiap subkumpulan memenuhi keperluan asasnya Bagi setiap subkumpulan. misalnya NGO. sama ada melalui temu ramah perseorangan ataupun melalui temu ramah berkumpulan yang telah diatur dengan teliti untuk memastikan bahawa hanya satu subkumpulan sahaja yang diwakili. Saiz yang paling sesuai ialah antara 5 hingga 15 orang. Dari segi masa. perbincangan kumpulan jantina bercampur selalunya didominasi oleh lelaki. melaksanakan temu ramah tersebut boleh memakan masa yang lama. Di Malaysia. Jadual ini boleh digunakan dalam temu ramah perseorangan. penting untuk mendapatkan penyertaan kaum wanita. fasilitator hendaklah berpengalaman melakukan Penilaian Desa Partisipatif (PDP). jadual ini lebih cekap digunakan dengan kumpulan-kumpulan kecil penduduk desa yang berkumpul untuk menghadiri perundingan berkumpulan. Jadual 1 – Mengenal pasti subkumpulan di dalam satu komuniti desa Bil. setiap satunya dengan asal-usul etnik. 17 18 Diadaptasi daripada “Mengenal Pasti. bilangan sejarah. Tentang jantina. kerana mereka biasanya mempunyai bahagian yang berbeza dalam penggunaan sumber. seperti tanaman ubatan. Tujuan jadual ini adalah mengenal pasti cara setiap keperluan asas subkumpulan tersebut dipenuhi oleh pelbagai jenis sumber. atau bantuan oleh kerajaan. Panduan mengenal pasti kawasan-kawasan hutan yang penting dalam memenuhi keperluan asas komuniti tempatan (HCV5) dan/atau yang sangat penting bagi identiti budaya tradisional komuniti tempatan (HCV6) 17 . fasilitator perlu membahagikan setiap desa kepada subkumpulan menurut Jadual 1. program pembangunan syarikat perhutanan atau pihak-pihak ketiga yang lain. Untuk mendapatkan perwakilan sudut pandangan yang sewajarnya daripada kaum wanita. Kumpulan/asalusul etnik Sumber mata pencarian yang utama 18 Ciri-ciri penting Anggaran yang lain (misalnya. Wanita mungkin lebih terlibat dengan pengutipan hasil hutan yang tertentu. .org Jadual ini disediakan sebagai panduan umum sahaja: kumpulan-kumpulan tempatan atau penyelidik perlulah mengubahsuaikan pendekatan ini jika perlu. fasih bertutur bahasa daerah dan diterima oleh komuniti tempatan. Jadual 2 dicadangkan sebagai panduan menjalankan temu ramah perseorangan atau berkumpulan. Sebaik-baiknya. fasilitatornya haruslah wanita. dan oleh itu mungkin mempunyai perspektif yang berbeza tentang betapa pentingnya tanaman tersebut. lokasi keluarga kediaman. pasar. Sekitar satu jam sudah cukup untuk mengisi jadual dengan sekumpulan kecil peserta (5 hingga 15).Lampiran 9. Sebelum kita mula mengenal pasti betapa pentingnya nilai-nilai hutan. termasuklah sumber hutan dan sumber-sumber alternatif seperti pertanian. dan sebagainya) % daripada bilangan penduduk desa Setiap kumpulan yang tergolong dengan kumpulan asli dan/atau yang mewakili sekurang-kurangnya 15% daripada penduduk desa haruslah dianggap sebagai subkumpulan yang penting dan haruslah ditemu ramah secara berasingan. usia dan jantina yang berbeza. Maklumat ini boleh diperoleh dengan menjalankan penilaian pantas untuk mengenal pasti pemberi-pemberi maklumat yang penting supaya kita tidak bergantung pada kumpulan yang berat sebelah. LANGKAH 1: Kenal pasti subkumpulan di setiap desa berdasarkan pola mata pencarian mereka Desa mungkin terdiri daripada beberapa subkumpulan. Empat langkah yang berikut ini boleh digunakan sebagai sebahagian daripada pendekatan partisipatif yang dimudahkan untuk mengenal pasti HCV5 dan HCV6 bagi sesuatu komuniti. Mengurus Dan Memantau Hutan Yang Tinggi Nilai Pemuliharaannya Di Indonesia: Kit Panduan Untuk Pengurus Hutan Dan Pihak-pihak Lain Yang Berkepentingan” (2003). Namun begitu. perbincangan berkumpulan yang berasingan dengan wanita sahaja bolehlah diatur. pola mata pencarian.

fasilitator kemudiannya menanya penduduk desa sama ada mereka mendapat semua beras dari sumber ini (taraf: 4). jika semua air yang digunakan oleh komuniti tersebut datangnya dari sungai di hutan itu. diikuti sumber-sumber lain. Bagi setiap sumber (misalnya: pertanian pindah). kelengkapan rumah.Tidak ada = 0% .Penting = kira-kira 15% hingga 50% • 1 . iaitu antara 0 hingga 4 seperti yang dijelaskan di bawah ini. sago) Protein haiwan (daging. Kepentingan setiap sumber bagi setiap keperluan ditentukan dengan menggunakan tahap yang berikut ini: (bukan di atas tanah hutan) Subkumpulan (berdasarkan jadual 1): Pertanian Lain Dibeli Bantuan (misalnya. Penduduk desa biasanya akan menyenaraikan sumber yang paling penting dahulu. “perigi”. misalnya “ikan sungai”. hanya sebahagian kecil keperluan mereka sahaja (taraf: 1). baris “air”) • 3 . tuliskan “4 (semua)” di dalam lajur “hutan”. dan sebagainya.Jadual 2 – Memenuhi Keperluan Asas Desa: Sumber Keperluan HUTAN UPH Makanan: Karbohidrat (nasi. laut) Penjelasan Lain • 4 . “beras”. kraf tangan. Fasilitator kemudiannya menjelaskan tujuan rundingan tersebut dan seterusnya menyoal penduduk desa itu tentang tempat mereka mendapatkan setiap sumber utama di dalam jadual di bawah ini. fasilitator akan mula menanya komuniti itu apa makanan ruji mereka. Fasilitator kemudiannya bertanya tempat mereka mendapatkannya. Di dalam setiap sel. kebanyakan daripada keperluan mereka daripadanya (taraf: 3). sayursayuran Bahan-bahan: perumahan bot perabot. sebahagian besar keperluan mereka (2). “rotan”. dan kepentingan setiap sumber itu. dan menyenaraikan sumbernya. atau tiada langsung (0).Asas = 100% keperluan yang tertentu dipenuhi oleh satu sumber sahaja (misalnya. ikan) Buah-buahan. iaitu sumber utama karbohidrat seperti beras.Sangat Penting = lebih daripada 50% keperluan yang tertentu dipenuhi oleh satu sumber sahaja • 2 . fasilitator kemudiannya menyatakan tarafnya.Tidak penting = kurang daripada 15% • 0 . Sebagai contoh. alat Bahan api: Ubatan: Air: untuk keperluan minuman dan keperluan harian Pendapatan tunai: Keperluan kebudayaan/ kerohanian/ keagamaan: Lain: Jadual 2 boleh disalin pada kertas besar dan dipaparkan di tempat rundingan diadakan.

haruslah diingati bahawa komuniti selalunya tidaklah biasa menyimpan rekod-rekod berangka bagi keperluan dan penggunaan sumber mereka. maka sumber ini menepati syarat-syarat bagi HCV5. eloklah sekiranya pengenalpastian sumber asas didasarkan pada tanggapan kualitatif anggota komuniti itu. Sesetengah jenis sumber mungkin menjadi sangat penting hanya pada waktu-waktu yang tertentu sahaja dalam setahun. Tahap 0 hingga 4 tadi boleh ditentukan semasa perbincangan perseorangan atau kumpulan. ubi yang dikutip dari hutan mungkin menggantikan beras semasa kekurangan bekalan antara dua musim. Jika komuniti yang berkenaan itu bertempat berhampiran sempadan UPH atau sering bergerak melepasi sempadannya. maka rundingan perlulah dijalankan secara lebih terperinci dengan mengisi Jadual 3 di bawah ini. Perkara ini benar lebih-lebih lagi apabila manusia melabur dalam sumber-sumber alternatif. atau semasa kegagalan hasil tanaman. pastikanlah bahawa ini benar sepanjang tahun dan sepanjang masa. yang berikut ini boleh digunakan oleh para petani untuk mengukur secara kualitatif berapa pentingnya sesuatu sumber untuk memenuhi sesuatu keperluan yang tertentu. maka tahapnya ialah 3. dan ini memadailah sebagai penunjuk. misalnya dengan bertanya. yang akan memastikan kesediaan alternatifnya dan sama ada alternatif itu boleh didapati oleh anggota komuniti tersebut. Jika mereka bersedia memberikannya. LANGKAH 3: Kenal pasti fungsi-fungsi hutan yang asas Untuk setiap keperluan yang diberi tahap antara 2 hingga 4 bagi hutan sebagai sumber (penting. maka kepentingan sumber itu hendaklah ditukarkan kepada 2 (penting) dan jika tidak ada penggantian dalam tempoh itu. Pola mata pencarian komuniti sentiasa berubah. . lajur “hutan” boleh dibahagikan kepada dua ataupun tidak. sebagai contohnya kebun. iaitu apabila sukar ditentukan sama ada sesuatu sumber itu asas ataupun tidak. Sebaliknya. “Adakah waktu-waktu yang tertentu apabila sumber ini menjadi lebih penting?” Jika jawapannya ya.Tidak semua sel harus diisi. Perubahan mestilah dipertimbangkan. Penting untuk dimaklumkan bahawa kita tidak perlulah meminta peratusannya daripada komuniti. sangat penting atau asas). Dalam perbualan biasa. yang akan memerlukan pengutipan data yang jauh lebih intensif. sebagai pengganti. semua sel di dalam lajur “hutan” haruslah diisi untuk memastikan bahawa kepentingan hutan dinilai dengan teliti. atau tidak penting” maka tahapnya ialah 1. maka segala yang mereka peroleh dari hutan itu besar kemungkinannya datang dari UPH tersebut (kecuali mereka mengikuti pola hijrah atau pola memburu/mencari makan yang melampaui sempadan UPH tersebut). Jika kumpulan yang ditemu ramah itu tinggal di tengah-tengah Unit Pengurusan Hutan yang sedang dinilai. Jika sesuatu sumber hutan yang tertentu itu kurang digunakan dan sering digantikan oleh alternatif. Bergantung pada keadaan. maka peratusan yang diberikan semasa temu ramah boleh mengelirukan. dan bukan dengan cara yang penting?” Jika jawapannya “besar. Sebagai contoh. Jika ada sumber lain. maka peratusan itu bolehlah digunakan untuk mengelaskan kepentingan setiap sumber ke dalam kategori 0 hingga 4 tadi. Jika komuniti menentukan secara kualitatif bahawa mereka mendapatkan “sedikit sahaja” sumber yang tertentu dari hutan. ini mungkin mengecualikan sumber itu sebagai asas. maka tahapnya ialah 4 bagi hutan di dalam baris “buah-buahan”. tapi setidak-tidaknya semua sel yang mempunyai nilai yang melebihi 2 haruslah diisi. Sebagai contoh soalan-soalan yang berikut boleh ditanya: “Adakah Encik mendapatkan semua buah-buahan dari hutan atau ada sumber-sumber lain?” jika jawapannya “semua”. Namun begitu. Jika jawapannya “sedikit sahaja. jarang-jarang sekali. jarangjarang sekali. Kriteria ini penting terutamanya dalam keadaan yang samar-samar. agak penting” maka tahapnya ialah 2. contohnya jika mereka sedang mengusahakan ladang tanaman kontan yang dapat mengurangkan pergantungan mereka pada hasil hutan untuk memenuhi keperluan kewangan. maka mungkin perlu dijelaskan peratusan sumber yang mereka peroleh dari UPH tersebut dan dari hutan lain. maka soalannya boleh ditanya seperti ini: “Adakah Encik mendapatkan lebih banyak buah-buahan dari hutan ataupun dari kebun?” jika jawapannya “lebih banyak dari hutan”. Demikian juga. Tidak perlulah anda cuba mendapatkan angka ini. Jika jawapannya “lebih banyak dari kebun” maka soalan seterusnya bolehlah ditanya: “Adakah Encik mendapatkan sebahagian besar buah-buahan dari hutan ataupun hanya sedikit sahaja.

). pergi ke (4. yang mempengaruhi seluruh komuniti boleh mengecualikan hutan sebagai asas. Jika ada kos yang terlibat. pergi ke (2. maka ini sudah cukup untuk melayakkan hutan itu sebagai HCVF di bawah HCV5.) Bolehkah alternatifnya diperoleh secara percuma atau adakah perlu dibayar? (contohnya.) Jika jawapannya tidak bagi salah satu soalan ini: sumber ini mungkin HCV5. maka keperluan ini tidaklah asas. maka arah aliran menurun yang jelas pada penggunaan hutan. ini bukanlah HCV5. pergi ke (3. sumber ini adalah HCV5. adakah mereka semakin kurang menggunakan sungai untuk mendapatkan air. Jika hutan yang berkenaan penting dalam memenuhi sekurang-kurangnya satu keperluan asas. wang diperlukan untuk membeli dan mengangkut penggantinya. atau adakah pengutipan hasil hutan menurun? Jika ada arah aliran perubahan.) Wujudkah suatu arah aliran pada perubahan kebergantungan anggota komuniti pada sumber ini? Sebagai contoh.) (1. berdasarkan Jadual 2: Senaraikan alternatifnya di sini. • dalam jumlah yang mencukupi untuk menggantikan sumber hutan • dan di lokasi yang boleh dikunjungi dengan kaedah pengangkutan yang ada (3. Sumber (berdasarkan Jadual 2) Subkumpulan: (berdasarkan Jadual 1) … Taraf kepentingan hutan dalam memenuhi keperluan ini (2 hingga 4).) Jika ada keraguan tentang kepentingan sesuatu sumber. Jika komuniti secara giatnya melindungi sumber hutan.) Jika keperluan ini tidak dapat dipenuhi dari sumber hutannya itu. khususnya jika komunitinya secara giatnya sedang melabur dalam sumber alternatif yang baru seperti pertanian. Jadual 3 – Mengenal pasti sumber hutan yang asas Desa: XXX………………. pergi ke (5. penternakan. menghasilkan tanaman kontan. maka hutan tersebut adalah HCV5. maka ini HCV5. adakah alternatif yang boleh didapati? (2.) Adakah kos alternatif ini dalam kemampuan semua orang? (contohnya adakah mereka mempunyai cukup banyak wang untuk membelinya. Jika ada keraguan. Setiap sumber yang tidak boleh didapati penggantinya dengan memuaskan layak sebagai HCV5. Jika tidak ada. Jika jawapannya ya untuk semua soalan. jika ada. Jawapannya akan memberikan petunjuk sama ada komuniti tersebut boleh mendapatkan pengganti bagi sumber hutan ataupun tidak.) Adakah alternatif ini boleh didapati • sepanjang tahun setiap tahun. tenaga kerja dan tanah diperlukan untuk memulakan kegiatan pertanian yang baru?) (4. ubat percuma dari klinik desa). Jika ada alternatif.Soalan-soalan di dalam jadual di bawah ini akan membantu anda menentukan sama ada sesuatu sumber itu asas ataupun tidak. atau adakah mereka mempunyai cukup banyak tenaga kerja dan tanah untuk memulakan pengeluaran pertanian yang baru sebagai pengganti?) (5. . adakah anggota komuniti melabur dalam alternatifnya (contohnya. dan sebagainya) Adakah mereka secara giatnya cuba melindungi sumber yang ada? Adakah semua anggota komuniti bimbang tentang arah aliran ini atau hanya sebahagian minoritinya? Jika penggantinya boleh didapati secara percuma (contohnya. Jika tidak ada.

maka kawasan itu mungkin bernilai dari segi kebudayaan tradisional.LANGKAH 4: Kenal pasti kawasan-kawasan yang sangat penting (HCV6) dari segi kebudayaan tradisional. . ekonomi atau agama Jika komuniti sudah pun menggunakan sesuatu kawasan hutan melebihi dua generasi. ekologi. Oleh itu. Sumber (berdasarkan Jadual 2) Subkumpulan: …(berdasarkan Jadual 1) Bilangan generasi yang telah menggunakan sumber ini Taraf kepentingan sumber ini bagi komuniti selama dua generasi yang terakhir (Taraf 2/3/4) Sumber-sumber ekonomi: … Sumber kebudayaan/sumber keagamaan: … Sumber-sumber yang telah digunakan melebihi dua generasi dan secara tekalnya telah diberikan taraf sangat penting (3) atau asas (4) sepanjang masa ini layak sebagai HCV6. Sebuah set khusus soalan temu ramah diperlukan untuk menentukan sama ada nilai ekonomi (iaitu sumber pendapatan) dan nilai kebudayaan (contohnya agama) ini telah membentuk suatu peranan pusat bagi komuniti sekurang-kurangnya selama dua generasi. nilai ekonomi dan nilai kebudayaan yang dikenal pasti di dalam Jadual 2 tadi bolehlah dikaitkan dengan kawasan-kawasan hutan yang mungkin HCV6. Jadual 4 – Mengenal pasti kawasan-kawasan yang sangat penting dari segi kebudayaan tradisional Desa: XXX………………. Maklumat ini boleh dijadualkan mengikut garis panduan yang diberikan di dalam Jadual 4 di bawah ini.

Sumber: Aldrich & Sayer (2007). turutan yang di beri hanyalah satu kemungkinan tetapi secara praktikal beberapa langkah mungkin berjalan serentak atau berlaku pada masa berbeza untuk landskap yang berbeza.Lampiran 10. Cara melaksanakan proses LOAM. . Takrifkan landskap yang di maksudkan Kenal pasti semua pihak yang berkepentingan dengan meliputi kesemua pihak yang ada kepentingan di dalam lanskap tersebut Jalankan satu perjumpaan atau bengkel bersama kumpulan tersebut Ketiga-tiga langkah ini berlangsung ketika bengkel diadakan walaupun penyusunan garis dasar lazimnya memerlukan satu lagi phasa Adaptasi kesan daripada pembelajaran dari proses ini Jelajahi senario-senario berbeza bagi landskap tersebut Jalankan perbincangan mengenai penunjuk-penunjuk yang berpotensi pada tahap landskap bersama pihak-pihak yang berkepentingan Susunkan satu garis dasar pertama menggunakan set penunjuk yang telah dipersetujui Jalankan penilaian dan perbincangan dengan kerap Nota: Perhatikan bahawa tiada anak panah di antara petak – petak di atas.

my Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia Jalan Sultan Salahuddin 50660 Kuala Lumpur Tel 03-2616-4488 Faks 03-2692-5657 www.wildlife.johorparks.my Jabatan Perlindungan Hidupan Liar Dan Taman Negara (PERHILITAN) KM 10.water.my Perbadanan Taman Negeri Perak Kompleks Pejabat Kerajaan Negeri Daerah Hulu Perak 33000 Gerik. Agensi Kerajaan Jabatan Pengairan Dan Saliran Jalan Sultan Salahuddin 50626 Kuala Lumpur Tel 03-2697-2828 Faks 03-2698-7973 E-mel pro@water.com www.nre. Jalan Cheras 56100 Kuala Lumpur Tel 03-9075-2872 Faks 03-9075-2873 www.com.forestry. Perak Tel 05-791-4543 Faks 05-791-2641 Jabatan Meteorologi Malaysia Jalan Sultan Petaling Jaya.my Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia Jalan Cenderasari 50646 Kuala Lumpur Tel 03-2698-9211 Faks 03-2698-9994 www. Bangunan Tabung Haji Jalan Tun Razak 50658 Kuala Lumpur Tel 03-2161-1033 Faks 03-2161-1036 www.my Jabatan Hal Ehwal Orang Asli Malaysia Aras 10.jmg. Johor Tel 07-223-7471 / 224-2525 Faks 07-223-7472 E-mel jnpc@johorparks.gov. Jalan Bukit Timbalan 80000 Johor Bahru.my Perbadanan Taman Negara Johor JKR 475.gov.townplan.jpm.my .gov.gov.gov.jheoa.my www.gov. 20 & 20M. Blok Barat Wisma Selangor Dredging 142-C Jalan Ampang 50450 Kuala Lumpur Tel 03-2161-0577 Faks 03-2162-1470 www. 62574 Putrajaya Tel 03-8886-1111 Faks 03-8886-1512 www.met.gov.epu.my Jabatan Mineral & Geosains Malaysia Tingkat 19-22. Selangor Tel 03-7967-8000 Faks 03-7955-0964 E-mel email@met.my Unit Perancangan Ekonomi Jabatan Perdana Menteri Block B5 & B6 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62502 Putrajaya Tel 03-8888-33333 Faks 03-8888-3755 www.gov.my Kementerian Sumber Asli & Alam Sekitar Wisma Sumber Asli 25 Persiaran Perdana Precint 4.my www.gov.Lampiran 11. Pertubuhan – pertubuhan yang berkenaan untuk dihubungi.gov.

com www. 2015 88566 Kota Kinabalu Tel 088-253199 Faks 088-240-230 E-mel Muzium.forest.gov.sabah.gov.sabah.my www.sabah. 68 90009 Sandakan Tel 089-660-811/660-125/660-824 Faks 089-669-170 E-mel htan@sabah.my Pusat Penyelidikan Hutan Jabatan Perhutanan Sabah Peti Surat 1407 90715 Sandakan Tel 089-531-522/3/4 Faks 089-531-068 E-mel frcsabah@sabah.my www. Jalan Labuk Beg Berkunci No. Blok B.gov.my Tel 088-222-251 Faks 088-246-352 Jabatan Pengairan Dan Saliran Aras 5.sabah.gov.Sabah@sabah. 132 88740 Kota Kinabalu Tel 088-268-890 Faks 088-264-235 E-mel borneosiff@gmail.sabah.htm Taman-taman Sabah Lot 1-3. Wisma MUIS 88100 Kota Kinabalu Tel 088-215-353 Faks 088-222-476 E-mel jhlsabah@tm.gov.my www.sabah.net.org.gov.net. Tingkat 1-3 Tunku Abdul Rahman Road Beg Berkunci No.my Jabatan Perlindungan Alam Sekitar Wisma Budaya.gov.my .my OR pengarah. Wisma Pertanian Sabah Jalan Tasik Luyang Di Jalan Maktab Gaya Beg Berkunci No.my www.jhl@tm. 209 88999 Kota Kinabalu E-mel PHEAN@sabah.sabah. 2052 88767 Kota Kinabalu Tel 088-280-500 Faks 088-242-770 www.my www.Sabah Program Pemuliharaan Biodiversiti & Ekosistem Borneo Fasa II d/a Pejabat Sumber Asli Tingkat 14. Tingkat G Kompleks Sinsuran Peti Surat 10626 Tel 088-211-881/212-719 Faks 088-221-001 / 088-211-585 E-mel sparkshq@tm.my Jabatan Perhutanan Sabah KM 10.net.gov. 88902 Kota Kinabalu Tel 088-422-120 Faks 088-422-129 E-mel bbec@sabah.bbec.net.my/jhl/ Pejabat Hal Ehwal Anak Negeri Sabah Aras 2 Blok C Wisma Tun Fuad Stephens Beg Berkunci No.gov.gov.gov.my www.my Lembaga Kebudayaan Sabah Bangunan Wisma Budaya Jalan Tunku Abdul Rahman Beg Berkunci No.my www. Blok K.gov.my/lks/ Jabatan Hidupan Liar Sabah Tingkat 5.my/htan_frc/ Taman Pertanian Sabah WDT 28 89909 Tenom Tel 087-737-952 Faks 087-737-571 E-mel agripark@sabah.my/agripark/home.gov.my OR frc@tm.my www.net.my/jpas/ Muzium Sabah Beg Berkunci No.mzm. Menara Tun Mustapha 88502 Kota Kinabalu WDT 235.net.sabah.sabahparks. 2078 88999 Kota Kinabalu Tel 088-251-290 Faks 088-238-120 E-mel jpas@sabah.gov.sabah.did.

Sarawak Lembaga Sumber Asli Dan Alam Sekitar Tingkat 18-20.health.sarawak.srb.my www.forestry.com Pusat Biodiversiti Sarawak KM 20.nativecustoms.gov.gov. Jalan Padungan 93400 Kuching Tel 082-234-719 Faks 082-234-730 E-mel ambrosld@sarawaknet.health.my www.gov.gov.my Jabatan Perhutanan Sarawak Wisma Sumber Alam Jalan Stadium Petra Jaya.org.gov. htm Perbadanan Perhutanan Sarawak Lot 218. Jalan Borneo Heights Semenggoh Beg Berkunci No.gov.sarawakforestry.org. Menara Pelita Jalan Tun Abdul Rahman Ya’akub Petra Jaya. Electra House Power Street 93000 Kuching Tel 082-207-107/110 Faks 082-242-197 E-mel muhamayk@sarawaknet. 93660 Kuching Tel 082-442-180 Faks 082-441-210 E-mel lth@sarawaknet. Sarawak Tel 082-610-088 Faks 082-610-099 E-mel info@sarawakforestry.my/forweb/ homepage.my Majlis Sumber Air Sarawak Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya Wisma Saberkas 93582 Kuching Tel 082-203-100/8 Faks 082-429-679 / 429-789 Lembaga Sungai-sungai Sarawak Aras 3.sarawak.my www.htm Majlis Adat Istiadat Sarawak Aras 3.gov.my/index2.my www.nreb.gov.my .sbc.sarawak.my Jabatan Kesihatan Sarawak Jalan Tun Abang Haji Openg 93590 Kuching Tel 082-256-566 Faks 082-424-959 E-mel shd@sarawak.gov. 3032 93990 Kuching Tel 082-610-610 Faks 082-611-535 E-mel biosar@sbc. Bangunan BINAMAS Lot 138. 93050 Kuchin Tel 082-440-504 Faks 082-312-800 E-mel penguangm@sarawaknet. Kota Sentosa 93250 Kuching.sarawak.gov.my www. KCLD Jalan Tapang. Seksyen 54.com www.my www.

Institusi Akademik/Penyelidikan Institut Penyelidikan Hutan Malaysia (FRIM) 52109 Kepong Selangor Tel 03-6279-7000 Faks 03-6273-1314 www.my www.ums. 2073 88999 Kota Kinabalu Sabah Tel 088-320-000/474 Faks 088-320-223 E-mel crd@ums.my .edu.edu.usm.edu.my www.edu.my Universiti Malaya (UM) 50603 Kuala Lumpur Tel 03-7967-7022/3273 Faks 03-7956-0027 E-mel icr@um.my Universiti Sains Malaysia (USM) 11800 Pulau Pinang Tel 04-653-3140 Faks 04-658-9666 E-mel pro@notes.upm.my Universiti Putra Malaysia (UPM) 43400 Serdang Selangor Tel 03-8946-6000 Faks 03-8948-7273 www.my Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan Sarawak Tel 082-581-000/388 Faks 082-665-088 www.frim.usm.my Universiti Malaysia Sabah (UMS) Beg Berkunci No.my Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 43600 Bangi Selangor Tel 03-8921-5555 www.edu.um.my www.ukm.gov.unimas.

wwf. Selangor Tel 03-7880-2029 Faks 03-7880-2058 E-mel admin@wcsmalaysia.wcsmalaysia.NGO/Swasta Institut Sumber Borneo (BRIMAS) Lot 1046.org. Sabah Tel 088-244-502 Faks 088-244-502 E-mel hutan1@tm.my/sepa/ .net.kdca.net. Sarawak Tel 082-279-050 Faks 082-252-799 ATAU 42-C. Kelana Jaya 47301 Petaling Jaya.sabah.my www. Jalan Penampang WDT 39 89509 Penampang.org.com Projek Pemuliharaan Orang Utan HUTANKinabatangan P.org. Lot 5 Blok M.hutan.org.coac.www1.org.org.my Persatuan Pemuliharaan Hidupan Liar Malaysia (WCS) 7 Jalan Ridgeway 93200 Kuching.my/PACOS/ Tabung Alam Sedunia (WWF) 49 Jalan SS23/11 Taman SEA 47400 Petaling Jaya Selangor Tel 03-7803-3772 Faks 03-7803-5157 E-mel contactus@wwf.O.my www. 3rd Floor Jalan SS6/8.net. Tingkat Lot Kedai Taman Shang Jalan Bulan Sabit 98000 Miri.sabah.my www.org.org ATAU wcsmy@streamyx.my www. Sabah Tel 088-713-696 Faks 088-713-350 E-mel koisaan@kdca.coac@gmail.org Persatuan Perlindungan Alam Sekitar Sabah E-mel sepa94@tm.50megs.mns. Box 10035 88800 Kota Kinabalu. Sarawak E-mel snanet@tm. Bandar Donggongon Peti Surat 511 89507 Penampang.my Persatuan Pencinta Alam Malaysia JKR 641 Jalan Kelantan Bukit Persekutuan 50480 Kuala Lumpur Tel 03-2287-9422 Faks 03-2287-8773 E-mel mns@mns.my Rakan Membangun Komuniti Tingkat 1. Sabah Tel 088-712-518 Faks 088-718-669 E-mel pacos@tm.my Persatuan Kebudayaan Kadazandusun Sabah Hongkod Koisaan KM 7.net.my Pusat Prihatin Orang Asli Peti Surat 3052 47590 Subang Jaya Selangor Tel 03-5632-8050 E-mel colin.org.com www.my www.my brimas.com www.org.my www.net.

3. 8. 10. 13. 15. Nama Dr Lilian Chua Swee Lian Dr Sanath Kumaran Encik Yong Teng Koon Encik Mohd Zin Yusop Tn Hj Sapuan Ahmad Cik Lucy Chong Dr Lee Hua Seng Prof Zubaid Akbar Mukhtar Ahmad Dr Melvin Gumal Encik Ahmad Zafir Abdul Wahab Cik Ivy Wong Encik Reuben Clements Encik Surin Suksuwan Cik Patricia Regis Encik Lim Teck Wyn (Facilitator) Cik Sheema Abdul Aziz (Rapporteur) Organisasi Institut Penyelidikan Hutan Malaysia (FRIM) KENVIRO Majlis Persijilan Kayu-kayan Malaysia Jabatan Perhutanan Pahang Jabatan Perhutanan Sarawak Perbadanan Perhutanan Sarawak Persatuan Kayu-kayan Sarawak Universiti Kebangsaan Malaysia Persatuan Pemuliharaan Hidupan Liar (WCS) Malaysia WWF-Malaysia WWF-Malaysia WWF-Malaysia WWF-Malaysia Pakar Runding Bebas RESCU WWF-Malaysia . 2. 6. No.Lampiran 12. 14. 7. 4. 12. 1. 16. Senarai peserta kajian pakar bertarikh 27-28 Mei 2008. 9. 5. 11.

7. 13. 3. 5. 16. 23. 9. Lojiu Encik Bernard L. 20 November 2008 No. 25. Daim Cik Linda E. 11. 24. 6. 18. 21. 27. Sabah. 8. 14. 20. 17. 19. Nama 1. 4. Giyung Mrs Rosila Anthony Encik Julsun Sukui Encik Robert Martin Mijol Dr John Tay Pn Rahimah Ahmad Encik Jasper Cik Darline Hasegawa Dr Benedict Topin Ms Maimee Scott Ms Kertijah Abd Kadir Ms Jayashree Kanniah Mr Raymond Alfred Ms Rashidah Maqbool Ms Audrey Lee Mei Fong Ms Ivy Wong (Facilitator) Ms Sheema Abdul Aziz (Facilitator) Organisasi Idris Hydraulic Benta Wawasan Persatuan Industri-industri Kayu Sabah Persatuan Industri-industri Kayu Sabah KTS Plantation KTS Plantation Industri Perhutanan Sabah Industri Perhutanan Sabah Rakyat Berjaya Inspiration Furniture Jabatan Perhutanan Sabah Jabatan Perhutanan Sabah Jabatan Perhutanan Sabah Jabatan Perhutanan Sabah Universiti Malaysia Sabah Jabatan Perlindungan Alam Sekitar Muzium Sabah Yayasan Sabah Persatuan Kebudayaan Kadazandusun Sabah The Sabah Society WWF-Malaysia WWF-Malaysia WWF-Malaysia WWF-Malaysia WWF-Malaysia WWF-Malaysia WWF-Malaysia . 10. Prof Ashari Muktar EncikJoly Poyonk Encik Stephen Chaw Cik Priscilla Pipin Encik David Chieng Lee Kie Encik Kelvin Hong Sian Kai Encik Wayne Wooff Encik Junex Topher Maing Encik Joannes V. Senarai peserta dalam rundingan dengan pihak-pihak yang berkepentingan Kota Kinabalu.Lampiran 13. 26. 12. 15. 22. 2.

31. 3. 11 Februari 2009 No. Nama 1. 22. Sarawak. 7. 15. 10. 26. Cawangan Kuching PPAS Cawangan Kuching Persatuan Pemuliharaan Hidupan Liar Malaysia WWF-Malaysia WWF-Malaysia WWF-Malaysia WWF-Malaysia WWF-Malaysia WWF-Malaysia . Peane Cik Cynthia Chin Cik Dora Jok Cik Fadzilawati Zahrah Hamdan Cik Audrey Lee Mei Fong Cik Jayashree Kanniah Cik Ivy Wong (Facilitator) Cik Sheema Abdul Aziz (Facilitator) Organisasi Ta Ann Holdings Persatuan Kayu-kayan Sarawak (STA) PKS PKS PKS PKS PKS Grand Perfect Grand Perfect Shin Yang Forestry WTK Organisation Zedtee KTS Samling Strategic Corporation Sarawak Planted Forest Jabatan Perhutanan Sarawak Jabatan Tanah & Kaji Ukur Perbadanan Perhutanan Sarawak (PPS) PPS PPS PPS Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) Persatuan Pencinta Alam Malaysia (PPAM). 16. 27. 2. 12. 28. 23. 14.Kuching. 19. 20. 25. 11. 24. 9. 6. 8. 18. 30. 21. Encik Nicholas Ting Kang Hwa Dr Lee Hua Seng Cik Annie Ting Cik Peggy Chan Cik Jaime Chan Cik Bessy Kho Cik Jenny Chen Encik Azizan Juhin Encik Joanes Unggang Encik Hii King Hung Encik Peter Ling Kwong Hung Encik Wong Ing Yung Cik Kong Wai Ling Encik Henry Kong Chee Pin Dr Joseph Jawa Encik Ngui Siew Kong Encik Sulaiman Nasrudin Encik Mengga Mikui Cik Pamela Anak James Daim Encik Valentine Risel Anak James Rain Tn Hj Zolkipli Mohamad Aton Dr Andrew Alek Tuen Cik Zora Chan Cik K.G. 5. 29. 4. 17. 13.

30. 10. Nama 1. 33. 12. 35. 17.Petaling Jaya. 23. 14. 26. 29. 28. 8. 34. 32. 18. 21. 40. 31. 13 Januari 2009 No. 39. 20. Encik Helmy Tariq Othman Dr Lilian Chua Encik Salim Aman Encik Mohd Ridzuwan Endot Cik Hashida Hamdan Encik Wan Abd Hamid Shukri Abd Rahman Encik Mohamad Hafid Rohani EncikAbd Kadir Hashim Encik Hasdi Hassan Cik Teresa Ong Dr Sanath Kumaran Encik Zuhairi Tajudin Cik Rejani Kunjappan Encik Surin Suksuwan Encik Reuben Clements Cik Audrey Lee Mei Fong Cik Jayashree Kanniah Cik Ivy Wong (Facilitator) Cik Sheema Abdul Aziz (Facilitator) Organisasi Kumpulan Pengurusan Kayu-Kayan Terengganu (KPKKT) KPKKT KPKKT KPKKT Majlis Persijilan Kayu-kayan Malaysia (MTCC) MPKM Kompleks Kayu-kayan Bersepadu Perak (PITC) KKBP KKBP Forest Plantation Development Forest Plantation Development Universiti Putra Malaysia (UPM) UPM UPM UPM UPM Universiti Sains Malaysia (USM) Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Jabatan Perlindungan Hidupan Liar Dan Taman Negara (PERHILITAN) Kelantan Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (JPSM) JPSM Jabatan Perhutanan Pahang Institut Penyelidikan Hutan Malaysia Jabatan Perhutanan Perak Jabatan Perhutanan Johor Jabatan Pengairan Dan Saliran Jabatan Perhutanan Selangor PERHILITAN Selangor PERHILITAN (Ibu Pejabat) PERHILITAN Persatuan Pencinta Alam Malaysia (MNS) KENVIRO Bebas WWF-Malaysia WWF-Malaysia WWF-Malaysia WWF-Malaysia WWF-Malaysia WWF-Malaysia WWF-Malaysia . 19. Encik Nordin Unoss Encik Mohd Adnan Ali Encik Mohd Hakimi Abu Hassan Cik Ummi Ainul Hafizah Mohd Ismail Ali Encik Yong Teng Koon Encik Mohd Faisal Jaafar Encik Abdul Razak Mohd Encik Shahidin Ahmad Juffiry Encik Mohd Fakhrurazi Mustafha Encik Vijender Persad Cik Aimie Aiza Mohd Tusin Dr Hj Kamaruzzaman Jusoff Dr Faridah Hanum Ibrahim Dr Mohamed Zakaria Hussin Cik Mona Nazeri Encik Nima Madani Prof Abu Hassan Ahmad Prof Zubaid Akbar Mukhtar Ahmad Encik Zaharil Dzulkafly Encik Rosaizan Haryani Rosli Encik Lim K. 6. 15. Selangor. 16. 38. 9. 13.L. 37. 3. 27. 7. 2. 24. 25. 11. 22. 5. 36. 4.

7. 13. 2. 14. 25. 24. Ramadasan Encik Selwendran Cik Hazaedawati Baharuddin Cik Puteri Arlydia Abdul Encik Yong Teng Koon Encik Faisal Jaafar Encik Hii Sii Yiew Encik Lim Choon Yang Encik Henry Kong Chee Phin Encik Andy Wong Ko Hock Encik Nicholas Ting Kang Hwa Encik Peter Ling Kwong Hung Encik Wong Ing Yung Dr Lee Hua Seng Cik Jenny Chen Cik Jaime Chan Encik Nordin Unoss Cik Ummi Ainul Hafizah Mohd Ismail Ali Cik Cally Beamish Encik Frank Salazar Encik Dominic Dambul Encik Richard Teng King Huat Cik Wan Sabariah Mohd Noor Dr Mohamed Zakaria Hussin Dr Rozainah M. 21. 36. 12. 20. 6. 3. 34. 8. 40. 23. Zakaria Prof Zubaid Akbar Dr Lilian Chua Encik Helmy Tariq Othman Encik Jalil Md Som Encik Jammy Gabriel Encik Radhi Chu Abdullah Encik Sulaiman Nasrudin Cik Lucy Chong Organisasi Meja Bulat Bagi Minyak Sawit Lestari (RSPO) Meja Bulat Bagi Minyak Sawit Lestari Grand Perfect Grand Perfect Grand Perfect Majlis Persijilan Kayu-kayan Malaysia (MTCS) Benta Wawasan Persatuan Minyak Sawit Malaysia TSH Resources Forest Plantation Development Forest Plantation Development MPKM MPKM Jaya Tiasa KTS Resources Samling Strategic Corporation Shin Yang Forestry Ta Ann Holdings WTK Organisation Zedtee PKS PKS PKS KPKKT KPKKT Wilmar International Sabah Softwoods Sabah Softwoods Subur Tiasa Asiaprima RCF UPM Universiti Malaya (UM) UKM FRIM Jabatan Perhutanan Pahang Jabatan Perhutanan Pahang Jabatan Perlindungan Alam Sekitar (MNS) Sabah Jabatan Perhutanan Terengganu Jabatan Tanah & Kaji Ukur Sarawak PPS . 26. 18. 11. Kuala Lumpur. 10. 4. 30. 37. 27. 9. 38. 15. 29 Jun 2009 No. 22. 33. 35. Nama 1. 16. 17. 29. 5. 28. 31. 19.Bengkel Terakhir. Dr Vengeta Rao Chang Kwong Choong Encik Azizan Juhin Encik Joanes Unggang Encik Dickson John Timban Chai Kam Ching Encik Joly Poyong Dr K. 32. 39.

68. 65. 60. 67. 49. 48. 53. 62. 42. 52. 58. 55. 46. Nama 41. Tn Hj Zolkipli bin Mohamad Aton Encik Paulus Meleng Dr Robert C. 69. Ong Encik Ricky Martin Encik Zaharil Dzulkafly Encik Muhammad Hafni Ahmad Saraji Encik Mohd Fauzi Abu Bakar Encik Mohammad Khairi Ahmad Encik Salim Aman Encik Hamidi Abd Halim Encik Mohd Zin Yusop Encik Mohd Rahim Rani EncikLim Kee Leng Tn Hj Abdul Khalim Hj Abu Samah Cik Perpetua George Encik Kevin Grace Cik Jessie Ooi Guek Cheng Encik Elbsom Marajan Encik Lawrence Ng Encik Lee Kian Foh Encik Noah Jackson Encik Lesly Leon Lee Cik Harjinder Kler Cik Kanitha Krishnasamy Dr Melvin Gumal Encik Jason Hon Encik Mark Rayan Darmaraj Cik Audrey Lee Mei Fong Cik Jayashree Kanniah Cik Ivy Wong (Facilitator) Cik Sheema Abdul Aziz (Facilitator) Organisasi PPS Jabatan Perhutanan Sarawak Jabatan Perhutanan Sabah Jabatan Perhutanan Sabah PERHILITAN Kelantan Jabatan Perhutanan Kedah Jabatan Perhutanan Johor PERHILITAN Selangor Jabatan Perhutanan Perak JPSM JPSM JPSM JPSM Jabatan Perhutanan Kelantan ProForest Global Forestry Services (GFS) GFS Mesra Alam Consulting SGS Malaysia Green Spider Green Spider Forest Voices HUTAN MNS WCS Malaysia WCS Malaysia WWF-Malaysia WWF-Malaysia WWF-Malaysia WWF-Malaysia WWF-Malaysia . 66. 47. 64. 44. 45. 50. 29 Jun 2009 No. Kuala Lumpur. 43. 71. 63. 56.Bengkel Terakhir. 59. 51. 57. 54. 61. 70.

Orang lain (bukan peserta) yang telah memberikan komen/maklumat secara bertulis/ lisan: No. 2. Pereira Dr Henry Chan Dr Junaidi Payne Encik Darrel Webber Encik Conrad E. 8. Nama Organisasi 1. 5. 6. Dr Geoffrey Davison Dr Lim Hin Fui Encik Khoo Kay Jin Cik Joan T. Savy Lembaga Taman-taman Negara Singapura FRIM Pakar Runding Bebas Jabatan Perhutanan Sabah PPS WWF-Malaysia WWF-Malaysia Conservation International . 4. 7. 3.

RUJUKAN BERGAMBAR UNTUK TAPAK KAKI HAIWAN BERKUKU (Tidak mengikut skala)Pictorial Reference To Tracks Of Hoofed Animals (Not to scale) . Tapak Kaki Mamalia Di Thailand.Lampiran 14.

1(a) & (b) 2 (a) & (b) 3 (a) & (b) 4 (a) & (b) 5 6 (a) & (b) 7 (a) & (b) 8 9 10 (a) & (b) 11 (a) & (b) Nama haiwan (Name of animal) Bahasa Malaysia/saintifik/Inggeris (Malay/scientific/English) Kijang / Muntiacus muntjak / Common barking deer Babi hutan / Sus scrofa / Common wild pig Kambing gurun / Capricornis sumatraensis / Serow Rusa / Cervus unicolor / Sambar deer Kerbau / Bubalus bubalis / Water buffalo Kancil / Tingulus javanicus / Lesser mouse deer Badak sumbu / Dicerorhinus sumatrensis / Sumatran rhinoceros Banteng / Bos javanicus / Banteng Seladang / Bos gaurus / Gaur Tenuk atau Cipan / Tapirus indicus / Tapir Gajah / Elephas maximus / Elephant .Bil.

RUJUKAN BERGAMBAR UNTUK TAPAK KAKI HAIWAN BERKUKU (Tidak mengikut skala) Picturial Reference to Tracks Of Pawed Animals (Not to scale) .

Bil./ Hare Tenggiling / Manis javanica / Malayan pangolin Memerang / Aonyx cinerea / Small-clawed otter Kera / Macaca fascicularis / Crab-eating macaque Dekan / Rhizomys sumatrensis / Large bamboo rat Landak batu / Atherurus macrourus / Bush-tailed porcupine Dekan / Cannomys badius / Bay bamboo rat Tikus / Rattus sp./ Rat Musang Jebat / Viverra zibetha / Large Indian civet Musang / Paguma larvata / Masked palm civet Arctonyx collaris / Hog badger Tikus mondok / Herpestes javanicus / Javan mongoose Tikus bulan / Echinosorex gymnurus / Moonrat Musang / Cynogale benetti / Otter civet Musang / Paradoxurus hermaphroditus / Common palm civet Musang / Viverricula indica / Small Indian civet Benturong / Arctitis binturong / Binturong Anjing hutan / Cuon alpinus / Asian wild dog Tupai / Lariscus insignis / Three-striped ground squirrel Jelu / Mustela nudipes / Malayan weasel Kucing hutan / Felis viverlina / Fishing cat Harimau / Panthera tigris / Tiger Beruang / Ursus thibetanus / Asiatic Black bear Sumber: Kanjanavanit (1997). 1 (a) & (b) 2 (a) & (b) 3 4 5 (a) & (b) 6 (a) & (b) 7 (a) & (b) 8 9 10 (a) & (b) 11 (a) & (b) 12 (a) & (b) 13 14 (a) & (b) 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Nama haiwan (Name of animal) Bahasa Malaysia/saintifik/Inggeris (Malay/scientific/English) Pulasan / Martes flavigula / Yellow-throated marten Landak Raya / Hystrix brachyura / Malayan porcupine Memerang / Lutra lutra / Eurasian otter Memerang / Lutra perspicillata / Smoorth-coated otter Melogale personata / Burmese ferret badger Arnabl / Lepus sp. .

.

.

my Laman web: www. ® WWF Registered Trademark owner. . kepada penjagaan hutan. WWF-Malaysia. WWF-Malaysia berkemampuan untuk memberikan kepakaran konservasi bertaraf dunia. Misi WWF adalah untuk memastikan penyalahgunaan sumber bumi dan alam semulajadi tidak lagi berlaku.WWF-Malaysia atau Tabung Alam Malaysia. Sejak 1972. dan juga membina masa depan di mana manusia hidup dengan penuh harmoni bersama-sama alam semulajadi. sungai dan lautan. WWF-Malaysia telah menjalankan projek-projek konservasi penting.org. menerusi: • emuliharaan kepelbagaian biologikal dunia • memastikan penggunaan sumber asli yang dikitar semula adalah mapan • mempromosi pengurangan pembaziran sumber dan kadar pencemaran WWF-Malaysia Tabung Alam Malaysia 49 Jalan SS23/15 Taman SEA 47301 Petaling Jaya Selangor.my Sumbangan derma boleh diberi potongan cukai mengikut undang-undang Malaysia © 2009. daripada menyelamatkan spesies terancam seperti harimau dan penyu. Sebagai organisasi kebangsaan kepada WWF. sebuah organisasi konservasi global yang mempunyai hampir 5 juta penyokong dan menjalankan aktivitiaktiviti pemuliharaan di lebih 90 negara. komited kepada pemuliharaan sumber asli negara dan hidupan liar yang unik untuk penduduk Malaysia.wwf.org. sebuah organisasi kebangsaan berteraskan pemuliharaan alam sekitar. Malaysia Tel: ++ (603) 7803 3772 Fax: ++ (603) 7803 5157 E-mel: wwfmal@wwf.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->