PORGRAM SANDARAN NPQEL k2/2009/10 Kurikulum Doktor Muda

BORANG PELAPORAN PORTFOLIO PROGRAM SANDARAN SIJIL KELAYAKAN PROFESIONAL PEMIMPIN PENDIDIKAN KEBANGSAAN NPQEL K2/2009/10
Maklumat Peserta Nama MOHD JAMIL BIN SALEH Portfolio No. (Sila bulatkan)

No. Kad Pengenalan Bidang

690603-01-5289

1

2

3

Butiran Portfolio

KURIKULUM

Tajuk Kecil Ringkasan

´DOKTOR MUDA´ - PENAMBAHBAIKAN MATEMATIK TAMBAHAN Program penambahbaikan Kurikulum - Matematik Tambahan¶yang diberi nama ³Doktor Muda´ dijalankan secara berkolaborasi dengan sekolah berhampiran yang bercorak mentor-mentee dicadangkan untuk pelaksanaan kerana

pembelajaran dengan bimbingan rakan sebaya mampu mewujudkan satu suasana baru dan mungkin dapat meningkatkan minat serta motivasi terhadap pelajar. Program ini diharap dapat meningkatkan pencapaian individu dan lulus dalam matapelajaran Matematik Tambahan dalam peperiksaan SPM 2010.

http://ssbp.edu.my

1

10.2009 Tarikh Dilaksana 13.2009 20-22.10. peluang dan cabaran Membuat analisis untuk menghasilkan strategi terbaik Tarikh Dirancang 23-24.2009 Bukti Buku log Catatan Penyelia Kajian Keperluan Berjumpa dengan Penolong PK (Akademik) Analisis persekitaran Akademik 13.10.10.10.10.2009 Buku log 20-22.my 2 .edu.10.2009 Tarikh Dilaksana 23-24.10.2009 13.10.2009 Bukti Analisis SWOT Catatan Penyelia 24-28. kelemahan.2009 24-28.10.PORGRAM SANDARAN NPQEL k2/2009/10 Kurikulum Doktor Muda Aktiviti Huraian Aktiviti Berjumpa dengan Pengetua Tujuan Mengenal pasti status keperluan dan keadaan masa depan Mengenal pasti bidang penambahbaikan yang akan dilaksanakan Mengenal pasti keberkesanan dan kesesuaian program di samping kekuatan dan kelemahan program Tarikh Dirancang 13.2009 Kajian literatur http://ssbp.2009 Buku log Aktiviti Menyediakan Pelan Strategik Huraian Aktiviti Melaksanakan analisis SWOT Membuat kajian literatur berdasarkan program yang telah dipilih Tujuan Mengenal pasti kekuatan.

edu.2009 26.2009 Pelan tindakan dan kertas kerja program yang diluluskan http://ssbp.10-9.11.11.2009 29.11.my 3 .10-9.11.10-9.10-9.2009 Matrik penjanaan strategi dan pemilihan strategi Pelan tindakan dan kertas kerja program yang diluluskan Menyediakan pelan tindakan Menyediakan kertas Kerja Doktor Muda Menyediakan dokumen terperinci 26.11.PORGRAM SANDARAN NPQEL k2/2009/10 Kurikulum Doktor Muda Menjana strategi dan membuat pilihan berdasarkan kesesuaian di sekolah Memilih strategi terbaik dan berdasarkan hasrat Pengetua .PK A 29.2009 11.11.2009 Membentangkan dan mendapatkan kelulusan Pengetua Membentangkan hasil analisis SWOT dan Kertas Kerja Portfolio 1 11.

edu.2010 Pemantauan dan Pengawalan Pelaksanaan Program Memastikan program berjalan mengikut pelan yang dirancangkan.01.1.17.2009 Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana Berbincang dengan Pengetua dan PK Akademik Surat mohon fasilitator 07. Portfolio 1 10.2009 12. 2010 http://ssbp.31.3.17.01. 2010 -08.11.18.11. 10. -08.PORGRAM SANDARAN NPQEL k2/2009/10 Kurikulum Doktor Muda Aktiviti Huraian Aktiviti Menubuhkan jawatan kuasa pelaksana Tujuan Menyelaraskan tindakan yang akan dilaksanakan dan melantik jawatankuasa kecil program Menyelaraskan tindakan mengeluarkan surat Jemputan fasilitator.1. Tarikh Dirancang Tarikh Dilaksana Bukti Minit mesyuarat program Catatan Penyelia Melaksanakan Pelan Strategik 12.18.my 4 .31.2010 07.3.

2010 http://ssbp.2010 4.PORGRAM SANDARAN NPQEL k2/2009/10 Kurikulum Doktor Muda Pemantauan dan penilaian Memastikan program dijalankan berdasarkan standard yang dtetapkan 4.3.2010 Aktiviti Menilai Keberkesanan Program Huraian Aktiviti Mengadakan kajian berdasarkan soal selidik Mesyuarat Post Mortem Tujuan Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan program yang telah dilaksanakan untuk tujuan penambahbaikan pada masa akan datang Tarikh Dirancang Tarikh Dilaksana Bukti Catatan Penyelia Laporan kajian dan lampiran borang soal selidik 08.-8.3.edu.1.my 5 .1.2010 08.3.-8.3.

Program ini telah berjaya dilaksanakan mengikut tarikh. kaedah. ada diantara guru yang sudah mula berminat untuk mempraktikkannya pada matapelajaran yang lain. Program ini telah mendapat sokongan yang menyeluruh dari semua warga sekolah. dan fasilitator guru seharusnya mempelbagaikan cara untuk menyampaikan pengajaran di dalam kelas. 4.PORGRAM SANDARAN NPQEL k2/2009/10 Kurikulum Doktor Muda Aktiviti Catatkan pengalaman pengurusan dan kepimpinan yang diperoleh melaksanakan portfolio ini Selepas melaksanakan projek/program ini. pemudahcara. Refleski 2. Sebagai pendidik. Mereka tahu pelbagai teori. teknik dan strategi tetapi tidak berani atau mahu untuk melaksanakannya kerana sudah selesa dengan kaedah biasa. masa dan tempat yang ditetapkan. saya berpendapat bahawa : 1. Tarikh : _______________ Tandatangan : __________________ http://ssbp.my 6 . Namun dengan terlaksananya program ini.edu. Ramai mencadangkan agar program ini diteruskan untuk memberi input kepada murid dan guru dan diperluaskan dengan menjemput sekolah lain menyertai kelas ini. 3.

Segala bukti yang disertakan adalah diperakukan benar dan sesuai dengan aktiviti yang dilakukan. KAD PENGENALAN : 690603-01-5289 TARIKH DISIAPKAN : 08/03/2010 Perakuan Verifier Luaran (Penyelia) Tandatangan.my 7 . Segala bukti yang disertakan adalah diperakukan benar menurut pengetahuan dan makluman saya.Matematik Tambahan Adalah dengan ini saya memperakukan bahawa peserta ini telah melaksanakan portfolio yang dinyatakan di sekolah ini dengan jayanya.edu.PORGRAM SANDARAN NPQEL k2/2009/10 Kurikulum Doktor Muda BORANG RUMUSAN PELAPORAN PORTFOLIO PROGRAM SANDARAN SIJIL KELAYAKAN PROFESIONAL PEMIMPIN PENDIDIKAN KEBANGSAAN (NQPEL K2/2009/10) NAMA PESERTA : MOHD JAMIL BIN SALEH PORTFOLIO NO : 1 / 2 / 3 (Bulatkan) Maklumat Portfolio Bidang : Pengurusan Kurikulum Sub Bidang : Matematik Sains . Perakuan Verifier Dalaman (Pengetua/Guru Besar) NO. Cop Rasmi & Tarikh http://ssbp. Adalah dengan ini saya memperakukan bahawa peserta ini telah melaksanakan portfolio yang dinyatakan di sekolah ini dengan jayanya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful