RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 4 (KBSR

)
MINGGU 1 BIDANG/TAJUK Menggambar Lukisan y Alam sekitar HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI STRATEGI

Menggunakan Asas Seni Reka dalam menggambar 1. Memerhati contoh asas seni reka. berdasarkan tema imaginasi murid. 2. Melukis lukisan dengan menggunakan pensel warna dan teknik tersendiri Aras 1 yang sesuai i. Mengenali Asas Seni Reka seperti warna, 3. Membuat apresiasi. garisan, bentuk, imbangan dan penegasan dalam aktiviti menggambar. ii. Mengenali pelukis tempatan dan hasil karya mereka. Aras 2 i. Menghasilkan gambar dengan menggunakan alat, bahan, dan teknik yang sesuai serta mengaplikasikan Asas Seni Reka. Aras 3 i. Menghasilkan gambar berdasarkan tema imaginasi murid dengan menggunakan alat dan bahan yang sesuai. ii. Menyatakan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. iii. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman menghasilkan portfolio.

2

Membuat corak dan rekaan Capan y Rumahku

Menggunakan Asas Seni Reka dalam membuat corak dan rekaan. Aras 1 i. Mencorak dengan menggunakan elemen Asas Seni Reka seperti garisan, rupa, bentuk, warna, jalinan dan ruang melalui

1. Meneroka asas seni reka dalam mencorak dan menggunakan motif mengikut grid. 2. Mengecap motif mengikut susunan selari/batu bata/berpusat/separuh jatuh dan berulang. 3. Menghasilkan corak dan rekaan

Apresiasi. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. di persekitaran. 5. ii. Memahami jenis binaan 3D yang ada dan membuat binaan. i. Melekatkan model di atas tapak yang Aras 2 sesuai. 2.penerokaan. Aras 1 3. pembalut hadiah. Menghasilkan binaan 3D yang lebih kompleks dengan mengutamakan kemahiran seperti memotong. struktur. iii. dan bekas. 4. Aras 2 i. Model y Kereta Menggunakan Asas Seni Reka dalam membentuk 1. Mengaplikasi konsep. . Menghasilkan corak untuk dijadikan satu rekaan berfungsi seperti penanda buku. Memahami pengertian model. 3 Membentuk dan membuat binaan. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman untuk menghasilkan portfolio. Menyusun motif mengikut grid untuk menghasilkan corak. ii. Membuat pernyataan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. Memilih bahan yang sesuai untuk membuat model. kad ucapan. dengan teknik capan dengan corak tersendiri mengikut tema yang diberikan. seperti bentuk dan ruang. mencantum. Membuat model dengan pelbagai cara yang sesuai. Aras 3 i. Menghasilkan objek 3D mudah dengan menggunakan elemen Asas Seni Reka 4. dan mengikat. dan imbangan dalam membentuk dan membuat binaan yang berfungsi. i. Aras 3 i.

4 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful