RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 4 (KBSR

)
MINGGU 1 BIDANG/TAJUK Menggambar Lukisan y Alam sekitar HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI STRATEGI

Menggunakan Asas Seni Reka dalam menggambar 1. Memerhati contoh asas seni reka. berdasarkan tema imaginasi murid. 2. Melukis lukisan dengan menggunakan pensel warna dan teknik tersendiri Aras 1 yang sesuai i. Mengenali Asas Seni Reka seperti warna, 3. Membuat apresiasi. garisan, bentuk, imbangan dan penegasan dalam aktiviti menggambar. ii. Mengenali pelukis tempatan dan hasil karya mereka. Aras 2 i. Menghasilkan gambar dengan menggunakan alat, bahan, dan teknik yang sesuai serta mengaplikasikan Asas Seni Reka. Aras 3 i. Menghasilkan gambar berdasarkan tema imaginasi murid dengan menggunakan alat dan bahan yang sesuai. ii. Menyatakan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. iii. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman menghasilkan portfolio.

2

Membuat corak dan rekaan Capan y Rumahku

Menggunakan Asas Seni Reka dalam membuat corak dan rekaan. Aras 1 i. Mencorak dengan menggunakan elemen Asas Seni Reka seperti garisan, rupa, bentuk, warna, jalinan dan ruang melalui

1. Meneroka asas seni reka dalam mencorak dan menggunakan motif mengikut grid. 2. Mengecap motif mengikut susunan selari/batu bata/berpusat/separuh jatuh dan berulang. 3. Menghasilkan corak dan rekaan

seperti bentuk dan ruang. 4. Apresiasi. ii. dengan teknik capan dengan corak tersendiri mengikut tema yang diberikan. di persekitaran. pembalut hadiah. iii. Menghasilkan binaan 3D yang lebih kompleks dengan mengutamakan kemahiran seperti memotong. dan bekas. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman untuk menghasilkan portfolio. 5. Aras 1 3. Menyusun motif mengikut grid untuk menghasilkan corak. Memilih bahan yang sesuai untuk membuat model. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. Aras 3 i. Membuat pernyataan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. Model y Kereta Menggunakan Asas Seni Reka dalam membentuk 1. Memahami pengertian model. Aras 3 i. 2. dan imbangan dalam membentuk dan membuat binaan yang berfungsi. Menghasilkan objek 3D mudah dengan menggunakan elemen Asas Seni Reka 4.penerokaan. mencantum. i. i. dan mengikat. struktur. kad ucapan. Menghasilkan corak untuk dijadikan satu rekaan berfungsi seperti penanda buku. . 3 Membentuk dan membuat binaan. Mengaplikasi konsep. ii. Melekatkan model di atas tapak yang Aras 2 sesuai. Membuat model dengan pelbagai cara yang sesuai. Memahami jenis binaan 3D yang ada dan membuat binaan. Aras 2 i.

4 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful