1LC8l

1Ŧ ConLoh benLuk formaL ru[ukan medlk darl dokLer umum kepada dokLer speslallsŦ2Ŧ ConLoh benLuk formaL ru[ukan medlk unLuk keperluan perawaLan dl rumah saklLŦ


kepada
?LhŦ 1sŦ urŦ !aaa
LaboraLorlum ÞedlaLrl
8S urŦ karladl
Semarana

uhţ
Mohon perawaLan penderlLa anak ŧŧŧŧŧŦţ laklŴlakl ŧŧ Lahunţ denaan
rlwavaL 2 harl berakŴberak dan munLahŦ keadaan sekarana dehldrasl beraLŦ
ÞenaobaLan vana Lelah kaml berlkan ŧŧŧŧŧ
ALas kesedlaan 1sţ kaml ucapkan Lerlma kaslhŦ

Wassalam

(urŦ ŧŧŧŧŧŧŧŦ)
!lnŦ ŧŧŧŧŧŧ
Semarana
kepada
?LhŦ 1sŦ urŧŧŧŧŧŧŧ
Speslalls ŧŧŧŧŧŧŧŦŦ
!lnŦ ŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŦŦŦ
Semarana

uhţ
Mohon konsul dan penaobaLan selan[uLnva 1nŦ ŧŧŧŧŧŧŦţ ŧŧ Lahunţ aneml
denaan hepaLosplenomeaallŤ hasll pemerlksaan laboraLorlum LerlamplrŦ
ÞenderlLa Lelah kaml berl Lerapl semenLara ŧŧŧŧŧŧŧ denaan dosls
ŧŧŧŧŧ
ALas kesedlaan 1sţ kaml ucapkan Lerlma kaslhŦ

Wassalam

(urŦ ŧŧŧŧŧŧŧŦ)
!lnŦ ŧŧŧŧŧŧ
Semarana

°°¾ f°½ °– ff°¾ f°©°f@°  f° f° ¯ °–f° ½f¾½ °¯ –f f¾½ ¯ ¾ff°f f¯ f¯½ 9 ° f f f¯  f½ ¾ ¯ °ff °–f° ¾¾ f¾ ¾ ff°@¾ f¯nf½f° ¯ff¾  Jf¾¾ff¯ % % °  ¯ff°–   .° °€¯f©f°¯ f ¯¯ ½f f ¾½ ¾f¾  ½f f @¾  ½ ¾f¾ °  ¯ff°–  .

° °€¯f©f°¯ ° ½ f°½ fff° ¯f¾f  ½f f @¾ f–f f f¯9 f ff  ¯ff°–  .° ½ fff° ½ ° f f°f f f f° °–f° fff f f f°¯°f f ff°¾ ff°– f¾ f 9 °– ff°f°– ff¯ f° f¾ ¾ ff°@¾ f¯nf½f° ¯ff¾  Jf¾¾ff¯ % % °  ¯ff°– .