MURID MENUNGGANG MOTOSIKAL KE SEKOLAH SEKOLAH _____________________________ PEMERIKSAAN KALI KE ____ TAHUN ________ SENARAI NAMA MURID: ( Jika

Pebonceng , isikan nama dan tandakan diruangan topi keledar sahaja )
NO MOTOSIKAL

BIL

NAMA

TING

Tandakan : Ada ( -/ ) , Tiada (X)
LESEN CUKAI JALAN TOPI KELEDAR

Tandakan Memuaskan ( -/ ) Tidak Memuaskan ( X )

Disahkan : Nama Jawatan dan Cop

Tarikh :