1. Kombinasi yang manakah benar tentang latitud dan nilainya?

Latitud Garisan jadi Garisan sartan Garisan antartik Garisan khatulistiwa Nilai 66½⁰U 23½⁰U 0⁰ 66⅔⁰S A. B. C. D.

2. Rajah 1 menunjukkan kedudukan latitud utama.

Pernyataan yang manakah benar tentang latitud bertanda R? i. ii. iii. Merupakan latitud terpanjang Membahagikan bumi kepada dua hemisfera Digunakan untuk mengira waktu tempatan

1

iv.

Dikenal sebagai Garisan Tarikh Antarabangsa C. ii dan iii D. Iii dan iv

A. i dan ii B.i dan iv

3. Garisan longitud yang dikenali sebagai Meridian Greenwich berada pada ukuran
A. 0⁰B B. 90⁰T C. 180⁰T D. 180⁰B

4. Antara yang berikut yang manakah pernyataan yang tepat bagi latitud? A. Garisan yang melintang dari selatan ke timur B. Garisan yang melintang dari selatan ke utara C. Garisan yang melintang dari utara ke selatan
D. Garisan yang melintang dari barat ke timur

5. Selain daripada kompas magnetik, arah mata angin boleh diketahui dengan berpandukan A. Bentuk awan B. Arah tiupan angin C. Arah aliran sungai D. Kedudukan matahari

6. Alat yang biasa digunakan untuk mencari arah semasa kerja lapangan ialah

A. Girokompos B. Kompas Suria C. Kompas Magnet D. Kompas Prismatik

2

00 petang.32 pagi D. pukul berapakah waktu tempatan di bandar S? A.42 pagi B. apakah waktu tempatan di Seoul? 3 .Soalan 7 berdasarkan kepada rajah di bawah 45⁰ B Bandar S 0⁰ 15⁰T Bandar H 7.00 pagi. 11.00 pagi B.00 pagi 8. Jika waktu di Kuala Lumpur (102⁰T) ialah 9. Maklumat berikut menunjukkan latitud dua buah bandar.30 pagi C.00 petang 9.00 malam C. 7.00 malam D. Berdasarkan rajah di atas.  Kuala Lumpur: 102⁰T Sekiranya waktu tempatan di Kuala Lumpur ialah 3. 10. 6. 3. 3. 8. 9. Kirakan waktu di Shanghai (140⁰T) A.

40 pagi C. A.40 petang B. Pembaris C. 11 B. waktu tempatan di N mungkin sekali ialah Bandar M N Kedudukan 30⁰B 80⁰T waktu 2.20 pagi D. 3.40 petang C. 6. Bumi berputar dari barat ke timur D. 5. 9. 4. Berdasarkan kepada jadual di bawah. Bumi terbahagi kepada __________ zon waktu.40 petang 10. 12 C.40 petang D. 15 D.00 pagi ? A. Supaya perbezaan bersamaan 15⁰ 13. 24 12. Sejalur kertas 4 .40 pagi 11.20 pagi B. Mengapakah Garisan Tarikh Antarabangsa dilukis bengkang-bengkung? A. Mengelakkan kawasan daratan C. Memudahkan pengiraan masa B. Alat yang digunakan untuk mengukur bearing sudutan? A. 9.A. 11. 7. Jangka sudut B.

Jarak 15...... yang manakah benar mengenai bearing sudutan? 5 .  Sesuatu tempat diukur dari arah utara  Dari 0⁰ mengikut pusingan jam Apakah jenis bearing tersebut? A.. Bearing lurus B. Arah sesuatu objek atau tempat dari titik rujukan lain ialah ... Pilih kombinasi yang benar tentang mata angin dan nilai sudut yang telah diberikan. Kedudukan C. A.D... Bearing skala C.... Bearing sukuan 17... Antara yang berikut. Bearing sudutan D. Skala D. Mata Angin Utara Timur Barat Selatan Nilai Sudut 270⁰ 45⁰ 360⁰ 180⁰ A B C D 16.... Bearing B.... Jangka tolok 14.... Maklumat yang berikut menerangkan mengenai ciri-ciri bearing.

Diukur dengan menggunakan jangka sudut A.i. ii dan iii Soalan 18 sehingga 20 berdasarkan kepada peta di bawah 6 . Bacaan dibuat dari utara atau selatan ii. i dan ii B. Mempunyai nilai dari 0⁰ hingga 360⁰ iv. Diukur dari utara mengikut pusingan jam iii. i dan iv C. iii dan iv D.

295⁰ 20. Timur Laut 19. Timur D. 45⁰ B. bearing sudutan titik H ialah U 0 45 ⁰ 7 H . 217⁰ C. 85⁰ B. Sawah dari Bukit Piatu? A. Bearing Bt. 230⁰ D. Piatu dari sekolah A. Sungai Kuala mengalir ke arah A.18. Barat Daya C. 230⁰ D. 110⁰ C. 315⁰ 21. Apakah bearing simpang jalan Kg. Berdasarkan kepada rajah di bawah. Barat B.

Jururawat C. 325⁰ 23. 90⁰ C. Barat B. 180⁰ C. Siapakah yang memerlukan kemahiran yang tinggi dalamm penggunaan bearing semasa menjalankan tugas? A. Timur D. 135⁰ D.A. Selatan 24. Utara C. Juruteknik 8 . Bearing sudutan diukur dari arah _____________ A. Jurutera B. berapakah bearing sudutan titik M dari titik N? A. 180⁰ U M 35⁰ N 22. 270⁰ D. 45⁰ B. 90⁰ B. Berdasarkan kepada rajah di atas.

Dapat mengetahu ketinggian sesuatu kawasan A. Digunakan untuk menentukan kedudukan ii. i dan ii B. Mengetahui jarak antara dua tempat iv. i dan ii B. ii dan iii D. Skala B. i dan iv C. Yang manakah merupakan skala lurus? i. Juruterbang 25. Skala lurus mudah ii. Jarak relatif D. Jarak mutlak 26. i dan iv C. Skala lurus pecahan iv. iii dan iv 9 . Dapat mengukur panjang sungai iii. Skala lurus penuh iii.D. iii dan iv 27. Skala lurus wakilan A. pernyataan manakah dapat dikaitkan dengan skala? i. ii dan iii D. Nisbah antara jarak di atas peta dengan jarak sebenar di permukaan bumi dikenali sebagai A. Antara yang berikut. Keluasan C.

20KM 0 0.0 6 0.08K M 10 . 0 Soalan 29 dan 30 berdasarkan kepada rajah 2. apakah jarak sebenar antara SMK Khir Johari dengan rumah Sarhan jika jarak pada peta ialah 4 cm? A. skala lurus yang manakah menunjukkan 1cm mewakili 200 M? A.08K M D. 15KM D.8K M 8KM B. 5KM B.0 4 0. 0 4 6 C. 0 5 10 Rajah 2 15 20K M 29.6 0. 10 KM C.0 2 0. 0 20 0.0 4 60 0. 2 2 0.0 6 80KM 0. Berdasarkan kepada skala lurus di atas.28.4 0. 0 0.0 2 40 0.

2 KM B. 40 KM Soalan 33 berdasrkan kepada rajah di bawah 0 2 4 6 8 10 12K M 11 . Tebing Tinggi. 5 cm D. Tanjong dengan Kg.30. 7 cm C. 30 KM D. 9 cm B. apakah jarak pada peta antara Kg. 10 KM D. Jika skala ditukarkan kepada 1 cm bersamaan 4 KM. 20 KM C. Tebing Tinggi? A. Berapakah jarak sebenar dari A ke B? A. Berdasarkan kepada skala di atas. Kg. 3 cm Soalan 31 dan 32 berdasarkan kepada maklumat berikut: Skala: 1 cm bersamaan 2 KM Jarak AB di atas peta: 5 cm 31. 12 KM C. jarak sebenar AB menjadi __________ A. 10 KM B. Tanjong terletak 35 KM dari Kg. 5 KM 32.

1 cm mewakili 1 KM B. 12 KM 35. Jarak di antara pasar dengan rumah Hafiz pada peta topografi ialah 4 cm. 6 KM B. 7. 1 cm mewakili 1 KM B. 2 cm mewakili 2 KM 12 . Skala lurus yang diberikan adalah 1cm mewakili 2 KM. 2.0 cm B.5 cm C. 1 cm mewakili 4 KM 34. 1 cm mewakili 2 KM C. 10. berapakah jarak di atas peta? A. Apakah jarak sebenar dari pasar ke rumah amirul? A. 1 cm mewakili 2 KM C. Jarak sebenar antara balai bomba dan Taman Orked ialah 10 KM. 2 cm mewakili 1 KM D. 1 cm mewakili 3 KM D. 10 KM D. Skala yang digambarkan di atas merujuk kepada A.5 cm D.33. Sekiranya skala lurus yang digunakan dalam peta ialah 1 cm mewakili 2 KM. Skala yang ditunjukkan dalam rajah di atas ialah ___________________ A.0 cm Soalan 36 berdasarkan kepada rajah di bawah 0 1 2 3KM 36. 8 KM C. 5.

Graf bar berganda 38. 50 orang D. 800 orang B. 815 orang 13 . Perbezaan di antara pelajr perempuan dengan pelajar lelaki Tingkatan 2 di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Choh adalah ______________ A. 2 Dan 3 Di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Choh Tingkatan 1 2 3 Lelaki 120 150 130 Perempuan 180 100 135 Jumlah 300 250 265 37. Jadual 2: Jumlah Pelajar Tingkaan 1. 15 orang B. Graf bar mudah B. 25 orang C. 35 orang 39. Carta pai D. Graf garisan C. 2 dan 3 Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Choh adalah ______________ A. Graf yang paling sesuai dilukiskan berdasarkan kepada jadual 2 adalah ______________ A.Soalan 37 sehingga 39 berdasarkan kepada jadual 2. Jumlah pelajar Tingkatan 1.

10% 14 Jumlah eksport (%) 53 24 10 5 3 5 . Berdasarkan kepada jadula di bawah. Jadual 3: Julat Suhu Di Bandar X Bulan Suhu ( ⁰ C) J 14 F 14 M 16 A 19 M 21 J 23 J 26 O 24 S 25 O 20 N 1 8 D 12 40. 25⁰ C D. berapakah peratusan eksport hasil pertanian negara? Hasil Barangan kilang Barangan elektrik Petroleum Minyak sawit Getah Lain-lain A. 8% C. 12⁰ C B. 10⁰ C D. 12⁰ C C. 16⁰ C 42. 26⁰ C 41. 845 orang Soalan 40 hingga soalan 41 berdasarkan kepada jadual 3. Berapakah julat suhu tahunan di Bandar X? A. 5% B. Berapakah suhu minimum di Bandar X? A.C. 14⁰ C B. 830 orang D. 14⁰ C C.

Microsoft Publisher C. Min suhu tahunan B.D. Sektor ekonomi utama C. Apakah yang sesuai ditunjukkan oleh graf bar berganda? A. Peningkatan keuntungan syarikat 44. Jumlah ahli rumah sukan mengikut jantina D. Microsoft Excel Soalan 45 sehingga soalan 47 berdasarkan kepada graf 1. Microsoft Power Point D. Jum Pe lah lajar Ting katan1 dan3di S bukit . Perisian apakah dalam komputer yang sesuai digunakan untuk melukis graf garisan berganda? A. 0 7 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1 2 Tingkatan 3 Lelaki Perem puan PETUNJU K ) o ( r j e P g n a l i B 15 Graf 1 . Microsoft Word B. 12% 43.2 MK R 20 ia.

Jumlah pelajar Tingkatan 1 di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Ria adalah _______ A. 400 orang 46. Bilangan pelajar lelaki di Tingkatan 2 Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Ria ialah ______ A. 140 orang B. Jumlah pelajar perempuan di Tingkatan 1. 100 orang 47. 110 orang D. 250 orang 16 . 540 orang D. 700 orang B.45. 640 orang C. 120 orang B. 120 orang C. 210 orang C. 240 orang D. 2 dan 3 ialah _______________ A.

8600 buah 49. 8000 buah D. 4000 buah B. 2006 50. Jumlah jualan kereta tempatan pada tahun 2004 di Bandar S ialah ____________ A. 2007 D. 2003 – 2004 B. 2004 – 2005 C. 2005 C. Jualan kereta import paling tinggi di Bandar S pada tahun _____________ A. Antara yang berikut. 2004 B.Soalan 48 sehingga soalan 51 berdasarkan kepada graf 2. 2005 – 2006 17 . 7000 buah C. Bilangan Jualan Kereta di Bandar S (2003 -2007) 12 10 8 6 4 Kenderaan Antarabangsa (ribu) Kenderaan Nasional (ribu) PETUNJ UK ) b r ( u J g n a l i B 2 0 2003 2004 2005 2006 2007 48. tahun yang manakah menunjukkan peningkatan paling ketara dalam jualan kereta nasional di Bandar S? A.

Antara pernyataan yang berikut. Rajah B. A. Rajah di bawah menunjukkan proses kejadian ________________________________ 18 . iv. Peta Minda 53. Apakah maklumat yang digambarkan dalam bentuk grafik? A. ii dan iii D. 2006 – 2007 51. manakah benar mengenai graf tersebut? i. Rajah kitaran D. i dan ii B.D. ii. Peta C. iii. iii dan iv Jualan kereta nasional di Bandar S paling tinggi pada tahun 2007 Jualan kereta import di Bandar S merosot antara tahun 2005 – 2006 Jumlah jualan kereta nasional di Bandar K pada tahun 2006 ialah 8000 buah Jualan kereta import di Bandar S paling rendah pada tahun 2006 52. i dan iv C.

A. Antara yang berikut. Kemusnahan hasil hutan berharga ii. Pertanian sementara C. Rajah tersebut menunjukkan langkah-langkah A. Hujan perolakan C. Pertanian komersial D. Pertanian ladang B. Hujan relief D. Hujan bukit B. Taufan Soalan 54 dan soalan 55 berdasarkan rajah 3 54. yang manakah kesan pertanian dalam rajah 3? i. Sumber makanan ruji meningkat 19 . Pertanian pindah Rajah 3 55.

Berjajar B. Selari D. Meningkatkan pendapatan negara iv.iii. i dan ii B. Menyebabkan hakisan tanah A. i dan iv C. Rajah di bawah merujuk kepada pola petempatan. Berkumpul C. iii dan iv 56. X dalam rajah di bawah merujuk kepada A. Bertumpu 20 . ii dan iii D.

57. Antara yang berikut. yang manakah X dan Y dalam rajah 4? Rajah 4 21 .

Berlaku pada sepanjang hari B. Peredaran bumi B. Hutan paya bakau B. Berlaku pada waktu malam D. Gambar rajah 5 menunjukkan fenomena A. pernyataan yang manakah berkaitan dengan fenomena seperti dalam rajah 5 A. Berlau ketika gerhana bulan 60. Angin lazim C. Bayu Darat D. Hutan paya air tawar C. Perbezaan tekanan udara 22 . Hutan bangkut Y Hutan paya nipah Hutan paya air masin Hutan pokok tirus Hutan dipterokarp Soalan 58 sehingga soalan 60 berdasarkan kepada gambar rajah yang diberikan di bawah Laut Rajah 5 Darat 58. Bayu laut B. Angin siklon 59. Kejadian dalam gambar rajah 5 berlaku kesan daripada A. Berlaku pada waktu siang C.X A. Hutan monson tropika D. Antara berikut.

A 26. D 25. A 3. B 13. A . Putaran bumi D. B 21. C 27. B 34. B 33. D 30. B 19. B 2. D 5. D 6. B 31. A 29. C 23 22. C 9. C 18. A 4. A 14. ______________________ ( ) -KERTAS SOALAN TAMATSKEMA PEMARKAHAN GEOGRAFI TINGKATAN 2 UJIAN BULAN MAC 1.C. D 12. Tiupan angin Disediakan Oleh. A 15. A 24. C 11. C 7. C 17. C 32. _______________________ (Noorsuhaila Binti Awang ) Disahkan Oleh. D 16. B 8. C 20. D 23. B 35. A 28. B 10.

B 56. C 39.36. A 53. B 40. A 41. B 54. D 45. C 44. B 49. A 42. D 38. B 48. C 47. C 37. C 50. B 43. B 58. A 57. C 60. D 55. B 24 . C 59. A 52. B 51. D 46.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful