P. 1
10 MUTIARA WASIAT AS-SYAHID IMAM HASSAN AL-BANNA

10 MUTIARA WASIAT AS-SYAHID IMAM HASSAN AL-BANNA

|Views: 209|Likes:
Published by ummulmukminin

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: ummulmukminin on Mar 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/20/2015

pdf

text

original

10 MUTIARA WASIAT AL-IMAM AL-SYAHID HASAN ALBANNA

Posted by MuhamadAlihanafiah b. Norasid on Tuesday, February 16, 2010

1. Apabilasaudaramendengar azan, makabangunlahsembahyangsertamertawalaubagaimanakeadaansekalipun. 2. Bacalah Al-Quran, atautatapilahbuku-buku, ataupergilahmendengarperkara-perkara yang baikataupunamalkanlahzikrullah, danjanganlahsamasekalisaudaramembuangmasawalausedikitpundalam perkara yang tidakberfaedah. 3. BerusahalahseberapadayaupayauntukbertuturdalamBahasa Arab yang betul (fusha) keranaBahasa Arab yang betulituadalahsatusatunyasyiar Islam. 4. Janganlahbanyakbertengkardalamapaapaperkarasekalipunkeranapertengkarankosongitutidakmemberisebaran gapapunjuakebaikan. 5. Janganlahbanyakketawakeranahati yang sentiasaberhubungdengan Allah itusentiasatenanglagitenteram. 6. Janganlahbanyakberguraukeranaumat yang sedangberjuangitutidakmengertimelainkanbersungguhsungguhdalamsetiapperkara. 7. Janganlahsaudarabercakaplebihnyaringdaripadakadar yang dikehendakiolehparapendengarkeranapercakapan yang nyaringbegituadalahsuaturesmi yang sia-siamalahmenyakitihati orang lain. 8. Jauhilahdaripadamengumpat-ngumpatperibadi orang, mengecampertubuhan-pertubuhan, danjanganlahbercakapmelainkanapa-apa yang bolehmemberikebajikan. 9. Berkenal-kenalanlahdengantiap-tiapsaudaraIkhwanMuslimin yang saudarabertemudengannyasekalipuniatidakmemintasaudaraberkenalan; keranaasasgerakandakwahkitaialahberkasihsayangdanberkenalkenalan. 10. Kewajipan-kewajipankitalebihbanyakdaripadamasa yang adapadakita; Olehitutolonglahsaudaramusendiritentangcaracarabagaimanahendakmenggunakanmasadenganberfaedahdanjikasaud aramempunyaitugassendirimakaringkaskanlahpelaksanaannya.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->