RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 1 TAHUN 2011

Menyenaraikan keselamatan semasa melontar peluru 2.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PJK TING. Sumbangsaran keselamatan semasa melontar peluru 2. berlari & berjalan pantas. Menyebut 3 keselamatan semasa melakukan larian 3. Menerangkan faedah latihan fizikal 2 10/1-14/1/11 DAYA TAHAN OTOT -Otot utama yang terlibat -Contoh. Menjelaskan kemahirankemahiran dalam lari pecut 2. 2. Menyenaraikan aktivitiaktiviti untuk membina daya tahan otot. Menjelaskan undang-undang lontar peluru . Sumbangsaran aktiviti membina daya tahan kardiovaskular 2. pelajar dapat: 1. Menerangkan teknik memegang peluru kedudukan peluru 2. Sumbagsaran aktiviti membina daya tahan otot 2. 1 2011 MINGGU/ TARIKH 1 3/1-7/1/11 BIDANG PEMBELAJARAN KECERGASAN FIZIKAL DAYA TAHAN KARDIOVASKULAR -Organ yang terlibat -Contoh. kaedah & faedah -Aspek keselamatan CADANGAN AKTIVITI P&P 1. Menjelaskan kemahiran melakukan lontaran 1. Menyebut faedah memiliki daya tahan otot serta cara melakukan aktiviti tersebut 1. Perbincangan undang-undang lontar peluru Keselamatan semasa melontar peluru Undang-Undang & peraturan 1. Menyenaraikan undangundang lari pecut 1. skiping HASIL PEMBELAJARAN Di akhir pembelajaran. Sumbangsaran keselamatan semasa melakukan larian 3. Perbincangan cara-cara melakukan aktiviti tersebut 1. Perbincangan cara melakukan aktiviti senamrobik. Penerangan tentang teknik memegang peluru 2. Perbincangan kumpulan tentang: Fasa persediaan Fasa gelongsor Fasa lontaran Fasa ikut Lajak 1.Kemahiran dalam Lari Pecut -Keselamatan semasa melakukan larian -Undang-undang Lari pecut 4 24/1-28/1/11 LONTAR PELURU -Teknik memegang peluru & kedudukan peluru Kemahiran melakukan lontaran 1. Menyebut aktiviti membina daya tahan kardiovaskular 2. Menyatakan pengertian daya tahan kardiovaskular& senamrobik 3. Soaljawab tentang lari pecut 2. kaedah & faedah -Aspek keselamatan 1. Penerangan undang-undang lari pecut CATATAN 3 17/1-21/1/11 LARI PECUT .

Perbincangan undang-undang permainan ping pong 1. Sumbangsaran kemahiran permainan ping pong 2.5 31/1-4/2/11 BOLA SEPAK Kemahiran dalam permainan bola sepak a)Menendang b) Menyerkap c) Mengelecek 1.Kemahiran melakukan hantaran -Menerima bola -Mengelak 1. Perbincangan kumpulan:-kemahiran melakukan hantaran -kemahiran menanduk -kemahiran menjaga gol 1. Perbincangan undang-undag asas permainan bola sepak 1. Menjelaskan cara-cara melakukannya 1. Perbincangan kumpulan tentang: . Sumbangsaran kemahiran bola jarring 2. Menjelaskan teknik-teknik melakukan 3 kemahiran tersebut dalam permainan bola jaring 12 21/3-25/3/11 PING PONG -Kemahiran dalam permainan pingpong -Keselamatan semasa bermain ping pong -Undang-undang permainan 1. Menyenaraikan kemahirankemahiran dalam permainan bola sepak 2. Menyebut 4 kemahiran dalam permainan ping pong 2. Menyebut 3 kemahiran dalam permainan bola sepak 3. Soal jawab & penerangan keselamatan semasa bermain ping pong 3. Sumbangsaran kemahiran dalam permainan bola sepak 2. Perbincangan kumpulan tentang: -Kemahiran menghadang -Kemahiran gerak kaki .Kemahiran menjaring 10-11 UJIAN PROGRESIF 1 7 14/2-18/2/11 Keselamatan Semasa bermain Undang-undang & peraturan permainan 8 21/2-25/2/11 BOLA JARING Kemahiran dalam permainan bola jarring Melakukan hantaran Menerima bola meengelak 9 28/2-4/3/11 Kemahiran dalam permainan bola jarring -Menghadang -Gerak kaki Menjaring 1. Menjelaskan keselamatan dalam gimnastik artistic .Menyenaraikan 3 kemahiran dalam permainan bola jarring 2. Menjelaskan teknik-teknik melakukan kemahiran tersebut dalam permainan bola jarring 6 7/2-11/2/11 Kemahiran dalam permainan bola sepak: d)Melakukan Hantaran e) Menanduk f) Menjaga gol 1. Sumbangsaran kemahiran dalam permainan bola sepak 2. Menjelaskan keselamatan semasa bermain ping pong 3.Menyebut 3 kemahiran permainan bola jarring 2. Menyenaraika pola pergerakan dalam gimanastik Artistik 2. Penerangan pola pergerakan dalam gimnastik artistic 2. Menjelaskan cara-cara melakukan kemahiran dalam permainan bola sepak 1. Menghuraikan undangundang permainan 13 28/3-1/4/11 GIMNASTIK ARTISTIK 1. Menjelaskan undang-undang asas permainan bola sepak 1. Perbincangan kumpulan tentang kemahiran: -Menendang -Menyerkap -Mengelecek 1. Menyenaraikan 3 kemahiran dalam permainan bola sepak 2. Sumbangsaran kemairan dalam bola jarring 2. Perbincangan keselamatan dalam gimnastik Artistik 1. Menyenaraikan 4 aspek keselamatan semasa bermain bola sepak 2. Sumbangsaran aspek keselamatan semasa bermain bola sepak 2.

Perbincangan aspek keselamatan dalam gimnastik irama 1. -Keselamatan dalam pergerakan kreatif 1. Memahami keselamatan dalam gimnastik irama 1. Perbincangan dalam kumpulan: aktiviti mendagutekan tubi naik turun bangkubangkit tubi . Menerangkan faedah kelenturan 19-21 PEPERIKSAAN PENGGAL 1 22-23 CUTI PERTENGAHAN TAHUN 24&25 13/6-24/6/11 KEKUATAN OTOT 1. Menjelaskan pengertian kelenturan 2. Perbincangan aliran beban badan dalam ruang& masa 2. Menyenaraikan aktiviti untuk membina kekuatan otot 3. Sumbangsaran maksud gimnastik irama 2. Soaljawab tentang keselamatan gimnastik pendidikan 16 18/4-22/4/11 PERGERAKAN KREATIF -Tema dalam pergerakan kreatif 1. Penerangan maksud kekuatan otot 2. Perbincangan aktiviti-aktiviti kelenturan 3. Sumbangsaran maksud pergerakan kreatif 2. Penerangan maksud kelenturan 2. Menyenaraikan pergerakan dalam gimnastik irama 3. Menjelaskan tema dalam pergerakan kreatif 15 11/4-15/4/11 GIMNASTIK PENDIDIKAN 1. Penerangan pergerakan dalam gimnastik irama 3. Menyatakan maksud pergerakan kreatif 2.Aliran Beban badan dalam ruang & masa. Menjelaskan faedah latihan dan cara melakukan aktiviti 1. Menyebut keselamatan dalam gimnastik pendidikan 1. Menghuraikan tema pergerakan dalam gimnastik pendidikan 3. Menytakan maksud gimnastik pendidikan 2. Sumbangsaran maksud gimnastik Pendidikan 2. Menyenaraikan aktiviti membina kelenturan serta cara-cara melakukannya 3. Penerangan keselamatan pergerakan kreatif 1. Penerangan gimnastik pendidikan 3. Soaljawab faedah memiliki kelenturan 1.14 4/4-8/4/11 GIMNASTIK IRAMA 1. Menyenaraikan keselamatan dalam pergerakan kreatif 18 2/5-6/5/11 KELENTURAN 1. Menyatakan maksud kekuatan otot 2. Menjelaskan Aliran Beban dalam ruang & masa 2. Menyatakan maksud gimnastik irama 2. Perbincangan kumpulan: -Tema 1: Kesedaran tubuh badan Tema 2: Kesedaran rintangan kepada beban & masa 17 25/4-29/4/11 PERGERAKAN KREATIF -Tema 4 .

Berdialog tentang pengurusan tempat 3. Perbincangan tentang cara-cara melakukan aktiviti membina kelajuan 1. Menyatakan aspek keselamatan dalam perkhemahan 3. Penerangan tentang kemudahan asas 29 18/7-22/7/11 REKREASI PERKHEMAHAN -Jenis Khemah -Pengurusan tempat -Ciri-ciri tapak perkhemahan -Kemudahan asas 30 25/7-29/7/11 REKREASI PERKHEMAHAN -cara-cara mendirikan khemah 1. Membezakan susun atur alatan sukan 3. Sumbangsaran faedah memiliki kuasa yang baik 3. Menyenaraikan faedah aktiviti perkhemahan 1. Perbincangan cirri-ciri tapak Perkhemahan 4. Penerangan cara mendirikan khemah 2. Penerangan tentang maksud kuasa 2. tambah beban.kekerapan & tempoh masa. 1. Penerangan tentang maksud kelajuan 2. Perbincangan tentang susun atur alatan sukan 3. Menyebut aktiviti-aktiviti untuk memna kuasa 4. Menjelaskan cara mendirikan khemah 2. Menyebut aktiviti membina kelajuan 4. Perbincangan aspek keselamtan dalam Perkhemahan 3.26 KUASA 1. Perbincangan kumpulan tentang: prinsip latihan ansur maju. Penerangan guru 2. Soaljawab tentang langkah keselamatan . Menyenaraikan faedah memiliki kelajuan 3. Menjelaskan kemudahan asas di kawasan perkhemahan 1. Menyatakan jenis khemah 2. Menyenaraikan tentang prinsip latihan 2. Membuat jadual program latihan kecergasan fizikal untuk seminggu 1. Sumbangsaran faedah memiliki kelajuan 3. Menyenaraikan faedah memiliki kuasa yang baik 3. Menghuraikan cara melakukan aktiviti tersebut 1. Menyatakan maksud pengurusan sukan 2. Memahami pengurusan Tempat 4. Sumbangsaran jenis khemah 2. Penerangan tentang pengurusan sukan 2. Menjelaskan maksud kuasa 2. Soaljawab aktiviti membina kuasa -Aktiviti Lontar bola sambil duduk -Lompat jauh berdiri -Hop melepasi halangan -Lompat pelbagai aras 1. Menerangkan cara-cara melakukan aktiviti-aktiviti tersebut 27/6-1/7/11 27-28 4/7-15/7/11 KELAJUAN 1.Menjelaskan maksud kelajuan 2. Menjelaskan langkah keselamatan menyimpan alatan sukan Prinsip latihan 1. Sumbangsaran faedah aktiviti perkhemahan 31 1/8-5/8/11 KESUKANAN PENGURUSAN SUKAN -Susun Atur alatan Sukan -Langkah Keselamatan 1. Menyenaraikan cirri-ciri tapak perkhemahan 3.

Sumbangsaran isu-isu negative dalam sukan 2. Perbincangan tentang perkara yang menyalahi etika 34 UJIAN PROGRESIF 2 1. Perbincangan amalan rasuah dalam sukan & Penggunaan bahan terlarang dalam sukan -Rasuah -Penggunaan bahan terlarang -Amalan yang tidak jujur 1. Menjelaskan penyakit akibat malnutrisi 1. Penerangan tentang pemakanan & pyramid makanan 2. Menyatakan kesan penggunaan bahan terlarang dalam sukan terhadap individu yang menggunakannya 3. Menyatakan maksud perkahwinan 2. Menyenaraikan kepentingan pemakanan seimbang . Menyenaraikan 3 cara untuk meningkatkan etika dalam sukan 3. Menyatakan etika dalam sukan 2. Menjelaskan 3 perkara yang menyalahi etika 35 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 36 5/9-9/9/11 KESIHATAN DIRI & KELUARGA -Kesihatan diri-Malnutrisi 1. Soaljawab cara meningkatkan etika dalam sukan 3. Sumbangsaran etika dalam sukan 2. Menyenaraikan isu-isu negative dalam sukan yang memberi kesan kepada masyarakat 2.Menyatakan maksud malnutrisi 2. Menyatakan maksud pemakanan 2. Menjelaskan pengambilan makanan berasaskan kepada pyramid makanan 3. Perbincangan kumpulan tentang penyakit akibat malnutrisi 1. Menjelaskan kesan rasuah dalam sukan terhadap negara 33 15/8-19/8/11 ETIKA DALAM SUKAN -Pengelolaan Sukan 1. warga istimewa dan mereka yang sakit 37 12/9-16/9/11 KEKELUARGAAN -Institusi kekeluargaan -Isu kekeluargaan -Menghormati warga tua. Sumbangsaran tentang institusi kekeluargaan 2. Menjelaskan bagaimana menghormati warga tua. warga istimewa dan mereka yang sakit 38 19/9-23/9/11 GAYA HIDUP SIHAT -Pemakanan -Piramid makanan -Kepentingan pemakanan seimbang 1. Menyenaraikan factorfaktor yang menyumbang kepada kerukunan rumahtangga 3.32 8/8-12/8/11 ISU DALAM SUKAN 1. Perbincangan maksud & punca malnutrisi 2. Sumbangsaran kepentingan pemakanan seimbang 1. Perbincangan kumpulan tentang isu kekeluargaan & menghormati warga tua 1. Menyenaraikan punca malnutrisi 3.

Menyenaraikan punca penyalahgunaan dadah 4. ( ) DI SAHKAN OLEH.Pengelasan dadah dan ubat -Punca penyalahgunaan bahan -Kesan penyalahgunaan dadah terhadap individu dan negara 1. Sumbangsaran 2. Sumbangsaran Hak Pengguna 2.R.C D.A.R. Menyatakan pengelasan ubat dan dadah 2. Menyenaraikan 5 Langkah cemas proses bantuan kecemasan 2. Menyenaraikan punca konflik & stress 3. Penerangan Akta & UndangUndang 42 17-21/10/11 PERTOLONGAN CEMAS -Tatacara D.B.A. Sumbangsaran pertolongan 1.B. Meyatakan Hak Pengguna 2. Menghuraikan kesan penggunaan dadah terhadap individu & negara 1. Menjelaskan langkah untuk menguruskan konflik dan stress 1. …………………………….Agensi yang berkaitan dengan pengguna 1. Perbincangan kumpulan tentang kesan penggunaan dadah 41 10-14/10/11 KESELAMATAN PENGGUNA -Hak Pengguna -Akta & Undang-undang . …………………………. Penerangan dan Tunjuk cara D. Perbincangan kumpulan tentang factorfaktor konflik & stress serta cara mengatasinya 1. Menghuraikan agensi yang berkaitan dengan pengguna 40 3-7/10/11 PENYALAHGUNAAN BAHAN . Menjelaskan Akta & undang-unadang 3.39 26/9-30/9/11 KONFLIK & STRESS -Punca Konflik -Punca stress -Pengurusan Konflik & stress 1.… ( ) ) DI SEMAK OLEH. Menjelaskan cara pengambilan dadah dan ubat 3. Penerangan punca penyalahgunaan bahan 3. ……………………………… ( .C 1. Menyatakan maksud konflik & stress 2.R.B.C 43-44 ULANGKAJI MATAPELAJARAN 45-46 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN DI SEDIAKAN OLEH.A. Sumbangsaran konflik & stress 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful