RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 1 TAHUN 2011

Menyebut 3 keselamatan semasa melakukan larian 3. Perbincangan cara melakukan aktiviti senamrobik.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PJK TING. Menyatakan pengertian daya tahan kardiovaskular& senamrobik 3. Sumbangsaran keselamatan semasa melontar peluru 2. Menerangkan teknik memegang peluru kedudukan peluru 2. berlari & berjalan pantas. skiping HASIL PEMBELAJARAN Di akhir pembelajaran. kaedah & faedah -Aspek keselamatan CADANGAN AKTIVITI P&P 1. 1 2011 MINGGU/ TARIKH 1 3/1-7/1/11 BIDANG PEMBELAJARAN KECERGASAN FIZIKAL DAYA TAHAN KARDIOVASKULAR -Organ yang terlibat -Contoh. Menyebut aktiviti membina daya tahan kardiovaskular 2. Menjelaskan undang-undang lontar peluru . Menyebut faedah memiliki daya tahan otot serta cara melakukan aktiviti tersebut 1. Menjelaskan kemahirankemahiran dalam lari pecut 2. Penerangan tentang teknik memegang peluru 2. pelajar dapat: 1. Perbincangan kumpulan tentang: Fasa persediaan Fasa gelongsor Fasa lontaran Fasa ikut Lajak 1. Sumbangsaran aktiviti membina daya tahan kardiovaskular 2. Menjelaskan kemahiran melakukan lontaran 1. kaedah & faedah -Aspek keselamatan 1. Perbincangan undang-undang lontar peluru Keselamatan semasa melontar peluru Undang-Undang & peraturan 1. Sumbagsaran aktiviti membina daya tahan otot 2. Menyenaraikan keselamatan semasa melontar peluru 2. Penerangan undang-undang lari pecut CATATAN 3 17/1-21/1/11 LARI PECUT . 2. Sumbangsaran keselamatan semasa melakukan larian 3. Soaljawab tentang lari pecut 2.Kemahiran dalam Lari Pecut -Keselamatan semasa melakukan larian -Undang-undang Lari pecut 4 24/1-28/1/11 LONTAR PELURU -Teknik memegang peluru & kedudukan peluru Kemahiran melakukan lontaran 1. Menyenaraikan undangundang lari pecut 1. Menerangkan faedah latihan fizikal 2 10/1-14/1/11 DAYA TAHAN OTOT -Otot utama yang terlibat -Contoh. Menyenaraikan aktivitiaktiviti untuk membina daya tahan otot. Perbincangan cara-cara melakukan aktiviti tersebut 1.

Menghuraikan undangundang permainan 13 28/3-1/4/11 GIMNASTIK ARTISTIK 1. Sumbangsaran kemairan dalam bola jarring 2. Penerangan pola pergerakan dalam gimnastik artistic 2. Soal jawab & penerangan keselamatan semasa bermain ping pong 3. Perbincangan undang-undang permainan ping pong 1. Sumbangsaran kemahiran dalam permainan bola sepak 2. Perbincangan kumpulan:-kemahiran melakukan hantaran -kemahiran menanduk -kemahiran menjaga gol 1. Menyebut 3 kemahiran dalam permainan bola sepak 3. Perbincangan undang-undag asas permainan bola sepak 1. Sumbangsaran kemahiran dalam permainan bola sepak 2. Perbincangan keselamatan dalam gimnastik Artistik 1. Menyenaraikan 3 kemahiran dalam permainan bola sepak 2.Menyebut 3 kemahiran permainan bola jarring 2. Menyenaraikan kemahirankemahiran dalam permainan bola sepak 2.Kemahiran melakukan hantaran -Menerima bola -Mengelak 1. Perbincangan kumpulan tentang: . Menyenaraikan 4 aspek keselamatan semasa bermain bola sepak 2. Menjelaskan cara-cara melakukan kemahiran dalam permainan bola sepak 1. Menjelaskan undang-undang asas permainan bola sepak 1. Menjelaskan keselamatan dalam gimnastik artistic . Menyebut 4 kemahiran dalam permainan ping pong 2.Menyenaraikan 3 kemahiran dalam permainan bola jarring 2. Sumbangsaran kemahiran permainan ping pong 2.Kemahiran menjaring 10-11 UJIAN PROGRESIF 1 7 14/2-18/2/11 Keselamatan Semasa bermain Undang-undang & peraturan permainan 8 21/2-25/2/11 BOLA JARING Kemahiran dalam permainan bola jarring Melakukan hantaran Menerima bola meengelak 9 28/2-4/3/11 Kemahiran dalam permainan bola jarring -Menghadang -Gerak kaki Menjaring 1. Sumbangsaran aspek keselamatan semasa bermain bola sepak 2. Menyenaraika pola pergerakan dalam gimanastik Artistik 2. Sumbangsaran kemahiran bola jarring 2.5 31/1-4/2/11 BOLA SEPAK Kemahiran dalam permainan bola sepak a)Menendang b) Menyerkap c) Mengelecek 1. Menjelaskan cara-cara melakukannya 1. Perbincangan kumpulan tentang kemahiran: -Menendang -Menyerkap -Mengelecek 1. Menjelaskan teknik-teknik melakukan kemahiran tersebut dalam permainan bola jarring 6 7/2-11/2/11 Kemahiran dalam permainan bola sepak: d)Melakukan Hantaran e) Menanduk f) Menjaga gol 1. Menjelaskan keselamatan semasa bermain ping pong 3. Menjelaskan teknik-teknik melakukan 3 kemahiran tersebut dalam permainan bola jaring 12 21/3-25/3/11 PING PONG -Kemahiran dalam permainan pingpong -Keselamatan semasa bermain ping pong -Undang-undang permainan 1. Perbincangan kumpulan tentang: -Kemahiran menghadang -Kemahiran gerak kaki .

Sumbangsaran maksud gimnastik Pendidikan 2. Penerangan pergerakan dalam gimnastik irama 3. Perbincangan dalam kumpulan: aktiviti mendagutekan tubi naik turun bangkubangkit tubi . Penerangan maksud kekuatan otot 2. Menghuraikan tema pergerakan dalam gimnastik pendidikan 3.Aliran Beban badan dalam ruang & masa. -Keselamatan dalam pergerakan kreatif 1. Sumbangsaran maksud pergerakan kreatif 2. Menjelaskan faedah latihan dan cara melakukan aktiviti 1. Menyatakan maksud gimnastik irama 2. Penerangan gimnastik pendidikan 3. Soaljawab faedah memiliki kelenturan 1. Menytakan maksud gimnastik pendidikan 2. Menyenaraikan aktiviti untuk membina kekuatan otot 3. Menjelaskan pengertian kelenturan 2. Menjelaskan tema dalam pergerakan kreatif 15 11/4-15/4/11 GIMNASTIK PENDIDIKAN 1. Sumbangsaran maksud gimnastik irama 2. Perbincangan kumpulan: -Tema 1: Kesedaran tubuh badan Tema 2: Kesedaran rintangan kepada beban & masa 17 25/4-29/4/11 PERGERAKAN KREATIF -Tema 4 . Penerangan maksud kelenturan 2. Menyebut keselamatan dalam gimnastik pendidikan 1. Perbincangan aliran beban badan dalam ruang& masa 2. Menyenaraikan pergerakan dalam gimnastik irama 3. Soaljawab tentang keselamatan gimnastik pendidikan 16 18/4-22/4/11 PERGERAKAN KREATIF -Tema dalam pergerakan kreatif 1. Menyenaraikan keselamatan dalam pergerakan kreatif 18 2/5-6/5/11 KELENTURAN 1. Menyenaraikan aktiviti membina kelenturan serta cara-cara melakukannya 3. Menjelaskan Aliran Beban dalam ruang & masa 2. Penerangan keselamatan pergerakan kreatif 1. Memahami keselamatan dalam gimnastik irama 1.14 4/4-8/4/11 GIMNASTIK IRAMA 1. Perbincangan aktiviti-aktiviti kelenturan 3. Perbincangan aspek keselamatan dalam gimnastik irama 1. Menyatakan maksud kekuatan otot 2. Menyatakan maksud pergerakan kreatif 2. Menerangkan faedah kelenturan 19-21 PEPERIKSAAN PENGGAL 1 22-23 CUTI PERTENGAHAN TAHUN 24&25 13/6-24/6/11 KEKUATAN OTOT 1.

Penerangan tentang kemudahan asas 29 18/7-22/7/11 REKREASI PERKHEMAHAN -Jenis Khemah -Pengurusan tempat -Ciri-ciri tapak perkhemahan -Kemudahan asas 30 25/7-29/7/11 REKREASI PERKHEMAHAN -cara-cara mendirikan khemah 1. tambah beban.Menjelaskan maksud kelajuan 2. Penerangan tentang pengurusan sukan 2. Berdialog tentang pengurusan tempat 3. Penerangan tentang maksud kelajuan 2. Menyenaraikan cirri-ciri tapak perkhemahan 3. Soaljawab aktiviti membina kuasa -Aktiviti Lontar bola sambil duduk -Lompat jauh berdiri -Hop melepasi halangan -Lompat pelbagai aras 1. Penerangan cara mendirikan khemah 2. Sumbangsaran jenis khemah 2. Sumbangsaran faedah memiliki kuasa yang baik 3. Menyatakan maksud pengurusan sukan 2. Menyatakan jenis khemah 2. Menjelaskan cara mendirikan khemah 2. Sumbangsaran faedah memiliki kelajuan 3. Penerangan tentang maksud kuasa 2. Menjelaskan maksud kuasa 2. Menerangkan cara-cara melakukan aktiviti-aktiviti tersebut 27/6-1/7/11 27-28 4/7-15/7/11 KELAJUAN 1. Menjelaskan langkah keselamatan menyimpan alatan sukan Prinsip latihan 1. Perbincangan kumpulan tentang: prinsip latihan ansur maju. Menyebut aktiviti membina kelajuan 4. Sumbangsaran faedah aktiviti perkhemahan 31 1/8-5/8/11 KESUKANAN PENGURUSAN SUKAN -Susun Atur alatan Sukan -Langkah Keselamatan 1. 1. Menyenaraikan tentang prinsip latihan 2. Membuat jadual program latihan kecergasan fizikal untuk seminggu 1. Perbincangan tentang susun atur alatan sukan 3.kekerapan & tempoh masa. Menyebut aktiviti-aktiviti untuk memna kuasa 4. Menyenaraikan faedah memiliki kuasa yang baik 3. Penerangan guru 2. Perbincangan aspek keselamtan dalam Perkhemahan 3. Soaljawab tentang langkah keselamatan . Membezakan susun atur alatan sukan 3. Menyatakan aspek keselamatan dalam perkhemahan 3. Memahami pengurusan Tempat 4. Menjelaskan kemudahan asas di kawasan perkhemahan 1.26 KUASA 1. Menyenaraikan faedah aktiviti perkhemahan 1. Menyenaraikan faedah memiliki kelajuan 3. Menghuraikan cara melakukan aktiviti tersebut 1. Perbincangan cirri-ciri tapak Perkhemahan 4. Perbincangan tentang cara-cara melakukan aktiviti membina kelajuan 1.

Menyatakan maksud pemakanan 2. Menyenaraikan 3 cara untuk meningkatkan etika dalam sukan 3. warga istimewa dan mereka yang sakit 37 12/9-16/9/11 KEKELUARGAAN -Institusi kekeluargaan -Isu kekeluargaan -Menghormati warga tua. Menjelaskan 3 perkara yang menyalahi etika 35 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 36 5/9-9/9/11 KESIHATAN DIRI & KELUARGA -Kesihatan diri-Malnutrisi 1. Perbincangan tentang perkara yang menyalahi etika 34 UJIAN PROGRESIF 2 1. Soaljawab cara meningkatkan etika dalam sukan 3. Menyenaraikan punca malnutrisi 3.Menyatakan maksud malnutrisi 2. Perbincangan amalan rasuah dalam sukan & Penggunaan bahan terlarang dalam sukan -Rasuah -Penggunaan bahan terlarang -Amalan yang tidak jujur 1. Menyatakan etika dalam sukan 2. Menjelaskan kesan rasuah dalam sukan terhadap negara 33 15/8-19/8/11 ETIKA DALAM SUKAN -Pengelolaan Sukan 1. Penerangan tentang pemakanan & pyramid makanan 2. Perbincangan kumpulan tentang penyakit akibat malnutrisi 1. Menyenaraikan factorfaktor yang menyumbang kepada kerukunan rumahtangga 3. Sumbangsaran tentang institusi kekeluargaan 2. Menyenaraikan isu-isu negative dalam sukan yang memberi kesan kepada masyarakat 2. Menjelaskan bagaimana menghormati warga tua. Perbincangan maksud & punca malnutrisi 2. Menjelaskan pengambilan makanan berasaskan kepada pyramid makanan 3.32 8/8-12/8/11 ISU DALAM SUKAN 1. Sumbangsaran etika dalam sukan 2. Menyenaraikan kepentingan pemakanan seimbang . Sumbangsaran isu-isu negative dalam sukan 2. Menyatakan maksud perkahwinan 2. Sumbangsaran kepentingan pemakanan seimbang 1. Perbincangan kumpulan tentang isu kekeluargaan & menghormati warga tua 1. Menjelaskan penyakit akibat malnutrisi 1. Menyatakan kesan penggunaan bahan terlarang dalam sukan terhadap individu yang menggunakannya 3. warga istimewa dan mereka yang sakit 38 19/9-23/9/11 GAYA HIDUP SIHAT -Pemakanan -Piramid makanan -Kepentingan pemakanan seimbang 1.

……………………………… ( .B.C 1. ……………………………. Menghuraikan kesan penggunaan dadah terhadap individu & negara 1. Sumbangsaran Hak Pengguna 2. Penerangan punca penyalahgunaan bahan 3.A. Perbincangan kumpulan tentang factorfaktor konflik & stress serta cara mengatasinya 1.Agensi yang berkaitan dengan pengguna 1. Menghuraikan agensi yang berkaitan dengan pengguna 40 3-7/10/11 PENYALAHGUNAAN BAHAN .R. ………………………….A. Sumbangsaran konflik & stress 2.R. ( ) DI SAHKAN OLEH. Sumbangsaran 2.B.C D.39 26/9-30/9/11 KONFLIK & STRESS -Punca Konflik -Punca stress -Pengurusan Konflik & stress 1. Sumbangsaran pertolongan 1. Penerangan dan Tunjuk cara D. Menjelaskan langkah untuk menguruskan konflik dan stress 1. Menjelaskan Akta & undang-unadang 3. Menyenaraikan punca konflik & stress 3. Menyenaraikan punca penyalahgunaan dadah 4. Menjelaskan cara pengambilan dadah dan ubat 3. Penerangan Akta & UndangUndang 42 17-21/10/11 PERTOLONGAN CEMAS -Tatacara D.Pengelasan dadah dan ubat -Punca penyalahgunaan bahan -Kesan penyalahgunaan dadah terhadap individu dan negara 1.… ( ) ) DI SEMAK OLEH. Meyatakan Hak Pengguna 2. Menyatakan maksud konflik & stress 2.R. Menyatakan pengelasan ubat dan dadah 2. Perbincangan kumpulan tentang kesan penggunaan dadah 41 10-14/10/11 KESELAMATAN PENGGUNA -Hak Pengguna -Akta & Undang-undang . Menyenaraikan 5 Langkah cemas proses bantuan kecemasan 2.B.C 43-44 ULANGKAJI MATAPELAJARAN 45-46 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN DI SEDIAKAN OLEH.A.