Perbezaan Antara Rumah TradisionaI dan Rumah Moden di Tuaran

Pembinaan rumah moden dan rumah tradisional di Malaysia adalah mudah dan
tidak mempunyai banyak masalah jika dibandingkan dengan negara yang
mempunyai empat musim seperti negara Eropah kerana negara kita beriklim tropika
dengan cuaca panas yang kelembapannya agak sekata.
Binaan atau reka bentuk rumah adalah penting untuk keselesaan dan kesihatan
penghuni di dalam rumah. Reka bentuk rumah haruslah bersesuaian dan kondusif
untuk diduduki mengikut keadaan iklim setempat. Aspek penting yang perlu
diambilkira dalam pembinaan rumah termasuklah suhu, pancaran matahari, angin,
kelembapan dan curahan hujan.
Malaysia menerima hujan sepanjang tahun dengan kadar kelembapan yang
tinggi. Kadar pengalihan udara panas adalah rendah dengan kelembapan udara
yang tinggi ini. Pencahayaan di Malaysia adalah dari bahagian atas dan sinar
matahari memancar dari timur pada waktu pagi dan dari barat pada waktu petang.
Sama dengan cara pembinaan rumah Melayu tradisional di Malaysia, pembinaan
rumah tradisional di daerah Tuaran turut membuktikan kefahaman tukang kayu
dahulu memahami kehendak alam sekitar dalam merekabentuk rumah. Rumah
Melayu tradisional Tuaran mempunyai reka bentuk domestik yang unggul terhadap
iklim panas lembap yang mempunyai peneduh yang cukup, bukaan yang banyak
untuk aliran udara keluar masuk, susun atur dalaman terbuka, bertiang, ketinggian
siling tinggi dan penggunaan bahan binaan ringan yang tidak memendapkan haba.
Di samping tumpuan terhadap binaan bangunan, binaan rumah tradisional
Tuaran juga menitikberatkan susun atur bangunan yang hendak didirikan.
Rumah-rumah tradisional dibina secara bersilang atau secara rawak susunannya
untuk membenarkan laluan angin melepasi setiap rumah. Keadaan ini adalah
berbeza dengan binaan rumah teres atau rumah pangsa yang amat berdekatan
antara satu sama lain. Pembinaan rumah moden sebegini telah menghalang
pergerakan laluan angin di mana menyebabkan pemasangan penyaman udara
diperlukan.
Persekitaran yang boleh menyumbang kepada penyamanan udara semula jadi
juga dititikberatkan dalam perancangan secara tradisional dalam elemen
persekitaran binaan rumah tradisional Tuaran. Misalnya, pokok kelapa yang
bersinonim dengan masyarakat Melayu kerana kewujudannya di sekitar kawasan
rumah tradisional memberi teduhan dan tidak menghalang laluan angin pada aras
rumah mereka. Bagi kawasan perumahan moden di Tuaran pula, keadaan ini sukar
dikekalkan akibat ruang persekitaran rumah yang terhad untuk menanam
tumbuh-tumbuhan besar.
Cara kawalan rumah tradisional Tuaran terhadap pancaran cahaya dan silau
matahari ialah binaan beranda terbuka dan cucur atap yang memanjang. Reka
bentuk sebegini telah diadaptasikan pada reka bentuk dan binaan rumah moden
sekarang. Konsep keterbukaan ini dikekalkan dalam rumah moden di Tuaran dengan
membuat beranda serta elemen tersebut telah digunapakai sebagai pengganti ruang
tamu. Walaupun rumah moden ini telah dibina atau direkabentuk dengan
menggunakan bahan-bahan moden dengan penataan ruangan yang moden, konsep
keterbukaan tetap dapat diaplikasikan. Pada rumah moden di Tuaran, penggunaan
bahan binaan baru seperti konkrit, kaca aluminium dan sebagainya menggantikan
kayu dalam binaan rumah tradisional.
Perbandingan antara rumah tradisional dengan rumah moden yang dilihat
daripada aspek pelan dan ruang, struktur binaan dan bahan binaan. Pelan ruang
rumah berikut menggambarkan bentuk dan kedudukan ruang rumah tradisional dan
rumah moden di daerah Tuaran.

Struktur rumah ialah susunan atau rangka sesebuah rumah. Bahan binaan pula
ialah bahan yang digunakan untuk membina rumah. Gambar berikut menunjukkan
perbezaan struktur dan bahan binaan rumah tradisional dengan moden di daerah
Tuaran.
enis Rumah Kedudukan Ruang di DaIam Rumah
BiIik Tidur Ruang Dapur BiIik Air Ruang Tamu
Tradisional Di tengah Di belakang Di belakang Di hadapan
Moden Di hadapan
Di tengah
Di belakang
Di belakang
Di hadapan
Di hadapan
Di belakang
Di tengah
Di hadapan
Pendek kata, pembinaan rumah tradisional dan rumah moden di Tuaran adalah
berbeza dari segi struktur rumah, reka bentuk, bahan binaan, keadaan pengaliran
udara, ketahanan, susun atur bangunan dan kemahiran binaan yang dapat
dirumuskan seperti jadual berikut:

Perbezaan dari segi Rumah TradisionaI Rumah Moden
Struktur rumah Mudah Kompleks
Reka Bentuk Ukiran kayu tradisional Bercorak Ìnggeris
Susun Atur Bangunan Selang-seli antara satu rumah
dengan satu yang lain
Berdekatan atau
bertingkat-tingkat
Pengaliran Udara Semula jadi Alat penyaman udara diperlukan
Bahan Binaan Kayu meranti / Kayu Nyatoh Simen, Konkrit, Aluminium Kaca
Ketahanan Kurang tahan Kukuh dan Kuat
Kemahiran Binaan Pasak iaitu tanpa paku Teknologi moden


RefIeksi
Perkara yang pertama, saya ingin meluahkan perasaan kesyukuran saya atas
kejayaan kumpulan kami dapat menyelesaikan tugasan projek ini dalam masa yang
ditetapkan. Ahli kumpulan kami telah menunjukkan sikap yang positif dan memberi
komitmen yang sepenuhnya sepanjang tempoh pemprosesan tugasan projek ini.

Padahalnya, saya telah memperolehi maklumat tentang jenis-jenis rumah yang
terdapat di daerah Tuaran dengan lebih mendalam melalui kerja kursus ini. Secara
tidak langsung, kerja kursus ini membimbing saya ke arah pelaksanaan kajian yang
lebih menyeluruh dan terperinci mengenai sesuatu tempat. Pemikiran kreatif dan
kritis saya telah dipertajamkan lagi dalam proses penghasilan kerja kursus ini.

Selain merujuk kepada sumber-sumber maklumat pada internet, saya turut
mencari rujukan daripada maklumat dalam buku-buku perpustakaan untuk
keterangan tentang daerah Tuaran yang lebih lanjut. Selain itu, kumpulan kami juga
mendapat tunjuk ajar daripada guru dan rakan-rakan. Oleh sebab itu, saya berasa
amat bersyukur atas bantuan guru-guru dan rakan-rakan dengan menyumbangkan
idea dan sokongan kepada kami.

Semasa menghadapi kekangan atau kekeliruan semasa menjalankan kajian ini,
kami tidak segan untuk mendapat pedoman serta berbincang mengenai tugasan ini
daripada pensyarah pembimbing iaitu Puan Nur Salina Abdullah. Beliau telah banyak
memberi tunjuk ajar untuk memastikan projek tugasan yang kami hasilkan bertepatan
dengan kehendak soalan.

Sepanjang tempoh menjalankan kajian di daerah Tuaran ini, saya
berkesempatan mengenali daerah Tuaran dengan lebih mendalam, terutamanya sesi
soal selidik dijalankan di seberang jambatan untuk bertemu bual
dengan penduduk-penduduk yang tinggal di rumah tradisional. Saya berasa terharu
dengan perasaan kesyukuran yang ditunjukkan oleh penduduk-penduduk kampung
semasa mereka menceritakan tentang tempat kediaman mereka. Perasaan cinta
terhadap keluarga dan rumah sendiri dapat dirasai melalui sesi soal jawab yang
dijalankan. Dengan itu, saya dapat menghayati nilai cinta kepada keluarga sendiri
dengan lebih dalam melalui kajian ini.

Sebagai penggulung kata, saya ingin meluahkah kepuasan saya menghasilkan
kerja kursus ini kerana dapatan saya tidak ternilai. Saya ingin mengucapkan ribuan
terima kasih kepada ahli-ahli kumpulan saya serta semua orang yang telah terlibat
secara langsung atau tidak langsung dalam usaha menyempurnakan kerja kursus ini.

Sekian, terima kasih.


Disediakan oleh,


JOANA CHUA PEÌ SHAN
871021-52-5708
KPLÌ-KS AMBÌLAN JAN 2011


 -3.7.3.3 /.2 00203 507809.7.3 -. 7:2.7...07.3/..3-08..5. -039: 80-03 90.%:.. 97. 24/03 . 203..:/.8.: 07.33.3.-039: /03.3 438050907-:.5/.3 /.3/.9-07.. ./.9 0.3 907.7.3..37:.2 507.503./:3. 0.3 9.-. 97..80-.3 7:2.5 5. 544 0.9.2: .2070.3 2..3.3 -3.3503..5 ..3 !0. 97.3 /.3 .3/03.  !07-.3.3 . 203. /. . 202-07 90/:..8079.33/0.3/. 24/03 3 90.7 .24/03/%:.7.37:.37:2.39.59.3 ..3 -40 203:2-.7..7. -039: /.3 5...3 !.3 503:3. %:.3 -07..8.3 80.3 202-:.7 .7. %:..97.3 907.27:2. 24/03 80. .2-.7./.3 /. .7: 805079 4379 .. .: 2.324/03/03.3 203:3. /..3 7:2.3 -3.5.850 50.35:..8 7:2..3 :/.3 507809.3 7:2.3 7:2.3 . /03.8./843.3507:2. 97. .3 9/..7.3 7:2.:./.7. 802:.. /99-07.3 -3. .:7 .7.8..0020390780-:990..3. 97.37:2.3 -0783432 /03. /-3.3 -.. 24/03 / %:.338:.3 .39.5. 0::/.3 897:9:7 -3. ..3 80-.3-039:/.7.3.5..9 /. 70./ :39: 203.3.:5:3 7:2.30/:/:./.2-3.97./843. /./843./.3 7:.3 8.9 7:.24/03//..:23:2 /.3 ..3 ./.7.75.7  ./ :.3 7:./.3 909.2 9:2-: 9:2-:.3 7:2. ..9.397:.33 5..3 -./.3 -3.3.3-..3/3.:..3.3 -...3 7:2.: /70. /. 907-:..3 /.7. 7:2.324/03 43805 0907-:..3.7./.7./843. / 809..9 /.3 7:2.9./843.7 /0..3 202.3 #0.9.9.3 ./843.2.3 ..3 8...324/03/%:.-07:9203.7.8./843. 503.3 05. !07809.

5.3 897:9:7 /.7:2. 7:2.5:7 -0.8080-:...3 /:3.3.3 -3.9..07.3 :39: 202-3.2: .3 24/03 / /. -.2-.3 0/:/:.3 507-0.3 ...3. /03.038#:2.3.35:.3 .7 -07:9 203:3:.7..3 .3 -0..:7..3 . ./.3-3.8:8:3..3 $97:9:77:2.3 7 -0.3 -. -0. 4/03 903./.3 7:2. ...5.3%.3 903. #:.3#:./843. %:.3  .5././.3/.. #:. %/:7 %7... 97..5./843.5. .2#:2.3 -0. ./.3 903..

3 :/.9:7 -. 502-3.3 80 .9: 7:2.3.7.3 /.. -039: -.-07:9 !07-0.: $:8:39:7..3 09.33.7 80 897:9:7 7:2.7..5.3 8:8:3 ..7.3 $0.3 /03..39../:.33.38.. $97:9:77:2. 09.3 .3 -3.7.3.3.37:2..7.97.3 503.9./.3078 .24/03/%:.3 02./843../843./.9.47.39.4/03 42508 07./843.9:.3:3.:207.. &7.37:2. -07-0.!03/0.3  $02:. 8.7.3/.:97.3:3.3 !03. .3 0.3..7.3805079..3./ . #0.3 02. 70..3 -3.3 /.9. #:2. /.9 /7:2:8.7.039: :/. 07/0.%7./.3&/.780 #:2.

.9503.:..3:...2.: -0793.9 %034424/03 .3 $203 4379 :23:2.35.8.9:9./507:. ::/.5..7.9 93.94 :7.39.3 !.3:/.9 .

-/:.3/03. 808:./843.:78:83202-2-38.39:.3.3:39:203/.%:..25:3 .5 .9. 8.3 .3.3 / 80-07..8.3 0- 2030:7: /..2 907:9. 9/.2574808503.3 8.%:..:2.3:9 $0. 33 20:.33 /.38079. -0708025.3./.3 0- 203/.3 70..29/.39:.75. .805.3 .2:.3 08::7.3507. 203/...3 54891 /..3 7.3 9075073./7:2. 90.-07.84. 20303. 80/ /.3..9.5./5079.9.90.307.3 203:2-.9203008.9 5.75.3. -07.3...3 038 038 7:2.320303. 20250740 2.3 /.3 202-07 429203.75.8.7.22.8.502-2-3.3503/:/: 503/:/:.203.9 //./.7..3 :7: :7: /.9 -078::7 .3 507.3 / /. .-.7.3..8.3 .8. 0. :7: /..7.07.8.3 ..3:7$.2/.8.. 2.380503:3.7.7: /03.3 /9:3:. $.8.5038.9..9 /.305.3 /03.7 7::.33 .-07-3.357403/.950/42.8 0.2 -:: -:: 5075:89.: 07. %:.7 /.808 84..0.3 207:: 05.390254502574808.7.91 /.50.2  $02.357409:.2.3./. /03.50..39039..8.80.9: 9025.5.3-07905.3 7..3 :39: 0907.5..320303.3.2. .393.3.3 7.7. :78:8 3 $0../.2.2.3 08::7.3.8 -. %:.#0108 !07..3:25:.- 9: 8.3 8.3.3.3.3 7988.3. 8.3..89.39: :25:..9.8...907.7.3 5079.:90.2-.357403  !.3 40 503/:/: 503/:/: .8.5. 8:2-07 8:2-07 2. 203:3:.3 907/..9 9039.3/03./. 3907309 8..9:.9.97.07.5.:2.3..9 !027.:007:.07.7:39:202.3        :39: -07902: -:./. 9:7:9 203.3./.3 /03.8.3  :25:.30-.203.3 7.2 20.:78:83  $0..38:3 07.3 /0.9:!:.:2.3..8.30-203/.3./.8../..../.3/.39:..3 90254 203.3003/.3 3 8./...3  $05.3802. 202-079:3:.3 0 80-.2. ..9 9:3: .3.07.290.38443.3.3..3 /909...

8  80/.9...:78:83  $0.907-.3 9: 8.3 8..:..9073.079.2.. 803/7 /03. 05:..8.9 0/.9 80. 0:.39.: 808 84. 33 20:.39../.5..3 .9/./.37-:.3 03.8.7.30-/..9 3. :25:.9.3.3 07.340   &!$    ! $   .8. !07. . .5 0:.2:8.3 9072.9 /7.7.. ..220.5. 2070. 47.5.9 203.3 7:2.. 503::3 . /../.3 8..- ./. 203. 20. 203.3 /. 8.3 9039.3 9025...3 9072.8.33  $0-.. 802:.307.8 05.:9/.38. 907. 8079....5. $. .3.3 2070.7.9..203025:73.8..38:3/. /. 803/7 /.802. 05.:78:8307.38:3.3 ..33203:..3 90..