Ciri-Ciri Dan Potensi Diri

Guru Berkesan Dalam Merealisasikan Pendidikan Cemerlang
"If they aren't learning...then you aren't teaching." ~ Anon Pendahuluan Antara persoalan yang sering timbul di benak kita ialah mengapakah berlaku prestasi sebuah sekolah itu lebih baik daripada sebuah sekolah yang lain? Apakah pula faktor-faktor yang menyebabkan wujudnya senario demikian? Atau adakah perbezaan yang wujud itu disebabkan 'nasib' semata atau kurangnya usaha-usaha melakukan perubahan dan penambahbaikan yang berterusan (Kaizen) kerana tidak wujudnya misi (mission), visi (vision), komitmen (committment) atau contoh ikutan (role model), sama ada dari aspek diri individu atau pihak pengurusan sekolah yang boleh mencetuskan inspirasi dan halatuju (direction) yang jelas, betul dan tepat. Ramai orang inginkan kemajuan, peningkatan, kecemerlangan dan kegemilangan seterusnya apa yang kita namakan sebagai kejayaan. Kejayaan pula berlaku dalam banyak bentuk sama ada kejayaan peribadi, kejayaan organisasi atau pun kejayaan kelompok dan komuniti. Phillip Van Hooser (1998) mendapati bahawa ada tiga unsur penting dalam menentukan kejayaan. Tiga unsur ini berkait rapat antara satu sama lain dan ianya digelar sebagai "Triangle of Success" (yang merangkumi ilmu pengetahuan, kemahiran dan sikap). Ilmu Pengetahuan: Apakah pengetahuan? Adakah pengetahuan sahaja sudah cukup? Phillip Van Hooser menyatakan bahawa pengetahuan bukan dimanifestasikan oleh sijil dan diploma, ia juga bukan satu ukuran yang tepat berdasarkan angka gred mata purata atau dengan kekananan dan kelamaan seseorang itu berada di tempat kerja. Pengetahuan sebenar ialah kefahaman (understanding). Dalam kepimpinan, kefahaman terhadap apa yang diperlukan dan dijangkakan oleh pengikut-pengikut daripada pemimpin merupakan pengetahuan kerja yang praktikal. Kemahiran: Pengetahuan dan kemahiran sama-sama penting. Kedua-duanya sangat diperlukan bagi pembangunan kepemimpinan personal. Ringkasnya, kemahiran sama erti dengan aplikasi (application). Kebolehan mengaplikasi sesuatu konsep atau idea kepada sesetengah 'task' merupakan satu kelebihan kepimpinan yang tidak dapat dipertikaikan. Kemahiran-kemahiran khusus termasuklah keberanian profesionalisme, ketegaran (decisiveness) dan kesabaran serta kemahiran mendengar. Sikap: Sikap adalah kunci kepada segalanya. Sikap dapat disamakan dengan kehendak (desire). Sesiapa jua boleh memiliki pengetahuan dan kemahiran yan tertentu bagi melaksanakan perkaraperkara besar lagi hebat, tetapi jika tanpa kehendak yang mendorong dan menggerakkan tingkahlaku dan perbuatan maka hasil akhirnya adalah potensi yang tidak dapat direalisasikan. Didapati juga individu-indidvidu yang kurang pengetahuan dan kemahiran tetapi mereka memiliki sikap,

pengarang buku "The . Dato' Dr. berakhlak mulia. berketrampilanm. Kita perlu menganjak paradigma. • Melengkapkan diri dengan kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa. berimej. • Bermoral teguh. Kenyataannya adakah semua ciri tersebut telah kita miliki? Atau sekurang-kurangnya sebahagian besarnya telah kita amalkan dalam diri peribadi mahu pun dalam organisasi? Tetapi yang nyata masih ramai atau sebahagian besar dari kita amat kurang memiliki ciri-ciri tersebut. kepercayaan. Kejayaan dan kecemerlangan sekolah terletak pada keberkesanan seluruh sistem. tidak berbelah bahagi. • Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa. berperibadi mulia. nilai. Abdul Shukor Abdullah menyenaraikan ciri-ciri guru berkesan sebagaimana berikut: • Bersikap profesional. Cabaran kita ialah secara sedar membuang perasaan berpuas hati (complacency) dan terlalu yakin (overconfidence) sewaktu kita mengembangkan satu atau lebih unsur-unsur di atas. kita perlu melakukan lonjakan quantum dengan merobah dan meruntuh tembok penghalang yang pertama dan utama iaitu Menolak Perubahan (Resist Change). bebas pendirian. • Berupaya melahirkan 'persekolahan berwatak' supaya pelajar mempunyai kekuatan ilmu. Jadi bagaimana kita hendak melahirkan pengajaran dan pembelajaran yan berkesan dan seterusnya sekolah berwatak dan sekaligus pendidikan cemerlang? Untuk menjadi guru berkesaan kita perlu berubah. • Menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan. semangat dan budaya yang diamal dan dipamerkan setiap waktu oleh setiap orang pelajar.kehendak dan dorongan yang cukup kuat dapat mengatasi sebarang halangan yang mereka hadapi dengan jayanya. • Berupaya membentuk perwatakan murid dengan pelbagai keteguhan nilai diri (bermoral. Guru Berkesan Bagaimana dan apakah ciri-ciri yang dimaksudkan dengan seorang guru yang berkesan itu? Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Ken Blanchard. berwawasan sebagai pendidik unggul pada setiap masa. • Berupaya membina minda pelajar yang cemerlamg akademik. • Bertindak di atas landasan etika dan tatasusila kerja. kakitangan bukan guru dan juga pentadbir dan pengurus kurikulum sesebuah sekolah itu. • Menampilkan watak terpuji. • Taat dan setia terhadap perkhidmatannya. • Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori. iklim. • Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti hasil pengajaran. • Profesional dan menumpukan perhatian kepada P&P di sekolah. • Kaya ilmu. • Mempastikan situasi 'Guru mengajar murid belajar' wujud di dalam kelas. Pihak yang amat besar kesan dan pengaruhnya terhadap kemajuan dan kecemerlangan ini tidak lain tidak bukan ialah guru-guru sendiri. • Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid-murid. berpersonaliti sihat dan serba boleh. pandai menyesuaikan diri dengan situasi tertentu). guru. mempertahankan martabat profesionnya.

hati nurani (conscience) dan keazaman-diri (independent will) setiap individu itu. setiap orang mempunyai satu ruang untuk membuat pilihan. kecuali ada orang yang mengubahnya. Beliau menyatakan bahawa. Mengubah Diri Mengubah Sikap Plato berkat. Di samping sedardiri ini manusia juga dianugerahkan imaginasi -." Jelas sekali perubahan tidak terjadi tanpa penggeraknya atau pun penyebabnya. "Kemenangan yang utama dan pertama ialah menakluki diri. Apa jua tindakbalas/tindakan yang diambil bergantung kepada sedar-diri (selfawareness). kemudian minta difahami (Seek first to understand. Peribadi yang positif dan kuat mudah memberi kesan dan pengaruh serta dapat menjalin hubungan interpersonal yang baik dan harmonis. Oleh itu sebelum berlakunya sebarang tindakbalas. "Di dunia ini benda-benda tidak berubah. dan di ruangan 'kebebasan memilih' inilah pula manusia sebenarnya memiliki 'anugerah istimewa' iaitu sedar-diri -.keadaan setiap orang sedar situasi sekeliling dan juga implikasi terhadap tindakbalas yang mungkin diambilnya. Stephen Covey (1989) dalam bukunya "The Seven Habits of Highly Effective People" menyatakan ada dua tahap proses perubahan yang perlu dilalui bagi mencapai status 'orang-orang yang paling berkesan' iaitu tahap 'memenangi peribadi' dan 'memenangi publik'. Tiga tabiat (habit) yang fundamental bagi seseorang memenangi diri peribadi adalah: • Jadilah Proaktif (Be Proactive) • Mulai dengan yang akhir di dalam minda (Begin with the End in Mind) • Buat dahulu perkara pertama (Put First Things First) Bagi memenangi publik (dalam hubungan interpersoal) tabiat (habit) yang perlu diamalkan adalah: • Fikirkan Menang/Menang (Think Win/Win) • Fahami dahulu. imaginasi. • Bila memikirkan perubahan kita sering fikirkan perkara-perkara yang kita kena kepaskan.kebolehan menjana sesuatu di dalam minda . and then to be understood) • Sinergi (Synergize) • Tajamilah mata gergaji (Sharpen the Saw) Memenangi Peribadi Dalam hubungan interpersonal kita sentiasa berinteraksi dengan orang-orang di dalam organisasi rasmi kita iaitu sekolah di mana personaliti dan perwatakan memainkan peranan dan pengaruh yang kuat terutama ke atas anak didik kita dan juga rakan sejawatan. dan perubahan yang paling berat dan paling sukar ialah perubahan diri peribadi. • Selali pun perubahan telah berlaku kita secara fitrahnya mahu meletakkan perkaarapperkara kembali kepada keadaan asalnya.One Minute Manager" menyatakan bahawa kita lumrahnya liat dan sukar menerima perubahan." Garfield pula berkata. • Setiap orang mempunyai toleransi yang berbeza terhadap perubahan kendatipun kepada mereka yang memiliki tahap toleransi yang tinggi akan ada satu titik di mana perubahan tidak berupaya ditanggungi. Antara rangsangan (stimulus) dan tindakan (response) terdapat satu ruang di mana kita boleh membuat pilihan. bukan kepada perkara-perkara yang akan kita dapat .

Akhir sekali ialah satu anugerah kepada 'kemerdekaan' dan keazaman diri -. Hati nurani (consceince) pula merupakan kesedaran dalaman (suara hati) terhadap salah dan betul. terhadap prinsip-prinsip yang mengawal tingkah-laku serta kesedaran wujudnya harmoni antara pemikiran dan tindakan. Ciri kedua memenangi peribadi ialah 'mulai dengan gambaran akhir di dalam minda' yang bererti setiap kita dapat melihat diri di akhir episod hidup kita sama ada kemajuan dalam kerjaya atau kejayaan peribadi dan keluarga. Dan ciri ketiga ialah buat dahulu perkara pertama (Put First Things First) yang maksudnya kita mengamalkan 'pengurusan masa' yang kemas dan sistematik. dan . Hussein Mahmood (1993) dalam bukunya "Kepemimpinan dan Keberkesanan Sekolah" berkata. berkorban masa dan tenaga yang bukan sedikit. mengutamakan prioriti tindakan serta tidak suka menanggguh kerja. Jika tidak. di peringkat sekolah pada keseluruhannya. iaitu pelajaran dan pencapaian akademik para pelajar. a.yang melangkaui realiti semasa. Usaha-usaha memperbaiki kemajuan dan sekaligus kecemerlangan pendidikan di sekolah mestilah berfokuskan pengajaran dan pembelajaran di bilik-bilik darjah. Insya Allah setelah tiga unsur penting ini kita kuasai maka tidaklah sukar untuk menjadi seorang yang lebih berkesan baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai seorang guru yang cemerlang mahupun sebagai seorang ahli organisasi yan boleh menjadi role model kepada orang-orang lain. then. Pendidikan Cemerlang Aristotle berkata. Membentuk atau mewujdukan budaya baru bagi menggantikan budaya yang sedia ada melalui (b) atau memperkukuhkan budaya yang didapati produktif. Ringkasnya apakah kita mahukan 'husnul khatimah' atau pun 'su'ul khatimah'. Excellence. Semua ini perlukan perubahan sikap dan kepercayaan para guru (termasuk pelajar-pelajar). but a habit. Oleh itu sekolah dan guru-guru perlu pertamanya melakukan sesuatu bagi menghapuskan atau mengurangkan faktor-faktor dalaman sekolah yang menyekat kemajuan pelajaran pelajarnya. segala apa juga usaha untuk memajukan sekolah." Menurut beliau usaha untuk memajukan sekolah hendaklah berfokuskan." Sesungguhnya kecemerlangan bukan terjadi secara begitu sahaja tanpa faktor-faktor yang menggalak dan merangsang setiap guru dan pelajar berusaha mencapai matlamat dan kepuasan kendiri yang tinggi setelah bekerja keras. Pencapaian matlamat sekolah. benar dan palsu. Penyelesaian punca-punca masalah yang menyebabkan keadaan sekolah demikian. seluruh cara hidup atau cara bekerja . kemungkinan matlamat yang sepatutnya dicapai tidak dicapai. "We are what we repeatedly do. "Walau bagaimanapun .yang dikatakan budaya sekolah serta sistem-sistem tertentu yang menghalang kejayaan sekolah perlu dikaji semula dan diperbetulkan segera. c. b. is not an act.satu kebolehan bertindak berdasarkan sedar-diri dan bebas daripada segala bentuk pengaruh.

malah menguasai pengetahuan dan kemahiran-kemahiran baru. • Cepat berpuas hati atau puas hati yang melampau. dan akhirnya mutu output iaitu pencapaian anak didik di dalam penilaian dan peperiksaan. Plan (Rancang) : Semua aktiviti (sekolah. kokurikulum. Edisi Kedua (1999). atau ikut sahaja kerana ramai orang lain buat begitu. kelas. Blaine Lee dalam bukunya The Power Principle (1989) menyebut bahawa "The positive approach to discipline focuses 20% on what went wrong. tabiat dan tingkah-laku negatif yang merugikan semua orang. • Sikap tidak cakna. Elakkan sekali-kali mentaliti ad-hoc. zon dan daerah) mestilah dirancang dengan rapi.d. and 80% on what could be different next time. Menggerakkan segala tenaga di sekolah dan di luar sekolah ke arah pencapaian matlamatmatlamat sekolah melalui kepemimpinan pengetua. Untuk mencapai matlamat ini guru-guru mestilah mempunyai kesedaran diri yang tinggi bahawa apa jua faktor yang memghalang hendaklah dibanteras di samping membuat perubahan pendekatan. Oleh itu tugas dan tanggungjawab serta komitmen guru juga haruslah bertambah dan meningkat dari sebelumnya dan ini sudah tentu memerlukan satu sikap baru dan 'pandangan baru' dalam menempa kecemerlangan pendidikan secara keseluruhannya. Satu Penilaian dan Cadangan Pembaharuan menyebut faktor-faktor berikut sebagai penghalang kepada peningkatan dan dengan itu mstilah dibasmi dan dielakkan: • Visi bersama tidak dijelaskan dan tidak dihayati oleh setiap anggota. Satu daripada pendekatan dan konsep yang boleh diamalkan ialah Shewhart Cycle atau lebih dikenali sebagai PDCA (yakni Plan . • Terlalu cepat mengisytiharkan kemenangan. Kajian terhadap Program Peningkatan Kurikulum dasn Kemajuan Pendidika (PKKP) Jabatan Pendidikan Pahang.Check . strategi dan teknik serta secara berfikir yang positif. • Pemimpin organisasi tidak terlibat dan tidak ikut serta untuk membuat perubahan. • Tiada usaha yang lebih atau tiada pengorbanan. mutu pengajaran dan pembelajaran. • Tiada kemenangan jangka pendek yang boleh diraya atau dibanggakan oleh organisasi menyebabkan hilang momentum untuk berubah dan anggota yang kecewa akan memasuki kumpulan yang menolak perubahan. ." Yang demikian kita seharusnya menumpukan lebih perhatian dan tenaga kepada aspek "next time" ini dan sekaligus menghapuskan segala amalan. • Mesyuarat/perbincangan mengenai strategi yang terlalu kurang.Act). buat sesuatu secara tangkap muat. • Anggota yang masih tidak mahu berubah dari 'zon selesa'. Salah satu aspek penting menempa kejayaan ialah pendekatan positif terhadap disiplin dalam hubungan meningkatkan mutu kerja.Do . Menempa Kejayaan Persekolahan dan pendidikan hari ini bukan sahaja menuntut para guru menyempurnakan tugas dan tanggunjgjawab mereka dalam mempastikan setiap anak didik menguasai tulis baca dan mengira.

Orang-orang yang berfikiran dan bersikap optimistik tidak mudah melatah. serta sedia belajar dari kesilapan dan kelemahan. dan dihantar mengikut masanya atau tidak? Satu cara berkesan memastikan sistem semakan yang praktikal ialah dengan mewujudkan satu Senarai Semak Komprehensif yang melibatkan semua perancangan aktiviti di sekolah. tindakan yang amat penting seterusnya ialah mengambil tindakan. dan mempunyai sikap optimistik dalam semua tindakan. penilaian bagi melihat keberkesanannya atau pun sebab-sebab mengapa ianya tidak mencapai objektif yang ditentukan. Banyak kerja guru-guru kita perlu disemak dengan teliti dan rapi seperti buku latihan murid diperiksa atau tidak. atau laporan-laporan berkala yang diminta oleh JPNP dan PPD dibuat atau tidak. Cari puncanya. merungut dan menyalahkan orang lain dan keadaan semata-mata. Guru yang profesional sentiasa mempamerkan ciri-ciri kekuatan ilmu dan bertingkah-laku dengan keluhuran etika kerja serta menuntut kefahaman yang jelas dan mendalam. Inilah aspek paling penting dan kritikal kerana pada peringkat inilah yang menentukan kejayaan setiap perancangan itu. keputusan mesyuarat guru atau mesyuarat panitia mata pelajaran dibuat atau tidak. sekolah berkesan dan pencapaian pendidikan yang gemilang dan cemerlang bukan suatu yang mustahil dicapai. cari mana silapnya dan cari siapa culpritnya (afritnya). Adakah puncanya kerana sikap manusia atau sistem dan prosedur atau tidak jelas bidang tugas? Tindakan seterusnya memastikan tidak berulang lagi perkara-perkara tidak memuaskan ini dan personnel yang terlibat mestilah disedarkan melalui nasihat. diagnosis mata pelajaran dibuat atau tidak dan jika dibuat tindakan susulan dibuat atau tidak. dan jika belum. Penutup Menjadi guru berkesan. pembetulan dibuat atau tidak. teguran. bimbingan dan kaunseling malah amaran dan tindakan selanjutbya sekali pun jika sudah sampai kepada tahap yang serius dan kritikal. nah inilah puncanya mengapa kita begitu sukar mengatasi kelemahan dan kemerosotan. mengubah stail berfikir dan bertindak secara orang-orang profesional dan yang paling penting menjadi seorang guru yang tidak mudah patah semangat. Apa makna dan apa gunanya jika perancangan tinggal pernacangan sahaja? Soal balik diri sendiri apakah perancangan yang kita buat telah semuanya dilaksanakan? Lihat kembali Folio B dalam Program PKKP selama ini sudahkah dibuat sebagaimana dirancang? Jujurlah kepada diri sendiri.Do (Buat) : Semua yang telah dirancang mesti dilaksanakan sepenuhnya. orang yang optimistik melihat semuanya dari . kesungguhan dan komitmen yang tinggi kepada penyempurnaan tugasnnya di sekolah setiap masa dan waktu. Prasyarat yang utama dan pertama ialah kesediaan dan keanggupan guru-guru sendiri mengubah paradigma. Guru yang berjiwa waja tidak mudah mengaku kalah dalam kehidupan kerjayanya di sekolah. pencerapan pengajaran guru dalam bilik darjah dibuat atau tidak. Check (Semak) : Semakan amat penting kerana setiap perancangan dan pelaksanaan perlukan. Act (Bertindak) : Setelah semakan dibuat dan jawapannya diketahui sama ada ianya positif atau sebaliknya.

o Profesion : bertanggungjawab meningkatkan imej profesion keguruan dengan memberi perkhidmatan yang bermutu tinggi. Seperti kata Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. menjadi pembimbing yang dihormati dan memastikan diri masing-masing dapat dijadikan contoh kepada pelajar.  Pekerja menggunakan banyak keupayaan dan kebolehan intelek semasa memberi perkhidmatan. iaitu yang berkaitan dengan peranan. jadi konteks keguruan akauntabiliti boleh dirumuskan sebagai bertanggungjawab terhadap profesionalisme keguruan 6. kemajuan serta kelakuan murid-muridnya. berperibadi mulia dan berwawasan sebagai pendidik yang unggul.  Pekerja terdiri drpd ahli-ahli satu organisasi yang berkuasa menentukan nilaitaranilaitara untuk kemasukan. sama ada dari aspek diri peribadi mahu pun aspek organisasi. AKAUNTABILITI GURU o Akauntabiliti guru bermaksud bertanggungjawab kepada seseorang atau bertanggungjawab terhadap sesuatu. 4. mengawal mutu perkhidmatan dan penyingkiran ahlinya. o . o Sekolah : akauntabiliti terhadap kemajuan dan perkembangan sekolah. Dato' Abdul Shukor Abdullah di dalam perutusan Hari Guru 1999. o Tingkah laku kendiri : guru harus mempunyai sifat-sifat yang terpuji yang boleh diteladani oleh murid-murid o Murid : akauntabiliti terhadap taraf pencapaian.  Ahli profesion adalah pakar dalam bidang dan mempunyai kuasa autonomi.  Setiap ahli mematuhi kod etika yang ditentukan. AKAUNTABILITI GURU TERHADAP NEGARA o Menjalankan tugas menyebarkan cita dan matlamat FPK dan Rukun Negara dengan jelas. kaum guru sekalian hendaklah menampilkan watak terpuji. 2.  Orang profesional mementingkan mutu perkhidmatan serta dedikasi terhadap pekerjaan tidak mementingkan pendapatan atau ganjaran kewangan. GURU PADA MASA KINI 5. 3. Konsep perguruan o Mengikut kamus dewan (1989) di bawah konteks pendidikan guru adalah diertikan sebagai pengajaran o Manakala perkataan keguruan boleh diertikan sebagai perkara yang berkaitan dengan guru. Oleh itu pada setiap masa. " Guru-guru perlu dapat menyampaikan ilmu pengetahuan secara berkesan. o Bidang tugas o Bidang pekerjaan : akauntabiliti terhadap kurikulum yang ditugaskan untuk dilaksanakan. bertanggungjawab serta berguna. berimej.  Setiap ahli bertanggungjawab terhadap semua tindakan dan keputusan yang dibuat. o Mendidik anak bangsa menjadi warganegara yang taat setia.sudut yang serba berkemungkinan berjaya dan meningkat maju. 7. o Memenuhi tanggungjawab sebagai seorang rakyat Malaysia yang proaktif dan bersepadu. 1." ‫ٱ‬ Konsep profesion Lieberman (tokoh pendidik di AS)  Pekerjaan itu merupakan perkhidmatan yang unik dan penting. beliau menyebut. tugas dan kelayakan seorang guru.  Pekerja pernah mendapat latihan khusus dalam sesuatu bidang kemahiran.

tingkah laku dan tutur kata.Menanamkan sifat ingin tahu Kebolehan intelek akan kekal di dalam diri sekiranya setiap guru menanamkan sikap ingin tahu. o Mematuhi kod etika yang ditentukan oleh organisasi profesion tersebut. 12. o Mendapat latihan khusus. o Mengajar dengan menggunakan fakta yang betul 9. Pembacaan yang meluas dalam pelbagai bidang memberi keyakinan kepada guru untuk menyampaikan pengajaran dengan berkesan. o Mengutamakan kebajikan murid daripada diri sendiri. o Menyertai seminar untuk meningkatkan tahap pengajaran.Kegemaran membaca membolehkan guru sentiasa menambah pelbagai ilmu pengetahuan . norma dan Etika Perkhidmatan. o . mahupun kaedah mengajar. AKAUNTABILITI GURU TERHADAP PELAJAR DAN IBU BAPA o Menjalankan tugas dengan penuh dedikasi seperti mematuhi masa. o Merupakan ahli kepada autonomi yang menentukan nilaitaranya. 15.Memiliki kesihatan tubuh badan yang baik agar dapat menjalankan tugas dengan berkesan. o Bijak dalam menguruskan kewangan. 8. o Berkualiti dari Segi Jasmani o . o -Mempunyai pemikiran yang positif dalam menjalankan tugasnya iaitu menganggap pergi ke sekolah seb a gai pergi ke medan jihad dan kerja mengajar sebagai suatu ibadah tanpa sebarang alasan. baik dari segi sukatan kurikulum. CIRI-CIRI GURU o Intelek o . o Menjadi contoh teladan yang baik kepada murid-murid. o Bersikap adil terhadap semua pelajar tanpa diskriminasi. iaitu cara berpakaian. o . o Banyak menggunakan keupayaan intelek. o Memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara. o Bersopan santun dan bertingkah laku dalam segala aktiviti sosial. 11. o Mementingkan mutu perkhidmatan serta dedikasi terhadap kerja.  Berkualiti dari Segi Emosi. 16. o Melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan serta ilmu-ilmu semasa. o Minat suka membaca.o Mengeratkan persefahaman dan berkerjasama dengan ikhlas dalam kalangan guru serta ibu bapa muridnya. Sifat ingin tahu akan mendorong guru mempelajari dan menyesuaikan diri dalam dunia pendidikan yang sering berubah-ubah. 14. 10.Kemahiran fizikal seperti mahir dalam sesuatu aktiviti sukan dan mana-mana unit beruniform bertujuan untuk melatih pelajar melibatkan diri dalam kokurikulum yang penting untuk pembentukan jati diri pelajar.  Aspek-aspek yang perlu dimiliki oleh seorang guru berkualiti dari segi emosi ialah: o -Sentiasa menghayati nilai-nilai murni . o Merancang dan melaksanakan strategi pengajaran yang menyeluruh. AKAUNTABILITI GURU TERHADAP PROGRAM PENDIDIKAN o Membaca dan memahami selengkapnya tentang ilmu pengetahuan yang diajarnya. Ciri-ciri pekerjaan yang dianggap profesional o Antara ciri-cirinya ialah: o Pekerjaan itu merupakan perkhidmatan yang unik dan penting.Mempunyai penampilan dan imej diri yang baik. o Mengisi masa lapang secara berhemah seperti bersukan. o Pakar dalam bidang pekerjaannya dan mempunyai autonomi semasa menjalankan tugas. o Bertanggungjawab terhadap semua keputusan yang dibuatnya. . 13. Akauntabiliti guru terhadap diri sendiri o Menjaga kesihatan rohani dan jasmani. o .

Teori Pembelajaran Humanis. 17. di samping menguasai pengetahuan pedagogi pelajar.Penggubalan semula KBSR dan KBSM untuk pelaksanaan pelajaran Matematik dan Sains dalam bahasa Inggeris juga merupakan satu faktor utama mengapa penguasaan bahasa inggeris adalah penting kepada setiap orang guru.o . 22. . Kebolehan ini membolehkan kita mengajar menggunakan teknologi terkini dan akan mencapai mutu yang setinggi-tingginya. o Mempertingkatkan penguasaan bahasa inggeris. Penggunaan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang dapat menarik minat pelajar untuk belajar akan mendatangkan hasil yang sangat memuaskan.Terdapat juga model-model pengajaran terkini yang dirancang untuk menghasilkan perubahan tingkah laku pelajar seperti yang dijangkakan. o -Penggunaan bahasa inggeris yang semakin meluas pada masa kini memerlukan guru untuk sentiasa berusaha untuk meningkatkan kemahiran penggunaan bahasa ini. kita semestinya menguasai pengetahuan tentang teori-teori pembelajaran yang mutakhir.  -mampu berkomunikasi dengan baik iaitu semasa berhubung dengan pelajar. o o Mempertingkatkan kebolehan menggunakan ICT. 24.Kualiti Pengajaran menjadi pengukur utama kepada tahap profesionalisme guru kerana mengajar merupakan “core business” guru terhadap pelajar. Model Pegajaran Inkuiri . Oleh itu.Oleh itu.kursus IT dan juga dengan sentiasa bertanya kepada mana-mana rakan guru yang lebih mahir dalam bidang ini. -Perkembangan sains dan teknologi menyebabkan teknologi maklumat mengalami perubahan dari masa ke semasa. o .Di samping itu. o Berpengetahuan dan berketerampilan dalam pedagogi dan kandungan mata pelajaran yang diajarnya. setiap guru hendaklah berusaha untuk sentiasa menggunakan aplikasi IT dalam pengajaran dan pembelajaran . o Cekap melaksanakan kurikulum persekolahan secara berkesan dan bermakna 23. o Melibatkan diri sebagai pengamal refleksi dan budaya penyelidikan secara aktif. sifat suka membaca amat penting untuk meningkatkan kualiti profesion guru. Dan Teori Pembelajaran Konstruktivis. Di antara teori-teori pembelajaran tersebut ialah Teori Pembelajaran behavioral. o 18. o . o Sentiasa meningkatkan kemahiran pedagogi o . o . Teori Pembelajaran Kognitif . Di antara model-model pengajaran yang perlu diamalkan oleh guru berkualiti ialah Model Pengajaran Expository. o Berdaya tahan dalam menghadapi cabaran profesional dari semasa ke semasa. Model Pengajaran Projek dan Pembelajaran Masteri. o -Usaha ini memerlukan kita untuk sentiasa mengemaskini kemahiran menggunakan komputer dengan menghadiri kursus. ibubapa . masyarakat dan pihak pengurusan sekolah. Untuk sentiasa mengekalkan penguasaan bahasa inggeris guru perlu selalu menggunakan bahasa inggeris untuk berkomunikasi dengan rakan sekerja dan para pelajar. o 20. Untuk kekal sebagai guru berkualiti. o o Sentiasa mengamalkan nilai-nilai keguruan dan etika profesion keguruan Menguasai kemahiran komunikasi dan interpersonal . o Berdaya tahan dalam menghadapi cabaran profesional dari semasa ke semasa. Model Pengajaran Pemerosesan Maklumat. o Menyanjung tinggi dan menghargai warisan kebudayaan negara yang sesuai dengan ketamadunan dan nilai-nilai agama yang dianuti. 19. Teori Pembelajaran Sosial kognititf. o Cekap melaksanakan kurikulum persekolahan secara berkesan dan bermakna. 21. sikap suka membaca dapat membezakan di antara orang yang berilmu dengan orang yang jahil. o Melibatkan diri sebagai pengamal refleksi dan budaya penyelidikan dengan secara aktif. o Menyanjung tinggi dan menghargai warisan kebudayaan negara yang sesuai dengan ketamadunan dan nilai-nilai agama yang dianuti.

o Menampilkan watak terpuji. berakhlak mulia. o Bermoral teguh. berimej. 29. o Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid-murid.persekolahan berwatak&apos. mempertahankan martabat profesionnya. o Bertindak di atas landasan etika dan tatasusila kerja. berperibadi mulia. o Berupaya membentuk perwatakan murid dengan pelbagai keteguhan nilai diri (bermoral. berpersonaliti sihat dan serba boleh. o Berupaya membina minda pelajar yang cemerlamg akademik. berwawasan sebagai pendidik unggul pada setiap masa. o Menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan. Dato&apos. o Berupaya melahirkan &apos. bebas pendirian. o Melengkapkan diri dengan kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa. 26.o pembelajaran. tidak berbelah bahagi. o Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa. berketrampilan. 27. o Profesional dan menumpukan perhatian kepada P&P di sekolah. o Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori. Abdul Shukor Abdullah menyenaraikan ciri-ciri guru berkesan sebagaimana berikut: o Bersikap profesional. o Memastikan situasi &apos. Guru mengajar murid belajar&apos. o Kaya ilmu. o Taat dan setia terhadap perkhidmatannya. supaya pelajar mempunyai kekuatan ilmu. Menguasai kemahiran komunikasi dan interpersonal. pandai menyesuaikan diri dengan situasi tertentu). 28. Dr. Mahir mengintegrasi Teknologi Maklumat dan Komuniti (ICT) dalam pelajaran dan Sentiasa mengamalkan nilai-nilai keguruan dan Etika Profesion Keguruan. wujud di dalam kelas. o Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti hasil pengajaran. o Bagaimana dan apakah ciri-ciri yang dimaksudkan dengan seorang guru yang berkesan itu? Mantan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. o o 25. CEKAP JASMANI BERKUALLITI MAHIR ICT MINAT MEMBACA BERDAYA TAHAN MENGHARGAI WARISAN KEBUDAYAAN EMOSI STABIL AKTIF BERPENGETAHUAN PEDAGOGI PENGUASAAN BAHASA INGGERIS CIRI-CIRI GURU .