P. 1
Ciri-ciri guru berkesan

Ciri-ciri guru berkesan

|Views: 343|Likes:
Published by Oceana Lara

More info:

Published by: Oceana Lara on Mar 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/25/2013

pdf

text

original

Ciri-Ciri Dan Potensi Diri

Guru Berkesan Dalam Merealisasikan Pendidikan Cemerlang
"If they aren't learning...then you aren't teaching." ~ Anon Pendahuluan Antara persoalan yang sering timbul di benak kita ialah mengapakah berlaku prestasi sebuah sekolah itu lebih baik daripada sebuah sekolah yang lain? Apakah pula faktor-faktor yang menyebabkan wujudnya senario demikian? Atau adakah perbezaan yang wujud itu disebabkan 'nasib' semata atau kurangnya usaha-usaha melakukan perubahan dan penambahbaikan yang berterusan (Kaizen) kerana tidak wujudnya misi (mission), visi (vision), komitmen (committment) atau contoh ikutan (role model), sama ada dari aspek diri individu atau pihak pengurusan sekolah yang boleh mencetuskan inspirasi dan halatuju (direction) yang jelas, betul dan tepat. Ramai orang inginkan kemajuan, peningkatan, kecemerlangan dan kegemilangan seterusnya apa yang kita namakan sebagai kejayaan. Kejayaan pula berlaku dalam banyak bentuk sama ada kejayaan peribadi, kejayaan organisasi atau pun kejayaan kelompok dan komuniti. Phillip Van Hooser (1998) mendapati bahawa ada tiga unsur penting dalam menentukan kejayaan. Tiga unsur ini berkait rapat antara satu sama lain dan ianya digelar sebagai "Triangle of Success" (yang merangkumi ilmu pengetahuan, kemahiran dan sikap). Ilmu Pengetahuan: Apakah pengetahuan? Adakah pengetahuan sahaja sudah cukup? Phillip Van Hooser menyatakan bahawa pengetahuan bukan dimanifestasikan oleh sijil dan diploma, ia juga bukan satu ukuran yang tepat berdasarkan angka gred mata purata atau dengan kekananan dan kelamaan seseorang itu berada di tempat kerja. Pengetahuan sebenar ialah kefahaman (understanding). Dalam kepimpinan, kefahaman terhadap apa yang diperlukan dan dijangkakan oleh pengikut-pengikut daripada pemimpin merupakan pengetahuan kerja yang praktikal. Kemahiran: Pengetahuan dan kemahiran sama-sama penting. Kedua-duanya sangat diperlukan bagi pembangunan kepemimpinan personal. Ringkasnya, kemahiran sama erti dengan aplikasi (application). Kebolehan mengaplikasi sesuatu konsep atau idea kepada sesetengah 'task' merupakan satu kelebihan kepimpinan yang tidak dapat dipertikaikan. Kemahiran-kemahiran khusus termasuklah keberanian profesionalisme, ketegaran (decisiveness) dan kesabaran serta kemahiran mendengar. Sikap: Sikap adalah kunci kepada segalanya. Sikap dapat disamakan dengan kehendak (desire). Sesiapa jua boleh memiliki pengetahuan dan kemahiran yan tertentu bagi melaksanakan perkaraperkara besar lagi hebat, tetapi jika tanpa kehendak yang mendorong dan menggerakkan tingkahlaku dan perbuatan maka hasil akhirnya adalah potensi yang tidak dapat direalisasikan. Didapati juga individu-indidvidu yang kurang pengetahuan dan kemahiran tetapi mereka memiliki sikap,

kepercayaan. • Mempastikan situasi 'Guru mengajar murid belajar' wujud di dalam kelas. kakitangan bukan guru dan juga pentadbir dan pengurus kurikulum sesebuah sekolah itu. iklim. berpersonaliti sihat dan serba boleh. kita perlu melakukan lonjakan quantum dengan merobah dan meruntuh tembok penghalang yang pertama dan utama iaitu Menolak Perubahan (Resist Change). • Bermoral teguh. • Berupaya membentuk perwatakan murid dengan pelbagai keteguhan nilai diri (bermoral. Kejayaan dan kecemerlangan sekolah terletak pada keberkesanan seluruh sistem. Cabaran kita ialah secara sedar membuang perasaan berpuas hati (complacency) dan terlalu yakin (overconfidence) sewaktu kita mengembangkan satu atau lebih unsur-unsur di atas. berketrampilanm. Pihak yang amat besar kesan dan pengaruhnya terhadap kemajuan dan kecemerlangan ini tidak lain tidak bukan ialah guru-guru sendiri. Dato' Dr. • Berupaya membina minda pelajar yang cemerlamg akademik. guru. • Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti hasil pengajaran. pengarang buku "The . Abdul Shukor Abdullah menyenaraikan ciri-ciri guru berkesan sebagaimana berikut: • Bersikap profesional. nilai. • Bertindak di atas landasan etika dan tatasusila kerja. berwawasan sebagai pendidik unggul pada setiap masa. • Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori. berakhlak mulia. Kenyataannya adakah semua ciri tersebut telah kita miliki? Atau sekurang-kurangnya sebahagian besarnya telah kita amalkan dalam diri peribadi mahu pun dalam organisasi? Tetapi yang nyata masih ramai atau sebahagian besar dari kita amat kurang memiliki ciri-ciri tersebut.kehendak dan dorongan yang cukup kuat dapat mengatasi sebarang halangan yang mereka hadapi dengan jayanya. Kita perlu menganjak paradigma. Ken Blanchard. • Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid-murid. pandai menyesuaikan diri dengan situasi tertentu). • Melengkapkan diri dengan kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa. Guru Berkesan Bagaimana dan apakah ciri-ciri yang dimaksudkan dengan seorang guru yang berkesan itu? Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. • Taat dan setia terhadap perkhidmatannya. mempertahankan martabat profesionnya. tidak berbelah bahagi. • Menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan. • Profesional dan menumpukan perhatian kepada P&P di sekolah. berperibadi mulia. • Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa. semangat dan budaya yang diamal dan dipamerkan setiap waktu oleh setiap orang pelajar. Jadi bagaimana kita hendak melahirkan pengajaran dan pembelajaran yan berkesan dan seterusnya sekolah berwatak dan sekaligus pendidikan cemerlang? Untuk menjadi guru berkesaan kita perlu berubah. • Kaya ilmu. • Berupaya melahirkan 'persekolahan berwatak' supaya pelajar mempunyai kekuatan ilmu. • Menampilkan watak terpuji. bebas pendirian. berimej.

• Bila memikirkan perubahan kita sering fikirkan perkara-perkara yang kita kena kepaskan. hati nurani (conscience) dan keazaman-diri (independent will) setiap individu itu. • Setiap orang mempunyai toleransi yang berbeza terhadap perubahan kendatipun kepada mereka yang memiliki tahap toleransi yang tinggi akan ada satu titik di mana perubahan tidak berupaya ditanggungi. setiap orang mempunyai satu ruang untuk membuat pilihan. Mengubah Diri Mengubah Sikap Plato berkat. and then to be understood) • Sinergi (Synergize) • Tajamilah mata gergaji (Sharpen the Saw) Memenangi Peribadi Dalam hubungan interpersonal kita sentiasa berinteraksi dengan orang-orang di dalam organisasi rasmi kita iaitu sekolah di mana personaliti dan perwatakan memainkan peranan dan pengaruh yang kuat terutama ke atas anak didik kita dan juga rakan sejawatan.One Minute Manager" menyatakan bahawa kita lumrahnya liat dan sukar menerima perubahan. Beliau menyatakan bahawa. dan perubahan yang paling berat dan paling sukar ialah perubahan diri peribadi. "Di dunia ini benda-benda tidak berubah. Apa jua tindakbalas/tindakan yang diambil bergantung kepada sedar-diri (selfawareness). Peribadi yang positif dan kuat mudah memberi kesan dan pengaruh serta dapat menjalin hubungan interpersonal yang baik dan harmonis. kemudian minta difahami (Seek first to understand. Antara rangsangan (stimulus) dan tindakan (response) terdapat satu ruang di mana kita boleh membuat pilihan. "Kemenangan yang utama dan pertama ialah menakluki diri. imaginasi.keadaan setiap orang sedar situasi sekeliling dan juga implikasi terhadap tindakbalas yang mungkin diambilnya. kecuali ada orang yang mengubahnya." Garfield pula berkata. Di samping sedardiri ini manusia juga dianugerahkan imaginasi -." Jelas sekali perubahan tidak terjadi tanpa penggeraknya atau pun penyebabnya. • Selali pun perubahan telah berlaku kita secara fitrahnya mahu meletakkan perkaarapperkara kembali kepada keadaan asalnya. Oleh itu sebelum berlakunya sebarang tindakbalas. Tiga tabiat (habit) yang fundamental bagi seseorang memenangi diri peribadi adalah: • Jadilah Proaktif (Be Proactive) • Mulai dengan yang akhir di dalam minda (Begin with the End in Mind) • Buat dahulu perkara pertama (Put First Things First) Bagi memenangi publik (dalam hubungan interpersoal) tabiat (habit) yang perlu diamalkan adalah: • Fikirkan Menang/Menang (Think Win/Win) • Fahami dahulu. dan di ruangan 'kebebasan memilih' inilah pula manusia sebenarnya memiliki 'anugerah istimewa' iaitu sedar-diri -. bukan kepada perkara-perkara yang akan kita dapat .kebolehan menjana sesuatu di dalam minda . Stephen Covey (1989) dalam bukunya "The Seven Habits of Highly Effective People" menyatakan ada dua tahap proses perubahan yang perlu dilalui bagi mencapai status 'orang-orang yang paling berkesan' iaitu tahap 'memenangi peribadi' dan 'memenangi publik'.

di peringkat sekolah pada keseluruhannya. Hussein Mahmood (1993) dalam bukunya "Kepemimpinan dan Keberkesanan Sekolah" berkata. is not an act. mengutamakan prioriti tindakan serta tidak suka menanggguh kerja. Jika tidak. b. Semua ini perlukan perubahan sikap dan kepercayaan para guru (termasuk pelajar-pelajar). dan . Penyelesaian punca-punca masalah yang menyebabkan keadaan sekolah demikian. benar dan palsu. Hati nurani (consceince) pula merupakan kesedaran dalaman (suara hati) terhadap salah dan betul. terhadap prinsip-prinsip yang mengawal tingkah-laku serta kesedaran wujudnya harmoni antara pemikiran dan tindakan." Sesungguhnya kecemerlangan bukan terjadi secara begitu sahaja tanpa faktor-faktor yang menggalak dan merangsang setiap guru dan pelajar berusaha mencapai matlamat dan kepuasan kendiri yang tinggi setelah bekerja keras." Menurut beliau usaha untuk memajukan sekolah hendaklah berfokuskan. Pendidikan Cemerlang Aristotle berkata. Ringkasnya apakah kita mahukan 'husnul khatimah' atau pun 'su'ul khatimah'. "Walau bagaimanapun . c. Ciri kedua memenangi peribadi ialah 'mulai dengan gambaran akhir di dalam minda' yang bererti setiap kita dapat melihat diri di akhir episod hidup kita sama ada kemajuan dalam kerjaya atau kejayaan peribadi dan keluarga. Excellence. "We are what we repeatedly do. berkorban masa dan tenaga yang bukan sedikit. a. Akhir sekali ialah satu anugerah kepada 'kemerdekaan' dan keazaman diri -. kemungkinan matlamat yang sepatutnya dicapai tidak dicapai. seluruh cara hidup atau cara bekerja .satu kebolehan bertindak berdasarkan sedar-diri dan bebas daripada segala bentuk pengaruh. Oleh itu sekolah dan guru-guru perlu pertamanya melakukan sesuatu bagi menghapuskan atau mengurangkan faktor-faktor dalaman sekolah yang menyekat kemajuan pelajaran pelajarnya. iaitu pelajaran dan pencapaian akademik para pelajar. Membentuk atau mewujdukan budaya baru bagi menggantikan budaya yang sedia ada melalui (b) atau memperkukuhkan budaya yang didapati produktif. Usaha-usaha memperbaiki kemajuan dan sekaligus kecemerlangan pendidikan di sekolah mestilah berfokuskan pengajaran dan pembelajaran di bilik-bilik darjah.yang dikatakan budaya sekolah serta sistem-sistem tertentu yang menghalang kejayaan sekolah perlu dikaji semula dan diperbetulkan segera. Pencapaian matlamat sekolah.yang melangkaui realiti semasa. then. Insya Allah setelah tiga unsur penting ini kita kuasai maka tidaklah sukar untuk menjadi seorang yang lebih berkesan baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai seorang guru yang cemerlang mahupun sebagai seorang ahli organisasi yan boleh menjadi role model kepada orang-orang lain. but a habit. Dan ciri ketiga ialah buat dahulu perkara pertama (Put First Things First) yang maksudnya kita mengamalkan 'pengurusan masa' yang kemas dan sistematik. segala apa juga usaha untuk memajukan sekolah.

malah menguasai pengetahuan dan kemahiran-kemahiran baru.Act). zon dan daerah) mestilah dirancang dengan rapi. Satu Penilaian dan Cadangan Pembaharuan menyebut faktor-faktor berikut sebagai penghalang kepada peningkatan dan dengan itu mstilah dibasmi dan dielakkan: • Visi bersama tidak dijelaskan dan tidak dihayati oleh setiap anggota. • Cepat berpuas hati atau puas hati yang melampau. Blaine Lee dalam bukunya The Power Principle (1989) menyebut bahawa "The positive approach to discipline focuses 20% on what went wrong. Oleh itu tugas dan tanggungjawab serta komitmen guru juga haruslah bertambah dan meningkat dari sebelumnya dan ini sudah tentu memerlukan satu sikap baru dan 'pandangan baru' dalam menempa kecemerlangan pendidikan secara keseluruhannya. Edisi Kedua (1999). • Pemimpin organisasi tidak terlibat dan tidak ikut serta untuk membuat perubahan." Yang demikian kita seharusnya menumpukan lebih perhatian dan tenaga kepada aspek "next time" ini dan sekaligus menghapuskan segala amalan. Untuk mencapai matlamat ini guru-guru mestilah mempunyai kesedaran diri yang tinggi bahawa apa jua faktor yang memghalang hendaklah dibanteras di samping membuat perubahan pendekatan. Kajian terhadap Program Peningkatan Kurikulum dasn Kemajuan Pendidika (PKKP) Jabatan Pendidikan Pahang. and 80% on what could be different next time. dan akhirnya mutu output iaitu pencapaian anak didik di dalam penilaian dan peperiksaan. buat sesuatu secara tangkap muat. kokurikulum. . kelas. mutu pengajaran dan pembelajaran. tabiat dan tingkah-laku negatif yang merugikan semua orang.Check . Salah satu aspek penting menempa kejayaan ialah pendekatan positif terhadap disiplin dalam hubungan meningkatkan mutu kerja. Menggerakkan segala tenaga di sekolah dan di luar sekolah ke arah pencapaian matlamatmatlamat sekolah melalui kepemimpinan pengetua. Plan (Rancang) : Semua aktiviti (sekolah. • Mesyuarat/perbincangan mengenai strategi yang terlalu kurang. Satu daripada pendekatan dan konsep yang boleh diamalkan ialah Shewhart Cycle atau lebih dikenali sebagai PDCA (yakni Plan .d. • Sikap tidak cakna. • Tiada usaha yang lebih atau tiada pengorbanan. • Terlalu cepat mengisytiharkan kemenangan. atau ikut sahaja kerana ramai orang lain buat begitu. • Tiada kemenangan jangka pendek yang boleh diraya atau dibanggakan oleh organisasi menyebabkan hilang momentum untuk berubah dan anggota yang kecewa akan memasuki kumpulan yang menolak perubahan.Do . Elakkan sekali-kali mentaliti ad-hoc. strategi dan teknik serta secara berfikir yang positif. • Anggota yang masih tidak mahu berubah dari 'zon selesa'. Menempa Kejayaan Persekolahan dan pendidikan hari ini bukan sahaja menuntut para guru menyempurnakan tugas dan tanggunjgjawab mereka dalam mempastikan setiap anak didik menguasai tulis baca dan mengira.

Prasyarat yang utama dan pertama ialah kesediaan dan keanggupan guru-guru sendiri mengubah paradigma. atau laporan-laporan berkala yang diminta oleh JPNP dan PPD dibuat atau tidak. bimbingan dan kaunseling malah amaran dan tindakan selanjutbya sekali pun jika sudah sampai kepada tahap yang serius dan kritikal. dan mempunyai sikap optimistik dalam semua tindakan. Act (Bertindak) : Setelah semakan dibuat dan jawapannya diketahui sama ada ianya positif atau sebaliknya. Orang-orang yang berfikiran dan bersikap optimistik tidak mudah melatah. penilaian bagi melihat keberkesanannya atau pun sebab-sebab mengapa ianya tidak mencapai objektif yang ditentukan. kesungguhan dan komitmen yang tinggi kepada penyempurnaan tugasnnya di sekolah setiap masa dan waktu. mengubah stail berfikir dan bertindak secara orang-orang profesional dan yang paling penting menjadi seorang guru yang tidak mudah patah semangat. orang yang optimistik melihat semuanya dari . Apa makna dan apa gunanya jika perancangan tinggal pernacangan sahaja? Soal balik diri sendiri apakah perancangan yang kita buat telah semuanya dilaksanakan? Lihat kembali Folio B dalam Program PKKP selama ini sudahkah dibuat sebagaimana dirancang? Jujurlah kepada diri sendiri. cari mana silapnya dan cari siapa culpritnya (afritnya). dan jika belum. Banyak kerja guru-guru kita perlu disemak dengan teliti dan rapi seperti buku latihan murid diperiksa atau tidak. nah inilah puncanya mengapa kita begitu sukar mengatasi kelemahan dan kemerosotan. Guru yang berjiwa waja tidak mudah mengaku kalah dalam kehidupan kerjayanya di sekolah. merungut dan menyalahkan orang lain dan keadaan semata-mata. Cari puncanya. dan dihantar mengikut masanya atau tidak? Satu cara berkesan memastikan sistem semakan yang praktikal ialah dengan mewujudkan satu Senarai Semak Komprehensif yang melibatkan semua perancangan aktiviti di sekolah. Adakah puncanya kerana sikap manusia atau sistem dan prosedur atau tidak jelas bidang tugas? Tindakan seterusnya memastikan tidak berulang lagi perkara-perkara tidak memuaskan ini dan personnel yang terlibat mestilah disedarkan melalui nasihat. pembetulan dibuat atau tidak. pencerapan pengajaran guru dalam bilik darjah dibuat atau tidak.Do (Buat) : Semua yang telah dirancang mesti dilaksanakan sepenuhnya. tindakan yang amat penting seterusnya ialah mengambil tindakan. keputusan mesyuarat guru atau mesyuarat panitia mata pelajaran dibuat atau tidak. teguran. serta sedia belajar dari kesilapan dan kelemahan. sekolah berkesan dan pencapaian pendidikan yang gemilang dan cemerlang bukan suatu yang mustahil dicapai. diagnosis mata pelajaran dibuat atau tidak dan jika dibuat tindakan susulan dibuat atau tidak. Inilah aspek paling penting dan kritikal kerana pada peringkat inilah yang menentukan kejayaan setiap perancangan itu. Penutup Menjadi guru berkesan. Check (Semak) : Semakan amat penting kerana setiap perancangan dan pelaksanaan perlukan. Guru yang profesional sentiasa mempamerkan ciri-ciri kekuatan ilmu dan bertingkah-laku dengan keluhuran etika kerja serta menuntut kefahaman yang jelas dan mendalam.

 Orang profesional mementingkan mutu perkhidmatan serta dedikasi terhadap pekerjaan tidak mementingkan pendapatan atau ganjaran kewangan. o . o Memenuhi tanggungjawab sebagai seorang rakyat Malaysia yang proaktif dan bersepadu. o Profesion : bertanggungjawab meningkatkan imej profesion keguruan dengan memberi perkhidmatan yang bermutu tinggi.  Pekerja pernah mendapat latihan khusus dalam sesuatu bidang kemahiran. kemajuan serta kelakuan murid-muridnya. kaum guru sekalian hendaklah menampilkan watak terpuji. tugas dan kelayakan seorang guru. o Bidang tugas o Bidang pekerjaan : akauntabiliti terhadap kurikulum yang ditugaskan untuk dilaksanakan. iaitu yang berkaitan dengan peranan.sudut yang serba berkemungkinan berjaya dan meningkat maju. menjadi pembimbing yang dihormati dan memastikan diri masing-masing dapat dijadikan contoh kepada pelajar.  Pekerja terdiri drpd ahli-ahli satu organisasi yang berkuasa menentukan nilaitaranilaitara untuk kemasukan. AKAUNTABILITI GURU o Akauntabiliti guru bermaksud bertanggungjawab kepada seseorang atau bertanggungjawab terhadap sesuatu. o Tingkah laku kendiri : guru harus mempunyai sifat-sifat yang terpuji yang boleh diteladani oleh murid-murid o Murid : akauntabiliti terhadap taraf pencapaian. o Sekolah : akauntabiliti terhadap kemajuan dan perkembangan sekolah." ‫ٱ‬ Konsep profesion Lieberman (tokoh pendidik di AS)  Pekerjaan itu merupakan perkhidmatan yang unik dan penting. 4. berimej.  Pekerja menggunakan banyak keupayaan dan kebolehan intelek semasa memberi perkhidmatan. 7. 1.  Setiap ahli mematuhi kod etika yang ditentukan. 3. berperibadi mulia dan berwawasan sebagai pendidik yang unggul. Seperti kata Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. " Guru-guru perlu dapat menyampaikan ilmu pengetahuan secara berkesan. beliau menyebut. 2.  Ahli profesion adalah pakar dalam bidang dan mempunyai kuasa autonomi. o Mendidik anak bangsa menjadi warganegara yang taat setia. Dato' Abdul Shukor Abdullah di dalam perutusan Hari Guru 1999.  Setiap ahli bertanggungjawab terhadap semua tindakan dan keputusan yang dibuat. Oleh itu pada setiap masa. GURU PADA MASA KINI 5. mengawal mutu perkhidmatan dan penyingkiran ahlinya. jadi konteks keguruan akauntabiliti boleh dirumuskan sebagai bertanggungjawab terhadap profesionalisme keguruan 6. AKAUNTABILITI GURU TERHADAP NEGARA o Menjalankan tugas menyebarkan cita dan matlamat FPK dan Rukun Negara dengan jelas. bertanggungjawab serta berguna. Konsep perguruan o Mengikut kamus dewan (1989) di bawah konteks pendidikan guru adalah diertikan sebagai pengajaran o Manakala perkataan keguruan boleh diertikan sebagai perkara yang berkaitan dengan guru. sama ada dari aspek diri peribadi mahu pun aspek organisasi.

CIRI-CIRI GURU o Intelek o . Ciri-ciri pekerjaan yang dianggap profesional o Antara ciri-cirinya ialah: o Pekerjaan itu merupakan perkhidmatan yang unik dan penting. o Mengutamakan kebajikan murid daripada diri sendiri. o Mengajar dengan menggunakan fakta yang betul 9. . o . 11. 8. 16. o Minat suka membaca. o Bersikap adil terhadap semua pelajar tanpa diskriminasi.Kegemaran membaca membolehkan guru sentiasa menambah pelbagai ilmu pengetahuan . Akauntabiliti guru terhadap diri sendiri o Menjaga kesihatan rohani dan jasmani.Memiliki kesihatan tubuh badan yang baik agar dapat menjalankan tugas dengan berkesan. o Memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara. o Pakar dalam bidang pekerjaannya dan mempunyai autonomi semasa menjalankan tugas. norma dan Etika Perkhidmatan. o Merancang dan melaksanakan strategi pengajaran yang menyeluruh. o Menjadi contoh teladan yang baik kepada murid-murid. Pembacaan yang meluas dalam pelbagai bidang memberi keyakinan kepada guru untuk menyampaikan pengajaran dengan berkesan.Kemahiran fizikal seperti mahir dalam sesuatu aktiviti sukan dan mana-mana unit beruniform bertujuan untuk melatih pelajar melibatkan diri dalam kokurikulum yang penting untuk pembentukan jati diri pelajar. o Bersopan santun dan bertingkah laku dalam segala aktiviti sosial. o Mematuhi kod etika yang ditentukan oleh organisasi profesion tersebut.Menanamkan sifat ingin tahu Kebolehan intelek akan kekal di dalam diri sekiranya setiap guru menanamkan sikap ingin tahu. 14. mahupun kaedah mengajar. o Menyertai seminar untuk meningkatkan tahap pengajaran.o Mengeratkan persefahaman dan berkerjasama dengan ikhlas dalam kalangan guru serta ibu bapa muridnya. AKAUNTABILITI GURU TERHADAP PROGRAM PENDIDIKAN o Membaca dan memahami selengkapnya tentang ilmu pengetahuan yang diajarnya. o Melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan serta ilmu-ilmu semasa. o . 15. o -Mempunyai pemikiran yang positif dalam menjalankan tugasnya iaitu menganggap pergi ke sekolah seb a gai pergi ke medan jihad dan kerja mengajar sebagai suatu ibadah tanpa sebarang alasan. o . o Banyak menggunakan keupayaan intelek. o Merupakan ahli kepada autonomi yang menentukan nilaitaranya. baik dari segi sukatan kurikulum. o Bertanggungjawab terhadap semua keputusan yang dibuatnya. o Mementingkan mutu perkhidmatan serta dedikasi terhadap kerja. o Mendapat latihan khusus. Sifat ingin tahu akan mendorong guru mempelajari dan menyesuaikan diri dalam dunia pendidikan yang sering berubah-ubah.  Aspek-aspek yang perlu dimiliki oleh seorang guru berkualiti dari segi emosi ialah: o -Sentiasa menghayati nilai-nilai murni . AKAUNTABILITI GURU TERHADAP PELAJAR DAN IBU BAPA o Menjalankan tugas dengan penuh dedikasi seperti mematuhi masa. iaitu cara berpakaian.Mempunyai penampilan dan imej diri yang baik. 10. 13.  Berkualiti dari Segi Emosi. 12. o Mengisi masa lapang secara berhemah seperti bersukan. o Berkualiti dari Segi Jasmani o . o Bijak dalam menguruskan kewangan. tingkah laku dan tutur kata.

o Cekap melaksanakan kurikulum persekolahan secara berkesan dan bermakna. o Berpengetahuan dan berketerampilan dalam pedagogi dan kandungan mata pelajaran yang diajarnya. 19. o 18. Model Pengajaran Projek dan Pembelajaran Masteri. Teori Pembelajaran Kognitif . di samping menguasai pengetahuan pedagogi pelajar. ibubapa . Untuk sentiasa mengekalkan penguasaan bahasa inggeris guru perlu selalu menggunakan bahasa inggeris untuk berkomunikasi dengan rakan sekerja dan para pelajar. Oleh itu. o Berdaya tahan dalam menghadapi cabaran profesional dari semasa ke semasa. o .Di samping itu. sikap suka membaca dapat membezakan di antara orang yang berilmu dengan orang yang jahil. 17. o Melibatkan diri sebagai pengamal refleksi dan budaya penyelidikan secara aktif. Model Pegajaran Inkuiri . o o Mempertingkatkan kebolehan menggunakan ICT. Model Pengajaran Pemerosesan Maklumat. . kita semestinya menguasai pengetahuan tentang teori-teori pembelajaran yang mutakhir. masyarakat dan pihak pengurusan sekolah. 21. o Berdaya tahan dalam menghadapi cabaran profesional dari semasa ke semasa.Terdapat juga model-model pengajaran terkini yang dirancang untuk menghasilkan perubahan tingkah laku pelajar seperti yang dijangkakan. o o Sentiasa mengamalkan nilai-nilai keguruan dan etika profesion keguruan Menguasai kemahiran komunikasi dan interpersonal . 24. o -Penggunaan bahasa inggeris yang semakin meluas pada masa kini memerlukan guru untuk sentiasa berusaha untuk meningkatkan kemahiran penggunaan bahasa ini. o Mempertingkatkan penguasaan bahasa inggeris.o . Penggunaan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang dapat menarik minat pelajar untuk belajar akan mendatangkan hasil yang sangat memuaskan.Kualiti Pengajaran menjadi pengukur utama kepada tahap profesionalisme guru kerana mengajar merupakan “core business” guru terhadap pelajar.kursus IT dan juga dengan sentiasa bertanya kepada mana-mana rakan guru yang lebih mahir dalam bidang ini. o Melibatkan diri sebagai pengamal refleksi dan budaya penyelidikan dengan secara aktif.Penggubalan semula KBSR dan KBSM untuk pelaksanaan pelajaran Matematik dan Sains dalam bahasa Inggeris juga merupakan satu faktor utama mengapa penguasaan bahasa inggeris adalah penting kepada setiap orang guru. o Sentiasa meningkatkan kemahiran pedagogi o . o . Di antara model-model pengajaran yang perlu diamalkan oleh guru berkualiti ialah Model Pengajaran Expository. -Perkembangan sains dan teknologi menyebabkan teknologi maklumat mengalami perubahan dari masa ke semasa. Dan Teori Pembelajaran Konstruktivis. 22. Kebolehan ini membolehkan kita mengajar menggunakan teknologi terkini dan akan mencapai mutu yang setinggi-tingginya. o Cekap melaksanakan kurikulum persekolahan secara berkesan dan bermakna 23. Di antara teori-teori pembelajaran tersebut ialah Teori Pembelajaran behavioral. setiap guru hendaklah berusaha untuk sentiasa menggunakan aplikasi IT dalam pengajaran dan pembelajaran . o Menyanjung tinggi dan menghargai warisan kebudayaan negara yang sesuai dengan ketamadunan dan nilai-nilai agama yang dianuti. Teori Pembelajaran Humanis.Oleh itu. Teori Pembelajaran Sosial kognititf. o -Usaha ini memerlukan kita untuk sentiasa mengemaskini kemahiran menggunakan komputer dengan menghadiri kursus. o . sifat suka membaca amat penting untuk meningkatkan kualiti profesion guru. Untuk kekal sebagai guru berkualiti.  -mampu berkomunikasi dengan baik iaitu semasa berhubung dengan pelajar. o 20. o Menyanjung tinggi dan menghargai warisan kebudayaan negara yang sesuai dengan ketamadunan dan nilai-nilai agama yang dianuti.

Abdul Shukor Abdullah menyenaraikan ciri-ciri guru berkesan sebagaimana berikut: o Bersikap profesional. berketrampilan. o Profesional dan menumpukan perhatian kepada P&P di sekolah. pandai menyesuaikan diri dengan situasi tertentu). o Taat dan setia terhadap perkhidmatannya. Menguasai kemahiran komunikasi dan interpersonal. Dato&apos. 26. Dr. berimej. o Bertindak di atas landasan etika dan tatasusila kerja. 27. o Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori.o pembelajaran. o Menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan. o Memastikan situasi &apos. berwawasan sebagai pendidik unggul pada setiap masa. o Berupaya membina minda pelajar yang cemerlamg akademik. o Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti hasil pengajaran. wujud di dalam kelas. o Berupaya melahirkan &apos. berakhlak mulia. 28. CEKAP JASMANI BERKUALLITI MAHIR ICT MINAT MEMBACA BERDAYA TAHAN MENGHARGAI WARISAN KEBUDAYAAN EMOSI STABIL AKTIF BERPENGETAHUAN PEDAGOGI PENGUASAAN BAHASA INGGERIS CIRI-CIRI GURU . Mahir mengintegrasi Teknologi Maklumat dan Komuniti (ICT) dalam pelajaran dan Sentiasa mengamalkan nilai-nilai keguruan dan Etika Profesion Keguruan. Guru mengajar murid belajar&apos. mempertahankan martabat profesionnya. tidak berbelah bahagi. supaya pelajar mempunyai kekuatan ilmu. o Melengkapkan diri dengan kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa.persekolahan berwatak&apos. o Berupaya membentuk perwatakan murid dengan pelbagai keteguhan nilai diri (bermoral. o o 25. berpersonaliti sihat dan serba boleh. o Kaya ilmu. o Bagaimana dan apakah ciri-ciri yang dimaksudkan dengan seorang guru yang berkesan itu? Mantan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. o Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid-murid. o Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa. berperibadi mulia. o Bermoral teguh. bebas pendirian. 29. o Menampilkan watak terpuji.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->