Ciri-Ciri Dan Potensi Diri

Guru Berkesan Dalam Merealisasikan Pendidikan Cemerlang
"If they aren't learning...then you aren't teaching." ~ Anon Pendahuluan Antara persoalan yang sering timbul di benak kita ialah mengapakah berlaku prestasi sebuah sekolah itu lebih baik daripada sebuah sekolah yang lain? Apakah pula faktor-faktor yang menyebabkan wujudnya senario demikian? Atau adakah perbezaan yang wujud itu disebabkan 'nasib' semata atau kurangnya usaha-usaha melakukan perubahan dan penambahbaikan yang berterusan (Kaizen) kerana tidak wujudnya misi (mission), visi (vision), komitmen (committment) atau contoh ikutan (role model), sama ada dari aspek diri individu atau pihak pengurusan sekolah yang boleh mencetuskan inspirasi dan halatuju (direction) yang jelas, betul dan tepat. Ramai orang inginkan kemajuan, peningkatan, kecemerlangan dan kegemilangan seterusnya apa yang kita namakan sebagai kejayaan. Kejayaan pula berlaku dalam banyak bentuk sama ada kejayaan peribadi, kejayaan organisasi atau pun kejayaan kelompok dan komuniti. Phillip Van Hooser (1998) mendapati bahawa ada tiga unsur penting dalam menentukan kejayaan. Tiga unsur ini berkait rapat antara satu sama lain dan ianya digelar sebagai "Triangle of Success" (yang merangkumi ilmu pengetahuan, kemahiran dan sikap). Ilmu Pengetahuan: Apakah pengetahuan? Adakah pengetahuan sahaja sudah cukup? Phillip Van Hooser menyatakan bahawa pengetahuan bukan dimanifestasikan oleh sijil dan diploma, ia juga bukan satu ukuran yang tepat berdasarkan angka gred mata purata atau dengan kekananan dan kelamaan seseorang itu berada di tempat kerja. Pengetahuan sebenar ialah kefahaman (understanding). Dalam kepimpinan, kefahaman terhadap apa yang diperlukan dan dijangkakan oleh pengikut-pengikut daripada pemimpin merupakan pengetahuan kerja yang praktikal. Kemahiran: Pengetahuan dan kemahiran sama-sama penting. Kedua-duanya sangat diperlukan bagi pembangunan kepemimpinan personal. Ringkasnya, kemahiran sama erti dengan aplikasi (application). Kebolehan mengaplikasi sesuatu konsep atau idea kepada sesetengah 'task' merupakan satu kelebihan kepimpinan yang tidak dapat dipertikaikan. Kemahiran-kemahiran khusus termasuklah keberanian profesionalisme, ketegaran (decisiveness) dan kesabaran serta kemahiran mendengar. Sikap: Sikap adalah kunci kepada segalanya. Sikap dapat disamakan dengan kehendak (desire). Sesiapa jua boleh memiliki pengetahuan dan kemahiran yan tertentu bagi melaksanakan perkaraperkara besar lagi hebat, tetapi jika tanpa kehendak yang mendorong dan menggerakkan tingkahlaku dan perbuatan maka hasil akhirnya adalah potensi yang tidak dapat direalisasikan. Didapati juga individu-indidvidu yang kurang pengetahuan dan kemahiran tetapi mereka memiliki sikap,

• Mempastikan situasi 'Guru mengajar murid belajar' wujud di dalam kelas. iklim. Abdul Shukor Abdullah menyenaraikan ciri-ciri guru berkesan sebagaimana berikut: • Bersikap profesional. kepercayaan. bebas pendirian. • Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa. • Bertindak di atas landasan etika dan tatasusila kerja. • Menampilkan watak terpuji. berakhlak mulia. Dato' Dr. Cabaran kita ialah secara sedar membuang perasaan berpuas hati (complacency) dan terlalu yakin (overconfidence) sewaktu kita mengembangkan satu atau lebih unsur-unsur di atas. • Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori. kita perlu melakukan lonjakan quantum dengan merobah dan meruntuh tembok penghalang yang pertama dan utama iaitu Menolak Perubahan (Resist Change). semangat dan budaya yang diamal dan dipamerkan setiap waktu oleh setiap orang pelajar. berketrampilanm. berpersonaliti sihat dan serba boleh. • Berupaya membentuk perwatakan murid dengan pelbagai keteguhan nilai diri (bermoral. • Melengkapkan diri dengan kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa. Kejayaan dan kecemerlangan sekolah terletak pada keberkesanan seluruh sistem. Pihak yang amat besar kesan dan pengaruhnya terhadap kemajuan dan kecemerlangan ini tidak lain tidak bukan ialah guru-guru sendiri. • Kaya ilmu. mempertahankan martabat profesionnya. Jadi bagaimana kita hendak melahirkan pengajaran dan pembelajaran yan berkesan dan seterusnya sekolah berwatak dan sekaligus pendidikan cemerlang? Untuk menjadi guru berkesaan kita perlu berubah. • Taat dan setia terhadap perkhidmatannya. tidak berbelah bahagi. guru. berimej. berwawasan sebagai pendidik unggul pada setiap masa. • Profesional dan menumpukan perhatian kepada P&P di sekolah. • Menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan. nilai. pandai menyesuaikan diri dengan situasi tertentu). • Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti hasil pengajaran. Guru Berkesan Bagaimana dan apakah ciri-ciri yang dimaksudkan dengan seorang guru yang berkesan itu? Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia.kehendak dan dorongan yang cukup kuat dapat mengatasi sebarang halangan yang mereka hadapi dengan jayanya. Ken Blanchard. • Berupaya melahirkan 'persekolahan berwatak' supaya pelajar mempunyai kekuatan ilmu. kakitangan bukan guru dan juga pentadbir dan pengurus kurikulum sesebuah sekolah itu. berperibadi mulia. pengarang buku "The . Kita perlu menganjak paradigma. • Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid-murid. • Bermoral teguh. • Berupaya membina minda pelajar yang cemerlamg akademik. Kenyataannya adakah semua ciri tersebut telah kita miliki? Atau sekurang-kurangnya sebahagian besarnya telah kita amalkan dalam diri peribadi mahu pun dalam organisasi? Tetapi yang nyata masih ramai atau sebahagian besar dari kita amat kurang memiliki ciri-ciri tersebut.

imaginasi. setiap orang mempunyai satu ruang untuk membuat pilihan. kecuali ada orang yang mengubahnya. dan di ruangan 'kebebasan memilih' inilah pula manusia sebenarnya memiliki 'anugerah istimewa' iaitu sedar-diri -. Di samping sedardiri ini manusia juga dianugerahkan imaginasi -.keadaan setiap orang sedar situasi sekeliling dan juga implikasi terhadap tindakbalas yang mungkin diambilnya. Stephen Covey (1989) dalam bukunya "The Seven Habits of Highly Effective People" menyatakan ada dua tahap proses perubahan yang perlu dilalui bagi mencapai status 'orang-orang yang paling berkesan' iaitu tahap 'memenangi peribadi' dan 'memenangi publik'. kemudian minta difahami (Seek first to understand. Mengubah Diri Mengubah Sikap Plato berkat. "Di dunia ini benda-benda tidak berubah.One Minute Manager" menyatakan bahawa kita lumrahnya liat dan sukar menerima perubahan." Jelas sekali perubahan tidak terjadi tanpa penggeraknya atau pun penyebabnya. Peribadi yang positif dan kuat mudah memberi kesan dan pengaruh serta dapat menjalin hubungan interpersonal yang baik dan harmonis. and then to be understood) • Sinergi (Synergize) • Tajamilah mata gergaji (Sharpen the Saw) Memenangi Peribadi Dalam hubungan interpersonal kita sentiasa berinteraksi dengan orang-orang di dalam organisasi rasmi kita iaitu sekolah di mana personaliti dan perwatakan memainkan peranan dan pengaruh yang kuat terutama ke atas anak didik kita dan juga rakan sejawatan. Apa jua tindakbalas/tindakan yang diambil bergantung kepada sedar-diri (selfawareness). Beliau menyatakan bahawa. • Bila memikirkan perubahan kita sering fikirkan perkara-perkara yang kita kena kepaskan. Oleh itu sebelum berlakunya sebarang tindakbalas. • Setiap orang mempunyai toleransi yang berbeza terhadap perubahan kendatipun kepada mereka yang memiliki tahap toleransi yang tinggi akan ada satu titik di mana perubahan tidak berupaya ditanggungi. dan perubahan yang paling berat dan paling sukar ialah perubahan diri peribadi. Antara rangsangan (stimulus) dan tindakan (response) terdapat satu ruang di mana kita boleh membuat pilihan.kebolehan menjana sesuatu di dalam minda . bukan kepada perkara-perkara yang akan kita dapat . "Kemenangan yang utama dan pertama ialah menakluki diri. hati nurani (conscience) dan keazaman-diri (independent will) setiap individu itu." Garfield pula berkata. • Selali pun perubahan telah berlaku kita secara fitrahnya mahu meletakkan perkaarapperkara kembali kepada keadaan asalnya. Tiga tabiat (habit) yang fundamental bagi seseorang memenangi diri peribadi adalah: • Jadilah Proaktif (Be Proactive) • Mulai dengan yang akhir di dalam minda (Begin with the End in Mind) • Buat dahulu perkara pertama (Put First Things First) Bagi memenangi publik (dalam hubungan interpersoal) tabiat (habit) yang perlu diamalkan adalah: • Fikirkan Menang/Menang (Think Win/Win) • Fahami dahulu.

"Walau bagaimanapun . Hussein Mahmood (1993) dalam bukunya "Kepemimpinan dan Keberkesanan Sekolah" berkata.yang dikatakan budaya sekolah serta sistem-sistem tertentu yang menghalang kejayaan sekolah perlu dikaji semula dan diperbetulkan segera.yang melangkaui realiti semasa. mengutamakan prioriti tindakan serta tidak suka menanggguh kerja. di peringkat sekolah pada keseluruhannya." Sesungguhnya kecemerlangan bukan terjadi secara begitu sahaja tanpa faktor-faktor yang menggalak dan merangsang setiap guru dan pelajar berusaha mencapai matlamat dan kepuasan kendiri yang tinggi setelah bekerja keras." Menurut beliau usaha untuk memajukan sekolah hendaklah berfokuskan. kemungkinan matlamat yang sepatutnya dicapai tidak dicapai. Usaha-usaha memperbaiki kemajuan dan sekaligus kecemerlangan pendidikan di sekolah mestilah berfokuskan pengajaran dan pembelajaran di bilik-bilik darjah. dan . berkorban masa dan tenaga yang bukan sedikit. b. is not an act. Penyelesaian punca-punca masalah yang menyebabkan keadaan sekolah demikian. terhadap prinsip-prinsip yang mengawal tingkah-laku serta kesedaran wujudnya harmoni antara pemikiran dan tindakan. Dan ciri ketiga ialah buat dahulu perkara pertama (Put First Things First) yang maksudnya kita mengamalkan 'pengurusan masa' yang kemas dan sistematik. but a habit. Semua ini perlukan perubahan sikap dan kepercayaan para guru (termasuk pelajar-pelajar). Akhir sekali ialah satu anugerah kepada 'kemerdekaan' dan keazaman diri -. Pendidikan Cemerlang Aristotle berkata.satu kebolehan bertindak berdasarkan sedar-diri dan bebas daripada segala bentuk pengaruh. segala apa juga usaha untuk memajukan sekolah. Jika tidak. Pencapaian matlamat sekolah. seluruh cara hidup atau cara bekerja . Ciri kedua memenangi peribadi ialah 'mulai dengan gambaran akhir di dalam minda' yang bererti setiap kita dapat melihat diri di akhir episod hidup kita sama ada kemajuan dalam kerjaya atau kejayaan peribadi dan keluarga. iaitu pelajaran dan pencapaian akademik para pelajar. "We are what we repeatedly do. Insya Allah setelah tiga unsur penting ini kita kuasai maka tidaklah sukar untuk menjadi seorang yang lebih berkesan baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai seorang guru yang cemerlang mahupun sebagai seorang ahli organisasi yan boleh menjadi role model kepada orang-orang lain. then. Oleh itu sekolah dan guru-guru perlu pertamanya melakukan sesuatu bagi menghapuskan atau mengurangkan faktor-faktor dalaman sekolah yang menyekat kemajuan pelajaran pelajarnya. a. benar dan palsu. Excellence. c. Membentuk atau mewujdukan budaya baru bagi menggantikan budaya yang sedia ada melalui (b) atau memperkukuhkan budaya yang didapati produktif. Hati nurani (consceince) pula merupakan kesedaran dalaman (suara hati) terhadap salah dan betul. Ringkasnya apakah kita mahukan 'husnul khatimah' atau pun 'su'ul khatimah'.

Do . kokurikulum. strategi dan teknik serta secara berfikir yang positif. • Tiada kemenangan jangka pendek yang boleh diraya atau dibanggakan oleh organisasi menyebabkan hilang momentum untuk berubah dan anggota yang kecewa akan memasuki kumpulan yang menolak perubahan. . atau ikut sahaja kerana ramai orang lain buat begitu.Act). • Terlalu cepat mengisytiharkan kemenangan. • Mesyuarat/perbincangan mengenai strategi yang terlalu kurang. tabiat dan tingkah-laku negatif yang merugikan semua orang. • Cepat berpuas hati atau puas hati yang melampau." Yang demikian kita seharusnya menumpukan lebih perhatian dan tenaga kepada aspek "next time" ini dan sekaligus menghapuskan segala amalan. Menempa Kejayaan Persekolahan dan pendidikan hari ini bukan sahaja menuntut para guru menyempurnakan tugas dan tanggunjgjawab mereka dalam mempastikan setiap anak didik menguasai tulis baca dan mengira. Salah satu aspek penting menempa kejayaan ialah pendekatan positif terhadap disiplin dalam hubungan meningkatkan mutu kerja. Satu daripada pendekatan dan konsep yang boleh diamalkan ialah Shewhart Cycle atau lebih dikenali sebagai PDCA (yakni Plan . kelas. dan akhirnya mutu output iaitu pencapaian anak didik di dalam penilaian dan peperiksaan. zon dan daerah) mestilah dirancang dengan rapi. Satu Penilaian dan Cadangan Pembaharuan menyebut faktor-faktor berikut sebagai penghalang kepada peningkatan dan dengan itu mstilah dibasmi dan dielakkan: • Visi bersama tidak dijelaskan dan tidak dihayati oleh setiap anggota. Elakkan sekali-kali mentaliti ad-hoc. Blaine Lee dalam bukunya The Power Principle (1989) menyebut bahawa "The positive approach to discipline focuses 20% on what went wrong. • Pemimpin organisasi tidak terlibat dan tidak ikut serta untuk membuat perubahan. Oleh itu tugas dan tanggungjawab serta komitmen guru juga haruslah bertambah dan meningkat dari sebelumnya dan ini sudah tentu memerlukan satu sikap baru dan 'pandangan baru' dalam menempa kecemerlangan pendidikan secara keseluruhannya. malah menguasai pengetahuan dan kemahiran-kemahiran baru. • Anggota yang masih tidak mahu berubah dari 'zon selesa'.Check . mutu pengajaran dan pembelajaran. Untuk mencapai matlamat ini guru-guru mestilah mempunyai kesedaran diri yang tinggi bahawa apa jua faktor yang memghalang hendaklah dibanteras di samping membuat perubahan pendekatan. buat sesuatu secara tangkap muat. Kajian terhadap Program Peningkatan Kurikulum dasn Kemajuan Pendidika (PKKP) Jabatan Pendidikan Pahang.d. • Sikap tidak cakna. and 80% on what could be different next time. Edisi Kedua (1999). Plan (Rancang) : Semua aktiviti (sekolah. Menggerakkan segala tenaga di sekolah dan di luar sekolah ke arah pencapaian matlamatmatlamat sekolah melalui kepemimpinan pengetua. • Tiada usaha yang lebih atau tiada pengorbanan.

dan dihantar mengikut masanya atau tidak? Satu cara berkesan memastikan sistem semakan yang praktikal ialah dengan mewujudkan satu Senarai Semak Komprehensif yang melibatkan semua perancangan aktiviti di sekolah. Act (Bertindak) : Setelah semakan dibuat dan jawapannya diketahui sama ada ianya positif atau sebaliknya. merungut dan menyalahkan orang lain dan keadaan semata-mata. tindakan yang amat penting seterusnya ialah mengambil tindakan. Banyak kerja guru-guru kita perlu disemak dengan teliti dan rapi seperti buku latihan murid diperiksa atau tidak. Adakah puncanya kerana sikap manusia atau sistem dan prosedur atau tidak jelas bidang tugas? Tindakan seterusnya memastikan tidak berulang lagi perkara-perkara tidak memuaskan ini dan personnel yang terlibat mestilah disedarkan melalui nasihat. Cari puncanya. bimbingan dan kaunseling malah amaran dan tindakan selanjutbya sekali pun jika sudah sampai kepada tahap yang serius dan kritikal. sekolah berkesan dan pencapaian pendidikan yang gemilang dan cemerlang bukan suatu yang mustahil dicapai. Guru yang profesional sentiasa mempamerkan ciri-ciri kekuatan ilmu dan bertingkah-laku dengan keluhuran etika kerja serta menuntut kefahaman yang jelas dan mendalam. Apa makna dan apa gunanya jika perancangan tinggal pernacangan sahaja? Soal balik diri sendiri apakah perancangan yang kita buat telah semuanya dilaksanakan? Lihat kembali Folio B dalam Program PKKP selama ini sudahkah dibuat sebagaimana dirancang? Jujurlah kepada diri sendiri. mengubah stail berfikir dan bertindak secara orang-orang profesional dan yang paling penting menjadi seorang guru yang tidak mudah patah semangat. serta sedia belajar dari kesilapan dan kelemahan. keputusan mesyuarat guru atau mesyuarat panitia mata pelajaran dibuat atau tidak. nah inilah puncanya mengapa kita begitu sukar mengatasi kelemahan dan kemerosotan. Inilah aspek paling penting dan kritikal kerana pada peringkat inilah yang menentukan kejayaan setiap perancangan itu. pembetulan dibuat atau tidak. kesungguhan dan komitmen yang tinggi kepada penyempurnaan tugasnnya di sekolah setiap masa dan waktu.Do (Buat) : Semua yang telah dirancang mesti dilaksanakan sepenuhnya. Orang-orang yang berfikiran dan bersikap optimistik tidak mudah melatah. orang yang optimistik melihat semuanya dari . Penutup Menjadi guru berkesan. dan jika belum. pencerapan pengajaran guru dalam bilik darjah dibuat atau tidak. teguran. penilaian bagi melihat keberkesanannya atau pun sebab-sebab mengapa ianya tidak mencapai objektif yang ditentukan. Prasyarat yang utama dan pertama ialah kesediaan dan keanggupan guru-guru sendiri mengubah paradigma. dan mempunyai sikap optimistik dalam semua tindakan. Guru yang berjiwa waja tidak mudah mengaku kalah dalam kehidupan kerjayanya di sekolah. atau laporan-laporan berkala yang diminta oleh JPNP dan PPD dibuat atau tidak. Check (Semak) : Semakan amat penting kerana setiap perancangan dan pelaksanaan perlukan. cari mana silapnya dan cari siapa culpritnya (afritnya). diagnosis mata pelajaran dibuat atau tidak dan jika dibuat tindakan susulan dibuat atau tidak.

 Pekerja pernah mendapat latihan khusus dalam sesuatu bidang kemahiran.  Pekerja terdiri drpd ahli-ahli satu organisasi yang berkuasa menentukan nilaitaranilaitara untuk kemasukan.  Ahli profesion adalah pakar dalam bidang dan mempunyai kuasa autonomi. 3. mengawal mutu perkhidmatan dan penyingkiran ahlinya. AKAUNTABILITI GURU o Akauntabiliti guru bermaksud bertanggungjawab kepada seseorang atau bertanggungjawab terhadap sesuatu. o Profesion : bertanggungjawab meningkatkan imej profesion keguruan dengan memberi perkhidmatan yang bermutu tinggi. Seperti kata Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. 7. AKAUNTABILITI GURU TERHADAP NEGARA o Menjalankan tugas menyebarkan cita dan matlamat FPK dan Rukun Negara dengan jelas.sudut yang serba berkemungkinan berjaya dan meningkat maju. o Sekolah : akauntabiliti terhadap kemajuan dan perkembangan sekolah. jadi konteks keguruan akauntabiliti boleh dirumuskan sebagai bertanggungjawab terhadap profesionalisme keguruan 6. berperibadi mulia dan berwawasan sebagai pendidik yang unggul.  Setiap ahli mematuhi kod etika yang ditentukan. beliau menyebut. bertanggungjawab serta berguna. kaum guru sekalian hendaklah menampilkan watak terpuji. 1." ‫ٱ‬ Konsep profesion Lieberman (tokoh pendidik di AS)  Pekerjaan itu merupakan perkhidmatan yang unik dan penting. Dato' Abdul Shukor Abdullah di dalam perutusan Hari Guru 1999. GURU PADA MASA KINI 5. 2. o . kemajuan serta kelakuan murid-muridnya. o Tingkah laku kendiri : guru harus mempunyai sifat-sifat yang terpuji yang boleh diteladani oleh murid-murid o Murid : akauntabiliti terhadap taraf pencapaian. tugas dan kelayakan seorang guru. o Bidang tugas o Bidang pekerjaan : akauntabiliti terhadap kurikulum yang ditugaskan untuk dilaksanakan.  Setiap ahli bertanggungjawab terhadap semua tindakan dan keputusan yang dibuat. iaitu yang berkaitan dengan peranan. o Mendidik anak bangsa menjadi warganegara yang taat setia. menjadi pembimbing yang dihormati dan memastikan diri masing-masing dapat dijadikan contoh kepada pelajar. o Memenuhi tanggungjawab sebagai seorang rakyat Malaysia yang proaktif dan bersepadu. " Guru-guru perlu dapat menyampaikan ilmu pengetahuan secara berkesan. 4.  Pekerja menggunakan banyak keupayaan dan kebolehan intelek semasa memberi perkhidmatan. Konsep perguruan o Mengikut kamus dewan (1989) di bawah konteks pendidikan guru adalah diertikan sebagai pengajaran o Manakala perkataan keguruan boleh diertikan sebagai perkara yang berkaitan dengan guru. berimej. sama ada dari aspek diri peribadi mahu pun aspek organisasi. Oleh itu pada setiap masa.  Orang profesional mementingkan mutu perkhidmatan serta dedikasi terhadap pekerjaan tidak mementingkan pendapatan atau ganjaran kewangan.

AKAUNTABILITI GURU TERHADAP PELAJAR DAN IBU BAPA o Menjalankan tugas dengan penuh dedikasi seperti mematuhi masa. o Mengisi masa lapang secara berhemah seperti bersukan.Kegemaran membaca membolehkan guru sentiasa menambah pelbagai ilmu pengetahuan . tingkah laku dan tutur kata. o .  Aspek-aspek yang perlu dimiliki oleh seorang guru berkualiti dari segi emosi ialah: o -Sentiasa menghayati nilai-nilai murni . o . o . 13.Menanamkan sifat ingin tahu Kebolehan intelek akan kekal di dalam diri sekiranya setiap guru menanamkan sikap ingin tahu. o Banyak menggunakan keupayaan intelek. o Berkualiti dari Segi Jasmani o . norma dan Etika Perkhidmatan. o -Mempunyai pemikiran yang positif dalam menjalankan tugasnya iaitu menganggap pergi ke sekolah seb a gai pergi ke medan jihad dan kerja mengajar sebagai suatu ibadah tanpa sebarang alasan. o Memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara. mahupun kaedah mengajar. Akauntabiliti guru terhadap diri sendiri o Menjaga kesihatan rohani dan jasmani. o Bertanggungjawab terhadap semua keputusan yang dibuatnya. CIRI-CIRI GURU o Intelek o . iaitu cara berpakaian.Memiliki kesihatan tubuh badan yang baik agar dapat menjalankan tugas dengan berkesan. o Mendapat latihan khusus. 11.o Mengeratkan persefahaman dan berkerjasama dengan ikhlas dalam kalangan guru serta ibu bapa muridnya. o Merancang dan melaksanakan strategi pengajaran yang menyeluruh.Mempunyai penampilan dan imej diri yang baik. AKAUNTABILITI GURU TERHADAP PROGRAM PENDIDIKAN o Membaca dan memahami selengkapnya tentang ilmu pengetahuan yang diajarnya. o Menyertai seminar untuk meningkatkan tahap pengajaran. o Mengajar dengan menggunakan fakta yang betul 9. o Pakar dalam bidang pekerjaannya dan mempunyai autonomi semasa menjalankan tugas. Pembacaan yang meluas dalam pelbagai bidang memberi keyakinan kepada guru untuk menyampaikan pengajaran dengan berkesan. Sifat ingin tahu akan mendorong guru mempelajari dan menyesuaikan diri dalam dunia pendidikan yang sering berubah-ubah. 15. Ciri-ciri pekerjaan yang dianggap profesional o Antara ciri-cirinya ialah: o Pekerjaan itu merupakan perkhidmatan yang unik dan penting.Kemahiran fizikal seperti mahir dalam sesuatu aktiviti sukan dan mana-mana unit beruniform bertujuan untuk melatih pelajar melibatkan diri dalam kokurikulum yang penting untuk pembentukan jati diri pelajar. 12. o Mementingkan mutu perkhidmatan serta dedikasi terhadap kerja. o Melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan serta ilmu-ilmu semasa. o Bersopan santun dan bertingkah laku dalam segala aktiviti sosial. 8. o Mengutamakan kebajikan murid daripada diri sendiri. o Merupakan ahli kepada autonomi yang menentukan nilaitaranya. o Bersikap adil terhadap semua pelajar tanpa diskriminasi.  Berkualiti dari Segi Emosi. 10. 16. o Menjadi contoh teladan yang baik kepada murid-murid. baik dari segi sukatan kurikulum. o Mematuhi kod etika yang ditentukan oleh organisasi profesion tersebut. . o Minat suka membaca. o Bijak dalam menguruskan kewangan. 14.

o 20. Untuk kekal sebagai guru berkualiti. o 18. o Melibatkan diri sebagai pengamal refleksi dan budaya penyelidikan dengan secara aktif. o Cekap melaksanakan kurikulum persekolahan secara berkesan dan bermakna 23. Teori Pembelajaran Humanis. 21. o -Penggunaan bahasa inggeris yang semakin meluas pada masa kini memerlukan guru untuk sentiasa berusaha untuk meningkatkan kemahiran penggunaan bahasa ini. Oleh itu. o . o Berpengetahuan dan berketerampilan dalam pedagogi dan kandungan mata pelajaran yang diajarnya. 17.Kualiti Pengajaran menjadi pengukur utama kepada tahap profesionalisme guru kerana mengajar merupakan “core business” guru terhadap pelajar. Model Pengajaran Pemerosesan Maklumat. o Cekap melaksanakan kurikulum persekolahan secara berkesan dan bermakna. Penggunaan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang dapat menarik minat pelajar untuk belajar akan mendatangkan hasil yang sangat memuaskan. Model Pegajaran Inkuiri . o o Sentiasa mengamalkan nilai-nilai keguruan dan etika profesion keguruan Menguasai kemahiran komunikasi dan interpersonal .Terdapat juga model-model pengajaran terkini yang dirancang untuk menghasilkan perubahan tingkah laku pelajar seperti yang dijangkakan. -Perkembangan sains dan teknologi menyebabkan teknologi maklumat mengalami perubahan dari masa ke semasa. o -Usaha ini memerlukan kita untuk sentiasa mengemaskini kemahiran menggunakan komputer dengan menghadiri kursus. o . o . Dan Teori Pembelajaran Konstruktivis. sifat suka membaca amat penting untuk meningkatkan kualiti profesion guru.Oleh itu. o Mempertingkatkan penguasaan bahasa inggeris.Penggubalan semula KBSR dan KBSM untuk pelaksanaan pelajaran Matematik dan Sains dalam bahasa Inggeris juga merupakan satu faktor utama mengapa penguasaan bahasa inggeris adalah penting kepada setiap orang guru. 19. di samping menguasai pengetahuan pedagogi pelajar. Di antara model-model pengajaran yang perlu diamalkan oleh guru berkualiti ialah Model Pengajaran Expository. o Menyanjung tinggi dan menghargai warisan kebudayaan negara yang sesuai dengan ketamadunan dan nilai-nilai agama yang dianuti. Model Pengajaran Projek dan Pembelajaran Masteri. o Sentiasa meningkatkan kemahiran pedagogi o . sikap suka membaca dapat membezakan di antara orang yang berilmu dengan orang yang jahil. ibubapa . Teori Pembelajaran Sosial kognititf. o o Mempertingkatkan kebolehan menggunakan ICT. Teori Pembelajaran Kognitif . masyarakat dan pihak pengurusan sekolah.kursus IT dan juga dengan sentiasa bertanya kepada mana-mana rakan guru yang lebih mahir dalam bidang ini. o Berdaya tahan dalam menghadapi cabaran profesional dari semasa ke semasa. o Melibatkan diri sebagai pengamal refleksi dan budaya penyelidikan secara aktif. Kebolehan ini membolehkan kita mengajar menggunakan teknologi terkini dan akan mencapai mutu yang setinggi-tingginya. 22. Di antara teori-teori pembelajaran tersebut ialah Teori Pembelajaran behavioral.  -mampu berkomunikasi dengan baik iaitu semasa berhubung dengan pelajar. . Untuk sentiasa mengekalkan penguasaan bahasa inggeris guru perlu selalu menggunakan bahasa inggeris untuk berkomunikasi dengan rakan sekerja dan para pelajar. kita semestinya menguasai pengetahuan tentang teori-teori pembelajaran yang mutakhir.o .Di samping itu. o Berdaya tahan dalam menghadapi cabaran profesional dari semasa ke semasa. 24. setiap guru hendaklah berusaha untuk sentiasa menggunakan aplikasi IT dalam pengajaran dan pembelajaran . o Menyanjung tinggi dan menghargai warisan kebudayaan negara yang sesuai dengan ketamadunan dan nilai-nilai agama yang dianuti.

o Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa.o pembelajaran. o Kaya ilmu. Dato&apos. pandai menyesuaikan diri dengan situasi tertentu). o Melengkapkan diri dengan kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa. o Berupaya melahirkan &apos. o Menampilkan watak terpuji. Mahir mengintegrasi Teknologi Maklumat dan Komuniti (ICT) dalam pelajaran dan Sentiasa mengamalkan nilai-nilai keguruan dan Etika Profesion Keguruan. berwawasan sebagai pendidik unggul pada setiap masa. 29. mempertahankan martabat profesionnya. o Memastikan situasi &apos. o Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori. o Berupaya membentuk perwatakan murid dengan pelbagai keteguhan nilai diri (bermoral. Abdul Shukor Abdullah menyenaraikan ciri-ciri guru berkesan sebagaimana berikut: o Bersikap profesional. 27. berakhlak mulia. o Berupaya membina minda pelajar yang cemerlamg akademik. o Bagaimana dan apakah ciri-ciri yang dimaksudkan dengan seorang guru yang berkesan itu? Mantan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. o Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti hasil pengajaran. o Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid-murid. berperibadi mulia. CEKAP JASMANI BERKUALLITI MAHIR ICT MINAT MEMBACA BERDAYA TAHAN MENGHARGAI WARISAN KEBUDAYAAN EMOSI STABIL AKTIF BERPENGETAHUAN PEDAGOGI PENGUASAAN BAHASA INGGERIS CIRI-CIRI GURU . berimej. supaya pelajar mempunyai kekuatan ilmu. o Bermoral teguh. 28. tidak berbelah bahagi. wujud di dalam kelas. o Menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan. Menguasai kemahiran komunikasi dan interpersonal. o Bertindak di atas landasan etika dan tatasusila kerja. o o 25. bebas pendirian. berpersonaliti sihat dan serba boleh.persekolahan berwatak&apos. berketrampilan. Dr. o Taat dan setia terhadap perkhidmatannya. 26. o Profesional dan menumpukan perhatian kepada P&P di sekolah. Guru mengajar murid belajar&apos.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful