SULIT 8321/1

AUTOMOTIF KENDERAAN

NAMA : …………………………………………….................... NO. K/ PENGENALAN : …………………………....................

PERCUBAAN 2010 2 JAM 30 MINIT

SEKOLAH MENENGAH VOKASIONAL TEMERLOH SIMPANG SANGANG, TEMERLOH PAHANG.

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010
TINGKATAN 5
MATA PELAJARAN ALIRAN VOKASIONAL
8321 / 1 – AUTOMOTIF KKENDERAAN

Untuk Kegunaan Pemeriksa Bahagian Soalan Skor Penuh Skor Diperolehi

Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU.
1. Tulis Nama dan No. Kad Pengenalan anda pada ruang yang disediakan. 2. Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian: Bahagian A, Bahagian B, Bahagian C dan Bahagian D 3. Jawapan hendaklah ditulis dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan pada akhir peperiksaan. 4. Kerja mengira mestilah ditunjukkan dengan jelas. Anda mungkin kehilangan skor jika langkah-langkah penting tidak ditunjukkan dengan teratur. 5. Anda dinasihati supaya mengambil masa 20 minit untuk Bahagian A, 50 minit untuk Bahagian B, 40 minit untuk Bahagian C 40 minit bahagian D

A

B

C D
Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 10 10 10 10 10
100
Disahkan oleh,

Disediakan oleh,-------............... ........... ( MOHD SAID BIN ABDULLAH ) Guru Mata Pelajaran AUTOMOTIF KENDERAAN

Disemak oleh,

( JALALUDIN B. HJ OTHMAN ) KETUA BENGKEL AUTOMOTIF SM VOKASIONAL TEMERLOH

( SHAIFUL BOKHARI B. SIDEK ) KETUA BIDANG VOKASIONAL SM VOKASIONAL TEMERLOH

SULIT

2

Untuk Kegunaan Pemeriksa

BAHAGIAN A (PENGETAHUAN DAN KEFAHAMAN) ( 20 markah ) Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diperuntukkan markah yang sama.

1. Rajah 1 menunjukkan beberapa jenis kikir yang digunakan untuk memotongkan, menipiskan atau melicinkan permukaan sesuatu benda kerja. Padankan empat jenis kikir yang betul di dalam ruang jawapan Ruang Jawapan

Kikir segitiga

Kikir segiempat

Skor 4 3 2 1 0

Kikir kisar

Kikir rata

Kikir bulat

Kikir separuh bulat RAJAH 1 [ SKOR 4]
Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT

Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. JURNAL UTAMA JURNAL ENGKOL LENGAN ENGKOL PEMBERAT IMBANGAN [ SKOR 4] Untuk Kegunaan Pemeriksa 3.SULIT Untuk Kegunaan Pemeriksa 3 D Untuk Kegunaan Pemeriksa C  B  A  RAJAH 2 Skor 4 3 2 1 0 Skor 4 3 2 1 0 Rajah 2 di atas adalah sebuah kranksyaf. Rajah 3 di bawah menunjukkan komponen – komponen system brek. Padankan nama komponen yang berkenaan. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT . Labelkan nama –nama bahagian tersebut.

Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT .SULIT A B 4 C E RAJAH 3 D ANGKUP C INJAK BREK A KEKASUT BREK B PAM INDUK D CEPER E [ SKOR 4] Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak.

............................................................................................................................................ ............. Skor 4 3 2 1 0 b) Nyatakan apakah yang sedang berlaku di kotak engkol ................................................................................................................................................................................. (B) ........SULIT Untuk Kegunaan Pemeriksa 5 A B C Rajah 4 4.................................................. Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak........... Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT ....................................................................................................................................................................................................................................................... a) Namakan 3 liang yang terdapat pada rajah di atas............ (A) ...................................... .................................... .......................................... (C) .......... Rajah 4 menunjukkan kendalian enjin 2 lejang.....................................................................................................

Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT .SULIT Untuk Kegunaan Pemeriksa 6 A D B C Skor 4 3 2 1 0 5 Rajah 5 di atas menunjukkan pepasangan clutch. A PLAT KLAC B TUIL PELEPAS C GALAS PELEPAS D PENUTUP KLAC/ PLAT TEKANAN Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. Padankan nama –nama bahagian tersebut dengan cara membuat anak panah.

Tarik brek tangan supaya kenderaan tidak bergerak Ruang Jawapan A B C D E F [ skor 3 ] Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. Turunkan jek sehingga sangga keselamatan menyokong sepenuhnya B. 3. 2. Letakkan bonggol kayu dihadapan sekiranya kerja jek dilakukan dibelakang Skor 3 2 1 0 C.SULIT Untuk Kegunaa n Pemerik 7 BAHAGIAN B ( 30 MARKAH ) Rajah 6 6. Rajah 6 menunjukkan sebahagian kerja menaikkan kenderaan untuk membaiki sistem ekzos yang telah rosak. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT . 4. Matikan enjin kereta D. Jekkan kenderaan sehingga mencapai ketinggian yang ditetapkan F. Pilih dan tulis mengikut urutan 1. 5 dan 6 langkah kerja yang betul bagi melakukan kerja tersebut dalam ruang jawapan A. Letakkan sangga keselamatan pada bahagian kenderaan untuk menyokong kenderaan semasa membaiki E.

Anda telah melakukan kerja-kerja membenang luar pada tolok benang seperti di Rajah 7. Lengkap dan susun urutan A.SULIT Untuk Kegunaa n Pemeriks a 8 Rajah 7 7. C. B. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT . [ 3 skor ] Skor 3 2 1 0 Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. D .Edan F langkah kerja yang betul di dalam ruang jawapan Ruang Jawapan • • • • Tekan pemegang perengkoh ke bawah rod keluli Canaikan sedikit hujung rod keluli yang hendak dibuat benang Pilih set dan saiz pembenang luar yang betul Pusing mengikut arah jam beberapa pusingan dan undur kira-kira satu setengah pusingan untuk memotong racikan • • Ikat rod keluli pada ragum meja Gunakan perengkoh yang sesuai untuk kerja membenang.

4. c) Tanggalkan palam pencucuh. Pilih dan susun langkah kerja mengikut turutan yang betul dengan menulis 1. 5 dan 6 dalam ruang jawapan. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT . Anda telah melakukan kerja melaras injap seperti Rajah 8. d) Pusingkan aci engkol dan tentukan injap bertindih. a) Laraskan injap mengikut urutan pembakaran. 3. Skor 3 2 1 0 b) Tanggalkan penutup jumpelang. f) Selepas melaras semua injap pasang semula semua bahagian. e) Tanggalkan punca bateri.SULIT 9 Untuk Kegunaa n Pemeriks a Rajah 8 8. [skor: 3] Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. 2.

Sebaiknya gunakan gasket yang baru untuk mengelakkan kebocoran. Untuk Kegunaa n Pemeriks a 1. 6. Nyatakan mana – mana tiga ( 3 ) pernyataan yang betul atau salah pada kerja tersebut. [ 3 skor ] Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak.SULIT 10 9. Elakkan bahanapi petrol dari tepercik ke distributer . Keluarkan penapis udara dan penapis bahanapi. 5. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT . stator atau alternator. Anda telah melakukan kerja menanggal pam bahanapi mekanikal. Tanggalkan semua hos bahanapi yang berkenaan. Skor 3 2 1 0 3. 2. 4. Uji pam bahanapi dengan cara menolak lengan jumpelang. Tanggalkan terminal positif sebelum melakukan kerja menanggal pam bahanapi.

e) Lakukan kerja menjujuh dari selinder roda yang paling jauh dan diakhiri dengan selinder roda yang paling hampir dengan selinder induk. Susun mengikut nombor 1.2. Skor 3 2 1 0 b) Hidupkan enjin. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT .SULIT 11 Untuk Kegunaa n Pemeriks a 10. Anda telah melakukan kerja menjujus brek sebuah kenderaan.5 dan 6 langkah kerja menjujus brek itu. c) Periksa Paras bendalir brek pada takungan minyak brek.3. [ 3 skor ] Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. f) Tekan memerapa kali injak sebelum membuka nat penjujus. a) Sangga kenderaan serta tanggalkan semua tayar untuk memudahkan kerja menjujuh.4. d) Basuh tempat kerja dan tempat yang terkena minyak brek dengan menggunakan air.

c) Periksa pepasangan piston dan mangkuk getah.4. d) Uji kendalian brek sebelum terus digunakan selepas memasang selinder induk. b) Kapit pam induk pada ragum untuk melakukan kerja menservis.2. n Pemeriks a Skor 3 2 1 0 a) Lakukan kerja menjujus dahulu untuk membuang angin yang terperangkap. [ 3 skor ] Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. e) Basuh dengan air bahagian – bahagian brek yang terkena bendalir brek. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT .SULIT 12 11.3. Ganti baru sekiranya rosak. f) Longgarkan paip brek yang berada di selinder induk menggunakan spanar paip brek . Anda telah melakukan kerja menservis pam induk pada sebuah kereta.5 dan 6 dalam kotak yang Kegunaa disediakan. Susun Untuk urutan kerja dalam tugasan tersebut dengan mengisi 1.

Skor 3 2 1 0 b) Melaras injap cekik c) Meninggikan sedikit kelajuan enjin sebelum melaras. n Tandakan pernyataan yang betul ( √ ) atau Salah ( X ) dan isikan dalam ruang Pemeriks a yang disediakan. Anda telah melakukan kerja menala enjin dan melakukan kerja melaras karburetor. f) Melaras skru kelajuan pepura mengikut spesifikasi.SULIT 13 Untuk Kegunaa 12. [ 3 skor ] Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT . e) Melaras Skru campuran udara dan bahanapi. a) Hidupkan enjin sehingga mencapai suhu kerja. d) Menggunakan meter volt untuk menentukan kelajuan enjin.

d) Laras kelegaan gerak bebas pedal klac untuk memastikan klac tidak cepat haus. a) Keluarkan minyak gear dan tanggalkan propeler syaft.SULIT Untuk Kegunaa n Pemeriks a 14 13. Skor 3 2 1 0 b) Tanggalkan pepasangan klac dari roda tenaga.3. c) Periksa kehausan pada plat klac dan plat tekanan. f) Gunakan aci imput sewaktu memasang semula pepasangan klac. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT .2.5dan 6 dalam kotak yang disediakan. Anda telah melakukan kerja menanggal pepasangan klac dari kenderaan. Susun urutan tugasan menanggal dan memasang semula dengan mengisi 1. [ 3 skor ] Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. e) Tanggalkan dan keluarkan kotak gear dari enjin.4.

b) Longgarkan empat bolt yang mengikat bebibir pemacu ke gandar belakang. Skor 3 2 1 0 d) Pasang semula aci putar dan masukkan minyah gear box mengikut sukatan. c) Keluarkan sendi semesta yg lama dan ganti yang baru. Anda telah melakukan kerja menanggal aci putar dari kenderaan. a) Keluarkan minyak gear box . Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT . e) Kapit aci putar pada ragum . Setelah pemeriksaan secara visual . f) Jek kereta dan sangga dengan selamat. Susun langkah kerja dari awal kerja sehingga selesai kerja tersebut.SULIT 15 Untuk Kegunaa n Pemeriks a 14. didapati sendi semesta rosak dan perlu ditukar. [ 3 skor ] Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak.

Rajah 15 di atas menunjukkan lejang kuasa yang berlaku dalam sebuah kenderaan. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT . Pilih dan tulis mengikut urutan 1. 3. 4 dan 5 proses kerja lejang kuasa yang betul dalam ruang jawapan. Ruang Jawapan (a) Ledakan menghasilkan kuasa yang tinggi Skor 3 2 1 0 (b) Omboh menghampiri TTA dalam lejang mampatan (c) Kedua-dua injap masih tertutup (d) Campuran udara dan bahan api dicucuh oleh bunga api yang dikeluarkan oleh palam pencucuh (e) Omboh ditolak dari TTA ke TTB [ 3 skor ] Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. 2.SULIT Untuk Kegunaan Pemeriksa 16 Rajah 15 15.

................ a) Nyatakan 4 alatan tangan yang perlu sewaktu melakukan kerja mengegas ini.................SULIT 17 BAHAGIAN C (APLIKASI) 30 MARKAH 16............. b) Nyatakan 3 jenis pembenang dalam yang digunakan untuk kerja membenang dalam............................................. Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak.............................. ............................................................. .......... ......................................... nyatakan Skor 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 beberapa peralatan serta langkah kerja yang perlu dilakukan untuk membuat pembenang dalam pada plat logam tersebut... ................................................................... Untuk Kegunaa n Pemeriks a Rajah 16 Rajah 16 menunjukkan lukisan terperinci bagi membuat kerja-kerja menggegas yangperlu dilakukan pada plat logam............................................................ . Berdasarkan pengalaman anda............. ...................... Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT ................. ..............................

............ ............................................................................... .............................. [ skor 10 ] Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak.............................................................................................................................................. ..................................................... .............................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....SULIT 18 c) Nyatakan prosedur atau langkah kerja untuk menebuk lubang bagi kerja membuat benang.................................................................................................... ................................................................................................................. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT .............................. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ......................................................................................

a) Berdasarkan pengalaman anda kenapa ini terjadi? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… b) Apakah kebarangkalian atau penyebab ini berlaku. Yusof sedang memandu keretanya dari temerloh ke Kuantan. Sedang dia memandu. tiba – tiba dia merasakan keretanya agak berat sedangkan dia tidak memijak injak brek. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT . Yusof turun dan dia dapati brek belakang sebelah kiri berbau hangit dan berasap. Memandangkan dia perlu sampai ke kuantan pada jam 9 pagi . Langsung tidak boleh digerakkan walaupun enjin masih hidup. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak.SULIT 19 BAHAGIAN D ( PENYELESAIAN MASALAH/KREATIF) 20 MARKAH 19. dia meneruskan perjalanan walaupun kenderaannya makin berat dan akhirnya keretanyaterus berhenti di tengah – tengah jalan.

Untuk Kegunaa n Pemeriks a SULIT 20 c) Apakah cadangan anda untuk membantu yusof meneruskan perjalanannya ke kuantan. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Skor 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… [ skor 10 ] Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT .

anda sedang memandu kereta di jalan sebuah kampong. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… [ 1 skor ] b) Nyatakan faktor – factor yang mengakibatkan kehausan tayar seperti di bawah. *Penjulang = jek. 21 RAJAH B Skor 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Rajah B menunjukkan penjulang pada keadaan biasa di mana kenderaan diletakkan pada jalan / lantai yang rata. Tayar ganti ada dan spana tayar ada di dalam boot kereta tetapi jek tiada. a) Nyatakan fungsi tayar kepada kenderaan. Pada suatu pagi . tiba – tiba tayar hadapan anda pancit. [ 2 skor ] Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT . Dengan menggunakan kretiviti anda cuba lakarkan dan terangkan cara anda menanggalkan tayar kereta itu.SULIT Untuk Kegunaa n Pemeriks a 20.

............................................................................................................................................................................................................... ......................... .........................................................................................................................................................................SULIT 22 c) Apakah yang dimaksudkan dengan 175 / 70 / R13 175 70 R13 [ 3 skor ] d) Berpandukan lakaran ............................................... Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT ............ nyatakan cara anda menanggalkan tayar kereta tersebut sekiranya situasi itu benar – benar berlaku........................................ ................................................... ......................................................... .............................................................................................................................................. [ 4 skor ] KERTAS SOALAN TAMAT Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak.. ..................... .....................................................................................................................................

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.