SULIT 8321/1

AUTOMOTIF KENDERAAN

NAMA : …………………………………………….................... NO. K/ PENGENALAN : …………………………....................

PERCUBAAN 2010 2 JAM 30 MINIT

SEKOLAH MENENGAH VOKASIONAL TEMERLOH SIMPANG SANGANG, TEMERLOH PAHANG.

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010
TINGKATAN 5
MATA PELAJARAN ALIRAN VOKASIONAL
8321 / 1 – AUTOMOTIF KKENDERAAN

Untuk Kegunaan Pemeriksa Bahagian Soalan Skor Penuh Skor Diperolehi

Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU.
1. Tulis Nama dan No. Kad Pengenalan anda pada ruang yang disediakan. 2. Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian: Bahagian A, Bahagian B, Bahagian C dan Bahagian D 3. Jawapan hendaklah ditulis dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan pada akhir peperiksaan. 4. Kerja mengira mestilah ditunjukkan dengan jelas. Anda mungkin kehilangan skor jika langkah-langkah penting tidak ditunjukkan dengan teratur. 5. Anda dinasihati supaya mengambil masa 20 minit untuk Bahagian A, 50 minit untuk Bahagian B, 40 minit untuk Bahagian C 40 minit bahagian D

A

B

C D
Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 10 10 10 10 10
100
Disahkan oleh,

Disediakan oleh,-------............... ........... ( MOHD SAID BIN ABDULLAH ) Guru Mata Pelajaran AUTOMOTIF KENDERAAN

Disemak oleh,

( JALALUDIN B. HJ OTHMAN ) KETUA BENGKEL AUTOMOTIF SM VOKASIONAL TEMERLOH

( SHAIFUL BOKHARI B. SIDEK ) KETUA BIDANG VOKASIONAL SM VOKASIONAL TEMERLOH

SULIT

2

Untuk Kegunaan Pemeriksa

BAHAGIAN A (PENGETAHUAN DAN KEFAHAMAN) ( 20 markah ) Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diperuntukkan markah yang sama.

1. Rajah 1 menunjukkan beberapa jenis kikir yang digunakan untuk memotongkan, menipiskan atau melicinkan permukaan sesuatu benda kerja. Padankan empat jenis kikir yang betul di dalam ruang jawapan Ruang Jawapan

Kikir segitiga

Kikir segiempat

Skor 4 3 2 1 0

Kikir kisar

Kikir rata

Kikir bulat

Kikir separuh bulat RAJAH 1 [ SKOR 4]
Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT

Padankan nama komponen yang berkenaan. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT . Rajah 3 di bawah menunjukkan komponen – komponen system brek. JURNAL UTAMA JURNAL ENGKOL LENGAN ENGKOL PEMBERAT IMBANGAN [ SKOR 4] Untuk Kegunaan Pemeriksa 3. Labelkan nama –nama bahagian tersebut. Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak.SULIT Untuk Kegunaan Pemeriksa 3 D Untuk Kegunaan Pemeriksa C  B  A  RAJAH 2 Skor 4 3 2 1 0 Skor 4 3 2 1 0 Rajah 2 di atas adalah sebuah kranksyaf.

Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT .SULIT A B 4 C E RAJAH 3 D ANGKUP C INJAK BREK A KEKASUT BREK B PAM INDUK D CEPER E [ SKOR 4] Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak.

..................................................... (C) ............... Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak......... Skor 4 3 2 1 0 b) Nyatakan apakah yang sedang berlaku di kotak engkol ....................................................................................................SULIT Untuk Kegunaan Pemeriksa 5 A B C Rajah 4 4.......................... ........................................................................................... .......... (B) .................. Rajah 4 menunjukkan kendalian enjin 2 lejang................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT ............. .............................................................. a) Namakan 3 liang yang terdapat pada rajah di atas................................. (A) ......................................................................................................................................................................

A PLAT KLAC B TUIL PELEPAS C GALAS PELEPAS D PENUTUP KLAC/ PLAT TEKANAN Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT . Padankan nama –nama bahagian tersebut dengan cara membuat anak panah.SULIT Untuk Kegunaan Pemeriksa 6 A D B C Skor 4 3 2 1 0 5 Rajah 5 di atas menunjukkan pepasangan clutch.

5 dan 6 langkah kerja yang betul bagi melakukan kerja tersebut dalam ruang jawapan A. 4. Matikan enjin kereta D. Pilih dan tulis mengikut urutan 1. Tarik brek tangan supaya kenderaan tidak bergerak Ruang Jawapan A B C D E F [ skor 3 ] Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. 2. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT . Letakkan sangga keselamatan pada bahagian kenderaan untuk menyokong kenderaan semasa membaiki E.SULIT Untuk Kegunaa n Pemerik 7 BAHAGIAN B ( 30 MARKAH ) Rajah 6 6. Jekkan kenderaan sehingga mencapai ketinggian yang ditetapkan F. Letakkan bonggol kayu dihadapan sekiranya kerja jek dilakukan dibelakang Skor 3 2 1 0 C. Rajah 6 menunjukkan sebahagian kerja menaikkan kenderaan untuk membaiki sistem ekzos yang telah rosak. Turunkan jek sehingga sangga keselamatan menyokong sepenuhnya B. 3.

Anda telah melakukan kerja-kerja membenang luar pada tolok benang seperti di Rajah 7. B. Lengkap dan susun urutan A.SULIT Untuk Kegunaa n Pemeriks a 8 Rajah 7 7. D .Edan F langkah kerja yang betul di dalam ruang jawapan Ruang Jawapan • • • • Tekan pemegang perengkoh ke bawah rod keluli Canaikan sedikit hujung rod keluli yang hendak dibuat benang Pilih set dan saiz pembenang luar yang betul Pusing mengikut arah jam beberapa pusingan dan undur kira-kira satu setengah pusingan untuk memotong racikan • • Ikat rod keluli pada ragum meja Gunakan perengkoh yang sesuai untuk kerja membenang. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT . [ 3 skor ] Skor 3 2 1 0 Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. C.

Pilih dan susun langkah kerja mengikut turutan yang betul dengan menulis 1. [skor: 3] Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak.SULIT 9 Untuk Kegunaa n Pemeriks a Rajah 8 8. d) Pusingkan aci engkol dan tentukan injap bertindih. e) Tanggalkan punca bateri. c) Tanggalkan palam pencucuh. 4. 5 dan 6 dalam ruang jawapan. 3. f) Selepas melaras semua injap pasang semula semua bahagian. Anda telah melakukan kerja melaras injap seperti Rajah 8. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT . 2. Skor 3 2 1 0 b) Tanggalkan penutup jumpelang. a) Laraskan injap mengikut urutan pembakaran.

2. Untuk Kegunaa n Pemeriks a 1. Uji pam bahanapi dengan cara menolak lengan jumpelang. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT . 6. Nyatakan mana – mana tiga ( 3 ) pernyataan yang betul atau salah pada kerja tersebut. Sebaiknya gunakan gasket yang baru untuk mengelakkan kebocoran. [ 3 skor ] Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. 5. stator atau alternator. Elakkan bahanapi petrol dari tepercik ke distributer . Tanggalkan terminal positif sebelum melakukan kerja menanggal pam bahanapi.SULIT 10 9. 4. Skor 3 2 1 0 3. Anda telah melakukan kerja menanggal pam bahanapi mekanikal. Keluarkan penapis udara dan penapis bahanapi. Tanggalkan semua hos bahanapi yang berkenaan.

[ 3 skor ] Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. f) Tekan memerapa kali injak sebelum membuka nat penjujus.2. d) Basuh tempat kerja dan tempat yang terkena minyak brek dengan menggunakan air. e) Lakukan kerja menjujuh dari selinder roda yang paling jauh dan diakhiri dengan selinder roda yang paling hampir dengan selinder induk.5 dan 6 langkah kerja menjujus brek itu.4. Skor 3 2 1 0 b) Hidupkan enjin. Anda telah melakukan kerja menjujus brek sebuah kenderaan. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT .3. Susun mengikut nombor 1. a) Sangga kenderaan serta tanggalkan semua tayar untuk memudahkan kerja menjujuh.SULIT 11 Untuk Kegunaa n Pemeriks a 10. c) Periksa Paras bendalir brek pada takungan minyak brek.

2. Susun Untuk urutan kerja dalam tugasan tersebut dengan mengisi 1.3. c) Periksa pepasangan piston dan mangkuk getah. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT .4. e) Basuh dengan air bahagian – bahagian brek yang terkena bendalir brek. f) Longgarkan paip brek yang berada di selinder induk menggunakan spanar paip brek . b) Kapit pam induk pada ragum untuk melakukan kerja menservis.SULIT 12 11. [ 3 skor ] Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. n Pemeriks a Skor 3 2 1 0 a) Lakukan kerja menjujus dahulu untuk membuang angin yang terperangkap. Ganti baru sekiranya rosak. d) Uji kendalian brek sebelum terus digunakan selepas memasang selinder induk.5 dan 6 dalam kotak yang Kegunaa disediakan. Anda telah melakukan kerja menservis pam induk pada sebuah kereta.

n Tandakan pernyataan yang betul ( √ ) atau Salah ( X ) dan isikan dalam ruang Pemeriks a yang disediakan. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT . a) Hidupkan enjin sehingga mencapai suhu kerja. Anda telah melakukan kerja menala enjin dan melakukan kerja melaras karburetor.SULIT 13 Untuk Kegunaa 12. d) Menggunakan meter volt untuk menentukan kelajuan enjin. [ 3 skor ] Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. f) Melaras skru kelajuan pepura mengikut spesifikasi. Skor 3 2 1 0 b) Melaras injap cekik c) Meninggikan sedikit kelajuan enjin sebelum melaras. e) Melaras Skru campuran udara dan bahanapi.

Susun urutan tugasan menanggal dan memasang semula dengan mengisi 1.5dan 6 dalam kotak yang disediakan. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT . Anda telah melakukan kerja menanggal pepasangan klac dari kenderaan. e) Tanggalkan dan keluarkan kotak gear dari enjin. [ 3 skor ] Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. c) Periksa kehausan pada plat klac dan plat tekanan. Skor 3 2 1 0 b) Tanggalkan pepasangan klac dari roda tenaga.3.SULIT Untuk Kegunaa n Pemeriks a 14 13.2. f) Gunakan aci imput sewaktu memasang semula pepasangan klac.4. d) Laras kelegaan gerak bebas pedal klac untuk memastikan klac tidak cepat haus. a) Keluarkan minyak gear dan tanggalkan propeler syaft.

b) Longgarkan empat bolt yang mengikat bebibir pemacu ke gandar belakang. c) Keluarkan sendi semesta yg lama dan ganti yang baru. f) Jek kereta dan sangga dengan selamat. [ 3 skor ] Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. didapati sendi semesta rosak dan perlu ditukar. a) Keluarkan minyak gear box . Setelah pemeriksaan secara visual . e) Kapit aci putar pada ragum . Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT .SULIT 15 Untuk Kegunaa n Pemeriks a 14. Skor 3 2 1 0 d) Pasang semula aci putar dan masukkan minyah gear box mengikut sukatan. Susun langkah kerja dari awal kerja sehingga selesai kerja tersebut. Anda telah melakukan kerja menanggal aci putar dari kenderaan.

SULIT Untuk Kegunaan Pemeriksa 16 Rajah 15 15. 3. Ruang Jawapan (a) Ledakan menghasilkan kuasa yang tinggi Skor 3 2 1 0 (b) Omboh menghampiri TTA dalam lejang mampatan (c) Kedua-dua injap masih tertutup (d) Campuran udara dan bahan api dicucuh oleh bunga api yang dikeluarkan oleh palam pencucuh (e) Omboh ditolak dari TTA ke TTB [ 3 skor ] Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. Pilih dan tulis mengikut urutan 1. Rajah 15 di atas menunjukkan lejang kuasa yang berlaku dalam sebuah kenderaan. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT . 4 dan 5 proses kerja lejang kuasa yang betul dalam ruang jawapan. 2.

.............................. .......................................... ........SULIT 17 BAHAGIAN C (APLIKASI) 30 MARKAH 16............................................. nyatakan Skor 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 beberapa peralatan serta langkah kerja yang perlu dilakukan untuk membuat pembenang dalam pada plat logam tersebut....................... ........... a) Nyatakan 4 alatan tangan yang perlu sewaktu melakukan kerja mengegas ini........... ..... Untuk Kegunaa n Pemeriks a Rajah 16 Rajah 16 menunjukkan lukisan terperinci bagi membuat kerja-kerja menggegas yangperlu dilakukan pada plat logam........................ Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT .... Berdasarkan pengalaman anda............................ ........................................................... ........................................... Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak............................................ b) Nyatakan 3 jenis pembenang dalam yang digunakan untuk kerja membenang dalam.... .................................................................

..................................................................................... [ skor 10 ] Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak.......................... ........... ................................................................................................................................................................................................................................ .................................................................................. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ................................................................................. .........................................................................................................................................................SULIT 18 c) Nyatakan prosedur atau langkah kerja untuk menebuk lubang bagi kerja membuat benang............................................................................................................................. ........ Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT ........ ..................................................................................................................................................................................................................................................................... ...

Yusof sedang memandu keretanya dari temerloh ke Kuantan. Yusof turun dan dia dapati brek belakang sebelah kiri berbau hangit dan berasap. Memandangkan dia perlu sampai ke kuantan pada jam 9 pagi . dia meneruskan perjalanan walaupun kenderaannya makin berat dan akhirnya keretanyaterus berhenti di tengah – tengah jalan. a) Berdasarkan pengalaman anda kenapa ini terjadi? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… b) Apakah kebarangkalian atau penyebab ini berlaku. Langsung tidak boleh digerakkan walaupun enjin masih hidup. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT . Sedang dia memandu. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak.SULIT 19 BAHAGIAN D ( PENYELESAIAN MASALAH/KREATIF) 20 MARKAH 19. tiba – tiba dia merasakan keretanya agak berat sedangkan dia tidak memijak injak brek.

Untuk Kegunaa n Pemeriks a SULIT 20 c) Apakah cadangan anda untuk membantu yusof meneruskan perjalanannya ke kuantan. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Skor 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… [ skor 10 ] Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT .

tiba – tiba tayar hadapan anda pancit. Dengan menggunakan kretiviti anda cuba lakarkan dan terangkan cara anda menanggalkan tayar kereta itu. 21 RAJAH B Skor 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Rajah B menunjukkan penjulang pada keadaan biasa di mana kenderaan diletakkan pada jalan / lantai yang rata. Pada suatu pagi . [ 2 skor ] Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT . anda sedang memandu kereta di jalan sebuah kampong. Tayar ganti ada dan spana tayar ada di dalam boot kereta tetapi jek tiada. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… [ 1 skor ] b) Nyatakan faktor – factor yang mengakibatkan kehausan tayar seperti di bawah.SULIT Untuk Kegunaa n Pemeriks a 20. *Penjulang = jek. a) Nyatakan fungsi tayar kepada kenderaan.

...................................... [ 4 skor ] KERTAS SOALAN TAMAT Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak...................................................................................................................................................................................................................................................................... ............. .................................................................................................... nyatakan cara anda menanggalkan tayar kereta tersebut sekiranya situasi itu benar – benar berlaku.............................................................................................. ................................ ...................................................................... .......................................SULIT 22 c) Apakah yang dimaksudkan dengan 175 / 70 / R13 175 70 R13 [ 3 skor ] d) Berpandukan lakaran ............. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT ................................................................................................... ............... ...................................................................................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful