SULIT 8321/1

AUTOMOTIF KENDERAAN

NAMA : …………………………………………….................... NO. K/ PENGENALAN : …………………………....................

PERCUBAAN 2010 2 JAM 30 MINIT

SEKOLAH MENENGAH VOKASIONAL TEMERLOH SIMPANG SANGANG, TEMERLOH PAHANG.

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010
TINGKATAN 5
MATA PELAJARAN ALIRAN VOKASIONAL
8321 / 1 – AUTOMOTIF KKENDERAAN

Untuk Kegunaan Pemeriksa Bahagian Soalan Skor Penuh Skor Diperolehi

Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU.
1. Tulis Nama dan No. Kad Pengenalan anda pada ruang yang disediakan. 2. Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian: Bahagian A, Bahagian B, Bahagian C dan Bahagian D 3. Jawapan hendaklah ditulis dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan pada akhir peperiksaan. 4. Kerja mengira mestilah ditunjukkan dengan jelas. Anda mungkin kehilangan skor jika langkah-langkah penting tidak ditunjukkan dengan teratur. 5. Anda dinasihati supaya mengambil masa 20 minit untuk Bahagian A, 50 minit untuk Bahagian B, 40 minit untuk Bahagian C 40 minit bahagian D

A

B

C D
Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 10 10 10 10 10
100
Disahkan oleh,

Disediakan oleh,-------............... ........... ( MOHD SAID BIN ABDULLAH ) Guru Mata Pelajaran AUTOMOTIF KENDERAAN

Disemak oleh,

( JALALUDIN B. HJ OTHMAN ) KETUA BENGKEL AUTOMOTIF SM VOKASIONAL TEMERLOH

( SHAIFUL BOKHARI B. SIDEK ) KETUA BIDANG VOKASIONAL SM VOKASIONAL TEMERLOH

SULIT

2

Untuk Kegunaan Pemeriksa

BAHAGIAN A (PENGETAHUAN DAN KEFAHAMAN) ( 20 markah ) Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diperuntukkan markah yang sama.

1. Rajah 1 menunjukkan beberapa jenis kikir yang digunakan untuk memotongkan, menipiskan atau melicinkan permukaan sesuatu benda kerja. Padankan empat jenis kikir yang betul di dalam ruang jawapan Ruang Jawapan

Kikir segitiga

Kikir segiempat

Skor 4 3 2 1 0

Kikir kisar

Kikir rata

Kikir bulat

Kikir separuh bulat RAJAH 1 [ SKOR 4]
Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT

Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT .SULIT Untuk Kegunaan Pemeriksa 3 D Untuk Kegunaan Pemeriksa C  B  A  RAJAH 2 Skor 4 3 2 1 0 Skor 4 3 2 1 0 Rajah 2 di atas adalah sebuah kranksyaf. Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. Padankan nama komponen yang berkenaan. Rajah 3 di bawah menunjukkan komponen – komponen system brek. Labelkan nama –nama bahagian tersebut. JURNAL UTAMA JURNAL ENGKOL LENGAN ENGKOL PEMBERAT IMBANGAN [ SKOR 4] Untuk Kegunaan Pemeriksa 3.

Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT .SULIT A B 4 C E RAJAH 3 D ANGKUP C INJAK BREK A KEKASUT BREK B PAM INDUK D CEPER E [ SKOR 4] Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak.

..........SULIT Untuk Kegunaan Pemeriksa 5 A B C Rajah 4 4..................................... Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT ............................ a) Namakan 3 liang yang terdapat pada rajah di atas............................................................................. (C) ............................................................... Skor 4 3 2 1 0 b) Nyatakan apakah yang sedang berlaku di kotak engkol ................................................................................................................................................................................................ ............. Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak.......... ........................................................................... (B) ........................................................................................................................................... Rajah 4 menunjukkan kendalian enjin 2 lejang.............................................................................................................................................................................. ........................ (A) ...........................................

Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT .SULIT Untuk Kegunaan Pemeriksa 6 A D B C Skor 4 3 2 1 0 5 Rajah 5 di atas menunjukkan pepasangan clutch. A PLAT KLAC B TUIL PELEPAS C GALAS PELEPAS D PENUTUP KLAC/ PLAT TEKANAN Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. Padankan nama –nama bahagian tersebut dengan cara membuat anak panah.

Rajah 6 menunjukkan sebahagian kerja menaikkan kenderaan untuk membaiki sistem ekzos yang telah rosak. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT . 4. 2. Matikan enjin kereta D. Letakkan sangga keselamatan pada bahagian kenderaan untuk menyokong kenderaan semasa membaiki E. Pilih dan tulis mengikut urutan 1. Turunkan jek sehingga sangga keselamatan menyokong sepenuhnya B.SULIT Untuk Kegunaa n Pemerik 7 BAHAGIAN B ( 30 MARKAH ) Rajah 6 6. 3. Tarik brek tangan supaya kenderaan tidak bergerak Ruang Jawapan A B C D E F [ skor 3 ] Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. Jekkan kenderaan sehingga mencapai ketinggian yang ditetapkan F. 5 dan 6 langkah kerja yang betul bagi melakukan kerja tersebut dalam ruang jawapan A. Letakkan bonggol kayu dihadapan sekiranya kerja jek dilakukan dibelakang Skor 3 2 1 0 C.

B. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT .Edan F langkah kerja yang betul di dalam ruang jawapan Ruang Jawapan • • • • Tekan pemegang perengkoh ke bawah rod keluli Canaikan sedikit hujung rod keluli yang hendak dibuat benang Pilih set dan saiz pembenang luar yang betul Pusing mengikut arah jam beberapa pusingan dan undur kira-kira satu setengah pusingan untuk memotong racikan • • Ikat rod keluli pada ragum meja Gunakan perengkoh yang sesuai untuk kerja membenang. [ 3 skor ] Skor 3 2 1 0 Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. D . C. Anda telah melakukan kerja-kerja membenang luar pada tolok benang seperti di Rajah 7.SULIT Untuk Kegunaa n Pemeriks a 8 Rajah 7 7. Lengkap dan susun urutan A.

[skor: 3] Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. e) Tanggalkan punca bateri. Pilih dan susun langkah kerja mengikut turutan yang betul dengan menulis 1. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT . a) Laraskan injap mengikut urutan pembakaran. 2. 4. Anda telah melakukan kerja melaras injap seperti Rajah 8. 3.SULIT 9 Untuk Kegunaa n Pemeriks a Rajah 8 8. f) Selepas melaras semua injap pasang semula semua bahagian. Skor 3 2 1 0 b) Tanggalkan penutup jumpelang. d) Pusingkan aci engkol dan tentukan injap bertindih. 5 dan 6 dalam ruang jawapan. c) Tanggalkan palam pencucuh.

stator atau alternator. 4. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT . [ 3 skor ] Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. Skor 3 2 1 0 3. Uji pam bahanapi dengan cara menolak lengan jumpelang. Untuk Kegunaa n Pemeriks a 1. Tanggalkan terminal positif sebelum melakukan kerja menanggal pam bahanapi. Sebaiknya gunakan gasket yang baru untuk mengelakkan kebocoran.SULIT 10 9. Anda telah melakukan kerja menanggal pam bahanapi mekanikal. 6. 2. Keluarkan penapis udara dan penapis bahanapi. Elakkan bahanapi petrol dari tepercik ke distributer . 5. Nyatakan mana – mana tiga ( 3 ) pernyataan yang betul atau salah pada kerja tersebut. Tanggalkan semua hos bahanapi yang berkenaan.

4.SULIT 11 Untuk Kegunaa n Pemeriks a 10. a) Sangga kenderaan serta tanggalkan semua tayar untuk memudahkan kerja menjujuh. e) Lakukan kerja menjujuh dari selinder roda yang paling jauh dan diakhiri dengan selinder roda yang paling hampir dengan selinder induk.2. Skor 3 2 1 0 b) Hidupkan enjin.5 dan 6 langkah kerja menjujus brek itu. d) Basuh tempat kerja dan tempat yang terkena minyak brek dengan menggunakan air. c) Periksa Paras bendalir brek pada takungan minyak brek.3. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT . Anda telah melakukan kerja menjujus brek sebuah kenderaan. f) Tekan memerapa kali injak sebelum membuka nat penjujus. [ 3 skor ] Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. Susun mengikut nombor 1.

2.5 dan 6 dalam kotak yang Kegunaa disediakan.SULIT 12 11. [ 3 skor ] Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. c) Periksa pepasangan piston dan mangkuk getah. Anda telah melakukan kerja menservis pam induk pada sebuah kereta. n Pemeriks a Skor 3 2 1 0 a) Lakukan kerja menjujus dahulu untuk membuang angin yang terperangkap. Ganti baru sekiranya rosak. Susun Untuk urutan kerja dalam tugasan tersebut dengan mengisi 1. f) Longgarkan paip brek yang berada di selinder induk menggunakan spanar paip brek . e) Basuh dengan air bahagian – bahagian brek yang terkena bendalir brek. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT . d) Uji kendalian brek sebelum terus digunakan selepas memasang selinder induk. b) Kapit pam induk pada ragum untuk melakukan kerja menservis.4.3.

Anda telah melakukan kerja menala enjin dan melakukan kerja melaras karburetor. d) Menggunakan meter volt untuk menentukan kelajuan enjin. f) Melaras skru kelajuan pepura mengikut spesifikasi. [ 3 skor ] Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak.SULIT 13 Untuk Kegunaa 12. e) Melaras Skru campuran udara dan bahanapi. n Tandakan pernyataan yang betul ( √ ) atau Salah ( X ) dan isikan dalam ruang Pemeriks a yang disediakan. a) Hidupkan enjin sehingga mencapai suhu kerja. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT . Skor 3 2 1 0 b) Melaras injap cekik c) Meninggikan sedikit kelajuan enjin sebelum melaras.

5dan 6 dalam kotak yang disediakan. c) Periksa kehausan pada plat klac dan plat tekanan. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT . Anda telah melakukan kerja menanggal pepasangan klac dari kenderaan. d) Laras kelegaan gerak bebas pedal klac untuk memastikan klac tidak cepat haus. f) Gunakan aci imput sewaktu memasang semula pepasangan klac. a) Keluarkan minyak gear dan tanggalkan propeler syaft.4. Susun urutan tugasan menanggal dan memasang semula dengan mengisi 1. [ 3 skor ] Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak.2.3. e) Tanggalkan dan keluarkan kotak gear dari enjin. Skor 3 2 1 0 b) Tanggalkan pepasangan klac dari roda tenaga.SULIT Untuk Kegunaa n Pemeriks a 14 13.

[ 3 skor ] Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. Skor 3 2 1 0 d) Pasang semula aci putar dan masukkan minyah gear box mengikut sukatan. Anda telah melakukan kerja menanggal aci putar dari kenderaan. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT . c) Keluarkan sendi semesta yg lama dan ganti yang baru. didapati sendi semesta rosak dan perlu ditukar. Susun langkah kerja dari awal kerja sehingga selesai kerja tersebut. Setelah pemeriksaan secara visual . e) Kapit aci putar pada ragum . a) Keluarkan minyak gear box . b) Longgarkan empat bolt yang mengikat bebibir pemacu ke gandar belakang.SULIT 15 Untuk Kegunaa n Pemeriks a 14. f) Jek kereta dan sangga dengan selamat.

Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT .SULIT Untuk Kegunaan Pemeriksa 16 Rajah 15 15. 4 dan 5 proses kerja lejang kuasa yang betul dalam ruang jawapan. Ruang Jawapan (a) Ledakan menghasilkan kuasa yang tinggi Skor 3 2 1 0 (b) Omboh menghampiri TTA dalam lejang mampatan (c) Kedua-dua injap masih tertutup (d) Campuran udara dan bahan api dicucuh oleh bunga api yang dikeluarkan oleh palam pencucuh (e) Omboh ditolak dari TTA ke TTB [ 3 skor ] Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. 2. Rajah 15 di atas menunjukkan lejang kuasa yang berlaku dalam sebuah kenderaan. Pilih dan tulis mengikut urutan 1. 3.

....................... Berdasarkan pengalaman anda......... ......................... Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT ........................................ Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak..... ........................................ nyatakan Skor 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 beberapa peralatan serta langkah kerja yang perlu dilakukan untuk membuat pembenang dalam pada plat logam tersebut................................................................................................. Untuk Kegunaa n Pemeriks a Rajah 16 Rajah 16 menunjukkan lukisan terperinci bagi membuat kerja-kerja menggegas yangperlu dilakukan pada plat logam...................... ... .......... a) Nyatakan 4 alatan tangan yang perlu sewaktu melakukan kerja mengegas ini.. . .........SULIT 17 BAHAGIAN C (APLIKASI) 30 MARKAH 16.......... .............................................................................................................. b) Nyatakan 3 jenis pembenang dalam yang digunakan untuk kerja membenang dalam........................................

..........................SULIT 18 c) Nyatakan prosedur atau langkah kerja untuk menebuk lubang bagi kerja membuat benang........ ........................... ............................................................................................................................................................................................... Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT ............................................................................................. ........... ........................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............... [ skor 10 ] Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak.......................................................................... ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ......................................... .........................................................................................

a) Berdasarkan pengalaman anda kenapa ini terjadi? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… b) Apakah kebarangkalian atau penyebab ini berlaku. dia meneruskan perjalanan walaupun kenderaannya makin berat dan akhirnya keretanyaterus berhenti di tengah – tengah jalan. Yusof sedang memandu keretanya dari temerloh ke Kuantan. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. tiba – tiba dia merasakan keretanya agak berat sedangkan dia tidak memijak injak brek. Yusof turun dan dia dapati brek belakang sebelah kiri berbau hangit dan berasap. Memandangkan dia perlu sampai ke kuantan pada jam 9 pagi . Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT . Langsung tidak boleh digerakkan walaupun enjin masih hidup. Sedang dia memandu.SULIT 19 BAHAGIAN D ( PENYELESAIAN MASALAH/KREATIF) 20 MARKAH 19.

……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Skor 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… [ skor 10 ] Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT .Untuk Kegunaa n Pemeriks a SULIT 20 c) Apakah cadangan anda untuk membantu yusof meneruskan perjalanannya ke kuantan.

anda sedang memandu kereta di jalan sebuah kampong. tiba – tiba tayar hadapan anda pancit. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT . 21 RAJAH B Skor 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Rajah B menunjukkan penjulang pada keadaan biasa di mana kenderaan diletakkan pada jalan / lantai yang rata. Tayar ganti ada dan spana tayar ada di dalam boot kereta tetapi jek tiada. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… [ 1 skor ] b) Nyatakan faktor – factor yang mengakibatkan kehausan tayar seperti di bawah.SULIT Untuk Kegunaa n Pemeriks a 20. *Penjulang = jek. a) Nyatakan fungsi tayar kepada kenderaan. Dengan menggunakan kretiviti anda cuba lakarkan dan terangkan cara anda menanggalkan tayar kereta itu. [ 2 skor ] Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. Pada suatu pagi .

. ........................................................................................................................................................................ ................................... Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT ............................................................................................................................................................................. [ 4 skor ] KERTAS SOALAN TAMAT Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak.... .................................. .......................................... .................................................................................................................................................................................................................................. .................................................. ................. nyatakan cara anda menanggalkan tayar kereta tersebut sekiranya situasi itu benar – benar berlaku........................................................................................................................SULIT 22 c) Apakah yang dimaksudkan dengan 175 / 70 / R13 175 70 R13 [ 3 skor ] d) Berpandukan lakaran ....................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful