SULIT 8321/1

AUTOMOTIF KENDERAAN

NAMA : …………………………………………….................... NO. K/ PENGENALAN : …………………………....................

PERCUBAAN 2010 2 JAM 30 MINIT

SEKOLAH MENENGAH VOKASIONAL TEMERLOH SIMPANG SANGANG, TEMERLOH PAHANG.

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010
TINGKATAN 5
MATA PELAJARAN ALIRAN VOKASIONAL
8321 / 1 – AUTOMOTIF KKENDERAAN

Untuk Kegunaan Pemeriksa Bahagian Soalan Skor Penuh Skor Diperolehi

Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU.
1. Tulis Nama dan No. Kad Pengenalan anda pada ruang yang disediakan. 2. Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian: Bahagian A, Bahagian B, Bahagian C dan Bahagian D 3. Jawapan hendaklah ditulis dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan pada akhir peperiksaan. 4. Kerja mengira mestilah ditunjukkan dengan jelas. Anda mungkin kehilangan skor jika langkah-langkah penting tidak ditunjukkan dengan teratur. 5. Anda dinasihati supaya mengambil masa 20 minit untuk Bahagian A, 50 minit untuk Bahagian B, 40 minit untuk Bahagian C 40 minit bahagian D

A

B

C D
Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 10 10 10 10 10
100
Disahkan oleh,

Disediakan oleh,-------............... ........... ( MOHD SAID BIN ABDULLAH ) Guru Mata Pelajaran AUTOMOTIF KENDERAAN

Disemak oleh,

( JALALUDIN B. HJ OTHMAN ) KETUA BENGKEL AUTOMOTIF SM VOKASIONAL TEMERLOH

( SHAIFUL BOKHARI B. SIDEK ) KETUA BIDANG VOKASIONAL SM VOKASIONAL TEMERLOH

SULIT

2

Untuk Kegunaan Pemeriksa

BAHAGIAN A (PENGETAHUAN DAN KEFAHAMAN) ( 20 markah ) Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diperuntukkan markah yang sama.

1. Rajah 1 menunjukkan beberapa jenis kikir yang digunakan untuk memotongkan, menipiskan atau melicinkan permukaan sesuatu benda kerja. Padankan empat jenis kikir yang betul di dalam ruang jawapan Ruang Jawapan

Kikir segitiga

Kikir segiempat

Skor 4 3 2 1 0

Kikir kisar

Kikir rata

Kikir bulat

Kikir separuh bulat RAJAH 1 [ SKOR 4]
Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT

Rajah 3 di bawah menunjukkan komponen – komponen system brek. Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT . Padankan nama komponen yang berkenaan. Labelkan nama –nama bahagian tersebut. JURNAL UTAMA JURNAL ENGKOL LENGAN ENGKOL PEMBERAT IMBANGAN [ SKOR 4] Untuk Kegunaan Pemeriksa 3.SULIT Untuk Kegunaan Pemeriksa 3 D Untuk Kegunaan Pemeriksa C  B  A  RAJAH 2 Skor 4 3 2 1 0 Skor 4 3 2 1 0 Rajah 2 di atas adalah sebuah kranksyaf.

Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT .SULIT A B 4 C E RAJAH 3 D ANGKUP C INJAK BREK A KEKASUT BREK B PAM INDUK D CEPER E [ SKOR 4] Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak.

.......................... a) Namakan 3 liang yang terdapat pada rajah di atas.............................................................................. Rajah 4 menunjukkan kendalian enjin 2 lejang...... (C) ............................................................................. Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak............................ (A) ................................ (B) ....................................................................................SULIT Untuk Kegunaan Pemeriksa 5 A B C Rajah 4 4.................................................................................... Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT ............. ..................................................................................................................................... Skor 4 3 2 1 0 b) Nyatakan apakah yang sedang berlaku di kotak engkol .......... ............................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................

Padankan nama –nama bahagian tersebut dengan cara membuat anak panah.SULIT Untuk Kegunaan Pemeriksa 6 A D B C Skor 4 3 2 1 0 5 Rajah 5 di atas menunjukkan pepasangan clutch. A PLAT KLAC B TUIL PELEPAS C GALAS PELEPAS D PENUTUP KLAC/ PLAT TEKANAN Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT .

Jekkan kenderaan sehingga mencapai ketinggian yang ditetapkan F. Turunkan jek sehingga sangga keselamatan menyokong sepenuhnya B. Letakkan bonggol kayu dihadapan sekiranya kerja jek dilakukan dibelakang Skor 3 2 1 0 C.SULIT Untuk Kegunaa n Pemerik 7 BAHAGIAN B ( 30 MARKAH ) Rajah 6 6. Letakkan sangga keselamatan pada bahagian kenderaan untuk menyokong kenderaan semasa membaiki E. Pilih dan tulis mengikut urutan 1. 5 dan 6 langkah kerja yang betul bagi melakukan kerja tersebut dalam ruang jawapan A. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT . Tarik brek tangan supaya kenderaan tidak bergerak Ruang Jawapan A B C D E F [ skor 3 ] Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. Matikan enjin kereta D. 3. Rajah 6 menunjukkan sebahagian kerja menaikkan kenderaan untuk membaiki sistem ekzos yang telah rosak. 2. 4.

B. Anda telah melakukan kerja-kerja membenang luar pada tolok benang seperti di Rajah 7.Edan F langkah kerja yang betul di dalam ruang jawapan Ruang Jawapan • • • • Tekan pemegang perengkoh ke bawah rod keluli Canaikan sedikit hujung rod keluli yang hendak dibuat benang Pilih set dan saiz pembenang luar yang betul Pusing mengikut arah jam beberapa pusingan dan undur kira-kira satu setengah pusingan untuk memotong racikan • • Ikat rod keluli pada ragum meja Gunakan perengkoh yang sesuai untuk kerja membenang.SULIT Untuk Kegunaa n Pemeriks a 8 Rajah 7 7. C. D . Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT . [ 3 skor ] Skor 3 2 1 0 Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. Lengkap dan susun urutan A.

Pilih dan susun langkah kerja mengikut turutan yang betul dengan menulis 1. 4. a) Laraskan injap mengikut urutan pembakaran. e) Tanggalkan punca bateri. 5 dan 6 dalam ruang jawapan. f) Selepas melaras semua injap pasang semula semua bahagian. 3.SULIT 9 Untuk Kegunaa n Pemeriks a Rajah 8 8. d) Pusingkan aci engkol dan tentukan injap bertindih. [skor: 3] Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. Anda telah melakukan kerja melaras injap seperti Rajah 8. c) Tanggalkan palam pencucuh. 2. Skor 3 2 1 0 b) Tanggalkan penutup jumpelang. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT .

2. Keluarkan penapis udara dan penapis bahanapi. Untuk Kegunaa n Pemeriks a 1. Sebaiknya gunakan gasket yang baru untuk mengelakkan kebocoran. stator atau alternator. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT . [ 3 skor ] Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. 5.SULIT 10 9. 4. Skor 3 2 1 0 3. Uji pam bahanapi dengan cara menolak lengan jumpelang. Tanggalkan terminal positif sebelum melakukan kerja menanggal pam bahanapi. 6. Nyatakan mana – mana tiga ( 3 ) pernyataan yang betul atau salah pada kerja tersebut. Anda telah melakukan kerja menanggal pam bahanapi mekanikal. Elakkan bahanapi petrol dari tepercik ke distributer . Tanggalkan semua hos bahanapi yang berkenaan.

Susun mengikut nombor 1. a) Sangga kenderaan serta tanggalkan semua tayar untuk memudahkan kerja menjujuh.3.4. [ 3 skor ] Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. c) Periksa Paras bendalir brek pada takungan minyak brek.5 dan 6 langkah kerja menjujus brek itu. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT . Anda telah melakukan kerja menjujus brek sebuah kenderaan.2. d) Basuh tempat kerja dan tempat yang terkena minyak brek dengan menggunakan air. e) Lakukan kerja menjujuh dari selinder roda yang paling jauh dan diakhiri dengan selinder roda yang paling hampir dengan selinder induk. Skor 3 2 1 0 b) Hidupkan enjin. f) Tekan memerapa kali injak sebelum membuka nat penjujus.SULIT 11 Untuk Kegunaa n Pemeriks a 10.

c) Periksa pepasangan piston dan mangkuk getah. f) Longgarkan paip brek yang berada di selinder induk menggunakan spanar paip brek . b) Kapit pam induk pada ragum untuk melakukan kerja menservis. Ganti baru sekiranya rosak.2. Anda telah melakukan kerja menservis pam induk pada sebuah kereta.SULIT 12 11. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT .4.3. [ 3 skor ] Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. d) Uji kendalian brek sebelum terus digunakan selepas memasang selinder induk. Susun Untuk urutan kerja dalam tugasan tersebut dengan mengisi 1. e) Basuh dengan air bahagian – bahagian brek yang terkena bendalir brek. n Pemeriks a Skor 3 2 1 0 a) Lakukan kerja menjujus dahulu untuk membuang angin yang terperangkap.5 dan 6 dalam kotak yang Kegunaa disediakan.

f) Melaras skru kelajuan pepura mengikut spesifikasi. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT . Skor 3 2 1 0 b) Melaras injap cekik c) Meninggikan sedikit kelajuan enjin sebelum melaras. n Tandakan pernyataan yang betul ( √ ) atau Salah ( X ) dan isikan dalam ruang Pemeriks a yang disediakan.SULIT 13 Untuk Kegunaa 12. a) Hidupkan enjin sehingga mencapai suhu kerja. [ 3 skor ] Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. Anda telah melakukan kerja menala enjin dan melakukan kerja melaras karburetor. e) Melaras Skru campuran udara dan bahanapi. d) Menggunakan meter volt untuk menentukan kelajuan enjin.

5dan 6 dalam kotak yang disediakan.SULIT Untuk Kegunaa n Pemeriks a 14 13. Anda telah melakukan kerja menanggal pepasangan klac dari kenderaan. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT . d) Laras kelegaan gerak bebas pedal klac untuk memastikan klac tidak cepat haus.4.2. a) Keluarkan minyak gear dan tanggalkan propeler syaft. Skor 3 2 1 0 b) Tanggalkan pepasangan klac dari roda tenaga. e) Tanggalkan dan keluarkan kotak gear dari enjin. [ 3 skor ] Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak.3. c) Periksa kehausan pada plat klac dan plat tekanan. Susun urutan tugasan menanggal dan memasang semula dengan mengisi 1. f) Gunakan aci imput sewaktu memasang semula pepasangan klac.

Skor 3 2 1 0 d) Pasang semula aci putar dan masukkan minyah gear box mengikut sukatan. f) Jek kereta dan sangga dengan selamat. c) Keluarkan sendi semesta yg lama dan ganti yang baru. Susun langkah kerja dari awal kerja sehingga selesai kerja tersebut.SULIT 15 Untuk Kegunaa n Pemeriks a 14. e) Kapit aci putar pada ragum . didapati sendi semesta rosak dan perlu ditukar. [ 3 skor ] Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT . Setelah pemeriksaan secara visual . a) Keluarkan minyak gear box . b) Longgarkan empat bolt yang mengikat bebibir pemacu ke gandar belakang. Anda telah melakukan kerja menanggal aci putar dari kenderaan.

SULIT Untuk Kegunaan Pemeriksa 16 Rajah 15 15. Pilih dan tulis mengikut urutan 1. Ruang Jawapan (a) Ledakan menghasilkan kuasa yang tinggi Skor 3 2 1 0 (b) Omboh menghampiri TTA dalam lejang mampatan (c) Kedua-dua injap masih tertutup (d) Campuran udara dan bahan api dicucuh oleh bunga api yang dikeluarkan oleh palam pencucuh (e) Omboh ditolak dari TTA ke TTB [ 3 skor ] Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT . 4 dan 5 proses kerja lejang kuasa yang betul dalam ruang jawapan. 3. Rajah 15 di atas menunjukkan lejang kuasa yang berlaku dalam sebuah kenderaan. 2.

............. b) Nyatakan 3 jenis pembenang dalam yang digunakan untuk kerja membenang dalam....... nyatakan Skor 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 beberapa peralatan serta langkah kerja yang perlu dilakukan untuk membuat pembenang dalam pada plat logam tersebut................................................................................. Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak...SULIT 17 BAHAGIAN C (APLIKASI) 30 MARKAH 16.................. ............... ............................................ Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT . ........................................ a) Nyatakan 4 alatan tangan yang perlu sewaktu melakukan kerja mengegas ini................................................... ................. ........................ .............................................................. Untuk Kegunaa n Pemeriks a Rajah 16 Rajah 16 menunjukkan lukisan terperinci bagi membuat kerja-kerja menggegas yangperlu dilakukan pada plat logam................................................ ........ Berdasarkan pengalaman anda..............

................................................................................................ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ................................... .......................................................................... [ skor 10 ] Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak.................................................................................................................................................................................................................. ....................................... ............................................................................. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… .......................................... Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT ......... ........................................ .........................................................................................SULIT 18 c) Nyatakan prosedur atau langkah kerja untuk menebuk lubang bagi kerja membuat benang..................................

Sedang dia memandu. dia meneruskan perjalanan walaupun kenderaannya makin berat dan akhirnya keretanyaterus berhenti di tengah – tengah jalan. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT . ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. a) Berdasarkan pengalaman anda kenapa ini terjadi? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… b) Apakah kebarangkalian atau penyebab ini berlaku. Yusof sedang memandu keretanya dari temerloh ke Kuantan. Langsung tidak boleh digerakkan walaupun enjin masih hidup. tiba – tiba dia merasakan keretanya agak berat sedangkan dia tidak memijak injak brek.SULIT 19 BAHAGIAN D ( PENYELESAIAN MASALAH/KREATIF) 20 MARKAH 19. Memandangkan dia perlu sampai ke kuantan pada jam 9 pagi . Yusof turun dan dia dapati brek belakang sebelah kiri berbau hangit dan berasap.

Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT .Untuk Kegunaa n Pemeriks a SULIT 20 c) Apakah cadangan anda untuk membantu yusof meneruskan perjalanannya ke kuantan. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Skor 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… [ skor 10 ] Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak.

Tayar ganti ada dan spana tayar ada di dalam boot kereta tetapi jek tiada. *Penjulang = jek. anda sedang memandu kereta di jalan sebuah kampong. a) Nyatakan fungsi tayar kepada kenderaan. 21 RAJAH B Skor 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Rajah B menunjukkan penjulang pada keadaan biasa di mana kenderaan diletakkan pada jalan / lantai yang rata. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT .SULIT Untuk Kegunaa n Pemeriks a 20. Dengan menggunakan kretiviti anda cuba lakarkan dan terangkan cara anda menanggalkan tayar kereta itu. [ 2 skor ] Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. Pada suatu pagi . ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… [ 1 skor ] b) Nyatakan faktor – factor yang mengakibatkan kehausan tayar seperti di bawah. tiba – tiba tayar hadapan anda pancit.

....................................................... .................. ..................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................... .............. ...... nyatakan cara anda menanggalkan tayar kereta tersebut sekiranya situasi itu benar – benar berlaku...... [ 4 skor ] KERTAS SOALAN TAMAT Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak................................................................. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT ................................................................................................................................................................................................ ...............SULIT 22 c) Apakah yang dimaksudkan dengan 175 / 70 / R13 175 70 R13 [ 3 skor ] d) Berpandukan lakaran ............................................................................................................................................................................................................... .........

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful