SULIT 8321/1

AUTOMOTIF KENDERAAN

NAMA : …………………………………………….................... NO. K/ PENGENALAN : …………………………....................

PERCUBAAN 2010 2 JAM 30 MINIT

SEKOLAH MENENGAH VOKASIONAL TEMERLOH SIMPANG SANGANG, TEMERLOH PAHANG.

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010
TINGKATAN 5
MATA PELAJARAN ALIRAN VOKASIONAL
8321 / 1 – AUTOMOTIF KKENDERAAN

Untuk Kegunaan Pemeriksa Bahagian Soalan Skor Penuh Skor Diperolehi

Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU.
1. Tulis Nama dan No. Kad Pengenalan anda pada ruang yang disediakan. 2. Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian: Bahagian A, Bahagian B, Bahagian C dan Bahagian D 3. Jawapan hendaklah ditulis dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan pada akhir peperiksaan. 4. Kerja mengira mestilah ditunjukkan dengan jelas. Anda mungkin kehilangan skor jika langkah-langkah penting tidak ditunjukkan dengan teratur. 5. Anda dinasihati supaya mengambil masa 20 minit untuk Bahagian A, 50 minit untuk Bahagian B, 40 minit untuk Bahagian C 40 minit bahagian D

A

B

C D
Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 10 10 10 10 10
100
Disahkan oleh,

Disediakan oleh,-------............... ........... ( MOHD SAID BIN ABDULLAH ) Guru Mata Pelajaran AUTOMOTIF KENDERAAN

Disemak oleh,

( JALALUDIN B. HJ OTHMAN ) KETUA BENGKEL AUTOMOTIF SM VOKASIONAL TEMERLOH

( SHAIFUL BOKHARI B. SIDEK ) KETUA BIDANG VOKASIONAL SM VOKASIONAL TEMERLOH

SULIT

2

Untuk Kegunaan Pemeriksa

BAHAGIAN A (PENGETAHUAN DAN KEFAHAMAN) ( 20 markah ) Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diperuntukkan markah yang sama.

1. Rajah 1 menunjukkan beberapa jenis kikir yang digunakan untuk memotongkan, menipiskan atau melicinkan permukaan sesuatu benda kerja. Padankan empat jenis kikir yang betul di dalam ruang jawapan Ruang Jawapan

Kikir segitiga

Kikir segiempat

Skor 4 3 2 1 0

Kikir kisar

Kikir rata

Kikir bulat

Kikir separuh bulat RAJAH 1 [ SKOR 4]
Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT

JURNAL UTAMA JURNAL ENGKOL LENGAN ENGKOL PEMBERAT IMBANGAN [ SKOR 4] Untuk Kegunaan Pemeriksa 3. Labelkan nama –nama bahagian tersebut.SULIT Untuk Kegunaan Pemeriksa 3 D Untuk Kegunaan Pemeriksa C  B  A  RAJAH 2 Skor 4 3 2 1 0 Skor 4 3 2 1 0 Rajah 2 di atas adalah sebuah kranksyaf. Padankan nama komponen yang berkenaan. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT . Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. Rajah 3 di bawah menunjukkan komponen – komponen system brek.

Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT .SULIT A B 4 C E RAJAH 3 D ANGKUP C INJAK BREK A KEKASUT BREK B PAM INDUK D CEPER E [ SKOR 4] Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak.

........... a) Namakan 3 liang yang terdapat pada rajah di atas...................................................... Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak......................................................... Skor 4 3 2 1 0 b) Nyatakan apakah yang sedang berlaku di kotak engkol ................. (C) ................................................................................................................................. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT ................................... (A) .............................. ...................... (B) ............................................................................................................................................ ..........................................SULIT Untuk Kegunaan Pemeriksa 5 A B C Rajah 4 4............................................................................................................... Rajah 4 menunjukkan kendalian enjin 2 lejang.......................................................................................................................................................................... ...................................................................

SULIT Untuk Kegunaan Pemeriksa 6 A D B C Skor 4 3 2 1 0 5 Rajah 5 di atas menunjukkan pepasangan clutch. Padankan nama –nama bahagian tersebut dengan cara membuat anak panah. A PLAT KLAC B TUIL PELEPAS C GALAS PELEPAS D PENUTUP KLAC/ PLAT TEKANAN Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT .

Tarik brek tangan supaya kenderaan tidak bergerak Ruang Jawapan A B C D E F [ skor 3 ] Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. 2. Pilih dan tulis mengikut urutan 1. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT .SULIT Untuk Kegunaa n Pemerik 7 BAHAGIAN B ( 30 MARKAH ) Rajah 6 6. Turunkan jek sehingga sangga keselamatan menyokong sepenuhnya B. Letakkan bonggol kayu dihadapan sekiranya kerja jek dilakukan dibelakang Skor 3 2 1 0 C. 4. 5 dan 6 langkah kerja yang betul bagi melakukan kerja tersebut dalam ruang jawapan A. 3. Matikan enjin kereta D. Rajah 6 menunjukkan sebahagian kerja menaikkan kenderaan untuk membaiki sistem ekzos yang telah rosak. Letakkan sangga keselamatan pada bahagian kenderaan untuk menyokong kenderaan semasa membaiki E. Jekkan kenderaan sehingga mencapai ketinggian yang ditetapkan F.

D . Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT . C. Lengkap dan susun urutan A.SULIT Untuk Kegunaa n Pemeriks a 8 Rajah 7 7.Edan F langkah kerja yang betul di dalam ruang jawapan Ruang Jawapan • • • • Tekan pemegang perengkoh ke bawah rod keluli Canaikan sedikit hujung rod keluli yang hendak dibuat benang Pilih set dan saiz pembenang luar yang betul Pusing mengikut arah jam beberapa pusingan dan undur kira-kira satu setengah pusingan untuk memotong racikan • • Ikat rod keluli pada ragum meja Gunakan perengkoh yang sesuai untuk kerja membenang. B. Anda telah melakukan kerja-kerja membenang luar pada tolok benang seperti di Rajah 7. [ 3 skor ] Skor 3 2 1 0 Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak.

d) Pusingkan aci engkol dan tentukan injap bertindih. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT . 4. 2. e) Tanggalkan punca bateri. Anda telah melakukan kerja melaras injap seperti Rajah 8.SULIT 9 Untuk Kegunaa n Pemeriks a Rajah 8 8. f) Selepas melaras semua injap pasang semula semua bahagian. c) Tanggalkan palam pencucuh. a) Laraskan injap mengikut urutan pembakaran. Skor 3 2 1 0 b) Tanggalkan penutup jumpelang. 3. 5 dan 6 dalam ruang jawapan. Pilih dan susun langkah kerja mengikut turutan yang betul dengan menulis 1. [skor: 3] Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak.

Keluarkan penapis udara dan penapis bahanapi. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT . Uji pam bahanapi dengan cara menolak lengan jumpelang. 2. Tanggalkan terminal positif sebelum melakukan kerja menanggal pam bahanapi. Elakkan bahanapi petrol dari tepercik ke distributer . Untuk Kegunaa n Pemeriks a 1. 4. 5. Sebaiknya gunakan gasket yang baru untuk mengelakkan kebocoran. Tanggalkan semua hos bahanapi yang berkenaan. Anda telah melakukan kerja menanggal pam bahanapi mekanikal. stator atau alternator. [ 3 skor ] Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. Nyatakan mana – mana tiga ( 3 ) pernyataan yang betul atau salah pada kerja tersebut. Skor 3 2 1 0 3.SULIT 10 9. 6.

Skor 3 2 1 0 b) Hidupkan enjin.2. Anda telah melakukan kerja menjujus brek sebuah kenderaan.4. f) Tekan memerapa kali injak sebelum membuka nat penjujus. [ 3 skor ] Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. c) Periksa Paras bendalir brek pada takungan minyak brek.SULIT 11 Untuk Kegunaa n Pemeriks a 10. d) Basuh tempat kerja dan tempat yang terkena minyak brek dengan menggunakan air. a) Sangga kenderaan serta tanggalkan semua tayar untuk memudahkan kerja menjujuh.5 dan 6 langkah kerja menjujus brek itu. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT .3. Susun mengikut nombor 1. e) Lakukan kerja menjujuh dari selinder roda yang paling jauh dan diakhiri dengan selinder roda yang paling hampir dengan selinder induk.

Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT . Susun Untuk urutan kerja dalam tugasan tersebut dengan mengisi 1. b) Kapit pam induk pada ragum untuk melakukan kerja menservis. e) Basuh dengan air bahagian – bahagian brek yang terkena bendalir brek.2. d) Uji kendalian brek sebelum terus digunakan selepas memasang selinder induk.5 dan 6 dalam kotak yang Kegunaa disediakan.4. Ganti baru sekiranya rosak. c) Periksa pepasangan piston dan mangkuk getah.SULIT 12 11.3. Anda telah melakukan kerja menservis pam induk pada sebuah kereta. n Pemeriks a Skor 3 2 1 0 a) Lakukan kerja menjujus dahulu untuk membuang angin yang terperangkap. f) Longgarkan paip brek yang berada di selinder induk menggunakan spanar paip brek . [ 3 skor ] Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak.

f) Melaras skru kelajuan pepura mengikut spesifikasi. n Tandakan pernyataan yang betul ( √ ) atau Salah ( X ) dan isikan dalam ruang Pemeriks a yang disediakan.SULIT 13 Untuk Kegunaa 12. a) Hidupkan enjin sehingga mencapai suhu kerja. e) Melaras Skru campuran udara dan bahanapi. Skor 3 2 1 0 b) Melaras injap cekik c) Meninggikan sedikit kelajuan enjin sebelum melaras. [ 3 skor ] Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT . d) Menggunakan meter volt untuk menentukan kelajuan enjin. Anda telah melakukan kerja menala enjin dan melakukan kerja melaras karburetor.

Susun urutan tugasan menanggal dan memasang semula dengan mengisi 1. Anda telah melakukan kerja menanggal pepasangan klac dari kenderaan.4. [ 3 skor ] Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. e) Tanggalkan dan keluarkan kotak gear dari enjin. c) Periksa kehausan pada plat klac dan plat tekanan. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT . f) Gunakan aci imput sewaktu memasang semula pepasangan klac. Skor 3 2 1 0 b) Tanggalkan pepasangan klac dari roda tenaga. a) Keluarkan minyak gear dan tanggalkan propeler syaft.5dan 6 dalam kotak yang disediakan.SULIT Untuk Kegunaa n Pemeriks a 14 13. d) Laras kelegaan gerak bebas pedal klac untuk memastikan klac tidak cepat haus.2.3.

Setelah pemeriksaan secara visual . [ 3 skor ] Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. c) Keluarkan sendi semesta yg lama dan ganti yang baru. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT . Skor 3 2 1 0 d) Pasang semula aci putar dan masukkan minyah gear box mengikut sukatan. a) Keluarkan minyak gear box . f) Jek kereta dan sangga dengan selamat. Anda telah melakukan kerja menanggal aci putar dari kenderaan. b) Longgarkan empat bolt yang mengikat bebibir pemacu ke gandar belakang.SULIT 15 Untuk Kegunaa n Pemeriks a 14. Susun langkah kerja dari awal kerja sehingga selesai kerja tersebut. didapati sendi semesta rosak dan perlu ditukar. e) Kapit aci putar pada ragum .

Ruang Jawapan (a) Ledakan menghasilkan kuasa yang tinggi Skor 3 2 1 0 (b) Omboh menghampiri TTA dalam lejang mampatan (c) Kedua-dua injap masih tertutup (d) Campuran udara dan bahan api dicucuh oleh bunga api yang dikeluarkan oleh palam pencucuh (e) Omboh ditolak dari TTA ke TTB [ 3 skor ] Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. 2. Rajah 15 di atas menunjukkan lejang kuasa yang berlaku dalam sebuah kenderaan. 4 dan 5 proses kerja lejang kuasa yang betul dalam ruang jawapan. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT . Pilih dan tulis mengikut urutan 1.SULIT Untuk Kegunaan Pemeriksa 16 Rajah 15 15. 3.

.. b) Nyatakan 3 jenis pembenang dalam yang digunakan untuk kerja membenang dalam...... ..................... ........ Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak............................. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT .......................................................... ........ nyatakan Skor 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 beberapa peralatan serta langkah kerja yang perlu dilakukan untuk membuat pembenang dalam pada plat logam tersebut..... ......................................... ...................... ................................................ Untuk Kegunaa n Pemeriks a Rajah 16 Rajah 16 menunjukkan lukisan terperinci bagi membuat kerja-kerja menggegas yangperlu dilakukan pada plat logam............................ a) Nyatakan 4 alatan tangan yang perlu sewaktu melakukan kerja mengegas ini....................................................................... ................. Berdasarkan pengalaman anda................................................................SULIT 17 BAHAGIAN C (APLIKASI) 30 MARKAH 16..................

................................................. ................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................ .................................................. ................................................................................................ [ skor 10 ] Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak.............................................................................................................. .............................................................................................. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT .......................................................................................................................................................... .........SULIT 18 c) Nyatakan prosedur atau langkah kerja untuk menebuk lubang bagi kerja membuat benang......................................................... .................................................................................................................................................. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… .............

……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. dia meneruskan perjalanan walaupun kenderaannya makin berat dan akhirnya keretanyaterus berhenti di tengah – tengah jalan. Yusof sedang memandu keretanya dari temerloh ke Kuantan. a) Berdasarkan pengalaman anda kenapa ini terjadi? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… b) Apakah kebarangkalian atau penyebab ini berlaku.SULIT 19 BAHAGIAN D ( PENYELESAIAN MASALAH/KREATIF) 20 MARKAH 19. Memandangkan dia perlu sampai ke kuantan pada jam 9 pagi . Yusof turun dan dia dapati brek belakang sebelah kiri berbau hangit dan berasap. Langsung tidak boleh digerakkan walaupun enjin masih hidup. tiba – tiba dia merasakan keretanya agak berat sedangkan dia tidak memijak injak brek. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT . Sedang dia memandu.

Untuk Kegunaa n Pemeriks a SULIT 20 c) Apakah cadangan anda untuk membantu yusof meneruskan perjalanannya ke kuantan. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT . ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Skor 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… [ skor 10 ] Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak.

Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT . anda sedang memandu kereta di jalan sebuah kampong. a) Nyatakan fungsi tayar kepada kenderaan. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… [ 1 skor ] b) Nyatakan faktor – factor yang mengakibatkan kehausan tayar seperti di bawah. *Penjulang = jek. Dengan menggunakan kretiviti anda cuba lakarkan dan terangkan cara anda menanggalkan tayar kereta itu. [ 2 skor ] Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. Tayar ganti ada dan spana tayar ada di dalam boot kereta tetapi jek tiada. 21 RAJAH B Skor 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Rajah B menunjukkan penjulang pada keadaan biasa di mana kenderaan diletakkan pada jalan / lantai yang rata.SULIT Untuk Kegunaa n Pemeriks a 20. Pada suatu pagi . tiba – tiba tayar hadapan anda pancit.

.............................................. .............. ......................................................................................................................................... ............................ ................................................................................................................................................................................. ....... [ 4 skor ] KERTAS SOALAN TAMAT Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak............ .................... Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010 [lihat sebelah SULIT ............................ ....................................................... nyatakan cara anda menanggalkan tayar kereta tersebut sekiranya situasi itu benar – benar berlaku.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................SULIT 22 c) Apakah yang dimaksudkan dengan 175 / 70 / R13 175 70 R13 [ 3 skor ] d) Berpandukan lakaran .......................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful