P. 1
contoh rph bm tahun 5

contoh rph bm tahun 5

|Views: 1,033|Likes:
Published by Hamdi Najdi

More info:

Published by: Hamdi Najdi on Mar 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/27/2013

pdf

text

original

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( RPH

)

Mata pelajaran Tahun Bilangan Murid Tema Tajuk Tarikh Masa Objektif

: Bahasa Melayu : 5 Orked : 32 orang : Kebudayaan : Perayaan di Malaysia : 12 Februari 2007 : 60 minit : Pada akhir pelajaran murid dapat; i. ii. iii. Murid dapat menyatakan tentang pengalaman mereka menyambut perayaan secara lisan. Membaca dan menyatakan 5 isi penting secara lisan mengenai perayaan di Malaysia. Murid dapat menulis karangan pendek mengenai pengalaman mereka menyambut perayaan masingmasing dengan menggunakan ayat majmuk yang betul.

Hasil Pembelajaran:

1.1 berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonansi dan nada yang sesuai. Aras 1 (i) berbual tentang sesuatu perkara yang dialami den didengar dengan menggunakan bahasa yang sesuai. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonansi yang betul dan memahami petikan yang dibaca. Aras 2 (i) membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonansi berdasarkan tanda baca. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 3 (i) menyediakan perenggan dengan mengguna ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan.

Kemahiran Bahasa : Sistem Bahasa : Kemahiran bertutur. buku latihan dan alat tulis. BBB : Power point. interpersonal. ayat tunggal dan ayat majmuk. Ilmu Nilai : : Kemahiran Bernilai Tambah (KBT) Kemahiran Berfikir : Membuat perbezaan. memproses dan melaporkan. Kemahiran Belajar : Menerima maklumat. . menghayati. Kebudayaan Kesenian. Kecerdasan Pelbaga : Kinestetik. sebutan dan intonansi. Pengetahuan Sedia Ada : Murid dapat menceritakan pengetahuan dan pengalaman mereka mengenai perayaan yang terdapat di Malaysia dengan cara berdialog dan membina ayat dengan menggunakan ayat mudah. naturalis dan emosi. Sistem ejaan. menbuat inferens. Bahasa Melayu. menulis dan mendengar. intrapersonal. menghormati dan Menghargai. dan kemahiran mengkategori.

iv)kemudian guru menanyakan soalan kepada murid berkaitan dengan petikan tersebut. KP : verbal linguistik. hormatmenghormati BBB : power point . iii)murid dikehendaki membentangkan perbezaan antara perayaan yang terdapat di Malaysia dan bandingkan dengan pengetahuan dan pengalaman mereka. Langkah 2 (15 minit) i)murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. BBB : teks cerita. menjana idea BCB : memproses maklumat dan melaporkan maklumat. interpersonal Nilai : kerjasama. iv)kemudian kumpulan yang berjaya menyiapkan dahulu akan membentangkan hasil perbincangan mereka dan mereka akan mendapat KB : menghubungkaitkan. iii)guru menjelaskan tujuan aktiviti dan tajuk pengajaran yang akan diajari pada hari itu. ii) mendengar dengan aktif.Isi Pelajaran Murid ditayangkan power point yang berkaitan dengan jenis-jenis perayaan yang terdapat di Malaysia. Langkah 1 (15 minit) i)murid dikehendaki untuk mengelik salah satu pautan yang disediakan. Catatan KB : menghubungkait. Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Set Induksi (5 minit) i)murid diminta untuk melihat paparan power point dan menghayatinya. ii)murid diminta untuk membezakan jenis perayaan mengikut kaum dan menceritakan pengalaman mereka. intrapersonal. power point Guru mengadakan perbincangan kumpulan antara murid-murid dan melakukan pembentangan melalui power point.visual. ii)murid diminta membaca petikan itu secara individu dengan kuat dan mengikut intonansi serta gaya yang betul. ii)murid diminta untuk berada dalam kumpulan dan membuat perbincangan. KB : membuat inferens BCB : i) membaca dengan intonansi yang betul. inferens BCB: menonton dengan aktif BBB : power point Guru memberi teks cerita yang bertajuk “Perayaan Di Malaysia” melalui power point. iii)murid-murid yang lain dikehendaki mendengar dan meneliti teks sambil memahami petikan tersebut.

menghargai.interpersonal. BCB : mengumpul. diberikan dengan mengisi tempat kosong. mencatat dan melaporkan maklumat. Nilai : bekerjasama. membuat inferens. Malaysia.. Guru memberi latihan kepada murid-murid. Nilai-nilai murni : -Menghargai -Bersyukur -Menghormati -bekerjasama . Penutup (5 minit) i)murid digalakkan supaya mengumpul maklumat tambahan daripada bahanbahan yang lain bagi menambanhkan pengetahuan mereka. Menulis karangan ii)guru memberi latihan kepada murid pendek iaitu membuat karangan pendek berdasarkan mengenai perbezaan perayaan di tajuk yang diberi. i)guru terlebih dahulu menanyakan kepada murid sekiranya mereka masih Aktiviti tidak memahami tajuk pengajaran pada Pemgayaan: hari tersebut. verbal-linguistik. Guru membuat rumusan mengenai pengajaran yang telah diajar dan menanyakan soalan kepada murid akan apa yang mereka telah pelajari. menghubungkaitkan. Langkah 3 (20 minit) KB : menjana idea. Guru juga menayakan nilainilai murni yang terdapat semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. memproses. BBB : kertas latihan. iii)guru membimbing kumpulan murid Aktiviti yang memerlukan pemulihan dengan Pemulihan: menyediakan teks cerita yang perlu Menyudahkan dilengkapkan dengan mengisi tempat petikan yang kosong. visual.ganjaran. v)guru menanyakan soalan yang berkaitan dengan tajuk dan pengetahuan sedia ada mereka. ii)murid juga menyatakan nilai-nilai murni yang telah dipelajari pada hari tersebut. KP : intrapersonal.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->