Sewaktu Sunan Ampel masih hidup, di Gresik ada pula seorang penganjur agama yang terkenal, namanya Raden

Paku, disebut juga sebagai Prabu Satmata, atau Sultan Abdul Fakih, beliau adalah putera Maulana Ishak dari Blambangan (di Jawa Timur). Maulana Ishak dikatakan dari Blambangan, oleh karena beliau ditugaskan oleh Sunan Ampel untuk menyebarkan agama Islam di daerah Blambangan yang pada masa itu masih kuat memeluk agama Hindu dan Budha. Berhubung ayahnya ke pasai dan tidak kembali lagi ke tanah Jawa maka Raden Paku kemudian diambil sebagai putera angkat oleh salah seorang wanita kaya, Nyi Gede Maloka namanya. Kalau di babad tanah jawa, disebut Nyai Ageng Tandes atau Nyai Ageng saja. Sesudah beliau besar disekolahkannya ke Ampel untuk berguru kepada Raden Rahmat (Sunan Ampel). Di sana Raden Paku bertemu dengan Maulana Makdum Ibrahim, putera-putera Sunan Ampel yang kemudian bergelar Sunan Bonang. Kemudian bersama-sama dengan Maulana Makdum Ibrahim, Raden Paku oleh Sunan Ampel di suruh pergi haji ke Tanah Suci, sampai memperdalam ilmunya. Tetapi mereka sebelum sampai di tanah suci singgah terlebih dahulu di Pasai (Aceh), untuk menuntut ilmu kepada para ulama disana. Adapun yang dimaksud ilmu di sini, adalah ilmu ke Tuhanan menurut ajaran tasawuf. Konon kabarnya memang banyak ulama-ulama keturunan India dan Persia yang membuka pengajian di pasai di waktu itu. Bahkan banyak pula ulama-ulama dari Malaka juga kadang-kadang datang bertanya tentang sesuatu masalah ke Pasai. Sesudah kedua tunas muda itu selesai menuntut pelajaran di sana, merekapun kembalilah ke tanah Jawa. Raden Paku berhasil mendapat "Ilmu Laduni", sehingga gurunya di pasai memberinya nama "Ainul Yaqin". Raden Paku sekembalinya di tanah Jawa mengajarkan agama Islam menurut bakatnya. Raden paku atau Syekh Ainul Yaqin mengadakan tempat berkumpul yang boleh disebut pondok pesantrennya di Giri. dimana murid-muridnya terdiri pada orang-orang kecil (rakyat jelata). Sungguh amat besar jasa Sunan Giri semasa hidupnya, karena beliaulah yang mengirimkan utusan (/mission secree/) keluar Jawa. Mereka terdiri dari pelajar, saudagar, nelayan. Mereka dikirim oleh Sunan Giri ke pulau Madura. juga ke Bawean dan Kangean, bahkan sampai ke Ternate dam Haruku di kepulauan Maluku. Amat besar pengaruh Sunan Giri terhadap jalannya roda pemerintahan di kerajaan Islam Demak, sehingga sesuatu soal yang penting senantiasa menantikan sikap dan keputusan yang diambil oleh Sunan Giri. Oleh para wali lainnya, beliau dihormati serta disegani. Pada waktu dahulu Giri adalah menjadi sumber ilmu keagamaan, dan termasyhur diseluruh tanah Jawa dan sekelilingnya. Dari segala penjuru, baik dari kalangan atas maupun kalangan bawah banyak yang pergi ke Giri untuk berguru kepada Sunan Giri. Beliaulah kabarnya yang menciptakan gending Asmaradana dan Pucung. Daeran penyiarannya sampai ke Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Madura, menurut setengah riwayat, Sunan Giri-lah yang menghukum sesat terhadap diri Syekh Siti Jenar, karena mengajarkan ilmu yang berbahaya pada rakyat. Sunan Giri adalah terhitung seorang ahli pendidik (pedagang) yang berjiwa demokratis. Beliau mendidik anak-anak dengan jalan

jamuran. jor. mumpung jembar kalangane. artinya orang yang menjalankan syariat agama. Diantara permainan kanak-kanak hasil ciptaan/gubahannya adalah rupa "jitungan" atau "jelungan". bermain) di bumi ini (latar. cah angon. ndak sorak hore. bermain dihalaman. nundang bagog hangatikar". Permainan dimaksudkan untuk mendidik pengertian tentang keselamatan hidup. agar sesat kebodohan diri (begog. maka manusia (buruan) itu akan selamat dari terkaman iblis (pemburunya). siapa saja ingin memandangnya. . kumitir bedah ing pinggir. marilah lekas bermain. gula ganti. tandure wing angilir. yaitu : bahwa apabila sudah berpegangan kepada agama yang berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa sajalah. ilir-ilir dan sebagainya. apabila telah berpegangan pada 'jitungan'. gelap) segera terusir. sing ijo royo-royo. terang benderang) itu. "/Lir-ilir. sehingga ibarat seperti penganten baru. dolanane naning latar. halaman) akan mengambil manfaat ilmu agama Islam (padang. mengambil manfaat dari terang benderang. mualim. Disamping itu diajarkannya pula nyanyian-nyanyian untuk kanak-kanak yang bersifat paedagogis serta berjiwa agama. ayo gage da dolanan. ngalap padang gilar-gilar. lir ilir. gendi gerit. murni. maka marilah segera orang menuntut penghidupan (dolanan./" Adapun maksudnya adalah demikian : sang bayi yang baru lahir di dalam dunia ini masih suci bersih. cublak-cublak suweng.membuat bermacam-macam permainan yang berjiwa agama. Disamping itu terkenal pula tembang buat kanak-kanak yang bernama "/Ilir-ili/r" yang isinya mengandung filsafat serte berjiwa agama. seperti misalnya : jelungan. satu diantaranya menjadi "pemburu". tak sengguh kemanten anyar. lain-lainnya jadi "buruan" mereka ini akan 'selamat' atau 'bebas' dari terkaman 'pemburunya'. yaitu satu pohon. Di antaranya adalah berupa 'tembung dolanan bocah' (lagu permainan anak-anak). lunyu-lunyu penekno kanggo masuh dodotiro. gilar-gilar. Adapun caranya adalah begini : Anak-anak banyak. penekno blimbing kuwi. dondomana jrumatana. Yang dalam bahasa indonesianya kira-kira begini : "Terang-terang bulan. yang berbunyi sebagai berikut : "Padang-padang bulan. tiang atau tonggak yang telah ditentukan terlebih dahulu. mengusir gelap yang lari terbirit-birit". "bocah angon" (pengembala) itu diumpamakan santri. Bunyi selengkapnya adalah demikian. kanggo sebo mengko sore. cah angon. Adapun maksud dari tembang tersebut di atas itu adalah : Agama Islam (bulan) telah datang memberi penerangan hidup. dodotiro-dodotiro. mumpung gede rembulane.

kendatipun sembahyang itu susah. Akan tetapi mengingat bahwa diantara wali sanga. Tatkala Sunan Prapen pada tahun 1597 M. mulai saat sunan Amangkurat II memegang kendali pemerintahan. sehingga dengan menjalankan sholat itu diharapkan besuk dikelak kemudian dapat kita buat sebagai bekal kita dalam menghadap kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. tolong panjatkan juga. Sesudah beliau wafat. kanggo sebo mengko sore. buat membasuh "dodotira-dodotira. maksudnya untuk menjalankan sembahyang lima waktu. Sunan Giri berguru pada Sunan Ampel. jrumatana. "Dondomono. kemudian atas perintah Sunan Amangkurat I. bahwa itu adalah ciptaan sunan kalijaga. Akibat daripada serangan Amangkurat II yang dibantu oleh kompeni akhirnya pada tanggal 27 april 1680 jatuhlah kekuasaan Pengeran Giri ke tangan Amangkurat II. namun kerjakanlah. yang kemudian bersama-sama pergi belajar ke tanah Arab. Lir-ilir dan Cublak Suweng. Apakah benar ciptaan Sunan Kalijaga atau gubahan bersama dengan Sunan Giri. ----------------------------------Dakwah dan Keseniaan Ketika kecil. Sunan Prapen. Setelah kembali ke Jawa. Mengenai tembang (lagu) ilir-ilir ini ada pula yang berpendapat. dan berkenalan dengan Sunan Bonang. tetapi kerjakan guna membasuh hati dan jiwa kita yang kotor ini. Itulan diantara lain buah ciptaan sunan giri. Semenjak itu Giri cahanya mulai pudar. itu adalah soal secundair. Jika tidak. Beberapa karya seni yang sering dihubungkan dengan Sunan Giri antara lain: permainan anak tradisional jawa seperti Jelungan. wafat beliau digantikan Sunan Kawis guna. Pangern Puspa Ira (Singonegoro) ditempatkan di Giri. yang pasti adalah bahwa tembang tersebut adalah ciptaan pada jaman wali. berturut-turut digantikan oleh Sunan Delem. Meskipun "lunyu-lunyu" (licin). Sunan Sedam Margi. beliau wafat pada tahun 1660 M. seringkali dihubungkan dengan Sunan Giri. sunan giri yang terkenal sebagai seorang pendidik yang gemar menciptakan lagu-lagu kanak-kanak maka besar dugaan kita bahwa lagu tersebut adalah ciptaan beliau juga. Setelah Sunan Giri meninggal dunia. kemudian setelah Sunan Guwa wafat diganti oleh Panembahan Agung. Pada tahun 1638 M Panembahan Agung Giri diganti oleh Panembahan Mas Witana Sideng Rana.Sedangkan "blimbing" diibaratkan blimbing itu mempunyai/teridiri dari lima belahannya. dia mendirikan pondok pesantren di daerah perbukitan desa Sidomukti. Giri maupun Gresik mengalami perubahan yang tidak sedikit. . yang berarti gunung. hanya tinggal kenang-kenangan dalam sejarah kebangunan Islam di tanah Jawa. kemudian dimakamkan di atas bukit Giri (Gresik). dan surak-surak hore". Nama giri berasal dari bahasa Jawa. Gresik. bekal itu adalah beramal saleh. kumitir bedah ing pinggir" maksudnya kendatipun sholat itu susah. Maksudnya " bahwa orang hidup di dalam dunia ini senantiasa condong kearah berbuat dosam segan mengerjakan yang baik dan benar serta utama. Kemudian juga gending Asmaradana dan Pucung.

Ayahnya bernama Maulana Ishak.Ali Uradhi bin .Syaikh Jumadil Qubro @ Jamaluddin Akbar Khan bin . . Tetapi dari ayah leluhur mereka adalah keturunan langsung dari Ahmad al-Muhajir. Jadi.Abdullah Khan bin .Ahmad Jalaludin Khan bin .Muhammad Al Baqir bin .Alawi Ats-Tsani bin .Muhammad Sohibus Saumi'ah bin .Ubaidullah bin .Maulana Ishak bin .Alawi Ammil Faqih (Hadhramaut) bin . Sunan Ampel memiliki darah Uzbekistan dan Champa dari sebelah ibu.Muhammad Sohib Mirbath (Hadhramaut) .Alawi Awwal bin . pada tahun 1442. Bermakna mereka termasuk keluarga besar Saadah BaAlawi. Raden Ainul Yaqin dan Jaka Samudra.------------------------------------------ilsilah .Muhammad An-Naqib bin .Isa Ar-Rumi bin .Sunan Giri @ Sayyid Muhammad Ainul Yaqin bin .Abdul Malik Al-Muhajir (India) bin .Ali Kholi' Qosam bin . Hadhramaut. Sunan Giri memiliki beberapa nama: Raden Paku. ---------------------------------------------------Sunan Giri lahir di Blambangan.Imam Hussain Al-Husain putera Ali bin Abu Tholib dan Fatimah Az-Zahro binti Muhammad Rasulullah. Prabu Satmata.Ali Zainal 'Abidin bin .Ja'afar As-Sodiq bin . Sultan Abdul Faqih.Ahmad al-Muhajir bin .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful