P. 1
Konsep pemikiran kreatif

Konsep pemikiran kreatif

|Views: 6,531|Likes:
Published by Norfarahin Fara

More info:

Published by: Norfarahin Fara on Mar 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/27/2013

pdf

text

original

Konsep pemikiran kreatif

http://muassasah.wordpress.com/2007/03/14/apa-itu-kreativiti/

Pemikiran kreatif sudah lama dibincangkan dan dibahaskan secara ilmiah. Sering kali terdapat perbezaan tanggapan pada pengertian µkreatif¶ itu. Namun begitu, hal ini adalah perkara biasa dalam dunia akademik kerana masing-masing merupakan tokoh akademik, penyelidik, sarjana dan dapat mengemukakan konsep yang asli berdasarkan pemerhatian, pengalaman, kajian dan latar disiplin ilmu yang mereka miliki. Menurut kamus Webster¶s (1976) pemikiran kreatif ialah, ³The ability to bring something new existence´. Definisi ini memperlihatkan kreativiti itu adalah kebolehan mewujudkan sesuatu yang baru sama sekali. Apabila direnung dan difikirkan secara mendalam, dapatkah manusia yang mempunyai sifat yang lemah mewujudkan sesuatu yang baru sama sekali, iaitu daripada µtiada¶ kepada µada¶. Definisi ini seolah-olah melambangkan suatu tingkah laku dan pemikiran manusia yang hebat, dapat melakukan apa saja yang diinginkan. Malah, dalam keadaan kritikal sekalipun, manusia masih dapat membuktikan kemampuannya menyelesaikan sesuatu masalah. Maka, dapatlah disimpulkan definisi ini terlalu ekstrem bagi menggambarkan kemampuan dan kebolehan manusia berkreativiti. Ramai sarjana yang berpendapat, tidak mungkin seseorang itu dapat menghasilkan sesuatu yang tidak pernah wujud sebelumnya, kerana ia memperlihatkan kemampuan manusia mencipta µsesuatu daripada tiada kepada ada.¶ Sekali imbas, definisi kreatif seperti ini seolah-olah menyanggah kekuasaan dan hak Tuhan. Tidak mungkin seorang manusia yang lemah dan serba kekurangan dapat menghasilkan sesuatu yang baru dan asli. Menurut John (2002); ³Only God could create, and whatever he created was original. Man could only rearrange what God had created.´ Namun yang pasti menurut de Bono (1970), kreativiti itu memang berlaku tanpa disedari oleh manusia itu sendiri. Lantaran itu, sehingga kini terdapat ribuan maksud berkenaan pemikiran kreatif dan kesemuanya dapat disimpulkan sebagai berikut (Hassan, 1989) dan (Nik Azis, 1994); ³Terminologi kreatif berasal daripada perkataan Latin µcreare¶ yang bermaksud µmembuat¶ (to make). Manakala dalam bahasa Greek pula, µKrainein¶ yang membawa makna µmemenuhi¶. Dalam bahasa Inggeris µcreate¶ atau µcipta¶ dalam bahasa Melayu.´ ³To cause to exist, bring into being, originate, to give rise, bring about, produce, to be first to portray and give character to a role or part creation: An original product of human invention or imagination.´ ³A process of becoming sensitive to problems, deficiencies, gaps in knowledge, missing elements, disharmonies and so on; identifying the difficult; searching for solutions, making guesses or formulating hypotheses about the deficiencies; testing and retesting these hypotheses and possibly modifying and retesting them and finally communicating the results.´ (Torrance, 1974) Bagaimanapun, konsep kreatif dan kreativiti amat luas dan tidak rigid berdasarkan ruang, tempat dan masa. Malah, konsep kreativiti boleh dilihat dalam pelbagai sudut berdasarkan latar belakang seseorang seperti ahli agama, peguam, jurutera, doktor, pemandu bas, ahli akademik, ahli politik dan sebagainya. Malah menurut Leong (2000), sesetengah sarjana yang liberal mentafsirkan; ³People who copy concepts and ideas,´ sebagai memenuhi ciri-ciri kreatif. Ringkasnya, istilah kreatif dan kreativiti digunakan bagi menggambarkan produk sosial yang dihasilkan. Berdasarkan konsep kreativiti secara umum, dapat disimpulkan konsep pemikiran kreatif berkisar kepada entiti berikut:

Penghasilan idea. 7. Pemikiran kreatif adalah pemikiran yang menerbitkan idea iaitu berlawanan dengan pemikiran kritis yang membuat penilaian ke atas sesuatu idea. Berfikir di luar kotak atau thinking outside of the box. pemikiran kreatif mestilah berasaskan manipulasi segala pengalaman dan pengetahuan yang sedia ada. Melakukan sesuatu dengan cara yang unik. Mencabar andaian.´ . Membuka minda dengan idea-idea baru. imaginasi dan visualisasi. 2. Menerbitkan idea besar kepada idea-idea kecil. Membuat sintesis. Berfikir secara fleksibel. 6. Idea yang diterbitkan bersifat baru dan kadang-kadang berlawanan dengan logik. 10. 9. Menghubungkan idea yang tidak berkaitan. Menerusi pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya. 3. 5. Namun. Seseorang itu dapat keluar daripada pola yang sama atau the pattern of sameness. 8. 11. Keadaan ini dijelaskan oleh Rikards (1990) sebagai. konsep dan produk yang asli (novel). 13. Menggabungkan idea yang sedia ada kepada pembentukan idea baru. 4. seseorang itu akan berusaha mencari pelbagai input idea dalam pelbagai perspektif dan dimensi bagi mewujudkan idea atau hasil yang baru yang lebih baik daripada sebelumnya dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Mencipta sesuatu yang baru. Melihat sesuatu daripada perspektif baru.1. 12. penyelesaian. ³Creativity involves escaping from stuckness and opening up possibilities.

personaliti dan kognitif. ‡ Mereka menunjukkan pencapaian kreatif dan berusaha meluahkan perasaan melalui hasil aktiviti seni.roses Kreativiti . MEMBINA KEYAKINAN Adalah lebih baik mencuba pendekatan yang berbeza dari menumpukan pada satu idea. ‡ Kreativiti kanak-kanak boleh dikembangkan dengan menggalakkan mereka menulis cerita. ‡ Kreativiti dikembangkan melalui aplikasi secara praktikal. PENGALAMAN DAN PENGUJIAN (ii) Kaedah Historiometrik Menggunakan maklumat dari dokumen. PROSES KREATIVITI Terjemahan dari: Symbiosis Februari ± May 2004. ‡ Menghasilkan buah fikiran atau idea yang memerlukan masa. 10. borang soal selidik dan statik untuk mengukur kreativiti secara saintifik. PENYELIDIKAN Mengenalpasti percubaan yang lalu dan membuat pendirian di mana tumpuan hendak diberi. 4. SYAZA YASMIN BINTI ISMAIL FATIN ADILA BINTI JAMIL NOR ROHAIZAH BINTI AHMAD 2. Kaedah ini menggunakan kaedah secara kajian kes yang lebih berbentuk naratif. Kajian dijalankan terhadap ciri-ciri kreativiti yang dimiliki oleh pencipta terkenal. PROSES DAN PENGHASILAN ‡ Kreativiti adalah satu proses dan bukannya produk atau peristiwa.Presentation Transcript 1. Kaedah ini menggunakan pengukuran secara saintifik dan secara empirikal. MENDEFINISIKAN MATLAMAT / ARAH TUJU Mentakrifkan dengan jelas masalah yang hendak diselesaikan atau hasil yang dikehendaki. Technology Park Malaysia PROSES KREATIVITI 1. PROSES KREATIVITI 6. ‡ Tugas orang dewasa memberi peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka dan bereksperimen. . PENGALAMAN DAN PENGUJIAN Terdapat 3 kaedah utama untuk menguji kreativiti. ‡ Terlalu banyak berfikir boleh menyebabkan kebuntuan. 13. idea berkembang dari satu idea ke idea yang lain dan idea baru sering kali adalah gabungan berbagai idea yang ada. ILMU PENGETAHUAN mengumpul maklumat sebanyak mungkin berkenaan tugasan atau masalah Jenis-jenis maklumat. PENGERAMAN (INCUBATION) ‡ Tiada apa yang dilakukan pada langkah ini. Maklumat ini digunakan sebagai kriteria pengukuran kreativiti. bermain muzik. 5. PENGALAMAN DAN PENGUJIAN ‡ Sejak kanak-kanak berada di prasekolah. ‡ Mereka belajar melalui pengalaman dan meneroka. 8. Idea adalah seperti batu loncatan. ‡ Maklumat bercetak (buku. MENYATAKAN DENGAN JELAS Mencari jalan untuk menyampaikan idea dengan berkongsi idea dengan pihak lain dan menggalakkan mereka untuk memajukan idea tersebut. menjalankan uji kaji dan sebagainya. 14.dokumen-dokumen lama yang mengandungi ciri-ciri yang dimiliki oleh individu tokoh sejarah yang memiliki daya kreativiti yang tinggi dalam pelbagai bidang. 11. 6. ‡ Idea mungkin terbit pada keadaan yang tidak disangka. PENAPISAN Idea-idea perlu ditapis untuk mendapatkan cara penyelesaian yang terbaik. bahan muat turun internet) ‡ Maklumat lisan ‡ Maklumat elektronik PROSES KREATIVITI 2. mereka telah mengembangkan daya fantasi dan berinteraksi secara kreatif. ‡ Kanak-kanak harus digalakkan mengalami dan mengenali secara umum beberapa ciri proses kreativiti. PENGALAMAN DAN PENGUJIAN (iii) Kaedah Biografi Kaedah ini lebih kurang sama dengan kaedah histometrik. 12. PROSES KREATIVITI 3. 9. Mengenalpasti arah tuju penyelesaian masalah. PROSES KREATIVITI 7. PROSES KREATIVITI 5. Kaedah ini dilakukan dengan mengaitkan aspek kreativiti manusia iaitu perlakuan. PROSES KREATIVITI 4. (i) Kaedah Psikometrik dijalankan menggunakan instrumen pengukuran seperti banci. Idea-idea yang baik akan digabungkan untuk menghasilkan satu penyelesaian yang kreatif. 3. 7. PKR_ISL MINGGU 3 Disediakan oleh. ‡ Idea tidak datang dengan segera. artikel.

dihuraikan dan diaplikasikan. ‡ Merupakan seorang sosialis Inggeris.Skills for Preschool Teacher.org/wiki/Graham_Wallas. (ii) PENGERAMAN (INCUBATION) ‡ Individu menangguhkan proses kreativiti buat seketika dan melakukan perkara-perkara lain terlebih dahulu.wikipedia.com/kbkk. 17.au/~charles57/ Creative/Brain/wallis. Janice J. Ciri-Ciri Pemikir Yang Bijak/Baik http://mujahid. IMAGINASI BERPANDU DAN KREATIVITI Menurut Edwards (1990). seorang pakar psikologi.tripod. ‡ Peringkat ini melibatkan langkah-langkah seperti membina rangka kasar. htm ‡ http://members. (iv) VERIFIKASI (VERIFICATION) ‡ Ini merupakan peringkat terakhir.html y y y y y y y y y cekal melaksanakan tugas mendengar secara aktif/pendengar yang baik bekerjasama dengan orang lain jujur dan terbuka ( menerima pandangan orang lain ) peka dengan fikiran sendiri serta dapat menjelaskan langkah-langkah dan sekuen yang digunakan mahir dalam menyoal dapat mengubahsuai konsep dan kemahiran dalam pelbagai situasi yang berlainan sifat ingin tahu dan inisiatif yang tinggi kesediaan mengambil risiko dan cabaran . ‡ Kriteria dibina untuk mengenal pasti penyelesaian yang boleh diterima. 18. ‡ Idea dibiarkan mengeram dalam minda. ‡ Model proses kreativiti diperkenalkan pada tahun 1926.htm ‡ Beaty. 21.com/idea/kr eativiti.´ 23. ‡ Pada peringkat ini idea tersebut telah disahkan. (i) PENYEDIAAN (PREPARATION) ‡ Minda difokuskan kepada isu atau masalah dan dianalisis atau diteroka. ‡ Mereka tiba-tiba mendapat idea bagaimana menyelesaikan sesuatu masalah. Q 22. ‡ Dalam model ini. GRAHAM WALLAS ‡ Dilahirkan pada 31 Mei 1858 dan meninggal pada 9 Ogos 1932. Elmira College.optusnet. MODEL WALLAS 16. (iii) ILUMINASI (ILLUMINATION) ‡ Idea-idea yang kreatif tercetus secara tiba-tiba dalam keadaan sedar. Emerita. people can invent and elaborate on images that are as original and individual to them as their fingerprints. ³Guided fantasy provides adults and children with opportunities to create symbols and images that are flexible and original in thought.html ‡ http://en. Guided fantasies are fluent and ever changing. ‡ Aktiviti atau demonstrasi akan dijalankan untuk melibatkan apa yang terdapat pada peringkat iluminasi sesuai atau tidak dengan keperluan atau kriteria yang terdapat pada peringkat persediaan. In the process of pretending and imaging. 2004. Merrill Prentice Hall. 19. ‡ Pada peringkat ini individu melalui proses mengenal pasti karakter 20. RUJUKAN ‡ http://bloggingresource. ‡ Beliau banyak mengemukakan idea berkaitan dengan proses pemikiran kreatif.abufaris.com.15. mendrafkan soalan dan idea-idea awal. dan seorang tokoh akademik. terdapat 5 peringkat proses kreativiti.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->