Konsep pemikiran kreatif

http://muassasah.wordpress.com/2007/03/14/apa-itu-kreativiti/

Pemikiran kreatif sudah lama dibincangkan dan dibahaskan secara ilmiah. Sering kali terdapat perbezaan tanggapan pada pengertian µkreatif¶ itu. Namun begitu, hal ini adalah perkara biasa dalam dunia akademik kerana masing-masing merupakan tokoh akademik, penyelidik, sarjana dan dapat mengemukakan konsep yang asli berdasarkan pemerhatian, pengalaman, kajian dan latar disiplin ilmu yang mereka miliki. Menurut kamus Webster¶s (1976) pemikiran kreatif ialah, ³The ability to bring something new existence´. Definisi ini memperlihatkan kreativiti itu adalah kebolehan mewujudkan sesuatu yang baru sama sekali. Apabila direnung dan difikirkan secara mendalam, dapatkah manusia yang mempunyai sifat yang lemah mewujudkan sesuatu yang baru sama sekali, iaitu daripada µtiada¶ kepada µada¶. Definisi ini seolah-olah melambangkan suatu tingkah laku dan pemikiran manusia yang hebat, dapat melakukan apa saja yang diinginkan. Malah, dalam keadaan kritikal sekalipun, manusia masih dapat membuktikan kemampuannya menyelesaikan sesuatu masalah. Maka, dapatlah disimpulkan definisi ini terlalu ekstrem bagi menggambarkan kemampuan dan kebolehan manusia berkreativiti. Ramai sarjana yang berpendapat, tidak mungkin seseorang itu dapat menghasilkan sesuatu yang tidak pernah wujud sebelumnya, kerana ia memperlihatkan kemampuan manusia mencipta µsesuatu daripada tiada kepada ada.¶ Sekali imbas, definisi kreatif seperti ini seolah-olah menyanggah kekuasaan dan hak Tuhan. Tidak mungkin seorang manusia yang lemah dan serba kekurangan dapat menghasilkan sesuatu yang baru dan asli. Menurut John (2002); ³Only God could create, and whatever he created was original. Man could only rearrange what God had created.´ Namun yang pasti menurut de Bono (1970), kreativiti itu memang berlaku tanpa disedari oleh manusia itu sendiri. Lantaran itu, sehingga kini terdapat ribuan maksud berkenaan pemikiran kreatif dan kesemuanya dapat disimpulkan sebagai berikut (Hassan, 1989) dan (Nik Azis, 1994); ³Terminologi kreatif berasal daripada perkataan Latin µcreare¶ yang bermaksud µmembuat¶ (to make). Manakala dalam bahasa Greek pula, µKrainein¶ yang membawa makna µmemenuhi¶. Dalam bahasa Inggeris µcreate¶ atau µcipta¶ dalam bahasa Melayu.´ ³To cause to exist, bring into being, originate, to give rise, bring about, produce, to be first to portray and give character to a role or part creation: An original product of human invention or imagination.´ ³A process of becoming sensitive to problems, deficiencies, gaps in knowledge, missing elements, disharmonies and so on; identifying the difficult; searching for solutions, making guesses or formulating hypotheses about the deficiencies; testing and retesting these hypotheses and possibly modifying and retesting them and finally communicating the results.´ (Torrance, 1974) Bagaimanapun, konsep kreatif dan kreativiti amat luas dan tidak rigid berdasarkan ruang, tempat dan masa. Malah, konsep kreativiti boleh dilihat dalam pelbagai sudut berdasarkan latar belakang seseorang seperti ahli agama, peguam, jurutera, doktor, pemandu bas, ahli akademik, ahli politik dan sebagainya. Malah menurut Leong (2000), sesetengah sarjana yang liberal mentafsirkan; ³People who copy concepts and ideas,´ sebagai memenuhi ciri-ciri kreatif. Ringkasnya, istilah kreatif dan kreativiti digunakan bagi menggambarkan produk sosial yang dihasilkan. Berdasarkan konsep kreativiti secara umum, dapat disimpulkan konsep pemikiran kreatif berkisar kepada entiti berikut:

Pemikiran kreatif adalah pemikiran yang menerbitkan idea iaitu berlawanan dengan pemikiran kritis yang membuat penilaian ke atas sesuatu idea. seseorang itu akan berusaha mencari pelbagai input idea dalam pelbagai perspektif dan dimensi bagi mewujudkan idea atau hasil yang baru yang lebih baik daripada sebelumnya dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. 4. Namun. penyelesaian. 10. Berfikir secara fleksibel. 3. Melihat sesuatu daripada perspektif baru. 11. Membuat sintesis. Melakukan sesuatu dengan cara yang unik. 12. Menghubungkan idea yang tidak berkaitan. 9. 5. imaginasi dan visualisasi. Berfikir di luar kotak atau thinking outside of the box. 6. 2.1. pemikiran kreatif mestilah berasaskan manipulasi segala pengalaman dan pengetahuan yang sedia ada. Idea yang diterbitkan bersifat baru dan kadang-kadang berlawanan dengan logik. Menerusi pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya. 8. Menggabungkan idea yang sedia ada kepada pembentukan idea baru. 7. Keadaan ini dijelaskan oleh Rikards (1990) sebagai. Mencabar andaian. konsep dan produk yang asli (novel). Membuka minda dengan idea-idea baru. Seseorang itu dapat keluar daripada pola yang sama atau the pattern of sameness. Mencipta sesuatu yang baru. Menerbitkan idea besar kepada idea-idea kecil.´ . 13. ³Creativity involves escaping from stuckness and opening up possibilities. Penghasilan idea.

PENGALAMAN DAN PENGUJIAN ‡ Sejak kanak-kanak berada di prasekolah. 11. PROSES DAN PENGHASILAN ‡ Kreativiti adalah satu proses dan bukannya produk atau peristiwa. Technology Park Malaysia PROSES KREATIVITI 1. PROSES KREATIVITI 5. 10. PENGALAMAN DAN PENGUJIAN (ii) Kaedah Historiometrik Menggunakan maklumat dari dokumen. PROSES KREATIVITI 3. Kajian dijalankan terhadap ciri-ciri kreativiti yang dimiliki oleh pencipta terkenal. SYAZA YASMIN BINTI ISMAIL FATIN ADILA BINTI JAMIL NOR ROHAIZAH BINTI AHMAD 2. MENDEFINISIKAN MATLAMAT / ARAH TUJU Mentakrifkan dengan jelas masalah yang hendak diselesaikan atau hasil yang dikehendaki. ‡ Idea mungkin terbit pada keadaan yang tidak disangka. Idea adalah seperti batu loncatan. MEMBINA KEYAKINAN Adalah lebih baik mencuba pendekatan yang berbeza dari menumpukan pada satu idea. artikel.roses Kreativiti . bermain muzik. 14. 6.dokumen-dokumen lama yang mengandungi ciri-ciri yang dimiliki oleh individu tokoh sejarah yang memiliki daya kreativiti yang tinggi dalam pelbagai bidang. Kaedah ini dilakukan dengan mengaitkan aspek kreativiti manusia iaitu perlakuan. 13. 5. ‡ Mereka belajar melalui pengalaman dan meneroka. Mengenalpasti arah tuju penyelesaian masalah. ‡ Kreativiti dikembangkan melalui aplikasi secara praktikal. PKR_ISL MINGGU 3 Disediakan oleh. mereka telah mengembangkan daya fantasi dan berinteraksi secara kreatif. borang soal selidik dan statik untuk mengukur kreativiti secara saintifik. MENYATAKAN DENGAN JELAS Mencari jalan untuk menyampaikan idea dengan berkongsi idea dengan pihak lain dan menggalakkan mereka untuk memajukan idea tersebut. PROSES KREATIVITI 7. ILMU PENGETAHUAN mengumpul maklumat sebanyak mungkin berkenaan tugasan atau masalah Jenis-jenis maklumat. PENGERAMAN (INCUBATION) ‡ Tiada apa yang dilakukan pada langkah ini.Presentation Transcript 1. 9. Idea-idea yang baik akan digabungkan untuk menghasilkan satu penyelesaian yang kreatif. PROSES KREATIVITI 6. PENGALAMAN DAN PENGUJIAN (iii) Kaedah Biografi Kaedah ini lebih kurang sama dengan kaedah histometrik. ‡ Kanak-kanak harus digalakkan mengalami dan mengenali secara umum beberapa ciri proses kreativiti. PENGALAMAN DAN PENGUJIAN Terdapat 3 kaedah utama untuk menguji kreativiti. idea berkembang dari satu idea ke idea yang lain dan idea baru sering kali adalah gabungan berbagai idea yang ada. Maklumat ini digunakan sebagai kriteria pengukuran kreativiti. PROSES KREATIVITI Terjemahan dari: Symbiosis Februari ± May 2004. PENAPISAN Idea-idea perlu ditapis untuk mendapatkan cara penyelesaian yang terbaik. ‡ Menghasilkan buah fikiran atau idea yang memerlukan masa. personaliti dan kognitif. 8. 4. PENYELIDIKAN Mengenalpasti percubaan yang lalu dan membuat pendirian di mana tumpuan hendak diberi. 3. PROSES KREATIVITI 4. menjalankan uji kaji dan sebagainya. ‡ Terlalu banyak berfikir boleh menyebabkan kebuntuan. ‡ Idea tidak datang dengan segera. 7. Kaedah ini menggunakan kaedah secara kajian kes yang lebih berbentuk naratif. ‡ Kreativiti kanak-kanak boleh dikembangkan dengan menggalakkan mereka menulis cerita. 12. ‡ Maklumat bercetak (buku. ‡ Tugas orang dewasa memberi peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka dan bereksperimen. bahan muat turun internet) ‡ Maklumat lisan ‡ Maklumat elektronik PROSES KREATIVITI 2. ‡ Mereka menunjukkan pencapaian kreatif dan berusaha meluahkan perasaan melalui hasil aktiviti seni. (i) Kaedah Psikometrik dijalankan menggunakan instrumen pengukuran seperti banci. Kaedah ini menggunakan pengukuran secara saintifik dan secara empirikal. .

‡ Pada peringkat ini idea tersebut telah disahkan. dan seorang tokoh akademik. ‡ Beliau banyak mengemukakan idea berkaitan dengan proses pemikiran kreatif. htm ‡ http://members. Q 22.html y y y y y y y y y cekal melaksanakan tugas mendengar secara aktif/pendengar yang baik bekerjasama dengan orang lain jujur dan terbuka ( menerima pandangan orang lain ) peka dengan fikiran sendiri serta dapat menjelaskan langkah-langkah dan sekuen yang digunakan mahir dalam menyoal dapat mengubahsuai konsep dan kemahiran dalam pelbagai situasi yang berlainan sifat ingin tahu dan inisiatif yang tinggi kesediaan mengambil risiko dan cabaran . 18. mendrafkan soalan dan idea-idea awal. ‡ Idea dibiarkan mengeram dalam minda.html ‡ http://en. MODEL WALLAS 16. IMAGINASI BERPANDU DAN KREATIVITI Menurut Edwards (1990). Merrill Prentice Hall. dihuraikan dan diaplikasikan.wikipedia. In the process of pretending and imaging. Elmira College.abufaris.com/kbkk. 21.com.optusnet.Skills for Preschool Teacher.org/wiki/Graham_Wallas. Janice J. ‡ Merupakan seorang sosialis Inggeris. 2004. Ciri-Ciri Pemikir Yang Bijak/Baik http://mujahid. Emerita. ³Guided fantasy provides adults and children with opportunities to create symbols and images that are flexible and original in thought. ‡ Kriteria dibina untuk mengenal pasti penyelesaian yang boleh diterima. ‡ Model proses kreativiti diperkenalkan pada tahun 1926. ‡ Mereka tiba-tiba mendapat idea bagaimana menyelesaikan sesuatu masalah. 17.au/~charles57/ Creative/Brain/wallis. terdapat 5 peringkat proses kreativiti.com/idea/kr eativiti. (iv) VERIFIKASI (VERIFICATION) ‡ Ini merupakan peringkat terakhir. (iii) ILUMINASI (ILLUMINATION) ‡ Idea-idea yang kreatif tercetus secara tiba-tiba dalam keadaan sedar. (ii) PENGERAMAN (INCUBATION) ‡ Individu menangguhkan proses kreativiti buat seketika dan melakukan perkara-perkara lain terlebih dahulu.htm ‡ Beaty.tripod. ‡ Dalam model ini. (i) PENYEDIAAN (PREPARATION) ‡ Minda difokuskan kepada isu atau masalah dan dianalisis atau diteroka.´ 23. ‡ Aktiviti atau demonstrasi akan dijalankan untuk melibatkan apa yang terdapat pada peringkat iluminasi sesuai atau tidak dengan keperluan atau kriteria yang terdapat pada peringkat persediaan. ‡ Pada peringkat ini individu melalui proses mengenal pasti karakter 20. 19. seorang pakar psikologi. Guided fantasies are fluent and ever changing. GRAHAM WALLAS ‡ Dilahirkan pada 31 Mei 1858 dan meninggal pada 9 Ogos 1932.15. people can invent and elaborate on images that are as original and individual to them as their fingerprints. RUJUKAN ‡ http://bloggingresource. ‡ Peringkat ini melibatkan langkah-langkah seperti membina rangka kasar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful