Konsep pemikiran kreatif

http://muassasah.wordpress.com/2007/03/14/apa-itu-kreativiti/

Pemikiran kreatif sudah lama dibincangkan dan dibahaskan secara ilmiah. Sering kali terdapat perbezaan tanggapan pada pengertian µkreatif¶ itu. Namun begitu, hal ini adalah perkara biasa dalam dunia akademik kerana masing-masing merupakan tokoh akademik, penyelidik, sarjana dan dapat mengemukakan konsep yang asli berdasarkan pemerhatian, pengalaman, kajian dan latar disiplin ilmu yang mereka miliki. Menurut kamus Webster¶s (1976) pemikiran kreatif ialah, ³The ability to bring something new existence´. Definisi ini memperlihatkan kreativiti itu adalah kebolehan mewujudkan sesuatu yang baru sama sekali. Apabila direnung dan difikirkan secara mendalam, dapatkah manusia yang mempunyai sifat yang lemah mewujudkan sesuatu yang baru sama sekali, iaitu daripada µtiada¶ kepada µada¶. Definisi ini seolah-olah melambangkan suatu tingkah laku dan pemikiran manusia yang hebat, dapat melakukan apa saja yang diinginkan. Malah, dalam keadaan kritikal sekalipun, manusia masih dapat membuktikan kemampuannya menyelesaikan sesuatu masalah. Maka, dapatlah disimpulkan definisi ini terlalu ekstrem bagi menggambarkan kemampuan dan kebolehan manusia berkreativiti. Ramai sarjana yang berpendapat, tidak mungkin seseorang itu dapat menghasilkan sesuatu yang tidak pernah wujud sebelumnya, kerana ia memperlihatkan kemampuan manusia mencipta µsesuatu daripada tiada kepada ada.¶ Sekali imbas, definisi kreatif seperti ini seolah-olah menyanggah kekuasaan dan hak Tuhan. Tidak mungkin seorang manusia yang lemah dan serba kekurangan dapat menghasilkan sesuatu yang baru dan asli. Menurut John (2002); ³Only God could create, and whatever he created was original. Man could only rearrange what God had created.´ Namun yang pasti menurut de Bono (1970), kreativiti itu memang berlaku tanpa disedari oleh manusia itu sendiri. Lantaran itu, sehingga kini terdapat ribuan maksud berkenaan pemikiran kreatif dan kesemuanya dapat disimpulkan sebagai berikut (Hassan, 1989) dan (Nik Azis, 1994); ³Terminologi kreatif berasal daripada perkataan Latin µcreare¶ yang bermaksud µmembuat¶ (to make). Manakala dalam bahasa Greek pula, µKrainein¶ yang membawa makna µmemenuhi¶. Dalam bahasa Inggeris µcreate¶ atau µcipta¶ dalam bahasa Melayu.´ ³To cause to exist, bring into being, originate, to give rise, bring about, produce, to be first to portray and give character to a role or part creation: An original product of human invention or imagination.´ ³A process of becoming sensitive to problems, deficiencies, gaps in knowledge, missing elements, disharmonies and so on; identifying the difficult; searching for solutions, making guesses or formulating hypotheses about the deficiencies; testing and retesting these hypotheses and possibly modifying and retesting them and finally communicating the results.´ (Torrance, 1974) Bagaimanapun, konsep kreatif dan kreativiti amat luas dan tidak rigid berdasarkan ruang, tempat dan masa. Malah, konsep kreativiti boleh dilihat dalam pelbagai sudut berdasarkan latar belakang seseorang seperti ahli agama, peguam, jurutera, doktor, pemandu bas, ahli akademik, ahli politik dan sebagainya. Malah menurut Leong (2000), sesetengah sarjana yang liberal mentafsirkan; ³People who copy concepts and ideas,´ sebagai memenuhi ciri-ciri kreatif. Ringkasnya, istilah kreatif dan kreativiti digunakan bagi menggambarkan produk sosial yang dihasilkan. Berdasarkan konsep kreativiti secara umum, dapat disimpulkan konsep pemikiran kreatif berkisar kepada entiti berikut:

Melakukan sesuatu dengan cara yang unik. Menerbitkan idea besar kepada idea-idea kecil. Membuka minda dengan idea-idea baru. 9. penyelesaian. seseorang itu akan berusaha mencari pelbagai input idea dalam pelbagai perspektif dan dimensi bagi mewujudkan idea atau hasil yang baru yang lebih baik daripada sebelumnya dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Menggabungkan idea yang sedia ada kepada pembentukan idea baru.1. 2. 4. Mencipta sesuatu yang baru. imaginasi dan visualisasi. Pemikiran kreatif adalah pemikiran yang menerbitkan idea iaitu berlawanan dengan pemikiran kritis yang membuat penilaian ke atas sesuatu idea. 8. Berfikir di luar kotak atau thinking outside of the box. 5. ³Creativity involves escaping from stuckness and opening up possibilities. 3. Membuat sintesis. Berfikir secara fleksibel. Menerusi pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya. Idea yang diterbitkan bersifat baru dan kadang-kadang berlawanan dengan logik. konsep dan produk yang asli (novel). Namun. 13. 12. Mencabar andaian. Melihat sesuatu daripada perspektif baru. pemikiran kreatif mestilah berasaskan manipulasi segala pengalaman dan pengetahuan yang sedia ada. 11. Penghasilan idea. 6. Keadaan ini dijelaskan oleh Rikards (1990) sebagai. Menghubungkan idea yang tidak berkaitan. 10. Seseorang itu dapat keluar daripada pola yang sama atau the pattern of sameness. 7.´ .

bermain muzik. PROSES DAN PENGHASILAN ‡ Kreativiti adalah satu proses dan bukannya produk atau peristiwa. ‡ Tugas orang dewasa memberi peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka dan bereksperimen. bahan muat turun internet) ‡ Maklumat lisan ‡ Maklumat elektronik PROSES KREATIVITI 2. . Kaedah ini menggunakan pengukuran secara saintifik dan secara empirikal. PENAPISAN Idea-idea perlu ditapis untuk mendapatkan cara penyelesaian yang terbaik. ‡ Menghasilkan buah fikiran atau idea yang memerlukan masa. ‡ Mereka menunjukkan pencapaian kreatif dan berusaha meluahkan perasaan melalui hasil aktiviti seni. PROSES KREATIVITI 5. PROSES KREATIVITI Terjemahan dari: Symbiosis Februari ± May 2004. 14. borang soal selidik dan statik untuk mengukur kreativiti secara saintifik. Idea adalah seperti batu loncatan. Technology Park Malaysia PROSES KREATIVITI 1. personaliti dan kognitif. ‡ Idea mungkin terbit pada keadaan yang tidak disangka. menjalankan uji kaji dan sebagainya. 11. 5. ILMU PENGETAHUAN mengumpul maklumat sebanyak mungkin berkenaan tugasan atau masalah Jenis-jenis maklumat. PENGALAMAN DAN PENGUJIAN (iii) Kaedah Biografi Kaedah ini lebih kurang sama dengan kaedah histometrik. PKR_ISL MINGGU 3 Disediakan oleh. 12. 8. MENYATAKAN DENGAN JELAS Mencari jalan untuk menyampaikan idea dengan berkongsi idea dengan pihak lain dan menggalakkan mereka untuk memajukan idea tersebut. mereka telah mengembangkan daya fantasi dan berinteraksi secara kreatif. PROSES KREATIVITI 3. Mengenalpasti arah tuju penyelesaian masalah. artikel. ‡ Mereka belajar melalui pengalaman dan meneroka. 3. PROSES KREATIVITI 7. PROSES KREATIVITI 6. SYAZA YASMIN BINTI ISMAIL FATIN ADILA BINTI JAMIL NOR ROHAIZAH BINTI AHMAD 2. PROSES KREATIVITI 4. ‡ Kreativiti dikembangkan melalui aplikasi secara praktikal. 13.dokumen-dokumen lama yang mengandungi ciri-ciri yang dimiliki oleh individu tokoh sejarah yang memiliki daya kreativiti yang tinggi dalam pelbagai bidang. (i) Kaedah Psikometrik dijalankan menggunakan instrumen pengukuran seperti banci. 4. PENYELIDIKAN Mengenalpasti percubaan yang lalu dan membuat pendirian di mana tumpuan hendak diberi. idea berkembang dari satu idea ke idea yang lain dan idea baru sering kali adalah gabungan berbagai idea yang ada. 6. Kaedah ini dilakukan dengan mengaitkan aspek kreativiti manusia iaitu perlakuan. ‡ Kreativiti kanak-kanak boleh dikembangkan dengan menggalakkan mereka menulis cerita. Kajian dijalankan terhadap ciri-ciri kreativiti yang dimiliki oleh pencipta terkenal. ‡ Idea tidak datang dengan segera. 9. 10.roses Kreativiti . PENGALAMAN DAN PENGUJIAN ‡ Sejak kanak-kanak berada di prasekolah. Kaedah ini menggunakan kaedah secara kajian kes yang lebih berbentuk naratif. Idea-idea yang baik akan digabungkan untuk menghasilkan satu penyelesaian yang kreatif. ‡ Terlalu banyak berfikir boleh menyebabkan kebuntuan. Maklumat ini digunakan sebagai kriteria pengukuran kreativiti. PENGALAMAN DAN PENGUJIAN Terdapat 3 kaedah utama untuk menguji kreativiti. ‡ Kanak-kanak harus digalakkan mengalami dan mengenali secara umum beberapa ciri proses kreativiti.Presentation Transcript 1. ‡ Maklumat bercetak (buku. PENGALAMAN DAN PENGUJIAN (ii) Kaedah Historiometrik Menggunakan maklumat dari dokumen. MENDEFINISIKAN MATLAMAT / ARAH TUJU Mentakrifkan dengan jelas masalah yang hendak diselesaikan atau hasil yang dikehendaki. MEMBINA KEYAKINAN Adalah lebih baik mencuba pendekatan yang berbeza dari menumpukan pada satu idea. 7. PENGERAMAN (INCUBATION) ‡ Tiada apa yang dilakukan pada langkah ini.

terdapat 5 peringkat proses kreativiti.org/wiki/Graham_Wallas. Elmira College. 19. ‡ Kriteria dibina untuk mengenal pasti penyelesaian yang boleh diterima. mendrafkan soalan dan idea-idea awal. ‡ Idea dibiarkan mengeram dalam minda. Q 22.abufaris. ‡ Pada peringkat ini individu melalui proses mengenal pasti karakter 20. dihuraikan dan diaplikasikan. people can invent and elaborate on images that are as original and individual to them as their fingerprints.optusnet. ³Guided fantasy provides adults and children with opportunities to create symbols and images that are flexible and original in thought.wikipedia. GRAHAM WALLAS ‡ Dilahirkan pada 31 Mei 1858 dan meninggal pada 9 Ogos 1932. 2004.com. ‡ Aktiviti atau demonstrasi akan dijalankan untuk melibatkan apa yang terdapat pada peringkat iluminasi sesuai atau tidak dengan keperluan atau kriteria yang terdapat pada peringkat persediaan.Skills for Preschool Teacher. RUJUKAN ‡ http://bloggingresource.htm ‡ Beaty. Guided fantasies are fluent and ever changing. (i) PENYEDIAAN (PREPARATION) ‡ Minda difokuskan kepada isu atau masalah dan dianalisis atau diteroka. Ciri-Ciri Pemikir Yang Bijak/Baik http://mujahid. (iv) VERIFIKASI (VERIFICATION) ‡ Ini merupakan peringkat terakhir.au/~charles57/ Creative/Brain/wallis.´ 23.15. ‡ Mereka tiba-tiba mendapat idea bagaimana menyelesaikan sesuatu masalah. ‡ Beliau banyak mengemukakan idea berkaitan dengan proses pemikiran kreatif. ‡ Model proses kreativiti diperkenalkan pada tahun 1926. ‡ Dalam model ini.tripod.com/kbkk. Merrill Prentice Hall.html ‡ http://en. In the process of pretending and imaging. ‡ Pada peringkat ini idea tersebut telah disahkan. seorang pakar psikologi. ‡ Peringkat ini melibatkan langkah-langkah seperti membina rangka kasar. (iii) ILUMINASI (ILLUMINATION) ‡ Idea-idea yang kreatif tercetus secara tiba-tiba dalam keadaan sedar. Janice J. (ii) PENGERAMAN (INCUBATION) ‡ Individu menangguhkan proses kreativiti buat seketika dan melakukan perkara-perkara lain terlebih dahulu.com/idea/kr eativiti. 18. htm ‡ http://members. Emerita. 21. dan seorang tokoh akademik. MODEL WALLAS 16. ‡ Merupakan seorang sosialis Inggeris.html y y y y y y y y y cekal melaksanakan tugas mendengar secara aktif/pendengar yang baik bekerjasama dengan orang lain jujur dan terbuka ( menerima pandangan orang lain ) peka dengan fikiran sendiri serta dapat menjelaskan langkah-langkah dan sekuen yang digunakan mahir dalam menyoal dapat mengubahsuai konsep dan kemahiran dalam pelbagai situasi yang berlainan sifat ingin tahu dan inisiatif yang tinggi kesediaan mengambil risiko dan cabaran . IMAGINASI BERPANDU DAN KREATIVITI Menurut Edwards (1990). 17.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful