Konsep pemikiran kreatif

http://muassasah.wordpress.com/2007/03/14/apa-itu-kreativiti/

Pemikiran kreatif sudah lama dibincangkan dan dibahaskan secara ilmiah. Sering kali terdapat perbezaan tanggapan pada pengertian µkreatif¶ itu. Namun begitu, hal ini adalah perkara biasa dalam dunia akademik kerana masing-masing merupakan tokoh akademik, penyelidik, sarjana dan dapat mengemukakan konsep yang asli berdasarkan pemerhatian, pengalaman, kajian dan latar disiplin ilmu yang mereka miliki. Menurut kamus Webster¶s (1976) pemikiran kreatif ialah, ³The ability to bring something new existence´. Definisi ini memperlihatkan kreativiti itu adalah kebolehan mewujudkan sesuatu yang baru sama sekali. Apabila direnung dan difikirkan secara mendalam, dapatkah manusia yang mempunyai sifat yang lemah mewujudkan sesuatu yang baru sama sekali, iaitu daripada µtiada¶ kepada µada¶. Definisi ini seolah-olah melambangkan suatu tingkah laku dan pemikiran manusia yang hebat, dapat melakukan apa saja yang diinginkan. Malah, dalam keadaan kritikal sekalipun, manusia masih dapat membuktikan kemampuannya menyelesaikan sesuatu masalah. Maka, dapatlah disimpulkan definisi ini terlalu ekstrem bagi menggambarkan kemampuan dan kebolehan manusia berkreativiti. Ramai sarjana yang berpendapat, tidak mungkin seseorang itu dapat menghasilkan sesuatu yang tidak pernah wujud sebelumnya, kerana ia memperlihatkan kemampuan manusia mencipta µsesuatu daripada tiada kepada ada.¶ Sekali imbas, definisi kreatif seperti ini seolah-olah menyanggah kekuasaan dan hak Tuhan. Tidak mungkin seorang manusia yang lemah dan serba kekurangan dapat menghasilkan sesuatu yang baru dan asli. Menurut John (2002); ³Only God could create, and whatever he created was original. Man could only rearrange what God had created.´ Namun yang pasti menurut de Bono (1970), kreativiti itu memang berlaku tanpa disedari oleh manusia itu sendiri. Lantaran itu, sehingga kini terdapat ribuan maksud berkenaan pemikiran kreatif dan kesemuanya dapat disimpulkan sebagai berikut (Hassan, 1989) dan (Nik Azis, 1994); ³Terminologi kreatif berasal daripada perkataan Latin µcreare¶ yang bermaksud µmembuat¶ (to make). Manakala dalam bahasa Greek pula, µKrainein¶ yang membawa makna µmemenuhi¶. Dalam bahasa Inggeris µcreate¶ atau µcipta¶ dalam bahasa Melayu.´ ³To cause to exist, bring into being, originate, to give rise, bring about, produce, to be first to portray and give character to a role or part creation: An original product of human invention or imagination.´ ³A process of becoming sensitive to problems, deficiencies, gaps in knowledge, missing elements, disharmonies and so on; identifying the difficult; searching for solutions, making guesses or formulating hypotheses about the deficiencies; testing and retesting these hypotheses and possibly modifying and retesting them and finally communicating the results.´ (Torrance, 1974) Bagaimanapun, konsep kreatif dan kreativiti amat luas dan tidak rigid berdasarkan ruang, tempat dan masa. Malah, konsep kreativiti boleh dilihat dalam pelbagai sudut berdasarkan latar belakang seseorang seperti ahli agama, peguam, jurutera, doktor, pemandu bas, ahli akademik, ahli politik dan sebagainya. Malah menurut Leong (2000), sesetengah sarjana yang liberal mentafsirkan; ³People who copy concepts and ideas,´ sebagai memenuhi ciri-ciri kreatif. Ringkasnya, istilah kreatif dan kreativiti digunakan bagi menggambarkan produk sosial yang dihasilkan. Berdasarkan konsep kreativiti secara umum, dapat disimpulkan konsep pemikiran kreatif berkisar kepada entiti berikut:

Idea yang diterbitkan bersifat baru dan kadang-kadang berlawanan dengan logik. 10. imaginasi dan visualisasi. Mencipta sesuatu yang baru. ³Creativity involves escaping from stuckness and opening up possibilities. Penghasilan idea. Mencabar andaian. Seseorang itu dapat keluar daripada pola yang sama atau the pattern of sameness. pemikiran kreatif mestilah berasaskan manipulasi segala pengalaman dan pengetahuan yang sedia ada. 3. Melakukan sesuatu dengan cara yang unik. 9. 4. Menerusi pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya. Namun. 13. 8. penyelesaian. konsep dan produk yang asli (novel). Berfikir di luar kotak atau thinking outside of the box. 6.´ . Menghubungkan idea yang tidak berkaitan. 11. Menerbitkan idea besar kepada idea-idea kecil. Berfikir secara fleksibel. Membuka minda dengan idea-idea baru. 5. Keadaan ini dijelaskan oleh Rikards (1990) sebagai. 12. Menggabungkan idea yang sedia ada kepada pembentukan idea baru. seseorang itu akan berusaha mencari pelbagai input idea dalam pelbagai perspektif dan dimensi bagi mewujudkan idea atau hasil yang baru yang lebih baik daripada sebelumnya dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Melihat sesuatu daripada perspektif baru. Membuat sintesis.1. Pemikiran kreatif adalah pemikiran yang menerbitkan idea iaitu berlawanan dengan pemikiran kritis yang membuat penilaian ke atas sesuatu idea. 7. 2.

Maklumat ini digunakan sebagai kriteria pengukuran kreativiti. 12. PKR_ISL MINGGU 3 Disediakan oleh. borang soal selidik dan statik untuk mengukur kreativiti secara saintifik. PROSES DAN PENGHASILAN ‡ Kreativiti adalah satu proses dan bukannya produk atau peristiwa. 6. Kaedah ini menggunakan pengukuran secara saintifik dan secara empirikal. MEMBINA KEYAKINAN Adalah lebih baik mencuba pendekatan yang berbeza dari menumpukan pada satu idea. ‡ Tugas orang dewasa memberi peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka dan bereksperimen. 13. 10. artikel. ‡ Idea mungkin terbit pada keadaan yang tidak disangka. Kajian dijalankan terhadap ciri-ciri kreativiti yang dimiliki oleh pencipta terkenal. ‡ Kreativiti dikembangkan melalui aplikasi secara praktikal.Presentation Transcript 1. 14. (i) Kaedah Psikometrik dijalankan menggunakan instrumen pengukuran seperti banci. ILMU PENGETAHUAN mengumpul maklumat sebanyak mungkin berkenaan tugasan atau masalah Jenis-jenis maklumat. PENGALAMAN DAN PENGUJIAN (ii) Kaedah Historiometrik Menggunakan maklumat dari dokumen. idea berkembang dari satu idea ke idea yang lain dan idea baru sering kali adalah gabungan berbagai idea yang ada. PROSES KREATIVITI 7. ‡ Idea tidak datang dengan segera. ‡ Maklumat bercetak (buku.roses Kreativiti . ‡ Kreativiti kanak-kanak boleh dikembangkan dengan menggalakkan mereka menulis cerita. PROSES KREATIVITI 6. mereka telah mengembangkan daya fantasi dan berinteraksi secara kreatif. Kaedah ini menggunakan kaedah secara kajian kes yang lebih berbentuk naratif. ‡ Mereka menunjukkan pencapaian kreatif dan berusaha meluahkan perasaan melalui hasil aktiviti seni. 8. PROSES KREATIVITI Terjemahan dari: Symbiosis Februari ± May 2004. personaliti dan kognitif. PENAPISAN Idea-idea perlu ditapis untuk mendapatkan cara penyelesaian yang terbaik. PROSES KREATIVITI 5. PENGALAMAN DAN PENGUJIAN ‡ Sejak kanak-kanak berada di prasekolah. bahan muat turun internet) ‡ Maklumat lisan ‡ Maklumat elektronik PROSES KREATIVITI 2. . PROSES KREATIVITI 4. 4. Kaedah ini dilakukan dengan mengaitkan aspek kreativiti manusia iaitu perlakuan. ‡ Menghasilkan buah fikiran atau idea yang memerlukan masa. 7. Technology Park Malaysia PROSES KREATIVITI 1. 3. PENGALAMAN DAN PENGUJIAN Terdapat 3 kaedah utama untuk menguji kreativiti. bermain muzik. 5.dokumen-dokumen lama yang mengandungi ciri-ciri yang dimiliki oleh individu tokoh sejarah yang memiliki daya kreativiti yang tinggi dalam pelbagai bidang. PENGALAMAN DAN PENGUJIAN (iii) Kaedah Biografi Kaedah ini lebih kurang sama dengan kaedah histometrik. Mengenalpasti arah tuju penyelesaian masalah. PENYELIDIKAN Mengenalpasti percubaan yang lalu dan membuat pendirian di mana tumpuan hendak diberi. ‡ Kanak-kanak harus digalakkan mengalami dan mengenali secara umum beberapa ciri proses kreativiti. Idea-idea yang baik akan digabungkan untuk menghasilkan satu penyelesaian yang kreatif. Idea adalah seperti batu loncatan. SYAZA YASMIN BINTI ISMAIL FATIN ADILA BINTI JAMIL NOR ROHAIZAH BINTI AHMAD 2. PROSES KREATIVITI 3. MENDEFINISIKAN MATLAMAT / ARAH TUJU Mentakrifkan dengan jelas masalah yang hendak diselesaikan atau hasil yang dikehendaki. ‡ Mereka belajar melalui pengalaman dan meneroka. ‡ Terlalu banyak berfikir boleh menyebabkan kebuntuan. MENYATAKAN DENGAN JELAS Mencari jalan untuk menyampaikan idea dengan berkongsi idea dengan pihak lain dan menggalakkan mereka untuk memajukan idea tersebut. menjalankan uji kaji dan sebagainya. PENGERAMAN (INCUBATION) ‡ Tiada apa yang dilakukan pada langkah ini. 11. 9.

mendrafkan soalan dan idea-idea awal. 21.´ 23.html y y y y y y y y y cekal melaksanakan tugas mendengar secara aktif/pendengar yang baik bekerjasama dengan orang lain jujur dan terbuka ( menerima pandangan orang lain ) peka dengan fikiran sendiri serta dapat menjelaskan langkah-langkah dan sekuen yang digunakan mahir dalam menyoal dapat mengubahsuai konsep dan kemahiran dalam pelbagai situasi yang berlainan sifat ingin tahu dan inisiatif yang tinggi kesediaan mengambil risiko dan cabaran . Elmira College. 18. ³Guided fantasy provides adults and children with opportunities to create symbols and images that are flexible and original in thought. dihuraikan dan diaplikasikan. terdapat 5 peringkat proses kreativiti. (i) PENYEDIAAN (PREPARATION) ‡ Minda difokuskan kepada isu atau masalah dan dianalisis atau diteroka.htm ‡ Beaty. ‡ Idea dibiarkan mengeram dalam minda.optusnet.tripod. MODEL WALLAS 16. people can invent and elaborate on images that are as original and individual to them as their fingerprints. IMAGINASI BERPANDU DAN KREATIVITI Menurut Edwards (1990). ‡ Aktiviti atau demonstrasi akan dijalankan untuk melibatkan apa yang terdapat pada peringkat iluminasi sesuai atau tidak dengan keperluan atau kriteria yang terdapat pada peringkat persediaan. ‡ Beliau banyak mengemukakan idea berkaitan dengan proses pemikiran kreatif. ‡ Mereka tiba-tiba mendapat idea bagaimana menyelesaikan sesuatu masalah.org/wiki/Graham_Wallas. Janice J. 2004. htm ‡ http://members. Guided fantasies are fluent and ever changing. 19. ‡ Pada peringkat ini idea tersebut telah disahkan. Q 22. In the process of pretending and imaging.com/kbkk. (ii) PENGERAMAN (INCUBATION) ‡ Individu menangguhkan proses kreativiti buat seketika dan melakukan perkara-perkara lain terlebih dahulu. ‡ Pada peringkat ini individu melalui proses mengenal pasti karakter 20. (iii) ILUMINASI (ILLUMINATION) ‡ Idea-idea yang kreatif tercetus secara tiba-tiba dalam keadaan sedar. ‡ Model proses kreativiti diperkenalkan pada tahun 1926. Merrill Prentice Hall. GRAHAM WALLAS ‡ Dilahirkan pada 31 Mei 1858 dan meninggal pada 9 Ogos 1932.html ‡ http://en. dan seorang tokoh akademik. RUJUKAN ‡ http://bloggingresource. ‡ Peringkat ini melibatkan langkah-langkah seperti membina rangka kasar.wikipedia.Skills for Preschool Teacher. seorang pakar psikologi.15. ‡ Kriteria dibina untuk mengenal pasti penyelesaian yang boleh diterima. Ciri-Ciri Pemikir Yang Bijak/Baik http://mujahid. (iv) VERIFIKASI (VERIFICATION) ‡ Ini merupakan peringkat terakhir. Emerita. 17. ‡ Dalam model ini.com/idea/kr eativiti.au/~charles57/ Creative/Brain/wallis. ‡ Merupakan seorang sosialis Inggeris.com.abufaris.