P. 1
contoh riba

contoh riba

|Views: 1,229|Likes:
Published by Sahila Ayub

More info:

Published by: Sahila Ayub on Mar 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2013

pdf

text

original

Entri kali ini ingin saya kongsi bersama anda semua antara perkara asas yang kita perlu

fahami dalam transaksi kehidupan seharian kita, Riba. Secara amnya ,kita memahami riba ini adalah satu bentuk dimana orang yang berhutang perlu membayar hutangnya dengan kadar yang lebih daripada apa yang dihutangkan. Seperti ramai yang sedia maklum, di sisi agama Islam, Riba merupakan antara perkara yang ditegah dan diharamkan di dalam agama. Oleh itu, kali ini ingin saya kongsi bersama anda semua mengenai definsi riba itu sendiri, hukumnya, serta jenis-jenisnya. Definisi Riba Dari segi bahasa, riba boleh ditakrifkan sebagai tambahan ataupun di dalam bahasa arab ziyadah. Dari sudut istilah, terdapat berbagai-bagai takrif yang telah dikeluarkan ulama. Walaupun terdapat sedikit perbezaan, secara dasarnya adalah sama. Menurut Ibnu al-Arabiy, Riba didefinisikan sebagai semua tambahan yang tidak disertai dengan adanya pertukaran kompensasi. Imam Suyuthi pula dalam Tafsir Jalalain menyatakan Riba adalah tambahan yang dikenakan di dalam muamalah, wang, makanan, baik dalam bentuk kadar mahupun waktu. Daripada dua takrifan yang dibuat oleh ulama disini, bolehlah kita fahami bahawa riba ini merupakan satu bentuk eksploitasi di dalam transaksi di mana satu pihak itu telah dizalimi kerana dikenakan tambahan di dalam transaksi tersebut tanpa mendapat apa-apa balasan atau kompensasi. Oleh itu kefahaman kita mengenai hutang yang perlu dibayar lebih dari pokoknya adalah bertepatan dengan definisi ini. Ini adalah kerana, apabila seseorang itu meminjam, mengapa dia perlu membayar lebih daripada apa yang dipinjam? Lebihan itu merupakan eksploitasi yang dikenakan oleh orang yang memberikan pinjaman ke atas orang yang berhutang. Selain itu, terdapat lagi bentuk riba yang lain. Mari kita lihat bahagian-bahagian riba yang dipecahkan oleh ulama. Jenis-Jenis Riba Secara umumnya, Riba boleh dibahagikan kepada 2 jenis; Riba al-Fadhl dan Riba an-Nasii`ah. Walaubagaimanapun, terdapat juga cendiakawan yang membahagikan riba kepada 4 jenis iaitu; Riba al-Fadhl, Riba an-Nasii`ah, Riba al-Qardh, dan Riba al-Yad. Riba an-Nasii`ah Riba Nasii`ah adalah tambahan yang diambil karena penundaan pembayaran hutang di mana hutang itu sepatutnya dibayarkan pada tempoh yang tertentu, akan tetapi dilewatkan pembayaran hutang kepada tempoh yang baru. Misalnya, Adli berhutang dengan Ismail sebanyak RM 100 dan berjanji akan membayar hutang RM 100 itu dalam tempoh sebulan akan datang. Akan tetapi, apabila genap tempoh sebulan itu, Adli tidak mampu membayar hutangnya dan meminta untuk dilewatkan sedikit waktu membayar hutangnya. Oleh kerana penangguhan itu, Ismail meminta Adli membayar RM 120 kepadanya. RM 20 ini merupakan tambahan akibat kelewatan pembayaran hutang tersebut dan dikenali sebagi Riba an-Nasii`ah. Riba al-Qardh. Riba al-Qardh adalah meminjamkan wang kepada seseorang dengan syarat ada kelebihan atau keuntungan yang harus diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman. Maksudnya, jika Ahmad meminjamkan Ali RM 2000, dia meminta Ali membayar semula RM 2300. Riba anNasii`ah dan Riba al-Qardh secara dasarnya sama, akan tetapi perbezaannya ialah Riba anNasii`ah berlaku apabila si penghutang lambat membayar hutang, manakala Riba al-Qardh berlaku sama ada si penghutang lambat membayar hutang mahupun membayar hutang pada waktunya. Di antara hadis yang melarang pengambilan Riba al-Qardh ialah;

.w telah bersabda. tamar. emas. barli dengan berli. Sekiranya berlainan jenisnya akan tetapi masih dalam kategori di atas. hendaklah kita melakukannya tanpa ada tambahan dari mana-mana belah pihak.a Menurut hadis di atas. kurma dengan kurma. barley.HR Muslim dari Ubadah bin Shamit r. ³Bila ada yang memberikan pinjaman (wang mahupun barang). Ulama Malikiberpendapat pertukaran yang tidak sama nilainya antara emas dan emas serta perak dengan perak adalah dilarang kerana ianya termasuk dalam kategori wang (medium pertukaran). hendaklah pertukaran dilakukan secara on the spot sahaja tanpa perlu mengikut syarat-syarat persamaan dari kadarnya.[HR. akan tetapi apaapa sahaja komoditi yang mempunyai ciri-ciri yang sama dengan 6 komoditi tersebut. dan garam. gandum dengan gandum. perak. Mereka juga berpendapat komoditi yang tertakuluk kepada riba al-Fadhl ini adalah mana-mana komoditi makanan yang boleh disimpan berdasarkan analogi yang diambil daripada hadis. gandum. Riba al-Fadhl Riba al-fadhl adalah riba yang diambil dari kelebihan pertukaran barang yang sejenis iaitu seperti apa yang disebutkan dalam hadis. pengharaman riba ini bukan tertakuluk kepada 6 komoditi itu sahaja.Imam Bukhari dalam ³Kitab Tarikh´nya. garam dengan garam. Walaubagaimanapun ulama berbeza pendapat dalam menentukan komoditi yang tertakluk dengan syarat pertukaran sama kadar dan secara spontan. Manakala mazhab fiqh yang lain berpendapat. lebih-lebih lagi jika si peminjam menetapkan adanya tambahan atas pinjamannya. Ulama Zahiriberpendapat komoditi yang tertakluk adalah hanya 6 komoditi yang disebutkan dalam hadis. juallah sesuka hatimu jika dilakukan dengan spontan´. apabila melakukan transaksi dalam komoditi-komoditi di atas. Imam Bukhari] Hadis di atas menunjukkan bahwa peminjam tidak boleh memberikan hadiah kepada pemberi pinjaman dalam bentuk apapun. dan dan secara spontan. perak dengan perak. Manakala Ulama Hanafi berhujah bahawa komoditi-komoditi yang boleh terlibat dengan riba alFadhl tidak hanya tertumpu dengan apa yang disebut di dalam hadis. maka janganlah ia menerima hadiah (dari yang meminjamkannya)´. setara dengan setara. Dalilnya dari hadis yang diriwiyatkan oleh imam Muslim.a bahwa Rasulullah s. Apabila jenisnya berbeza. Ulama Syafie dan Hambalibersependapat dalam hujah ulama Maliki mengenai emas dan perak akan tetapi tidak bersependapat dalam hal komoditi-komoditi lain yang mana Ulama Maliki menegaskan komoditi makanan yang boleh disimpan termasuk dalam komoditi yang berkaitan dengan riba al-Fadl. sejenis dengan sejenis. bererti sama timbangan dan kadarnya serta pertukaran tersebut dilakukanon the spot sekiranya dua barang yang ditukarkan itu sama jenisnya. meriwayatkan sebuah Hadis dari Anas r. Maksudnya: ³Emas dengan emas.a. akan tetapi boleh dikembangkan kepada semua komoditi yang kebiasaannya dijual menggunakan ukuran dan timbangan.

Contoh bagaimana riba ini berlaku ialah apabila Yusof menjual kereta kepada Syahmi. Mereka telah berakad bahawa Yusof menjualnya dengan harga RM 30 ribu.w.t di dalam surah al-Baqarah ayat 275. Ini boleh dibuktikan melalui firman Allah s. Hukum Riba Sudah Jelas bahawa Riba ini. mengikut salah satu kaedah umum fiqh iaitu µApa yang haram diterima haram juga untuk diberi¶.t.Riba al-Yadd Riba al-Yadd ialah riba yang berlaku akibat penangguhan dalam pertukaran barangbarang. dan Allah tida menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Yusof telah minta RM 32 ribu daripadanya. bahkan orang yang memberi riba juga dihukumkan berdosa. Maka bagimu pokok hartamu. Maksudnya: Dan Allah telah menghalakan jual beli dan mengharamkan riba(275) Allah s. kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu.(276) Maksudnya: Wahai orang-orang yang beriman. bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum diambil) jika kamu orang-orang yang beriman. .w. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba). Makusdnya: Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba).w.(278) Allah s.t juga telah berfirman di dalam surah al-Baqrah ayat 276 dan 278. Maka Ketahuilah.w. tidak kira mana-mana jenis riba pun telah diharamkan oleh Allah s. Makusdnya: Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Ini adalah kerana. Mereka berdua berpisah dari majlis akad dan Syahmi telah menangguhkan pembayaran.t juga telah mengisytiharkan perang terhadap orang yang mengamalkan riba di muka bumi ini melalui firmannya di dalam surah al-Baqarah ayat 279. lebih daripada apa yang telah dipersetujui dalam akad.(279) Hendaklah kita jelas bahawa pengharaman riba ini bukan sahaja terhadap orang yang mengambil riba sahaja. Apabila Syahmi ingin membayar hutang pembelian kereta tersebut kepada Yusof.

keterlibatan secara langsung di dalam aktiviti riba seperti membuat pinjaman dengan bank konvensional. Di Malaysia. menyertai aktiviti pelaburan yang beunsurkan riba seperti Swish Cash dan banyak lagi haruslah dielakkan dan dijauhkan sama sekali. InsyaAllah di masa akan datang kita boleh berkongsi lagi mengenai bentuk-bentuk riba moden yang terdapat di Malaysia . Ini adalah kerana sistem kewangan konvensional yang bertapak kukuh di dunia pada hari ini adalah berdasarkan sistem riba.Riba Masa Kini Aktiviti Riba masa kini cukup berleluasa dalam masyarakat moden.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->