P. 1
pengantar pendidikan sem 3 ppismp

pengantar pendidikan sem 3 ppismp

5.0

|Views: 9,457|Likes:
Published by cikaifa

More info:

Published by: cikaifa on Mar 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2013

pdf

text

original

Perpaduan merupakan perkara yang amat mustahak untuk mengekalkan

keharmonian dan kedamaian di sesebuah negara. Negara yang aman dan damai dapat

menjamin kebahagiaan dan keselamatan rakyatnya. Negara yang mengamalkan

perpaduan dapat mencapai kemajuan dengan mudah serta tidak mudah ditakluki kuasa

asing.

Rakyat perlu sentiasa berusaha untuk memupuk perpaduan khususnya melalui

sifat toleransi, bertimbang rasa, kekitaan, hormat menghormati dan lain-lain. Mereka

juga akan berusaha untuk memajukan ekonomi negara berdasarkan dasar-dasar yang

telah ditetapkan. Selain itu, mereka akan dapat mengekalkan kestabilan politik dan

keamanan negara dan mematuhi perlembagaan serta peraturan negara di samping

mempertahankan maruah diri, profesion, agama, bangsa dan negara.

Untuk mencapai semua ini, sifat yang harus dimiliki oleh mereka adalah sentiasa

berbangga menjadi rakyat Malaysia dan menyayangi negara kita dengan sepenuh jiwa,

mengenali serta menghormati raja dan pemimpin kita, sentiasa menyanjung lambing-

lambang kebesaran negara seperti Jalur Gemilang, lagu kebangsaan dan Jata Negara.

Selain itu, mereka haruslah menjaga dan mempertahankan maruah dan bangsa negara

dengan bersedia mengorbankan apa sahaja demi mempertahankan maruah negara

selain mengamalkan semangat kekitaan dan menanam sifat berdisiplin serta mematuhi

undang-undang negara yang telah ditetapkan. Akhir sekali, rakyat juga harus berusaha

dengan gigih dan bersifat produktif untuk memajukan negara.

9

Matlamat pendidikan ini amat penting untuk dijayakan demi melahirkan pelajar

yang memiliki jati diri yang kukuh, patriotik, berpegang teguh kepada ajaran agama dan

nilai moral, hidup sebagai sebuah masyarakat yang penyayang, demokratik, liberal,

bertolak ansur, berfikiran dan berbudaya saintifik serta bersatu padu. Pelajar yang

mempunyai jati diri yang kukuh amat penting dalam melahirkan rakyat dan pemimpin

kepada masa depan negara kita kerana mereka adalah tonggak negara.

Perkara ini tidak seharusnya dipandang ringan serta remeh terutamanya dalam

bidang pendidikan memandangkan pendidikan adalah salah satu sub-utama yang amat

penting dalam membina rakyat yang mempunyai jati diri yang kukuh. Tanpa pendidikan,

pelajar yang mempunyai sifat ini tidak akan dapat dihasilkan justeru akan mengundang

bahaya kepada negara kita suatu hari nanti. Selain daripada perkembangan potensi

individu secara menyeluruh dan seimbang, adalah diharapkan juga, melalui proses

pendidikan, Malaysia dapat mencapai matlamat pendidikannya seperti:

10

6. Mengurangkan jurang perbezaan di antara kaum dengan membekalkan kemudahan-
kemudahan asas pendidikan kepada golongan yang kurang berada

5. Melahirkan rakyat yang memahami serta mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara
dan bersikap toleransi, demi wujudnya perpaduan rakyat berbilang kaum

4. Melahirkan rakyat yang taat setia kepada Raja dan cinta akan negara

3. Melahirkan rakyat yang boleh memahami dan menerima serta mengamalkan prinsip-
prinsip dan cita-cita demokrasi mengikut Perlembagaan

2. Menghasilkan rakyat yang progresif, mahir serta cekap supaya membolehkannya
melaksanakan tugas secara produktif serta sempurna, demi memberikan sumbangan
terhadap kemajuan dan pembangunan

1. Melahirkan rakyat yang bertanggungjawab dan boleh memenuhi kewajibannya
sebagai seorang warganegara

11

Sebagaimana yang diketahui umum, Matlamat Pendidikan Negara yang

berlandaskan daripada Falsafah Pendidikan Kebangsaan (1998) dan Wawasan 2020

(1991), ialah menjadikan Malaysia sebagai Pusat Kecemerlangan Pendidikan Serantau

dalam Abad ke-21. Untuk mencapai Matlamat ini, selain daripada penubuhan institut

pendidikan tinggi seperti Institut Aminuddin Baki (1985, IAB) dan Institute of Islamic

Thought and Civilisation (1987-ISTAC), usaha-usaha lain yang dapat diambil ialah :

Wawasan Pendidikan dirancang
dan dikemukakan pada tahun
1993 sebagai program
reformasi pendidikan di
peringkat sekolah

Wawasan Kementerian
Pendidikan dilancarkan pada
bulan Januari, 1994. Di samping
Piagam Pelanggan yang
berikrar memberi perkhidmatan
yang terbaik dan berkualiti, 14
sasaran kerja utama diumumkan
untuk melaksanakan program
pendidikan dengan tujuan
mencapai matlamat
kecemerlangan pendidikan di
peringkat sekolah.

Menggubal dan
menguatkuasakan Akta
Pendidikan 1995 untuk
memperkemas dan
melengkapkan perundangan
pendidikan agar mencapai
cita-cita Wawasan 2020.

Menggubal dan
menguatkuasakan Rang
undang-Undang Institusi
Pendidikan Tinggi 1996 dengan
tujuan menjadikan Malaysia
sebuah negara yang maju dan
pusat kecemerlangan
pendidikan yang bertaraf dunia.

Mempercepatkan proses
pengkoporatan dan
penswastaan universiti-
universiti tempatan dengan
tujuan meningkatkan kauliti
dan mutu kursus yang
ditawarkan.

Menubuhkan Lembaga
Akreditasi Negara (1996)
bertujuan menjamin taraf dan
mutu pendidikan di institut
pendidikan tinggi supaya
mencapai piawaian bertaraf
dunia.

12

Menubuhkan Koridor Raya
Multimedia, MSC (1999), untuk
melaksanakan projek sekolah-
sekolah bestari dan memperuntukkan
kemudahan-kemudahan teknologi
bagi penyelidikan dan kursus sarjana
yang diusahakan dalam kampus
Univeriti Multimedia yang terletak
dalam bandaraya MSC.

Menubuhakan sekolah-sekolah
bestari di dalam kawasan bandaraya
MSC serta di tiap-tiap negeri di
Malaysia menjelang tahun 2000.

Mengutamakan pelajaran bahasa
Inggeris dengan menggubal Sukatan
Pelajarannya setaraf dengan Kertas Ujian
Bahasa Inggeris 1119 dalam peperiksaan
SPM, dan mewajibkan calon STPM
mengambil Kertas Ujian Bahasa Inggeris
(MUET) sebagai syarat memohon masuk
universiti tempatan.

Mempercepatkan proses
pendaftaran universiti dan kolej
universiti swasta yang
menggunakan bahasa Inggeris
sebagai pengantar bahasa
utama.

Menganjurkan Expo Pendidikan
di negara-negara serantau,
termasuk China dengan
menarik lebih ramai pelajar
luar negeri untuk mengikuti
kursus pengajian di Malaysia.

13

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->