TAFSIR ISYARI DISEDIAKAN OLEH: KHAIRUNNISA SYAHMIN BT AZHAR NABILAH FARHANAH BT NOH

dengan menyalahi maknanya yang terdapat pada kata-kata yang tersurat.Antaranya ialah: y Adz Dzahabi. Fakultas Syari'ah pada Universitas Al azhar. Pengertian yang tersembunyi itu mungkindipadukan dengan yang dimaksudkan oleh kata-kata yang tersurat.y Terdapat pelbagai pendapat berkenaan dengan perngertian tafsir isyari ini. dengan mempergunakan isyarat-isyarat yang tersembunyi yang nampak pada pemuka-pemuka tasawwuf. . mahaguru ilmu-ilmu Al Quran dan Hadits. memberikan definisi Tafsir Isyari sebagai berikut : y Tafsir Faidli atau Tafsir Isyari ialah menafsirkan Al Quran.