TAFSIR ISYARI

TAFSIR ISYARI DISEDIAKAN OLEH: KHAIRUNNISA SYAHMIN BT AZHAR NABILAH FARHANAH BT NOH

mahaguru ilmu-ilmu Al Quran dan Hadits. . dengan mempergunakan isyarat-isyarat yang tersembunyi yang nampak pada pemuka-pemuka tasawwuf. dengan menyalahi maknanya yang terdapat pada kata-kata yang tersurat. memberikan definisi Tafsir Isyari sebagai berikut : y Tafsir Faidli atau Tafsir Isyari ialah menafsirkan Al Quran. Fakultas Syari'ah pada Universitas Al azhar. Pengertian yang tersembunyi itu mungkindipadukan dengan yang dimaksudkan oleh kata-kata yang tersurat.y Terdapat pelbagai pendapat berkenaan dengan perngertian tafsir isyari ini.Antaranya ialah: y Adz Dzahabi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful