TAFSIR ISYARI DISEDIAKAN OLEH: KHAIRUNNISA SYAHMIN BT AZHAR NABILAH FARHANAH BT NOH

mahaguru ilmu-ilmu Al Quran dan Hadits.y Terdapat pelbagai pendapat berkenaan dengan perngertian tafsir isyari ini. dengan menyalahi maknanya yang terdapat pada kata-kata yang tersurat. Fakultas Syari'ah pada Universitas Al azhar. memberikan definisi Tafsir Isyari sebagai berikut : y Tafsir Faidli atau Tafsir Isyari ialah menafsirkan Al Quran. dengan mempergunakan isyarat-isyarat yang tersembunyi yang nampak pada pemuka-pemuka tasawwuf. . Pengertian yang tersembunyi itu mungkindipadukan dengan yang dimaksudkan oleh kata-kata yang tersurat.Antaranya ialah: y Adz Dzahabi.