PENGENALAN
Komunikasi adalah sangat penting dalam pengurusan bilik darjah. darjah. ia adalah kunci penting kepada kejayaan guru dan murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran. pembelajaran. terdapat 2 jenis komunikasi iaitu : a) komunikasi lisan b) komunikasi bukan lisan

pergerakan tangan.KOMUNIKASI BUKAN LISAN Apa itu komunikasi bukan lisan ? Merupakan beberapa tindakan bukan lisan yang dilakukan untuk memberikan makna yang lebih jelas terhadap mesej yang disampaikan semasa komunikasi lisan. tangan. muka. ekspresi perubahan air muka. ukiran mata. pergerakan tubuh badan . lisan. senyuman. Renungan mata. senyuman.

berkomunikasi. komunikasi dilihgat sebagai sesuatu yang tidak sepenuhnya. . kurang berjaya dan kurang berkesan. ‡ Lebih kepada penglibatan gerak badan dan penumpuan penutur kepada pendengarnya. ‡ Tanpa komunikasi bukan lisan.‡ Mc Cardle (1974) komunikasi bukan lisan merupakan faktor penting dalam membentuk serta melengkapkan penyampaian semasa berkomunikasi.

guru. ‡ Gelengan/ekspresi muka yang tidak menyenangkan Gelengan/ murid menunjukkan tingkahlaku yang tidak diingini dan tidak diterima oleh guru. . ‡ Senyuman/anggukkan guru berpuashati dengan Senyuman/ respon atau jawapan murid dan memberi mesej kepada murid bahawa tingkahlaku mereka diterima oleh guru.Pengawalan Kelas tanpa Lisan ‡ Eye contact .Melalui penggunaan eye contact atau melihat dengan penuh tumpuan serta badan menghadap murid supaya mereka sedar bahawa guru sedang memerhatikan mereka. mereka.

. mereka. ‡ Saling berpelukan/bersalaman/menitiskan air mata berpelukan/bersalaman/ menggambarkan kegembiraan atau kesedihan serta menunjukkan guru memahami situasi atau masalah yang dihadapi murid.Pengawalan Kelas tanpa Lisan ‡ Marah memandang wajah murid dengan tepat supaya murid sedar bahawa guru tidak berpuas hati dengan tingkahlaku mereka. ‡ Genggaman tangan bukan menghalakan kepada murid sebaliknya diserasikan semasa memberikan ekspresi marah. murid. marah.

kondusif. b) Gangguan luaran . pengalaman lalu. lalu. .persekitaran yang terlalui bising. darjah yang kurang kondusif. serta suasana bilik difahami.unsur bias dalam persepsi. dan persepsi.Gangguan komunikasi a) Gangguan dalaman . bahasa yang sukar difahami. penggunaan laras bising. perbezaan dalam budaya. budaya.

dipercayai. pemikiran penyampai dan penerima maklumat yang berbeza. . bahasa. nilai pertimbangan. komunikasi. pertimbangan. ‡ Faktor lain sumber tidak boleh dipercayai.‡ Mesej yang tidak disukai akibat rasa kecewa serta keduasalah faham kedua-dua pihak turut menjadi faktor gangguan dalam komunikasi. kesilapan alih bahasa.

jelas. cara mengatasi dan implikasi komunikasi bilik darjah Masalah Cara mengatasi Sentiasa bersedia dengan perancangan yang lengkap Masalah Kurang persediaan Mesej jelas diterima dan objektif pengajaran tercapai Kebisingan Pastikan bilik darjah senyap/ senyap/bersedia semasa guru mengajar Murid dapat mendengar dengan jelas. Masalah.Masalah. .

Masalah Cara mengatasi Implikasi Kritikan Elak mengkritik murid Murid bertambah yakin Melabel murid Elak melabel/memberi melabel/ gelaran negatif kepada murid Menggalakkan perbincangan dan rundingan Murid bertambah yakin dengan persekitaran Murid selesa serta mudah berunding dan menyatakan masalah Memberi arahan .

pembelajaran. Kesimpulan Semua komunikasi mempunyai tujuan dan guru haruslah memastikan bahawa tujuan menyampaikan ilmu itu telah tercapai. . Komunikasi berkesan juga akan mewujudkan hubungan yang baik dalam komuniti pembelajaran. tercapai. Komunikasi berkesan berupaya mempengaruhi minat murid untuk belajar. belajar.

situasi. .LARAS BAHASA Definisi dan penerangan Laras bahasa merupakan gaya dan penggunaan sesuatu bahasa. Gaya bahasa merujuk kepada bahasa lisan dan penulisan. 2 konsep dalam perbincangan yang berkaitan dengan laras bahasa : a) pengguna orang yang menggunakan sesuatu bahasa penggunaan b) penggunaan bagaimana sesuatu bahasa itu digunakan dengan cara yang berbeza-beza berdasarkan konteks dan berbezasituasi. penulisan. bahasa.

Laras Bahasa Laras bahasa variasi yang ada pada tiap-tiap penutur. dan tujuan perbuincangan Ciri-ciri laras bahasa yang penting : Ciria) Perbendaharaan kata b) susunan ayat c) frasa yang digunakan Kesedaran terhadap perbezaan situasi sosial dalam persekitaran membolehkan kita memilih laras bahasa tiapberlainan. topik penutur. Penggunaan bahasa penutur. situasi. yang sesuai bagi tiap-tiap situasi yang berlainan. pendengar. situasi. tiappenutur. . pendengar.

sosial. Juga bergantung kepada cara penyampaian. (SITUASI PERSEKITARAN) . penyampaian. Laras bahasa bergantung kepada latar belakang sosial dan kebudayaan sesuatu masyarakat yang mengamalkan bahasa tersebut yang merangkumi stuktur sosial dan cara hidup. bahan dan fungsi peribadi. (SITUASI LUARAN) hidup. sosial. perhubungan sosial dan peribadi.

Laras Bahasa ‡ JENIS-JENIS LARAS BAHASA JENISa) Laras bahasa biasa b) Laras bahasa akademik c) Laras bahasa sastera / kreatif d) Laras bahasa agama e) Laras bahasa sukan f) Laras bahasa sains g) Laras bahasa rencana h) Laras bahasa iklan / perniagaan i) Laras bahasa undang-undang undangj) Laras bahasa media massa k) Laras bahasa ekonomi. ekonomi. .

menggunakan kata pinjaman. tiada istilah teknikal. kurang mudah. ringkas dan padat. . contoh : Hai Kendot! Nak ke mana tu? Tak singgah dulu? Kendot! tu? dulu? ‡ Guru boleh menggunakan laras bahasa ini dalam perbualan harian bersama murid untuk memudahkan murid memahami mesej yang disampaikan. teknikal.Laras Bahasa Biasa ‡ Merupakan penggunaan bahasa yang tidak membabitkan sebarang bidang ilmu atau konteks khusus dan biasanya digunakan dalam perbualan harian. padat. disampaikan. ‡ Stuktur ayat mudah. harian. pinjaman.

 Ayat yang digunakan ada kesempurnaan bahasa dari segi kestabilan. .Laras Bahasa akademik Lebih bersifat ilmiah. kepelbagaian. dan kestabilan. maksud. majmuk. keberkesanan. keberkesanan. objektif. Terdapat penulisan ragam ayat pasif dan majmuk. Menggunakan istilah bersifat khusus dan sukar difahami oleh golongan yg tidak berpendidikan tinggi. keindahan maksud. ilmiah. Pelbagai aspek perlu dirujuk oleh guru jika mengajar laras bahasa akademik kepada murid agar murid dapat menerima isi pelajaran dengan berkesan. formal dan mempunyai objektif. berkesan. kepelbagaian. tinggi.

tema. Aspek kronologi. perwatakan. figuratif.Laras Bahasa Sastera Membincangkan mengenai bahasa dan kesusasteraan serta hubungan antara kedua-duanya. mesej. kedua-duanya. . tema. unsur sastera seperti metafora. nilai kronologi. Melayu. Mempunyai sifat yang kreatif yang tercetus daripada imaginasi dan pengalaman yang biasanya bersifat figuratif. kiasan dan lain-lain. pengajaran dan sebagainya. Guru perlu mementingkan pemilihan bahasa tersirat. watak perwatakan. tersirat. metafora. sebagainya. lain Boleh digunakan terutamanya dalam pengajaran Bahasa Melayu. mesej.

berkaitan. . disampaikan.Laras Bahasa agama ‡ Digunakan dalam perbincangan mengenai pelajaran agama atau Pendidikan Islam. ‡ Guru perlu mengambilkira aspek yang berkenaan supaya murid jelas dengan mesej pengajaran yang hendak disampaikan. pengajaran. ‡ Terdapat juga penggunaan kias atau ibarat dalam pengajaran. ‡ Istilah pinjaman dan rujukan dari petikan untuk mengukuhkan hujah berkaitan.

sekolah. menggunakan istilah yang berkait rapat dengan sukan seperti juara. juara. kejohanan. lain- . Menyampaikan maklumat berkaitan dengan kegiatan sukan Bahasa ringkas. ringkas. bersahaja dan jelas. kesihatan dan lain-lain.Laras Bahasa Sukan Mengajar matapelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan atau semasa pengendalian acara sukan di sekolah. kejohanan. jelas.

moden. formal. saintifik.Laras Bahasa Sains ‡ Mempunyai unsur ilmiah. saintifik. bersifat ilmiah. ‡ Mempunyai sifat intelektual. istilah pinjaman dari bidang lain. objektif berdasarkan kajian dan fakta. dan intelektual. terdapat juga basahan. formal dan menidakkan bahasa basahan. fakta. ‡ Contoh : sel-sel kelenjar kolon merembeskan mukus yang selberfungsi dalam melicinkan pergerakan kandungan kolon ke arah rektum ‡ Guru perlu menjelaskan istilah sains yang mungkin sukar difahami oleh murid . berbahasa moden.

.Laras Bahasa Rencana ‡ Bersifat umum. proton Exora belum dapat diukur. idea tentang sesuatu isu. ‡ Contoh Oleh sebab beru dilancarkan. ‡ Bertujuan untuk melaporkan sesuatu kepada pembaca. terperinci. diukur. khususnya murid terhadap perkara secara umum dan terperinci. murid. kejayaan model terbaru dilancarkan. pembaca. bertujuan untuk menampilkan pelbagai umum. isu. ‡ Mesej jelas dan tepat memudahkan guru untuk menyampaikan isi pelajaran secara terus kepada murid.

Percuma.Laras Bahasa Perniagaan ‡ Untuk menyampaikan maklumat berkesan mengenai sesuatu produk perniagaan. sebuah tilam empuk bermutu tinggi dengan Percuma. perniagaan. ‡ Tidak mementingkan tatabahasa tetapi masih menggunakan bahasa yang kreatif dan imaginatif serta penggunaan penyataan tertentu. pendek. tertentu. ‡ Fakta yang jelas amat dipentingkan serta penggunaan ayat ringkas dan pendek. setiap pembelian set katil Unicorn melebihi RM1000 ke atas . ‡ Contoh .

tetapi menggunakan tatabahasa. laporan. . ‡ Contoh Sarawak menjuarai kejohanan bola Sepak Malaysia selepas menewaskan Melaka dengan jaringan 7-0 di Stadium Nasional malam tadi ‡ Menggunakan bahasa yang ringkas dan padat dengan laporan. khusus. istilah yang teknikal dan khusus.Laras Bahasa media ‡ Menunjukan kepada peranan media massa seperti melaporkan atau menyampaikan berita dengan bahasa yang mudah diterima oleh pendengar. ‡ Tidak mementingkan tatabahasa. pendengar.

. lagi. sekolah. Contoh Defenden membantah pada awal perbicaraan kerana tidak bersetuju dengan cadangan plaintif untuk mengemukakan saksi-saksi yang tidak relevan saksi‡ Penggunaan bahasa ini kurang diaplikasikan dalam komunikasi serta pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Laras bahasa Undang-undang kini bersifat moden dan Undangmenggunakan istilah teknikal.Laras Bahasa Undang-undang Undang Merupakan salah satu laras ilmiah yang terdapat dalam Bahasa Melayu sejak zaman dahulu lagi. teknikal.

statistik. ekonomi. .Laras Bahasa Ekonomi ‡ Berbentuk ilmiah tentang sesuatu isu ekonomi serta penggunaan istilah teknikal dalam ekonomi. ‡ Penggunaan dalam pengajaran dan pembelajaran biasanya pada matapelajaran yang berkaitan dengan ekonomi. ‡ Tidak mengutamakan struktur ayat dan gaya bahasa formal ‡ Maklumat jelas dan eksplisit dan fakta adalah berdasarkan kepada bukti data serta statistik. ekonomi.

b) Keberkesanan penyampaian isi pelajaran dipengaruhi oleh kejelasan laras bahasa yang digunakan serta dirancang oleh guru. . Sebagai rumusan a) guru haruslah bijak memilih laras bahasa yang hendak digunakan berdasarkan kepada kesesuaian topik serta isi pelajaran. pelajaran. Kesimpulan Penggunaan bahasa yang berbeza-beza mengikut berbezasituasi melahirkan laras bahasa yang berlainan. berlainan.