PENGENALAN
Komunikasi adalah sangat penting dalam pengurusan bilik darjah. darjah. ia adalah kunci penting kepada kejayaan guru dan murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran. pembelajaran. terdapat 2 jenis komunikasi iaitu : a) komunikasi lisan b) komunikasi bukan lisan

lisan.KOMUNIKASI BUKAN LISAN Apa itu komunikasi bukan lisan ? Merupakan beberapa tindakan bukan lisan yang dilakukan untuk memberikan makna yang lebih jelas terhadap mesej yang disampaikan semasa komunikasi lisan. tangan. senyuman. ukiran mata. senyuman. Renungan mata. ekspresi perubahan air muka. muka. pergerakan tubuh badan . pergerakan tangan.

berkomunikasi. kurang berjaya dan kurang berkesan. . ‡ Lebih kepada penglibatan gerak badan dan penumpuan penutur kepada pendengarnya.‡ Mc Cardle (1974) komunikasi bukan lisan merupakan faktor penting dalam membentuk serta melengkapkan penyampaian semasa berkomunikasi. ‡ Tanpa komunikasi bukan lisan. komunikasi dilihgat sebagai sesuatu yang tidak sepenuhnya.

mereka. ‡ Gelengan/ekspresi muka yang tidak menyenangkan Gelengan/ murid menunjukkan tingkahlaku yang tidak diingini dan tidak diterima oleh guru.Pengawalan Kelas tanpa Lisan ‡ Eye contact . . guru. ‡ Senyuman/anggukkan guru berpuashati dengan Senyuman/ respon atau jawapan murid dan memberi mesej kepada murid bahawa tingkahlaku mereka diterima oleh guru.Melalui penggunaan eye contact atau melihat dengan penuh tumpuan serta badan menghadap murid supaya mereka sedar bahawa guru sedang memerhatikan mereka.

. mereka. ‡ Saling berpelukan/bersalaman/menitiskan air mata berpelukan/bersalaman/ menggambarkan kegembiraan atau kesedihan serta menunjukkan guru memahami situasi atau masalah yang dihadapi murid. murid. ‡ Genggaman tangan bukan menghalakan kepada murid sebaliknya diserasikan semasa memberikan ekspresi marah. marah.Pengawalan Kelas tanpa Lisan ‡ Marah memandang wajah murid dengan tepat supaya murid sedar bahawa guru tidak berpuas hati dengan tingkahlaku mereka.

. serta suasana bilik difahami. lalu. bahasa yang sukar difahami. budaya. penggunaan laras bising.unsur bias dalam persepsi. b) Gangguan luaran . dan persepsi.persekitaran yang terlalui bising. kondusif. darjah yang kurang kondusif.Gangguan komunikasi a) Gangguan dalaman . pengalaman lalu. perbezaan dalam budaya.

. bahasa. nilai pertimbangan. komunikasi. dipercayai. pemikiran penyampai dan penerima maklumat yang berbeza. ‡ Faktor lain sumber tidak boleh dipercayai. kesilapan alih bahasa. pertimbangan.‡ Mesej yang tidak disukai akibat rasa kecewa serta keduasalah faham kedua-dua pihak turut menjadi faktor gangguan dalam komunikasi.

Masalah. Masalah. jelas. cara mengatasi dan implikasi komunikasi bilik darjah Masalah Cara mengatasi Sentiasa bersedia dengan perancangan yang lengkap Masalah Kurang persediaan Mesej jelas diterima dan objektif pengajaran tercapai Kebisingan Pastikan bilik darjah senyap/ senyap/bersedia semasa guru mengajar Murid dapat mendengar dengan jelas. .

Masalah Cara mengatasi Implikasi Kritikan Elak mengkritik murid Murid bertambah yakin Melabel murid Elak melabel/memberi melabel/ gelaran negatif kepada murid Menggalakkan perbincangan dan rundingan Murid bertambah yakin dengan persekitaran Murid selesa serta mudah berunding dan menyatakan masalah Memberi arahan .

pembelajaran. tercapai. Kesimpulan Semua komunikasi mempunyai tujuan dan guru haruslah memastikan bahawa tujuan menyampaikan ilmu itu telah tercapai. belajar. . Komunikasi berkesan juga akan mewujudkan hubungan yang baik dalam komuniti pembelajaran. Komunikasi berkesan berupaya mempengaruhi minat murid untuk belajar.

 Gaya bahasa merujuk kepada bahasa lisan dan penulisan.LARAS BAHASA Definisi dan penerangan Laras bahasa merupakan gaya dan penggunaan sesuatu bahasa. situasi. bahasa. penulisan. 2 konsep dalam perbincangan yang berkaitan dengan laras bahasa : a) pengguna orang yang menggunakan sesuatu bahasa penggunaan b) penggunaan bagaimana sesuatu bahasa itu digunakan dengan cara yang berbeza-beza berdasarkan konteks dan berbezasituasi. .

dan tujuan perbuincangan Ciri-ciri laras bahasa yang penting : Ciria) Perbendaharaan kata b) susunan ayat c) frasa yang digunakan Kesedaran terhadap perbezaan situasi sosial dalam persekitaran membolehkan kita memilih laras bahasa tiapberlainan. topik penutur. situasi. situasi. yang sesuai bagi tiap-tiap situasi yang berlainan. . pendengar. Penggunaan bahasa penutur. pendengar.Laras Bahasa Laras bahasa variasi yang ada pada tiap-tiap penutur. tiappenutur.

penyampaian. Laras bahasa bergantung kepada latar belakang sosial dan kebudayaan sesuatu masyarakat yang mengamalkan bahasa tersebut yang merangkumi stuktur sosial dan cara hidup. (SITUASI PERSEKITARAN) . bahan dan fungsi peribadi. (SITUASI LUARAN) hidup. Juga bergantung kepada cara penyampaian. perhubungan sosial dan peribadi. sosial. sosial.

Laras Bahasa ‡ JENIS-JENIS LARAS BAHASA JENISa) Laras bahasa biasa b) Laras bahasa akademik c) Laras bahasa sastera / kreatif d) Laras bahasa agama e) Laras bahasa sukan f) Laras bahasa sains g) Laras bahasa rencana h) Laras bahasa iklan / perniagaan i) Laras bahasa undang-undang undangj) Laras bahasa media massa k) Laras bahasa ekonomi. . ekonomi.

kurang mudah. contoh : Hai Kendot! Nak ke mana tu? Tak singgah dulu? Kendot! tu? dulu? ‡ Guru boleh menggunakan laras bahasa ini dalam perbualan harian bersama murid untuk memudahkan murid memahami mesej yang disampaikan. harian. ringkas dan padat. . menggunakan kata pinjaman. tiada istilah teknikal.Laras Bahasa Biasa ‡ Merupakan penggunaan bahasa yang tidak membabitkan sebarang bidang ilmu atau konteks khusus dan biasanya digunakan dalam perbualan harian. teknikal. pinjaman. padat. ‡ Stuktur ayat mudah. disampaikan.

tinggi. kepelbagaian. ilmiah. Menggunakan istilah bersifat khusus dan sukar difahami oleh golongan yg tidak berpendidikan tinggi. Pelbagai aspek perlu dirujuk oleh guru jika mengajar laras bahasa akademik kepada murid agar murid dapat menerima isi pelajaran dengan berkesan. . berkesan. kepelbagaian. keindahan maksud. Terdapat penulisan ragam ayat pasif dan majmuk. objektif.Laras Bahasa akademik Lebih bersifat ilmiah. keberkesanan. formal dan mempunyai objektif. Ayat yang digunakan ada kesempurnaan bahasa dari segi kestabilan. keberkesanan. maksud. majmuk. dan kestabilan.

sebagainya. pengajaran dan sebagainya. unsur sastera seperti metafora. figuratif. lain Boleh digunakan terutamanya dalam pengajaran Bahasa Melayu. Guru perlu mementingkan pemilihan bahasa tersirat. perwatakan. mesej. mesej. Melayu. tersirat. . tema. kiasan dan lain-lain. Mempunyai sifat yang kreatif yang tercetus daripada imaginasi dan pengalaman yang biasanya bersifat figuratif. kedua-duanya. watak perwatakan. Aspek kronologi. nilai kronologi.Laras Bahasa Sastera Membincangkan mengenai bahasa dan kesusasteraan serta hubungan antara kedua-duanya. tema. metafora.

‡ Istilah pinjaman dan rujukan dari petikan untuk mengukuhkan hujah berkaitan. pengajaran. ‡ Terdapat juga penggunaan kias atau ibarat dalam pengajaran. . disampaikan.Laras Bahasa agama ‡ Digunakan dalam perbincangan mengenai pelajaran agama atau Pendidikan Islam. berkaitan. ‡ Guru perlu mengambilkira aspek yang berkenaan supaya murid jelas dengan mesej pengajaran yang hendak disampaikan.

lain- . kejohanan.Laras Bahasa Sukan Mengajar matapelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan atau semasa pengendalian acara sukan di sekolah. sekolah. juara. Menyampaikan maklumat berkaitan dengan kegiatan sukan Bahasa ringkas. ringkas. jelas. menggunakan istilah yang berkait rapat dengan sukan seperti juara. bersahaja dan jelas. kejohanan. kesihatan dan lain-lain.

fakta. istilah pinjaman dari bidang lain. ‡ Contoh : sel-sel kelenjar kolon merembeskan mukus yang selberfungsi dalam melicinkan pergerakan kandungan kolon ke arah rektum ‡ Guru perlu menjelaskan istilah sains yang mungkin sukar difahami oleh murid . formal dan menidakkan bahasa basahan. formal. objektif berdasarkan kajian dan fakta. saintifik. saintifik. moden. ‡ Mempunyai sifat intelektual.Laras Bahasa Sains ‡ Mempunyai unsur ilmiah. dan intelektual. berbahasa moden. bersifat ilmiah. terdapat juga basahan.

idea tentang sesuatu isu. terperinci. isu. proton Exora belum dapat diukur. pembaca. ‡ Bertujuan untuk melaporkan sesuatu kepada pembaca.Laras Bahasa Rencana ‡ Bersifat umum. khususnya murid terhadap perkara secara umum dan terperinci. murid. ‡ Mesej jelas dan tepat memudahkan guru untuk menyampaikan isi pelajaran secara terus kepada murid. kejayaan model terbaru dilancarkan. bertujuan untuk menampilkan pelbagai umum. diukur. . ‡ Contoh Oleh sebab beru dilancarkan.

Laras Bahasa Perniagaan ‡ Untuk menyampaikan maklumat berkesan mengenai sesuatu produk perniagaan. ‡ Tidak mementingkan tatabahasa tetapi masih menggunakan bahasa yang kreatif dan imaginatif serta penggunaan penyataan tertentu. ‡ Contoh . perniagaan. tertentu. Percuma. sebuah tilam empuk bermutu tinggi dengan Percuma. setiap pembelian set katil Unicorn melebihi RM1000 ke atas . pendek. ‡ Fakta yang jelas amat dipentingkan serta penggunaan ayat ringkas dan pendek.

khusus. tetapi menggunakan tatabahasa.Laras Bahasa media ‡ Menunjukan kepada peranan media massa seperti melaporkan atau menyampaikan berita dengan bahasa yang mudah diterima oleh pendengar. laporan. pendengar. . ‡ Tidak mementingkan tatabahasa. istilah yang teknikal dan khusus. ‡ Contoh Sarawak menjuarai kejohanan bola Sepak Malaysia selepas menewaskan Melaka dengan jaringan 7-0 di Stadium Nasional malam tadi ‡ Menggunakan bahasa yang ringkas dan padat dengan laporan.

sekolah. lagi. Laras bahasa Undang-undang kini bersifat moden dan Undangmenggunakan istilah teknikal.Laras Bahasa Undang-undang Undang Merupakan salah satu laras ilmiah yang terdapat dalam Bahasa Melayu sejak zaman dahulu lagi. Contoh Defenden membantah pada awal perbicaraan kerana tidak bersetuju dengan cadangan plaintif untuk mengemukakan saksi-saksi yang tidak relevan saksi‡ Penggunaan bahasa ini kurang diaplikasikan dalam komunikasi serta pengajaran dan pembelajaran di sekolah. . teknikal.

ekonomi. . ‡ Tidak mengutamakan struktur ayat dan gaya bahasa formal ‡ Maklumat jelas dan eksplisit dan fakta adalah berdasarkan kepada bukti data serta statistik.Laras Bahasa Ekonomi ‡ Berbentuk ilmiah tentang sesuatu isu ekonomi serta penggunaan istilah teknikal dalam ekonomi. statistik. ‡ Penggunaan dalam pengajaran dan pembelajaran biasanya pada matapelajaran yang berkaitan dengan ekonomi. ekonomi.

b) Keberkesanan penyampaian isi pelajaran dipengaruhi oleh kejelasan laras bahasa yang digunakan serta dirancang oleh guru. Sebagai rumusan a) guru haruslah bijak memilih laras bahasa yang hendak digunakan berdasarkan kepada kesesuaian topik serta isi pelajaran. . berlainan. pelajaran. Kesimpulan Penggunaan bahasa yang berbeza-beza mengikut berbezasituasi melahirkan laras bahasa yang berlainan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful