PENGENALAN
Komunikasi adalah sangat penting dalam pengurusan bilik darjah. darjah. ia adalah kunci penting kepada kejayaan guru dan murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran. pembelajaran. terdapat 2 jenis komunikasi iaitu : a) komunikasi lisan b) komunikasi bukan lisan

tangan. senyuman. lisan. Renungan mata. ekspresi perubahan air muka. muka. pergerakan tubuh badan .KOMUNIKASI BUKAN LISAN Apa itu komunikasi bukan lisan ? Merupakan beberapa tindakan bukan lisan yang dilakukan untuk memberikan makna yang lebih jelas terhadap mesej yang disampaikan semasa komunikasi lisan. ukiran mata. pergerakan tangan. senyuman.

kurang berjaya dan kurang berkesan.‡ Mc Cardle (1974) komunikasi bukan lisan merupakan faktor penting dalam membentuk serta melengkapkan penyampaian semasa berkomunikasi. berkomunikasi. komunikasi dilihgat sebagai sesuatu yang tidak sepenuhnya. . ‡ Tanpa komunikasi bukan lisan. ‡ Lebih kepada penglibatan gerak badan dan penumpuan penutur kepada pendengarnya.

‡ Gelengan/ekspresi muka yang tidak menyenangkan Gelengan/ murid menunjukkan tingkahlaku yang tidak diingini dan tidak diterima oleh guru.Pengawalan Kelas tanpa Lisan ‡ Eye contact . guru. mereka. ‡ Senyuman/anggukkan guru berpuashati dengan Senyuman/ respon atau jawapan murid dan memberi mesej kepada murid bahawa tingkahlaku mereka diterima oleh guru. .Melalui penggunaan eye contact atau melihat dengan penuh tumpuan serta badan menghadap murid supaya mereka sedar bahawa guru sedang memerhatikan mereka.

Pengawalan Kelas tanpa Lisan ‡ Marah memandang wajah murid dengan tepat supaya murid sedar bahawa guru tidak berpuas hati dengan tingkahlaku mereka. marah. mereka. ‡ Saling berpelukan/bersalaman/menitiskan air mata berpelukan/bersalaman/ menggambarkan kegembiraan atau kesedihan serta menunjukkan guru memahami situasi atau masalah yang dihadapi murid. murid. ‡ Genggaman tangan bukan menghalakan kepada murid sebaliknya diserasikan semasa memberikan ekspresi marah. .

pengalaman lalu. kondusif. b) Gangguan luaran .Gangguan komunikasi a) Gangguan dalaman . lalu. darjah yang kurang kondusif. . budaya.unsur bias dalam persepsi. penggunaan laras bising. dan persepsi. bahasa yang sukar difahami. perbezaan dalam budaya.persekitaran yang terlalui bising. serta suasana bilik difahami.

‡ Mesej yang tidak disukai akibat rasa kecewa serta keduasalah faham kedua-dua pihak turut menjadi faktor gangguan dalam komunikasi. bahasa. komunikasi. . kesilapan alih bahasa. pemikiran penyampai dan penerima maklumat yang berbeza. nilai pertimbangan. dipercayai. ‡ Faktor lain sumber tidak boleh dipercayai. pertimbangan.

Masalah. cara mengatasi dan implikasi komunikasi bilik darjah Masalah Cara mengatasi Sentiasa bersedia dengan perancangan yang lengkap Masalah Kurang persediaan Mesej jelas diterima dan objektif pengajaran tercapai Kebisingan Pastikan bilik darjah senyap/ senyap/bersedia semasa guru mengajar Murid dapat mendengar dengan jelas.Masalah. jelas. .

Masalah Cara mengatasi Implikasi Kritikan Elak mengkritik murid Murid bertambah yakin Melabel murid Elak melabel/memberi melabel/ gelaran negatif kepada murid Menggalakkan perbincangan dan rundingan Murid bertambah yakin dengan persekitaran Murid selesa serta mudah berunding dan menyatakan masalah Memberi arahan .

. Komunikasi berkesan berupaya mempengaruhi minat murid untuk belajar. tercapai. Komunikasi berkesan juga akan mewujudkan hubungan yang baik dalam komuniti pembelajaran. pembelajaran. belajar. Kesimpulan Semua komunikasi mempunyai tujuan dan guru haruslah memastikan bahawa tujuan menyampaikan ilmu itu telah tercapai.

 2 konsep dalam perbincangan yang berkaitan dengan laras bahasa : a) pengguna orang yang menggunakan sesuatu bahasa penggunaan b) penggunaan bagaimana sesuatu bahasa itu digunakan dengan cara yang berbeza-beza berdasarkan konteks dan berbezasituasi. Gaya bahasa merujuk kepada bahasa lisan dan penulisan. bahasa. situasi. . penulisan.LARAS BAHASA Definisi dan penerangan Laras bahasa merupakan gaya dan penggunaan sesuatu bahasa.

topik penutur. yang sesuai bagi tiap-tiap situasi yang berlainan.Laras Bahasa Laras bahasa variasi yang ada pada tiap-tiap penutur. situasi. Penggunaan bahasa penutur. tiappenutur. dan tujuan perbuincangan Ciri-ciri laras bahasa yang penting : Ciria) Perbendaharaan kata b) susunan ayat c) frasa yang digunakan Kesedaran terhadap perbezaan situasi sosial dalam persekitaran membolehkan kita memilih laras bahasa tiapberlainan. situasi. pendengar. . pendengar.

 Juga bergantung kepada cara penyampaian. Laras bahasa bergantung kepada latar belakang sosial dan kebudayaan sesuatu masyarakat yang mengamalkan bahasa tersebut yang merangkumi stuktur sosial dan cara hidup. sosial. bahan dan fungsi peribadi. penyampaian. (SITUASI LUARAN) hidup. perhubungan sosial dan peribadi. (SITUASI PERSEKITARAN) . sosial.

.Laras Bahasa ‡ JENIS-JENIS LARAS BAHASA JENISa) Laras bahasa biasa b) Laras bahasa akademik c) Laras bahasa sastera / kreatif d) Laras bahasa agama e) Laras bahasa sukan f) Laras bahasa sains g) Laras bahasa rencana h) Laras bahasa iklan / perniagaan i) Laras bahasa undang-undang undangj) Laras bahasa media massa k) Laras bahasa ekonomi. ekonomi.

menggunakan kata pinjaman.Laras Bahasa Biasa ‡ Merupakan penggunaan bahasa yang tidak membabitkan sebarang bidang ilmu atau konteks khusus dan biasanya digunakan dalam perbualan harian. harian. teknikal. ‡ Stuktur ayat mudah. pinjaman. padat. contoh : Hai Kendot! Nak ke mana tu? Tak singgah dulu? Kendot! tu? dulu? ‡ Guru boleh menggunakan laras bahasa ini dalam perbualan harian bersama murid untuk memudahkan murid memahami mesej yang disampaikan. kurang mudah. tiada istilah teknikal. disampaikan. ringkas dan padat. .

kepelbagaian. majmuk. keberkesanan. ilmiah. formal dan mempunyai objektif. kepelbagaian. Menggunakan istilah bersifat khusus dan sukar difahami oleh golongan yg tidak berpendidikan tinggi. Ayat yang digunakan ada kesempurnaan bahasa dari segi kestabilan. berkesan. maksud.Laras Bahasa akademik Lebih bersifat ilmiah. keberkesanan. Terdapat penulisan ragam ayat pasif dan majmuk. dan kestabilan. . Pelbagai aspek perlu dirujuk oleh guru jika mengajar laras bahasa akademik kepada murid agar murid dapat menerima isi pelajaran dengan berkesan. keindahan maksud. tinggi. objektif.

 Aspek kronologi. perwatakan. sebagainya. lain Boleh digunakan terutamanya dalam pengajaran Bahasa Melayu. mesej. mesej. Guru perlu mementingkan pemilihan bahasa tersirat. metafora. watak perwatakan. nilai kronologi. kiasan dan lain-lain.Laras Bahasa Sastera Membincangkan mengenai bahasa dan kesusasteraan serta hubungan antara kedua-duanya. Melayu. kedua-duanya. pengajaran dan sebagainya. . figuratif. tema. unsur sastera seperti metafora. tema. tersirat. Mempunyai sifat yang kreatif yang tercetus daripada imaginasi dan pengalaman yang biasanya bersifat figuratif.

‡ Istilah pinjaman dan rujukan dari petikan untuk mengukuhkan hujah berkaitan. berkaitan.Laras Bahasa agama ‡ Digunakan dalam perbincangan mengenai pelajaran agama atau Pendidikan Islam. ‡ Guru perlu mengambilkira aspek yang berkenaan supaya murid jelas dengan mesej pengajaran yang hendak disampaikan. ‡ Terdapat juga penggunaan kias atau ibarat dalam pengajaran. pengajaran. disampaikan. .

lain- . jelas. menggunakan istilah yang berkait rapat dengan sukan seperti juara. sekolah. bersahaja dan jelas. kejohanan. Menyampaikan maklumat berkaitan dengan kegiatan sukan Bahasa ringkas. kejohanan.Laras Bahasa Sukan Mengajar matapelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan atau semasa pengendalian acara sukan di sekolah. ringkas. juara. kesihatan dan lain-lain.

berbahasa moden. saintifik. istilah pinjaman dari bidang lain. bersifat ilmiah. ‡ Contoh : sel-sel kelenjar kolon merembeskan mukus yang selberfungsi dalam melicinkan pergerakan kandungan kolon ke arah rektum ‡ Guru perlu menjelaskan istilah sains yang mungkin sukar difahami oleh murid . saintifik. objektif berdasarkan kajian dan fakta.Laras Bahasa Sains ‡ Mempunyai unsur ilmiah. formal. formal dan menidakkan bahasa basahan. dan intelektual. terdapat juga basahan. ‡ Mempunyai sifat intelektual. moden. fakta.

khususnya murid terhadap perkara secara umum dan terperinci. proton Exora belum dapat diukur. ‡ Contoh Oleh sebab beru dilancarkan. murid. isu. pembaca. ‡ Mesej jelas dan tepat memudahkan guru untuk menyampaikan isi pelajaran secara terus kepada murid. terperinci.Laras Bahasa Rencana ‡ Bersifat umum. kejayaan model terbaru dilancarkan. . idea tentang sesuatu isu. bertujuan untuk menampilkan pelbagai umum. ‡ Bertujuan untuk melaporkan sesuatu kepada pembaca. diukur.

setiap pembelian set katil Unicorn melebihi RM1000 ke atas . tertentu. ‡ Fakta yang jelas amat dipentingkan serta penggunaan ayat ringkas dan pendek. Percuma. pendek. ‡ Contoh . perniagaan. ‡ Tidak mementingkan tatabahasa tetapi masih menggunakan bahasa yang kreatif dan imaginatif serta penggunaan penyataan tertentu.Laras Bahasa Perniagaan ‡ Untuk menyampaikan maklumat berkesan mengenai sesuatu produk perniagaan. sebuah tilam empuk bermutu tinggi dengan Percuma.

‡ Tidak mementingkan tatabahasa. laporan. istilah yang teknikal dan khusus. pendengar.Laras Bahasa media ‡ Menunjukan kepada peranan media massa seperti melaporkan atau menyampaikan berita dengan bahasa yang mudah diterima oleh pendengar. ‡ Contoh Sarawak menjuarai kejohanan bola Sepak Malaysia selepas menewaskan Melaka dengan jaringan 7-0 di Stadium Nasional malam tadi ‡ Menggunakan bahasa yang ringkas dan padat dengan laporan. tetapi menggunakan tatabahasa. . khusus.

lagi.Laras Bahasa Undang-undang Undang Merupakan salah satu laras ilmiah yang terdapat dalam Bahasa Melayu sejak zaman dahulu lagi. teknikal. . Contoh Defenden membantah pada awal perbicaraan kerana tidak bersetuju dengan cadangan plaintif untuk mengemukakan saksi-saksi yang tidak relevan saksi‡ Penggunaan bahasa ini kurang diaplikasikan dalam komunikasi serta pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Laras bahasa Undang-undang kini bersifat moden dan Undangmenggunakan istilah teknikal. sekolah.

ekonomi.Laras Bahasa Ekonomi ‡ Berbentuk ilmiah tentang sesuatu isu ekonomi serta penggunaan istilah teknikal dalam ekonomi. ‡ Tidak mengutamakan struktur ayat dan gaya bahasa formal ‡ Maklumat jelas dan eksplisit dan fakta adalah berdasarkan kepada bukti data serta statistik. . statistik. ekonomi. ‡ Penggunaan dalam pengajaran dan pembelajaran biasanya pada matapelajaran yang berkaitan dengan ekonomi.

berlainan. Kesimpulan Penggunaan bahasa yang berbeza-beza mengikut berbezasituasi melahirkan laras bahasa yang berlainan. pelajaran. . b) Keberkesanan penyampaian isi pelajaran dipengaruhi oleh kejelasan laras bahasa yang digunakan serta dirancang oleh guru. Sebagai rumusan a) guru haruslah bijak memilih laras bahasa yang hendak digunakan berdasarkan kepada kesesuaian topik serta isi pelajaran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful