GERKO

#
Masa KuIiah/Latihan
ISNIN
4.30 - 6.30 pm (2 jam)
Pakaian yang sesuai
Kasut sukan
!ENSYARAH !ENASIHAT
n.Chula ak Bina ( Ketua )
- Jabatan PJK
ncik Ismail bin Dikoh
- Jabatan PJK
Cik lice Pu Ting
- Jabatan Ilmu Pendidikan
Pn.Zaidah binti Muhaini
-Jabatan Ilmu Pendidikan
n. Francis
- Jabatan Bahasa
PNIIN PNIIN
Bidang Perkara
Wajaran
(%)
Markah
Pelaksanaan

l
a
h
r
a
g
a
Kemahiran asas Amali
Asas
Kejurulatihan
dan
Kepegawaian
30
40
Kursus Kejurulatahan @
Kursus Kepegawaian
a) 20 soalan ujian Objektif
b) Amali
Pengurusan dan
Pengelolaan
Penyediaan Kertas kerja dan
pelaksanaa kejohanan
olahraga mini
(Mengikut Jawatankuasa)
10
20
Sahsiah
Pemerhatian
(kehadiran, penglibatan,
pakaian & tanggungjawab)
100
Sejarah !erkembangan
OIahraga Di MaIaysia
Olahraga Di Malaysia
lahraga mula diperkenalkan ke
negara kita pada pertengahan
abad ke-19 di Singapura
Namun sukan ini tidak
mendapat sambutan
penduduk negara kita
Olahraga Di Malaysia
Sehinggalah pada tahun 1906,
kejohanan olahraga yang pertama
diadakan di Ipoh, Perak
Namun begitu, penyertaan
hanya terhad kepada para
pegawai Inggeris sahaja
Olahraga Di Malaysia
1920
Persatuan lahraga
matur British Malaya
ditubuhkan
Kejohanan olahraga
juga diadakan di Kuala
umpur
Olahraga Di Malaysia
1931
Keanggotaan Persatuan
lahraga matur British
Malaya dibuka kepada
semua negeri di
Malaysia
Olahraga Di Malaysia
Dalam kejohanan olahraga 1931,
Mohd. anif hows (Perak) telah
berjaya memenangi dan mencipta
rekod baru dalam acara 100 ela
pecut
Merupakan peserta
tempatan pertama yang
berbuat demikian
Olahraga Di Malaysia
Malaya mula melibatkan diri dalam
perjumpaan olahraga antarabangsa
pada tahun 1950-an
Pada tahun 1956, Malaya
mengambil bahagian dalam Sukan
Olimpik pada kali pertama di
Melbourne
Pencapaian terbaik negara dalam
sukan olahraga ialah selepas tahun
1960-an
Olahraga Di Malaysia
ntara atlit pada masa itu ialah
M. Jegathesan
Merupakan peserta lari pecut negara yang
pernah memenangi pingat emas dalam acara
100 meter dan 200 meter Sukan sia serta
memasuki peringkat separuh akhir dalam
Sukan limpik 1964 (Tokyo) dan 1968
(Mexico)
Olahraga Di Malaysia
Atlit-atlit lain ialah:-
ra 1960-an
M. Rajamanio
T. Krisnan
G. Rajalingam
Abdul Rahim Ahmad
Zambros Abdul Rahman
ra 1970-an
stiaq Mubarak
Ramli Ahmad
Asir Victor
Junaidah Aman
Cladys Chai
Olahraga Di Malaysia
Atlit-atlit lain ialah:-
ra 1980-an
#abuan Pit
Marina Chin
Mumtaz Jaafar
V. ngamah
Zaiton thman
Baljit Singh
Saik ik Com
Olahraga Di Malaysia
Atlit-atlit lain ialah:-
ra 1990-an
Nurherman Majid
ou Chee Peng
. Shanti
Zaki Sadri
Yazid Imran
Watson Nyambek
Olahraga Di Malaysia
tlit-atlit ini juga
mencapai kejayaan
besar di peringkat sia
Tenggara seperti Sukan
S
leh itu, sebahagian
atlit ini dipilih sebagai
tlit Kebangsaan
Acara Acara- -Acara Olahraga Acara Olahraga
BIN C#-C#
T#K / BPN 1. Pecut : 100m, 200m, 400m,
ari Berpagar & 4x100m,
4x400m
2. Jarak sederhana
3. Jarak Jauh, maraton
PDN : BINN
/ NT#N
& MPTN
1. .Peluru, .Cakera,
M.embing & B.Tukul Besi
2. .Jauh, .Tinggi, .Kijang &
.Bergalah
CMPU#N Pentatlon, eptatlon dan
Dekatlon
Acara-Acara OIahraga
Terdapat banyak acara dalam
olahraga
Boleh dibahagikan kepada 2
bahagian:-
cara Trek/Balapan
cara Padang
A) Acara Trek
Acara lari pecut (jarak dekat)
100m, 200m dan 400m
Acara lari jarak sederhana
800m dan 1500m
Acara lari jarak jauh
3000m, 5000m dan 10000m
A) Acara Trek
Acara lari berganti-ganti
4x100m, 4x200m dan 4x400m
Acara lari berpagar
100m (P), 110m () 200m dan
400m (&P)
Acara lari berhalangan
3000m
) Acara !adang
Acara balingan
Merejam lembing, melempar
cakera, melontar peluru dan
membaling tukul besi
Acara lompatan
ompat tinggi, lompat jauh, lompat
kijang dan lompat bergalah
SEKIAN
TERIMA KASIH
!MÌLÌHAN AJK OLAHRAGA
Pengerusi :
Timbalan Pengerusi :
Setiausaha :
Tim.Setiausaha :
Bendaharai :
AJK :
AJK Peralatan setiap kelas :

,8,:,

 ..3 ..3 $    52 .3.9.8:98:.2 !..3808:.

-.-.-.3.82.0!:%3 . . .-34 .!$#!$% 3 :./.9.3 3 7.9.8 .3! 3.3.3.-.3 !3 .3! .-39:.9. 09:.32:!03//..32:!03//.-.9..3 .8.9.

8 8.3:.! /.9.3.3 -091 2..9.3.. !0207.8..7.3 !030/.3 50.7.3 2..3 5..23 03:9.8. :78:80:7:..  ..3 4.8.8.. 02. 0.3..3 :78:8050..3 $.3 /.3 9..8.3 !0.3:.3 503-.7.04.7. !03:7:8..3/. 84.3 050. .3.9...3 .9.807. .3:3.3 !07.7.9.3079..8 0:7:..7./.3 !0304.3 ./7..

!0702-.7.7.$0..8. .3 .3...

/0 /$3.3 503/:/:30.5:7..9.3 . .2:38:.30 30.2:.9.. .339/. ./50703. 203/.7.7.5..2-:9..5.98.-.8..7.7./..507903..

3 .2:3-09: 503079./... /..3. $03.../...8.3/54 !07. ../05./. .7.907.7.5..7..34.35079.5.9..3.. 50.:3  04.2.30788.

..8.7.34.9:. 04.3 ..7. 2.. /9:-:. :..... :25:7 !078././.7.3 ..9:7798.3.3/:..

05.9:.349. .8.9:7798 .7.7.3!078.... 802:...2....3007/ .3 . 0././-:..8.

..:9 07:5..3.. 4/ .. 704/-.3 -07-:.34..3/.7.. 0.204.3203.3148 !07.2. -07.... 50.. 9025..20203.7.59.7:/..3508079.3 .7. 90.2.35079.9.8.9/02.

../. 203./.3 255..7./.89.7.30.:3 .2$:...3/..9.20-.3907-.3 .2 507:25..2:..8005..7.39.7.2 8:...34.-.....5.2--.:3 .7..:3 .  .8.5079.2./ 0-4:730 !03..3 !../.34.38.9.3/7/. 5.9.....

995../...8..:930.3 20907$:. 39.9:....7.7.7.3 25 %44 /.3 0.8.908.7/.. 202.7.20203..750.3508079.38.4 .8:5073. 20907/.7:.9805.3 5073.... 0.353.2 $:.902.2.8079..2.3 07:5.8/.

./ .3 89.947 :3...7.2..2.3. . .6:-.. 7.2.3  7..34 % 783.22. .2 -/:#.2-748-/:#. 99 .7.3  #.3 .3 #.22./ 87'.8.99./.3./8.. #.

 99 ...73.7.-:. 42 .99.943 92.9$3 $. 7.3 :29... .3.3 ..2..3 #.7 ' 3.8.. .3!9 .1.

./7 .8.2-0 ...9843./ 4:00!03  $. .$.3. 7.3 .7.99.. 99 .39 .3 :7072./27..3.

99 ...38.3 .805079$:.3 -08..5.98..993/580-..7. 203.993:.8. 990-. %03...0...3 ..7.7/5073..3 $ 09: 80-.

. %#.7.. .7. ..7... .7.

.07.80/07.7.943  !0:7: .7.3. .3 0.: %3 .: 2.! # # !0.7.943 ! .  02-3 %::08  ..:9 2 2 2 .3  07.7075..943 059.7 2  2 . !039.943/.

 %# !% !&# .

 %07/.7.. ..7.7.3...7...5..9-.7...%70.. -. .305.2 4../../. 40/-...7.3  .

3 .../.7.!.3 .5..

7.7.7.3 2 ...3 2 2/.  .7.9  2 2/..750..:9 .7....%70 .3. .7..: .7.80/07.7.7./0.3 2 2 2/.

7.39 .3 2 ! 2 ..39  2 2/.7.7-075..7.7  ..3.7-07...%70 . .3 .3 2 2 ! 2  2/.....7.7-07.

39::-08 .: 425.07.3/.9.-.!.7./..202-3 20025.3 070.3425.7 .9.9-07.3 202-..3 .3.9 .3 425..7. 20439. .750:7:/.425.. ..7.993 425.

$ %#$ .

8 ..3809.! #    !0307:8 %2-..:8. 03/.:8. !07.50.3!0307:8 $09...7. %2 $09..9.