SOALAN DAN JAWAPAN LATIHAN BUKU TEKS TINGKATAN 4 BAB 1: KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA Latihan muka surat

4. 1. Bagaimanakah masyarakat pada Zaman Prasejarah berubah daripada Zaman Mesolitik kepada Zaman Neolitik? Jawapan - Berubah secara evolusi disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhinya, antaranya: - Manusia mula hidup secara menetap di sesuatu tempat dan tidak berpindah-randah. - Bercucuk tanam dan menternak binatang. - Hidup secara berkelompok dan membina kediaman yang lebih kukuh. - Kesuburan tanah di lembah sungai membolehkan mereka mengusahakan tanaman makanan untuk keperluan harian. - Perkampungan berubah menjadi bandar, seterusnya wujud sistem undang-undang atau peraturan bagi menjamin kestabilan dan keharmonian hidup mereka. - Seorang ketua dilantik untuk menguatkuasakan undang-undang bagi kesejahteraan hidup. - Kehidupan yang lebih tersusun menyebabkan manusia mempunyai lebih banyak masa untuk memikirkan cara-cara meningkatkan hidup mereka. - Menghasilkan pelbagai ciptaan seperti roda, bajak, peralatan tembikar, dan sebagainya. - Hasil ciptaan alatan membolehkan lebihan makanan dikeluarkan dan mendorong kepada aktiviti perdagangan dengan kawasan-kawasan lain melalui pertukaran barangan (sistem barter). 2. Jelaskan bagaimana masyarakat pada Zaman Neolitik menyara hidup mereka. Jawapan - Bercucuk tanam, seperti tanaman gandum, jagung dan sebagainya. - Menternak binatang sepeti lembu dan kambing - Aktivti perdagangan dengan kawasan-kawasan lain melalui sistem barter. 3. Terangkan keadaan masyarakat pada Zaman Logam. Jawapan - Kepandaian manusia melebur logam khususnya besi menyebabkan manusia pada zaman berjaya mencipta perahu dan rumah. - Di sesetengah tempat, pada zaman ini telah muncul petempatan besar dan kota pertahanan. Petempatan besar ini kemudian berkembang menjadi bandar atau kota. - Manusia sudah pandai merekodkan peristiwa yang berlaku dalam bentuk tulisan. - Mengetahui cara-cara mengebumikan mayat dengan iringan bekalan kubur seperti tembikar, makanan, alatan besi dan sebagainya. - Alatan batu diganti dengan logam. - Pandai membuat tembikar daripada tanah liat dengan ukiran-ukiran yang cantik.

1

Latihan muka surat 5. 1. Apakah yang dimaksudkan dengan ³tamadun´? - Keadaan masyarakat manusia yang dicirikan atau didasarkan pada taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran seperti sosial, budaya, politik, ekonomi, serta perkembangan pemikiran seperti sosial, budaya, plitik, ekonomi, perbandaran dan sebagainya. 2. Nyatakan maksud tamadun pada pandangan Islam. Jawapan - Tamadun bukan hanya pencapaian atau kejayaan manusia dalam pembangunan fizikal semata-mata tetapi juga aspek rohaniah yang menjadi tunjang kepada ketamadunan menurut Islam. Latihan muka surat 8. 1. Senaraikan ciri tamadun. Jawapan 1. 2. 3. 4. 5. 6. Petempatan kekal. Kehidupan berorganisasi. Sistem pemerintahan. Pengkhususan pekerjaan. Agama dan pekerjaan. Bahasa dan sistem tulisan.

2. Terangkan ciri-ciri tamadun awal manusia. Jawapan - Petempatan kekal ± membawa kepada corak kehidupan yang sistematik. - Kehidupan berorganisasi ± memastikan kestabilan dan kemakmuran. - Sistem pemerintahan ± untuk menjadi panduan dalam menjamin kesjahteraan. - Pengkhususan pekerjaan ± membawa kepada peningkatan dan perkembangan ekonomi. - Agama dan pekerjaan ± manusia cuba memahami dan menyesuaikan kehidupan dengan alam sekelilig. - Bahasa dan sistem tulisan ± penting dalam penyebaran ilmu pengetahuan, pentadbiran.

2

3. Mengapakah petempatan kekal menjadi ciri penting dalam proses pembentukan tamadun? Jawapan y Langkah permulaan untuk sesuatu masyarakat menumpukan kepada kegiatan pertanian, penternakan, struktur pemerintahan yang lebih teratur dan berorganisasi serta mempraktikkan ritual-ritual tersendiri dengan mendirikan rumah-rumah ibadat. Mendorong kepada pertambahan penduduk akibat lebihan makanan dan hubungan dengan kawasan lain. Membolehkan sesebuah masyarakat mempunyai masa untuk berfikir bagi menyesuaikan kehidupan mereka. Manusia sentiasa berusaha untuk membaiki kehidupan mereka, dengan itu, mereka telah mencipta pelbagai ciptaan untuk memudahkan kehidupan harian mereka. Mereka juga berfikir bagaimana untuk mengatasi halangan/cabaran yang melanda hidup mereka seperti banjir, kemarau, cuaca panas/sejuk, dan sebagainya. Membina sistem pengairan yang baik, mencipta roda, dan sebagainya.

y y y

y

Latihan dalam buku teks, muka surat 9. 1. Senaraikan tamdun awal yang terbentuk di lembah sungai. Jawapan y y y y Tamadun Mesopotamia ± Sg. Tigris dan Sg. Euphrates (3500 S.M.) Tamadun Mesir Purba ± Sg. Nil (3000 S.M.) Tamadun Indus ± Sg. Indus (2500 S.M.) Tamadun Hwang Ho ± Sg. Hwang Ho (1800 S.M.)

2. Mengapakah tamadun awal bermula di lembah sungai? Jawapan y Sungai sebagai sumber ekonomi asas. y Sungai merupakan kawasan pertanian subur. y Sungai sumber bekalan air untuk pertanian. y Sungai sebagai sumber protein. y Sungai mempunyai iklim yang sesuai. y Kesuburan tanah. Latihan dalam buku teks, muka surat 17. 1. Dimanakah terbentuknya tamadun Mesopotamia? Jawapan y Tamadun Mesopotamia terbentuk di antara dua batang sungai, iaitu Sungai Tigris dan Sungai Euphrates. y Kawasan ini dikelilingi oleh Pergunungan Zagros di bahagian timur laut, Dataran Tinggi Arab di barat daya dan Teluk Parsi di bahagian selatan.

3

2. Apakah peranan raja dalam sistem pemerintahan beraja di Mesopotamia? Jawapan y Raja sebagai tuhan atau wakil tuhan dan pemilik negara kota. y Raja sebagai ketua pentadbir dan, ketua pendita serta berkuasa dalam hal-hal keagamaan. y Raja berkuasa melantik ahli keluarga diraja untuk memegang jawatan di zigurat serta menentukan bentuk pentadbiran. y Raja berkuasa terhadap soal tanah, percukaian, hasil pertanian dan perniagaan. y Walaupun raja dianggap sebagai wakil tuhan tetapi masyarakat Mesopotamia tidak menyembah raja, kecuali semasa pemerintahan Raja Naramsin (2291 ± 2255 S.M.). 3. Huraikan Kod Undang-Undang Hammurabi. Jawapan y y y y y y y Digubal semasa pemerintahan Raja Hammurabi yang memerintah kerajaan Babylon. Undang-undang berteraskan hak rakyat terhadap keadilan. Hukuman dan denda mestilah setimpal dengan kesalahan yang berbeza mengikut susun lapis masyarakat. Kod ini mengandungi 282 indang-undang yang dipahat pada tembok serta tiang besar supaya rakyat boleh membacanya. Undang-undang ini berjaya mengelakkan wujudnya permasalahan di kalangan rakyat pelbagai kaum dan juga di kalangan susun lapis masyarakat. Undang-undang ini dapat mewujudkan perpaduan dan mengukuhkan sistem organisasi dalam masyarakat. Undang-undang ini membantu tamadun Mesopotamia bertahan untuk jangka masa yang panjang, iaitu dari tahun 3500 S.M. ± 539 S.M..

4. Senaraikan kegunaan tulisan dalam masyarakat Mesopotamia. Jawapan y Tulisan membawa kepada kewujudan sistem pendidikan yang bertujuan melahirkan jurutulis. y Kewujudan jurutulis membolehkan urusan pentadbiran dan perniagaan direkodkan. y Kewujudan tulisan membolehkan semua urusan jual beli disertakan dengan resit, nota, dan surat kredit. y Tulisan melahirkan tradisi kesusasteraan seperti epik Gilgamesh yang merupakan hasil kesusasteraan yang tertua di dunia yang mengandungi falsafah dan cara hidup masyarakat Mesopotamia.

4

Senaraikan nama bandar yang menjadi pusat pemerintahan penting dalam kerajaan Mesir Purba. Mahir dalam ilmu pembedahan. Ketua pendeta. Jelaskan pencapaian tamadun Mesir Purba dalam bidang perubatan. Jawatan Firaun diwarisi secara turun-temurun. pemilik semua tanah. Latihan dalam buku teks. Kesuburan tanah dan sumber air membentuk masyarakat pertanian yang bercucuk tanam dan menternak binatang. Bagaimanakah tamadun Indus terbentuk? Jawapan y y y y Penduduk nomad membentuk petempatan kekal di sepanjang Sungai Indus. Kebolehan mengubati penyakit. Mengawetkan mayat menjadi mumia. percukaian. Terangkan fungsi tulisan hieroglif. Berjaya menyesuaikan diri dengan alam sekeliling dan membawa kepada pertambahan jumlah penduduk. Tujuan keagamaan.Latihan dalam buku teks. 3. Jawapan y y y y y Firaun adalah raja berkuasa mutlak dan dianggap suci. Nyatakan peranan firaun dalam bidang pemerintahan dan agama. Bandar Memphis. Bandar Thebes. 5 . ketua hakim. Firaun digelar Raja Matahari kerana dipercayai anak Tuhan matahari iaitu Amon-Re. memberikan rawatan kecantikan. amalan-amalan ritual dan kepercayaan. muka surat 28. muka surat 23. Jawapan y y Merekodkan segala aktiviti pertanian. 1. Jawapan y y y y Pengamal perubatan diberikan status tinggi oleh masyarakat Mesir dan berkhidmat di istana. Firaun dianggap sebagai jelmaan Tuhan Horus. 2. 4. dan ketua pahlawan. 1. Jawapan y y y Bandar Thinis. Penempatan kekal membentuk satu sistem perancangan bandar yang teratur.

M. muka surat 33. Senaraikan tiga dinasti awal dalam tamadun Hwang Ho. ± 1766 S. 1. kesenian dan teknologi pembakaran batu-bata.) Dinasti Shang (1766 S. Apakah keistimewaan bandar Mohenjo-Daro dan Harappa dalam tamadun Indus? Jawapan y Bandar terbahagi kepada dua bahagian. ± 1050 S.M. Mengapa Dinasti Shang mengalami kejatuhan? Jawapan y y Pemberontakan yang dilancarkan oleh golongan hamba yang tidak berpuas hati dengan kezaliman pemerintahan Dinasti Shang. matematik dan kesenian.M. 6 . Golongan bomoh yang terlibat dalam upacara penilikan akan meletakkan tulang ini di atas api sehingga timbul rekahan dan rekahan ini ditafsirkan dan disabitkan dengan sesuatu kejadian. Latihan dalam buku teks. Menyebabkan suku kaum Chou yang mendiami Lembah Sungai Wei mengambil kesempatan untuk menjatuhkan pemerintahan Shang dan menggantikan dengan Dinasti Chou. Menggunakan batu-bata daripada tanah liat yang melalui proses pembakaran dengan suhu yang tinggi untuk membina rumah. y y y y y y y y 3. Jawapan y y Pengetahuan tinggi dalam ilmu geometri. Apakah fungsi tulang oracle dalam kehidupan masyarakat tamadun Hwang Ho? Jawapan y y Fungsi tulang oracle adalah sebagai alat untuk meramalkan sesuatu keadaan.M. Setiap blok dipisahkan oleh rangkaian jalan raya yang lurus. Sistem kumbahan yang terancang. Nyatakan sebab-sebab masyarakat Indus dapat membina bandar terancang.M.) Dinasti Chou (1050 S. 3. ± 256 S. tempat mandi awam digunakan untuk upacara ritual dan tempat penyimpanan hasil pertanian. Jawapan y y y Dinasti Hsia (2205 S. Pengetahuan yang diperoleh hasil hubungan antara tamadun Indus dengan tamadun Mesopotamia dan Mesir. iaitu bahagian utama merupakan pusat keagamaan dan pentadbiran. matematik. Bahagian kedua bandar ialah kawasan perumahan. Bandar disusun atur dengan begitu rapi berasaskan blok-blok berbentuk segi empat.M.) 2. Pengetahuan mendalam dari aspek geometri. Bandar dihubungkan dengan sungai sebagai jalan perhubungan. Dikelilingi oleh tembok-tembok.2.

Jawapan y y y y Membina sistem pengairan untuk pembangunan sektor pertanian. Dengan mengambil contoh daripada tamadun awal dunia. nyatakan jenis sistem tulisan yang telah dicipta. Tulisan ideogram ± tamadun Hwang Ho. Jawapan y y y y Bentuk tulisan awal di China Pada awalnya digunakan dalam penilikan nasib berdasarkan rekahan-rekahan yang terdapat pada tulang oracle. Sistem kawalan banjir diperkenalkan dan sebuah terusan telah dibina di Szechwan untuk mengairi kawasan pertanian. Tulisan ini kemudiannya berubah lepada bentuk yang lebih kompleks seperti yang terdapat pada hari ini dan digunakan dalam bidang tulisan harian seperti buku dan media cetak dan diajar di sekolah-sekolah China. Petani menggunakan teknologi pembajakan serta mencipta cangkul dan sabit. Bentuk tulisan ini asalnya berbentuk simbol dengan gambar seperti kanak-kanak. 1. Soalan esei dalam buku teks. Batas-batas untuk pertanian mula diperkenalkan pada masa pemerintahan Dinasti Shang. bulan. Nyatakan sumbangan Dinasti Shang dalam bidang pertanian. a. Jawapan y y y y Tulisan cuneiform ± tamadun Mesopotamia. 7 . Nyatakan fungsi tulisan ideogram. Peralatan pertanian telah dibuat menggunakan logam besi bagi menggantikan peralatan daripada kayu A. 5. Tulisan piktograf ± tamdun Indus. manusia tamadun awal telah menggunakan pelbagai cara untuk menyimpan rekod. Tulisan heiroglif ± tamadun Mesir Purba. muka surat 36. Sebelum terciptanya tulisan. matahari dan sungai.4.

astronomi. Menyertakan resit. Peranan Sungai Nil sangat penting dan merupakan satu anugerah Tuhan kepada kewujudan tamadun Mesir. Sistem kawalan banjir yang sistematik dibina bagi mengelakkan kemusnahan tanam-tanaman pertanian. Sungai Nil sebagai sumber air bagi aktiviti pertanian dan penternakan. kutipan cukai. Penilikan nasib seperti tulisan ideogram. Jawapan y y y y y y y y Merangsang kepada perkembangan pendidikan. Pengangkutan dan perhubungan air yang teratur merupakan asas kepada pembentukan tamadun Mesir. nota dan surat kredit dalam urusan perniagaan. 8 . Tanah lanar yang dibawa membentuk sebuah delta yang sangat subur untuk aktiviti pertanian dan petempatan manusia. Asas kepada perkembangan ilmu pengetahuan seperti geometri. Buktikan penyataan di atas dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai. Merakam sejarah kegemilangan dan keagungan sesebuah tamadun dan menjadi sumber sejarah yang amat berharga. Kewujudan Sungai Nil merupakan nadi kepada kelahiran tamadun Mesir. iaitu Sungai Nil Biru yang bermula dari tanah tinggi di Ethiopia dan Sungai Nil Putih yang bermula dari Tasik Victoria diUganda. Kelahiran tradisi kesusasteraan seperti epik Gilgamesh yang mengandungi falsafah dan cara hidup masyarakat Mesopotamia. dan perubatan. Sungai Nil berpuca daripada dua batang anak sungai. Menulis titah perintah raja dan undang-undang seperti kod undang-undang Hammurabi. Merekodkan semua urusan pentadbiran. Bekalan air yang didapati daripada Sungai Nil berjaya mewujudkan komuniti-komuniti penduduk untuk menetap di situ.b. Limpahan air Sungai Nil ke tanah yang gersang serta padang pasir telah berjaya menukar kawasan gersang kepada dataran lanar yang subur. Jawapan y y y y y y y y y y Tamadun Mesir dianggap sebagai anugerah daripada Sungai Nil yang mengalir dari bahagian utara Mesir ke Laut Mediterranean. Tamadun Mesir Purba dianggap sebagai ³Hadiah daripada Sungai Nil´. matematik. sains. kerana tanpa Sungai Nil. upacara keagamaan dan amalan ritual kepercayaan. sudah pasti tidak wujud tamadun Mesir. Jelaskan kepentinagan tulisan pada ketika itu. seperti aktiviti pertanian. 2.

Jawapan y y y Kebanyakan tamadun awal dunia meletakkan raja sebagai individu yang berada di puncak hierarki sosial dalam susun lapis masyarakat. raja berperanan sebagai ketua agama dan berkuasa melantik ahli keluarga diraja untuk memegang jawatan penting di zigurat. Contohnya Raja Sargon telah berjaya menyatupadukan seluruh Mesopotamia dan membentuk konsep empayar yang pertama di dunia. Raja berperanan sebagai penasihat dan berkuasa penuh ke atas soal tanah. perancangan bandar dan sebagainya.3. Raja berperanan sebagai arkitek dan penasihat dalam pembinaan sistem pengairan. Ini adalah kerana di sebelah pintu gerbang tersebut ada terdapat patung raja yang menjadi simbol perpaduan dan ketaatan rakyat kepada pemerintah. dan mempunyai kuasa mutlak. ketua paderi. Raja Hammurabi contohnya. Kesemua ini menunjukkan raja bertanggungjawab untuk memastikan kemajuan dan perkembangan tamadun di bawah kekuasaannya. Pemerintahan Mesir telah berjaya mencipta sistem pengairan yang telah menukar kawasan padang pasir menjadi kawasan pertanian. Sebanyak 500 jenis ubat-ubatan termasuk herba dan ramuan perubatan telah dikatalogkan dan disampelkan penggunaannya. Hal ini terbukti semasa firaun Senuusret III menjadi pemerintah. hasil pertanian dan perdagangan. saliran serta kawasan banjir. Pembinaan sistem pengairan amat penting bagi menjamin aktiviti pertanian dapat diusahakan secara berterusan. Rasionalkan pendapat ini dengan mengambil contoh peranan raja dalam tamadun awal dunia. ketua panglima. Raja dianggap sebagai ketua pentadbir. Raja juga turut memberi sumbangan dalam bidang perubatan. pendidikan. sebuah tembok pengairan sepanjang 123 meter telah diguna bagi menebus guna kawasan padang pasir dan membina terusan untuk mengairkan tanah seluas 10 000 hektar. Pembinaan pintu gerbang dibuat atas arahan raja untuk mencantikkan bandar. Pembinaan pinut-pintu gerbang mencerminkan identiti negara kota dan menjadi lambang kemegahan dan mercu tanda sesebuah negara kota. Kota-kota pertahanan dibina untuk menjadi benteng prtahanan daripada ancaman musuh dan merupakan lambang kegigihan dan ketekunan raja bagi menjamin kelangsungan dan kecemerlangan sesebuah tamadun. telah memperkenalkan kod undang-undang Hammurabi untuk dijadikan panduan dalam pemerintahan dan kehidupan harian. ekonomi. Ini membuktikan kebenaran bahawa pemimpin cemerlang. Ini menunjukkan keperihatinan raja terhadap masyarakatnya. di samping untuk menanamkan taat setia lepada pemrintah. Sistem beraja dalam tamadun Mesopotamia adalah berbentuk teokrasi. percukaian. ³Pemimpin cemerlang. ketua hakim. y y y y y y y y y 9 . negara gemilang. pertahanan. Perkembangan ilmu perubatan mendapat perhatian khusus semasa pemerintahan kerajaan Assyria kerana pemerintahan begitu mementingkan kesihatan anggota tenteranya. negara gemilang. Pembinaan Taman Tergantung Babylon pula merupakan mercu tanda ketinggian dan kegemilangan aspek seni bina. Pembinaan perpustakaan di raja di bandar Niniveh oleh Ashurbanipal pula merupakan sumbangan yang amat penting dan merupakan khazanah negara yang tidak ternilai kepada generasi sekarang.´ Raja dianggap sebagai pemimpin berwibawa yang menjadi pemangkin terhadap pembentukan sesebuah tamadun.

hiasan dan sebagainya. y III. y y II. bekas minuman dan makanan. Mereka percaya bahawa pemerintah Shang akan kehilangan mandat sekiranya raja melakukan kezaliman ke atas rakyat. y 10 . barang tembikar. masyarakat dibahagikan kepada empat lapisan iatu: I. artisan. Golongan ini berperanan dalam menghasilkan keperluan harian seperti makanan serta menghasilkan barang-barang seperti gangsa untuk dibuat senjata. berkuasa dalam bidang politik. Dengan merujuk kepada struktur organisasi sosial masyarakat Dinasti Shang. Mereka juga mempunyai pasukan tenteranya sendiri dan bertanggungjawab melindungi golongan pembesar dan membantu raja sekiranya diperlukan untuk menentang musuh. Jawapan y Dalam organisasi sosial Dinasti Shang. perisai. Raja juga berperanan membahagikan tanah kepada golongan bangsawan yang bertanggungjawab untuk mentadbir wilayah tersebut. kemarau. y y y IV. Golongan bangsawan mempunyai kuasa dan pengaruh yang besar di dalam wilayah yang dikurniakan oleh raja dan membentuk sistem pentadbiran sendiri seperti pungutan cukai. Bangsawan ± terdiri daripada pembesar dan pegawai-pegawai kerajaan. sosial dan agama. dan peperangan yang berpanjangan. mendapat kuasa hasil mandat daripada Tuhan dan tidak perlu mendapat pengesahan politik kerana mereka daripada keturunan pemerintah agama. Mereka merupakan tunggak ekonomi negara untuk menghasilkan barang makanan bagi menampung keperluan golongan atasan. pertahanan dan undang-undang. Golongan petani. Golongan artisan pula berperanan mereka cipta pelbagai brangan tembaga seperti perhiasan. ekonomi. artisan. Hamba Hamba berada di lapisan paling bawah dan kebanyakan mereka menjadi tentera paksaan di samping membantu kerja-kerja perburuhan dan untuk tujuan korban dalam upacara pentembahan. pedagang Lapisan yang paling ramai adalah petani. kerajaan dan rakyat akan menikmati kemakmuran dan kesejahteraan hidup kerana pemerintah direstui Tuhan. Masyarakat China percaya sekiranya raja memerintah dengan adil. Kemurkaan Tuhan ini ditandai dengan berlakunya kejadian-kejadian seperti banjir.4. huraikan peranan yang dimainkan oleh setiap lapisan masyarakat dalam perkembangan tamadun Hwang Ho. Kebanyakkan petani tinggal di kawasan luar bandar dan membekalkan makanan kepada penduduk bandar. dan pedagang. y Raja Raja berperanan sebagai pemerintah berkuasa mutlak.

agora merupakan tempat pertemuan rakyat dan pusat ekonomi bagi sesebuah negara kota.Antara peranannya. . Negara kota.BAB 2: PENINGKATAN TAMADUN Latihan muka surat 42. sistem pemanas. .Setiap negara kota mengandungi sebuah kota yang dikelilingi oleh kawasan pertanian dan di dalam kota terdapat pasar. kuil dan istana.Setiap negara kota mempunyai Tuhan masing-masing dan purata penduduk setiap negara kota adalah kecil. rumah mandi awam dan istana. Jawapan . .Negara kota berperanan memelihara ketertiban dalam menyusun masyarakat serta menjamin hak setiap rakyat di samping melindungi negara kota daripada ancaman luar.Majlis ini mempunyai kuasa tersendiri dalam menjalankan urusan pentadbiran tanpa diganggu oleh pentadbiran pusat Rom. Masyarakat dalam setiap negara kota itu sentiasa bersatu padu serta sanggup mempertahankan negara kota mereka daripada ancaman negara kota lain.Setiap negara kota mempunyai acropolis. 1. .Majlis Pembandaran Rom wujud pada abad kedua Masihi.Negara kota dapat didefinisikan sebagai sebuah institusi politik yang merdeka dan bebas dalam menjalankan undang-undangnya sendiri lengkap dengan pasukan tentera dan berpusat di sebuah kota atau bandar serta mempunyai kedaulatannya sendiri. . . .Kawasan di luar kota merupakan kawasan pertanian yang menyediakan keperluan makanan kepada penduduk kota. Athens pada kemuncaknya hanya mempunyai penduduk 40 000 orang. tempat berdialog. tetapi yang lebih menonjol ialah Athens dan Sparta. rumah ibadat. Jawapan . Jelaskan peranan majlis pembandaran dalam tamadun Rom.Majlis ini berperanan memberikan kehidupan yang lebih selesa kepada penduduk bandar. kubu. Nyatakan ciri-ciri istemewa pemerintahan negara kota atau polis yang terdapat dalam tamadun Yunani. memastikan pengurusan dan perancangan bandar yang lebih terancang dan sistematik seperti menyediakan kemudahan bekalan air.Segala keperluan penduduk bandar disediakan oleh Majlis Pembandaran bagi memberikan keselesaan kepada penduduk bandar. . Dalam tamadun Yunani terdapat lebih kurang 150 buah negara kota. 11 . iaitu puncak tertinggi yang menempatkan bangunan kerajaan dan keagamaan. . sarkas. 2.

. . . Nyatakan ciri-ciri sistem demokrasi yang diperkenalkan oleh Athens. muka surat 45.Pembentukan satu birokrasi pentadbiran amat perlu bagi melaksanakan dan melicinkan pentadbiran. Jawapan .Kemajuan dan kestabilan politik dalam sesebuah negara memerlukan satu bentuk pentadbiran yang cekap.Semua keputusan Dewan Senat akan disampaikan kepada Dewan Perhimpunan untuk diluluskan. . . penderitaan dan kematian. . . 1.Di bawah Dewan Senat adalah Dewan Perhimpunan yang diwakili oleh semua rakyat Rom. contohnya melalui penyebaran agama Buddha. . tolak ansur dan toleransi perlu diperaktikkan dalam kehidupan supaya dapat menghindari dan menyelesaikan sebarang masalah yang timbul.Dewan Perhimpunan mempunyai kuasa penuh ke atas Majlis. .Segala keputusan Dewan Perhimpunan dikendalikan oleh Majlis.Peperangan akan membawa banyak kemusnahan. Jawapan . mereka biasanya seorang praeotor iaitu pemerintah tentera. Majistret dan Juri.Latihan dalam buku teks.Dewan Perhimpunan bersidang sebanyak tiga kali dalam sebulan dan setiap ahli Dewan boleh mengemukakan cadangan tentang dasar kerajaan. Jawapan . .Sebelum seseorang ahli Dewan Senat dilantik sebagai konsul. .Kerjasama. Majistret dan Juri dilantik oleh Dewan Perhimpunan. 2.Undang-undang dan peraturan merupakan satu cara kawalan sosial untuk menjamin kesejahteraan/keamanan negara.Ahli Majlis. . Perlantikan dua orang konsul memastikan tidak ada di antara mereka yang lebih berkuasa. -.Semua warganegara lelaki Athens diberi peluang menjadi anggota Dewan Perhimpunan antara enam bulan hingga setahun.Dewan Senat diwakili oleh golongan bangsawan bagi membincangkan hal-hal pentadbiran negara dan merangka perundangan. .Penaklukan juga boleh dibuat secara diplomasi.Terdapat Dewan Perhimpunan dan Majlis.Dewan Senat melantik dua orang konsul untuk sesuatu tempoh tertentu. Nyatakan peranan Dewan Senat dan Dewan Perhimpunan dalam sistem Republik dalam tamadun Rom. Nyatakan pengajaran yang boleh dicontohi daripada Maharaja Asoka. 12 . 3.

Jawapan y y y y Sistem pentadbiran pusat membolehkan raja menguasai semua wilayah dan membolehkan lahirnya konsep empayar. 2.4. Tamadun Rom Jawapan y Undang-undang tamadun Rom diperkenalkan oleh Maharaja Justinian yang mengasaskan empayar Byzantine. 1. y 13 . 3. Semua manusia sama di sisi undang-undang. Penguasaan pusat yang kuat membolehkan raja membentuk satu sistem birokrasi yang teratur terdiri daripada pegawai-pegawai yang dilantik oleh maharaja. Nyatakan undang-undang yang diperkenalkan oleh: a. Keadilan terhadap setiap individu.. Hukuman berasaskan bukt yang cukup. Perlantikan pegawai berasaskan pencapaian mereka dalam peperiksaan awam yang dikendalikan oleh sesebuah jawatankuasa dalam sistem perkhidmatan awam yang dikenali sebagai Hon Kao Tsu. y Prinsip undang-undang di atas menjadi asas kepada undang-undang yang terdapat pada hari ini. iaitu: 1. terdapat undang-undang Rom pertama yang dikenali sebagai Hukum Kanun 12 yang dipahat pada kayu yang dikenali sebagai Papan Dua Belas dan diletakkan di tempat awam untuk tatapan rakyat. 3. Pembentukan empayar telah menukarkan status dan gelaran raja kepada maharaja. Seseorang tidak bersalah sehimgga terbukti bersalah. 4. Undang-undang Rom mengandungi tiga aspek utama. beliau telah memperkenalkan kod undang-undang Rom pada tahun 527 M. Dalam usaha untuk menyeragamkan undang-undang yang rumit. Undang-undang ini diperkenalkan tahun 449 S. muka surat 47. 2. Latihan dan Aktiviti dalam buku teks. Prinsip-prinsip undang ini menegaskan bahawa: 1. yang juga dikenali sebagai Undang-undand Justinian. Undang-undang rakyat.M. Terangkan kedudukan raja dalam sistem pentadbiran berpusat dalam tamadun China. Sebelum Undang-undang Justinian diperkenalkan. Undang-undang sivil. Undang-undang natural (natiral law).

. Undang-undang ini digubal dan diperkenalkan oleh ahli falsafah bernama Han Fei Tzu. Semua titah perintah raja akan diukir pada tiang batu yang didirikan di tepi jalan sungai supaya undang-undang tersebut dapat dibaca oleh rakyat. Ini adalah perlu untuk membendung tindakan liar manusia dan oleh itu raja mesti memiliki kuasa yang utuh. Secara berkumpulan. undang-undang yang tegas dan kukuh dapat mengawal tingkah laku manusia dan dalam menjalankan undang-undang tidak harus wujud belas kasihan.Legalisme berasaskan penguatkuasaan undang-undang yang tegas bagi menjamin keharmonian negara. Dinasti Chin Jawapan y Dinasti Chin memperkenalkan undang-undang yang berasaskan dua prinsip utama. y y y y Mewujudkan keseragaman undang-undang bagi membentuk kehidupan yang aman dan sejahtera. y Undang-undang dan penguatkuasaannya harus dipelihara dalam semua keadaan. Undang-undang ini berteraskan falsafah legalisme. Undang-undang yang tegas dan kukuh dapat mengawal tingkah laku manusia. Dinasti Maurya Jawapan y Undang-undang dalam dinasti Maurya berasaskan titah perintah raja. bincangkan kepentingan sistem undang-undang pada zaman Rom. Memastikan semua rakyat Rom mengetahui undang-undang yang dikuatkuasakan dan diletakkan di tempat awam untuk tatapan rakyat. y c. Jelaskan perbezaan prinsip undang-undang berasaskan falsafah legalisme dengan prinsip undang-undang berasaskan Confucius dalam tamadun China. Jawapan Kepentingan undang-undang zaman Rom. 3. 14 . Jawapan .Confucius menekankan keperluan membentuk budi pekerti baik dalam menjaga keharmonian manusia dan masyarakat serta tidak mementingkan kekerasan. Undang-undang dan penguatkuasaannya harus dipelihara tidak kira dalam apa jua keadaan. Mengikut falsafah ini. 2.b. Membentuk undang-undang bertulis yang boleh dijadikan sumber rujukan kepada hakimhakim. Tiang-tiang tersebut dikenali sebagai Tiang Asoka kerana undang-undang tersebut dibuat semasa pemerintahan Maharaja Asoka dan undang-undang tersebut mementingkan kesejahteraan dan keadilan rakyat. Menjamin keadilan undang-undang terhadap semua rakyat Rom. Maurya dan Chin. hukuman berasaskan bukti yang kukuh. iaitu hukuman berat dan bercorak kolektif.

Nyatakan sumbangan Alexander the Great dalam perluasan empayar Yunani. 1000 orang tentera berkuda. Menyatupadukan beberapa buah kerajaan kecil di utara India dan menjadikan Pataliputra sebagai ibu kota pemerintahannya. muka surat 50. Menjamin kesejahteraan rakyat dan pemerintahan yang adil. Berjaya meluaskan empayar Yunani sehingga ke wilayah jajahan Parsi. Kepentingan undang-undang zaman Chin. y y y Undang-undang maharaja disampaikan sebagai titah dan perintah diraja. .Undang-undang berteraskan falsafah legalisme menekankan penguatkuasaan undangundang yang tegas bagi mengawal tindak tanduk manusia.Kepentingan undang-undang zaman Maurya.Undang-undang Confucius pula menekankan raja perlu mempunyai pekerti yang baik bagi menjaga keharmonian masyrakat. Latihan dalam buku teks. Mempunyai pasukan tantera yang besar iaitu 600 ekor gajah. dan dalam menguatkuasakan undang-undang tidak harus wujud belas kasihan. Lembah Tigris dan Euphrates. Senaraikan faktor yang menyebabkan Dinasti Maurya semasa pemerintahan Chandragupta Maurya berjaya meluaskan kuasanya. dan 10 000 orang tentera infantri. . Menyebarkan kebudayaan hellenistik ± campuran kebudayaan Yunani dan Parsi.Mengawal tingkah laku manusia dan hukuman berteraskan dua prinsip utama iaitu hukuman berat dan bersifat kolektif. kebudayaan baru. Muncul bandar-bandar dan pusat ilmu pengetahuan. Pembahagian wilayah kepada beberapa bahagian utama yang diketuai oleh wizurai. . Wujud pemerintahan pusat yang kuat. 2. Penubuhan unit-unit perisik khas untuk memastikan tidak berlaku sebarang penentangan terhadap kuasa pusat. Mesir. Memastikan rakyat mengetahui titah perintah raja yang diukir di tiang batu yang didirikan ditepi jalan untuk tatapan rakyat yang dikenali sebagai Tiang Asoka. Jawapan y y y y y y Kejayaan menakluk Punjab dan menewaskan Seleceus yang memerintah empayar Seluicid di Syria dan kawasan sempadan India Barat. Jawapan y y y y Meneruskan usaha-usaha perluasan kuasa selepas kematian ayahnya Raja Philip II. iaitu bandar Iskandariah di Mesir. 1. 15 . serta lembah Indus.

Terletak di kawasan yang berhampiran dengan jalan laut utama/kawasan persisiran pantai. Senaraikan sumbangan tamadun China terhadap kemajuan pertanian. Apakah tujuan penubuhan persatuan perdagangan dan perusahaan pada Zaman Vedik dalam tamadun India? Jawapan y y y Persatuan perdagangan dikenali sebagai sresthin. muka surat 53. Tujuannya adalah untuk mengawal harga dan kualiti barangan serta gaji pekerja. seni orator. Apakah usaha-usaha oleh pemerintah Athens untuk mengembangkan bidang pendidikan? Jawapan y y y Melahirkan manusia yang seimbang pencapaiannya dari sudut rohani dan jasmani. Sistem tanaman bergilir untuk menjaga kesuburan tanah. Apakah sumbangan Herodotus dalam bidang sejarah? Jawapan y y Herodotus merupakan Bapa Sejarah di samping ahli falsafah yang terkenal. Jawapan y y y y y y Memperkenalkan tenggala untuk membuat batas tanaman. 1. Kolar kuda untuk membolehkan kuda menarik tenggala kayu. kereta sorong beroda. kereta kuda. kesusasteraan. Membuat teres di kawasan berbukit untuk tanaman. Pendidikan sukan. Sistem pengairan untuk sektor pertanian. Sistem kawalan banjir yang sistematik. 2. tukang logam.Latihan dalm buku teks. 16 . 1. tukang kulit. Menubuhkan banyak sekolah sehingga banyak melahirkan golongan sofis serta. ahli falsafah seperti Plato. Menghasilkan karya History of Persians Wars. membaca dan menghafal dititikberatkan. muka surat 63. 3. Mengapakah Athens memberikan tumpuan kepada kegiatan ekonomi perdagangan? Jawapan y y y Keadaan geografi yang bergunung-ganang tidak sesuai untuk pertanian. Aristotle dan Socrates. Latihan dalam buku teks. 2. muzik. Athens menjadi pusat pengumpulan barangan keperluan yang datang dari Timur. Antara persatuan tersebut termasuklah persatuan tukang kayu.

M. iaitu bergaris pusat 44 meter. iaitu Athens terbahagi kepada tiga kumpulan utama. iaitu bentuk segi empat dan bulat. Senaraikan perkembangan sains dan teknologi dalam tamadun China dari zaman Dinasti Chin (tahun 221 S. Warganegara mempunyai hak berpolitik dalam negara kota sementara golongan kedua dan ketiga tidak memiliki hak tersebut. Kuil Pantheon. 6.Warganegara. 4. Konsep keseimbangan dua kuasa. tembikar. Terangkan sistem sosial dalam tamadun berikut.Pekerja.) hingga zaman empayar Han (tahun 200 M.) Jawapan y y Pembuatan kertas. Mempengaruhi sastera agama Hindu dan Buddha antaranya epik Ramayana dan Mahabrata. layar perahu dan kapal. . a. b.Golongan hamba. iaitu Yang (kuasa aktif) dan Yin (kuasa pasif) yang menjadi asas kepada perubatan tradisional China. Urdu. Apakah kepentingan bahasa Sanskrit pada Zaman Vedik dalam taadun India? Jawapan y y y Bahasa yang mempengaruhi perkembangan dalam bidang penulisan dan kesusasteraan seperti kitab veda. Jawapan y Terdapat 28 buah kuil gua yang dibina antara abad kelima hingga abad kelapan Masihi. pedagang. artisan. Kuil ini memperlihatkan seni bina Buddha yang menampakkan kemahiran menggunakan elemen geometri. sejarah. Bahasa Sanskrit kemudiannya melahirkan bahasa Hindu.Bukan warganegara. . Punjabi dan Kasmiri. epik. sajak. . Dibina pada zaman Maharaja Hadrian (117-138M. Yunani Jawapan y Sistem sosial tamadun Yunani. Negara kota Sparta terbahagi kepada sistem sosial. 5. Jelaskan pencapaian seni bina: a.) dan berfungsi sebagai tempat memuja serta menyimpan patung dewa dan tempat menjalankan kerja awam. . . y y 17 . Kompleks kuil di Gua Ellora dalam tamadun India. Jawapan y y Binaan berbentuk kubah yang terbesar di dunia.3.Golongan Helot yang mengusahakan tanah dan merupakan golongan majoriti.Warganegara tulen .

1. Warganegara Rom merupakan mereka yang terdiri daripada orang Rom dan bukan warganegara ialah penduduk yang ditakluki. Seseorang perlu berbuat baik semasa hidupnya agar dapat mencapai Moksya. muka surat 70. Menawan Parsi. Jawapan y y y y Hukum Karma merupakan kepercayaan penganut agama Hindu Yang berkait dengan kelakuan manusia semasa hidup dan kelahiran semula selepas mati. Menyebarkan kebudayaan Hellenistik dan menjadikan bandar Iskandariah sebagai pusat ilmu pengetahuan utama. 1. Jelaskan maksud Hukum Karma dalam agama Hindu. 2. Soalan Esei dalam buku teks. Turkistan. a. Berusaha menyatukan benua Asia dan Eropah berdasarkan kebudayaan Hellenistik (campuran kebudayaan Yunani dan Parsi). Huraikan ketokohan dan kewibawaan seorang daripada mereka. hamba. Jawapan Alexander the Great ± Empayar Yunani y y y y Merupakan penakluk dan meneruskan usaha ayahnya Raja Philip II membentuk empayar yang luas. Latihan dalam buku teks.b. muka surat 68. bukan warganegara. Rom Jawapan y y Sistem sosial di Rom dapat dibahagikan kepada ± warganegara Rom. dan seluruh kawasan Laut Mediterranean. Mesir. Alexander the Great Julius Caeser Shih Huang Ti Asoka Empayar Yunani Empayar Rom Empayar China Empayar Maurya Senarai tokoh di atas terkenal dalam sejarah dunia kerana sumbangan mereka dalam perluasan kuasa dan pembentukan empayar. Lakarkan dan labelkan lokasi tempat kemunculan agama dan ajaran A. 18 . Sesiapa yang mencapai tahap ini akan bersatu dengan Tuhan dan tidak akan lahir lagi ke dunia. Samarkand. Kelahiran semula adalah bergantung pada Karma dan tujuan hidup pula adalah untuk mencapai Moksya iaitu kebebasan mutlak.

Perancis. Semasa pemerintahan Shih Huang Ti. beliau telah dilantik menjadi praeotor dan pada tahun 59 S. Mereka yang dilantik terdiri daripada rakyat dan pelantikan tersebut dibuat oleh sebuah jawatankuasa dalam sistem perkhidmatan awam. Yunani. Beliau telah berusaha menyebarkan agam Buddha secara aman dan bukan secara ketenteraan dengan menghantar utusan-utusan Sri Lanka.M. Britain. Jajahan taluk Rom merangkumi Macedonia. Beliau melaksanakan pemerintahan autokratik. Syam. Pembinaannya menggunakan tenaga manusia yang ramai.M. beliau dilantik menjadi konsul. y y y y Dilahirkan pada 100 S. Beliau memakai gelaran maharaja dan menghapuskan sistem feudal untuk mengukuhkan sistem kerajaan pusat. Beliau mengamalkan sistem undang-undang yang tegas dan ketat berasaskan fahaman legalisme yang berjaya mengawal pentadbiran seluruh empayarnya. Mesir dan Eropah Timur. y y y y Asoka . Hubungan diplomatik juga dilaksanakan dengan kerajaan Mesir. Semua gabenor yang mentadbir wilayah-wilayah dalam empayar China dilantik oleh Shih Huang Ti dan bukan lagi diwarisi oleh golongan bangsawan. Tembok Besar China berukuran lebih kurang 5000 kilometer dan lebarnya 4. Mesir.M.5 meter. iaitu lebih daripada 30 000 orang. Menamatkan sistem republik di Rom dan menggantikannya dengan diktator. Pemerintahan oleh maharaja membolehkan pembentukan sebuah sistem pemerintahan atau pemtadbiran birokrasi awam yang terdiri daripada pegawai yang dilantik oleh maharaja. y y 19 . Pada tahun 62 S. Menguasai angkatan tentera dan Senat serta menggunakan gelaran maharaja. dan beberapa kawasan di Jerman. sebaliknya. kerajaan Chola dan sebagainya.5 meter hingga 9 meter serta ketinggiannya mencapai 7. dan terkenal sebagai ketua tentera yang agung kerana kejayaan beliau dalam beberapa peperangan. menekankan dasar yang lebih lembut dan terbuka untuk meluaskan pengaruh dan kedudukan empayar Maurya. Shih Huang Ti ± Dinasti Chin y y Beliau berjaya menyatupadukan seluruh kerajaan kecil di China. iaitu tegas dan berkuasa mutlak. Keadaan tersebut wujud akibat daripada Perang Ketiga yang yelah mengorbankan ribuan tentera. empayarnya merangkumi sebahagian besar wilayah Szechuan hingga ke Vietnam. segala titah perintah dan undang-undang diukir pada tiang batu yang didirikan di tepi-tepi jalan supaya undang-undang tersebut dapat dibaca oleh rakyat.Dinasti Maurya y Pemerintah Maurya yang tidak menekankan kekuatan tentera sebagai asas untuk memperluaskan kuasa. Asia Barat. Dasar ini dikaitkan dengan memberikan penekanan kepada ajaran Buddha.Julius Ceaser ± Empayar Rom. Berjaya menjadikan Rom sebuah empayar yang kuat dan berjaya membentuk sistem pentadbiran pusat yang kuat. Tiang tersebut dikenali sebagai Tiang Asoka dan beliau sentiasa berpegang kepada konsep kesejahteraan rakyat dan konsep keadilan. Ini menyebabkan bukubuku Confucius dibakar kerana bertentangan dengan dasar undang-undang yang diamalkan semasa pemerintahannya. Semasa pemerintahan Asoka. Antara sumbangan beliau ialah pembinaan Tembok Besar China yang bertujuan untuk mempertahankan serangan orang Hun (nomad) yang sering mengancam empayarnya.

Dewan Perhimpunan bersidang tiga kalli dalam sebulan. Ahli Majlis. setiap ahli Dewan boleh mengemukakan cadangan. Bagi mengatsi masalah pemberontakan rakyat. Shih Huang Ti telah memperkenalkan satu sistem kakitangan awam yang dilatih dan dilantik untuk menjawat jawatan gabenor di wilayah-wilayah. Pembakaran buku-buku Confucius kerana bertentangan dengan amalan Shih Huang Ti yang mengamalkan undang-undang legalisme. Majistret dan Juri yang telah dilantik oleh Dewan. segala keputusan Dewan dikendalikan oleh Majlis. Shih Huang Ti melantik pemerhati diraja bagi membuat laporan dan mengawasi pergerakan dan pentadbiran wilayah. Anak lelaki dilatih untuk jadi askar yang baik dan melahirkan tentera yang mempunyai semangat patriotik yang tinggi. berkuasa mutlak. Jawapan Yunani (Athens dan Sparta) Athens y y y y y Sistem beraja (monarki) ± raja dibantu oleh konsul. Oligarki ± kuasa pemerintahan terletak dalam tangan beberapa orang konsul. Demokrasi ± tedapat Dewan Perhimpunan dan Majlis. Penguatkuasaan undang-undang dan peraturan sangat tegas bagi membendung kebangkitan rakyat menetang sistem pemerintahannya. Aristokrasi ± pemerintahan oleh golongan bangsawan yang kaya. semua warganegara lelaki dewasa diberi peluang menjadi anggota Dewan Perhimpunan antara enam bulan hingga setahun. Sparta y y Amalkan sistem pemerintahan tentera. 20 . Shih Huang Ti membina Tembok Besar China bagi menghalang serangan orang gasar. Bagi menguatkan penguasaan sistem pentadbirannya dalam kerajaan pusat. terdiri daripada golongan kaya atau tentera. y y y y y 2. Sistem feudal cuba dihapuskan oleh Shih Huang ti. Pembinaan Tembok Besar ini telah dapat menyelamatkan negeri China daripada ancaman musuh. maharaja akan dibantu oleh penasihat-penasihat yang berpengaruh seperti Canselor yang menjadi penasihat utama maharaja dan Marshall sebagai setiausaha maharaja yang bertanggungjawab dalam bidang ketenteraan. Huraikan ciri-ciri perbezaan sistem pemerintahan dan pentadbiran antara Yunani dan Rom. Pemusatan kuasa merupakan matlamat utama dalam Dinasti Chin. raja berperanan sebagai ketua hakim.b. Diktator (tirani) ± pemerintahan yang zalim. Terangkan usaha-usaha yang dilakukan oleh Shih Huang Ti untuk mengukuhkan pemerintahannya. Bagi mengatasi ancaman dari luar. pengaruh golongan bangsawan semakin merosot. sokongan bangsawan telah dilumpuhkan dengan memindahkan mereka ke wilayah lain. Kuasa kerajaan pusat semakin mantap. Sistem peperiksaan awam diperkenalakan untuk memilih pegawai-pegawai yang layak untuk dilantik sebagai gabenor di wilayah. ketua tentera dan ketua agama. memperlihatkan kekuasaan digunakan dengan sewenang-wenangnya. Jawapan y Golongan bangsawan telah dihapuskan dan digantikan dengan pegawai-pegawai kerajaan yang dilantik untuk mentadbir wilayah-wilayah dalam empayar.

Keagungan tamadun India hanya muncul kembali setelah kemunculan empayar Gupta kemudiannya. 1000 orang tentera berkuda dan 10 000 orang tentera infantri. Kelemahan kerajaan pusat menyebabkan timbulnya banyak kekacauan dan menjejaskan keupayaan tentera untuk mengembalikan keamanan. Kerajaan pusat tidak berupaya memperoleh cukai daripada wilayah-wilayah dan ini menjejaskan usaha-usaha pembangunan negara sehingga menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan rakyat. Republik ± tiada pemerintah berkuasa mutlak. Berlaku banyak pemberontakan oleh ketua-ketua tempatan. (b) Mengapakah Dinasti Maurya runtuh. yang menjadikan agama Buddha sebagai dasar pemerintahan negara dan mengabaikan golongan Brahmin. 3. Konsul dibantu oleh Dewan Senat yang diwakili golongan bangsawan bagi membincangkan hal-hal pentadbiran negara dan merangka perundangan. (a) Huraikan kemunculan empayar Maurya Jawapan y y y y Empayar Maurya diasaskan oleh Chnadragupta Maurya apabila beliau berjaya menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di India dari tahun 321 ± 185 S. Empayar Maurya berkhir dengan pembunuhan Maharaja Birhadratha dan diganti dengan Dinasti Sunga. keturunan Etruscan. Kemunculan empayar Maurya adalah disebabkan oleh kejayaan Chandragupta Maurya menewaskan Seleceus yang memerintah empayar Seleucid di Syria dan kawasan sempadan India Barat. Kemuncak kegemilangan Dinasti Maurya adalah pada zaman pemerintahan Asoka.M. Dua orang konsul yang menyebabkan tidak ada yang lebih berkuasa. 21 .- Rom y y y y y Sistem beraja ± berkuasa mutlak. Tentangan daripada golongan Brahmin yang tidak berpuas hati dengan dasar-dasar pemerintahan Asoka. tetapi dinasti baru ini hanya berkuasadi sekitar Pataliputra sahaja. Jawapan y y y y y y y y y Dinasti Maurya merosot selepas kematian Asoka tahun 232 S. Empayar Maurya berpecah belah akibat ketidakcekapan pemerintah selepas Asoka dan perebutan kuasa sesama sendiri. Mempunyai pasukan tentera yang besar iaitu 600 ekor gajah.M. Wilayah-wilayah yang jauh daripada pusat pemerintahan membebaskan diri daripada penguasaan kerajaan pusat. kuasa tertinggi terletak pada dua orang konsul yang dilantik oleh Dewan Senat untuk sesuatu tempoh. Segala keputusan dewan Senat akan disampaikan kepada Dewan Perhimpunan.. Pembentukan empayar Maurya ini telah mengubah status raja kepada maharaja. Di bawah Dewan Senat adalah Dewan Perhimpunan yang diwakili oleh semua rakyat Rom. Empayar Maurya meliputi kawasan dari Teluk Benggala hingga ke Pergunungan Hindu Kush dan ibu kotanya terletak di Patalipura.

4. y y y y y y 22 . bertempat di istana dan di hadapan maharaja. Dinasti Chin dan Dinasti Han merupakan dua buah dinasti yang terkenal dalam tamadun China. Untuk menyatupadukan negara China. Falsafah peperangan juga dihasilkan pada zaman Dinasti Han oleh seorang penulis bernama Sun Tzu. Falsafah ini percaya undang-undang yang tegas dapat mewujudkan nilai baik dan ketertiban dlam masyarakat. Dinasti Chin telah memperkenalkan satu sistem tulisan yang sama untuk seluruh China. Pendidikan didalam kedua-dua dinasti lebih menumpukan kepentingan untuk mengisi jawatan dalam pentadbiran. Falsafah lain ialah Mencius yang berpendapat manusia berakhlak baik dan menjadi sebaliknya kerana pengaruh alam sekitar. Mereka yang lulus tahap atau ijazah pertama akan berpeluang menjadi pegawai kerajaan dan ijazah ketiga layal menjadi pendidik. Dinasti Chin menekankan falsafah legalisme yang diperkenalkan oleh Han Fei Tzu menyarankan bahawa undang-undang yang tegas perlu untuk mendisplinkan rakyat. Peperiksaan awam tahap pertama diaidakan dua kali dalam tempoh tiga tahun peperiksaan awam tahap kedua dan ketiga diadakan tiga tahun sekali. Jawapan y y Pendidikan sangat penting dalam proses perkembangan tamadun manusia. Perkembangan falsafah bermula pada zaman Dinasti Handan falsafah yang penting pada zaman tersebut adalah Confucianisme dan Taoisme. Karya-karya Confucius menjadi bahan kajian utama di sekolah-sekolah dan menjadi asas peperiksaan perkhidmatan awam dalam memilih pegawai-pegawai baru dalam pentadbiran. Peperiksaan awam mengandungi tiga tahap iaitu Hsiu Tai setaraf dengan ijazah pertama yang dijalankan di daerah-daerah China. Confucianisme dijadikan agama rasmi Empayar Han. Tahap kedua Chun ± Jen setaraf dengan sarjna yang diadakan di ibu kota daerah. dan tahap ketiga Chin Shih setaraf dengan doktor falsafah dan dijalankan di ibu kota empayar. (a) Bincangkan sumbangan Dinasti Han dan Dinasti Chin dalam bidang falsafah dan pendidikan. Pengaruh Confucianisme yang meluas telah mewujudkan kumpulan cerdik pandai yang sangat berpengaruh dalam bidang pentadbiran. Beliau mengarang sebuah buku mengenai strategi peperangan iaitu ³The Art of War´ yang menjadi rujukan dan pedoman dalam menghadapi peperangan dan kajian oleh akademi ketenteraan seluruh dunia.

artisan.Helots ± yang mengusahakan tanah dan golongan majoriti Menekankan kepada sumbangan setiap lapisan masyarakat bagi menjamin ketenteraman negara kota.Warganegara Sparta tulen . Organisasi sosial masyarakat Sparta terbahagi kepda tiga kumpulan utama. pedagang . bentuk ini tidak tetap bergantung pada tempat didirikan. tembok tersebut telah disambung sehingga 6400 km panjang dan pembinaan tembok ini menggunakan tenaga pekerja yang melebihi 30 000 orang. Kanak-kanak lelaki yang sihat diberikan latihan ketenteraan dari kecil bagi membolehkan mereka menjadi anggota tentera yang berdisiplin dan patuh kepada negara. 4. dan 7. Setiap tembok ini mempunyai pintu gerbang yang dikelilingi oleh parit yang besar dan menara yang tinggi. Kawasan kediaman maharaja dibina berasingan dengan tembok yang tinggi dan sebuah istana maharaja yang masih kekal hingga kini. ruang tamu dan pusat pemujaan.Pekerja. 23 . Pagoda mempunyai bentuk oktagon atau segi empat sama. y y y Wargenegara Bukan warganegara Golongan Hamba y y y Warganegara Athens mementingkan kebebasan diri dan hak-hak individu. . Disiplin yang ketat dan latihan yang lasak membolehkan Sparta melahirkan tentera yang mempunyai semangat patriotik yang tinggi. Salah satu seni bina yang mengagumkan dunia adalah pembinaan Tembok Besar China yang berukuran lebih kurang 5000 km panjang. Peking dan Loyang. Pembinaan tembok ini dimulakan oleh Maharaja Shih Huang Ti pada zaman Dinasti Chin bertujuan untuk menghalang serangan orang-orang Hun (nomad). Bandingkan organisasi sosial antara masyarakat Athens dengan masyarakat Sparta. iaitu Kota Larangan yang mempunyai dewan dan taman. a. Untuk seni bina yang penting masalah kuil dan pagoda. Bentuk ini hanyalah untuk kuil yang besar manakala pagoda pula mempunyai bentuk meninggi sehingga 15 tingkat. Jawapan y Dalam tamdun China reka bentuk dan seni binanya agak unik dan berlainan daripada tamadun lain. Semasa Dinasti Ming. Anyang. Walau bagaimanapun. Terlibat secara aktif dalam soal-soal pemerintahan negara (sistem demokrasi). Kuil-kuil ini terdiri daripada beberapa bangunan yang merangkumi tempat tinggal. Kesemua ciptaan seni bina tersebut digunakan untuk tujuan keselamatan dan menghalang ancaman daripada pihak musuh.5 meter hingga 9 meter lebar. dan berfikiran terbuka secara logik.(b) Huraikan perkembangan seni bina yang terdapat dalam tamadun China.5 meter tinggi. y y y y y y y 5. Di kampung-kampung terdapat tembok yang dibina daripada tanah lumpur. Setiap tamadun mempunyai organisasi sosialnya tersendiri. Jawapan y Organisasi sosial masyarakat Athens terbahagi kepada tiga kumpulan utama. Tamdun China juga memperlihatkan kemajuan dalam membuat tembok-tembok daripada batubata dan tanah liat di kawasan bandar seperti Cangan.

Sistem kasta dalam tamadun India agak rigid dan menghalang pergerakan seseorang individu dari satu kasta ke kasta yang lain. Perkembangan ilmu pengetahuan. Hubungan dengan tamadun lain ± perdagangan. pendidikan. Keadaan atau perbezaan warna kulit menyebabkan timbulnya sistem kasta yang mendominasi sistem sosial dalam tamadun India. Vaisya (golongan pedagang dan peniaga). Pembahagian masyarakat lebih menitikberatkan perbezaan warna kulit antara orang-orang Dravidia dan orang-orang Indo-Aryan. Sudra (petani) dan golongan yang berkhidmat kepada ketiga-ketiga golongan di atas).b. apakah faktor-faktor yang membolehkan sesuatu tamadun meningkat dan terus berkembang? Jawapan y y y y y Kestabilan politik ± pemimpin yang berwibawa dan dinamis. sains dan teknologi. Pada pendapat anda. diplomatik. Penjajahan/penaklukan wilayah/negara. 6. Pembahagian masyarakat ini diterajui oleh golongan Brahmin (terlibat dalam ritual keagamaan. falsafah. Kedudukan seseorang dalam kasta tertentu menentukan peranan dan fungsi individu dalam masyarakat. 24 . Mengapakah organisasi sosial bagi masyarakat dalam tamadun India dikatakan unik? Jawapan y y y y Dikaitkan dengan agama Hindu dan pembahagian sosial di kalangan masyarakat ke dalam lapisan-lapisan yang tertentu. Pembahagian masyarakat berdasarkan sistem kasta mengukuhkan agama Hindu. Perkembangan pemikiran dan kemahiran ± agama. Ksyatriya (golongan hulubalang).

Coedes berpendapat karajaan Melayu kedua tertua ialah Champa yang wujud pada sekitar abad kedua dan dikenali sebagai LinYi.Data arkeologi menunjukkan jumpaan seni arca berunsur Hindu dan Buddha yang langgamnya dipengaruhi oleh langgam seni arca Amaravati dri India. .Sejarawan G. . Membuktikan kerajaan Funan ialah kerajaan terawal wjud di Asia Tenggara ± berkemugkinan telah wujud sejak abad kedua Masihi. Berdasarkan sumber dari China.Perdagangan maritim berkembang seiring dengan kemahiran dalam pembuatan kapal layar dan perahu. . . . dan juga sebagai pelabuhan pembekal kerana terletak berhampiran dengan sungai. Besut (Terengganu) dan di Sungai Tembeling (Pahang). 25 . muka surat 74. Jawapan .Wujud hubungan perdagangan dan diplomatik antara kerajaan awal Asia Tenggara dengan China berdasarkan jumpaan artifak gendang gangsa Dongson di Vietnam Utara. .Berperanan sebagai pembekal bahan mentah seperti timah untuk diproses menjadi gangsa Dongson. Ini dibuktikan dengan persamaan artifak manik yang dijumpai di Kuala Selinsing (Perak) Kota Tinggi dan Muar (Johor) serta di pantai barat dan selatan Thailand.Sumber dari China mencatatkan Kang Tai dan Chu Ying pernah dihantar sebagai Utusan China ke Funan pada tahun 245-250 Masihi. nyatakan pendapat anda tentang kemunculan kerajaan awal di Asia Tenggara.G.BAB 3: TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA LATIHAN DAN AKTIVITI Latihan dalam buku teks. Raja Funan pada masa itu bernama Kaundinya atau HouenTien dalam sebutan China.Bukti arkeologi seperti jumpaan manik dan tembikar mununjukkan bahawa perdagangan maritim di Asia Tenggara telah berkembang semenjak abad kelima Sebelum Masihi.Sumber dari China menyatakan tentang kewujudan kerajaan Funan pada pertengahan abad ketiga. barulah kerajaan ini dikenali sebagai Champa. 2. Coedes menyatakan Funan ialah kerajaan Melayu tertua di Asia Tenggara yang muncul pada abad pertama Masihi. Pada abad ketujuh. Apakah bukti yang menunjukkan perdagangan maritim telah berkembang di Asia Tenggara pada abad ke lima Sebelum Masihi? Jawapan . 1. . .Wujud hubungan perdagangan antara Rom dengan kawasan penempatan Asia Tenggara. di Batu Buruk.

.Kedudukan dan lokasi yang strategik. 1. . Sistem pengangkutan/perhubungan sungai yang baik dan teratur.Mempunyai bahan mentah dan bahan logam yang banyak untuk tujuan perdagangan. 3. Jawapan . kambing.Menangkap ikan di sawah. pisang. cendana. Jelaskan faktor-faktor yang menyumbang kepada kemajuan pertanian agraria. Sistem pengairan yang baik. pelabuhan pembekal ± pusat perdagangan.Jagung.Pembinaan sistem pengairan yang baik.Kawasan yang subur untuk aktiviti pertanian. . 2. Senaraikan tiga ciri utama kerajaan agraria.Hubungan perdagangan. kayu gaharu. paya dan sungai. penternakan dan pemungutan hasil hutan dan sungai. dan keagamaan dengan tamadun China dan India.Padi sawah dan padi huma. laluan perdagangan antarabangsa di antara India dan China. . 26 . Senaraikan hasil kegiatan ekonomi kerajaan agraria. Bekalan air yang mencukupi untuk kegiatan pertanian/keperluan harian. kerbau. . Jawapan y y y y y y Kawasan pertanian yang subur. . . .3. Jawapan .Hasil-hasil hutan seperti damar. . . Latihan dalam buku teks. ayam. keledek. . pusat pengumpulan dan penyebaran barang-barang dagangan. Pemerintah/raja yang mengambil inisiatif dalam pembinaan sistem pengairan/terusan untuk kemajuan pertanian.Menjalankan kegiatan ekonomi berasaskan pertanian.Terletak dan terbentuk di kawasan pertanian yang subur seperti di lembah sungai. Jawapan .Penternakan lembu. diplomatik.Mempunyai pelabuhan entrepot. Sumber protein (ikan) dan iklim panas lembap sepanjang tahun sesuai untuk aktiviti pertanian. Senaraikan faktor yang membawa kepada kemunculan kerajaan awal di Asia Tenggara. kawasan pedalaman dan berbukit serta dilereng-lereng gunung berapi. muka surat 77.Jaminan keselamatan untuk perdagangan.

Jawapan y Pelabuhan kerajaan ± asalnya merupakan pelabuhan pembekal. Jelaskan peranan pelabuhan kerajaan maritim. Mendapan tanah sungai yang subur untuk aktiviti pertanian. muka surat 83. Menjadi pelabuhan pembekal. y y 27 . Mempumyai kedudukan yang strategik. Latihan dalam buku teks. rotan. hasil hutan. Berperanan membwkalkan segala barangan yang diperlukan ke[ada pedagang yang singgah di pelabuhan seperti rempah. serta keselamatan para pedagang. kawasan berniaga. Berubah menjadi pelabuhan kerajaan apabila petempatan tersebut berkembang dan menjadi sebuah negeri. Mengapakah Tasik Tonle Sap penting kepada masyarakat Angkor? Jawapan y y y y y Membekalkan sumber air untuk pertanian dan minuman. y 2. ruang membaiki kapal.4. Pelabuhan entrepot juga berperanan membeli barangan daripada pedagang antarabangsa dan mengedarkannya kepada pedagang yang datang dari pelabuhan sekitarnya dan kawasan takluknya. Menyediakan pelbagai kemudahan perdagangan di pelabuhan seperti tempat menyimpan barang. orang laut dan pedagang luar. Nyatakan tiga ciri utama kerajaan maritim. beras. Membekalkan sumbber makanan atau protein (ikan kepada penduduk). Jawapan y y y y y y Menjalakan kegiatan ekonomi berasaskan kegiatan perdagangan dan kelautan serta berfungsi sebagai pelabuhan. ubat-ubatan tradisional. hasil-hasil hutan dan laut serta makanan. damar. Terletak berhampiran dengan kawasan persisir pantai. Alat perhubungan dan pengangkutan utama. kemudahan memunggah dan mengangkut barangan dari kapal. Penduduk terdiri daripada orang tempatan. pelabuhan kerajaan dan akhirnya menjadi pelabuhan entrepot apabila menjalin hubungan perdagangan dengan kerajaan besar seperti China dan India. Pelabuhan kerajaan kemudian menjadi pelabuhan entrepot. tetapi bahasa Melayu menjadi bahasa perhubungan atau lingua franca. timah. Barang dagangan merupakan hasil rempah ratus. lembah sungai dan kepulauan. iaitu pelabuhan yang berperanan membekalkan hasil tempatan dan hasil kawasan takluknya kepada pedagang-pedagang antarabangsa yang berdagang di pelabuhannya. Sistem kawalan banjir yang sistematik. tempat penginapan. Penggunaan lebih daripada satu bahasa. hasil logam dan pusat pengumpulan barangan dari kawasan pedalaman dan kepulauan yang berhampiran. emas. 1.

serta makanan dan bekalan air. Terangkan usaha-usaha yang dijalankan oleh kerajaan Srivijaya untuk menjadi kuasa maritim utama di Asia Tenggara. Gajah pula merupakan kenderaan kepada pemerintah kerajaan maritim sebagai simbol kekuasaan dan kemegahan. . 4.Mendapatkan bahan-bahan mentah seperti kayu-kayan. 28 . 5. tempat tinggal. .Mendapatkan bekalan makanan (beras) daripada kerajaan agraria. . . . Mengapakah kerajaan maritim mengamalkan sikap berbaik-baik dan bekerjasama dengan kerajaan agraria? Jawapan . tempat ibadat. Penguasaan terhadap negeri-negeri ini mebolehkan Srivijaya menguasai perdagangan di Asia Tenggara serta laluan perdagangan antarabangsa di Selat Melaka dan Selat Sunda. Fungsi orang laut adalah untuk mengawal perdagangan di Selat Melaka dan memastikan pedagang serta barang dagangan yang dibawa selamat sampai ke pelabuhan. .Berkemampuan menghasilkan kapal-kapal yang besar sebagai kapal dagang atau untuk kegunaan Orang Laut. candi. kenderaan seperti gajah daripada kerajaan agraria kayu amat penting kepada kerajaan maritim untuk membuat kapal-kapal dagang. tempat menyimpan barangan.3.Mempunyai kemahiran untuk mengetahui kaedah menuju ke sesuatu tempat berpandukan bintang di langit. Mengapakah penduduk kerajaan maritim mampu menjadi pelaut yang hebat? Jawapan .Melantik pegawai yang bertanggungjawab dalam segala hal yang berkaitan dengan perdagangan yang dikenali sebagai Tuhan Vatakuurah (Penyelia Perdagangan) bagi menguruskan kegiatan perdagangan di Srivijaya. . .Menediakan satu angkatan laut yang besar dan kuat yang dianggotai oleh pelbagai golongan rakyat termasuklah orang laut. Jawapan .Didorong oleh semngat untuk meneroka dan berdagang dengan masyarakat luar. tempat berniaga.Mempunyai kemahiran membuat perahu dan perahu layar untuk perdagangan.Menyediakan kemudahan untuk pedagang-pedagang yang singgah serperti tempat membaiki kapal. .Pemerintahan Srivijaya juga melakukan dasar perluasan kuasa terhadap kawasan-kawasan berhampiran seperti menakluki Kedah Tua dan Jambi.Ingin mendapatkan tukang-tukang kayu dan batu yang mahir daripada kerajaan agraria bagi membina kapal. dan bangunan untuk kerajaan maritim.Perahu yang dibina mempunyai keupayaan untuk pelayaran jarak jauh kerana penggunaan kayu-kayan yang baik untuk membuat perahu.

29 . Aspek keagamaan. Latihan dan Aktiviti dalam buku teks. y 2. Misalnya dalam aspek amalan dan kepercayaan. Aspek kesenian dan kesusasteraan. Bagaimanakah pengaruh agama Hindu dan Buddha memasuki Asia Tenggara pada zaman kerajaan awal? Jawapan y y y y Melalui golongan Ksyatria atau tentera. muka surat 88. Senaraikan pengaruh India dalam masyarakat di Asia Tenggara. Jelaskan bagaimana pengaruh India sampai ke Asia Tenggara. Dibawa oleh golongan Vaisya atau pedagang melalui aktiviti perdagangan. Ramai sejarawan bersetuju da menerima pendapat keempat sebagai faktor utama berdasarkan bukti-bukti arkeologi. 1. agama yang dianuti di Kedah Tua pada abad kelima Masihi ialah Buddha tetapi di Dieng (Indonesia). seperti arca dengan ikatan tali kulit harimau yang hanya ditemui di Srivijaya. Dibawa oleh golongan Brahmin atau pendeta. walaupun pengambilannya berlaku pada waktu yang sama. Jawapan y y y Aspek pemerintahan dan pentadbiran. Melalui pengambilan aspek-aspek kebudayaan India yang menarik sahaja yang kemudiannya disesuaikan dengan budaya tempatan dan diamalkan. Jawapan y y y y y Dibawa oleh golongan Ksyatria atau tentera dan disebarkan oleh penakluk dari India yang membentuk tanah jajahan di Asia Tenggara. Pengambilan aspek-aspek kebudayaan India disesuaikan dengan budaya tempatan yang sedia ada untuk diamalkan. 1. aspek-aspek yang perlu diambil dari India ialah seseorang pemerintah dengan pemerintah lain di Asia Tenggara mungkin berbeza. mereka juga turut menyebarkan pengaruh Hindu dan Buddha.Latihan dalam buku teks. Dalam proses pengambilan pengaruh dari India. mereka berperanan dalam upacara pertabalan raja dan upacara keagamaan. jumpaan-jumpaan seni arca yang kasar serta mempunyai langgam bercirikan Asia Tenggara. Dibawa oleh golongan Brahmin atau pendeta. Dibawa oleh golongan Vaisya atau pedagang. melalui proses penaklukan terhadap kerajaankerajaan awal di Asia Tenggara. muka surat 94. agama yang dianuti ialah agama Hindu.

tempat menyimpan patung dewa. adat istiadat raja seperti pertabalan raja. Senaraikan aspek yang menerima pengaruh Hindu dan Buddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara. orde kosmos ± raja berkuasa terhadap seluruh alam (konsep cakravatin) diperkukuhkan lagi dengan lambang-lambang keagungan raja seperti pembinaan Angkor Wat. y - 3. Tujuannya adalah untuk menetapkan pembesar agar memberikan taat setia yang tidak berbelah bahagi kepada raja. Aspek bahasa seperti bahasa Sanskrit yang terdapat pada batu bersurat seperti Batu Bersurat Kutei. y y y y y 30 . perintah raja menjadi undang-undang. Sesiapa yang mengkhianati sumpah akan ditimpa bencana. rakyat dan hamba. Hikayat-hikayat tempatan mendapat pengaruh epik India seperti Hikayat Pendawa Lima. raja sebagai Anak Tuhan/Dewa Tuhan. Contoh candi ialah Candi Dieng. Aspek kesenian dan kesusasteraan ± monumen. Candi Prambanan. Hikayat Pendawa Jaya. teater. Bagi mengukuhkan konsep dewa raja. sesiapa melanggar perintah raja dianggap menderhaka. dalam upacara ini datu akan meminum air yang disiram di sebuah tempat suci bernama Telaga Batu di Palembang. diadakan upacara angkat sumpah. Rakyat takut menderhaka kepada raja. Jelaskan pengaruh Hindu dan Buddha dalam sistem pentadbiran kerajaan awal di Asia Tenggara. patung dan lain-lain. stupa. raja memiliki kesaktian. Air yang disiram pada batu tersebut akan berkumpul di bahagian bawah batu bersurat itu dan kemudiannya akan diminum. raja dan ibu kota merupakan pusat alam dan pusat pemerintahan. unsur-unsur mitos dan lagenda tentang asal-usul raja. Bhupati. Hikayat Seri Rama. Candi Borobodur. lambang keagungan seseorang pemerintah.2. Candi ± monumen keagamaan bgi agama Hindu dan Buddha sebagai rumah ibadat dan tempat menyimpan abu jenazah raja dan keluarganya. bertujuan membezakan kedudukan raja daripada golongan yang diperintah. memiliki kesaktian. Aspek kesusasteraan ± Epik Ramayana dan Mahabrata mempengaruhi kesusasteraan Jawa seperti Nagarakertagama. didirikan kompleks kota dan melambangkan konsep alam semesta (orde kosmos). kuil. Untuk menunjukkan keagungan dan kemegahan raja. Raja berkuasa mutlak. dan Kumaramatya. raja merupakan bayangan tuhan. Parvanda. berkuasa mutlak. Raja Kumara. Raja berada di puncak pemerintahan diikuti oleh kerabat diraja. Wujud pelbagai adat istiadat seperti pertabalan raja yang dikendalikan oleh Brahmin. raja dibantu oleh pembesar yang terdiri daripada pegawai tentera dan hakim. Golongan Brahmin memainkan peranan penting dalam upacara keagamaan. Jawapan y Sistem beraja dalam kerajaan Awal Asia Tenggara merupakan pengaruh Hindu dan Buddha. iaitu Brahmin. wat. arca. contohnya di Srivijaya. konsep dewa raja. Wayang kulit. Tuhan Vatakuurah. pembesar termasuk ahli agama. Terdapat gelaran-gelaran pengaruh Hindu dan Buddha dalam kerajaan-kerajaan awal Asia Tenggara terutamanya di Srivijaya seperti Yuvaraja. Senapati. Jawapan y Aspek pemerintahan ± konsep raja. seni bina seperti candi. Di peringkat pentadbiran. Konsep dewa-raja. Upacara ini diketuai oleh Brahmin dan disertai dengan doa.

Senaraikan perkataan Sanskrit yang terdapat dalam bahasa Melayu. dan panna seperti terdapat dalam ajaran Buddha. Tigkat pertama terdapat ukiran yang menceritakan kehidupan Gautama Buddha. Jawapan Sanskrit Dosa Dukkha Dorhaka Manusa Phala Rupa Samsara Aksara B. Tiga tingkat ini melambangkan tiga tahap kehidupan. Setiap tingkat melambangkan satu tahap kehidupan yang diwakili oleh patung stupa dan patung Buddha. Viman ialah bahagian suci tempat arca keagamaan diletakkan dan Mandapa ialah bahagian luar candi. Candi pengaruh Buddha pula memiliki pelan jenis cruciform. di bahagian luarnya terdapat tembok yang dibina daripada batu laterit dan batu pasir dengan ukuran yang menggambarkan epik Ramayana dan Mahabharata. samadhi. mempunyai ketinggian 213 meter dan keluasan kawasannya 208 hektar. Nyatakan bentuk candi yang ditemui di Asia tenggara pada zaman awal keatangan agama Hindu dan Buddha. Mempunyai tempat pemujaan pada bahagian tengah yang tingginya sekitar 39 meter dengan berteres empat tingkat. Candi agama Hindu ini terbahagi kepada dua bahagian uatam. Melambangkan orde kosmos. y Candi di Lembah Bujang y y Bersaiz kecil dan bahagian tapak sahaja ditemui. Candi Borobodur y Mewakili agana Buddhan Mahayana. y 5. Setiap sudut mempunyai menara. iaitu Vimana dan Mandapa. iaitu sila. Jawapan Angkor Wat y y y Dibina untuk agama Hindu.4. Melayu Dosa Duka Derhaka Manusia Pahala Rupa Sengsara Huruf 31 . Terbahagi kepada tiga tingkat.

penternakan dan pungutan hasil hutan dan sungai. Pembinaan sistem pengairan yang baik seperti yang terdapat di Angkor dan Funan disebabkan terdapatnya sistem pengairan yang bersumberkan Sungai Mekong dan Tasik Tonle Sap. y y y y y y y y y y y 32 . kapur barus. Kerajaan maritim menjalankan kegiatan ekonomi berasaskan kegiatan perdagangan dan kelautan serta berfungsi sebagai pelabuhan. hasil ternakan dan pertanian tersebut akan dipasarkan untuk memenuhi keperluan penduduk yang tidak terlibat dalam pertanian. Terletak di kawasan pertanian yang subur seperti lembah-lembah sungai. Mereka juga menternak binatang seperti lembu. Berlaku hubungan perdagangan dengan negara China dan India menyebabkan menjadi pelabuhan entrepot. Apabila terdapat lebihan. Jelaskan konsep kerajaan agraria dan kerajaan maritim. Kerajaan agraria Funan Angkor Kerajaan maritim Srivijaya Kedah Tua 1. a. Terdapat juga di kawasan pedalaman seperti di kawasan berbukit dan di lereng tanah gunung berapi seperti kerajaan Taruma di Tanah Dieng (Indonesia). kambing dan ayam. Pelabuhan dalam kerajaan maritim pada mulanya merupakan pelabuhan pembekal. Soalan esei dalam buku teks. lada hitam. kemudian berubah kepada pelabuhan kerajaan apabila petempatan tersebut berkembang dan menjadi sebuah negeri. seperti kerajaan Dvaravati di Sungai Menam. damar. kerbau. Kerajaan awal di Asia Tenggara dikategorikan pada kerajaan agraria dan kerajaan maritim. Menghasilkan pelbagai jenis rempah seperti cengkih. Jawapan y y Kerajaan agraria bergantung pada aktiviti pertanian terutamanya tanaman padi. muka surat 97. dan mengumpulkan hasil hutan seperti kayu gaharu. kayu cendana serta pelbagai jenis buah-buahan. gading. Padi huma ditanam di kawasan yang tinggi yang kurang mendapat bekalan air dengan dibuat teres dan relung. Sarang burung diambil dari gua untuk tujuan perdagangan. Terletak berhampiran dengan kawasan pesisir pantai. tanduk. lembah sungai dan kepulauan. sementara kerajaan Funan dan Angkor di lembah Sungai Mekong.A.

Memastikan petani dapat mengusahakan tanaman padi dengan menggunakan benih padi yang bermutu dan dapat mengeluarkan hasil yang banyak. y y y y 33 . Bincangkan aspek saling bergantung dan melengkapi antara kerajaan agraria dan kerajaan maritim. Kerajaan agraria juga memerlukan pelabuhan dari kerajaan maritim bagi memasarkan barangan keperluan mereka. Kerajaan maritim bergantung pada kerajaan agraria untuk mendapatkan bahan-bahan untuk membuat perahu/kapal dagang/tentera terutama kayu dan gajah daripada kerajaan agraria. Kerajaan maritim bergantung pada kerajaan agraria untuk mendapatkan tukangtukang mahir terutama tukang kayu dan tukang batu untuk membina monumen sebagai mercu tanda keagungan seperti Angkor Wat. Jawapan y y y Membina sistem pengairan yang baik kerana dapat membekalkan air ke kawasan pertanian. Menggunakan baja organik/semula jadi yang sesuai untuk tanaman padi. y 2. Huraikan langkah-langkah anda untuk memajukan pertanian padi sawah. Andaikan anda ialah raja kerajaan Angkor pada abad kesembilan. Peranan pemerintah yang cekap ± memastikan tanah yang subur/tanah lanar dapat digunakan dengan maksimum untuk tanaman padi sawah. Memastikan petani dapat menanam padi secara berterusan sepanjang tahun dengan menentukan bila/masa yang sesuai untuk menanam dan mendapatkan hasil. Kerajaan agraria pula bergantung kepada kerajaan maritim untuk memperoleh barangan import (barang mewah).b. Memberikan bantuan nasihat kepada petani tentang cara-cara menanam padi dengan sistematik supaya hasil pengeluaran padi dapat dipertingkatkan. Jawapan y y y y y Kerajaan maritim memerlukan bekalan makanan terutama beras daripada kerajaan agraria. Memastikan lebihan tanaman padi sawah dapat dieksport ke kawasan-kawasan lain ± untuk mendapatkan hasil bagi membangunkan kawasan-kawasan tanaman padi yang lebih luas. Kerajaan maritim yang menjalankan perdagangan entrepot bergantung pada kerajaan agraria bagi membekalkan barangan dagangan. a.

Jawapan y y y y y y y Digunakan dalam merekodkan ilmu pengetahuan. Banyak candi seperti can Borobodur. candi di Lembah Bujang. Kepercayaan agama Hindu dan Buddha ± sebuah negara menggambarkan satu alam semesta (orde kosmos) ± pusat alam. Keupayaan Angkor menawan Funan menjadi faktor utama pendorong penukaran status kerajaan agraria kepada kerajaan maritim. Mengamalkan sistem pemerintahan beraja (kuasa mutlak). Inskripsi-inskripsi batu bersurat di Lembah Bujang dan Kutei. Epik Ramayana dan Mahabharata melahirkan Hikayat Pendawa Lima dan Hikayat Pendawa Jaya. Adat istiadat pertabalan raja dikendalikan oleh Brahmin. Raja dianggap dewa-raja (wakil Tuhan di bumi). Terdapat banyak istilah pentadbiran menggunakan bahasa Sanskrit. Jawapan y y y y y y y y y Kerajaan-kerajaan awal di Asia Tenggara dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha. Mencatat mentera. Golongan Brahmin merupakan golongan tertinggi selepas raja. Dibaca dalam upacara-upacara keagamaan. istana. neraka. y 3. Berdasarkan contoh-contoh yang sesuai buktikan pengaruh Hindu dan Buddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara. b. dosa. pahala. Jawapan y y Keupayaan kerajaan Angkor untuk membuat hubungan dengan negara-negara luar berdasarkan kedudukan Angkor yang berdekatan dengan Sungai Mekong. Candi/monumen-monumen. Sistem kerajaan awal merupakan campuran sistem tempatan dengan pengaruh Hindu dan Buddha. Terangkan penggunaan bahasa Sanskrit pada zaman kerajaan awal di Asia Tenggara. Sebagai raja yang berfikiran strategik. raja. Angkor juga boleh membekalkan hasil-hasil pertanian dari. Pengaruh perbendaharaan kata seperti duka. berikan alasan anda untuk menukar status Angkor daripada kerajaan agraria kepada kerajaan maritim. Raja memimpin masyarakat selaras dengan peraturan alam semesta atau dharma. 34 . kawasan pedalaman untuk keperluan pedagang-pedagang yang berkunjung ke pelabuhan Oc ± Eo. Kepentingan Tasik Tonle Sap serta peranan pelabuhan Oc ± Eo menjadikan Angkor sebuah kerajaan yang maju dalam bidang pertanian. Angkor Wat. derhaka.b. a.

35 . Jawapan a.Kemunculan semangat assabiah.Perbuatan tidak bermoral seperti berjudi dan berzina.w. .Terdapat kabilah yang menanam anak perempuan.Wanita dipandang rendah.a. Manaf. Latihan dalam buku teks.a.BAB 4: KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH LATIHAN DAN AKTIVITI Latihan dalam buku teks. senaraikan nama moyang dan bapa saudara Nabi Muhammad s.w. 3. 1. . tidak mengetahui. . muka surat 105. y Al Haris. Mutalib. y Abu Lahab. Abd. y y y y Abd. .Tiada panduan yang khusus dalam perkahwinan. Berasaskan Rajah Salasilah Keturunan Nabi Muhammad s. Mengapakah amalan Sistem Kabilah telah mendatangkan kesan yang buruk kepada kehidupan masyarakat Arab Jahiliah? Jawapan . y Abu Talib. Apakah maksud ³Jahiliah´? Jawapan . dalam buku teks.w. Hasyim. 2. muka surat 102.Tercetusnya peperangan di kalangan masyarakat.Jahil. y Abbas. Nama bapa saudara Nabi Muhammad s. Qusai bin Qilab.a.Masyarakat Arab Jahiliah ialah masyarakat yang hidup di Semenanjung Tanah Arab dalam jangka masa runtuhnya Empangan Maarib hingga turunnya wahyu Allah kepada Nabi Muhammad s.Perasaan kesukuan yang menebal. Jawapan . halaman 103. meminum arak. .w.a. atau tidak mempunyai ilmu pengetahuan. b. Nyatakan corak kehidupan sosial yang diamalkan oleh masyarakat Arab Jahiliah. .Nama datuk/moyang Nabi Muhammad s. 1.w.a. y Hamzah.

Mengapakah Nabi Muhammad s.Baginda pernah menjalankan perniagaan secara berseorangan dan berkongsi dengan teman baginda. .Semasa berumur 12 tahun baginda telah mengikuti rombingan ke perniagaan bapa saudara baginda.a. Senaraikan empat sifat terpuji Nabi Muhammad s. disebut Tahun Gajah? Jawapan y Mengambil sempena tahun berlakunya serangan tentera bergajah di Makkah yang diketuai oleh Abrahah dari Habsyah. digelar al-Amin? Jawapan .Tabliq (menyampaikan).w.2. dalam bidang perdagangan.a. tutur kata yang baik.w.a. .Amanah (dipercayai). Jawapan .w.a. Nyatakan pengalaman Nabi Muhammad s.Cara baginda berniaga adalah dengan menunjukkan sifat jujur. 1.a.Pedagang yang dihormati dan menjadi contoh kepada masyarakat.Nabi Muhammad s. dalam bidang perdagangan.Fatanah (bijaksana). 36 . Berkongsi perniagaan dengan temannya.Perkataan dan perbuatan baginda sentiasa dipercayai. Mengapakah tahun kelahiran Nabi Muhammad s. 3. Abu Talib.w. Latihan dalam buku teks. Menjalankan perniagaan Khadijah. . dan memberikan layanan yang sewajarnya kepada pelanggan. . Jawapan . . Jawapan y y y y Menjalankan perniagaan secara berseorangan. 3.Siddiq (berkata benar). muka surat 107.Baginda berkebolehan menjalankan perniagaan Khadijah sehingga memperoleh keuntungan yang tinggi. ke Syam.a. bukan sahaja terkenal sebagai pemimpin yang berkaliber malah sebagai pedagang yang jujur dan dipercayai. . Buat kajian tentang ketokohan Nabi Muhammad s. 2.w. Mengikut rombongan bapa saudara baginda ke Syam sejak berumur 12 tahun. .w. .

yang mengajar manusia apa yang tidak diketahui´.w. Mencapai kejayaan yang cemerlang.a. Zaid bin Harithah. 2. 37 . Jawapan y y y y y y y Khadijah binti Khuwailiid. Senaraikan tokoh yang telah memeluk Islam selepas dakwah Islamiah dilaksanakan. Bacalah. Secara rahsia dilakukan kepada keluarga baginda sendiri dan sahabat yang rapat. Menerusi pembacaan penyelidikan dapat dijalankan. muka surat 108. Arqam bin Abu Arqam. Apakah wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s. Abu Bakar al-Siddiq. Mereka ditindas dan diseksa dengan kejam. Jawapan y y y Menerusi pembacaan seseorang dapat menambahkan ilmu pengetahuan. Bagaimanakah Nabi Muhammad s.a. 1. Ali bin Abu Talib.? Jawapan y y y y Bermula secara rahsia selama tiga tahun. Latihan dalam buku teks. dan apakah kandungannya? Jawapan y Ayat al-Quran surah al-Alaq ayat 1 hingga 5. Secara terbuka kepada keluarga Abdul Mutalib dan orang ramai.Latihan dalam buku teks. Nyatakan mengapa amalan membaca dikatakan sangat penting dalam Islam. 1. 3. 2. Mengapakah golongan bawahan merupakan golongan awal yang memeliuk Islam? Jawapan y y Tertarik terhadap ajaran Islam yang memberikan layanan yang sama kepada semua manusia.w. Zubair bin Awam. Tuhanmu yang teramat mulia yang mengajar dengan pena. Uthman bin Affan. Kandungannya: ´Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan manusia dengan segumpal darah. Diikuti secara terbuka selama 10 tahun. muka surat 114. berdakwah di Makkah.

.4. degil dan kejam. . y y A.Ekonomi ± terjejasnya perusahaan membuat patung. ³Salah satu amalan hidup masyarakat Arab Jahiliah ialah mengamalkan semangat assabiah´ (a) Apakah maksud semangat assabiah? Jawapan y Assabiah bermaksud semangat kesukuan yang melampau atau berpuak-puak dan saling bermusuhan antara satu sama lain. Tinggal dalam kelompok masing-masing dan terikat kepada peraturan sendiri. di Makkah.Tanggapan yang salah terhadap tugas seorang nabi. 2. Walau bagaimanapun. Soalan Esei dalam buku teks. orang Quraisy tidak mempedulikan penyebaran Islam.a. Akhlak mereka rendah. digelar sebagai masyarakat Arab Jahiliah? Jawapan y y y Masyarakat Arab Jahiliah tidak menyembah Allah Yang Maha Esa tetapi mengamalkan animisme dan menyembah patung. orang Arab Quraisy menetang Islam. Kehidupan masyarakat kucar-kacir kerana tiada nabi atau rasul dan kitab suci. Bincangkan reaksi masyarakat Arab Quraisy terhadap dakwah Islamiah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s. Mengapakah masyarakat Arab sebelum kerasulan Nabi Muhammad s. 38 .Perbezaan kepercayaan/agama.w. selepas Islam berkembang dengan meluas.a. Struktur sistem kabilah yang berasaskan keturunan. bersifat angkuh.w.Prinsip persamaan taraf sesama manusia. 5. 1. Jawapan y Pada peringkat permulaan penyabaran Islam di Makkah.a. Rumuskan sebab-sebab orang Arab Quraisy menentang ajaran Islam. .w. (b) Bagaimanakah semangat ini boleh terbentuk dalam kehidupan masyarakat Arab Jahiliah? Jawapan y y y Faktor geografi. Mereka menyangka hal tersebut adalah urusan keluarga Nabi Muhammad s. Terdapat ahli keluarga dan sahabat karib baginda yang menerima seruan Islam. muka surat 116. Jawapan . iaitu tempat tinggal yang panas dan kering kontang.

tidak memaksa orang ramai memeluk Islam. .w. Peperangan berlaku walaupun sebab-sebab yang kecil. Pembaharuan-pambaharuan yang diperkenalkan oleh Islam. satu cara hidup yang menyeluruh yang merangkumi soal ibadat dan kehidupan harian.a. sebagai nabi.(c) Bincangkan kesan amalan semangat assabiah di kalangan masyarakat Arab Jahiliah. Ada orang Arab yang menerima Islam dan ada juga yang menolaknya.Dengan Islam terhapusnya nilai dan unsur-unsur Jahiliah. y 4.a. mereka mempunyai tanggapan yang salah terhadap tugas Nabi Muhammad s. Penyebaran Islam di Makkah telah menimbulkan pelbagai reaksi di kalangan masyarakatnya. mereka khuatir perusahaan membuat patung terjejas kerana Islam tidak memerlukan perantaraan patung untuk beribadat kepada Allah. Tidak ada perpaduan di kalangan masyarakat Arab. Sifat dan keperibadian Nabi Muhammad s. sebagai rasul dianggap rahmat yang besar kepada masyrakat Arab Jahiliah dan masyrakat dunia umumnya? Jawapan . (a) Apakah sebab orang Arab dapat menerima ajaran Islam dengan mudahnya? Jawapan y y y y y Kemurnian ajaran Islam Konsep persamaan taraf yang dianjurkan Islam. Mengapakah perlantikan Nabi Muhammad s.w. Dari segi ekonomi. Dari segi politik. . berdakwah.Islam membentuk tamadun manusia ke arah lebih maju dan cemerlang. . 3. 39 .a.w.Islam memperkenalkan ad-Din.w. (b) Mengapakah pula sebahagian masyarakat Arab tidak dapat menerima ajaran Islam? Jawapan y y y Kepercayaan tradisi dan agama mereka berbeza daripada ajaran Islam. Kehidupan yang tidak aman. sedangkan sejak dahulu mereka sentiasa bersaing untuk menjadi ketua.Islam membawa pembaharuan seperti pendidikan dan keadilan sosial.a. Jawapan y y y y Berlaku persengketaan dan pergaduhan. Kebijaksanaan Nabi Muhammad s. terpuji. Prinsip Islam yang mengamalkan konsep sama taraf sesama manusia sedangkan mereka mementingkan taraf dan kelas dalam masyarakat.

Hijrah juga merupakan perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan meninggalkan keburukan atau kejahatan. Mereka juga bersedia menyediakan tempat tinggal dan menjanjikan keselamatan bagi orang-orang Islam Makkah.Penentangan hebat yang dilakukan orang-orang Quraisy terhadap Islam. .Perpindahan oramg Islam dari kota Makkah ke Madinah. 1. muka surat 119. Apakah kesan Perjanjian Aqabah Pertama dan Perjanjian Aqabah Kedua yang dimetrai oleh Nabi Muhammad s. . 2.Merupakan satu strategi untuk mengembangkan Islam. 1. Apakah maksud Hijrah dalam konteks Islam? Jawapan .a. .BAB 5: KERAJAAN ISLAM DI MADINAH Latihan dalam buku teks. . Nyatakan perbezaan antara kandungan Perjanjian Aqabah Pertama dengan kandungan Perjanjian Aqabah Kedua. Jawapan a. muka surat 124. 2. dan orang-orang Islam Makkah ke Madinah.w.Islam tersebar ke Madinah. . Hijrah boleh dilambangkan dengan semangat ingin berubah dalam pelbagai keadaan.Merupakan usha untuk memperkukuhkan Islam dan startegi baru menyebarkan Islam.Suku Aus dan Khazraj beriman kepada Allah dan Rasul. dan tidak melakukan amalan jahiliah seperti mencuri dan meminum arak. c. Isi Perjanjian Aqabah kedua pula mengandungi jemputan terhadap Nabi Muhammad s. Mengapakah hijrah berlaku dari kota Makkah ke Madinah? Jawapan .Pelawaan dan jemputan orang Islam Madinah terhadap orang Islam Makkah. 40 .Suku Aus dan Khazraj berjanji membantu perjuangan Nabi Muhammad s.w. dan orang Madinah? Jawapan .a.Berlakunya penghijrahan orang-orang Islam Makkah ke Madinah.w.a. . Kandungan Perjanjian Aqabah pertama mengandungi perkara berikut: . Latihan dalam buku teks. .Perintah Allah melalui wahyu.

= 1421 H. Kedudukan Yahudi Nabi Muhammad s. sebagai pemimpin Masyarakat bebas memilih agama Hidup sebagai satu ummah Undang-undang Islam diguna pakai Penipuan dan riba dihapuskan dan kerjasama ekonomi diperlukan Semua masyarakat mempertahanakan agama Keselamatan bukan Islam terjamin selagi mereka petuh kepada pemerintah Madinah Peta minda menggambarkan kandungan Piagam Madinah Latihan dalam buku teks. Apakah piagam Madinah? Jawapan y y Sebuah perlembagaan bertulis yang dirangka oleh Nabi Muhammad s. Jawapan (a) 2000 M. Perunding an 5. Ekonomi 6. Jawapan 1. Bina peta minda untuk menggambarkan kandungan Piagam Madinah. ³Tahun 622 M. Senaraikan beberapa contoh yang menunjukkan bahawa konsep ³hijrah´ boleh diamalkan dalam kehidupan pelajar. Berusaha untuk mengubah tingkah laku yang buruk kepada yang lebih baik. dengan panduan wahyu Allah. Pertahana n 7. tukarkan tahun Masihi berikut kepada tahun Hijrah. 4. 2. bersamaan 1 H. = 1521 H.a. Agama 3.a.3. muka surat 134. (c) 3000 M. Piagam Madinah menjadi asas dan panduan pemerintahan kerajaan Islam di Madinah. Politik 2. muka surat 129.´.w.w. 41 . berasaskan pengetahuan anda dalam matematik. = 1426 H. Sosial 4. (b) 2005 M. Latihan dalam buku teks. Jawapan y y Berusaha untuk mencapai kejayaan yang cenerlang jika kejayaan yang dicapai masih pada tahap sederhana. 1.

w. . 4.w. sebagai pemimpin yang dikagumi.).Untuk menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan oleh orang Quraisy Makkah yang tidak membenarkan kemasukan orang Islam ke Makkah pada tahun 628 M.Orang Islam rindu akan kampung halaman mereka (Makkah) kerana Makkah merupakan tempat tumpah darah mereka dan tempat turunnya wahyu pertama.a.Orang Islam ingin menunaikan umrah.1. Nabi Muhammad s.a. Melambangkan ketokohan Nabi Muhammad s. Nyatakan Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah. Carta kronologi yang dibina mestilah ada ruangan tarikh dan ruangan peristiwa.Bagi pihak Islam. Mengapakah Nabi Muhammad s.w.a. . 5. Nabi Muhammad s. 3. inginkan perdamaian sentiasa wujud antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Selepas dua tahun Perjanjian Hudaibiyah ini dimetrai. mereka gentar dengan ikrar dan sumpah setia (baiah al-Ridwan) orang Islam untuk membela kematian Uthman bin Affan.Orang Islam bercadang untuk menziarahi kota Makkah. . menghantar Uthman bin Affan sebagai utusan ke Makkah? Jawapan . Apakah sebabnya Perjanjian Hudaibiah dimetrai? Jawapan . 42 . Amru al-As dan Uthman bin Talhah menjadi ikutan kepada orang Arab Quraisy yang lain. 2.w.a.. Apakah tujuan utama rombongan Islam ke Makkah pada tahun 628 M. Memberi kebebasan kepada orang Islam untuk memasuki Makkah dan melakukan ibadat di Kaabah pada bila-bila masa. . Lukis sebuah carta kronologi yang sesuai dan susun peristiwa yang tersenarai di bawah ini mengikut urutan masa yang betul. Menunjukkan orang Arab Quraisy mengiktiraf kerajaan Islam di Madinah. iaitu ingin mengerjakan umrah.? Jawapan .Bagi pihak Quraisy pula. bilangan penganut Islam bertambah. Pengislaman tokoh-tokoh penting Arab Quraisy seperti Khalid bin al-Walid. dapat merangka program dakwah Islamiah ke seluruh Semenanjung Tanah Arab secara aman. Jawapan y y y y y y y Orang Islam berpeluang menunaikan haji pada tahun berikutnya (629 M.Ingin menerangkan tujuan sebenar kedatangan orang Islam Madinah ke Makkah.

Latihan dan aktiviti dalam buku teks. A. Membunuh beberapa orang Bani Khuzaah yang berpihak kepada Islam.a. Nyatakan kepentingan pembukaan semula kota Makkah. Soalan Esei dalam buku teks. 3.? Jawapan y y y Arab Quraisy melanggar Perjanjian Hudaibiyah dengan tidak menghormati hak kebebasan yang telah dipersetujui. Islam tersebar ke seluruh Semenanjung Tanah Arab. Sebagai strategi jangka panjang bagi penyebaran agama Islam. Apakah sebabnya Nabi Muhammad s. Tenetra Islam masuk ke Makkah mengikut empat arah untuk membuat kepungan. Perang Uhud. Perang Khandak Perjanjian Hudaibiyah. 1. 43 . Kaabah terpelihara daripada unsur jahiliah.Jawapan y y y y y Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima : : : : : Perang Badar. bertindak membuka semula kota Makkah pada tahun 630 M. Kerajaan Islam di Madinah semakin mantap. 2.w. Tentera Islam dibahagikan kepada empat pasukan. ± Sekiranya Makkah dapat dikuasai. muka surat 137. Masyarakat Islam mula mendalami ilmu Islam. Pembukaan semula kota Makkah. muka surat 140. Jawapan y y y y y Pertambahan penganut agama Islam. Mengapakah kota Makkah mudah dibuka semula oleh tentera Islam? Jawapan y y y Bilangan tentera Islam begitu ramai (10 000 orang). kerajaan Islam di Madinah akan bertambah mantap.

w. rasuah.a. setelah berhijrah ke Madinah ialah penubuhan sebuah kerajaan Islam yang pertama di dunia 2. penipuan.w.a.a. telah membina sebuah masjid ± Masjid al-Nabawi. Jawapan .Dakwah Islamiah telah tersebar di Madinah sebelum kehadiran Nabi Muhammad s. Dari segi ekonomi. Nabi Muhammad s. Peristiwa ³Hijrah´ sangat penting dalam sajarah perkembangan agama Islam. Perpindahan orang Islam dari kota Makkah ke Madinah.a. Piagam Madinah menjadi asas kepada sebuah negara yang berdaulat. mengetuai kerajaan Madinah yang mempunyai penduduk berbilang kaum.Jemputan dan jaminan keselamatan dari orang Madinah terhadap orang Islam.a. Dari segi politik dan pentadbiran. 2. . Semangat ingin berubah. ke Madinah. ³Perjanjian Aqabah telah merintis jalan ke arah berlakunya hijrah dari Makkah ke Madinah dan perkembangan Islam ke seluruh Semenanjung Tanah Arab´. Perkara yang penting dilakukan oleh Nabi Muhammad s.w.1. amalan riba. . Pembentukan Piagam Madinah yang merupakan perlembagaan bertulis yang pertama di dunia.w. a. . Adakah anda bersetuju dengan pernyataan ini? Berikan alasan-alasan anda.w. sehingga terbentuknya masyarakat Islam yang sempurna. mengapakah peristiwa Hijrah dikatakan sangat penting dalam sejarah perkembangan Islam? 44 .Kesanggupan orang Madinah mempertahankan Ilslam telah menjadi pendorong utama berlakunya penghijrahan dan tersebarnya Islam ke seluruh dunia. Bincangkan asas-asas kerajaan Islam yang telah dibina oleh Nabi Muhammad s. dan penindasan tidak dibenarkan. Masyarakat Madinah dianggap sebagai ummah yang hidup bersatu padu.Setuju. telah menghantar pendakwh bebas. Mus¶ab bin Umair ke Madinah untuk menyebarkan Islam. agama.w. Masjid dijadikan tempat beribadat dan belajar/berbincang tentang masalah yang dihadapi oleh orang Islam. Pada pandangan anda. dan budaya. Memperkukuhkan kedudukan Islam serta strategi baru untuk menyebarkan Islam. dan bekerjasama. Nabi Muhammad s. tolongmenolong. Apakah yang anda faham tentang konsep Hijrah? Jawapan y y y y Hijrah ± pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Masyarakat Madinah bebas memilih agama masing-masing. Jawapan y y y y y y y y Nabi Muhammad s.a. .Selepas Perjanjian Aqabah Pertama. b. menggalakkan penghijrahan ke Madinah.

Tentera Islam yang berjuang di medan peperangan juga dilarang membunuh sesuka hati. tidak memaksa mereka memeluk agama Islam. y Hijrah membuktikan sikap tolong-menolong dalam sebuah negara perlu diamalkan. Sejarah membuktikan Islam berkembang secara sukarela dan toleransi.w. Menyatupadukan penduduk Madinah yang terdiri daripada pelbagai kaum.Jawapan y y y Dakwah dapat dilaksanakan dengan aman dan tanpa berselindung lagi. 4. walaupun Islam beroleh kemenangan. Islam ialah agama yang menganjurkan perdamaian.w. Jawapan y y y y y y y y Nabi Muhammad s. oleh itu orang Islam harus memilih perdamaian. y Membina Masjid al-Nabawi sebagai tempat beribadat. Kandungan Perjanjian Hudaibiyah menggambarkan bahawa Islam tersebar dengan aman. Dalam Islam. iaitu setelah wahyu diturunkan oleh Allah. misalnya dalm Perang Badar. Persaudaraan dan hubungan baik sesama manusia sangat digalakkan oleh Islam. Apakah teladan yang anda peroleh daripada peristiwa hijrah dari Makkah ke Madinah? c. Jawapan y y y y Sentiasa berusaha melakukan perubahan ke arah kebaikan. belajar dan bebrbincang. mengamalkan dasar pengampunan kepada tawanan Arab Quraisy. Peperangan hanya boleh dilakukan dengan izin Allah. ³Islam tersebar berasaskan kekuatan dakwah Islamiah bukan kerana peperangan:. y Hijrah membuktikan wanita juga memainkan peranan penting dalam kemajuan sesebuah negara. Menggunakan diplomasi dan menunjukkan nilai-nilai yang baik. agama dan bangsa. budaya dan agama. Islam mengajar penganutnya agar sanggup berkorban demi melaksanakan perintah Allah. Islam mengkehendaki umatnya sentiasa melakukan sesuatu perkara dengan bersungguh-sungguh. peprangan tidak dibenarkan kecuali untuk mempertahankan diri. Berikan alasan-alasan anda. y Wujud kiraan tahun Hijrah dalam takwim Islam. BAB 6: PEMBENTUKKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA 45 . y Menukarkan nama Yathrib kepada Madinah al-Munawarah. Mendamaikan suku Arab di Madinah yang sering bersengketa ± Aus dan Khazraj. Nabi Muhammad s.a.a.

Membaiki dan meningkatkan kecekapan sistem pentadbiran.a.Atas pemuafakatan dan persetujuan kaum Ansar dan atas pertimbangan kepentingan Islam dan perpaduan. 2.Syura bermaksud bermusyawarah.Khalifah (khulafa) bererti pengganti. Mendirikan kubu pertahanan di sempadan ± Menghadapi negara musuh seperti di Madinah. iaitu pengganti yang melaksanakan tanggungjawab pemerintahan dan pentadbiran kerajaan yang sebelumnya dilakukan oleh Nabi Muhammad s. iaitu sesuatu keputusan yang dibuat berasaskan perundingan dan perbincangan. Apakah sumbangan Saidina Uthman bin Affan dalam memelihara al-Quran? 46 . Pentadbiran 1. 4.w. 3.Beliau dilantk hasil cadangan yang dikemukakan oleh Saidina Umar walaupun pada mulanya orang Ansar mencadangkan Saad bin Ubadah. . Meningkatkan semangat perjuangan dan memberikan latihan strategi perang kepada tentera Islam (membina kekuatan psikolgi tentera/ perang). Perlantikan pegawai pengurusan dan pentadbiran. 4. .a. Jelaskan pembaharuan yang dilaksanakan oleh Khalifah Umar bin al-khatab dalam pentadbiran dan ketenteraan. Nyatakan maksud syura.). Jawapan . Menubuhkan majlis syura yang dianggotai wakil golongan mujahirin dan ansar. Bagaimanakah Saidina Abu Bakar al-Siddiq menjadi khalifah? Jawapan . 1. Membahagikan jajahan takluk Islam kepada beberapa wilayah dan melantik gabenor atau wakil sebagai ketua yang bertindak sebagai pentadbir awam dan panglima tentera. Menyusun sistem ketenteraan dengan membentuk tentera tetap dan tentera sukarela. Membina markas tentera di bandarbandar utama. 3.Pada Zaman Khulafa al-Rasyidin pendekatan ini dilakukan dalam hal memilih pemimpin.w. Apakah maksud khalifah. Ketenteraan 1. muka surat 149. .LATIHAN DAN AKTIVITI Latihan dan Aktiviti dalam buku teks. Kufah. 2.. mengatasi masalah-masalah masyarakat dan juga negara. 4. 3. Jawapan . 2. 5. (632 M.Khalifah ialah pemerintah yang dilantik selepas kewafatan Nabi Muhammad s. Fustat dan Basrah.

.Mendokumentasikan dan menyusun semula juzuk-juzuk/ayat al-Quran yang dijadikan kitab al-Quran. Maklumat yang telah dikumpulkan boleh dipaparkan pada papan penyataan di kelas anda. y Terkenal dengan keberanian dan kepahlawanan. y Dilantik sebagai Khalifah al-Rasyidin keempat selepas Uthman bin Affan. . muka surat 154. Jawapan y Lahir pada tahun 602 M.Pemerintahan yang diwarisi dan dikuasai oleh golongan Bani Umaiyah.Mengadakan kelas pembelajaran al-Quran. . Secara berkumpulan.Menerima penyerahan kuasa daripada Hassan bin Ali. . y Berketurunan bani Hashim. y Sepupu Nabi Muhammad s. 3.a. .Mengasaskan kerajaan Bani Umaiyah di Damsyik. .Menyebarkan Islam bersama al-Quran ke negara-negara yang ditakluki.Mengkaji dan mendalami kandungan ayat al-Quran.Menjadikan al-Quran asas panduan menegakkan negara Islam. buat rujukan tentang biodata Khalifah Ali bin Abu Talib. y Pakar dalam bidang hukum-hakam. Latihan dan Aktiviti dalam buku teks. .w. Apakah peranan baitulmal dalam pemerintahan kerajaan bani Umaiyah? 47 .Menggalakkan perkembangan ilmu pengetahuan dan mengiktiraf kepakaran para intelektual. 1. Jawapan . Senaraikan sumbangan Khalifah Muawiyah dalam bidang pemerintahan dan ilmu pengetahuan. Apakah maksud sistem warisan dalam kerajaan bani Umaiyah? Jawapan . 6. 2..Memberi insentif kepada guru atau pengajar al-Quran. .Mendapatkan sokongan ramai dengan memberikan jawapan kepada mereka yang tidak menyokongnya.Al-Quran sebagai asas mengukuhkan lagi aqidah umat Islam.Memuliakan golongan ulama yang menghafal dan pakar dalam mentafsir ayat al-Quran. .Jawapan . .. y Tegas. . .Membaiki dan menyeragamkan bacaan al-Quran. berpengetahuan luas dalam bidang perundangan Islam.Mengiktiraf sebuah naskhah al-Quran yang dikenali sebagai Mushaf Uthmani.

w. . Kempen-kempen bagi menjatuhkan Bani Umaiyah dilakukan atas nama Ahlut Bait (keluarga Nabi Muhammad s. dan lain-lain bentuk bayaran yang dikenakan atau yang diperoleh.Peranan baitulmal dalam pelbagai bidang mendorong pertumbuhan ekonomi. sumbangan.Konsep ³perkongsian kemakmuran´ telah diasaskan melalui peranan baitulmal sepertimana yang dilakukan pada zaman Nabi Muhammad s. selepas gerakan atau revolusi Abasiyah yang berjaya menumbangkan kerajaan Bani Umaiyah.w. Latihan dalam buku teks. serta Hasan al-Basri dan Wasil ibn Ata (usuluddin). .Ilmu agama mengalami perkembangan yang pesat pada era Khalifah Umar ibn Abdul Aziz. Umar ibn Rabia¶h dan Jamil al-Uzri. telah bergerak sevara terbuka. . . . . lagi. . menyedialkan pinjaman dan pelbagai bentuk bantuan serta merancang pelaburan sosial dan ekonomi bagi menangani masalah sosial. Bagaimanakah kerajaan Bani Abasiyah ditubuhkan? Jawapan y y Kerajaan Bani Abasiyah ditubuhkan pada tahun 750 M. .).Ini bermakna peranan orang berada dan orang-orang kaya tidak kira golongan peniaga.a. peranan Islam dalam penyebaran ilmu pengetahuan semakin maju dan amat disegani oleh masyarakat Eropah. .a.Bidang-bidang tertentu seperti hadis dikaitkan dengan tokoh Urwajh bin al-Zubair dan Ibn Zihat al-Zuhri. Sibawayhi (ahli nahu Arab). 4.Baitulmal merupakan badan kewangan yang mengumpulkan sumber pendapatan seperti cukai.Pada masa ini bahasa Arab mencapai kemuncak bahasa ilmu dan bahasa rasni negara. muka surat 158. y 2. Apakah sumbangan penting kerajaan Banii Umaiyah dalam bidang keilmuan? Jawapan . Manakala tokoh-tokoh lain seperti Ibn Jari (tafsir al-Quran).Jawapan .Pada zaman ini muncul tokoh-tokoh ilmuan yang terkemuka seperti Khalil ibn Ahmad (pakar bahasa dan fisiologi Arab). serta sasterawan seperti al-Farazdaq. 1.Pada zaman ini. Gerakan menumbangkan pemerintahan Bani Umaiyah ditaja oleh Ali bin Abdulllah yang bergerak secara sulit dan pada zaman Khalifah Umar Abdul Aziz. Apakah peranan baitulhiknah dalam perkembangan ilmu pengetahuan? 48 .Sumber pendapatan baitulmal yang dibelanjakan untuk tujuan kebajikan telah memberikan kesan yang positif kepada perkembangan ekonomi umat Islam dan mengukuhkan kedudukan politik pemerintahan Islam di bawah Bani Umaiyah. pedagang atau pengusaha membayar cukai dan menyumbang kepada baitulmal adalah dengan matlamat membantu negara dan umat Islam dalam bidang-bidang lain. Jarir.Kota Basrah telah muncul sebagai kota/pusat pengajaran dan penyebaran ilmu dlalam pelbagai bidang.

Walaupun di bawah pengaruh Saljuk. 1. y Kerajaan Uthmaniyah mempunyai armada laut yang kuat dan dapat mengawal keselamatan di kawasan Laut Mediterranean. Senaraikan ilmu pengetahuan yang muncul pada Zaman Abbasiyah. Jawapan y y y Pegangan akidah yang kukuh dan akhlak yang tinggi di kalangan orang Islam.Jawapan y y y y y y y Baitulhikmah merupakan institusi keilmuan yang ditubuhkan pada zaman Khalifah Harun al-Rasyid. Semangat ghazi (semangat kepahlawanan) yang tinggi dikalangan tentera Uthmaniyah. Bagaimanakah kerajaan Turki Uthmaniyah terbentuk? Jawapan y y Kerajaan Uthmaniyah telah diasaskan sekitar awal abad ke-14 dan berakhir awal abad ke-20. muka surat 163. Uthman bin Urtughrul berjaya membentuk kerajaan Uthmaniyah dan seterusnya meluaskan wilayahnya. Baitulhikamh juga merupakan pusat pemgajian yang menjadi tumpuan para ilmuan dalam pelbagai bidang. Dengan kejayaan ini. 3. Apakah yang dimaksudkan dengan Janissari? 49 . Pengasas kerajaan ini ialah Uthman bi Ertughrul bin Sulaiman Shah. Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan yang terkemuka. Penyebaran ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang berlaku dengan pesat. Kegiatan utamanya ialah penterjemahan karya falsafah dan sains dari Yunani. Institut ini berkembang pesat pada zaman pemerintahan Khalifah al-Makmun. Beliau memainkan peranan penting menunpaskan tentera Byzantine. 3. y y y 2. Nyatakan faktor-faktor yang menyebabkan empayar Turki Uthmaniyah berjaya menyeberkan ajaran Islam. y Kerajaan Uthmaniyah juga mempunyai kumpulan Janissari (kumpulan elit yang sangat terlatuh dalam selok-belok peperanan). Kerajaan Uthmaniyah bermula dengan sebuah kerajaan kecil yang terletak di sebelah barat Anatolia (Turki hari ini) dan kemudiannya berjaya menguasai kerajaan lain dan membentuk kerajaan Uthmaniyah. Banyak hasil pengetahuan diterjemahkan dan menjadikan Islam maju dan terkenal. Sistem ketenteraan empayar Uthmaniyah yang sistematik. Anatolia bebas daripada Kerajaan Saljuk. Jawapan y y y y y Falsafah dan Sains Sejarah Bahasa Ilmu hadis dan al-Quran Fikah Latihan dan Aktiviti dalam buku teks. Peralatan perang yang moden dan dapat menangkis serangan musuh.

Kanak-kanak ini telah diberi latihan fizikal dan ketenteraan serta selok-belok peperangan sejak awal. Jawapan y y Kerajaan Turki Uthmaniyah mengamalkan sistem pemerintahan bercorak monarki (warisan). Nyatakan cara-cara tamadun Islam berkembang. ketua tentera darat dan laut. y y y y y y Latihan dan Aktiviti dalam buku teks. pemerintah-pemerintahnya adalah dari keturunan yang sama. ketua agama dan hakim tertinggi. Di peringkat daerah/kawasan. Perkara berkaitan akidah dan ibadat adalah di bawah tanggungan Pengarah Urusan Agama. Dewan Kebangsaan Turki beryamggungjawab menggubal undang-undang negara. 4. Bagaimanakah tamadun Islam pada zaman kerajaan Bani Umaiyah bertembung dengan 50 .Jawapan y y y Kumpulan tentera infantri elit yang sangat terlatih dalam selok-belok peperangan. Wazir bertanggungjawab kepada Dewan Kebangsaan Turki yang dianggotai oleh menterimenteri. terdapat komander tentera. Tentera ini merupakan kumpulan kanak-kanak yang diambil menerusi sistem devshirme dan sebahagian daripada mereka akan diserapkan dalam bidang pentadbiran. Dakwah Hubungan Diplomatik Penjajahan Kemajuan Islam (pengetahuan) Cara Tamdun Islam Berkembang Perdagangan Kerasionalan agama Islam dengan fitrah manusia Surat/warkah Tarikan ajaran Islam Grafik: Cara Tamadun Islam Berkembang 2. gabenor. muka surat 169. Sebarang perintah dianggap sebagai undangundang yang wajib dipatuhi. Ketua negara ialah sultan yang berfungsi sebagai ketua kerajaan. Dibawah sultan terdapat jawatan Wazir Agung (Perdana Menteri). Jelaskan sistem pentadbiran kerajaan Turki Uthmaniyah. Jawtan Kadi dan Mufti diadakan bagi menjalankan penghakiman dan menyelesaikan masalah fatwa. 1. Di peringkat pusat terdapat Wazir Agung (Perdana Menteri) diikuti dengan menteri-menteri dan jabatan tertentu.

Pengaruh Islam dalam seni bina dan ukir. Orang Sepanyol dapat bertutur dalam bahasa Arab dan berpakaian sperti orang Islam. Jawapan y y Mengarang buku Qanun fil al Tib (Peraturan Perubatan).tamadun lain di dunia melalui perniagaan? Jawapan y y Menerusi perniagaan jarak jauh. Beliau bukan sahaja pakar dalam bidang sains tetapi juga dalam bidang falsafah dan agama (usuludin) dan mempunyai pemikiran kritis. iaitu orang Islam tempatan yang tinggal di kawasan pemerintahan orang Kristian. contohnya Masjid Cordova. Menerusi aktiviti berniaga tersebut mereka berinteraksi. Apakah kesan kemasukan Islam ke Sepanyol? Jawapan y y y y y y Menerusi agama Islam. 51 . orang-orang Islam telah bertemu dengan pelbagai masyarakat dan agama. Mereka berpegang pada kepercayaan kepada Allah dan nilai-nilai Islam. 5. Ibn al-Nafis mengarang buku al-Shamil fi Sina¶ah al-Tabibiyah (Kajian Umum Profesion Kedoktoran). Apakah sumbangan Ibn Sina. Wujud para pemikir dan intelektual Islam yang setanding dengan orang Barat. sistem kehidupan masyarakat turut berubah. 4. bahasa dan kemahiran/kepakaran. Penulisan ensiklopedia sains oleh Mohamed al-Fanari dan Molla Lutfi. Jawapan y y y Pelbagai buku rujukan dalam bidang sains telah dikarang. Orang Islam dapat menguasai perdagangan di Eropah. Wujud golongan Mudejar. Secara tidak langsung berlaku pertukaran budaya. Nyatakan sumbangan tamadun Islam dalam bidang sains. 3.

A. Soalan Esei dalam buku teks, muka surat 172. 1. Corak pemerintahan antara kerajaan Khulafa al-Rasyidin dengan kerajaan Bani Umaiyah adalah berbeza. Buktikan kebenaran pernyataan ini. Khalifah Al-Rasyidin 1. Pemilihan berdasarkan syura dan Baiah. Sistem pemilihan (4 cara); ± Percalonan ± Perundingan¶ ± Wasiat ± Kelompok kecil 2. Daripada orang Quraisy (terutama Bani Hashim). 3. Jizyah (cukai kepala) dikenakan kepada orang bukan Islam. 4. Pusat pemerintahan di 5. Madinah. Khalifah Bani Umaiyah 1. Pemilihan berdasarkan sistem warisan.

2. Daripada Bani Umaiyah. 3. Jizyah (cukai kepala) dikenakan juga kepada orang Islam berketurunan Arab. 4. Pusat pemerintahan di Damsyik (Syria).

2a. Huraikan perkembangan dan kemajuan ilmu matematik pada zaman Abbasiyah dan Umaiyah. Jawapan y y Pada zaman pemrintahan Abbasiyah dan Umaiyah, ilmu matematik telah berkembang dengan pesat. Pengetahuan matematik bukan sahaja diperkenalkan dalam negara tetapi meluas sehingga ke negara Barat. Al-Khawarizmi misalnya, telah mengarang buku matematik dan diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi rujukan dan panduan masyarakat Barat. Buku-buku al-Khawarizmi telah ditempatkan di uneversiti-universiti di eropah bagi rujukan pakar dai Barat. Seorang ahli matematik barat telah terpengaruh dengan teori-teori matematik alKhawarizmi. Umar Khayyam pula telah mencipta takwim yamg lebih tepat berbanding takwim Gregorian. Beliau juga telah mewujudkan ilmu algebra.

y y y

52

2b. Bincangkan sumbangan Ibn Sina dan al-Khawarizmi dalam bidang ilmu pengetahuan.

IBN SINA 1. 2. 3. 4. Menyumbang dalam bidang perubatan dan falsafah Menghasilkan buku falsafah yang terkenal al-Shifa. Menghasilkan buku al-Qanun fi al-Tib. Merupakan pakar perubatan yang menjadi rujukan doktor-doktor Barat. 1. 2. 3.

AL KHAWARIZMI Menyumbang dalam bidang matematik. Mengasaskan ilmu algebra dan memberi perhatian dalam bidang persamaan kuadratik. Menulis tentang teori geometri dan teori asal usul angka

3. Pertumbungan antara tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia telah berlaku sejak zaman awal Islam lagi. (a) Jelaskan bentuk pertembungan itu. Jawapan y y y y y Menerusi perdagangan dan perniagaan. Hubungan diplomatik. Penaklukan dan ketenteraan. Kebudayaan. Intelektual.

(b) Apakah implikasi terhadap tamadun Islam dalam pertembungan tersebut? Jawapan y y y y Tamadun Islam tersebar meluas ke serata dunia. Berlaku asimilasi antara tamadun Islam dengan tamadun lain. Tamadun Islam semakin kukuh dengan agama Islam sebagai asasnya. Ilmu pengetahuan Islam telah dipelajari oleh negara Barat dan mereka telah mengembangkannya. Misalnya, ilmu perubatan Sains dan Matematik.

4. Tamadun Islam telah memberikan sumbangan yang besar kepada dunia Barat dab Timur. (a) Jelaskan sumbangan tamadun Islam dalam bidang keilmuan. Jawapan y y y y y Wujud pusat penterjemahan. Terbina perpustakaan seperti baitulhikmah pada zaman Harun al-Rasyid di Baghdad. Dengan ilmu banyak buku disimpan dan dikaji. Zakaria al-Razi telah menghasilkan 20 karya dalam bidang perubatan termasuk alHadi. Al-Farabi, al-Miskawayh dan al-Mawardi menghasilkan buku undang-undang, pemikiran dan politik. Pakar dalam bidang falsafah, seperti Ibn Sina, Fakhral-Din, Ibn al-Arabi, Ibn Rushd dan Imam Ghazali.

53

(b) Bagaimanakah ciri-ciri kehidupan sosial yang dicadang oleh Islam? Jawapan y y y y y Dasar sosial Islam berasaskan kecemerlangan individu bukan berasaskan keturunan. Tidak ada perbezaan taraf antara seseorang individu dengan individu yang lain kecuali taqwa. Setiap perlakuannmanusia perlu mengikut landasan Islam yang ditetapkan. Setiap individu termasuk suami, isteri, ibu bapa, rakyat dan pemimpin mempunyai tanggungjawab masing-masing. Sifat berdisiplin sangat penting diamalkan bagi mengawal diri dan perasaan.

BAB 7: ISLAM DI ASIA TENGGARA

54

LATIHAN DAN AKTIVITI Latihan dalam buku teks, muka surat 178. 1. Senaraikan teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara. Jawapan - Tiga teori kedatangan Islam ke Asia Tenggra, iaitu Teori Islam berkembang ke Asia Tenggara dari Arab, dari China dan dari India. 2. Senaraikan bukti kedatangan Islam ke Asia Tenggara. Jawapan - John Crawford berpendapat bahawa Islam berkembang ke Asia Tenggara menerusi aktiviti perdagangan. - Bukti yang digunakan untuk menyokong pendapatnya adalah berdasarkan bukti catatan China yang mengatakan bahawa orang Arab dan Parsi telah mempunyai pusat perniagaan di Canton. - Mereka seterusnya berdagang di Lautan Hindi dan terdapat di kalangan mereka yang berdagang ke Asia Tenggara seperti di Selat Melaka. - Selain itu, Profesor Syed Muhammad Naquib al-Attas menggunakan bukti wujudnya persamaan antara bahan penulisan dan kesusasteraan di Asia Tenggara dengan yang terdapat di Arab. - Beliau juga menggunakan alasan bahawa kebanyakan karya tempatan menceritakan pengislaman raja di Asia Tenggara dilakukan oleh syeikh dari Arab. Latihan dan Aktiviti dalam buku teks, muka surat 185. 1. Senaraikan cara Islam berkembang di Asia Tenggara. Jawapan - Perdagangan - Perkahwinan - Pengislaman raja dan golongan bangsawan - Kelahiran kerajaan Islam - Peranan pusat kebudayaan - Peranan mubaligh - Keistimewaan Islam 2. Berdasarkan peta pada halaman 182, senaraikan kerajaan Islam di Asia Tenggara. Jawapan - Samudera ± Pasai - Perlak - Acheh - Melaka - Patani - Brunei 3. Nyatakan cara-cara yang digunakan oleh para pedagang untuk menyebarkan Islam.

55

Hasil perbincangan anda hendaklah dirumuskan dalam bentuk grafik klasifikasi. muka surat 191. Jawapan y y Surau telah dijadikan sebagai tempat pengajaran al-Quran secara tidak formal. Nyatakan peranan surau dan madrasah untuk memberikan pendidkan awal kepada masyarakat Islam Asia Tenggara. bahasa dan kesusasteraan. Latihan dan Aktiviti dalam buku teks.Jawapan y y y y Pedagang berdakwah semasa menjalankan aktiviti perdagangan. muka surat 194. pemungut zakat Islam agama rasmi Nama negara seperti Acheh Darul Salam Undang-Undang Syariah Semangat jihad Bahasa dan Kesusasteraan y y y Kewujudan tulisan jawi Tulisan rasmi dalam pentadbiran kerajaan Islam Istilah bahasa Arab digunakan dalam bahasa Melayu seperti ³sultan´ Bahasa Melayu menjadi bahasa lingua-franca Hasil kesusasteraan dipengaruhi Islam y y Budaya dan cara hidup y Cara hidup Islam diasimilasikan dalm budaya seperti bertudung kepala Islam sebagai Addin Konsep persaudaraan Islam Nilai akhlak Islam Gotong-royong Semangat bekerjasama Pengaruh Islam di Asia Tenggaara Ekonomi y y y y y y y y y y y y Grafik: Pengaruh Islam di Asia Tneggara A. Pemerintahan dan pentadbiran y y y y y y y y Institusi Kesultanan Sultan Ketua Negara Mufti dilantik sebagai penasihat sultan Pegawai seperti kadi. Hubungan baik dengan pemerintah tempatan diamalkan oleh pedagang. Anda boleh mencipta grafik berdasarkan kreativiti ahli kumpulan anda. Secara berkumpulan. mlerang perbuatan mengemis Unsur-unsur halal semasa berurusniaga Riba dan penipuan dilarang Berjimat cermat 56 . Madrasah pula dijadikan sebagai pusat pendidikan secara tidak formal. Soalan Esei dalam buku teks.   akat Baitulmal Rajin bekerja Mencari rezeki halal. 2. Berkahwin dengan gadis (penduduk) tempatan. bincangkan pengaruh Islam di Asia Tenggara dalam aspek pemerintahan dan pentadbiran. Pedagang menunjukkan sikap dan akhlak yang baik semasa berdakwah. budaya dan cara hidup serta ekonomi. 1.

Agama Islam juga menekankan moral dan akhlak yang baik seperti bekerjasama. 57 . bersatu padu dan bekerjasama telah menjadi budaya masyarakat. Dalam agama Islam.13 hingga ke-16? Jawapan y y y y y Kemurnian ajaran Islam yang menerapkan konsep persamaan taraf sesama manusia. bincangkan pengaruh yang dibawa oleh Islam kepada masyarakat Asia Tenggara. Nilai-nilai akhlak dalam Islam seperti tolong-menolong. Cara hidup yang berorientasikan Islam ke rantau ini juga telah mengubah sistem sosial masyarakat kepada kehidupan tanpa kelas. mengapakah agama Islam dapat disebarkan dengan meluas di Asia Tenggara pada abad ke. Jawapan y y y y Pengaruh Islam terhadap masyarakat di Asia Tenggara dapat dilihat dalam pegangan agama dan cara hidup yang diamalkan. 4. Dari segi agama dan kepercayaan. Agama Islam juga merupakan satu cara hidup yang lengkap yang merangkumi soal ibadat dan peraturan hidup dalam politik. mereka telah memeluk agama Ilslam dan meninggalakan kepercayaan tradisi seperti memuja semangat. Dengan memberikan contoh tertentu. ekonomi dan sosial. Islam merupakan agama yang tidak statik yang menganjurkan manusia berfikir secara rasional. Tuhan yang disembah ialah Allah yang Maha Esa dan hal ini agak bebrbeza datipada agama-agama yang terdapat di Aisa Tenggara sebelum kedatangan agama Islam yang mempunyai banyak Tuhan. Pada pandangan anda. tolongmenolong dan bertoleransi.3.

Pasai.Nama dan gelaran. . . Melaka. Pahang dan Johor. 1.Naungan rakyat. Brunei. Patani. Kelantan.Istiadat pertabalan. . . 2. . Daulat juga bermaksud konsep ikatan antara rakyat dengan raja/pemimpin yang berkuasa yang menjadi penaung kepada rakyat.BAB 8: PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM KEDATANGAN BARAT LATIHAN DAN AKTIVITI Latihan dan Aktiviti dalam buku teks. Nyatakan pengaruh Islam dalam institusi kesultanan di negara kita.14? Jawapan . . Jawapan .Perlak.Kuasa turun-temurun. dimuliakan. . Acheh.Kuasa da pengaruh.Kebesaran dan kemulian.Kedudukan yant tinggi. 58 .Kedaulatan.Penganugerahan kebesaran. Kedah. disanjung tinggi dan dimartabatkan. Sulu. Apakah yang dimaksudkan dengan daulat? Jawapan .Kekebalan raja. muka surat 200. Senaraikan nama pelabuhan di Asia Tenggara yang menjadi tumpuan pedagang Islam dari abad ke-13 hingga abad ke. 3. Terengganu. . berkuasa.

Undang-undang adat yang mencorakkan masyarakat di Negeri Sembilan ± Naning. Pendidikan biasanya diberikan oleh golongan ulama atau Tok Guru yang ditugaskan khas untuk bakal pemerintah dan pembesar kerajaan. Seni tulisan khat dikenali juga sebagai kaligrafi. Batu Bersurat di Terengganu ialah hasil seni tulisan yang tinggi kemahiran kebudayaannya. Bersifat matrilineal. 3. Meletakkan taraf lelaki lebih tinggi walaupun memberi persamaan kepada wanita. pahatan dan reka cipta sesuatu hasil seni.Kedua-dua adat mempunyai kecenderungan memihak kepada sesuatu pembahagian gender (lelaki atau perempuan). Ukiran epigrafi seperti batu bersurat dan batu nisan masih lagi dominan sehingga ke hari ini. Jurai keturunan bapa lebih dipentingkan. 5. Falsafahnya meletakkan tanggungjawab keluarga kepada lelaki. warisan harta dan sebagainya. 2. Jawapan Adat Perpatih 1. muka surat 208. Corak pendidikan ini telah lama berkembang sebelum kedatangan Islam dan berasaskan tradisi Hindu dan Buddha. dan surau ialah petikan ayat al-Quran seperti surah Yasin.4. 5. Nyatakan contoh pengaruh Islam dalam seni khat. . Pengaruh adat Minangkabau. Kedatangan Islam menyemarakkan pendidikan formal ± pendidikan dijalankan di sitana. iaitu nasib keturunan adalah melalui ibu. madrasah. Ayat-ayat yang digunakan untuk tulisan khat di masjid. Istana menjadi pusat pengajian yang penting. 2. Jawapan (A) Seni khat y Satu kesenian yang menonjolkan penulisan jawi dalam bentuk ukiran. seni persembahan dan seni bina. Mementingkan perempuan dari segi status. Nyatakan perbezaan antara Adat Perpatih dan Adat Temenggung. Tulisan khat pengaruh Arab dan Parsi mencorakkan perkembangan kesenian yang penting di bangunan yang berunsurkan Islam dan di masjid-masjid ternama dan terkemuka. masjid. Apakah yang dimaksudkan dengan pendidikan formal dalam masyarakat Melayu tradisional? Jawapan y y y y y Pendidikan formal berkaitan dengan keagamaan yang diterima secara langsung dan malaui perantaraan institusi tertentu. surau. 1. surah al-Fatihah dan lain-lain. y y y 59 . Bidang pendidikan terbatas dan didominasi oleh golongan atasan dan golongan istana. madrasah serta pondok. Falsafahnya melindungi kaum wanita dan peranan wanita dalam urusan keluarga. Pengaruh sistem/adat Temenggung. rumah. Adat Temenggung 1. 3. 4. 2. Latihan dalam buku teks. Undang-undang adat yang mencorakkan kehidupan masyarakat di Negeri-negeri Melayu. 4.

pengaruh Jawa dan pengaruh masyarakat Thai. dan tarian disepadukan dalam sesuatu persembahan.Kandungan pengajiannya merangkumi ilmu fikah. Karya yamg dihasilkan terbahagi kepada bentuk prosa dan puisi.Tulisan khat (kaligrafi) dan tulisan epigrafi yang terdapat dengan meluas pada binaan masjid.(B) Seni Persembahan y y y y Tarian. Pengaruh Islam dan Arab menyebabkan seni persembahan diwarnai oleh pengaruh Arab seperti tarian dabus yang mengandungi unsur keagamaan dan kepahlawanan. Perkembangan seni bina dan ukiran berkembang pesat di Terengganu. 60 . Ada pengaruh Minangkabau.Mesjid mempunyai ciri-ciri khas seperti mihrab.Sebagai institusi pendidikan formal. . Hikayat Nur Muhammad. Seni Persembahan telah berkembang sejak sebelum kedatangan Islam dan diteruskan serta disesuaikan dengan pengaruh Islam. 3. .Cerita-cerita tentang para sahabat seperti Hikayat Abu Bakar dan Hikayat Hasan dan Husin. usuludin. Kelantan dan Johor. istana dan bangunan-bangunan berunsur Islam mencerminkan pengaruh ArabParsi dan pengaruh Islam. . pusat pertemuan dan perkumpulan masyarakat serta tempat yang paling ideal untuk mengembangkan ilmu-ilmu Islam. nyanyian. . Hikayat-hikayat lain seperti Hikayat Amir Hamzah dan Hikayat Muhammad Ali Hanafiah telah menjadi karya yang penting dan disimpan di istana Melaka. berkhatan dan dalam upacara lain yang bersifat keagamaan. nyanyian dan wayang kulit.Bentuk-bentuk seni bina Islam juga agak unik. Apakah fungsi surau dan masjid pada zaman Kesultanan Melayu Melaka? Jawapan . Nyatakan pengaruh Islam dalam bidang kesusasteraan pada zaman Kerajaan Melayu Melaka. dan nazam adalah pengaruh Islam. Hikayat Bulan Berbelah. Kesenian persembahan seperti ghazal (di Johor) tarian mak inang di istana Melaka. penulisan karya sastera telah berkembang.Antara kesusasteraan bentuk hikayat yang dihasilkan adalah seperti Hikayat Nabi Muhammad.drama. dan Hikayat Nabi-nabi seperti Hikayat Nabi Yusuf dan Hikayat Nabi Musa. Di Terengganu. Jawapan . persembahan tarian dilakukan oleh wanita dan dinyanyikan dalam majlis perkahwinan.Setelah kedatangan Islam di Melaka. Muzik. Begitu juga dengan alat-alat muzik yang digunakan seperti rebana. tasawuf dan sebagainya. y y (C) Seni bina Jawapan . . hadis. mimbar dan bumbung khusus. 4. muzik.

iaitu. cukai tetap (cukai import) yang jumlahnya ditetapkan oleh pemerintah. dan Pegu ± enam peratus. Golongan kaya dan berkemampuan diperintah membayar zakat harta. Orang asing dari Kepulauan Melayu ± cukai diraja sebanyak tiga peratus. muka surat 211. 3. Jawapan y y Para pedagang yang berniaga diwajibkan membayar cukai tehadap barang dagangan mereka sebelum urusan perniagaan dapat dijalankan. Bagaimanakah pengaruh Islam dalam aspek perniagaan dalam Kesultanan Melayu Melaka. Apakah ciri-ciri Islam yang terdapat pada mata wang negeri Johor pada abad ke.16? Jawapan y Mempunyai tulisan jawi/Arab seperti Malik atau Sulan al-Adil. 2. 1. Jawapan y y Amalan riba tidak dibenarkan dalam bidang perniagaan di kalangan orang Islam.Latihan dalam buku teks. 61 . tanah Arab. Jepun dan China ± lima peratus. kutipan zakat akan disimpan oleh baitulmal. Terdapat beberapa jenis cukai. Orang asing lain ± cukai diraja enam peratus. Nyatakan peraturan-peraturan cukai yang dikenakan kepada pedagang yang berdagang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. ± ± ± ± y Pedagang dari India. Siam. Terdapat barang tertentu seperti beras dan makanan tidak dikenakan cukai.

Dua jenis undang-undang yang telah diamalkan oleh Kesultanan Melayu Mlelaka ialah Hukum Kanun Melaka dan undang-undang Laut Melaka. Hukum Kanun Melaka Undang-undang Melaka Undang-undang Laut Melaka 1. hukuman terhadap kesalahan jenayah. Hukum Kanun Melaka berkaitan dengan peraturan dan hukuman (jenis hukuman) yang dijatuhkan kepada mereka yang melakukan jenayah dan lain-lain bentuk kesalahan yang bersabit. pekerja mualim atau anak kapal sebagai makmum dan nakhoda sebagai kapten atau imam bagi mengekalkan keselamatan. (a) Mengapakah undang-undang di atas digubal oleh pemerintah Melaka? Jawapan y y Kedua-duanya ialah undang-undang bertulis yang merupakan peraturan dan hukum bagi menjaga keamanan dan keadilan.A.pantang larang di kalangan anggota masyarakat. Jawapan y y Terdapat 44 fasal dalam Hukum Kanun Melaka dan hukum ini mempunyai 46 naskhah salinan yang disebut dengan pelbagai nama. muka surat 213. y (b) Analisis kandungan fasal-fasal Hukum Kanun Melaka yang mempunyai pengaruh Islam. dan juga pembayaran cukai pelabuhan. Hukum Kanun Melaka menjelaskan tanggungjawab raja dan pembesar (pemerintah). serta jenis-jenis hukuman terhadap kesalahan tertentu. undang-undang keuarga. Undang-undang Laut Melaka berkaitan dengan hal dan tanggungjawab pengurus. permasalahan ibadah. keamanan. Soalan Esei dalam buku teks. 62 .

sejarah. Tulisan jawi menjadi tulisan komunikasi dan tulisan rasmi kerajaan Melayu di Tanah Melayu. Antara kesusasteraan bentuk hikayat yang dihasilkan adalah seperti Hikayat Nabi Muhammad. fiqah. Jawapan y y y y Pengaruh Islam paling ketara dalam penggunaan tulisan jawi. Bincangkan pengaruh Islam dlam bidang bahasa dan kesusasteraan di Tanah Melayu pada abad ke. Batak dan Rencong digunakan. pengetahuan astronomi dan sebagainya. Kesusasteraan ini berkembang bersama agama Islam di Nusantara dan di Asia. Cerita-cerit tentang para sahabat seperti Hikayat Abu Bakar dan Hikayat Hasan dan Husin. Hikayat-hikayat lain seperti Hikayat Amir Hamzah dan Hikayat Muhammad Ali Hanafiah telah menjadi karya yang penting dan disimpan di istana Melaka. Hikayat Nur Muhammad. Kesusasteraan Islam berkembang pesat dan menjadi bahan bacaan dan pengetahuan yang penting kepada masyarakat Melayu. penulisan karya sastera telah berkembang. Banyak hikayat saduran bercorak Arab-Parsi seperti Hikayat Abu Nawas dan Hikayat Hasan Damsyik menjadi bahan bacaan popular dalam masyarakat Melayu.15 dan abad ke. Sastera berbentuk puisi antaranya Syair Dahulu Kala yang ditulis oleh Tengku Ampuan Mariam di Terengganu. Setelah kedatangan Islam ke Melaka.2. tauhid. tumbuhtumbuhan dan binatang. Hikayat Bulan Berbelah dan Hikayat Nabi-nabi seperti Hikayat Nabi Yusuf dan Hikayat Nabi Musa. Pada peringkat awal. Tulisan jawi juga mencorakkan bahasa intelektual dalam pemgetahuan agama Islam dan pelbagai pengetahuan lain seperti falsafah. y y y y y y y y y 63 . kesusasteraan rakyat disebarkan secara lisan dan kebanyakkannya ialah cerita asal usul yang merakamkan kepercayaan tentang alam. Sunda Kuno. Karya yang dihasilkan terbahagi kepada bentuk prosa dan puisi. nama tempat. Banyak istlah Arab telah digunakan dalam bahasa Melayu. tulisan lain seperti Pallava. Tulisan jawi amat berpengaruh dalam mencorakkan perkembangan literasi bahasa dari segi bacaan dan penulisan. undang-undang. Huruf Arab diperkenalkan dan disesuaikan dengan tulisan Melayu. Sebelum ini.16. Kawi (Jawa Kuno).

2.Institusi gereja memiliki harta yang banyak.BAB 9: PERKEMBANGAN DI EROPAH LATIHAN DAN AKTIVITI Latihan dalam buku teks. . dan kehidupan di bandar. . .Terdiri daripada golongan pemerintah (raja) dan golongan yang diperintah (rakyat). 1. tetapi mengongkong kehidupan masyarakat Eropah. . Apakah yang dimaksudkan dengan Zaman Gelap di Eropah? Jawapan . 64 .Terdapat golongan hamba yang memberikan khidmat tenaga kepada golongan tuan tanah. Nyatakan ciri-ciri penting Zaman Gelap yang berlaku di Rropah.Kemunculan sistem feudal di Eropah.Kehidupan penuh dengan kacau-bilau dan peperangan sehingga petani mencari perlindungan daripada tuan-tuan tanah.Raja mengurniakan tanah kepada tuan-tuan tanah untuk diusahakan.Sultan atau raja akan mengurniakan sesebuah kawasan kepada pembesar Melayu untuk ditadbir. . muka surat 217. . . . Latihan dalam buku teks.Tuan-tuan tanha memberikan perlindungan kepada petani.Tuan-tuan tanah boleh mengerahkan petani untuk memberikan khidmat semasa berlakunya peperangan. . . . Jawapan Sistem Feudal di Eropah.Zaman Gelap merupakan zaman selepas kejatuhan tamdun Rom di Eropah dan merupakan peringkat awal Zaman Pertemgahan. . sebagai balasannya.Kemerostan dalam bidang ilmu pengetahuan.Terdapat golongan hamba yang memberikan khidmat tenaga kepada golongan pembesar.Pembesar-pembesar dearah akan memberikan khidmat tenaga serta cukai kepada raja sebagai tukaran kepada perlindungan yang diberi oleh raja. muka surat 220. . . 3. Sistem Feudal masyarakat Melayu Tradisional.Khidmat tenaga boleh diakukan melalui sistem kerah dan cukai pula melalui sistem serah.Ekonomi dan kehidupan masyarakat merosot. Nyatakan ciri-ciri persamaan antara feudalisme di Eropah dengan masyarakat Melayu tradisional.Terdiri daripada golongan pemerintah (raja) dan golongan yang diperintah (rakyat). . pedagangan. Jawapan .Tidak terdapat pentadbiran pusat yang kukuh dan berkesan. mereka dikehendaki memberika khidmat kepada raja seperti menyertai pasukan tentera dan membayar cukai.Raja memberikan perlindungan kepada tuan-tuan tanah. .

Kegemilangan tamadun tersebut telah tenggelam pada zaman gelap dan kegemilangan itulah yang telah muncul dan dikembangkan semula pada zaman Renaissance. Nyatakan kesan Renaissance. 3.Renaissance berasal daripada perkataan Itali. Rom. Genoa. Monarki baru terdapat di Portugal. Perubahan dalam pemikiran dan gaya hidup manusia kerana manusia Renaissance bersedia menzahirkan emosi mereka melalui muzik. Castile dan Aragon (Sepanyol). Merintis jalan kepada pembangunan dan perkembangan pelbagai ilmu sains seperti biologi. fizik. saintifik. Bandar-bandar pelabuhan terkenal seperti Venice dan Genoa merupakan pusat ekonomi perdagangan utama yang berjaya menjadi pusat perkembangan budaya utama di Eropah. Berlakunya kegiatan penjelajahn dan penerokaan hasil daripada kemajuan dalam bidang matematikk. Masyarakat yang memikirkan pendidikan yang menekankan pemikiran logik. kimia dan perubatan. 4. Huraikan maksud Monarki Baru. Jawapan y y Kewujudan kerajaan pusat dan kesatuan kebangsaan yang kuat dan kukuh melalui amalan pembayaran cukai secara langsung kepada kerajaan pusat. 65 . England. . falsafah dan metafizik. iaitu renisciment yang bermaksud ³kelahiran semula´. Kuasa raja semakin kukuh menyebabkan setiap raja di Eropah ingin menaikkan imej/status negara sehingga kuasa gereja dan kuasa golongan bangsawan bertambah kurang. Kegiatan ekonomi sara diri semakin merosot. kartografi (teknik melukis peta) dan astronomi. Melahirkan masyarakat yang mempunyai keyakinan terhadap kebolehan diri sendiri dan menyuburkan persaan keyakinan diri. bahasa. Mempunyai sifat inkuiri dan berani meneroka perkara dan bidang baru untuk mencapai kejayaan dalam semua bidang. lukisan dan ukiran. 2. dan Milan sebagai pusat perdagangan antarabangsa. Perancis dan Belanda. Istilah ini merujuk pada penghargaan semula ilmu yang telah dihasilkan oleh cindekiawan dan pejuang seni dalam tamadun Rom dan Yunani. Berlakunya pertembungan budaya. geografi. Kemunculan bandar-bandar terkenal seperti Venice.1. Jawapan y y y y y y y y y Kemunculan monarki baru. dan agama yang menjadikan Itali pusat perkembangan idea-idea baru. Sistem perdagangan tempatan dan antarabangsa semakin berkembang dengan meluas. Florence. Apakah ciri-ciri yang terdapat pada di negara Itali sehingga menyebabkan tercetusnya Renaissance di situ? Jawapan y y y y Kedudukan Itali yang strategik kerana dikelilingi oleh Laut Mediteranean. Apakah maksud Renaissance? Jawapan .

. muka surat 223. iaitu surat pengampunan bagi penganut Kristian yang telah melakukan dosa.´ Reformation merupakan satu gerakan yang berlaku di Eropah Barat dalam tempoh antara tahun 1500 ± 1600 M. Jawapan .Raja England.Negara Eropah telah berpecah dan berperang mengikut mazhab masing-masing. Apakah idea-idea penting yang diperjuangkan oleh Martin Luther? Jawapan . Raja Henry VIII telah membebaskan diri daripada Paus di Rom dan mengistiharkan dirinya sebagai ketua kerohanian Gereja Protestan Anglican. 3. Belanda dan Inggeris. Denmark dan Sweden. 1. . iaitu Katolik dan Protestan. Jerman.Peperangan yang berlaku antara negara mengikut mazhab masing-masing telah mengakibatkan banyak kemusnahan.Menentang amalan institusi Gereja Katolik yang menjual Sijil Indulgences. Jawapan y Sepanyol. Latihan dalam buku teks. contohnya perang keagamaan yang berlaku di Peranchis antara tahun 1562 ± 1598 dan Perang 30 tahun (1618 ± 1648) yang melibatkan Sepanyol. 1. y 2.Menentang gaya hidup penguasa Gereja yang mirip kepada gaya hidup pemerintah dan golongan bangsawan dan tidak mencerminkan kehidupan keagamaan. Portugal. Jelaskan kesan-kesan terpenting Zaman Reformation tehadap Eropah.Menentang amalan rasuah dan penyelewengan yang berlaku dalam Gereja Katolik.Latihan dalam buku teks. Apakah maksud Reformation? Jawapan y Reformatiom berasal daripada perkataan reform yang bermaksud ³melaksanakan perubahan atau pembaharuan terhadap sesuatu untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik atau membentuk sesuatu yang baru. . . . muka surat 226.Menentang cara dan gaya hidup penguasa Gereja Katolik yang tidak selari dengan apa yang terdapat dalam kitab Biblle. timbul sikap toleransi antara penganut pelbagai mazhab Kristian dari segi mempergiatkan pendidikan dan penyebaran fahaman mereka. dan mempunyai kaitan dengan agama Kristian. Bohemia. Nyatakan kuasa-kuasa Eropah yang unggul pada zaman penjelajahan dan penerokaan.Kuasa gereja terhadap kerajaan atau monarki baru semakin kurang kerana monari baru ingin membebaskan diri daripada penguasaan Paus di rom.Kuasa institusi gereja telah dicabar dan dikritik secara terbuka. . 66 .Agama Kristian telah berpecah kepada dua mazhab utama.Dalam jangka panjang. . . .Masyarakat Eropah tidak lagi dikuasai oleh satu mazhab saja. .

Penjelajahan dan penerokaan kuasa-kuasa Eropah dapat dikaitkan dengan kata-kata gold. dan rempah dari Timur yang mendatangkan keuntungan besar kepada pedagang Eropah dan raja mereka. Perancis dan Belanda turut menggalakkan penerokaan dan penjelajahan ke Timur. 67 . gospel dan glory. Ini juga nerupakan pendorong penting kuasa-kuasa Eropah menjelajah ke Timur.2. Apakah sebab-sebab utama berlakunya Revolusi Pertanian? Jawapan y y y y Perubahan dalam sistem penggunaan dan pemilikan tanah. y ± ± Faktor Agama Keinginan untuk menyebarkan agama Kristian ke Timur. Terangkan sebab-sebab utama berlakunya penjelajahan dan penerokaan orang Eropah ke Timur. Jawapan y Faktor Ekonomi ± Orang-orang Eropah ingin mendapatkan barangan seperti emas. Kaedah pemasaran produk pertanian secara lebih meluas dan efisien. 1. 2. sutera. Faktor Politik ± Kemunculan monarki baru di Eropah seperti England. Nyatakan kesan penguatkuasaan Akta Pemagaran Tanah pada zaman Revolusi Pertanian di eropah. Kaedah dan penciptaan baru dalam bidang pertanian seperti tanaman bergilir. penggunaan alatan pertanian moden serta alat menggali dan menugal. Perang Salib yang berlaku antara orang Islam dengan orang Kristian mencetuskan hasrat orang Kristian untuk menyebarkan agama mereka ke Timur. Rakyat biasa yang dahulunya bergantung pada tanah awam untuk menampung kehidupan mereka telah kehilangan punca rezeki. Secara tidak langsung hal ini dapat menaikkan imej negara bangsa. Penggunaan kaedah dan teknik saintifik dalam bidang pertanian. Golongan petani kecil-kecilan menjadi buruh di ladang dan terdapat juga mereka yang berhijrah ke bandar dan menjadi buruh di kilang. y ± Latihan dan Aktiviti dalam buku teks. muka surat 229. Jawapan Kesan penguatkuasaan Akta Pemagaran Tanah pada zaman Revolusi Pertanian di Eropah ialah: y y y Terdapatnya kawasan yang lebih luas untuk digunakan bagi penanaman secara besarbesaran (ladang).

Kementerian Pertanian. Kerajaan menerusi agensi-agensi yang berkaitan seperti Bank Pertanian. Tanah-tanah yang tidak ekonomik disatukan agar satu sistem penanaman yang lebih ekonomik dapat dilaksanakan dengan pengurusan ladang yang lebih cekap. Selangor. Langkah-langkah yang dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia seperti di atas hampir sama denagn fenomena yang terdapat semasa Revolusi Pertanian di Britain seperti perubahan dalam sistem pemggunaan dan pemilikan tanah. Dengan cara ini. Perkara ini sama seperti yang berlaku dalam Revolusi Pertanian di Briratin yang melaksanakan Akta Pemagaran Tanah untuk mengusahakan tanaman pertanian dalam bentuk skala besar bagi mendapatkan pulangan yang lumayan. Tanah yang disatukan dapat diusahakan secara intensif agar produk pertanian dapat dipertingkatkan dengan penggunaan teknologi pertanian moden seperti traktor. Agensi seperti FAMA memainkan peranan penting untuk membantu golongan petani memasarkan hasil-hasil pertanian mereka. terdapat sawah padi yang telah disatukan bagi membolehkan jentera pembajak tanah dan penuaian digunakan. memainkan peranan penting dalam meningkatkan taraf hidup petani seperti penanaman benih padi baru ± PUTERI yang dijangka dapat menampung keperluan beras negara dan dengan itu kerajaan tidak perlu lagi mengimport beras dari luar negara. Antara langkah yang dibuat termasuklah menyatukan tanah dan memulihkan tanah terbiar. Renungan dan perbandingan. Seterusnya ditanam dengan tanaman pertanian berbenuk mini estet. Ini membolehkan anak-anak muda di kawasan tersebut berhijrah untuk bekerja di kilang-kilang di Shah Alam dan Petaling Jaya. Di Tanjung Karang. Kaedah pemasaran yang lebih efisien seperti aspek pembungkusan dan pelabelan dapat mempertingkatkan pemasaran hasil pertanian ke seluruh negara dan untuk dieksport. MARDI. mini estet/tanaman berkelompok padi yang dilaksanakan oleh Lembaga Persatuan Peladang di Asam Jawa. penggunaan kerja organik yang dapat menghasilkan pulangan yang lumayan. penggunaan kaedah atau teknik saintifik dalam pertanian. dan oleh syarikat-syarikat kerjasama. a. Contohnya. Jawapan y Kerajaan Malaysia telah melaksanakan Dasar Pertanian Negara bagi menggalakkan pengeluaran tanaman makanan yang mencukupi untuk keperluan negara dengan memperkenalkan perubahan dalam penggunaan tanah. sistem tanaman bergilir. y y y y y y 68 . dan RISDA. kegiatan pertanian dapat dipercepat dan penghasilan dipertingkatkan. Kedah. [enggunaan alatan baru. Kegiatan ini juga telah menyebabkan pekerjaan berkurangan di kawasan berkenaan kerana laedah penanaman dan penuaian padi ini tidak memerlukan terlalu ramai buruh seperti dahuku. Bandingkan fenomena yang terdapat semasa Revolusi Pertanian di Britain dengan kejadian semasa yan terdapat di negara kita.3. jentera-jentera pembajak. penggunaan baja serta kaedah pemasaran produk pertanian secara berkesan.

± Tanjung Karang ± hanya padi yang diusahakan secara intensif. y Penggunaan bijih benih yang bermutu tinggi ± dapat mengeluarkan hasil dengan cepat. kejadian yang sama turut berlaku di daerah Rembau. Bincangkan persamaan dan perbezaan fenomena di Tanjung Karang dengan apa yang berlaku di Britain semasa Revolusi Pertanian. y Keluasan kawasan pertanian ± Britain ± pelbagai tanaman dapat ditanam secara berskala besar seperti buahbuahan dan sayur-sayuran. Ini meyebabkan tenaga manusia tidak banyak digunakan dalam proses penanaman. Jawapan y Berdasarkan petikan di atas. Ini meyebabkan buruh dalam sektor pertanian terpaksa berhijrah ke bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur dan Seremban untuk mendapatkan pekerjaan. y Bidang pertanian telah mewujudkan peluang pekerjaan baru dan hal ini dapat menghalang penghijrahan penduduk ke bandar. tahan ancaman penyakit. pemungutan hasil. kerana kebanyakkan penduduk mempunyai tanah-tanah adat yang agak kecil keluasannya dan tidak diusahakan secara giat kerana tidak ekonomik. pemasaran dan sebagaimya. y y y c. ± Tanjung Karang ± pengeluaran masih belum mencukupi untuk menampung keperluan negara. sistem saliran yang baik dan kaedah penyiraman moden. Jawapan Persamaan y Penggunaan teknologi moden ± mesin pembajak dan mesin menuai dicipta bagi menggantikan tenaga menusia dan binatang.b. Negeri Sembilan. 69 . Kenal pasti kejadian yang serupa atau hampir serupa yang berlaku di tempat lain di Malaysia. mampu menghasilkan hasil pertanian yang mencukupi untuk seluruh penduduk Britain dan untuk eksport. Perbezaan y Dari segi pemodenan ± Britain ± agak menyeluruh. Pihak kerajaan atau swasta dengan persetujuan tuan-tuan tanah berusaha menyatukan tanah-tanah yang kecil untuk menjalankan Projek Tanaman Kelompok supaya kawasan itu dapat diusahakan dengan lebih intensif seperti penggunaan jentera-jentera pembajak. y Sikap petani yang dapat menerima perubahan ± pertanian memberikan pulangan yang lumayan dan menjalin masa depan mereka.

Kesedian mengambil dan menanggung risiko akibat pelaburan dalam bidang perindustrian. y y y 70 . 3. . Dalam Revolusi Perindustrian.Kesediaan mengambil dan menanggung risiko akibat pelaburan dalam bidang perindustrian. mengakibatkan kerja dapat dikendalikan secara berterusan.Rekaan dalam bidang sains dan teknologi dengan kaedah dan ciptaan baru dalam bidang perindustrian serta perubahan kepada teknik pengeluaran dalam skala yang lebih besar. Apakah faktor-faktor utama yang menyebabkan Revolusi Perindustrian berlaku di Britain? Jawapan . . . Inilah yang dikatakan Revolusi Pertanian menyediakan asas kepada pencetusan Revolusi Perindustrian. Petani yang menjadi kaya hasil daripada Revolusi Pertanian telah melaburkan lebihan keuntungan mereka dalam bidang perindustrian yang belum menjanjikan pulangan yang lumayan.Latihan dalam buku teks. Produk dapat dipasarkan secara meluas bukan sahaja di dalam negeri tetapi juga di luar negara. Jawapan y y Spinning Jenny ± mesin pemintal benang ciptaan John Hargreaves (1770) dapat memintal lapan jurai benang dalam satu masa. Lebihan pemgeluaran dalam bidang pertanian dan perindustrian dapat diperdagangkan atau dikomersialkan. pengeluaran hasil pertanian meningkat dengan mendadak. Dana dan wang dapat diselamatkan dan dilabur bagi membantu menjana perkembangan industri dalam negara. Apakah persamaan yang tedapat dalam proses Revolusi Pertanian dan Perindustrian? Jawapan y Kedua-dua revolusi saling berkaitan kerana Revolusi Pertanian telah memberikan sumbangan kepada pertumbuhan dan perkembangan Revolusi Perindustrian dari segi penyediaan modal.Semangat dan kegiatan keusahawanan. Revolusi Pertanian dapat menyediakan bahan makanan yang mencukupi dan tidak perlu mengimport makanan.Penyedian modal dan dana oleh peladang kaya hasil daripada revolusi pertanian dengan melabur dalam bidang perindustrian.Pengkhususan pekerjaan membolehkan kuantiti dan kualiti barangan dapat dipertingkatkan. Nyatakan peralatan yang telah dicipta dalam usaha pemintalan benang dan penenunan kain. Water Frame ± alat pemintal benang ciptaan Richard Arkwright (1769) ± digerakkan dengan menggunakan kuasa wap serta dapat memintal benang dengan lebih banyak.Penggunaan teknologi baru seperti enjin berkuasa wap dapat menggantikan tenaga manusia dan binatang. 2. . pengeluaran dapar dihasilkan dalam skala yang besar dan cepat. muka surat 233. . 1. . Keadaan ini sama seperti Revolusi Pertanian apabila terdapat kaedah/teknik pertanian baru dan moden.

2. Britain mencari pasaran baru di Asia Tenggara memandangkan barangan keluaran Britain tidak dapat dieksport ke Amerika dan Eropah kerana tarif diperkenalkan bagi melindungi industri mereka. Mengapakah Britain dapat menjalankan aktiviti perdagangan antarabangsa pada abad ke. Penguasaan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari segi politik dan ekonomi. 2.Latihan dan Aktiviti dalam buku teks. Menghalang eksploitasi buruh kanak-kanak di kilang. Mendapatkangaji atau layanan yang lebih baik daripada majikan. dalam kuantiti yang banyak dan secara berterusan untuk keperluan perindustrian mereka. 1. Bincangkan faktor ekonomi yang mendorong kedatangan kuasa Barat ke Asia Tenggara. Mengapakah akta tertentu diperlenalkan dalam bidang perindustrian khususnya tentang penggunaan buruh? Jawapan y y y Untuk memastikan kesejahteraan pekerja terbela. muka surat 236. Memasar hasil keluaran industri masing-masing ke Asia Tenggara. muka surat 240. 3. Penciptaan kapal wap memudahkan perhubungan dan mempercepatkan perjalanan.19? Jawapan y Negara tersebut merupakan negara penjajah utama dan kuasa maritim yang ulung. 71 . Latihan dan Aktiviti dalam buku teks. Apakah maksud imperialisme? Jawapan y y Imperialisme merupakan penguasaan sesebuah negara yang lebih kuat terhadap lain yang lebih lemah. Jelaskan kesan penciptaan kereta api pada masa berlakunya Revolusi Perindustrian. 1.18 dan ke. Jawapan y Dapat mengangkut barang lebih pantas dan kereta api menjadi kenderaan penganngkutan bagi pekerja kilang. Jawapan y y y y Ingin mendapatkan bahan mentah.

Jawapan y y y y Perubahan dalam sistem penggunaan dan pemilikan tanah. Penggunaan kaedah dan teknik saintifik dalam bidang pertanian. A.Terhad di kawasan bandar untuk memberi pendidikan asas bagi melatih golongan pentadbir rendahan bagi memenuhi keperluan pentadbiran British. . Mereka melahirkan perasaan dan emosi melalui karya berbentuk tulisan.3. . Berjaya memupuk dan melahirkan budaya yang dapat menyuburkan perasaan keyakinan diri. seni ukir. Kaedah pemasaran produk pertanian secara lebih meluas dan berkesan.Kepincangan sistem pendidikan. Jawapan y Golongan seni dinaungi oleh pedagang-pedagang kaya dan memainkan peranan penting untuk mencantikkan dan menghiasi bandar dan gereja dengan ukiran dan lukisan yang cantik. Soalan Esei dalam buku teks.Pendidikan Barat diperkenalkan. Apakah kesan imperialisme dari segi pendidikan? Jawapan . muka surat 242. Bincangkan peranan golongan seni pada Zaman Renaissance. seni bina. Bincangkan sebab-sebab utama berlakunya Revolusi pertanian. serta penggunaan baja. penggunaan peralatan baru. 72 . y y 2. terpaksa dibaiki oleh pemerintah peribumi yang berkuasa selepas merdeka. tetapi tidak disebarkan dengan meluas dan berkesan. 1. Teknik penanaman yang lebih efisien. seni muzik.

kegigihan serta kesanggupan mengambil risiko merupakan asas kepada kejayaan dalam sesuatu bidang yang diceburi. Sistem pengangkutan laut yang dikemudikan oleh jentera berkuasa wap dapat mengangkut dan memasarkan barangan dengan lebih banyak. Huraikan pengajaran-pengajaran yang anda peroleh daripada Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian. Bidang sains dan teknologi tidak dapat dipisahkan dalam menerokai dan menceburi bidang pertanian dan perindustrian. Pengenalan kereta api dapat menghubungkan kawasan bandar dan desa dan merupakan alat pengangkutan yang berkesan dan murah kerana dapat mengangkut barang dalam kuantiti yang banyak.3. Jawapan y y Sistem jalan raya yang baik memudahkan barangan diangkut dari satu tempat ke tempat lain. y y 4. Perubahan tersebut perlu ditangani dengan bijak supaya tidak menimbulkan sebarang masalah. Bidang pertanian dan perindustrian hendaklah dijalankan secara besar-besaran supaya mendapat keuntungan. Jawapan y y y Semangat keusahawanan. Pada pendapat anda. Sesuatu perubahan yang dilakukan sudah tentu membrikan kesan kepada bidang lain. cepat dan dengan kos yang murah pada peringkat antarabangsa. y y 73 . bagaimanakah kemajuan bidang pengangkutan dapat meningkatkan perkembangan Revolusi Perindustrian di Britain. sekiranya ditangani dengan fikiran yang bijak dan waras. Sesuatu perubahan yang cuba dilakukan sudah tentu akan mendapat tentangan dan segala tentangan tersebut akan dapat diatasi. Rekaan enjin yang berkuasa wap dapat membantu pergerakan kereta api dengan laju.

. . . serta tenggala yang menggunakan tenaga kerbau. sayur-sayuran.Tanaman yang diusahakan adalah seperti ubi. pemasaran yang lebih luas.Menggunakan teknologi yang mudah seperti tajak. . tidak wujud pengkhususan pekerjaan yang jelas.Pengeluaran dalam skala yang besar. muka surat 246. . 1.Teknologi pertanian lebih banyak digerakkan oleh tenaga binatang atau manusia. Apakah yang dimaksudkan dengan ekonomi dagangan? Jawapan . bukannya mesin. . pisang. Bagaimanakah masyarakat Melayu tradisioanal menjalankan aktiviti pertanian? Jawapan . 74 . 1. bercucuk tanam.Aktiviti pertanian dijalankan secara bersama oleh sesebuah keluarga sahaja. sedekah atau hadiah.Berbentuk sara diri untuk keperluan sendiri dan keluarga secara kecil-kecilan.Lebihan pengeluaran disimpan untuk satu tempoh tertentu terutama aktiviti ekonomi yang bermusim seperti penanaman padi bagi memastikan kelangsungan bekalan makanan..Kegiatan pertanian atau perlombongan yang melibatkan lebihan pegeluaran untuk tujuan pemasaran. digunakan semula oleh keluarga atau kumpulan masyarakat untuk tujuan pertukaran barang. .Menggunakan sistem pengairan yang mudah dan ringkas berasaskan sumber air dari sungai atau hujan. modal yang besar.BAB 10: DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA LATIHAN DAN AKTIITI Latihan dalam buku teks. menggunakan teknologi yang mudah. modal yang kecil. jumlah buruh yang terhad dan pasaran yang kecil.Meliputi kegiatan ekonomi seperti melombong. teknologi yang lebih tinggi. biasanya. Apakah yang dimaksudkan dengan ekonomi tradisional? Jawapan .Ekonomi yang mempunyai hasil pengeluaran dalam skala yang kecil. memungut hasil hutan. cangkul. menternak binatang. . 2. pengurusan ladang dan lombong yang cekap. Latihan dan Aktiviti dalam buku teks muka surat 258. penggunaan tenaga buruh yang ramai. tugal. kenduri-kendara. kelapa.Sekiranya ada lebihan pengeluaran. . dan menangkap ikan secara kecil-kecilan untuk keperluan sara diri. pembayaran zakat.

Undang-undang berhubung dengan pemilikan tanah diperkenalkan bagi melindungi tanah milik orang Melayu daripada diceroboh oleh pemodal asing. Apakah peranan pembesar Melayu dalam perlombongan bijih timah di Tanah Melayu sebelum kedatangan British? Jawapan . .Lada hitam .Memberikan kebenaran/persetujuan kepada pengusaha China untuk mengusahakan kawasan perlombongan yang berada di bawah kawalan dan penguasaan pembesar Melayu. Ngah Ibrahim. Apakah kesan dasar British dalam bidang pertanian kepada masyarakat Melayu? Jawapan y y y y Memperkenalkan tanaman baru seperti kopi. Memperkenalkan cara menoreh getah mengikut sistem torehan ibidem atau seperti bentuk tulang ikan kering yang tidak merosakkan pokok. Senaraikan aktiviti pertanian komersial sebelum berkembangnya perusahaan getah di tanah Melayu. 3.Kopi 4. tembakau dan getah yang mendapat pasaran baik di peringkat antarabangsa.Menentukan harga belian bijih timah yang dijual oleh pengusaha lombong bijih timah kepada pembesar Melayu. Tanaman komersial diusahakan secara ladang dengan menggunakan tenaga buruh dari China dan India. 1. Latihan dalam buku teks.Datuk Muda Linggi di Sungai Ujong.Ubi kayu . Jawapan y y Berusaha meyakinkan peladang untuk menanam getah dengan mengadakan pameran dan mengagihkan benih getah secara percuma.Memantau dan mengawal penglibatan orang-orang China dalam aktiviti perlombongan bijih timah. seperti Long Jaafar. Raja Jumaat di Selangor.Gambir . Datuk Kelana Putra. muka surat 262. Nyatakan sumbangan Henry N. Negeri Sembilan.Tembakau . . Mengkomersialkan beberapa jenis tanaman tradisional seperti gambir dan lada hitam.Tebu .2. 75 .Menjadi pemilik lombong bijih timah yang diusahakan oleh buruh tempatan. . Jawapan . Ridley dalam perkembangan perusahaan getah di Tanah Melayu. Datuk Bandar. .Menjadi pembeli hasil bijih timah yang dilombong.

perniagaan dan sebagainya. Nyatakan faktor-faktor yang menyebabkan kemunculan bandar-bandar baru. Jawapan . perbankan. Residen di negeri-negeri Melayu mempunyai kuasa yang besar untuk menentukan jumlah kawasan konsesi tanah yang akan diberikan kepada para pemodal. tetapi mesti membuat pemohonan di Pejabat Tanah. 3. Apakah kesan pengenalan undang-undang tanah oleh British kepada masyarakat Melayu? Jawapan y y y y y Individu atau syarikat yang hendak mengusahakan sesuatu kawasan tidak lagi perlu mendapat kebenaran daripada pembesar Melayu.Perkembangan pesat ekonomi yang berasaskan perlombongan bijih timah. Mengurangkan jumlah penyertaan pekebun kecil Melayu dalam sektor perusahaan getah. Mengapakah Akta Tanah Simpanan Melayu dilaksanakan oleh British? Jawapan y y y Mengelakkan tanah milik orang Melayu berpindah kepada orang asing. Bagaimanakah masyarakat berbilang kaum terbentuk di Tanah Melayu? Jawapan . Membawa kepada perkembangan sistem ekonomi wang di kalangan masyarakat Melayu. . 3.Dasar penjajah British yang menggalakkan penghijrahan buruh asing bagi memenuhi keperluan sumber tenaga manusia di Tanah Melayu.Pertambahan penduduk di sesuatu kawasan serta berfungsi sebagai pusat pentadbiran. barang keperluan dan perkhidmatan dibayar dengan wang. kemakmuran ekonomi dan kestabilan politik telah menarik minat imigran dari China dan India datang keTanah Melayu.Perkembangan sistem pengangkutan dan aktiviti ekonomi berasaskan pertanian komersial. Masyarakat tempatan perlu mendapat kebenaran daripada Pejabat Tanah untuk mengutip sumber hutan seperti nipah.2.Kekayaan sumber alam. . dipajakgadaikan atau ditukar milik kepada orang bukan Melayu. Apakah maksud sistem pendidiakan vernakular di Tanah Melayu? 76 . sewa tanah. damar dan rotan. 1. 2. cukai. Semua urusan seperti jual beli. muka surat 270. Premium untuk permohonan tanah baru untuk tujuan penanaman getah dinaikkan. Latihan dalam buku teks. Menyelamatkan tanah di sesuatu kawasan dari dijual. Melindungi kepentingan ekonomi British kerana Tanah Simpanan Melayu tidak dibenarkan sama sekali ditanam dengan tanaman komersial. Apakah tujuan British mengadakan Enakmen Tanah Padi 1917? Jawapan y y y Melarang penanaman getah di kawasan penanaman padi. 4. .

pengurusan ladang. serta membangunkan tanah dan kawasan yang berpotensi menjadi kawasan pertanian komersial. iaitu buruh-buruh China sehingga tahun 1860-an. Oleh sebab itu tidak lahir usahawan di kalangan orang Melayu sehingga Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Hasil pertanian komersial yang digalakkan pada abad ke-19 ialah ubi kayu. 4. Ini menyebabkan wujudnya dwi ekonomi dengan ekonomi komersial yang memberikan keuntungan dan kekayaan kepada golongan China dan pengusaha Eropah. Penjajahan British terhadap Tanah Melayu menjadikan Tanah Melayu negara pertanian untuk kepentingan British di Tanah Melayu dari segi mendapatkan modal dan bekalan bahan mentah. Pada abad ke. Jawapan y y Aktiviti pertanian komersial bermaksud perdagangan atau jualan sama ada untuk permintaan dalam negara atau untuk tujuan pasaran ke luar negara. y y y y y y y 77 . lada hitam. tebu. Masyarakat Melayu masih terikat dengan ekonomi pertanian sara diri dan terpinggir daripada perubahan ekonomi pertanian komersial. Sarawak dan Johor.Sistem pendidikan yang menggunakan bahasa ibunda kaum masing-masing sebagai bahasa pengantar. pembajaan. penggunaan teknologi pertanian yang lebih cekap (sistem saliran. muka surat 272. Jawapan y y y Perkembangan pesat dalam kegiatan perlombongan dan pertanian. Pembukaan tanah-tanah baru di kawasan pedalaman untuk penanaman getah. penggunaan tenaga buruh yang ramai dan lain-lain. Tanaman ini diusahakan di Sabah. Mencerminkan kemajuan dari segi peningkatan pengeluaran. Terangkan faktor-faktor yang menyebabkan sistem pengangkutan dan perhubungan berkembang. Kejayaan yang dicapai oleh pemodal-pemodal Eropah dan China dalam ekonomi pertanian komersial adalah disebabkan oleh modal. gambir.20. konsesi tanah yang luas dan tempoh pajakan yang lama.Jawapan . A. pemodal British mula mengusahakan getah untuk tujuan eksport. Jelaskan aktiviti pertanian komersial sebelum berkembangnya perusahaan getah di Tanah Melayu. Melibatkan pemodal Eropah dan China. Jalan kereta api dibina untuk mempercepatkan pengangkutan bijih timah dari kawasan perlombongan ke pelabuhan untuk dieksport. Soalan Esei dalam buku teks. sementara ekonomi tradisional yang ketinggalan melibatkan petani-petani Melayu yang dibelenggu oleh kemiskinan. keluasan tanah yang digunakan. lada hitam dan gambir diusahakan dalam skala besar dan melibatkan Sistem Kangcu. Orang Melayu tersisih daripada kegiatan ekonomi pertanian komersial. benih-benih yang baik). 1. tembakau dan kopi. jenis pertanian yang diusahakan. Johor dianggarkan mempunyai 1200 ladang lada hitam dan gambir. teknologi. Di Johor.

y y y y 78 .19 hingga awal abad ke. pokok-pokok getah yang tahan lama dan yang mengeluarkan hasil dala iklim tropika. Ridley dalam perkembangan perusahaan getah di Tanah Melayu. Bakal-bakal imigran ini dikenali sebagai Sin kheh. Sin kheh tidak mampu membiayai perbelanjaan mereka ke Tanah Melayu. sistem pengambilan kakitangan. Dilantik sebagai Pengarah Botanical Garden di Singapura pada tahun 1888. Memperkenalkan sistem penorehan getah ibidem atau sistem torehan tulang ikan. Jawapan y y y Bertanggungjawab memajukan dan memodenkan sektor penanaman getah di Tanah Melayu. Sistem tiket kredit y Bakal buruh asing ke Tanah Melayu dikumpulkan dari kampung-kampung oleh kheh-thau (ketua). diletakkan di bawah pengawasan agensi buruh yang telah menerima bayaran daripada bakal majikan imigran berkenaan. Mereka akan dibekalkan dengan tiket yang menunjukkan pelabuhan yang mereka tujui serta keterangan sama ada mereka bebas atau berhutang. Ketua ini dibayar sejumlah wang bagi setiap imigran China yang dibawa. 4.20. Apabila sampai ke pelabuhan. dan sistem pengambilan rumah kongsi. Huraikan kemasukan imigran atau buruh asing di Tanah Melayu dari awal abad ke. Melaksanakan Rancangan Peraturan Getah Antarabangsa 1934 di mana pekebun kecil getah diberi kuota yang lebih rendah dalam pengeluaran getah. Bincangkan tindakan kerajaan British dalam menghadapi kemerosotan harga getah sebelum perang Dunia Kedua. Bincangkan sumbangan Henry N. 3.2. Jawapan y y Memperkenalkan rancangan Sekatan Stevenson 1922 yang menghadkan pengeluaran getah oleh negara pengeluar. Jawapan (a) Kemasukan buruh China y Berlaku dengan pelbagai cara seperti sistem kredit. Ini kerana mereka dilihat sebagai ancaman kepada pengusaha ladang.mereka akan diambil oleh pemborong buruh yang bertindak sebagai orang tengah yang akan mendapatkan majikan untuk mereka dengan bayaran tertentu. Sin kheh perlu membuat perjanjian secara lisan atau bertulis bagi menjelaskan hutang mereka dengan cara bekerja dengan majikan berkenaan dalam suatu tempoh tertentu. benih getah yang dapat mengeluarkan susu getah yang tinggi.

Segala tambang dan perbelanjaan buruh dibiayai oleh majikan. 79 . Sistem Kontrak dan Sistem Kangani. Sistem Kontrak y Majikan akan membiayai tambang ke Tanah Melayu dan sebagai balasan. Sistem Kangani y y y Seorang kangani (ketua/mandur/tandil) duberikan kepercayaan oleh majikan dan dihantar pulang ke India untuk mencari tenaga buruh.Sistem pengambilan kakitangan y y y Majikan yang memerlukan buruh akan menghantar pegawainya ke negara China untuk mendapatkan buruh. Apabila tiba di Tanah Melayu mereka bebas memilih tempat dan pekerjaan yang dikehendaki. buruh akan bekerja dengan majikan untuk jangka masa tertentu (satu hingga tiga tahun) dengan bayaran minimum antara sembilan hingga tiga belas sen sehari. Sistem Buruh Bebas y y y Buruh India memasuki Tanah Melayu atas pembiayaan masing-masing. Apabila buruh diserahkan kepada tuan punya rumah kongsi. Kangani diberikan wang pendahuluan untuk membiayai perbelanjaan buruh sehingga mereka tiba di Tanah Melayu. pembawa buruh dibayar dengan kadar tertentu seperti yang dipersetujui. Pegawai tersebut akan membiayai segala perbelanjaan buruh tersebut sehingga sampai di rumah kongsi di Tanah Malayu. Sistem pengambilan rumah kongsi y y y Pengambilan buruh dilakukan oleh pegawai di negara China yang dilantik oleh sesebuah rumah kongsi. Kangani merupakan pengurus agensi yang membawa masuk buruh-buruh India ke Tanah Melayu. (b) Kemasukan buruh India y Kemasukan buruh India ke Tanah Melayu dibuat melalui bebrapa cara seperti sistem Buruh Bebas. Kedatangan mereka diatur oleh orang atau kumpulan tertentu kerana kepentingan ekonomi. Pegawai berkenaan bertanggungjawab mengiringi buruh-buruh tersebut sehingga sampai di tempat majikan.

Peranan institusi insurans amat penting akibat daripada perkembangan ekonomi antarabangsa. Jawapan y y y y Berperanan menyediakan kemudahan pinjaman ke[ada pelabur dan ini memesatkan lagi perkembangan industri getah dan bijih timah. Penubuhan dapat menjana perkembangan pesat ekonomi Tanah Melayu kerana dana dari luar negara dapat disalur terus ke Tanah Melayu dengan lebih mudah dan cepat. Huraikan peranan institusi kewangan dan insurans dalam perkembangan ekonomi di Tanah Melayu dari tahun 1859-1948. Bank dapat bertindak sebagai ejen pembayar kepada pengeksport dan pengimport yang membolehkan urusan perdagangan antarabangsa berjalan dengan lebih licin dan teratur.5. Memperkenalkan sistem kewangan moden yang berorientasikan keuntungan dengan memperkenalkan kadar faedah yang tinggi. melindungi kepetingan pedagang-pedagang antarabangsa dalam urusan perniagaan. y y y 80 . insurans perniagaan dan kemalangan serta insurans nyawa. insurans harta. insurans kebakaran. kemudahan urusan pedagangan import-eksport. Keperluan untuk melindungi kapal-kapal dagang daripada kebakaran. Antara perkhidmatan insurans yang penting ialah insurans maritim. Institusi kewangan dan insurans memainkan peranan yang sangat besar dalam perkembangan ekonomi di Tanah Melayu dengan menyediakan pinjaman. menyalurkan dana.

3 3.9-.%03.38.9.0-.:9.3 :9.308..90470/.32:-.2/8..5.38.37.3/..3-.3. !.3.7.2-::908 2:.3 907/.3..3503:8. 08920.8. ./.%037...307.5:8.9.203:3..7.308.3.  .307...3. .9.7.38./.208..308.2  07/.33//.  .3.6:-.7.3405.3 803.22.80907:83.%%'% .8.3 $.3 0.3.3/8.079.2-0702-.0 0.9/.5.3:39:2030-.3/.95073..2.8.39: !7410847$0/:.5.7.3/.2   ...8907.. .90.7.3-. 99..3943 070.7.9.77..3.2:/07.%03.7.5.8.39.9:%0478.../.73...7..3-:90/.8:7.9.%03.2-::908 2:.7.38.%03.%03.9.5.3/:3./03..147/-07503/...38.-/.9   $03.3-:9::/3.805079/$0...38.-.3509.7.9.3 5038.9 507/.7.90-:/...5.3907/..20307:8.5.7.9.73/...::.39.3 !038.37.-07/.3/..3 437. $0..2-0702-./...:.93.3 -07/./.3!.3/:3.38.3:39:203443503/..5.7..9/7.3-:9..8203:3.9.2 !07.3443..3 %.-07/.7..8..35:8.3..  ...3 !07/.3/..7.3203.37..7890..77.3.7..5.9.3 !07...3/8.%03.3.9   $03.47.   $03./8..38..9.9/.308:8.3203.2.%03./. !.3.2-0702-.- 0..7.7.3/ ..32070.34080/.3-..%03.50/..7. !07.9025. /.2025:3.8.3 !07.  .7.8:7..-  .%03.3.7.2.3.3..7./.208.390470/.9.2...208.3 7:30  .3. 5078.

2 8. O 8..81.380-.8:7.   !020739.3..808:8..-.3 O . ":7.308:8..2-::908 2:.3 O 438055078.37..9.3/./.3 O 0::/.   $0..8907..3 8:9.3 -.05../-.3 -:/.8.9503./.3.380.9.3/503.3 ....7.9.072.380/.7.805079-079:/:3 O .35020739.2/ 8..2 507-:.3./.3/.3 O !0/.8.9  7..3 O 072.25039.3$./.2/8.8 3/.%03../03.9   .39.3.3 &3/.9.3/.59..380.03/.370.3.:203.8..9 O 89.850 5020739.7. 05.5:8.3..9-007.8.309:.:90...7.2 O &38:7 :38:7.380-.3 ..5/.38..9025.0..-40203.503.5:.7.3203028 O .34050/.3.802.3   O 3899:808:9. 207.2 O &3/.9.:25:..2/8..9:2.7... 17.280-.3.7./ !03.3-07/.8...82.:805079 O !0.9.%03.3/03..8:7.1-07/..7:8.3./:58.3 /. O $:9./:58079.3/..3.7./7:2:8. O %:8.7.2..8907..802.7..2-:/.3.8.7.38:7.9507/. O $02.3  .7: O .7....3 O $:7.805079.8../7. %03.39:8./8 503/:/: 9025..2-039:7.308:8.9.5.30.3.7700..3.2...3.82 3:./.32.8.2-.9    ..3-007..2. O 8..0.3/.9.3507./.9 O .7.-07/. O .//3 O 03.:/.3-.9/..28.9.-07:25:.7..2 O :19/./.2.3 O !0/./..8..82/.3 O 07.3/.9 /.. O :-:3.3.  .35035:.1472.8.5.98./7.9/.7.3./... O #.802.8.3./-7.7: 8.7.:39:202-07..0.7.1.8507-3.38.2...1!03..3 -3....35039.7.2..7.35039.8.3/..8.7: $..3203:3:.3503//./.8.7..:/.3980-...9503//./-7. 2.3/.3503.2/./:5 4342  O .%30..0.8907.203.805079.1472. O #-. O $02.9025.8.7.3-.9/..8. O ./ 502:3:9 8:9./-7.8.3./.38.-/:3. O 4943 7443 -07:7:83.3.7:8. 04342 .2-::908 2:. :/.  $4..3 07.9.

.2.5.3.3-007.2020:.28.9:.1808.39./.%:.3.3 .9/8.8.8.3207.2030./.3.../.3../:5.2.7.7./...39/.3  03.3:8.39.2907.250.7..90.3848..9 ..7:. 7.5.8 / 8../8805079202:..3 O O O O            !03. .2 05..  . 90..3438055078.38..5.9./. .8.2..7./:5.89.3 .43949079039: -3.3.2.32025:3./.3.80-0:20/..30507..2/.2.3../.5.3..9:7.3-0747039....2 /..843.2./.9 /80-.9/.7.8.203.28050799443 203443 -078./:5.3.0  .3/.9:5..8..2./.3.2207:5..905. 9443 203443/.8..7...3 .3/802-.303. 8.2:.2.9...2.8.207..9 O O O O O  .2549 04342/.3-079407.3-.95. .32.3 /03....3:284.805079-007.5. 5.2..90.:3:.9/.98..%03.7.7.3 .2.3.38.207:5.39.2.7.8.7. !.38 ./.30507./-:/.397.3.2.3..3202-07.5.2.802.3:8..2./.9/.2.7.5.3 2033..8..408.-071780.3/.3/:5/..2. 8..3.7..88902848.3907/./:/.780..%03.203:-./.8.3/-.2 %:.2:.8 .-./.%03.-. 3.3203.52.3 2070.8.2.0. 203.%03.. -0-7-0.2.. 2.3/././0 3..7:8.3 507.2.2.3 02:73.7..9/8..3503.8.3..-.320307.38.5.3 20:.0/:5.7.7.3:7.3..2.8.3247.5. ..35.

9 .3 !07.3.9.3 0/.3/.3/2.2/..%03.3 0/:/:.9.  .8..3/30.9 :..9..5. /2:.2.3 %0703.-:..8.3.3/.23899:808:9./0 3.39.-.3203.9:7:3 902:7:3 89.33./9:25:...7.37.8...9.3/2./..350/. $:: .-. !.:.7:8.302:.3 .7.3 /.9/03..5. 0/.79.503.7 .39..!#&!#&$$ $&%#%  %%'% .-..7./.:.3/.9.2-::908 2:..9/.9.3 :. 0.37..3    5.2..9 00-.3/8.30.37.3 .39.9   $03.3447   .3.0 !.3503.7./.3993 -07:..3 7:30 0.3: !.3/03.8:7.3 !03.50./0  .5.9. :.:...3 0-08.30-08..3 /8..95079.2/.7.7.8.8:/.-072.3:07..7: .:3.7.38.-.8:/43805.3:393/.7.

502253.3-07:.3 203./503.:305..9          .7..8./.

9:8  009.93..3507025:.10.7.7:88902.3203.3./.79. ./.7.5.  !03...3  !03.3 /.3 :3/./.380-.2..78..39.3..3.-.3.305.3507-0.: .7:.3/. .3/.9!075.  &3/.9/..78089.:5:3202-075078.3.9 /.9!075.9..9%0203:3   020393./.0-93 .47.9%0203:3  .39.9.39./.

9:078:7.2-::908 2:..8.3./5:8.9/.350393/-..88039:8.3./.8.2.3/03..2009.9. /.3.5020739.38.3-07..3!.30:..3.3/.9:.47.31472.9%0203:3 2.8.3-07:38:7.8803 %:8...3  $03.9 O $.7.39.:.7./843.8/.9.7..2..9/2.3.9730..3.0.3/.  .3503//.380-0:20/.7.20.9 . .3:39:9:8.707.9:3.3.3-.39.9503.3390.3 70.8 :39:-.3:3.3/.32.8:7..3503:8.8..3 . 2.3..8-09:7:3.3803./423.3503//..3-.3  0781. 8:7.3.7.2/..38..3.47.8..303/07 0.3   .: 2.9. O $039:8.3 O 0/.3:3.-/..7:7. 509../.3 .90.8/9073.2803. /:.9.389.38:7.-0702-.3803-3.7.8.503//.32.9..8079.9.8./-07.3 0-:/.350393 O !03//.3  .9:38.3907-..33899:89079039: O 47.340443.7.38050798:7.3443...83 8:7./.8/ 2.33  &3/.3.8/ 2.:%4:7:.3://.3502-08..3/:3.220302../. 503//..38..9. 89.3.9/007$02-./83/:/.840443.8.:507025:.3203434.3  :7. O /.73 .3. .8:/.: 507..9/03./.9.8.32.3..3202..5.3/89.3.1..3...3203.8..808:..2/..9..7:8.:97../..59.3/03./7.9.05.9.0 .0.../.3.9/%0703.03/07:3.30803.9:502-.09:7:3.390702:.3/ 2.31472...3.4394503.3057.7.3/9:./7.3.8.8/ 7:2.80-.:  .9   5.3 :3/.3//423.3/.1 O .808:.3.3/9072.3:..-07.  0/:.80.7.3/2..1.3.3./.3 50702-. O &7.5.31472.3.39.3 0/:5. 203..:-: 0.3.0-/50393.8.3 507./.:2..92.3./.9.7.9503..9:-078:7.2/.3..05..3503//./. ":7.8.9 803507802-.33.30.3.3.3 97.2-039::7.3/.  .3 5.2.203/:3.3 O !03//.39302..38:3/.2.1805079-.3-.22.92025:3..- 0:.:.9:0803.9. .9.5./.3:.9/007 3007 .78203.2:7:8./.543/4   .39.

:39:20302-.3 $03!07802-.3.3./.3 ...3.8.3/.8907.503.3203.8./:...3/.08:8.3:3.3/.3 -07.805079....3907/.7:8..3 -.5.3.-0702-..7 ..9.3-.3./..9.8..3-:2-:3:8:8 O O    .7.207.22...92:.8 507.39:8.9:507802-.3.: 503.7.-3.3.38079../8 9..35.9.3.2 039: -039:803-3.- :.7.9 .3.39.3: 507802-..90.7:8.3503.2.3: 0.3../.3503..7:8.3 $0-..- 3./..3. 5:8.1 /. 503:8.-0702-.7.3 09::. 079.2808:.3..3 2.2:....7.90.3.9:.3/0.:.2 !03.80-0:20/..380-..73.-039:5748..9 .1.3 $090.9..05..9/%0703.9.-. :8::/3 ..3057..3..3/.32: 2:8.3.3 /..5.22..22-.2.3/..39.32./.0723..2 ./.-.8.  .38.3507802-..3 3.-:8:1/. 2: 3.7: . /03.3507:25:.3-039:.9.7:8.9 .3805079.340./.3.9%.1.7/...2.5.7:7..32.8. 203.8907.307-0.30..3/.....3.3899:8503//.8/5..3803507802-.3503.-:8.3.98079..- !. .2.8.1:388:7.7:2..3 508..22.3/825..3503.78/.8907.9-:.0..8.39.0/..3.7..3/89.-.3/.503.7.2/.380507970-.9:. !0702-.9/03..    5. .     .7.37.7...350393/...3805079.39.7:3.3:7.31472. /808:./ .3:22:1./.85.3 %:8./ .2.3..5.3.3803-3.3/89.3 /7.3.8.380.3/..9805079.35.35:8 39.3.7.32.2203.- 8050799.3/03../.:1/.9..9.7.3/:3.35.7:7. /..3/.40503..22.9507902:.3:9 : 3.2./.3.8. /447 9.308:8.-2030-.. .-805079 .3503.:0.9:7:..927.2 %0703.9039.2/.7:8.3/.7/.2/.3.3/907:8.2:5./.3-0781.38.079. 9025.:/./.305..9..3/:3.3/.3.3/.7.90..3503./.3/:3:38:70.3.3:3.3-0702-.3/.7.0.3/3.3907-.7.3.880507927.307.8/ 89./.:0.2.7.2-/. O O O O $03!07802-.320:.30. /.-:8.3447 08/2025:3.390. 0803.3-07:38:78.3  $03-3.308:9..2 /.3:83 .3 %.2/0..3/805..9.9.:3 /.9.33.

503.8505073.25:.8:7..3.95..3.3.-.7.3/.3-0702.3.340-.3/50739.3./.208:9.5..2.2-/.3/..3.9.78.5..202-..9..5..9:2.3/.3907/./.3 /825./0  ..79.9   .7 ../-03..2.2-::908 2:..9.2...3 O 025:3. :95......38..3 O 2.330074475.3/.2 O 443.37-.2.9/..7.347../.:0.30.35073.2/..   5...  .9.7:8..9:8.

9:8  O %07/..3 2070.3/03.9:8  05:3/.705:.             .909..9:8  7.3/.5 ..507.7.3...3.30./03.3.3.3 O %07/.:...3. 2.3:2.3202-.3 507.305.2 /.:../.308:9./.9:7.5.9/.9:7.:..$.5..35./7.3.35073.3.3/.2507.2.507.50/.50/.:0.9.3.25479 .3507.:.9-0-07.3.-.3 405020739..3-073.3/.5.90.30.5-.9: .:.: ./..3.9.5..../7.32..80-0:2:7:8.:.83/.3 .3-07/.73/.9:8  7.-805079.3.:.80-..:.  .:./.39079039:805079-07.3!0: 03..39/..8/.03. ..3.7.3.83.7.  !0/.5.9.:$:.7.3.7. 9..7.9-.038.5./909. /   . .2507.33.3 O !.

2::2.038:3/.9.3.502-.3 :3/.:0.2.3507.. 3.3.34008:9.3.-7.3/.9.7:8.5903.88..3-078.:90.3502-08.3.2...2:. :3/.2  .3 :3/.3080.2070.   :.3 /...  .39.3/:3.3..:.9.39.2-.3-./.3 O 0/:. 5072.:90.3-079:8.5..2..-503:7:8 5007..39079039:          .....8.9.30.  &3/.3:30.3.:.. 03.:.3...2030...5.3907.. 8079.:90.3 038::2.3:3 0.32025:3.3507.3..3/80-:9/03.9:7.7..-:. 5.::2.3.3  .:3/.8/:-.9.7.8.3 .3:3/.3 O %07/. $4. O ::2.30.91.3/../.203.303..30:.:3/.5.8:7.8..3 O ::2.3..3::2 -..3/03.390.31.3:30.3::2.. &3/../.80-.3 :3/..0.2-::908 2:./.3.3:30.3.3::232025:3.: 2./. 50.3/..5./.8.3:3.-9 O &3/.3 0.3:.3.7.39.8.3/..3 :3/.8.038 038 ::2..33. ...3.0.303.80-.3..3 :3/.. 8.2.8.9:7.3 ./.3207:5.3.3.3:3.-07.3 :3/..2:2/.-07.7.2.380/.3.2030.. 1.349.9././.3 0.9 ::2.2./.5..3.3/.508.7 5020739./..320..::2 .3 :3/.3-039: 08.9:.9  ::2..350-.305.3 :3/.3:30./. /:.2.4/.503...3/03.405020739.5 08.3907...2..3 ..3:30.3/.

8907.2-0702-.-:8.8907.33-0702-.7.8./0 /.7.8907....0.98.3/.8.2..3545:..3 ./.8.3/.7./.30..8907...- 3.3#03../.0. O %:8.35:8 O 39.8907.9.7.:..3./ ./.2.9:.2203.8.3.3/03.3 50-.308:8./ . .9.8..9...7...-:.3.7.3 O !03.0/.3.-039:5748.3/../0  .: 08:8.7.3-07.3: O ..2503:3.39..3.5073..3.78805079..3805079.8.8.350702-..7/./-.38.22.90. 50309.3-. O $.9..90./. $0-0:23 9:8.3.350393/.3/9:840%03:25:.9/.08:8.3.2 3.079./-../.3:83 .30-...1./:7.- !.8.250209..3-039:..: O %:8.9.90.3.780 -..-.3.2.3.9-07503..3/...7.7:8. ./.9..2/.7:/.90..... .35..3 .39009:.. ..1.3.37..:34 $:3/.3 ./:3..3 /.:34 .9:7:./..25.342:3.3.8..8...38050791.47.3508.47..3.3907-..30.3.3/.8974342/..$.3.7.8.9 .:             .-07-039:5:8.-/50703.3907.7.200.3.22.3 O :7:17...3.7.3 :3/.28203..2.2/.9.3..7.3503:8.380-.2/ :8.9.8./9:8.-0702-.05.3.. ..0799039.3/.7/.203.805079..309.9.37. 08:8.::..7.2-/.3-3.8-./.2.:..39:8.: O 08:8.3 O %:8.0.3..22.2-.33.9/80-.9./.8/..3/%.7.927.. 3.3 5039305.:.3..8207.: O .9-:..30507..7./. 503:8..:8:../.3.:.9:.3..3.8.43/:3..9805079..:/ 80.39039.5. :3/.3503./.8907.3203.3-.:/%.:.0.3/8.22.38.39.3.47.89.3 O $090..7.7:8.-.- :8:1/.380.8.3 16...9025.350309..2./.50309..8.39:8.-.9 9:2-: 9:2-:.3/808:.8...8907.-805079.39:8../. 203.. 9.3/825.2.-90..3805079 !..3-078.8.307-0.3/.9.3207..3-.7.3.3-. O 079.3/89.3.:5..3..3/./..9-:. O !.2/%0703.8/..2..3.203..9...

.:.10:/. 50507.7 5073/:3.9443.750393..3.9 745.9.3.3 #.:%7.7..3 202-.9 !02-08.305.-4020307.3.202-07.05.92074849 0/:5. 7.  %07/7/.39. 2070...3/2. %:./.3..305..90.8.39..05./.:88902807.95039.  $89020:/....9:.305.9   5.3/.:/.9802.3 0207489.:8890207.3 9:.38080-:.3 9:.3/.:.5207:5.75078.... 3899:8070..05.  .443.3 /.32:50309.8.3 9:. 7.39.39.3/-07407.39:.  %07/7/.75./. 7./.443.. 02:3.2.35020739...203:73.3.2.32.: 97.320...2.:./03.2-./.3.3/. /. 909.:39:/:8.3207:5.3 4342/.907/./.2-.9.3202-07. /. 80-.3502-08.05./.39.8.7.32..3443.3..30...75.35:8.5. .3903907.7.9  .. $:9.805079203079.79...-07.80.5.5/745./.38890210:/.7.202-07.7 502-08.9443.3 9:..9903.9:.8./..3 $89020:/.3!07902.3.3 9:....9.9.5.9903.7 /2...7.3509.3/2.3.3/..9903.3.3443./843.  .9:../.: -.8.39. 7.350507.202.8.443.3202-07.3.3-07.3.3..8./843.5.8:7.3203.7/0.32.2/:3#42/745.3.20../003/.35020739.!## ! %%'% .3/2./-7 %07/.3/2.3.-40/.3203:73..202-07./-7.3-0708.39.35073/:3.33.30/:5./745.3 %07/.   .3./.7.3::/..39.5..3 80-.:3.75.3202-07./.9.3503:/03.5.502-08.3-..8:.3803.30..2-/.7.2.5073/:3.820/745./745.30/:5.9 #.7.70.2.3/50739.3.3   .3.9.9:.3.3/2.520343430/:5.7 .3.  ..3:39:202-07.2.3/50739./..39.3...3.30..2.7 .305.:7.443.8079..9903.3 .::39: /9.:/#745.35073/:3.3/03.8:/./2.38005.2-::908 2:.3 5073.:.5.7..-.3/.5:.:./.3 50/.7.3.3.5.3/-.9:...7 %/..8:7.90.509.9.2-::908 2:./..905.. %:.509..:..

7:  .3 502-.30.3..25.308..2039.3.7.207:5.3897.3802:.33203.29. 89./.805079'03.-.3/.350:./.7: O ...3::2030-.0/.88.8.3-:/..8:/#03..3::20.5:8.3802:.802..57.3-.30-. #03.3/.2:3..38.3.3 802:..0-07.390.0/89: ..3/.   :7. 4703.. -.30.3..7.3.-.904342 507/..3:.503.35:8.3.0 034.7.3.3 002.../0340.507902-:3..3.3907/.88.2030-..2:.7.3-:/.203./. /0.803.3:9.3-072...7..80.3034./:390780-:990.5/.3907.805079'03..9 50702-.:.3.3 #03.32.9:7038.3.-:.:90/907.7 .2. .5.3/.3803/.39./.8.75.2.5.950702-.3#03.3 O 0::/.39.3 O 02:3.3.340 .-.88.7.:3.39:..0 #42 /..3 O 0/:/:..390./:3#42/.3.5.3 80-. O 07.:.09:83.3.3002.2./.8.8.9.5.9:.88.0   5.38:305.3..507.35:8..790703.8:/43..9507/.39..7.8:/ 0. /.2..95.9/.3./.2.9 O :.:/.320./..3809.307.  5.9030.9007../745./.35:8..750../. .07./30.7 -.9.5.5:8.2.:9.3/0.2.3.3-07./5:8.-.3/0.0 .3207::5.7.39.3203.7 -..:.7.3/.390703./745.3/02-..3.2..2.39.38..3:3.9/.

0  .3/.43 $05.3   ..9.3/.30.443.07.38.9:8 30.3/7803/7/.9.3243.308.3.3 203:-:7..#03.35030.3.2:8./.75.2-.3503//..9/!479:.35027.2-/.9.:3..3 O 02:3.50-40.3/.32027.502-.1 .8.. /.3209.3#03.:2: :8.:.8974342 O !07:-.802. 203..302482070.8/.7..391 1.7::39:203.8.1 O 07398./.7.3/.5.803..1 90320:8509.7:907/.350702-.:.9.3.3203074.3.7: O 0.3.5./. .8.3/ !07.   .35078..38805079-44 1 2.:.3907./7802.37.890/.89.9.8 O 07.20.305.3/7 O .3:.9.25027. /.3 O 0.3:8.30.8.0-0780/.34 3.3-07.7.3/..3 2.3 43.39.902.-/.320:.-.3..7947../:52.32025:3.3-079.3-..3:8.0.5.32.3.2..070.507.:7.3.3/.7.32074849 O $8902507/.7.8.3:7.3.3-.3507:-.8/.32030.3.7./.7.3/.3-/.34 8.2802:.1..39025.3503074.7..81.9.3.88.350-.3/03./.3.3-0702-.3. 0.7 -.9 047.3/.3043428.02.93:7/.88..3:3.7-./.38..3/.0.3..3 O 025:3.

7/.3-072.8../..3070.3.8:.8.-:9.3/.7.3....3203:.7:802.!749089..3 O #01472.3 20389.9   .503.9/.243..3/7980./:.3.3-07.3 443.35030-.9.3   0.7.3-07.9:.3.5745.37.3.8.3..59407.7/.3.7.38.8.30./.3/73.94 03039.3.3.8.8...320-.3.3808:.3/7/.3. 0.80..789./.9.30.2.9::39:203.3.203../:55020739.3..3/7/.943 .8.5. .5.39./.9.3-.745.3#01472.907-:..75..9 503. .507.2.8..7/03.507.38.3  ..:/!07...31.9.8390..9:.3-.29.:3  /.30--.7-....3/ #.: 202-039:808:.39.8.7:33 202-0-./..2.3:950-..3-.-2.90.202-0-.2-::908 2:.83 ..037'90.-789.2.7.3203:92.:.2.3/507:.2-::908 2:..33.:8/#42/.75.070.2..3 9.35030.2./.32025:3.8.!.9.3.3.3-07507.9.7...8:7.7.942-07.408....3!749089.:/745.94.83 2..390750393..33899:8070.-0750..5.39/.3/03..789.-8.3.-.9:07.--0 03039.94390../.83 2.3:7./:5503:.5.3/.3899:8070..8.9:2.7 80202507.340.8:7.3-. 032.5808:.5. /0.05.7.43943.390.20./.503.3/48.3701472./0..308.2.:8/742 #..7.30/:5.7:.290254..3..3.9.7.-2./.3   5.2070.02:83.3:9789.39/.39.3.3 .793:907 .9/.9.:3 /.8.-0750.7: O #01472./...3507:-.8..8.9/.3/.3/..8.3503//.3 907/.070..9745.745.3 0.3/..9.3 .08 .3 ..:243.9../:5503:.3-07.3.94.070.7.8:/#01472.3!.38.3-07.. :.203:92.5.75..3503074.503:..3:.3!07.3 08....3.3:3:5.9   5.3../.2.3/.074./.307./.09:.3 402.:502-.3.50393.943207:5.3$05.3 O $05./:.9:.7.0723.9:8:7..7-.90. 507.30.2.3/.94/. :.:/./. 203...39.3  ..327505.2.9.3$0/03 !0507.9.8.-.35030003.3907... 03039.  .33078    . 9././..2.3 92-:8..:.34 !479:.:3  .80-.25:3.2.5.32070...2.$3/:03. :.3 03039.907.390.8:/ 20.7.34 072.

 4/ 4850/.3 47.3 .2-::908 2:.3745...25:30/:5.9-.2070.9/.3$.9474342  7.2070.3503:../.391/.9203.-07.2..3:.3-07.380-. 3:.4:8!079./..3203.5.30:39:3.8:39:/:3.5.9203.8/.-.2:39:203.9   5. .09:8.32030..7-. O ..3745./.-..3.3.3./-:7:/.3789.3/...3%.2.-07...3.9.7:/745.3203:.3 -077.3:39:2030-.8.0 %2:7  .3 .35079. 0. :..2.7.37.5030.9.:3.7.39./.3.5.380507902.3.35:3.5.3.39.3/.7.8.38050799..3 O .5.59.39...3.8.90.3%.308.3.9.347.3.35030..33203/.3.3503:.3/.3. .7:/. O !03:3.9:.3.3574/:5079.3.8..3/.3907/.- 80-.0-.30.7.0/.3/.8..9..2..7.8.3/.3 O #.789.2.7.9.3 O !07:-.502.745.2-/. %07.47.80-./.39038.3203.3/ 0745.2.39:35.35079..3..3-077 503:3.2.0.3/.  033.3-.3 /.9:.3 08.30%2:7  !07.7.  !030.50/.-07..947!49  02:3.3.7 -08.3..38.- 80-.3/.3-.947.4:8!079.8050793.-08.503.7.3.5.3/./..324/038079.4:8!079.3243..!02.2/03.37025.3-.38.9.380.7/.3745.3-08.3.7.3503/474350393:.:.8..8/..93..700 O 443..39.307:5.8.3/03.3#0. /.5.9.3503074.3#0..3509.745.5. /.301803   .3 ..:.8.38:3.3503074.87.3/ !07...9/.9:7:9 203.  .7.3203.3.0%2:7  O .3.2.3   ..705./.3.5..3.3 O .347./.9..380..3.3503074.7%2:7.35079..7.30%2:7 $0.0-20:.347  .9 47......3789. O %07/.30-:.-:9..8:7.9.2.. 2070.288902503:3.#0..2030.7../-:7:/.9/.3203/.39.3:39:2030-.-:9.::3.5.8 8:907. :.:3.....3502.0/./.2-/.0/.3503.9:../...0 %2:7  O .3 2070./.3/745.3/.!02.30.

.3.3/-:./.9:.380.3503:7:8.30-01803805079.9.5.32070.5.8 .3/03.324/0380507997.85079.3.3/..330.99072.3502.7.3#$ 202.3/3.5.3 !079. 03907.3.3:2.30-.5 O %.85079.20.203.3.3-07.3805079..7.3.-0.038.3805079503.3 9.3.35079.7.  #03:3.3503:3.8.7:..3.3.7.8.350.22033.7: !&%#.3-077 503:3.850502-:3:8.3.30.7!079.9/:8.3/79.3.31034203.4:8!079.320307:8.3.39.9 203.39: 443.2.0/.3./.7.39/.3. .3/.3/03.9203.3.3.39:07.3.3903445079.3 O 07.3/./9.7 $0907:83. O %..3.8.203..3-07.502.3507.-.3.3/.2.3!079. O 39.3 0203907..1/:5509.3.3.8.2/03.3202.8.9 /50793.3..39/.3.9.3/.#0. 9.0.3507-.3-07-03:2308909 43943..3907/.3.3.39..2503:3.::5:39:0507:.2.7574/:5079.9802.39. 907-.39.3.3.3.8.3.3.25:30507:.9.7../.9.3  .7...3 # /.3-035.7.350393:39:202-.3.8.8/.3/03.3080:7:30..3507:-..3:39: /085479 038805079202.3.04342/8.5.5.5..35:.3. 2308909.7.3802.3 20250703.3507.3.  .2./. O .3509.30- 04342/.3.038 .3 /..730...3.3203.3.3 0.7.8.. 20325479-07./-..39..3..9:.3.8. 889029..7..390381.5.9:88902503..3.502-.947 03907..9:.3/.350393/.32.3..5.2.3./.3 O 07.9/30.78.3/3..3907/.507:.7.7.3/03../.3 /.307.9../03.9/.920250793..3202:.3.5.8:.3 5030:.830.3/8.3.8.90.47..

3.3 %..:: 3202-40.3-.3503:. 2:/...3 20.3/77.93.35079.203/.39./.3/:3.3..3.8.!02.502.3 $0.390780-:9-077.3/..3.-08.0/.-:7:805079/...3.3 -07:7. !07.9.9..5. /.3 !09.3 503.3...9/507.3-.3.257 8.2.2-039:8.380.0/..3.0/.98./3 9/.-0708.3.3:2.3.9 8..2.8.3 0.2030-.2/.3.3-0703. 0/.5..3 0.8.2.3502...3/.3..3.3..8.3 03:3.391/.502-.7: 503:3..907.307..303907.3-07042545.7.:39:-007.3/$.3..3.3.9802..8..4:8!079.3..33:..3 O .4:8!079.34007.8. .8.3907.9.3-.31034203.3..3/.3.202-40.7.05..7.3.3503:.8.38.3907/.2..2.7.3...3/.8.3/.2.9.9:.35:.7.9:.8.3.3.3805079 507:-.3.5.39./8./03..35079.347 907/. 503:3.288902502:3.8079.3 . ./.34002-.5.:7.20207:.9.3408.3574/:5079.#0.9/.: 9038.3 03.7..3/79.3!0...9.8.90.2./. !078..35007.7-.9../.3.2#0.7..3-07.3/8./.3 /..5.35... .39..3:3.7.3/.3.9.503.3%.3/50793.9.:39:203:8.805079/.3.390.3. /.3/.805079..25079.       .:/.-.2.

3.3/03.7805079-:.- 03.2.85079..257807:5...39075. 889028.9.3 O !03:3.35079.0.: 007$02-../..3507-0.3 79.  O 0:.::5 :39:80:7:503/:/:79./.5509. 203.3 ..39:./:3.3/..32.25:203..3.3507809::.3 O O O .39/.907.8.7.9 O $..3.7.3.2..5037..92030:.7. O /.203:8.9.39.7 -.7805079:../.3../.05.#0.35007.33.9.2...07../03.-08.7..3.3:8.39.3.:39:203.8 0.7  !07-0. 03907.324/03 3200-.3:3.3/.#02-.8.9/:8.3.2.3 ./05.7805024/03.0:.9..390381        .3807:5...38.3802.3 O .5.89.3/.9.9/9..8/03.3202-07.9.4:8!079.3/.07. 9.3.-.9.3 5079.35007.9203.3 03907.304254 8:5.3.350:.3...8.3 50-.3./:8.3503/:/:2025:3. 3200-.3-072:9:93 /.8.3509..5.3.2.:/9025.3/..3.7.9:..3!740%.7.3-.-.7.3.3-.:8.2574808503.:7 8.32.3:39:085479  %.3  %.3.3 9:.2030:7: 2.8..:7.3./.3203./.  .39:/.38..39..3.3 903.380.3-:7:/.3..7./%.-..9.2809475079./.:/79.30-390381805079503:3.3/03.2.8.5.3...3  .3--03..3-07.://.280..3.3 5030:..3.3.3/.3503.3/.3 5037.3 ..5.59.-077.7:/..3 !078.3/.3:39:203/.3.502-.8.3.3/.7..3/.3.35079.3203.9.3.39034424/03 2083502-.7.25:3 0507:.30. 3..8..7.04342 !.5.9/.3/.35:.5.3.3 :2..2.5..32070.890.8..0-.3.3.0-.3/:8.7 -08.-.3-3..390..3 07.5.3:3.5.3903.9:7:9-07.3. 9.9203072../.203.9/..8 502..32083203:.3$0702-.507:-. -:./.2.330..3 O 07/.-07:8.20::/.2.3.380.3/ .3.0/.380-.8.3.3.:.3.8-0:2203.2.3.5.::5:39:203.8.5.31034203..3503/:/:0-.:25:7/.35078.3/..3 -07..3.9 9.3 79.3 O !03:3.3:3..3/....3 .3 502:3:9.-078.3.7.

3/.92030/.4:8!073/:897.28.1.3/..3.3..8.9203.9.5.7.38.30--.8-:.8.324/.38:2-.3 2030/.9:2.3 -3.2.3#0.9..7:/..3  ..-:7..3 5030:.59.30--08./.3-0:2203.0/.4:8!079.3203.3 080/.59.3 .7..3.3./.9.3/.3203..-.380.3 !030/.3#.4050.3202-40.3.20:..3.338.950239.35073/:897.3/.2-/.9.-.3/.. .7.390344-.35073/:897.380.350702-.9/80.-:7.4:8!079.7./.23007909..32070.38.3/03.3.38079.-03..9 O 0..5.3 ..2-/.7/779  /07.3 O #0.5.3.5/.3:.28.3 O .3203..::5/.805.2.5..4:8!079.3. O .399/.50239.8..3:3784./..5078.3-08.5.-./.3.-03. 3..343.950.9/50793.3203.5.3/./..3.7:805079033-07:.#0.3-.32..5.   5.05.8/.28.9/./.3 5073/:897.3 05.390.3.3 .3.2-/.75.2-/..3.305.3/.3.503.20 .3-..4:88.3/03.3/.907/.3.3/..8.5..3.3-07.30:8.//.9-.-.3903.3. /:.-:7 /./.-03.3 .9/./.2-::908 2:.3!073/:897..5079:2-:.3.7/..3/.390/.35073/:897.4:8!073/:897.3/..3/.09:8.7805030/.7.2.5.3.3-07..4:8!079.3..324/.39.9.2-/.3203.0/.3 0:39:3.7.390344/03.9..3.3-03.320.9   5.2574808#0.30.950.9077..5:..2-/.230.. !03:3..8:7.2.35:.9/5.59.3#0.59....3.35007./.3507.947 1..-07907:8.920239.32030-.3/.730..7 $02.3.39/..30-.507: 203254792.5.3 203:3.20.-:7.../.08 /.3/.3 !74/:/.3/.39: 203../.3:8.805079#0./.3..5...9.7.4:8!073/:897./:.3:3784.3 O $5333033 208350239.9.920239.2:8.390.9035030:.3/./.5..3203...2-/.:/79.-.3:7.4:85079.8.307.507:-.5.#0.3:.33/:897/.3..3/.35073/:897.70.3 O 0/:.307.9.8.3.5.75./.3.3 #0..70.3.3   .3#0.3/03.2#0.2-/.770.202-.3.3 :2.3 203. !09..202-07.3/.947:9./.3.3.3.5.350303:3.7/..3 !03:8:8..4:8!079..3..-:7-.50702-.4:8!079.9/03/.-03..4:8!073/:897.3 080/...38/..3/..390..5..58079.7.9.8/..3..2.3..3#0.3:..3./..9.

.3/.85079.9035079..9.:/42078.3.2-/.3203/.35079.9/03.324/03 5030:.35020:.32033.7.3./.7: /.35073/:897.3..3 /.3.5.9/507/.3.3-. 0-.7.3/.3.3       .

9.3 O 03/.7..908.3  .3 O ..7.32070.8..%03.3 O 0.3503.8.3..3 9/.7.7.. O !03.-07.7.%03.3/..5.9.3507.-07907:8.9203.3-:7: ./.3.3 0-02..32039.30:39:3.792.3.30.7..3203/47430/..9.7.3..7.9.3745.9./.3.7.07..9.3.:9.3.9./.2-::908 2:.4:8!073/:897.3-.3/.9/./..3:39:203/.7.9507/..3080.8.3/.2.308549.3.8-:7:..5.3507:-:3.3.203/:3 3/:8972070.7:/8.3:.907..5202:/.-.3-.9203..2-/..7.3  .3:39: 0507:./03/07.9039.3/.5.5./.3202507.%03.31.3.3.780549/..503.907-0.5007.2.3..379.05.30-5.3:.5. O 03.8/.39..5.-.59. .3 O 33203/.2.5.820207:5.38080-:.3503..3 O 2507..5.33:9.79.8:/2507.5.330.3..3-079::.3 O &39:202.5.3/.9.3/.8:7.39.3 O 79.      .30  ./.3   03.304342   3.8:7.8.8...3.9079039:/50703...71/50703.30--.8./...7.9/0854790207.3503:.9..3-.7.3./0 /.3 -.7..:.3-.5203.8..3./.30709./.#0.  ...39.308.5..80:..9   03. /.5.94704342.2-::908 2:.9.820 .3/.90780-:9207:5..59./.55.9   5.30-:..89.7.9907.35073/:897.39.38.3:8:83.5.8308.399.3..3::3   0.33/:8972.75.5..:3.380.9..2..30709.3.2.5.3:9-.2:..5.3-. O 02.202.3203.75.35007.3 503:3.9/.30:. O !03:.8.35073/:897...83 2.

320:.3 !03//.3/7   3.8.7.8207/0.3..0-20:.3. 803:7 8032: O 07.9203:-:7./-7.3..7.3 50393:39:203. O !03:3.3574/:5079.20./-.3.3:7..8/./-7 703/../.39 O 070.7.2-/.3-.8.3803/3..20.7.288902503:3.30-01803 503:3.8...0  .3/.3798 053.3502..3.   $4.3..2.3-:/.3-.38035.380/.8/.9443../.502.3024820.:34050/.32507.35039./.3.3.3/.3 %07.3#03.405020739.. 8005.3507.3 O %03503. O .3  .3-0708.39.3 909.8.3/.388902503//.780503//.5./03.3/.08.3.202:5:/.0/.//.0/.20203:0507:..820/..3507.3-.:.7:39:202-07503//.8.3.3..3/.3/.3070..3/.3.3 O 443..320.5.3...3 O !07:-.3-07:.3 :8.3.380.8.5.2-::908 2:.3507.8-.391/.- 80-.503:3.-07-039:9:8./80-.2..88..2..35039.380-.8...5.59/.3.3-0708..39038...35079.-07.-:9..8-.3 0.:3..7.3.3            .3507..3.#0.7.4:85079.3/..7/.3 803-3.3.3 50/.3 -.507-:2.39.7: 8079. 5.8:7.9/50703.3 9075.9   3.3 .3/03.9.3203.3.3202.7.3443...3.3507..

8.3.3.3 50702-.38:/.317.5073.9.3/02:/.3503.3-..8./.3..305.3-07:.3/.2203074.3 O $08:.9.3203.9:507:-.9:507:-.5/03.3./.3.8 O $08:.3:9/.99039.7. O #0.3./9.9202-.3/03...02.3/.3 #0.7.3/03.08.8.5./.9/..3#0.3.8:5.3903449/.38079.3.7.390780-:9.348 .3  ...3/.380.3.3  .9503.7./.202:/..-08.5...3.3.3/.3.8.38.3/..90:39:3.38:/.3:9.3.3..07..50740/.3203/.399.: O $8902503./.92033.4:8!073/:897..5.5..32:7. .3:9.3:9/.7.3.3/.3503.3-...             .3.3 O !0303.5/.4:8!079./.3-.9203:-:3.3-0708.3-.2032-:.9/58.3 2.75.7.9:-/.38.-.5.308.3 O $8902.3/.3 .3.3.9039:202-7./.90 9025.-07:.3.3033.05./.3.30709.9/..30709.3-.3.30--. -.0-:7 O /...-/.3/03..7 -08..390780-:9507:/9.  :7...3/.3/08.37.2-784207:5.35073/:897.3/..3 O $02.78.3.3 0.9/..9 203.35079..39.5..5..3 -.35073/:897..3/.3/03.9:9025...3...5.3.3:9 -.3.3.3/.0.7.805./.3/79.9.3 !07:-.4:8!073/:897.7.3203./.3-/.3   !.3.3:9.#0.3/.5.9039.:..5.303/.8.3.503/.9039:.5.3 207:5.3/.2808:.9203.:-..5.3 80.203/.3.7.3.8 807.32:7..9.:9.:.5/.3/.3:5..2:..3/.380-.90:8.:.3202.5/..0-:7 -/./.35079. O /.3.3.2.3-.9.5.3 503.3 8:5...3/.7/.39:50707.38/.7./.7.8.34003907.

30-:.7.9.8 %03445079.35.9.3: 9:.3. 502-.3203.7.7.8.8./7:39:0507:.9:39:9::.9.9.7.9.8.7.: :25:.3. $##%$$%#! # %%% ..3..390344 .28.3.3...2. :2.30.0-.8:7.3/.3802:.7. 24/..0..3 .320-.35030:...0...7.3.3.3..30.:7.388902503.30.9...35079:..:9.07-.95079..7.3 .3.2-::9082:.::/ 503:8:8.3 07-039:8.32.3/825.7.33.3500:.3/:8.:7 8..2.30:.:50742-43.30./7 $07.8.9.373.0./84.3 4342.3.3/..3..8...9.8.0:. 203:3./. 8079.30--. 8.7.8:/.: 03:3.90.2 202:3:9. 9/.3.8:9..3-08.3 03:3.9.32025:3.35007..7..3-0.28..-3.3.3 03/:7 03/.3 9..3-.35.80.3..-:7:.30-93 502.3.3./-.32...:97.8.2.3 0.9   5..3.5.-078..7..:.-3..3 !030:. .3 %.7..3907.3/2.380.7.3:8.30-.9 80/0.3/03.38:3.3 2039073.8.35030:..3/.380.304342/.390344.2.3 203:3. 24/. 0-.3.2-::908 2:.32:/.7 90344.3 42-43.3.3.-:7:.7. 0.7.9. -:.89.8.7.3/.8 503:7:8.408080-:.3   .903././/.3/03.../.37.3 /.3 502.5.2. .3.202.3.3.9   5. 0./843..32:/.7 503:3. 05:90.3:39:8.3.3803/7/.400:.32:/./07..3043428050792042-43 -07.3../.8050799./.9.9:902549079039:907:9.2..8:7..3/2...3/..5      .9.. 2083  .340903.3.3:39:9::.3 -.3.38.3903..5.:.5.9.7/..8-07..7.:2.9. .3 0.85030:.3..3 -072:82805079503. /:3..30434297.9/.3:39:0507:.38:2-07..7.3...5.904342.203.3 -08.::.805079:- 58.8:/.7..7.95079..2.78:3.7....3903.30.3.7.35079.39.3/.

.5.:80-0:2 0/.30-03.3 02.&43 007$02-..3.3-92..:/./%.:2.3- 92.9.3 47.3..-7.3/$:3..3798 .250742-43...9.!:97.9: :/.2 #.3203.1.33.340-:7:9025.7 .9:.:/.3..3 03.950742-43.70...9.347..507.3 80507943 . 5..7 .3.39.7.9:0.0./50242-43-92./. 02-07.503-.3/.3.9.3/:8.347 .9/$0.3502-08.2.

.305.3903.5.30.39/..9.203/:39.05./9..3 &-.3.7..3..8..-.3/42-43 03039:.3503:.95079.507:8./502-0. 502-08.3 -.207. 0.95.3...2-::908 2:.3502./.42-43-92.5.3.2.-0./.309.7..8..503:8.250702-.9.350..3.8./843.507.2.3-0-07.8-92..9.3.:  ./.20748.3/.9.:/.305..7798/../03.3073./5073.3.3:39:203.:   $03.7..350742-43./.9   5.3203.2 O %.:  .9.209.8:7.80-0:2-0702-.35079.40503:8.7.. /..8.: .83   ..2. O &3/.7:80507945 902-.309./-...3.3-.3-07.380././..2 .5.: %0-: .75..3/./..3/..805079.3... O 0250703.3..7...7..2.3502-08.: 03./50703.39.9./...397.:/.3/03....3..3-0309...3.3203:3.3.2-/.90.8./.3-07:-:3/03.35..73. 0.80..5.3 203.3.342078.2-7/.70.3..3-.7..70.3 :3/.3037 #/0/.-:7:/.3.33.3/.33/.2-7 %02-.:805079-039: 9:.3507:8.9.3.074-4405024/./.3203/.7..3544  .203:9889029470.5.20.20347009.39.3 O 0250703.3./%. O 0342078.38.507809::.3-92.:39:203:8./.08...342078.309.3.:2.: 45  .2 47.3 O 07:8.3/:.39./:8.3 .0389..3.38:2-.3-/02.

 /.3808:.$25.302:3.3:3/./9..342078.5.8. O 02-.9.-0 .5...8.7/./3.3089.:/.3 507-.3.9:.90..35037.3798203.9::.3438089.%.3503.:.72 05.3./-7.: .7::39:9::.3/.31.9.38:2-07903. /5.   .2/03.3503.947 1.9.502-08.798..3503/:/:/808:.3.340798 .3-:.3.5.3..52089202-:./:.3:2.503079.:/.9 0-03.-.2-.3 :3/.309.3.../..3.3   03.8...3.5.3 O 030./.83 O 030.9.3.3/.3 8.:39:203:95 8:2-07:9.2.:7:8.3.35079.350742-43./.8.75.280947507:8.304342/.30.9:./ O 03:7.3500-:30.203.2..3749.   5.3..80..../.05.3/.2./ .3/-07././%.309.8.5.7503..73..3507/2.3.3-08.9..388902503.:   5.-...3.30. !079..3.3.4079805.-.0.8.3 !0702-.3:9.3..303/.3/. O .8.8:/88902503//..9.83-..:9/.50702-..:  ..9 27.2.3./..7.:8.2.507:203/.5.3.3/.8.8.7 -./.7.9   .90-03./-03.30%.95039.342078.: O $02:.: 909.39..073.723.3508.3 O 3/.8.3-07. -.:.!0.3.7.33.3.2-::908 2:. O !702:2:39:5072443.3.7.47.3.3.3 /-.3 .7:39:203039:.380507935.3503.2.7-.9%.3 O 0.: .3/!0.5..3/.8:7.3.3/..3 5073.8.7.0....7/03.5.05.-071:3880-..2:7.9.30507:.3507:203/.203%.9502443.:2907-039:/%.9%.2.90.:/9:. 5.2.32.203:8.3/.3./.39.2.0.5..947.3.3  .350303.3.39.0.08.3.3/.3/.247.:2025:3.70.99025./.3..3-:7:.8.-.30.3.8.7.39/.380-./.904342-07..9-07-..3.305.38079.-..9..:.7..9.38:2-07..: 0.5024/.2..354990..7/%.8. 80.47.904342.33/..3805079:.3-.!.7:  .7..3:2.9.3/.3.39./. !0702-.8.7..3203..8./.3.2 02.9.3:8.7/:..9.:. .3.3..30.32030-.3-92.309.39..$25.:-0753/.7.2.20203: 0507:./808:.3.75.%..2.3.7.0.35.9:.3.30434279807....3 O #08/03/3007 30070.3.5:8..38890204342.: O 03/:3050393.3.

3 -0702-./..3/-003:400283.2-::908 2:.507:-..:2.3.3.0.3 O !0702-.3/.3 502-.380/...3085479    .3.3.7./..3.7.3:39:/085479 O !02-:.9.3.3 O !..05.90.3/$.3043425079..9.33.3:.405024/..3 0385079..%.2.30434242078.3..3.309.3. 0./. 7. 32030-..38.2.95079.2.3 -07549038203.9.35030:./...-.9   0.203:8.345 %.75.3907537 /.:39:9::.3 O !03.3 043425079.:39: 507239..30.3.3/:3.0723.3/..3-.5.3.0....7./.: ..3/..:803./.3-0. 5024/.3.3-92.8..30./843.39..3:9.3902545.342078./.3 447/.31.::.8.32039.2.7982:.3..2.745.39.. 802039.3 O 0-...5 889028.: 90-: .3798907.39..302.:203.:-..3/.3:39:050393.7../.-:3/.7805033.:39:202507.3. /.30.3 50742-43. 503.3 $8902503//.342078.3.8:7.309.30709.3..8.507:8./.347.350742-43../.30:39:3..730..7   %07.-.2-7 O 0.7.7.3..3.3:39:503..9/.20..7.. .33/:8.7.35024/./%.342078.34024/.230.-. 9.32030-..3.3.3509.3/..3.-.:.7:8.3 503:3.-072.3/.-... 8079.3.0.3.95079.3 503:7:8.83 2.:90788/.   $4.3202-07.:3 .9.2 .3:9.780203/.:/.0.3 .9/03...8.947 1.3/.342078..35079.3 509.8.7..3.33.9.3$8902 .3508./0 .342078...80-0:2-0702-.9.3 2025:3.-08.5/-3.5.3503:8.3203:3.3 447 O 447 .443.3.3.9. 90344 438089. 503:3..3507:-:3.9.5. ../.3503.3 /:8.8.7.38.-.3..3.3.8:/507/.342078. O .:  ..342078.309..3./.-./ 04342/03.85079..37..3/.803.:/.3 0.8../.-:7:.3.3.745../7/.0434297.7..0./.3 O 9.3..3 -.745.3.324/.9.3 O .33.3 0:.3043425079.3.30-.-9:9/.3  .388902503./.3.3./0 5024/..320-.2.-.2/...::39:9::.947. O 03.2/.35079.3798/%...3 903445079./..9.8.5.9.350/.3.3%.35.3..8 /./.204342 5079..8.3.9:-:7: -:7:3.2-7/:8. 5079.8380-.././.3::/3.3.3050.:203..0.3/.320-./.2-7 902-.-:.5. $.:30.202-..3.0207/0.9.3.:.3 093.3:3..8907.:22...3 05.5.7:/. 080-.8./80-.3-.5%.3903..9.3.30:./../.. 9.7/.3.3 -03 -03.35..75. O .33.39..7.28...9./.

3.503.5.809.3 O $30507:202-:.5..3.3-0703.2.5.-202.327.:  .3/03.7.302.3.830%.3.7.3 ..305.-.309./03.../03./.-.3$0.:/.2-40502-4743-:7:. -.393/.  .038-:7:.3..3.3./.3/...3.3.9./../.3/.2-.3-0703.0..-.3 /..25.-.2.03843.393 544 54409.3.3.9.3507:8...39:.-.3 09..32.-/02.2.3:3.9:7.8:...3-:7:3.25:202-.38.050.3.2-. 307. 09:. 2070.3../-07:49..4030..309.47.780:2.3.7.3./..3.9.3 :9..-.9..5.29745.500-:3 0.3-..7/03/$3.3 -0793/..438 079...:-07:9..3980-.39.3 O 5.3 /.3/-.35030:.380947503.39079039:   07...9.3 2070.49.8./ %..8..3...32070.3!07.3.3.:889029470.3..3 O 0250703. 02.309..:-:7:...28:.8/.3:3.3.3037 #/0/.2070.9.3/.3-.503:8..3..7../.8./0  .3:39:2070.7.7.9507. .../.../%.3909.3203/.327.7.5:7.7..39.0%.25:3 .32030:.8050798890270/9 88902503.3.!03.7 O 0.2.203072.8.92030:.309.3/-.30-703/.309...3 -0309.7.33...$30 O $309/.388902503.3 O O O  3.388902503470. 80-0:2507./.8.350.: 09:..-:.: .350-.38.3/-..33/03.3   :7.3203:3:. /03.7.:..32024/03.32070.-0-..7.2.3. 9::8079.:/:25:..2030. 0..: /09.3.7.3/.3.75. ..307./.9.38:2-.8.5030:.3.-007.502074849.0/:.80-..:-079:8-.3.:3 0250703.3#...9: 902549079039: O 070.3$90.-:7:.3/-0.980-.3.7..7.:/03.9.3.2.3.380.390.0907.37.38:8:09.507-0.2203. 3.25:340 0 9.0..527.3203.37:2.3 ..3.32070.3903..5./0 3.3798/.../.09....250702-.32..3/.0..25030:.83/%..7..3./2.27.0.5. .09..-:.3..8:.  . O $890290970/9 O .80-.

90780-:9.7.80...9.050393.3-:7:3/.880380.8:.:..7  $8902.30%.438 O !0.3.3.3-:7:/.  $89024397.9079039: 8./7:2.9.3./%.0.3232:2.32.3.25.3 04342 O 5.3 /003/.../03.3.438 502-.0.35007. O .3:39:.8502-.82029025.. O $8902:7:0-..438/%..3.3 09:.:/.. 8.33.83 2.3.-.3 -:7: .0.79079039:805079./..305.39079039:07.32.$8902503. 02.2-.2-.: O 5.34050.9/.3202-.438 O !03.3.7/03.9.202.507-0.:3 /03.9..8 O :7:3/.3-.3.37:2...9.::25:.3-:7:90780-:9803..32070.2-.3 O $047.3.2-.3.7:2..-.802-.9-.3202-.-.83 O 0/.8.3..9.:..-0.:2070.8:%.3  O O O $8902503..3940 8080-:.35:3...7.3.3-007.-:7: /-.-0-.3.39.380-..3.9./.3.9:./.3.9.3/..8.3/507809::  .2.7.-:7:/807.9:3.9:74047./30.7:2.3..

3/:7.2.

3-:7:3/.0.3202-.3/.3:39:202-.3 /.3 ./9025. 8.3.3$8902.3-079..3-:7: 803. :39:203/.038.8:.2070..3503/.3..0%..7.:39:203..2-.3..3.3402.39.0 %.39.3.9.0.7...-20373-:7: -:7:90780-:9803..::.3.9.3-:7:/-.9-.7903.5.-:7: O ..805079 88902:7:0-.3207:5.3-:7:.0..75:..750.3203..507-0.3  .25.3:3.9.5..3.3.:      02../.3-:7: $0.3/-07.8 $89024397.3503:7:8.3 !0.402..3.: O .92.-0703..:/-:..2..320207:.3.8:-:7: -:7:3/.3507-0.:-0-7.303/..3.30507..3/.3/ /:-07..920..3.030./%.

50..50702-.38.325479 085479 203.:/.80-.7./..3.393 O !03:-:.3...9:7 O !07.9 O ..3.302.33/:89709.2:7:8.385073.50702-. 38:7.2.3.9203.3..3.79.-07.3.3.0.33899:80.3.3/..50702-.338:7. O 0250703./.383../..3507/.3889020.7.3.39..30:39:3.950393.5...38. /.39..75.3/.3 38:7.3./.38.3.9.3/.302:/.3/03.338:7..2.38..3.3-0747039.0.382.. O 0507:.3:39:203/:3.:07.3 :7:8.5.3.3    .304342 .7.350325479 .350393. 39.-./.3.9.3.:3  .79.3./.3 O 07507.3..-.33899:838:7.30.3.38:7.0.-:7/.7/.5.3/.32030/.3/.9-08.-..3 907.0/./.3.792 38:7.503085479/.3/. :7.3.730.5.353.30-2:/.3/03.324/03.35073.350/.7:.8.3507... 203/:305093.338:7.380-.3.0.3.38.3507.3./.7.9/8. .75..38/.3..3202-40./.39.3..3 .9-0793/..3508.7.3/.3.3 50/.:7907:80%.3-92.:7.3. 38:7.5.2.3 20250703.38.3 02:/...3 50/.71.507/2.9/.353..304342/%.3.904342%.30-.003502-.2 50702-.:/03.5.3.3 O 3899:80.:/03.-.3320208.250702-./.7.0-.32030/.3:7:8.05.38079.7...705.304342/ %.3/./.38202.38.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.