SOALAN DAN JAWAPAN LATIHAN BUKU TEKS TINGKATAN 4 BAB 1: KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA Latihan muka surat

4. 1. Bagaimanakah masyarakat pada Zaman Prasejarah berubah daripada Zaman Mesolitik kepada Zaman Neolitik? Jawapan - Berubah secara evolusi disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhinya, antaranya: - Manusia mula hidup secara menetap di sesuatu tempat dan tidak berpindah-randah. - Bercucuk tanam dan menternak binatang. - Hidup secara berkelompok dan membina kediaman yang lebih kukuh. - Kesuburan tanah di lembah sungai membolehkan mereka mengusahakan tanaman makanan untuk keperluan harian. - Perkampungan berubah menjadi bandar, seterusnya wujud sistem undang-undang atau peraturan bagi menjamin kestabilan dan keharmonian hidup mereka. - Seorang ketua dilantik untuk menguatkuasakan undang-undang bagi kesejahteraan hidup. - Kehidupan yang lebih tersusun menyebabkan manusia mempunyai lebih banyak masa untuk memikirkan cara-cara meningkatkan hidup mereka. - Menghasilkan pelbagai ciptaan seperti roda, bajak, peralatan tembikar, dan sebagainya. - Hasil ciptaan alatan membolehkan lebihan makanan dikeluarkan dan mendorong kepada aktiviti perdagangan dengan kawasan-kawasan lain melalui pertukaran barangan (sistem barter). 2. Jelaskan bagaimana masyarakat pada Zaman Neolitik menyara hidup mereka. Jawapan - Bercucuk tanam, seperti tanaman gandum, jagung dan sebagainya. - Menternak binatang sepeti lembu dan kambing - Aktivti perdagangan dengan kawasan-kawasan lain melalui sistem barter. 3. Terangkan keadaan masyarakat pada Zaman Logam. Jawapan - Kepandaian manusia melebur logam khususnya besi menyebabkan manusia pada zaman berjaya mencipta perahu dan rumah. - Di sesetengah tempat, pada zaman ini telah muncul petempatan besar dan kota pertahanan. Petempatan besar ini kemudian berkembang menjadi bandar atau kota. - Manusia sudah pandai merekodkan peristiwa yang berlaku dalam bentuk tulisan. - Mengetahui cara-cara mengebumikan mayat dengan iringan bekalan kubur seperti tembikar, makanan, alatan besi dan sebagainya. - Alatan batu diganti dengan logam. - Pandai membuat tembikar daripada tanah liat dengan ukiran-ukiran yang cantik.

1

Latihan muka surat 5. 1. Apakah yang dimaksudkan dengan ³tamadun´? - Keadaan masyarakat manusia yang dicirikan atau didasarkan pada taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran seperti sosial, budaya, politik, ekonomi, serta perkembangan pemikiran seperti sosial, budaya, plitik, ekonomi, perbandaran dan sebagainya. 2. Nyatakan maksud tamadun pada pandangan Islam. Jawapan - Tamadun bukan hanya pencapaian atau kejayaan manusia dalam pembangunan fizikal semata-mata tetapi juga aspek rohaniah yang menjadi tunjang kepada ketamadunan menurut Islam. Latihan muka surat 8. 1. Senaraikan ciri tamadun. Jawapan 1. 2. 3. 4. 5. 6. Petempatan kekal. Kehidupan berorganisasi. Sistem pemerintahan. Pengkhususan pekerjaan. Agama dan pekerjaan. Bahasa dan sistem tulisan.

2. Terangkan ciri-ciri tamadun awal manusia. Jawapan - Petempatan kekal ± membawa kepada corak kehidupan yang sistematik. - Kehidupan berorganisasi ± memastikan kestabilan dan kemakmuran. - Sistem pemerintahan ± untuk menjadi panduan dalam menjamin kesjahteraan. - Pengkhususan pekerjaan ± membawa kepada peningkatan dan perkembangan ekonomi. - Agama dan pekerjaan ± manusia cuba memahami dan menyesuaikan kehidupan dengan alam sekelilig. - Bahasa dan sistem tulisan ± penting dalam penyebaran ilmu pengetahuan, pentadbiran.

2

3. Mengapakah petempatan kekal menjadi ciri penting dalam proses pembentukan tamadun? Jawapan y Langkah permulaan untuk sesuatu masyarakat menumpukan kepada kegiatan pertanian, penternakan, struktur pemerintahan yang lebih teratur dan berorganisasi serta mempraktikkan ritual-ritual tersendiri dengan mendirikan rumah-rumah ibadat. Mendorong kepada pertambahan penduduk akibat lebihan makanan dan hubungan dengan kawasan lain. Membolehkan sesebuah masyarakat mempunyai masa untuk berfikir bagi menyesuaikan kehidupan mereka. Manusia sentiasa berusaha untuk membaiki kehidupan mereka, dengan itu, mereka telah mencipta pelbagai ciptaan untuk memudahkan kehidupan harian mereka. Mereka juga berfikir bagaimana untuk mengatasi halangan/cabaran yang melanda hidup mereka seperti banjir, kemarau, cuaca panas/sejuk, dan sebagainya. Membina sistem pengairan yang baik, mencipta roda, dan sebagainya.

y y y

y

Latihan dalam buku teks, muka surat 9. 1. Senaraikan tamdun awal yang terbentuk di lembah sungai. Jawapan y y y y Tamadun Mesopotamia ± Sg. Tigris dan Sg. Euphrates (3500 S.M.) Tamadun Mesir Purba ± Sg. Nil (3000 S.M.) Tamadun Indus ± Sg. Indus (2500 S.M.) Tamadun Hwang Ho ± Sg. Hwang Ho (1800 S.M.)

2. Mengapakah tamadun awal bermula di lembah sungai? Jawapan y Sungai sebagai sumber ekonomi asas. y Sungai merupakan kawasan pertanian subur. y Sungai sumber bekalan air untuk pertanian. y Sungai sebagai sumber protein. y Sungai mempunyai iklim yang sesuai. y Kesuburan tanah. Latihan dalam buku teks, muka surat 17. 1. Dimanakah terbentuknya tamadun Mesopotamia? Jawapan y Tamadun Mesopotamia terbentuk di antara dua batang sungai, iaitu Sungai Tigris dan Sungai Euphrates. y Kawasan ini dikelilingi oleh Pergunungan Zagros di bahagian timur laut, Dataran Tinggi Arab di barat daya dan Teluk Parsi di bahagian selatan.

3

2. Apakah peranan raja dalam sistem pemerintahan beraja di Mesopotamia? Jawapan y Raja sebagai tuhan atau wakil tuhan dan pemilik negara kota. y Raja sebagai ketua pentadbir dan, ketua pendita serta berkuasa dalam hal-hal keagamaan. y Raja berkuasa melantik ahli keluarga diraja untuk memegang jawatan di zigurat serta menentukan bentuk pentadbiran. y Raja berkuasa terhadap soal tanah, percukaian, hasil pertanian dan perniagaan. y Walaupun raja dianggap sebagai wakil tuhan tetapi masyarakat Mesopotamia tidak menyembah raja, kecuali semasa pemerintahan Raja Naramsin (2291 ± 2255 S.M.). 3. Huraikan Kod Undang-Undang Hammurabi. Jawapan y y y y y y y Digubal semasa pemerintahan Raja Hammurabi yang memerintah kerajaan Babylon. Undang-undang berteraskan hak rakyat terhadap keadilan. Hukuman dan denda mestilah setimpal dengan kesalahan yang berbeza mengikut susun lapis masyarakat. Kod ini mengandungi 282 indang-undang yang dipahat pada tembok serta tiang besar supaya rakyat boleh membacanya. Undang-undang ini berjaya mengelakkan wujudnya permasalahan di kalangan rakyat pelbagai kaum dan juga di kalangan susun lapis masyarakat. Undang-undang ini dapat mewujudkan perpaduan dan mengukuhkan sistem organisasi dalam masyarakat. Undang-undang ini membantu tamadun Mesopotamia bertahan untuk jangka masa yang panjang, iaitu dari tahun 3500 S.M. ± 539 S.M..

4. Senaraikan kegunaan tulisan dalam masyarakat Mesopotamia. Jawapan y Tulisan membawa kepada kewujudan sistem pendidikan yang bertujuan melahirkan jurutulis. y Kewujudan jurutulis membolehkan urusan pentadbiran dan perniagaan direkodkan. y Kewujudan tulisan membolehkan semua urusan jual beli disertakan dengan resit, nota, dan surat kredit. y Tulisan melahirkan tradisi kesusasteraan seperti epik Gilgamesh yang merupakan hasil kesusasteraan yang tertua di dunia yang mengandungi falsafah dan cara hidup masyarakat Mesopotamia.

4

Jawatan Firaun diwarisi secara turun-temurun. Jawapan y y y y Pengamal perubatan diberikan status tinggi oleh masyarakat Mesir dan berkhidmat di istana. Nyatakan peranan firaun dalam bidang pemerintahan dan agama. Jelaskan pencapaian tamadun Mesir Purba dalam bidang perubatan. Firaun digelar Raja Matahari kerana dipercayai anak Tuhan matahari iaitu Amon-Re. Penempatan kekal membentuk satu sistem perancangan bandar yang teratur. Ketua pendeta. muka surat 28. 5 . amalan-amalan ritual dan kepercayaan. 2. dan ketua pahlawan. 4. Bagaimanakah tamadun Indus terbentuk? Jawapan y y y y Penduduk nomad membentuk petempatan kekal di sepanjang Sungai Indus. Kebolehan mengubati penyakit. Bandar Thebes. Terangkan fungsi tulisan hieroglif. Firaun dianggap sebagai jelmaan Tuhan Horus. 3. percukaian. Kesuburan tanah dan sumber air membentuk masyarakat pertanian yang bercucuk tanam dan menternak binatang. Jawapan y y y Bandar Thinis. 1. pemilik semua tanah. ketua hakim.Latihan dalam buku teks. 1. Bandar Memphis. memberikan rawatan kecantikan. Mahir dalam ilmu pembedahan. Jawapan y y Merekodkan segala aktiviti pertanian. Mengawetkan mayat menjadi mumia. muka surat 23. Senaraikan nama bandar yang menjadi pusat pemerintahan penting dalam kerajaan Mesir Purba. Tujuan keagamaan. Jawapan y y y y y Firaun adalah raja berkuasa mutlak dan dianggap suci. Latihan dalam buku teks. Berjaya menyesuaikan diri dengan alam sekeliling dan membawa kepada pertambahan jumlah penduduk.

Golongan bomoh yang terlibat dalam upacara penilikan akan meletakkan tulang ini di atas api sehingga timbul rekahan dan rekahan ini ditafsirkan dan disabitkan dengan sesuatu kejadian. ± 256 S.M.2.) Dinasti Shang (1766 S. Apakah keistimewaan bandar Mohenjo-Daro dan Harappa dalam tamadun Indus? Jawapan y Bandar terbahagi kepada dua bahagian. Senaraikan tiga dinasti awal dalam tamadun Hwang Ho. tempat mandi awam digunakan untuk upacara ritual dan tempat penyimpanan hasil pertanian.) Dinasti Chou (1050 S. Bandar disusun atur dengan begitu rapi berasaskan blok-blok berbentuk segi empat. matematik dan kesenian. 1. Pengetahuan mendalam dari aspek geometri. Bandar dihubungkan dengan sungai sebagai jalan perhubungan. kesenian dan teknologi pembakaran batu-bata. 6 . Menyebabkan suku kaum Chou yang mendiami Lembah Sungai Wei mengambil kesempatan untuk menjatuhkan pemerintahan Shang dan menggantikan dengan Dinasti Chou. Jawapan y y y Dinasti Hsia (2205 S. 3. Jawapan y y Pengetahuan tinggi dalam ilmu geometri. Dikelilingi oleh tembok-tembok. Pengetahuan yang diperoleh hasil hubungan antara tamadun Indus dengan tamadun Mesopotamia dan Mesir. Menggunakan batu-bata daripada tanah liat yang melalui proses pembakaran dengan suhu yang tinggi untuk membina rumah. matematik. Setiap blok dipisahkan oleh rangkaian jalan raya yang lurus.M.) 2. Latihan dalam buku teks. muka surat 33. Bahagian kedua bandar ialah kawasan perumahan.M. Sistem kumbahan yang terancang.M. y y y y y y y y 3. Mengapa Dinasti Shang mengalami kejatuhan? Jawapan y y Pemberontakan yang dilancarkan oleh golongan hamba yang tidak berpuas hati dengan kezaliman pemerintahan Dinasti Shang. Apakah fungsi tulang oracle dalam kehidupan masyarakat tamadun Hwang Ho? Jawapan y y Fungsi tulang oracle adalah sebagai alat untuk meramalkan sesuatu keadaan.M. Nyatakan sebab-sebab masyarakat Indus dapat membina bandar terancang. ± 1050 S.M. ± 1766 S. iaitu bahagian utama merupakan pusat keagamaan dan pentadbiran.

a. Tulisan piktograf ± tamdun Indus. Jawapan y y y y Tulisan cuneiform ± tamadun Mesopotamia. 7 . Nyatakan fungsi tulisan ideogram. Soalan esei dalam buku teks. Nyatakan sumbangan Dinasti Shang dalam bidang pertanian. Dengan mengambil contoh daripada tamadun awal dunia. Peralatan pertanian telah dibuat menggunakan logam besi bagi menggantikan peralatan daripada kayu A. 1. nyatakan jenis sistem tulisan yang telah dicipta. bulan. Petani menggunakan teknologi pembajakan serta mencipta cangkul dan sabit. Batas-batas untuk pertanian mula diperkenalkan pada masa pemerintahan Dinasti Shang. Jawapan y y y y Membina sistem pengairan untuk pembangunan sektor pertanian. Sebelum terciptanya tulisan. Tulisan heiroglif ± tamadun Mesir Purba. Tulisan ideogram ± tamadun Hwang Ho. Jawapan y y y y Bentuk tulisan awal di China Pada awalnya digunakan dalam penilikan nasib berdasarkan rekahan-rekahan yang terdapat pada tulang oracle. matahari dan sungai. 5. Sistem kawalan banjir diperkenalkan dan sebuah terusan telah dibina di Szechwan untuk mengairi kawasan pertanian. Bentuk tulisan ini asalnya berbentuk simbol dengan gambar seperti kanak-kanak. manusia tamadun awal telah menggunakan pelbagai cara untuk menyimpan rekod.4. Tulisan ini kemudiannya berubah lepada bentuk yang lebih kompleks seperti yang terdapat pada hari ini dan digunakan dalam bidang tulisan harian seperti buku dan media cetak dan diajar di sekolah-sekolah China. muka surat 36.

Tamadun Mesir Purba dianggap sebagai ³Hadiah daripada Sungai Nil´. Menulis titah perintah raja dan undang-undang seperti kod undang-undang Hammurabi. nota dan surat kredit dalam urusan perniagaan. dan perubatan. astronomi. Jawapan y y y y y y y y y y Tamadun Mesir dianggap sebagai anugerah daripada Sungai Nil yang mengalir dari bahagian utara Mesir ke Laut Mediterranean. seperti aktiviti pertanian. iaitu Sungai Nil Biru yang bermula dari tanah tinggi di Ethiopia dan Sungai Nil Putih yang bermula dari Tasik Victoria diUganda. Jawapan y y y y y y y y Merangsang kepada perkembangan pendidikan. Limpahan air Sungai Nil ke tanah yang gersang serta padang pasir telah berjaya menukar kawasan gersang kepada dataran lanar yang subur. Penilikan nasib seperti tulisan ideogram. sudah pasti tidak wujud tamadun Mesir. Sungai Nil sebagai sumber air bagi aktiviti pertanian dan penternakan. 8 . Bekalan air yang didapati daripada Sungai Nil berjaya mewujudkan komuniti-komuniti penduduk untuk menetap di situ. kerana tanpa Sungai Nil. Kewujudan Sungai Nil merupakan nadi kepada kelahiran tamadun Mesir. Menyertakan resit. Jelaskan kepentinagan tulisan pada ketika itu. Pengangkutan dan perhubungan air yang teratur merupakan asas kepada pembentukan tamadun Mesir. Sistem kawalan banjir yang sistematik dibina bagi mengelakkan kemusnahan tanam-tanaman pertanian. sains. Merakam sejarah kegemilangan dan keagungan sesebuah tamadun dan menjadi sumber sejarah yang amat berharga. Peranan Sungai Nil sangat penting dan merupakan satu anugerah Tuhan kepada kewujudan tamadun Mesir. matematik. Merekodkan semua urusan pentadbiran. Tanah lanar yang dibawa membentuk sebuah delta yang sangat subur untuk aktiviti pertanian dan petempatan manusia. Sungai Nil berpuca daripada dua batang anak sungai. Buktikan penyataan di atas dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai.b. Asas kepada perkembangan ilmu pengetahuan seperti geometri. 2. kutipan cukai. Kelahiran tradisi kesusasteraan seperti epik Gilgamesh yang mengandungi falsafah dan cara hidup masyarakat Mesopotamia. upacara keagamaan dan amalan ritual kepercayaan.

perancangan bandar dan sebagainya. Sebanyak 500 jenis ubat-ubatan termasuk herba dan ramuan perubatan telah dikatalogkan dan disampelkan penggunaannya. Sistem beraja dalam tamadun Mesopotamia adalah berbentuk teokrasi. Rasionalkan pendapat ini dengan mengambil contoh peranan raja dalam tamadun awal dunia. Pemerintahan Mesir telah berjaya mencipta sistem pengairan yang telah menukar kawasan padang pasir menjadi kawasan pertanian. Pembinaan perpustakaan di raja di bandar Niniveh oleh Ashurbanipal pula merupakan sumbangan yang amat penting dan merupakan khazanah negara yang tidak ternilai kepada generasi sekarang. raja berperanan sebagai ketua agama dan berkuasa melantik ahli keluarga diraja untuk memegang jawatan penting di zigurat. Pembinaan pinut-pintu gerbang mencerminkan identiti negara kota dan menjadi lambang kemegahan dan mercu tanda sesebuah negara kota. percukaian. telah memperkenalkan kod undang-undang Hammurabi untuk dijadikan panduan dalam pemerintahan dan kehidupan harian. Pembinaan sistem pengairan amat penting bagi menjamin aktiviti pertanian dapat diusahakan secara berterusan. Raja Hammurabi contohnya. ketua paderi. pertahanan. ³Pemimpin cemerlang. saliran serta kawasan banjir. Pembinaan pintu gerbang dibuat atas arahan raja untuk mencantikkan bandar. pendidikan. ketua panglima. Perkembangan ilmu perubatan mendapat perhatian khusus semasa pemerintahan kerajaan Assyria kerana pemerintahan begitu mementingkan kesihatan anggota tenteranya. hasil pertanian dan perdagangan. ekonomi. y y y y y y y y y 9 . Kesemua ini menunjukkan raja bertanggungjawab untuk memastikan kemajuan dan perkembangan tamadun di bawah kekuasaannya. Ini menunjukkan keperihatinan raja terhadap masyarakatnya. Ini membuktikan kebenaran bahawa pemimpin cemerlang. Raja dianggap sebagai ketua pentadbir. Jawapan y y y Kebanyakan tamadun awal dunia meletakkan raja sebagai individu yang berada di puncak hierarki sosial dalam susun lapis masyarakat. ketua hakim.´ Raja dianggap sebagai pemimpin berwibawa yang menjadi pemangkin terhadap pembentukan sesebuah tamadun. Raja juga turut memberi sumbangan dalam bidang perubatan. Pembinaan Taman Tergantung Babylon pula merupakan mercu tanda ketinggian dan kegemilangan aspek seni bina. Raja berperanan sebagai penasihat dan berkuasa penuh ke atas soal tanah. Kota-kota pertahanan dibina untuk menjadi benteng prtahanan daripada ancaman musuh dan merupakan lambang kegigihan dan ketekunan raja bagi menjamin kelangsungan dan kecemerlangan sesebuah tamadun.3. dan mempunyai kuasa mutlak. negara gemilang. Ini adalah kerana di sebelah pintu gerbang tersebut ada terdapat patung raja yang menjadi simbol perpaduan dan ketaatan rakyat kepada pemerintah. sebuah tembok pengairan sepanjang 123 meter telah diguna bagi menebus guna kawasan padang pasir dan membina terusan untuk mengairkan tanah seluas 10 000 hektar. negara gemilang. Raja berperanan sebagai arkitek dan penasihat dalam pembinaan sistem pengairan. Hal ini terbukti semasa firaun Senuusret III menjadi pemerintah. Contohnya Raja Sargon telah berjaya menyatupadukan seluruh Mesopotamia dan membentuk konsep empayar yang pertama di dunia. di samping untuk menanamkan taat setia lepada pemrintah.

barang tembikar. y y y IV. Golongan petani. Raja juga berperanan membahagikan tanah kepada golongan bangsawan yang bertanggungjawab untuk mentadbir wilayah tersebut. pedagang Lapisan yang paling ramai adalah petani. y III. y 10 . Mereka percaya bahawa pemerintah Shang akan kehilangan mandat sekiranya raja melakukan kezaliman ke atas rakyat. perisai. Hamba Hamba berada di lapisan paling bawah dan kebanyakan mereka menjadi tentera paksaan di samping membantu kerja-kerja perburuhan dan untuk tujuan korban dalam upacara pentembahan. huraikan peranan yang dimainkan oleh setiap lapisan masyarakat dalam perkembangan tamadun Hwang Ho. Dengan merujuk kepada struktur organisasi sosial masyarakat Dinasti Shang. Bangsawan ± terdiri daripada pembesar dan pegawai-pegawai kerajaan. Mereka juga mempunyai pasukan tenteranya sendiri dan bertanggungjawab melindungi golongan pembesar dan membantu raja sekiranya diperlukan untuk menentang musuh. mendapat kuasa hasil mandat daripada Tuhan dan tidak perlu mendapat pengesahan politik kerana mereka daripada keturunan pemerintah agama. kemarau. pertahanan dan undang-undang. masyarakat dibahagikan kepada empat lapisan iatu: I. y Raja Raja berperanan sebagai pemerintah berkuasa mutlak. Golongan bangsawan mempunyai kuasa dan pengaruh yang besar di dalam wilayah yang dikurniakan oleh raja dan membentuk sistem pentadbiran sendiri seperti pungutan cukai. artisan. kerajaan dan rakyat akan menikmati kemakmuran dan kesejahteraan hidup kerana pemerintah direstui Tuhan. sosial dan agama. Jawapan y Dalam organisasi sosial Dinasti Shang. y y II. Golongan artisan pula berperanan mereka cipta pelbagai brangan tembaga seperti perhiasan. Mereka merupakan tunggak ekonomi negara untuk menghasilkan barang makanan bagi menampung keperluan golongan atasan. bekas minuman dan makanan. dan peperangan yang berpanjangan. Kebanyakkan petani tinggal di kawasan luar bandar dan membekalkan makanan kepada penduduk bandar. Golongan ini berperanan dalam menghasilkan keperluan harian seperti makanan serta menghasilkan barang-barang seperti gangsa untuk dibuat senjata. hiasan dan sebagainya. berkuasa dalam bidang politik. artisan.4. dan pedagang. Kemurkaan Tuhan ini ditandai dengan berlakunya kejadian-kejadian seperti banjir. Masyarakat China percaya sekiranya raja memerintah dengan adil. ekonomi.

agora merupakan tempat pertemuan rakyat dan pusat ekonomi bagi sesebuah negara kota. Jawapan . kubu. . . .Setiap negara kota mengandungi sebuah kota yang dikelilingi oleh kawasan pertanian dan di dalam kota terdapat pasar. rumah ibadat. . Nyatakan ciri-ciri istemewa pemerintahan negara kota atau polis yang terdapat dalam tamadun Yunani. rumah mandi awam dan istana. sarkas. . iaitu puncak tertinggi yang menempatkan bangunan kerajaan dan keagamaan. Athens pada kemuncaknya hanya mempunyai penduduk 40 000 orang. memastikan pengurusan dan perancangan bandar yang lebih terancang dan sistematik seperti menyediakan kemudahan bekalan air. 11 . Negara kota.Setiap negara kota mempunyai Tuhan masing-masing dan purata penduduk setiap negara kota adalah kecil.BAB 2: PENINGKATAN TAMADUN Latihan muka surat 42. Jawapan .Majlis ini mempunyai kuasa tersendiri dalam menjalankan urusan pentadbiran tanpa diganggu oleh pentadbiran pusat Rom.Majlis Pembandaran Rom wujud pada abad kedua Masihi. kuil dan istana.Negara kota dapat didefinisikan sebagai sebuah institusi politik yang merdeka dan bebas dalam menjalankan undang-undangnya sendiri lengkap dengan pasukan tentera dan berpusat di sebuah kota atau bandar serta mempunyai kedaulatannya sendiri. 1. . . . tempat berdialog. . Jelaskan peranan majlis pembandaran dalam tamadun Rom.Antara peranannya. 2.Segala keperluan penduduk bandar disediakan oleh Majlis Pembandaran bagi memberikan keselesaan kepada penduduk bandar. sistem pemanas. Dalam tamadun Yunani terdapat lebih kurang 150 buah negara kota. Masyarakat dalam setiap negara kota itu sentiasa bersatu padu serta sanggup mempertahankan negara kota mereka daripada ancaman negara kota lain. tetapi yang lebih menonjol ialah Athens dan Sparta.Negara kota berperanan memelihara ketertiban dalam menyusun masyarakat serta menjamin hak setiap rakyat di samping melindungi negara kota daripada ancaman luar.Majlis ini berperanan memberikan kehidupan yang lebih selesa kepada penduduk bandar.Kawasan di luar kota merupakan kawasan pertanian yang menyediakan keperluan makanan kepada penduduk kota.Setiap negara kota mempunyai acropolis.

.Dewan Perhimpunan mempunyai kuasa penuh ke atas Majlis. . muka surat 45. Jawapan . Majistret dan Juri.Undang-undang dan peraturan merupakan satu cara kawalan sosial untuk menjamin kesejahteraan/keamanan negara. Jawapan .Semua warganegara lelaki Athens diberi peluang menjadi anggota Dewan Perhimpunan antara enam bulan hingga setahun. mereka biasanya seorang praeotor iaitu pemerintah tentera. 2.Dewan Senat melantik dua orang konsul untuk sesuatu tempoh tertentu. .Dewan Senat diwakili oleh golongan bangsawan bagi membincangkan hal-hal pentadbiran negara dan merangka perundangan.Penaklukan juga boleh dibuat secara diplomasi.Peperangan akan membawa banyak kemusnahan. .Segala keputusan Dewan Perhimpunan dikendalikan oleh Majlis. .Terdapat Dewan Perhimpunan dan Majlis. tolak ansur dan toleransi perlu diperaktikkan dalam kehidupan supaya dapat menghindari dan menyelesaikan sebarang masalah yang timbul.Semua keputusan Dewan Senat akan disampaikan kepada Dewan Perhimpunan untuk diluluskan.Di bawah Dewan Senat adalah Dewan Perhimpunan yang diwakili oleh semua rakyat Rom.Ahli Majlis.Sebelum seseorang ahli Dewan Senat dilantik sebagai konsul. -. Nyatakan pengajaran yang boleh dicontohi daripada Maharaja Asoka. . .Kemajuan dan kestabilan politik dalam sesebuah negara memerlukan satu bentuk pentadbiran yang cekap. Majistret dan Juri dilantik oleh Dewan Perhimpunan. 3. 1. 12 .Dewan Perhimpunan bersidang sebanyak tiga kali dalam sebulan dan setiap ahli Dewan boleh mengemukakan cadangan tentang dasar kerajaan. . Nyatakan ciri-ciri sistem demokrasi yang diperkenalkan oleh Athens. Perlantikan dua orang konsul memastikan tidak ada di antara mereka yang lebih berkuasa. Jawapan .Kerjasama. contohnya melalui penyebaran agama Buddha. . penderitaan dan kematian. Nyatakan peranan Dewan Senat dan Dewan Perhimpunan dalam sistem Republik dalam tamadun Rom. . .Latihan dalam buku teks. . .Pembentukan satu birokrasi pentadbiran amat perlu bagi melaksanakan dan melicinkan pentadbiran.

Seseorang tidak bersalah sehimgga terbukti bersalah. 4. Prinsip-prinsip undang ini menegaskan bahawa: 1. beliau telah memperkenalkan kod undang-undang Rom pada tahun 527 M. y 13 . Keadilan terhadap setiap individu. Undang-undang rakyat. Perlantikan pegawai berasaskan pencapaian mereka dalam peperiksaan awam yang dikendalikan oleh sesebuah jawatankuasa dalam sistem perkhidmatan awam yang dikenali sebagai Hon Kao Tsu. yang juga dikenali sebagai Undang-undand Justinian. 2. Nyatakan undang-undang yang diperkenalkan oleh: a.. Dalam usaha untuk menyeragamkan undang-undang yang rumit. muka surat 47. iaitu: 1. Jawapan y y y y Sistem pentadbiran pusat membolehkan raja menguasai semua wilayah dan membolehkan lahirnya konsep empayar. 1. Pembentukan empayar telah menukarkan status dan gelaran raja kepada maharaja. 2. Latihan dan Aktiviti dalam buku teks. Undang-undang natural (natiral law). Undang-undang Rom mengandungi tiga aspek utama. Undang-undang sivil. Sebelum Undang-undang Justinian diperkenalkan. terdapat undang-undang Rom pertama yang dikenali sebagai Hukum Kanun 12 yang dipahat pada kayu yang dikenali sebagai Papan Dua Belas dan diletakkan di tempat awam untuk tatapan rakyat. y Prinsip undang-undang di atas menjadi asas kepada undang-undang yang terdapat pada hari ini.M. 3. Terangkan kedudukan raja dalam sistem pentadbiran berpusat dalam tamadun China. Penguasaan pusat yang kuat membolehkan raja membentuk satu sistem birokrasi yang teratur terdiri daripada pegawai-pegawai yang dilantik oleh maharaja. Semua manusia sama di sisi undang-undang. Undang-undang ini diperkenalkan tahun 449 S. Hukuman berasaskan bukt yang cukup. Tamadun Rom Jawapan y Undang-undang tamadun Rom diperkenalkan oleh Maharaja Justinian yang mengasaskan empayar Byzantine.4. 3.

Secara berkumpulan. Mengikut falsafah ini. Memastikan semua rakyat Rom mengetahui undang-undang yang dikuatkuasakan dan diletakkan di tempat awam untuk tatapan rakyat. hukuman berasaskan bukti yang kukuh. Membentuk undang-undang bertulis yang boleh dijadikan sumber rujukan kepada hakimhakim. undang-undang yang tegas dan kukuh dapat mengawal tingkah laku manusia dan dalam menjalankan undang-undang tidak harus wujud belas kasihan.Confucius menekankan keperluan membentuk budi pekerti baik dalam menjaga keharmonian manusia dan masyarakat serta tidak mementingkan kekerasan. . y c. Undang-undang dan penguatkuasaannya harus dipelihara tidak kira dalam apa jua keadaan. Maurya dan Chin.Legalisme berasaskan penguatkuasaan undang-undang yang tegas bagi menjamin keharmonian negara. y y y y Mewujudkan keseragaman undang-undang bagi membentuk kehidupan yang aman dan sejahtera. Ini adalah perlu untuk membendung tindakan liar manusia dan oleh itu raja mesti memiliki kuasa yang utuh. Undang-undang ini digubal dan diperkenalkan oleh ahli falsafah bernama Han Fei Tzu. 3. 2. bincangkan kepentingan sistem undang-undang pada zaman Rom.b. y Undang-undang dan penguatkuasaannya harus dipelihara dalam semua keadaan. Jelaskan perbezaan prinsip undang-undang berasaskan falsafah legalisme dengan prinsip undang-undang berasaskan Confucius dalam tamadun China. Jawapan Kepentingan undang-undang zaman Rom. Tiang-tiang tersebut dikenali sebagai Tiang Asoka kerana undang-undang tersebut dibuat semasa pemerintahan Maharaja Asoka dan undang-undang tersebut mementingkan kesejahteraan dan keadilan rakyat. Jawapan . Menjamin keadilan undang-undang terhadap semua rakyat Rom. Dinasti Chin Jawapan y Dinasti Chin memperkenalkan undang-undang yang berasaskan dua prinsip utama. 14 . Semua titah perintah raja akan diukir pada tiang batu yang didirikan di tepi jalan sungai supaya undang-undang tersebut dapat dibaca oleh rakyat. Dinasti Maurya Jawapan y Undang-undang dalam dinasti Maurya berasaskan titah perintah raja. Undang-undang ini berteraskan falsafah legalisme. Undang-undang yang tegas dan kukuh dapat mengawal tingkah laku manusia. iaitu hukuman berat dan bercorak kolektif.

Pembahagian wilayah kepada beberapa bahagian utama yang diketuai oleh wizurai. Mempunyai pasukan tantera yang besar iaitu 600 ekor gajah. Mesir. 1000 orang tentera berkuda. iaitu bandar Iskandariah di Mesir. 15 .Undang-undang Confucius pula menekankan raja perlu mempunyai pekerti yang baik bagi menjaga keharmonian masyrakat. . Penubuhan unit-unit perisik khas untuk memastikan tidak berlaku sebarang penentangan terhadap kuasa pusat. 2. Menjamin kesejahteraan rakyat dan pemerintahan yang adil.Undang-undang berteraskan falsafah legalisme menekankan penguatkuasaan undangundang yang tegas bagi mengawal tindak tanduk manusia. . serta lembah Indus. Wujud pemerintahan pusat yang kuat. dan 10 000 orang tentera infantri. Jawapan y y y y Meneruskan usaha-usaha perluasan kuasa selepas kematian ayahnya Raja Philip II. kebudayaan baru. Latihan dalam buku teks. Lembah Tigris dan Euphrates. Menyatupadukan beberapa buah kerajaan kecil di utara India dan menjadikan Pataliputra sebagai ibu kota pemerintahannya. Memastikan rakyat mengetahui titah perintah raja yang diukir di tiang batu yang didirikan ditepi jalan untuk tatapan rakyat yang dikenali sebagai Tiang Asoka. 1. Berjaya meluaskan empayar Yunani sehingga ke wilayah jajahan Parsi. Nyatakan sumbangan Alexander the Great dalam perluasan empayar Yunani. Muncul bandar-bandar dan pusat ilmu pengetahuan. . Menyebarkan kebudayaan hellenistik ± campuran kebudayaan Yunani dan Parsi. y y y Undang-undang maharaja disampaikan sebagai titah dan perintah diraja. Jawapan y y y y y y Kejayaan menakluk Punjab dan menewaskan Seleceus yang memerintah empayar Seluicid di Syria dan kawasan sempadan India Barat. muka surat 50. Kepentingan undang-undang zaman Chin.Kepentingan undang-undang zaman Maurya. dan dalam menguatkuasakan undang-undang tidak harus wujud belas kasihan. Senaraikan faktor yang menyebabkan Dinasti Maurya semasa pemerintahan Chandragupta Maurya berjaya meluaskan kuasanya.Mengawal tingkah laku manusia dan hukuman berteraskan dua prinsip utama iaitu hukuman berat dan bersifat kolektif.

2. Senaraikan sumbangan tamadun China terhadap kemajuan pertanian. Menubuhkan banyak sekolah sehingga banyak melahirkan golongan sofis serta. 1. Jawapan y y y y y y Memperkenalkan tenggala untuk membuat batas tanaman. Aristotle dan Socrates.Latihan dalm buku teks. Apakah usaha-usaha oleh pemerintah Athens untuk mengembangkan bidang pendidikan? Jawapan y y y Melahirkan manusia yang seimbang pencapaiannya dari sudut rohani dan jasmani. Apakah tujuan penubuhan persatuan perdagangan dan perusahaan pada Zaman Vedik dalam tamadun India? Jawapan y y y Persatuan perdagangan dikenali sebagai sresthin. Kolar kuda untuk membolehkan kuda menarik tenggala kayu. 2. 3. ahli falsafah seperti Plato. Membuat teres di kawasan berbukit untuk tanaman. Menghasilkan karya History of Persians Wars. Antara persatuan tersebut termasuklah persatuan tukang kayu. Apakah sumbangan Herodotus dalam bidang sejarah? Jawapan y y Herodotus merupakan Bapa Sejarah di samping ahli falsafah yang terkenal. Terletak di kawasan yang berhampiran dengan jalan laut utama/kawasan persisiran pantai. muka surat 53. Tujuannya adalah untuk mengawal harga dan kualiti barangan serta gaji pekerja. muzik. Sistem tanaman bergilir untuk menjaga kesuburan tanah. muka surat 63. Athens menjadi pusat pengumpulan barangan keperluan yang datang dari Timur. membaca dan menghafal dititikberatkan. Sistem pengairan untuk sektor pertanian. seni orator. tukang logam. kereta kuda. Mengapakah Athens memberikan tumpuan kepada kegiatan ekonomi perdagangan? Jawapan y y y Keadaan geografi yang bergunung-ganang tidak sesuai untuk pertanian. Pendidikan sukan. kereta sorong beroda. Latihan dalam buku teks. kesusasteraan. Sistem kawalan banjir yang sistematik. 1. tukang kulit. 16 .

Warganegara mempunyai hak berpolitik dalam negara kota sementara golongan kedua dan ketiga tidak memiliki hak tersebut.Warganegara tulen . 4. Terangkan sistem sosial dalam tamadun berikut. . 5. a. .Bukan warganegara. sejarah. iaitu Athens terbahagi kepada tiga kumpulan utama.3. Konsep keseimbangan dua kuasa.Pekerja. sajak. Dibina pada zaman Maharaja Hadrian (117-138M. Urdu. Kuil ini memperlihatkan seni bina Buddha yang menampakkan kemahiran menggunakan elemen geometri.) Jawapan y y Pembuatan kertas. . iaitu bergaris pusat 44 meter. 6.Golongan Helot yang mengusahakan tanah dan merupakan golongan majoriti.M. Apakah kepentingan bahasa Sanskrit pada Zaman Vedik dalam taadun India? Jawapan y y y Bahasa yang mempengaruhi perkembangan dalam bidang penulisan dan kesusasteraan seperti kitab veda. iaitu Yang (kuasa aktif) dan Yin (kuasa pasif) yang menjadi asas kepada perubatan tradisional China. y y 17 . iaitu bentuk segi empat dan bulat. Jawapan y Terdapat 28 buah kuil gua yang dibina antara abad kelima hingga abad kelapan Masihi. artisan. layar perahu dan kapal. Senaraikan perkembangan sains dan teknologi dalam tamadun China dari zaman Dinasti Chin (tahun 221 S. Negara kota Sparta terbahagi kepada sistem sosial. . pedagang. tembikar.) dan berfungsi sebagai tempat memuja serta menyimpan patung dewa dan tempat menjalankan kerja awam. b. Kuil Pantheon.Warganegara.Golongan hamba. Yunani Jawapan y Sistem sosial tamadun Yunani.) hingga zaman empayar Han (tahun 200 M. Kompleks kuil di Gua Ellora dalam tamadun India. . Mempengaruhi sastera agama Hindu dan Buddha antaranya epik Ramayana dan Mahabrata. Punjabi dan Kasmiri. epik. Jawapan y y Binaan berbentuk kubah yang terbesar di dunia. Jelaskan pencapaian seni bina: a. Bahasa Sanskrit kemudiannya melahirkan bahasa Hindu.

Seseorang perlu berbuat baik semasa hidupnya agar dapat mencapai Moksya. Mesir.b. muka surat 70. Menawan Parsi. Warganegara Rom merupakan mereka yang terdiri daripada orang Rom dan bukan warganegara ialah penduduk yang ditakluki. muka surat 68. a. Turkistan. Berusaha menyatukan benua Asia dan Eropah berdasarkan kebudayaan Hellenistik (campuran kebudayaan Yunani dan Parsi). Lakarkan dan labelkan lokasi tempat kemunculan agama dan ajaran A. Huraikan ketokohan dan kewibawaan seorang daripada mereka. Alexander the Great Julius Caeser Shih Huang Ti Asoka Empayar Yunani Empayar Rom Empayar China Empayar Maurya Senarai tokoh di atas terkenal dalam sejarah dunia kerana sumbangan mereka dalam perluasan kuasa dan pembentukan empayar. Kelahiran semula adalah bergantung pada Karma dan tujuan hidup pula adalah untuk mencapai Moksya iaitu kebebasan mutlak. 2. 1. Samarkand. Sesiapa yang mencapai tahap ini akan bersatu dengan Tuhan dan tidak akan lahir lagi ke dunia. 18 . 1. Jawapan Alexander the Great ± Empayar Yunani y y y y Merupakan penakluk dan meneruskan usaha ayahnya Raja Philip II membentuk empayar yang luas. Menyebarkan kebudayaan Hellenistik dan menjadikan bandar Iskandariah sebagai pusat ilmu pengetahuan utama. Jelaskan maksud Hukum Karma dalam agama Hindu. dan seluruh kawasan Laut Mediterranean. hamba. Rom Jawapan y y Sistem sosial di Rom dapat dibahagikan kepada ± warganegara Rom. Latihan dalam buku teks. bukan warganegara. Jawapan y y y y Hukum Karma merupakan kepercayaan penganut agama Hindu Yang berkait dengan kelakuan manusia semasa hidup dan kelahiran semula selepas mati. Soalan Esei dalam buku teks.

kerajaan Chola dan sebagainya. Beliau mengamalkan sistem undang-undang yang tegas dan ketat berasaskan fahaman legalisme yang berjaya mengawal pentadbiran seluruh empayarnya. dan beberapa kawasan di Jerman. beliau dilantik menjadi konsul. iaitu tegas dan berkuasa mutlak. Beliau telah berusaha menyebarkan agam Buddha secara aman dan bukan secara ketenteraan dengan menghantar utusan-utusan Sri Lanka. beliau telah dilantik menjadi praeotor dan pada tahun 59 S. Beliau melaksanakan pemerintahan autokratik.Julius Ceaser ± Empayar Rom. Beliau memakai gelaran maharaja dan menghapuskan sistem feudal untuk mengukuhkan sistem kerajaan pusat. y y 19 .5 meter. Mereka yang dilantik terdiri daripada rakyat dan pelantikan tersebut dibuat oleh sebuah jawatankuasa dalam sistem perkhidmatan awam. Berjaya menjadikan Rom sebuah empayar yang kuat dan berjaya membentuk sistem pentadbiran pusat yang kuat. Britain. Tembok Besar China berukuran lebih kurang 5000 kilometer dan lebarnya 4. Shih Huang Ti ± Dinasti Chin y y Beliau berjaya menyatupadukan seluruh kerajaan kecil di China. Antara sumbangan beliau ialah pembinaan Tembok Besar China yang bertujuan untuk mempertahankan serangan orang Hun (nomad) yang sering mengancam empayarnya. Asia Barat. sebaliknya. dan terkenal sebagai ketua tentera yang agung kerana kejayaan beliau dalam beberapa peperangan. iaitu lebih daripada 30 000 orang.Dinasti Maurya y Pemerintah Maurya yang tidak menekankan kekuatan tentera sebagai asas untuk memperluaskan kuasa. Menguasai angkatan tentera dan Senat serta menggunakan gelaran maharaja. Mesir. Semua gabenor yang mentadbir wilayah-wilayah dalam empayar China dilantik oleh Shih Huang Ti dan bukan lagi diwarisi oleh golongan bangsawan. segala titah perintah dan undang-undang diukir pada tiang batu yang didirikan di tepi-tepi jalan supaya undang-undang tersebut dapat dibaca oleh rakyat. Yunani. Hubungan diplomatik juga dilaksanakan dengan kerajaan Mesir. Syam. Pemerintahan oleh maharaja membolehkan pembentukan sebuah sistem pemerintahan atau pemtadbiran birokrasi awam yang terdiri daripada pegawai yang dilantik oleh maharaja. Ini menyebabkan bukubuku Confucius dibakar kerana bertentangan dengan dasar undang-undang yang diamalkan semasa pemerintahannya. Mesir dan Eropah Timur. menekankan dasar yang lebih lembut dan terbuka untuk meluaskan pengaruh dan kedudukan empayar Maurya.M. Keadaan tersebut wujud akibat daripada Perang Ketiga yang yelah mengorbankan ribuan tentera. y y y y Asoka . Perancis. Menamatkan sistem republik di Rom dan menggantikannya dengan diktator. Dasar ini dikaitkan dengan memberikan penekanan kepada ajaran Buddha. y y y y Dilahirkan pada 100 S. Jajahan taluk Rom merangkumi Macedonia. Semasa pemerintahan Shih Huang Ti. Pada tahun 62 S.5 meter hingga 9 meter serta ketinggiannya mencapai 7.M. Pembinaannya menggunakan tenaga manusia yang ramai. Tiang tersebut dikenali sebagai Tiang Asoka dan beliau sentiasa berpegang kepada konsep kesejahteraan rakyat dan konsep keadilan. empayarnya merangkumi sebahagian besar wilayah Szechuan hingga ke Vietnam.M. Semasa pemerintahan Asoka.

Terangkan usaha-usaha yang dilakukan oleh Shih Huang Ti untuk mengukuhkan pemerintahannya. Shih Huang Ti membina Tembok Besar China bagi menghalang serangan orang gasar. Dewan Perhimpunan bersidang tiga kalli dalam sebulan. Pemusatan kuasa merupakan matlamat utama dalam Dinasti Chin. setiap ahli Dewan boleh mengemukakan cadangan. Oligarki ± kuasa pemerintahan terletak dalam tangan beberapa orang konsul. 20 . Shih Huang Ti telah memperkenalkan satu sistem kakitangan awam yang dilatih dan dilantik untuk menjawat jawatan gabenor di wilayah-wilayah. raja berperanan sebagai ketua hakim. berkuasa mutlak. Huraikan ciri-ciri perbezaan sistem pemerintahan dan pentadbiran antara Yunani dan Rom. Anak lelaki dilatih untuk jadi askar yang baik dan melahirkan tentera yang mempunyai semangat patriotik yang tinggi. Penguatkuasaan undang-undang dan peraturan sangat tegas bagi membendung kebangkitan rakyat menetang sistem pemerintahannya. Aristokrasi ± pemerintahan oleh golongan bangsawan yang kaya. Pembinaan Tembok Besar ini telah dapat menyelamatkan negeri China daripada ancaman musuh. Sistem peperiksaan awam diperkenalakan untuk memilih pegawai-pegawai yang layak untuk dilantik sebagai gabenor di wilayah. sokongan bangsawan telah dilumpuhkan dengan memindahkan mereka ke wilayah lain. segala keputusan Dewan dikendalikan oleh Majlis. Bagi mengatasi ancaman dari luar. Diktator (tirani) ± pemerintahan yang zalim. Demokrasi ± tedapat Dewan Perhimpunan dan Majlis. Bagi menguatkan penguasaan sistem pentadbirannya dalam kerajaan pusat. y y y y y 2. Pembakaran buku-buku Confucius kerana bertentangan dengan amalan Shih Huang Ti yang mengamalkan undang-undang legalisme.b. terdiri daripada golongan kaya atau tentera. Sistem feudal cuba dihapuskan oleh Shih Huang ti. Jawapan Yunani (Athens dan Sparta) Athens y y y y y Sistem beraja (monarki) ± raja dibantu oleh konsul. Kuasa kerajaan pusat semakin mantap. Sparta y y Amalkan sistem pemerintahan tentera. ketua tentera dan ketua agama. Majistret dan Juri yang telah dilantik oleh Dewan. pengaruh golongan bangsawan semakin merosot. maharaja akan dibantu oleh penasihat-penasihat yang berpengaruh seperti Canselor yang menjadi penasihat utama maharaja dan Marshall sebagai setiausaha maharaja yang bertanggungjawab dalam bidang ketenteraan. Jawapan y Golongan bangsawan telah dihapuskan dan digantikan dengan pegawai-pegawai kerajaan yang dilantik untuk mentadbir wilayah-wilayah dalam empayar. Shih Huang Ti melantik pemerhati diraja bagi membuat laporan dan mengawasi pergerakan dan pentadbiran wilayah. Bagi mengatsi masalah pemberontakan rakyat. Ahli Majlis. memperlihatkan kekuasaan digunakan dengan sewenang-wenangnya. semua warganegara lelaki dewasa diberi peluang menjadi anggota Dewan Perhimpunan antara enam bulan hingga setahun.

Kerajaan pusat tidak berupaya memperoleh cukai daripada wilayah-wilayah dan ini menjejaskan usaha-usaha pembangunan negara sehingga menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan rakyat. Di bawah Dewan Senat adalah Dewan Perhimpunan yang diwakili oleh semua rakyat Rom. Kemunculan empayar Maurya adalah disebabkan oleh kejayaan Chandragupta Maurya menewaskan Seleceus yang memerintah empayar Seleucid di Syria dan kawasan sempadan India Barat. 21 . Empayar Maurya berpecah belah akibat ketidakcekapan pemerintah selepas Asoka dan perebutan kuasa sesama sendiri. Segala keputusan dewan Senat akan disampaikan kepada Dewan Perhimpunan. Mempunyai pasukan tentera yang besar iaitu 600 ekor gajah. Pembentukan empayar Maurya ini telah mengubah status raja kepada maharaja. (a) Huraikan kemunculan empayar Maurya Jawapan y y y y Empayar Maurya diasaskan oleh Chnadragupta Maurya apabila beliau berjaya menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di India dari tahun 321 ± 185 S. 3.M. Empayar Maurya meliputi kawasan dari Teluk Benggala hingga ke Pergunungan Hindu Kush dan ibu kotanya terletak di Patalipura. Kelemahan kerajaan pusat menyebabkan timbulnya banyak kekacauan dan menjejaskan keupayaan tentera untuk mengembalikan keamanan. Berlaku banyak pemberontakan oleh ketua-ketua tempatan. Wilayah-wilayah yang jauh daripada pusat pemerintahan membebaskan diri daripada penguasaan kerajaan pusat. keturunan Etruscan. tetapi dinasti baru ini hanya berkuasadi sekitar Pataliputra sahaja. Jawapan y y y y y y y y y Dinasti Maurya merosot selepas kematian Asoka tahun 232 S. (b) Mengapakah Dinasti Maurya runtuh.- Rom y y y y y Sistem beraja ± berkuasa mutlak..M. Tentangan daripada golongan Brahmin yang tidak berpuas hati dengan dasar-dasar pemerintahan Asoka. Kemuncak kegemilangan Dinasti Maurya adalah pada zaman pemerintahan Asoka. Dua orang konsul yang menyebabkan tidak ada yang lebih berkuasa. Keagungan tamadun India hanya muncul kembali setelah kemunculan empayar Gupta kemudiannya. yang menjadikan agama Buddha sebagai dasar pemerintahan negara dan mengabaikan golongan Brahmin. Empayar Maurya berkhir dengan pembunuhan Maharaja Birhadratha dan diganti dengan Dinasti Sunga. Republik ± tiada pemerintah berkuasa mutlak. Konsul dibantu oleh Dewan Senat yang diwakili golongan bangsawan bagi membincangkan hal-hal pentadbiran negara dan merangka perundangan. kuasa tertinggi terletak pada dua orang konsul yang dilantik oleh Dewan Senat untuk sesuatu tempoh. 1000 orang tentera berkuda dan 10 000 orang tentera infantri.

Falsafah lain ialah Mencius yang berpendapat manusia berakhlak baik dan menjadi sebaliknya kerana pengaruh alam sekitar. Karya-karya Confucius menjadi bahan kajian utama di sekolah-sekolah dan menjadi asas peperiksaan perkhidmatan awam dalam memilih pegawai-pegawai baru dalam pentadbiran. Tahap kedua Chun ± Jen setaraf dengan sarjna yang diadakan di ibu kota daerah. dan tahap ketiga Chin Shih setaraf dengan doktor falsafah dan dijalankan di ibu kota empayar. Jawapan y y Pendidikan sangat penting dalam proses perkembangan tamadun manusia. Perkembangan falsafah bermula pada zaman Dinasti Handan falsafah yang penting pada zaman tersebut adalah Confucianisme dan Taoisme. Mereka yang lulus tahap atau ijazah pertama akan berpeluang menjadi pegawai kerajaan dan ijazah ketiga layal menjadi pendidik. Dinasti Chin dan Dinasti Han merupakan dua buah dinasti yang terkenal dalam tamadun China. bertempat di istana dan di hadapan maharaja. Peperiksaan awam tahap pertama diaidakan dua kali dalam tempoh tiga tahun peperiksaan awam tahap kedua dan ketiga diadakan tiga tahun sekali. Pengaruh Confucianisme yang meluas telah mewujudkan kumpulan cerdik pandai yang sangat berpengaruh dalam bidang pentadbiran. Falsafah ini percaya undang-undang yang tegas dapat mewujudkan nilai baik dan ketertiban dlam masyarakat. Dinasti Chin menekankan falsafah legalisme yang diperkenalkan oleh Han Fei Tzu menyarankan bahawa undang-undang yang tegas perlu untuk mendisplinkan rakyat. Beliau mengarang sebuah buku mengenai strategi peperangan iaitu ³The Art of War´ yang menjadi rujukan dan pedoman dalam menghadapi peperangan dan kajian oleh akademi ketenteraan seluruh dunia. Dinasti Chin telah memperkenalkan satu sistem tulisan yang sama untuk seluruh China. Pendidikan didalam kedua-dua dinasti lebih menumpukan kepentingan untuk mengisi jawatan dalam pentadbiran. Peperiksaan awam mengandungi tiga tahap iaitu Hsiu Tai setaraf dengan ijazah pertama yang dijalankan di daerah-daerah China.4. y y y y y y 22 . Falsafah peperangan juga dihasilkan pada zaman Dinasti Han oleh seorang penulis bernama Sun Tzu. Untuk menyatupadukan negara China. Confucianisme dijadikan agama rasmi Empayar Han. (a) Bincangkan sumbangan Dinasti Han dan Dinasti Chin dalam bidang falsafah dan pendidikan.

Peking dan Loyang.5 meter hingga 9 meter lebar. y y y y y y y 5. Pagoda mempunyai bentuk oktagon atau segi empat sama. y y y Wargenegara Bukan warganegara Golongan Hamba y y y Warganegara Athens mementingkan kebebasan diri dan hak-hak individu. tembok tersebut telah disambung sehingga 6400 km panjang dan pembinaan tembok ini menggunakan tenaga pekerja yang melebihi 30 000 orang.Warganegara Sparta tulen .5 meter tinggi.Helots ± yang mengusahakan tanah dan golongan majoriti Menekankan kepada sumbangan setiap lapisan masyarakat bagi menjamin ketenteraman negara kota. Organisasi sosial masyarakat Sparta terbahagi kepda tiga kumpulan utama. pedagang . bentuk ini tidak tetap bergantung pada tempat didirikan. ruang tamu dan pusat pemujaan. . Kanak-kanak lelaki yang sihat diberikan latihan ketenteraan dari kecil bagi membolehkan mereka menjadi anggota tentera yang berdisiplin dan patuh kepada negara. Tamdun China juga memperlihatkan kemajuan dalam membuat tembok-tembok daripada batubata dan tanah liat di kawasan bandar seperti Cangan. Kawasan kediaman maharaja dibina berasingan dengan tembok yang tinggi dan sebuah istana maharaja yang masih kekal hingga kini. Pembinaan tembok ini dimulakan oleh Maharaja Shih Huang Ti pada zaman Dinasti Chin bertujuan untuk menghalang serangan orang-orang Hun (nomad). Kesemua ciptaan seni bina tersebut digunakan untuk tujuan keselamatan dan menghalang ancaman daripada pihak musuh. dan berfikiran terbuka secara logik. Walau bagaimanapun. Semasa Dinasti Ming. artisan. a. Setiap tembok ini mempunyai pintu gerbang yang dikelilingi oleh parit yang besar dan menara yang tinggi. Anyang. Untuk seni bina yang penting masalah kuil dan pagoda. Di kampung-kampung terdapat tembok yang dibina daripada tanah lumpur. dan 7. Kuil-kuil ini terdiri daripada beberapa bangunan yang merangkumi tempat tinggal. Salah satu seni bina yang mengagumkan dunia adalah pembinaan Tembok Besar China yang berukuran lebih kurang 5000 km panjang. iaitu Kota Larangan yang mempunyai dewan dan taman. Bandingkan organisasi sosial antara masyarakat Athens dengan masyarakat Sparta. Disiplin yang ketat dan latihan yang lasak membolehkan Sparta melahirkan tentera yang mempunyai semangat patriotik yang tinggi. Bentuk ini hanyalah untuk kuil yang besar manakala pagoda pula mempunyai bentuk meninggi sehingga 15 tingkat.(b) Huraikan perkembangan seni bina yang terdapat dalam tamadun China. 4.Pekerja. Terlibat secara aktif dalam soal-soal pemerintahan negara (sistem demokrasi). 23 . Setiap tamadun mempunyai organisasi sosialnya tersendiri. Jawapan y Organisasi sosial masyarakat Athens terbahagi kepada tiga kumpulan utama. Jawapan y Dalam tamdun China reka bentuk dan seni binanya agak unik dan berlainan daripada tamadun lain.

6. Keadaan atau perbezaan warna kulit menyebabkan timbulnya sistem kasta yang mendominasi sistem sosial dalam tamadun India. falsafah. Ksyatriya (golongan hulubalang). Perkembangan ilmu pengetahuan. Sistem kasta dalam tamadun India agak rigid dan menghalang pergerakan seseorang individu dari satu kasta ke kasta yang lain. Perkembangan pemikiran dan kemahiran ± agama. Kedudukan seseorang dalam kasta tertentu menentukan peranan dan fungsi individu dalam masyarakat. Pembahagian masyarakat ini diterajui oleh golongan Brahmin (terlibat dalam ritual keagamaan. Pembahagian masyarakat berdasarkan sistem kasta mengukuhkan agama Hindu. Hubungan dengan tamadun lain ± perdagangan. Pada pendapat anda. Sudra (petani) dan golongan yang berkhidmat kepada ketiga-ketiga golongan di atas). diplomatik. Pembahagian masyarakat lebih menitikberatkan perbezaan warna kulit antara orang-orang Dravidia dan orang-orang Indo-Aryan. apakah faktor-faktor yang membolehkan sesuatu tamadun meningkat dan terus berkembang? Jawapan y y y y y Kestabilan politik ± pemimpin yang berwibawa dan dinamis. Penjajahan/penaklukan wilayah/negara.b. Vaisya (golongan pedagang dan peniaga). pendidikan. sains dan teknologi. Mengapakah organisasi sosial bagi masyarakat dalam tamadun India dikatakan unik? Jawapan y y y y Dikaitkan dengan agama Hindu dan pembahagian sosial di kalangan masyarakat ke dalam lapisan-lapisan yang tertentu. 24 .

Bukti arkeologi seperti jumpaan manik dan tembikar mununjukkan bahawa perdagangan maritim di Asia Tenggara telah berkembang semenjak abad kelima Sebelum Masihi.Wujud hubungan perdagangan antara Rom dengan kawasan penempatan Asia Tenggara. 2.Sumber dari China menyatakan tentang kewujudan kerajaan Funan pada pertengahan abad ketiga. .Sumber dari China mencatatkan Kang Tai dan Chu Ying pernah dihantar sebagai Utusan China ke Funan pada tahun 245-250 Masihi. Coedes berpendapat karajaan Melayu kedua tertua ialah Champa yang wujud pada sekitar abad kedua dan dikenali sebagai LinYi.Sejarawan G. dan juga sebagai pelabuhan pembekal kerana terletak berhampiran dengan sungai. . Membuktikan kerajaan Funan ialah kerajaan terawal wjud di Asia Tenggara ± berkemugkinan telah wujud sejak abad kedua Masihi. Coedes menyatakan Funan ialah kerajaan Melayu tertua di Asia Tenggara yang muncul pada abad pertama Masihi. Pada abad ketujuh. muka surat 74.Berperanan sebagai pembekal bahan mentah seperti timah untuk diproses menjadi gangsa Dongson.BAB 3: TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA LATIHAN DAN AKTIVITI Latihan dalam buku teks. . Besut (Terengganu) dan di Sungai Tembeling (Pahang). Ini dibuktikan dengan persamaan artifak manik yang dijumpai di Kuala Selinsing (Perak) Kota Tinggi dan Muar (Johor) serta di pantai barat dan selatan Thailand.Data arkeologi menunjukkan jumpaan seni arca berunsur Hindu dan Buddha yang langgamnya dipengaruhi oleh langgam seni arca Amaravati dri India. . 25 . . . . 1. barulah kerajaan ini dikenali sebagai Champa. Berdasarkan sumber dari China. . Raja Funan pada masa itu bernama Kaundinya atau HouenTien dalam sebutan China. Apakah bukti yang menunjukkan perdagangan maritim telah berkembang di Asia Tenggara pada abad ke lima Sebelum Masihi? Jawapan . Jawapan .G. nyatakan pendapat anda tentang kemunculan kerajaan awal di Asia Tenggara.Perdagangan maritim berkembang seiring dengan kemahiran dalam pembuatan kapal layar dan perahu.Wujud hubungan perdagangan dan diplomatik antara kerajaan awal Asia Tenggara dengan China berdasarkan jumpaan artifak gendang gangsa Dongson di Vietnam Utara. di Batu Buruk.

cendana. .3. Jawapan . ayam. Pemerintah/raja yang mengambil inisiatif dalam pembinaan sistem pengairan/terusan untuk kemajuan pertanian. penternakan dan pemungutan hasil hutan dan sungai. Jawapan y y y y y y Kawasan pertanian yang subur. pelabuhan pembekal ± pusat perdagangan. paya dan sungai. Sistem pengairan yang baik. .Mempunyai bahan mentah dan bahan logam yang banyak untuk tujuan perdagangan.Jagung.Padi sawah dan padi huma. Jelaskan faktor-faktor yang menyumbang kepada kemajuan pertanian agraria. . Sistem pengangkutan/perhubungan sungai yang baik dan teratur.Mempunyai pelabuhan entrepot. Jawapan . .Kedudukan dan lokasi yang strategik. Bekalan air yang mencukupi untuk kegiatan pertanian/keperluan harian. Latihan dalam buku teks.Terletak dan terbentuk di kawasan pertanian yang subur seperti di lembah sungai. kawasan pedalaman dan berbukit serta dilereng-lereng gunung berapi. kerbau. .Jaminan keselamatan untuk perdagangan.Hubungan perdagangan. laluan perdagangan antarabangsa di antara India dan China. kayu gaharu. pusat pengumpulan dan penyebaran barang-barang dagangan. Senaraikan faktor yang membawa kepada kemunculan kerajaan awal di Asia Tenggara. keledek. . 3. .Menangkap ikan di sawah. Jawapan .Pembinaan sistem pengairan yang baik.Penternakan lembu. Senaraikan tiga ciri utama kerajaan agraria.Kawasan yang subur untuk aktiviti pertanian. Sumber protein (ikan) dan iklim panas lembap sepanjang tahun sesuai untuk aktiviti pertanian. dan keagamaan dengan tamadun China dan India. . pisang.Hasil-hasil hutan seperti damar. 1. .Menjalankan kegiatan ekonomi berasaskan pertanian. . . kambing. Senaraikan hasil kegiatan ekonomi kerajaan agraria. diplomatik. 2. 26 . muka surat 77.

y 2. Mempumyai kedudukan yang strategik. emas. Barang dagangan merupakan hasil rempah ratus. Jawapan y y y y y y Menjalakan kegiatan ekonomi berasaskan kegiatan perdagangan dan kelautan serta berfungsi sebagai pelabuhan. serta keselamatan para pedagang. Pelabuhan kerajaan kemudian menjadi pelabuhan entrepot. Sistem kawalan banjir yang sistematik. Membekalkan sumbber makanan atau protein (ikan kepada penduduk). Penggunaan lebih daripada satu bahasa. muka surat 83. Mendapan tanah sungai yang subur untuk aktiviti pertanian. ubat-ubatan tradisional. hasil logam dan pusat pengumpulan barangan dari kawasan pedalaman dan kepulauan yang berhampiran. damar. Alat perhubungan dan pengangkutan utama. Berubah menjadi pelabuhan kerajaan apabila petempatan tersebut berkembang dan menjadi sebuah negeri. iaitu pelabuhan yang berperanan membekalkan hasil tempatan dan hasil kawasan takluknya kepada pedagang-pedagang antarabangsa yang berdagang di pelabuhannya. hasil hutan. Berperanan membwkalkan segala barangan yang diperlukan ke[ada pedagang yang singgah di pelabuhan seperti rempah. rotan. timah. Nyatakan tiga ciri utama kerajaan maritim. ruang membaiki kapal. lembah sungai dan kepulauan. Menjadi pelabuhan pembekal.4. Mengapakah Tasik Tonle Sap penting kepada masyarakat Angkor? Jawapan y y y y y Membekalkan sumber air untuk pertanian dan minuman. tempat penginapan. Terletak berhampiran dengan kawasan persisir pantai. beras. Penduduk terdiri daripada orang tempatan. hasil-hasil hutan dan laut serta makanan. orang laut dan pedagang luar. Pelabuhan entrepot juga berperanan membeli barangan daripada pedagang antarabangsa dan mengedarkannya kepada pedagang yang datang dari pelabuhan sekitarnya dan kawasan takluknya. Menyediakan pelbagai kemudahan perdagangan di pelabuhan seperti tempat menyimpan barang. 1. Jelaskan peranan pelabuhan kerajaan maritim. y y 27 . Latihan dalam buku teks. kemudahan memunggah dan mengangkut barangan dari kapal. pelabuhan kerajaan dan akhirnya menjadi pelabuhan entrepot apabila menjalin hubungan perdagangan dengan kerajaan besar seperti China dan India. tetapi bahasa Melayu menjadi bahasa perhubungan atau lingua franca. Jawapan y Pelabuhan kerajaan ± asalnya merupakan pelabuhan pembekal. kawasan berniaga.

3. . . tempat berniaga.Melantik pegawai yang bertanggungjawab dalam segala hal yang berkaitan dengan perdagangan yang dikenali sebagai Tuhan Vatakuurah (Penyelia Perdagangan) bagi menguruskan kegiatan perdagangan di Srivijaya. serta makanan dan bekalan air. . .Menediakan satu angkatan laut yang besar dan kuat yang dianggotai oleh pelbagai golongan rakyat termasuklah orang laut. . . candi. Fungsi orang laut adalah untuk mengawal perdagangan di Selat Melaka dan memastikan pedagang serta barang dagangan yang dibawa selamat sampai ke pelabuhan.Mendapatkan bekalan makanan (beras) daripada kerajaan agraria.Mendapatkan bahan-bahan mentah seperti kayu-kayan. Jawapan . dan bangunan untuk kerajaan maritim. 4. Terangkan usaha-usaha yang dijalankan oleh kerajaan Srivijaya untuk menjadi kuasa maritim utama di Asia Tenggara. . 28 . tempat ibadat.Didorong oleh semngat untuk meneroka dan berdagang dengan masyarakat luar. 5. Penguasaan terhadap negeri-negeri ini mebolehkan Srivijaya menguasai perdagangan di Asia Tenggara serta laluan perdagangan antarabangsa di Selat Melaka dan Selat Sunda. tempat menyimpan barangan.Berkemampuan menghasilkan kapal-kapal yang besar sebagai kapal dagang atau untuk kegunaan Orang Laut. Mengapakah kerajaan maritim mengamalkan sikap berbaik-baik dan bekerjasama dengan kerajaan agraria? Jawapan . Mengapakah penduduk kerajaan maritim mampu menjadi pelaut yang hebat? Jawapan . Gajah pula merupakan kenderaan kepada pemerintah kerajaan maritim sebagai simbol kekuasaan dan kemegahan. kenderaan seperti gajah daripada kerajaan agraria kayu amat penting kepada kerajaan maritim untuk membuat kapal-kapal dagang.Mempunyai kemahiran membuat perahu dan perahu layar untuk perdagangan.Perahu yang dibina mempunyai keupayaan untuk pelayaran jarak jauh kerana penggunaan kayu-kayan yang baik untuk membuat perahu. . tempat tinggal.Mempunyai kemahiran untuk mengetahui kaedah menuju ke sesuatu tempat berpandukan bintang di langit.Ingin mendapatkan tukang-tukang kayu dan batu yang mahir daripada kerajaan agraria bagi membina kapal.Menyediakan kemudahan untuk pedagang-pedagang yang singgah serperti tempat membaiki kapal. .Pemerintahan Srivijaya juga melakukan dasar perluasan kuasa terhadap kawasan-kawasan berhampiran seperti menakluki Kedah Tua dan Jambi.

Aspek kesenian dan kesusasteraan. Dalam proses pengambilan pengaruh dari India. Jawapan y y y y y Dibawa oleh golongan Ksyatria atau tentera dan disebarkan oleh penakluk dari India yang membentuk tanah jajahan di Asia Tenggara. seperti arca dengan ikatan tali kulit harimau yang hanya ditemui di Srivijaya. Ramai sejarawan bersetuju da menerima pendapat keempat sebagai faktor utama berdasarkan bukti-bukti arkeologi. Melalui pengambilan aspek-aspek kebudayaan India yang menarik sahaja yang kemudiannya disesuaikan dengan budaya tempatan dan diamalkan. Pengambilan aspek-aspek kebudayaan India disesuaikan dengan budaya tempatan yang sedia ada untuk diamalkan. Jawapan y y y Aspek pemerintahan dan pentadbiran. aspek-aspek yang perlu diambil dari India ialah seseorang pemerintah dengan pemerintah lain di Asia Tenggara mungkin berbeza. Aspek keagamaan. Latihan dan Aktiviti dalam buku teks.Latihan dalam buku teks. Dibawa oleh golongan Brahmin atau pendeta. agama yang dianuti ialah agama Hindu. Dibawa oleh golongan Vaisya atau pedagang. jumpaan-jumpaan seni arca yang kasar serta mempunyai langgam bercirikan Asia Tenggara. muka surat 94. melalui proses penaklukan terhadap kerajaankerajaan awal di Asia Tenggara. Dibawa oleh golongan Brahmin atau pendeta. Jelaskan bagaimana pengaruh India sampai ke Asia Tenggara. mereka juga turut menyebarkan pengaruh Hindu dan Buddha. 29 . 1. y 2. Senaraikan pengaruh India dalam masyarakat di Asia Tenggara. muka surat 88. 1. walaupun pengambilannya berlaku pada waktu yang sama. Misalnya dalam aspek amalan dan kepercayaan. Dibawa oleh golongan Vaisya atau pedagang melalui aktiviti perdagangan. Bagaimanakah pengaruh agama Hindu dan Buddha memasuki Asia Tenggara pada zaman kerajaan awal? Jawapan y y y y Melalui golongan Ksyatria atau tentera. mereka berperanan dalam upacara pertabalan raja dan upacara keagamaan. agama yang dianuti di Kedah Tua pada abad kelima Masihi ialah Buddha tetapi di Dieng (Indonesia).

raja merupakan bayangan tuhan. Air yang disiram pada batu tersebut akan berkumpul di bahagian bawah batu bersurat itu dan kemudiannya akan diminum. rakyat dan hamba. Raja Kumara. Candi ± monumen keagamaan bgi agama Hindu dan Buddha sebagai rumah ibadat dan tempat menyimpan abu jenazah raja dan keluarganya. seni bina seperti candi. stupa. teater. sesiapa melanggar perintah raja dianggap menderhaka. orde kosmos ± raja berkuasa terhadap seluruh alam (konsep cakravatin) diperkukuhkan lagi dengan lambang-lambang keagungan raja seperti pembinaan Angkor Wat. kuil. Hikayat-hikayat tempatan mendapat pengaruh epik India seperti Hikayat Pendawa Lima. Contoh candi ialah Candi Dieng. pembesar termasuk ahli agama. Sesiapa yang mengkhianati sumpah akan ditimpa bencana. Senaraikan aspek yang menerima pengaruh Hindu dan Buddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara. Candi Prambanan. Tuhan Vatakuurah. wat. Aspek bahasa seperti bahasa Sanskrit yang terdapat pada batu bersurat seperti Batu Bersurat Kutei. diadakan upacara angkat sumpah. raja memiliki kesaktian. Tujuannya adalah untuk menetapkan pembesar agar memberikan taat setia yang tidak berbelah bahagi kepada raja. Hikayat Seri Rama. contohnya di Srivijaya. adat istiadat raja seperti pertabalan raja. konsep dewa raja. Senapati. Wayang kulit. raja dan ibu kota merupakan pusat alam dan pusat pemerintahan. Konsep dewa-raja. arca.2. y y y y y 30 . Upacara ini diketuai oleh Brahmin dan disertai dengan doa. berkuasa mutlak. didirikan kompleks kota dan melambangkan konsep alam semesta (orde kosmos). unsur-unsur mitos dan lagenda tentang asal-usul raja. Bhupati. Di peringkat pentadbiran. Aspek kesenian dan kesusasteraan ± monumen. tempat menyimpan patung dewa. dalam upacara ini datu akan meminum air yang disiram di sebuah tempat suci bernama Telaga Batu di Palembang. Golongan Brahmin memainkan peranan penting dalam upacara keagamaan. Raja berada di puncak pemerintahan diikuti oleh kerabat diraja. Jelaskan pengaruh Hindu dan Buddha dalam sistem pentadbiran kerajaan awal di Asia Tenggara. Candi Borobodur. lambang keagungan seseorang pemerintah. Parvanda. Terdapat gelaran-gelaran pengaruh Hindu dan Buddha dalam kerajaan-kerajaan awal Asia Tenggara terutamanya di Srivijaya seperti Yuvaraja. Aspek kesusasteraan ± Epik Ramayana dan Mahabrata mempengaruhi kesusasteraan Jawa seperti Nagarakertagama. Jawapan y Aspek pemerintahan ± konsep raja. bertujuan membezakan kedudukan raja daripada golongan yang diperintah. raja sebagai Anak Tuhan/Dewa Tuhan. Untuk menunjukkan keagungan dan kemegahan raja. raja dibantu oleh pembesar yang terdiri daripada pegawai tentera dan hakim. dan Kumaramatya. y - 3. perintah raja menjadi undang-undang. Jawapan y Sistem beraja dalam kerajaan Awal Asia Tenggara merupakan pengaruh Hindu dan Buddha. Hikayat Pendawa Jaya. Rakyat takut menderhaka kepada raja. patung dan lain-lain. Wujud pelbagai adat istiadat seperti pertabalan raja yang dikendalikan oleh Brahmin. iaitu Brahmin. Bagi mengukuhkan konsep dewa raja. Raja berkuasa mutlak. memiliki kesaktian.

Jawapan Sanskrit Dosa Dukkha Dorhaka Manusa Phala Rupa Samsara Aksara B. Setiap sudut mempunyai menara. Candi agama Hindu ini terbahagi kepada dua bahagian uatam. Candi pengaruh Buddha pula memiliki pelan jenis cruciform. dan panna seperti terdapat dalam ajaran Buddha. Tiga tingkat ini melambangkan tiga tahap kehidupan. iaitu sila. samadhi. iaitu Vimana dan Mandapa. Nyatakan bentuk candi yang ditemui di Asia tenggara pada zaman awal keatangan agama Hindu dan Buddha. Viman ialah bahagian suci tempat arca keagamaan diletakkan dan Mandapa ialah bahagian luar candi. Setiap tingkat melambangkan satu tahap kehidupan yang diwakili oleh patung stupa dan patung Buddha. mempunyai ketinggian 213 meter dan keluasan kawasannya 208 hektar. Candi Borobodur y Mewakili agana Buddhan Mahayana. Melayu Dosa Duka Derhaka Manusia Pahala Rupa Sengsara Huruf 31 . di bahagian luarnya terdapat tembok yang dibina daripada batu laterit dan batu pasir dengan ukuran yang menggambarkan epik Ramayana dan Mahabharata. Tigkat pertama terdapat ukiran yang menceritakan kehidupan Gautama Buddha. y 5. Mempunyai tempat pemujaan pada bahagian tengah yang tingginya sekitar 39 meter dengan berteres empat tingkat.4. Senaraikan perkataan Sanskrit yang terdapat dalam bahasa Melayu. Terbahagi kepada tiga tingkat. y Candi di Lembah Bujang y y Bersaiz kecil dan bahagian tapak sahaja ditemui. Jawapan Angkor Wat y y y Dibina untuk agama Hindu. Melambangkan orde kosmos.

sementara kerajaan Funan dan Angkor di lembah Sungai Mekong. Jelaskan konsep kerajaan agraria dan kerajaan maritim. a. kambing dan ayam. kapur barus.A. lembah sungai dan kepulauan. gading. muka surat 97. hasil ternakan dan pertanian tersebut akan dipasarkan untuk memenuhi keperluan penduduk yang tidak terlibat dalam pertanian. Pelabuhan dalam kerajaan maritim pada mulanya merupakan pelabuhan pembekal. Sarang burung diambil dari gua untuk tujuan perdagangan. damar. Kerajaan awal di Asia Tenggara dikategorikan pada kerajaan agraria dan kerajaan maritim. Berlaku hubungan perdagangan dengan negara China dan India menyebabkan menjadi pelabuhan entrepot. Terletak di kawasan pertanian yang subur seperti lembah-lembah sungai. Pembinaan sistem pengairan yang baik seperti yang terdapat di Angkor dan Funan disebabkan terdapatnya sistem pengairan yang bersumberkan Sungai Mekong dan Tasik Tonle Sap. penternakan dan pungutan hasil hutan dan sungai. seperti kerajaan Dvaravati di Sungai Menam. Terdapat juga di kawasan pedalaman seperti di kawasan berbukit dan di lereng tanah gunung berapi seperti kerajaan Taruma di Tanah Dieng (Indonesia). y y y y y y y y y y y 32 . kerbau. dan mengumpulkan hasil hutan seperti kayu gaharu. Jawapan y y Kerajaan agraria bergantung pada aktiviti pertanian terutamanya tanaman padi. tanduk. Padi huma ditanam di kawasan yang tinggi yang kurang mendapat bekalan air dengan dibuat teres dan relung. Soalan esei dalam buku teks. Mereka juga menternak binatang seperti lembu. Kerajaan agraria Funan Angkor Kerajaan maritim Srivijaya Kedah Tua 1. Terletak berhampiran dengan kawasan pesisir pantai. kemudian berubah kepada pelabuhan kerajaan apabila petempatan tersebut berkembang dan menjadi sebuah negeri. kayu cendana serta pelbagai jenis buah-buahan. Apabila terdapat lebihan. Kerajaan maritim menjalankan kegiatan ekonomi berasaskan kegiatan perdagangan dan kelautan serta berfungsi sebagai pelabuhan. lada hitam. Menghasilkan pelbagai jenis rempah seperti cengkih.

a. Kerajaan maritim bergantung pada kerajaan agraria untuk mendapatkan bahan-bahan untuk membuat perahu/kapal dagang/tentera terutama kayu dan gajah daripada kerajaan agraria. Kerajaan agraria pula bergantung kepada kerajaan maritim untuk memperoleh barangan import (barang mewah). y 2. Andaikan anda ialah raja kerajaan Angkor pada abad kesembilan. Jawapan y y y y y Kerajaan maritim memerlukan bekalan makanan terutama beras daripada kerajaan agraria.b. y y y y 33 . Peranan pemerintah yang cekap ± memastikan tanah yang subur/tanah lanar dapat digunakan dengan maksimum untuk tanaman padi sawah. Bincangkan aspek saling bergantung dan melengkapi antara kerajaan agraria dan kerajaan maritim. Menggunakan baja organik/semula jadi yang sesuai untuk tanaman padi. Memberikan bantuan nasihat kepada petani tentang cara-cara menanam padi dengan sistematik supaya hasil pengeluaran padi dapat dipertingkatkan. Jawapan y y y Membina sistem pengairan yang baik kerana dapat membekalkan air ke kawasan pertanian. Memastikan lebihan tanaman padi sawah dapat dieksport ke kawasan-kawasan lain ± untuk mendapatkan hasil bagi membangunkan kawasan-kawasan tanaman padi yang lebih luas. Huraikan langkah-langkah anda untuk memajukan pertanian padi sawah. Memastikan petani dapat mengusahakan tanaman padi dengan menggunakan benih padi yang bermutu dan dapat mengeluarkan hasil yang banyak. Kerajaan maritim yang menjalankan perdagangan entrepot bergantung pada kerajaan agraria bagi membekalkan barangan dagangan. Memastikan petani dapat menanam padi secara berterusan sepanjang tahun dengan menentukan bila/masa yang sesuai untuk menanam dan mendapatkan hasil. Kerajaan maritim bergantung pada kerajaan agraria untuk mendapatkan tukangtukang mahir terutama tukang kayu dan tukang batu untuk membina monumen sebagai mercu tanda keagungan seperti Angkor Wat. Kerajaan agraria juga memerlukan pelabuhan dari kerajaan maritim bagi memasarkan barangan keperluan mereka.

Terdapat banyak istilah pentadbiran menggunakan bahasa Sanskrit. Jawapan y y Keupayaan kerajaan Angkor untuk membuat hubungan dengan negara-negara luar berdasarkan kedudukan Angkor yang berdekatan dengan Sungai Mekong. y 3. Kepercayaan agama Hindu dan Buddha ± sebuah negara menggambarkan satu alam semesta (orde kosmos) ± pusat alam. candi di Lembah Bujang. dosa. istana. Berdasarkan contoh-contoh yang sesuai buktikan pengaruh Hindu dan Buddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara. Angkor juga boleh membekalkan hasil-hasil pertanian dari. Sebagai raja yang berfikiran strategik. Inskripsi-inskripsi batu bersurat di Lembah Bujang dan Kutei. derhaka. Raja memimpin masyarakat selaras dengan peraturan alam semesta atau dharma. Golongan Brahmin merupakan golongan tertinggi selepas raja.b. Mencatat mentera. Jawapan y y y y y y y Digunakan dalam merekodkan ilmu pengetahuan. a. Banyak candi seperti can Borobodur. Keupayaan Angkor menawan Funan menjadi faktor utama pendorong penukaran status kerajaan agraria kepada kerajaan maritim. Jawapan y y y y y y y y y Kerajaan-kerajaan awal di Asia Tenggara dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha. Mengamalkan sistem pemerintahan beraja (kuasa mutlak). b. Raja dianggap dewa-raja (wakil Tuhan di bumi). Angkor Wat. Candi/monumen-monumen. raja. Kepentingan Tasik Tonle Sap serta peranan pelabuhan Oc ± Eo menjadikan Angkor sebuah kerajaan yang maju dalam bidang pertanian. kawasan pedalaman untuk keperluan pedagang-pedagang yang berkunjung ke pelabuhan Oc ± Eo. neraka. Adat istiadat pertabalan raja dikendalikan oleh Brahmin. berikan alasan anda untuk menukar status Angkor daripada kerajaan agraria kepada kerajaan maritim. Dibaca dalam upacara-upacara keagamaan. 34 . Sistem kerajaan awal merupakan campuran sistem tempatan dengan pengaruh Hindu dan Buddha. Pengaruh perbendaharaan kata seperti duka. Epik Ramayana dan Mahabharata melahirkan Hikayat Pendawa Lima dan Hikayat Pendawa Jaya. pahala. Terangkan penggunaan bahasa Sanskrit pada zaman kerajaan awal di Asia Tenggara.

Latihan dalam buku teks.w.w. Qusai bin Qilab. Abd.w.Nama datuk/moyang Nabi Muhammad s. .w. senaraikan nama moyang dan bapa saudara Nabi Muhammad s. muka surat 105.w. halaman 103.Wanita dipandang rendah. y Abbas. y Abu Talib. . atau tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Nyatakan corak kehidupan sosial yang diamalkan oleh masyarakat Arab Jahiliah.Jahil. . Manaf. Jawapan . 1.Perbuatan tidak bermoral seperti berjudi dan berzina. y Hamzah. tidak mengetahui. 3.Masyarakat Arab Jahiliah ialah masyarakat yang hidup di Semenanjung Tanah Arab dalam jangka masa runtuhnya Empangan Maarib hingga turunnya wahyu Allah kepada Nabi Muhammad s. .a. . Nama bapa saudara Nabi Muhammad s.Perasaan kesukuan yang menebal. y Al Haris. Apakah maksud ³Jahiliah´? Jawapan .a. Hasyim.Kemunculan semangat assabiah. y Abu Lahab. meminum arak.BAB 4: KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH LATIHAN DAN AKTIVITI Latihan dalam buku teks. 2. b.Terdapat kabilah yang menanam anak perempuan. Jawapan a. muka surat 102. 1. Mengapakah amalan Sistem Kabilah telah mendatangkan kesan yang buruk kepada kehidupan masyarakat Arab Jahiliah? Jawapan . .Tercetusnya peperangan di kalangan masyarakat. Berasaskan Rajah Salasilah Keturunan Nabi Muhammad s.Tiada panduan yang khusus dalam perkahwinan.a. dalam buku teks. y y y y Abd. 35 .a.a. Mutalib.

Senaraikan empat sifat terpuji Nabi Muhammad s. . Menjalankan perniagaan Khadijah. Mengikut rombongan bapa saudara baginda ke Syam sejak berumur 12 tahun.Semasa berumur 12 tahun baginda telah mengikuti rombingan ke perniagaan bapa saudara baginda. digelar al-Amin? Jawapan . Nyatakan pengalaman Nabi Muhammad s. . Jawapan y y y y Menjalankan perniagaan secara berseorangan.Cara baginda berniaga adalah dengan menunjukkan sifat jujur.a.w. muka surat 107. dan memberikan layanan yang sewajarnya kepada pelanggan. bukan sahaja terkenal sebagai pemimpin yang berkaliber malah sebagai pedagang yang jujur dan dipercayai. Mengapakah tahun kelahiran Nabi Muhammad s.a. . Buat kajian tentang ketokohan Nabi Muhammad s.w.a.Tabliq (menyampaikan). Abu Talib.2. tutur kata yang baik. Berkongsi perniagaan dengan temannya. Latihan dalam buku teks. dalam bidang perdagangan. .w. . Jawapan .Fatanah (bijaksana).Amanah (dipercayai).w. ke Syam. dalam bidang perdagangan. Mengapakah Nabi Muhammad s.w.Nabi Muhammad s. . 3.Perkataan dan perbuatan baginda sentiasa dipercayai.Pedagang yang dihormati dan menjadi contoh kepada masyarakat.Siddiq (berkata benar). 2. 1.a.Baginda pernah menjalankan perniagaan secara berseorangan dan berkongsi dengan teman baginda.w. Jawapan . disebut Tahun Gajah? Jawapan y Mengambil sempena tahun berlakunya serangan tentera bergajah di Makkah yang diketuai oleh Abrahah dari Habsyah.a.Baginda berkebolehan menjalankan perniagaan Khadijah sehingga memperoleh keuntungan yang tinggi. . 3.a. . 36 .

dan apakah kandungannya? Jawapan y Ayat al-Quran surah al-Alaq ayat 1 hingga 5. 2. 3. 2. 1. Zaid bin Harithah. Senaraikan tokoh yang telah memeluk Islam selepas dakwah Islamiah dilaksanakan. Arqam bin Abu Arqam. Zubair bin Awam. Latihan dalam buku teks. Secara rahsia dilakukan kepada keluarga baginda sendiri dan sahabat yang rapat. Menerusi pembacaan penyelidikan dapat dijalankan. Mereka ditindas dan diseksa dengan kejam. yang mengajar manusia apa yang tidak diketahui´. Mengapakah golongan bawahan merupakan golongan awal yang memeliuk Islam? Jawapan y y Tertarik terhadap ajaran Islam yang memberikan layanan yang sama kepada semua manusia. Abu Bakar al-Siddiq. 1. muka surat 114. Nyatakan mengapa amalan membaca dikatakan sangat penting dalam Islam. Jawapan y y y Menerusi pembacaan seseorang dapat menambahkan ilmu pengetahuan.w. Tuhanmu yang teramat mulia yang mengajar dengan pena. Bagaimanakah Nabi Muhammad s. Bacalah.a. Apakah wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.w. Secara terbuka kepada keluarga Abdul Mutalib dan orang ramai. Kandungannya: ´Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan manusia dengan segumpal darah. Jawapan y y y y y y y Khadijah binti Khuwailiid. Uthman bin Affan.? Jawapan y y y y Bermula secara rahsia selama tiga tahun. Mencapai kejayaan yang cemerlang. berdakwah di Makkah. Diikuti secara terbuka selama 10 tahun. muka surat 108.a.Latihan dalam buku teks. Ali bin Abu Talib. 37 .

a. Rumuskan sebab-sebab orang Arab Quraisy menentang ajaran Islam. orang Quraisy tidak mempedulikan penyebaran Islam.w.Ekonomi ± terjejasnya perusahaan membuat patung. orang Arab Quraisy menetang Islam. . Bincangkan reaksi masyarakat Arab Quraisy terhadap dakwah Islamiah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s.4. y y A. Terdapat ahli keluarga dan sahabat karib baginda yang menerima seruan Islam. . muka surat 116. digelar sebagai masyarakat Arab Jahiliah? Jawapan y y y Masyarakat Arab Jahiliah tidak menyembah Allah Yang Maha Esa tetapi mengamalkan animisme dan menyembah patung.Perbezaan kepercayaan/agama. bersifat angkuh. Mengapakah masyarakat Arab sebelum kerasulan Nabi Muhammad s.w. . 2. iaitu tempat tinggal yang panas dan kering kontang. Jawapan y Pada peringkat permulaan penyabaran Islam di Makkah. 1.Tanggapan yang salah terhadap tugas seorang nabi. Kehidupan masyarakat kucar-kacir kerana tiada nabi atau rasul dan kitab suci. (b) Bagaimanakah semangat ini boleh terbentuk dalam kehidupan masyarakat Arab Jahiliah? Jawapan y y y Faktor geografi. Soalan Esei dalam buku teks.w.Prinsip persamaan taraf sesama manusia.a. Walau bagaimanapun. Jawapan .a. 5. selepas Islam berkembang dengan meluas. ³Salah satu amalan hidup masyarakat Arab Jahiliah ialah mengamalkan semangat assabiah´ (a) Apakah maksud semangat assabiah? Jawapan y Assabiah bermaksud semangat kesukuan yang melampau atau berpuak-puak dan saling bermusuhan antara satu sama lain. Tinggal dalam kelompok masing-masing dan terikat kepada peraturan sendiri. di Makkah. Struktur sistem kabilah yang berasaskan keturunan. degil dan kejam. Mereka menyangka hal tersebut adalah urusan keluarga Nabi Muhammad s. 38 . Akhlak mereka rendah.

Dari segi ekonomi. tidak memaksa orang ramai memeluk Islam. .a. Ada orang Arab yang menerima Islam dan ada juga yang menolaknya. .Islam membentuk tamadun manusia ke arah lebih maju dan cemerlang.a. sebagai nabi. Prinsip Islam yang mengamalkan konsep sama taraf sesama manusia sedangkan mereka mementingkan taraf dan kelas dalam masyarakat. Sifat dan keperibadian Nabi Muhammad s. sebagai rasul dianggap rahmat yang besar kepada masyrakat Arab Jahiliah dan masyrakat dunia umumnya? Jawapan .a. Kebijaksanaan Nabi Muhammad s. Mengapakah perlantikan Nabi Muhammad s. 3. Jawapan y y y y Berlaku persengketaan dan pergaduhan.(c) Bincangkan kesan amalan semangat assabiah di kalangan masyarakat Arab Jahiliah. satu cara hidup yang menyeluruh yang merangkumi soal ibadat dan kehidupan harian. Dari segi politik. berdakwah.w.w.Islam membawa pembaharuan seperti pendidikan dan keadilan sosial. mereka mempunyai tanggapan yang salah terhadap tugas Nabi Muhammad s.Islam memperkenalkan ad-Din. Pembaharuan-pambaharuan yang diperkenalkan oleh Islam. (b) Mengapakah pula sebahagian masyarakat Arab tidak dapat menerima ajaran Islam? Jawapan y y y Kepercayaan tradisi dan agama mereka berbeza daripada ajaran Islam. (a) Apakah sebab orang Arab dapat menerima ajaran Islam dengan mudahnya? Jawapan y y y y y Kemurnian ajaran Islam Konsep persamaan taraf yang dianjurkan Islam. Peperangan berlaku walaupun sebab-sebab yang kecil. Kehidupan yang tidak aman.w. 39 . Penyebaran Islam di Makkah telah menimbulkan pelbagai reaksi di kalangan masyarakatnya.Dengan Islam terhapusnya nilai dan unsur-unsur Jahiliah. Tidak ada perpaduan di kalangan masyarakat Arab. y 4.a. . terpuji. sedangkan sejak dahulu mereka sentiasa bersaing untuk menjadi ketua. mereka khuatir perusahaan membuat patung terjejas kerana Islam tidak memerlukan perantaraan patung untuk beribadat kepada Allah.w.

Perintah Allah melalui wahyu.Merupakan usha untuk memperkukuhkan Islam dan startegi baru menyebarkan Islam. . dan orang Madinah? Jawapan . dan orang-orang Islam Makkah ke Madinah. Nyatakan perbezaan antara kandungan Perjanjian Aqabah Pertama dengan kandungan Perjanjian Aqabah Kedua. Apakah maksud Hijrah dalam konteks Islam? Jawapan .Berlakunya penghijrahan orang-orang Islam Makkah ke Madinah.w.w.BAB 5: KERAJAAN ISLAM DI MADINAH Latihan dalam buku teks. Mengapakah hijrah berlaku dari kota Makkah ke Madinah? Jawapan . Apakah kesan Perjanjian Aqabah Pertama dan Perjanjian Aqabah Kedua yang dimetrai oleh Nabi Muhammad s. . Jawapan a.a.Perpindahan oramg Islam dari kota Makkah ke Madinah.Merupakan satu strategi untuk mengembangkan Islam.Islam tersebar ke Madinah. .a. Mereka juga bersedia menyediakan tempat tinggal dan menjanjikan keselamatan bagi orang-orang Islam Makkah. Latihan dalam buku teks. 1. Kandungan Perjanjian Aqabah pertama mengandungi perkara berikut: .Hijrah juga merupakan perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan meninggalkan keburukan atau kejahatan.a. muka surat 119. c.Suku Aus dan Khazraj beriman kepada Allah dan Rasul. . 40 . Hijrah boleh dilambangkan dengan semangat ingin berubah dalam pelbagai keadaan.w. muka surat 124.Penentangan hebat yang dilakukan orang-orang Quraisy terhadap Islam. .Suku Aus dan Khazraj berjanji membantu perjuangan Nabi Muhammad s. dan tidak melakukan amalan jahiliah seperti mencuri dan meminum arak. . Isi Perjanjian Aqabah kedua pula mengandungi jemputan terhadap Nabi Muhammad s. 2. 1. 2. .Pelawaan dan jemputan orang Islam Madinah terhadap orang Islam Makkah.

bersamaan 1 H. Ekonomi 6. 1. Berusaha untuk mengubah tingkah laku yang buruk kepada yang lebih baik.a. muka surat 134. Sosial 4. (b) 2005 M. 4.´. ³Tahun 622 M. muka surat 129.a. 41 . Perunding an 5.w. = 1421 H. Kedudukan Yahudi Nabi Muhammad s. Pertahana n 7. sebagai pemimpin Masyarakat bebas memilih agama Hidup sebagai satu ummah Undang-undang Islam diguna pakai Penipuan dan riba dihapuskan dan kerjasama ekonomi diperlukan Semua masyarakat mempertahanakan agama Keselamatan bukan Islam terjamin selagi mereka petuh kepada pemerintah Madinah Peta minda menggambarkan kandungan Piagam Madinah Latihan dalam buku teks. dengan panduan wahyu Allah. Politik 2. 2. tukarkan tahun Masihi berikut kepada tahun Hijrah.3. = 1426 H. Jawapan y y Berusaha untuk mencapai kejayaan yang cenerlang jika kejayaan yang dicapai masih pada tahap sederhana. Agama 3. Apakah piagam Madinah? Jawapan y y Sebuah perlembagaan bertulis yang dirangka oleh Nabi Muhammad s. Piagam Madinah menjadi asas dan panduan pemerintahan kerajaan Islam di Madinah. Senaraikan beberapa contoh yang menunjukkan bahawa konsep ³hijrah´ boleh diamalkan dalam kehidupan pelajar. (c) 3000 M. berasaskan pengetahuan anda dalam matematik.w. Latihan dalam buku teks. Bina peta minda untuk menggambarkan kandungan Piagam Madinah. Jawapan 1. = 1521 H. Jawapan (a) 2000 M.

Apakah tujuan utama rombongan Islam ke Makkah pada tahun 628 M.Orang Islam rindu akan kampung halaman mereka (Makkah) kerana Makkah merupakan tempat tumpah darah mereka dan tempat turunnya wahyu pertama.).a. sebagai pemimpin yang dikagumi. bilangan penganut Islam bertambah. Selepas dua tahun Perjanjian Hudaibiyah ini dimetrai. iaitu ingin mengerjakan umrah. 3. Carta kronologi yang dibina mestilah ada ruangan tarikh dan ruangan peristiwa. Nyatakan Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah. dapat merangka program dakwah Islamiah ke seluruh Semenanjung Tanah Arab secara aman. Amru al-As dan Uthman bin Talhah menjadi ikutan kepada orang Arab Quraisy yang lain. . Apakah sebabnya Perjanjian Hudaibiah dimetrai? Jawapan . Jawapan y y y y y y y Orang Islam berpeluang menunaikan haji pada tahun berikutnya (629 M.Orang Islam ingin menunaikan umrah. .1. Nabi Muhammad s.w. 5. Lukis sebuah carta kronologi yang sesuai dan susun peristiwa yang tersenarai di bawah ini mengikut urutan masa yang betul. Melambangkan ketokohan Nabi Muhammad s. .w.Bagi pihak Islam.? Jawapan . Memberi kebebasan kepada orang Islam untuk memasuki Makkah dan melakukan ibadat di Kaabah pada bila-bila masa.a.a. Menunjukkan orang Arab Quraisy mengiktiraf kerajaan Islam di Madinah.Ingin menerangkan tujuan sebenar kedatangan orang Islam Madinah ke Makkah.w. Nabi Muhammad s.Bagi pihak Quraisy pula. Mengapakah Nabi Muhammad s. inginkan perdamaian sentiasa wujud antara orang Islam dengan orang bukan Islam.. 4.w.Untuk menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan oleh orang Quraisy Makkah yang tidak membenarkan kemasukan orang Islam ke Makkah pada tahun 628 M. menghantar Uthman bin Affan sebagai utusan ke Makkah? Jawapan .a.Orang Islam bercadang untuk menziarahi kota Makkah. . Pengislaman tokoh-tokoh penting Arab Quraisy seperti Khalid bin al-Walid. 2. mereka gentar dengan ikrar dan sumpah setia (baiah al-Ridwan) orang Islam untuk membela kematian Uthman bin Affan. 42 .

Jawapan y y y y y Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima : : : : : Perang Badar.w. Perang Khandak Perjanjian Hudaibiyah. Tentera Islam dibahagikan kepada empat pasukan. Mengapakah kota Makkah mudah dibuka semula oleh tentera Islam? Jawapan y y y Bilangan tentera Islam begitu ramai (10 000 orang). 3. Membunuh beberapa orang Bani Khuzaah yang berpihak kepada Islam. 1. muka surat 140. Latihan dan aktiviti dalam buku teks. muka surat 137. Kerajaan Islam di Madinah semakin mantap. Nyatakan kepentingan pembukaan semula kota Makkah. Tenetra Islam masuk ke Makkah mengikut empat arah untuk membuat kepungan. Masyarakat Islam mula mendalami ilmu Islam. 43 . Perang Uhud. Kaabah terpelihara daripada unsur jahiliah. Jawapan y y y y y Pertambahan penganut agama Islam.a. Sebagai strategi jangka panjang bagi penyebaran agama Islam. Soalan Esei dalam buku teks. 2. bertindak membuka semula kota Makkah pada tahun 630 M.? Jawapan y y y Arab Quraisy melanggar Perjanjian Hudaibiyah dengan tidak menghormati hak kebebasan yang telah dipersetujui. Islam tersebar ke seluruh Semenanjung Tanah Arab. Apakah sebabnya Nabi Muhammad s. kerajaan Islam di Madinah akan bertambah mantap. ± Sekiranya Makkah dapat dikuasai. A. Pembukaan semula kota Makkah.

Dari segi ekonomi. penipuan. Masyarakat Madinah bebas memilih agama masing-masing.a. tolongmenolong. a. Pembentukan Piagam Madinah yang merupakan perlembagaan bertulis yang pertama di dunia. ke Madinah.a. menggalakkan penghijrahan ke Madinah.Setuju. Adakah anda bersetuju dengan pernyataan ini? Berikan alasan-alasan anda. Perkara yang penting dilakukan oleh Nabi Muhammad s. Masyarakat Madinah dianggap sebagai ummah yang hidup bersatu padu.a. dan budaya. Apakah yang anda faham tentang konsep Hijrah? Jawapan y y y y Hijrah ± pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. telah membina sebuah masjid ± Masjid al-Nabawi.w. Bincangkan asas-asas kerajaan Islam yang telah dibina oleh Nabi Muhammad s. dan penindasan tidak dibenarkan. setelah berhijrah ke Madinah ialah penubuhan sebuah kerajaan Islam yang pertama di dunia 2. Mus¶ab bin Umair ke Madinah untuk menyebarkan Islam. Masjid dijadikan tempat beribadat dan belajar/berbincang tentang masalah yang dihadapi oleh orang Islam.Selepas Perjanjian Aqabah Pertama. telah menghantar pendakwh bebas. Dari segi politik dan pentadbiran. . 2. sehingga terbentuknya masyarakat Islam yang sempurna.a. dan bekerjasama. Pada pandangan anda.w.Dakwah Islamiah telah tersebar di Madinah sebelum kehadiran Nabi Muhammad s. . Semangat ingin berubah.Jemputan dan jaminan keselamatan dari orang Madinah terhadap orang Islam.a.w. . amalan riba.w. Nabi Muhammad s. rasuah. Jawapan y y y y y y y y Nabi Muhammad s. mengetuai kerajaan Madinah yang mempunyai penduduk berbilang kaum. Jawapan .w.Kesanggupan orang Madinah mempertahankan Ilslam telah menjadi pendorong utama berlakunya penghijrahan dan tersebarnya Islam ke seluruh dunia. b. .a. agama. ³Perjanjian Aqabah telah merintis jalan ke arah berlakunya hijrah dari Makkah ke Madinah dan perkembangan Islam ke seluruh Semenanjung Tanah Arab´.1. Piagam Madinah menjadi asas kepada sebuah negara yang berdaulat.w. Nabi Muhammad s. mengapakah peristiwa Hijrah dikatakan sangat penting dalam sejarah perkembangan Islam? 44 . Memperkukuhkan kedudukan Islam serta strategi baru untuk menyebarkan Islam. Perpindahan orang Islam dari kota Makkah ke Madinah. Peristiwa ³Hijrah´ sangat penting dalam sajarah perkembangan agama Islam.

Nabi Muhammad s. Menggunakan diplomasi dan menunjukkan nilai-nilai yang baik. Menyatupadukan penduduk Madinah yang terdiri daripada pelbagai kaum. Tentera Islam yang berjuang di medan peperangan juga dilarang membunuh sesuka hati. 4. Islam mengkehendaki umatnya sentiasa melakukan sesuatu perkara dengan bersungguh-sungguh. Islam mengajar penganutnya agar sanggup berkorban demi melaksanakan perintah Allah. Apakah teladan yang anda peroleh daripada peristiwa hijrah dari Makkah ke Madinah? c. iaitu setelah wahyu diturunkan oleh Allah. Sejarah membuktikan Islam berkembang secara sukarela dan toleransi. Jawapan y y y y Sentiasa berusaha melakukan perubahan ke arah kebaikan. Peperangan hanya boleh dilakukan dengan izin Allah. belajar dan bebrbincang.w. misalnya dalm Perang Badar. y Hijrah membuktikan wanita juga memainkan peranan penting dalam kemajuan sesebuah negara. y Wujud kiraan tahun Hijrah dalam takwim Islam. oleh itu orang Islam harus memilih perdamaian. budaya dan agama. Berikan alasan-alasan anda. Kandungan Perjanjian Hudaibiyah menggambarkan bahawa Islam tersebar dengan aman. agama dan bangsa. mengamalkan dasar pengampunan kepada tawanan Arab Quraisy. y Menukarkan nama Yathrib kepada Madinah al-Munawarah. Persaudaraan dan hubungan baik sesama manusia sangat digalakkan oleh Islam. y Membina Masjid al-Nabawi sebagai tempat beribadat. Islam ialah agama yang menganjurkan perdamaian. ³Islam tersebar berasaskan kekuatan dakwah Islamiah bukan kerana peperangan:. Jawapan y y y y y y y y Nabi Muhammad s. y Hijrah membuktikan sikap tolong-menolong dalam sebuah negara perlu diamalkan. Mendamaikan suku Arab di Madinah yang sering bersengketa ± Aus dan Khazraj. BAB 6: PEMBENTUKKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA 45 .a. tidak memaksa mereka memeluk agama Islam. peprangan tidak dibenarkan kecuali untuk mempertahankan diri. Dalam Islam.Jawapan y y y Dakwah dapat dilaksanakan dengan aman dan tanpa berselindung lagi.a. walaupun Islam beroleh kemenangan.w.

Jawapan . Membaiki dan meningkatkan kecekapan sistem pentadbiran.a. Menyusun sistem ketenteraan dengan membentuk tentera tetap dan tentera sukarela. iaitu pengganti yang melaksanakan tanggungjawab pemerintahan dan pentadbiran kerajaan yang sebelumnya dilakukan oleh Nabi Muhammad s. 4.Pada Zaman Khulafa al-Rasyidin pendekatan ini dilakukan dalam hal memilih pemimpin. 2. Pentadbiran 1. 2.a. Menubuhkan majlis syura yang dianggotai wakil golongan mujahirin dan ansar. Membina markas tentera di bandarbandar utama.Khalifah (khulafa) bererti pengganti. Mendirikan kubu pertahanan di sempadan ± Menghadapi negara musuh seperti di Madinah.w. 3. Ketenteraan 1.Syura bermaksud bermusyawarah. muka surat 149. 3. Jawapan . Apakah sumbangan Saidina Uthman bin Affan dalam memelihara al-Quran? 46 .. iaitu sesuatu keputusan yang dibuat berasaskan perundingan dan perbincangan.Beliau dilantk hasil cadangan yang dikemukakan oleh Saidina Umar walaupun pada mulanya orang Ansar mencadangkan Saad bin Ubadah.).Khalifah ialah pemerintah yang dilantik selepas kewafatan Nabi Muhammad s. Apakah maksud khalifah. mengatasi masalah-masalah masyarakat dan juga negara. Kufah. Nyatakan maksud syura. 2. Meningkatkan semangat perjuangan dan memberikan latihan strategi perang kepada tentera Islam (membina kekuatan psikolgi tentera/ perang). 4.Atas pemuafakatan dan persetujuan kaum Ansar dan atas pertimbangan kepentingan Islam dan perpaduan. Membahagikan jajahan takluk Islam kepada beberapa wilayah dan melantik gabenor atau wakil sebagai ketua yang bertindak sebagai pentadbir awam dan panglima tentera. 1. (632 M. Perlantikan pegawai pengurusan dan pentadbiran.w. 5. Fustat dan Basrah. . . 4.LATIHAN DAN AKTIVITI Latihan dan Aktiviti dalam buku teks. 3. Bagaimanakah Saidina Abu Bakar al-Siddiq menjadi khalifah? Jawapan . Jelaskan pembaharuan yang dilaksanakan oleh Khalifah Umar bin al-khatab dalam pentadbiran dan ketenteraan. .

..Membaiki dan menyeragamkan bacaan al-Quran. .Mengiktiraf sebuah naskhah al-Quran yang dikenali sebagai Mushaf Uthmani. .Memuliakan golongan ulama yang menghafal dan pakar dalam mentafsir ayat al-Quran. .Memberi insentif kepada guru atau pengajar al-Quran.Mengadakan kelas pembelajaran al-Quran.Al-Quran sebagai asas mengukuhkan lagi aqidah umat Islam.Menggalakkan perkembangan ilmu pengetahuan dan mengiktiraf kepakaran para intelektual.Pemerintahan yang diwarisi dan dikuasai oleh golongan Bani Umaiyah. 2..a.Mengasaskan kerajaan Bani Umaiyah di Damsyik. muka surat 154. .w. Maklumat yang telah dikumpulkan boleh dipaparkan pada papan penyataan di kelas anda. 6. . .Menjadikan al-Quran asas panduan menegakkan negara Islam. Jawapan .Menerima penyerahan kuasa daripada Hassan bin Ali. berpengetahuan luas dalam bidang perundangan Islam. Apakah maksud sistem warisan dalam kerajaan bani Umaiyah? Jawapan . y Tegas.Mendokumentasikan dan menyusun semula juzuk-juzuk/ayat al-Quran yang dijadikan kitab al-Quran. y Sepupu Nabi Muhammad s. y Terkenal dengan keberanian dan kepahlawanan. . . Jawapan y Lahir pada tahun 602 M. y Dilantik sebagai Khalifah al-Rasyidin keempat selepas Uthman bin Affan. Senaraikan sumbangan Khalifah Muawiyah dalam bidang pemerintahan dan ilmu pengetahuan. . Latihan dan Aktiviti dalam buku teks. .Mendapatkan sokongan ramai dengan memberikan jawapan kepada mereka yang tidak menyokongnya. 1.Mengkaji dan mendalami kandungan ayat al-Quran. Secara berkumpulan. buat rujukan tentang biodata Khalifah Ali bin Abu Talib. y Berketurunan bani Hashim.Jawapan . 3. Apakah peranan baitulmal dalam pemerintahan kerajaan bani Umaiyah? 47 . y Pakar dalam bidang hukum-hakam. .Menyebarkan Islam bersama al-Quran ke negara-negara yang ditakluki.

Sumber pendapatan baitulmal yang dibelanjakan untuk tujuan kebajikan telah memberikan kesan yang positif kepada perkembangan ekonomi umat Islam dan mengukuhkan kedudukan politik pemerintahan Islam di bawah Bani Umaiyah. pedagang atau pengusaha membayar cukai dan menyumbang kepada baitulmal adalah dengan matlamat membantu negara dan umat Islam dalam bidang-bidang lain. serta sasterawan seperti al-Farazdaq.w. Jarir. selepas gerakan atau revolusi Abasiyah yang berjaya menumbangkan kerajaan Bani Umaiyah.Ini bermakna peranan orang berada dan orang-orang kaya tidak kira golongan peniaga. 4. y 2. Gerakan menumbangkan pemerintahan Bani Umaiyah ditaja oleh Ali bin Abdulllah yang bergerak secara sulit dan pada zaman Khalifah Umar Abdul Aziz. . . . telah bergerak sevara terbuka.Pada zaman ini muncul tokoh-tokoh ilmuan yang terkemuka seperti Khalil ibn Ahmad (pakar bahasa dan fisiologi Arab). peranan Islam dalam penyebaran ilmu pengetahuan semakin maju dan amat disegani oleh masyarakat Eropah. Apakah peranan baitulhiknah dalam perkembangan ilmu pengetahuan? 48 . muka surat 158.Kota Basrah telah muncul sebagai kota/pusat pengajaran dan penyebaran ilmu dlalam pelbagai bidang. dan lain-lain bentuk bayaran yang dikenakan atau yang diperoleh.Ilmu agama mengalami perkembangan yang pesat pada era Khalifah Umar ibn Abdul Aziz. . Umar ibn Rabia¶h dan Jamil al-Uzri. menyedialkan pinjaman dan pelbagai bentuk bantuan serta merancang pelaburan sosial dan ekonomi bagi menangani masalah sosial. Latihan dalam buku teks.Peranan baitulmal dalam pelbagai bidang mendorong pertumbuhan ekonomi. . Sibawayhi (ahli nahu Arab). Bagaimanakah kerajaan Bani Abasiyah ditubuhkan? Jawapan y y Kerajaan Bani Abasiyah ditubuhkan pada tahun 750 M. . Apakah sumbangan penting kerajaan Banii Umaiyah dalam bidang keilmuan? Jawapan . lagi.Pada masa ini bahasa Arab mencapai kemuncak bahasa ilmu dan bahasa rasni negara. 1. .). serta Hasan al-Basri dan Wasil ibn Ata (usuluddin). .Baitulmal merupakan badan kewangan yang mengumpulkan sumber pendapatan seperti cukai.a.Bidang-bidang tertentu seperti hadis dikaitkan dengan tokoh Urwajh bin al-Zubair dan Ibn Zihat al-Zuhri.Konsep ³perkongsian kemakmuran´ telah diasaskan melalui peranan baitulmal sepertimana yang dilakukan pada zaman Nabi Muhammad s. .Jawapan .w. Manakala tokoh-tokoh lain seperti Ibn Jari (tafsir al-Quran). Kempen-kempen bagi menjatuhkan Bani Umaiyah dilakukan atas nama Ahlut Bait (keluarga Nabi Muhammad s.a. sumbangan.Pada zaman ini.

Peralatan perang yang moden dan dapat menangkis serangan musuh. muka surat 163. Apakah yang dimaksudkan dengan Janissari? 49 . 1. Semangat ghazi (semangat kepahlawanan) yang tinggi dikalangan tentera Uthmaniyah. Walaupun di bawah pengaruh Saljuk. Pengasas kerajaan ini ialah Uthman bi Ertughrul bin Sulaiman Shah. 3. Jawapan y y y Pegangan akidah yang kukuh dan akhlak yang tinggi di kalangan orang Islam. Sistem ketenteraan empayar Uthmaniyah yang sistematik. Nyatakan faktor-faktor yang menyebabkan empayar Turki Uthmaniyah berjaya menyeberkan ajaran Islam. Senaraikan ilmu pengetahuan yang muncul pada Zaman Abbasiyah. y Kerajaan Uthmaniyah mempunyai armada laut yang kuat dan dapat mengawal keselamatan di kawasan Laut Mediterranean. Kegiatan utamanya ialah penterjemahan karya falsafah dan sains dari Yunani. y Kerajaan Uthmaniyah juga mempunyai kumpulan Janissari (kumpulan elit yang sangat terlatuh dalam selok-belok peperanan). Anatolia bebas daripada Kerajaan Saljuk. y y y 2. Institut ini berkembang pesat pada zaman pemerintahan Khalifah al-Makmun. Jawapan y y y y y Falsafah dan Sains Sejarah Bahasa Ilmu hadis dan al-Quran Fikah Latihan dan Aktiviti dalam buku teks. Beliau memainkan peranan penting menunpaskan tentera Byzantine. 3. Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan yang terkemuka. Baitulhikamh juga merupakan pusat pemgajian yang menjadi tumpuan para ilmuan dalam pelbagai bidang. Dengan kejayaan ini. Penyebaran ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang berlaku dengan pesat. Kerajaan Uthmaniyah bermula dengan sebuah kerajaan kecil yang terletak di sebelah barat Anatolia (Turki hari ini) dan kemudiannya berjaya menguasai kerajaan lain dan membentuk kerajaan Uthmaniyah.Jawapan y y y y y y y Baitulhikmah merupakan institusi keilmuan yang ditubuhkan pada zaman Khalifah Harun al-Rasyid. Bagaimanakah kerajaan Turki Uthmaniyah terbentuk? Jawapan y y Kerajaan Uthmaniyah telah diasaskan sekitar awal abad ke-14 dan berakhir awal abad ke-20. Uthman bin Urtughrul berjaya membentuk kerajaan Uthmaniyah dan seterusnya meluaskan wilayahnya. Banyak hasil pengetahuan diterjemahkan dan menjadikan Islam maju dan terkenal.

Bagaimanakah tamadun Islam pada zaman kerajaan Bani Umaiyah bertembung dengan 50 . muka surat 169. Tentera ini merupakan kumpulan kanak-kanak yang diambil menerusi sistem devshirme dan sebahagian daripada mereka akan diserapkan dalam bidang pentadbiran. 1. Kanak-kanak ini telah diberi latihan fizikal dan ketenteraan serta selok-belok peperangan sejak awal. ketua tentera darat dan laut. Dewan Kebangsaan Turki beryamggungjawab menggubal undang-undang negara. y y y y y y Latihan dan Aktiviti dalam buku teks. Nyatakan cara-cara tamadun Islam berkembang. ketua agama dan hakim tertinggi. Jawapan y y Kerajaan Turki Uthmaniyah mengamalkan sistem pemerintahan bercorak monarki (warisan). Di peringkat daerah/kawasan. Jawtan Kadi dan Mufti diadakan bagi menjalankan penghakiman dan menyelesaikan masalah fatwa. Dibawah sultan terdapat jawatan Wazir Agung (Perdana Menteri). Dakwah Hubungan Diplomatik Penjajahan Kemajuan Islam (pengetahuan) Cara Tamdun Islam Berkembang Perdagangan Kerasionalan agama Islam dengan fitrah manusia Surat/warkah Tarikan ajaran Islam Grafik: Cara Tamadun Islam Berkembang 2. Ketua negara ialah sultan yang berfungsi sebagai ketua kerajaan. gabenor. Perkara berkaitan akidah dan ibadat adalah di bawah tanggungan Pengarah Urusan Agama. pemerintah-pemerintahnya adalah dari keturunan yang sama. terdapat komander tentera.Jawapan y y y Kumpulan tentera infantri elit yang sangat terlatih dalam selok-belok peperangan. Jelaskan sistem pentadbiran kerajaan Turki Uthmaniyah. Sebarang perintah dianggap sebagai undangundang yang wajib dipatuhi. Wazir bertanggungjawab kepada Dewan Kebangsaan Turki yang dianggotai oleh menterimenteri. Di peringkat pusat terdapat Wazir Agung (Perdana Menteri) diikuti dengan menteri-menteri dan jabatan tertentu. 4.

4. Orang Islam dapat menguasai perdagangan di Eropah. Pengaruh Islam dalam seni bina dan ukir. Apakah sumbangan Ibn Sina. Secara tidak langsung berlaku pertukaran budaya. 51 . bahasa dan kemahiran/kepakaran. orang-orang Islam telah bertemu dengan pelbagai masyarakat dan agama. Ibn al-Nafis mengarang buku al-Shamil fi Sina¶ah al-Tabibiyah (Kajian Umum Profesion Kedoktoran). sistem kehidupan masyarakat turut berubah. Orang Sepanyol dapat bertutur dalam bahasa Arab dan berpakaian sperti orang Islam. Wujud golongan Mudejar. iaitu orang Islam tempatan yang tinggal di kawasan pemerintahan orang Kristian. contohnya Masjid Cordova. Jawapan y y Mengarang buku Qanun fil al Tib (Peraturan Perubatan). Menerusi aktiviti berniaga tersebut mereka berinteraksi. Penulisan ensiklopedia sains oleh Mohamed al-Fanari dan Molla Lutfi. Nyatakan sumbangan tamadun Islam dalam bidang sains.tamadun lain di dunia melalui perniagaan? Jawapan y y Menerusi perniagaan jarak jauh. Mereka berpegang pada kepercayaan kepada Allah dan nilai-nilai Islam. 3. Wujud para pemikir dan intelektual Islam yang setanding dengan orang Barat. Beliau bukan sahaja pakar dalam bidang sains tetapi juga dalam bidang falsafah dan agama (usuludin) dan mempunyai pemikiran kritis. 5. Jawapan y y y Pelbagai buku rujukan dalam bidang sains telah dikarang. Apakah kesan kemasukan Islam ke Sepanyol? Jawapan y y y y y y Menerusi agama Islam.

A. Soalan Esei dalam buku teks, muka surat 172. 1. Corak pemerintahan antara kerajaan Khulafa al-Rasyidin dengan kerajaan Bani Umaiyah adalah berbeza. Buktikan kebenaran pernyataan ini. Khalifah Al-Rasyidin 1. Pemilihan berdasarkan syura dan Baiah. Sistem pemilihan (4 cara); ± Percalonan ± Perundingan¶ ± Wasiat ± Kelompok kecil 2. Daripada orang Quraisy (terutama Bani Hashim). 3. Jizyah (cukai kepala) dikenakan kepada orang bukan Islam. 4. Pusat pemerintahan di 5. Madinah. Khalifah Bani Umaiyah 1. Pemilihan berdasarkan sistem warisan.

2. Daripada Bani Umaiyah. 3. Jizyah (cukai kepala) dikenakan juga kepada orang Islam berketurunan Arab. 4. Pusat pemerintahan di Damsyik (Syria).

2a. Huraikan perkembangan dan kemajuan ilmu matematik pada zaman Abbasiyah dan Umaiyah. Jawapan y y Pada zaman pemrintahan Abbasiyah dan Umaiyah, ilmu matematik telah berkembang dengan pesat. Pengetahuan matematik bukan sahaja diperkenalkan dalam negara tetapi meluas sehingga ke negara Barat. Al-Khawarizmi misalnya, telah mengarang buku matematik dan diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi rujukan dan panduan masyarakat Barat. Buku-buku al-Khawarizmi telah ditempatkan di uneversiti-universiti di eropah bagi rujukan pakar dai Barat. Seorang ahli matematik barat telah terpengaruh dengan teori-teori matematik alKhawarizmi. Umar Khayyam pula telah mencipta takwim yamg lebih tepat berbanding takwim Gregorian. Beliau juga telah mewujudkan ilmu algebra.

y y y

52

2b. Bincangkan sumbangan Ibn Sina dan al-Khawarizmi dalam bidang ilmu pengetahuan.

IBN SINA 1. 2. 3. 4. Menyumbang dalam bidang perubatan dan falsafah Menghasilkan buku falsafah yang terkenal al-Shifa. Menghasilkan buku al-Qanun fi al-Tib. Merupakan pakar perubatan yang menjadi rujukan doktor-doktor Barat. 1. 2. 3.

AL KHAWARIZMI Menyumbang dalam bidang matematik. Mengasaskan ilmu algebra dan memberi perhatian dalam bidang persamaan kuadratik. Menulis tentang teori geometri dan teori asal usul angka

3. Pertumbungan antara tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia telah berlaku sejak zaman awal Islam lagi. (a) Jelaskan bentuk pertembungan itu. Jawapan y y y y y Menerusi perdagangan dan perniagaan. Hubungan diplomatik. Penaklukan dan ketenteraan. Kebudayaan. Intelektual.

(b) Apakah implikasi terhadap tamadun Islam dalam pertembungan tersebut? Jawapan y y y y Tamadun Islam tersebar meluas ke serata dunia. Berlaku asimilasi antara tamadun Islam dengan tamadun lain. Tamadun Islam semakin kukuh dengan agama Islam sebagai asasnya. Ilmu pengetahuan Islam telah dipelajari oleh negara Barat dan mereka telah mengembangkannya. Misalnya, ilmu perubatan Sains dan Matematik.

4. Tamadun Islam telah memberikan sumbangan yang besar kepada dunia Barat dab Timur. (a) Jelaskan sumbangan tamadun Islam dalam bidang keilmuan. Jawapan y y y y y Wujud pusat penterjemahan. Terbina perpustakaan seperti baitulhikmah pada zaman Harun al-Rasyid di Baghdad. Dengan ilmu banyak buku disimpan dan dikaji. Zakaria al-Razi telah menghasilkan 20 karya dalam bidang perubatan termasuk alHadi. Al-Farabi, al-Miskawayh dan al-Mawardi menghasilkan buku undang-undang, pemikiran dan politik. Pakar dalam bidang falsafah, seperti Ibn Sina, Fakhral-Din, Ibn al-Arabi, Ibn Rushd dan Imam Ghazali.

53

(b) Bagaimanakah ciri-ciri kehidupan sosial yang dicadang oleh Islam? Jawapan y y y y y Dasar sosial Islam berasaskan kecemerlangan individu bukan berasaskan keturunan. Tidak ada perbezaan taraf antara seseorang individu dengan individu yang lain kecuali taqwa. Setiap perlakuannmanusia perlu mengikut landasan Islam yang ditetapkan. Setiap individu termasuk suami, isteri, ibu bapa, rakyat dan pemimpin mempunyai tanggungjawab masing-masing. Sifat berdisiplin sangat penting diamalkan bagi mengawal diri dan perasaan.

BAB 7: ISLAM DI ASIA TENGGARA

54

LATIHAN DAN AKTIVITI Latihan dalam buku teks, muka surat 178. 1. Senaraikan teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara. Jawapan - Tiga teori kedatangan Islam ke Asia Tenggra, iaitu Teori Islam berkembang ke Asia Tenggara dari Arab, dari China dan dari India. 2. Senaraikan bukti kedatangan Islam ke Asia Tenggara. Jawapan - John Crawford berpendapat bahawa Islam berkembang ke Asia Tenggara menerusi aktiviti perdagangan. - Bukti yang digunakan untuk menyokong pendapatnya adalah berdasarkan bukti catatan China yang mengatakan bahawa orang Arab dan Parsi telah mempunyai pusat perniagaan di Canton. - Mereka seterusnya berdagang di Lautan Hindi dan terdapat di kalangan mereka yang berdagang ke Asia Tenggara seperti di Selat Melaka. - Selain itu, Profesor Syed Muhammad Naquib al-Attas menggunakan bukti wujudnya persamaan antara bahan penulisan dan kesusasteraan di Asia Tenggara dengan yang terdapat di Arab. - Beliau juga menggunakan alasan bahawa kebanyakan karya tempatan menceritakan pengislaman raja di Asia Tenggara dilakukan oleh syeikh dari Arab. Latihan dan Aktiviti dalam buku teks, muka surat 185. 1. Senaraikan cara Islam berkembang di Asia Tenggara. Jawapan - Perdagangan - Perkahwinan - Pengislaman raja dan golongan bangsawan - Kelahiran kerajaan Islam - Peranan pusat kebudayaan - Peranan mubaligh - Keistimewaan Islam 2. Berdasarkan peta pada halaman 182, senaraikan kerajaan Islam di Asia Tenggara. Jawapan - Samudera ± Pasai - Perlak - Acheh - Melaka - Patani - Brunei 3. Nyatakan cara-cara yang digunakan oleh para pedagang untuk menyebarkan Islam.

55

budaya dan cara hidup serta ekonomi. bincangkan pengaruh Islam di Asia Tenggara dalam aspek pemerintahan dan pentadbiran. muka surat 191. muka surat 194. Hasil perbincangan anda hendaklah dirumuskan dalam bentuk grafik klasifikasi. Secara berkumpulan. Berkahwin dengan gadis (penduduk) tempatan. Nyatakan peranan surau dan madrasah untuk memberikan pendidkan awal kepada masyarakat Islam Asia Tenggara.   akat Baitulmal Rajin bekerja Mencari rezeki halal.Jawapan y y y y Pedagang berdakwah semasa menjalankan aktiviti perdagangan. 2. Pemerintahan dan pentadbiran y y y y y y y y Institusi Kesultanan Sultan Ketua Negara Mufti dilantik sebagai penasihat sultan Pegawai seperti kadi. Madrasah pula dijadikan sebagai pusat pendidikan secara tidak formal. Latihan dan Aktiviti dalam buku teks. Soalan Esei dalam buku teks. pemungut zakat Islam agama rasmi Nama negara seperti Acheh Darul Salam Undang-Undang Syariah Semangat jihad Bahasa dan Kesusasteraan y y y Kewujudan tulisan jawi Tulisan rasmi dalam pentadbiran kerajaan Islam Istilah bahasa Arab digunakan dalam bahasa Melayu seperti ³sultan´ Bahasa Melayu menjadi bahasa lingua-franca Hasil kesusasteraan dipengaruhi Islam y y Budaya dan cara hidup y Cara hidup Islam diasimilasikan dalm budaya seperti bertudung kepala Islam sebagai Addin Konsep persaudaraan Islam Nilai akhlak Islam Gotong-royong Semangat bekerjasama Pengaruh Islam di Asia Tenggaara Ekonomi y y y y y y y y y y y y Grafik: Pengaruh Islam di Asia Tneggara A. Anda boleh mencipta grafik berdasarkan kreativiti ahli kumpulan anda. Pedagang menunjukkan sikap dan akhlak yang baik semasa berdakwah. mlerang perbuatan mengemis Unsur-unsur halal semasa berurusniaga Riba dan penipuan dilarang Berjimat cermat 56 . Hubungan baik dengan pemerintah tempatan diamalkan oleh pedagang. bahasa dan kesusasteraan. 1. Jawapan y y Surau telah dijadikan sebagai tempat pengajaran al-Quran secara tidak formal.

Nilai-nilai akhlak dalam Islam seperti tolong-menolong. Agama Islam juga merupakan satu cara hidup yang lengkap yang merangkumi soal ibadat dan peraturan hidup dalam politik. Cara hidup yang berorientasikan Islam ke rantau ini juga telah mengubah sistem sosial masyarakat kepada kehidupan tanpa kelas. mengapakah agama Islam dapat disebarkan dengan meluas di Asia Tenggara pada abad ke. bersatu padu dan bekerjasama telah menjadi budaya masyarakat.3. ekonomi dan sosial. Tuhan yang disembah ialah Allah yang Maha Esa dan hal ini agak bebrbeza datipada agama-agama yang terdapat di Aisa Tenggara sebelum kedatangan agama Islam yang mempunyai banyak Tuhan. Dengan memberikan contoh tertentu. Agama Islam juga menekankan moral dan akhlak yang baik seperti bekerjasama. tolongmenolong dan bertoleransi. Jawapan y y y y Pengaruh Islam terhadap masyarakat di Asia Tenggara dapat dilihat dalam pegangan agama dan cara hidup yang diamalkan. Dari segi agama dan kepercayaan. 4. mereka telah memeluk agama Ilslam dan meninggalakan kepercayaan tradisi seperti memuja semangat. Dalam agama Islam. Pada pandangan anda. bincangkan pengaruh yang dibawa oleh Islam kepada masyarakat Asia Tenggara.13 hingga ke-16? Jawapan y y y y y Kemurnian ajaran Islam yang menerapkan konsep persamaan taraf sesama manusia. Islam merupakan agama yang tidak statik yang menganjurkan manusia berfikir secara rasional. 57 .

3. Pasai.Kedudukan yant tinggi. Acheh. . Patani.14? Jawapan . Brunei. Jawapan . . 1.Kebesaran dan kemulian. Apakah yang dimaksudkan dengan daulat? Jawapan . . Melaka.Naungan rakyat. Terengganu. dimuliakan. Daulat juga bermaksud konsep ikatan antara rakyat dengan raja/pemimpin yang berkuasa yang menjadi penaung kepada rakyat. 58 . Senaraikan nama pelabuhan di Asia Tenggara yang menjadi tumpuan pedagang Islam dari abad ke-13 hingga abad ke.Kuasa turun-temurun. Nyatakan pengaruh Islam dalam institusi kesultanan di negara kita.Penganugerahan kebesaran.Istiadat pertabalan.Kuasa da pengaruh.BAB 8: PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM KEDATANGAN BARAT LATIHAN DAN AKTIVITI Latihan dan Aktiviti dalam buku teks.Kedaulatan. disanjung tinggi dan dimartabatkan. berkuasa. . .Kekebalan raja. . 2.Nama dan gelaran. . Kelantan.Perlak. Pahang dan Johor. muka surat 200. Sulu. . Kedah.

3. Batu Bersurat di Terengganu ialah hasil seni tulisan yang tinggi kemahiran kebudayaannya. Falsafahnya melindungi kaum wanita dan peranan wanita dalam urusan keluarga.4. Latihan dalam buku teks. Bidang pendidikan terbatas dan didominasi oleh golongan atasan dan golongan istana. madrasah serta pondok. Jawapan Adat Perpatih 1. Bersifat matrilineal. rumah. Pengaruh sistem/adat Temenggung. Tulisan khat pengaruh Arab dan Parsi mencorakkan perkembangan kesenian yang penting di bangunan yang berunsurkan Islam dan di masjid-masjid ternama dan terkemuka. Apakah yang dimaksudkan dengan pendidikan formal dalam masyarakat Melayu tradisional? Jawapan y y y y y Pendidikan formal berkaitan dengan keagamaan yang diterima secara langsung dan malaui perantaraan institusi tertentu. Pengaruh adat Minangkabau. Undang-undang adat yang mencorakkan masyarakat di Negeri Sembilan ± Naning. Jurai keturunan bapa lebih dipentingkan. 5. Nyatakan contoh pengaruh Islam dalam seni khat. Jawapan (A) Seni khat y Satu kesenian yang menonjolkan penulisan jawi dalam bentuk ukiran. Ayat-ayat yang digunakan untuk tulisan khat di masjid. seni persembahan dan seni bina. 5. 3. 2. madrasah. Ukiran epigrafi seperti batu bersurat dan batu nisan masih lagi dominan sehingga ke hari ini. masjid. Undang-undang adat yang mencorakkan kehidupan masyarakat di Negeri-negeri Melayu. Mementingkan perempuan dari segi status. warisan harta dan sebagainya. Pendidikan biasanya diberikan oleh golongan ulama atau Tok Guru yang ditugaskan khas untuk bakal pemerintah dan pembesar kerajaan. 4.Kedua-dua adat mempunyai kecenderungan memihak kepada sesuatu pembahagian gender (lelaki atau perempuan). iaitu nasib keturunan adalah melalui ibu. surah al-Fatihah dan lain-lain. Corak pendidikan ini telah lama berkembang sebelum kedatangan Islam dan berasaskan tradisi Hindu dan Buddha. Istana menjadi pusat pengajian yang penting. . Kedatangan Islam menyemarakkan pendidikan formal ± pendidikan dijalankan di sitana. y y y 59 . Meletakkan taraf lelaki lebih tinggi walaupun memberi persamaan kepada wanita. 2. 1. 2. surau. muka surat 208. dan surau ialah petikan ayat al-Quran seperti surah Yasin. Adat Temenggung 1. Falsafahnya meletakkan tanggungjawab keluarga kepada lelaki. Seni tulisan khat dikenali juga sebagai kaligrafi. pahatan dan reka cipta sesuatu hasil seni. 4. Nyatakan perbezaan antara Adat Perpatih dan Adat Temenggung.

muzik. .drama. pusat pertemuan dan perkumpulan masyarakat serta tempat yang paling ideal untuk mengembangkan ilmu-ilmu Islam. . .Tulisan khat (kaligrafi) dan tulisan epigrafi yang terdapat dengan meluas pada binaan masjid. Kelantan dan Johor. Nyatakan pengaruh Islam dalam bidang kesusasteraan pada zaman Kerajaan Melayu Melaka. nyanyian.Antara kesusasteraan bentuk hikayat yang dihasilkan adalah seperti Hikayat Nabi Muhammad. pengaruh Jawa dan pengaruh masyarakat Thai.(B) Seni Persembahan y y y y Tarian. .Setelah kedatangan Islam di Melaka. Di Terengganu. Pengaruh Islam dan Arab menyebabkan seni persembahan diwarnai oleh pengaruh Arab seperti tarian dabus yang mengandungi unsur keagamaan dan kepahlawanan. dan Hikayat Nabi-nabi seperti Hikayat Nabi Yusuf dan Hikayat Nabi Musa.Cerita-cerita tentang para sahabat seperti Hikayat Abu Bakar dan Hikayat Hasan dan Husin.Bentuk-bentuk seni bina Islam juga agak unik. Ada pengaruh Minangkabau. usuludin. nyanyian dan wayang kulit. Karya yamg dihasilkan terbahagi kepada bentuk prosa dan puisi. tasawuf dan sebagainya. Seni Persembahan telah berkembang sejak sebelum kedatangan Islam dan diteruskan serta disesuaikan dengan pengaruh Islam. Begitu juga dengan alat-alat muzik yang digunakan seperti rebana. persembahan tarian dilakukan oleh wanita dan dinyanyikan dalam majlis perkahwinan.Mesjid mempunyai ciri-ciri khas seperti mihrab. dan tarian disepadukan dalam sesuatu persembahan. Jawapan . 4. mimbar dan bumbung khusus. Apakah fungsi surau dan masjid pada zaman Kesultanan Melayu Melaka? Jawapan . 60 . Perkembangan seni bina dan ukiran berkembang pesat di Terengganu. berkhatan dan dalam upacara lain yang bersifat keagamaan.Sebagai institusi pendidikan formal. penulisan karya sastera telah berkembang. . 3. Kesenian persembahan seperti ghazal (di Johor) tarian mak inang di istana Melaka. Hikayat Nur Muhammad. y y (C) Seni bina Jawapan .Kandungan pengajiannya merangkumi ilmu fikah. Hikayat-hikayat lain seperti Hikayat Amir Hamzah dan Hikayat Muhammad Ali Hanafiah telah menjadi karya yang penting dan disimpan di istana Melaka. hadis. istana dan bangunan-bangunan berunsur Islam mencerminkan pengaruh ArabParsi dan pengaruh Islam. Muzik. dan nazam adalah pengaruh Islam. Hikayat Bulan Berbelah.

Jepun dan China ± lima peratus. Jawapan y y Amalan riba tidak dibenarkan dalam bidang perniagaan di kalangan orang Islam. 2. ± ± ± ± y Pedagang dari India. dan Pegu ± enam peratus. Apakah ciri-ciri Islam yang terdapat pada mata wang negeri Johor pada abad ke. cukai tetap (cukai import) yang jumlahnya ditetapkan oleh pemerintah.16? Jawapan y Mempunyai tulisan jawi/Arab seperti Malik atau Sulan al-Adil. Terdapat barang tertentu seperti beras dan makanan tidak dikenakan cukai. iaitu. Jawapan y y Para pedagang yang berniaga diwajibkan membayar cukai tehadap barang dagangan mereka sebelum urusan perniagaan dapat dijalankan. tanah Arab.Latihan dalam buku teks. Nyatakan peraturan-peraturan cukai yang dikenakan kepada pedagang yang berdagang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Orang asing lain ± cukai diraja enam peratus. 3. Terdapat beberapa jenis cukai. Bagaimanakah pengaruh Islam dalam aspek perniagaan dalam Kesultanan Melayu Melaka. Golongan kaya dan berkemampuan diperintah membayar zakat harta. muka surat 211. 61 . kutipan zakat akan disimpan oleh baitulmal. Siam. Orang asing dari Kepulauan Melayu ± cukai diraja sebanyak tiga peratus. 1.

Jawapan y y Terdapat 44 fasal dalam Hukum Kanun Melaka dan hukum ini mempunyai 46 naskhah salinan yang disebut dengan pelbagai nama. y (b) Analisis kandungan fasal-fasal Hukum Kanun Melaka yang mempunyai pengaruh Islam. Soalan Esei dalam buku teks. 62 . Dua jenis undang-undang yang telah diamalkan oleh Kesultanan Melayu Mlelaka ialah Hukum Kanun Melaka dan undang-undang Laut Melaka. Hukum Kanun Melaka menjelaskan tanggungjawab raja dan pembesar (pemerintah). keamanan. muka surat 213.A. dan juga pembayaran cukai pelabuhan.pantang larang di kalangan anggota masyarakat. undang-undang keuarga. hukuman terhadap kesalahan jenayah. Hukum Kanun Melaka Undang-undang Melaka Undang-undang Laut Melaka 1. serta jenis-jenis hukuman terhadap kesalahan tertentu. (a) Mengapakah undang-undang di atas digubal oleh pemerintah Melaka? Jawapan y y Kedua-duanya ialah undang-undang bertulis yang merupakan peraturan dan hukum bagi menjaga keamanan dan keadilan. Undang-undang Laut Melaka berkaitan dengan hal dan tanggungjawab pengurus. permasalahan ibadah. Hukum Kanun Melaka berkaitan dengan peraturan dan hukuman (jenis hukuman) yang dijatuhkan kepada mereka yang melakukan jenayah dan lain-lain bentuk kesalahan yang bersabit. pekerja mualim atau anak kapal sebagai makmum dan nakhoda sebagai kapten atau imam bagi mengekalkan keselamatan.

Kawi (Jawa Kuno). Kesusasteraan ini berkembang bersama agama Islam di Nusantara dan di Asia. Tulisan jawi amat berpengaruh dalam mencorakkan perkembangan literasi bahasa dari segi bacaan dan penulisan. Antara kesusasteraan bentuk hikayat yang dihasilkan adalah seperti Hikayat Nabi Muhammad. Sastera berbentuk puisi antaranya Syair Dahulu Kala yang ditulis oleh Tengku Ampuan Mariam di Terengganu.2. Hikayat Nur Muhammad. Kesusasteraan Islam berkembang pesat dan menjadi bahan bacaan dan pengetahuan yang penting kepada masyarakat Melayu. Huruf Arab diperkenalkan dan disesuaikan dengan tulisan Melayu. Banyak hikayat saduran bercorak Arab-Parsi seperti Hikayat Abu Nawas dan Hikayat Hasan Damsyik menjadi bahan bacaan popular dalam masyarakat Melayu. Banyak istlah Arab telah digunakan dalam bahasa Melayu. Hikayat-hikayat lain seperti Hikayat Amir Hamzah dan Hikayat Muhammad Ali Hanafiah telah menjadi karya yang penting dan disimpan di istana Melaka. undang-undang. tumbuhtumbuhan dan binatang. tulisan lain seperti Pallava. Sebelum ini. kesusasteraan rakyat disebarkan secara lisan dan kebanyakkannya ialah cerita asal usul yang merakamkan kepercayaan tentang alam. y y y y y y y y y 63 .15 dan abad ke. Karya yang dihasilkan terbahagi kepada bentuk prosa dan puisi. tauhid.16. pengetahuan astronomi dan sebagainya. Jawapan y y y y Pengaruh Islam paling ketara dalam penggunaan tulisan jawi. fiqah. Bincangkan pengaruh Islam dlam bidang bahasa dan kesusasteraan di Tanah Melayu pada abad ke. Sunda Kuno. Pada peringkat awal. Tulisan jawi juga mencorakkan bahasa intelektual dalam pemgetahuan agama Islam dan pelbagai pengetahuan lain seperti falsafah. Hikayat Bulan Berbelah dan Hikayat Nabi-nabi seperti Hikayat Nabi Yusuf dan Hikayat Nabi Musa. Setelah kedatangan Islam ke Melaka. nama tempat. Batak dan Rencong digunakan. Tulisan jawi menjadi tulisan komunikasi dan tulisan rasmi kerajaan Melayu di Tanah Melayu. sejarah. Cerita-cerit tentang para sahabat seperti Hikayat Abu Bakar dan Hikayat Hasan dan Husin. penulisan karya sastera telah berkembang.

. . . 3. 1.Raja memberikan perlindungan kepada tuan-tuan tanah. mereka dikehendaki memberika khidmat kepada raja seperti menyertai pasukan tentera dan membayar cukai. .Pembesar-pembesar dearah akan memberikan khidmat tenaga serta cukai kepada raja sebagai tukaran kepada perlindungan yang diberi oleh raja. Latihan dalam buku teks. .Terdapat golongan hamba yang memberikan khidmat tenaga kepada golongan tuan tanah. .Kemunculan sistem feudal di Eropah. Nyatakan ciri-ciri persamaan antara feudalisme di Eropah dengan masyarakat Melayu tradisional. . muka surat 217.Ekonomi dan kehidupan masyarakat merosot. . Sistem Feudal masyarakat Melayu Tradisional. Jawapan .Kemerostan dalam bidang ilmu pengetahuan. muka surat 220.Terdiri daripada golongan pemerintah (raja) dan golongan yang diperintah (rakyat). 64 . 2.Tidak terdapat pentadbiran pusat yang kukuh dan berkesan. .Khidmat tenaga boleh diakukan melalui sistem kerah dan cukai pula melalui sistem serah.Raja mengurniakan tanah kepada tuan-tuan tanah untuk diusahakan. Jawapan Sistem Feudal di Eropah. tetapi mengongkong kehidupan masyarakat Eropah. pedagangan. . . . Apakah yang dimaksudkan dengan Zaman Gelap di Eropah? Jawapan . .Kehidupan penuh dengan kacau-bilau dan peperangan sehingga petani mencari perlindungan daripada tuan-tuan tanah. sebagai balasannya.Sultan atau raja akan mengurniakan sesebuah kawasan kepada pembesar Melayu untuk ditadbir.Terdapat golongan hamba yang memberikan khidmat tenaga kepada golongan pembesar.BAB 9: PERKEMBANGAN DI EROPAH LATIHAN DAN AKTIVITI Latihan dalam buku teks. . Nyatakan ciri-ciri penting Zaman Gelap yang berlaku di Rropah.Tuan-tuan tanha memberikan perlindungan kepada petani.Zaman Gelap merupakan zaman selepas kejatuhan tamdun Rom di Eropah dan merupakan peringkat awal Zaman Pertemgahan. .Terdiri daripada golongan pemerintah (raja) dan golongan yang diperintah (rakyat). dan kehidupan di bandar. .Institusi gereja memiliki harta yang banyak.Tuan-tuan tanah boleh mengerahkan petani untuk memberikan khidmat semasa berlakunya peperangan.

4. Masyarakat yang memikirkan pendidikan yang menekankan pemikiran logik. kartografi (teknik melukis peta) dan astronomi. Merintis jalan kepada pembangunan dan perkembangan pelbagai ilmu sains seperti biologi. 2. Kemunculan bandar-bandar terkenal seperti Venice. Kuasa raja semakin kukuh menyebabkan setiap raja di Eropah ingin menaikkan imej/status negara sehingga kuasa gereja dan kuasa golongan bangsawan bertambah kurang. 3. dan agama yang menjadikan Itali pusat perkembangan idea-idea baru. Rom.1. Sistem perdagangan tempatan dan antarabangsa semakin berkembang dengan meluas. Perubahan dalam pemikiran dan gaya hidup manusia kerana manusia Renaissance bersedia menzahirkan emosi mereka melalui muzik. Apakah ciri-ciri yang terdapat pada di negara Itali sehingga menyebabkan tercetusnya Renaissance di situ? Jawapan y y y y Kedudukan Itali yang strategik kerana dikelilingi oleh Laut Mediteranean. lukisan dan ukiran.Renaissance berasal daripada perkataan Itali. Castile dan Aragon (Sepanyol). Istilah ini merujuk pada penghargaan semula ilmu yang telah dihasilkan oleh cindekiawan dan pejuang seni dalam tamadun Rom dan Yunani. Huraikan maksud Monarki Baru. Mempunyai sifat inkuiri dan berani meneroka perkara dan bidang baru untuk mencapai kejayaan dalam semua bidang. Nyatakan kesan Renaissance. geografi. Florence. Perancis dan Belanda. Berlakunya kegiatan penjelajahn dan penerokaan hasil daripada kemajuan dalam bidang matematikk. Bandar-bandar pelabuhan terkenal seperti Venice dan Genoa merupakan pusat ekonomi perdagangan utama yang berjaya menjadi pusat perkembangan budaya utama di Eropah.Kegemilangan tamadun tersebut telah tenggelam pada zaman gelap dan kegemilangan itulah yang telah muncul dan dikembangkan semula pada zaman Renaissance. fizik. 65 . iaitu renisciment yang bermaksud ³kelahiran semula´. Berlakunya pertembungan budaya. Apakah maksud Renaissance? Jawapan . bahasa. kimia dan perubatan. Jawapan y y Kewujudan kerajaan pusat dan kesatuan kebangsaan yang kuat dan kukuh melalui amalan pembayaran cukai secara langsung kepada kerajaan pusat. . Melahirkan masyarakat yang mempunyai keyakinan terhadap kebolehan diri sendiri dan menyuburkan persaan keyakinan diri. falsafah dan metafizik. saintifik. dan Milan sebagai pusat perdagangan antarabangsa. Kegiatan ekonomi sara diri semakin merosot. Jawapan y y y y y y y y y Kemunculan monarki baru. England. Monarki baru terdapat di Portugal. Genoa.

Apakah maksud Reformation? Jawapan y Reformatiom berasal daripada perkataan reform yang bermaksud ³melaksanakan perubahan atau pembaharuan terhadap sesuatu untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik atau membentuk sesuatu yang baru. .Menentang amalan rasuah dan penyelewengan yang berlaku dalam Gereja Katolik.Dalam jangka panjang. . . . 1. muka surat 223. . Belanda dan Inggeris. .Agama Kristian telah berpecah kepada dua mazhab utama. iaitu surat pengampunan bagi penganut Kristian yang telah melakukan dosa. y 2.Menentang gaya hidup penguasa Gereja yang mirip kepada gaya hidup pemerintah dan golongan bangsawan dan tidak mencerminkan kehidupan keagamaan. Nyatakan kuasa-kuasa Eropah yang unggul pada zaman penjelajahan dan penerokaan. Jawapan y Sepanyol.´ Reformation merupakan satu gerakan yang berlaku di Eropah Barat dalam tempoh antara tahun 1500 ± 1600 M.Peperangan yang berlaku antara negara mengikut mazhab masing-masing telah mengakibatkan banyak kemusnahan. Denmark dan Sweden. Apakah idea-idea penting yang diperjuangkan oleh Martin Luther? Jawapan . Bohemia.Negara Eropah telah berpecah dan berperang mengikut mazhab masing-masing. 3.Menentang amalan institusi Gereja Katolik yang menjual Sijil Indulgences. . 66 . . iaitu Katolik dan Protestan. Portugal. timbul sikap toleransi antara penganut pelbagai mazhab Kristian dari segi mempergiatkan pendidikan dan penyebaran fahaman mereka. contohnya perang keagamaan yang berlaku di Peranchis antara tahun 1562 ± 1598 dan Perang 30 tahun (1618 ± 1648) yang melibatkan Sepanyol. dan mempunyai kaitan dengan agama Kristian. Latihan dalam buku teks. 1. Jawapan .Kuasa institusi gereja telah dicabar dan dikritik secara terbuka. Jerman. .Kuasa gereja terhadap kerajaan atau monarki baru semakin kurang kerana monari baru ingin membebaskan diri daripada penguasaan Paus di rom. muka surat 226. . Raja Henry VIII telah membebaskan diri daripada Paus di Rom dan mengistiharkan dirinya sebagai ketua kerohanian Gereja Protestan Anglican. Jelaskan kesan-kesan terpenting Zaman Reformation tehadap Eropah.Raja England.Latihan dalam buku teks.Masyarakat Eropah tidak lagi dikuasai oleh satu mazhab saja.Menentang cara dan gaya hidup penguasa Gereja Katolik yang tidak selari dengan apa yang terdapat dalam kitab Biblle.

Faktor Politik ± Kemunculan monarki baru di Eropah seperti England. Secara tidak langsung hal ini dapat menaikkan imej negara bangsa. Perancis dan Belanda turut menggalakkan penerokaan dan penjelajahan ke Timur. Ini juga nerupakan pendorong penting kuasa-kuasa Eropah menjelajah ke Timur. y ± Latihan dan Aktiviti dalam buku teks. Penggunaan kaedah dan teknik saintifik dalam bidang pertanian. Jawapan y Faktor Ekonomi ± Orang-orang Eropah ingin mendapatkan barangan seperti emas. Nyatakan kesan penguatkuasaan Akta Pemagaran Tanah pada zaman Revolusi Pertanian di eropah. 2. Golongan petani kecil-kecilan menjadi buruh di ladang dan terdapat juga mereka yang berhijrah ke bandar dan menjadi buruh di kilang. dan rempah dari Timur yang mendatangkan keuntungan besar kepada pedagang Eropah dan raja mereka. Jawapan Kesan penguatkuasaan Akta Pemagaran Tanah pada zaman Revolusi Pertanian di Eropah ialah: y y y Terdapatnya kawasan yang lebih luas untuk digunakan bagi penanaman secara besarbesaran (ladang).2. Perang Salib yang berlaku antara orang Islam dengan orang Kristian mencetuskan hasrat orang Kristian untuk menyebarkan agama mereka ke Timur. Apakah sebab-sebab utama berlakunya Revolusi Pertanian? Jawapan y y y y Perubahan dalam sistem penggunaan dan pemilikan tanah. Terangkan sebab-sebab utama berlakunya penjelajahan dan penerokaan orang Eropah ke Timur. Penjelajahan dan penerokaan kuasa-kuasa Eropah dapat dikaitkan dengan kata-kata gold. 67 . penggunaan alatan pertanian moden serta alat menggali dan menugal. gospel dan glory. sutera. Kaedah dan penciptaan baru dalam bidang pertanian seperti tanaman bergilir. muka surat 229. Rakyat biasa yang dahulunya bergantung pada tanah awam untuk menampung kehidupan mereka telah kehilangan punca rezeki. Kaedah pemasaran produk pertanian secara lebih meluas dan efisien. y ± ± Faktor Agama Keinginan untuk menyebarkan agama Kristian ke Timur. 1.

Tanah yang disatukan dapat diusahakan secara intensif agar produk pertanian dapat dipertingkatkan dengan penggunaan teknologi pertanian moden seperti traktor. memainkan peranan penting dalam meningkatkan taraf hidup petani seperti penanaman benih padi baru ± PUTERI yang dijangka dapat menampung keperluan beras negara dan dengan itu kerajaan tidak perlu lagi mengimport beras dari luar negara. Kaedah pemasaran yang lebih efisien seperti aspek pembungkusan dan pelabelan dapat mempertingkatkan pemasaran hasil pertanian ke seluruh negara dan untuk dieksport. Seterusnya ditanam dengan tanaman pertanian berbenuk mini estet. Jawapan y Kerajaan Malaysia telah melaksanakan Dasar Pertanian Negara bagi menggalakkan pengeluaran tanaman makanan yang mencukupi untuk keperluan negara dengan memperkenalkan perubahan dalam penggunaan tanah. jentera-jentera pembajak. kegiatan pertanian dapat dipercepat dan penghasilan dipertingkatkan. y y y y y y 68 .3. Ini membolehkan anak-anak muda di kawasan tersebut berhijrah untuk bekerja di kilang-kilang di Shah Alam dan Petaling Jaya. dan oleh syarikat-syarikat kerjasama. sistem tanaman bergilir. dan RISDA. Agensi seperti FAMA memainkan peranan penting untuk membantu golongan petani memasarkan hasil-hasil pertanian mereka. a. Kedah. Perkara ini sama seperti yang berlaku dalam Revolusi Pertanian di Briratin yang melaksanakan Akta Pemagaran Tanah untuk mengusahakan tanaman pertanian dalam bentuk skala besar bagi mendapatkan pulangan yang lumayan. Kerajaan menerusi agensi-agensi yang berkaitan seperti Bank Pertanian. penggunaan kaedah atau teknik saintifik dalam pertanian. MARDI. Kegiatan ini juga telah menyebabkan pekerjaan berkurangan di kawasan berkenaan kerana laedah penanaman dan penuaian padi ini tidak memerlukan terlalu ramai buruh seperti dahuku. [enggunaan alatan baru. Contohnya. Bandingkan fenomena yang terdapat semasa Revolusi Pertanian di Britain dengan kejadian semasa yan terdapat di negara kita. Langkah-langkah yang dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia seperti di atas hampir sama denagn fenomena yang terdapat semasa Revolusi Pertanian di Britain seperti perubahan dalam sistem pemggunaan dan pemilikan tanah. Di Tanjung Karang. terdapat sawah padi yang telah disatukan bagi membolehkan jentera pembajak tanah dan penuaian digunakan. Selangor. Kementerian Pertanian. penggunaan baja serta kaedah pemasaran produk pertanian secara berkesan. Tanah-tanah yang tidak ekonomik disatukan agar satu sistem penanaman yang lebih ekonomik dapat dilaksanakan dengan pengurusan ladang yang lebih cekap. Antara langkah yang dibuat termasuklah menyatukan tanah dan memulihkan tanah terbiar. Dengan cara ini. Renungan dan perbandingan. penggunaan kerja organik yang dapat menghasilkan pulangan yang lumayan. mini estet/tanaman berkelompok padi yang dilaksanakan oleh Lembaga Persatuan Peladang di Asam Jawa.

y Bidang pertanian telah mewujudkan peluang pekerjaan baru dan hal ini dapat menghalang penghijrahan penduduk ke bandar. y y y c. y Keluasan kawasan pertanian ± Britain ± pelbagai tanaman dapat ditanam secara berskala besar seperti buahbuahan dan sayur-sayuran. Perbezaan y Dari segi pemodenan ± Britain ± agak menyeluruh. 69 . Ini meyebabkan buruh dalam sektor pertanian terpaksa berhijrah ke bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur dan Seremban untuk mendapatkan pekerjaan. y Penggunaan bijih benih yang bermutu tinggi ± dapat mengeluarkan hasil dengan cepat. kejadian yang sama turut berlaku di daerah Rembau. mampu menghasilkan hasil pertanian yang mencukupi untuk seluruh penduduk Britain dan untuk eksport. y Sikap petani yang dapat menerima perubahan ± pertanian memberikan pulangan yang lumayan dan menjalin masa depan mereka. Jawapan Persamaan y Penggunaan teknologi moden ± mesin pembajak dan mesin menuai dicipta bagi menggantikan tenaga menusia dan binatang. Bincangkan persamaan dan perbezaan fenomena di Tanjung Karang dengan apa yang berlaku di Britain semasa Revolusi Pertanian. Negeri Sembilan. tahan ancaman penyakit. Jawapan y Berdasarkan petikan di atas. ± Tanjung Karang ± pengeluaran masih belum mencukupi untuk menampung keperluan negara. ± Tanjung Karang ± hanya padi yang diusahakan secara intensif. Ini meyebabkan tenaga manusia tidak banyak digunakan dalam proses penanaman. pemungutan hasil. Pihak kerajaan atau swasta dengan persetujuan tuan-tuan tanah berusaha menyatukan tanah-tanah yang kecil untuk menjalankan Projek Tanaman Kelompok supaya kawasan itu dapat diusahakan dengan lebih intensif seperti penggunaan jentera-jentera pembajak. sistem saliran yang baik dan kaedah penyiraman moden.b. kerana kebanyakkan penduduk mempunyai tanah-tanah adat yang agak kecil keluasannya dan tidak diusahakan secara giat kerana tidak ekonomik. pemasaran dan sebagaimya. Kenal pasti kejadian yang serupa atau hampir serupa yang berlaku di tempat lain di Malaysia.

Apakah faktor-faktor utama yang menyebabkan Revolusi Perindustrian berlaku di Britain? Jawapan . pengeluaran dapar dihasilkan dalam skala yang besar dan cepat. muka surat 233.Penyedian modal dan dana oleh peladang kaya hasil daripada revolusi pertanian dengan melabur dalam bidang perindustrian. Dana dan wang dapat diselamatkan dan dilabur bagi membantu menjana perkembangan industri dalam negara. . Nyatakan peralatan yang telah dicipta dalam usaha pemintalan benang dan penenunan kain. Apakah persamaan yang tedapat dalam proses Revolusi Pertanian dan Perindustrian? Jawapan y Kedua-dua revolusi saling berkaitan kerana Revolusi Pertanian telah memberikan sumbangan kepada pertumbuhan dan perkembangan Revolusi Perindustrian dari segi penyediaan modal. Keadaan ini sama seperti Revolusi Pertanian apabila terdapat kaedah/teknik pertanian baru dan moden. Produk dapat dipasarkan secara meluas bukan sahaja di dalam negeri tetapi juga di luar negara. .Kesediaan mengambil dan menanggung risiko akibat pelaburan dalam bidang perindustrian. mengakibatkan kerja dapat dikendalikan secara berterusan. 2.Penggunaan teknologi baru seperti enjin berkuasa wap dapat menggantikan tenaga manusia dan binatang. .Kesedian mengambil dan menanggung risiko akibat pelaburan dalam bidang perindustrian. . Lebihan pemgeluaran dalam bidang pertanian dan perindustrian dapat diperdagangkan atau dikomersialkan. Dalam Revolusi Perindustrian. pengeluaran hasil pertanian meningkat dengan mendadak. . y y y 70 .Latihan dalam buku teks. Water Frame ± alat pemintal benang ciptaan Richard Arkwright (1769) ± digerakkan dengan menggunakan kuasa wap serta dapat memintal benang dengan lebih banyak. . Inilah yang dikatakan Revolusi Pertanian menyediakan asas kepada pencetusan Revolusi Perindustrian.Semangat dan kegiatan keusahawanan. Jawapan y y Spinning Jenny ± mesin pemintal benang ciptaan John Hargreaves (1770) dapat memintal lapan jurai benang dalam satu masa. Petani yang menjadi kaya hasil daripada Revolusi Pertanian telah melaburkan lebihan keuntungan mereka dalam bidang perindustrian yang belum menjanjikan pulangan yang lumayan. Revolusi Pertanian dapat menyediakan bahan makanan yang mencukupi dan tidak perlu mengimport makanan.Pengkhususan pekerjaan membolehkan kuantiti dan kualiti barangan dapat dipertingkatkan.Rekaan dalam bidang sains dan teknologi dengan kaedah dan ciptaan baru dalam bidang perindustrian serta perubahan kepada teknik pengeluaran dalam skala yang lebih besar. 1. 3.

muka surat 240.18 dan ke. Apakah maksud imperialisme? Jawapan y y Imperialisme merupakan penguasaan sesebuah negara yang lebih kuat terhadap lain yang lebih lemah. dalam kuantiti yang banyak dan secara berterusan untuk keperluan perindustrian mereka. 1. 71 . Penguasaan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari segi politik dan ekonomi. 2. Bincangkan faktor ekonomi yang mendorong kedatangan kuasa Barat ke Asia Tenggara. Jawapan y y y y Ingin mendapatkan bahan mentah. Mendapatkangaji atau layanan yang lebih baik daripada majikan. Latihan dan Aktiviti dalam buku teks.19? Jawapan y Negara tersebut merupakan negara penjajah utama dan kuasa maritim yang ulung. Jawapan y Dapat mengangkut barang lebih pantas dan kereta api menjadi kenderaan penganngkutan bagi pekerja kilang. Mengapakah akta tertentu diperlenalkan dalam bidang perindustrian khususnya tentang penggunaan buruh? Jawapan y y y Untuk memastikan kesejahteraan pekerja terbela. 3. Mengapakah Britain dapat menjalankan aktiviti perdagangan antarabangsa pada abad ke. 2. Memasar hasil keluaran industri masing-masing ke Asia Tenggara. Menghalang eksploitasi buruh kanak-kanak di kilang. muka surat 236. Jelaskan kesan penciptaan kereta api pada masa berlakunya Revolusi Perindustrian. Britain mencari pasaran baru di Asia Tenggara memandangkan barangan keluaran Britain tidak dapat dieksport ke Amerika dan Eropah kerana tarif diperkenalkan bagi melindungi industri mereka. Penciptaan kapal wap memudahkan perhubungan dan mempercepatkan perjalanan. 1.Latihan dan Aktiviti dalam buku teks.

Jawapan y y y y Perubahan dalam sistem penggunaan dan pemilikan tanah.Terhad di kawasan bandar untuk memberi pendidikan asas bagi melatih golongan pentadbir rendahan bagi memenuhi keperluan pentadbiran British. A. Kaedah pemasaran produk pertanian secara lebih meluas dan berkesan.Kepincangan sistem pendidikan. Teknik penanaman yang lebih efisien. Berjaya memupuk dan melahirkan budaya yang dapat menyuburkan perasaan keyakinan diri. serta penggunaan baja. penggunaan peralatan baru. seni bina. Apakah kesan imperialisme dari segi pendidikan? Jawapan . muka surat 242. tetapi tidak disebarkan dengan meluas dan berkesan. seni muzik. Soalan Esei dalam buku teks. 1. Jawapan y Golongan seni dinaungi oleh pedagang-pedagang kaya dan memainkan peranan penting untuk mencantikkan dan menghiasi bandar dan gereja dengan ukiran dan lukisan yang cantik.3. . Bincangkan peranan golongan seni pada Zaman Renaissance. Bincangkan sebab-sebab utama berlakunya Revolusi pertanian. Penggunaan kaedah dan teknik saintifik dalam bidang pertanian. terpaksa dibaiki oleh pemerintah peribumi yang berkuasa selepas merdeka. y y 2. seni ukir. .Pendidikan Barat diperkenalkan. Mereka melahirkan perasaan dan emosi melalui karya berbentuk tulisan. 72 .

Sesuatu perubahan yang dilakukan sudah tentu membrikan kesan kepada bidang lain. y y 4. Rekaan enjin yang berkuasa wap dapat membantu pergerakan kereta api dengan laju. cepat dan dengan kos yang murah pada peringkat antarabangsa. Bidang pertanian dan perindustrian hendaklah dijalankan secara besar-besaran supaya mendapat keuntungan. Bidang sains dan teknologi tidak dapat dipisahkan dalam menerokai dan menceburi bidang pertanian dan perindustrian. sekiranya ditangani dengan fikiran yang bijak dan waras. Perubahan tersebut perlu ditangani dengan bijak supaya tidak menimbulkan sebarang masalah. Pada pendapat anda. bagaimanakah kemajuan bidang pengangkutan dapat meningkatkan perkembangan Revolusi Perindustrian di Britain. Pengenalan kereta api dapat menghubungkan kawasan bandar dan desa dan merupakan alat pengangkutan yang berkesan dan murah kerana dapat mengangkut barang dalam kuantiti yang banyak. y y 73 . Sistem pengangkutan laut yang dikemudikan oleh jentera berkuasa wap dapat mengangkut dan memasarkan barangan dengan lebih banyak. Sesuatu perubahan yang cuba dilakukan sudah tentu akan mendapat tentangan dan segala tentangan tersebut akan dapat diatasi. Huraikan pengajaran-pengajaran yang anda peroleh daripada Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian. kegigihan serta kesanggupan mengambil risiko merupakan asas kepada kejayaan dalam sesuatu bidang yang diceburi.3. Jawapan y y Sistem jalan raya yang baik memudahkan barangan diangkut dari satu tempat ke tempat lain. Jawapan y y y Semangat keusahawanan.

memungut hasil hutan. . 74 . Latihan dan Aktiviti dalam buku teks muka surat 258. jumlah buruh yang terhad dan pasaran yang kecil. bercucuk tanam. teknologi yang lebih tinggi.Tanaman yang diusahakan adalah seperti ubi. .Berbentuk sara diri untuk keperluan sendiri dan keluarga secara kecil-kecilan. pemasaran yang lebih luas.Aktiviti pertanian dijalankan secara bersama oleh sesebuah keluarga sahaja. pembayaran zakat. Apakah yang dimaksudkan dengan ekonomi dagangan? Jawapan . . menternak binatang. sedekah atau hadiah. digunakan semula oleh keluarga atau kumpulan masyarakat untuk tujuan pertukaran barang. muka surat 246.Sekiranya ada lebihan pengeluaran. 1. . dan menangkap ikan secara kecil-kecilan untuk keperluan sara diri. 2. Apakah yang dimaksudkan dengan ekonomi tradisional? Jawapan . modal yang besar. pisang. pengurusan ladang dan lombong yang cekap. . tidak wujud pengkhususan pekerjaan yang jelas.Lebihan pengeluaran disimpan untuk satu tempoh tertentu terutama aktiviti ekonomi yang bermusim seperti penanaman padi bagi memastikan kelangsungan bekalan makanan. .Pengeluaran dalam skala yang besar. biasanya. cangkul.Teknologi pertanian lebih banyak digerakkan oleh tenaga binatang atau manusia.Menggunakan teknologi yang mudah seperti tajak. . sayur-sayuran. serta tenggala yang menggunakan tenaga kerbau. 1. . .Meliputi kegiatan ekonomi seperti melombong. tugal.. bukannya mesin. modal yang kecil.BAB 10: DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA LATIHAN DAN AKTIITI Latihan dalam buku teks.Kegiatan pertanian atau perlombongan yang melibatkan lebihan pegeluaran untuk tujuan pemasaran. menggunakan teknologi yang mudah.Menggunakan sistem pengairan yang mudah dan ringkas berasaskan sumber air dari sungai atau hujan. kelapa.Ekonomi yang mempunyai hasil pengeluaran dalam skala yang kecil. penggunaan tenaga buruh yang ramai. Bagaimanakah masyarakat Melayu tradisioanal menjalankan aktiviti pertanian? Jawapan . kenduri-kendara.

Ngah Ibrahim. Jawapan . Apakah peranan pembesar Melayu dalam perlombongan bijih timah di Tanah Melayu sebelum kedatangan British? Jawapan .Datuk Muda Linggi di Sungai Ujong. Raja Jumaat di Selangor. Apakah kesan dasar British dalam bidang pertanian kepada masyarakat Melayu? Jawapan y y y y Memperkenalkan tanaman baru seperti kopi. Jawapan y y Berusaha meyakinkan peladang untuk menanam getah dengan mengadakan pameran dan mengagihkan benih getah secara percuma. Latihan dalam buku teks. seperti Long Jaafar.Memberikan kebenaran/persetujuan kepada pengusaha China untuk mengusahakan kawasan perlombongan yang berada di bawah kawalan dan penguasaan pembesar Melayu.Menjadi pembeli hasil bijih timah yang dilombong. Undang-undang berhubung dengan pemilikan tanah diperkenalkan bagi melindungi tanah milik orang Melayu daripada diceroboh oleh pemodal asing. Tanaman komersial diusahakan secara ladang dengan menggunakan tenaga buruh dari China dan India.2.Tembakau . . 75 .Tebu . tembakau dan getah yang mendapat pasaran baik di peringkat antarabangsa.Gambir . Nyatakan sumbangan Henry N.Memantau dan mengawal penglibatan orang-orang China dalam aktiviti perlombongan bijih timah. .Ubi kayu . Datuk Kelana Putra. 3. Memperkenalkan cara menoreh getah mengikut sistem torehan ibidem atau seperti bentuk tulang ikan kering yang tidak merosakkan pokok.Menjadi pemilik lombong bijih timah yang diusahakan oleh buruh tempatan. . Negeri Sembilan.Menentukan harga belian bijih timah yang dijual oleh pengusaha lombong bijih timah kepada pembesar Melayu.Kopi 4. . Datuk Bandar.Lada hitam . Senaraikan aktiviti pertanian komersial sebelum berkembangnya perusahaan getah di tanah Melayu. 1. Mengkomersialkan beberapa jenis tanaman tradisional seperti gambir dan lada hitam. muka surat 262. Ridley dalam perkembangan perusahaan getah di Tanah Melayu.

Membawa kepada perkembangan sistem ekonomi wang di kalangan masyarakat Melayu. Nyatakan faktor-faktor yang menyebabkan kemunculan bandar-bandar baru. perniagaan dan sebagainya. perbankan.Perkembangan pesat ekonomi yang berasaskan perlombongan bijih timah. Residen di negeri-negeri Melayu mempunyai kuasa yang besar untuk menentukan jumlah kawasan konsesi tanah yang akan diberikan kepada para pemodal.Kekayaan sumber alam. muka surat 270. . .2. Melindungi kepentingan ekonomi British kerana Tanah Simpanan Melayu tidak dibenarkan sama sekali ditanam dengan tanaman komersial. Premium untuk permohonan tanah baru untuk tujuan penanaman getah dinaikkan.Perkembangan sistem pengangkutan dan aktiviti ekonomi berasaskan pertanian komersial. damar dan rotan. dipajakgadaikan atau ditukar milik kepada orang bukan Melayu. Latihan dalam buku teks. Bagaimanakah masyarakat berbilang kaum terbentuk di Tanah Melayu? Jawapan . Jawapan . cukai. .Pertambahan penduduk di sesuatu kawasan serta berfungsi sebagai pusat pentadbiran. Mengapakah Akta Tanah Simpanan Melayu dilaksanakan oleh British? Jawapan y y y Mengelakkan tanah milik orang Melayu berpindah kepada orang asing. kemakmuran ekonomi dan kestabilan politik telah menarik minat imigran dari China dan India datang keTanah Melayu. Apakah tujuan British mengadakan Enakmen Tanah Padi 1917? Jawapan y y y Melarang penanaman getah di kawasan penanaman padi. Menyelamatkan tanah di sesuatu kawasan dari dijual. 3. Semua urusan seperti jual beli. sewa tanah. Apakah maksud sistem pendidiakan vernakular di Tanah Melayu? 76 . barang keperluan dan perkhidmatan dibayar dengan wang.Dasar penjajah British yang menggalakkan penghijrahan buruh asing bagi memenuhi keperluan sumber tenaga manusia di Tanah Melayu. 2. Apakah kesan pengenalan undang-undang tanah oleh British kepada masyarakat Melayu? Jawapan y y y y y Individu atau syarikat yang hendak mengusahakan sesuatu kawasan tidak lagi perlu mendapat kebenaran daripada pembesar Melayu. 1. Masyarakat tempatan perlu mendapat kebenaran daripada Pejabat Tanah untuk mengutip sumber hutan seperti nipah. 3. tetapi mesti membuat pemohonan di Pejabat Tanah. Mengurangkan jumlah penyertaan pekebun kecil Melayu dalam sektor perusahaan getah. 4.

20. keluasan tanah yang digunakan. 1. Johor dianggarkan mempunyai 1200 ladang lada hitam dan gambir. teknologi. A. iaitu buruh-buruh China sehingga tahun 1860-an. Pada abad ke. muka surat 272. Masyarakat Melayu masih terikat dengan ekonomi pertanian sara diri dan terpinggir daripada perubahan ekonomi pertanian komersial. lada hitam. konsesi tanah yang luas dan tempoh pajakan yang lama. Melibatkan pemodal Eropah dan China.Jawapan . Jalan kereta api dibina untuk mempercepatkan pengangkutan bijih timah dari kawasan perlombongan ke pelabuhan untuk dieksport. Orang Melayu tersisih daripada kegiatan ekonomi pertanian komersial. penggunaan tenaga buruh yang ramai dan lain-lain. Oleh sebab itu tidak lahir usahawan di kalangan orang Melayu sehingga Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. serta membangunkan tanah dan kawasan yang berpotensi menjadi kawasan pertanian komersial. Pembukaan tanah-tanah baru di kawasan pedalaman untuk penanaman getah. Mencerminkan kemajuan dari segi peningkatan pengeluaran. lada hitam dan gambir diusahakan dalam skala besar dan melibatkan Sistem Kangcu. benih-benih yang baik). 4. tembakau dan kopi. pembajaan. tebu. Terangkan faktor-faktor yang menyebabkan sistem pengangkutan dan perhubungan berkembang. Tanaman ini diusahakan di Sabah. y y y y y y y 77 . gambir. Hasil pertanian komersial yang digalakkan pada abad ke-19 ialah ubi kayu. jenis pertanian yang diusahakan. pengurusan ladang. Soalan Esei dalam buku teks. Jawapan y y y Perkembangan pesat dalam kegiatan perlombongan dan pertanian. pemodal British mula mengusahakan getah untuk tujuan eksport.Sistem pendidikan yang menggunakan bahasa ibunda kaum masing-masing sebagai bahasa pengantar. Penjajahan British terhadap Tanah Melayu menjadikan Tanah Melayu negara pertanian untuk kepentingan British di Tanah Melayu dari segi mendapatkan modal dan bekalan bahan mentah. Jelaskan aktiviti pertanian komersial sebelum berkembangnya perusahaan getah di Tanah Melayu. sementara ekonomi tradisional yang ketinggalan melibatkan petani-petani Melayu yang dibelenggu oleh kemiskinan. Ini menyebabkan wujudnya dwi ekonomi dengan ekonomi komersial yang memberikan keuntungan dan kekayaan kepada golongan China dan pengusaha Eropah. Sarawak dan Johor. Kejayaan yang dicapai oleh pemodal-pemodal Eropah dan China dalam ekonomi pertanian komersial adalah disebabkan oleh modal. Jawapan y y Aktiviti pertanian komersial bermaksud perdagangan atau jualan sama ada untuk permintaan dalam negara atau untuk tujuan pasaran ke luar negara. penggunaan teknologi pertanian yang lebih cekap (sistem saliran. Di Johor.

2.20. Memperkenalkan sistem penorehan getah ibidem atau sistem torehan tulang ikan. Huraikan kemasukan imigran atau buruh asing di Tanah Melayu dari awal abad ke. Ketua ini dibayar sejumlah wang bagi setiap imigran China yang dibawa. y y y y 78 . Mereka akan dibekalkan dengan tiket yang menunjukkan pelabuhan yang mereka tujui serta keterangan sama ada mereka bebas atau berhutang. Jawapan (a) Kemasukan buruh China y Berlaku dengan pelbagai cara seperti sistem kredit. Bincangkan sumbangan Henry N. Bakal-bakal imigran ini dikenali sebagai Sin kheh. 3. pokok-pokok getah yang tahan lama dan yang mengeluarkan hasil dala iklim tropika.mereka akan diambil oleh pemborong buruh yang bertindak sebagai orang tengah yang akan mendapatkan majikan untuk mereka dengan bayaran tertentu. Jawapan y y Memperkenalkan rancangan Sekatan Stevenson 1922 yang menghadkan pengeluaran getah oleh negara pengeluar. sistem pengambilan kakitangan. Apabila sampai ke pelabuhan. Bincangkan tindakan kerajaan British dalam menghadapi kemerosotan harga getah sebelum perang Dunia Kedua. Jawapan y y y Bertanggungjawab memajukan dan memodenkan sektor penanaman getah di Tanah Melayu. dan sistem pengambilan rumah kongsi. Sin kheh tidak mampu membiayai perbelanjaan mereka ke Tanah Melayu. benih getah yang dapat mengeluarkan susu getah yang tinggi. Melaksanakan Rancangan Peraturan Getah Antarabangsa 1934 di mana pekebun kecil getah diberi kuota yang lebih rendah dalam pengeluaran getah. Dilantik sebagai Pengarah Botanical Garden di Singapura pada tahun 1888. Ridley dalam perkembangan perusahaan getah di Tanah Melayu. diletakkan di bawah pengawasan agensi buruh yang telah menerima bayaran daripada bakal majikan imigran berkenaan. Ini kerana mereka dilihat sebagai ancaman kepada pengusaha ladang.19 hingga awal abad ke. Sistem tiket kredit y Bakal buruh asing ke Tanah Melayu dikumpulkan dari kampung-kampung oleh kheh-thau (ketua). 4. Sin kheh perlu membuat perjanjian secara lisan atau bertulis bagi menjelaskan hutang mereka dengan cara bekerja dengan majikan berkenaan dalam suatu tempoh tertentu.

Sistem Buruh Bebas y y y Buruh India memasuki Tanah Melayu atas pembiayaan masing-masing. Kangani merupakan pengurus agensi yang membawa masuk buruh-buruh India ke Tanah Melayu. Sistem Kontrak dan Sistem Kangani. Pegawai berkenaan bertanggungjawab mengiringi buruh-buruh tersebut sehingga sampai di tempat majikan. Sistem Kontrak y Majikan akan membiayai tambang ke Tanah Melayu dan sebagai balasan. pembawa buruh dibayar dengan kadar tertentu seperti yang dipersetujui. Apabila tiba di Tanah Melayu mereka bebas memilih tempat dan pekerjaan yang dikehendaki. buruh akan bekerja dengan majikan untuk jangka masa tertentu (satu hingga tiga tahun) dengan bayaran minimum antara sembilan hingga tiga belas sen sehari. Kangani diberikan wang pendahuluan untuk membiayai perbelanjaan buruh sehingga mereka tiba di Tanah Melayu. Apabila buruh diserahkan kepada tuan punya rumah kongsi. Kedatangan mereka diatur oleh orang atau kumpulan tertentu kerana kepentingan ekonomi. 79 . Pegawai tersebut akan membiayai segala perbelanjaan buruh tersebut sehingga sampai di rumah kongsi di Tanah Malayu. (b) Kemasukan buruh India y Kemasukan buruh India ke Tanah Melayu dibuat melalui bebrapa cara seperti sistem Buruh Bebas. Sistem pengambilan rumah kongsi y y y Pengambilan buruh dilakukan oleh pegawai di negara China yang dilantik oleh sesebuah rumah kongsi. Sistem Kangani y y y Seorang kangani (ketua/mandur/tandil) duberikan kepercayaan oleh majikan dan dihantar pulang ke India untuk mencari tenaga buruh.Sistem pengambilan kakitangan y y y Majikan yang memerlukan buruh akan menghantar pegawainya ke negara China untuk mendapatkan buruh. Segala tambang dan perbelanjaan buruh dibiayai oleh majikan.

Bank dapat bertindak sebagai ejen pembayar kepada pengeksport dan pengimport yang membolehkan urusan perdagangan antarabangsa berjalan dengan lebih licin dan teratur. insurans harta. Penubuhan dapat menjana perkembangan pesat ekonomi Tanah Melayu kerana dana dari luar negara dapat disalur terus ke Tanah Melayu dengan lebih mudah dan cepat. Keperluan untuk melindungi kapal-kapal dagang daripada kebakaran.5. menyalurkan dana. y y y 80 . Jawapan y y y y Berperanan menyediakan kemudahan pinjaman ke[ada pelabur dan ini memesatkan lagi perkembangan industri getah dan bijih timah. melindungi kepetingan pedagang-pedagang antarabangsa dalam urusan perniagaan. Antara perkhidmatan insurans yang penting ialah insurans maritim. kemudahan urusan pedagangan import-eksport. insurans perniagaan dan kemalangan serta insurans nyawa. Peranan institusi insurans amat penting akibat daripada perkembangan ekonomi antarabangsa. insurans kebakaran. Memperkenalkan sistem kewangan moden yang berorientasikan keuntungan dengan memperkenalkan kadar faedah yang tinggi. Huraikan peranan institusi kewangan dan insurans dalam perkembangan ekonomi di Tanah Melayu dari tahun 1859-1948. Institusi kewangan dan insurans memainkan peranan yang sangat besar dalam perkembangan ekonomi di Tanah Melayu dengan menyediakan pinjaman.

3/.8.90470/.7.77.9.9/.6:-...9:%0478.308:8. 5078.2:/07.32070.39: !7410847$0/:.38..3509..9.3..95073...%03.2   .308.9.33//.%03.3-:9.73/.8203:3.2-::908 2:.  .9.9.7.9 507/. !07.5.3943 070.2..308.3907/..3/..9.2.390470/.3.7..7..3 7:30  .7...-07/..9.7.3 5038.308.32:-..3/.3-..-.3-./.3./.38..7....307.%03. .3/:3.3 907/.90-:/.3 437.3.3 0.3 !038.7..8.- 0...9..2-::908 2:.3:39:2030-..3/:3.3 803.3...9..7..37.7.8:7.%03.9   $03.3 !07.34080/. .805079/$0.8.9.9.3405..22.7.7.0 0.39.   $03.. 08920.3:39:203443503/.2-0702-..7.5.%03.079.7.5.7.7.:9. 99./.-/...3 :9.3-:9::/3.3/8.38.3./8.%03.3443. $0.7..3.5.9/...3.3...3/ .7.20307:8./.5.%03.2-0702-.3/..37.7.5.8:7.80907:83.38..  .8.8.%03./.0-.3-:90/.5:8.3.38.2-0702-.3503:8./03.8.7.39..:.3203..3...5..3.3.35:8.38.%037.3.7890.47.  .9   $03.38..37.3203.3..208..2025:3.9025..203:3.3 !07../. .3. /..3 -07/.5.%%'% .147/-07503/.2/8.3!.2 !07./.5.-07/.9/7.9-..3/.7..77.3 $.3/8.50/.38...2  07/.208.8907.3 !07/.%03.2.-  .9.7. !..2.307.93.90..3 %..208.73.::.3-. !.  .3 3.7.

39.32..3.2.8..2..3..9/.3.2.9507/.35039./-7.8.:/.2.3/.-07:25:.:203.3-. O 8./ 502:3:9 8:9.8.:/. O 8.. O .2-039:7.7. O $02./.3 -:/.-07/.3/./..8907..3 O 438055078.7..370.3./.2 8.. 2.%03.3-07/.05.  .0. O #-.380....3507...9.9    . 04342 ..3/.3 O 0::/./.7.5. O :-:3.7.9.072.39:8.309:.2/8.37..3 O 07.38..   !020739./.38:7./ !03...98... 17.. ":7. O %:8.82/.2 507-:.9   .8. O $02.8.8:7.//3 O 03..7.2/.3 ..7.7: 8.:25:.7.7.8.7..9503.9 /.7700./03./7.7.3.3980-..7:8.9  7.3 8:9.3.3/..9.8907...35039./.7.3.82 3:..308:8.-.:805079 O !0.9.3. O 4943 7443 -07:7:83../..../-7.3.3 -.0.81.8...8.34050/.3 O !0/.808:8.3/. 05.:90.9.9-007..3.7./-.3/503.8.3/.9025. %03.0.3-..8..8507-3.3 &3/.3.7.2/8..38.3503//.3$..9.1-07/.3203028 O ..1...805079..9 O .9503//../-7.3503.3 07./.9/.7: $..850 5020739.-40203..2./.:39:202-07..7.8.8.2-::908 2:..3 -3.380.308:8.30.35020739.802.8.2-:/.%30./.380-.3/03.25039.38.35035:.03/.-/:3.203.8907./:58.3 O !0/. O #.7.2 O :19/./..2...8.9:2.1472.7: O .5..3-007.380-.2-.3  ..503.1472.280-./7.380/. 207.7.3203:3:.3.7.9.0..9.3/.3/.8 3/.7.9. :/.802.9...5:.7:8.  $4.82..2 O &38:7 :38:7.7..7.. O $:9.3.802.3 /..2 O &3/.8..805079.3.9 O 89.5:8.3 O 072.5/..3.8. O .%03.3   O 3899:808:9.2-::908 2:.3.805079-079:/:3 O .3 .8:7.3.3 O $:7.8.3.3./8 503/:/: 9025..1!03.   $0./7:2:8..2/ 8..3 O ../:5 4342  O .59.28.7.9/.9025./:58079.

32025:3.3-079407...3503..3.3.88902848.7.. .2 /.  ..3.7.2.3  03..8.2..2.%03./-:/./:5.9/8.2..3202-07.8.7.3.843.39.98.9:7.3.8 / 8.0  ....408.8..3 O O O O            !03.207.2.. .5.8.5./..8.2 %:.3./..2.2..3 ..%03.95.-.8.-..3/:5/.3-. 8./:5.3 /03.3..-.3 .3203.3:8.90.38..89.. -0-7-0./.9.-071780./.3.7.5.7./..2.2../.3.905.%03. 90./.%03.303./.9/.7.3 .9:5.320307.3.250.2020:.3..3..7.30507.35.2.2.43949079039: -3..780.3/802-.3438055078.2./.2.2:.. 7.0.3:284.5.7:.7.7.7.38 . 203./0 3.5.3207.3907/.3 507.203./.8.802.8.2.5./.32.397..2.8 .3/.28. 8.5. !.2907. 2./.0/:5.2.3247...2....2.2.203:-.207:5.2:.2 05../:/.8.2030.3/.39.38. 3.9 .3:7.9/.9 O O O O O  ./. .1808..90.3 2070./.28050799443 203443 -078..3:8..3-0747039.2...80-0:20/.8.38.3 ..7:8.3./:5..2/..2. 5..805079-007.3 02:73.8.7..3....9/.39.30507... .3/.3 2033.5.3.3-007.3/-..7.:3:.5.3848.7.2549 04342/..8.7. 9443 203443/.2.%:.52..3 20:./8805079202:.3.2207:5..39/.9.7.9/8.9:.8.9 /80-.

38.30..3.2.3 %0703.3 7:30 0.79. :./.9.9.-..3 .9.37.9.3 /8..7 .50../0 3.:.5.5..-.350/.3 0/:/:.3 .3/8.7.7.7:8.2-::908 2:.503.39.7..3 !07.8.. /2:.9.0 !.3: !..  ..2/..%03.37.33..9 . $:: .3203.8.3/2.9 00-..3.!#&!#&$$ $&%#%  %%'% .:.9 :./0  ..3/30./../.3.30-08.9:7:3 902:7:3 89.:3.8:7.. 0/.-.3503.3/.9/03.3:07.8.8.8:/43805.3:393/.3/.3993 -07:.5.7.7.-072.39.3/03...-:.3    5.23899:808:9.3/.:.. !.3 /.2.7: . 0./9:25:.9   $03.37.7.7.3 !03.8:/.-.3/2.3 0-08.95079.3447   .9/.7.2/.9.3 :.3 0/.9....39..302:.

3 203./.7../503..3-07:.502253.:305.8.9          .

3./.9:8  009.39.39.79. .0-93 .: .3.78089..380-./.78.3 :3/.3.9%0203:3  ..5.9!075.. ./.3..3507-0.39./..93.2.  !03.3 /.9.9%0203:3   020393.7.:5:3202-075078./.9/..9.7:.47..  &3/.305.3/.3  !03.7.3/.10.9 /..-.3203.3.9!075.3507025:.7:88902.

3503//.8/ 2.. O $039:8.:2.9503.3./.22.3..8.  .7:7.8/9073.503//..3503:8.3.9.3 O 0/.3-.- 0:.7.3/:3.5020739.7.9730.380-0:20/..8-09:7:3. O &7..8.3:..38:7.350393 O !03//.8/ 2.2009.3.38:3/.3/89.3/ 2.203/:3.3...3.7.80.9/.9/%0703.3  0781.47.38050798:7.3 :3/.9:.05..9/2. ":7./...3-07:38:7.-0702-.2.3/...3503//.92025:3./7.3-.  .3 .340443...3.39..8:7. .9.73 .808:.20..3907-../.3/.3.3 70.3 5.8/ 7:2.8.3803. /.9.90..3-.7..31472.8.3.92....3/... 89.3.8 :39:-./.350393/-.3 50702-.1 O .3..7.:.543/4   .0.3.31472.39..:-: 0..3202.3..9..3/.9. 509.3..1.2/.3/..3803-3.47..32.389.3://.3:39:9:8.33  &3/.3 97.03/07:3.3.38.8803 %:8.9/007 3007 ..7.8...3 507.7. 8:7.3 0-:/.3-07.8:/.33.32.8.3443./83/:/..9.2/..7:8.9%0203:3 2./843.4394503.0.9.3.3  :7./. 203.5.3.2-::908 2:.8.38.9..59.3:./.8..0 .2-039::7.3:3..: 2.3.9   5.3.3/03.3/9:.05./423.: 507.9. /:.:%4:7:.09:7:3.2.3  $03.3//423.38.9.808:.3. .:  .9 O $.2803./..30:.9 .9.5.9..2:7:8.88039:8.83 8:7..0-/50393.3 O !03//.39. 503//.31472.3./.8.9:3.8.3!.5..220302.303/07 0.:97../-07.  0/:.707...3:3.3 0/:5./.7.3/03.3.9:-078:7.1.80-.2/./.7.3203434.3203.840443.1805079-.9. O /.3/9072.30803.9:502-.9:0803.3./7.3.9 803507802-.9:078:7.8. .9503.-07.3.8/..2./.78203.3390.3./.8079.3503//.8.39302.3057./5:8.3   .3.7./. 2.9.:.3 .-/...3  .2..33899:89079039: O 47.390702:.9/007$02-.9/03.39.3502-08.30.9:38.32.3/2.:507025:.3.8.

...:1/.8..3.9.8/ 89.39.22.3/.5.3:83 .207.9.8.73.1.3503.340.-805079 .- 3.1.9:.9..38.3/:3.:.9./ .3.0..22-..-2030-.:39:20302-./. /.-:8:1/.8..    5..8.3/.3/.:0. :8::/3 .- 8050799.3-039:.7.307.32..5./:.7.503.3/3.2.  ..85.3907-.3.7:7.... 079..3057.3 %:8.380507970-.32.3.. /03.2203.90. O O O O $03!07802-.5../.3803507802-..7.80-0:20/..7:8..38079.3/.3 508..3: 507802-.3907/.3./.3:7.8.3 3.9 ..8...32.39.. /.3.7..880507927.3 $0-. 2: 3.7/. /447 9.3503..3.3...3503.3...30.. . .7..3:3.7/.079.98079. ..2.3447 08/2025:3.3. 5:8..3 /.3-.3.2 !03.- !.-:8.9...33.3805079.-:8.90.39..7.92:.3/825..22.380.-3.390.2/.7.3..7.8.9.2:5.0/.3..7..9.2.-0702-.3507802-.3.-. 0803..2-/.37.8 507.7..7 ..2 .3.0.: 503..3/. 9025.9 .3.38.3.3 -./ .9805079..8907.3:9 : 3.9 .7:2.3:22:1.3805079.3.3/./.3/..3/...08:8.9.3503.3503..3.35.3:3.7.7:8.3503.3/. /808:.320:./..3/89.:3 /.3: 0.40503..3 $03!07802-.1:388:7.2/0.3 $090..9.3899:8503//.7.9.9/%0703.3/.3/.7..3-:2-:3:8:8 O O    .22.3/.78/.35:8 39.-0702-.3/03.7: .8907.3.3/89.3.3 -07.9..805079.3..0723.:0..-..3 2.8.8.31472.. 203.2 039: -039:803-3./.3-07:38:78.3/0.3 ..     .2 /.- :.3/907:8./.2:.5./..3-0702-.39.7:3.9:.3203..3.307-0..3 09::./.2/.35.9-:.3./.350393/. 503:8.9:7:.9/03.3..7.8907.2 %0703.7:8.9039./.7:8. !0702-./..308:9.1 /..22.9507902:..3 %.2.2808:.3 /7.2.32: 2:8.3-0781..308:8.7:8.380-.3/:3.3.-039:5748./8 9...-.3/.3../.30.3/:3:38:70.90.2/.8/5.3  $03-3.9:507802-.927.305.7:7.9.3803-3.9%.3507:25:.:/.05.3/805.3.7.39:8./.35..503.2.2.

.5.2.8:7.9   .2.202-...3907/.5..37-.3 O 2.347..7 .7:8....9/.5..2./.2-::908 2:.503.3.   5..35073..:0./-03.2.330074475.3 O 025:3.3.79..3/.3..9.25:..2 O 443.7./.9:8.9.78.3/50739./.8505073.3/......2-/..95...3-0702.3.30.-.3/.3.3/.9.3../0  ..2/.9:2.  .3 /825.9.7.38... :95.340-.208:9.

9:8  05:3/.3..9:8  7.507.5.7.50/.5 .3..25479 .:.: .7.:0.7..9:7..308:9.3...9: .50/.9..3. 9.32. /   .9:8  7..33.3:2.909.30.:.3507.3 O %07/.35.3 2070..5.3202-.80-0:2:7:8.7.9:7..3/.705:.90../. .:.39079039:805079-07.3/03.3-07/../03.9/./.3.2 /..2.038.3.03.7.3 405020739.9:8  O %07/.8/.80-.-...5..  .3.3.507.5.3.3.9-.$..  !0/.3.5-.9.3.:. 2.3!0: 03.5..             .-805079. .39/.5.3/.7.2507.:.83/.3 O !./.83..30.9.3/./7.:.:.9-0-07.3-073./7.35073..3 507./.:.3.3.:$:.305.2507.73/./909..:.3 .

3 /...5.320.3.8..-503:7:8 5007..-07.9.3 .91..0.7:8.3/./.5 08.303. /:.2  .3:3/.3 .3/.7 5020739.8/:-.80-.3..7./..3/:3. 1..8:7.39./.3:30.39.3/. 3..3./.3.3 O 0/:.350-.3.9.:.32025:3.303.31. 5072...9.3  .3 038::2.8.2.3:3. 50.2:. .9 ::2.5.-9 O &3/.2.2.. 03...3080.3::2 -.3 :3/...9../.349.9  ::2.3:.8.9:7.9:7.9:.3907.3507.3:30..2:2/. 5.2...305.::2..-7..3 :3/.3/..4/.::2 .3.7.3./.3.3 :3/.8.:90.../.3 :3/. $4.2..3 O %07/.380/.3/.-07.503.3.8./.2030.3 .39079039:          .3:3..3...5.:90.34008:9...3 O ::2.30:.3507.3..3/03..3 :3/.3 :3/.2.3 0.3:30..9.3:30.3:3 0.39. 8079.3/.3.: 2.3907..2..5903.3.30.. :3/.3::232025:3.3.3.  .508.3/80-:9/03.:90.  &3/.-:.203.3 0..3-.3.:.30.8.2::2.2030.80-./..3-078.5..3502-08.7.3 :3/.390.3::2.2-::908 2:.7.:3/..2..3././...   :.3..:.3.038:3/.:3/.:0.038 038 ::2.8.2-.33./..0..502-.3 :3/. O ::2. &3/.3:30.3/03..3-039: 08.5.3-079:8.2070. 8.9.405020739..3207:5.88.

.: O .3/./.: O 08:8.3.: 08:8.380.9..:34 $:3/.... 3.0...8..780 -...38050791..3503:8....9.. O %:8.8907.3/%.2 3../9:8../.9025...8.-0702-.3-039:.90.2.3-..39:8..8974342/.3/825.350702-... 503:8.3 50-.47../ .-90.38..08:8.3. ..8/.3.47...927././.3 O $090.1.30.9.9.-:8. 50309.3. O 079.3 O %:8.2203.35.9. :3/.3/.:..8.. ..3 16..-./:3.3.8207.9805079..:34 ..2/%0703.2.- !../-.7:8./..-07-039:5:8./0 /.28203.:/%.39.3...8.3907.2503:3..39:8..22..805079.22.3. O $.3805079.:5.3503.22.30.7.9 ..:/ 80.3-.8-../.3 .307-0.7.9-:..3-3.0/.7.3.30507..25.3.39039.90.9:7:.9.3..7.3 O !03.3.079.3-.3.2/ :8. O !.8...8907.309.2/.3/.7:/.8.8/.9 9:2-: 9:2-:.:8:../.7.9/.90.8.2-/.7.3:83 .3.-....90.39:8.43/:3.3/./-.3/.7.8907.7/.3.3805079 !.3 O :7:17.37.200.- :8:1/.9/80-.$./.9.3.30-.3/9:840%03:25:.:./.7/..3 .3.-/50703.9.8.9..3/.33-0702-.350393/. ./..3.3.35:8 O 39.9.7../..3-078.47../:7..3/.22.33..::.9./ .98./.7..3#03.3 5039305..3: O .7.37.3907-.7:8.342:3.8../.3 ..5.3.3508....7.7..8907...0.8.3.8.3-07.3/89.- 3.39009:..203.2-.8907..3.:.3/.7.3..7.8..-805079.8907.38.5073.. 08:8.8.1.3/808:.2.8..7.:             .9-07503.3.2. .3203.350309.2.3.8907.3/03..3207. 203.9.3. 9..../.0799039.7.380-.3-.05.: O %:8.2.-039:5748.2-0702-.308:8.0.3 :3/.9-:.9:..78805079.2/../0  .3/8.:.8.3.203.2....3.-..0.89./. $0-0:23 9:8.3 /.39.9:.3.3545:.50309..8.3.7.:.8..3.-:. .250209.2./.

3/50739.3 80-.5.::39: /9.3 4342/.9.5:..05..10:/.9./.9443.8079.75.9903./-7.820/745.92074849 0/:5.:7.3803....305.9.9:..2.:39:/:8.320.2-/.-40/..9.3/.3503:/03.33./.3..805079203079.202.443.2.75078.905..  .. 2070..38080-:.7.305.350507.2-::908 2:.3/2.32.8.509.7.75.39.30.:8890207.9:.8.3-0708.7 .7./..3.3::/..3. 7.3.9:.3.3.7.7.39.05. /.:.3.3203.:.!## ! %%'% .443.3!07902..7 .5.90.90./843.203:73.:/#745.7.3.3443./...3 . 50507. $:9.8.8..9443..3./.35:8.8:7./.502-08..9802.  %07/7/..3 $89020:/..3 9:.9 #.3.:.  .3903907.3.9903..:3..3202-07.3 9:./.:88902807. 7.35020739.3-.3 202-.38890210:/..3/2./2.443.   .:/.202-07.35073/:3.32.39..05.39.9 !02-08.  .. %:..3-07.2-::908 2:.:.39.9903./.  %07/7/.3/03.202-07...3202-07.2.3202-07..3 0207489.3/.520343430/:5.7 502-08.8:/.5.3.8:7./745..7/0..3.3 #.3 9:.30/:5.3 50/..80.75./-7 %07/.32.2.509.3.79.3.2./003/..: 97.2. 3899:8070. .32:50309.3./03. %:.9.3 5073.3 9:.5.3.3 /./.750393.8.: -.7./.3/..30/:5.7 5073/:3..3 9:.5.305.3.3/..05.5./.9.  $89020:/.3/...-.3.3..39.:..9 745.30.3/2.-4020307.35073/:3.8:.3/2.305...38005.5/745.9  .3502-08..39.3. 7.20.3/-07407.3443.9.3/50739.8. 7.3509.7 /2. 80-. 02:3...:%7.5073/:3.-07.3/2.35020739..:.../843..2/:3#42/745.7.5.3   .3.3:39:202-07.202-07.3207:5.7..9903.5./.8..2..2-.7 %/./745..443.95039.3/-.7./..5207:5.3203:73.907/.9   5../.39.9:.70.3 %07/. /. 909.3.3..30.2-.9:./.39.39:.

.950702-.5:8.09:83.5.3809.0 ./5:8.805079'03..3.:9.-.3..57.3.8.0   5.39.7.35:8.5.3.207:5.2./.25.8:/ 0.88..7:  .3-:/. 89.-.2.29.3:3. O 07..0/89: .805079'03.3.35:8.7 ...5.3-072.3 002..35:8../30..8:/43.2.3-.32.-.9507/.5.30.3-:/.39.38:305.3::2030-..7.3 80-.9:.2030-.3:.7: O .39./.3203.3802:.3:9.9 50702-..88.3/.2.3/0.8:/#03.2039.:3.3.. 4703..390.3..790703.3.320.307.3. .-.-:.3/.3.3.3907.30-.2:3.   :7..2.5:8. /.3.203..3 502-.3/.3034.38.:.7.8.:.7..350:.95.9 O :.3./0340..3897.7.3 O 0::/.80./..2.3002..:.3.3/02-./.7..9/.7.3207::5.8..8.:/. /0.9.3/0..3.390.3803/.../.750.0-07.5/.3 802:.38../745.:90/907.3.0 #42 /.802.904342 507/.308..9007.3#03.9.503.3-07..3/.3 O 0/:/:..0 034.7.2.2. .9/./745.  5.3802:.7 -.803..390703. -.7 -.30.39./.340 .3 O 02:3.3 #03.75..9030.07..2.39:./.507902-:3.33203.3/../.39../:3#42/.3.7.3::20.3907/.0/./.88..2:./:390780-:990..5. #03.88.9:7038.507.

3/.-/.30.1 .02.3.7.:.3.302482070.3.3243.803.902.35030.30.2.8.88.3.9.3 43.:7.3:8.0  .070.9..:..3209.75.32030.5.32.20.3/.3:.89.3/7 O .39..-.. .3 203:-:7.1.7::39:203.9..8/.802.9:8 30..7-.88.#03.38.   .3/.3-0702-.34 8.3503074.3 O 0.8/. 0.32074849 O $8902507/.7:907/..35078.39025.7.3507:-./.37.320:.5..350702-.3/7803/7/.443.3 O 025:3.8974342 O !07:-.:3.3 O 02:3.502-.0./7802./.3   . /.32025:3.34 3.93:7/..3.8 O 07.07.0.7...3203074...3-/.3.3.3503//.2-.3#03.9.3.507.:2: :8.3.35027../..1 90320:8509.7: O 0.50-40.1 O 07398./.3:3.7..3043428.3-.8.3.2-/.7.3/.9 047..7.:.25027.8.9.81.2802:.8.7.3.3:7.3907./:52.9.8.9/!479:.7 -. /.3/.38.0-0780/.3/.3-07.3.391 1.7..890/.9.3.2:8.5.3.305.3:8.308.3/./.3/.3/ !07.3 2.3/.3/03./.7947.43 $05.350-.3-.32027.3-079.. 203.38805079-44 1 2.

9::39:203.3:950-.3..7./:..7.3   5.3.3  .8.  .3503//..25:3.943207:5.2.3 9.507./..39/.8.39.-0750.8. 032.: 202-039:808:./.33078    .390. :.2.3-07.0723.7.94/.94.9 503.3 443.3-./:.9/.3 O #01472.3/.94.7/03./.3:7.!749089.307...7: O #01472.7.9.2.503..3.3.8.3.83 2.7. ..8.:/.3/.8:/#01472.037'90.80-..33899:8070.340.2.3/03.2.942-07...:8/742 #...503:.5.7/./.30.203:92.390...8:7./.2...3507:-.7.3!.7 80202507.:3  /.2.9.94 03039.-2.070./.3.3.39.2.3.5745.3/7980.3 .3 0.8..75.3$05.8.35030003.50393.8.3/ #.3.3 08.$3/:03.3503074.789..3203:92.943 ../.34 !479:.30--.9..02:83.30/:5.3203:.070. :.5.3/7/.37..9.3:9789.8..390750393. 507.9:..9.3907.7:802.9..3 O $05.203.793:907 .8.5.. :.3.3.3.3.3:..9:.:502-.9   .074.2.--0 03039.8./.3.9:07.83 2..35030-.3 .3/73..3..3./:5503:.907.80.90.3701472..3..3/48.39/../:55020739.8.:243.320-.....7/.3-07507./.3   0..29...2.!.3/.:.9745.32070.3 92-:8./../:5503:..8:../..90.2.3/.3.8.38.9/./.9.7.3-07.:/!07.31..7.3070.503..3-072..2..8.5.:/745..3-07.8..39.75.-:9.9...9.:3  ./0.33.8.202-0-..../.327505.05. /0..2070..-2..408.2.32025:3.070.8:/ 20.9:.7.9. 03039.243.5808:. 9.7:33 202-0-.7..3 402.-.2.3.3-.8:7.7-.907-:.3.34 072.43943.9.-.2-::908 2:.:3 /.3-..3899:8070..789.09:..3:3:5.94390.745.-8.35030./.7:.-0750.30.9.3!749089.3#01472.3 20389..3$0/03 !0507.5.30./../.3  .290254.745.8390.7-.7.3/507:.3808:.3!07.3/.38.3/7/.3. ..3-07.3/.3 . 0..5.7.5.3.83 .38.:8/#42/.59407.9:8:7.3 907/.20.308...2-::908 2:.3 03039.9   5.:.3/.507.-789.08 .39. 203.75.9/.3-.3.9:2.

3:..7.39..35:3.288902503:3....7%2:7..3.3.0-.50/..9/.09:8.324/038079. . .391/.-.37025.380./.3203:.3503/474350393:.7..503.39.3.502.9.3-.3509.3.9./.!02.::3.9 47.3-.8.380507902.0 %2:7  .9/.3. O %07/.3503074.9203.3. 2070.3.3%../..3 .3/.3$..:..../-:7:/...9:.39:35.3/03.-07./..3/ 0745.3:39:2030-.30.5.4:8!079.3/..0/.3/.705.2.8.307:5.3503074./.3789..3 -077.3/.5030..7.3907/.7:/745.4:8!079.37.9   5.9.3/...380.3/.3.8.3..7.5...:3.3   .8/.3.9..2-/.3203.7.38050799. :.3#0..3 47.3789.3.38:3.347.- 80-.347.  .3/.5.8050793.5.789..3..80-.9/..2-::908 2:.3.30:39:3.5.3/ !07.3 O #.2/03.3 08.3 2070.3.301803   .3503:.2:39:203.87..2.9.8.8.3502.3574/:5079. O .8 8:907.947!49  02:3.9:7:9 203.3 /. /.7../..39..3..3-07.8:39:/:3.30.3.35079..3 O !07:-.38.8..8.0/.2.35030./.8:7.2-/.35079..3745..7/.3/745..3203.9.3#0..3:. %07.2030.2. :./.- 80-.347  ..3.9203.-:9.3.0/. 0.8.30%2:7  !07..5.3:39:2030-...30%2:7 $0.-07.3/.4:8!079.3/.3243.  !030..7 -08.39038.9.:3.7.39.:.745.9.9:.3/.700 O 443. O !03:3.3203/.5.2.#0.3503074.5.35079.2.3 O ./.3-.3 .25:30/:5.2.8..7..3.5.9-.3%.3.0 %2:7  O .90..0-20:.33203/.9..7.47.38.-07.39.3745. 4/ 4850/.7-.2070.8/.308.745.3 O .32030.7.947..7./-:7:/.2070.3503:.3 .3.3745. /.9:.9474342  7.3503.93.3203.3.-08.7:/..!02.7.3-08.30-:.2..5.3-077 503:3..3.0%2:7  O .380-.0.  033.-..-:9./.3.59.2./..

7.39/.35:.3/-:.3.9.3805079503.3802.3503:3.203.0. .-0.3.9:.30-01803805079.8.7.3-07.3#$ 202..  #03:3.3.3.7 $0907:83. O .3.5....90.9:88902503.5..850502-:3:8.2..3.3  .8.3/...31034203..730. 2308909.3/.3.39.390381.8.3.2/03...3/..3/.3.3!079.-.3.8.5.9.3.3-07.3.3907/.39/.9.3.78.3.3.7.7.3.3/79.39.3.9802.2./. 907-.3502.22033. 03907./.7.3.3./9..3 !079.3.350.8.3/8.3509.324/0380507997.7: !&%#./.3/3..7.3. 889029..8.7.9:.9/..3/03.7...3 20250703.3..#0.3 /.7.32..2.39.3 5030:.3 0.5.9:.502.3.3/.203../.3.39: 443.3507:-.8.3..3 # /..9 203.380.3202:.0/.7.2503:3..7.30-.3.2.5.3.8.038 .39.3.330.3..3 9.3.3 O 07.04342/8.3/03.3:2.::5:39:0507:.8.39.3.5 O %.5.3./.25:30507:.1/:5509.9 /50793.35079.47.3507.. O %.3507.3.9.30.3.3/.9/30.99072.3.3.830.3-077 503:3.85079.3.7.8 .3.3.3.350393/.3202.5.3:39: /085479 038805079202.3/3.3 O 07.. O 39.4:8!079.3203.  ..307..5.85079.9/:8.5.3-07-03:2308909 43943.3 0203907.947 03907.3.7.3907/.3/03.2.8:.3080:7:30.39:07.502-./..8/.7!079. 9.350393:39:202-.3903445079..3503:7:8.8.32070.3-035.7:.3805079.3 /./03.3.507:. 20325479-07.038..20.320307:8.920250793./-..3/03.9.3507-.7574/:5079.3.30- 04342/.9203.

31034203.98.9.9.5..3.9.3 !09..9.34002-./8.3!0.3.3503:.3 /.7.3/.34007.       ..4:8!079.503.3:3.3 0.3-0703.502.35079.3-.8.3 %..2.3/.8. .0/.93..!02.3 03.0/.7./03.8.2#0.3 03:3.20207:..3/$.2..203/.3.../.9.3/.307..8.9 8.3.3907/.3.3. !07..3/..-0708.4:8!079.3 .3502..9.3 0.3.3.3.347 907/.3/:3.8.2.3-07042545..5.3.25079.-:7:805079/.9802.288902502:3.3./.7.90.2./.3..7. 503:3..3.3 $0.8079.39. /..:39:-007.390./.3:2.: 9038.3.7-.3. /.3907.7.9.3/79.2-039:8.3408.9.3/8.-.391/.7.3../.9:.#0.907..3/77.303907.7..2.3..3-07. !078.:39:203:8./3 9/.35079.5..8.3-...3805079 507:-..35:.3.3/.. ..3%.390780-:9-077..9/.9.8.8.3.2.:7.8..2030-.3.3..380.3.3.805079/.9/507..2/.9:.39.33:.3.7.3/. 2:/...502-.3.35.3-.3/50793..3 20. 0/..202-40.3574/:5079.3.-08.3 503.3 -07:7..38..:: 3202-40.05.0/.35007..257 8..3.7: 503:3.3.2..39.805079..3.3 O .5.8.5. .:/.8.3/.2.3503:.

330.4:8!079.3/:8..7.38.7805079:.3-.:/79.3 50-.:39:203.2.3507809::.0-.3.3..04342 !.3.85079..9/:8./03.3/.3903..8.3 5079.0.7  !07-0..2./..3...3  %.8-0:2203.3/03.8 0../:3.3.://.-08..3..-.:/9025.3507-0.3.7..92030:.9 O $.  O 0:.5509.0:.3:3.7.3 9:./.0-.5.3 5037.9/.3 .9203.9:7:9-07.3:39:085479  %.3.5.:8.3 07.2574808503.7.3 O !03:3.890.::5:39:203./.3:3.35079.2030:7: 2..3..3202-07.3203.3.-077..-.9203072...3.3/.3/.5.390.5.3. 3.89..3.3 !078.9. -:.7.30-390381805079503:3.5.3.3.7. 9.3 03907.8/03.9.350:.3509.3/03.7 -08.3.3 O .9:.-07:8..9.3/.3 O !03:3..3 -07..59.3$0702-.33.304254 8:5.907.7.3.8.2.32083203:.39. 203. O /....-.35007.3.8.2.3 O 07/. 3200-.: 007$02-.9..7.2.3/.257807:5.3/.3 :2.9 9..3.3  .3203.39..3-07.3.3.3.3 79.8.3. 03907.380..3 .38.5.3.39:/.:7.2.9.35078.8.32.8.5.30.3/.8.3/.25:203.5.3:39:203/.3802..3.. 889028.3-:7:/..3.20::/..203:8.:.3--03..9/.39.31034203./...3 502:3:9.380-.7.507:-.3..3 O O O ./%.7805079-:..-078.39075.:25:7/...3-.9.35079.390381        ..35:.502-...8.3-3./:8.7805024/03.3 903.3:8.3503.8..07.  .39034424/03 2083502-.5.25:3 0507:..07..3.32.7..3807:5.280.05.:7 8...3.8 502.7 -.3.#02-.7:/.3/..39/.#0.3.7.3-072:9:93 /.35007.3/.32070.39:.5037./.2.- 03.3 79.5./.3/./.3 5030:.3. 9./.3.324/03 3200-.203.3503/:/:0-..9.3.3:3.9..2.3!740%.-..7..3 .3/ .8.8.::5 :39:80:7:503/:/:79.3.3.3.3.0/.3..5.3503/:/:2025:3.9../.3/./05.9/9..3 .3/..2.380.2.2809475079.

-:7.//..4:8!079.92030/.3!073/:897..3/.5.4:8!073/:897.3.70./.307.:/79..3:3784...3.-.3.9/.28.8-:.7.5.3.3-07.4:8!079.5.3 05.907/..5.5.730./.3/..8/.3#./.7../.3..30..3/..3.920239.33/:897/.7../:.3..7 $02.59. /:.5.-03.3.5.3:7.9 O 0.3/. !09.3/.75.3 203:3./.320.28.3/.2-/.2-/.35073/:897..503.4:8!079..3203.9/03/.3202-40.3-08.3203.3 #0.::5/.3/03.399/.5.3/.390344/03..3.3.507: 203254792.38/..35:.3-.3.9.950..3 ./..7.3 203.-./.9077.23007909.8.4:8!073/:897.2-/.3/.3/03...32.3/.2574808#0.3-0:2203.7/.9/.9/5..2.5.3.8./.9/50793./.3:3784.3#0.4:88..3.-03.59.4050.38.35073/:897../.3.7805030/.4:8!079.5.4:8!079.950.3/.350303:3..8.380.. O .4:8!073/:897.3.35007.202-07./..3 !74/:/.3.7. !03:3..9   5.3.920239.50702-.3.35073/:897.5/.805.380./.-:7..2:8.20..390.7.5079:2-:.20:..05..7.947 1.30-.-..3/.3 .3:8.770.305.5..3:./.3.5.3 !030/.2.3203.3-.338.7/.0/.3/.343.5078.9203..390/.3..#0.9.59.3..3/.9.3 080/.9-.35073/:897.3  .3.3 :2.3 O $5333033 208350239.8.3#0.324/..2.20 .7:805079033-07:..307.2-/.39: 203.2.-:7.39/.3.3 O #0.5:..2-::908 2:. 3.3.3203.3 -3.30--..3 .3/...390344-..32070.324/.2.2-/.59..7.3 2030/..9../.507:-.38.3 0:39:3.9035030:.7/779  /07...3#0.08 /..3/.3:.3/.2-/.-03.3-07./.70.950239.3 5073/:897.3/03..4:8!079.3.3#0..3 080/.58079.947:9.3 .2-/..8/.9.3903.3:.3.75.202-.8.3.9.-07907:8.-.9:2.3 O ....   5.3 !03:8:8.230..3.3.350702-...50239.9.3203.3507.3/.390..39..3/.0/.3/.8:7.3-03.28.3 5030:.3.8.3..7:/..38:2-..9/80.5.30--08.5.3.3 O 0/:.-:7-.3.3.9.5..4:85079.-:7 /.805079#0.9.../.3203.2-/.38079. .3.30:8./.-.32030-.390...9.4:8!073/:897.09:8.2#0.9.3   .5.3.3.#0.1.-03.

35020:. 0-.3.9035079.2-/.3../.324/03 5030:..7.9/507/.7: /.3.7.:/42078..3203/.3 /.3.3/.3.32033.3/.35073/:897.35079.9.3       .9/03.3.85079.3-.5.

/.9.8.3203..9.308549.9   5.907-0.5.3/.32070.2.820 .9.5.3 O 2507.3.59.3/.30709.4:8!073/:897.3.3::3   0.8.304342   3.      .3  .39..3   03..71/50703..7..7.../.38080-:..7.9907.9/0854790207.5.9507/.3745.3-.3..%03.202.5202:/.5.8/.9039.9203.89.908.8308.3 503:3..3  .7.9.8./.3.3.30.. /.780549/.8-:7:.8./.5007.83 2.3:9-../.3 O ..7.3 O 33203/.9.5.8.07.5..3 0-02.330.3507:-:3.3.9   03.7..8:/2507.30-5.3503.3503:.-..9.3 9/.2-::908 2:.9203.3/.39..3.3:.33/:8972.35007.7.8.3/.  .75.-07907:8.80:..3507.9/./. O !03:.39.:3.8.907.9/.5.203/:3 3/:8972070.7:/8.3-..35073/:897. O 02.3-.3-..94704342./.5.30  .-07.3203/47430/...792.:9.5..9.3..8:7.3-079::.3./.2-/.2.3:39: 0507:.503.%03.:.3 -.8./.5..31.55.7.3..9..3:8:83..8:7.3/.5.35073/:897.3.79.7.3.3202507.9.3.-.2.3080..7.32039.9. ./03/07.3 O &39:202..3.3:39:203/.7.39./0 /..5.3.5.30--./..30709.5203.9..7.05.9079039:/50703.3/.30-:.%03..30:39:3..820207:5.59..2.3..2.. O 03...3..3 O 03/.7.2-::908 2:.3 O 0.3.33:9.30:.2:.3-:7: .3-..379.380..38.3:.5.7.7..75.90780-:9207:5..5.3/.#0.308. O !03.399.3 O 79.3503.5.

.502.380.3/7   3.3.3 O %03503.7..39.3./03.405020739.35039.3 !03//..9.3070. O !03:3.2.:3.2.3.08.3 803-3.3507..3.8.9/50703..3/.38035.3./. 803:7 8032: O 07./-.9203:-:7..39..380-.:.9443..3/.#0.- 80-.8/.3..380/..-07-039:9:8.3203.-07.2.39038.3-.0/./-7 703/.8.35079.3#03.5.5../.3798 053.39 O 070.8.5.3 O !07:-..3 50393:39:203.3/.3/..3.3 :8.3803/3.288902503:3..7.35039...3..3/03.3.7..3-07:.   $4.20..3./80-.0-20:.7: 8079.7.3. 8005.8207/0.3:7..8:7..3.8.3 50/..3507..3.8.3-0708.3502.30-01803 503:3.3 .//.3-0708.../.8-.3.3507.0/.3 909..388902503//.3  .0  .4:85079.320:.7..7.3..:34050/.8-.3 O 443.3443.503:3.3.820/.3/.3202.8.507-:2.3507.3 %07.3.3/.3/.3574/:5079.2-/.3-.391/.32507.3-:/.3..8/.3-.3 9075. O .20203:0507:../-7.3024820.5.7.20...88..780503//. 5.3507.7/.59/.2-::908 2:.3.3.202:5:/.3 -.3            .9   3.8.-:9.3 0.320.7:39:202-07503//.3/.

.4:8!073/:897..3.8.3.07. -.3202..3/.3..3/.37.92033..3:9.3-.3#0.3/08.5.30--.3203.380-.9 203.3/.7.3/.3.203/.38.50740/.9:9025./.3.5.390780-:9.35073/:897.:.308.:.5/.3/02:/.5073.7.3.2808:.7..7..38:/.3 #0.3 !07:-.348 .8:5.78.3/03.02..5.3-.5.3/.9202-.3903449/...9039:202-7.3.3/79./..4:8!079./.3..3. O /.3/03.3  .9/.9503.3/.75.05.7.3:9/./.: O $8902503./..3-/.9/..3.5./.9:507:-.303/.3 O $08:.3.9:-/.3 O !0303..2203074.3 8:5./.:-.5.3.-.38/.305.9.3-. O #0.3.3/.8 O $08:.3/.3..34003907.9203:-:3..3./.             .90 9025.2032-:.9.3/03.08.8.99039.35079.3./.38079.3-0708.3.90:8..9/58.5/.3 50702-.3.3..3.3:5.32:7..3:9.3203.3/./.3..317...3 .380.3/03.2:.3.30709.35079.3./.3.-07:.3/.5.9039..3/. .7.39:50707.-/....3-07:.7..3 0.8.390780-:9507:/9.3.7 -08.5.202:/..2-784207:5.5.9:507:-./9.90:39:3.2..8 807...3  .3/..3.8.9039:.3   !..3 80..  :7.38:/.3033.:9.3 -.3.:.3203/.8.3-.8.3.3-.9/.30709.5.3503.9203.399.35073/:897.3:9 -.0-:7 -/.5/03.3/.#0.9.503/.3 2.3/.-08.9.7/.3.5.32:7..9..7.7.7.4:8!073/:897.3 503.0.3 207:5.38.5/.0-:7 O /.3 O $8902...3 O $02../.3..3:9/.3/.39.3503.3.5.3/.3:9.3-..3.805.7.5.

95079.3 502./..3 -08.0.32.400:.904342.-3.9:39:9::.9... /:3..3-0..28.35030:.7/./.7. $##%$$%#! # %%% ..3..3 0.3.304342/.7.3/.3 %.2.3907.7.. 9/.3   .3.0:.8.8./84.3 -./7 $07.7 90344.2../7:39:0507:..9.9:902549079039:907:9.32.3/..9.8050799.3 07-039:8.3203.33..32025:3.2 202:3:9.8:/.7. 05:90../.3 !030:...8.:. 0-.3/.3-.8:9.:7.3 2039073..30.38:3..2. -:.30:.8.3.3.3.32:/.89.8:7.3:39:0507:. .:.30.3..7.2.3/03.3/2.3.3 .3-08.9.:97.5      .3.3.28.8-07. .3 .: 03:3.7 503:3..3.07-.85030:.7.9.95079..3.7.3./. 24/.30--.9.35007.80.30-:./843..3500:.3..3/825......7.9.7.9..203.30-93 502.805079:- 58./07.9/.35030:.7.390344 .3:39:9::.373.320-.3903.7..3:8.32:/.2-::9082:.7.30-..3: 9:..35.5.9.3.35079:..3.35..3 9.7..7.3.3.7.3/.202.38:2-07.3/.3043428050792042-43 -07.340903.: :25:./-..-:7:.3 -072:82805079503.2.3.5.38.90.:7 8.8:7. 8079.3.:50742-43.9.35079.8.7. ..30434297.39.8:/.7.:2.380.0..3.3 4342.30.7.0-.9.8 503:7:8.. 0.7..3..3 /.3/2.9   5.390344.9....37.8....7. 502-.0..::/ 503:8:8.9   5.-:7:...//.5. 2083  .8.7.408080-:.30.7.3/.9.380./.3/03..3 203:3.3 42-43.3..5.3 0.7. 203:3.32:/.3.. 8.3.5.78:3.2.8.9 80/0.3. 0.3/:8.3.::.388902503. 24/.9.3 03:3... :2..3802:.8.3.-078..8 %03445079...2-::908 2:.3.3.3803/7/.3 03/:7 03/.:9.30.3:39:8.-3.2.903.3903.

.-7. 02-07.9:.3.3 02.3/.250742-43.3/$:3.3 47.1.:/....5./.7.503-.!:97.9:0.:80-0:2 0/. 5.340-:7:9025..7 .:2.70.3 80507943 .9/$0.3.507.2 #.30-03..347.:/..2./%.950742-43.3798 ..9.347 .3- 92.3-92.3..3.3 03. ..9.0.9.7 .3203.3.&43 007$02-.3/:8.9: :/.3502-08.39.9./50242-43-92..33.

3.305.9   5..3/42-43 03039:.: 45  .3 &-.8.3037 #/0/.3903./-.7.3203.42-43-92.3-92./..503:8.:2. O 0342078.95079.83   .2.39/.70...3.3.350742-43.2 O %./502-0..2..507:8..3507:8.8..73.3/.-:7:/.39.3544  .2.3...3/:.. O &3/.7:80507945 902-.2-7/.7.3.05.. 502-08...3-0309.7798/.3 203.507../..305.805079.0389.7.9..3././.:39:203:8...7.2-7 %02-.:/.8:7.350.5.7.9.33./03.80-0:2-0702-. 0.9.39./.3.33/.20748.3/..209.3/.: %0-: .203:9889029470.8.3-07:-:3/03.7.3..3502..: ./843.3203/.3/03.7.3.309./.203/:39.3-07.38:2-.75.3502-08.2-::908 2:.8-92./:8.3 .95.90.80./.3./5073./..309.3./.380.3.397../9.-0..3 :3/.3./50703.3.:/.39..20.5.3/.3073.3 O 0250703.3-.3.3.9.-..3203:3..3:39:203.3-..5.8.2 .3.:  ../.309..207.:805079-039: 9:....08.5.20347009.9.. 0.35.342078.2.3-0-07.. O 0250703...8.2 47.38.7..: 03.40503:8.250702-.3 -.074-4405024/.3...70.507809::..3503:.9.5.9.35079.3./%. /.3-/02.3.3 O 07:8.:   $03..342078.30..2-/.../.:  .

.:9/...380-.39.3.3 O 030.9:./ .3.9   .:.3..3/.203%.39.../.3./.5.8.7.8.3 5073.38:2-07.0.. ./.2-.9.39.73. O .8.90-03.3..:  .: .9.2../.203:8..8.30.8:7.:/..3808:.   5.-..83-.3/../ O 03:7..:2025:3.7.3 O 0.280947507:8.3...30..3../-03.30%.38890204342.3..:   5.3.: O $02:.!.33/.3:9.798.0./.8.3.3.3:3/.9%.9.3.3798203.:.3  .3.: 0.9%.9.3.3/.340798 .:-0753/.:.3438089.2.309.8.9..3.2.3749..3/.2.2 02./.3/.3503/:/:/808:.7/:.99025.9..3:2.3...08.7::39:9::.5.2.7:39:203039:./.904342-07..8:/88902503//.90.3/-07...3-:7:.75.3503.3:2./.$25.4079805.39.9:.33.$25.9502443.7503.8.52089202-:.2.354990.5.3089.388902503.8.95039.503079..7..3/.7./808:.7.3 /-.7.0.9.   .3...507:203/.35079.2.20203: 0507:..7.80.3500-:30.3.2.5.47.5024/.3 O 3/...0.%.3-92.3 .2./.3-:.0.7 -..3.:/9:.9.3.30434279807..8./..3...3 O #08/03/3007 30070.3503.3   03../.8.7/03..247.3./3.38:2-07903.8.7.30.32./:.3.-0 .3 !0702-.723.:39:203:95 8:2-07:9.304342/.:/.3. /5.:2907-039:/%.3.: O 03/:3050393..947.9::..-.35037.2:7.50702-.9 27.3 :3/. !079.3.3.3.7.8.3/.3.9..3.3:8.35.073.-.7.3.5.3.38079. !0702-.3.342078.: .:.342078.-071:3880-.: 909. 80.9.309.39.7/%.3203.2/03.3507/2..8.3.9:.5:8..3/.83 O 030.05.32030-.8.3.3508.3.7.3.3/!0.%..31. O !702:2:39:5072443.3503.9-07-..75. 5.305.70.3507:203/.502-08.947 1.72 05.9 0-03.7:  .5./-7.380507935.904342.5.2-::908 2:.3-.39/.350303. /./.:7:8..3..2.3805079:.3-08.:8...9.05.-.3/..30.303/.5.3.3-07..!0. O 02-..3.350742-43. -.2.3/.-.47.5..3 507-./9.7-.90.302:3.8.309.203.2.3 8.8.3/.9./%.7/..30507:.

.0..3 0:.3.33.7.30.9.-:.3/...324/...:22.342078.-.83 2.3.28..3.3.:/.95079. 9.3$8902 .803.202-.5.8.3.9.3902545. .7/.39../.3202-07.3..3503:8.2-7/:8..3:9.8..3 -07549038203.3 043425079.7:/.3.3798907.7.8. O .-.204342 5079.3.8:7.3 /:8.947.8.302../.34024/.507:8.39.9/./..:-..9.3/.3:39:/085479 O !02-:.342078.3./.309..3.345 %.8.:803.3/:3.3.-.3.3-92.730..7.780203/.405024/.342078.3.3.309.2-7 902-.7.9...3.0...3.309.-.20.8907.3:39:050393..3::/3./.:  .:3 .3 093.5%. O 03.3. 802039./.3.8:/507/..3 503:3..3 05.3 -0702-.3085479    .-9:9/.30-..230.745.:39:202507./%./843.   $4.9.3 50742-43.35.2-::908 2:. 5079.3/.30:...90./0 5024/.342078.745.2.35030:.3/.3.3.3 O !.3.7   %07.3:3.0.3.3../.. $..:/.3507:-:3.32030-..3 O 9... 9.-...507:-..75../.9.7..30434242078.350742-43..7.8./.3-.203:8.35079.3 509.30..33.95079.8.3203:3.3.3508..30.320-..7..3903.9.:203.9.3.:. /.320-..5/-3.. 90344 438089.3../.3.:39:9::.3.-:3/.7.././../.7805033.3907537 /.-:7:.7:8..-.7982:.8 /.:90788/.8.5.8380-.3.::39:9::.3 -03 -03. 7.:39: 507239.2/.:2.2./7/.3.9/03.3/./0 .2.3.: 90-: .3043425079.5.: .3. 5024/.2..3043425079. 32030-.:.7.3 $8902503//.80-0:2-0702-.2.5./..3 0385079../.3 .3/-003:400283.380/.3.9../.3. 080-.3  .342078..0..3.9.3 0..5.3 O 0-.35024/.350/.3509. 503.39.0434297.5 889028./.2-7 O 0.3..3:39:503.7.3.:30.38.39.9..35079.745.3 502-. 0.9.8.0723.342078..3 447 O 447 .....33. 8079.3.3/.75.3%. .-.-.347.-072.::.85079.30709./.05.3:9.33/:8./.:203. O ....3/$.3 -.31.35.443.7...3-.9.3 447/.3/. 503:3..947 1./ 04342/03..7.388902503.3 503:7:8.3..3 903445079.%./.3 O ..33.3/.2 ...3.3-0.342078./80-.38.3./.3.0207/0.2.3/.30:39:3.9:-:7: -:7:3.3050.0.3503.3:.-08.8./.3.5.3798/%.2/.3..9.9   0.37../..0..3 O !0702-..3 O !03.3 2025:3.3..32039.

.3 . 0.. -.3.500-:3 0..5.-..3../0  .3.350-.7.5.327.32024/03.3:3.3/.2-40502-4743-:7:..32030:..3037 #/0/.:-:7:.3.39079039:   07.7.3. 3../-07:49.3#.9: 902549079039: O 070.4030.3-.3:3.3.3/-..3...09.:-07:9.7./03./2.: /09..25030:.09. O $890290970/9 O .3/..3.980-.0/:.-.03843..7.5030:..:/..3.3.3..38:2-.3 O $30507:202-:.327.-.9507.80-./..32070.7 O 0.9.8:.0.3..3/.3.92030:.3 -0309..393/./%.2.47.0%.0..3.25:340 0 9..250702-.388902503...3.-0-.9.3.9.3798/.3 -0793/..25..32..7.8.503:8.8:.:-079:8-.3980-.7.5.3-0703.9.3../.3/03.203072..3. . 09:.3507:8.0..307.2-...25:202-.3..350.3203.0.3.29745.5.7.39.80-.:3 0250703.5.7..9.38.038-:7:....3$0.8050798890270/9 88902503.  ./.28:..7.8.5..3-..0907.3.3.38.3..2-..33.33/03../ %.7..8.3.3909..7.37.3   :7.3 O O O  3./. 80-0:2507.39:.507-0.527.503.3/-..2.3 /.8..502074849.9..3/-0.309.380947503.:/03.9. .$30 O $309/.3-:7:3.7.: 09:.-007../..309.3$90.3/.-:7:.30-703/.37:2.8.8/./.780:2.809.2.3203/.49.:.3.3.3./03.7.390.-.:  .39.3203:3:.:889029470.35030:.32070.388902503470.309.-:.3903..-.3 09...3./.32.8.75.83/%.:/:25:./..!03.3 :9..3/.3 2070.3-0703.3 /.380.393 544 54409..3 .3. 9::8079.9:7.7/03/$3... 02../.3.38:8:09.305.-202.309.3 O 0250703..2. .25:3 .32070..7. 2070....27..3.050.: .  .2070.302...2030.5:7.3.3:39:2070./0 3.-:.9.7.3../.3/-.-/02.....3 O 5. /03.2203.3. 307.3!07.2.-.830%.309.438 079..2.

9:.3.33.::25:.30%.3/.3.3./%.3 04342 O 5...32070.83 2.7/03.83 O 0/.-0.438/%.32.9:3.25.37:2.802-.3202-.438 O !0.3.9.9.3:39:./7:2..34050.39079039:07.3.:..3202-.:..9....3/507809::  .3 -:7: .-.380-.39.3.3..  $89024397.7.9.7...3.3.9..3.2-.:/.. 02.-:7:/807.0.050393.82029025.9.8502-./.3.8 O :7:3/.3 09:.9-. O ..3..7.3-:7:3/.35007.: O 5.7  $8902.3.32.202.438 O !03.. 8.3  O O O $8902503.507-0.90780-:9.-:7: /-.9/.9./30.2-..-.3232:2.3-:7:90780-:9803.$8902503.9:74047.3.8:%./.438 502-.3-:7:/.2-....8.-.3./03.3 O $047.2...-0-.2-..0.3 /003/.880380.:3 /03.:2070.3-.7:2.9.3. O $8902:7:0-.35:3.3-007.0.9079039: 8.80.79079039:805079.7:2.3.8:.305./.3.8.3940 8080-:.

2.3/:7.

3-:7: $0..3503/.-0703.: O ./9025.3/ /:-07..0%.39.3-:7:3/.3202-.8:.:      02.3.9.0..3.3.3$8902.::.507-0.8:-:7: -:7:3/.3-:7:./.:-0-7.3.39.75:.3503:7:8.8 $89024397..750.3..320207:.92.9.3  .805079 88902:7:0-.038.0.2070..-20373-:7: -:7:90780-:9803.3402.0.3-079...7..3203.7. 8.3207:5..3/.030.3..3-:7:/-.920.3.30507.5...3..9-.3 /.:39:203.303/..9.:/-:../%.3/.3. :39:203/...-:7: O ..3.3:39:202-.25.3-:7: 803..5.3.0 %..402.3507-0.3.3:3.3 !0..3 .2-.2.7903.3/-07..

38:7.33/:89709.3 50/.50.7.3 907.9 O ./.3.3.9203..338:7.3.75.705.38/.2.730.2.3.3..3.3.393 O !03:-:.3202-40.30-2:/..9/8.0/.-.3.3.3.324/03..9..71.-.38079.9-08. O 0507:.38:7.3 :7:8.3.30:39:3.:/03.304342/ %.338:7..3 38:7.3/03.3/.3.302.:7.3/.32030/.3/03.9.39.302:/.3. 203/:305093.325479 085479 203.2.350325479 .3.3 O 3899:80.304342/%.3.0.38.:/./.3508.3.30-.5.5./.3507..38.350/.7.3    .:3  ..3.:/03.3-92./.35073.2 50702-.9-0793/..353.38.3/.3:39:203/:3.3./.38202.9:7 O !07.3..:7907:80%. :7.338:7...7.75.3..3/.-07.8..3.38. 39.3..383.50702-. O 0250703.3 02:/.3 O 07507.7./.0.33899:838:7..7./.3.950393.50702-.3507.3320208..7.-:7/.79.33899:80.-.3.3889020.38..5.30.353.:07.503085479/.05.3/.507/2.3/.38..5.5.0-./.79.80-.3 20250703. 38:7. .3.32030/.3507/.380-.3..38.0.792 38:7.7:.9/.3..3 50/..382../.39.350393.3.250702-.304342 .2:7:8.39..003502-.904342%.3 .. /.-../.3.3.0.50702-.3:7:8.7/./.3-0747039.5.3/...385073..7.3/.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.