SOALAN DAN JAWAPAN LATIHAN BUKU TEKS TINGKATAN 4 BAB 1: KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA Latihan muka surat

4. 1. Bagaimanakah masyarakat pada Zaman Prasejarah berubah daripada Zaman Mesolitik kepada Zaman Neolitik? Jawapan - Berubah secara evolusi disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhinya, antaranya: - Manusia mula hidup secara menetap di sesuatu tempat dan tidak berpindah-randah. - Bercucuk tanam dan menternak binatang. - Hidup secara berkelompok dan membina kediaman yang lebih kukuh. - Kesuburan tanah di lembah sungai membolehkan mereka mengusahakan tanaman makanan untuk keperluan harian. - Perkampungan berubah menjadi bandar, seterusnya wujud sistem undang-undang atau peraturan bagi menjamin kestabilan dan keharmonian hidup mereka. - Seorang ketua dilantik untuk menguatkuasakan undang-undang bagi kesejahteraan hidup. - Kehidupan yang lebih tersusun menyebabkan manusia mempunyai lebih banyak masa untuk memikirkan cara-cara meningkatkan hidup mereka. - Menghasilkan pelbagai ciptaan seperti roda, bajak, peralatan tembikar, dan sebagainya. - Hasil ciptaan alatan membolehkan lebihan makanan dikeluarkan dan mendorong kepada aktiviti perdagangan dengan kawasan-kawasan lain melalui pertukaran barangan (sistem barter). 2. Jelaskan bagaimana masyarakat pada Zaman Neolitik menyara hidup mereka. Jawapan - Bercucuk tanam, seperti tanaman gandum, jagung dan sebagainya. - Menternak binatang sepeti lembu dan kambing - Aktivti perdagangan dengan kawasan-kawasan lain melalui sistem barter. 3. Terangkan keadaan masyarakat pada Zaman Logam. Jawapan - Kepandaian manusia melebur logam khususnya besi menyebabkan manusia pada zaman berjaya mencipta perahu dan rumah. - Di sesetengah tempat, pada zaman ini telah muncul petempatan besar dan kota pertahanan. Petempatan besar ini kemudian berkembang menjadi bandar atau kota. - Manusia sudah pandai merekodkan peristiwa yang berlaku dalam bentuk tulisan. - Mengetahui cara-cara mengebumikan mayat dengan iringan bekalan kubur seperti tembikar, makanan, alatan besi dan sebagainya. - Alatan batu diganti dengan logam. - Pandai membuat tembikar daripada tanah liat dengan ukiran-ukiran yang cantik.

1

Latihan muka surat 5. 1. Apakah yang dimaksudkan dengan ³tamadun´? - Keadaan masyarakat manusia yang dicirikan atau didasarkan pada taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran seperti sosial, budaya, politik, ekonomi, serta perkembangan pemikiran seperti sosial, budaya, plitik, ekonomi, perbandaran dan sebagainya. 2. Nyatakan maksud tamadun pada pandangan Islam. Jawapan - Tamadun bukan hanya pencapaian atau kejayaan manusia dalam pembangunan fizikal semata-mata tetapi juga aspek rohaniah yang menjadi tunjang kepada ketamadunan menurut Islam. Latihan muka surat 8. 1. Senaraikan ciri tamadun. Jawapan 1. 2. 3. 4. 5. 6. Petempatan kekal. Kehidupan berorganisasi. Sistem pemerintahan. Pengkhususan pekerjaan. Agama dan pekerjaan. Bahasa dan sistem tulisan.

2. Terangkan ciri-ciri tamadun awal manusia. Jawapan - Petempatan kekal ± membawa kepada corak kehidupan yang sistematik. - Kehidupan berorganisasi ± memastikan kestabilan dan kemakmuran. - Sistem pemerintahan ± untuk menjadi panduan dalam menjamin kesjahteraan. - Pengkhususan pekerjaan ± membawa kepada peningkatan dan perkembangan ekonomi. - Agama dan pekerjaan ± manusia cuba memahami dan menyesuaikan kehidupan dengan alam sekelilig. - Bahasa dan sistem tulisan ± penting dalam penyebaran ilmu pengetahuan, pentadbiran.

2

3. Mengapakah petempatan kekal menjadi ciri penting dalam proses pembentukan tamadun? Jawapan y Langkah permulaan untuk sesuatu masyarakat menumpukan kepada kegiatan pertanian, penternakan, struktur pemerintahan yang lebih teratur dan berorganisasi serta mempraktikkan ritual-ritual tersendiri dengan mendirikan rumah-rumah ibadat. Mendorong kepada pertambahan penduduk akibat lebihan makanan dan hubungan dengan kawasan lain. Membolehkan sesebuah masyarakat mempunyai masa untuk berfikir bagi menyesuaikan kehidupan mereka. Manusia sentiasa berusaha untuk membaiki kehidupan mereka, dengan itu, mereka telah mencipta pelbagai ciptaan untuk memudahkan kehidupan harian mereka. Mereka juga berfikir bagaimana untuk mengatasi halangan/cabaran yang melanda hidup mereka seperti banjir, kemarau, cuaca panas/sejuk, dan sebagainya. Membina sistem pengairan yang baik, mencipta roda, dan sebagainya.

y y y

y

Latihan dalam buku teks, muka surat 9. 1. Senaraikan tamdun awal yang terbentuk di lembah sungai. Jawapan y y y y Tamadun Mesopotamia ± Sg. Tigris dan Sg. Euphrates (3500 S.M.) Tamadun Mesir Purba ± Sg. Nil (3000 S.M.) Tamadun Indus ± Sg. Indus (2500 S.M.) Tamadun Hwang Ho ± Sg. Hwang Ho (1800 S.M.)

2. Mengapakah tamadun awal bermula di lembah sungai? Jawapan y Sungai sebagai sumber ekonomi asas. y Sungai merupakan kawasan pertanian subur. y Sungai sumber bekalan air untuk pertanian. y Sungai sebagai sumber protein. y Sungai mempunyai iklim yang sesuai. y Kesuburan tanah. Latihan dalam buku teks, muka surat 17. 1. Dimanakah terbentuknya tamadun Mesopotamia? Jawapan y Tamadun Mesopotamia terbentuk di antara dua batang sungai, iaitu Sungai Tigris dan Sungai Euphrates. y Kawasan ini dikelilingi oleh Pergunungan Zagros di bahagian timur laut, Dataran Tinggi Arab di barat daya dan Teluk Parsi di bahagian selatan.

3

2. Apakah peranan raja dalam sistem pemerintahan beraja di Mesopotamia? Jawapan y Raja sebagai tuhan atau wakil tuhan dan pemilik negara kota. y Raja sebagai ketua pentadbir dan, ketua pendita serta berkuasa dalam hal-hal keagamaan. y Raja berkuasa melantik ahli keluarga diraja untuk memegang jawatan di zigurat serta menentukan bentuk pentadbiran. y Raja berkuasa terhadap soal tanah, percukaian, hasil pertanian dan perniagaan. y Walaupun raja dianggap sebagai wakil tuhan tetapi masyarakat Mesopotamia tidak menyembah raja, kecuali semasa pemerintahan Raja Naramsin (2291 ± 2255 S.M.). 3. Huraikan Kod Undang-Undang Hammurabi. Jawapan y y y y y y y Digubal semasa pemerintahan Raja Hammurabi yang memerintah kerajaan Babylon. Undang-undang berteraskan hak rakyat terhadap keadilan. Hukuman dan denda mestilah setimpal dengan kesalahan yang berbeza mengikut susun lapis masyarakat. Kod ini mengandungi 282 indang-undang yang dipahat pada tembok serta tiang besar supaya rakyat boleh membacanya. Undang-undang ini berjaya mengelakkan wujudnya permasalahan di kalangan rakyat pelbagai kaum dan juga di kalangan susun lapis masyarakat. Undang-undang ini dapat mewujudkan perpaduan dan mengukuhkan sistem organisasi dalam masyarakat. Undang-undang ini membantu tamadun Mesopotamia bertahan untuk jangka masa yang panjang, iaitu dari tahun 3500 S.M. ± 539 S.M..

4. Senaraikan kegunaan tulisan dalam masyarakat Mesopotamia. Jawapan y Tulisan membawa kepada kewujudan sistem pendidikan yang bertujuan melahirkan jurutulis. y Kewujudan jurutulis membolehkan urusan pentadbiran dan perniagaan direkodkan. y Kewujudan tulisan membolehkan semua urusan jual beli disertakan dengan resit, nota, dan surat kredit. y Tulisan melahirkan tradisi kesusasteraan seperti epik Gilgamesh yang merupakan hasil kesusasteraan yang tertua di dunia yang mengandungi falsafah dan cara hidup masyarakat Mesopotamia.

4

Jawapan y y Merekodkan segala aktiviti pertanian. Penempatan kekal membentuk satu sistem perancangan bandar yang teratur. Bandar Memphis. muka surat 28. Kebolehan mengubati penyakit. amalan-amalan ritual dan kepercayaan. memberikan rawatan kecantikan. Mahir dalam ilmu pembedahan. Berjaya menyesuaikan diri dengan alam sekeliling dan membawa kepada pertambahan jumlah penduduk. Kesuburan tanah dan sumber air membentuk masyarakat pertanian yang bercucuk tanam dan menternak binatang. pemilik semua tanah. Mengawetkan mayat menjadi mumia. Firaun digelar Raja Matahari kerana dipercayai anak Tuhan matahari iaitu Amon-Re. Jelaskan pencapaian tamadun Mesir Purba dalam bidang perubatan. Bagaimanakah tamadun Indus terbentuk? Jawapan y y y y Penduduk nomad membentuk petempatan kekal di sepanjang Sungai Indus. Jawapan y y y y y Firaun adalah raja berkuasa mutlak dan dianggap suci. 3. Jawatan Firaun diwarisi secara turun-temurun. 4. 1. percukaian. Jawapan y y y Bandar Thinis. 5 . dan ketua pahlawan. Senaraikan nama bandar yang menjadi pusat pemerintahan penting dalam kerajaan Mesir Purba. Tujuan keagamaan. Latihan dalam buku teks. Nyatakan peranan firaun dalam bidang pemerintahan dan agama. Bandar Thebes. Terangkan fungsi tulisan hieroglif. Jawapan y y y y Pengamal perubatan diberikan status tinggi oleh masyarakat Mesir dan berkhidmat di istana.Latihan dalam buku teks. 2. Ketua pendeta. 1. muka surat 23. ketua hakim. Firaun dianggap sebagai jelmaan Tuhan Horus.

) Dinasti Shang (1766 S. Senaraikan tiga dinasti awal dalam tamadun Hwang Ho.M. Jawapan y y Pengetahuan tinggi dalam ilmu geometri. muka surat 33. Pengetahuan yang diperoleh hasil hubungan antara tamadun Indus dengan tamadun Mesopotamia dan Mesir.M.M. Menggunakan batu-bata daripada tanah liat yang melalui proses pembakaran dengan suhu yang tinggi untuk membina rumah. Latihan dalam buku teks.) Dinasti Chou (1050 S. ± 256 S. Bahagian kedua bandar ialah kawasan perumahan. tempat mandi awam digunakan untuk upacara ritual dan tempat penyimpanan hasil pertanian. ± 1766 S.M. Mengapa Dinasti Shang mengalami kejatuhan? Jawapan y y Pemberontakan yang dilancarkan oleh golongan hamba yang tidak berpuas hati dengan kezaliman pemerintahan Dinasti Shang. Sistem kumbahan yang terancang. ± 1050 S. Setiap blok dipisahkan oleh rangkaian jalan raya yang lurus.2. Menyebabkan suku kaum Chou yang mendiami Lembah Sungai Wei mengambil kesempatan untuk menjatuhkan pemerintahan Shang dan menggantikan dengan Dinasti Chou. 3. Pengetahuan mendalam dari aspek geometri. Nyatakan sebab-sebab masyarakat Indus dapat membina bandar terancang. y y y y y y y y 3. Apakah fungsi tulang oracle dalam kehidupan masyarakat tamadun Hwang Ho? Jawapan y y Fungsi tulang oracle adalah sebagai alat untuk meramalkan sesuatu keadaan. 1. Bandar dihubungkan dengan sungai sebagai jalan perhubungan. iaitu bahagian utama merupakan pusat keagamaan dan pentadbiran. Jawapan y y y Dinasti Hsia (2205 S. Dikelilingi oleh tembok-tembok.M. Bandar disusun atur dengan begitu rapi berasaskan blok-blok berbentuk segi empat. kesenian dan teknologi pembakaran batu-bata. 6 . matematik dan kesenian.M. matematik. Golongan bomoh yang terlibat dalam upacara penilikan akan meletakkan tulang ini di atas api sehingga timbul rekahan dan rekahan ini ditafsirkan dan disabitkan dengan sesuatu kejadian.) 2. Apakah keistimewaan bandar Mohenjo-Daro dan Harappa dalam tamadun Indus? Jawapan y Bandar terbahagi kepada dua bahagian.

Peralatan pertanian telah dibuat menggunakan logam besi bagi menggantikan peralatan daripada kayu A. Nyatakan fungsi tulisan ideogram. Jawapan y y y y Bentuk tulisan awal di China Pada awalnya digunakan dalam penilikan nasib berdasarkan rekahan-rekahan yang terdapat pada tulang oracle. a. 5. Nyatakan sumbangan Dinasti Shang dalam bidang pertanian. matahari dan sungai. manusia tamadun awal telah menggunakan pelbagai cara untuk menyimpan rekod. bulan. Petani menggunakan teknologi pembajakan serta mencipta cangkul dan sabit. Dengan mengambil contoh daripada tamadun awal dunia. muka surat 36. 7 . Batas-batas untuk pertanian mula diperkenalkan pada masa pemerintahan Dinasti Shang. Sebelum terciptanya tulisan. Tulisan ini kemudiannya berubah lepada bentuk yang lebih kompleks seperti yang terdapat pada hari ini dan digunakan dalam bidang tulisan harian seperti buku dan media cetak dan diajar di sekolah-sekolah China. Tulisan ideogram ± tamadun Hwang Ho. 1. Tulisan heiroglif ± tamadun Mesir Purba. nyatakan jenis sistem tulisan yang telah dicipta.4. Tulisan piktograf ± tamdun Indus. Soalan esei dalam buku teks. Jawapan y y y y Membina sistem pengairan untuk pembangunan sektor pertanian. Sistem kawalan banjir diperkenalkan dan sebuah terusan telah dibina di Szechwan untuk mengairi kawasan pertanian. Bentuk tulisan ini asalnya berbentuk simbol dengan gambar seperti kanak-kanak. Jawapan y y y y Tulisan cuneiform ± tamadun Mesopotamia.

Buktikan penyataan di atas dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai. dan perubatan. sudah pasti tidak wujud tamadun Mesir. Penilikan nasib seperti tulisan ideogram. Kelahiran tradisi kesusasteraan seperti epik Gilgamesh yang mengandungi falsafah dan cara hidup masyarakat Mesopotamia. seperti aktiviti pertanian. kerana tanpa Sungai Nil. Tanah lanar yang dibawa membentuk sebuah delta yang sangat subur untuk aktiviti pertanian dan petempatan manusia. Menulis titah perintah raja dan undang-undang seperti kod undang-undang Hammurabi.b. Kewujudan Sungai Nil merupakan nadi kepada kelahiran tamadun Mesir. Sistem kawalan banjir yang sistematik dibina bagi mengelakkan kemusnahan tanam-tanaman pertanian. Jawapan y y y y y y y y Merangsang kepada perkembangan pendidikan. Limpahan air Sungai Nil ke tanah yang gersang serta padang pasir telah berjaya menukar kawasan gersang kepada dataran lanar yang subur. 2. Jawapan y y y y y y y y y y Tamadun Mesir dianggap sebagai anugerah daripada Sungai Nil yang mengalir dari bahagian utara Mesir ke Laut Mediterranean. Asas kepada perkembangan ilmu pengetahuan seperti geometri. nota dan surat kredit dalam urusan perniagaan. Merakam sejarah kegemilangan dan keagungan sesebuah tamadun dan menjadi sumber sejarah yang amat berharga. iaitu Sungai Nil Biru yang bermula dari tanah tinggi di Ethiopia dan Sungai Nil Putih yang bermula dari Tasik Victoria diUganda. Merekodkan semua urusan pentadbiran. Tamadun Mesir Purba dianggap sebagai ³Hadiah daripada Sungai Nil´. Pengangkutan dan perhubungan air yang teratur merupakan asas kepada pembentukan tamadun Mesir. Jelaskan kepentinagan tulisan pada ketika itu. upacara keagamaan dan amalan ritual kepercayaan. sains. kutipan cukai. Menyertakan resit. matematik. 8 . Sungai Nil sebagai sumber air bagi aktiviti pertanian dan penternakan. astronomi. Sungai Nil berpuca daripada dua batang anak sungai. Bekalan air yang didapati daripada Sungai Nil berjaya mewujudkan komuniti-komuniti penduduk untuk menetap di situ. Peranan Sungai Nil sangat penting dan merupakan satu anugerah Tuhan kepada kewujudan tamadun Mesir.

Raja juga turut memberi sumbangan dalam bidang perubatan. negara gemilang. ketua paderi. Perkembangan ilmu perubatan mendapat perhatian khusus semasa pemerintahan kerajaan Assyria kerana pemerintahan begitu mementingkan kesihatan anggota tenteranya. Pembinaan Taman Tergantung Babylon pula merupakan mercu tanda ketinggian dan kegemilangan aspek seni bina. saliran serta kawasan banjir. ketua panglima. ekonomi. Raja dianggap sebagai ketua pentadbir. Pembinaan perpustakaan di raja di bandar Niniveh oleh Ashurbanipal pula merupakan sumbangan yang amat penting dan merupakan khazanah negara yang tidak ternilai kepada generasi sekarang. sebuah tembok pengairan sepanjang 123 meter telah diguna bagi menebus guna kawasan padang pasir dan membina terusan untuk mengairkan tanah seluas 10 000 hektar. Raja Hammurabi contohnya. raja berperanan sebagai ketua agama dan berkuasa melantik ahli keluarga diraja untuk memegang jawatan penting di zigurat. Pembinaan pintu gerbang dibuat atas arahan raja untuk mencantikkan bandar. telah memperkenalkan kod undang-undang Hammurabi untuk dijadikan panduan dalam pemerintahan dan kehidupan harian. Rasionalkan pendapat ini dengan mengambil contoh peranan raja dalam tamadun awal dunia. Pembinaan sistem pengairan amat penting bagi menjamin aktiviti pertanian dapat diusahakan secara berterusan. Hal ini terbukti semasa firaun Senuusret III menjadi pemerintah.´ Raja dianggap sebagai pemimpin berwibawa yang menjadi pemangkin terhadap pembentukan sesebuah tamadun. dan mempunyai kuasa mutlak. perancangan bandar dan sebagainya. Pemerintahan Mesir telah berjaya mencipta sistem pengairan yang telah menukar kawasan padang pasir menjadi kawasan pertanian. percukaian. Sebanyak 500 jenis ubat-ubatan termasuk herba dan ramuan perubatan telah dikatalogkan dan disampelkan penggunaannya. Kota-kota pertahanan dibina untuk menjadi benteng prtahanan daripada ancaman musuh dan merupakan lambang kegigihan dan ketekunan raja bagi menjamin kelangsungan dan kecemerlangan sesebuah tamadun. Kesemua ini menunjukkan raja bertanggungjawab untuk memastikan kemajuan dan perkembangan tamadun di bawah kekuasaannya. negara gemilang. Ini menunjukkan keperihatinan raja terhadap masyarakatnya. Raja berperanan sebagai arkitek dan penasihat dalam pembinaan sistem pengairan. Raja berperanan sebagai penasihat dan berkuasa penuh ke atas soal tanah. pendidikan. y y y y y y y y y 9 . hasil pertanian dan perdagangan. Pembinaan pinut-pintu gerbang mencerminkan identiti negara kota dan menjadi lambang kemegahan dan mercu tanda sesebuah negara kota. Ini adalah kerana di sebelah pintu gerbang tersebut ada terdapat patung raja yang menjadi simbol perpaduan dan ketaatan rakyat kepada pemerintah. ³Pemimpin cemerlang. Sistem beraja dalam tamadun Mesopotamia adalah berbentuk teokrasi.3. di samping untuk menanamkan taat setia lepada pemrintah. pertahanan. Jawapan y y y Kebanyakan tamadun awal dunia meletakkan raja sebagai individu yang berada di puncak hierarki sosial dalam susun lapis masyarakat. Ini membuktikan kebenaran bahawa pemimpin cemerlang. Contohnya Raja Sargon telah berjaya menyatupadukan seluruh Mesopotamia dan membentuk konsep empayar yang pertama di dunia. ketua hakim.

berkuasa dalam bidang politik. dan peperangan yang berpanjangan. Kebanyakkan petani tinggal di kawasan luar bandar dan membekalkan makanan kepada penduduk bandar. mendapat kuasa hasil mandat daripada Tuhan dan tidak perlu mendapat pengesahan politik kerana mereka daripada keturunan pemerintah agama. pedagang Lapisan yang paling ramai adalah petani. Dengan merujuk kepada struktur organisasi sosial masyarakat Dinasti Shang. perisai. Raja juga berperanan membahagikan tanah kepada golongan bangsawan yang bertanggungjawab untuk mentadbir wilayah tersebut. artisan. sosial dan agama. Golongan artisan pula berperanan mereka cipta pelbagai brangan tembaga seperti perhiasan. y y y IV. Hamba Hamba berada di lapisan paling bawah dan kebanyakan mereka menjadi tentera paksaan di samping membantu kerja-kerja perburuhan dan untuk tujuan korban dalam upacara pentembahan. Mereka juga mempunyai pasukan tenteranya sendiri dan bertanggungjawab melindungi golongan pembesar dan membantu raja sekiranya diperlukan untuk menentang musuh. barang tembikar. y 10 . Jawapan y Dalam organisasi sosial Dinasti Shang. Mereka percaya bahawa pemerintah Shang akan kehilangan mandat sekiranya raja melakukan kezaliman ke atas rakyat. Golongan bangsawan mempunyai kuasa dan pengaruh yang besar di dalam wilayah yang dikurniakan oleh raja dan membentuk sistem pentadbiran sendiri seperti pungutan cukai. y Raja Raja berperanan sebagai pemerintah berkuasa mutlak. Golongan petani. hiasan dan sebagainya. Bangsawan ± terdiri daripada pembesar dan pegawai-pegawai kerajaan.4. kerajaan dan rakyat akan menikmati kemakmuran dan kesejahteraan hidup kerana pemerintah direstui Tuhan. y III. huraikan peranan yang dimainkan oleh setiap lapisan masyarakat dalam perkembangan tamadun Hwang Ho. dan pedagang. masyarakat dibahagikan kepada empat lapisan iatu: I. pertahanan dan undang-undang. Masyarakat China percaya sekiranya raja memerintah dengan adil. Kemurkaan Tuhan ini ditandai dengan berlakunya kejadian-kejadian seperti banjir. artisan. Mereka merupakan tunggak ekonomi negara untuk menghasilkan barang makanan bagi menampung keperluan golongan atasan. Golongan ini berperanan dalam menghasilkan keperluan harian seperti makanan serta menghasilkan barang-barang seperti gangsa untuk dibuat senjata. kemarau. y y II. bekas minuman dan makanan. ekonomi.

. Nyatakan ciri-ciri istemewa pemerintahan negara kota atau polis yang terdapat dalam tamadun Yunani. Jawapan . . rumah ibadat. kubu. . agora merupakan tempat pertemuan rakyat dan pusat ekonomi bagi sesebuah negara kota. tetapi yang lebih menonjol ialah Athens dan Sparta.Setiap negara kota mempunyai acropolis. Jawapan .Kawasan di luar kota merupakan kawasan pertanian yang menyediakan keperluan makanan kepada penduduk kota. . tempat berdialog.Antara peranannya. Masyarakat dalam setiap negara kota itu sentiasa bersatu padu serta sanggup mempertahankan negara kota mereka daripada ancaman negara kota lain.Negara kota berperanan memelihara ketertiban dalam menyusun masyarakat serta menjamin hak setiap rakyat di samping melindungi negara kota daripada ancaman luar. sarkas. . 1.Majlis Pembandaran Rom wujud pada abad kedua Masihi.Majlis ini mempunyai kuasa tersendiri dalam menjalankan urusan pentadbiran tanpa diganggu oleh pentadbiran pusat Rom. memastikan pengurusan dan perancangan bandar yang lebih terancang dan sistematik seperti menyediakan kemudahan bekalan air. Dalam tamadun Yunani terdapat lebih kurang 150 buah negara kota. 11 . iaitu puncak tertinggi yang menempatkan bangunan kerajaan dan keagamaan. kuil dan istana. . 2.Setiap negara kota mengandungi sebuah kota yang dikelilingi oleh kawasan pertanian dan di dalam kota terdapat pasar. sistem pemanas. . rumah mandi awam dan istana.Segala keperluan penduduk bandar disediakan oleh Majlis Pembandaran bagi memberikan keselesaan kepada penduduk bandar.Negara kota dapat didefinisikan sebagai sebuah institusi politik yang merdeka dan bebas dalam menjalankan undang-undangnya sendiri lengkap dengan pasukan tentera dan berpusat di sebuah kota atau bandar serta mempunyai kedaulatannya sendiri.Setiap negara kota mempunyai Tuhan masing-masing dan purata penduduk setiap negara kota adalah kecil. Athens pada kemuncaknya hanya mempunyai penduduk 40 000 orang. . .Majlis ini berperanan memberikan kehidupan yang lebih selesa kepada penduduk bandar.BAB 2: PENINGKATAN TAMADUN Latihan muka surat 42. Negara kota. Jelaskan peranan majlis pembandaran dalam tamadun Rom.

.Kemajuan dan kestabilan politik dalam sesebuah negara memerlukan satu bentuk pentadbiran yang cekap. .Pembentukan satu birokrasi pentadbiran amat perlu bagi melaksanakan dan melicinkan pentadbiran. tolak ansur dan toleransi perlu diperaktikkan dalam kehidupan supaya dapat menghindari dan menyelesaikan sebarang masalah yang timbul. 3.Dewan Perhimpunan mempunyai kuasa penuh ke atas Majlis. 1.Ahli Majlis. -. Jawapan .Semua keputusan Dewan Senat akan disampaikan kepada Dewan Perhimpunan untuk diluluskan. . Perlantikan dua orang konsul memastikan tidak ada di antara mereka yang lebih berkuasa.Dewan Perhimpunan bersidang sebanyak tiga kali dalam sebulan dan setiap ahli Dewan boleh mengemukakan cadangan tentang dasar kerajaan. Nyatakan ciri-ciri sistem demokrasi yang diperkenalkan oleh Athens. . . Nyatakan pengajaran yang boleh dicontohi daripada Maharaja Asoka.Terdapat Dewan Perhimpunan dan Majlis. Majistret dan Juri. .Di bawah Dewan Senat adalah Dewan Perhimpunan yang diwakili oleh semua rakyat Rom.Latihan dalam buku teks. Jawapan . mereka biasanya seorang praeotor iaitu pemerintah tentera. .Sebelum seseorang ahli Dewan Senat dilantik sebagai konsul. Nyatakan peranan Dewan Senat dan Dewan Perhimpunan dalam sistem Republik dalam tamadun Rom. Jawapan . contohnya melalui penyebaran agama Buddha.Dewan Senat diwakili oleh golongan bangsawan bagi membincangkan hal-hal pentadbiran negara dan merangka perundangan. . 2. Majistret dan Juri dilantik oleh Dewan Perhimpunan. muka surat 45.Penaklukan juga boleh dibuat secara diplomasi.Dewan Senat melantik dua orang konsul untuk sesuatu tempoh tertentu.Semua warganegara lelaki Athens diberi peluang menjadi anggota Dewan Perhimpunan antara enam bulan hingga setahun.Kerjasama.Segala keputusan Dewan Perhimpunan dikendalikan oleh Majlis. 12 . .Undang-undang dan peraturan merupakan satu cara kawalan sosial untuk menjamin kesejahteraan/keamanan negara. penderitaan dan kematian. .Peperangan akan membawa banyak kemusnahan. . . .

Perlantikan pegawai berasaskan pencapaian mereka dalam peperiksaan awam yang dikendalikan oleh sesebuah jawatankuasa dalam sistem perkhidmatan awam yang dikenali sebagai Hon Kao Tsu. 1. Seseorang tidak bersalah sehimgga terbukti bersalah. 3. Jawapan y y y y Sistem pentadbiran pusat membolehkan raja menguasai semua wilayah dan membolehkan lahirnya konsep empayar. Terangkan kedudukan raja dalam sistem pentadbiran berpusat dalam tamadun China.M. Dalam usaha untuk menyeragamkan undang-undang yang rumit. 2.. muka surat 47. yang juga dikenali sebagai Undang-undand Justinian. Undang-undang natural (natiral law). 4. Undang-undang sivil. Undang-undang Rom mengandungi tiga aspek utama. Sebelum Undang-undang Justinian diperkenalkan. Hukuman berasaskan bukt yang cukup. Tamadun Rom Jawapan y Undang-undang tamadun Rom diperkenalkan oleh Maharaja Justinian yang mengasaskan empayar Byzantine.4. Nyatakan undang-undang yang diperkenalkan oleh: a. Undang-undang rakyat. Latihan dan Aktiviti dalam buku teks. Prinsip-prinsip undang ini menegaskan bahawa: 1. Pembentukan empayar telah menukarkan status dan gelaran raja kepada maharaja. Undang-undang ini diperkenalkan tahun 449 S. Keadilan terhadap setiap individu. 3. iaitu: 1. terdapat undang-undang Rom pertama yang dikenali sebagai Hukum Kanun 12 yang dipahat pada kayu yang dikenali sebagai Papan Dua Belas dan diletakkan di tempat awam untuk tatapan rakyat. 2. Semua manusia sama di sisi undang-undang. y Prinsip undang-undang di atas menjadi asas kepada undang-undang yang terdapat pada hari ini. beliau telah memperkenalkan kod undang-undang Rom pada tahun 527 M. Penguasaan pusat yang kuat membolehkan raja membentuk satu sistem birokrasi yang teratur terdiri daripada pegawai-pegawai yang dilantik oleh maharaja. y 13 .

Jawapan Kepentingan undang-undang zaman Rom. Menjamin keadilan undang-undang terhadap semua rakyat Rom. y y y y Mewujudkan keseragaman undang-undang bagi membentuk kehidupan yang aman dan sejahtera. Membentuk undang-undang bertulis yang boleh dijadikan sumber rujukan kepada hakimhakim. Undang-undang yang tegas dan kukuh dapat mengawal tingkah laku manusia. Undang-undang ini digubal dan diperkenalkan oleh ahli falsafah bernama Han Fei Tzu. Semua titah perintah raja akan diukir pada tiang batu yang didirikan di tepi jalan sungai supaya undang-undang tersebut dapat dibaca oleh rakyat. Ini adalah perlu untuk membendung tindakan liar manusia dan oleh itu raja mesti memiliki kuasa yang utuh. Undang-undang dan penguatkuasaannya harus dipelihara tidak kira dalam apa jua keadaan. . bincangkan kepentingan sistem undang-undang pada zaman Rom. Memastikan semua rakyat Rom mengetahui undang-undang yang dikuatkuasakan dan diletakkan di tempat awam untuk tatapan rakyat. Dinasti Chin Jawapan y Dinasti Chin memperkenalkan undang-undang yang berasaskan dua prinsip utama.Legalisme berasaskan penguatkuasaan undang-undang yang tegas bagi menjamin keharmonian negara.Confucius menekankan keperluan membentuk budi pekerti baik dalam menjaga keharmonian manusia dan masyarakat serta tidak mementingkan kekerasan. Secara berkumpulan.b. hukuman berasaskan bukti yang kukuh. 3. iaitu hukuman berat dan bercorak kolektif. y Undang-undang dan penguatkuasaannya harus dipelihara dalam semua keadaan. Tiang-tiang tersebut dikenali sebagai Tiang Asoka kerana undang-undang tersebut dibuat semasa pemerintahan Maharaja Asoka dan undang-undang tersebut mementingkan kesejahteraan dan keadilan rakyat. Mengikut falsafah ini. undang-undang yang tegas dan kukuh dapat mengawal tingkah laku manusia dan dalam menjalankan undang-undang tidak harus wujud belas kasihan. y c. Undang-undang ini berteraskan falsafah legalisme. 2. Maurya dan Chin. Jelaskan perbezaan prinsip undang-undang berasaskan falsafah legalisme dengan prinsip undang-undang berasaskan Confucius dalam tamadun China. Dinasti Maurya Jawapan y Undang-undang dalam dinasti Maurya berasaskan titah perintah raja. 14 . Jawapan .

Muncul bandar-bandar dan pusat ilmu pengetahuan. serta lembah Indus. Berjaya meluaskan empayar Yunani sehingga ke wilayah jajahan Parsi. . Memastikan rakyat mengetahui titah perintah raja yang diukir di tiang batu yang didirikan ditepi jalan untuk tatapan rakyat yang dikenali sebagai Tiang Asoka. Penubuhan unit-unit perisik khas untuk memastikan tidak berlaku sebarang penentangan terhadap kuasa pusat. Kepentingan undang-undang zaman Chin. 15 . dan dalam menguatkuasakan undang-undang tidak harus wujud belas kasihan. Lembah Tigris dan Euphrates. Nyatakan sumbangan Alexander the Great dalam perluasan empayar Yunani. 2. Wujud pemerintahan pusat yang kuat. muka surat 50. Menyatupadukan beberapa buah kerajaan kecil di utara India dan menjadikan Pataliputra sebagai ibu kota pemerintahannya. 1000 orang tentera berkuda. . Menyebarkan kebudayaan hellenistik ± campuran kebudayaan Yunani dan Parsi. Latihan dalam buku teks. iaitu bandar Iskandariah di Mesir. Pembahagian wilayah kepada beberapa bahagian utama yang diketuai oleh wizurai.Mengawal tingkah laku manusia dan hukuman berteraskan dua prinsip utama iaitu hukuman berat dan bersifat kolektif. y y y Undang-undang maharaja disampaikan sebagai titah dan perintah diraja. Senaraikan faktor yang menyebabkan Dinasti Maurya semasa pemerintahan Chandragupta Maurya berjaya meluaskan kuasanya. 1.Undang-undang berteraskan falsafah legalisme menekankan penguatkuasaan undangundang yang tegas bagi mengawal tindak tanduk manusia. Mempunyai pasukan tantera yang besar iaitu 600 ekor gajah.Kepentingan undang-undang zaman Maurya. Jawapan y y y y y y Kejayaan menakluk Punjab dan menewaskan Seleceus yang memerintah empayar Seluicid di Syria dan kawasan sempadan India Barat. dan 10 000 orang tentera infantri. . Menjamin kesejahteraan rakyat dan pemerintahan yang adil. kebudayaan baru. Jawapan y y y y Meneruskan usaha-usaha perluasan kuasa selepas kematian ayahnya Raja Philip II.Undang-undang Confucius pula menekankan raja perlu mempunyai pekerti yang baik bagi menjaga keharmonian masyrakat. Mesir.

muka surat 63. kereta kuda. 1. Tujuannya adalah untuk mengawal harga dan kualiti barangan serta gaji pekerja. tukang kulit. muzik. Senaraikan sumbangan tamadun China terhadap kemajuan pertanian. Sistem pengairan untuk sektor pertanian. Kolar kuda untuk membolehkan kuda menarik tenggala kayu. Antara persatuan tersebut termasuklah persatuan tukang kayu. Sistem kawalan banjir yang sistematik. kereta sorong beroda. Apakah tujuan penubuhan persatuan perdagangan dan perusahaan pada Zaman Vedik dalam tamadun India? Jawapan y y y Persatuan perdagangan dikenali sebagai sresthin. 2. 1. Mengapakah Athens memberikan tumpuan kepada kegiatan ekonomi perdagangan? Jawapan y y y Keadaan geografi yang bergunung-ganang tidak sesuai untuk pertanian. Membuat teres di kawasan berbukit untuk tanaman. Sistem tanaman bergilir untuk menjaga kesuburan tanah. Jawapan y y y y y y Memperkenalkan tenggala untuk membuat batas tanaman. Apakah sumbangan Herodotus dalam bidang sejarah? Jawapan y y Herodotus merupakan Bapa Sejarah di samping ahli falsafah yang terkenal. membaca dan menghafal dititikberatkan. Pendidikan sukan. Aristotle dan Socrates. Latihan dalam buku teks. tukang logam. ahli falsafah seperti Plato. kesusasteraan. Apakah usaha-usaha oleh pemerintah Athens untuk mengembangkan bidang pendidikan? Jawapan y y y Melahirkan manusia yang seimbang pencapaiannya dari sudut rohani dan jasmani. seni orator. 3. 16 . muka surat 53. 2. Athens menjadi pusat pengumpulan barangan keperluan yang datang dari Timur. Menubuhkan banyak sekolah sehingga banyak melahirkan golongan sofis serta. Menghasilkan karya History of Persians Wars. Terletak di kawasan yang berhampiran dengan jalan laut utama/kawasan persisiran pantai.Latihan dalm buku teks.

sejarah. Senaraikan perkembangan sains dan teknologi dalam tamadun China dari zaman Dinasti Chin (tahun 221 S.) Jawapan y y Pembuatan kertas. Apakah kepentingan bahasa Sanskrit pada Zaman Vedik dalam taadun India? Jawapan y y y Bahasa yang mempengaruhi perkembangan dalam bidang penulisan dan kesusasteraan seperti kitab veda. sajak.Pekerja. . Yunani Jawapan y Sistem sosial tamadun Yunani. Dibina pada zaman Maharaja Hadrian (117-138M.Bukan warganegara.M.3. Terangkan sistem sosial dalam tamadun berikut. epik. Jawapan y y Binaan berbentuk kubah yang terbesar di dunia. tembikar. 6.Golongan hamba.Warganegara tulen . Jelaskan pencapaian seni bina: a. Mempengaruhi sastera agama Hindu dan Buddha antaranya epik Ramayana dan Mahabrata. iaitu Yang (kuasa aktif) dan Yin (kuasa pasif) yang menjadi asas kepada perubatan tradisional China. Kuil ini memperlihatkan seni bina Buddha yang menampakkan kemahiran menggunakan elemen geometri.Warganegara. iaitu bergaris pusat 44 meter. Jawapan y Terdapat 28 buah kuil gua yang dibina antara abad kelima hingga abad kelapan Masihi. 5. . iaitu Athens terbahagi kepada tiga kumpulan utama. Bahasa Sanskrit kemudiannya melahirkan bahasa Hindu. Kuil Pantheon.) dan berfungsi sebagai tempat memuja serta menyimpan patung dewa dan tempat menjalankan kerja awam. artisan. b. .Golongan Helot yang mengusahakan tanah dan merupakan golongan majoriti. pedagang. . iaitu bentuk segi empat dan bulat. . layar perahu dan kapal. Urdu. a. Konsep keseimbangan dua kuasa. Kompleks kuil di Gua Ellora dalam tamadun India. y y 17 . 4.) hingga zaman empayar Han (tahun 200 M. Warganegara mempunyai hak berpolitik dalam negara kota sementara golongan kedua dan ketiga tidak memiliki hak tersebut. Punjabi dan Kasmiri. Negara kota Sparta terbahagi kepada sistem sosial.

Turkistan. Mesir.b. hamba. Rom Jawapan y y Sistem sosial di Rom dapat dibahagikan kepada ± warganegara Rom. Soalan Esei dalam buku teks. Warganegara Rom merupakan mereka yang terdiri daripada orang Rom dan bukan warganegara ialah penduduk yang ditakluki. Jelaskan maksud Hukum Karma dalam agama Hindu. 2. Jawapan Alexander the Great ± Empayar Yunani y y y y Merupakan penakluk dan meneruskan usaha ayahnya Raja Philip II membentuk empayar yang luas. Huraikan ketokohan dan kewibawaan seorang daripada mereka. muka surat 70. Samarkand. Menawan Parsi. 18 . Alexander the Great Julius Caeser Shih Huang Ti Asoka Empayar Yunani Empayar Rom Empayar China Empayar Maurya Senarai tokoh di atas terkenal dalam sejarah dunia kerana sumbangan mereka dalam perluasan kuasa dan pembentukan empayar. dan seluruh kawasan Laut Mediterranean. 1. 1. bukan warganegara. Seseorang perlu berbuat baik semasa hidupnya agar dapat mencapai Moksya. Lakarkan dan labelkan lokasi tempat kemunculan agama dan ajaran A. Sesiapa yang mencapai tahap ini akan bersatu dengan Tuhan dan tidak akan lahir lagi ke dunia. muka surat 68. Berusaha menyatukan benua Asia dan Eropah berdasarkan kebudayaan Hellenistik (campuran kebudayaan Yunani dan Parsi). Latihan dalam buku teks. Kelahiran semula adalah bergantung pada Karma dan tujuan hidup pula adalah untuk mencapai Moksya iaitu kebebasan mutlak. Jawapan y y y y Hukum Karma merupakan kepercayaan penganut agama Hindu Yang berkait dengan kelakuan manusia semasa hidup dan kelahiran semula selepas mati. Menyebarkan kebudayaan Hellenistik dan menjadikan bandar Iskandariah sebagai pusat ilmu pengetahuan utama. a.

Perancis. Menguasai angkatan tentera dan Senat serta menggunakan gelaran maharaja.5 meter hingga 9 meter serta ketinggiannya mencapai 7. y y 19 . Ini menyebabkan bukubuku Confucius dibakar kerana bertentangan dengan dasar undang-undang yang diamalkan semasa pemerintahannya. Semua gabenor yang mentadbir wilayah-wilayah dalam empayar China dilantik oleh Shih Huang Ti dan bukan lagi diwarisi oleh golongan bangsawan. Semasa pemerintahan Asoka. y y y y Asoka . empayarnya merangkumi sebahagian besar wilayah Szechuan hingga ke Vietnam. Mereka yang dilantik terdiri daripada rakyat dan pelantikan tersebut dibuat oleh sebuah jawatankuasa dalam sistem perkhidmatan awam. Menamatkan sistem republik di Rom dan menggantikannya dengan diktator. Britain. beliau telah dilantik menjadi praeotor dan pada tahun 59 S.M. Semasa pemerintahan Shih Huang Ti.M. Jajahan taluk Rom merangkumi Macedonia. Pembinaannya menggunakan tenaga manusia yang ramai. iaitu lebih daripada 30 000 orang. Mesir. Beliau melaksanakan pemerintahan autokratik. Syam. dan terkenal sebagai ketua tentera yang agung kerana kejayaan beliau dalam beberapa peperangan. Asia Barat.Julius Ceaser ± Empayar Rom. Beliau memakai gelaran maharaja dan menghapuskan sistem feudal untuk mengukuhkan sistem kerajaan pusat. Mesir dan Eropah Timur. Hubungan diplomatik juga dilaksanakan dengan kerajaan Mesir. Shih Huang Ti ± Dinasti Chin y y Beliau berjaya menyatupadukan seluruh kerajaan kecil di China.M. iaitu tegas dan berkuasa mutlak.5 meter.Dinasti Maurya y Pemerintah Maurya yang tidak menekankan kekuatan tentera sebagai asas untuk memperluaskan kuasa. Beliau telah berusaha menyebarkan agam Buddha secara aman dan bukan secara ketenteraan dengan menghantar utusan-utusan Sri Lanka. Pemerintahan oleh maharaja membolehkan pembentukan sebuah sistem pemerintahan atau pemtadbiran birokrasi awam yang terdiri daripada pegawai yang dilantik oleh maharaja. y y y y Dilahirkan pada 100 S. Tembok Besar China berukuran lebih kurang 5000 kilometer dan lebarnya 4. Dasar ini dikaitkan dengan memberikan penekanan kepada ajaran Buddha. dan beberapa kawasan di Jerman. sebaliknya. kerajaan Chola dan sebagainya. Beliau mengamalkan sistem undang-undang yang tegas dan ketat berasaskan fahaman legalisme yang berjaya mengawal pentadbiran seluruh empayarnya. beliau dilantik menjadi konsul. Pada tahun 62 S. segala titah perintah dan undang-undang diukir pada tiang batu yang didirikan di tepi-tepi jalan supaya undang-undang tersebut dapat dibaca oleh rakyat. menekankan dasar yang lebih lembut dan terbuka untuk meluaskan pengaruh dan kedudukan empayar Maurya. Keadaan tersebut wujud akibat daripada Perang Ketiga yang yelah mengorbankan ribuan tentera. Berjaya menjadikan Rom sebuah empayar yang kuat dan berjaya membentuk sistem pentadbiran pusat yang kuat. Antara sumbangan beliau ialah pembinaan Tembok Besar China yang bertujuan untuk mempertahankan serangan orang Hun (nomad) yang sering mengancam empayarnya. Yunani. Tiang tersebut dikenali sebagai Tiang Asoka dan beliau sentiasa berpegang kepada konsep kesejahteraan rakyat dan konsep keadilan.

ketua tentera dan ketua agama. Penguatkuasaan undang-undang dan peraturan sangat tegas bagi membendung kebangkitan rakyat menetang sistem pemerintahannya. berkuasa mutlak. Dewan Perhimpunan bersidang tiga kalli dalam sebulan. setiap ahli Dewan boleh mengemukakan cadangan. maharaja akan dibantu oleh penasihat-penasihat yang berpengaruh seperti Canselor yang menjadi penasihat utama maharaja dan Marshall sebagai setiausaha maharaja yang bertanggungjawab dalam bidang ketenteraan. Bagi mengatsi masalah pemberontakan rakyat. Shih Huang Ti membina Tembok Besar China bagi menghalang serangan orang gasar. semua warganegara lelaki dewasa diberi peluang menjadi anggota Dewan Perhimpunan antara enam bulan hingga setahun. pengaruh golongan bangsawan semakin merosot. Diktator (tirani) ± pemerintahan yang zalim. Ahli Majlis. Bagi mengatasi ancaman dari luar. Oligarki ± kuasa pemerintahan terletak dalam tangan beberapa orang konsul. Sparta y y Amalkan sistem pemerintahan tentera. Pembinaan Tembok Besar ini telah dapat menyelamatkan negeri China daripada ancaman musuh. Aristokrasi ± pemerintahan oleh golongan bangsawan yang kaya. Anak lelaki dilatih untuk jadi askar yang baik dan melahirkan tentera yang mempunyai semangat patriotik yang tinggi. y y y y y 2. terdiri daripada golongan kaya atau tentera. Shih Huang Ti melantik pemerhati diraja bagi membuat laporan dan mengawasi pergerakan dan pentadbiran wilayah. Terangkan usaha-usaha yang dilakukan oleh Shih Huang Ti untuk mengukuhkan pemerintahannya. 20 . Jawapan Yunani (Athens dan Sparta) Athens y y y y y Sistem beraja (monarki) ± raja dibantu oleh konsul. raja berperanan sebagai ketua hakim. Shih Huang Ti telah memperkenalkan satu sistem kakitangan awam yang dilatih dan dilantik untuk menjawat jawatan gabenor di wilayah-wilayah. Jawapan y Golongan bangsawan telah dihapuskan dan digantikan dengan pegawai-pegawai kerajaan yang dilantik untuk mentadbir wilayah-wilayah dalam empayar. Huraikan ciri-ciri perbezaan sistem pemerintahan dan pentadbiran antara Yunani dan Rom. Pembakaran buku-buku Confucius kerana bertentangan dengan amalan Shih Huang Ti yang mengamalkan undang-undang legalisme. Majistret dan Juri yang telah dilantik oleh Dewan. Sistem feudal cuba dihapuskan oleh Shih Huang ti. Pemusatan kuasa merupakan matlamat utama dalam Dinasti Chin. sokongan bangsawan telah dilumpuhkan dengan memindahkan mereka ke wilayah lain. Sistem peperiksaan awam diperkenalakan untuk memilih pegawai-pegawai yang layak untuk dilantik sebagai gabenor di wilayah. Demokrasi ± tedapat Dewan Perhimpunan dan Majlis. segala keputusan Dewan dikendalikan oleh Majlis. memperlihatkan kekuasaan digunakan dengan sewenang-wenangnya.b. Bagi menguatkan penguasaan sistem pentadbirannya dalam kerajaan pusat. Kuasa kerajaan pusat semakin mantap.

tetapi dinasti baru ini hanya berkuasadi sekitar Pataliputra sahaja. Empayar Maurya meliputi kawasan dari Teluk Benggala hingga ke Pergunungan Hindu Kush dan ibu kotanya terletak di Patalipura. 21 . Kelemahan kerajaan pusat menyebabkan timbulnya banyak kekacauan dan menjejaskan keupayaan tentera untuk mengembalikan keamanan. Di bawah Dewan Senat adalah Dewan Perhimpunan yang diwakili oleh semua rakyat Rom. Kemunculan empayar Maurya adalah disebabkan oleh kejayaan Chandragupta Maurya menewaskan Seleceus yang memerintah empayar Seleucid di Syria dan kawasan sempadan India Barat.. Mempunyai pasukan tentera yang besar iaitu 600 ekor gajah. Tentangan daripada golongan Brahmin yang tidak berpuas hati dengan dasar-dasar pemerintahan Asoka.- Rom y y y y y Sistem beraja ± berkuasa mutlak. Segala keputusan dewan Senat akan disampaikan kepada Dewan Perhimpunan. Dua orang konsul yang menyebabkan tidak ada yang lebih berkuasa. keturunan Etruscan.M. Kemuncak kegemilangan Dinasti Maurya adalah pada zaman pemerintahan Asoka. Berlaku banyak pemberontakan oleh ketua-ketua tempatan.M. Pembentukan empayar Maurya ini telah mengubah status raja kepada maharaja. Republik ± tiada pemerintah berkuasa mutlak. Wilayah-wilayah yang jauh daripada pusat pemerintahan membebaskan diri daripada penguasaan kerajaan pusat. yang menjadikan agama Buddha sebagai dasar pemerintahan negara dan mengabaikan golongan Brahmin. (b) Mengapakah Dinasti Maurya runtuh. Kerajaan pusat tidak berupaya memperoleh cukai daripada wilayah-wilayah dan ini menjejaskan usaha-usaha pembangunan negara sehingga menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan rakyat. Empayar Maurya berkhir dengan pembunuhan Maharaja Birhadratha dan diganti dengan Dinasti Sunga. 1000 orang tentera berkuda dan 10 000 orang tentera infantri. Jawapan y y y y y y y y y Dinasti Maurya merosot selepas kematian Asoka tahun 232 S. Konsul dibantu oleh Dewan Senat yang diwakili golongan bangsawan bagi membincangkan hal-hal pentadbiran negara dan merangka perundangan. 3. (a) Huraikan kemunculan empayar Maurya Jawapan y y y y Empayar Maurya diasaskan oleh Chnadragupta Maurya apabila beliau berjaya menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di India dari tahun 321 ± 185 S. Empayar Maurya berpecah belah akibat ketidakcekapan pemerintah selepas Asoka dan perebutan kuasa sesama sendiri. Keagungan tamadun India hanya muncul kembali setelah kemunculan empayar Gupta kemudiannya. kuasa tertinggi terletak pada dua orang konsul yang dilantik oleh Dewan Senat untuk sesuatu tempoh.

Confucianisme dijadikan agama rasmi Empayar Han. Jawapan y y Pendidikan sangat penting dalam proses perkembangan tamadun manusia. Dinasti Chin dan Dinasti Han merupakan dua buah dinasti yang terkenal dalam tamadun China. Pendidikan didalam kedua-dua dinasti lebih menumpukan kepentingan untuk mengisi jawatan dalam pentadbiran. Perkembangan falsafah bermula pada zaman Dinasti Handan falsafah yang penting pada zaman tersebut adalah Confucianisme dan Taoisme. y y y y y y 22 . Untuk menyatupadukan negara China. Falsafah ini percaya undang-undang yang tegas dapat mewujudkan nilai baik dan ketertiban dlam masyarakat. Mereka yang lulus tahap atau ijazah pertama akan berpeluang menjadi pegawai kerajaan dan ijazah ketiga layal menjadi pendidik. Peperiksaan awam mengandungi tiga tahap iaitu Hsiu Tai setaraf dengan ijazah pertama yang dijalankan di daerah-daerah China.4. (a) Bincangkan sumbangan Dinasti Han dan Dinasti Chin dalam bidang falsafah dan pendidikan. Falsafah peperangan juga dihasilkan pada zaman Dinasti Han oleh seorang penulis bernama Sun Tzu. Peperiksaan awam tahap pertama diaidakan dua kali dalam tempoh tiga tahun peperiksaan awam tahap kedua dan ketiga diadakan tiga tahun sekali. Dinasti Chin telah memperkenalkan satu sistem tulisan yang sama untuk seluruh China. Tahap kedua Chun ± Jen setaraf dengan sarjna yang diadakan di ibu kota daerah. Pengaruh Confucianisme yang meluas telah mewujudkan kumpulan cerdik pandai yang sangat berpengaruh dalam bidang pentadbiran. Beliau mengarang sebuah buku mengenai strategi peperangan iaitu ³The Art of War´ yang menjadi rujukan dan pedoman dalam menghadapi peperangan dan kajian oleh akademi ketenteraan seluruh dunia. Karya-karya Confucius menjadi bahan kajian utama di sekolah-sekolah dan menjadi asas peperiksaan perkhidmatan awam dalam memilih pegawai-pegawai baru dalam pentadbiran. dan tahap ketiga Chin Shih setaraf dengan doktor falsafah dan dijalankan di ibu kota empayar. Falsafah lain ialah Mencius yang berpendapat manusia berakhlak baik dan menjadi sebaliknya kerana pengaruh alam sekitar. bertempat di istana dan di hadapan maharaja. Dinasti Chin menekankan falsafah legalisme yang diperkenalkan oleh Han Fei Tzu menyarankan bahawa undang-undang yang tegas perlu untuk mendisplinkan rakyat.

Helots ± yang mengusahakan tanah dan golongan majoriti Menekankan kepada sumbangan setiap lapisan masyarakat bagi menjamin ketenteraman negara kota. Kawasan kediaman maharaja dibina berasingan dengan tembok yang tinggi dan sebuah istana maharaja yang masih kekal hingga kini. Kesemua ciptaan seni bina tersebut digunakan untuk tujuan keselamatan dan menghalang ancaman daripada pihak musuh.(b) Huraikan perkembangan seni bina yang terdapat dalam tamadun China. iaitu Kota Larangan yang mempunyai dewan dan taman.5 meter hingga 9 meter lebar. Anyang. Kanak-kanak lelaki yang sihat diberikan latihan ketenteraan dari kecil bagi membolehkan mereka menjadi anggota tentera yang berdisiplin dan patuh kepada negara. a. Di kampung-kampung terdapat tembok yang dibina daripada tanah lumpur. bentuk ini tidak tetap bergantung pada tempat didirikan. Untuk seni bina yang penting masalah kuil dan pagoda. Salah satu seni bina yang mengagumkan dunia adalah pembinaan Tembok Besar China yang berukuran lebih kurang 5000 km panjang. Kuil-kuil ini terdiri daripada beberapa bangunan yang merangkumi tempat tinggal. tembok tersebut telah disambung sehingga 6400 km panjang dan pembinaan tembok ini menggunakan tenaga pekerja yang melebihi 30 000 orang. Walau bagaimanapun. y y y y y y y 5. Setiap tembok ini mempunyai pintu gerbang yang dikelilingi oleh parit yang besar dan menara yang tinggi. 4. Peking dan Loyang. Jawapan y Organisasi sosial masyarakat Athens terbahagi kepada tiga kumpulan utama. dan 7. dan berfikiran terbuka secara logik. Bandingkan organisasi sosial antara masyarakat Athens dengan masyarakat Sparta.Pekerja.5 meter tinggi. Bentuk ini hanyalah untuk kuil yang besar manakala pagoda pula mempunyai bentuk meninggi sehingga 15 tingkat.Warganegara Sparta tulen . y y y Wargenegara Bukan warganegara Golongan Hamba y y y Warganegara Athens mementingkan kebebasan diri dan hak-hak individu. pedagang . Disiplin yang ketat dan latihan yang lasak membolehkan Sparta melahirkan tentera yang mempunyai semangat patriotik yang tinggi. Terlibat secara aktif dalam soal-soal pemerintahan negara (sistem demokrasi). Tamdun China juga memperlihatkan kemajuan dalam membuat tembok-tembok daripada batubata dan tanah liat di kawasan bandar seperti Cangan. Organisasi sosial masyarakat Sparta terbahagi kepda tiga kumpulan utama. Semasa Dinasti Ming. artisan. Pagoda mempunyai bentuk oktagon atau segi empat sama. 23 . Setiap tamadun mempunyai organisasi sosialnya tersendiri. Pembinaan tembok ini dimulakan oleh Maharaja Shih Huang Ti pada zaman Dinasti Chin bertujuan untuk menghalang serangan orang-orang Hun (nomad). . ruang tamu dan pusat pemujaan. Jawapan y Dalam tamdun China reka bentuk dan seni binanya agak unik dan berlainan daripada tamadun lain.

Sudra (petani) dan golongan yang berkhidmat kepada ketiga-ketiga golongan di atas). Penjajahan/penaklukan wilayah/negara. Perkembangan pemikiran dan kemahiran ± agama. Vaisya (golongan pedagang dan peniaga). 24 . Sistem kasta dalam tamadun India agak rigid dan menghalang pergerakan seseorang individu dari satu kasta ke kasta yang lain. Kedudukan seseorang dalam kasta tertentu menentukan peranan dan fungsi individu dalam masyarakat. sains dan teknologi. Hubungan dengan tamadun lain ± perdagangan. Pembahagian masyarakat ini diterajui oleh golongan Brahmin (terlibat dalam ritual keagamaan. Mengapakah organisasi sosial bagi masyarakat dalam tamadun India dikatakan unik? Jawapan y y y y Dikaitkan dengan agama Hindu dan pembahagian sosial di kalangan masyarakat ke dalam lapisan-lapisan yang tertentu. Keadaan atau perbezaan warna kulit menyebabkan timbulnya sistem kasta yang mendominasi sistem sosial dalam tamadun India. pendidikan. Perkembangan ilmu pengetahuan. diplomatik. Ksyatriya (golongan hulubalang). Pembahagian masyarakat lebih menitikberatkan perbezaan warna kulit antara orang-orang Dravidia dan orang-orang Indo-Aryan.b. falsafah. Pada pendapat anda. Pembahagian masyarakat berdasarkan sistem kasta mengukuhkan agama Hindu. apakah faktor-faktor yang membolehkan sesuatu tamadun meningkat dan terus berkembang? Jawapan y y y y y Kestabilan politik ± pemimpin yang berwibawa dan dinamis. 6.

BAB 3: TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA LATIHAN DAN AKTIVITI Latihan dalam buku teks.Sumber dari China mencatatkan Kang Tai dan Chu Ying pernah dihantar sebagai Utusan China ke Funan pada tahun 245-250 Masihi. Apakah bukti yang menunjukkan perdagangan maritim telah berkembang di Asia Tenggara pada abad ke lima Sebelum Masihi? Jawapan . . barulah kerajaan ini dikenali sebagai Champa. Raja Funan pada masa itu bernama Kaundinya atau HouenTien dalam sebutan China.Sumber dari China menyatakan tentang kewujudan kerajaan Funan pada pertengahan abad ketiga.Perdagangan maritim berkembang seiring dengan kemahiran dalam pembuatan kapal layar dan perahu.Wujud hubungan perdagangan antara Rom dengan kawasan penempatan Asia Tenggara.Bukti arkeologi seperti jumpaan manik dan tembikar mununjukkan bahawa perdagangan maritim di Asia Tenggara telah berkembang semenjak abad kelima Sebelum Masihi. 1. dan juga sebagai pelabuhan pembekal kerana terletak berhampiran dengan sungai. Pada abad ketujuh. . Coedes berpendapat karajaan Melayu kedua tertua ialah Champa yang wujud pada sekitar abad kedua dan dikenali sebagai LinYi. Coedes menyatakan Funan ialah kerajaan Melayu tertua di Asia Tenggara yang muncul pada abad pertama Masihi. .Wujud hubungan perdagangan dan diplomatik antara kerajaan awal Asia Tenggara dengan China berdasarkan jumpaan artifak gendang gangsa Dongson di Vietnam Utara. di Batu Buruk.Data arkeologi menunjukkan jumpaan seni arca berunsur Hindu dan Buddha yang langgamnya dipengaruhi oleh langgam seni arca Amaravati dri India.Sejarawan G. 2. Besut (Terengganu) dan di Sungai Tembeling (Pahang). Berdasarkan sumber dari China.Berperanan sebagai pembekal bahan mentah seperti timah untuk diproses menjadi gangsa Dongson. . muka surat 74. . . nyatakan pendapat anda tentang kemunculan kerajaan awal di Asia Tenggara. . Jawapan . Membuktikan kerajaan Funan ialah kerajaan terawal wjud di Asia Tenggara ± berkemugkinan telah wujud sejak abad kedua Masihi. Ini dibuktikan dengan persamaan artifak manik yang dijumpai di Kuala Selinsing (Perak) Kota Tinggi dan Muar (Johor) serta di pantai barat dan selatan Thailand. 25 . .G.

. kerbau.Jaminan keselamatan untuk perdagangan.Hubungan perdagangan. Senaraikan hasil kegiatan ekonomi kerajaan agraria.Jagung. Jawapan .Hasil-hasil hutan seperti damar. kawasan pedalaman dan berbukit serta dilereng-lereng gunung berapi. Senaraikan tiga ciri utama kerajaan agraria. cendana. Jawapan y y y y y y Kawasan pertanian yang subur. muka surat 77. Jelaskan faktor-faktor yang menyumbang kepada kemajuan pertanian agraria.Terletak dan terbentuk di kawasan pertanian yang subur seperti di lembah sungai. 2.Menjalankan kegiatan ekonomi berasaskan pertanian. kambing.Padi sawah dan padi huma. . . . .Mempunyai pelabuhan entrepot. Bekalan air yang mencukupi untuk kegiatan pertanian/keperluan harian. Latihan dalam buku teks. ayam. kayu gaharu. Jawapan . Sistem pengangkutan/perhubungan sungai yang baik dan teratur. pisang. . Pemerintah/raja yang mengambil inisiatif dalam pembinaan sistem pengairan/terusan untuk kemajuan pertanian.Pembinaan sistem pengairan yang baik. diplomatik. . . 3. dan keagamaan dengan tamadun China dan India. 26 . . keledek. Sistem pengairan yang baik. . Senaraikan faktor yang membawa kepada kemunculan kerajaan awal di Asia Tenggara.Penternakan lembu. Jawapan .Kedudukan dan lokasi yang strategik. laluan perdagangan antarabangsa di antara India dan China. pelabuhan pembekal ± pusat perdagangan. pusat pengumpulan dan penyebaran barang-barang dagangan.Kawasan yang subur untuk aktiviti pertanian. penternakan dan pemungutan hasil hutan dan sungai. Sumber protein (ikan) dan iklim panas lembap sepanjang tahun sesuai untuk aktiviti pertanian. paya dan sungai.3.Mempunyai bahan mentah dan bahan logam yang banyak untuk tujuan perdagangan. . 1.Menangkap ikan di sawah.

emas. damar. ruang membaiki kapal. timah. Mempumyai kedudukan yang strategik. kemudahan memunggah dan mengangkut barangan dari kapal. Membekalkan sumbber makanan atau protein (ikan kepada penduduk). Barang dagangan merupakan hasil rempah ratus. Jelaskan peranan pelabuhan kerajaan maritim. kawasan berniaga. Sistem kawalan banjir yang sistematik. Alat perhubungan dan pengangkutan utama. pelabuhan kerajaan dan akhirnya menjadi pelabuhan entrepot apabila menjalin hubungan perdagangan dengan kerajaan besar seperti China dan India. Mengapakah Tasik Tonle Sap penting kepada masyarakat Angkor? Jawapan y y y y y Membekalkan sumber air untuk pertanian dan minuman. orang laut dan pedagang luar. y 2. hasil-hasil hutan dan laut serta makanan. Jawapan y Pelabuhan kerajaan ± asalnya merupakan pelabuhan pembekal. serta keselamatan para pedagang. muka surat 83. hasil hutan. ubat-ubatan tradisional. 1. hasil logam dan pusat pengumpulan barangan dari kawasan pedalaman dan kepulauan yang berhampiran. Nyatakan tiga ciri utama kerajaan maritim. Mendapan tanah sungai yang subur untuk aktiviti pertanian. lembah sungai dan kepulauan. Pelabuhan entrepot juga berperanan membeli barangan daripada pedagang antarabangsa dan mengedarkannya kepada pedagang yang datang dari pelabuhan sekitarnya dan kawasan takluknya. iaitu pelabuhan yang berperanan membekalkan hasil tempatan dan hasil kawasan takluknya kepada pedagang-pedagang antarabangsa yang berdagang di pelabuhannya. rotan. Menjadi pelabuhan pembekal. Jawapan y y y y y y Menjalakan kegiatan ekonomi berasaskan kegiatan perdagangan dan kelautan serta berfungsi sebagai pelabuhan. y y 27 . Latihan dalam buku teks. tempat penginapan. Berubah menjadi pelabuhan kerajaan apabila petempatan tersebut berkembang dan menjadi sebuah negeri. beras.4. tetapi bahasa Melayu menjadi bahasa perhubungan atau lingua franca. Penduduk terdiri daripada orang tempatan. Menyediakan pelbagai kemudahan perdagangan di pelabuhan seperti tempat menyimpan barang. Berperanan membwkalkan segala barangan yang diperlukan ke[ada pedagang yang singgah di pelabuhan seperti rempah. Pelabuhan kerajaan kemudian menjadi pelabuhan entrepot. Terletak berhampiran dengan kawasan persisir pantai. Penggunaan lebih daripada satu bahasa.

. 5.Berkemampuan menghasilkan kapal-kapal yang besar sebagai kapal dagang atau untuk kegunaan Orang Laut. Gajah pula merupakan kenderaan kepada pemerintah kerajaan maritim sebagai simbol kekuasaan dan kemegahan. kenderaan seperti gajah daripada kerajaan agraria kayu amat penting kepada kerajaan maritim untuk membuat kapal-kapal dagang.Mendapatkan bahan-bahan mentah seperti kayu-kayan.Mempunyai kemahiran membuat perahu dan perahu layar untuk perdagangan.Menediakan satu angkatan laut yang besar dan kuat yang dianggotai oleh pelbagai golongan rakyat termasuklah orang laut. Mengapakah kerajaan maritim mengamalkan sikap berbaik-baik dan bekerjasama dengan kerajaan agraria? Jawapan .3. dan bangunan untuk kerajaan maritim. Penguasaan terhadap negeri-negeri ini mebolehkan Srivijaya menguasai perdagangan di Asia Tenggara serta laluan perdagangan antarabangsa di Selat Melaka dan Selat Sunda. tempat ibadat. . . .Mendapatkan bekalan makanan (beras) daripada kerajaan agraria.Ingin mendapatkan tukang-tukang kayu dan batu yang mahir daripada kerajaan agraria bagi membina kapal. 28 . Mengapakah penduduk kerajaan maritim mampu menjadi pelaut yang hebat? Jawapan .Mempunyai kemahiran untuk mengetahui kaedah menuju ke sesuatu tempat berpandukan bintang di langit.Perahu yang dibina mempunyai keupayaan untuk pelayaran jarak jauh kerana penggunaan kayu-kayan yang baik untuk membuat perahu.Melantik pegawai yang bertanggungjawab dalam segala hal yang berkaitan dengan perdagangan yang dikenali sebagai Tuhan Vatakuurah (Penyelia Perdagangan) bagi menguruskan kegiatan perdagangan di Srivijaya. Terangkan usaha-usaha yang dijalankan oleh kerajaan Srivijaya untuk menjadi kuasa maritim utama di Asia Tenggara.Didorong oleh semngat untuk meneroka dan berdagang dengan masyarakat luar. candi. . .Menyediakan kemudahan untuk pedagang-pedagang yang singgah serperti tempat membaiki kapal. tempat menyimpan barangan. serta makanan dan bekalan air. tempat tinggal. . . tempat berniaga.Pemerintahan Srivijaya juga melakukan dasar perluasan kuasa terhadap kawasan-kawasan berhampiran seperti menakluki Kedah Tua dan Jambi. Fungsi orang laut adalah untuk mengawal perdagangan di Selat Melaka dan memastikan pedagang serta barang dagangan yang dibawa selamat sampai ke pelabuhan. 4. . Jawapan .

Dibawa oleh golongan Vaisya atau pedagang. y 2. Dibawa oleh golongan Brahmin atau pendeta. muka surat 94. Bagaimanakah pengaruh agama Hindu dan Buddha memasuki Asia Tenggara pada zaman kerajaan awal? Jawapan y y y y Melalui golongan Ksyatria atau tentera. Jelaskan bagaimana pengaruh India sampai ke Asia Tenggara. muka surat 88. 1.Latihan dalam buku teks. Dibawa oleh golongan Brahmin atau pendeta. Aspek keagamaan. Senaraikan pengaruh India dalam masyarakat di Asia Tenggara. Jawapan y y y Aspek pemerintahan dan pentadbiran. Jawapan y y y y y Dibawa oleh golongan Ksyatria atau tentera dan disebarkan oleh penakluk dari India yang membentuk tanah jajahan di Asia Tenggara. agama yang dianuti ialah agama Hindu. Misalnya dalam aspek amalan dan kepercayaan. mereka berperanan dalam upacara pertabalan raja dan upacara keagamaan. agama yang dianuti di Kedah Tua pada abad kelima Masihi ialah Buddha tetapi di Dieng (Indonesia). jumpaan-jumpaan seni arca yang kasar serta mempunyai langgam bercirikan Asia Tenggara. melalui proses penaklukan terhadap kerajaankerajaan awal di Asia Tenggara. mereka juga turut menyebarkan pengaruh Hindu dan Buddha. Latihan dan Aktiviti dalam buku teks. 1. Aspek kesenian dan kesusasteraan. aspek-aspek yang perlu diambil dari India ialah seseorang pemerintah dengan pemerintah lain di Asia Tenggara mungkin berbeza. Pengambilan aspek-aspek kebudayaan India disesuaikan dengan budaya tempatan yang sedia ada untuk diamalkan. Dibawa oleh golongan Vaisya atau pedagang melalui aktiviti perdagangan. Dalam proses pengambilan pengaruh dari India. Melalui pengambilan aspek-aspek kebudayaan India yang menarik sahaja yang kemudiannya disesuaikan dengan budaya tempatan dan diamalkan. Ramai sejarawan bersetuju da menerima pendapat keempat sebagai faktor utama berdasarkan bukti-bukti arkeologi. seperti arca dengan ikatan tali kulit harimau yang hanya ditemui di Srivijaya. 29 . walaupun pengambilannya berlaku pada waktu yang sama.

Hikayat Pendawa Jaya. Jawapan y Sistem beraja dalam kerajaan Awal Asia Tenggara merupakan pengaruh Hindu dan Buddha. Aspek kesenian dan kesusasteraan ± monumen. Bagi mengukuhkan konsep dewa raja. stupa. Tuhan Vatakuurah. Aspek kesusasteraan ± Epik Ramayana dan Mahabrata mempengaruhi kesusasteraan Jawa seperti Nagarakertagama. Air yang disiram pada batu tersebut akan berkumpul di bahagian bawah batu bersurat itu dan kemudiannya akan diminum. unsur-unsur mitos dan lagenda tentang asal-usul raja. adat istiadat raja seperti pertabalan raja. iaitu Brahmin. tempat menyimpan patung dewa. perintah raja menjadi undang-undang. Contoh candi ialah Candi Dieng. patung dan lain-lain. wat. teater. Raja berada di puncak pemerintahan diikuti oleh kerabat diraja. Jawapan y Aspek pemerintahan ± konsep raja. raja dibantu oleh pembesar yang terdiri daripada pegawai tentera dan hakim. Senaraikan aspek yang menerima pengaruh Hindu dan Buddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara. didirikan kompleks kota dan melambangkan konsep alam semesta (orde kosmos). Sesiapa yang mengkhianati sumpah akan ditimpa bencana. bertujuan membezakan kedudukan raja daripada golongan yang diperintah. raja merupakan bayangan tuhan. contohnya di Srivijaya. memiliki kesaktian. berkuasa mutlak. y - 3. Candi Borobodur. diadakan upacara angkat sumpah. rakyat dan hamba. Parvanda. orde kosmos ± raja berkuasa terhadap seluruh alam (konsep cakravatin) diperkukuhkan lagi dengan lambang-lambang keagungan raja seperti pembinaan Angkor Wat. Wujud pelbagai adat istiadat seperti pertabalan raja yang dikendalikan oleh Brahmin. Rakyat takut menderhaka kepada raja. dan Kumaramatya. Senapati. raja dan ibu kota merupakan pusat alam dan pusat pemerintahan. arca.2. Upacara ini diketuai oleh Brahmin dan disertai dengan doa. kuil. Untuk menunjukkan keagungan dan kemegahan raja. Wayang kulit. y y y y y 30 . konsep dewa raja. Raja Kumara. Golongan Brahmin memainkan peranan penting dalam upacara keagamaan. pembesar termasuk ahli agama. Jelaskan pengaruh Hindu dan Buddha dalam sistem pentadbiran kerajaan awal di Asia Tenggara. sesiapa melanggar perintah raja dianggap menderhaka. dalam upacara ini datu akan meminum air yang disiram di sebuah tempat suci bernama Telaga Batu di Palembang. Di peringkat pentadbiran. raja sebagai Anak Tuhan/Dewa Tuhan. Candi Prambanan. Terdapat gelaran-gelaran pengaruh Hindu dan Buddha dalam kerajaan-kerajaan awal Asia Tenggara terutamanya di Srivijaya seperti Yuvaraja. lambang keagungan seseorang pemerintah. Aspek bahasa seperti bahasa Sanskrit yang terdapat pada batu bersurat seperti Batu Bersurat Kutei. raja memiliki kesaktian. Hikayat Seri Rama. seni bina seperti candi. Raja berkuasa mutlak. Konsep dewa-raja. Bhupati. Hikayat-hikayat tempatan mendapat pengaruh epik India seperti Hikayat Pendawa Lima. Tujuannya adalah untuk menetapkan pembesar agar memberikan taat setia yang tidak berbelah bahagi kepada raja. Candi ± monumen keagamaan bgi agama Hindu dan Buddha sebagai rumah ibadat dan tempat menyimpan abu jenazah raja dan keluarganya.

Candi Borobodur y Mewakili agana Buddhan Mahayana. di bahagian luarnya terdapat tembok yang dibina daripada batu laterit dan batu pasir dengan ukuran yang menggambarkan epik Ramayana dan Mahabharata. Melayu Dosa Duka Derhaka Manusia Pahala Rupa Sengsara Huruf 31 . Candi agama Hindu ini terbahagi kepada dua bahagian uatam.4. Setiap tingkat melambangkan satu tahap kehidupan yang diwakili oleh patung stupa dan patung Buddha. Candi pengaruh Buddha pula memiliki pelan jenis cruciform. Senaraikan perkataan Sanskrit yang terdapat dalam bahasa Melayu. Setiap sudut mempunyai menara. mempunyai ketinggian 213 meter dan keluasan kawasannya 208 hektar. Mempunyai tempat pemujaan pada bahagian tengah yang tingginya sekitar 39 meter dengan berteres empat tingkat. Melambangkan orde kosmos. iaitu sila. Jawapan Sanskrit Dosa Dukkha Dorhaka Manusa Phala Rupa Samsara Aksara B. y Candi di Lembah Bujang y y Bersaiz kecil dan bahagian tapak sahaja ditemui. Tiga tingkat ini melambangkan tiga tahap kehidupan. y 5. Terbahagi kepada tiga tingkat. Jawapan Angkor Wat y y y Dibina untuk agama Hindu. iaitu Vimana dan Mandapa. samadhi. Viman ialah bahagian suci tempat arca keagamaan diletakkan dan Mandapa ialah bahagian luar candi. dan panna seperti terdapat dalam ajaran Buddha. Tigkat pertama terdapat ukiran yang menceritakan kehidupan Gautama Buddha. Nyatakan bentuk candi yang ditemui di Asia tenggara pada zaman awal keatangan agama Hindu dan Buddha.

kemudian berubah kepada pelabuhan kerajaan apabila petempatan tersebut berkembang dan menjadi sebuah negeri. Mereka juga menternak binatang seperti lembu. Terdapat juga di kawasan pedalaman seperti di kawasan berbukit dan di lereng tanah gunung berapi seperti kerajaan Taruma di Tanah Dieng (Indonesia). lembah sungai dan kepulauan. muka surat 97. y y y y y y y y y y y 32 . hasil ternakan dan pertanian tersebut akan dipasarkan untuk memenuhi keperluan penduduk yang tidak terlibat dalam pertanian. gading. a. sementara kerajaan Funan dan Angkor di lembah Sungai Mekong. Terletak berhampiran dengan kawasan pesisir pantai. Kerajaan awal di Asia Tenggara dikategorikan pada kerajaan agraria dan kerajaan maritim.A. Soalan esei dalam buku teks. penternakan dan pungutan hasil hutan dan sungai. Jawapan y y Kerajaan agraria bergantung pada aktiviti pertanian terutamanya tanaman padi. tanduk. Terletak di kawasan pertanian yang subur seperti lembah-lembah sungai. lada hitam. Padi huma ditanam di kawasan yang tinggi yang kurang mendapat bekalan air dengan dibuat teres dan relung. Pelabuhan dalam kerajaan maritim pada mulanya merupakan pelabuhan pembekal. Sarang burung diambil dari gua untuk tujuan perdagangan. kambing dan ayam. Apabila terdapat lebihan. Kerajaan agraria Funan Angkor Kerajaan maritim Srivijaya Kedah Tua 1. kayu cendana serta pelbagai jenis buah-buahan. dan mengumpulkan hasil hutan seperti kayu gaharu. Berlaku hubungan perdagangan dengan negara China dan India menyebabkan menjadi pelabuhan entrepot. Jelaskan konsep kerajaan agraria dan kerajaan maritim. Kerajaan maritim menjalankan kegiatan ekonomi berasaskan kegiatan perdagangan dan kelautan serta berfungsi sebagai pelabuhan. Pembinaan sistem pengairan yang baik seperti yang terdapat di Angkor dan Funan disebabkan terdapatnya sistem pengairan yang bersumberkan Sungai Mekong dan Tasik Tonle Sap. damar. kerbau. kapur barus. seperti kerajaan Dvaravati di Sungai Menam. Menghasilkan pelbagai jenis rempah seperti cengkih.

Huraikan langkah-langkah anda untuk memajukan pertanian padi sawah. Kerajaan agraria juga memerlukan pelabuhan dari kerajaan maritim bagi memasarkan barangan keperluan mereka. Bincangkan aspek saling bergantung dan melengkapi antara kerajaan agraria dan kerajaan maritim. Jawapan y y y Membina sistem pengairan yang baik kerana dapat membekalkan air ke kawasan pertanian. Kerajaan agraria pula bergantung kepada kerajaan maritim untuk memperoleh barangan import (barang mewah).b. Kerajaan maritim yang menjalankan perdagangan entrepot bergantung pada kerajaan agraria bagi membekalkan barangan dagangan. y y y y 33 . Memberikan bantuan nasihat kepada petani tentang cara-cara menanam padi dengan sistematik supaya hasil pengeluaran padi dapat dipertingkatkan. Jawapan y y y y y Kerajaan maritim memerlukan bekalan makanan terutama beras daripada kerajaan agraria. Peranan pemerintah yang cekap ± memastikan tanah yang subur/tanah lanar dapat digunakan dengan maksimum untuk tanaman padi sawah. Memastikan petani dapat mengusahakan tanaman padi dengan menggunakan benih padi yang bermutu dan dapat mengeluarkan hasil yang banyak. Memastikan lebihan tanaman padi sawah dapat dieksport ke kawasan-kawasan lain ± untuk mendapatkan hasil bagi membangunkan kawasan-kawasan tanaman padi yang lebih luas. Memastikan petani dapat menanam padi secara berterusan sepanjang tahun dengan menentukan bila/masa yang sesuai untuk menanam dan mendapatkan hasil. Andaikan anda ialah raja kerajaan Angkor pada abad kesembilan. Kerajaan maritim bergantung pada kerajaan agraria untuk mendapatkan tukangtukang mahir terutama tukang kayu dan tukang batu untuk membina monumen sebagai mercu tanda keagungan seperti Angkor Wat. Kerajaan maritim bergantung pada kerajaan agraria untuk mendapatkan bahan-bahan untuk membuat perahu/kapal dagang/tentera terutama kayu dan gajah daripada kerajaan agraria. a. y 2. Menggunakan baja organik/semula jadi yang sesuai untuk tanaman padi.

Sistem kerajaan awal merupakan campuran sistem tempatan dengan pengaruh Hindu dan Buddha. Kepercayaan agama Hindu dan Buddha ± sebuah negara menggambarkan satu alam semesta (orde kosmos) ± pusat alam. Golongan Brahmin merupakan golongan tertinggi selepas raja. Epik Ramayana dan Mahabharata melahirkan Hikayat Pendawa Lima dan Hikayat Pendawa Jaya. neraka. Angkor Wat. a. Kepentingan Tasik Tonle Sap serta peranan pelabuhan Oc ± Eo menjadikan Angkor sebuah kerajaan yang maju dalam bidang pertanian. candi di Lembah Bujang. pahala. raja. Inskripsi-inskripsi batu bersurat di Lembah Bujang dan Kutei. Candi/monumen-monumen. Berdasarkan contoh-contoh yang sesuai buktikan pengaruh Hindu dan Buddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara. berikan alasan anda untuk menukar status Angkor daripada kerajaan agraria kepada kerajaan maritim. Adat istiadat pertabalan raja dikendalikan oleh Brahmin. Terangkan penggunaan bahasa Sanskrit pada zaman kerajaan awal di Asia Tenggara. istana. Terdapat banyak istilah pentadbiran menggunakan bahasa Sanskrit. Mencatat mentera. Banyak candi seperti can Borobodur. Angkor juga boleh membekalkan hasil-hasil pertanian dari. b.b. y 3. kawasan pedalaman untuk keperluan pedagang-pedagang yang berkunjung ke pelabuhan Oc ± Eo. dosa. Raja dianggap dewa-raja (wakil Tuhan di bumi). Jawapan y y y y y y y y y Kerajaan-kerajaan awal di Asia Tenggara dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha. derhaka. Sebagai raja yang berfikiran strategik. 34 . Dibaca dalam upacara-upacara keagamaan. Jawapan y y y y y y y Digunakan dalam merekodkan ilmu pengetahuan. Mengamalkan sistem pemerintahan beraja (kuasa mutlak). Pengaruh perbendaharaan kata seperti duka. Raja memimpin masyarakat selaras dengan peraturan alam semesta atau dharma. Keupayaan Angkor menawan Funan menjadi faktor utama pendorong penukaran status kerajaan agraria kepada kerajaan maritim. Jawapan y y Keupayaan kerajaan Angkor untuk membuat hubungan dengan negara-negara luar berdasarkan kedudukan Angkor yang berdekatan dengan Sungai Mekong.

Jahil. 2. Mutalib.w. Abd. Latihan dalam buku teks. . Manaf.a. Mengapakah amalan Sistem Kabilah telah mendatangkan kesan yang buruk kepada kehidupan masyarakat Arab Jahiliah? Jawapan .Terdapat kabilah yang menanam anak perempuan. y Abu Talib.w. .Tiada panduan yang khusus dalam perkahwinan. senaraikan nama moyang dan bapa saudara Nabi Muhammad s. tidak mengetahui. atau tidak mempunyai ilmu pengetahuan.BAB 4: KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH LATIHAN DAN AKTIVITI Latihan dalam buku teks. y y y y Abd.Masyarakat Arab Jahiliah ialah masyarakat yang hidup di Semenanjung Tanah Arab dalam jangka masa runtuhnya Empangan Maarib hingga turunnya wahyu Allah kepada Nabi Muhammad s. muka surat 102.Nama datuk/moyang Nabi Muhammad s. . y Abu Lahab.w. 1. Jawapan .Perasaan kesukuan yang menebal. Berasaskan Rajah Salasilah Keturunan Nabi Muhammad s.a.Kemunculan semangat assabiah. . Nama bapa saudara Nabi Muhammad s.a.a.Perbuatan tidak bermoral seperti berjudi dan berzina. dalam buku teks. 1.Tercetusnya peperangan di kalangan masyarakat. y Hamzah.Wanita dipandang rendah. Jawapan a.a. b. y Al Haris. meminum arak. . y Abbas.w. muka surat 105.w. halaman 103. Nyatakan corak kehidupan sosial yang diamalkan oleh masyarakat Arab Jahiliah. Hasyim. 3. Apakah maksud ³Jahiliah´? Jawapan . . 35 . Qusai bin Qilab.

Tabliq (menyampaikan). . 3.w. Jawapan . 2. . .w.w. Latihan dalam buku teks. Mengapakah Nabi Muhammad s. 3. .a. Berkongsi perniagaan dengan temannya. muka surat 107.Baginda pernah menjalankan perniagaan secara berseorangan dan berkongsi dengan teman baginda.2. Jawapan . ke Syam.a.Nabi Muhammad s. .a.Baginda berkebolehan menjalankan perniagaan Khadijah sehingga memperoleh keuntungan yang tinggi.Semasa berumur 12 tahun baginda telah mengikuti rombingan ke perniagaan bapa saudara baginda.w. Jawapan y y y y Menjalankan perniagaan secara berseorangan. Buat kajian tentang ketokohan Nabi Muhammad s. disebut Tahun Gajah? Jawapan y Mengambil sempena tahun berlakunya serangan tentera bergajah di Makkah yang diketuai oleh Abrahah dari Habsyah. dalam bidang perdagangan.a.w.Amanah (dipercayai). tutur kata yang baik. Mengikut rombongan bapa saudara baginda ke Syam sejak berumur 12 tahun. Mengapakah tahun kelahiran Nabi Muhammad s. bukan sahaja terkenal sebagai pemimpin yang berkaliber malah sebagai pedagang yang jujur dan dipercayai. . dan memberikan layanan yang sewajarnya kepada pelanggan. 36 . Abu Talib. 1.Perkataan dan perbuatan baginda sentiasa dipercayai. Menjalankan perniagaan Khadijah. dalam bidang perdagangan. Nyatakan pengalaman Nabi Muhammad s.w.a. . digelar al-Amin? Jawapan .Fatanah (bijaksana).Siddiq (berkata benar). .Pedagang yang dihormati dan menjadi contoh kepada masyarakat.a. Senaraikan empat sifat terpuji Nabi Muhammad s.Cara baginda berniaga adalah dengan menunjukkan sifat jujur.

Zubair bin Awam.w. Secara terbuka kepada keluarga Abdul Mutalib dan orang ramai. Abu Bakar al-Siddiq. 37 . Latihan dalam buku teks. Apakah wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.? Jawapan y y y y Bermula secara rahsia selama tiga tahun.Latihan dalam buku teks. 1. Secara rahsia dilakukan kepada keluarga baginda sendiri dan sahabat yang rapat. 3. Kandungannya: ´Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan manusia dengan segumpal darah. yang mengajar manusia apa yang tidak diketahui´. Tuhanmu yang teramat mulia yang mengajar dengan pena.a. 2. Mengapakah golongan bawahan merupakan golongan awal yang memeliuk Islam? Jawapan y y Tertarik terhadap ajaran Islam yang memberikan layanan yang sama kepada semua manusia. Mencapai kejayaan yang cemerlang. muka surat 114. 2. Ali bin Abu Talib. Mereka ditindas dan diseksa dengan kejam. dan apakah kandungannya? Jawapan y Ayat al-Quran surah al-Alaq ayat 1 hingga 5. Jawapan y y y Menerusi pembacaan seseorang dapat menambahkan ilmu pengetahuan.w. Uthman bin Affan. Zaid bin Harithah. Arqam bin Abu Arqam. Nyatakan mengapa amalan membaca dikatakan sangat penting dalam Islam. berdakwah di Makkah. Bagaimanakah Nabi Muhammad s. Senaraikan tokoh yang telah memeluk Islam selepas dakwah Islamiah dilaksanakan. Bacalah. Diikuti secara terbuka selama 10 tahun. muka surat 108. Menerusi pembacaan penyelidikan dapat dijalankan. Jawapan y y y y y y y Khadijah binti Khuwailiid. 1.a.

Tanggapan yang salah terhadap tugas seorang nabi.a. degil dan kejam. orang Quraisy tidak mempedulikan penyebaran Islam. 2.w. Jawapan .Perbezaan kepercayaan/agama. Terdapat ahli keluarga dan sahabat karib baginda yang menerima seruan Islam.4. Kehidupan masyarakat kucar-kacir kerana tiada nabi atau rasul dan kitab suci. orang Arab Quraisy menetang Islam. ³Salah satu amalan hidup masyarakat Arab Jahiliah ialah mengamalkan semangat assabiah´ (a) Apakah maksud semangat assabiah? Jawapan y Assabiah bermaksud semangat kesukuan yang melampau atau berpuak-puak dan saling bermusuhan antara satu sama lain. Walau bagaimanapun. selepas Islam berkembang dengan meluas. di Makkah. Rumuskan sebab-sebab orang Arab Quraisy menentang ajaran Islam. digelar sebagai masyarakat Arab Jahiliah? Jawapan y y y Masyarakat Arab Jahiliah tidak menyembah Allah Yang Maha Esa tetapi mengamalkan animisme dan menyembah patung.Prinsip persamaan taraf sesama manusia. .a. 5. Soalan Esei dalam buku teks. . (b) Bagaimanakah semangat ini boleh terbentuk dalam kehidupan masyarakat Arab Jahiliah? Jawapan y y y Faktor geografi. 1. . y y A.a.w. Struktur sistem kabilah yang berasaskan keturunan. Akhlak mereka rendah. Tinggal dalam kelompok masing-masing dan terikat kepada peraturan sendiri.w. muka surat 116. Bincangkan reaksi masyarakat Arab Quraisy terhadap dakwah Islamiah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s. Jawapan y Pada peringkat permulaan penyabaran Islam di Makkah. Mereka menyangka hal tersebut adalah urusan keluarga Nabi Muhammad s.Ekonomi ± terjejasnya perusahaan membuat patung. Mengapakah masyarakat Arab sebelum kerasulan Nabi Muhammad s. iaitu tempat tinggal yang panas dan kering kontang. bersifat angkuh. 38 .

3. Dari segi ekonomi. Jawapan y y y y Berlaku persengketaan dan pergaduhan. Prinsip Islam yang mengamalkan konsep sama taraf sesama manusia sedangkan mereka mementingkan taraf dan kelas dalam masyarakat. Pembaharuan-pambaharuan yang diperkenalkan oleh Islam.a. .w.Dengan Islam terhapusnya nilai dan unsur-unsur Jahiliah. . mereka khuatir perusahaan membuat patung terjejas kerana Islam tidak memerlukan perantaraan patung untuk beribadat kepada Allah.w.Islam membentuk tamadun manusia ke arah lebih maju dan cemerlang. berdakwah. satu cara hidup yang menyeluruh yang merangkumi soal ibadat dan kehidupan harian. y 4. Mengapakah perlantikan Nabi Muhammad s. Penyebaran Islam di Makkah telah menimbulkan pelbagai reaksi di kalangan masyarakatnya. sebagai nabi. Dari segi politik. tidak memaksa orang ramai memeluk Islam.(c) Bincangkan kesan amalan semangat assabiah di kalangan masyarakat Arab Jahiliah.Islam memperkenalkan ad-Din.w.w.a. . Sifat dan keperibadian Nabi Muhammad s. Tidak ada perpaduan di kalangan masyarakat Arab. Kebijaksanaan Nabi Muhammad s. terpuji.a. (a) Apakah sebab orang Arab dapat menerima ajaran Islam dengan mudahnya? Jawapan y y y y y Kemurnian ajaran Islam Konsep persamaan taraf yang dianjurkan Islam. Ada orang Arab yang menerima Islam dan ada juga yang menolaknya. 39 . (b) Mengapakah pula sebahagian masyarakat Arab tidak dapat menerima ajaran Islam? Jawapan y y y Kepercayaan tradisi dan agama mereka berbeza daripada ajaran Islam. Peperangan berlaku walaupun sebab-sebab yang kecil. sedangkan sejak dahulu mereka sentiasa bersaing untuk menjadi ketua. sebagai rasul dianggap rahmat yang besar kepada masyrakat Arab Jahiliah dan masyrakat dunia umumnya? Jawapan . Kehidupan yang tidak aman. mereka mempunyai tanggapan yang salah terhadap tugas Nabi Muhammad s.Islam membawa pembaharuan seperti pendidikan dan keadilan sosial.a.

1.Penentangan hebat yang dilakukan orang-orang Quraisy terhadap Islam. dan orang Madinah? Jawapan . Apakah kesan Perjanjian Aqabah Pertama dan Perjanjian Aqabah Kedua yang dimetrai oleh Nabi Muhammad s. Jawapan a. . muka surat 119. . Apakah maksud Hijrah dalam konteks Islam? Jawapan . . Isi Perjanjian Aqabah kedua pula mengandungi jemputan terhadap Nabi Muhammad s. Mereka juga bersedia menyediakan tempat tinggal dan menjanjikan keselamatan bagi orang-orang Islam Makkah. .BAB 5: KERAJAAN ISLAM DI MADINAH Latihan dalam buku teks. c.Suku Aus dan Khazraj beriman kepada Allah dan Rasul. Latihan dalam buku teks. Kandungan Perjanjian Aqabah pertama mengandungi perkara berikut: . 1. 40 . muka surat 124.a.w.Hijrah juga merupakan perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan meninggalkan keburukan atau kejahatan.a.Suku Aus dan Khazraj berjanji membantu perjuangan Nabi Muhammad s.w. Hijrah boleh dilambangkan dengan semangat ingin berubah dalam pelbagai keadaan.Berlakunya penghijrahan orang-orang Islam Makkah ke Madinah. 2. Mengapakah hijrah berlaku dari kota Makkah ke Madinah? Jawapan . .Pelawaan dan jemputan orang Islam Madinah terhadap orang Islam Makkah. dan tidak melakukan amalan jahiliah seperti mencuri dan meminum arak.Merupakan satu strategi untuk mengembangkan Islam. 2.Perintah Allah melalui wahyu. . Nyatakan perbezaan antara kandungan Perjanjian Aqabah Pertama dengan kandungan Perjanjian Aqabah Kedua.a.w. .Merupakan usha untuk memperkukuhkan Islam dan startegi baru menyebarkan Islam.Islam tersebar ke Madinah.Perpindahan oramg Islam dari kota Makkah ke Madinah. dan orang-orang Islam Makkah ke Madinah.

Piagam Madinah menjadi asas dan panduan pemerintahan kerajaan Islam di Madinah.´. 41 .a. berasaskan pengetahuan anda dalam matematik. Latihan dalam buku teks. = 1421 H. 1. (c) 3000 M. Jawapan (a) 2000 M. tukarkan tahun Masihi berikut kepada tahun Hijrah. bersamaan 1 H. muka surat 129. Perunding an 5. = 1521 H. (b) 2005 M. Kedudukan Yahudi Nabi Muhammad s. dengan panduan wahyu Allah. sebagai pemimpin Masyarakat bebas memilih agama Hidup sebagai satu ummah Undang-undang Islam diguna pakai Penipuan dan riba dihapuskan dan kerjasama ekonomi diperlukan Semua masyarakat mempertahanakan agama Keselamatan bukan Islam terjamin selagi mereka petuh kepada pemerintah Madinah Peta minda menggambarkan kandungan Piagam Madinah Latihan dalam buku teks. 2. Pertahana n 7. Bina peta minda untuk menggambarkan kandungan Piagam Madinah. Sosial 4. Jawapan y y Berusaha untuk mencapai kejayaan yang cenerlang jika kejayaan yang dicapai masih pada tahap sederhana.w. Berusaha untuk mengubah tingkah laku yang buruk kepada yang lebih baik. ³Tahun 622 M. Ekonomi 6.w. Senaraikan beberapa contoh yang menunjukkan bahawa konsep ³hijrah´ boleh diamalkan dalam kehidupan pelajar. 4. Apakah piagam Madinah? Jawapan y y Sebuah perlembagaan bertulis yang dirangka oleh Nabi Muhammad s.a. muka surat 134. = 1426 H. Agama 3. Jawapan 1.3. Politik 2.

Nabi Muhammad s. menghantar Uthman bin Affan sebagai utusan ke Makkah? Jawapan .Orang Islam rindu akan kampung halaman mereka (Makkah) kerana Makkah merupakan tempat tumpah darah mereka dan tempat turunnya wahyu pertama. . Amru al-As dan Uthman bin Talhah menjadi ikutan kepada orang Arab Quraisy yang lain. 2. Jawapan y y y y y y y Orang Islam berpeluang menunaikan haji pada tahun berikutnya (629 M. inginkan perdamaian sentiasa wujud antara orang Islam dengan orang bukan Islam.w.a. Nabi Muhammad s.w. Lukis sebuah carta kronologi yang sesuai dan susun peristiwa yang tersenarai di bawah ini mengikut urutan masa yang betul.Ingin menerangkan tujuan sebenar kedatangan orang Islam Madinah ke Makkah. mereka gentar dengan ikrar dan sumpah setia (baiah al-Ridwan) orang Islam untuk membela kematian Uthman bin Affan. 5.Bagi pihak Islam. Menunjukkan orang Arab Quraisy mengiktiraf kerajaan Islam di Madinah. Apakah tujuan utama rombongan Islam ke Makkah pada tahun 628 M.1.Orang Islam ingin menunaikan umrah. Nyatakan Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah. bilangan penganut Islam bertambah. sebagai pemimpin yang dikagumi. Apakah sebabnya Perjanjian Hudaibiah dimetrai? Jawapan . Memberi kebebasan kepada orang Islam untuk memasuki Makkah dan melakukan ibadat di Kaabah pada bila-bila masa. . Carta kronologi yang dibina mestilah ada ruangan tarikh dan ruangan peristiwa. . . dapat merangka program dakwah Islamiah ke seluruh Semenanjung Tanah Arab secara aman. 42 .Bagi pihak Quraisy pula. Pengislaman tokoh-tokoh penting Arab Quraisy seperti Khalid bin al-Walid.? Jawapan .w. iaitu ingin mengerjakan umrah.a.a.Untuk menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan oleh orang Quraisy Makkah yang tidak membenarkan kemasukan orang Islam ke Makkah pada tahun 628 M.w.). Selepas dua tahun Perjanjian Hudaibiyah ini dimetrai.Orang Islam bercadang untuk menziarahi kota Makkah..a. 3. Mengapakah Nabi Muhammad s. Melambangkan ketokohan Nabi Muhammad s. 4.

muka surat 137. Perang Khandak Perjanjian Hudaibiyah. 3. 2. Mengapakah kota Makkah mudah dibuka semula oleh tentera Islam? Jawapan y y y Bilangan tentera Islam begitu ramai (10 000 orang). Soalan Esei dalam buku teks. Islam tersebar ke seluruh Semenanjung Tanah Arab. Sebagai strategi jangka panjang bagi penyebaran agama Islam. 43 . Nyatakan kepentingan pembukaan semula kota Makkah. Pembukaan semula kota Makkah. ± Sekiranya Makkah dapat dikuasai. Jawapan y y y y y Pertambahan penganut agama Islam. Latihan dan aktiviti dalam buku teks. Apakah sebabnya Nabi Muhammad s. Masyarakat Islam mula mendalami ilmu Islam. Perang Uhud. Tentera Islam dibahagikan kepada empat pasukan. kerajaan Islam di Madinah akan bertambah mantap.w. A.? Jawapan y y y Arab Quraisy melanggar Perjanjian Hudaibiyah dengan tidak menghormati hak kebebasan yang telah dipersetujui. muka surat 140. bertindak membuka semula kota Makkah pada tahun 630 M. Kerajaan Islam di Madinah semakin mantap.Jawapan y y y y y Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima : : : : : Perang Badar.a. Tenetra Islam masuk ke Makkah mengikut empat arah untuk membuat kepungan. Membunuh beberapa orang Bani Khuzaah yang berpihak kepada Islam. 1. Kaabah terpelihara daripada unsur jahiliah.

. Apakah yang anda faham tentang konsep Hijrah? Jawapan y y y y Hijrah ± pindah dari satu tempat ke tempat yang lain.Selepas Perjanjian Aqabah Pertama.Setuju. Pembentukan Piagam Madinah yang merupakan perlembagaan bertulis yang pertama di dunia. sehingga terbentuknya masyarakat Islam yang sempurna. 2. dan budaya. Bincangkan asas-asas kerajaan Islam yang telah dibina oleh Nabi Muhammad s. Mus¶ab bin Umair ke Madinah untuk menyebarkan Islam.a. Dari segi politik dan pentadbiran.Dakwah Islamiah telah tersebar di Madinah sebelum kehadiran Nabi Muhammad s.Jemputan dan jaminan keselamatan dari orang Madinah terhadap orang Islam.1. ³Perjanjian Aqabah telah merintis jalan ke arah berlakunya hijrah dari Makkah ke Madinah dan perkembangan Islam ke seluruh Semenanjung Tanah Arab´.w. dan penindasan tidak dibenarkan. agama. Perpindahan orang Islam dari kota Makkah ke Madinah.w.a. penipuan. Masjid dijadikan tempat beribadat dan belajar/berbincang tentang masalah yang dihadapi oleh orang Islam.a. amalan riba. b. ke Madinah.w. Jawapan y y y y y y y y Nabi Muhammad s.Kesanggupan orang Madinah mempertahankan Ilslam telah menjadi pendorong utama berlakunya penghijrahan dan tersebarnya Islam ke seluruh dunia.a. Semangat ingin berubah. mengetuai kerajaan Madinah yang mempunyai penduduk berbilang kaum. dan bekerjasama.w. Perkara yang penting dilakukan oleh Nabi Muhammad s. Piagam Madinah menjadi asas kepada sebuah negara yang berdaulat. a. . Peristiwa ³Hijrah´ sangat penting dalam sajarah perkembangan agama Islam. menggalakkan penghijrahan ke Madinah. Nabi Muhammad s.w. . . setelah berhijrah ke Madinah ialah penubuhan sebuah kerajaan Islam yang pertama di dunia 2. Dari segi ekonomi. Masyarakat Madinah bebas memilih agama masing-masing.w. Masyarakat Madinah dianggap sebagai ummah yang hidup bersatu padu. Pada pandangan anda. Nabi Muhammad s.a. mengapakah peristiwa Hijrah dikatakan sangat penting dalam sejarah perkembangan Islam? 44 . Jawapan . Memperkukuhkan kedudukan Islam serta strategi baru untuk menyebarkan Islam. telah membina sebuah masjid ± Masjid al-Nabawi.a. rasuah. tolongmenolong. Adakah anda bersetuju dengan pernyataan ini? Berikan alasan-alasan anda. telah menghantar pendakwh bebas.

y Wujud kiraan tahun Hijrah dalam takwim Islam. Sejarah membuktikan Islam berkembang secara sukarela dan toleransi. Peperangan hanya boleh dilakukan dengan izin Allah. Islam mengajar penganutnya agar sanggup berkorban demi melaksanakan perintah Allah. peprangan tidak dibenarkan kecuali untuk mempertahankan diri. y Hijrah membuktikan sikap tolong-menolong dalam sebuah negara perlu diamalkan. budaya dan agama. y Hijrah membuktikan wanita juga memainkan peranan penting dalam kemajuan sesebuah negara. Jawapan y y y y Sentiasa berusaha melakukan perubahan ke arah kebaikan. y Membina Masjid al-Nabawi sebagai tempat beribadat. Nabi Muhammad s. iaitu setelah wahyu diturunkan oleh Allah. mengamalkan dasar pengampunan kepada tawanan Arab Quraisy. Persaudaraan dan hubungan baik sesama manusia sangat digalakkan oleh Islam.a. walaupun Islam beroleh kemenangan.w. Menyatupadukan penduduk Madinah yang terdiri daripada pelbagai kaum. Menggunakan diplomasi dan menunjukkan nilai-nilai yang baik. Jawapan y y y y y y y y Nabi Muhammad s. Islam ialah agama yang menganjurkan perdamaian.a. Kandungan Perjanjian Hudaibiyah menggambarkan bahawa Islam tersebar dengan aman. Dalam Islam. Islam mengkehendaki umatnya sentiasa melakukan sesuatu perkara dengan bersungguh-sungguh. oleh itu orang Islam harus memilih perdamaian.Jawapan y y y Dakwah dapat dilaksanakan dengan aman dan tanpa berselindung lagi. y Menukarkan nama Yathrib kepada Madinah al-Munawarah.w. 4. Apakah teladan yang anda peroleh daripada peristiwa hijrah dari Makkah ke Madinah? c. Berikan alasan-alasan anda. ³Islam tersebar berasaskan kekuatan dakwah Islamiah bukan kerana peperangan:. BAB 6: PEMBENTUKKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA 45 . tidak memaksa mereka memeluk agama Islam. Tentera Islam yang berjuang di medan peperangan juga dilarang membunuh sesuka hati. Mendamaikan suku Arab di Madinah yang sering bersengketa ± Aus dan Khazraj. belajar dan bebrbincang. misalnya dalm Perang Badar. agama dan bangsa.

4. 3.).w. Bagaimanakah Saidina Abu Bakar al-Siddiq menjadi khalifah? Jawapan . iaitu sesuatu keputusan yang dibuat berasaskan perundingan dan perbincangan.a. 2.Atas pemuafakatan dan persetujuan kaum Ansar dan atas pertimbangan kepentingan Islam dan perpaduan. Jawapan . (632 M. .Syura bermaksud bermusyawarah.. Membaiki dan meningkatkan kecekapan sistem pentadbiran. Membahagikan jajahan takluk Islam kepada beberapa wilayah dan melantik gabenor atau wakil sebagai ketua yang bertindak sebagai pentadbir awam dan panglima tentera. Meningkatkan semangat perjuangan dan memberikan latihan strategi perang kepada tentera Islam (membina kekuatan psikolgi tentera/ perang). Perlantikan pegawai pengurusan dan pentadbiran. Nyatakan maksud syura.a.Khalifah ialah pemerintah yang dilantik selepas kewafatan Nabi Muhammad s. Apakah maksud khalifah. Fustat dan Basrah.Khalifah (khulafa) bererti pengganti. Pentadbiran 1. Ketenteraan 1. .Beliau dilantk hasil cadangan yang dikemukakan oleh Saidina Umar walaupun pada mulanya orang Ansar mencadangkan Saad bin Ubadah.Pada Zaman Khulafa al-Rasyidin pendekatan ini dilakukan dalam hal memilih pemimpin. muka surat 149. 5. mengatasi masalah-masalah masyarakat dan juga negara. Kufah. 4. Menubuhkan majlis syura yang dianggotai wakil golongan mujahirin dan ansar. 1. Apakah sumbangan Saidina Uthman bin Affan dalam memelihara al-Quran? 46 . Mendirikan kubu pertahanan di sempadan ± Menghadapi negara musuh seperti di Madinah. Jawapan . 3. iaitu pengganti yang melaksanakan tanggungjawab pemerintahan dan pentadbiran kerajaan yang sebelumnya dilakukan oleh Nabi Muhammad s. 2. 2.w. 4. Jelaskan pembaharuan yang dilaksanakan oleh Khalifah Umar bin al-khatab dalam pentadbiran dan ketenteraan.LATIHAN DAN AKTIVITI Latihan dan Aktiviti dalam buku teks. . Membina markas tentera di bandarbandar utama. 3. Menyusun sistem ketenteraan dengan membentuk tentera tetap dan tentera sukarela.

. muka surat 154.Al-Quran sebagai asas mengukuhkan lagi aqidah umat Islam.Membaiki dan menyeragamkan bacaan al-Quran..a. y Terkenal dengan keberanian dan kepahlawanan. Apakah maksud sistem warisan dalam kerajaan bani Umaiyah? Jawapan . y Tegas.Mengiktiraf sebuah naskhah al-Quran yang dikenali sebagai Mushaf Uthmani.Mendapatkan sokongan ramai dengan memberikan jawapan kepada mereka yang tidak menyokongnya. 6.w. . 3. . Secara berkumpulan. Maklumat yang telah dikumpulkan boleh dipaparkan pada papan penyataan di kelas anda.Mengasaskan kerajaan Bani Umaiyah di Damsyik. .Menggalakkan perkembangan ilmu pengetahuan dan mengiktiraf kepakaran para intelektual. .Memuliakan golongan ulama yang menghafal dan pakar dalam mentafsir ayat al-Quran. Jawapan . .Jawapan . . y Berketurunan bani Hashim.Menjadikan al-Quran asas panduan menegakkan negara Islam.. y Sepupu Nabi Muhammad s. Apakah peranan baitulmal dalam pemerintahan kerajaan bani Umaiyah? 47 . 2.Memberi insentif kepada guru atau pengajar al-Quran.Pemerintahan yang diwarisi dan dikuasai oleh golongan Bani Umaiyah.Mendokumentasikan dan menyusun semula juzuk-juzuk/ayat al-Quran yang dijadikan kitab al-Quran. berpengetahuan luas dalam bidang perundangan Islam. Senaraikan sumbangan Khalifah Muawiyah dalam bidang pemerintahan dan ilmu pengetahuan. . y Dilantik sebagai Khalifah al-Rasyidin keempat selepas Uthman bin Affan. .Mengkaji dan mendalami kandungan ayat al-Quran.Mengadakan kelas pembelajaran al-Quran. buat rujukan tentang biodata Khalifah Ali bin Abu Talib. Jawapan y Lahir pada tahun 602 M. Latihan dan Aktiviti dalam buku teks. 1. . y Pakar dalam bidang hukum-hakam.Menerima penyerahan kuasa daripada Hassan bin Ali. .Menyebarkan Islam bersama al-Quran ke negara-negara yang ditakluki. .

Apakah peranan baitulhiknah dalam perkembangan ilmu pengetahuan? 48 . pedagang atau pengusaha membayar cukai dan menyumbang kepada baitulmal adalah dengan matlamat membantu negara dan umat Islam dalam bidang-bidang lain.Konsep ³perkongsian kemakmuran´ telah diasaskan melalui peranan baitulmal sepertimana yang dilakukan pada zaman Nabi Muhammad s.Ilmu agama mengalami perkembangan yang pesat pada era Khalifah Umar ibn Abdul Aziz. muka surat 158.Sumber pendapatan baitulmal yang dibelanjakan untuk tujuan kebajikan telah memberikan kesan yang positif kepada perkembangan ekonomi umat Islam dan mengukuhkan kedudukan politik pemerintahan Islam di bawah Bani Umaiyah. Bagaimanakah kerajaan Bani Abasiyah ditubuhkan? Jawapan y y Kerajaan Bani Abasiyah ditubuhkan pada tahun 750 M. Jarir.Pada zaman ini muncul tokoh-tokoh ilmuan yang terkemuka seperti Khalil ibn Ahmad (pakar bahasa dan fisiologi Arab). . Latihan dalam buku teks. 1. sumbangan. telah bergerak sevara terbuka. Manakala tokoh-tokoh lain seperti Ibn Jari (tafsir al-Quran). menyedialkan pinjaman dan pelbagai bentuk bantuan serta merancang pelaburan sosial dan ekonomi bagi menangani masalah sosial.Kota Basrah telah muncul sebagai kota/pusat pengajaran dan penyebaran ilmu dlalam pelbagai bidang.Pada zaman ini. serta sasterawan seperti al-Farazdaq.Peranan baitulmal dalam pelbagai bidang mendorong pertumbuhan ekonomi. . y 2.a. peranan Islam dalam penyebaran ilmu pengetahuan semakin maju dan amat disegani oleh masyarakat Eropah. 4. serta Hasan al-Basri dan Wasil ibn Ata (usuluddin).w. . Apakah sumbangan penting kerajaan Banii Umaiyah dalam bidang keilmuan? Jawapan .Baitulmal merupakan badan kewangan yang mengumpulkan sumber pendapatan seperti cukai. . .Pada masa ini bahasa Arab mencapai kemuncak bahasa ilmu dan bahasa rasni negara. . selepas gerakan atau revolusi Abasiyah yang berjaya menumbangkan kerajaan Bani Umaiyah.a.Ini bermakna peranan orang berada dan orang-orang kaya tidak kira golongan peniaga.Bidang-bidang tertentu seperti hadis dikaitkan dengan tokoh Urwajh bin al-Zubair dan Ibn Zihat al-Zuhri.Jawapan . .w. . Kempen-kempen bagi menjatuhkan Bani Umaiyah dilakukan atas nama Ahlut Bait (keluarga Nabi Muhammad s. lagi. Sibawayhi (ahli nahu Arab). dan lain-lain bentuk bayaran yang dikenakan atau yang diperoleh. .). Umar ibn Rabia¶h dan Jamil al-Uzri. Gerakan menumbangkan pemerintahan Bani Umaiyah ditaja oleh Ali bin Abdulllah yang bergerak secara sulit dan pada zaman Khalifah Umar Abdul Aziz.

Banyak hasil pengetahuan diterjemahkan dan menjadikan Islam maju dan terkenal. Bagaimanakah kerajaan Turki Uthmaniyah terbentuk? Jawapan y y Kerajaan Uthmaniyah telah diasaskan sekitar awal abad ke-14 dan berakhir awal abad ke-20.Jawapan y y y y y y y Baitulhikmah merupakan institusi keilmuan yang ditubuhkan pada zaman Khalifah Harun al-Rasyid. y Kerajaan Uthmaniyah juga mempunyai kumpulan Janissari (kumpulan elit yang sangat terlatuh dalam selok-belok peperanan). 1. Institut ini berkembang pesat pada zaman pemerintahan Khalifah al-Makmun. Uthman bin Urtughrul berjaya membentuk kerajaan Uthmaniyah dan seterusnya meluaskan wilayahnya. Penyebaran ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang berlaku dengan pesat. Dengan kejayaan ini. Nyatakan faktor-faktor yang menyebabkan empayar Turki Uthmaniyah berjaya menyeberkan ajaran Islam. Semangat ghazi (semangat kepahlawanan) yang tinggi dikalangan tentera Uthmaniyah. Jawapan y y y y y Falsafah dan Sains Sejarah Bahasa Ilmu hadis dan al-Quran Fikah Latihan dan Aktiviti dalam buku teks. Kerajaan Uthmaniyah bermula dengan sebuah kerajaan kecil yang terletak di sebelah barat Anatolia (Turki hari ini) dan kemudiannya berjaya menguasai kerajaan lain dan membentuk kerajaan Uthmaniyah. Senaraikan ilmu pengetahuan yang muncul pada Zaman Abbasiyah. y Kerajaan Uthmaniyah mempunyai armada laut yang kuat dan dapat mengawal keselamatan di kawasan Laut Mediterranean. y y y 2. Beliau memainkan peranan penting menunpaskan tentera Byzantine. Walaupun di bawah pengaruh Saljuk. Sistem ketenteraan empayar Uthmaniyah yang sistematik. Baitulhikamh juga merupakan pusat pemgajian yang menjadi tumpuan para ilmuan dalam pelbagai bidang. Pengasas kerajaan ini ialah Uthman bi Ertughrul bin Sulaiman Shah. Apakah yang dimaksudkan dengan Janissari? 49 . muka surat 163. Anatolia bebas daripada Kerajaan Saljuk. Kegiatan utamanya ialah penterjemahan karya falsafah dan sains dari Yunani. 3. Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan yang terkemuka. Jawapan y y y Pegangan akidah yang kukuh dan akhlak yang tinggi di kalangan orang Islam. 3. Peralatan perang yang moden dan dapat menangkis serangan musuh.

Tentera ini merupakan kumpulan kanak-kanak yang diambil menerusi sistem devshirme dan sebahagian daripada mereka akan diserapkan dalam bidang pentadbiran. Kanak-kanak ini telah diberi latihan fizikal dan ketenteraan serta selok-belok peperangan sejak awal. y y y y y y Latihan dan Aktiviti dalam buku teks. ketua tentera darat dan laut. pemerintah-pemerintahnya adalah dari keturunan yang sama. 1. Sebarang perintah dianggap sebagai undangundang yang wajib dipatuhi. Dakwah Hubungan Diplomatik Penjajahan Kemajuan Islam (pengetahuan) Cara Tamdun Islam Berkembang Perdagangan Kerasionalan agama Islam dengan fitrah manusia Surat/warkah Tarikan ajaran Islam Grafik: Cara Tamadun Islam Berkembang 2. Wazir bertanggungjawab kepada Dewan Kebangsaan Turki yang dianggotai oleh menterimenteri. 4. ketua agama dan hakim tertinggi. Jawapan y y Kerajaan Turki Uthmaniyah mengamalkan sistem pemerintahan bercorak monarki (warisan). Ketua negara ialah sultan yang berfungsi sebagai ketua kerajaan. Jawtan Kadi dan Mufti diadakan bagi menjalankan penghakiman dan menyelesaikan masalah fatwa.Jawapan y y y Kumpulan tentera infantri elit yang sangat terlatih dalam selok-belok peperangan. Jelaskan sistem pentadbiran kerajaan Turki Uthmaniyah. muka surat 169. Bagaimanakah tamadun Islam pada zaman kerajaan Bani Umaiyah bertembung dengan 50 . Dibawah sultan terdapat jawatan Wazir Agung (Perdana Menteri). gabenor. Nyatakan cara-cara tamadun Islam berkembang. Di peringkat pusat terdapat Wazir Agung (Perdana Menteri) diikuti dengan menteri-menteri dan jabatan tertentu. terdapat komander tentera. Di peringkat daerah/kawasan. Dewan Kebangsaan Turki beryamggungjawab menggubal undang-undang negara. Perkara berkaitan akidah dan ibadat adalah di bawah tanggungan Pengarah Urusan Agama.

Mereka berpegang pada kepercayaan kepada Allah dan nilai-nilai Islam. bahasa dan kemahiran/kepakaran. sistem kehidupan masyarakat turut berubah. Ibn al-Nafis mengarang buku al-Shamil fi Sina¶ah al-Tabibiyah (Kajian Umum Profesion Kedoktoran). Wujud golongan Mudejar. Orang Islam dapat menguasai perdagangan di Eropah. 3. Jawapan y y y Pelbagai buku rujukan dalam bidang sains telah dikarang. 5. 51 . Secara tidak langsung berlaku pertukaran budaya.tamadun lain di dunia melalui perniagaan? Jawapan y y Menerusi perniagaan jarak jauh. Nyatakan sumbangan tamadun Islam dalam bidang sains. Orang Sepanyol dapat bertutur dalam bahasa Arab dan berpakaian sperti orang Islam. Jawapan y y Mengarang buku Qanun fil al Tib (Peraturan Perubatan). Penulisan ensiklopedia sains oleh Mohamed al-Fanari dan Molla Lutfi. Apakah sumbangan Ibn Sina. Pengaruh Islam dalam seni bina dan ukir. Menerusi aktiviti berniaga tersebut mereka berinteraksi. Beliau bukan sahaja pakar dalam bidang sains tetapi juga dalam bidang falsafah dan agama (usuludin) dan mempunyai pemikiran kritis. Apakah kesan kemasukan Islam ke Sepanyol? Jawapan y y y y y y Menerusi agama Islam. orang-orang Islam telah bertemu dengan pelbagai masyarakat dan agama. contohnya Masjid Cordova. 4. Wujud para pemikir dan intelektual Islam yang setanding dengan orang Barat. iaitu orang Islam tempatan yang tinggal di kawasan pemerintahan orang Kristian.

A. Soalan Esei dalam buku teks, muka surat 172. 1. Corak pemerintahan antara kerajaan Khulafa al-Rasyidin dengan kerajaan Bani Umaiyah adalah berbeza. Buktikan kebenaran pernyataan ini. Khalifah Al-Rasyidin 1. Pemilihan berdasarkan syura dan Baiah. Sistem pemilihan (4 cara); ± Percalonan ± Perundingan¶ ± Wasiat ± Kelompok kecil 2. Daripada orang Quraisy (terutama Bani Hashim). 3. Jizyah (cukai kepala) dikenakan kepada orang bukan Islam. 4. Pusat pemerintahan di 5. Madinah. Khalifah Bani Umaiyah 1. Pemilihan berdasarkan sistem warisan.

2. Daripada Bani Umaiyah. 3. Jizyah (cukai kepala) dikenakan juga kepada orang Islam berketurunan Arab. 4. Pusat pemerintahan di Damsyik (Syria).

2a. Huraikan perkembangan dan kemajuan ilmu matematik pada zaman Abbasiyah dan Umaiyah. Jawapan y y Pada zaman pemrintahan Abbasiyah dan Umaiyah, ilmu matematik telah berkembang dengan pesat. Pengetahuan matematik bukan sahaja diperkenalkan dalam negara tetapi meluas sehingga ke negara Barat. Al-Khawarizmi misalnya, telah mengarang buku matematik dan diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi rujukan dan panduan masyarakat Barat. Buku-buku al-Khawarizmi telah ditempatkan di uneversiti-universiti di eropah bagi rujukan pakar dai Barat. Seorang ahli matematik barat telah terpengaruh dengan teori-teori matematik alKhawarizmi. Umar Khayyam pula telah mencipta takwim yamg lebih tepat berbanding takwim Gregorian. Beliau juga telah mewujudkan ilmu algebra.

y y y

52

2b. Bincangkan sumbangan Ibn Sina dan al-Khawarizmi dalam bidang ilmu pengetahuan.

IBN SINA 1. 2. 3. 4. Menyumbang dalam bidang perubatan dan falsafah Menghasilkan buku falsafah yang terkenal al-Shifa. Menghasilkan buku al-Qanun fi al-Tib. Merupakan pakar perubatan yang menjadi rujukan doktor-doktor Barat. 1. 2. 3.

AL KHAWARIZMI Menyumbang dalam bidang matematik. Mengasaskan ilmu algebra dan memberi perhatian dalam bidang persamaan kuadratik. Menulis tentang teori geometri dan teori asal usul angka

3. Pertumbungan antara tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia telah berlaku sejak zaman awal Islam lagi. (a) Jelaskan bentuk pertembungan itu. Jawapan y y y y y Menerusi perdagangan dan perniagaan. Hubungan diplomatik. Penaklukan dan ketenteraan. Kebudayaan. Intelektual.

(b) Apakah implikasi terhadap tamadun Islam dalam pertembungan tersebut? Jawapan y y y y Tamadun Islam tersebar meluas ke serata dunia. Berlaku asimilasi antara tamadun Islam dengan tamadun lain. Tamadun Islam semakin kukuh dengan agama Islam sebagai asasnya. Ilmu pengetahuan Islam telah dipelajari oleh negara Barat dan mereka telah mengembangkannya. Misalnya, ilmu perubatan Sains dan Matematik.

4. Tamadun Islam telah memberikan sumbangan yang besar kepada dunia Barat dab Timur. (a) Jelaskan sumbangan tamadun Islam dalam bidang keilmuan. Jawapan y y y y y Wujud pusat penterjemahan. Terbina perpustakaan seperti baitulhikmah pada zaman Harun al-Rasyid di Baghdad. Dengan ilmu banyak buku disimpan dan dikaji. Zakaria al-Razi telah menghasilkan 20 karya dalam bidang perubatan termasuk alHadi. Al-Farabi, al-Miskawayh dan al-Mawardi menghasilkan buku undang-undang, pemikiran dan politik. Pakar dalam bidang falsafah, seperti Ibn Sina, Fakhral-Din, Ibn al-Arabi, Ibn Rushd dan Imam Ghazali.

53

(b) Bagaimanakah ciri-ciri kehidupan sosial yang dicadang oleh Islam? Jawapan y y y y y Dasar sosial Islam berasaskan kecemerlangan individu bukan berasaskan keturunan. Tidak ada perbezaan taraf antara seseorang individu dengan individu yang lain kecuali taqwa. Setiap perlakuannmanusia perlu mengikut landasan Islam yang ditetapkan. Setiap individu termasuk suami, isteri, ibu bapa, rakyat dan pemimpin mempunyai tanggungjawab masing-masing. Sifat berdisiplin sangat penting diamalkan bagi mengawal diri dan perasaan.

BAB 7: ISLAM DI ASIA TENGGARA

54

LATIHAN DAN AKTIVITI Latihan dalam buku teks, muka surat 178. 1. Senaraikan teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara. Jawapan - Tiga teori kedatangan Islam ke Asia Tenggra, iaitu Teori Islam berkembang ke Asia Tenggara dari Arab, dari China dan dari India. 2. Senaraikan bukti kedatangan Islam ke Asia Tenggara. Jawapan - John Crawford berpendapat bahawa Islam berkembang ke Asia Tenggara menerusi aktiviti perdagangan. - Bukti yang digunakan untuk menyokong pendapatnya adalah berdasarkan bukti catatan China yang mengatakan bahawa orang Arab dan Parsi telah mempunyai pusat perniagaan di Canton. - Mereka seterusnya berdagang di Lautan Hindi dan terdapat di kalangan mereka yang berdagang ke Asia Tenggara seperti di Selat Melaka. - Selain itu, Profesor Syed Muhammad Naquib al-Attas menggunakan bukti wujudnya persamaan antara bahan penulisan dan kesusasteraan di Asia Tenggara dengan yang terdapat di Arab. - Beliau juga menggunakan alasan bahawa kebanyakan karya tempatan menceritakan pengislaman raja di Asia Tenggara dilakukan oleh syeikh dari Arab. Latihan dan Aktiviti dalam buku teks, muka surat 185. 1. Senaraikan cara Islam berkembang di Asia Tenggara. Jawapan - Perdagangan - Perkahwinan - Pengislaman raja dan golongan bangsawan - Kelahiran kerajaan Islam - Peranan pusat kebudayaan - Peranan mubaligh - Keistimewaan Islam 2. Berdasarkan peta pada halaman 182, senaraikan kerajaan Islam di Asia Tenggara. Jawapan - Samudera ± Pasai - Perlak - Acheh - Melaka - Patani - Brunei 3. Nyatakan cara-cara yang digunakan oleh para pedagang untuk menyebarkan Islam.

55

Latihan dan Aktiviti dalam buku teks. Pedagang menunjukkan sikap dan akhlak yang baik semasa berdakwah. Nyatakan peranan surau dan madrasah untuk memberikan pendidkan awal kepada masyarakat Islam Asia Tenggara. bahasa dan kesusasteraan. Berkahwin dengan gadis (penduduk) tempatan. Pemerintahan dan pentadbiran y y y y y y y y Institusi Kesultanan Sultan Ketua Negara Mufti dilantik sebagai penasihat sultan Pegawai seperti kadi. Madrasah pula dijadikan sebagai pusat pendidikan secara tidak formal. muka surat 191. Secara berkumpulan. Jawapan y y Surau telah dijadikan sebagai tempat pengajaran al-Quran secara tidak formal. bincangkan pengaruh Islam di Asia Tenggara dalam aspek pemerintahan dan pentadbiran. pemungut zakat Islam agama rasmi Nama negara seperti Acheh Darul Salam Undang-Undang Syariah Semangat jihad Bahasa dan Kesusasteraan y y y Kewujudan tulisan jawi Tulisan rasmi dalam pentadbiran kerajaan Islam Istilah bahasa Arab digunakan dalam bahasa Melayu seperti ³sultan´ Bahasa Melayu menjadi bahasa lingua-franca Hasil kesusasteraan dipengaruhi Islam y y Budaya dan cara hidup y Cara hidup Islam diasimilasikan dalm budaya seperti bertudung kepala Islam sebagai Addin Konsep persaudaraan Islam Nilai akhlak Islam Gotong-royong Semangat bekerjasama Pengaruh Islam di Asia Tenggaara Ekonomi y y y y y y y y y y y y Grafik: Pengaruh Islam di Asia Tneggara A. Soalan Esei dalam buku teks. mlerang perbuatan mengemis Unsur-unsur halal semasa berurusniaga Riba dan penipuan dilarang Berjimat cermat 56 . Hasil perbincangan anda hendaklah dirumuskan dalam bentuk grafik klasifikasi. muka surat 194. 1. Hubungan baik dengan pemerintah tempatan diamalkan oleh pedagang.   akat Baitulmal Rajin bekerja Mencari rezeki halal. budaya dan cara hidup serta ekonomi. 2. Anda boleh mencipta grafik berdasarkan kreativiti ahli kumpulan anda.Jawapan y y y y Pedagang berdakwah semasa menjalankan aktiviti perdagangan.

mereka telah memeluk agama Ilslam dan meninggalakan kepercayaan tradisi seperti memuja semangat. Jawapan y y y y Pengaruh Islam terhadap masyarakat di Asia Tenggara dapat dilihat dalam pegangan agama dan cara hidup yang diamalkan.3. Pada pandangan anda. Cara hidup yang berorientasikan Islam ke rantau ini juga telah mengubah sistem sosial masyarakat kepada kehidupan tanpa kelas. bersatu padu dan bekerjasama telah menjadi budaya masyarakat. Dalam agama Islam.13 hingga ke-16? Jawapan y y y y y Kemurnian ajaran Islam yang menerapkan konsep persamaan taraf sesama manusia. Tuhan yang disembah ialah Allah yang Maha Esa dan hal ini agak bebrbeza datipada agama-agama yang terdapat di Aisa Tenggara sebelum kedatangan agama Islam yang mempunyai banyak Tuhan. tolongmenolong dan bertoleransi. 4. ekonomi dan sosial. 57 . bincangkan pengaruh yang dibawa oleh Islam kepada masyarakat Asia Tenggara. Agama Islam juga menekankan moral dan akhlak yang baik seperti bekerjasama. Islam merupakan agama yang tidak statik yang menganjurkan manusia berfikir secara rasional. mengapakah agama Islam dapat disebarkan dengan meluas di Asia Tenggara pada abad ke. Agama Islam juga merupakan satu cara hidup yang lengkap yang merangkumi soal ibadat dan peraturan hidup dalam politik. Dari segi agama dan kepercayaan. Nilai-nilai akhlak dalam Islam seperti tolong-menolong. Dengan memberikan contoh tertentu.

disanjung tinggi dan dimartabatkan. . . Nyatakan pengaruh Islam dalam institusi kesultanan di negara kita. Terengganu. Kedah.Perlak. muka surat 200. Patani. Jawapan . Acheh.Nama dan gelaran.Kekebalan raja. Melaka.Naungan rakyat.Kuasa turun-temurun.BAB 8: PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM KEDATANGAN BARAT LATIHAN DAN AKTIVITI Latihan dan Aktiviti dalam buku teks. Senaraikan nama pelabuhan di Asia Tenggara yang menjadi tumpuan pedagang Islam dari abad ke-13 hingga abad ke. Pasai.Kedudukan yant tinggi. berkuasa.Kebesaran dan kemulian.Istiadat pertabalan. Pahang dan Johor. . 3. Kelantan. 2.Kedaulatan. Daulat juga bermaksud konsep ikatan antara rakyat dengan raja/pemimpin yang berkuasa yang menjadi penaung kepada rakyat.14? Jawapan . . Apakah yang dimaksudkan dengan daulat? Jawapan . . 58 . .Penganugerahan kebesaran. 1.Kuasa da pengaruh. Brunei. Sulu. dimuliakan. . .

Seni tulisan khat dikenali juga sebagai kaligrafi. 1. Nyatakan perbezaan antara Adat Perpatih dan Adat Temenggung.Kedua-dua adat mempunyai kecenderungan memihak kepada sesuatu pembahagian gender (lelaki atau perempuan). Tulisan khat pengaruh Arab dan Parsi mencorakkan perkembangan kesenian yang penting di bangunan yang berunsurkan Islam dan di masjid-masjid ternama dan terkemuka. Apakah yang dimaksudkan dengan pendidikan formal dalam masyarakat Melayu tradisional? Jawapan y y y y y Pendidikan formal berkaitan dengan keagamaan yang diterima secara langsung dan malaui perantaraan institusi tertentu. surau. Adat Temenggung 1. Pengaruh adat Minangkabau. Pengaruh sistem/adat Temenggung. Ukiran epigrafi seperti batu bersurat dan batu nisan masih lagi dominan sehingga ke hari ini. muka surat 208. seni persembahan dan seni bina. dan surau ialah petikan ayat al-Quran seperti surah Yasin. 5. Corak pendidikan ini telah lama berkembang sebelum kedatangan Islam dan berasaskan tradisi Hindu dan Buddha. Falsafahnya melindungi kaum wanita dan peranan wanita dalam urusan keluarga. Undang-undang adat yang mencorakkan masyarakat di Negeri Sembilan ± Naning. 2. Kedatangan Islam menyemarakkan pendidikan formal ± pendidikan dijalankan di sitana. Pendidikan biasanya diberikan oleh golongan ulama atau Tok Guru yang ditugaskan khas untuk bakal pemerintah dan pembesar kerajaan. Ayat-ayat yang digunakan untuk tulisan khat di masjid. Bidang pendidikan terbatas dan didominasi oleh golongan atasan dan golongan istana. Meletakkan taraf lelaki lebih tinggi walaupun memberi persamaan kepada wanita. rumah. Jawapan Adat Perpatih 1. y y y 59 . Mementingkan perempuan dari segi status. 5. Jurai keturunan bapa lebih dipentingkan. 3. Jawapan (A) Seni khat y Satu kesenian yang menonjolkan penulisan jawi dalam bentuk ukiran. Batu Bersurat di Terengganu ialah hasil seni tulisan yang tinggi kemahiran kebudayaannya. 2. madrasah. pahatan dan reka cipta sesuatu hasil seni. 3. surah al-Fatihah dan lain-lain. 4. . Bersifat matrilineal. masjid. Nyatakan contoh pengaruh Islam dalam seni khat. iaitu nasib keturunan adalah melalui ibu. Latihan dalam buku teks. 2. Undang-undang adat yang mencorakkan kehidupan masyarakat di Negeri-negeri Melayu. 4. Istana menjadi pusat pengajian yang penting. warisan harta dan sebagainya. Falsafahnya meletakkan tanggungjawab keluarga kepada lelaki. madrasah serta pondok.4.

dan Hikayat Nabi-nabi seperti Hikayat Nabi Yusuf dan Hikayat Nabi Musa. Begitu juga dengan alat-alat muzik yang digunakan seperti rebana. . Hikayat-hikayat lain seperti Hikayat Amir Hamzah dan Hikayat Muhammad Ali Hanafiah telah menjadi karya yang penting dan disimpan di istana Melaka.Tulisan khat (kaligrafi) dan tulisan epigrafi yang terdapat dengan meluas pada binaan masjid.Kandungan pengajiannya merangkumi ilmu fikah. Nyatakan pengaruh Islam dalam bidang kesusasteraan pada zaman Kerajaan Melayu Melaka. .Setelah kedatangan Islam di Melaka. Hikayat Bulan Berbelah. nyanyian dan wayang kulit. usuludin. istana dan bangunan-bangunan berunsur Islam mencerminkan pengaruh ArabParsi dan pengaruh Islam. 4. persembahan tarian dilakukan oleh wanita dan dinyanyikan dalam majlis perkahwinan. mimbar dan bumbung khusus. penulisan karya sastera telah berkembang. nyanyian. tasawuf dan sebagainya.Cerita-cerita tentang para sahabat seperti Hikayat Abu Bakar dan Hikayat Hasan dan Husin. dan tarian disepadukan dalam sesuatu persembahan. pengaruh Jawa dan pengaruh masyarakat Thai.Bentuk-bentuk seni bina Islam juga agak unik.Mesjid mempunyai ciri-ciri khas seperti mihrab. Seni Persembahan telah berkembang sejak sebelum kedatangan Islam dan diteruskan serta disesuaikan dengan pengaruh Islam.Sebagai institusi pendidikan formal. dan nazam adalah pengaruh Islam. Kelantan dan Johor. Karya yamg dihasilkan terbahagi kepada bentuk prosa dan puisi. berkhatan dan dalam upacara lain yang bersifat keagamaan. Kesenian persembahan seperti ghazal (di Johor) tarian mak inang di istana Melaka. Ada pengaruh Minangkabau. Di Terengganu. y y (C) Seni bina Jawapan .Antara kesusasteraan bentuk hikayat yang dihasilkan adalah seperti Hikayat Nabi Muhammad. . pusat pertemuan dan perkumpulan masyarakat serta tempat yang paling ideal untuk mengembangkan ilmu-ilmu Islam. 3.drama. . hadis. 60 . Pengaruh Islam dan Arab menyebabkan seni persembahan diwarnai oleh pengaruh Arab seperti tarian dabus yang mengandungi unsur keagamaan dan kepahlawanan. Muzik. Jawapan . . Hikayat Nur Muhammad.(B) Seni Persembahan y y y y Tarian. Apakah fungsi surau dan masjid pada zaman Kesultanan Melayu Melaka? Jawapan . muzik. Perkembangan seni bina dan ukiran berkembang pesat di Terengganu.

cukai tetap (cukai import) yang jumlahnya ditetapkan oleh pemerintah. Apakah ciri-ciri Islam yang terdapat pada mata wang negeri Johor pada abad ke. Orang asing dari Kepulauan Melayu ± cukai diraja sebanyak tiga peratus. Siam. tanah Arab. Jawapan y y Para pedagang yang berniaga diwajibkan membayar cukai tehadap barang dagangan mereka sebelum urusan perniagaan dapat dijalankan. ± ± ± ± y Pedagang dari India. iaitu.Latihan dalam buku teks. Golongan kaya dan berkemampuan diperintah membayar zakat harta. Nyatakan peraturan-peraturan cukai yang dikenakan kepada pedagang yang berdagang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka.16? Jawapan y Mempunyai tulisan jawi/Arab seperti Malik atau Sulan al-Adil. dan Pegu ± enam peratus. muka surat 211. Orang asing lain ± cukai diraja enam peratus. 2. Bagaimanakah pengaruh Islam dalam aspek perniagaan dalam Kesultanan Melayu Melaka. Jepun dan China ± lima peratus. kutipan zakat akan disimpan oleh baitulmal. Terdapat barang tertentu seperti beras dan makanan tidak dikenakan cukai. Jawapan y y Amalan riba tidak dibenarkan dalam bidang perniagaan di kalangan orang Islam. 1. 61 . 3. Terdapat beberapa jenis cukai.

pekerja mualim atau anak kapal sebagai makmum dan nakhoda sebagai kapten atau imam bagi mengekalkan keselamatan. Hukum Kanun Melaka menjelaskan tanggungjawab raja dan pembesar (pemerintah).A. keamanan. serta jenis-jenis hukuman terhadap kesalahan tertentu.pantang larang di kalangan anggota masyarakat. Hukum Kanun Melaka berkaitan dengan peraturan dan hukuman (jenis hukuman) yang dijatuhkan kepada mereka yang melakukan jenayah dan lain-lain bentuk kesalahan yang bersabit. dan juga pembayaran cukai pelabuhan. Soalan Esei dalam buku teks. permasalahan ibadah. y (b) Analisis kandungan fasal-fasal Hukum Kanun Melaka yang mempunyai pengaruh Islam. Hukum Kanun Melaka Undang-undang Melaka Undang-undang Laut Melaka 1. (a) Mengapakah undang-undang di atas digubal oleh pemerintah Melaka? Jawapan y y Kedua-duanya ialah undang-undang bertulis yang merupakan peraturan dan hukum bagi menjaga keamanan dan keadilan. 62 . undang-undang keuarga. Dua jenis undang-undang yang telah diamalkan oleh Kesultanan Melayu Mlelaka ialah Hukum Kanun Melaka dan undang-undang Laut Melaka. Jawapan y y Terdapat 44 fasal dalam Hukum Kanun Melaka dan hukum ini mempunyai 46 naskhah salinan yang disebut dengan pelbagai nama. Undang-undang Laut Melaka berkaitan dengan hal dan tanggungjawab pengurus. hukuman terhadap kesalahan jenayah. muka surat 213.

fiqah. Kesusasteraan ini berkembang bersama agama Islam di Nusantara dan di Asia. Hikayat Nur Muhammad. Batak dan Rencong digunakan. Huruf Arab diperkenalkan dan disesuaikan dengan tulisan Melayu. Hikayat Bulan Berbelah dan Hikayat Nabi-nabi seperti Hikayat Nabi Yusuf dan Hikayat Nabi Musa. Cerita-cerit tentang para sahabat seperti Hikayat Abu Bakar dan Hikayat Hasan dan Husin.15 dan abad ke. tulisan lain seperti Pallava. undang-undang.2. Kawi (Jawa Kuno). penulisan karya sastera telah berkembang.16. Tulisan jawi menjadi tulisan komunikasi dan tulisan rasmi kerajaan Melayu di Tanah Melayu. sejarah. Setelah kedatangan Islam ke Melaka. Hikayat-hikayat lain seperti Hikayat Amir Hamzah dan Hikayat Muhammad Ali Hanafiah telah menjadi karya yang penting dan disimpan di istana Melaka. Bincangkan pengaruh Islam dlam bidang bahasa dan kesusasteraan di Tanah Melayu pada abad ke. tauhid. Tulisan jawi juga mencorakkan bahasa intelektual dalam pemgetahuan agama Islam dan pelbagai pengetahuan lain seperti falsafah. Banyak hikayat saduran bercorak Arab-Parsi seperti Hikayat Abu Nawas dan Hikayat Hasan Damsyik menjadi bahan bacaan popular dalam masyarakat Melayu. Sastera berbentuk puisi antaranya Syair Dahulu Kala yang ditulis oleh Tengku Ampuan Mariam di Terengganu. Pada peringkat awal. Antara kesusasteraan bentuk hikayat yang dihasilkan adalah seperti Hikayat Nabi Muhammad. Kesusasteraan Islam berkembang pesat dan menjadi bahan bacaan dan pengetahuan yang penting kepada masyarakat Melayu. pengetahuan astronomi dan sebagainya. tumbuhtumbuhan dan binatang. Banyak istlah Arab telah digunakan dalam bahasa Melayu. Tulisan jawi amat berpengaruh dalam mencorakkan perkembangan literasi bahasa dari segi bacaan dan penulisan. nama tempat. Karya yang dihasilkan terbahagi kepada bentuk prosa dan puisi. Jawapan y y y y Pengaruh Islam paling ketara dalam penggunaan tulisan jawi. kesusasteraan rakyat disebarkan secara lisan dan kebanyakkannya ialah cerita asal usul yang merakamkan kepercayaan tentang alam. Sunda Kuno. y y y y y y y y y 63 . Sebelum ini.

. . .Zaman Gelap merupakan zaman selepas kejatuhan tamdun Rom di Eropah dan merupakan peringkat awal Zaman Pertemgahan. 3. Apakah yang dimaksudkan dengan Zaman Gelap di Eropah? Jawapan . 2. Jawapan .Ekonomi dan kehidupan masyarakat merosot. .Tuan-tuan tanha memberikan perlindungan kepada petani.BAB 9: PERKEMBANGAN DI EROPAH LATIHAN DAN AKTIVITI Latihan dalam buku teks. 1. mereka dikehendaki memberika khidmat kepada raja seperti menyertai pasukan tentera dan membayar cukai. pedagangan. . 64 .Raja memberikan perlindungan kepada tuan-tuan tanah.Tidak terdapat pentadbiran pusat yang kukuh dan berkesan. . . . muka surat 220.Kemerostan dalam bidang ilmu pengetahuan.Institusi gereja memiliki harta yang banyak.Khidmat tenaga boleh diakukan melalui sistem kerah dan cukai pula melalui sistem serah.Pembesar-pembesar dearah akan memberikan khidmat tenaga serta cukai kepada raja sebagai tukaran kepada perlindungan yang diberi oleh raja.Kehidupan penuh dengan kacau-bilau dan peperangan sehingga petani mencari perlindungan daripada tuan-tuan tanah. Nyatakan ciri-ciri persamaan antara feudalisme di Eropah dengan masyarakat Melayu tradisional. .Sultan atau raja akan mengurniakan sesebuah kawasan kepada pembesar Melayu untuk ditadbir.Terdiri daripada golongan pemerintah (raja) dan golongan yang diperintah (rakyat). tetapi mengongkong kehidupan masyarakat Eropah. .Raja mengurniakan tanah kepada tuan-tuan tanah untuk diusahakan. . . sebagai balasannya. Jawapan Sistem Feudal di Eropah.Tuan-tuan tanah boleh mengerahkan petani untuk memberikan khidmat semasa berlakunya peperangan. . . muka surat 217.Terdiri daripada golongan pemerintah (raja) dan golongan yang diperintah (rakyat).Terdapat golongan hamba yang memberikan khidmat tenaga kepada golongan tuan tanah. Sistem Feudal masyarakat Melayu Tradisional. Latihan dalam buku teks. . .Terdapat golongan hamba yang memberikan khidmat tenaga kepada golongan pembesar. Nyatakan ciri-ciri penting Zaman Gelap yang berlaku di Rropah.Kemunculan sistem feudal di Eropah. dan kehidupan di bandar.

Perancis dan Belanda. dan Milan sebagai pusat perdagangan antarabangsa. Genoa. falsafah dan metafizik. Jawapan y y Kewujudan kerajaan pusat dan kesatuan kebangsaan yang kuat dan kukuh melalui amalan pembayaran cukai secara langsung kepada kerajaan pusat. Florence. Huraikan maksud Monarki Baru. kimia dan perubatan. 65 . Monarki baru terdapat di Portugal. Sistem perdagangan tempatan dan antarabangsa semakin berkembang dengan meluas. Melahirkan masyarakat yang mempunyai keyakinan terhadap kebolehan diri sendiri dan menyuburkan persaan keyakinan diri. Perubahan dalam pemikiran dan gaya hidup manusia kerana manusia Renaissance bersedia menzahirkan emosi mereka melalui muzik.1. fizik. Jawapan y y y y y y y y y Kemunculan monarki baru. saintifik. Masyarakat yang memikirkan pendidikan yang menekankan pemikiran logik. Rom. iaitu renisciment yang bermaksud ³kelahiran semula´. Merintis jalan kepada pembangunan dan perkembangan pelbagai ilmu sains seperti biologi. geografi. Kegiatan ekonomi sara diri semakin merosot. Mempunyai sifat inkuiri dan berani meneroka perkara dan bidang baru untuk mencapai kejayaan dalam semua bidang. . Castile dan Aragon (Sepanyol).Kegemilangan tamadun tersebut telah tenggelam pada zaman gelap dan kegemilangan itulah yang telah muncul dan dikembangkan semula pada zaman Renaissance. 4. Kemunculan bandar-bandar terkenal seperti Venice. Bandar-bandar pelabuhan terkenal seperti Venice dan Genoa merupakan pusat ekonomi perdagangan utama yang berjaya menjadi pusat perkembangan budaya utama di Eropah. kartografi (teknik melukis peta) dan astronomi. dan agama yang menjadikan Itali pusat perkembangan idea-idea baru. Kuasa raja semakin kukuh menyebabkan setiap raja di Eropah ingin menaikkan imej/status negara sehingga kuasa gereja dan kuasa golongan bangsawan bertambah kurang. Nyatakan kesan Renaissance. England. Apakah maksud Renaissance? Jawapan . Apakah ciri-ciri yang terdapat pada di negara Itali sehingga menyebabkan tercetusnya Renaissance di situ? Jawapan y y y y Kedudukan Itali yang strategik kerana dikelilingi oleh Laut Mediteranean. Berlakunya pertembungan budaya. 3. Berlakunya kegiatan penjelajahn dan penerokaan hasil daripada kemajuan dalam bidang matematikk. Istilah ini merujuk pada penghargaan semula ilmu yang telah dihasilkan oleh cindekiawan dan pejuang seni dalam tamadun Rom dan Yunani. bahasa. lukisan dan ukiran.Renaissance berasal daripada perkataan Itali. 2.

Menentang amalan rasuah dan penyelewengan yang berlaku dalam Gereja Katolik. iaitu surat pengampunan bagi penganut Kristian yang telah melakukan dosa.Raja England. Nyatakan kuasa-kuasa Eropah yang unggul pada zaman penjelajahan dan penerokaan. contohnya perang keagamaan yang berlaku di Peranchis antara tahun 1562 ± 1598 dan Perang 30 tahun (1618 ± 1648) yang melibatkan Sepanyol. 1. 66 . Jawapan . .Kuasa gereja terhadap kerajaan atau monarki baru semakin kurang kerana monari baru ingin membebaskan diri daripada penguasaan Paus di rom.Masyarakat Eropah tidak lagi dikuasai oleh satu mazhab saja.Menentang amalan institusi Gereja Katolik yang menjual Sijil Indulgences.Agama Kristian telah berpecah kepada dua mazhab utama.Dalam jangka panjang. . dan mempunyai kaitan dengan agama Kristian. 3. Jerman. . muka surat 226. Jawapan y Sepanyol. Jelaskan kesan-kesan terpenting Zaman Reformation tehadap Eropah. Apakah idea-idea penting yang diperjuangkan oleh Martin Luther? Jawapan . Denmark dan Sweden. . Apakah maksud Reformation? Jawapan y Reformatiom berasal daripada perkataan reform yang bermaksud ³melaksanakan perubahan atau pembaharuan terhadap sesuatu untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik atau membentuk sesuatu yang baru. timbul sikap toleransi antara penganut pelbagai mazhab Kristian dari segi mempergiatkan pendidikan dan penyebaran fahaman mereka. Bohemia.Menentang gaya hidup penguasa Gereja yang mirip kepada gaya hidup pemerintah dan golongan bangsawan dan tidak mencerminkan kehidupan keagamaan.Latihan dalam buku teks. Latihan dalam buku teks.Menentang cara dan gaya hidup penguasa Gereja Katolik yang tidak selari dengan apa yang terdapat dalam kitab Biblle.Peperangan yang berlaku antara negara mengikut mazhab masing-masing telah mengakibatkan banyak kemusnahan.´ Reformation merupakan satu gerakan yang berlaku di Eropah Barat dalam tempoh antara tahun 1500 ± 1600 M. Belanda dan Inggeris. Portugal. . y 2. . . iaitu Katolik dan Protestan. .Negara Eropah telah berpecah dan berperang mengikut mazhab masing-masing. . 1. Raja Henry VIII telah membebaskan diri daripada Paus di Rom dan mengistiharkan dirinya sebagai ketua kerohanian Gereja Protestan Anglican. . muka surat 223.Kuasa institusi gereja telah dicabar dan dikritik secara terbuka.

Kaedah pemasaran produk pertanian secara lebih meluas dan efisien. muka surat 229. 1. Secara tidak langsung hal ini dapat menaikkan imej negara bangsa. 67 . Apakah sebab-sebab utama berlakunya Revolusi Pertanian? Jawapan y y y y Perubahan dalam sistem penggunaan dan pemilikan tanah. Perang Salib yang berlaku antara orang Islam dengan orang Kristian mencetuskan hasrat orang Kristian untuk menyebarkan agama mereka ke Timur. y ± Latihan dan Aktiviti dalam buku teks. Nyatakan kesan penguatkuasaan Akta Pemagaran Tanah pada zaman Revolusi Pertanian di eropah. Kaedah dan penciptaan baru dalam bidang pertanian seperti tanaman bergilir. Ini juga nerupakan pendorong penting kuasa-kuasa Eropah menjelajah ke Timur. gospel dan glory. Perancis dan Belanda turut menggalakkan penerokaan dan penjelajahan ke Timur. penggunaan alatan pertanian moden serta alat menggali dan menugal. Jawapan Kesan penguatkuasaan Akta Pemagaran Tanah pada zaman Revolusi Pertanian di Eropah ialah: y y y Terdapatnya kawasan yang lebih luas untuk digunakan bagi penanaman secara besarbesaran (ladang). Faktor Politik ± Kemunculan monarki baru di Eropah seperti England. Penjelajahan dan penerokaan kuasa-kuasa Eropah dapat dikaitkan dengan kata-kata gold. Golongan petani kecil-kecilan menjadi buruh di ladang dan terdapat juga mereka yang berhijrah ke bandar dan menjadi buruh di kilang. dan rempah dari Timur yang mendatangkan keuntungan besar kepada pedagang Eropah dan raja mereka. Jawapan y Faktor Ekonomi ± Orang-orang Eropah ingin mendapatkan barangan seperti emas. sutera. Penggunaan kaedah dan teknik saintifik dalam bidang pertanian.2. Rakyat biasa yang dahulunya bergantung pada tanah awam untuk menampung kehidupan mereka telah kehilangan punca rezeki. Terangkan sebab-sebab utama berlakunya penjelajahan dan penerokaan orang Eropah ke Timur. y ± ± Faktor Agama Keinginan untuk menyebarkan agama Kristian ke Timur. 2.

Langkah-langkah yang dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia seperti di atas hampir sama denagn fenomena yang terdapat semasa Revolusi Pertanian di Britain seperti perubahan dalam sistem pemggunaan dan pemilikan tanah. sistem tanaman bergilir. Contohnya. dan RISDA. jentera-jentera pembajak. Dengan cara ini. Kedah. mini estet/tanaman berkelompok padi yang dilaksanakan oleh Lembaga Persatuan Peladang di Asam Jawa. Antara langkah yang dibuat termasuklah menyatukan tanah dan memulihkan tanah terbiar. terdapat sawah padi yang telah disatukan bagi membolehkan jentera pembajak tanah dan penuaian digunakan. y y y y y y 68 . Kaedah pemasaran yang lebih efisien seperti aspek pembungkusan dan pelabelan dapat mempertingkatkan pemasaran hasil pertanian ke seluruh negara dan untuk dieksport. Kementerian Pertanian. Tanah-tanah yang tidak ekonomik disatukan agar satu sistem penanaman yang lebih ekonomik dapat dilaksanakan dengan pengurusan ladang yang lebih cekap. Perkara ini sama seperti yang berlaku dalam Revolusi Pertanian di Briratin yang melaksanakan Akta Pemagaran Tanah untuk mengusahakan tanaman pertanian dalam bentuk skala besar bagi mendapatkan pulangan yang lumayan. penggunaan baja serta kaedah pemasaran produk pertanian secara berkesan. Kerajaan menerusi agensi-agensi yang berkaitan seperti Bank Pertanian. Tanah yang disatukan dapat diusahakan secara intensif agar produk pertanian dapat dipertingkatkan dengan penggunaan teknologi pertanian moden seperti traktor. Agensi seperti FAMA memainkan peranan penting untuk membantu golongan petani memasarkan hasil-hasil pertanian mereka. Bandingkan fenomena yang terdapat semasa Revolusi Pertanian di Britain dengan kejadian semasa yan terdapat di negara kita. dan oleh syarikat-syarikat kerjasama. Jawapan y Kerajaan Malaysia telah melaksanakan Dasar Pertanian Negara bagi menggalakkan pengeluaran tanaman makanan yang mencukupi untuk keperluan negara dengan memperkenalkan perubahan dalam penggunaan tanah. memainkan peranan penting dalam meningkatkan taraf hidup petani seperti penanaman benih padi baru ± PUTERI yang dijangka dapat menampung keperluan beras negara dan dengan itu kerajaan tidak perlu lagi mengimport beras dari luar negara. Seterusnya ditanam dengan tanaman pertanian berbenuk mini estet. Selangor. Ini membolehkan anak-anak muda di kawasan tersebut berhijrah untuk bekerja di kilang-kilang di Shah Alam dan Petaling Jaya. Renungan dan perbandingan. Kegiatan ini juga telah menyebabkan pekerjaan berkurangan di kawasan berkenaan kerana laedah penanaman dan penuaian padi ini tidak memerlukan terlalu ramai buruh seperti dahuku. Di Tanjung Karang. penggunaan kerja organik yang dapat menghasilkan pulangan yang lumayan. a.3. [enggunaan alatan baru. penggunaan kaedah atau teknik saintifik dalam pertanian. MARDI. kegiatan pertanian dapat dipercepat dan penghasilan dipertingkatkan.

sistem saliran yang baik dan kaedah penyiraman moden. y Bidang pertanian telah mewujudkan peluang pekerjaan baru dan hal ini dapat menghalang penghijrahan penduduk ke bandar. Perbezaan y Dari segi pemodenan ± Britain ± agak menyeluruh. Jawapan Persamaan y Penggunaan teknologi moden ± mesin pembajak dan mesin menuai dicipta bagi menggantikan tenaga menusia dan binatang. Ini meyebabkan tenaga manusia tidak banyak digunakan dalam proses penanaman. Jawapan y Berdasarkan petikan di atas. Ini meyebabkan buruh dalam sektor pertanian terpaksa berhijrah ke bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur dan Seremban untuk mendapatkan pekerjaan. y Keluasan kawasan pertanian ± Britain ± pelbagai tanaman dapat ditanam secara berskala besar seperti buahbuahan dan sayur-sayuran.b. y Sikap petani yang dapat menerima perubahan ± pertanian memberikan pulangan yang lumayan dan menjalin masa depan mereka. pemungutan hasil. ± Tanjung Karang ± hanya padi yang diusahakan secara intensif. tahan ancaman penyakit. mampu menghasilkan hasil pertanian yang mencukupi untuk seluruh penduduk Britain dan untuk eksport. kejadian yang sama turut berlaku di daerah Rembau. pemasaran dan sebagaimya. kerana kebanyakkan penduduk mempunyai tanah-tanah adat yang agak kecil keluasannya dan tidak diusahakan secara giat kerana tidak ekonomik. ± Tanjung Karang ± pengeluaran masih belum mencukupi untuk menampung keperluan negara. Negeri Sembilan. y y y c. 69 . y Penggunaan bijih benih yang bermutu tinggi ± dapat mengeluarkan hasil dengan cepat. Pihak kerajaan atau swasta dengan persetujuan tuan-tuan tanah berusaha menyatukan tanah-tanah yang kecil untuk menjalankan Projek Tanaman Kelompok supaya kawasan itu dapat diusahakan dengan lebih intensif seperti penggunaan jentera-jentera pembajak. Bincangkan persamaan dan perbezaan fenomena di Tanjung Karang dengan apa yang berlaku di Britain semasa Revolusi Pertanian. Kenal pasti kejadian yang serupa atau hampir serupa yang berlaku di tempat lain di Malaysia.

. Lebihan pemgeluaran dalam bidang pertanian dan perindustrian dapat diperdagangkan atau dikomersialkan. pengeluaran dapar dihasilkan dalam skala yang besar dan cepat.Penyedian modal dan dana oleh peladang kaya hasil daripada revolusi pertanian dengan melabur dalam bidang perindustrian. Jawapan y y Spinning Jenny ± mesin pemintal benang ciptaan John Hargreaves (1770) dapat memintal lapan jurai benang dalam satu masa. . mengakibatkan kerja dapat dikendalikan secara berterusan.Kesediaan mengambil dan menanggung risiko akibat pelaburan dalam bidang perindustrian. Water Frame ± alat pemintal benang ciptaan Richard Arkwright (1769) ± digerakkan dengan menggunakan kuasa wap serta dapat memintal benang dengan lebih banyak. muka surat 233.Pengkhususan pekerjaan membolehkan kuantiti dan kualiti barangan dapat dipertingkatkan. Inilah yang dikatakan Revolusi Pertanian menyediakan asas kepada pencetusan Revolusi Perindustrian. Revolusi Pertanian dapat menyediakan bahan makanan yang mencukupi dan tidak perlu mengimport makanan. .Semangat dan kegiatan keusahawanan. Produk dapat dipasarkan secara meluas bukan sahaja di dalam negeri tetapi juga di luar negara. Apakah faktor-faktor utama yang menyebabkan Revolusi Perindustrian berlaku di Britain? Jawapan . 2.Latihan dalam buku teks. .Kesedian mengambil dan menanggung risiko akibat pelaburan dalam bidang perindustrian. .Penggunaan teknologi baru seperti enjin berkuasa wap dapat menggantikan tenaga manusia dan binatang. 1. y y y 70 . Petani yang menjadi kaya hasil daripada Revolusi Pertanian telah melaburkan lebihan keuntungan mereka dalam bidang perindustrian yang belum menjanjikan pulangan yang lumayan. Dalam Revolusi Perindustrian.Rekaan dalam bidang sains dan teknologi dengan kaedah dan ciptaan baru dalam bidang perindustrian serta perubahan kepada teknik pengeluaran dalam skala yang lebih besar. Apakah persamaan yang tedapat dalam proses Revolusi Pertanian dan Perindustrian? Jawapan y Kedua-dua revolusi saling berkaitan kerana Revolusi Pertanian telah memberikan sumbangan kepada pertumbuhan dan perkembangan Revolusi Perindustrian dari segi penyediaan modal. Keadaan ini sama seperti Revolusi Pertanian apabila terdapat kaedah/teknik pertanian baru dan moden. . pengeluaran hasil pertanian meningkat dengan mendadak. Dana dan wang dapat diselamatkan dan dilabur bagi membantu menjana perkembangan industri dalam negara. 3. Nyatakan peralatan yang telah dicipta dalam usaha pemintalan benang dan penenunan kain.

Jawapan y Dapat mengangkut barang lebih pantas dan kereta api menjadi kenderaan penganngkutan bagi pekerja kilang. 1. Mengapakah Britain dapat menjalankan aktiviti perdagangan antarabangsa pada abad ke.19? Jawapan y Negara tersebut merupakan negara penjajah utama dan kuasa maritim yang ulung. Mendapatkangaji atau layanan yang lebih baik daripada majikan. Menghalang eksploitasi buruh kanak-kanak di kilang. Latihan dan Aktiviti dalam buku teks. muka surat 236. Apakah maksud imperialisme? Jawapan y y Imperialisme merupakan penguasaan sesebuah negara yang lebih kuat terhadap lain yang lebih lemah.Latihan dan Aktiviti dalam buku teks. Jelaskan kesan penciptaan kereta api pada masa berlakunya Revolusi Perindustrian. Jawapan y y y y Ingin mendapatkan bahan mentah. Bincangkan faktor ekonomi yang mendorong kedatangan kuasa Barat ke Asia Tenggara. Mengapakah akta tertentu diperlenalkan dalam bidang perindustrian khususnya tentang penggunaan buruh? Jawapan y y y Untuk memastikan kesejahteraan pekerja terbela. 3.18 dan ke. 2. Britain mencari pasaran baru di Asia Tenggara memandangkan barangan keluaran Britain tidak dapat dieksport ke Amerika dan Eropah kerana tarif diperkenalkan bagi melindungi industri mereka. Penciptaan kapal wap memudahkan perhubungan dan mempercepatkan perjalanan. 2. 71 . Penguasaan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari segi politik dan ekonomi. 1. muka surat 240. dalam kuantiti yang banyak dan secara berterusan untuk keperluan perindustrian mereka. Memasar hasil keluaran industri masing-masing ke Asia Tenggara.

1. Soalan Esei dalam buku teks. seni muzik. Apakah kesan imperialisme dari segi pendidikan? Jawapan . Kaedah pemasaran produk pertanian secara lebih meluas dan berkesan. Bincangkan peranan golongan seni pada Zaman Renaissance. serta penggunaan baja.Terhad di kawasan bandar untuk memberi pendidikan asas bagi melatih golongan pentadbir rendahan bagi memenuhi keperluan pentadbiran British. terpaksa dibaiki oleh pemerintah peribumi yang berkuasa selepas merdeka. tetapi tidak disebarkan dengan meluas dan berkesan. . Jawapan y y y y Perubahan dalam sistem penggunaan dan pemilikan tanah. penggunaan peralatan baru. .3. Jawapan y Golongan seni dinaungi oleh pedagang-pedagang kaya dan memainkan peranan penting untuk mencantikkan dan menghiasi bandar dan gereja dengan ukiran dan lukisan yang cantik.Kepincangan sistem pendidikan. muka surat 242. A. seni ukir. Mereka melahirkan perasaan dan emosi melalui karya berbentuk tulisan. 72 . Berjaya memupuk dan melahirkan budaya yang dapat menyuburkan perasaan keyakinan diri.Pendidikan Barat diperkenalkan. Teknik penanaman yang lebih efisien. y y 2. Bincangkan sebab-sebab utama berlakunya Revolusi pertanian. seni bina. Penggunaan kaedah dan teknik saintifik dalam bidang pertanian.

cepat dan dengan kos yang murah pada peringkat antarabangsa. sekiranya ditangani dengan fikiran yang bijak dan waras. y y 73 . Pengenalan kereta api dapat menghubungkan kawasan bandar dan desa dan merupakan alat pengangkutan yang berkesan dan murah kerana dapat mengangkut barang dalam kuantiti yang banyak. Jawapan y y y Semangat keusahawanan. Sesuatu perubahan yang cuba dilakukan sudah tentu akan mendapat tentangan dan segala tentangan tersebut akan dapat diatasi. Sesuatu perubahan yang dilakukan sudah tentu membrikan kesan kepada bidang lain. Bidang pertanian dan perindustrian hendaklah dijalankan secara besar-besaran supaya mendapat keuntungan. Sistem pengangkutan laut yang dikemudikan oleh jentera berkuasa wap dapat mengangkut dan memasarkan barangan dengan lebih banyak. Bidang sains dan teknologi tidak dapat dipisahkan dalam menerokai dan menceburi bidang pertanian dan perindustrian. Jawapan y y Sistem jalan raya yang baik memudahkan barangan diangkut dari satu tempat ke tempat lain. Rekaan enjin yang berkuasa wap dapat membantu pergerakan kereta api dengan laju.3. Perubahan tersebut perlu ditangani dengan bijak supaya tidak menimbulkan sebarang masalah. kegigihan serta kesanggupan mengambil risiko merupakan asas kepada kejayaan dalam sesuatu bidang yang diceburi. Huraikan pengajaran-pengajaran yang anda peroleh daripada Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian. Pada pendapat anda. bagaimanakah kemajuan bidang pengangkutan dapat meningkatkan perkembangan Revolusi Perindustrian di Britain. y y 4.

menternak binatang. .BAB 10: DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA LATIHAN DAN AKTIITI Latihan dalam buku teks. penggunaan tenaga buruh yang ramai.Sekiranya ada lebihan pengeluaran. pembayaran zakat.Meliputi kegiatan ekonomi seperti melombong. muka surat 246. sedekah atau hadiah. menggunakan teknologi yang mudah. cangkul. . serta tenggala yang menggunakan tenaga kerbau.Tanaman yang diusahakan adalah seperti ubi. pengurusan ladang dan lombong yang cekap. 2.Aktiviti pertanian dijalankan secara bersama oleh sesebuah keluarga sahaja. memungut hasil hutan. tidak wujud pengkhususan pekerjaan yang jelas.Menggunakan sistem pengairan yang mudah dan ringkas berasaskan sumber air dari sungai atau hujan. . .. kenduri-kendara.Kegiatan pertanian atau perlombongan yang melibatkan lebihan pegeluaran untuk tujuan pemasaran.Berbentuk sara diri untuk keperluan sendiri dan keluarga secara kecil-kecilan. bukannya mesin. dan menangkap ikan secara kecil-kecilan untuk keperluan sara diri. . sayur-sayuran. . kelapa.Ekonomi yang mempunyai hasil pengeluaran dalam skala yang kecil. biasanya. pemasaran yang lebih luas. jumlah buruh yang terhad dan pasaran yang kecil.Menggunakan teknologi yang mudah seperti tajak.Pengeluaran dalam skala yang besar. . 74 . digunakan semula oleh keluarga atau kumpulan masyarakat untuk tujuan pertukaran barang. . 1. Apakah yang dimaksudkan dengan ekonomi dagangan? Jawapan . bercucuk tanam. modal yang kecil. . teknologi yang lebih tinggi.Lebihan pengeluaran disimpan untuk satu tempoh tertentu terutama aktiviti ekonomi yang bermusim seperti penanaman padi bagi memastikan kelangsungan bekalan makanan. pisang. 1. Latihan dan Aktiviti dalam buku teks muka surat 258. tugal. Bagaimanakah masyarakat Melayu tradisioanal menjalankan aktiviti pertanian? Jawapan .Teknologi pertanian lebih banyak digerakkan oleh tenaga binatang atau manusia. Apakah yang dimaksudkan dengan ekonomi tradisional? Jawapan . modal yang besar.

Tembakau . Negeri Sembilan.Menjadi pemilik lombong bijih timah yang diusahakan oleh buruh tempatan. 3. Memperkenalkan cara menoreh getah mengikut sistem torehan ibidem atau seperti bentuk tulang ikan kering yang tidak merosakkan pokok. Senaraikan aktiviti pertanian komersial sebelum berkembangnya perusahaan getah di tanah Melayu.Tebu . . Mengkomersialkan beberapa jenis tanaman tradisional seperti gambir dan lada hitam. Nyatakan sumbangan Henry N. Datuk Kelana Putra. Latihan dalam buku teks. Apakah peranan pembesar Melayu dalam perlombongan bijih timah di Tanah Melayu sebelum kedatangan British? Jawapan . seperti Long Jaafar.Memantau dan mengawal penglibatan orang-orang China dalam aktiviti perlombongan bijih timah. Raja Jumaat di Selangor. Tanaman komersial diusahakan secara ladang dengan menggunakan tenaga buruh dari China dan India. muka surat 262.Memberikan kebenaran/persetujuan kepada pengusaha China untuk mengusahakan kawasan perlombongan yang berada di bawah kawalan dan penguasaan pembesar Melayu.Datuk Muda Linggi di Sungai Ujong.Ubi kayu . 1. Jawapan y y Berusaha meyakinkan peladang untuk menanam getah dengan mengadakan pameran dan mengagihkan benih getah secara percuma. .Lada hitam .Menjadi pembeli hasil bijih timah yang dilombong.Gambir .2. Datuk Bandar.Kopi 4. 75 . tembakau dan getah yang mendapat pasaran baik di peringkat antarabangsa. Ngah Ibrahim. Ridley dalam perkembangan perusahaan getah di Tanah Melayu. Apakah kesan dasar British dalam bidang pertanian kepada masyarakat Melayu? Jawapan y y y y Memperkenalkan tanaman baru seperti kopi. . Jawapan . .Menentukan harga belian bijih timah yang dijual oleh pengusaha lombong bijih timah kepada pembesar Melayu. Undang-undang berhubung dengan pemilikan tanah diperkenalkan bagi melindungi tanah milik orang Melayu daripada diceroboh oleh pemodal asing.

Kekayaan sumber alam. muka surat 270. Masyarakat tempatan perlu mendapat kebenaran daripada Pejabat Tanah untuk mengutip sumber hutan seperti nipah. sewa tanah. 3. dipajakgadaikan atau ditukar milik kepada orang bukan Melayu. Bagaimanakah masyarakat berbilang kaum terbentuk di Tanah Melayu? Jawapan . perbankan. kemakmuran ekonomi dan kestabilan politik telah menarik minat imigran dari China dan India datang keTanah Melayu. . . . 2. Residen di negeri-negeri Melayu mempunyai kuasa yang besar untuk menentukan jumlah kawasan konsesi tanah yang akan diberikan kepada para pemodal. perniagaan dan sebagainya. damar dan rotan. cukai. Menyelamatkan tanah di sesuatu kawasan dari dijual.Dasar penjajah British yang menggalakkan penghijrahan buruh asing bagi memenuhi keperluan sumber tenaga manusia di Tanah Melayu. tetapi mesti membuat pemohonan di Pejabat Tanah. Jawapan . Apakah tujuan British mengadakan Enakmen Tanah Padi 1917? Jawapan y y y Melarang penanaman getah di kawasan penanaman padi.Perkembangan pesat ekonomi yang berasaskan perlombongan bijih timah. Semua urusan seperti jual beli. 4. Mengapakah Akta Tanah Simpanan Melayu dilaksanakan oleh British? Jawapan y y y Mengelakkan tanah milik orang Melayu berpindah kepada orang asing. Melindungi kepentingan ekonomi British kerana Tanah Simpanan Melayu tidak dibenarkan sama sekali ditanam dengan tanaman komersial. 1. barang keperluan dan perkhidmatan dibayar dengan wang. Premium untuk permohonan tanah baru untuk tujuan penanaman getah dinaikkan.Pertambahan penduduk di sesuatu kawasan serta berfungsi sebagai pusat pentadbiran. Apakah maksud sistem pendidiakan vernakular di Tanah Melayu? 76 .2. Mengurangkan jumlah penyertaan pekebun kecil Melayu dalam sektor perusahaan getah. Latihan dalam buku teks. Nyatakan faktor-faktor yang menyebabkan kemunculan bandar-bandar baru. 3. Membawa kepada perkembangan sistem ekonomi wang di kalangan masyarakat Melayu. Apakah kesan pengenalan undang-undang tanah oleh British kepada masyarakat Melayu? Jawapan y y y y y Individu atau syarikat yang hendak mengusahakan sesuatu kawasan tidak lagi perlu mendapat kebenaran daripada pembesar Melayu.Perkembangan sistem pengangkutan dan aktiviti ekonomi berasaskan pertanian komersial.

keluasan tanah yang digunakan. Jawapan y y y Perkembangan pesat dalam kegiatan perlombongan dan pertanian. Hasil pertanian komersial yang digalakkan pada abad ke-19 ialah ubi kayu. Tanaman ini diusahakan di Sabah. tembakau dan kopi. benih-benih yang baik). penggunaan teknologi pertanian yang lebih cekap (sistem saliran. Masyarakat Melayu masih terikat dengan ekonomi pertanian sara diri dan terpinggir daripada perubahan ekonomi pertanian komersial. Mencerminkan kemajuan dari segi peningkatan pengeluaran. 1. Melibatkan pemodal Eropah dan China. muka surat 272.Sistem pendidikan yang menggunakan bahasa ibunda kaum masing-masing sebagai bahasa pengantar. Pada abad ke. 4. Pembukaan tanah-tanah baru di kawasan pedalaman untuk penanaman getah. iaitu buruh-buruh China sehingga tahun 1860-an. pemodal British mula mengusahakan getah untuk tujuan eksport. Jalan kereta api dibina untuk mempercepatkan pengangkutan bijih timah dari kawasan perlombongan ke pelabuhan untuk dieksport. teknologi. penggunaan tenaga buruh yang ramai dan lain-lain.Jawapan . pembajaan. Kejayaan yang dicapai oleh pemodal-pemodal Eropah dan China dalam ekonomi pertanian komersial adalah disebabkan oleh modal. tebu. lada hitam dan gambir diusahakan dalam skala besar dan melibatkan Sistem Kangcu. Johor dianggarkan mempunyai 1200 ladang lada hitam dan gambir. lada hitam. Di Johor. sementara ekonomi tradisional yang ketinggalan melibatkan petani-petani Melayu yang dibelenggu oleh kemiskinan. Penjajahan British terhadap Tanah Melayu menjadikan Tanah Melayu negara pertanian untuk kepentingan British di Tanah Melayu dari segi mendapatkan modal dan bekalan bahan mentah. jenis pertanian yang diusahakan. Jawapan y y Aktiviti pertanian komersial bermaksud perdagangan atau jualan sama ada untuk permintaan dalam negara atau untuk tujuan pasaran ke luar negara. Terangkan faktor-faktor yang menyebabkan sistem pengangkutan dan perhubungan berkembang. A. Soalan Esei dalam buku teks. Jelaskan aktiviti pertanian komersial sebelum berkembangnya perusahaan getah di Tanah Melayu. pengurusan ladang. konsesi tanah yang luas dan tempoh pajakan yang lama. Orang Melayu tersisih daripada kegiatan ekonomi pertanian komersial. Oleh sebab itu tidak lahir usahawan di kalangan orang Melayu sehingga Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. serta membangunkan tanah dan kawasan yang berpotensi menjadi kawasan pertanian komersial.20. Sarawak dan Johor. y y y y y y y 77 . Ini menyebabkan wujudnya dwi ekonomi dengan ekonomi komersial yang memberikan keuntungan dan kekayaan kepada golongan China dan pengusaha Eropah. gambir.

dan sistem pengambilan rumah kongsi. Mereka akan dibekalkan dengan tiket yang menunjukkan pelabuhan yang mereka tujui serta keterangan sama ada mereka bebas atau berhutang.mereka akan diambil oleh pemborong buruh yang bertindak sebagai orang tengah yang akan mendapatkan majikan untuk mereka dengan bayaran tertentu. Apabila sampai ke pelabuhan.20. Jawapan y y y Bertanggungjawab memajukan dan memodenkan sektor penanaman getah di Tanah Melayu. Ridley dalam perkembangan perusahaan getah di Tanah Melayu. Ketua ini dibayar sejumlah wang bagi setiap imigran China yang dibawa. Sin kheh tidak mampu membiayai perbelanjaan mereka ke Tanah Melayu. benih getah yang dapat mengeluarkan susu getah yang tinggi. sistem pengambilan kakitangan. Melaksanakan Rancangan Peraturan Getah Antarabangsa 1934 di mana pekebun kecil getah diberi kuota yang lebih rendah dalam pengeluaran getah. Bakal-bakal imigran ini dikenali sebagai Sin kheh. Huraikan kemasukan imigran atau buruh asing di Tanah Melayu dari awal abad ke. 3. Bincangkan tindakan kerajaan British dalam menghadapi kemerosotan harga getah sebelum perang Dunia Kedua. Bincangkan sumbangan Henry N. Jawapan (a) Kemasukan buruh China y Berlaku dengan pelbagai cara seperti sistem kredit. 4. Dilantik sebagai Pengarah Botanical Garden di Singapura pada tahun 1888. Memperkenalkan sistem penorehan getah ibidem atau sistem torehan tulang ikan.19 hingga awal abad ke. Sistem tiket kredit y Bakal buruh asing ke Tanah Melayu dikumpulkan dari kampung-kampung oleh kheh-thau (ketua). Ini kerana mereka dilihat sebagai ancaman kepada pengusaha ladang. y y y y 78 . diletakkan di bawah pengawasan agensi buruh yang telah menerima bayaran daripada bakal majikan imigran berkenaan. pokok-pokok getah yang tahan lama dan yang mengeluarkan hasil dala iklim tropika. Sin kheh perlu membuat perjanjian secara lisan atau bertulis bagi menjelaskan hutang mereka dengan cara bekerja dengan majikan berkenaan dalam suatu tempoh tertentu. Jawapan y y Memperkenalkan rancangan Sekatan Stevenson 1922 yang menghadkan pengeluaran getah oleh negara pengeluar.2.

Kedatangan mereka diatur oleh orang atau kumpulan tertentu kerana kepentingan ekonomi. Sistem Kontrak dan Sistem Kangani. buruh akan bekerja dengan majikan untuk jangka masa tertentu (satu hingga tiga tahun) dengan bayaran minimum antara sembilan hingga tiga belas sen sehari. Pegawai berkenaan bertanggungjawab mengiringi buruh-buruh tersebut sehingga sampai di tempat majikan. Sistem pengambilan rumah kongsi y y y Pengambilan buruh dilakukan oleh pegawai di negara China yang dilantik oleh sesebuah rumah kongsi. (b) Kemasukan buruh India y Kemasukan buruh India ke Tanah Melayu dibuat melalui bebrapa cara seperti sistem Buruh Bebas. Pegawai tersebut akan membiayai segala perbelanjaan buruh tersebut sehingga sampai di rumah kongsi di Tanah Malayu. Segala tambang dan perbelanjaan buruh dibiayai oleh majikan. Apabila tiba di Tanah Melayu mereka bebas memilih tempat dan pekerjaan yang dikehendaki. pembawa buruh dibayar dengan kadar tertentu seperti yang dipersetujui. Apabila buruh diserahkan kepada tuan punya rumah kongsi. Sistem Kontrak y Majikan akan membiayai tambang ke Tanah Melayu dan sebagai balasan. Sistem Buruh Bebas y y y Buruh India memasuki Tanah Melayu atas pembiayaan masing-masing. 79 . Sistem Kangani y y y Seorang kangani (ketua/mandur/tandil) duberikan kepercayaan oleh majikan dan dihantar pulang ke India untuk mencari tenaga buruh. Kangani merupakan pengurus agensi yang membawa masuk buruh-buruh India ke Tanah Melayu. Kangani diberikan wang pendahuluan untuk membiayai perbelanjaan buruh sehingga mereka tiba di Tanah Melayu.Sistem pengambilan kakitangan y y y Majikan yang memerlukan buruh akan menghantar pegawainya ke negara China untuk mendapatkan buruh.

insurans perniagaan dan kemalangan serta insurans nyawa. insurans harta. Huraikan peranan institusi kewangan dan insurans dalam perkembangan ekonomi di Tanah Melayu dari tahun 1859-1948. Peranan institusi insurans amat penting akibat daripada perkembangan ekonomi antarabangsa. menyalurkan dana.5. Antara perkhidmatan insurans yang penting ialah insurans maritim. Penubuhan dapat menjana perkembangan pesat ekonomi Tanah Melayu kerana dana dari luar negara dapat disalur terus ke Tanah Melayu dengan lebih mudah dan cepat. kemudahan urusan pedagangan import-eksport. Keperluan untuk melindungi kapal-kapal dagang daripada kebakaran. Jawapan y y y y Berperanan menyediakan kemudahan pinjaman ke[ada pelabur dan ini memesatkan lagi perkembangan industri getah dan bijih timah. y y y 80 . insurans kebakaran. Memperkenalkan sistem kewangan moden yang berorientasikan keuntungan dengan memperkenalkan kadar faedah yang tinggi. Institusi kewangan dan insurans memainkan peranan yang sangat besar dalam perkembangan ekonomi di Tanah Melayu dengan menyediakan pinjaman. melindungi kepetingan pedagang-pedagang antarabangsa dalam urusan perniagaan. Bank dapat bertindak sebagai ejen pembayar kepada pengeksport dan pengimport yang membolehkan urusan perdagangan antarabangsa berjalan dengan lebih licin dan teratur.

.805079/$0.208.7.8.208.22./.-/.8203:3.7.95073.3907/..../.308.3 !07/..-  ./8.-...32070.2.3 803.3.9..3/.3203.5.2-::908 2:.2/8...3-.079.7.9.7.3:39:2030-.9.9-.7.0 0.2-::908 2:.3 907/.2..  ...%03.  ...7890.%03.9/.. 99.%037.3 5038.38.3509.3 3.3/.3/:3.2025:3.3!. 08920.7.3/../.5..8...%03.3.3:39:203443503/.5..307..7./03.3..3943 070.2 !07..7.3 !07.%03.8907.7.3.34080/.7.307. /.3203.73/.3./.38.5.7..90470/.3-:90/..%03.32:-....3/ .8:7.9.38..3/:3.5:8.3 !07.208./..- 0.3 $.39.3.3-.203:3.7.2  07/. 5078..35:8.3.77..47.%03./.3503:8.%03.39: !7410847$0/:.7.2.3 %.9.. !.8.7.3-:9::/3. ..2-0702-.9   $03.2-0702-.7..9.3-:9.%03.3-.9.3/8.:9.5.7.50/.3 :9..93...:.3.390470/.9 507/.%03.3/8.2.8:7..9/.3/..39.3.9/7.5.90-:/..9.5.20307:8.7.3...38.38.-07/.308.3.37..3.3 7:30  .7.90.3405..3/.  .9..7.2:/07.7..3 -07/.8.3.9..38.33//..7.37.37.9025.. $0.80907:83.  .9.38.3 0.9   $03.8..308:8.147/-07503/.   $03.8.7.308.38..2-0702-. !.%%'% . ...9.6:-.73.3443.77.5.3.7.3 437.0-.2   ...3 !038.. !07.5.9:%0478.::.../.-07/.3.3..

...3 -3.2/ 8.2 8.3.2/./. 2...8.5/.8907.380.1.7700...3 O 0::/.82 3:./ 502:3:9 8:9...3/./-7..-40203.9503//.39:8.7: $.7: 8..3 O 072.0.-/:3.3./-.9 O .9.2. %03.3.805079..9.3.3 -:/..8 3/.:90.7.8907.38.3.7.3   O 3899:808:9.3 O !0/.1472.3 ././03.380-..7.072.3/.3 . O :-:3.3.3-07/.2 O :19/.7.7.7.7:8.37.39.3/.7.9 /.82.../8 503/:/: 9025.3.3 -./.2 O &3/..35020739.8.2/8.9025.7: O .03/..8:7..850 5020739./.38./7.3 O $:7.35039..9025.9507/..../-7.. O %:8...3/.:/.3./...8.3.8..5.//3 O 03.0..7.808:8.-.%03. O .7.3/03.9:2.-07/.3503.3 O 438055078.3 8:9../..8:7.2..3 O !0/...30.9/..8.805079.8.:805079 O !0..3-..9.7.:25:./.380.0.5:8.0.7.8./:58079.  .3. O 8.../:5 4342  O .. 17.-07:25:.2 507-:. 207.7...3 07.7.2 O &38:7 :38:7..3503//. O 4943 7443 -07:7:83.3.1472.802.802.28.7.1-07/..38.3 O ./.3.3 /.25039.   $0.2-039:7.8907.7.3203028 O ..   !020739.3/..203.81.7.9.9./-7.3 &3/.05. 05.9.3203:3:.8.3/./:58.2.3. O #-.805079-079:/:3 O .380/./7.9-007.308:8.2-::908 2:. O .2-:/.2.3. ":7.32..1!03./.380-...8507-3.2-::908 2:.309:.9.34050/.82/...9..3.3/503...3-.%03./ !03. O 8.9 O 89.9    . O $:9.:39:202-07.38:7. O $02.7.8.35035:.3  . O $02.8.8. :/.7..2-..3-007.:/.280-.308:8..9/.  $4..2.7.8.3. O #.9.../.9.5:.3.7.3/.8.3/..7:8.:203.9  7....98.3$./.2/8..3 O 07.8.503.2.3507.8.. 04342 .35039.59.9   .3980-./7:2:8.370..%30.3.8.8.7.3.5.9/.9503.802.

3 .3/.3.8.2..3247.38.9 .2.3./8805079202:.98.2...7.8.8.-...2..843./.2..9..3 .  .802.7.3 20:./-:/..2549 04342/./:/.2.2.3./:5.7.2020:...3 2070..3.80-0:20/. 90.3207./:5.3 02:73.3 507.28.7.2/.7:.5.7.9/8.. ../.203:-.2.2.3.3:8.9/8..7..2./.3:284.:3:.9:5. 8.5.7..3/:5/.32025:3..52.207:5.5../.3/.2.7..9:7.3:7.90.5...8.2.2 %:.203./.3202-07.3 .95.7./..2.320307.3.780.7.3438055078.9.3 O O O O            !03.5.2.3 /03.2. 2.3.2.28050799443 203443 -078.39/.0.38./.3.3..303.%03.7:8./.3.905.3/.397.2:.2.1808. ./.2 /.90./.8..2.0  .2030.%03.7.3.8.7.8.2907.-071780.3..89.5.8.9 O O O O O  .3-079407..2.3203..7./0 3. !.8.7. 3...3/802-.3907/.30507... 9443 203443/.30507..8 ./:5.3503..8.250.39.207. .38 ..8. 5.3-0747039. .9/./.3.3.9:./.8 / 8.%03.3  03.5.3 2033.2..805079-007.8.38..-.%:.... 7.3/-.3848.7.2 05..5.9 /80-.32./.39.2...-.3 ..%03.8.9/.5.88902848..2207:5. 8..0/:5.2:.9/.39.35./..408.3:8... -0-7-0.... 203.3-007.2.43949079039: -3..3-.3.3.

2-::908 2:.5.95079.50.. :.3447   .3/..9 00-..9.9/. /2:.3 !03..2.....9.9 .7.3 /..37...33.39...9.3/2.-:. 0/./0  .9:7:3 902:7:3 89.8.-.8.8:/43805.302:.350/.3203.9.3 :.8.3 0/.5.3:07..3 7:30 0.:3.2.7.7 .30.23899:808:9.3...7.9/03.-072.:..7: ..3/03..79.37.2/./9:25:.3/30.3.39./.-.30-08.7:8.3: !.-.-.3    5..3 .3.  . $:: .7.3/2.:.7.9   $03.%03.3/..3 /8.3 .9./.3 %0703.7.38.7.37. !..9.7.3:393/.0 !.3 !07.8:7.3993 -07:. 0.503.5.3 0-08.3/.9 :.!#&!#&$$ $&%#%  %%'% .8.:./0 3./.3503.3 0/:/:.3/8.9.2/.39.8:/.

3 203.3-07:./.7.:305./503.9          ...8.502253.

3.3.79.39.93../..3507-0.3 /..9 /.3..  !03.3  !03.10.7:88902./.9.: .7. .3/.9.:5:3202-075078.3507025:.3 :3/.0-93 .3.9:8  009.9!075..3.3203.380-.9%0203:3  .7:.305./../.9%0203:3   020393.78089.  &3/.2.-.39.78.9!075. ..3/./.5.7.39..47.9/.

3. 203.  0/:.3803-3..2009.2.: 2.9:0803.32.3:39:9:8.88039:8.73 .7. .33  &3/.33./.8:7.808:.7.9./. 503//..7:8.9.0-/50393..32.3  :7..7...9.3...3202.3.9..5.3/.80-./.9:502-.8.3502-08....8.39.9:38.3 O 0/.9730.47.7.9..9.  ..2/.3.3/./7.3.3.808:. .2-::908 2:.3.3  $03.:2..3503:8.90.8:/. 8:7..8. .3:..3.3/03.3://.8 :39:-.3443. 2.0.9.-/.3503//..8/.39302../7.3/9072..9 O $..5..380-0:20/.31472.8.03/07:3..8803 %:8.3/.2-039::7.39.3 507.78203.9/.3390..3 .3907-..9.3-.:.39.9/03.3  0781.:%4:7:.3 0/:5. O &7.3803.2/. O /..8.8079. O $039:8.3 :3/.3./.7.3203.3/2.7.7.8-09:7:3.39..9.9 .9/007 3007 .3/9:.3.303/07 0.9 803507802-./843.8.:  ./83/:/..-0702-.8.1. /.9/%0703...3   .3..7.7:7./5:8.3-.92025:3.9.3 97.8/ 7:2.3 70.8.8.-07.3.9.31472.5.3../-07.9.2803./.3. 509.0.3./.0 .80.3:3.8.220302.3 50702-.30.8.1..9:.05.:-: 0.:97..3/03.3.9.3.4394503.- 0:.840443..30:.8/ 2.707.3-07.8/ 2.3.9:078:7..3-07:38:7.47./..3.9/2.1 O .20.38:7.350393/-.3/ 2.3.8.3.3057.:.9503.3:3.: 507.05.8/9073.3 .33899:89079039: O 47.3../423.31472..38050798:7.59.3!.2/.340443.3 0-:/.9%0203:3 2.3/:3.3:.././.3/./.390702:.2./.38..503//.  .3 5.2:7:8.3503//.:507025:..2.3//423.9503.543/4   .7. ":7.2.3...9.1805079-.5020739.92.38.3./.8....38.3.9   5.389.38:3/.9/007$02-.350393 O !03//.30803. 89.32.3.3 O !03//.3-.09:7:3.3../...3  ..3.83 8:7.9:-078:7.3/.3203434. /:.22.9:3.7.203/:3.3/89..3503//.

.7/.3503.0723..1.7:2.2:5.9/%0703..2.9.2/.: 503.7.9.3 3..1./.9 .32.7.9/03. /03.3/./8 9..0..3 ..3.3:3././.320:.9.:3 /.:.340.3/:3......- !.3.32.2808:.3..7.3/.3/03.3....3805079.9.3/805.3.9-:..3/.2 %0703.3/...9.3/..35.7.-2030-.3.9:.-:8:1/./..2-/..3447 08/2025:3.:39:20302-.7:8.08:8.3. /808:.-:8.1:388:7.8.3057.32.7:7.3/:3:38:70.380.8.7.3-0702-.503.3  $03-3..35.2.- 8050799..3.3.40503..503.3-07:38:78.2203..3/0./.3: 507802-. /.35.8.-:8.90.3803507802-./.3507:25:.-.37.9%..3503.8..2 . !0702-.5..8..90.3.8./.3:83 .90...3:7.7...78/.39.22-.3 /... /..7..9.3.8.3:9 : 3.3...7:8. :8::/3 .39.8907.7:8.3503.-.9039.3. 079...3..9.3./.3803-3.3.80-0:20/.2. . /447 9.2.39./:.3.32: 2:8.380507970-..38.7:7.9507902:.307-0.3/89..98079.2:.38.- 3.3 -.307.305.3-039:.3/907:8.-.- :.3..3/. 0803.3.:0. 503:8..  .-805079 .2 !03..3...9805079. 5:8.7:8.3.. 203.350393/.30..8907.-0702-.22.. 2: 3.2 039: -039:803-3.35:8 39..7..5...05.2/...3/3.:0.73..3.3 -07.:/.92:.3:3.2.3 %:8.39.2/./.3/:3.3-.-039:5748.3805079.3503..39:8.5.9.3/.3907/.927.3 2.3: 0.9 .2.2 /.2. .380-.3907-.:1/.-3...3/.3203.33..9:.3.7: ./.     .0.9:7:.3:22:1.8/ 89.7.85.3-:2-:3:8:8 O O    .7.7:8.7.22.3/.-0702-.3.38079././ ..0/.3.7.9.7:3.3 $03!07802-.2/0.3/.7 .1 /.8 507.3/89.8.3/825.9.9..3/..3507802-.. O O O O $03!07802-.3 %. 9025.5./..3/.308:8./.3./.3.22.8/5...7.3503.3899:8503//..30. .3503.3 508.3 $090.3 /7.31472.7.7.3/./ .805079.207.9 .3.390.3-0781.7/.308:9.880507927..22.9:507802-.079.3 09::.8907.3 $0-.9.8.    5.

2.3/...5.95..2.  ....208:9.3 O 025:3.78./0  .3.9:8.503..:0.202-..3.30.2-/.8505073.2-::908 2:..8:7.3..9.9   ....../..3..   5.7..7 .9.9:2.35073.5.2.5.7.3.-.9.3 O 2.3/./.7:8...347.3-0702. :95..2 O 443.38.25:.3 /825.3.9/.3907/.2/..3/.37-...2.3/50739./.3/./-03.9.340-...330074475.79.

:...7.9:7. .5-.5.3.308:9..2 /.  !0/..3.-805079.3:2.2507.3202-.5.5.83/..9/..3...3 O %07/.5.. .32.9: .705:.3507.7.35073.80-0:2:7:8./.90.:.7.7.33.39/./.73/.9..3...3.3 .50/.:.3-07/.305.3-073.9:8  7.507..3/.3./03.9-0-07..:0.8/.507.03.:.-.35. 9. /   .3/.30.3 405020739.:$:.7.7.3.39079039:805079-07../7.:.909.30.3..5.:.3.3.$.9:7.3.9-.9:8  7..:.2./.             .50/.25479 ....9:8  O %07/.3 507.:.038.3 2070.9.3.  .: .:./.80-.3/03.3 O !. 2.3.9./7.3/.3.2507.9:8  05:3/.3!0: 03.5 .83./909..5.

2.3-039: 08.-07.3207:5.9:7.8:7.3 :3/.2:2/..34008:9.3.3080..405020739. O ::2.350-. 3..3.2..:90....3 /.:.32025:3.9..4/.3:30.7.7.3/.3.3/80-:9/03. /:..3::2.3 0.39.3. 5072.3.2070.3/03.038:3/../.. 5..3502-08.9  ::2.:.9 ::2..2  .39079039:          .3.305.33. 8.30.80-.91.::2 ..3/:3.303.-:.7 5020739..9.2::2.-7./.31.9:.::2.5.3...:.2.2.380/./.0.7.5.3.3:30.3 . 03./.3.3907..3 038::2..3 O 0/:.3 :3/.3..2030..3507.3:3 0.3.3-.3-079:8./.9.2.5903. 1.80-.:3/..3 :3/.3::232025:3..9..3 :3/.   :.3.3-078.3:....502-..3::2 -.3 O %07/..: 2. $4. 50.:90./.3/.. :3/.39.038 038 ::2..3/.5..3:3.503.3/.8.3. &3/.3  .3 ..0./.508.349.3:30.320.7.9.5....39..8.8. 8079.3.  &3/./../.3907.3 ...2-::908 2:.30.3:3.3:30..2.7:8.3 O ::2.8.3.3 :3/....88.3 :3/..3/03.3/.2030.-503:7:8 5007.5.9.2:.3 0.-9 O &3/. ./.-07..2.2-.203.303.8.3/.  ..:0.3./.5 08.3.:3/.390..3:3/.8/:-.3.3:30.:90./.3 :3/.8.9:7.3.2.3 :3/.30:..8.3507.

3.:/ 80.3-.9.3907.9 9:2-: 9:2-:.3/..2/ :8.9.9.3.2-0702-.47.9.3545:.9..2.9.39:8.3/..3/.35:8 O 39./.3../..25.3.-:8.7.7..2.-90./0  ..3-07.8.37...1.7.3-078..8907.0799039.3.: 08:8...30.-0702-.3..30507.7.380.8.3 ./0 /.9. 9.3: O .3/../.9/. O !.47.3 :3/. :3/.3/.8.35.9/80-.: O 08:8.2.39...- 3.350393/.8974342/.28203.3.22.2503:3..3..3..7.3.3805079 !..3907-.3.3.:..9./.-07-039:5:8.8.22..3-039:.380-.2/.9.7.0..90.9:7:..3:83 .9.90.../.39:8..5......89.8907.-805079.:..8.7.3.8. 203.350702-.7.309.9025.3. O $..3503:8.7./. .3 O :7:17.8907.30.8.3 16.3805079.3 O !03.350309.9805079.-/50703.3.98.7.8.0/.3/89.:..1..... O 079.-.7/. 503:8...7.8907. .:34 ../9:8.3.5073.. .7:8.079./.8.9:.39.203..8.3/.:34 $:3/.:.3.780 -.:5.3 ..7:8.38.0.2.8907./:3.33-0702-..3/..: O %:8..250209..3 O $090.3.-039:5748.8/. 50309./..90.3207.3..3 50-.47.3/%..:8:.3#03../.342:3.3.9-07503.3./.3.90..9:. 3..7.39039.3 /.2.2 3./:7.2203.8..38050791.203..308:8.-..33.8..7.307-0.2... 08:8.2.9 .../ ...0.8/..:/%.-..927./..9.8907..8907./..8-.05...3.7.37.9-:./...3/825.8./.- :8:1/.9.2-.3/.7.2.9-:.8.:             .3.08:8.78805079...200. O %:8. $0-0:23 9:8./.7/./-.3-.3..7:/..3-..3 O %:8.0./ ./.2/%0703.3.- !.50309..: O .39:8.3.8.7.7.3-.30-.2-/. .-:. .3-3.3203.::.:.8207.3 .38./-.3...8.8.3 5039305.3...2/.3/9:840%03:25:..3/03.43/:3.805079..39009:.22.$.3/8.22.3508..3/808:.3..3503.

.2-::908 2:..3 9:.7.  $89020:/...3202-07.3443.509.3 80-./.75078..3/. /.3.3..3.39.305. .3   .8.33.7 /2.39.3/2.39..:./843.  .3202-07..-07./.3/2.203:73.2-::908 2:.30.7/0.3 /..5073/:3...:88902807..75.32:50309.350507.-.8./.7.3 0207489.:/#745.35073/:3..:39:/:8.3202-07.. 909.443.520343430/:5.3.3203:73...5207:5.   .9443.9802.9:. 50507.9.3 4342/.5/745. 02:3.39...-4020307..: -.5.9 !02-08.70.8..38890210:/./.2.3.3 9:.3/2.2-/..3/-.05.3509.3903907.05.2.-40/..32.3/..7. $:9./-7.3 9:.3 50/.::39: /9. 7..3 #../.3 9:.7.:8890207..:.: 97.3.8.9:.39:.3.30.3.3/03./.7 .32.39.805079203079.38005.305.  .2.  %07/7/./.3 202-.202.80./.202-07.9903.509. 2070..30.3-.3203.3.3 5073.5.3503:/03./003/.9903.8:7.2.3 9:.2.3:39:202-07../.:.202-07.7.90.502-08./843.39.35073/:3..2.820/745.3.8.75.3::/./.3..38080-:.5:.3.9..:.30/:5.3207:5.3/-07407.32..9  . 80-.05..35:8./..202-07.3 %07/.5.9.9   5.8.95039.:/.443...5.9:.3/.../03..3/./745.2.3-07.9.7..  %07/7/.9.3.3...3.5.39.3 $89020:/.9:.3443..3/50739.3.3803.90.305.8079.7..9 745.39.3.7.92074849 0/:5..305.:3.5.8:7./2.905.443.. %:.9903.:. 3899:8070.20./.9. 7.2/:3#42/745.:.9 #.7 %/..8.3/2.05.3!07902.3 .3/2. %:.9.7 502-08.3../.8:/..:7.3.3/./.5..3.39..3-0708. 7.75.3.8:.:%7.35020739.320.  ..3.!## ! %%'% .750393.79..7..3..907/. /.35020739.7 ./.9903.443.9:.2-.3.30/:5. 7.3/50739.9443.3502-08./745.7.7 5073/:3./-7 %07/.5.2-..10:/..

3.38.2030-.. #03.3/..5.0 #42 /.0 034.9/.3 O 0::/.:90/907.0/..390..805079'03.3907. 4703.3207::5.503.2.904342 507/.35:8.3.307..3802:.805079'03.39.7.203./..80..-..7 ./0340.3-.3/.5:8..88.3.-.3..950702-.0-07.3#03.7..:9.3::2030-.09:83.9007.-:./.3803/.3.802../.3 002.38:305.3034.3-072.39.88.7 -...790703.2039.3-07.-.7.39.2:3.5:8.3. .07.803.2.7 -.3.88./30.7.3 502-.7.  5..3 O 0/:/:.0   5..39...0 .390.7.3/.3802:.390703.9.7:  .5.7./.8.9:./:3#42/.3.3-:/..8..9.8:/43.3:../.2././5:8.507.5.3.3:9.3907/.3 #03.2.2.3203..3002.3.:.3.3 80-.:3.3-:/.3/02-.   :7.57.5.3 O 02:3..7.33203.207:5.9:7038.0/89: .8:/ 0.30.39:.3::20.7: O .8:/#03.2.3. /. 89..75./.350:.507902-:3.2.3.32.9030././.25. /0.35:8. -.....5/..5.9/.2..7./745.9 50702-.3897.2.38./745.3.3809.3/.3 802:.95.:..39.9 O :.30-.:/. O 07.3.3:3.750..-...88.8..320.308./:390780-:990.2:.8.3.340 . .3/.3/0.30..3/0.:.35:8.9507/.3.29..

3 O 025:3.32030./..7.7.38.7. 0.391 1.3 203:-:7.3/./.3 O 0...3209.3..5.3   .0....7.9.9.39025.37.3:8.3:8.3/.2:8.3#03.34 8.#03.1 O 07398.443.:7.0-0780/.93:7/.9:8 30.3. 203.803../7802.502-.. /.43 $05.5..8 O 07.3043428.3503074.3.7:907/.35030.3203074.9.802.3507:-.3/7 O .8/.8974342 O !07:-.0  .7 -.3:.07.8/.9.38805079-44 1 2./.7.5.3/.3.81.3243. /.320:...3-0702-.1 90320:8509.070.32025:3.3/.3/.3/ !07.39.02.30..3.25027.8.9.890/.:.3.308.7::39:203.2-/.2802:./:52.:3.3..88.32.3:3.50-40.2.7947.9 047.3503//.35027.3..3/.3:7.9/!479:.3 43.9.3.1 .20.3907.38./.3 O 02:3.305.:.8. .35078..   .88.3 2.8./.3.7.75...-.3-.-/.3/.902.1.89.3-079.3/7803/7/.507./.3/.350702-.3.3/03.30.3-.350-.32074849 O $8902507/.32027.3.2-..8.7.:.3-/.3-07.3.302482070.8.:2: :8.3.0.34 3.7.9.7: O 0.3/.7-.

3  ..9.3-07.3-.7: O #01472..!749089..942-07.3   0.30.3.7..-:9.070.3.83 2..08 ..907.3..3.75.308.:8/#42/.!.5..8.3/48.-0750.8:7.3.59407.3.3!..9.7-....9::39:203.--0 03039.30/:5.3:.9745.30.9/.3203:92.2.5..8.8390.3.25:3.8...3:7../:...:./:5503:.3./.8.390.2.3/03..3-07507..2./.7. :.34 072..9 503./:55020739.2.2.3907.3808:.0723./.408..2..3/507:..9:07.31..3/73.3-.503:.9:8:7./:5503:..75. :.3#01472. /0.-.9.8..503..39/.3 03039.3.793:907 . 203.943207:5.7:.30.33078    .9   5.3.3:950-..94/.75.9.9:..94.3/.8.2.7.39/.7.7/.39.80-.3 .35030-.3$0/03 !0507..-2.3/7/.3 443. 03039.3-07.3 92-:8.202-0-.: 202-039:808:.2.3-07.320-. .50393.507.2070.5..3.3.745.2.943 .7 80202507.3/.8:/ 20.-.38.7.3.3/.3...9..037'90.7./.3:3:5.340.5808:. 0..:/..:3 /.8..7/03.3..:3  /.3/. :./.8.:502-.-789..5.3  .8.9.-0750.94 03039.20./0..7.3 20389.34 !479:..327505.8.3507:-.35030003./.9.8.9..-2.789.3 .39.5..3$05.7.94390..3 O $05.:/!07./.32025:3.35030..3203:.8:.9:2./:.243.907-:.3.:/745./.33..39.3 .3-07./.3070.307..:3  .5./.8:7.2-::908 2:.3/..02:83.3-.09:.94.074.3 O #01472.33899:8070./.05.3. 9.3-.3503//.3 907/.9:.3 0.3/.9.7-.7.7/.5745.2-::908 2:.3701472.3/./..8../.3.3.3-072.32070.29.7:33 202-0-.9.5.90.7.:243.2./.9.9.90.9   .2..3/7980.3/7/.3/ #.745.203..507.8..3.9/.7..3.-8.3899:8070.83 ..30--.3 9.9/.3!07....3.80. 507.39.8.3   5.83 2..390750393.290254.203:92.38.070.:8/742 #..2.3 402.2.3 08..8./.:.070../.3!749089..37.  .8:/#01472.3:9789.9:.$3/:03.390.38.. 032..7:802.3503074.43943...3.7. .2.503.8.789.

5.3 O !07:-.7..5.  033.59.3.3/.35079.9-.0/.-07.8.3 O .502.3/.7..8/.5.3.8:7..2.2.9../.2070.-07...-.3/.3..:.5.:.30.0/..-:9.9.3.9/.-.9:.#0.9:.37. 4/ 4850/..32030.9.3203:.3$.39038.4:8!079.391/..3.3574/:5079.2..4:8!079.!02.380.30%2:7  !07.7.5.7.37025.3/.3203...705.8.30%2:7 $0.7 -08.308.35079.0%2:7  O .3502.0-...0.3 O #.3509. :.9.3203/.80-.:3.3:.3503074.30.3.9:7:9 203.7.3 O .9/.3#0..3.380507902.3.347.380..47.3.-:9.5.90.87. :. .3.3.8050793.0-20:.9   5.3745.-08.3 /.700 O 443.7.../..3.745.3 -077.35079.  .38:3..3.347./.3-.3503:.7-.347  .4:8!079.35030.5...3503...380-.2-::908 2:.39:35.3:39:2030-.3.3-..2.3.38050799.3:39:2030-.7.3789.50/.3745.5.25:30/:5.3.9.3503074./.0 %2:7  ./.3.. 2070....3.7.0/./. /.39.35:3.947.8 8:907.3/.3/ 0745...789.3-08.2..8.3-07. %07.!02./.39..3/03.2/03.2-/.7.3.5.2:39:203.3203.3/.3907/.9203.7:/745..- 80-.8.324/038079.  !030.3 47.2.301803   ..3   ..8.8.3.39.38.5.2030.7%2:7.3.3745.3789.288902503:3./.93.947!49  02:3.3-077 503:3..745./..3%.5030.9.3.9:.3.7:/.8. .3 .7.8...3/ !07..3203..3-..39./-:7:/..2.8:39:/:3. /.2-/..3/./.:3..3/.3/745.09:8..0 %2:7  O .9/..3 08.3 .33203/.3 2070.8. 3:../.3.2.7.. O %07/. 0.30:39:3./-:7:/. O !03:3.3/.3%..9.307:5.- 80-.7/..30-:. O ..3503:.9474342  7.39..3/.3503/474350393:.3243.3 .::3.9 47.2.3#0.3503074.9203.2070.503.7.9.9.-07..38.8/.

203.7.39/.8.3. 907-.3903445079.3202.3 20250703.3.0.2.8.3.3 5030:.3  .3.9 /50793.7.3.038.7.3.3202:.30- 04342/.3.3.7.-.7574/:5079.20.3.3/03..39.5.  .3#$ 202.3.3.::5:39:0507:.39:07.2/03..3..39/.3.3.47.038 .3.307.9...350393/.390381.3:39: /085479 038805079202.5.9/30.3.350393:39:202-. O .3507.3805079...3./.9:.5.3.3/8.9203.3.320307:8.3907/.3.3/.3.4:8!079.920250793.3.31034203.99072.8.3507-.3 0..3.350.7./.9/:8.7.85079.3503:3.3502.5.3/03.3 O 07.3.3 0203907.9.3.39.8/.3/3.507:..8.3 /.3:2.3503:7:8. 9.2.2.502-.3080:7:30.9:.3.7 $0907:83.. 20325479-07. 03907.3802.3805079503.3.5.9:.39: 443.3/.5.7: !&%#.85079. .39.3..39.3 # /..3/...9/.3.850502-:3:8.2503:3.8:./.3!079..3-077 503:3.3509.90.#0.3.  #03:3.380.3/-:.8.3/.35:.7.3-07.9:88902503.3507:-.04342/8. O 39.30-01803805079./.730..947 03907.3/03.22033. 2308909.7:.3/.830.9.2.0/.3 O 07.78.25:30507:../-.3 9.3...3..3.5 O %..3507.203.3-07.8.39.3907/.3/.8.3.7!079.9.3.8./03.3..3.3-07-03:2308909 43943.-0...7.30.3/03.3203.3 !079.3.8 .3.5.3./..7.32.7.330..502.3.2. 889029.5.3/3.30-.3...1/:5509.3/79./.5.7.324/0380507997.3 /.35079.9802.9 203.7..3. O %.32070./9.9...3-035..8..7.8.

.3503:.3/.9.2.7.7: 503:3.9.-:7:805079/..05.-.98.3 $0. .3907/.3.       .3-0703.3.805079..3.3 503.#0. /.2/.3/.3-07..35:..3.3-07042545..257 8.3.2.3.3 03:3. 0/.38.3.3/$..7.907.5.9:.: 9038./.3 !09.3:3./.8. ..3...3.90.3/..3 0. 2:/.8.3.:7.7.7.-0708...2-039:8.3907.3./8..3 20. /.3.. !078.3 %.8.3/79..2.3-.390780-:9-077.3/.3/50793..:39:203:8.3:2.2030-.35007.9802.39..3 03...3.503.8079.8.2.9/.3805079 507:-.307.3.7.39..93.35079.5...3.:/...35.3!0.203/.3 0..502.3/8.:39:-007.3/77.380..9.3 O .347 907/.3./..33:.0/..3-..3 .0/.3.34007. !07.8..4:8!079.9:.3-.9.502-..3503:.3./3 9/.8.3/.3.2#0.8.3408.3.35079.2.5.3.39. 503:3.8..3 -07:7.9.0/.3.5.303907.3.390.9 8.:: 3202-40.3/.3.25079.3.2.9/507.3..!02.7.3 /.9.8.5.805079/.3502.7.7. ..9.3/.-08.9..2.34002-./03.9.288902502:3.8.3.202-40.391/./..3../..20207:..3%.7-.2.4:8!079.3/:3..8.3.31034203.3574/:5079.

3.3 .35007.07.-.3/.3 79.3 O 07/...7 -.3..0-.8.3..3.:/9025.7805079:.3.3.3:3..9.59.38.7.9.8././.3.9..7.3.3.890.35079.3-.30-390381805079503:3.3/.9/.92030:.3.3:8.39034424/03 2083502-.7.5.89..3 .3.9:7:9-07.9.2809475079.203.3/03.3203...:/79.-08.20::/.907.7.::5 :39:80:7:503/:/:79.85079.04342 !.3 50-.39075.. O /.3 O O O .2..3!740%.3802.3/..9.304254 8:5.3.3.:7.32.3.203:8..25:203.3/.3-. 9.39./.3 5079...38.3:39:085479  %.9.5.  O 0:./.8.3--03.3 03907.3./%.9203.3-072:9:93 /./.5.3  .3.3.2030:7: 2.3/.32070..9/9.  .3503/:/:2025:3.-.3../:8.:25:7/.380..33.. 3.3903.3.3807:5.7..3 :2.2.3.3 O !03:3.7.380-.2.3 O !03:3.8.3 5030:.0./.32.#02-.3/.3.7 -08.3503/:/:0-..4:8!079.35:./:3...5..32083203:.7.8-0:2203.05.-077.#0.3:39:203/.3/.280.-.9.-07:8...7..5.:39:203../. 203.3.3.25:3 0507:.07.9 O $. 3200-.3.2.3 5037..3:3.3.2574808503.9..8 0..7:/.5.35079.3:3.3 !078.3-:7:/.: 007$02-.3 502:3:9.7.3...3.5./.3 ..257807:5.5.3 .31034203..3509.8..5.3..39.3/.5509.8.0-.8.8.3 9:. 9.-078.3507809::..3203.3.3.39:.3/:8.9 9...7.3507-0.3/.:7 8.9203072.3503.://.39:/....0/.2.3 O .3 903.35007.3..3.3/.3/.8..5037.8.8.3 79.3.2...3  %.- 03.9. 03907.:. -:.3.8/03./.380.3/.3..3/03.9:...3202-07.7  !07-0.7./03.-.::5:39:203..3 07.5.3$0702-..3/ .3.502-.3-07..350:.2. 889028.3.3 -07.9/.35078.8 502./05.330.7805024/03.3.507:-.5..0:.2.39/.30...39.9/:8.:8.7805079-:.390.2.3.3-3.2..7.390381        .324/03 3200-.3/.

9/03/.3.3.3.3.3/03.305.38.8.8.338.3 O .23007909..35:.28.20 ...3.1.3 080/./.9..-03.3.#0.3/. !03:3..2-/.7.324/.3203.0/.35073/:897./.3203.3/.5...5.4:8!079.5.3:3784.7:/.3/..4:88.7./...59.//..4:8!073/:897.3#..5079:2-:.9.32070.3#0.3 0:39:3.3./.3 O $5333033 208350239.30--08.7/779  /07.38079.39.30-././.3 203:3..4:8!079..3202-40./.70.507:-.3/..3/.3-08.730.3 203..33/:897/.3..58079.3#0.5.805079#0.30:8.3/.9..-..50702-.9:2.38/.75.3-07.35073/:897.38:2-./..4:8!079.3/./..350303:3.20..3/.4:8!079.3:.35007.8.3:.5.3 080/.3 5030:.3-03.3.3.5.3.307.5.7.-.9035030:.35073/:897.3203.30--.947 1..39: 203.20:.2./.2-/.3/.2-/.5.380..-:7../.3 05.59./.5.8/.50239. /:.3.3..3.59..2../.380.9/.3.09:8.307.202-.3/.2#0...3/.2.3-.5.399/..32.9077.2-/.805..3   . 3.9-.7.59.9   5.3 #0.507: 203254792.9/80.4:8!079.5.3/.-03.3.92030/.7:805079033-07:..3 O 0/:..2-/.2.3..2.3.3203.390.3..3./.3-.-.324/..230.-07907:8.9.3 -3.3.38.320.920239..202-07.3:7../..-:7.390..3/.3507.5:.28.7 $02.3.3.   5.3/...3 .9..3:3784.::5/.9/.5.3/.0/.390.-:7.28.3..4:8!073/:897.3/.70.3.503./.4:8!073/:897.-.4:8!073/:897.3:8.907/.08 /..:/79..7.7/.3.3!073/:897.3/.3.5.7.30.3 .05.3/.3#0.7.3 O #0..-:7-. .2-/.5/.9.9.3903.947:9.2-::908 2:../:.9203.5078..390344/03.3 !03:8:8.3.8-:.390344-...8.-:7 /.8.9.2-/.3.950.350702-..-03.2-/.32030-.9 O 0..3203...3/03.7/.3 5073/:897.3203.3#0.4:85079.8:7..3  .390/.2574808#0.920239.75.#0.5.5.3 ..3:.3-0:2203.343.8/..9...3.7...5.3 ..3.950..3..9.-03.3..9.3/.8.4:8!079.770.39/.3-07.950239.3.-.3.3/03.3... !09.7805030/.3 !74/:/.9/5. O .2:8.3 :2.3.3 2030/.35073/:897.9/50793.4050./.3 !030/.

7.3/.9.3203/./..5.3-.35073/:897.3       .7.3/.32033.3.85079.9/507/.7: /.:/42078.3.35079.324/03 5030:.3.. 0-.3.3 /..35020:.9/03.2-/.3.3.9035079.

9   03.8.203/:3 3/:8972070..33/:8972.3 O 03/.75..32070.3:9-.33:9..3.2.94704342.3.5.9   5.-07.330..7.38080-:.9.9.5..308549..9/.5.5007.%03...3 O 0.#0.8308..907-0.9079039:/50703.%03....35007.3/.792.907.9..3/.9.9/.3.3:.30...79.304342   3.-07907:8.39.      .9039.8.7.3.3/.39.9.5202:/.3./.3202507./03/07.7:/8.30:39:3.2-::908 2:..8/.8:7..780549/.820 .3745.3-.59.9507/..5.9203.8:7./0 /..3:8:83.2.:9.39.3-.3  .3.4:8!073/:897.7.3.8-:7:..3 O .%03.2-/.90780-:9207:5.3-.-.30--.7.5.55.3.9/0854790207.8.5.399.38.5..380././.7.3  .308.8.30-5.3-:7: .7.7.5.5.5203.3 O 79.9.3 9/..3 O &39:202..3:.39.3.5.5.3 0-02./.-.9. O !03.8.3/.908.7.71/50703.....820207:5...9.7.3 O 2507.7.3503:. O !03:.3507:-:3.3.05..3.3 -.3.3/.3/.35073/:897.3.:3.7.35073/:897.9.75.2-::908 2:.7./.30  .8.3.8:/2507.379..9.3   03.8.5.202..30709... O 02.9907. /.3/.5.3503.3..3 O 33203/.2../.2.3..3-079::.3203/47430/../.9..30:.2:.3:39: 0507:.80:.30709.59. O 03.3507.07../.31.3503../. .5.83 2..  .30-:.7.5..3..3:39:203/.:.8.3203.32039.5.7.3::3   0.3 503:3./..3-.7.2.503.9203.3.3080.89.3-.

3.35039..3070. O .320.7.3507.3203...3 909... 8005./.380.3024820..2.5..20203:0507:.8.5.288902503:3..202:5:/..8.3  .3/.3 O %03503.7.3/.3./.-07.7.3/.3 9075. 803:7 8032: O 07..59/.3.3.3/.3-0708.8/.3/.3/./-.3507.9   3.7.3 50393:39:203.3 -.20..9443.3.35079.3 %07.0/..3#03.3.//.3.3/7   3.3-0708.3.-07-039:9:8..502.320:.8.7: 8079.3507. O !03:3.20.:..3/.380/.7..3574/:5079.3.9/50703.3803/3.391/.3 :8.39 O 070./-7.3-:/.8207/0.3 O !07:-.2-/.3-..3 803-3.7..380-.3 .3.0-20:.3.3507.9203:-:7.8...820/.08.388902503//..   $4.3202.32507.9.8.3            .8:7..35039.3/.88.3798 053.0  . 5..0/.-:9.3/03.39.3.3502./03..503:3./-7 703/..8.3.38035./80-.3 0.7:39:202-07503//.5..507-:2..3..3..3-07:..3.8.3.3-.7.30-01803 503:3.39038.3443.3 O 443.3-.2-::908 2:.- 80-.:34050/.3.39.7/..8-.3.780503//..3 !03//.3.4:85079.8-.3:7.2..3 50/.5./.3507.2.#0..8/.:3.405020739.

3/.3.5073.3..3 !07:-.3/.             .08.9039.3:9/.05.3/.34003907./.7.3/.32:7././.3 8:5.3   !.3203.9 203.5/03././.8.3.7.35079.3/.3 ./..3:9/.3/.9039:202-7..3.3 50702-.3/03.7. O #0.3-.3.3.3.3/..5..3:9.5..37.203/.32:7./.3:9.805.9503...9/.308.3/../.3:9 -...9.99039.3.3-.399.503/.9:507:-.4:8!079././9.5.3..3:9.5.8 807.3 80.02.3.:.9:9025.3/.0.9203:-:3.9/.35079.. -.3.39...8.5.3.7.4:8!073/:897.7..0-:7 O /.348 .3.38:/.5.7.38:/.3-.38/.30709.7.3/02:/./.3-.38.2:.-/.3-/.3/.390780-:9.9039:.2032-:.5/.9.3#0..3 O $02.3.3.75.3..07.90 9025.3503.3.30--.390780-:9507:/9.-08.3903449/..3.3-0708.78.3..3 2.3-.3 -..7/.3..3.7.3.3:5.3 O $08:.5.-07:.38.3/08.9202-..8...3/.5.3.9:-/..3/79.3  .-.3.3203/.3203.3.90:39:3.5..3 O $8902..30709.3/03.5/.7 -08..3/.5.0-:7 -/...380..3503.3.8:5..5.3/03.  :7.5/.39:50707.2-784207:5./.7.317.2.5.9:507:-.5.3/..3/03.35073/:897.:..: O $8902503.3  .9..3-.2203074.2808:.4:8!073/:897.9/.9./.9/58.3-07:.8.3.3.3/.#0.202:/. .90:8.:-.3 0.35073/:897.3.8 O $08:.8.3033.7.380-..:.7..92033.:9..9203.305.38079..3 #0..3 503. O /.3.3.3/.50740/.9.8.3202.3 O !0303.303/.3 207:5.3/..3.

-3..3/825. 203:3.95079.3: 9:.3 203:3.903. 502-.3.2..35.3 07-039:8.:7 8.5.7....7..32:/.: :25:.90.8.9.3.85030:.388902503.3 %.35007.373.8:7.3907.3..3/2.3. -:..7.0.3.3:8.7.2 202:3:9.. 2083  .7.9.3500:.3.2. 24/.5. 0-.8 503:7:8.3/:8.9.89..3.9.7..:50742-43.9.5. 0.37.7.2.0-.3 /.32.::.....9.3/.3:39:9::./.8 %03445079.400:.202.3.8..7.7 503:3.9.30.3/03.7.35030:. 05:90.32:/..7.3.3..3/03.3.7.8.3 42-43....: 03:3. .0:. 9/..80. /:3..3-08.3..28.3.8.9.3 03:3.203.3:39:8.3.3.7.. $##%$$%#! # %%% ./7 $07.3/.28.5.2-::908 2:.3.3-0..3.:9./84.7.9.30.38:3. 8079.3 2039073..3.30:./843.7.7.7 90344.7.//. 0. .7.3-..904342..30434297.9.3 4342..390344.07-.3.9:39:9::.3 -072:82805079503.3:39:0507:..408080-:./.3 03/:7 03/..30.38.35.304342/.:.33..0.35079.2.9   5.8:/..9 80/0.3/.-3.3   .. 24/.7.9/.3802:.3803/7/.340903.-078.3 502.7.3903..78:3.380.30-93 502.0..3 .39../07.5.3903.95079.320-.8:/.3 0.8:7..8050799.8-07.8.30.:7.3.32025:3.7...9.8..3...2.3/.7/.5      . ./.3..3 .2.3 -.9:902549079039:907:9..3 -08..9..7.3 0.3203. 8.8:9./.3 !030:.3.30-..-:7:.30--.35079:.805079:- 58.3.:.3.3 9.9.7.3.8.3/../7:39:0507:.9   5.3. :2.:97.35030:.30..3/.3.7..32.30-:.2.::/ 503:8:8.8.3.380..:2.32:/...2-::9082:.390344 ..-:7:..3./.8.3043428050792042-43 -07.3/2.9.38:2-07./-..

250742-43.2 #.0.:/.7..503-. 02-07. 5.3.3/$:3.7 .9.:80-0:2 0/.5. .1.3798 .3 80507943 .3-92.9.7 .!:97.340-:7:9025.9:0.3203.3/.33..9: :/.3..9../.:2.3 47.3502-08.:/.3..950742-43...30-03.3./%.2..3- 92.-7.3/:8.347./50242-43-92..9.&43 007$02-.39.9/$0.3.3 03.70.3 02..347 .507.9:..

3/03.0389.2.././.7.203:9889029470.2-7/.5..5.2-::908 2:.3.39. 0..3.3-0-07.3073.7798/.3.9.3-07.38.3.350742-43../%.3.7.20347009.380./.9..250702-.39/.:2.8./:8.3037 #/0/.3203./..805079.33/.3903../9.9.95079.3203:3..3-/02./..3 O 07:8.3 :3/.8.3. O 0342078..: %0-: .39./03.2-/.70.3.3.3 O 0250703.7..7.80-0:2-0702-.33.9.507.305.35079.3/.309.: 03.3.30.3 -.203/:39.305./.:/.350.05.3.3502-08.309.3-07:-:3/03.7./.42-43-92..3/./5073.3/.397.90.20748. O &3/..40503:8.7:80507945 902-./50703.207.2 47.342078.3.3.507:8.:  ./..5..38:2-.7.3.7.9./...-0.2 .5.3-0309.9   5.3503:.2..074-4405024/...3/42-43 03039:.3...35.-:7:/.3/.3-92..309.../-. O 0250703..8:7.39.20.3502. 502-08..503:8.: ..342078./.8-92.75..:  .8.:39:203:8...3 &-.-..2.80./502-0.08.8.5..3-.83   .95.9..3507:8.2-7 %02-....73.507809::.70.3.3203/.3-.3544  . /.3./843.2.2 O %.:/..3...:   $03.3.3/:.7.209. 0./..3..3 203.3:39:203.8...3.3 ..: 45  .:805079-039: 9:.9..

:  .33.8./.39.3.39.2.9 27.904342.3 :3/.7/:..3 O #08/03/3007 30070.9502443.3.:8.502-08.7.3089..05.:7:8./ O 03:7.3.2.9::.203:8..7../.342078.3  .:/./.7.2-.304342/.9.:/...33/.3./-7.3.3/..-071:3880-./ .2.2/03.9.8..:39:203:95 8:2-07:9.!0..3-07..: O 03/:3050393.5.8.35079..5.3.3.-0 .95039.9%.5.73.20203: 0507:.8.0.2 02..309..203%.3 507-.7/%. O 02-.30%.3:8.39/.38890204342..: .3.:   5.7503.3.354990.31.8.3/.9.798.7.9%.3.$25.%.:/9:./.0.3 ..83 O 030. .3:3/.-.9:..3503/:/:/808:.9   .39.3.3-.7.7/.3503.8.3..8.3.3/..9.7-.2.7:39:203039:.3 O 3/.2.3:2.38079.. !079./.3-:7:..203..72 05.2-::908 2:.3.247.. /5..35.7.9.3.   .3.2.0.3/.2.8.3500-:30.5.350303.30..503079..52089202-:..: 0.9./.3/!0.5.-.-..3/.3.3203.947.5:8.3-92.388902503.39.3.: 909.3.947 1.723./.30.5..3..8.99025.3.3.3..3805079:./.2:7.9.47./%.280947507:8.8..90.3438089.9.7. 80..0.8:/88902503//.35037..: O $02:.8.303/.3.90.8:7.9.3..350742-43.2.9:.. O !702:2:39:5072443. /.7...3 O 0.507:203/.3507:203/.   5.380-.3507/2..%.3.3.3.:2907-039:/%.3.3 8.47.309.3 !0702-.3/.8..70.32.2.90-03.4079805./.309.:9/.3 /-.:2025:3.30507:.39....9:./3.83-.3503.3.3.3508.3:2.3-:.30.05.8.5024/..7::39:9::.3../-03..3.50702-..-..380507935.7.$25.-.7.38:2-07903.30.2.7:  .3 O 030.75.3749.3.9.8.3 5073.8.9-07-..5.:..3./.9.!.3/.80.0.3   03.32030-./808:.3/-07.3/.3503.: .38:2-07.5..340798 . -.3.3.2./.2.3-08.3...75.3/.073. O .:-0753/../9.:..3/.302:3. 5.30434279807.9. !0702-.:.342078.7.3.08.3/.5./:.7/03.3808:.305.8.3:9.:./..9 0-03.3798203.7 -.904342-07.3...

 .:39: 507239.3.3/$.-.3 $8902503//.320-.2.95079. 080-.3.3902545.3.3-.7.-.8:7.9./.3.5.3./7/.947.3.3$8902 .9../.3.9.3.9..2-7/:8.   $4.:90788/..8907.-.7.3 0385079.3.3 -07549038203.-:7:.3798/%.35079.309.3-92.3/..8..0.3907537 /..9.. O 03.3.8:/507/.8.8.:203.309.-:3/.7:8..3202-07.7..:203.204342 5079.3203:3.-.9.388902503.3 509.3085479    .342078.7   %07.3..3.342078.3 O !0702-.-.3..3 502-.5.3.0434297./....3.3...3 0.2 .-.3.3. 802039./.3 -. 5024/.30.30:.7.2/.3/-003:400283.3:39:503.8.:.35079.:30. 32030-.5%../.:./843.2.:39:9::.3 O !.39..30.0..3.3503.7.:2.3...7:/.947 1...324/.380/.2-7 902-.3 .34024/.3/:3...203:8..05.2-::908 2:.3..30:39:3.:3 .9. 9...3 2025:3.9.3 O 9..7/.320-. 7.0.8 /.3 O !03.3 O ...3/.8.31.3798907.9:-:7: -:7:3..3/.3 903445079...3 05..85079.2.39.3 50742-43.5.3503:8.: 90-: ...3509.3:.3.5 889028.230.3903.3::/3./80-.3.0723./.3.:  . 0.5..3.3././0 5024/.3.3 093...507:-./.309...:/.::39:9::.2-7 O 0.3 043425079.:803...780203/.9.-072.0.3 -03 -03.: .350/.3 447 O 447 .8.35.3 447/.3%.302.38.83 2.3/.35./.745.3.95079..3:9.3  .8380-./.3/...8. O .3.3:39:050393. .730.7.2.:-../ 04342/03.3 -0702-.-:.803.3.33/:8..7../.39..2.350742-43.3.3 503:7:8.7.:39:202507.::./.8...-./.8.202-.7.9/...9/03.0207/0./0 . 9.35024/.30709./.0.3.3/.3./.:/.745.3043425079.507:8.. /.3:39:/085479 O !02-:.3-. 5079.3.3508.:22.342078.3/.-08./..5.20.3:3.3:9.3.3 503:3.3 /:8..3/..9.0.3050.3.7.405024/.3.%... 8079..7././...443.2...30-.75.9   0.7982:.9.3.3 0:..3507:-:3.33./..-.3.30...3 O 0-.8.. 90344 438089.342078.7. 503.342078.32039.7805033.9.3.90.32030-.3043425079.3/. O .5./.80-0:2-0702-.35030:...342078.2/.3.5/-3.33.745.3.3./%.9.28.30434242078.75.9.39.33.38.3.345 %.37.3-0.347.././.342078..-9:9/..../.3. $. 503:3.33.

3203.8/.388902503./-07:49.9. 0.3 2070.0907.9.0.7.:889029470.3 -0793/.050.327.:3 0250703.7.37:2.527.780:2.. /03.327...3/-.309.-:..2. .92030:.3.8050798890270/9 88902503.3/-.-0-.25:340 0 9.38:2-./%.3!07.302... ..25.3 .33. .7.3.39079039:   07.:-:7:.3.-202.380.7. 3../.7.25:3 .3.5..9.3.3./0  .-/02.309.9507...:/:25:./03.32070.: ..3.5:7.7..4030.: 09:.3/-0..380947503.9.-:.29745.3:3.3/.3 :9.-.0%.-.7./.307.500-:3 0.:/..2203./.3507:8.8.3..2-...3/./2.5.3 /..809.80-.3 O 0250703. 9::8079./ %.3.33/03.8.38:8:09. O $890290970/9 O .830%..3/.3.3.388902503470.8:.-.3 ..3./..75.8.30-703/.3-..305.3$0...:-07:9./.2.....3.32070.3.-./0 3.0...3-0703.8:.:.:-079:8-.507-0./.390.32070.32030:.3.83/%.3.3   :7.2...9:7.3/.9./.3.32.3:3. 09:.09.0.3980-..3...2.3909.9....25:202-...3.37.2.03843.$30 O $309/.3.3 -0309.2-..9: 902549079039: O 070.28:...7.-:7:..3/03.-007.25030:.3.3.2030.3$90.3..5.8.309.47...7.  .7/03/$3..9.:/03..7..3203:3:.3.39...:  .5..7.  .7 O 0.0/:.38. 80-0:2507. 307.393/.7.: /09.!03.3037 #/0/..438 079..-.980-.3-:7:3.203072.038-:7:.3.3#.7..3 09.393 544 54409.3.35030:.3-0703..3.49.8.3 O $30507:202-:.-.2-40502-4743-:7:....3 O 5.32.3:39:2070.5. 02.3.250702-./.7.5.350-.503:8.39:.32024/03.309.3.3798/.3-.3.38.503...3 O O O  3.502074849.350.80-.5030:.9..3./..0..2070./03..3203/.8... 2070.3/. -.39.3/-....3.309.3903.3..09.3.3 /.2./.27.7.

:.0.3/507809::  .802-.3 /003/..9:74047.-.-0-.7/03.3 O $047.3.3 -:7: . 8.9.39.3.33.3:39:.-:7: /-.2-.-.3-007.8:.3..:.7.32..438 O !03.3.-:7:/807.34050.3.3.3 04342 O 5..050393.32.9:3.0.83 O 0/.25.30%.2-..8502-.80.9.3940 8080-:.: O 5.-0..438/%.3../03.-.3. 02.380-.9.9-.9.507-0./%.3.:2070./.2.3.../30.3232:2.9. O .3.880380.3..438 O !0.9079039: 8.3.7:2.3 09:.::25:./7:2....  $89024397.$8902503.9/.3-.90780-:9.3-:7:3/..:/.9:.2-.8 O :7:3/.7:2.35007../.3202-.202.37:2.438 502-.3/.8..79079039:805079.32070.3. O $8902:7:0-..82029025.7.0.3.3-:7:/.8.9.3.3..3  O O O $8902503.7  $8902..7...305.9.83 2.3-:7:90780-:9803./.8:%.35:3.:3 /03..3202-..3.39079039:07.9.2-.

3/:7.2.

7..3.030. 8..3 .-0703.507-0.30507.920..3..39.3$8902.3/ /:-07.3203..303/.9.0%.3..3-:7: $0. :39:203/.3 !0..3202-.3 /.3503:7:8.3:3..5.3.0..75:.3507-0.7.::.0.:39:203..038.3/.3.3-079.8:-:7: -:7:3/./..7903./9025..9.: O ..8 $89024397.805079 88902:7:0-.0.3.3207:5.3-:7:.3402.3-:7:3/.3..92.39.3503/.8:.2.3.:      02.3.3:39:202-../%...-20373-:7: -:7:90780-:9803.3/.-:7: O .5...3.2-.3  .9.3.3-:7:/-...750.320207:.:/-:.3.3-:7: 803.402.2070.0 %.9-.3/-07.25.:-0-7...

-./..39./. .705.3.-.9-08.3.33899:838:7.:/03.50702-.9/..3.38202.353.385073.324/03./.3.3.0.325479 085479 203.2.350/.3.9 O .7:..-07...2:7:8.7../.3202-40.304342/%.3 20250703....3.:/..3/.7.3 .0-.0./.9.71..30.3507/..507/2.3.3 38:7.3507...503085479/. 203/:305093.3. 39.7/.3 907.3.39.9:7 O !07.338:7.3/03.3-0747039.302./.5.:7907:80%.38..792 38:7.3. :7../.05.3:7:8.304342 .:7.5.3.5.33899:80.382.3.3.383.3.5..38.30-. 38:7.353.3.3.3-92.7.904342%.3    .50.730.3 50/./..7.3508.9-0793/.39.950393.38:7.350393.3/.0/..3.:3  .3..38079.8.003502-. O 0250703.3507.2.-.3.38.38.75.50702-.3/03.5.38.5..250702-.393 O !03:-:././.3 O 07507..3 50/.3/..3 02:/.3/.3.32030/.79.338:7.38.3.3/.9/8.32030/.9203.-:7/.35073.2 50702-.3/.9.3:39:203/:3.3889020./.7..3.304342/ %... /.:/03..3. O 0507:.30-2:/..3 O 3899:80. 38:7.3.302:/.3/..380-.3.3.7.3320208.38/.338:7.3.75.0.3/.38.79.30:39:3.-.3.3.80-.50702-.3 :7:8.350325479 .2.33/:89709.0.7.:07.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful