SOALAN DAN JAWAPAN LATIHAN BUKU TEKS TINGKATAN 4 BAB 1: KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA Latihan muka surat

4. 1. Bagaimanakah masyarakat pada Zaman Prasejarah berubah daripada Zaman Mesolitik kepada Zaman Neolitik? Jawapan - Berubah secara evolusi disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhinya, antaranya: - Manusia mula hidup secara menetap di sesuatu tempat dan tidak berpindah-randah. - Bercucuk tanam dan menternak binatang. - Hidup secara berkelompok dan membina kediaman yang lebih kukuh. - Kesuburan tanah di lembah sungai membolehkan mereka mengusahakan tanaman makanan untuk keperluan harian. - Perkampungan berubah menjadi bandar, seterusnya wujud sistem undang-undang atau peraturan bagi menjamin kestabilan dan keharmonian hidup mereka. - Seorang ketua dilantik untuk menguatkuasakan undang-undang bagi kesejahteraan hidup. - Kehidupan yang lebih tersusun menyebabkan manusia mempunyai lebih banyak masa untuk memikirkan cara-cara meningkatkan hidup mereka. - Menghasilkan pelbagai ciptaan seperti roda, bajak, peralatan tembikar, dan sebagainya. - Hasil ciptaan alatan membolehkan lebihan makanan dikeluarkan dan mendorong kepada aktiviti perdagangan dengan kawasan-kawasan lain melalui pertukaran barangan (sistem barter). 2. Jelaskan bagaimana masyarakat pada Zaman Neolitik menyara hidup mereka. Jawapan - Bercucuk tanam, seperti tanaman gandum, jagung dan sebagainya. - Menternak binatang sepeti lembu dan kambing - Aktivti perdagangan dengan kawasan-kawasan lain melalui sistem barter. 3. Terangkan keadaan masyarakat pada Zaman Logam. Jawapan - Kepandaian manusia melebur logam khususnya besi menyebabkan manusia pada zaman berjaya mencipta perahu dan rumah. - Di sesetengah tempat, pada zaman ini telah muncul petempatan besar dan kota pertahanan. Petempatan besar ini kemudian berkembang menjadi bandar atau kota. - Manusia sudah pandai merekodkan peristiwa yang berlaku dalam bentuk tulisan. - Mengetahui cara-cara mengebumikan mayat dengan iringan bekalan kubur seperti tembikar, makanan, alatan besi dan sebagainya. - Alatan batu diganti dengan logam. - Pandai membuat tembikar daripada tanah liat dengan ukiran-ukiran yang cantik.

1

Latihan muka surat 5. 1. Apakah yang dimaksudkan dengan ³tamadun´? - Keadaan masyarakat manusia yang dicirikan atau didasarkan pada taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran seperti sosial, budaya, politik, ekonomi, serta perkembangan pemikiran seperti sosial, budaya, plitik, ekonomi, perbandaran dan sebagainya. 2. Nyatakan maksud tamadun pada pandangan Islam. Jawapan - Tamadun bukan hanya pencapaian atau kejayaan manusia dalam pembangunan fizikal semata-mata tetapi juga aspek rohaniah yang menjadi tunjang kepada ketamadunan menurut Islam. Latihan muka surat 8. 1. Senaraikan ciri tamadun. Jawapan 1. 2. 3. 4. 5. 6. Petempatan kekal. Kehidupan berorganisasi. Sistem pemerintahan. Pengkhususan pekerjaan. Agama dan pekerjaan. Bahasa dan sistem tulisan.

2. Terangkan ciri-ciri tamadun awal manusia. Jawapan - Petempatan kekal ± membawa kepada corak kehidupan yang sistematik. - Kehidupan berorganisasi ± memastikan kestabilan dan kemakmuran. - Sistem pemerintahan ± untuk menjadi panduan dalam menjamin kesjahteraan. - Pengkhususan pekerjaan ± membawa kepada peningkatan dan perkembangan ekonomi. - Agama dan pekerjaan ± manusia cuba memahami dan menyesuaikan kehidupan dengan alam sekelilig. - Bahasa dan sistem tulisan ± penting dalam penyebaran ilmu pengetahuan, pentadbiran.

2

3. Mengapakah petempatan kekal menjadi ciri penting dalam proses pembentukan tamadun? Jawapan y Langkah permulaan untuk sesuatu masyarakat menumpukan kepada kegiatan pertanian, penternakan, struktur pemerintahan yang lebih teratur dan berorganisasi serta mempraktikkan ritual-ritual tersendiri dengan mendirikan rumah-rumah ibadat. Mendorong kepada pertambahan penduduk akibat lebihan makanan dan hubungan dengan kawasan lain. Membolehkan sesebuah masyarakat mempunyai masa untuk berfikir bagi menyesuaikan kehidupan mereka. Manusia sentiasa berusaha untuk membaiki kehidupan mereka, dengan itu, mereka telah mencipta pelbagai ciptaan untuk memudahkan kehidupan harian mereka. Mereka juga berfikir bagaimana untuk mengatasi halangan/cabaran yang melanda hidup mereka seperti banjir, kemarau, cuaca panas/sejuk, dan sebagainya. Membina sistem pengairan yang baik, mencipta roda, dan sebagainya.

y y y

y

Latihan dalam buku teks, muka surat 9. 1. Senaraikan tamdun awal yang terbentuk di lembah sungai. Jawapan y y y y Tamadun Mesopotamia ± Sg. Tigris dan Sg. Euphrates (3500 S.M.) Tamadun Mesir Purba ± Sg. Nil (3000 S.M.) Tamadun Indus ± Sg. Indus (2500 S.M.) Tamadun Hwang Ho ± Sg. Hwang Ho (1800 S.M.)

2. Mengapakah tamadun awal bermula di lembah sungai? Jawapan y Sungai sebagai sumber ekonomi asas. y Sungai merupakan kawasan pertanian subur. y Sungai sumber bekalan air untuk pertanian. y Sungai sebagai sumber protein. y Sungai mempunyai iklim yang sesuai. y Kesuburan tanah. Latihan dalam buku teks, muka surat 17. 1. Dimanakah terbentuknya tamadun Mesopotamia? Jawapan y Tamadun Mesopotamia terbentuk di antara dua batang sungai, iaitu Sungai Tigris dan Sungai Euphrates. y Kawasan ini dikelilingi oleh Pergunungan Zagros di bahagian timur laut, Dataran Tinggi Arab di barat daya dan Teluk Parsi di bahagian selatan.

3

2. Apakah peranan raja dalam sistem pemerintahan beraja di Mesopotamia? Jawapan y Raja sebagai tuhan atau wakil tuhan dan pemilik negara kota. y Raja sebagai ketua pentadbir dan, ketua pendita serta berkuasa dalam hal-hal keagamaan. y Raja berkuasa melantik ahli keluarga diraja untuk memegang jawatan di zigurat serta menentukan bentuk pentadbiran. y Raja berkuasa terhadap soal tanah, percukaian, hasil pertanian dan perniagaan. y Walaupun raja dianggap sebagai wakil tuhan tetapi masyarakat Mesopotamia tidak menyembah raja, kecuali semasa pemerintahan Raja Naramsin (2291 ± 2255 S.M.). 3. Huraikan Kod Undang-Undang Hammurabi. Jawapan y y y y y y y Digubal semasa pemerintahan Raja Hammurabi yang memerintah kerajaan Babylon. Undang-undang berteraskan hak rakyat terhadap keadilan. Hukuman dan denda mestilah setimpal dengan kesalahan yang berbeza mengikut susun lapis masyarakat. Kod ini mengandungi 282 indang-undang yang dipahat pada tembok serta tiang besar supaya rakyat boleh membacanya. Undang-undang ini berjaya mengelakkan wujudnya permasalahan di kalangan rakyat pelbagai kaum dan juga di kalangan susun lapis masyarakat. Undang-undang ini dapat mewujudkan perpaduan dan mengukuhkan sistem organisasi dalam masyarakat. Undang-undang ini membantu tamadun Mesopotamia bertahan untuk jangka masa yang panjang, iaitu dari tahun 3500 S.M. ± 539 S.M..

4. Senaraikan kegunaan tulisan dalam masyarakat Mesopotamia. Jawapan y Tulisan membawa kepada kewujudan sistem pendidikan yang bertujuan melahirkan jurutulis. y Kewujudan jurutulis membolehkan urusan pentadbiran dan perniagaan direkodkan. y Kewujudan tulisan membolehkan semua urusan jual beli disertakan dengan resit, nota, dan surat kredit. y Tulisan melahirkan tradisi kesusasteraan seperti epik Gilgamesh yang merupakan hasil kesusasteraan yang tertua di dunia yang mengandungi falsafah dan cara hidup masyarakat Mesopotamia.

4

Kesuburan tanah dan sumber air membentuk masyarakat pertanian yang bercucuk tanam dan menternak binatang. Terangkan fungsi tulisan hieroglif. 4. Jawapan y y y y Pengamal perubatan diberikan status tinggi oleh masyarakat Mesir dan berkhidmat di istana. Ketua pendeta. dan ketua pahlawan. Bagaimanakah tamadun Indus terbentuk? Jawapan y y y y Penduduk nomad membentuk petempatan kekal di sepanjang Sungai Indus. muka surat 28. Senaraikan nama bandar yang menjadi pusat pemerintahan penting dalam kerajaan Mesir Purba. Jawatan Firaun diwarisi secara turun-temurun. Firaun digelar Raja Matahari kerana dipercayai anak Tuhan matahari iaitu Amon-Re. memberikan rawatan kecantikan. Kebolehan mengubati penyakit. Berjaya menyesuaikan diri dengan alam sekeliling dan membawa kepada pertambahan jumlah penduduk. Penempatan kekal membentuk satu sistem perancangan bandar yang teratur. 1. Firaun dianggap sebagai jelmaan Tuhan Horus. Bandar Thebes. pemilik semua tanah. amalan-amalan ritual dan kepercayaan. percukaian. Mengawetkan mayat menjadi mumia.Latihan dalam buku teks. ketua hakim. Jawapan y y y y y Firaun adalah raja berkuasa mutlak dan dianggap suci. Tujuan keagamaan. Jawapan y y Merekodkan segala aktiviti pertanian. Latihan dalam buku teks. muka surat 23. Jawapan y y y Bandar Thinis. 2. Nyatakan peranan firaun dalam bidang pemerintahan dan agama. 1. Bandar Memphis. Jelaskan pencapaian tamadun Mesir Purba dalam bidang perubatan. 3. Mahir dalam ilmu pembedahan. 5 .

Bandar dihubungkan dengan sungai sebagai jalan perhubungan.) 2. Senaraikan tiga dinasti awal dalam tamadun Hwang Ho. Latihan dalam buku teks. Jawapan y y Pengetahuan tinggi dalam ilmu geometri. Bandar disusun atur dengan begitu rapi berasaskan blok-blok berbentuk segi empat. Mengapa Dinasti Shang mengalami kejatuhan? Jawapan y y Pemberontakan yang dilancarkan oleh golongan hamba yang tidak berpuas hati dengan kezaliman pemerintahan Dinasti Shang. Menggunakan batu-bata daripada tanah liat yang melalui proses pembakaran dengan suhu yang tinggi untuk membina rumah.2.M.M. muka surat 33. Golongan bomoh yang terlibat dalam upacara penilikan akan meletakkan tulang ini di atas api sehingga timbul rekahan dan rekahan ini ditafsirkan dan disabitkan dengan sesuatu kejadian. Nyatakan sebab-sebab masyarakat Indus dapat membina bandar terancang. tempat mandi awam digunakan untuk upacara ritual dan tempat penyimpanan hasil pertanian. ± 1766 S.) Dinasti Shang (1766 S. 3.M.M. 1. Dikelilingi oleh tembok-tembok. ± 1050 S. Apakah keistimewaan bandar Mohenjo-Daro dan Harappa dalam tamadun Indus? Jawapan y Bandar terbahagi kepada dua bahagian. matematik. matematik dan kesenian.M. Pengetahuan yang diperoleh hasil hubungan antara tamadun Indus dengan tamadun Mesopotamia dan Mesir. Apakah fungsi tulang oracle dalam kehidupan masyarakat tamadun Hwang Ho? Jawapan y y Fungsi tulang oracle adalah sebagai alat untuk meramalkan sesuatu keadaan. iaitu bahagian utama merupakan pusat keagamaan dan pentadbiran. y y y y y y y y 3. 6 . Setiap blok dipisahkan oleh rangkaian jalan raya yang lurus. kesenian dan teknologi pembakaran batu-bata. Menyebabkan suku kaum Chou yang mendiami Lembah Sungai Wei mengambil kesempatan untuk menjatuhkan pemerintahan Shang dan menggantikan dengan Dinasti Chou. ± 256 S. Sistem kumbahan yang terancang. Jawapan y y y Dinasti Hsia (2205 S. Pengetahuan mendalam dari aspek geometri. Bahagian kedua bandar ialah kawasan perumahan.M.) Dinasti Chou (1050 S.

Peralatan pertanian telah dibuat menggunakan logam besi bagi menggantikan peralatan daripada kayu A. Sebelum terciptanya tulisan. Soalan esei dalam buku teks. Petani menggunakan teknologi pembajakan serta mencipta cangkul dan sabit. 7 . 5. Tulisan heiroglif ± tamadun Mesir Purba. Dengan mengambil contoh daripada tamadun awal dunia. nyatakan jenis sistem tulisan yang telah dicipta. Jawapan y y y y Tulisan cuneiform ± tamadun Mesopotamia. Tulisan ini kemudiannya berubah lepada bentuk yang lebih kompleks seperti yang terdapat pada hari ini dan digunakan dalam bidang tulisan harian seperti buku dan media cetak dan diajar di sekolah-sekolah China. Tulisan piktograf ± tamdun Indus. Jawapan y y y y Bentuk tulisan awal di China Pada awalnya digunakan dalam penilikan nasib berdasarkan rekahan-rekahan yang terdapat pada tulang oracle. Nyatakan fungsi tulisan ideogram. Bentuk tulisan ini asalnya berbentuk simbol dengan gambar seperti kanak-kanak. muka surat 36. matahari dan sungai. 1. Tulisan ideogram ± tamadun Hwang Ho. a. Jawapan y y y y Membina sistem pengairan untuk pembangunan sektor pertanian.4. Sistem kawalan banjir diperkenalkan dan sebuah terusan telah dibina di Szechwan untuk mengairi kawasan pertanian. bulan. Batas-batas untuk pertanian mula diperkenalkan pada masa pemerintahan Dinasti Shang. Nyatakan sumbangan Dinasti Shang dalam bidang pertanian. manusia tamadun awal telah menggunakan pelbagai cara untuk menyimpan rekod.

iaitu Sungai Nil Biru yang bermula dari tanah tinggi di Ethiopia dan Sungai Nil Putih yang bermula dari Tasik Victoria diUganda. matematik. Pengangkutan dan perhubungan air yang teratur merupakan asas kepada pembentukan tamadun Mesir. Tanah lanar yang dibawa membentuk sebuah delta yang sangat subur untuk aktiviti pertanian dan petempatan manusia.b. Kelahiran tradisi kesusasteraan seperti epik Gilgamesh yang mengandungi falsafah dan cara hidup masyarakat Mesopotamia. 2. 8 . Sungai Nil sebagai sumber air bagi aktiviti pertanian dan penternakan. sudah pasti tidak wujud tamadun Mesir. seperti aktiviti pertanian. Sistem kawalan banjir yang sistematik dibina bagi mengelakkan kemusnahan tanam-tanaman pertanian. kutipan cukai. Merekodkan semua urusan pentadbiran. upacara keagamaan dan amalan ritual kepercayaan. Asas kepada perkembangan ilmu pengetahuan seperti geometri. Penilikan nasib seperti tulisan ideogram. Buktikan penyataan di atas dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai. Sungai Nil berpuca daripada dua batang anak sungai. Bekalan air yang didapati daripada Sungai Nil berjaya mewujudkan komuniti-komuniti penduduk untuk menetap di situ. Jawapan y y y y y y y y Merangsang kepada perkembangan pendidikan. Merakam sejarah kegemilangan dan keagungan sesebuah tamadun dan menjadi sumber sejarah yang amat berharga. nota dan surat kredit dalam urusan perniagaan. Menyertakan resit. Jelaskan kepentinagan tulisan pada ketika itu. dan perubatan. Tamadun Mesir Purba dianggap sebagai ³Hadiah daripada Sungai Nil´. Kewujudan Sungai Nil merupakan nadi kepada kelahiran tamadun Mesir. Peranan Sungai Nil sangat penting dan merupakan satu anugerah Tuhan kepada kewujudan tamadun Mesir. Limpahan air Sungai Nil ke tanah yang gersang serta padang pasir telah berjaya menukar kawasan gersang kepada dataran lanar yang subur. Menulis titah perintah raja dan undang-undang seperti kod undang-undang Hammurabi. Jawapan y y y y y y y y y y Tamadun Mesir dianggap sebagai anugerah daripada Sungai Nil yang mengalir dari bahagian utara Mesir ke Laut Mediterranean. sains. astronomi. kerana tanpa Sungai Nil.

Ini membuktikan kebenaran bahawa pemimpin cemerlang.3. Raja berperanan sebagai arkitek dan penasihat dalam pembinaan sistem pengairan. pertahanan. Rasionalkan pendapat ini dengan mengambil contoh peranan raja dalam tamadun awal dunia. di samping untuk menanamkan taat setia lepada pemrintah. Pembinaan Taman Tergantung Babylon pula merupakan mercu tanda ketinggian dan kegemilangan aspek seni bina. negara gemilang. hasil pertanian dan perdagangan. Contohnya Raja Sargon telah berjaya menyatupadukan seluruh Mesopotamia dan membentuk konsep empayar yang pertama di dunia.´ Raja dianggap sebagai pemimpin berwibawa yang menjadi pemangkin terhadap pembentukan sesebuah tamadun. ekonomi. sebuah tembok pengairan sepanjang 123 meter telah diguna bagi menebus guna kawasan padang pasir dan membina terusan untuk mengairkan tanah seluas 10 000 hektar. Raja Hammurabi contohnya. Hal ini terbukti semasa firaun Senuusret III menjadi pemerintah. ³Pemimpin cemerlang. Raja dianggap sebagai ketua pentadbir. ketua panglima. Raja berperanan sebagai penasihat dan berkuasa penuh ke atas soal tanah. dan mempunyai kuasa mutlak. Kota-kota pertahanan dibina untuk menjadi benteng prtahanan daripada ancaman musuh dan merupakan lambang kegigihan dan ketekunan raja bagi menjamin kelangsungan dan kecemerlangan sesebuah tamadun. Ini menunjukkan keperihatinan raja terhadap masyarakatnya. raja berperanan sebagai ketua agama dan berkuasa melantik ahli keluarga diraja untuk memegang jawatan penting di zigurat. Pembinaan sistem pengairan amat penting bagi menjamin aktiviti pertanian dapat diusahakan secara berterusan. Perkembangan ilmu perubatan mendapat perhatian khusus semasa pemerintahan kerajaan Assyria kerana pemerintahan begitu mementingkan kesihatan anggota tenteranya. Pembinaan pinut-pintu gerbang mencerminkan identiti negara kota dan menjadi lambang kemegahan dan mercu tanda sesebuah negara kota. ketua hakim. ketua paderi. negara gemilang. Raja juga turut memberi sumbangan dalam bidang perubatan. pendidikan. perancangan bandar dan sebagainya. saliran serta kawasan banjir. telah memperkenalkan kod undang-undang Hammurabi untuk dijadikan panduan dalam pemerintahan dan kehidupan harian. y y y y y y y y y 9 . Ini adalah kerana di sebelah pintu gerbang tersebut ada terdapat patung raja yang menjadi simbol perpaduan dan ketaatan rakyat kepada pemerintah. Sistem beraja dalam tamadun Mesopotamia adalah berbentuk teokrasi. Kesemua ini menunjukkan raja bertanggungjawab untuk memastikan kemajuan dan perkembangan tamadun di bawah kekuasaannya. Jawapan y y y Kebanyakan tamadun awal dunia meletakkan raja sebagai individu yang berada di puncak hierarki sosial dalam susun lapis masyarakat. percukaian. Pembinaan perpustakaan di raja di bandar Niniveh oleh Ashurbanipal pula merupakan sumbangan yang amat penting dan merupakan khazanah negara yang tidak ternilai kepada generasi sekarang. Pemerintahan Mesir telah berjaya mencipta sistem pengairan yang telah menukar kawasan padang pasir menjadi kawasan pertanian. Sebanyak 500 jenis ubat-ubatan termasuk herba dan ramuan perubatan telah dikatalogkan dan disampelkan penggunaannya. Pembinaan pintu gerbang dibuat atas arahan raja untuk mencantikkan bandar.

pedagang Lapisan yang paling ramai adalah petani. kerajaan dan rakyat akan menikmati kemakmuran dan kesejahteraan hidup kerana pemerintah direstui Tuhan. mendapat kuasa hasil mandat daripada Tuhan dan tidak perlu mendapat pengesahan politik kerana mereka daripada keturunan pemerintah agama. Kemurkaan Tuhan ini ditandai dengan berlakunya kejadian-kejadian seperti banjir. artisan. Bangsawan ± terdiri daripada pembesar dan pegawai-pegawai kerajaan. dan pedagang. Hamba Hamba berada di lapisan paling bawah dan kebanyakan mereka menjadi tentera paksaan di samping membantu kerja-kerja perburuhan dan untuk tujuan korban dalam upacara pentembahan. y y y IV. perisai. y 10 . masyarakat dibahagikan kepada empat lapisan iatu: I. Dengan merujuk kepada struktur organisasi sosial masyarakat Dinasti Shang.4. Golongan artisan pula berperanan mereka cipta pelbagai brangan tembaga seperti perhiasan. y III. Masyarakat China percaya sekiranya raja memerintah dengan adil. y y II. kemarau. ekonomi. Raja juga berperanan membahagikan tanah kepada golongan bangsawan yang bertanggungjawab untuk mentadbir wilayah tersebut. bekas minuman dan makanan. huraikan peranan yang dimainkan oleh setiap lapisan masyarakat dalam perkembangan tamadun Hwang Ho. Golongan bangsawan mempunyai kuasa dan pengaruh yang besar di dalam wilayah yang dikurniakan oleh raja dan membentuk sistem pentadbiran sendiri seperti pungutan cukai. dan peperangan yang berpanjangan. sosial dan agama. y Raja Raja berperanan sebagai pemerintah berkuasa mutlak. berkuasa dalam bidang politik. barang tembikar. Jawapan y Dalam organisasi sosial Dinasti Shang. Golongan ini berperanan dalam menghasilkan keperluan harian seperti makanan serta menghasilkan barang-barang seperti gangsa untuk dibuat senjata. Mereka merupakan tunggak ekonomi negara untuk menghasilkan barang makanan bagi menampung keperluan golongan atasan. Golongan petani. Mereka percaya bahawa pemerintah Shang akan kehilangan mandat sekiranya raja melakukan kezaliman ke atas rakyat. artisan. pertahanan dan undang-undang. hiasan dan sebagainya. Mereka juga mempunyai pasukan tenteranya sendiri dan bertanggungjawab melindungi golongan pembesar dan membantu raja sekiranya diperlukan untuk menentang musuh. Kebanyakkan petani tinggal di kawasan luar bandar dan membekalkan makanan kepada penduduk bandar.

. kubu. memastikan pengurusan dan perancangan bandar yang lebih terancang dan sistematik seperti menyediakan kemudahan bekalan air. rumah ibadat. . iaitu puncak tertinggi yang menempatkan bangunan kerajaan dan keagamaan. .Majlis ini berperanan memberikan kehidupan yang lebih selesa kepada penduduk bandar.Majlis ini mempunyai kuasa tersendiri dalam menjalankan urusan pentadbiran tanpa diganggu oleh pentadbiran pusat Rom.BAB 2: PENINGKATAN TAMADUN Latihan muka surat 42. tempat berdialog. Jawapan .Setiap negara kota mempunyai acropolis. Dalam tamadun Yunani terdapat lebih kurang 150 buah negara kota. tetapi yang lebih menonjol ialah Athens dan Sparta. . 1. Masyarakat dalam setiap negara kota itu sentiasa bersatu padu serta sanggup mempertahankan negara kota mereka daripada ancaman negara kota lain. . Jelaskan peranan majlis pembandaran dalam tamadun Rom. 11 . 2. .Setiap negara kota mengandungi sebuah kota yang dikelilingi oleh kawasan pertanian dan di dalam kota terdapat pasar.Negara kota berperanan memelihara ketertiban dalam menyusun masyarakat serta menjamin hak setiap rakyat di samping melindungi negara kota daripada ancaman luar. Jawapan . Nyatakan ciri-ciri istemewa pemerintahan negara kota atau polis yang terdapat dalam tamadun Yunani. agora merupakan tempat pertemuan rakyat dan pusat ekonomi bagi sesebuah negara kota. sistem pemanas.Majlis Pembandaran Rom wujud pada abad kedua Masihi. sarkas. rumah mandi awam dan istana.Setiap negara kota mempunyai Tuhan masing-masing dan purata penduduk setiap negara kota adalah kecil. .Kawasan di luar kota merupakan kawasan pertanian yang menyediakan keperluan makanan kepada penduduk kota.Segala keperluan penduduk bandar disediakan oleh Majlis Pembandaran bagi memberikan keselesaan kepada penduduk bandar. Negara kota.Negara kota dapat didefinisikan sebagai sebuah institusi politik yang merdeka dan bebas dalam menjalankan undang-undangnya sendiri lengkap dengan pasukan tentera dan berpusat di sebuah kota atau bandar serta mempunyai kedaulatannya sendiri. kuil dan istana. Athens pada kemuncaknya hanya mempunyai penduduk 40 000 orang. . .Antara peranannya.

Latihan dalam buku teks. . contohnya melalui penyebaran agama Buddha. .Segala keputusan Dewan Perhimpunan dikendalikan oleh Majlis. Majistret dan Juri dilantik oleh Dewan Perhimpunan.Kerjasama. Perlantikan dua orang konsul memastikan tidak ada di antara mereka yang lebih berkuasa. . .Dewan Senat melantik dua orang konsul untuk sesuatu tempoh tertentu. 2. . 1. mereka biasanya seorang praeotor iaitu pemerintah tentera.Peperangan akan membawa banyak kemusnahan.Penaklukan juga boleh dibuat secara diplomasi. Jawapan . Nyatakan ciri-ciri sistem demokrasi yang diperkenalkan oleh Athens. Majistret dan Juri.Undang-undang dan peraturan merupakan satu cara kawalan sosial untuk menjamin kesejahteraan/keamanan negara.Sebelum seseorang ahli Dewan Senat dilantik sebagai konsul.Dewan Perhimpunan bersidang sebanyak tiga kali dalam sebulan dan setiap ahli Dewan boleh mengemukakan cadangan tentang dasar kerajaan. .Di bawah Dewan Senat adalah Dewan Perhimpunan yang diwakili oleh semua rakyat Rom. . -.Semua keputusan Dewan Senat akan disampaikan kepada Dewan Perhimpunan untuk diluluskan. .Terdapat Dewan Perhimpunan dan Majlis. 12 . Jawapan . muka surat 45. . . . Jawapan .Dewan Senat diwakili oleh golongan bangsawan bagi membincangkan hal-hal pentadbiran negara dan merangka perundangan. penderitaan dan kematian.Kemajuan dan kestabilan politik dalam sesebuah negara memerlukan satu bentuk pentadbiran yang cekap. Nyatakan peranan Dewan Senat dan Dewan Perhimpunan dalam sistem Republik dalam tamadun Rom. .Pembentukan satu birokrasi pentadbiran amat perlu bagi melaksanakan dan melicinkan pentadbiran. Nyatakan pengajaran yang boleh dicontohi daripada Maharaja Asoka. .Dewan Perhimpunan mempunyai kuasa penuh ke atas Majlis.Semua warganegara lelaki Athens diberi peluang menjadi anggota Dewan Perhimpunan antara enam bulan hingga setahun. tolak ansur dan toleransi perlu diperaktikkan dalam kehidupan supaya dapat menghindari dan menyelesaikan sebarang masalah yang timbul. 3.Ahli Majlis.

Nyatakan undang-undang yang diperkenalkan oleh: a. Prinsip-prinsip undang ini menegaskan bahawa: 1. Terangkan kedudukan raja dalam sistem pentadbiran berpusat dalam tamadun China. Jawapan y y y y Sistem pentadbiran pusat membolehkan raja menguasai semua wilayah dan membolehkan lahirnya konsep empayar. yang juga dikenali sebagai Undang-undand Justinian. y Prinsip undang-undang di atas menjadi asas kepada undang-undang yang terdapat pada hari ini. 1. Undang-undang ini diperkenalkan tahun 449 S. Penguasaan pusat yang kuat membolehkan raja membentuk satu sistem birokrasi yang teratur terdiri daripada pegawai-pegawai yang dilantik oleh maharaja. Pembentukan empayar telah menukarkan status dan gelaran raja kepada maharaja. beliau telah memperkenalkan kod undang-undang Rom pada tahun 527 M. Seseorang tidak bersalah sehimgga terbukti bersalah. Semua manusia sama di sisi undang-undang. Sebelum Undang-undang Justinian diperkenalkan. Latihan dan Aktiviti dalam buku teks. Undang-undang natural (natiral law). 2. iaitu: 1. Perlantikan pegawai berasaskan pencapaian mereka dalam peperiksaan awam yang dikendalikan oleh sesebuah jawatankuasa dalam sistem perkhidmatan awam yang dikenali sebagai Hon Kao Tsu. Undang-undang Rom mengandungi tiga aspek utama. 3. 3. 4. Dalam usaha untuk menyeragamkan undang-undang yang rumit.4.M.. terdapat undang-undang Rom pertama yang dikenali sebagai Hukum Kanun 12 yang dipahat pada kayu yang dikenali sebagai Papan Dua Belas dan diletakkan di tempat awam untuk tatapan rakyat. Undang-undang sivil. Tamadun Rom Jawapan y Undang-undang tamadun Rom diperkenalkan oleh Maharaja Justinian yang mengasaskan empayar Byzantine. 2. Keadilan terhadap setiap individu. Hukuman berasaskan bukt yang cukup. Undang-undang rakyat. muka surat 47. y 13 .

Maurya dan Chin.b. Jelaskan perbezaan prinsip undang-undang berasaskan falsafah legalisme dengan prinsip undang-undang berasaskan Confucius dalam tamadun China. iaitu hukuman berat dan bercorak kolektif. Secara berkumpulan. y Undang-undang dan penguatkuasaannya harus dipelihara dalam semua keadaan. Undang-undang ini digubal dan diperkenalkan oleh ahli falsafah bernama Han Fei Tzu. hukuman berasaskan bukti yang kukuh. Membentuk undang-undang bertulis yang boleh dijadikan sumber rujukan kepada hakimhakim. y c.Confucius menekankan keperluan membentuk budi pekerti baik dalam menjaga keharmonian manusia dan masyarakat serta tidak mementingkan kekerasan. bincangkan kepentingan sistem undang-undang pada zaman Rom. y y y y Mewujudkan keseragaman undang-undang bagi membentuk kehidupan yang aman dan sejahtera. 2. Undang-undang ini berteraskan falsafah legalisme. Undang-undang yang tegas dan kukuh dapat mengawal tingkah laku manusia. 14 .Legalisme berasaskan penguatkuasaan undang-undang yang tegas bagi menjamin keharmonian negara. Tiang-tiang tersebut dikenali sebagai Tiang Asoka kerana undang-undang tersebut dibuat semasa pemerintahan Maharaja Asoka dan undang-undang tersebut mementingkan kesejahteraan dan keadilan rakyat. Dinasti Maurya Jawapan y Undang-undang dalam dinasti Maurya berasaskan titah perintah raja. undang-undang yang tegas dan kukuh dapat mengawal tingkah laku manusia dan dalam menjalankan undang-undang tidak harus wujud belas kasihan. Ini adalah perlu untuk membendung tindakan liar manusia dan oleh itu raja mesti memiliki kuasa yang utuh. Menjamin keadilan undang-undang terhadap semua rakyat Rom. Undang-undang dan penguatkuasaannya harus dipelihara tidak kira dalam apa jua keadaan. Jawapan . Dinasti Chin Jawapan y Dinasti Chin memperkenalkan undang-undang yang berasaskan dua prinsip utama. Semua titah perintah raja akan diukir pada tiang batu yang didirikan di tepi jalan sungai supaya undang-undang tersebut dapat dibaca oleh rakyat. Mengikut falsafah ini. Jawapan Kepentingan undang-undang zaman Rom. . Memastikan semua rakyat Rom mengetahui undang-undang yang dikuatkuasakan dan diletakkan di tempat awam untuk tatapan rakyat. 3.

1. iaitu bandar Iskandariah di Mesir. Senaraikan faktor yang menyebabkan Dinasti Maurya semasa pemerintahan Chandragupta Maurya berjaya meluaskan kuasanya. y y y Undang-undang maharaja disampaikan sebagai titah dan perintah diraja. Mempunyai pasukan tantera yang besar iaitu 600 ekor gajah. Latihan dalam buku teks. Lembah Tigris dan Euphrates.Undang-undang berteraskan falsafah legalisme menekankan penguatkuasaan undangundang yang tegas bagi mengawal tindak tanduk manusia. kebudayaan baru.Mengawal tingkah laku manusia dan hukuman berteraskan dua prinsip utama iaitu hukuman berat dan bersifat kolektif. dan dalam menguatkuasakan undang-undang tidak harus wujud belas kasihan. . dan 10 000 orang tentera infantri. muka surat 50. Muncul bandar-bandar dan pusat ilmu pengetahuan. Menjamin kesejahteraan rakyat dan pemerintahan yang adil. Memastikan rakyat mengetahui titah perintah raja yang diukir di tiang batu yang didirikan ditepi jalan untuk tatapan rakyat yang dikenali sebagai Tiang Asoka. Menyebarkan kebudayaan hellenistik ± campuran kebudayaan Yunani dan Parsi. Menyatupadukan beberapa buah kerajaan kecil di utara India dan menjadikan Pataliputra sebagai ibu kota pemerintahannya. 2. Wujud pemerintahan pusat yang kuat.Undang-undang Confucius pula menekankan raja perlu mempunyai pekerti yang baik bagi menjaga keharmonian masyrakat. . Penubuhan unit-unit perisik khas untuk memastikan tidak berlaku sebarang penentangan terhadap kuasa pusat. Pembahagian wilayah kepada beberapa bahagian utama yang diketuai oleh wizurai. serta lembah Indus. 15 . . Mesir. Jawapan y y y y y y Kejayaan menakluk Punjab dan menewaskan Seleceus yang memerintah empayar Seluicid di Syria dan kawasan sempadan India Barat. Berjaya meluaskan empayar Yunani sehingga ke wilayah jajahan Parsi. Nyatakan sumbangan Alexander the Great dalam perluasan empayar Yunani. Jawapan y y y y Meneruskan usaha-usaha perluasan kuasa selepas kematian ayahnya Raja Philip II. Kepentingan undang-undang zaman Chin.Kepentingan undang-undang zaman Maurya. 1000 orang tentera berkuda.

Sistem pengairan untuk sektor pertanian. Sistem tanaman bergilir untuk menjaga kesuburan tanah. Apakah sumbangan Herodotus dalam bidang sejarah? Jawapan y y Herodotus merupakan Bapa Sejarah di samping ahli falsafah yang terkenal. Athens menjadi pusat pengumpulan barangan keperluan yang datang dari Timur. kereta kuda. Pendidikan sukan. muka surat 63. muka surat 53. Menghasilkan karya History of Persians Wars. Mengapakah Athens memberikan tumpuan kepada kegiatan ekonomi perdagangan? Jawapan y y y Keadaan geografi yang bergunung-ganang tidak sesuai untuk pertanian. Latihan dalam buku teks.Latihan dalm buku teks. Aristotle dan Socrates. muzik. Apakah tujuan penubuhan persatuan perdagangan dan perusahaan pada Zaman Vedik dalam tamadun India? Jawapan y y y Persatuan perdagangan dikenali sebagai sresthin. Menubuhkan banyak sekolah sehingga banyak melahirkan golongan sofis serta. membaca dan menghafal dititikberatkan. Senaraikan sumbangan tamadun China terhadap kemajuan pertanian. tukang kulit. Jawapan y y y y y y Memperkenalkan tenggala untuk membuat batas tanaman. Apakah usaha-usaha oleh pemerintah Athens untuk mengembangkan bidang pendidikan? Jawapan y y y Melahirkan manusia yang seimbang pencapaiannya dari sudut rohani dan jasmani. Kolar kuda untuk membolehkan kuda menarik tenggala kayu. Antara persatuan tersebut termasuklah persatuan tukang kayu. Terletak di kawasan yang berhampiran dengan jalan laut utama/kawasan persisiran pantai. kereta sorong beroda. 2. Sistem kawalan banjir yang sistematik. ahli falsafah seperti Plato. 2. 16 . tukang logam. Membuat teres di kawasan berbukit untuk tanaman. 3. 1. kesusasteraan. Tujuannya adalah untuk mengawal harga dan kualiti barangan serta gaji pekerja. seni orator. 1.

Urdu. Jelaskan pencapaian seni bina: a. Yunani Jawapan y Sistem sosial tamadun Yunani. Mempengaruhi sastera agama Hindu dan Buddha antaranya epik Ramayana dan Mahabrata. y y 17 . epik. Jawapan y Terdapat 28 buah kuil gua yang dibina antara abad kelima hingga abad kelapan Masihi. a. 4. Apakah kepentingan bahasa Sanskrit pada Zaman Vedik dalam taadun India? Jawapan y y y Bahasa yang mempengaruhi perkembangan dalam bidang penulisan dan kesusasteraan seperti kitab veda. pedagang. sajak.Golongan Helot yang mengusahakan tanah dan merupakan golongan majoriti. tembikar. 5. 6. layar perahu dan kapal. . . . Terangkan sistem sosial dalam tamadun berikut. Negara kota Sparta terbahagi kepada sistem sosial. Kuil Pantheon. Bahasa Sanskrit kemudiannya melahirkan bahasa Hindu. Punjabi dan Kasmiri.) dan berfungsi sebagai tempat memuja serta menyimpan patung dewa dan tempat menjalankan kerja awam. Kuil ini memperlihatkan seni bina Buddha yang menampakkan kemahiran menggunakan elemen geometri.Warganegara. iaitu Athens terbahagi kepada tiga kumpulan utama. iaitu bergaris pusat 44 meter. Senaraikan perkembangan sains dan teknologi dalam tamadun China dari zaman Dinasti Chin (tahun 221 S. Kompleks kuil di Gua Ellora dalam tamadun India.Bukan warganegara.) hingga zaman empayar Han (tahun 200 M. Jawapan y y Binaan berbentuk kubah yang terbesar di dunia. Dibina pada zaman Maharaja Hadrian (117-138M. Warganegara mempunyai hak berpolitik dalam negara kota sementara golongan kedua dan ketiga tidak memiliki hak tersebut. b. . iaitu bentuk segi empat dan bulat. Konsep keseimbangan dua kuasa.3.Pekerja. . iaitu Yang (kuasa aktif) dan Yin (kuasa pasif) yang menjadi asas kepada perubatan tradisional China. sejarah.Golongan hamba.) Jawapan y y Pembuatan kertas.Warganegara tulen . artisan.M.

Mesir. Berusaha menyatukan benua Asia dan Eropah berdasarkan kebudayaan Hellenistik (campuran kebudayaan Yunani dan Parsi). Rom Jawapan y y Sistem sosial di Rom dapat dibahagikan kepada ± warganegara Rom. 1. Alexander the Great Julius Caeser Shih Huang Ti Asoka Empayar Yunani Empayar Rom Empayar China Empayar Maurya Senarai tokoh di atas terkenal dalam sejarah dunia kerana sumbangan mereka dalam perluasan kuasa dan pembentukan empayar. Menawan Parsi. dan seluruh kawasan Laut Mediterranean. Jelaskan maksud Hukum Karma dalam agama Hindu. Jawapan Alexander the Great ± Empayar Yunani y y y y Merupakan penakluk dan meneruskan usaha ayahnya Raja Philip II membentuk empayar yang luas. Warganegara Rom merupakan mereka yang terdiri daripada orang Rom dan bukan warganegara ialah penduduk yang ditakluki.b. hamba. Sesiapa yang mencapai tahap ini akan bersatu dengan Tuhan dan tidak akan lahir lagi ke dunia. 1. a. Turkistan. Menyebarkan kebudayaan Hellenistik dan menjadikan bandar Iskandariah sebagai pusat ilmu pengetahuan utama. bukan warganegara. 18 . Kelahiran semula adalah bergantung pada Karma dan tujuan hidup pula adalah untuk mencapai Moksya iaitu kebebasan mutlak. muka surat 70. muka surat 68. Seseorang perlu berbuat baik semasa hidupnya agar dapat mencapai Moksya. Huraikan ketokohan dan kewibawaan seorang daripada mereka. 2. Soalan Esei dalam buku teks. Lakarkan dan labelkan lokasi tempat kemunculan agama dan ajaran A. Samarkand. Jawapan y y y y Hukum Karma merupakan kepercayaan penganut agama Hindu Yang berkait dengan kelakuan manusia semasa hidup dan kelahiran semula selepas mati. Latihan dalam buku teks.

Menguasai angkatan tentera dan Senat serta menggunakan gelaran maharaja. beliau telah dilantik menjadi praeotor dan pada tahun 59 S. sebaliknya. Beliau melaksanakan pemerintahan autokratik. Hubungan diplomatik juga dilaksanakan dengan kerajaan Mesir. Berjaya menjadikan Rom sebuah empayar yang kuat dan berjaya membentuk sistem pentadbiran pusat yang kuat. Beliau mengamalkan sistem undang-undang yang tegas dan ketat berasaskan fahaman legalisme yang berjaya mengawal pentadbiran seluruh empayarnya.Dinasti Maurya y Pemerintah Maurya yang tidak menekankan kekuatan tentera sebagai asas untuk memperluaskan kuasa.5 meter. Tembok Besar China berukuran lebih kurang 5000 kilometer dan lebarnya 4. Mesir. Pembinaannya menggunakan tenaga manusia yang ramai. segala titah perintah dan undang-undang diukir pada tiang batu yang didirikan di tepi-tepi jalan supaya undang-undang tersebut dapat dibaca oleh rakyat. beliau dilantik menjadi konsul. Britain. Ini menyebabkan bukubuku Confucius dibakar kerana bertentangan dengan dasar undang-undang yang diamalkan semasa pemerintahannya. iaitu lebih daripada 30 000 orang. iaitu tegas dan berkuasa mutlak. Shih Huang Ti ± Dinasti Chin y y Beliau berjaya menyatupadukan seluruh kerajaan kecil di China. Pada tahun 62 S.M. Asia Barat. Beliau memakai gelaran maharaja dan menghapuskan sistem feudal untuk mengukuhkan sistem kerajaan pusat. Menamatkan sistem republik di Rom dan menggantikannya dengan diktator.M. kerajaan Chola dan sebagainya. y y y y Dilahirkan pada 100 S. y y 19 . Mereka yang dilantik terdiri daripada rakyat dan pelantikan tersebut dibuat oleh sebuah jawatankuasa dalam sistem perkhidmatan awam. Keadaan tersebut wujud akibat daripada Perang Ketiga yang yelah mengorbankan ribuan tentera. menekankan dasar yang lebih lembut dan terbuka untuk meluaskan pengaruh dan kedudukan empayar Maurya. dan beberapa kawasan di Jerman. y y y y Asoka . Syam. Semasa pemerintahan Shih Huang Ti. Pemerintahan oleh maharaja membolehkan pembentukan sebuah sistem pemerintahan atau pemtadbiran birokrasi awam yang terdiri daripada pegawai yang dilantik oleh maharaja. Mesir dan Eropah Timur. Beliau telah berusaha menyebarkan agam Buddha secara aman dan bukan secara ketenteraan dengan menghantar utusan-utusan Sri Lanka. Antara sumbangan beliau ialah pembinaan Tembok Besar China yang bertujuan untuk mempertahankan serangan orang Hun (nomad) yang sering mengancam empayarnya. Semua gabenor yang mentadbir wilayah-wilayah dalam empayar China dilantik oleh Shih Huang Ti dan bukan lagi diwarisi oleh golongan bangsawan. dan terkenal sebagai ketua tentera yang agung kerana kejayaan beliau dalam beberapa peperangan.5 meter hingga 9 meter serta ketinggiannya mencapai 7. Semasa pemerintahan Asoka. Perancis.Julius Ceaser ± Empayar Rom. Yunani. Tiang tersebut dikenali sebagai Tiang Asoka dan beliau sentiasa berpegang kepada konsep kesejahteraan rakyat dan konsep keadilan. Jajahan taluk Rom merangkumi Macedonia.M. empayarnya merangkumi sebahagian besar wilayah Szechuan hingga ke Vietnam. Dasar ini dikaitkan dengan memberikan penekanan kepada ajaran Buddha.

Penguatkuasaan undang-undang dan peraturan sangat tegas bagi membendung kebangkitan rakyat menetang sistem pemerintahannya. 20 . Pembinaan Tembok Besar ini telah dapat menyelamatkan negeri China daripada ancaman musuh. Shih Huang Ti membina Tembok Besar China bagi menghalang serangan orang gasar. y y y y y 2. Pembakaran buku-buku Confucius kerana bertentangan dengan amalan Shih Huang Ti yang mengamalkan undang-undang legalisme. setiap ahli Dewan boleh mengemukakan cadangan. Majistret dan Juri yang telah dilantik oleh Dewan. Shih Huang Ti melantik pemerhati diraja bagi membuat laporan dan mengawasi pergerakan dan pentadbiran wilayah. Diktator (tirani) ± pemerintahan yang zalim. semua warganegara lelaki dewasa diberi peluang menjadi anggota Dewan Perhimpunan antara enam bulan hingga setahun. Anak lelaki dilatih untuk jadi askar yang baik dan melahirkan tentera yang mempunyai semangat patriotik yang tinggi. Bagi mengatasi ancaman dari luar. Aristokrasi ± pemerintahan oleh golongan bangsawan yang kaya. pengaruh golongan bangsawan semakin merosot. Pemusatan kuasa merupakan matlamat utama dalam Dinasti Chin. terdiri daripada golongan kaya atau tentera. ketua tentera dan ketua agama. raja berperanan sebagai ketua hakim. Oligarki ± kuasa pemerintahan terletak dalam tangan beberapa orang konsul. segala keputusan Dewan dikendalikan oleh Majlis. Kuasa kerajaan pusat semakin mantap. Bagi menguatkan penguasaan sistem pentadbirannya dalam kerajaan pusat. Terangkan usaha-usaha yang dilakukan oleh Shih Huang Ti untuk mengukuhkan pemerintahannya. memperlihatkan kekuasaan digunakan dengan sewenang-wenangnya. Bagi mengatsi masalah pemberontakan rakyat. berkuasa mutlak. Jawapan y Golongan bangsawan telah dihapuskan dan digantikan dengan pegawai-pegawai kerajaan yang dilantik untuk mentadbir wilayah-wilayah dalam empayar. Ahli Majlis. Demokrasi ± tedapat Dewan Perhimpunan dan Majlis. sokongan bangsawan telah dilumpuhkan dengan memindahkan mereka ke wilayah lain. Sparta y y Amalkan sistem pemerintahan tentera. Dewan Perhimpunan bersidang tiga kalli dalam sebulan. Shih Huang Ti telah memperkenalkan satu sistem kakitangan awam yang dilatih dan dilantik untuk menjawat jawatan gabenor di wilayah-wilayah. Sistem feudal cuba dihapuskan oleh Shih Huang ti.b. Huraikan ciri-ciri perbezaan sistem pemerintahan dan pentadbiran antara Yunani dan Rom. Jawapan Yunani (Athens dan Sparta) Athens y y y y y Sistem beraja (monarki) ± raja dibantu oleh konsul. Sistem peperiksaan awam diperkenalakan untuk memilih pegawai-pegawai yang layak untuk dilantik sebagai gabenor di wilayah. maharaja akan dibantu oleh penasihat-penasihat yang berpengaruh seperti Canselor yang menjadi penasihat utama maharaja dan Marshall sebagai setiausaha maharaja yang bertanggungjawab dalam bidang ketenteraan.

Kemuncak kegemilangan Dinasti Maurya adalah pada zaman pemerintahan Asoka. Di bawah Dewan Senat adalah Dewan Perhimpunan yang diwakili oleh semua rakyat Rom. kuasa tertinggi terletak pada dua orang konsul yang dilantik oleh Dewan Senat untuk sesuatu tempoh.- Rom y y y y y Sistem beraja ± berkuasa mutlak. Kelemahan kerajaan pusat menyebabkan timbulnya banyak kekacauan dan menjejaskan keupayaan tentera untuk mengembalikan keamanan.M. Mempunyai pasukan tentera yang besar iaitu 600 ekor gajah. Pembentukan empayar Maurya ini telah mengubah status raja kepada maharaja. keturunan Etruscan. Empayar Maurya berkhir dengan pembunuhan Maharaja Birhadratha dan diganti dengan Dinasti Sunga. yang menjadikan agama Buddha sebagai dasar pemerintahan negara dan mengabaikan golongan Brahmin.. 3. tetapi dinasti baru ini hanya berkuasadi sekitar Pataliputra sahaja. Kemunculan empayar Maurya adalah disebabkan oleh kejayaan Chandragupta Maurya menewaskan Seleceus yang memerintah empayar Seleucid di Syria dan kawasan sempadan India Barat. Kerajaan pusat tidak berupaya memperoleh cukai daripada wilayah-wilayah dan ini menjejaskan usaha-usaha pembangunan negara sehingga menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan rakyat. 1000 orang tentera berkuda dan 10 000 orang tentera infantri. Empayar Maurya berpecah belah akibat ketidakcekapan pemerintah selepas Asoka dan perebutan kuasa sesama sendiri. Empayar Maurya meliputi kawasan dari Teluk Benggala hingga ke Pergunungan Hindu Kush dan ibu kotanya terletak di Patalipura. Dua orang konsul yang menyebabkan tidak ada yang lebih berkuasa. (b) Mengapakah Dinasti Maurya runtuh. Konsul dibantu oleh Dewan Senat yang diwakili golongan bangsawan bagi membincangkan hal-hal pentadbiran negara dan merangka perundangan. 21 . Segala keputusan dewan Senat akan disampaikan kepada Dewan Perhimpunan.M. (a) Huraikan kemunculan empayar Maurya Jawapan y y y y Empayar Maurya diasaskan oleh Chnadragupta Maurya apabila beliau berjaya menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di India dari tahun 321 ± 185 S. Berlaku banyak pemberontakan oleh ketua-ketua tempatan. Keagungan tamadun India hanya muncul kembali setelah kemunculan empayar Gupta kemudiannya. Wilayah-wilayah yang jauh daripada pusat pemerintahan membebaskan diri daripada penguasaan kerajaan pusat. Republik ± tiada pemerintah berkuasa mutlak. Jawapan y y y y y y y y y Dinasti Maurya merosot selepas kematian Asoka tahun 232 S. Tentangan daripada golongan Brahmin yang tidak berpuas hati dengan dasar-dasar pemerintahan Asoka.

Peperiksaan awam mengandungi tiga tahap iaitu Hsiu Tai setaraf dengan ijazah pertama yang dijalankan di daerah-daerah China.4. Falsafah ini percaya undang-undang yang tegas dapat mewujudkan nilai baik dan ketertiban dlam masyarakat. Karya-karya Confucius menjadi bahan kajian utama di sekolah-sekolah dan menjadi asas peperiksaan perkhidmatan awam dalam memilih pegawai-pegawai baru dalam pentadbiran. Dinasti Chin dan Dinasti Han merupakan dua buah dinasti yang terkenal dalam tamadun China. Mereka yang lulus tahap atau ijazah pertama akan berpeluang menjadi pegawai kerajaan dan ijazah ketiga layal menjadi pendidik. Perkembangan falsafah bermula pada zaman Dinasti Handan falsafah yang penting pada zaman tersebut adalah Confucianisme dan Taoisme. Confucianisme dijadikan agama rasmi Empayar Han. Pengaruh Confucianisme yang meluas telah mewujudkan kumpulan cerdik pandai yang sangat berpengaruh dalam bidang pentadbiran. Falsafah peperangan juga dihasilkan pada zaman Dinasti Han oleh seorang penulis bernama Sun Tzu. Dinasti Chin menekankan falsafah legalisme yang diperkenalkan oleh Han Fei Tzu menyarankan bahawa undang-undang yang tegas perlu untuk mendisplinkan rakyat. Falsafah lain ialah Mencius yang berpendapat manusia berakhlak baik dan menjadi sebaliknya kerana pengaruh alam sekitar. Dinasti Chin telah memperkenalkan satu sistem tulisan yang sama untuk seluruh China. Pendidikan didalam kedua-dua dinasti lebih menumpukan kepentingan untuk mengisi jawatan dalam pentadbiran. dan tahap ketiga Chin Shih setaraf dengan doktor falsafah dan dijalankan di ibu kota empayar. bertempat di istana dan di hadapan maharaja. Beliau mengarang sebuah buku mengenai strategi peperangan iaitu ³The Art of War´ yang menjadi rujukan dan pedoman dalam menghadapi peperangan dan kajian oleh akademi ketenteraan seluruh dunia. Jawapan y y Pendidikan sangat penting dalam proses perkembangan tamadun manusia. (a) Bincangkan sumbangan Dinasti Han dan Dinasti Chin dalam bidang falsafah dan pendidikan. Tahap kedua Chun ± Jen setaraf dengan sarjna yang diadakan di ibu kota daerah. Untuk menyatupadukan negara China. Peperiksaan awam tahap pertama diaidakan dua kali dalam tempoh tiga tahun peperiksaan awam tahap kedua dan ketiga diadakan tiga tahun sekali. y y y y y y 22 .

Walau bagaimanapun. Jawapan y Dalam tamdun China reka bentuk dan seni binanya agak unik dan berlainan daripada tamadun lain. dan berfikiran terbuka secara logik. a. Di kampung-kampung terdapat tembok yang dibina daripada tanah lumpur.5 meter tinggi. Terlibat secara aktif dalam soal-soal pemerintahan negara (sistem demokrasi). Bandingkan organisasi sosial antara masyarakat Athens dengan masyarakat Sparta. Kuil-kuil ini terdiri daripada beberapa bangunan yang merangkumi tempat tinggal. bentuk ini tidak tetap bergantung pada tempat didirikan. iaitu Kota Larangan yang mempunyai dewan dan taman.Warganegara Sparta tulen . Kanak-kanak lelaki yang sihat diberikan latihan ketenteraan dari kecil bagi membolehkan mereka menjadi anggota tentera yang berdisiplin dan patuh kepada negara. Bentuk ini hanyalah untuk kuil yang besar manakala pagoda pula mempunyai bentuk meninggi sehingga 15 tingkat. Disiplin yang ketat dan latihan yang lasak membolehkan Sparta melahirkan tentera yang mempunyai semangat patriotik yang tinggi. 4. Jawapan y Organisasi sosial masyarakat Athens terbahagi kepada tiga kumpulan utama.Helots ± yang mengusahakan tanah dan golongan majoriti Menekankan kepada sumbangan setiap lapisan masyarakat bagi menjamin ketenteraman negara kota. Salah satu seni bina yang mengagumkan dunia adalah pembinaan Tembok Besar China yang berukuran lebih kurang 5000 km panjang. ruang tamu dan pusat pemujaan. Semasa Dinasti Ming. y y y y y y y 5. artisan. Setiap tamadun mempunyai organisasi sosialnya tersendiri. y y y Wargenegara Bukan warganegara Golongan Hamba y y y Warganegara Athens mementingkan kebebasan diri dan hak-hak individu. Kawasan kediaman maharaja dibina berasingan dengan tembok yang tinggi dan sebuah istana maharaja yang masih kekal hingga kini. 23 . Setiap tembok ini mempunyai pintu gerbang yang dikelilingi oleh parit yang besar dan menara yang tinggi. pedagang .5 meter hingga 9 meter lebar. Untuk seni bina yang penting masalah kuil dan pagoda. dan 7. Pagoda mempunyai bentuk oktagon atau segi empat sama. Tamdun China juga memperlihatkan kemajuan dalam membuat tembok-tembok daripada batubata dan tanah liat di kawasan bandar seperti Cangan. Kesemua ciptaan seni bina tersebut digunakan untuk tujuan keselamatan dan menghalang ancaman daripada pihak musuh. Peking dan Loyang. Anyang. tembok tersebut telah disambung sehingga 6400 km panjang dan pembinaan tembok ini menggunakan tenaga pekerja yang melebihi 30 000 orang. Pembinaan tembok ini dimulakan oleh Maharaja Shih Huang Ti pada zaman Dinasti Chin bertujuan untuk menghalang serangan orang-orang Hun (nomad). .Pekerja.(b) Huraikan perkembangan seni bina yang terdapat dalam tamadun China. Organisasi sosial masyarakat Sparta terbahagi kepda tiga kumpulan utama.

Pada pendapat anda. falsafah. Pembahagian masyarakat berdasarkan sistem kasta mengukuhkan agama Hindu. Keadaan atau perbezaan warna kulit menyebabkan timbulnya sistem kasta yang mendominasi sistem sosial dalam tamadun India. 24 . Pembahagian masyarakat ini diterajui oleh golongan Brahmin (terlibat dalam ritual keagamaan.b. Pembahagian masyarakat lebih menitikberatkan perbezaan warna kulit antara orang-orang Dravidia dan orang-orang Indo-Aryan. pendidikan. Ksyatriya (golongan hulubalang). Vaisya (golongan pedagang dan peniaga). Hubungan dengan tamadun lain ± perdagangan. Sistem kasta dalam tamadun India agak rigid dan menghalang pergerakan seseorang individu dari satu kasta ke kasta yang lain. 6. Perkembangan pemikiran dan kemahiran ± agama. Kedudukan seseorang dalam kasta tertentu menentukan peranan dan fungsi individu dalam masyarakat. sains dan teknologi. diplomatik. Sudra (petani) dan golongan yang berkhidmat kepada ketiga-ketiga golongan di atas). apakah faktor-faktor yang membolehkan sesuatu tamadun meningkat dan terus berkembang? Jawapan y y y y y Kestabilan politik ± pemimpin yang berwibawa dan dinamis. Perkembangan ilmu pengetahuan. Mengapakah organisasi sosial bagi masyarakat dalam tamadun India dikatakan unik? Jawapan y y y y Dikaitkan dengan agama Hindu dan pembahagian sosial di kalangan masyarakat ke dalam lapisan-lapisan yang tertentu. Penjajahan/penaklukan wilayah/negara.

muka surat 74.Perdagangan maritim berkembang seiring dengan kemahiran dalam pembuatan kapal layar dan perahu. 1. Coedes berpendapat karajaan Melayu kedua tertua ialah Champa yang wujud pada sekitar abad kedua dan dikenali sebagai LinYi.Sumber dari China mencatatkan Kang Tai dan Chu Ying pernah dihantar sebagai Utusan China ke Funan pada tahun 245-250 Masihi. Raja Funan pada masa itu bernama Kaundinya atau HouenTien dalam sebutan China.G.Data arkeologi menunjukkan jumpaan seni arca berunsur Hindu dan Buddha yang langgamnya dipengaruhi oleh langgam seni arca Amaravati dri India. Jawapan . Ini dibuktikan dengan persamaan artifak manik yang dijumpai di Kuala Selinsing (Perak) Kota Tinggi dan Muar (Johor) serta di pantai barat dan selatan Thailand. .Wujud hubungan perdagangan antara Rom dengan kawasan penempatan Asia Tenggara.Sejarawan G.Wujud hubungan perdagangan dan diplomatik antara kerajaan awal Asia Tenggara dengan China berdasarkan jumpaan artifak gendang gangsa Dongson di Vietnam Utara. 25 . .Berperanan sebagai pembekal bahan mentah seperti timah untuk diproses menjadi gangsa Dongson. barulah kerajaan ini dikenali sebagai Champa. Pada abad ketujuh.BAB 3: TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA LATIHAN DAN AKTIVITI Latihan dalam buku teks.Sumber dari China menyatakan tentang kewujudan kerajaan Funan pada pertengahan abad ketiga. .Bukti arkeologi seperti jumpaan manik dan tembikar mununjukkan bahawa perdagangan maritim di Asia Tenggara telah berkembang semenjak abad kelima Sebelum Masihi. . . Apakah bukti yang menunjukkan perdagangan maritim telah berkembang di Asia Tenggara pada abad ke lima Sebelum Masihi? Jawapan . Membuktikan kerajaan Funan ialah kerajaan terawal wjud di Asia Tenggara ± berkemugkinan telah wujud sejak abad kedua Masihi. Besut (Terengganu) dan di Sungai Tembeling (Pahang). 2. . . nyatakan pendapat anda tentang kemunculan kerajaan awal di Asia Tenggara. Coedes menyatakan Funan ialah kerajaan Melayu tertua di Asia Tenggara yang muncul pada abad pertama Masihi. . di Batu Buruk. Berdasarkan sumber dari China. dan juga sebagai pelabuhan pembekal kerana terletak berhampiran dengan sungai.

Jawapan . . kambing. keledek. . laluan perdagangan antarabangsa di antara India dan China. .Padi sawah dan padi huma.Mempunyai pelabuhan entrepot. Jelaskan faktor-faktor yang menyumbang kepada kemajuan pertanian agraria. pelabuhan pembekal ± pusat perdagangan. .Menjalankan kegiatan ekonomi berasaskan pertanian. cendana. . . Pemerintah/raja yang mengambil inisiatif dalam pembinaan sistem pengairan/terusan untuk kemajuan pertanian. muka surat 77.Jaminan keselamatan untuk perdagangan. Sistem pengangkutan/perhubungan sungai yang baik dan teratur. .Pembinaan sistem pengairan yang baik. Sumber protein (ikan) dan iklim panas lembap sepanjang tahun sesuai untuk aktiviti pertanian. 2.Penternakan lembu. Jawapan y y y y y y Kawasan pertanian yang subur. kerbau.Mempunyai bahan mentah dan bahan logam yang banyak untuk tujuan perdagangan. .Jagung. . diplomatik.Kedudukan dan lokasi yang strategik. Senaraikan tiga ciri utama kerajaan agraria.Hasil-hasil hutan seperti damar. Senaraikan hasil kegiatan ekonomi kerajaan agraria.Hubungan perdagangan. . dan keagamaan dengan tamadun China dan India. paya dan sungai. kawasan pedalaman dan berbukit serta dilereng-lereng gunung berapi. Bekalan air yang mencukupi untuk kegiatan pertanian/keperluan harian. 26 . . Senaraikan faktor yang membawa kepada kemunculan kerajaan awal di Asia Tenggara. Sistem pengairan yang baik. Jawapan .Kawasan yang subur untuk aktiviti pertanian. ayam. pusat pengumpulan dan penyebaran barang-barang dagangan. Latihan dalam buku teks. penternakan dan pemungutan hasil hutan dan sungai.Menangkap ikan di sawah.Terletak dan terbentuk di kawasan pertanian yang subur seperti di lembah sungai. 1.3. 3. pisang. Jawapan . kayu gaharu.

Sistem kawalan banjir yang sistematik. Jawapan y y y y y y Menjalakan kegiatan ekonomi berasaskan kegiatan perdagangan dan kelautan serta berfungsi sebagai pelabuhan. iaitu pelabuhan yang berperanan membekalkan hasil tempatan dan hasil kawasan takluknya kepada pedagang-pedagang antarabangsa yang berdagang di pelabuhannya. ruang membaiki kapal. Terletak berhampiran dengan kawasan persisir pantai. orang laut dan pedagang luar. hasil-hasil hutan dan laut serta makanan. rotan. muka surat 83. Nyatakan tiga ciri utama kerajaan maritim. Menjadi pelabuhan pembekal. Latihan dalam buku teks. damar. ubat-ubatan tradisional. Mempumyai kedudukan yang strategik. tetapi bahasa Melayu menjadi bahasa perhubungan atau lingua franca. y y 27 . Membekalkan sumbber makanan atau protein (ikan kepada penduduk). Pelabuhan entrepot juga berperanan membeli barangan daripada pedagang antarabangsa dan mengedarkannya kepada pedagang yang datang dari pelabuhan sekitarnya dan kawasan takluknya. lembah sungai dan kepulauan. hasil hutan. Jawapan y Pelabuhan kerajaan ± asalnya merupakan pelabuhan pembekal. hasil logam dan pusat pengumpulan barangan dari kawasan pedalaman dan kepulauan yang berhampiran. Jelaskan peranan pelabuhan kerajaan maritim. emas. 1. Menyediakan pelbagai kemudahan perdagangan di pelabuhan seperti tempat menyimpan barang. Mendapan tanah sungai yang subur untuk aktiviti pertanian. Berperanan membwkalkan segala barangan yang diperlukan ke[ada pedagang yang singgah di pelabuhan seperti rempah. kawasan berniaga. Pelabuhan kerajaan kemudian menjadi pelabuhan entrepot. pelabuhan kerajaan dan akhirnya menjadi pelabuhan entrepot apabila menjalin hubungan perdagangan dengan kerajaan besar seperti China dan India. beras. Barang dagangan merupakan hasil rempah ratus. Penggunaan lebih daripada satu bahasa. tempat penginapan. Alat perhubungan dan pengangkutan utama. Berubah menjadi pelabuhan kerajaan apabila petempatan tersebut berkembang dan menjadi sebuah negeri. serta keselamatan para pedagang. Mengapakah Tasik Tonle Sap penting kepada masyarakat Angkor? Jawapan y y y y y Membekalkan sumber air untuk pertanian dan minuman. kemudahan memunggah dan mengangkut barangan dari kapal. Penduduk terdiri daripada orang tempatan. timah.4. y 2.

.Didorong oleh semngat untuk meneroka dan berdagang dengan masyarakat luar. . . . .Perahu yang dibina mempunyai keupayaan untuk pelayaran jarak jauh kerana penggunaan kayu-kayan yang baik untuk membuat perahu. Terangkan usaha-usaha yang dijalankan oleh kerajaan Srivijaya untuk menjadi kuasa maritim utama di Asia Tenggara.Pemerintahan Srivijaya juga melakukan dasar perluasan kuasa terhadap kawasan-kawasan berhampiran seperti menakluki Kedah Tua dan Jambi.Mempunyai kemahiran membuat perahu dan perahu layar untuk perdagangan.Mendapatkan bekalan makanan (beras) daripada kerajaan agraria. Penguasaan terhadap negeri-negeri ini mebolehkan Srivijaya menguasai perdagangan di Asia Tenggara serta laluan perdagangan antarabangsa di Selat Melaka dan Selat Sunda. 4. tempat tinggal.Mempunyai kemahiran untuk mengetahui kaedah menuju ke sesuatu tempat berpandukan bintang di langit.Ingin mendapatkan tukang-tukang kayu dan batu yang mahir daripada kerajaan agraria bagi membina kapal. . Mengapakah kerajaan maritim mengamalkan sikap berbaik-baik dan bekerjasama dengan kerajaan agraria? Jawapan .Mendapatkan bahan-bahan mentah seperti kayu-kayan. . Jawapan .Berkemampuan menghasilkan kapal-kapal yang besar sebagai kapal dagang atau untuk kegunaan Orang Laut.Menediakan satu angkatan laut yang besar dan kuat yang dianggotai oleh pelbagai golongan rakyat termasuklah orang laut. candi. serta makanan dan bekalan air. . Fungsi orang laut adalah untuk mengawal perdagangan di Selat Melaka dan memastikan pedagang serta barang dagangan yang dibawa selamat sampai ke pelabuhan.3. dan bangunan untuk kerajaan maritim. . tempat berniaga. Mengapakah penduduk kerajaan maritim mampu menjadi pelaut yang hebat? Jawapan . tempat menyimpan barangan.Melantik pegawai yang bertanggungjawab dalam segala hal yang berkaitan dengan perdagangan yang dikenali sebagai Tuhan Vatakuurah (Penyelia Perdagangan) bagi menguruskan kegiatan perdagangan di Srivijaya. Gajah pula merupakan kenderaan kepada pemerintah kerajaan maritim sebagai simbol kekuasaan dan kemegahan. kenderaan seperti gajah daripada kerajaan agraria kayu amat penting kepada kerajaan maritim untuk membuat kapal-kapal dagang. tempat ibadat. 5. 28 .Menyediakan kemudahan untuk pedagang-pedagang yang singgah serperti tempat membaiki kapal.

Latihan dalam buku teks. Dibawa oleh golongan Vaisya atau pedagang melalui aktiviti perdagangan. Ramai sejarawan bersetuju da menerima pendapat keempat sebagai faktor utama berdasarkan bukti-bukti arkeologi. jumpaan-jumpaan seni arca yang kasar serta mempunyai langgam bercirikan Asia Tenggara. Aspek kesenian dan kesusasteraan. Latihan dan Aktiviti dalam buku teks. seperti arca dengan ikatan tali kulit harimau yang hanya ditemui di Srivijaya. Dalam proses pengambilan pengaruh dari India. Bagaimanakah pengaruh agama Hindu dan Buddha memasuki Asia Tenggara pada zaman kerajaan awal? Jawapan y y y y Melalui golongan Ksyatria atau tentera. agama yang dianuti ialah agama Hindu. 1. aspek-aspek yang perlu diambil dari India ialah seseorang pemerintah dengan pemerintah lain di Asia Tenggara mungkin berbeza. Pengambilan aspek-aspek kebudayaan India disesuaikan dengan budaya tempatan yang sedia ada untuk diamalkan. Misalnya dalam aspek amalan dan kepercayaan. Dibawa oleh golongan Brahmin atau pendeta. muka surat 94. muka surat 88. 1. y 2. Senaraikan pengaruh India dalam masyarakat di Asia Tenggara. Jelaskan bagaimana pengaruh India sampai ke Asia Tenggara. Dibawa oleh golongan Vaisya atau pedagang. walaupun pengambilannya berlaku pada waktu yang sama. Dibawa oleh golongan Brahmin atau pendeta. melalui proses penaklukan terhadap kerajaankerajaan awal di Asia Tenggara. Aspek keagamaan. Jawapan y y y Aspek pemerintahan dan pentadbiran. Melalui pengambilan aspek-aspek kebudayaan India yang menarik sahaja yang kemudiannya disesuaikan dengan budaya tempatan dan diamalkan. Jawapan y y y y y Dibawa oleh golongan Ksyatria atau tentera dan disebarkan oleh penakluk dari India yang membentuk tanah jajahan di Asia Tenggara. mereka berperanan dalam upacara pertabalan raja dan upacara keagamaan. agama yang dianuti di Kedah Tua pada abad kelima Masihi ialah Buddha tetapi di Dieng (Indonesia). mereka juga turut menyebarkan pengaruh Hindu dan Buddha. 29 .

orde kosmos ± raja berkuasa terhadap seluruh alam (konsep cakravatin) diperkukuhkan lagi dengan lambang-lambang keagungan raja seperti pembinaan Angkor Wat. Sesiapa yang mengkhianati sumpah akan ditimpa bencana. y y y y y 30 . Aspek bahasa seperti bahasa Sanskrit yang terdapat pada batu bersurat seperti Batu Bersurat Kutei. iaitu Brahmin. raja memiliki kesaktian. memiliki kesaktian. didirikan kompleks kota dan melambangkan konsep alam semesta (orde kosmos). Konsep dewa-raja. teater. rakyat dan hamba. wat. raja sebagai Anak Tuhan/Dewa Tuhan. stupa. Raja berkuasa mutlak. Jawapan y Sistem beraja dalam kerajaan Awal Asia Tenggara merupakan pengaruh Hindu dan Buddha. perintah raja menjadi undang-undang. Candi Borobodur. lambang keagungan seseorang pemerintah. Aspek kesenian dan kesusasteraan ± monumen. Terdapat gelaran-gelaran pengaruh Hindu dan Buddha dalam kerajaan-kerajaan awal Asia Tenggara terutamanya di Srivijaya seperti Yuvaraja. Jelaskan pengaruh Hindu dan Buddha dalam sistem pentadbiran kerajaan awal di Asia Tenggara. Golongan Brahmin memainkan peranan penting dalam upacara keagamaan. Untuk menunjukkan keagungan dan kemegahan raja. dalam upacara ini datu akan meminum air yang disiram di sebuah tempat suci bernama Telaga Batu di Palembang. Raja Kumara. Tuhan Vatakuurah. Raja berada di puncak pemerintahan diikuti oleh kerabat diraja. patung dan lain-lain. pembesar termasuk ahli agama. Senapati. seni bina seperti candi. Hikayat-hikayat tempatan mendapat pengaruh epik India seperti Hikayat Pendawa Lima. Air yang disiram pada batu tersebut akan berkumpul di bahagian bawah batu bersurat itu dan kemudiannya akan diminum. Senaraikan aspek yang menerima pengaruh Hindu dan Buddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara. raja dan ibu kota merupakan pusat alam dan pusat pemerintahan. kuil. contohnya di Srivijaya. arca. raja dibantu oleh pembesar yang terdiri daripada pegawai tentera dan hakim. Jawapan y Aspek pemerintahan ± konsep raja. tempat menyimpan patung dewa. Wujud pelbagai adat istiadat seperti pertabalan raja yang dikendalikan oleh Brahmin. dan Kumaramatya. Bhupati. Wayang kulit. berkuasa mutlak. Parvanda. Contoh candi ialah Candi Dieng. Upacara ini diketuai oleh Brahmin dan disertai dengan doa. Candi Prambanan. y - 3.2. Candi ± monumen keagamaan bgi agama Hindu dan Buddha sebagai rumah ibadat dan tempat menyimpan abu jenazah raja dan keluarganya. Rakyat takut menderhaka kepada raja. raja merupakan bayangan tuhan. Tujuannya adalah untuk menetapkan pembesar agar memberikan taat setia yang tidak berbelah bahagi kepada raja. Hikayat Pendawa Jaya. sesiapa melanggar perintah raja dianggap menderhaka. Di peringkat pentadbiran. diadakan upacara angkat sumpah. konsep dewa raja. unsur-unsur mitos dan lagenda tentang asal-usul raja. Hikayat Seri Rama. Bagi mengukuhkan konsep dewa raja. bertujuan membezakan kedudukan raja daripada golongan yang diperintah. Aspek kesusasteraan ± Epik Ramayana dan Mahabrata mempengaruhi kesusasteraan Jawa seperti Nagarakertagama. adat istiadat raja seperti pertabalan raja.

Tiga tingkat ini melambangkan tiga tahap kehidupan. Mempunyai tempat pemujaan pada bahagian tengah yang tingginya sekitar 39 meter dengan berteres empat tingkat. Candi pengaruh Buddha pula memiliki pelan jenis cruciform. Viman ialah bahagian suci tempat arca keagamaan diletakkan dan Mandapa ialah bahagian luar candi.4. y 5. Senaraikan perkataan Sanskrit yang terdapat dalam bahasa Melayu. Jawapan Sanskrit Dosa Dukkha Dorhaka Manusa Phala Rupa Samsara Aksara B. Terbahagi kepada tiga tingkat. iaitu Vimana dan Mandapa. Setiap tingkat melambangkan satu tahap kehidupan yang diwakili oleh patung stupa dan patung Buddha. dan panna seperti terdapat dalam ajaran Buddha. mempunyai ketinggian 213 meter dan keluasan kawasannya 208 hektar. Melayu Dosa Duka Derhaka Manusia Pahala Rupa Sengsara Huruf 31 . Candi agama Hindu ini terbahagi kepada dua bahagian uatam. iaitu sila. di bahagian luarnya terdapat tembok yang dibina daripada batu laterit dan batu pasir dengan ukuran yang menggambarkan epik Ramayana dan Mahabharata. Melambangkan orde kosmos. samadhi. Tigkat pertama terdapat ukiran yang menceritakan kehidupan Gautama Buddha. Nyatakan bentuk candi yang ditemui di Asia tenggara pada zaman awal keatangan agama Hindu dan Buddha. Jawapan Angkor Wat y y y Dibina untuk agama Hindu. y Candi di Lembah Bujang y y Bersaiz kecil dan bahagian tapak sahaja ditemui. Setiap sudut mempunyai menara. Candi Borobodur y Mewakili agana Buddhan Mahayana.

Pelabuhan dalam kerajaan maritim pada mulanya merupakan pelabuhan pembekal. Terdapat juga di kawasan pedalaman seperti di kawasan berbukit dan di lereng tanah gunung berapi seperti kerajaan Taruma di Tanah Dieng (Indonesia). Jawapan y y Kerajaan agraria bergantung pada aktiviti pertanian terutamanya tanaman padi. gading. Apabila terdapat lebihan. a. y y y y y y y y y y y 32 . Mereka juga menternak binatang seperti lembu. Kerajaan awal di Asia Tenggara dikategorikan pada kerajaan agraria dan kerajaan maritim. Jelaskan konsep kerajaan agraria dan kerajaan maritim. tanduk. Menghasilkan pelbagai jenis rempah seperti cengkih. damar. Berlaku hubungan perdagangan dengan negara China dan India menyebabkan menjadi pelabuhan entrepot. Kerajaan maritim menjalankan kegiatan ekonomi berasaskan kegiatan perdagangan dan kelautan serta berfungsi sebagai pelabuhan. Terletak di kawasan pertanian yang subur seperti lembah-lembah sungai. kerbau. kambing dan ayam. Padi huma ditanam di kawasan yang tinggi yang kurang mendapat bekalan air dengan dibuat teres dan relung. kayu cendana serta pelbagai jenis buah-buahan. dan mengumpulkan hasil hutan seperti kayu gaharu. lembah sungai dan kepulauan. kapur barus. kemudian berubah kepada pelabuhan kerajaan apabila petempatan tersebut berkembang dan menjadi sebuah negeri. penternakan dan pungutan hasil hutan dan sungai. Kerajaan agraria Funan Angkor Kerajaan maritim Srivijaya Kedah Tua 1. Pembinaan sistem pengairan yang baik seperti yang terdapat di Angkor dan Funan disebabkan terdapatnya sistem pengairan yang bersumberkan Sungai Mekong dan Tasik Tonle Sap. muka surat 97. Sarang burung diambil dari gua untuk tujuan perdagangan. sementara kerajaan Funan dan Angkor di lembah Sungai Mekong. Terletak berhampiran dengan kawasan pesisir pantai. seperti kerajaan Dvaravati di Sungai Menam. lada hitam.A. Soalan esei dalam buku teks. hasil ternakan dan pertanian tersebut akan dipasarkan untuk memenuhi keperluan penduduk yang tidak terlibat dalam pertanian.

Jawapan y y y y y Kerajaan maritim memerlukan bekalan makanan terutama beras daripada kerajaan agraria. Menggunakan baja organik/semula jadi yang sesuai untuk tanaman padi. a. Kerajaan maritim yang menjalankan perdagangan entrepot bergantung pada kerajaan agraria bagi membekalkan barangan dagangan. Bincangkan aspek saling bergantung dan melengkapi antara kerajaan agraria dan kerajaan maritim. Memastikan petani dapat mengusahakan tanaman padi dengan menggunakan benih padi yang bermutu dan dapat mengeluarkan hasil yang banyak. Kerajaan maritim bergantung pada kerajaan agraria untuk mendapatkan tukangtukang mahir terutama tukang kayu dan tukang batu untuk membina monumen sebagai mercu tanda keagungan seperti Angkor Wat. Peranan pemerintah yang cekap ± memastikan tanah yang subur/tanah lanar dapat digunakan dengan maksimum untuk tanaman padi sawah. Andaikan anda ialah raja kerajaan Angkor pada abad kesembilan. Memastikan lebihan tanaman padi sawah dapat dieksport ke kawasan-kawasan lain ± untuk mendapatkan hasil bagi membangunkan kawasan-kawasan tanaman padi yang lebih luas.b. Kerajaan agraria pula bergantung kepada kerajaan maritim untuk memperoleh barangan import (barang mewah). y 2. Kerajaan agraria juga memerlukan pelabuhan dari kerajaan maritim bagi memasarkan barangan keperluan mereka. y y y y 33 . Jawapan y y y Membina sistem pengairan yang baik kerana dapat membekalkan air ke kawasan pertanian. Huraikan langkah-langkah anda untuk memajukan pertanian padi sawah. Kerajaan maritim bergantung pada kerajaan agraria untuk mendapatkan bahan-bahan untuk membuat perahu/kapal dagang/tentera terutama kayu dan gajah daripada kerajaan agraria. Memberikan bantuan nasihat kepada petani tentang cara-cara menanam padi dengan sistematik supaya hasil pengeluaran padi dapat dipertingkatkan. Memastikan petani dapat menanam padi secara berterusan sepanjang tahun dengan menentukan bila/masa yang sesuai untuk menanam dan mendapatkan hasil.

Kepercayaan agama Hindu dan Buddha ± sebuah negara menggambarkan satu alam semesta (orde kosmos) ± pusat alam. dosa.b. raja. y 3. Raja dianggap dewa-raja (wakil Tuhan di bumi). Dibaca dalam upacara-upacara keagamaan. candi di Lembah Bujang. Pengaruh perbendaharaan kata seperti duka. Candi/monumen-monumen. Sebagai raja yang berfikiran strategik. 34 . b. Epik Ramayana dan Mahabharata melahirkan Hikayat Pendawa Lima dan Hikayat Pendawa Jaya. Keupayaan Angkor menawan Funan menjadi faktor utama pendorong penukaran status kerajaan agraria kepada kerajaan maritim. pahala. Mengamalkan sistem pemerintahan beraja (kuasa mutlak). Mencatat mentera. Terdapat banyak istilah pentadbiran menggunakan bahasa Sanskrit. Terangkan penggunaan bahasa Sanskrit pada zaman kerajaan awal di Asia Tenggara. Angkor Wat. berikan alasan anda untuk menukar status Angkor daripada kerajaan agraria kepada kerajaan maritim. Raja memimpin masyarakat selaras dengan peraturan alam semesta atau dharma. Kepentingan Tasik Tonle Sap serta peranan pelabuhan Oc ± Eo menjadikan Angkor sebuah kerajaan yang maju dalam bidang pertanian. Adat istiadat pertabalan raja dikendalikan oleh Brahmin. Inskripsi-inskripsi batu bersurat di Lembah Bujang dan Kutei. istana. Angkor juga boleh membekalkan hasil-hasil pertanian dari. neraka. Jawapan y y y y y y y Digunakan dalam merekodkan ilmu pengetahuan. Sistem kerajaan awal merupakan campuran sistem tempatan dengan pengaruh Hindu dan Buddha. a. kawasan pedalaman untuk keperluan pedagang-pedagang yang berkunjung ke pelabuhan Oc ± Eo. Banyak candi seperti can Borobodur. Jawapan y y y y y y y y y Kerajaan-kerajaan awal di Asia Tenggara dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha. Berdasarkan contoh-contoh yang sesuai buktikan pengaruh Hindu dan Buddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara. Jawapan y y Keupayaan kerajaan Angkor untuk membuat hubungan dengan negara-negara luar berdasarkan kedudukan Angkor yang berdekatan dengan Sungai Mekong. Golongan Brahmin merupakan golongan tertinggi selepas raja. derhaka.

35 .w.a. y Hamzah.a. y Abu Lahab. Mutalib.Jahil. . Manaf. y y y y Abd.w. .Perasaan kesukuan yang menebal. Berasaskan Rajah Salasilah Keturunan Nabi Muhammad s.Masyarakat Arab Jahiliah ialah masyarakat yang hidup di Semenanjung Tanah Arab dalam jangka masa runtuhnya Empangan Maarib hingga turunnya wahyu Allah kepada Nabi Muhammad s.Wanita dipandang rendah. Qusai bin Qilab. . . Nama bapa saudara Nabi Muhammad s. halaman 103. Latihan dalam buku teks. meminum arak. Jawapan a. dalam buku teks. Hasyim.Tiada panduan yang khusus dalam perkahwinan. y Abu Talib.Nama datuk/moyang Nabi Muhammad s. muka surat 105.a. 1. 3. senaraikan nama moyang dan bapa saudara Nabi Muhammad s.Tercetusnya peperangan di kalangan masyarakat. Abd. b.Terdapat kabilah yang menanam anak perempuan. Jawapan . atau tidak mempunyai ilmu pengetahuan.w. muka surat 102. y Abbas.a. . y Al Haris.a.w. Apakah maksud ³Jahiliah´? Jawapan . Nyatakan corak kehidupan sosial yang diamalkan oleh masyarakat Arab Jahiliah.BAB 4: KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH LATIHAN DAN AKTIVITI Latihan dalam buku teks.Perbuatan tidak bermoral seperti berjudi dan berzina.w. 1. . Mengapakah amalan Sistem Kabilah telah mendatangkan kesan yang buruk kepada kehidupan masyarakat Arab Jahiliah? Jawapan .Kemunculan semangat assabiah. tidak mengetahui. 2.

.Semasa berumur 12 tahun baginda telah mengikuti rombingan ke perniagaan bapa saudara baginda.Perkataan dan perbuatan baginda sentiasa dipercayai. dan memberikan layanan yang sewajarnya kepada pelanggan.a. Nyatakan pengalaman Nabi Muhammad s.w.Nabi Muhammad s. Senaraikan empat sifat terpuji Nabi Muhammad s. Mengapakah Nabi Muhammad s.a.2. . Jawapan . . Jawapan .a. Buat kajian tentang ketokohan Nabi Muhammad s. 3. Abu Talib. 3.Baginda berkebolehan menjalankan perniagaan Khadijah sehingga memperoleh keuntungan yang tinggi. muka surat 107. Jawapan y y y y Menjalankan perniagaan secara berseorangan. . . Mengapakah tahun kelahiran Nabi Muhammad s. disebut Tahun Gajah? Jawapan y Mengambil sempena tahun berlakunya serangan tentera bergajah di Makkah yang diketuai oleh Abrahah dari Habsyah.Baginda pernah menjalankan perniagaan secara berseorangan dan berkongsi dengan teman baginda. 1.Cara baginda berniaga adalah dengan menunjukkan sifat jujur.Tabliq (menyampaikan). dalam bidang perdagangan. 2. 36 .Siddiq (berkata benar).w.w. Menjalankan perniagaan Khadijah. bukan sahaja terkenal sebagai pemimpin yang berkaliber malah sebagai pedagang yang jujur dan dipercayai.w.w.Pedagang yang dihormati dan menjadi contoh kepada masyarakat. .a. digelar al-Amin? Jawapan . Berkongsi perniagaan dengan temannya. ke Syam. Latihan dalam buku teks. .Amanah (dipercayai). Mengikut rombongan bapa saudara baginda ke Syam sejak berumur 12 tahun. tutur kata yang baik. .a.w.Fatanah (bijaksana).a. dalam bidang perdagangan.

Zubair bin Awam. dan apakah kandungannya? Jawapan y Ayat al-Quran surah al-Alaq ayat 1 hingga 5. 2. Zaid bin Harithah. Mencapai kejayaan yang cemerlang. Uthman bin Affan. Senaraikan tokoh yang telah memeluk Islam selepas dakwah Islamiah dilaksanakan.a. 37 . 1. Kandungannya: ´Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan manusia dengan segumpal darah. Nyatakan mengapa amalan membaca dikatakan sangat penting dalam Islam. Mereka ditindas dan diseksa dengan kejam. yang mengajar manusia apa yang tidak diketahui´. Abu Bakar al-Siddiq.Latihan dalam buku teks. muka surat 108. berdakwah di Makkah. Jawapan y y y Menerusi pembacaan seseorang dapat menambahkan ilmu pengetahuan. Apakah wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s. Tuhanmu yang teramat mulia yang mengajar dengan pena. 3. Bacalah.a. Bagaimanakah Nabi Muhammad s. muka surat 114. Mengapakah golongan bawahan merupakan golongan awal yang memeliuk Islam? Jawapan y y Tertarik terhadap ajaran Islam yang memberikan layanan yang sama kepada semua manusia. 1. Arqam bin Abu Arqam. Secara terbuka kepada keluarga Abdul Mutalib dan orang ramai. 2.w.w. Menerusi pembacaan penyelidikan dapat dijalankan. Secara rahsia dilakukan kepada keluarga baginda sendiri dan sahabat yang rapat. Diikuti secara terbuka selama 10 tahun. Jawapan y y y y y y y Khadijah binti Khuwailiid. Ali bin Abu Talib. Latihan dalam buku teks.? Jawapan y y y y Bermula secara rahsia selama tiga tahun.

a.a. Jawapan . .w. .Perbezaan kepercayaan/agama. muka surat 116. Bincangkan reaksi masyarakat Arab Quraisy terhadap dakwah Islamiah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s. Soalan Esei dalam buku teks. Struktur sistem kabilah yang berasaskan keturunan.w. Mereka menyangka hal tersebut adalah urusan keluarga Nabi Muhammad s. Mengapakah masyarakat Arab sebelum kerasulan Nabi Muhammad s. degil dan kejam. Terdapat ahli keluarga dan sahabat karib baginda yang menerima seruan Islam. di Makkah. Jawapan y Pada peringkat permulaan penyabaran Islam di Makkah. Tinggal dalam kelompok masing-masing dan terikat kepada peraturan sendiri. iaitu tempat tinggal yang panas dan kering kontang. orang Quraisy tidak mempedulikan penyebaran Islam. (b) Bagaimanakah semangat ini boleh terbentuk dalam kehidupan masyarakat Arab Jahiliah? Jawapan y y y Faktor geografi.Tanggapan yang salah terhadap tugas seorang nabi. Walau bagaimanapun. Kehidupan masyarakat kucar-kacir kerana tiada nabi atau rasul dan kitab suci. 38 .Prinsip persamaan taraf sesama manusia. 5. ³Salah satu amalan hidup masyarakat Arab Jahiliah ialah mengamalkan semangat assabiah´ (a) Apakah maksud semangat assabiah? Jawapan y Assabiah bermaksud semangat kesukuan yang melampau atau berpuak-puak dan saling bermusuhan antara satu sama lain. selepas Islam berkembang dengan meluas.w. Akhlak mereka rendah.Ekonomi ± terjejasnya perusahaan membuat patung. digelar sebagai masyarakat Arab Jahiliah? Jawapan y y y Masyarakat Arab Jahiliah tidak menyembah Allah Yang Maha Esa tetapi mengamalkan animisme dan menyembah patung. orang Arab Quraisy menetang Islam. bersifat angkuh. . y y A.4. 2. 1. Rumuskan sebab-sebab orang Arab Quraisy menentang ajaran Islam.a.

Peperangan berlaku walaupun sebab-sebab yang kecil.Islam membawa pembaharuan seperti pendidikan dan keadilan sosial. Ada orang Arab yang menerima Islam dan ada juga yang menolaknya. . tidak memaksa orang ramai memeluk Islam. satu cara hidup yang menyeluruh yang merangkumi soal ibadat dan kehidupan harian. sebagai rasul dianggap rahmat yang besar kepada masyrakat Arab Jahiliah dan masyrakat dunia umumnya? Jawapan .w. mereka khuatir perusahaan membuat patung terjejas kerana Islam tidak memerlukan perantaraan patung untuk beribadat kepada Allah.Islam memperkenalkan ad-Din. Dari segi ekonomi. Kebijaksanaan Nabi Muhammad s.a. Penyebaran Islam di Makkah telah menimbulkan pelbagai reaksi di kalangan masyarakatnya.a. (a) Apakah sebab orang Arab dapat menerima ajaran Islam dengan mudahnya? Jawapan y y y y y Kemurnian ajaran Islam Konsep persamaan taraf yang dianjurkan Islam.a. Dari segi politik.a.Dengan Islam terhapusnya nilai dan unsur-unsur Jahiliah. Pembaharuan-pambaharuan yang diperkenalkan oleh Islam. Sifat dan keperibadian Nabi Muhammad s. sedangkan sejak dahulu mereka sentiasa bersaing untuk menjadi ketua. Tidak ada perpaduan di kalangan masyarakat Arab. berdakwah.Islam membentuk tamadun manusia ke arah lebih maju dan cemerlang. (b) Mengapakah pula sebahagian masyarakat Arab tidak dapat menerima ajaran Islam? Jawapan y y y Kepercayaan tradisi dan agama mereka berbeza daripada ajaran Islam. Prinsip Islam yang mengamalkan konsep sama taraf sesama manusia sedangkan mereka mementingkan taraf dan kelas dalam masyarakat. 3. Jawapan y y y y Berlaku persengketaan dan pergaduhan. Kehidupan yang tidak aman.w. 39 . .w. y 4. mereka mempunyai tanggapan yang salah terhadap tugas Nabi Muhammad s. terpuji. sebagai nabi.(c) Bincangkan kesan amalan semangat assabiah di kalangan masyarakat Arab Jahiliah. .w. Mengapakah perlantikan Nabi Muhammad s.

a. .BAB 5: KERAJAAN ISLAM DI MADINAH Latihan dalam buku teks. Mengapakah hijrah berlaku dari kota Makkah ke Madinah? Jawapan . 40 .w. Apakah kesan Perjanjian Aqabah Pertama dan Perjanjian Aqabah Kedua yang dimetrai oleh Nabi Muhammad s.Suku Aus dan Khazraj berjanji membantu perjuangan Nabi Muhammad s.Berlakunya penghijrahan orang-orang Islam Makkah ke Madinah. dan orang-orang Islam Makkah ke Madinah. muka surat 119. Mereka juga bersedia menyediakan tempat tinggal dan menjanjikan keselamatan bagi orang-orang Islam Makkah.Hijrah juga merupakan perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan meninggalkan keburukan atau kejahatan.Merupakan usha untuk memperkukuhkan Islam dan startegi baru menyebarkan Islam. . Latihan dalam buku teks.Penentangan hebat yang dilakukan orang-orang Quraisy terhadap Islam.a. . . 2.w. 1.w. Isi Perjanjian Aqabah kedua pula mengandungi jemputan terhadap Nabi Muhammad s. Jawapan a. Apakah maksud Hijrah dalam konteks Islam? Jawapan .Pelawaan dan jemputan orang Islam Madinah terhadap orang Islam Makkah. Nyatakan perbezaan antara kandungan Perjanjian Aqabah Pertama dengan kandungan Perjanjian Aqabah Kedua. Hijrah boleh dilambangkan dengan semangat ingin berubah dalam pelbagai keadaan. .Perintah Allah melalui wahyu. c. dan orang Madinah? Jawapan .Islam tersebar ke Madinah. . Kandungan Perjanjian Aqabah pertama mengandungi perkara berikut: . 2.Perpindahan oramg Islam dari kota Makkah ke Madinah. .Suku Aus dan Khazraj beriman kepada Allah dan Rasul.a. 1. dan tidak melakukan amalan jahiliah seperti mencuri dan meminum arak.Merupakan satu strategi untuk mengembangkan Islam. muka surat 124.

(c) 3000 M. Apakah piagam Madinah? Jawapan y y Sebuah perlembagaan bertulis yang dirangka oleh Nabi Muhammad s. Latihan dalam buku teks. muka surat 134. 1. = 1426 H. sebagai pemimpin Masyarakat bebas memilih agama Hidup sebagai satu ummah Undang-undang Islam diguna pakai Penipuan dan riba dihapuskan dan kerjasama ekonomi diperlukan Semua masyarakat mempertahanakan agama Keselamatan bukan Islam terjamin selagi mereka petuh kepada pemerintah Madinah Peta minda menggambarkan kandungan Piagam Madinah Latihan dalam buku teks. Senaraikan beberapa contoh yang menunjukkan bahawa konsep ³hijrah´ boleh diamalkan dalam kehidupan pelajar. = 1521 H. muka surat 129. Ekonomi 6. Jawapan 1. Agama 3. = 1421 H. dengan panduan wahyu Allah. Kedudukan Yahudi Nabi Muhammad s. Jawapan y y Berusaha untuk mencapai kejayaan yang cenerlang jika kejayaan yang dicapai masih pada tahap sederhana.´. Sosial 4. 4. 41 .3. Bina peta minda untuk menggambarkan kandungan Piagam Madinah. Perunding an 5.w.w. Berusaha untuk mengubah tingkah laku yang buruk kepada yang lebih baik.a. tukarkan tahun Masihi berikut kepada tahun Hijrah.a. Politik 2. Piagam Madinah menjadi asas dan panduan pemerintahan kerajaan Islam di Madinah. berasaskan pengetahuan anda dalam matematik. ³Tahun 622 M. 2. Jawapan (a) 2000 M. Pertahana n 7. bersamaan 1 H. (b) 2005 M.

Nabi Muhammad s. Lukis sebuah carta kronologi yang sesuai dan susun peristiwa yang tersenarai di bawah ini mengikut urutan masa yang betul.a. iaitu ingin mengerjakan umrah. Pengislaman tokoh-tokoh penting Arab Quraisy seperti Khalid bin al-Walid. . Memberi kebebasan kepada orang Islam untuk memasuki Makkah dan melakukan ibadat di Kaabah pada bila-bila masa. Melambangkan ketokohan Nabi Muhammad s.? Jawapan .Untuk menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan oleh orang Quraisy Makkah yang tidak membenarkan kemasukan orang Islam ke Makkah pada tahun 628 M.w.Orang Islam ingin menunaikan umrah. Apakah sebabnya Perjanjian Hudaibiah dimetrai? Jawapan . mereka gentar dengan ikrar dan sumpah setia (baiah al-Ridwan) orang Islam untuk membela kematian Uthman bin Affan.Bagi pihak Quraisy pula.). Carta kronologi yang dibina mestilah ada ruangan tarikh dan ruangan peristiwa. 3. .. Apakah tujuan utama rombongan Islam ke Makkah pada tahun 628 M. Nyatakan Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah.a.w. Nabi Muhammad s. Mengapakah Nabi Muhammad s.Ingin menerangkan tujuan sebenar kedatangan orang Islam Madinah ke Makkah.Bagi pihak Islam. menghantar Uthman bin Affan sebagai utusan ke Makkah? Jawapan .Orang Islam bercadang untuk menziarahi kota Makkah. Menunjukkan orang Arab Quraisy mengiktiraf kerajaan Islam di Madinah.a.a. Jawapan y y y y y y y Orang Islam berpeluang menunaikan haji pada tahun berikutnya (629 M. sebagai pemimpin yang dikagumi. 5. 4.Orang Islam rindu akan kampung halaman mereka (Makkah) kerana Makkah merupakan tempat tumpah darah mereka dan tempat turunnya wahyu pertama.w. bilangan penganut Islam bertambah. . . Selepas dua tahun Perjanjian Hudaibiyah ini dimetrai. 2. dapat merangka program dakwah Islamiah ke seluruh Semenanjung Tanah Arab secara aman. 42 . inginkan perdamaian sentiasa wujud antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Amru al-As dan Uthman bin Talhah menjadi ikutan kepada orang Arab Quraisy yang lain.1.w.

1. Pembukaan semula kota Makkah. Membunuh beberapa orang Bani Khuzaah yang berpihak kepada Islam. Kerajaan Islam di Madinah semakin mantap. Sebagai strategi jangka panjang bagi penyebaran agama Islam. 3. bertindak membuka semula kota Makkah pada tahun 630 M. Soalan Esei dalam buku teks. Perang Uhud. Apakah sebabnya Nabi Muhammad s.w. 2. Nyatakan kepentingan pembukaan semula kota Makkah. muka surat 137.Jawapan y y y y y Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima : : : : : Perang Badar.? Jawapan y y y Arab Quraisy melanggar Perjanjian Hudaibiyah dengan tidak menghormati hak kebebasan yang telah dipersetujui. Latihan dan aktiviti dalam buku teks. muka surat 140. 43 . ± Sekiranya Makkah dapat dikuasai. Islam tersebar ke seluruh Semenanjung Tanah Arab. Perang Khandak Perjanjian Hudaibiyah. Masyarakat Islam mula mendalami ilmu Islam. Tenetra Islam masuk ke Makkah mengikut empat arah untuk membuat kepungan. A. Kaabah terpelihara daripada unsur jahiliah. Mengapakah kota Makkah mudah dibuka semula oleh tentera Islam? Jawapan y y y Bilangan tentera Islam begitu ramai (10 000 orang). Tentera Islam dibahagikan kepada empat pasukan.a. kerajaan Islam di Madinah akan bertambah mantap. Jawapan y y y y y Pertambahan penganut agama Islam.

Dari segi ekonomi. ³Perjanjian Aqabah telah merintis jalan ke arah berlakunya hijrah dari Makkah ke Madinah dan perkembangan Islam ke seluruh Semenanjung Tanah Arab´. sehingga terbentuknya masyarakat Islam yang sempurna. Adakah anda bersetuju dengan pernyataan ini? Berikan alasan-alasan anda. penipuan. amalan riba. Dari segi politik dan pentadbiran.w.Setuju.a. Pada pandangan anda.a.w.w. Masjid dijadikan tempat beribadat dan belajar/berbincang tentang masalah yang dihadapi oleh orang Islam. Perpindahan orang Islam dari kota Makkah ke Madinah. Nabi Muhammad s. mengapakah peristiwa Hijrah dikatakan sangat penting dalam sejarah perkembangan Islam? 44 . Perkara yang penting dilakukan oleh Nabi Muhammad s. telah menghantar pendakwh bebas. agama. Masyarakat Madinah bebas memilih agama masing-masing. Semangat ingin berubah.a.w. 2. ke Madinah.a. Nabi Muhammad s. Jawapan . Bincangkan asas-asas kerajaan Islam yang telah dibina oleh Nabi Muhammad s.a. . Peristiwa ³Hijrah´ sangat penting dalam sajarah perkembangan agama Islam.Dakwah Islamiah telah tersebar di Madinah sebelum kehadiran Nabi Muhammad s. Pembentukan Piagam Madinah yang merupakan perlembagaan bertulis yang pertama di dunia. mengetuai kerajaan Madinah yang mempunyai penduduk berbilang kaum.w. . dan penindasan tidak dibenarkan. Apakah yang anda faham tentang konsep Hijrah? Jawapan y y y y Hijrah ± pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. telah membina sebuah masjid ± Masjid al-Nabawi.Selepas Perjanjian Aqabah Pertama. a. tolongmenolong. setelah berhijrah ke Madinah ialah penubuhan sebuah kerajaan Islam yang pertama di dunia 2.Kesanggupan orang Madinah mempertahankan Ilslam telah menjadi pendorong utama berlakunya penghijrahan dan tersebarnya Islam ke seluruh dunia. . Masyarakat Madinah dianggap sebagai ummah yang hidup bersatu padu. dan budaya.a. rasuah. dan bekerjasama. Jawapan y y y y y y y y Nabi Muhammad s. Piagam Madinah menjadi asas kepada sebuah negara yang berdaulat.Jemputan dan jaminan keselamatan dari orang Madinah terhadap orang Islam.1. Memperkukuhkan kedudukan Islam serta strategi baru untuk menyebarkan Islam.w. b. menggalakkan penghijrahan ke Madinah. . Mus¶ab bin Umair ke Madinah untuk menyebarkan Islam.

Jawapan y y y y Sentiasa berusaha melakukan perubahan ke arah kebaikan. y Hijrah membuktikan sikap tolong-menolong dalam sebuah negara perlu diamalkan. agama dan bangsa. Dalam Islam. y Membina Masjid al-Nabawi sebagai tempat beribadat. Menyatupadukan penduduk Madinah yang terdiri daripada pelbagai kaum. iaitu setelah wahyu diturunkan oleh Allah. Nabi Muhammad s. ³Islam tersebar berasaskan kekuatan dakwah Islamiah bukan kerana peperangan:. Kandungan Perjanjian Hudaibiyah menggambarkan bahawa Islam tersebar dengan aman. Sejarah membuktikan Islam berkembang secara sukarela dan toleransi.a. Mendamaikan suku Arab di Madinah yang sering bersengketa ± Aus dan Khazraj. y Wujud kiraan tahun Hijrah dalam takwim Islam.Jawapan y y y Dakwah dapat dilaksanakan dengan aman dan tanpa berselindung lagi. peprangan tidak dibenarkan kecuali untuk mempertahankan diri. y Menukarkan nama Yathrib kepada Madinah al-Munawarah. oleh itu orang Islam harus memilih perdamaian. Tentera Islam yang berjuang di medan peperangan juga dilarang membunuh sesuka hati. Apakah teladan yang anda peroleh daripada peristiwa hijrah dari Makkah ke Madinah? c. budaya dan agama. Jawapan y y y y y y y y Nabi Muhammad s. 4. belajar dan bebrbincang. Berikan alasan-alasan anda. Persaudaraan dan hubungan baik sesama manusia sangat digalakkan oleh Islam. Menggunakan diplomasi dan menunjukkan nilai-nilai yang baik. Islam mengkehendaki umatnya sentiasa melakukan sesuatu perkara dengan bersungguh-sungguh. mengamalkan dasar pengampunan kepada tawanan Arab Quraisy.a. walaupun Islam beroleh kemenangan. Peperangan hanya boleh dilakukan dengan izin Allah.w. Islam mengajar penganutnya agar sanggup berkorban demi melaksanakan perintah Allah. tidak memaksa mereka memeluk agama Islam. Islam ialah agama yang menganjurkan perdamaian. y Hijrah membuktikan wanita juga memainkan peranan penting dalam kemajuan sesebuah negara. misalnya dalm Perang Badar. BAB 6: PEMBENTUKKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA 45 .w.

.). 2. Membaiki dan meningkatkan kecekapan sistem pentadbiran. iaitu sesuatu keputusan yang dibuat berasaskan perundingan dan perbincangan. Jawapan . 1. 5. . Bagaimanakah Saidina Abu Bakar al-Siddiq menjadi khalifah? Jawapan . mengatasi masalah-masalah masyarakat dan juga negara. 4. Membina markas tentera di bandarbandar utama. Membahagikan jajahan takluk Islam kepada beberapa wilayah dan melantik gabenor atau wakil sebagai ketua yang bertindak sebagai pentadbir awam dan panglima tentera. Apakah sumbangan Saidina Uthman bin Affan dalam memelihara al-Quran? 46 . 2. Meningkatkan semangat perjuangan dan memberikan latihan strategi perang kepada tentera Islam (membina kekuatan psikolgi tentera/ perang). 3.Pada Zaman Khulafa al-Rasyidin pendekatan ini dilakukan dalam hal memilih pemimpin. Nyatakan maksud syura. Kufah.Syura bermaksud bermusyawarah.Atas pemuafakatan dan persetujuan kaum Ansar dan atas pertimbangan kepentingan Islam dan perpaduan.w. 4. iaitu pengganti yang melaksanakan tanggungjawab pemerintahan dan pentadbiran kerajaan yang sebelumnya dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a. Fustat dan Basrah. Jawapan . . (632 M. 3. Pentadbiran 1. Ketenteraan 1.LATIHAN DAN AKTIVITI Latihan dan Aktiviti dalam buku teks. Jelaskan pembaharuan yang dilaksanakan oleh Khalifah Umar bin al-khatab dalam pentadbiran dan ketenteraan.. 2.a. muka surat 149. 4.Beliau dilantk hasil cadangan yang dikemukakan oleh Saidina Umar walaupun pada mulanya orang Ansar mencadangkan Saad bin Ubadah. 3.Khalifah (khulafa) bererti pengganti.w.Khalifah ialah pemerintah yang dilantik selepas kewafatan Nabi Muhammad s. Apakah maksud khalifah. Perlantikan pegawai pengurusan dan pentadbiran. Menubuhkan majlis syura yang dianggotai wakil golongan mujahirin dan ansar. Mendirikan kubu pertahanan di sempadan ± Menghadapi negara musuh seperti di Madinah. Menyusun sistem ketenteraan dengan membentuk tentera tetap dan tentera sukarela.

Menyebarkan Islam bersama al-Quran ke negara-negara yang ditakluki.. .w. . . . y Berketurunan bani Hashim.. 2. berpengetahuan luas dalam bidang perundangan Islam. .Mendapatkan sokongan ramai dengan memberikan jawapan kepada mereka yang tidak menyokongnya.Menerima penyerahan kuasa daripada Hassan bin Ali.Mendokumentasikan dan menyusun semula juzuk-juzuk/ayat al-Quran yang dijadikan kitab al-Quran. y Sepupu Nabi Muhammad s. 6.Memberi insentif kepada guru atau pengajar al-Quran.Mengadakan kelas pembelajaran al-Quran. .Memuliakan golongan ulama yang menghafal dan pakar dalam mentafsir ayat al-Quran.Jawapan . y Pakar dalam bidang hukum-hakam. y Tegas. Apakah peranan baitulmal dalam pemerintahan kerajaan bani Umaiyah? 47 . Jawapan . 3. Secara berkumpulan.Membaiki dan menyeragamkan bacaan al-Quran. Apakah maksud sistem warisan dalam kerajaan bani Umaiyah? Jawapan . . Latihan dan Aktiviti dalam buku teks. muka surat 154.Mengkaji dan mendalami kandungan ayat al-Quran.Mengasaskan kerajaan Bani Umaiyah di Damsyik. .Al-Quran sebagai asas mengukuhkan lagi aqidah umat Islam. .Menjadikan al-Quran asas panduan menegakkan negara Islam. .a.Menggalakkan perkembangan ilmu pengetahuan dan mengiktiraf kepakaran para intelektual.Pemerintahan yang diwarisi dan dikuasai oleh golongan Bani Umaiyah. Maklumat yang telah dikumpulkan boleh dipaparkan pada papan penyataan di kelas anda. . Jawapan y Lahir pada tahun 602 M. . Senaraikan sumbangan Khalifah Muawiyah dalam bidang pemerintahan dan ilmu pengetahuan. 1.Mengiktiraf sebuah naskhah al-Quran yang dikenali sebagai Mushaf Uthmani. buat rujukan tentang biodata Khalifah Ali bin Abu Talib. y Terkenal dengan keberanian dan kepahlawanan. y Dilantik sebagai Khalifah al-Rasyidin keempat selepas Uthman bin Affan.

Baitulmal merupakan badan kewangan yang mengumpulkan sumber pendapatan seperti cukai. muka surat 158. 1.Konsep ³perkongsian kemakmuran´ telah diasaskan melalui peranan baitulmal sepertimana yang dilakukan pada zaman Nabi Muhammad s.Peranan baitulmal dalam pelbagai bidang mendorong pertumbuhan ekonomi. Apakah sumbangan penting kerajaan Banii Umaiyah dalam bidang keilmuan? Jawapan . .w. sumbangan. serta sasterawan seperti al-Farazdaq. Jarir. Bagaimanakah kerajaan Bani Abasiyah ditubuhkan? Jawapan y y Kerajaan Bani Abasiyah ditubuhkan pada tahun 750 M. serta Hasan al-Basri dan Wasil ibn Ata (usuluddin). Gerakan menumbangkan pemerintahan Bani Umaiyah ditaja oleh Ali bin Abdulllah yang bergerak secara sulit dan pada zaman Khalifah Umar Abdul Aziz. Latihan dalam buku teks. dan lain-lain bentuk bayaran yang dikenakan atau yang diperoleh. . 4. peranan Islam dalam penyebaran ilmu pengetahuan semakin maju dan amat disegani oleh masyarakat Eropah.a.Pada zaman ini. .w. Apakah peranan baitulhiknah dalam perkembangan ilmu pengetahuan? 48 .Sumber pendapatan baitulmal yang dibelanjakan untuk tujuan kebajikan telah memberikan kesan yang positif kepada perkembangan ekonomi umat Islam dan mengukuhkan kedudukan politik pemerintahan Islam di bawah Bani Umaiyah. . . telah bergerak sevara terbuka. y 2. Sibawayhi (ahli nahu Arab).Pada zaman ini muncul tokoh-tokoh ilmuan yang terkemuka seperti Khalil ibn Ahmad (pakar bahasa dan fisiologi Arab). menyedialkan pinjaman dan pelbagai bentuk bantuan serta merancang pelaburan sosial dan ekonomi bagi menangani masalah sosial.Bidang-bidang tertentu seperti hadis dikaitkan dengan tokoh Urwajh bin al-Zubair dan Ibn Zihat al-Zuhri.a. . Manakala tokoh-tokoh lain seperti Ibn Jari (tafsir al-Quran).Ilmu agama mengalami perkembangan yang pesat pada era Khalifah Umar ibn Abdul Aziz.Kota Basrah telah muncul sebagai kota/pusat pengajaran dan penyebaran ilmu dlalam pelbagai bidang. lagi. Kempen-kempen bagi menjatuhkan Bani Umaiyah dilakukan atas nama Ahlut Bait (keluarga Nabi Muhammad s.Pada masa ini bahasa Arab mencapai kemuncak bahasa ilmu dan bahasa rasni negara. selepas gerakan atau revolusi Abasiyah yang berjaya menumbangkan kerajaan Bani Umaiyah. Umar ibn Rabia¶h dan Jamil al-Uzri.).Ini bermakna peranan orang berada dan orang-orang kaya tidak kira golongan peniaga. . . pedagang atau pengusaha membayar cukai dan menyumbang kepada baitulmal adalah dengan matlamat membantu negara dan umat Islam dalam bidang-bidang lain. .Jawapan .

Anatolia bebas daripada Kerajaan Saljuk. muka surat 163. Pengasas kerajaan ini ialah Uthman bi Ertughrul bin Sulaiman Shah. Jawapan y y y y y Falsafah dan Sains Sejarah Bahasa Ilmu hadis dan al-Quran Fikah Latihan dan Aktiviti dalam buku teks. 3. Dengan kejayaan ini. Senaraikan ilmu pengetahuan yang muncul pada Zaman Abbasiyah. Apakah yang dimaksudkan dengan Janissari? 49 . Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan yang terkemuka. Penyebaran ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang berlaku dengan pesat. Beliau memainkan peranan penting menunpaskan tentera Byzantine. 1.Jawapan y y y y y y y Baitulhikmah merupakan institusi keilmuan yang ditubuhkan pada zaman Khalifah Harun al-Rasyid. Jawapan y y y Pegangan akidah yang kukuh dan akhlak yang tinggi di kalangan orang Islam. Banyak hasil pengetahuan diterjemahkan dan menjadikan Islam maju dan terkenal. y Kerajaan Uthmaniyah juga mempunyai kumpulan Janissari (kumpulan elit yang sangat terlatuh dalam selok-belok peperanan). Sistem ketenteraan empayar Uthmaniyah yang sistematik. Kegiatan utamanya ialah penterjemahan karya falsafah dan sains dari Yunani. Semangat ghazi (semangat kepahlawanan) yang tinggi dikalangan tentera Uthmaniyah. Walaupun di bawah pengaruh Saljuk. Institut ini berkembang pesat pada zaman pemerintahan Khalifah al-Makmun. y Kerajaan Uthmaniyah mempunyai armada laut yang kuat dan dapat mengawal keselamatan di kawasan Laut Mediterranean. Nyatakan faktor-faktor yang menyebabkan empayar Turki Uthmaniyah berjaya menyeberkan ajaran Islam. Baitulhikamh juga merupakan pusat pemgajian yang menjadi tumpuan para ilmuan dalam pelbagai bidang. Bagaimanakah kerajaan Turki Uthmaniyah terbentuk? Jawapan y y Kerajaan Uthmaniyah telah diasaskan sekitar awal abad ke-14 dan berakhir awal abad ke-20. Uthman bin Urtughrul berjaya membentuk kerajaan Uthmaniyah dan seterusnya meluaskan wilayahnya. Kerajaan Uthmaniyah bermula dengan sebuah kerajaan kecil yang terletak di sebelah barat Anatolia (Turki hari ini) dan kemudiannya berjaya menguasai kerajaan lain dan membentuk kerajaan Uthmaniyah. y y y 2. Peralatan perang yang moden dan dapat menangkis serangan musuh. 3.

Jawapan y y Kerajaan Turki Uthmaniyah mengamalkan sistem pemerintahan bercorak monarki (warisan). Dewan Kebangsaan Turki beryamggungjawab menggubal undang-undang negara. Kanak-kanak ini telah diberi latihan fizikal dan ketenteraan serta selok-belok peperangan sejak awal. y y y y y y Latihan dan Aktiviti dalam buku teks. Dibawah sultan terdapat jawatan Wazir Agung (Perdana Menteri). pemerintah-pemerintahnya adalah dari keturunan yang sama. 4. muka surat 169.Jawapan y y y Kumpulan tentera infantri elit yang sangat terlatih dalam selok-belok peperangan. Dakwah Hubungan Diplomatik Penjajahan Kemajuan Islam (pengetahuan) Cara Tamdun Islam Berkembang Perdagangan Kerasionalan agama Islam dengan fitrah manusia Surat/warkah Tarikan ajaran Islam Grafik: Cara Tamadun Islam Berkembang 2. Sebarang perintah dianggap sebagai undangundang yang wajib dipatuhi. Perkara berkaitan akidah dan ibadat adalah di bawah tanggungan Pengarah Urusan Agama. Tentera ini merupakan kumpulan kanak-kanak yang diambil menerusi sistem devshirme dan sebahagian daripada mereka akan diserapkan dalam bidang pentadbiran. Di peringkat daerah/kawasan. terdapat komander tentera. ketua agama dan hakim tertinggi. Nyatakan cara-cara tamadun Islam berkembang. Di peringkat pusat terdapat Wazir Agung (Perdana Menteri) diikuti dengan menteri-menteri dan jabatan tertentu. ketua tentera darat dan laut. Wazir bertanggungjawab kepada Dewan Kebangsaan Turki yang dianggotai oleh menterimenteri. Bagaimanakah tamadun Islam pada zaman kerajaan Bani Umaiyah bertembung dengan 50 . 1. Jawtan Kadi dan Mufti diadakan bagi menjalankan penghakiman dan menyelesaikan masalah fatwa. Ketua negara ialah sultan yang berfungsi sebagai ketua kerajaan. Jelaskan sistem pentadbiran kerajaan Turki Uthmaniyah. gabenor.

Menerusi aktiviti berniaga tersebut mereka berinteraksi. 4. Pengaruh Islam dalam seni bina dan ukir. bahasa dan kemahiran/kepakaran. Apakah kesan kemasukan Islam ke Sepanyol? Jawapan y y y y y y Menerusi agama Islam. Apakah sumbangan Ibn Sina. Penulisan ensiklopedia sains oleh Mohamed al-Fanari dan Molla Lutfi. 3. sistem kehidupan masyarakat turut berubah. 5. Wujud para pemikir dan intelektual Islam yang setanding dengan orang Barat. iaitu orang Islam tempatan yang tinggal di kawasan pemerintahan orang Kristian. Jawapan y y Mengarang buku Qanun fil al Tib (Peraturan Perubatan). Orang Islam dapat menguasai perdagangan di Eropah. Jawapan y y y Pelbagai buku rujukan dalam bidang sains telah dikarang. Secara tidak langsung berlaku pertukaran budaya. contohnya Masjid Cordova.tamadun lain di dunia melalui perniagaan? Jawapan y y Menerusi perniagaan jarak jauh. Wujud golongan Mudejar. orang-orang Islam telah bertemu dengan pelbagai masyarakat dan agama. Orang Sepanyol dapat bertutur dalam bahasa Arab dan berpakaian sperti orang Islam. 51 . Nyatakan sumbangan tamadun Islam dalam bidang sains. Beliau bukan sahaja pakar dalam bidang sains tetapi juga dalam bidang falsafah dan agama (usuludin) dan mempunyai pemikiran kritis. Mereka berpegang pada kepercayaan kepada Allah dan nilai-nilai Islam. Ibn al-Nafis mengarang buku al-Shamil fi Sina¶ah al-Tabibiyah (Kajian Umum Profesion Kedoktoran).

A. Soalan Esei dalam buku teks, muka surat 172. 1. Corak pemerintahan antara kerajaan Khulafa al-Rasyidin dengan kerajaan Bani Umaiyah adalah berbeza. Buktikan kebenaran pernyataan ini. Khalifah Al-Rasyidin 1. Pemilihan berdasarkan syura dan Baiah. Sistem pemilihan (4 cara); ± Percalonan ± Perundingan¶ ± Wasiat ± Kelompok kecil 2. Daripada orang Quraisy (terutama Bani Hashim). 3. Jizyah (cukai kepala) dikenakan kepada orang bukan Islam. 4. Pusat pemerintahan di 5. Madinah. Khalifah Bani Umaiyah 1. Pemilihan berdasarkan sistem warisan.

2. Daripada Bani Umaiyah. 3. Jizyah (cukai kepala) dikenakan juga kepada orang Islam berketurunan Arab. 4. Pusat pemerintahan di Damsyik (Syria).

2a. Huraikan perkembangan dan kemajuan ilmu matematik pada zaman Abbasiyah dan Umaiyah. Jawapan y y Pada zaman pemrintahan Abbasiyah dan Umaiyah, ilmu matematik telah berkembang dengan pesat. Pengetahuan matematik bukan sahaja diperkenalkan dalam negara tetapi meluas sehingga ke negara Barat. Al-Khawarizmi misalnya, telah mengarang buku matematik dan diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi rujukan dan panduan masyarakat Barat. Buku-buku al-Khawarizmi telah ditempatkan di uneversiti-universiti di eropah bagi rujukan pakar dai Barat. Seorang ahli matematik barat telah terpengaruh dengan teori-teori matematik alKhawarizmi. Umar Khayyam pula telah mencipta takwim yamg lebih tepat berbanding takwim Gregorian. Beliau juga telah mewujudkan ilmu algebra.

y y y

52

2b. Bincangkan sumbangan Ibn Sina dan al-Khawarizmi dalam bidang ilmu pengetahuan.

IBN SINA 1. 2. 3. 4. Menyumbang dalam bidang perubatan dan falsafah Menghasilkan buku falsafah yang terkenal al-Shifa. Menghasilkan buku al-Qanun fi al-Tib. Merupakan pakar perubatan yang menjadi rujukan doktor-doktor Barat. 1. 2. 3.

AL KHAWARIZMI Menyumbang dalam bidang matematik. Mengasaskan ilmu algebra dan memberi perhatian dalam bidang persamaan kuadratik. Menulis tentang teori geometri dan teori asal usul angka

3. Pertumbungan antara tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia telah berlaku sejak zaman awal Islam lagi. (a) Jelaskan bentuk pertembungan itu. Jawapan y y y y y Menerusi perdagangan dan perniagaan. Hubungan diplomatik. Penaklukan dan ketenteraan. Kebudayaan. Intelektual.

(b) Apakah implikasi terhadap tamadun Islam dalam pertembungan tersebut? Jawapan y y y y Tamadun Islam tersebar meluas ke serata dunia. Berlaku asimilasi antara tamadun Islam dengan tamadun lain. Tamadun Islam semakin kukuh dengan agama Islam sebagai asasnya. Ilmu pengetahuan Islam telah dipelajari oleh negara Barat dan mereka telah mengembangkannya. Misalnya, ilmu perubatan Sains dan Matematik.

4. Tamadun Islam telah memberikan sumbangan yang besar kepada dunia Barat dab Timur. (a) Jelaskan sumbangan tamadun Islam dalam bidang keilmuan. Jawapan y y y y y Wujud pusat penterjemahan. Terbina perpustakaan seperti baitulhikmah pada zaman Harun al-Rasyid di Baghdad. Dengan ilmu banyak buku disimpan dan dikaji. Zakaria al-Razi telah menghasilkan 20 karya dalam bidang perubatan termasuk alHadi. Al-Farabi, al-Miskawayh dan al-Mawardi menghasilkan buku undang-undang, pemikiran dan politik. Pakar dalam bidang falsafah, seperti Ibn Sina, Fakhral-Din, Ibn al-Arabi, Ibn Rushd dan Imam Ghazali.

53

(b) Bagaimanakah ciri-ciri kehidupan sosial yang dicadang oleh Islam? Jawapan y y y y y Dasar sosial Islam berasaskan kecemerlangan individu bukan berasaskan keturunan. Tidak ada perbezaan taraf antara seseorang individu dengan individu yang lain kecuali taqwa. Setiap perlakuannmanusia perlu mengikut landasan Islam yang ditetapkan. Setiap individu termasuk suami, isteri, ibu bapa, rakyat dan pemimpin mempunyai tanggungjawab masing-masing. Sifat berdisiplin sangat penting diamalkan bagi mengawal diri dan perasaan.

BAB 7: ISLAM DI ASIA TENGGARA

54

LATIHAN DAN AKTIVITI Latihan dalam buku teks, muka surat 178. 1. Senaraikan teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara. Jawapan - Tiga teori kedatangan Islam ke Asia Tenggra, iaitu Teori Islam berkembang ke Asia Tenggara dari Arab, dari China dan dari India. 2. Senaraikan bukti kedatangan Islam ke Asia Tenggara. Jawapan - John Crawford berpendapat bahawa Islam berkembang ke Asia Tenggara menerusi aktiviti perdagangan. - Bukti yang digunakan untuk menyokong pendapatnya adalah berdasarkan bukti catatan China yang mengatakan bahawa orang Arab dan Parsi telah mempunyai pusat perniagaan di Canton. - Mereka seterusnya berdagang di Lautan Hindi dan terdapat di kalangan mereka yang berdagang ke Asia Tenggara seperti di Selat Melaka. - Selain itu, Profesor Syed Muhammad Naquib al-Attas menggunakan bukti wujudnya persamaan antara bahan penulisan dan kesusasteraan di Asia Tenggara dengan yang terdapat di Arab. - Beliau juga menggunakan alasan bahawa kebanyakan karya tempatan menceritakan pengislaman raja di Asia Tenggara dilakukan oleh syeikh dari Arab. Latihan dan Aktiviti dalam buku teks, muka surat 185. 1. Senaraikan cara Islam berkembang di Asia Tenggara. Jawapan - Perdagangan - Perkahwinan - Pengislaman raja dan golongan bangsawan - Kelahiran kerajaan Islam - Peranan pusat kebudayaan - Peranan mubaligh - Keistimewaan Islam 2. Berdasarkan peta pada halaman 182, senaraikan kerajaan Islam di Asia Tenggara. Jawapan - Samudera ± Pasai - Perlak - Acheh - Melaka - Patani - Brunei 3. Nyatakan cara-cara yang digunakan oleh para pedagang untuk menyebarkan Islam.

55

Pemerintahan dan pentadbiran y y y y y y y y Institusi Kesultanan Sultan Ketua Negara Mufti dilantik sebagai penasihat sultan Pegawai seperti kadi. muka surat 194. Pedagang menunjukkan sikap dan akhlak yang baik semasa berdakwah. 1. pemungut zakat Islam agama rasmi Nama negara seperti Acheh Darul Salam Undang-Undang Syariah Semangat jihad Bahasa dan Kesusasteraan y y y Kewujudan tulisan jawi Tulisan rasmi dalam pentadbiran kerajaan Islam Istilah bahasa Arab digunakan dalam bahasa Melayu seperti ³sultan´ Bahasa Melayu menjadi bahasa lingua-franca Hasil kesusasteraan dipengaruhi Islam y y Budaya dan cara hidup y Cara hidup Islam diasimilasikan dalm budaya seperti bertudung kepala Islam sebagai Addin Konsep persaudaraan Islam Nilai akhlak Islam Gotong-royong Semangat bekerjasama Pengaruh Islam di Asia Tenggaara Ekonomi y y y y y y y y y y y y Grafik: Pengaruh Islam di Asia Tneggara A. bahasa dan kesusasteraan.Jawapan y y y y Pedagang berdakwah semasa menjalankan aktiviti perdagangan. budaya dan cara hidup serta ekonomi. Secara berkumpulan. Anda boleh mencipta grafik berdasarkan kreativiti ahli kumpulan anda. Soalan Esei dalam buku teks. Berkahwin dengan gadis (penduduk) tempatan. Madrasah pula dijadikan sebagai pusat pendidikan secara tidak formal. Nyatakan peranan surau dan madrasah untuk memberikan pendidkan awal kepada masyarakat Islam Asia Tenggara.   akat Baitulmal Rajin bekerja Mencari rezeki halal. mlerang perbuatan mengemis Unsur-unsur halal semasa berurusniaga Riba dan penipuan dilarang Berjimat cermat 56 . Latihan dan Aktiviti dalam buku teks. bincangkan pengaruh Islam di Asia Tenggara dalam aspek pemerintahan dan pentadbiran. Hasil perbincangan anda hendaklah dirumuskan dalam bentuk grafik klasifikasi. muka surat 191. Jawapan y y Surau telah dijadikan sebagai tempat pengajaran al-Quran secara tidak formal. Hubungan baik dengan pemerintah tempatan diamalkan oleh pedagang. 2.

Cara hidup yang berorientasikan Islam ke rantau ini juga telah mengubah sistem sosial masyarakat kepada kehidupan tanpa kelas. Pada pandangan anda. Agama Islam juga merupakan satu cara hidup yang lengkap yang merangkumi soal ibadat dan peraturan hidup dalam politik. tolongmenolong dan bertoleransi. 57 . Tuhan yang disembah ialah Allah yang Maha Esa dan hal ini agak bebrbeza datipada agama-agama yang terdapat di Aisa Tenggara sebelum kedatangan agama Islam yang mempunyai banyak Tuhan. bincangkan pengaruh yang dibawa oleh Islam kepada masyarakat Asia Tenggara. Dalam agama Islam. bersatu padu dan bekerjasama telah menjadi budaya masyarakat. 4. Dari segi agama dan kepercayaan. Islam merupakan agama yang tidak statik yang menganjurkan manusia berfikir secara rasional. Jawapan y y y y Pengaruh Islam terhadap masyarakat di Asia Tenggara dapat dilihat dalam pegangan agama dan cara hidup yang diamalkan. ekonomi dan sosial. Agama Islam juga menekankan moral dan akhlak yang baik seperti bekerjasama.3. mengapakah agama Islam dapat disebarkan dengan meluas di Asia Tenggara pada abad ke. Dengan memberikan contoh tertentu. mereka telah memeluk agama Ilslam dan meninggalakan kepercayaan tradisi seperti memuja semangat.13 hingga ke-16? Jawapan y y y y y Kemurnian ajaran Islam yang menerapkan konsep persamaan taraf sesama manusia. Nilai-nilai akhlak dalam Islam seperti tolong-menolong.

Nama dan gelaran. Daulat juga bermaksud konsep ikatan antara rakyat dengan raja/pemimpin yang berkuasa yang menjadi penaung kepada rakyat.14? Jawapan . . .Kedudukan yant tinggi.BAB 8: PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM KEDATANGAN BARAT LATIHAN DAN AKTIVITI Latihan dan Aktiviti dalam buku teks. Senaraikan nama pelabuhan di Asia Tenggara yang menjadi tumpuan pedagang Islam dari abad ke-13 hingga abad ke. Apakah yang dimaksudkan dengan daulat? Jawapan .Kuasa turun-temurun. 58 .Kedaulatan.Kuasa da pengaruh. Nyatakan pengaruh Islam dalam institusi kesultanan di negara kita. . Brunei. disanjung tinggi dan dimartabatkan. 1.Perlak. berkuasa.Naungan rakyat. muka surat 200. . Kelantan. . Kedah. 2. Sulu.Penganugerahan kebesaran.Kekebalan raja. Jawapan . Pahang dan Johor. 3. .Istiadat pertabalan. . Melaka. Acheh. Terengganu. Patani. Pasai. dimuliakan. .Kebesaran dan kemulian.

Kedua-dua adat mempunyai kecenderungan memihak kepada sesuatu pembahagian gender (lelaki atau perempuan). dan surau ialah petikan ayat al-Quran seperti surah Yasin. 5. Nyatakan contoh pengaruh Islam dalam seni khat. Ukiran epigrafi seperti batu bersurat dan batu nisan masih lagi dominan sehingga ke hari ini. Kedatangan Islam menyemarakkan pendidikan formal ± pendidikan dijalankan di sitana. Bersifat matrilineal. Undang-undang adat yang mencorakkan masyarakat di Negeri Sembilan ± Naning. Pendidikan biasanya diberikan oleh golongan ulama atau Tok Guru yang ditugaskan khas untuk bakal pemerintah dan pembesar kerajaan. 5. 4. Undang-undang adat yang mencorakkan kehidupan masyarakat di Negeri-negeri Melayu. 3. 4. 2. iaitu nasib keturunan adalah melalui ibu. . Ayat-ayat yang digunakan untuk tulisan khat di masjid. 3. Batu Bersurat di Terengganu ialah hasil seni tulisan yang tinggi kemahiran kebudayaannya. madrasah serta pondok. Mementingkan perempuan dari segi status. Apakah yang dimaksudkan dengan pendidikan formal dalam masyarakat Melayu tradisional? Jawapan y y y y y Pendidikan formal berkaitan dengan keagamaan yang diterima secara langsung dan malaui perantaraan institusi tertentu. pahatan dan reka cipta sesuatu hasil seni. Corak pendidikan ini telah lama berkembang sebelum kedatangan Islam dan berasaskan tradisi Hindu dan Buddha. seni persembahan dan seni bina. surau. 2. Jawapan Adat Perpatih 1. Meletakkan taraf lelaki lebih tinggi walaupun memberi persamaan kepada wanita. Adat Temenggung 1. Falsafahnya melindungi kaum wanita dan peranan wanita dalam urusan keluarga. masjid. Jawapan (A) Seni khat y Satu kesenian yang menonjolkan penulisan jawi dalam bentuk ukiran. Tulisan khat pengaruh Arab dan Parsi mencorakkan perkembangan kesenian yang penting di bangunan yang berunsurkan Islam dan di masjid-masjid ternama dan terkemuka.4. warisan harta dan sebagainya. Seni tulisan khat dikenali juga sebagai kaligrafi. Bidang pendidikan terbatas dan didominasi oleh golongan atasan dan golongan istana. 1. Latihan dalam buku teks. muka surat 208. Pengaruh sistem/adat Temenggung. Falsafahnya meletakkan tanggungjawab keluarga kepada lelaki. y y y 59 . rumah. Pengaruh adat Minangkabau. Istana menjadi pusat pengajian yang penting. Nyatakan perbezaan antara Adat Perpatih dan Adat Temenggung. Jurai keturunan bapa lebih dipentingkan. surah al-Fatihah dan lain-lain. 2. madrasah.

Sebagai institusi pendidikan formal. muzik. Kelantan dan Johor. Ada pengaruh Minangkabau. 60 . Hikayat Bulan Berbelah. . Kesenian persembahan seperti ghazal (di Johor) tarian mak inang di istana Melaka.(B) Seni Persembahan y y y y Tarian. Di Terengganu. berkhatan dan dalam upacara lain yang bersifat keagamaan. nyanyian dan wayang kulit.Kandungan pengajiannya merangkumi ilmu fikah. usuludin. istana dan bangunan-bangunan berunsur Islam mencerminkan pengaruh ArabParsi dan pengaruh Islam. dan nazam adalah pengaruh Islam.Antara kesusasteraan bentuk hikayat yang dihasilkan adalah seperti Hikayat Nabi Muhammad. 3. penulisan karya sastera telah berkembang. nyanyian. . y y (C) Seni bina Jawapan . . pengaruh Jawa dan pengaruh masyarakat Thai.drama. hadis. dan tarian disepadukan dalam sesuatu persembahan. Hikayat-hikayat lain seperti Hikayat Amir Hamzah dan Hikayat Muhammad Ali Hanafiah telah menjadi karya yang penting dan disimpan di istana Melaka. Nyatakan pengaruh Islam dalam bidang kesusasteraan pada zaman Kerajaan Melayu Melaka. Seni Persembahan telah berkembang sejak sebelum kedatangan Islam dan diteruskan serta disesuaikan dengan pengaruh Islam. Muzik. Begitu juga dengan alat-alat muzik yang digunakan seperti rebana. Perkembangan seni bina dan ukiran berkembang pesat di Terengganu. persembahan tarian dilakukan oleh wanita dan dinyanyikan dalam majlis perkahwinan.Cerita-cerita tentang para sahabat seperti Hikayat Abu Bakar dan Hikayat Hasan dan Husin. 4. Jawapan . Apakah fungsi surau dan masjid pada zaman Kesultanan Melayu Melaka? Jawapan . mimbar dan bumbung khusus. tasawuf dan sebagainya. dan Hikayat Nabi-nabi seperti Hikayat Nabi Yusuf dan Hikayat Nabi Musa. pusat pertemuan dan perkumpulan masyarakat serta tempat yang paling ideal untuk mengembangkan ilmu-ilmu Islam.Bentuk-bentuk seni bina Islam juga agak unik.Setelah kedatangan Islam di Melaka. Karya yamg dihasilkan terbahagi kepada bentuk prosa dan puisi. . .Tulisan khat (kaligrafi) dan tulisan epigrafi yang terdapat dengan meluas pada binaan masjid. Pengaruh Islam dan Arab menyebabkan seni persembahan diwarnai oleh pengaruh Arab seperti tarian dabus yang mengandungi unsur keagamaan dan kepahlawanan. Hikayat Nur Muhammad.Mesjid mempunyai ciri-ciri khas seperti mihrab.

Jawapan y y Para pedagang yang berniaga diwajibkan membayar cukai tehadap barang dagangan mereka sebelum urusan perniagaan dapat dijalankan. tanah Arab. iaitu. Siam. dan Pegu ± enam peratus. 3. ± ± ± ± y Pedagang dari India. Bagaimanakah pengaruh Islam dalam aspek perniagaan dalam Kesultanan Melayu Melaka. Jepun dan China ± lima peratus. 61 . kutipan zakat akan disimpan oleh baitulmal. muka surat 211. Nyatakan peraturan-peraturan cukai yang dikenakan kepada pedagang yang berdagang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Apakah ciri-ciri Islam yang terdapat pada mata wang negeri Johor pada abad ke. 2. Terdapat beberapa jenis cukai. Orang asing lain ± cukai diraja enam peratus. Terdapat barang tertentu seperti beras dan makanan tidak dikenakan cukai.Latihan dalam buku teks. 1.16? Jawapan y Mempunyai tulisan jawi/Arab seperti Malik atau Sulan al-Adil. Orang asing dari Kepulauan Melayu ± cukai diraja sebanyak tiga peratus. cukai tetap (cukai import) yang jumlahnya ditetapkan oleh pemerintah. Golongan kaya dan berkemampuan diperintah membayar zakat harta. Jawapan y y Amalan riba tidak dibenarkan dalam bidang perniagaan di kalangan orang Islam.

y (b) Analisis kandungan fasal-fasal Hukum Kanun Melaka yang mempunyai pengaruh Islam. dan juga pembayaran cukai pelabuhan.pantang larang di kalangan anggota masyarakat. Jawapan y y Terdapat 44 fasal dalam Hukum Kanun Melaka dan hukum ini mempunyai 46 naskhah salinan yang disebut dengan pelbagai nama. undang-undang keuarga. Hukum Kanun Melaka menjelaskan tanggungjawab raja dan pembesar (pemerintah). keamanan. (a) Mengapakah undang-undang di atas digubal oleh pemerintah Melaka? Jawapan y y Kedua-duanya ialah undang-undang bertulis yang merupakan peraturan dan hukum bagi menjaga keamanan dan keadilan. permasalahan ibadah. pekerja mualim atau anak kapal sebagai makmum dan nakhoda sebagai kapten atau imam bagi mengekalkan keselamatan. Hukum Kanun Melaka Undang-undang Melaka Undang-undang Laut Melaka 1. serta jenis-jenis hukuman terhadap kesalahan tertentu. 62 . muka surat 213. Soalan Esei dalam buku teks. Dua jenis undang-undang yang telah diamalkan oleh Kesultanan Melayu Mlelaka ialah Hukum Kanun Melaka dan undang-undang Laut Melaka. Hukum Kanun Melaka berkaitan dengan peraturan dan hukuman (jenis hukuman) yang dijatuhkan kepada mereka yang melakukan jenayah dan lain-lain bentuk kesalahan yang bersabit. Undang-undang Laut Melaka berkaitan dengan hal dan tanggungjawab pengurus.A. hukuman terhadap kesalahan jenayah.

Hikayat Bulan Berbelah dan Hikayat Nabi-nabi seperti Hikayat Nabi Yusuf dan Hikayat Nabi Musa. tauhid. Karya yang dihasilkan terbahagi kepada bentuk prosa dan puisi. Tulisan jawi amat berpengaruh dalam mencorakkan perkembangan literasi bahasa dari segi bacaan dan penulisan. Banyak hikayat saduran bercorak Arab-Parsi seperti Hikayat Abu Nawas dan Hikayat Hasan Damsyik menjadi bahan bacaan popular dalam masyarakat Melayu. Sunda Kuno. fiqah. Kawi (Jawa Kuno). Bincangkan pengaruh Islam dlam bidang bahasa dan kesusasteraan di Tanah Melayu pada abad ke. Banyak istlah Arab telah digunakan dalam bahasa Melayu. Cerita-cerit tentang para sahabat seperti Hikayat Abu Bakar dan Hikayat Hasan dan Husin. Antara kesusasteraan bentuk hikayat yang dihasilkan adalah seperti Hikayat Nabi Muhammad. Huruf Arab diperkenalkan dan disesuaikan dengan tulisan Melayu. tulisan lain seperti Pallava. Hikayat-hikayat lain seperti Hikayat Amir Hamzah dan Hikayat Muhammad Ali Hanafiah telah menjadi karya yang penting dan disimpan di istana Melaka. tumbuhtumbuhan dan binatang. sejarah. penulisan karya sastera telah berkembang. y y y y y y y y y 63 .2. Sastera berbentuk puisi antaranya Syair Dahulu Kala yang ditulis oleh Tengku Ampuan Mariam di Terengganu. Kesusasteraan ini berkembang bersama agama Islam di Nusantara dan di Asia. Setelah kedatangan Islam ke Melaka. Kesusasteraan Islam berkembang pesat dan menjadi bahan bacaan dan pengetahuan yang penting kepada masyarakat Melayu.15 dan abad ke. kesusasteraan rakyat disebarkan secara lisan dan kebanyakkannya ialah cerita asal usul yang merakamkan kepercayaan tentang alam. Tulisan jawi menjadi tulisan komunikasi dan tulisan rasmi kerajaan Melayu di Tanah Melayu.16. Sebelum ini. Hikayat Nur Muhammad. pengetahuan astronomi dan sebagainya. Jawapan y y y y Pengaruh Islam paling ketara dalam penggunaan tulisan jawi. Batak dan Rencong digunakan. Tulisan jawi juga mencorakkan bahasa intelektual dalam pemgetahuan agama Islam dan pelbagai pengetahuan lain seperti falsafah. nama tempat. undang-undang. Pada peringkat awal.

Latihan dalam buku teks. . . . Apakah yang dimaksudkan dengan Zaman Gelap di Eropah? Jawapan . . .Raja memberikan perlindungan kepada tuan-tuan tanah.Ekonomi dan kehidupan masyarakat merosot. mereka dikehendaki memberika khidmat kepada raja seperti menyertai pasukan tentera dan membayar cukai. tetapi mengongkong kehidupan masyarakat Eropah.Terdapat golongan hamba yang memberikan khidmat tenaga kepada golongan pembesar.Tuan-tuan tanah boleh mengerahkan petani untuk memberikan khidmat semasa berlakunya peperangan.Tuan-tuan tanha memberikan perlindungan kepada petani. .Zaman Gelap merupakan zaman selepas kejatuhan tamdun Rom di Eropah dan merupakan peringkat awal Zaman Pertemgahan.Raja mengurniakan tanah kepada tuan-tuan tanah untuk diusahakan.Terdiri daripada golongan pemerintah (raja) dan golongan yang diperintah (rakyat). .Kemunculan sistem feudal di Eropah. Jawapan .Tidak terdapat pentadbiran pusat yang kukuh dan berkesan.Pembesar-pembesar dearah akan memberikan khidmat tenaga serta cukai kepada raja sebagai tukaran kepada perlindungan yang diberi oleh raja.Kemerostan dalam bidang ilmu pengetahuan. 64 . Nyatakan ciri-ciri persamaan antara feudalisme di Eropah dengan masyarakat Melayu tradisional.Kehidupan penuh dengan kacau-bilau dan peperangan sehingga petani mencari perlindungan daripada tuan-tuan tanah. . . . . muka surat 217.Khidmat tenaga boleh diakukan melalui sistem kerah dan cukai pula melalui sistem serah. Jawapan Sistem Feudal di Eropah. 1. . Sistem Feudal masyarakat Melayu Tradisional. .Terdapat golongan hamba yang memberikan khidmat tenaga kepada golongan tuan tanah. sebagai balasannya.Institusi gereja memiliki harta yang banyak. pedagangan. 2.BAB 9: PERKEMBANGAN DI EROPAH LATIHAN DAN AKTIVITI Latihan dalam buku teks. . Nyatakan ciri-ciri penting Zaman Gelap yang berlaku di Rropah. .Sultan atau raja akan mengurniakan sesebuah kawasan kepada pembesar Melayu untuk ditadbir. . 3. muka surat 220.Terdiri daripada golongan pemerintah (raja) dan golongan yang diperintah (rakyat). dan kehidupan di bandar.

Sistem perdagangan tempatan dan antarabangsa semakin berkembang dengan meluas. dan Milan sebagai pusat perdagangan antarabangsa. Perubahan dalam pemikiran dan gaya hidup manusia kerana manusia Renaissance bersedia menzahirkan emosi mereka melalui muzik. kimia dan perubatan. England. Huraikan maksud Monarki Baru. Castile dan Aragon (Sepanyol). Masyarakat yang memikirkan pendidikan yang menekankan pemikiran logik. falsafah dan metafizik. Florence. Monarki baru terdapat di Portugal. Apakah ciri-ciri yang terdapat pada di negara Itali sehingga menyebabkan tercetusnya Renaissance di situ? Jawapan y y y y Kedudukan Itali yang strategik kerana dikelilingi oleh Laut Mediteranean. 2. Merintis jalan kepada pembangunan dan perkembangan pelbagai ilmu sains seperti biologi. Kemunculan bandar-bandar terkenal seperti Venice. 3. Istilah ini merujuk pada penghargaan semula ilmu yang telah dihasilkan oleh cindekiawan dan pejuang seni dalam tamadun Rom dan Yunani. 4. Bandar-bandar pelabuhan terkenal seperti Venice dan Genoa merupakan pusat ekonomi perdagangan utama yang berjaya menjadi pusat perkembangan budaya utama di Eropah. kartografi (teknik melukis peta) dan astronomi. fizik. Rom. iaitu renisciment yang bermaksud ³kelahiran semula´. saintifik. Melahirkan masyarakat yang mempunyai keyakinan terhadap kebolehan diri sendiri dan menyuburkan persaan keyakinan diri. Kegiatan ekonomi sara diri semakin merosot. .1.Kegemilangan tamadun tersebut telah tenggelam pada zaman gelap dan kegemilangan itulah yang telah muncul dan dikembangkan semula pada zaman Renaissance. Berlakunya kegiatan penjelajahn dan penerokaan hasil daripada kemajuan dalam bidang matematikk. Berlakunya pertembungan budaya. Jawapan y y y y y y y y y Kemunculan monarki baru. Nyatakan kesan Renaissance. Mempunyai sifat inkuiri dan berani meneroka perkara dan bidang baru untuk mencapai kejayaan dalam semua bidang. Jawapan y y Kewujudan kerajaan pusat dan kesatuan kebangsaan yang kuat dan kukuh melalui amalan pembayaran cukai secara langsung kepada kerajaan pusat.Renaissance berasal daripada perkataan Itali. Apakah maksud Renaissance? Jawapan . Kuasa raja semakin kukuh menyebabkan setiap raja di Eropah ingin menaikkan imej/status negara sehingga kuasa gereja dan kuasa golongan bangsawan bertambah kurang. geografi. Genoa. lukisan dan ukiran. bahasa. Perancis dan Belanda. dan agama yang menjadikan Itali pusat perkembangan idea-idea baru. 65 .

muka surat 226. Bohemia.Menentang amalan institusi Gereja Katolik yang menjual Sijil Indulgences. 66 . Apakah maksud Reformation? Jawapan y Reformatiom berasal daripada perkataan reform yang bermaksud ³melaksanakan perubahan atau pembaharuan terhadap sesuatu untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik atau membentuk sesuatu yang baru.´ Reformation merupakan satu gerakan yang berlaku di Eropah Barat dalam tempoh antara tahun 1500 ± 1600 M.Kuasa institusi gereja telah dicabar dan dikritik secara terbuka. y 2.Menentang amalan rasuah dan penyelewengan yang berlaku dalam Gereja Katolik. 1. Raja Henry VIII telah membebaskan diri daripada Paus di Rom dan mengistiharkan dirinya sebagai ketua kerohanian Gereja Protestan Anglican. Jerman. iaitu surat pengampunan bagi penganut Kristian yang telah melakukan dosa. timbul sikap toleransi antara penganut pelbagai mazhab Kristian dari segi mempergiatkan pendidikan dan penyebaran fahaman mereka. Apakah idea-idea penting yang diperjuangkan oleh Martin Luther? Jawapan . . Nyatakan kuasa-kuasa Eropah yang unggul pada zaman penjelajahan dan penerokaan. Belanda dan Inggeris. contohnya perang keagamaan yang berlaku di Peranchis antara tahun 1562 ± 1598 dan Perang 30 tahun (1618 ± 1648) yang melibatkan Sepanyol.Masyarakat Eropah tidak lagi dikuasai oleh satu mazhab saja. Jawapan . .Agama Kristian telah berpecah kepada dua mazhab utama. Jelaskan kesan-kesan terpenting Zaman Reformation tehadap Eropah. Latihan dalam buku teks. Jawapan y Sepanyol.Raja England.Latihan dalam buku teks.Negara Eropah telah berpecah dan berperang mengikut mazhab masing-masing.Peperangan yang berlaku antara negara mengikut mazhab masing-masing telah mengakibatkan banyak kemusnahan. Portugal. . muka surat 223.Menentang gaya hidup penguasa Gereja yang mirip kepada gaya hidup pemerintah dan golongan bangsawan dan tidak mencerminkan kehidupan keagamaan. . dan mempunyai kaitan dengan agama Kristian. 3. . iaitu Katolik dan Protestan. . . 1. Denmark dan Sweden.Kuasa gereja terhadap kerajaan atau monarki baru semakin kurang kerana monari baru ingin membebaskan diri daripada penguasaan Paus di rom.Dalam jangka panjang. . .Menentang cara dan gaya hidup penguasa Gereja Katolik yang tidak selari dengan apa yang terdapat dalam kitab Biblle. .

Jawapan y Faktor Ekonomi ± Orang-orang Eropah ingin mendapatkan barangan seperti emas. gospel dan glory. Secara tidak langsung hal ini dapat menaikkan imej negara bangsa. Apakah sebab-sebab utama berlakunya Revolusi Pertanian? Jawapan y y y y Perubahan dalam sistem penggunaan dan pemilikan tanah. Terangkan sebab-sebab utama berlakunya penjelajahan dan penerokaan orang Eropah ke Timur. Penjelajahan dan penerokaan kuasa-kuasa Eropah dapat dikaitkan dengan kata-kata gold. 67 . y ± ± Faktor Agama Keinginan untuk menyebarkan agama Kristian ke Timur. Nyatakan kesan penguatkuasaan Akta Pemagaran Tanah pada zaman Revolusi Pertanian di eropah. y ± Latihan dan Aktiviti dalam buku teks. sutera. Perang Salib yang berlaku antara orang Islam dengan orang Kristian mencetuskan hasrat orang Kristian untuk menyebarkan agama mereka ke Timur. Penggunaan kaedah dan teknik saintifik dalam bidang pertanian. Kaedah pemasaran produk pertanian secara lebih meluas dan efisien. 2. Kaedah dan penciptaan baru dalam bidang pertanian seperti tanaman bergilir. Faktor Politik ± Kemunculan monarki baru di Eropah seperti England.2. dan rempah dari Timur yang mendatangkan keuntungan besar kepada pedagang Eropah dan raja mereka. Rakyat biasa yang dahulunya bergantung pada tanah awam untuk menampung kehidupan mereka telah kehilangan punca rezeki. 1. muka surat 229. Perancis dan Belanda turut menggalakkan penerokaan dan penjelajahan ke Timur. Golongan petani kecil-kecilan menjadi buruh di ladang dan terdapat juga mereka yang berhijrah ke bandar dan menjadi buruh di kilang. penggunaan alatan pertanian moden serta alat menggali dan menugal. Jawapan Kesan penguatkuasaan Akta Pemagaran Tanah pada zaman Revolusi Pertanian di Eropah ialah: y y y Terdapatnya kawasan yang lebih luas untuk digunakan bagi penanaman secara besarbesaran (ladang). Ini juga nerupakan pendorong penting kuasa-kuasa Eropah menjelajah ke Timur.

dan oleh syarikat-syarikat kerjasama. memainkan peranan penting dalam meningkatkan taraf hidup petani seperti penanaman benih padi baru ± PUTERI yang dijangka dapat menampung keperluan beras negara dan dengan itu kerajaan tidak perlu lagi mengimport beras dari luar negara. Bandingkan fenomena yang terdapat semasa Revolusi Pertanian di Britain dengan kejadian semasa yan terdapat di negara kita. Kaedah pemasaran yang lebih efisien seperti aspek pembungkusan dan pelabelan dapat mempertingkatkan pemasaran hasil pertanian ke seluruh negara dan untuk dieksport. Tanah yang disatukan dapat diusahakan secara intensif agar produk pertanian dapat dipertingkatkan dengan penggunaan teknologi pertanian moden seperti traktor. Antara langkah yang dibuat termasuklah menyatukan tanah dan memulihkan tanah terbiar. Agensi seperti FAMA memainkan peranan penting untuk membantu golongan petani memasarkan hasil-hasil pertanian mereka. MARDI. jentera-jentera pembajak. Di Tanjung Karang. kegiatan pertanian dapat dipercepat dan penghasilan dipertingkatkan. Tanah-tanah yang tidak ekonomik disatukan agar satu sistem penanaman yang lebih ekonomik dapat dilaksanakan dengan pengurusan ladang yang lebih cekap. Contohnya. mini estet/tanaman berkelompok padi yang dilaksanakan oleh Lembaga Persatuan Peladang di Asam Jawa. Perkara ini sama seperti yang berlaku dalam Revolusi Pertanian di Briratin yang melaksanakan Akta Pemagaran Tanah untuk mengusahakan tanaman pertanian dalam bentuk skala besar bagi mendapatkan pulangan yang lumayan. Kedah. y y y y y y 68 . Kegiatan ini juga telah menyebabkan pekerjaan berkurangan di kawasan berkenaan kerana laedah penanaman dan penuaian padi ini tidak memerlukan terlalu ramai buruh seperti dahuku. penggunaan baja serta kaedah pemasaran produk pertanian secara berkesan. Kementerian Pertanian. Jawapan y Kerajaan Malaysia telah melaksanakan Dasar Pertanian Negara bagi menggalakkan pengeluaran tanaman makanan yang mencukupi untuk keperluan negara dengan memperkenalkan perubahan dalam penggunaan tanah.3. [enggunaan alatan baru. Kerajaan menerusi agensi-agensi yang berkaitan seperti Bank Pertanian. Seterusnya ditanam dengan tanaman pertanian berbenuk mini estet. sistem tanaman bergilir. penggunaan kerja organik yang dapat menghasilkan pulangan yang lumayan. penggunaan kaedah atau teknik saintifik dalam pertanian. Dengan cara ini. Ini membolehkan anak-anak muda di kawasan tersebut berhijrah untuk bekerja di kilang-kilang di Shah Alam dan Petaling Jaya. a. Langkah-langkah yang dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia seperti di atas hampir sama denagn fenomena yang terdapat semasa Revolusi Pertanian di Britain seperti perubahan dalam sistem pemggunaan dan pemilikan tanah. Renungan dan perbandingan. Selangor. dan RISDA. terdapat sawah padi yang telah disatukan bagi membolehkan jentera pembajak tanah dan penuaian digunakan.

Bincangkan persamaan dan perbezaan fenomena di Tanjung Karang dengan apa yang berlaku di Britain semasa Revolusi Pertanian. y y y c. kejadian yang sama turut berlaku di daerah Rembau.b. Jawapan y Berdasarkan petikan di atas. sistem saliran yang baik dan kaedah penyiraman moden. pemasaran dan sebagaimya. 69 . Negeri Sembilan. Ini meyebabkan tenaga manusia tidak banyak digunakan dalam proses penanaman. Perbezaan y Dari segi pemodenan ± Britain ± agak menyeluruh. Ini meyebabkan buruh dalam sektor pertanian terpaksa berhijrah ke bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur dan Seremban untuk mendapatkan pekerjaan. y Bidang pertanian telah mewujudkan peluang pekerjaan baru dan hal ini dapat menghalang penghijrahan penduduk ke bandar. y Penggunaan bijih benih yang bermutu tinggi ± dapat mengeluarkan hasil dengan cepat. y Sikap petani yang dapat menerima perubahan ± pertanian memberikan pulangan yang lumayan dan menjalin masa depan mereka. Pihak kerajaan atau swasta dengan persetujuan tuan-tuan tanah berusaha menyatukan tanah-tanah yang kecil untuk menjalankan Projek Tanaman Kelompok supaya kawasan itu dapat diusahakan dengan lebih intensif seperti penggunaan jentera-jentera pembajak. mampu menghasilkan hasil pertanian yang mencukupi untuk seluruh penduduk Britain dan untuk eksport. ± Tanjung Karang ± hanya padi yang diusahakan secara intensif. ± Tanjung Karang ± pengeluaran masih belum mencukupi untuk menampung keperluan negara. tahan ancaman penyakit. Kenal pasti kejadian yang serupa atau hampir serupa yang berlaku di tempat lain di Malaysia. y Keluasan kawasan pertanian ± Britain ± pelbagai tanaman dapat ditanam secara berskala besar seperti buahbuahan dan sayur-sayuran. Jawapan Persamaan y Penggunaan teknologi moden ± mesin pembajak dan mesin menuai dicipta bagi menggantikan tenaga menusia dan binatang. kerana kebanyakkan penduduk mempunyai tanah-tanah adat yang agak kecil keluasannya dan tidak diusahakan secara giat kerana tidak ekonomik. pemungutan hasil.

2. . 3. pengeluaran hasil pertanian meningkat dengan mendadak.Latihan dalam buku teks. . Apakah persamaan yang tedapat dalam proses Revolusi Pertanian dan Perindustrian? Jawapan y Kedua-dua revolusi saling berkaitan kerana Revolusi Pertanian telah memberikan sumbangan kepada pertumbuhan dan perkembangan Revolusi Perindustrian dari segi penyediaan modal.Kesediaan mengambil dan menanggung risiko akibat pelaburan dalam bidang perindustrian.Kesedian mengambil dan menanggung risiko akibat pelaburan dalam bidang perindustrian.Penggunaan teknologi baru seperti enjin berkuasa wap dapat menggantikan tenaga manusia dan binatang. Petani yang menjadi kaya hasil daripada Revolusi Pertanian telah melaburkan lebihan keuntungan mereka dalam bidang perindustrian yang belum menjanjikan pulangan yang lumayan. pengeluaran dapar dihasilkan dalam skala yang besar dan cepat. . mengakibatkan kerja dapat dikendalikan secara berterusan. Lebihan pemgeluaran dalam bidang pertanian dan perindustrian dapat diperdagangkan atau dikomersialkan. Dalam Revolusi Perindustrian. Apakah faktor-faktor utama yang menyebabkan Revolusi Perindustrian berlaku di Britain? Jawapan . Keadaan ini sama seperti Revolusi Pertanian apabila terdapat kaedah/teknik pertanian baru dan moden.Rekaan dalam bidang sains dan teknologi dengan kaedah dan ciptaan baru dalam bidang perindustrian serta perubahan kepada teknik pengeluaran dalam skala yang lebih besar.Semangat dan kegiatan keusahawanan. . . Revolusi Pertanian dapat menyediakan bahan makanan yang mencukupi dan tidak perlu mengimport makanan. Inilah yang dikatakan Revolusi Pertanian menyediakan asas kepada pencetusan Revolusi Perindustrian. y y y 70 . muka surat 233. Nyatakan peralatan yang telah dicipta dalam usaha pemintalan benang dan penenunan kain. Dana dan wang dapat diselamatkan dan dilabur bagi membantu menjana perkembangan industri dalam negara.Pengkhususan pekerjaan membolehkan kuantiti dan kualiti barangan dapat dipertingkatkan.Penyedian modal dan dana oleh peladang kaya hasil daripada revolusi pertanian dengan melabur dalam bidang perindustrian. . 1. Jawapan y y Spinning Jenny ± mesin pemintal benang ciptaan John Hargreaves (1770) dapat memintal lapan jurai benang dalam satu masa. Water Frame ± alat pemintal benang ciptaan Richard Arkwright (1769) ± digerakkan dengan menggunakan kuasa wap serta dapat memintal benang dengan lebih banyak. Produk dapat dipasarkan secara meluas bukan sahaja di dalam negeri tetapi juga di luar negara.

71 .19? Jawapan y Negara tersebut merupakan negara penjajah utama dan kuasa maritim yang ulung. Penciptaan kapal wap memudahkan perhubungan dan mempercepatkan perjalanan.18 dan ke. 1. 2. muka surat 236. Jawapan y Dapat mengangkut barang lebih pantas dan kereta api menjadi kenderaan penganngkutan bagi pekerja kilang. Bincangkan faktor ekonomi yang mendorong kedatangan kuasa Barat ke Asia Tenggara.Latihan dan Aktiviti dalam buku teks. Mengapakah akta tertentu diperlenalkan dalam bidang perindustrian khususnya tentang penggunaan buruh? Jawapan y y y Untuk memastikan kesejahteraan pekerja terbela. 2. Britain mencari pasaran baru di Asia Tenggara memandangkan barangan keluaran Britain tidak dapat dieksport ke Amerika dan Eropah kerana tarif diperkenalkan bagi melindungi industri mereka. Penguasaan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari segi politik dan ekonomi. Memasar hasil keluaran industri masing-masing ke Asia Tenggara. Latihan dan Aktiviti dalam buku teks. dalam kuantiti yang banyak dan secara berterusan untuk keperluan perindustrian mereka. Jelaskan kesan penciptaan kereta api pada masa berlakunya Revolusi Perindustrian. 1. Menghalang eksploitasi buruh kanak-kanak di kilang. Apakah maksud imperialisme? Jawapan y y Imperialisme merupakan penguasaan sesebuah negara yang lebih kuat terhadap lain yang lebih lemah. Jawapan y y y y Ingin mendapatkan bahan mentah. 3. Mendapatkangaji atau layanan yang lebih baik daripada majikan. muka surat 240. Mengapakah Britain dapat menjalankan aktiviti perdagangan antarabangsa pada abad ke.

3. A. . 72 . 1. Kaedah pemasaran produk pertanian secara lebih meluas dan berkesan. tetapi tidak disebarkan dengan meluas dan berkesan. Bincangkan peranan golongan seni pada Zaman Renaissance. Berjaya memupuk dan melahirkan budaya yang dapat menyuburkan perasaan keyakinan diri. y y 2. Jawapan y Golongan seni dinaungi oleh pedagang-pedagang kaya dan memainkan peranan penting untuk mencantikkan dan menghiasi bandar dan gereja dengan ukiran dan lukisan yang cantik. . seni muzik. seni ukir. serta penggunaan baja. seni bina. Teknik penanaman yang lebih efisien. Mereka melahirkan perasaan dan emosi melalui karya berbentuk tulisan. Apakah kesan imperialisme dari segi pendidikan? Jawapan .Terhad di kawasan bandar untuk memberi pendidikan asas bagi melatih golongan pentadbir rendahan bagi memenuhi keperluan pentadbiran British. penggunaan peralatan baru. muka surat 242. Jawapan y y y y Perubahan dalam sistem penggunaan dan pemilikan tanah. Soalan Esei dalam buku teks.Kepincangan sistem pendidikan. Penggunaan kaedah dan teknik saintifik dalam bidang pertanian. terpaksa dibaiki oleh pemerintah peribumi yang berkuasa selepas merdeka.Pendidikan Barat diperkenalkan. Bincangkan sebab-sebab utama berlakunya Revolusi pertanian.

Perubahan tersebut perlu ditangani dengan bijak supaya tidak menimbulkan sebarang masalah. y y 4. Jawapan y y Sistem jalan raya yang baik memudahkan barangan diangkut dari satu tempat ke tempat lain.3. Jawapan y y y Semangat keusahawanan. sekiranya ditangani dengan fikiran yang bijak dan waras. Bidang sains dan teknologi tidak dapat dipisahkan dalam menerokai dan menceburi bidang pertanian dan perindustrian. Sistem pengangkutan laut yang dikemudikan oleh jentera berkuasa wap dapat mengangkut dan memasarkan barangan dengan lebih banyak. Pengenalan kereta api dapat menghubungkan kawasan bandar dan desa dan merupakan alat pengangkutan yang berkesan dan murah kerana dapat mengangkut barang dalam kuantiti yang banyak. Sesuatu perubahan yang cuba dilakukan sudah tentu akan mendapat tentangan dan segala tentangan tersebut akan dapat diatasi. bagaimanakah kemajuan bidang pengangkutan dapat meningkatkan perkembangan Revolusi Perindustrian di Britain. cepat dan dengan kos yang murah pada peringkat antarabangsa. Rekaan enjin yang berkuasa wap dapat membantu pergerakan kereta api dengan laju. kegigihan serta kesanggupan mengambil risiko merupakan asas kepada kejayaan dalam sesuatu bidang yang diceburi. Pada pendapat anda. Sesuatu perubahan yang dilakukan sudah tentu membrikan kesan kepada bidang lain. Huraikan pengajaran-pengajaran yang anda peroleh daripada Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian. y y 73 . Bidang pertanian dan perindustrian hendaklah dijalankan secara besar-besaran supaya mendapat keuntungan.

biasanya. modal yang besar. tugal. jumlah buruh yang terhad dan pasaran yang kecil. . penggunaan tenaga buruh yang ramai.Ekonomi yang mempunyai hasil pengeluaran dalam skala yang kecil.Sekiranya ada lebihan pengeluaran. Latihan dan Aktiviti dalam buku teks muka surat 258. sedekah atau hadiah.Menggunakan teknologi yang mudah seperti tajak. serta tenggala yang menggunakan tenaga kerbau. . .Pengeluaran dalam skala yang besar. . memungut hasil hutan.Kegiatan pertanian atau perlombongan yang melibatkan lebihan pegeluaran untuk tujuan pemasaran. . cangkul. pemasaran yang lebih luas. . Apakah yang dimaksudkan dengan ekonomi tradisional? Jawapan . 1.Tanaman yang diusahakan adalah seperti ubi. pisang.Berbentuk sara diri untuk keperluan sendiri dan keluarga secara kecil-kecilan. muka surat 246. kenduri-kendara. menggunakan teknologi yang mudah. .BAB 10: DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA LATIHAN DAN AKTIITI Latihan dalam buku teks.Lebihan pengeluaran disimpan untuk satu tempoh tertentu terutama aktiviti ekonomi yang bermusim seperti penanaman padi bagi memastikan kelangsungan bekalan makanan. sayur-sayuran. . menternak binatang.Meliputi kegiatan ekonomi seperti melombong. bercucuk tanam. teknologi yang lebih tinggi. pembayaran zakat. kelapa. modal yang kecil. Apakah yang dimaksudkan dengan ekonomi dagangan? Jawapan .Menggunakan sistem pengairan yang mudah dan ringkas berasaskan sumber air dari sungai atau hujan. .. 1. 2.Teknologi pertanian lebih banyak digerakkan oleh tenaga binatang atau manusia. pengurusan ladang dan lombong yang cekap. tidak wujud pengkhususan pekerjaan yang jelas. digunakan semula oleh keluarga atau kumpulan masyarakat untuk tujuan pertukaran barang. dan menangkap ikan secara kecil-kecilan untuk keperluan sara diri.Aktiviti pertanian dijalankan secara bersama oleh sesebuah keluarga sahaja. 74 . bukannya mesin. Bagaimanakah masyarakat Melayu tradisioanal menjalankan aktiviti pertanian? Jawapan .

Apakah peranan pembesar Melayu dalam perlombongan bijih timah di Tanah Melayu sebelum kedatangan British? Jawapan . Datuk Kelana Putra. . Memperkenalkan cara menoreh getah mengikut sistem torehan ibidem atau seperti bentuk tulang ikan kering yang tidak merosakkan pokok. .Memantau dan mengawal penglibatan orang-orang China dalam aktiviti perlombongan bijih timah. Jawapan . 1. Undang-undang berhubung dengan pemilikan tanah diperkenalkan bagi melindungi tanah milik orang Melayu daripada diceroboh oleh pemodal asing. 75 .Kopi 4. Ngah Ibrahim. Datuk Bandar. Apakah kesan dasar British dalam bidang pertanian kepada masyarakat Melayu? Jawapan y y y y Memperkenalkan tanaman baru seperti kopi. Senaraikan aktiviti pertanian komersial sebelum berkembangnya perusahaan getah di tanah Melayu. seperti Long Jaafar. . Nyatakan sumbangan Henry N.Memberikan kebenaran/persetujuan kepada pengusaha China untuk mengusahakan kawasan perlombongan yang berada di bawah kawalan dan penguasaan pembesar Melayu. . Raja Jumaat di Selangor. Negeri Sembilan.Menentukan harga belian bijih timah yang dijual oleh pengusaha lombong bijih timah kepada pembesar Melayu.Lada hitam . Latihan dalam buku teks.2.Datuk Muda Linggi di Sungai Ujong. 3. Mengkomersialkan beberapa jenis tanaman tradisional seperti gambir dan lada hitam. Ridley dalam perkembangan perusahaan getah di Tanah Melayu.Ubi kayu . muka surat 262.Tebu . tembakau dan getah yang mendapat pasaran baik di peringkat antarabangsa. Tanaman komersial diusahakan secara ladang dengan menggunakan tenaga buruh dari China dan India.Tembakau . Jawapan y y Berusaha meyakinkan peladang untuk menanam getah dengan mengadakan pameran dan mengagihkan benih getah secara percuma.Menjadi pembeli hasil bijih timah yang dilombong.Gambir .Menjadi pemilik lombong bijih timah yang diusahakan oleh buruh tempatan.

Mengapakah Akta Tanah Simpanan Melayu dilaksanakan oleh British? Jawapan y y y Mengelakkan tanah milik orang Melayu berpindah kepada orang asing. . Mengurangkan jumlah penyertaan pekebun kecil Melayu dalam sektor perusahaan getah. sewa tanah. Nyatakan faktor-faktor yang menyebabkan kemunculan bandar-bandar baru.Dasar penjajah British yang menggalakkan penghijrahan buruh asing bagi memenuhi keperluan sumber tenaga manusia di Tanah Melayu. . cukai. barang keperluan dan perkhidmatan dibayar dengan wang. tetapi mesti membuat pemohonan di Pejabat Tanah.2. 4. Residen di negeri-negeri Melayu mempunyai kuasa yang besar untuk menentukan jumlah kawasan konsesi tanah yang akan diberikan kepada para pemodal. 3. Apakah maksud sistem pendidiakan vernakular di Tanah Melayu? 76 . Premium untuk permohonan tanah baru untuk tujuan penanaman getah dinaikkan. muka surat 270.Kekayaan sumber alam.Perkembangan pesat ekonomi yang berasaskan perlombongan bijih timah. perniagaan dan sebagainya. Bagaimanakah masyarakat berbilang kaum terbentuk di Tanah Melayu? Jawapan . 1. Apakah tujuan British mengadakan Enakmen Tanah Padi 1917? Jawapan y y y Melarang penanaman getah di kawasan penanaman padi. Melindungi kepentingan ekonomi British kerana Tanah Simpanan Melayu tidak dibenarkan sama sekali ditanam dengan tanaman komersial. dipajakgadaikan atau ditukar milik kepada orang bukan Melayu. . Apakah kesan pengenalan undang-undang tanah oleh British kepada masyarakat Melayu? Jawapan y y y y y Individu atau syarikat yang hendak mengusahakan sesuatu kawasan tidak lagi perlu mendapat kebenaran daripada pembesar Melayu. Masyarakat tempatan perlu mendapat kebenaran daripada Pejabat Tanah untuk mengutip sumber hutan seperti nipah. Membawa kepada perkembangan sistem ekonomi wang di kalangan masyarakat Melayu. Jawapan . perbankan. damar dan rotan. Latihan dalam buku teks. kemakmuran ekonomi dan kestabilan politik telah menarik minat imigran dari China dan India datang keTanah Melayu.Pertambahan penduduk di sesuatu kawasan serta berfungsi sebagai pusat pentadbiran. 2. Menyelamatkan tanah di sesuatu kawasan dari dijual. 3. Semua urusan seperti jual beli.Perkembangan sistem pengangkutan dan aktiviti ekonomi berasaskan pertanian komersial.

penggunaan tenaga buruh yang ramai dan lain-lain. gambir. Jelaskan aktiviti pertanian komersial sebelum berkembangnya perusahaan getah di Tanah Melayu.20. benih-benih yang baik). pemodal British mula mengusahakan getah untuk tujuan eksport. Jawapan y y Aktiviti pertanian komersial bermaksud perdagangan atau jualan sama ada untuk permintaan dalam negara atau untuk tujuan pasaran ke luar negara. Soalan Esei dalam buku teks. iaitu buruh-buruh China sehingga tahun 1860-an. Kejayaan yang dicapai oleh pemodal-pemodal Eropah dan China dalam ekonomi pertanian komersial adalah disebabkan oleh modal. Mencerminkan kemajuan dari segi peningkatan pengeluaran. keluasan tanah yang digunakan. serta membangunkan tanah dan kawasan yang berpotensi menjadi kawasan pertanian komersial. Sarawak dan Johor. Ini menyebabkan wujudnya dwi ekonomi dengan ekonomi komersial yang memberikan keuntungan dan kekayaan kepada golongan China dan pengusaha Eropah. tembakau dan kopi. Pembukaan tanah-tanah baru di kawasan pedalaman untuk penanaman getah. Terangkan faktor-faktor yang menyebabkan sistem pengangkutan dan perhubungan berkembang. y y y y y y y 77 . Tanaman ini diusahakan di Sabah. Orang Melayu tersisih daripada kegiatan ekonomi pertanian komersial. tebu. Hasil pertanian komersial yang digalakkan pada abad ke-19 ialah ubi kayu. Penjajahan British terhadap Tanah Melayu menjadikan Tanah Melayu negara pertanian untuk kepentingan British di Tanah Melayu dari segi mendapatkan modal dan bekalan bahan mentah.Sistem pendidikan yang menggunakan bahasa ibunda kaum masing-masing sebagai bahasa pengantar. lada hitam dan gambir diusahakan dalam skala besar dan melibatkan Sistem Kangcu. Jalan kereta api dibina untuk mempercepatkan pengangkutan bijih timah dari kawasan perlombongan ke pelabuhan untuk dieksport. 4. Masyarakat Melayu masih terikat dengan ekonomi pertanian sara diri dan terpinggir daripada perubahan ekonomi pertanian komersial. lada hitam. A. Di Johor. Johor dianggarkan mempunyai 1200 ladang lada hitam dan gambir. penggunaan teknologi pertanian yang lebih cekap (sistem saliran. sementara ekonomi tradisional yang ketinggalan melibatkan petani-petani Melayu yang dibelenggu oleh kemiskinan. Melibatkan pemodal Eropah dan China. Jawapan y y y Perkembangan pesat dalam kegiatan perlombongan dan pertanian. muka surat 272. 1. jenis pertanian yang diusahakan. Oleh sebab itu tidak lahir usahawan di kalangan orang Melayu sehingga Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. pembajaan. pengurusan ladang. konsesi tanah yang luas dan tempoh pajakan yang lama. Pada abad ke.Jawapan . teknologi.

Mereka akan dibekalkan dengan tiket yang menunjukkan pelabuhan yang mereka tujui serta keterangan sama ada mereka bebas atau berhutang. 4. Sin kheh tidak mampu membiayai perbelanjaan mereka ke Tanah Melayu. Sin kheh perlu membuat perjanjian secara lisan atau bertulis bagi menjelaskan hutang mereka dengan cara bekerja dengan majikan berkenaan dalam suatu tempoh tertentu. Bakal-bakal imigran ini dikenali sebagai Sin kheh. Jawapan y y Memperkenalkan rancangan Sekatan Stevenson 1922 yang menghadkan pengeluaran getah oleh negara pengeluar. 3.19 hingga awal abad ke. Ketua ini dibayar sejumlah wang bagi setiap imigran China yang dibawa. Ini kerana mereka dilihat sebagai ancaman kepada pengusaha ladang. diletakkan di bawah pengawasan agensi buruh yang telah menerima bayaran daripada bakal majikan imigran berkenaan. dan sistem pengambilan rumah kongsi. Melaksanakan Rancangan Peraturan Getah Antarabangsa 1934 di mana pekebun kecil getah diberi kuota yang lebih rendah dalam pengeluaran getah. Sistem tiket kredit y Bakal buruh asing ke Tanah Melayu dikumpulkan dari kampung-kampung oleh kheh-thau (ketua). Dilantik sebagai Pengarah Botanical Garden di Singapura pada tahun 1888. y y y y 78 . Jawapan y y y Bertanggungjawab memajukan dan memodenkan sektor penanaman getah di Tanah Melayu. Apabila sampai ke pelabuhan. sistem pengambilan kakitangan. Bincangkan sumbangan Henry N. Bincangkan tindakan kerajaan British dalam menghadapi kemerosotan harga getah sebelum perang Dunia Kedua. Jawapan (a) Kemasukan buruh China y Berlaku dengan pelbagai cara seperti sistem kredit. Ridley dalam perkembangan perusahaan getah di Tanah Melayu. pokok-pokok getah yang tahan lama dan yang mengeluarkan hasil dala iklim tropika. Memperkenalkan sistem penorehan getah ibidem atau sistem torehan tulang ikan.mereka akan diambil oleh pemborong buruh yang bertindak sebagai orang tengah yang akan mendapatkan majikan untuk mereka dengan bayaran tertentu. Huraikan kemasukan imigran atau buruh asing di Tanah Melayu dari awal abad ke. benih getah yang dapat mengeluarkan susu getah yang tinggi.20.2.

Apabila tiba di Tanah Melayu mereka bebas memilih tempat dan pekerjaan yang dikehendaki. Segala tambang dan perbelanjaan buruh dibiayai oleh majikan. Kedatangan mereka diatur oleh orang atau kumpulan tertentu kerana kepentingan ekonomi. pembawa buruh dibayar dengan kadar tertentu seperti yang dipersetujui. Kangani diberikan wang pendahuluan untuk membiayai perbelanjaan buruh sehingga mereka tiba di Tanah Melayu. Apabila buruh diserahkan kepada tuan punya rumah kongsi. Pegawai tersebut akan membiayai segala perbelanjaan buruh tersebut sehingga sampai di rumah kongsi di Tanah Malayu.Sistem pengambilan kakitangan y y y Majikan yang memerlukan buruh akan menghantar pegawainya ke negara China untuk mendapatkan buruh. Sistem Kangani y y y Seorang kangani (ketua/mandur/tandil) duberikan kepercayaan oleh majikan dan dihantar pulang ke India untuk mencari tenaga buruh. buruh akan bekerja dengan majikan untuk jangka masa tertentu (satu hingga tiga tahun) dengan bayaran minimum antara sembilan hingga tiga belas sen sehari. (b) Kemasukan buruh India y Kemasukan buruh India ke Tanah Melayu dibuat melalui bebrapa cara seperti sistem Buruh Bebas. Sistem Buruh Bebas y y y Buruh India memasuki Tanah Melayu atas pembiayaan masing-masing. Sistem Kontrak dan Sistem Kangani. 79 . Pegawai berkenaan bertanggungjawab mengiringi buruh-buruh tersebut sehingga sampai di tempat majikan. Sistem pengambilan rumah kongsi y y y Pengambilan buruh dilakukan oleh pegawai di negara China yang dilantik oleh sesebuah rumah kongsi. Kangani merupakan pengurus agensi yang membawa masuk buruh-buruh India ke Tanah Melayu. Sistem Kontrak y Majikan akan membiayai tambang ke Tanah Melayu dan sebagai balasan.

Keperluan untuk melindungi kapal-kapal dagang daripada kebakaran. insurans perniagaan dan kemalangan serta insurans nyawa. Memperkenalkan sistem kewangan moden yang berorientasikan keuntungan dengan memperkenalkan kadar faedah yang tinggi. y y y 80 . Peranan institusi insurans amat penting akibat daripada perkembangan ekonomi antarabangsa. insurans harta. insurans kebakaran. Jawapan y y y y Berperanan menyediakan kemudahan pinjaman ke[ada pelabur dan ini memesatkan lagi perkembangan industri getah dan bijih timah. Antara perkhidmatan insurans yang penting ialah insurans maritim. Bank dapat bertindak sebagai ejen pembayar kepada pengeksport dan pengimport yang membolehkan urusan perdagangan antarabangsa berjalan dengan lebih licin dan teratur. Huraikan peranan institusi kewangan dan insurans dalam perkembangan ekonomi di Tanah Melayu dari tahun 1859-1948. melindungi kepetingan pedagang-pedagang antarabangsa dalam urusan perniagaan. Penubuhan dapat menjana perkembangan pesat ekonomi Tanah Melayu kerana dana dari luar negara dapat disalur terus ke Tanah Melayu dengan lebih mudah dan cepat. kemudahan urusan pedagangan import-eksport. menyalurkan dana.5. Institusi kewangan dan insurans memainkan peranan yang sangat besar dalam perkembangan ekonomi di Tanah Melayu dengan menyediakan pinjaman.

. !.8.3..5..5.-.5.38.3-.3.. 08920.33//.90-:/..2 !07./..35:8.7.208..:.3..  .73/.9.2-::908 2:.3!.3 %.%03.8:7.3.7.3..0-. /.8907.77.2025:3.3.3.73.3 -07/.8..3 907/.7.2.8.%037.37.3 $.37..3 5038.%03.90470/.203:3.20307:8.38.3 3.3/.3/8.22.2/8.3.3.5..308.147/-07503/.8.805079/$0../03.7.2  07/.2.3/:3.390470/..9025.3-.  ..9..%03.80907:83.208../..-07/.2-0702-.7..3 0.9....3.7..8:7.9 507/.93.3.3-:9::/3.9.3 803.%03.9.9.38.308:8.3-:9.0 0.3/.90.....7...::.:9.3-:90/..9   $03.9.8203:3.208..3503:8.7.38.%03./.7.9-.7.5.38.3203.2:/07.7..-07/.%03.2   ..5.%03..7.3.307.079..- 0.37.50/.32070.32:-.%03.7890..3-.5.7.7../.8.3 :9..  .9.39: !7410847$0/:.2..3443.308.3/...   $03.7.39./.2-0702-.6:-.  .9.3203. 5078.5:8.38..8.9   $03..3/ .3/8.3:39:203443503/./8.7. $0.9/.9.3/..3/:3.5.34080/.9/7.3.2-0702-.38.3/.308..7.9.3 7:30  ..3. ..95073../.7.7.5.7../.47. .7.%03.3:39:2030-.9.7.3.9:%0478.307.9/..-/..3509.38.7.3 !07.3 437..-  ...3 !07/. !. ..3943 070.77.3 !07.2-::908 2:..3 !038..3.%%'% . !07..3405... 99.39.2.3907/.

8.309:.8.3.072.5:.././ !03.9. %03.82..380/. O #-.9025...9503//.8 3/.3  .3.2-::908 2:./..9    .81./..2 8.7..7.3.802.39..1..39:8.8.2-039:7.3 O $:7..8.3   O 3899:808:9.805079..3/503.3-.503.7. ":7.38./7:2:8.3 -:/.9/.3/./.9.7:8.-/:3..8.1!03./:58.9/.9025.3.3.0....8.7...203.3/.28.3503//..32.7: 8./.3/.-40203./:5 4342  O ..7: O .3.  $4.2.5.3.3 8:9.-07:25:.2-::908 2:...7.2.9.370.802...8. O .8907.8. O #..0. 05.7...308:8.2/8.3 07.  .3$.3 O 438055078.3203:3:..9507/. O %:8..9-007./-..7./7.9.3 O !0/.3.   !020739.2-:/.808:8.59..7.38.7.3/.35035:.9/.7.:39:202-07..3503.7: $.7. 04342 ..805079..3.2.8.:/.7700.%03... O 4943 7443 -07:7:83.2 O :19/.82 3:.2.//3 O 03.380-.2 507-:.3/.7.8..280-.%30.380-.380.308:8. O $02.3.8:7.38:7.7.0.5..3.-. 2.805079-079:/:3 O .3.25039.35020739.3.8.3 O 07.37.2.8.2/./8 503/:/: 9025.:/.8..05.1472. O 8..3 O !0/.3-07/.8.3..9.9 O .8:7..3/03..34050/../.98./-7.3 -. O $:9.-07/.7. O 8..82/.3 .9  7.3/.35039.5:8.380.7.3 &3/.3/.   $0.0.3 O 072..9./-7../7.9   .3.2..2/8.... :/.3 /.3 O ../-7.8.7.3 O 0::/./03.. O :-:3.1-07/.03/./.30. O ..7..850 5020739./ 502:3:9 8:9.:805079 O !0.3-..7.3 .7.9.:90.3/..802.3.2/ 8.9:2.2 O &3/./:58079.3.9. 17..9 /. O $02.8907..%03...5/.9..8.:203.../.3980-.7../..9503.9..3507.8907.2-..7.3-007. 207.:25:.9 O 89.2 O &38:7 :38:7..7:8.8507-3./.1472.38.3.8.3.3203028 O .3 -3.35039./.

.3.  .8.8. .3./.8.2. 90.5..39.250.3/:5/.3:7.. 7.3:8.8 ..5.9 O O O O O  .3.8.3.2..3/802-.8.320307.7:8.2../0 3.2:.5.9/.2.5...2 /.:3:.5.. 8.3/.%03.80-0:20/. .-.9:5.8.3202-07..3/-.2./..780.9/.39.7..843.. 9443 203443/..3 2070.8 / 8.397.2 %:.7. !.8.5.3:8..2./.3./.3 2033.0  .3247..39.30507. 2.38.3907/.2..38 ...2.90.3207..2030.3438055078.7.3.7../.95.2020:.-./...%03.7./-:/.2.2 05. 203.38.9/8./..%:.2207:5.52.3-0747039..3.0/:5.8.7.3:284.805079-007.3/.2.3 .7:.203..2.3203.3  03.2. 3.32025:3.3848.9:7.303. .9..2.2.3...2/../:5.3-.7.2./:5.7.39/.0.8.7.3./.408.%03..3 .5..98.7..2:.-.3-079407.38.%03.-071780.. 5.3./.3.5..3 02:73..3./:5.7./..207..7.88902848.3 /03.89.3 20:. ..9 ./8805079202:..2907.7.9:.././:/.9/.9 /80-.2...8.3 .3.802.2. 8.2.8./.....9..3/.2../. -0-7-0.43949079039: -3.35.3.3-007..2549 04342/.2.1808.3 .905..8..32.5.28050799443 203443 -078.3.3.3503.9/8.203:-.90.3 O O O O            !03.7.7.2..8./.2.207:5.28.3 507.30507.

..23899:808:9.9.8.7: . /2:.5..9   $03.2-::908 2:.3/8.38.5.  ..9/03.8.-..3: !..8:7.95079.3/2./0  .30.39.8.3 !07.7.3203.503.2.3 !03....3993 -07:.3 /8..39.3 .3 0-08.3/.7.3. !.7 .9 :.9.9.7:8.3 0/:/:.:./...:3.%03.3 .33.8.9.9 .9/.3/....3/.3:07.3    5.3/2.7...3 :.3 %0703.2././9:25:.:.9 00-.7.0 !...!#&!#&$$ $&%#%  %%'% .3447   .-072.9.302:.37.7.3/30.3 0/.3 /.9.. 0.3.37.3.350/.7.:. 0/.2/.-..37.9.7./0 3.3/03.3 7:30 0.3503.8:/43805.. :.8:/./.79.-.5.50.-.9:7:3 902:7:3 89.7.30-08.2/.3:393/.-:.39. $:: .

8.:305..7.9          .3 203.3-07:././503..502253.

:5:3202-075078.3.../../.9%0203:3  ..3.9%0203:3   020393.39.: ./.305.79.78089.10.9..39.3.3.5.-.380-.7.7.9 /.2.3.9!075.93..3203.47.0-93 . .39.7:88902.  &3/.78.9..9/.3  !03.9!075./.3 /.3/.3507025:./.3/.9:8  009. .3 :3/.7:.  !03.3507-0..

 .3.3/.389..340443.840443.3.3./843.: 507.3907-.3.:.3.8079./.380-0:20/..3.2/.3:39:9:8..- 0:.78203.3.350393 O !03//.9:078:7...38:3/..7.90.3.9:3.3/.47.30803.2/. 509.1.03/07:3.92025:3.7.3  0781. O &7.7:8..3:.3/.9/007$02-..3..47. .39..8 :39:-.....808:..3803-3.350393/-..303/07 0. /:.3-07..39.7.8.9503./423.5.3/:3.808:.39302.8:7.3503//.3.8-09:7:3./.  .9:0803.9:.7.3 O 0/./..3443.38.3 .32.3803.3/03.2009..3 5.3.7.0.3-.3.3 50702-./.9.:  .3.2-039::7.3. 2.-0702-.3.3. O $039:8.707.8803 %:8.9/007 3007 .32.:97..9.7..8.8.9.3://.3.31472.8.59.3 O !03//. 503//.8.31472.7.8.3202.9%0203:3 2.9/2.9 O $.3503:8.3/9:../. O /.8.8/ 2.9730.: 2.3 97.92.3.3/..3-.3:3. ..3 507./..:.2.  ..3  $03.32./.:-: 0.3 0-:/.38..30..9 803507802-./.80-.0 .7:7.2/.3/89.9.9/03.38.8.2..9.543/4   .5020739..3502-08.503//..220302....8..9.3   ./83/:/.9.:2.3.1 O .83 8:7. 8:7.8./.9.9   5./-07..7..8.0../../.3!.203/:3.-/.2-::908 2:.3.-07.3203434.3./.3203.0-/50393./7.390702:.3//423.8/.33.3/2.. 89.  0/:..3057..3 70. ":7. /.9503.39.73 .8/ 7:2.3.3 :3/.7.09:7:3.38050798:7.3-07:38:7..8/ 2.3-.3  :7.3.3.3.05.2.8..31472.3/03.20.9 .5.9/%0703.9:-078:7.1805079-..8/9073.3:3../7.3.3/9072.4394503.3 0/:5.8:/.3.2803.9:38.39..3/.3 .3:.8./.33899:89079039: O 47.3..9.3/ 2.1..9:502-.7.38:7.9.2.9.9. 203.05.5.88039:8.3503//./5:8.3390..3  .33  &3/.22.80.3503//.2:7:8..9/..:507025:.9.30:.:%4:7:.9.

./ .7.3/03.32.-3.207./..38.- 8050799.3/3.7:3.2:.2808:.3/... 2: 3../ . /.73.3. .2.3..3057.8../.98079.7:2.3-039:.9..92:.9805079.8.     .7:8.8907...-0702-.390.7/./. 9025.9.3.308:9.3.380-. 203.. .3.3..7.3:22:1.3/.3 508..9./.3507802-..22.3/805.8.2:5. 503:8.31472.2.3/:3.3 2.7: ./.9039..:.3 -07./8 9.39:8.- :.3/.-.33.8.3.3/825.3899:8503//.08:8.3 $03!07802-./.39.9 ..-2030-.-039:5748.3.9.7.:/..3 %../.7.3.9:7:.90..079.39.-:8:1/..9507902:.7..7.3.:39:20302-.22.38079.7:8.3.39.7..39.3 -..3:83 ..3203.3-0702-.3.32..: 503..3/:3.../.9:.503.3: 507802-.2.90.7:7.320:.9:.9.9 ..340.3 /7.3447 08/2025:3.3:3.-.2.3805079.3.3503.3507:25:.7:8..3503.380.0./.-805079 .3/.0723.9.3.3.7/...3:9 : 3..3503.7.3 /./.3-07:38:78.3..2 !03..2/./..503.7 .....3/.. 079..    5.5.9.22-.5..3-0781.-.1..7..7.5..3 09::.:0. !0702-... :8::/3 ..3503.90.3 $090.3/.3  $03-3.9-:.2203.880507927..3/.3805079.3/.80-0:20/.3.38.9:507802-.3803507802-.35:8 39.8907..2/0.2.7.8.927.8 507..7.40503.3:3.3/.:0.32.9/%0703..2/.8.3. .3.3907/.3.7.3 .78/.30.85.  .8/5.9%.7.2 039: -039:803-3..1:388:7..- 3.3/.5.3 3.3-.3.8.3907-.. /808:.2 /.8907. 5:8..3803-3.2 .8.35.35.30.8/ 89. 0803. /447 9.3:7.05.9.3 $0-.8.805079.3: 0..9/03...3.3/:3:38:70.1 /.:1/..3 %:8.0/.7:8.37. /..32: 2:8.3.7:7.2.307-0.350393/.3.2/.307.3503..9.-0702-..9.3/89.1.305.3/89.3.2-/.3./......-:8.35.308:8.:3 /.3/0. /03. O O O O $03!07802-.9 .3/.3/.7:8.0.22..3-:2-:3:8:8 O O    .22./.-:8.- !./.3.3/.2..3.380507970-.7.3503.9..2 %0703.3/907:8./:.9..

./-03.8:7.2..9./.3/..3 /825..2.7..  ...95.25:..3.3/.9:8..330074475.9..208:9.9.9.202-.2. :95.78..:0.3-0702.3.   5.2/.8505073..9   .30.9/.2-::908 2:.79..3/.2 O 443..3.7 .2.3.3 O 2.3/50739.3..5.38./0  .7:8.3/.7.3 O 025:3./.340-....5.2-/..347.3.-./.37-.5..503....9:2...35073.3907/..

.3.038.9-.3 2070./7.705:.50/.:.             .30.7.80-.5-.3.3/.3.3/03.5.3 .73/.5.5.7.3 O !.308:9..:0..: ..8/.9.3.:.-805079.507.83/.3/.3.3.5.3 507..:.30.3.  !0/. 2./.3507.. .9:8  O %07/.39/.5.83.:..3 405020739.9:8  7.5.:.:.32.. .35073...:.507.-...:$:.9:8  05:3/.35.3./.2507.3.3.$.3!0: 03..2. /   .9:8  7..50/.3/.33./7./909.3-07/..7.9.3.39079039:805079-07.80-0:2:7:8..9:7..9/.  .3-073.90.3.2507.3:2./03.7...2 /.5 . 9.9: .7..305.9-0-07.:.3.3202-.:.03./.7../.3 O %07/.9.9:7.3.25479 .909.

3 :3/.3.7:8.   :..30:.8.3 :3/.5.3 /.3:30.3::2 -.303.3::2.390.33.3/.3/03.3:30.31..:3/.2070.3.39.7.305..:.2:..:3/.3-078...3.3-.3 O ::2.3  .350-.3 O %07/..8./.::2 .32025:3. /:.3 :3/.2-::908 2:.8:7.349.3-079:8.8.9..3:3 0..8. 3./..-:.2.:90. 5072.405020739.320./.2.3 :3/.3 038::2.. 03.:. &3/.038:3/..::2.:.2-...: 2./.80-.3207:5.7./.80-. :3/.5..3. $4.3 O 0/:.2::2...3::232025:3.3507.8.-07.3.3.-07./.39079039:          .2.0..0.7 5020739..2.3.3 .3080. 1.3 :3/.3.3.3.9./.39..3/:3..8.508.9....2030.3907.8/:-.7.3:30.3.3:30..3/.3.3:3/.  .9:7..3 :3/..-7.5.3/...5 08..7.303.3:3.5.3.-503:7:8 5007.3 0.3./.2.9  ::2.3907.3:3..3/..3 :3/. 8079.-9 O &3/......5903.2  .203./.3:.3.3502-08.9.3..9.3.2.:0..3/80-:9/03.9 ::2.2. 50..3/.3 .30.2....5.9:7.91.3-039: 08.9:..:90.3507.2030.34008:9. O ::2.30.3 0.3:30.. 5./.502-.3/03..503.038 038 ::2.3 :3/./.3./.380/.9.. . 8.3 ..4/.:90.3/.88.  &3/..8.3.2:2/.39.

.-../ .380-.8.: 08:8.3.079..7..22.3-3.0.8.3/%.9./.30..-:. .5073.3.35:8 O 39.3/..9/.307-0.8207.3.:             ./..3.3-078.3:83 ..5.3-...39:8.. 50309..-0702-.3.-....309.8.2..8907.8907.3.8.:8:.3805079 !.342:3.7.2.::.05..7/.380.9 9:2-: 9:2-:.2./:3.3503:8.:5./.3/.39009:.25.3-039:.2503:3.7.9.3207.3/.8/..350393/.7./.:34 .7../.9..7.7:8.:/ 80.7.3 /.3203...39.3..2.7.2/ :8.37.8./.3/89.3..22.7.38.8...3503.7.3 5039305.2-0702-. 3.-90.3..203..3.3 O $090.30507. .0799039.3.33.1.3907-..2-/.3.2203./.... .3...39039.39..0/. O %:8.805079.2/.3 50-.2..3.3/.3.9.9..8907.8. :3/.0..:/%.8.7/.-039:5748.37.0. O !.3 O %:8.3/.2 3.39:8.:.3-.90...90.780 -..35.90.3-.3: O .7.:../9:8.3-07.927.8.3/808:.98...8.3/.:.: O .0..350309..9. 08:8.3..3.8907.2/./-.7.308:8.9.8.- :8:1/... 9./-.3 .3....9 ..08:8.9-:.3.47./:7.3/825.: O 08:8.. .-/50703..9:.3.43/:3.33-0702-.....7.9:7:.-07-039:5:8..7.7.8974342/..28203.3. $0-0:23 9:8.8.8907.9./0 /.7:/..3.:.50309.3508.3./.././.38050791.9..350702-.3805079./ ...9:...3 O :7:17..-805079.8.: O %:8.-..7:8./.8907.9025..3#03.8-.3 O !03.3545:.8.39:8.3 .78805079.8907./.30.2-.3907.3./.. .7.3.9805079.3.3 .3/8.7.250209.89.203..3 16./.3-.3/.8/.9.9-:.3/9:840%03:25:.8.47.30-.:..2/%0703.$..../0  .3/.- !.22..3.2.3 :3/.8.3.8...1..3.9.:34 $:3/..-:8.90./. 503:8.38. O $.9.2..200...22.9-07503.. O 079.3/03..9/80-./.- 3.2. 203.3..47.

38890210:/.-07. /.5..7/0.3/-./-7 %07/.750393..90.820/745..:/#745...9:.3/2.3202-07.75.3.:. 7.9.8.509.3/.8./.520343430/:5.202-07.38080-:.3 5073. 3899:8070.443..5/745.35020739.:8890207.39.3/50739..3/-07407./.32.3 4342/.7.2.20...2././03.35020739.7.39.3 80-.3 9:.3.3::/.  $89020:/.05.3/.75.3:39:202-07.-40/.::39: /9.30.9.3 50/./.  .05.:%7.9443./843..79..443.   .9.:39:/:8.805079203079. 2070.8.2.202-07./.7 5073/:3...30/:5.3/2.3.2-.3/.-.305./745./.!## ! %%'% .203:73.3.3803.8.3/.3-0708.7.443... 02:3.5...7.5:.8:/.350507./2.9:..3   .3203.3/50739.3 9:.35:8.3/03.5073/:3.3443..9.3 $89020:/. /.2.320.9903. 7.3. 50507.905.3 9:..8:7.443..39.9   5.8:7..3/.2-.9.502-08..:.9:.70.3...8:.3.2-::908 2:.3.5..30.80.3/2..3.3903907.2./.:88902807.3202-07.39.-4020307.3!07902.3.3502-08.  ./.3.3..39.3.2-::908 2:.9:.509.3 ..305...8.32..7 .3.10:/.3/2.3/2.:..305.:.3-.5.39:...3.95039.3202-07.32:50309.: -.3-07.:7.3.3.9.3 /...39.3443.:3.. 80-.9443....7.7. %:..8.3207:5.5207:5..:.35073/:3.92074849 0/:5./.9 #.:/.5. ..3./.3..30./003/.3.9. $:9.33.3503:/03.7.2/:3#42/745./.30/:5.35073/:3.  %07/7/.3 9:.3 %07/.7.9903.9903.3509.8.907/../.202-07..5.39.:. 909.  %07/7/..7 /2.75078.7 502-08.  .305.3.5.9:..2./843.2.3 0207489..05.9 !02-08..7..8079./-7./.3203:73..: 97..2-/./.05.3...3.9903.9802.9 745.39.90. %:.3 202-. 7./745.7 %/.32.5.38005.7 .3 #.9  .202.3.39.7.3 9:. 7../.75.

.7.35:8.3 502-.3/.3802:.29./30.3/. O 07.308.3803/.0-07.:90/907.3/0.9/.8:/ 0.390703.-.3897.95./.3 80-.803.3.0/...39.7 .3002...3::20.3.7.2..8.30.3203.3..88.9:.2.2./5:8.0 #42 /.5./745.8.3. -.507.25.0 034.33203..3/. /.3/...2.-..80..207:5.5/.8:/#03.5.3 002.7: O .307.39.9007.30.:. /0./745.5..802.790703.3 #03.3 O 0::/..3/02-..3 802:.503.950702-.88.3#03.3034./.805079'03.350:.3-.7.3:../.8.3207::5../:390780-:990. 4703.35:8.390.2..38:305.3::2030-.2039.750.3-072...39.3-:/.507902-:3.75.3./0340.0 ././../.8:/43.3 O 02:3.5..5:8./.3..39...7 -./.5:8.320.9./.2.2:3. 89.3/0..3/..7.35:8.7 -./:3#42/.-.390.9/.3.7.2:.2. .3:9..7.3.3.904342 507/.9:7038.2030-.3.3.3-07.7.3.-:..3 O 0/:/:. .9 50702-.39:.0   5.7.9030.3907.:/.3802:.38.3:3.38.:3.7:  .88.:.3907/.   :7.:.3.2.805079'03.39...3.32.:9.2.09:83.3..57..-..  5.88.203.0/89: .5.3809. #03..9.3.3-:/.30-.340 .8.9507/.7.07.9 O :.3...

35030.2:8.07.0.8.3/.320:..32030.9.. 0.-/.9.3-079.803.9.3:8.81.802.3/ !07.3 203:-:7.7::39:203.308.7-.7:907/.3507:-...89.3/.3/.38.8974342 O !07:-.#03..34 8.3.3503074.3#03.3/03.93:7/.30.9.7./.:. /..:7.3 O 025:3.0.3:3.43 $05.350702-.3.7.5..50-40.305.3/..3-/. /.3:8.34 3.7 -.3:.3.8./:52.0  .3 O 02:3.2.391 1.7.3503//.7947.25027.3/.3-.502-.:.02.3/.8 O 07.3/7803/7/.37.9 047.3-07.350-.2802:.1 O 07398.3907.3.7.3.20.3043428.7: O 0..507.32025:3.3.30..3209.3/7 O .3-.1 90320:8509.3:7.9.8.3.3 2...3/./.75.:3.3.3   .8.3.443.38.9.5.902.7.0-0780/.070...-./.1.3../.32.2-.35027.3243.3.9:8 30.   . .7.1 .890/.3/.9.5.3/.38805079-44 1 2.7.3.3-0702-.8.32074849 O $8902507/.39025.2-/.302482070.88.32027..39.3..9/!479:.8/.3.:.:2: :8.35078./.3 O 0.3203074..88./. 203..7.3 43.8/./7802.

3  .94/.39.2...3$0/03 !0507.3 .390750393.5..3/507:.7: O #01472.38.3-.37..3-07507.!.7:33 202-0-.43943.3.05./:.3/03.3:3:5.!749089....39..8:7.:8/#42/..9../.80.070.340.$3/:03.34 072...3907.070.30.9.3/.94390..75.3..3899:8070.:/.793:907 .7..:/!07..39/.7.943207:5./:5503:..../:5503:.-0750.320-.3/.3-.8..3.-0750.9.3/ #.--0 03039.-8.8.9:.7/.8.0723.390.5808:.503.307.3/7980.3-07.29.3-..3..:243.8.39/.:3 /.-..2./:55020739.907-:..59407. /0. 032.7 80202507.3 .7.243.3$05.3/.907.7-.3 08./.745..33.34 !479:.9/.-.3   5.09:. 203.3-072.3   0.3/. :.3!07./.30.7.90.3.3 9.9 503.2.3-07.3/..8390.9.3 92-:8../:.8.30--.9745.8:7..3.203.3/.94 03039./.308.074.3 0.9.8.33078    .7/. .3701472.3:7.3. .7.5.2.3/7/.3/73.50393.503:.037'90.39..290254.25:3.8.83 .30.2.503..3.3.8.:/745.942-07.9..7:802. 507.5./.3 443.3!749089.30/:5.5.39.202-0-.3.3.9   5.327505.38.75.83 2..789././.2.3.35030003..3203:92.8.2.408.08 .02:83.8.2.9:07.:..:3  /.745.3  .3....  .3-07.35030-.80-../.3 O #01472.2./.7.3..3!..3-.2-::908 2:.2...2..943 .33899:8070.35030.3/..7/03.3.9/.507. 9.3#01472.3507:-.9   . :..3 402.507.:3  .-2.3...../..8:/#01472..9../.7-.38..7.3503//... 03039.3.:502-.5745.7.31.7.3 O $05.8..3.9.75.3/48.20.94.070.7./.203:92..9/.9.3.3.83 2..3 20389./.9::39:203.8./0.8:.5.32025:3.3503074.3.390.3 .:8/742 #.3.9.32070.9.789.8. 0..:.90..3/7/..7.8./.9:8:7.3:.: 202-039:808:.2070.3070.5.9./.94...3-07..9:.-789.8.3:9789.8.2-::908 2:.2.3 907/./.7.2.9:..5.3.9:2.3808:. :.-:9.-2.7:.3 03039..3:950-..8:/ 20..3203:.2.

5...4:8!079.3/ !07....38050799.8:39:/:3. 2070../..37.3 .2-/.3745.  !030.7.2030..4:8!079.3 .2/03.705.3503:./. 3:.347  .9203.8.7 -08.0 %2:7  O .2.38:3..8050793.30.3.3..9.2..3907/.59.3/.3503074.324/038079./-:7:/.7:/745. O %07/..8 8:907.32030.8..3745.3..380-.5.347...- 80-.0-20:. ..2.33203/.2.3745.3.#0...87.7.3.0/.47.5.3-.8.3203.3 O !07:-.7%2:7.9:7:9 203....35079.5.35:3.-08.7:/.3-..7.90.3/ 0745.380507902.0 %2:7  .947!49  02:3..7./.37025. O ..9.50/.38./.3#0.9.7.3...0.-07.5..2:39:203.8.38..5.7.391/.3..39.8.9 47.3/03.3203.3509..30..::3. 0./.0-. /..- 80-.3-08.9.3-077 503:3.3..5.307:5.3203.3243.2. :.3.7-.3#0.3/..3574/:5079..2.3:39:2030-.9:.3.8.-:9.30:39:3.35079..0%2:7  O .3.2.2-::908 2:. O !03:3.3789.-07.3.  033.9/./.3.!02./.3/.-:9.745.39...3..!02.9.3 ..7.3.3503/474350393:.30%2:7 $0.39:35.:3.4:8!079.8.3   .3.2070.3./.3:.9.9203.3503074.9/. 4/ 4850/.3 O ..3/.5.3-.288902503:3.-07.3/.8.9-.8/.745.347./.3 08.947. %07.7..2..9.789.3503:.8:7.3 2070.380.0/.2.3/.8.30%2:7  !07.3/.5.3/./.7.3.3%.3..35030.3.3502.39038.09:8...5030.3:39:2030-. .9:....9/.3203:.3/.308.3 O #./-:7:/.9./. :.301803   .3-07.80-..7/. /.380.5.2070.:.7..  .35079.9474342  7..2-/.30-:.93.3503074.-.7..7.:3.3.-.0/.503.3%.9   5.9:.9.39.:.8/.3.3 -077.3/.3 /.3$.39.25:30/:5.502.3789.3..700 O 443.3..3203/.3/745.3 47.39.3 O .3503.

 20325479-07.7574/:5079.3.8.3.3/03..3..9802.30.3./.9 203.85079.5.350.3 9..39.47.3202.3-035.8.2..9:.7.7.3/03..3 0203907.3.0..3.9 /50793.8.3907/.::5:39:0507:. 889029.203.39.320307:8.3:39: /085479 038805079202.3..3.3.99072.3.350393/.3/.2.04342/8.7!079.3..32070.8.3503:3.7 $0907:83.35079.7.90..3-07.20./.8.7:.3.3.3/.39/.3/03..30- 04342/.3 5030:. 2308909.8.5.78.2/03.32.3.947 03907.3.9.507:. O %.2.31034203.3 O 07.9:..7.5 O %.5.8 ./9.3.203..39.3/8.3.307.3...3.3/79.  .7.85079.3./03.3507.39/.3.9:88902503.7: !&%#...7.3 O 07...8.3.3..3907/.3..30-01803805079./.3/.502.3  .3#$ 202.3/3.3 20250703.9/:8. .3507-.7.0/. O 39..39:07.9203.3509.7.3 /.2.9/30..3-07-03:2308909 43943.324/0380507997.3/3..5.3.9.8:..3.3502.038.3805079503.2503:3.9:.1/:5509.3 0.3202:.8.3.730.3/-:./.3507:-. 03907.3503:7:8.9..3/..3. 9.#0. O .3.9/. 907-.39: 443.7.4:8!079.3805079.3:2.3.3.7.502-..30-.-.3.3/.8.3.390381.038 .830..9.3080:7:30.7.-0.3.9.25:30507:..3 /.5..3.5./-.8/..8.3.3.3!079.22033.7.3 # /.3 !079.350393:39:202-.3/.330.3./.3.7.3903445079.  #03:3.3802.39.3/03.5.3-07.5..3.3-077 503:3./.39.3.35:.920250793.3507.380..3.3203.3.2.850502-:3:8.5.

502-.2#0..5..3/77.9..3/:3.3.3408.3.907.2030-.2..3.0/.2./. .8.3/...7.390.       ../3 9/. .:39:203:8.3-.9.3 03:3.2-039:8.9/.3.8079.3574/:5079.3.5.3 03.3.7.7.9:..257 8. !078.5.3907/.7.805079...8.7.3 /.35079.34007.3.3.9.93.35:.3.:: 3202-40./..9.35.9. 0/.3805079 507:-.3.3502.3-.3/$. /.347 907/.8.3/50793.3.:7.8.3..35079.9 8.!02.303907.3503:.3.05.3.3 .288902502:3.3!0..-0708.3.90.3 %./. .9.3 0.9802.2..502.4:8!079.20207:. 2:/...3503:.3.3.3/.7-.3.9.3.39./.7.31034203..3-0703.307.805079/.3 O .25079.:39:-007.3/..: 9038.3/79...4:8!079.5.9:..8.202-40.5.3 $0..203/./.3 -07:7.-:7:805079/.3..3:3.34002-.39.3-07042545. 503:3.2.3.3:2.#0.3-.98..3.3/.../03.9/507.3.3/.3%.-.3.35007.3/.3..0/.2..391/.2.9.3/.0/.2.3907.8./8.38.:/.3 0.3 503..380.-08..3.3-07.8..8.7.39... /.8.7: 503:3.8...2/....3..3/8.7.3 !09.390780-:9-077. !07.2.503.3 20.33:.8...9.3.3.

.3.3/./%.9203072.9 O $.9.07.  O 0:./.32083203:..203...3/.3.3 03907.:/79..3!740%.35078.2.7805024/03.7.3/.0-.39075.3 .9.3.330.7.3/.3203.3..32.3 O 07/.2.3.3.3/.3 07.3.7.7. -:. 03907...3802..30-390381805079503:3.3$0702-.3.3503.9:..3-.3 !078.2.25:3 0507:.8.9/:8.7.3 502:3:9.3:39:085479  %.07.3.04342 !.7  !07-0...9.3507809::.2.2.: 007$02-.7./.-077.3/:8. 9.25:203.890.8.3.9/.3/..-.3.3.7.280.30.-078.3.3...7:/.32.3/03.33.39/.2.0.35079.:39:203.3..3 9:.257807:5.5.3:8..3.3/....3.8.9./:8.5.9. 203.8.0-.9:7:9-07....3.9.3.8 0.3 O ./. 3200-..2574808503.3:3.:25:7/.7.39.3-.3-072:9:93 /.390.3807:5.350:.3 O !03:3.://.:7 8.3:3..3 5030:.9..3  ..:7./.39.5..9203.3...3.85079..39.3507-0.5509.3 .3.92030:...39034424/03 2083502-.:/9025.5.:8.-.3...-.304254 8:5.35079.3.38.3.7.89.31034203.324/03 3200-.3 903.3/..203:8.9/.38..3/.3  %.9.8-0:2203.20::/..- 03.3/.5...4:8!079..8.3503/:/:2025:3.7.3.32070.35007.3-3.8 502.3 5037..8. O /.507:-.3 O !03:3.::5:39:203.3:3.2809475079./.3/./.3 -07. 9.#02-..::5 :39:80:7:503/:/:79.-08./:3..5..3 ..8/03.3 ... 3.3 79.380.7 -08.5.3--03.2./.3.39:/.:.3.3:39:203/./05.5.8..2.3/.#0.8..2030:7: 2.3.  .3./03.380-.3 50-.-07:8.3..3202-07..390381        .9.5.7805079:.05.3903.5...3.3.3.3509.3 79.3-07.35007.35:.39:..3..2.3 :2.59.3203.7.9 9.3.7805079-:.0:.3.2.3.5037.3 5079.502-./.-.3/.8.0/..3 O O O .3/ ./.3503/:/:0-.3-:7:/.7.5.380.7 -.8.3.3/03.907.9/9.8. 889028.

3.. /:.59.4:8!079..::5/.9..3.3 .3./.2#0.3/.3   .5.3203.05.3/.3.-.390.9/5.3.338.3.23007909.3:3784.0/.9/.3203../.3.5/.507: 203254792.4:8!073/:897.3/.8/.8.3. !09.3#.35:.950239.75.5.5./..9.320.0/.-:7.3!073/:897.35007.-:7.4:8!073/:897...7.7.#0..920239.8:7.5..7 $02..390.39/.20:.3.3.7.947 1.380.350303:3.3203.33/:897/.5.3 203.3./.3/..3#0...3 .39.2-/.3 2030/.28..3.75.70..3-08.5.20.3 O #0.30--08./.-:7-.38...1.2...3.3/.#0...3/.59.805.7.3.3.9077.2:8.4:8!073/:897.30-.7...9.3903.5../.4:88.-07907:8.8.4:8!079..3/.3/03./..3#0.9.3.5078./.3/.947:9..3/.950.5.-.307..7:805079033-07:.9.9..4:8!073/:897.3 :2.3:..32030-.3#0.3203.50702-.39: 203.7.3/03.3.3-03..3.9/50793.9.3 05.-03.8..38:2-.8....7/..770..9.5079:2-:.343...3/.5.2-/.3../.2.9/80.-03.08 /.2574808#0.3  ..3.35073/:897..950.-.3 080/.9 O 0.3...3..503.-03.28.58079.35073/:897.3.5.390344-.390/..5.38079..3 ..5.3 !030/.202-07.3/.3:8.3 203:3.202-.28.7/779  /07.3 #0./:.3-./.907/.305.3..32070..30:8.3.805079#0.8/.3.3:3784..3 O ..3 .3203.59..9.8.3.3 !74/:/.3/.3/.390344/03./.307.507:-.20 .3/.3 -3.3 0:39:3.2-::908 2:.7:/.30--.350702-..5:.9-.3-07.3.3...9035030:..9/.3/.3203.70.38.3:7..2-/.-:7 /.324/.3/.4:85079./.324/.8-:.32.2-/.3.3.38/. O .8.3 080/.3 5073/:897.3 5030:.9. 3.35073/:897.7/.3/.3././.4:8!079..3..7.:/79.5.//...5.3/03.230.30.380./..50239.3/.3:.4050.5.2-/.4:8!079.3 O 0/:.9/03/.7.2..5.9.9203. !03:3.-.2-/.9:2..   5.09:8.-03.3507.3.3.3-07. ../.92030/.3.9   5.7805030/.3...3-.3-0:2203.399/.730.2-/.4:8!079.-:7.3 O $5333033 208350239.4:8!079.3/.3:.3202-40.-.35073/:897.59.3#0.390.2..2-/./.2.3 !03:8:8.920239.

3 /.35020:.3.85079.3.3.324/03 5030:.3/.35073/:897.3203/.9.2-/..3. 0-.9/03.32033..7: /.3.3-.9/507/.7.:/42078.3.35079.3       ./.9035079.3/..5.7.

9.7:/8.07.202.3503:..././.7.3503.9.330.3:39: 0507:.%03..89.3.2:.30:.2-::908 2:.3  ..5.3 0-02.3 O 33203/.8.3-.3-.5.:.7.3 O 79..308549.3.3202507..90780-:9207:5.7.-.5.2..3507:-:3.  ...3.:9.5.3.2.5.3203/47430/.9/.7..5203.9507/.3   03..35073/:897.3/.2-::908 2:.33/:8972..5202:/.9203.94704342./.3 O 03/.7.71/50703.9.5.3 503:3..30--..3 O 0.7..30-:.3.8./. .5.3/...3-.39..2.39.8.3:9-.780549/..33:9.75.83 2.3503.3/.32039.3.8..9.8.8:/2507.3-:7: .503.3:.3-079::.3/..3/..5.3.      .38080-:.3.7.8:7.9.8308.75.3 O 2507.9   03.30:39:3.31.3 9/.5.30.3:39:203/.379...7...8.3.908..203/:3 3/:8972070.9.3.3 -.9/0854790207.304342   3.9907.32070.3507. /.2.3.7.3-.380.3  .80:.#0.9039.3:.30709.3.%03.5.59.30  .39.2.55. O !03.3 O &39:202.79.3/./0 /.8:7.5007.:3./03/07.38..3./.3745.3.59.3 O ..3..39...5..7..792./.3:8:83.9.3203..9/.9.3::3   0.5.8-:7:.3080.5.35073/:897..7.9..308..907-0.820 .5. O 03...3.%03.05.3. O !03:.7..8/../.-.3-.-07.2-/.4:8!073/:897..5./.9   5.3/./.35007.820207:5.7..-07907:8. O 02.30709.7./.9203.9.9079039:/50703.8.399.907.9.30-5.3..8.7.5.

3.3 9075.9/50703.3.502.3.39.39.320.3.59/.3 O !07:-.8..3..7..7.2..3803/3.- 80-.3507.7./-7.3443... O .3574/:5079.8.7/..3.3.3 !03//.3202.3 O 443.3-07:.:.3 0.391/.9..507-:2.3-0708.3502.3 50/.2.3.0/..3 O %03503..3..8-.0  .320:.35039.7: 8079.8.7.5.3 .3#03.3. 803:7 8032: O 07.20203:0507:..7.3507.3 -...3...88.2-/.35039.3.5.08..-07-039:9:8./.30-01803 503:3.8..4:85079.38035.8.3/.3 803-3./.3-:/.3/03.39 O 070.8207/0.3/.3 :8.2-::908 2:.3798 053.39038.3 909. O !03:3./-7 703/.3            .35079.:3.3/.288902503:3..8/..-:9.3507.380-.3.388902503//.3/.3/.8.7:39:202-07503//.3070./03.3507.3..20.3 %07./80-.3507.8:7. 8005.3-0708.3-..820/.8-.405020739../.:34050/.380/.3  ./-.3.   $4.3/.-07..3203.//.202:5:/..3.2. 5.0/.3.3/.3-.7.#0.3.3 50393:39:203.32507.3.8/...780503//..380...3:7.9203:-:7.3.20.5.9443..3-.3/.7..3024820.9   3.0-20:..8.3/7   3.5.503:3.

4:8!073/:897..2203074..7..5.3..5/.3 .3/.2:.9202-..90:39:3.3.7.308.38/.3-. O #0.3503..9.9203:-:3.3033.8.3.3.8 O $08:.8.2808:.3 !07:-.:./.4:8!073/:897.9..5.32:7...8.3/03.303/.8 807.0.3 50702-.3.3/..3/.2032-:.5/.9:9025...5.380-.3.7.3/.5...3/.3/.317.3/..38.3/./. -.3-0708..305.9/.348 .3   !.3/..5073..3.399.34003907.3.7.3.7.3.:.37.3/08.3-07:.7.0-:7 O /.3./.92033.3/03.7.38079.07.35079. O /.9:-/.99039.3/03.3 #0.3.3..90:8.3 2.:9.203/.4:8!079.3 503.380.35079.3#0.-.3/.75.9039..5.3:9 -.3  .3:9.38:/.5...3-.3.3203..3203.3/. .5.0-:7 -/.3/03.  :7.3-.3203/.-08.3-..3/02:/./.3503.39.:.9/58...3:9/.805.3/.3..35073/:897.: O $8902503.3.9.3.3:9.9/.38:/.3-/.3/79.-/.3/.9503..3 -.3 O $08:.3.3:9.3/.3:9/.9/./.5.5./.3.             .5/.7...3-.5..8.3.7.3  .30709.3/.7 -08.3.02.08.390780-:9507:/9.3 O $02.3.5.32:7.39:50707.5.9:507:-.5/03.3 80.7...8..3.8:5./.9:507:-..30709.3.7/.3903449/.3.3.8.9.3.78..3 207:5.3 0..9.3.3:5.3 8:5.#0..7.9039:..3.5.-07:.3./.50740/.3 O $8902./.38.2-784207:5.3/.3202./..9 203.390780-:9.9039:202-7.2.:-.3 O !0303.90 9025./.3.3.05./..503/..30--./9.9203.35073/:897.202:/.3-.

9:902549079039:907:9.2./. ...9 80/0.9.203..5.3903.3 0.7.3.9.3 0.3..7./843.89..7.30.3.3.9./7:39:0507:./.3 .3 %.5.8..35079:..3 .9.07-...8 %03445079..:7 8.9.3.3-08.7.3. 8. .3-.30-93 502.33.3..373.904342.7 503:3.3500:.9.7.3/.-3.7..7.9:39:9::..3/2./7 $07....:97..7 90344..903.3   .:.: :25:.28.0.9.3:39:8..7.3:39:9::.7.0:.7.9.7.400:.9.388902503.3 07-039:8.3 4342.32. 05:90.28../.30-...8.380.3907.:7.8..3. 24/...5      .3 9.8:7... /:3. 2083  .::.202.7.3 /.30:..32:/.2-::908 2:..3.380.2..3:39:0507:.35030:.3.390344.3 -..-:7:.35. 0-./.3. 0.::/ 503:8:8./.3.35030:./07.8-07.3.9.3/:8.:9.7.3/825.7. $##%$$%#! # %%% .3 502.3..8:7. . :2.38.8050799.3.2-::9082:.3..35079.30.3: 9:. 0.8.7.8:9.3/.90.3 203:3.37.3.3.30.:..-:7:.2 202:3:9.7/.9..9.3/. 24/.30..3903.340903.3 03/:7 03/.304342/.2.: 03:3.3/03../84.3 2039073. 8079.:50742-43.-078.2.32:/.3/2..95079.32025:3.38:3.30.3. 9/.9...3 42-43..3 -072:82805079503.8.7.35007.7.3-0..30-:..3802:.7.8..8:/.3.3/..3.5.30434297.2.:2.8..8:/.35.3/.8.3/03.7.7.9/..8.408080-:.9   5.3 03:3...7.9   5.85030:.3.38:2-07..3.//.7..2.80.30--.3 !030:.805079:- 58.3. 502-.95079./-. -:.3.7.3.32:/.0.5.78:3.3803/7/..320-.390344 .9.3.3.-3.3.0-.3043428050792042-43 -07.3203. 203:3.32..5....39.8 503:7:8.3..3:8.3/.2.3 -08.0..

1. 5.3 02.3.70.250742-43.950742-43.507.3 03.3/.3/$:3..340-:7:9025.:/.3- 92.7 ....9.2.3 47.33. 02-07.3./...347 .3-92...7 ..3.5.9.:80-0:2 0/.9:./50242-43-92.9/$0.3.:2.39.9:0.3/:8.9: :/.3.9.. .-7.30-03.3502-08.503-.2 #.3 80507943 .!:97.3203..9./%.0.3798 .347.7.&43 007$02-.:/.

3502-08.3/:.8.250702-.9...3203:3.309.33.3503:.3.3-/02.20.3 203.507809::..2-::908 2:..507:8.95..7../%.3.3.342078.8.203/:39.80-0:2-0702-. 0.7.3.:  .70.3./.2.39.3502. O 0342078..3/.7.3.: .2 O %.3.3.: 03.3././.2.3 -.33/.3.3:39:203.3.350742-43.9..95079.8..:   $03.-0.3-07.90.2.9   5.: %0-: .08.207.7.350.8:7.-:7:/./502-0..5.2 47./5073..305./:8.9.309.3 &-.-.9.:/.342078.38:2-.2..:/.9..3507:8../.39.507.9.305.:2.503:8.38.20748.7.805079.3-.3203./.397..3203/.3..3....2-/..2 .8-92.3-0-07.2-7 %02-.7.3-92.3.05.3.7..40503:8.3/03./50703.3544  .3/42-43 03039:..35.20347009.309.80.074-4405024/...3/.3/..3.:  ./843./03..3903.3..3-07:-:3/03..3.:39:203:8.3/. O 0250703.../...73.3-.0389.3037 #/0/. /.380./.5...7.30.. 0..203:9889029470.42-43-92....8.3-0309.. O &3/.: 45  .35079.3 :3/. 502-08.3 O 0250703.5.3 O 07:8../-.7798/./9.75.83   ./..3.7:80507945 902-.5.8./.3073..3 .39/././.5..39.3.2-7/.70.:805079-039: 9:.9.209...

7/03.   ..947 1.7.9:..3798203.305.7/.3 :3/.39..9.8.3503./808:.90-03..2.723.9 0-03.52089202-:.5.2.8.:2025:3.3.3..9.7::39:9::.9.3/.3 .9:. O 02-.5.9::.3500-:30.3-.72 05.33/.3.8.3/.05.2:7.3 8.9.3 O 0.3. 5..80.3.3.340798 .5:8./..%.3.30.9./-7.3/.342078..3508.9.3/.. !0702-.:. .3.7/%..7.35079.: O $02:.05..0.8../.3./9.3:8.:/9:.2.3.7.5024/.30.2.3.3.3.7.904342.3 O #08/03/3007 30070./.507:203/.5.32030-.3. O .3.: 0..39.798.50702-.3/-07..3.904342-07.3749.3.0.:39:203:95 8:2-07:9.2 02.380-.7.3-08.309.3 O 3/.30434279807.3:2..7-.2..3.:   5.3....3438089.2-::908 2:.3/..:.380507935.35037..9.3 O 030.:-0753/. /5.3507:203/.30%.0.7.3/.8:/88902503//.5.70.83 O 030.3.99025.7.90./ O 03:7.3.3503/:/:/808:.3   03.:.7..3:3/..3..-.9.3.3.3-:7:./3.3/!0./.3:2.203:8.2...: 909..203%.-.8:7.8..9%.   5..7.8..3./.95039. -.83-.8..3 507-.47.39.38:2-07903.3:9....$25.:  .354990.3/.32.8.073.7:  .3.388902503.:7:8.31.3-92.75...0.3808:.0.7:39:203039:..350303.8.2/03..: O 03/:3050393.2.:/.:2907-039:/%.7.4079805.203..9:.8.3.3805079:.3507/2.8.8..%.3.3-:.3203.7503.9   ..247..38890204342.3.3/.9 27.5.503079.302:3.280947507:8.:9/.. O !702:2:39:5072443.. /./ .3..3-07.20203: 0507:.08.3.350742-43.: ./.3.3 !0702-..7.3  .3.-071:3880-.3../.47..502-08.:8.7 -./.2...5.90.2.35.9.3/.9%.3./.30507:..3503.!.8..5././.2.39/.3.$25.304342/.303/.9..5.30.9.7/:./%.3/.3..3089.33.9-07-.30.73.39. !079.3 /-.3/.8.3. 80.5.38079.8.342078.2-.-.2.39..947./:..3 5073./-03.!0.:.3.38:2-07./.-0 .-.3503.9502443.2.75.9..8.-.:/.309.: .309.3.

3 05..3 O .2-7 902-.30:39:3../.309.8:7.3.::39:9::.0.320-.350742-43..5.7./.443.3.:2./..3..3.3.30434242078...2.3-.3.3 509./80-.8907..203:8.3503:8.::.7....3-92.-08.5..9:-:7: -:7:3.33/:8..3 O !0702-.3.3503.7982:.3. 802039.:22.. 5079.2..3/:3. 503:3..3203:3./%.3050.30.745.7.2-::908 2:.75./.5.9.780203/. O 03.9.342078./..8 /.3$8902 .5%..95079.3 2025:3.202-.3...0434297.3085479    ..3::/3...7805033./.507:-.20.7. 5024/..342078.7.-:3/..38.3.3.3/.35.3 0.2 .3.8380-./..342078.3798/%.:3 .380/.350/..3.5.3:9.342078.7/.3..3.342078.947 1.3043425079.32039.324/.3907537 /.:39:202507.:39: 507239.3 O !.3/./.8.:/.3./.3.:39:9::.204342 5079..347./.3.2.3.9...-:.5 889028..-.3-.:./.85079.8.309..-..7   %07.3 -07549038203.3.3.3.7:/.80-0:2-0702-.3043425079. 90344 438089.507:8..8.3903.3 093.3 0:.3/.32030-.3%.3 -03 -03.803.3 903445079.39.2...-.31.9.9. 503.2-7/:8.9.%.3:39:503.7./..3.8.3 503:7:8./ 04342/03./.34024/./.2-7 O 0..0.3:.2/....33./.2.3/.745.3798907.5.:...: 90-: .9./..3509.7.35079.-:7:.3.33.3 O !03.3-0.75.342078.90.745.388902503..0.-.3/.230....3 0385079.3.39.-072.3.8.3..7..3  ..730./0 .9.3/.3/.3202-07.9.7.3.302.05..9./.. 9.. /.405024/.9.30..-.30.../843. O .3902545..3.38.8:/507/.37.3. 080-.3 447/.3.8..33./0 5024/.. 7.3508.:/.3/$.320-.3.0.-.9..3 /:8..309.39.9..3.3.3/..3 O 0-.947.8.3./.5.9   0..3.2. 0.342078.7.9/.:203.0.30-.345 %.3 502-.5/-3.3..3:9.3 O 9.28.:  ./7/. 32030-. 8079.3.3.-.:803.:90788/.3:39:050393.0723.3 503:3.: .   $4.3. 9.9/03.:203.3 447 O 447 ..7..3 .-.8.2/./.39.3./.3 -.33. .7:8.3/./.:30...35024/.-9:9/.3:3.3.. O .8.83 2.3.3 043425079..3/-003:400283...3..7.3 50742-43.3.3 $8902503//./.3:39:/085479 O !02-:.3 -0702-.:-. ./.0207/0....35030:.0.95079.9.35079.3507:-:3.30709.30:.35.8. $.

.9507.3.4030.9:7.3-./%...250702-.3.309.3-:7:3.8:..25..7.3 O O O  3..7/03/$3.3.32.503:8./.2-.38.7.3 -0309.3980-.2.2-.7 O 0.309..780:2..3.3.3.3.32070.3 /..3..92030:. .2070..8./03./-07:49.:-07:9.32070..2.32024/03.39079039:   07./03..2-40502-4743-:7:.:/03./ %.9....3....-/02.9.49.5030:...2.3:3..3.8.7.!03.3 O 5. -.3..809.3203/.327./0 3./.3.-:.-.$30 O $309/.83/%.. /03.305.388902503470.39...8/.5.3-0703.09./2..3....8:.3/-.: 09:.. 0..../.9..2.0/:.3!07.9: 902549079039: O 070..527.7.3...-...0. .-...38.33/03.3..3-.0.35030:.29745.28:..3.7.2.5.0.3:3.500-:3 0...27. .5../.3 O $30507:202-:.8.5.3.980-.8.3909.0%.  .3.9.3.502074849..38:8:09.3.-.309.830%.39:.3/-.0907.327.3/-0.9..2030.7.3$90. 2070.050.3/03.302.3 09.3..3/.3/-.3 .393 544 54409.7.0./..7..3507:8.3..3/.37:2.380.393/...:-079:8-..388902503.7.:/:25:.3798/.33.8.:889029470.7.8050798890270/9 88902503../.3#./. O $890290970/9 O .438 079.2203.3.-.5./.3.03843. 02.3..203072.7.25:340 0 9.309.3 -0793/.3.25030:..350..09.3203.3:39:2070.309./.038-:7:..5.-007.9.3 :9.3037 #/0/.25:3 ..380947503.390..7.7./0  .9.3.38:2-..32.3203:3:..30-703/.25:202-.39.3 .:3 0250703.-:7:.3 O 0250703.3 2070.3-0703.503.307.3.3.3.  ..80-. 09:.5:7.:-:7:.3$0.8.32030:.75.2.3/.3.47.80-./.32070.:..... 80-0:2507.3.3/.9.3.37. 9::8079.-..3   :7.7.-:.3.3903. 307.3 /.350-.507-0.:/.-0-.: /09. 3..3/.:  .-202.7.: ..

.  $89024397.90780-:9./%./..7:2.7.83 2.3.8.7..3.39.3202-.0..7.37:2...9/.3 O $047.9./30.25. 02.3.8:.3:39:..33.507-0.8502-..:2070./7:2.:/.2-.39079039:07.880380...050393.3.3..3  O O O $8902503.9:74047.3-:7:90780-:9803..3-. 8.0.3 /003/..3-:7:/.3.2.83 O 0/.-0.438 502-.0.32.9.3./.80..:.30%.79079039:805079.$8902503.8 O :7:3/..3940 8080-:.3 09:. O .3/507809::  .9:.:.3/.3.7  $8902.3.2-..-0-.802-.3-:7:3/.9.9-.9.8.7:2./.3..305.3 04342 O 5./03.8:%.:3 /03.9.9.34050....438 O !03.32070.-:7: /-.9.3.::25:..202.3.3.: O 5.7/03..-.3-007.9079039: 8.3.438 O !0.3 -:7: . O $8902:7:0-.82029025.3.9:3.-.3.2-.2-.3.-.3.32.3202-.35007.438/%.3232:2.35:3..380-.-:7:/807.9.

3/:7.2.

.030..3203.8 $89024397.:/-:.3/-07..3  .3503:7:8.3..750.3..8:.3-:7:/-.3..75:.3.3:39:202-.:      02.7903.3.3:3.3.-:7: O .3202-.402.038.3 !0.: O .3..3-:7: 803..:-0-7.3503/.:39:203.3-079.2070.0..0.39./9025.507-0./.9.303/.3 /.2.::.7..805079 88902:7:0-.3/.920.3.0.92..30507.3402.3.8:-:7: -:7:3/.0 %.3$8902.320207:.3/ /:-07../%.7.3-:7:.3-:7: $0...9.2-.0%..3-:7:3/.. :39:203/.9. 8..-0703.3 .3...25.3...3.9-..3207:5.3507-0.3/.39.-20373-:7: -:7:90780-:9803.5.5..

./.0./.3/.304342/%.30:39:3.3:7:8./.338:7. .38/..950393..3/..904342%.3202-40./.38.3.50702-..324/03..3.2.3.3/.3/.50.9/8.7.3507/.3-92.3.3. 38:7..39.0.3.3    .3./.3 50/.3. 203/:305093.38:7.9 O .3-0747039../../.38.3 02:/.75. O 0507:.7.730.05.350325479 .9:7 O !07.3.3889020.3:39:203/:3..38202.9/. :7.38079.304342/ %.:7..79.-.3 O 3899:80..338:7.3 .304342 .3.3.33899:838:7.:/03..-.50702-..33/:89709.302.3507.3.0.5.:3  .3.3.3.3.3/.5.3. 38:7.8..38.2 50702-.3/03.7:.7./..79.71.3 50/.3.:7907:80%.0/.3.2.7/./.3508..385073.3.38.2.3.75..9-08..380-. O 0250703.350393.-:7/.9-0793/.:/03.30-.39.507/2.30-2:/.302:/.383.3 38:7.0-.3 20250703.353.338:7.3/03.80-..30.5.9.-07.3.3.3.33899:80.3/.325479 085479 203.38.-..5.:/.382.38.3.35073.3.2:7:8.7.3 O 07507.38.350/.3.3/.50702-..3./.503085479/.3.3320208.003502-.39. 39..705. /.7.32030/.3 907.353..393 O !03:-:...:07.5./..7.3 :7:8.3507.32030/..-.9203.7.0.250702-.792 38:7.9..3.3/.5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful