Pengenalan Dalam pengajaran pendidikan Seni Visual , guru-guru perlu bijak menggunakan strategi pengajaran dan pembelajaran

untuk menarik minat pelajar.Guru-guru perlu membuat perancangan yang rapi, sistematik dan kreatif supaya pembelajaran tidak membosankan dan objektif pengajaran akan tercapai.Dalam membuat dan merancang pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual,guru-guru perlu mempunyai ilmu pengetahuan yang mendalam tentang strategi-strategi pengajaran dan pembelajaran, ini adalah supaya ,guru-guru dapat menjalankan pengajaran mereka dengan berkesan ,manakala pelajar pula merasa seronok belajar pendidikan seni. Beberapa jenis strategi pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan seni visual boleh digunakan oleh guru-guru untuk memastikan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dalam bilik darjah. Di antaranya ialah : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Pembelajaran masteri Kajian masa depan Konstruktivisme Belajar cara belajar Kecerdasan pelbagai Pembelaran akses kendiri Kemahiran berfikir Teknologi komunikasi dan maklumat (ICT) Pembelajaran konseptual Pembelajaran Kontekstual

Guru-guru perlu bijak memilih strategi yang sesuai dengan keadaan dan pengetahuan sedia ada pelajar-pelajar dalam kelas mereka , dengan pemilihan strategi yang sesuai,pengajaran dan pembelajaran akan berjalan dengan lancar,seronok dan objektif akan tercapai dengan mudah dan berkesan.Dengan strategi yang sesuai,pelajar-pelajar dapt memahami isi pelajaran dengan mudah dan berkesan dan ini tentunya akan memberi kebaikan kepada guru dan pelajar.

Soalan 1

1

-berhubung dengan bahan dan idea melalui inkuiri -membuat refleksi selepas interaksi dengan bahan atau idea. Pelajar hubungkaitkan idea asal Aplikasi dengan idea baru. Strategi ini dapat menyusun pengetahuan baru dengan teliti.setiap orang mempunyai pengetahuan kebolehan dalam kelapan-lapan antara kelapan-lapan kecerdasan berbeza dalam setiap individu.akan menguatkan struktur minda manusia untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam situasi sebenar dengan menggunakan kesemua kelapan-lapan kecerdasan Setiap individu memiliki kelapan-lapan kecerdasan dengan tahap yang berbeza. (i)Banding beza yang pertama dibawah ini ialah antara strategi kontruktivisme dengan teori kecerdasan pelbagai.Buat banding beza strategi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual dengan menggunakan pengurusan grafik.kemudian membuat hipotesis dan mencipta penyelesaian mereka sendiri Rumusan untuk membuat keputusan. peluang sendiri murid .konsep aktif melalui pengalaman kecerdasan. Pendekatan pembelajaran yang merupakan teori fungsi kognitif memberi membina sedia ada Ciri-ciri -Pengetahuan baru dibina berasaskan dari pengetahauan lepas.kerja yang dilakukan sendiri . . Tahap kebolehan 2 . Aspek Definisi Strategi Kontruktivisme Teori kecerdasan pelbagai. -berkeupayaan membuat sesuatu yang bernilai dalam linkungan suatu budaya.guru perlu bijak mencungkil kecerdasan dalam setiap pelajar. -kebolehan menjana masalah baru untuk diselesaikan.

pelajar dapat belajar sendiri atau kumpulan sendiri mengikut kemampuan mereka untuk Pelajar membuat aktiviti yang Aplikasi Penggunaan pengajaran dan ICT pembelajaran disediakan guru secara bebas kemampuan mereka. Rumusan ICT berfungsi kepada dan sebagai guru sokongan pengajaran supaya kreatif. alat Untuk keberkesan program ini dan .dan mencari penyelesaian sendiri. Aspek Strategi Teknologi komunikasi dan Pembelajaran Akses Kendiri Alat maklumat (ICT) (PAK) tambahan kepada Menggunakan suatu pendekatan dan pembelajaran pengajaran dan pembelajaran Definisi pengajaran Ciri-ciri yang berkesan menggunakan ICT yang berpusatkan murid. lebih sistematik (iii) Banding beza yang ketiga dibawah ini ialah antara strategi pembelajaran Masteri dengan kajian Masa depan. Aspek Strategi 3 .guru perlu menyediakan aktiviti pembelajaran yang sesuai mengikut minat dan keperluan pelajar. Menggunakan kemudahan ICT Pelajar belajar sendiri dalam membuat kerja seni dan menggunakan akses di bawah diberi peningkatan mutu dalam pengawasan dan bimbingan komunikasi visual. pelajar untuk menyempurnakan pelbagaikan alat untuk menarik pembelajaran minat pelajar menggunakan dan bahan di pusat PAK.guru perlu tingkatkan kualiti dan seni sebagai media supaya lebih tanpa tekanan mengikut berkesan dan menarik.(ii) Banding beza yang kedua dibawah ini ialah antara strategi Teknologi komunikasi dan maklumat (ICT) dengan Pembelajaran Akses Kendiri (PAK) . guru.

pelajar aktiviti adalah jika membuat ramalan kepada nilaiakan nilai yang positif berdasarkan sudah sejarah. (iv) Banding beza yang keempat dibawah ini ialah antara strategi pembelajaran secara kontekstual dengan kemahiran berfikir. didasarkan kepada sejarah. Guru memastikan pelajar telah faham Pelajar digalakan berfikir untuk apa yang telah dipelajari.Aktiviti pembelajaran. 4 . dahulu imaginasi dan kreativiti yang diajar memastikan Ciri-ciri sebelum ke unit npelajaran yang baru.Definisi Pembelajaran Masteri Kajian masa depan Pendekatan dan pembelajaran Meransang minda untk berfikir berfokus pelajar. membuat kaitan dengan sejarah Pendekatan ini memastikan pelajar Merupakan cara untk benar-benar unit pengajaran menguasai memperolehi gambaran tentang atau tajuk sejarah yang sedang berlaku dan mempertimbangakan untk membuat penyelesaian pembelajaran.barulah guru berpindah ke masa depan dengan mengkaji baru. Digunakan untuk pemulihan menilai keupayaan pelajar semasa permasalahan. seterusnya dan aktiviti yang menarik. pelajaran. Aplikasi mengenalpasti Guru memberi peluang kepada penguasaan murid dalam sesuatu murid untuk menggunakan pelajaran yang dipelajari.memerlukan peruntukan masa sudah berlaku. pemulihan ramalan dan kreaviti untk dan pengayaan akan diberikan menyelesaikan masalah pengusaan pembelajaran mereka dan perlu selepas Rumusan mengetahui pelajar.jika menguasai disediakan.iaitu faham apa kepada yang penguasaan berdasarkan apa yang bakal pelajar berlaku melauii ramalan. dan secara imaginasi pengayaan menyatakan keputusan yang boleh boleh menyelesaikan sesuatu sebaliknya diberikan.

bercelaru. menyelesaikan masalah dengan mendapat latihan berfikir secara mengaitkan Aktiviti penerokaan.pengujian mencari jawapan. pelajar terlibat secara aktif mencari idea dan fakta pelajar menggunakan maklumat yang ada untuk menyelesaikan masalah masa akan datang. konteks dengan kritis dan kreatif untuk membuat keputusan dan menyelesaikan melalui masalah dengan bijak dan dan menghasilkan idea atau ciptaan yang kreatif dan inovatif mengatasi kesilapan-kesilapan berfikir yang terburu-buru. 5 . Guru akan membimbing pelajar menemui pengetahuan baru melalui penerokaan. dan seterusnya Rumusan Pembelajaran berlaku apabila perkembangan intelek mereka.pengujian Aplikasi dan mencari jawapan. kabur dan sempit meningkatkan aspek kognitif dan afektif.Aspek strategi pembelajaran secara Definisi Kaedah kontekstual pembelajaran isi Strategi kemahiran berfikir. Proses menggunakan minda pengalaman hidup. yang Proses menggunakan minda untk mengabungkan masyarakat Ciri-ciri kandungan mencari makna dan pemahaman kehidupan menyelesaikan masalah Ada dua kemahiran iaitu kemahiran secara kritis iaitu kebolehan untk menilai kemunasabahan idea dan kemahiran secara kreatif iaitu kebolehan menghasilkan idea yang asli dan generatif dengan pengalaman individu dan terhadap sesuatu serta dapat dalam harian ia menghubungkaitkan pengajaran dalam konteks pengalaman hidup.

dan psikologi. pengusaan seperti beberapa kemahiran mendengar. sosial. ditunjukkan dan ditulis Aplikasi Digunakan tinggi untk masalah bagi tahap yang lebih -Mentafsirkan maklumat yang 6 .Minda pelajar akan cuba mencari makna dalam konteks dan menghubungkait dengan persekitaran.Pelajar menumpukan perhatian pada apa diberi dan yang diperkatakan. (v) Banding beza yang kelima dibawah ini ialah antara strategi pembelajaran konseptual dengan kemahiran belajar cara belajar Aspek Definisi Strategi pembelajaran konseptual belajar cara belajar Pengajian konseptual adalah Belajar Cara Belajar adalah proses teknik pelajar belajar bagaimana untuk pembelajaran sama ada belajar bersama mengelolakan maklumat dalam guru atau belajar sendiri. struktur-struktur mental secara Ciri-ciri logik. alat.budaya.dan dalam situasi Harian.kemahiran mengambil nota dan kemahiran mengingat penyelesaian Pembelajaran cara ini boleh berkesan Untk pelajar memberi sepenuh tumpuan dan perhatian kepada pembelajaran hari itu maklumat.kemahiran membaca.membuat pertimbangan dan keputusan untuk menyelesaikan masalah. menumpukan pada prinsip.kemahiran menulis. fizikal.pelajar dapat memproses maklumat dengan cara bermakna . latihan dan aktiviti untuk isi Refleksi dan metakognitif. untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu.Memerlukan prinsip penyusunan fakta-fakta kemahiran kepada idea-idea. Penggunaan bahan rangsangan.

10 pagi 1.2010 10.March.gam. menghasilkan sebuah bekas surat yang mudah b. Rumusan jawapan Konsep ini menjadikan pelajar Pembelajaran cara ini dapat menjadikan benar-benar memahami fakta. ii) persembahan hasil kerja. 1. Hasil Pembelajaran : Alat/bahan Pengetahuan Sedia ada murid Jumlah Masa Tarikh Masa Prosedur : : : : : : 2 keping piring kertas.menghasilkan bekas surat dengan menggunakan piring Kertas mengikut kreativiti. Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Seni Visual Mata pelajaran Tahun Bilangan Murid Bidang Kegiatan Tajuk Isi kandungan Objektif : : : : : : : Pendidikan Seni Visual Tahun 2 Jupiter 39 Orang Membentuk dan Membuat Binaan Membentuk Bekas Surat Membentuk Bekas Surat dari Piring Kertas Pada akhir pembelajaran murid dapat:a. Soalan 2 Cadangkan satu aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang membentuk dan membuat binaan tahap satu dengan mengaplikasikan strategi konstruktivisme.Merancang strategi Pengajaran dan pembelajaran 7 .Guru memastikan aktiviti sesuai dengan tahap kebolehan murid 2. 1 jam (60minit) 01.bekas pembancuh warna.berus.10 pagi -11.menggunakannya untk mencari oleh guru. penyelesaian masalah.gunting. menggunakan hasil kerja dalam kehidupan seharian. Murid pernah melihat bekas surat di rumah.pelajar seorang yang boleh menjalankan fakta dan konsep dan boleh pembelajaran sendiri .kerana pelajar sudah membuat kaitan untk pun menguasai kemahiran belajar yang membentuk idea-idea baru bagi utama.warna air.

Guru meminta murid meneka isi kandungan dalam kotak. Seorang murid keluar mengeluarkan isi dalam kotak iaitu lembaran-lembaran surat.warna air.Seorang murid diminta mengoncang isi dalam kotak dan murid meneka. Murid melihat contoh bekas surat yang ditunjukkan.Wakil Murid mengambil -patuh -2 keping piring kertas.Guru meminta murid nyatakan bagaimana cara mereka menyimpan surat di rumah.berus.gunting. 2. Penutup Langkah/ Masa Set Induksi (4 minit) Isi Pelajaran Meneka isi kandungan dalam kotak Aktiviti pengajaran dan pembelajaran 1. 3. Mempamerkan contoh hasil kerja yang sudah siap. -mengingat kembali -membuat gambaran mental Langkah 2 (10 minit) -Memperkenalkan contoh bekas surat dari piring kertas -Menerangkan 1. Kemuncak 8.supaya berlaku dengan lancar dan menyeronokkan. 3. 3. 7. Catatan/KBKK -Kotak -Lembaran surat -lembaran surat -membuat inferens Langkah 1 (4 Minit) Perbincangan mengenai cara menyimpan surat supaya kemas dan teratur. 1.Apresiasi 9.Mulakan dengan set induksi 4. Membimbing murid menyiapkan bekas surat. 2.Murid-murid menyatakan bentuk dan corak bekas surat yang ada di rumah dan yang pernah dilihat. 5.Murid memberi jawapan masing-masing. 6. 2.Rumusan 10.bekas 8 . gam. Penerangan kepada murid tentang langkah-langkah yang perlu dibuat untuk membuat bekas surat.

Murid mendengar arahan dan penerangan daripada guru -kerjasama -estetika -bertanggungjawab iii-Cantumkan potongan piring tersebut dengan piring yang tidak dipotong iv. Murid diingatkan tentang keselamatan menggunakan alatan seperti gunting.gam.warna air. berus. 3. Mencantumkan bahagianbahagian piring kertas dengan cermat dan berhati-hati.bekas pembancuh warna. KBKK -Kritis -kreatif -menyusun mengikut keutamaan 2. Melekatkan tali penyangkut pada bekas surat.Guru memantau dan 9 .gunting. peralatan yang disediakan oleh guru : pembancuh warna. 2 keping piring kertas. 1. -menjana idea -sabar dan cermat 3. Langkah 3 (25 minit) Murid melakukan aktiviti dengan bimbingan guru.Murid memulakan aktiviti dengan memotong piring kertas.cara-cara membuat bekas surat i-Sediakan 2 keping piring kertas ii-satu keping daripadanya dipotong separuh. -estetika -bertanggungjawab 4.Hiaskan bekas surat dengan corak dan warna v.

-kreatif 5. _Teratur 2.Murid mengalami kesukaran apabila meletak surat merata-rata 3. Murid mewarnakan corak yang dilukis dengan warna air. Murid menghias dengan membuat corak yang disukai masing-masing dengan kreativiti. Murid menyimpan surat –surat dalam bekas surat dan menyatakan sekiranya surat disimpan menggunakan bekas surat. 4. Murid melakonkan situasi surat yang bersepah-sepah.keadaan akan menjadi kemas dan mudah untk mencari surat apabila dikehendaki. 1. Kemuncak (10 minit) Lakonan kepentingan menggunakan bekas surat. 6. -Kreatif -Bertanggungjawab 10 . Melekatkan tali penyangkut pada bekas surat supaya boleh digantung.membimbing murid .

kreatif dan tidak putus asa dalam mencari ilmu dan mempunyai kebolehan memilih strategi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan untuk pengajaran dalam kelas adalah sebab yang membawa kejayaan dalam pelajaran pendidikan seni visual.Murid dapat menyatakan perasaan dan pengalaman terhadap aktiviti yang telah dilakukan. Guru yang komitmen.Apresiasi dan refleksi (5 minit) 1. kepentingan tempat menyimpan surat 3. 1. 2. 2. Murid membuat penilaian dan menyatakan persaan.Menyatakan kepentingan menyimpan surat di tempat khas 3. 2. -seronok -bertanggungjawab -menerima pendapat orang lain.memerlukan banyak pengorbanan daripada seorang guru. Murid dapat menilai tahap kebolehan yang ada pada mereka. -Bangga -Dihargai -Pelbagai kecerdasan Penutup (2 minit) 1 langkah-langkah membuat bekas surat. Segala aktiviti yang dirancang perlu sesuai dengan kebolehan pelajar. Rancangan Pengajaran tahunan dan Rancangan pengajaran harian yang dirancang dan disusun rapi dapat menyenangkan pencapaian objektif. kebolehan dan minat pelajar. Penggunaan strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dan berkesan dapat menarik minat pelajar kepada pendidikan seni visual. 11 . Rumusan Pencapaian Objektif pelajaran Pendidikan seni visual.keadaan bilik darjah.Kaedah dan teknik yang digunakan perlu dipelbagaikan supaya dapat meransang pelajar dan menggalakkan penglibatan pelajar secara aktif. bekas surat 1.bahan bantu mengajar dan juga melibatkan semua pelajar dalam bilik darjah.Memberi gambaran bekas suratyang pernah dilihat.Murid menyatakan semula langkah-langkah membuat bekas surat.

ini secara langsung dapat mewujudkan satu suasana yang menyeronokan dan sudah tentu memberi kabaikan kepada guru dan pelajapelajar.Perkara-perkara yang tersebut perlu diambil berat oleh guru-guru bagi memastikan kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran. 12 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful