P. 1
16874808-Teori-perkembangan-Psikososial-Erik-Erikson

16874808-Teori-perkembangan-Psikososial-Erik-Erikson

|Views: 308|Likes:

More info:

Published by: psychosocialaddicted on Mar 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/07/2013

pdf

text

original

y Menekankan kepentingan hubungan

sosial dengan individu di persekitaran. y Perkembangan psikososial ini membentuk personaliti kanak-kanak. kanaky Terdapat 8 peringkat perkembangan psikososial dalam teori ini yang saling berkait antara satu sama lain.

peringkat. individu.y Terdapat matlamat yang perlu dicapai dalam setiap peringkat. . y Individu perlu berhadapan dengan krisis perkembangan di dalam setiap peringkat. peringkat. y Kejayaan atau kegagalan mencapai matlamat atau menyelesaikan krisis perkembangan akan membawa akibat kepada imej kendiri individu.

‡Mengikut kepercayaan Erikson. Asas kepercayaan lawan asas ketidakpercayaan Tahap umur Dari lahir hingga 1 tahun Huraian Cabaran pertama ±membina asas kepercayaan dengan persekitaran ‡Asas kepercayaan timbul jika mendapat jagaan yang sempurna secara tetap oleh penjaganya. jika tidak diberi penjagaan yang sepatutnya seperti penyusuan tidak dijaga atau lampin tidak bertukar.Peringkat 1. . ketidakpercayaan kepada orang lain timbul dalam diri bayi yang akan menimbulkan ketakutan dan berprasangka.

±cuba makan minum. Rasa percaya kepada keupayaan diri timbul jika berjaya dan menerima sokongan. lawan keraguan . 2. pakai kasut sendiri. ‡Kanak-kanak cuba melakukan aktiviti fizikal tanpa Kanakbantuanbantuan-mereka ingin mempunyai autonomi terhadap diri sendiri. ‡Kanak-kanak yang tidak diberi peluang akan merasa raguKanakraguragu terhadap keupayaan sendiri. ‡Kanak-kanak yang diberi sokongan untuk berdikari dan Kanakmeneroka perlakuan fizikal akan merasa mempunyai autonomi. Autonomi 1 . membuang air.Perkembangan tertumpu kepada perkembangan fizikal.3 tahun. Jika gagal mereka akan raguragu-ragu terhadap keupayaan diri.

Inisiatif 4-5 lawan rasa tahun bersalah. ‡Mereka suka bertanya dan meminta penjelasan untuk peristiwa dan situasi yang dilalui. ‡Kanak-kanak akan cuba untuk menjadi lebih berdikari. kanak‡Rasa bersalah terhadap diri sendiri akan timbul apabila kanakkanak-kanak dihukum atau tidak diberi peluang semasa mencuba kemahiran.jika gagal akan rasa bersalah. ‡Inisiatif dalam diri kanak-kanak digalakkan dengan kanaksokongan dan peluang oleh orang dewasa manakala galakan kanak-kanak lain menghargai hasil kerja rakan. KanakMereka meneroka persekitaran dan mencuba kemahirankemahirankemahiran baru. ada inisiatif melakukan sesuatu sendiri .3.. . Kanak2 cuba berdikari.

4. kanak‡Kemahiran yang diperoleh berkisar di alam persekolahan. ‡Kanak-kanak yang gagal dalam peringkat ini akan merasa Kanakrendah diri dan tiada keupayaan bukan sahaja terhadap pencapaian akademik tetapi juga dalam hubungan sosial dengan individu di persekitaran mereka. Kegagalan akan rendah diri memberi impak merendah diri dan tiada keupayaan. Industri 6 ± 11 Kanak-kanak perlu menguasai Kanaklawan rasa tahun kemahiran-kemahiran tertentu di alam kemahiranpersekolahan. utama‡Industri-kejayaan dalam melaksanakan sesuatu Industrikemahiran dan menghasilkan sesuatu yang memuaskan hati kanak-kanak. ‡Tugasan utama-timbulkan rasa kompetensi dan industri. .

Mencaripersekitaran. Identiti lawan 12 . guru. ‡Gagal-kecelaruan identiti. persekitaran-ibubapa.18 Golongan remaja mencari kekeliruan identiti tahun identiti -pekerjaan. jantina dan bersosial.5. diri. ‡Mencari-mereka meniru identiti orang lain di persekitaran. ragudan akan mengalami pelbagai masalah di peringkat seterusnya. bersosial. selamat. kemahiran. rakan. rasa tidak selamat. ‡Remaja mencari identiti dan membina personaliti diri. ‡Erikson percaya bahawa remaja yang berjaya melepasi krisis ini akan berjaya membina identiti diri. . rakan. pekerjaan. ‡Harus menyeimbangi kehendak diri sendiri dengan kehendak orang di persekitaran-ibubapa. ragu-ragu Gagalidentiti. kemahiran. ‡Ingin memahami diri sendiri dan bagaimana mereka berbeza dengan orang lain. diri. seterusnya.

. menuju perkahwinan dewasa.6. Keintiman Awal Mebentuk keintiman dalam lawan hubungan. GagalGagal18 ± 35 berasa terasing dan tersisih. ‡Krisis utama-membentuk hubungan intim melalui utamaperkahwinan serta membina kehidupan berkeluarga. ‡Mereka yang tidak dapat membentuk keintiman akan rasa terasing dan akan menghindari perhubungan dengan orang lain. tahun. keasingan dan membina kerjaya. . ‡Individu pada peringkat ini sudah berupaya menjaga dan melindungi individu lain(suami/isteri dan anak) tanpa hilang identiti diri.

65 tahun. 7.. ‡Mereka yang tidak dapat membentuk keintiman akan rasa terasing dan akan menghindari perhubungan dengan orang lain. ‡Krisis utama-membentuk hubungan intim melalui utamaperkahwinan serta membina kehidupan berkeluarga.Kehidupan berkeluarga dan kerjaya yang baik. Generativiti lawan kekakuan Pertengaha n dewasa 35 . . Kegagalan membawa kepada perasaan mementingkan dri sendiri. ‡Individu pada peringkat ini sudah berupaya menjaga dan melindungi individu lain(suami/isteri dan anak) tanpa hilang identiti diri.

‡Kegagalan melepasi krisis-krisis perkembangan akan krisismembawa kepada kedukaan dan kekecewaan di hari tua. Kegagalan membawa kepada kesedihan dan kekecewaan. ‡Pada peringkat ini seseorang individu telah melalui pelbagai pengalaman dan cabaran di dalam hidupnya. ‡Individu yang berjaya melepasi segala krisis perkembangan akan bangga dengan segala pencapaian dan kejayaan yang diperolehi. Integriti Lanjut lawan usia. Kejayaan di dalam hidup berkeluarga dan karier. . kekecewaan 65 tahun ke atas.8.

.

KanakKanak-kanak ini perlu dilayan dengan mesra dan guru harus mengambil berat terhadap kanak-kanak ini. kanakKanakKanak-kanak ini boleh diletakkan dalam sistem rakan sebaya di mana seorang rakan yang sesuai bertindak membantu kanak-kanak ini semasa aktiviti pengajaran kanakdan pembelajaran. y y .PERINGKAT 1 : ASAS KEPERCAYAAN LAWAN KETIDAKPERCAYAAN y Apabila berdepan dengan kanak-kanak yang mempunyai kanakmasalah ketidakpercayaan guru harus menetapkan rutin bilik darjah yang berkala dan tetap.

y Jangan menghukum kanak-kanak apabila tersalah langkah kanakdi dalam proses ini. Ini adalah untuk membentuk disiplin kendiri kanak-kanak. kemahirany Pastikan persekitaran selamat untuk kanak-kanak mencuba kanakkemahiran. y Tetapkan peraturan yang ringkas dan boleh difahami dengan konsisten. Hukuman dan dendaan akan membawa kepada pengurangan rasa autonomi dan menimbulkan keraguan.PERINGKAT 2 : AUTONOMI LAWAN KERAGUAN y Beri peluang dan sokongan kepada kanak-kanak untuk kanak- mencuba kemahiran-kemahiran baru. kanak- .

y Beri peluang kanak-kanak mencuba kemahiran-kemahiran kanakkemahiranbaru melalui kaedah bermain. kanak- . y Laksanakan kurikulum pembelajaran yang boleh membentuk kanak-kanak untuk mencapai kemahirankanakkemahirankemahiran ini. Contoh: latihan koordinasi otot dan deria. y Galakkan mereka bertanya soalan tentang perkara-perkara perkarayang baru dipelajari.PERINGKAT 3 : INISIATIF LAWAN RASA BERSALAH y Beri pujian kepada kanak-kanak yang menunjukkan inisiatif kanak- mencuba kemahiran baru. Beri maklum balas yang ringkas dan mudah difahami kanak-kanak.

kanaky Beri pujian dan penghargaan kepada setiap usaha yang dilakukan atau kejayaan yang diperolehi walaupun kecil. Maklumbalas boleh secara verbal atau bertulis. .PERINGKAT 4 : INDUSTRI LAWAN RASA RENDAH DIRI y Berikan kanak-kanak aktiviti yang mencabar tetapi sesuai kanak- dengan kebolehan kanak-kanak. Pembentangan tentang usaha untuk menghasilkan sesuatu boleh dibuat. y Beri peluang kepada kanak-kanak untuk berkongsi kanak- kejayaan yang mereka lakukan.

kinestetik. Menurut Howard Gardner. spatial. ia boleh merangkumi bidang lain seperti muzik.y Mengenalpasti pelbagai kebolehan kanak-kanak dan jenis kanak- kecerdasan mereka. . kecerdasan bukan hanya dalam akademik. interpersonal dan intrapersonal. y Galakkan mereka bersaing dengan keupayaan diri mereka sendiri dan bukan orang lain.

Mengadakan ceramah dengan menjemput personalitipersonalitipersonaliti yang berjaya dalam bidang mereka dan mempunyai latar belakang sama dengan remaja. . Kemahiran berkomunikasi dan mendengar perlu didedahkan kepada remaja. Dedahkan pelbagai jenis peluang pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kebolehan remaja. Gerak kerja berkumpulan mendorong remaja bekerjasama dan berkongsi minat.PERINGKAT 5 : IDENTITI LWN KEKELIRUAN IDENTITI y Beri peluang kepada remaja untuk meneroka kebolehan y y y y diri sendiri dengan mencuba pelbagai aktiviti yang sesuai dengan minat remaja tersebut.

takut. dll. sedih. EMOSI Luahan emosi memberi gambaran tentang perasaan seseorang & memberi impak kepada perhubungan individu dengan orang lain Tahap emosi‡ +ve-gembira ‡ -ve-marah . Bentuk emosi ± gembira.Satu perasaan afektif seseorang individu dalam keadaan yang memberi makna kepadanya. marah.

ekspresi muka ibu boleh mempengaruhi perkembangan emosi bayi. .y Permulaan hubungan emosi antara ibu bapa dengan bayinya adalah melaui intonasi suara. y Pada akhir tahun pertama bayi. y Ibu bapa yang menunjukkan emosi positif menghasilkan anak yang tenang dan patuh. Intonasi suara ibu bapa dapat menenangkan bayi yang sedang menangis. y Terdapat 2 konsep utama dalam perkembangan emosi kanak-kanakkonsep regulasi emosi dan kompetensi emosi.

y Cara meregulasi emosi: Bermula punca luaran punca dalaman Bayi bergantung kepada punca luaran(ibu bapa) untuk menenangkan emosi. . Latihan harus diberikan supaya mereka mampu meregulasi emosi sendiri tanpa bantuan orang lain tetapi secara dalaman.REGULASI EMOSI y Melibatkan cara berkesan untuk mengawal ledakan emosi supaya individu boleh mengawal diri.

strategi kognetif Anggap cabaran sebagai sesuatu yang positif atau jangan fokuskan fikiran ke arah situasi yang membangkitkan emosi negatif Ledakan emosi Dengan kematangan dan sokongan daripada ibu bapa dan guru kanak-kanak akan dapat mengawal ledakan emosi .

mereka sepatutnya berupaya memilih situasi dan hubungan yang boleh mengurangkan emosi negatif. Kanak-kanak patut didedahkan dengan strategi mengawal dan menangani tekanan. . Menangani tekanan.Memilih dan mengawal situasi dan perhubungan Semakin meningkat usia kanak-kanak.

2007) untuk menghasilkan individu yang mempunyai kompetensi emosi.beberapa kemahiran personal dan sosial harus dipraktikkan KEMAHIRAN CONTOH Kesedaran emosi diri sendiri Boleh membezakan emosi diri dalam pelbagai keadaan.KOMPETENSI EMOSI y Menurut Carolyn Saarnu (Santrock. .

Menggunakan perkataan yang menggambarkan emosi yang relevan dengan situasi yang dihadapi Menggunakan perkataan yang menggambarkan emosi dalam situasi tertentu dengan tepat dan sesuai. .Mengenalpasti emosi orang lain Memahami keadaan emosi orang lain.

Sensitif terhadap perasaan orang lain yang sedang duka atau kecewa. Menyedari bahawa emosi dalaman tidak semestinya diluah secara luaran Seseorang yang sedang marah tidak semestinya menunjukkan kemarahan secara fizikal .Berempati dan simpati dengan keadaan yang dialami oleh orang lain.

Mengawal emosi negatif dengan meregulasikan emosi tersebut Mengawal marah dengan meninggalkan situasi yang menyebabkan emosi tersebut atau fikirkan perkara yang boleh meredakan perasaan marah. Menunjukkan kemarahan kepada seseorang rakan mungkin boleh menjejaskan persahabatan Sedar tentang keupayaan emosi yang dapat mempengaruhi sesuatu hubungan .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->